Μηνυτήρια αναφορά Βαξεβάνη κατά Βενιζέλου (λίστα Λαγκάρντ)

venizelos

Μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Αθηνών κατέθεσε ο Κώστας Βαξεβάνης για την κατοχή της λίστας Λαγκάρντ από τον Ευάγγελο Βενιζέλο κατά την περίοδο που δεν ήταν υπουργός Οικονομικών. Καθώς το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου για την παραπομπή του Γιώργου Παπακωνσταντίνου επιβεβαιώνει πως η συγκεκριμένη λίστα είναι δημόσιο έγγραφο που παραδόθηκε επίσημα στο ελληνικό κράτος από τις γαλλικές αρχές και δεδομένου πως ο κ. Βενιζέλος είχε στην κατοχή του το έγγραφο αυτό για σημαντικό χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν ήταν υπουργός, ο νυν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ φέρει ευθύνη για υπεξαγωγή δημοσίου εγγράφου και κατοχή κι ενδεχομένως επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που προστατεύονται από το τραπεζικό απόρρητο.

Για το εξάμηνο στο οποίο αναφέρεται η μηνυτήρια αναφορά ο Ευάγγελος Βενιζέλος δεν καλύπτεται από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών κι ως εκ τούτου θα οδηγηθεί σε δίκη με απλή άρση της ασυλίας του από την ελληνική Βουλή.

Παραθέτουμε ακέραια τη μηνυτήρια αναφορά του Κώστα Βαξεβάνη:

Προς

Τον Προιστάμενο της Εισαγγελίας Αθηνών

κο Ηλία Ζαγοραίο

ΑΝΑΦΟΡΑ

του Κωνσταντίνου Βαξεβάνη, δημοσιογράφου

Το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου, με το υπ αριθμόν 3/2014 Βούλευμά του, παραπέμπει τον πρώην υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, για την υπόθεση της λίστα Falciani, γνωστή ως λίστας Λαγκάρντ. Τη λίστα αυτή παρέλαβε η Ελλάδα επισήμως από τις γαλλικές Αρχές, προκειμένου να κάνει φορολογικούς ελέγχους σε 2062 έλληνες καταθέτες της Τράπεζας HSBC. Αντίστοιχες λίστες είχαν παραλάβει η Ισπανία, η Γερμανία, η Πορτογαλία και άλλες ευρωπαικές χώρες και κατάφεραν να εισπράξουν έσοδα μέσα από φορολογικούς ελέγχους. Αξίζει να σημειωθεί πως η Ιταλία παρέλαβε μία τέτοια λίστα καταθετών-πιθανών φοροφυγάδων με απλή αίτηση δικαστικής συνδρομής στην Εισαγγελία της Νίκαιας της Γαλλίας.

Το ιστορικό παραλαβής της ελληνικής λίστας Λαγκάρντ, περιγράφεται ως εξής στο Βούλευμα το Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου:

«Στις αρχές Ιουλίου του έτους 2010, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) μετέφερε στο Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδος πληροφορίες που είχε λάβει από την αντίστοιχη αρχή της Γαλλίας, σύμφωνα με τις οποίες το Υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας κατείχε και είχε επεξεργαστεί τη γνωστή διεθνώς ως «λίστα Falciani», που περιελάμβανε σύνολο αρχείων με ονόματα ευρωπαίων καταθετών σε υποκατάστημα της τράπεζας ΗSBC του Χόνγκ – Κόνγκ στην Ελβετία, μεταξύ των οποίων και αρχεία με ελληνικά ονόματα φυσικών και νομικών προσώπων. Στο χρόνο αυτό είχαν ήδη αξιοποιήσει τη λίστα, με σημαντικά μάλιστα δημοσιονομικά οφέλη, ευρωπαϊκές χώρες κατά την αναζήτηση φορολογητέας ύλης, αφού προηγουμένως απευθύνθηκαν επισήμως και έλαβαν στοιχεία και σχετικές πληροφορίες από τις γαλλικές αρχές. Στις 13-9-2010, το Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδος, με έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Ηλία Πλασκοβίτη, ζήτησε, στα πλαίσια διοικητικής συνδρομής, επικαλούμενο τα άρθρα 23 της από 21-8-1963 φορολογικής σύμβασης μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας και 21 της από 19 Δεκεμβρίου 1977 Οδηγίας 77/799/ΕΕ, ενδιαφέρουσες συναφείς πληροφορίες και στοιχεία από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Οικονομικών της Γαλλίας. Η αρχή αυτή σύντομα ανταποκρίθηκε. Στις 29-9-2010 και ώρα 11.00, παρέδωσε, παρακάμπτοντας τη συνήθη διπλωματική διαδικασία διαβίβασης των αιτηθέντων, απευθείας, με επίσημο, βεβαίως, διαβιβαστικό έγγραφο, στον Κωνσταντίνο Χαλαστάνη, πρεσβευτή της χώρας μας στο Παρίσι, εντός σφραγισμένου φακέλου, ψηφιακό δίσκο CD στον οποίο είχαν καταχωρηθεί και εγγραφεί από τις γαλλικές αρχές τα αιτηθέντα στοιχεία, που, όπως και για καταθέτες άλλων χωρών, είχε ταξινομήσει και τηρούσε πλέον το Υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας. Την κατά τον τρόπο αυτό διαβίβαση των αιτηθέντων στοιχείων ακολούθησε η αρμόδια γαλλική αρχή αφού, από τα μέσα του μηνός αυτού (Σεπτέμβριος 2010), ο τότε Υπουργός Οικονομικών, κατηγορούμενος Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, ευρισκόμενος υπηρεσιακώς στη Γαλλία, είχε παρέμβει στις γαλλικές αρχές και είχε ζητήσει να γίνει η παράδοση και η διαβίβαση των πληροφοριών και των στοιχείων προσωπικώς στον ίδιο, μέσω του ανωτέρω πρεσβευτή, τον οποίο ενημέρωσε τον χρόνο αυτό, χωρίς ειδικότερες διευκρινίσεις και πληροφορίες γι’αυτήν τη διαβίβαση του φακέλου και του απαίτησε την άμεση προς αυτόν, μετά την παραλαβή, αποστολή του. Ο Κωνσταντίνος Χαλαστάνης, πράγματι, μερίμνησε και με υπάλληλο της ελληνικής πρεσβείας, που αποκλειστικά για το σκοπό αυτό ταξίδευσε, την ίδια μέρα, αεροπορικώς, από το Παρίσι στην Αθήνα και προσήλθε στο Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδος την 19.00 ώρα της ιδίας 29-9-2010, παρέδωσε το φάκελο αυτό, ενυπογράφως, στη διευθύντρια του γραφείου του κατηγορουμένου υπουργού, που και
αυτήν προηγουμένως είχε ενημερώσει ο ίδιος για την αποστολή του φακέλου και της είχε ζητήσει να τον παραλάβει και να του τον παραδώσει κατά την επάνοδό του στο γραφείο, όπως και επισυνέβη, τις τελευταίες νυκτερινές ώρες της ιδίας, στις 29-9-2010 δηλαδή, που για το λόγο αυτό, παρά την προχωρημένη ώρα, επανήλθε στο γραφείο του. Η διαβίβαση των στοιχείων από τις γαλλικές αρχές δεν μπορεί, υπό τα δεδομένα αυτά, να θεωρηθεί άτυπη. Συνοδευόταν από σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οικονομικών της Γαλλίας, έγινε στα πλαίσια ενεργοποίησης διοικητικής συνδρομής προβλεπόμενης από σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, καθώς και από ευρωπαϊκή οδηγία και μετά από έγγραφο αίτημα της χώρας μας».

Συνεπώς η Ελλάδα παρέλαβε επίσημα τη λίστα Λαγκάρντ ως επίσημο έγγραφο με σκοπό την αξιοποίησή του. Όπως επίσης σημειώνει το βούλευμα, ο ψηφιακός δίσκος που παραδόθηκε είναι έγγραφο αφού :

«Έγγραφο είναι και κάθε μέσο το οποίο χρησιμοποιείται από υπολογιστή ή περιφερειακή μνήμη υπολογιστή, με ηλεκτρονικό, μαγνητικό ή άλλο τρόπο, για εγγραφή, αποθήκευση, παραγωγή ή αναπαραγωγή στοιχείων, που δεν μπορούν να διαβαστούν άμεσα, όπως επίσης και κάθε μαγνητικό, ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό στο οποίο εγγράφεται οποιαδήποτε πληροφορία, εικόνα, σύμβολο ή ήχος, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό, εφ’ όσον τα μέσα και τα υλικά αυτά προορίζονται ή είναι πρόσφορα να αποδείξουν γεγονότα που έχουν έννομη σημασία».

Ο πρώην υπουργός Γεώργιος Παπακωνσταντίνου πρόκειται να δικαστεί με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, για πράξεις που αφορούν τους χειρισμούς του για ένα δημόσιο έγγραφο, δηλαδή τη λίστα Λαγκάρντ. Αυτό το επίσημο έγγραφο το οποίο η Ελλάδα παρέλαβε για να το αξιοποιήσει, στη συνέχεια δόθηκε από τον γενικό γραμματέα του ΣΔΟΕ Ιωάννη Διώτη στον μετέπειτα υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο. Όπως σημειώνει το βούλευμα:

«το παρέδωσε (σ.σ. ο Διώτης) στον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος ήταν ήδη Υπουργός Οικονομικών και, με την ιδιότητα αυτή , πολιτικός προιστάμενός του. Ο τελευταίος το διατήρησε στην κατοχή του για περίπου 15 μήνες, οπότε, μετά από δημοσιογραφικό θόρυβο, που δημιουργήθηκε κατά το Σεπτέμβριο του επόμενου έτους, παρέδωσε το «Π1-USΒ» στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Αυτό συνέβη την 2-10-2012 και την ίδια μέρα, με επίσημη, σχετική αλληλογραφία, το «Π1-USB» απεστάλη από το γραφείο του Πρωθυπουργού στο Στυλιανό Στασινόπουλο, που είχε τοποθετηθεί ήση στη θέση του Ειδικού Γραμματέα του ΣΔΟΕ, «για τις δικές του ενέργειες»»

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος κατείχε τη λίστα Λαγκάρντ ως υπουργός Οικονομικών από 17 Ιουνίου 2011 -21 Μαρτίου 2012 και από 22 Μαρτίου 2012 – 2 Σεπτεμβρίου 2012 χωρίς να έχει την υπουργική ιδιότητα. Για το χειρισμό της λίστας από τον κύριο Βενιζέλο το πρώτο διάστημα όταν ήταν υπουργός, υπεύθυνη να διερευνήσει τις πιθανές ποινικές του ευθύνες είναι η Ελληνική Βουλή με βάση το νόμο περί Ευθύνης Υπουργών.
Προκύπτει ωστόσο πως ο Ευάγγελος Βενιζέλος κατείχε τη λίστα για 6 μήνες, χωρίς να έχει την υπουργική ιδιότητα και χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα να την κατέχει. Φεύγοντας από το υπουργείο, πήρε μαζί του ένα δημόσιο έγγραφο μεγάλης σημασίας, το οποίο μάλιστα περιείχε απόρρητα προσωπικά και τραπεζικά δεδομένα 2059 τουλάχιστον καταθετών.

Η αποκάλυψη της κατοχής της λίστας παρανόμως από τον Ευάγγελο Βενιζέλο, δημιούργησε στην Ελληνική Βουλή σχόλια από την Αντιπολίτευση και ερωτήματα όπως το «τι κάνατε 6 μήνες με τη λίστα στην τσέπη κύριε Βενιζέλο;» Ξένα Μέσα Ενημέρωσης διακωμωδούσαν το γεγονός πως ο υπουργός που ήταν υπεύθυνος για τον έλεγχο της λίστας Λαγκάρντ, έφυγε από το υπουργείο παίρνοντας μαζί του το ντοκουμέντο.

Ο πολιτικός και δημοσιογραφικός θόρυβος όμως, δεν ακολουθήθηκε από κανένα νομικό έλεγχο. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος πρέπει να ελεγχθεί γιατί χωρίς να έχει υπουργική ιδιότητα ή άλλη σχετιζόμενη με το φορολογικό έλεγχο, έκανε υπεξαγωγή δημοσίου εγγράφου. Το έγγραφο αυτό επιπλέον περιείχε προσωπικά δεδομένα και δεδομένα που καλύπτονται από το τραπεζικό απόρρητο. Η κατοχή αυτών των δεδομένων δεν συνοδεύτηκε από κάποια λειτουργία που αφορούσε την υπεράσπιση του Δημοσίου συμφέροντος όπως συνέβη με τη δημοσιοποίηση μέρους αυτών των στοιχείων από το περιοδικό HOT DOC. Αντιθέτως υπήρξαν σοβαροί υπαινιγμοί μέσα στη Βουλή πως αυτή η λίστα μπορεί να χρησιμοποιήθηκε για άνομη χρήση. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος δεν απάντησε ποτέ σε αυτές τις αιτιάσεις.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ευάγγελος Βενιζέλος πρέπει να ελεγχθεί ποινικά γιατί ως απλός έλληνας πολίτης, απέσπασε από το υπουργείο δημόσιο έγγραφο ύψιστης σημασίας και το κατείχε χωρίς η κατοχή αυτή να δικαιολογείται από ρόλο που είχε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ή την πολιτική του ιδιότητα. Πρέπει να ελεγχθεί γιατί επί 6 μήνες κατείχε προσωπικά και απόρρητα τραπεζικά δεδομένα, όπως επίσης και για το αν χρησιμοποίησε αυτά τα δεδομένα για άλλους σκοπούς πέρα από αυτόν για τον οποίο του παραδόθηκε η επίσημη λίστα.

Ακόμη και αν ο Ευάγγελος Βενιζέλος προφασίζεται πως η λίστα ήταν ανεπίσημη και προιόν υποκλοπής, παραμένει υπόλογος γιατί κατείχε εις γνώση του προιόντα εγκληματικής ενέργειας τα οποία μάλιστα κοινοποίησε με καθυστέρηση στο πρωθυπουργικό γραφείο. Ο ισχυρισμός αυτός εξάλλου δεν αναιρεί το περιεχόμενο της λίστας, δηλαδή το είδος και τη σημαντικότητα των δεδομένων.

Πιστεύω πως η Εισαγγελία πρέπει να ερευνήσει τις ευθύνες του Ευάγγελου Βενιζέλου την περίοδο που υπήρξε απλός βουλευτής και κατείχε τη λίστα. Είναι μια υποχρέωση όχι μόνο απέναντι στην απονομή Δικαιοσύνης αλλά στο κοινό περί δικαίου αίσθημα και την κοινωνία η οποία παρακολουθεί συνεχώς την ατιμωρισία Υπουργών για όσα εγκληματικά πράττουν. Δεν μπορεί η ατιμωρισία να επεκτείνεται και στις περιόδους που δεν καλύπτονται από το νόμο περί Ευθύνης Υπουργών γιατί υπόλογοι δεν θα είναι οι νομοθετούντες αδίκως, αλλά αυτοί που μπορούν να αποδώσουν Δικαιοσύνη και δεν την αποδίδουν.

 

http://www.koutipandoras.gr/article/129378/na-katsei-epiteloys-o-venizelos-sto-skamni

 

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Μήνυση κατά Βενιζέλου και Παπακωνσταντίνου από Χρυσή Αυγή για λίστα Λαγάρντ [βίντεο]

Και δεύτερη μήνυση για την λίστα “Λαγκάρντ” [βίντεο]

Το PSI και η προδοσία Βενιζέλου

Ο Βενιζέλος άδειασε απο κατοίκους και φαντάρους τελείως τη Στρογγύλη!

Και τρίτη μήνυση κατά Ευάγγελου Βενιζέλου για την δήλωση περί κατοχής αμυντικών σχεδίων

Αφιέρωμα στον Ευάγγελο Βενιζέλο

Κώστας Βαξεβάνης: “Γιατί μηνύω Βενιζέλο και Παπακωνσταντίνου” (23/01/2013)

Advertisements

5 comments on “Μηνυτήρια αναφορά Βαξεβάνη κατά Βενιζέλου (λίστα Λαγκάρντ)

 1. Τα στοιχεία – φωτιά της «δημοκρατίας» στον εισαγγελέα!
  («λίστα Λαγκάρντ» & HSBC)

  07.12.2015

  Ο εκδότης Ι. Φιλιππάκης και ο αρθρογράφος Αλ. Τάρκας κατέθεσαν για τη «λίστα Λαγκάρντ»

  Ιωάννης ΦιλιππάκηςΑποκαλυπτικά -και αναλυτικά- στοιχεία για την πολύκροτη υπόθεση της «λίστας Λαγκάρντ» κατέθεσαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ο εκδότης της «δημοκρατίας» Ιωάννης Φιλιππάκης και ο αρθρογράφος της εφημερίδας Αλέξανδρος Τάρκας.

  Οπως είναι γνωστό, η «δημοκρατία» είναι το μοναδικό μέσο ενημέρωσης στην Ελλάδα που έχει ασχοληθεί τόσο εκτεταμένα με τη «λίστα Λαγκάρντ» από τις αρχές του 2013, συλλέγοντας στοιχεία για εταιρίες και πρόσωπα που ενέχονται στην υπόθεση. Προς αντίδραση στις αποκαλύψεις της εφημερίδας μας και με προφανή σκοπό τον εκφοβισμό και τη φίμωση των στελεχών της, οι πρωταγωνιστές της λίστας, που έλεγχαν ή διαχειρίζονταν άνω του 50% των συνολικών καταθέσεων ύψους 2,2 δισ. δολαρίων, έχουν προβεί σε πλήθος (αποτυχημένων) ενεργειών με σκοπό τη συγκάλυψη του πρωτοφανούς οικονομικού – φορολογικού σκανδάλου και των ποινικών ευθυνών τους.

  Αλέξανδρος ΤάρκαςΗ κατάθεση των κ. Φιλιππάκη και Τάρκα πραγματοποιήθηκε μετά την κλήση τους, ως μάρτυρες, από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, στο πλαίσιο της ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται από τον Αύγουστο για τη δράση κυκλώματος που διαμεσολαβούσε σε ξέπλυμα χρήματος μέσω του υποκαταστήματος της τράπεζας HSBC Γενεύης και «επενδυτικής» εταιρίας ελληνικών συμφερόντων.

  Η ποινική προκαταρκτική εξέταση (που είναι ανεξάρτητη από την έρευνα των οικονομικών εισαγγελέων για τους πρωταγωνιστές και τους μεγαλοκαταθέτες της «λίστας Λαγκάρντ») άρχισε μετά τη διαβίβαση στην Εισαγγελία σχετικού ογκώδους φακέλου από τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης, αρμόδιο για θέματα διαφθοράς Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Στις αρχές Σεπτεμβρίου είχε καταθέσει στους τρεις εισαγγελικούς λειτουργούς, που έχουν αναλάβει την υπόθεση λόγω της σοβαρότητας και της πολυπλοκότητάς της, ο πρώην ειδικός πληροφορικής της HSBC Γενεύης Ερβέ Φαλτσιανί, ο οποίος είχε αποσπάσει τη γνωστή λίστα με Ελληνες και ξένους καταθέτες.

  Κοινό χαρακτηριστικό της υπόθεσης, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είναι το γεγονός ότι τα στελέχη της HSBC και των (παρόμοιων με την ελληνική) «επενδυτικών» εταιριών δεν πρόσφεραν απλώς καλές αποδόσεις στους πελάτες τους, όπως θα ήταν νόμιμο και θεμιτό, αλλά έστηναν μηχανισμούς μεταφοράς, απόκρυψης και ξεπλύματος χρημάτων σε ολόκληρο τον κόσμο.

  Ειδικά, η «επενδυτική» εταιρία ελληνικών συμφερόντων είχε στήσει ένα διεθνές δίκτυο διαρκούς «κυκλοφορίας» χρημάτων μεταξύ Γενεύης, Βερμούδων, Βρετανικών Παρθένων Νήσων, Παναμά και άλλων φορολογικών παραδείσων. Σημειώνεται ότι μόλις την περασμένη Τετάρτη δημοσίευμα των βρετανικών «Financial Times» υπογράμμιζε το γεγονός ότι και η ίδια η HSBC Γενεύης «βοηθούσε πλούσιους πελάτες να διαφεύγουν τη φορολογία, κρύβοντας εκατομμύρια δολάρια σε μια παναμέζικη εταιρία».

  http://www.dimokratianews.gr/content/56267/ta-stoiheia-fotia-tis-dimokratias-ston-eisaggelea

 2. ΣΧΟΛΙΟ:

  Για το συγκεκριμένο αδίκημα ο Ευάγγελος Βενιζέλος δεν καλύπτεται ούτε από την (ανύπαρκτη στην πραγματικότητα) “βουλευτική ασυλία”,καθώς η καταγγελία δεν αφορά πράξεις που έγιναν κατά την άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων του Ε. Βενιζέλου

 3. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
  Στις 19 Μαρτίου 2012 ο Ε. Βενιζέλος ανέλαβε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και παραιτήθηκε από τις θέσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών, τα ηνία του οποίου είχε από 17 Ιουνίου 2011, επί πρωθυπουργία Παπανδρέου και Παπαδήμου. Η παραίτηση του έγινε δεκτή στις 21Μαεριου όταν αντικαταστάθηκε 2012 από τον Σαχινίδη (π.δ. 30/21-3-2012, ΦΕΚ Α΄ 62)

 4. 04-07-2013,
  Πόρισμα Χρυσής Αυγής: Μέλη εγκληματικής οργάνωσης οι Παπανδρέου, Βενιζέλος, Παπακωνσταντίνου

  Η Χρυσή Αυγή καταθέτει στον ελληνικό λαό και στην ελληνική δικαιοσύνη και όχι στη βουλή, το πόρισμα που συνέταξε και αφορά τις ποινικές ευθύνες του Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, του Ευάγγελου Βενιζέλου και του Γεωργίου Παπανδρέου.
  Το εν λόγω πόρισμα δεν θα κατατεθεί στην προανακριτική επιτροπή της βουλής, η οποία απεδείχθη πως στόχευε αποκλειστικά και μόνο στη συγκάλυψη των ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων που διέπραξαν βαρύτατα αδικήματα εις βάρος του ελληνικού λαού. Συμμετείχαμε στην εν λόγω διαδικασία για τη συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερων αποδεικτικών στοιχείων, στόχος που τελικώς επετεύχθη.
  Καταδικάζουμε τις άθλιες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις των κομμάτων της συγκυβέρνησης, που οδήγησαν στην σύνταξη του διάτρητου πορίσματος της πλειοψηφίας. Καταδικάζουμε επίσης την δήθεν αντιπολίτευση του Σύριζα, που επί της ουσίας συγκάλυψε τον Γεώργιο Παπανδρέου, ψηφίζοντας κατά της παραπομπής του και κατά της βίαιης προσαγωγής του ενώπιον της επιτροπής.
  Οι τρεις συνυπεύθυνοι για το σκάνδαλο της λίστας Λαγκάρντ (Παπανδρέου, Βενιζέλος και Παπακωνσταντίνου) αποτελούν εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα. Οι μαρτυρικές καταθέσεις και τα αδιαμφισβήτητα ντοκουμέντα που κατετέθησαν στην επιτροπή αποδεικνύουν περίτρανα τον ισχυρισμό μας αυτό. Πρόκειται για την ίδια εγκληματική οργάνωση που έδεσε τη χώρα με τα δεσμά του εθνοκτόνου Μνημονίου, εκχώρησε την εθνική μας κυριαρχία στους διεθνείς τοκογλύφους και εξαθλίωσε τον ελληνικό λαό. Όσον αφορά τον Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, τα εις βάρος του στοιχεία βοούν και θα έπρεπε να βρίσκεται ήδη ενώπιον της Δικαιοσύνης, αντιμέτωπος με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Εδώ όμως παρεμβαίνει ο κατάπτυστος νόμος περί ευθύνης υπουργών και καθυστερεί με άθλιο τρόπο τη διαδικασία.
  Πόρισμα του Λαϊκού Συνδέσμου-Χρυσή Αυγή για την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC (Λίστα Λαγκάρντ)
  Δήλωση Ηλία Κασιδιάρη για το πόρισμα: “Η διαδικασία ήταν άθλια. Συμμετείχαμε με μόνο σκοπό να συλλέξουμε στοιχεία. Στοιχεία που ενοχοποιούν τους Βενιζέλο, Παπανδρέου και Παπακωνσταντίνου για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Είναι η ίδια εγκληματική οργάνωση που έδεσε τη χώρα με τα δεσμά του Μνημονίου. Καταθέτουμε τα στοιχεία αυτά στον ελληνικό λαό, σε καμία Βουλή και σε καμία επιτροπή”.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.
  Συνθήκες και χρόνος παραλαβής της λίστας Λαγκάρντ
  Στις 13 Σεπτεμβρίου 2010, το ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών, διά του Γενικού Γραμματέα αυτού Ηλία Πλασκοβίτη, υπέβαλλε έγγραφο αίτημα προς το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών για την απόκτηση ηλεκτρονικού αρχείου της Τράπεζας HSBC με στοιχεία τραπεζικών καταθέσεων που ανήκαν σε Έλληνες πολίτες και εταιρείες. Τα δεδομένα αυτά αποτελούσαν μέρος ενός μεγαλύτερου αρχείου, που ήταν γνωστό μέσα από δημοσιεύματα των MME ήδη από τα τέλη του 2008 ως «Λίστα Φαλσιανί» και περιελάμβανε στοιχεία τραπεζικών καταθέσεων πελατών στο κατάστημα της HSBC στη Γενεύη. Τα δεδομένα αυτά είχαν κλαπεί το 2008 από τον Εβρέ Φαλσιανί, υπάλληλο του ως άνω πιστωτικού ιδρύματος.
  Οι γαλλικές Αρχές αποδέχτηκαν το αίτημα και το πρωί της 29ης Σεπτεμβρίου παρέδωσαν στον Έλληνα Πρέσβη στο Παρίσι Κωνσταντίνο Χαλαστάνη φάκελο που περιείχε έναν ψηφιακό δίσκο με τα ανωτέρω στοιχεία και ένα διαβιβαστικό έγγραφο. Η παροχή των ανωτέρω πληροφοριών δεν έγινε άτυπα, αλλά σε εκτέλεση των διατάξεων που αφορούν στην αμοιβαία βοήθεια από τις αρμόδιες Αρχές των Κρατών Μελών στον τομέα της άμεσης φορολόγησης (Οδηγία 77/799/EEC, ως ισχύει) καθώς και στη Διμερή Συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης που έχει κυρωθεί με τον Νόμο 4386/1964.
  Ο Πρέσβης Κωνσταντίνος Χαλαστάνης απέστειλε την ίδια ημέρα το φάκελο αεροπορικώς στο Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών συνοδευόμενο από υπάλληλο της Ελληνικής Πρεσβείας. Ο φάκελος παραδόθηκε το απόγευμα στη διευθύντρια του γραφείου του Υπουργού Οικονομικών Γεώργιου Παπακωνσταντίνου και μετά από λίγες ώρες δόθηκε από την ίδια στον Υπουργό.
  Τα παραπάνω γεγονότα αποδεικνύονται: α) από τις καταθέσεις που έδωσαν στην Επιτροπή οι Κωνσταντίνος Χαλαστάνης, Χρυσή Χατζή στις 29-01-2013 και στις 31-01-2013 αντιστοίχως, β) από την κατάθεση του Γεώργιου Παπακωνσταντίνου στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στις 24-10-2012, γ) από το με ημερομηνία 13-09-2010 έγγραφο του Ηλία Πλασκοβίτη προς τον Γενικό Διευθυντή των Δημοσίων Οικονομικών του Γαλλικού Υπουργείου Οικονομικών (αριθμός πρωτοκόλλου της Επιτροπής 211/04-06-2013) και δ) από το με ημερομηνία 29-09-2010 έγγραφο του Γαλλικού Υπουργείου Οικονομικών (αριθμός πρωτοκόλλου της Επιτροπής 200/21-05-2013).
  Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 3022/21/2686/1-δ΄ από 09-02-2013 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Eρευνών της Ελληνικής Αστυνομίας (βλ. σελ. 9), στη φορητή μονάδα αποθήκευσης τεχνολογίας USB με ψηφιακό σειριακό αριθμό 79MNSGYLSGF57900 (Σημειώνεται ότι το ανωτέρω USB αποτελεί το Πειστήριο 1 της πραγματογνωμοσύνης. Τα αρχεία που περιλαμβάνει προέρχονται εξ αντιγραφής από τον πρωτότυπο ψηφιακό δίσκο που έστειλαν οι Γάλλοι και είναι το USB που ο Ιωάννης Διώτης δημιούργησε την 08η-07-2011 και παρέδωσε αυθημερόν στον Ευάγγελο Βενιζέλο) εντοπίστηκαν ίχνη ανοίγματος είκοσι τεσσάρων (24) αρχείων λογιστικών φύλλων την 30-09-2010 και από ώρα 00:28:53π.μ. έως 00:54:10π.μ. από χρήστη με το όνομα «Windows User». Αυτό σημαίνει ότι ο Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, ο οποίος κατείχε τη δεδομένη στιγμή το αρχείο, είχε ήδη (λίγες μόλις ώρες μετά την παραλαβή του βράδυ της 29ης-09-2010) αντιγράψει το περιεχόμενο του πρωτότυπου ψηφιακού δίσκου (CD) που είχαν στείλει οι Γάλλοι (ο οποίος ψηφιακός δίσκος αποτελεί μη εγγράψιμο αποθηκευτικό μέσο), σε άλλο αποθηκευτικό μέσο που ήταν εγγράψιμο (π.χ. USB, σκληρό δίσκο υπολογιστή κ.α.) και είχε αρχίσει να το επεξεργάζεται. Στην αντιγραφή και επισκόπηση των λογιστικών φύλλων μέσα από εγγράψιμο αποθηκευτικό μέσο, οφείλεται και το γεγονός ότι η επεξεργασία αποτυπώθηκε στα μεταδεδομένα των αρχείων.
  Είναι ξεκάθαρο ότι ο Γεώργιος Παπακωνσταντίνου απέδιδε μεγάλη βαρύτητα στη σημασία του ηλεκτρονικού αρχείου και αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι έσπευσε να το αντιγράψει και να το επεξεργαστεί αμέσως μόλις περιήλθε στην κατοχή του. Η σημασία του ήταν σε κάθε περίπτωση δεδομένη, καθώς αποτελεί δίδαγμα κοινής πείρας ότι οι Έλληνες που έχουν καταθέσεις σε Ελβετικές Τράπεζες έχουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Εξάλλου, η οικονομική και πολιτική σπουδαιότητα της «Λίστας Φαλσιανί» ήταν γνωστή διεθνώς και από την περίπτωση των άλλων ευρωπαϊκών κρατών που την είχαν προμηθευτεί και είχαν ήδη προχωρήσει στην αξιοποίησή της (Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία).

  Η συνέχεια εδώ http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/porisma-chrushs-aughs-melh-egklhmatikhs-organwshs-oi-papandreou-benizelos-p#ixzz4ch2FhHCe

 5. ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕ γιατί ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

  24 Μαρτίου
  ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕ γιατί ΜΠΟΡΟΥΜΕ
  Φιλικές ποινές φυλάκισης (με αναστολή)
  και με ένα καλό «μέσο» παίζει και αθώωση
  (Αγαπητέ Jo Di, η αθώωση του Παπακωνσταντίνου επιβεβαιώνει αυτό που γράφω συνέχεια: η κυβέρνηση άλλαξε, όχι η εξουσία. Οπότε, δεν άλλαξε και η Δικαιοσύνη. Η Δικαιοσύνη που είναι σαν φίδι: δαγκώνει μόνο τους ξυπόλητους.)

  https://pitsirikos.net/2015/03/παγκόσμια-ημέρα-πλαστογραφίας-υπουρ/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.