Οι 2 απίστευτες τροπολογίες της ημέρας: Σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και Ε.Τ.Χ.Σ. με ΠΝΠ και ανενόχλητη η προεκλογική προπαγάνδα δημοσκόπων

25ce25b72b25ce25b825ce25b525cf258925cf258125ce25af25ce25b12b25cf258425ce25bf25cf25852b25cf258e25cf258125ce25b925ce25bc25ce25bf25cf25852b25cf258625cf258125ce25

1) Η πρώτη τροπολογία αφορά επικύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία η κυβέρνηση ( και όχι η Ελληνική Δημοκρατία …) αποφάσισε την σύναψη καινούριας σύμβασης με σκοπό την δίμηνη επέκταση του δανεισμού της από Ε.Τ.Χ.Σ. Η τροπολογία κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας με τίτλο “Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας(!!), το οποίο εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση μεθαύριο 22 Δεκεμβρίου 2014, δηλαδή μία ημέρα πριν την δεύτερη ψηφοφορία για εύρεση Προέδρου της Δημοκρατίας.

Αρ. Τροπολογίας: 2234/207 20.12.2014 Αρχείο: .pdf
Υπουργείο: Υγείας
Περιγραφή: Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ¨Έγκριση του Σχεδίου της δεύτερης Σύμβασης Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος¨

Η ΠΝΠ δημοσιεύθηκε και τέθηκε σε ισχύ στις 17 Δεκεμβρίου 2014 με τίτλο “ Έγκριση του Σχεδίου της δεύτερης Σύμβασης Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).” (ΦΕΚ A 262/2014)

Σημειώστε παρακαλώ ότι και η προηγούμενη σύμβαση για την επέκταση του κυβερνητικού δανεισμού έγινε με ΠΝΠ ! Δείτε σχετικά το ΦΕΚ 240/Α/12.12.2012Περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα εδώ

Πέρασε το νέο “Μνημόνιο” με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ως έκτακτη περίπτωση by Zangogiannis Nasos

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Επειδή η συγκεκριμένη τροπολογία κατατέθηκε εκπρόθεσμα (μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου στο σύνολο του) δεν θα συζητηθεί καν στη Βουλή, δεν θα ψηφιστεί και δεν θα συμπεριληφθεί στο σχετικό νόμο αλλά η σύμβαση που τάχα μου σύναψε η Ελληνική Δημοκρατία με το Ε.Τ.Χ.Σ. θα παραμείνει και θα κάνει τη δουλειά τους μια χαρά. Γιατί ;;; ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΜΗΝΗ και σύμφωνα με το Άρθρο 44 του Συντάγματος οι ΠΝΠ που δεν εγκριθούν από τη Βουλή μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή τους απλά παύουν να ισχύουν στο εξής. Δηλαδή η εν λόγω ΠΝΠ, θα πάψει να ισχύει ένα μήνα μετά την λήξη της συμφωνίας που αυτή αφορά …. Ωραιότατο κόλπο έτσι δεν είναι ;;;; 

Άρθρο 44 Σ

1.Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται στη Βουλή για κύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφος 1, μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδοσή τους ή μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο. Αν δεν υποβληθούν στη Βουλή μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες ή αν δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή τους, παύουν να ισχύουν στο εξής.

 

2) Η δεύτερη τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και αφορά τις … ΕΚΛΟΓΕΣ! Την ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής βούλησης ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας δηλαδή … 

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για το νομοσχέδιο “Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα- Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.” και η τροπολογία ( η οποία έχει κατατεθεί αφού το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε επί της αρχής ..) προβλέπει ότι στο εξής μπορούν να διεξαχθούν και να δημοσιευτούν δημοσκοπήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. 

Αρ. Τροπολογίας: 2240/358 20.12.2014 (κάντε κλκ και διαβάστε την )
• Αρχείο pdf 
• Υπουργείο: Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
• Περιγραφή: Ρύθμιση που αφορά τον επανακαθορισμό του χρονικού περιορισμού για την απαγόρευση δημοσιοποίησης δημοσκοπήσεων πριν από την διενέργεια των βουλευτικών εκλογών.

 

Όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν το νομοσχέδιο καθώς και οι υπόλοιπες τροπολογίες βρίσκονται ΕΔΩ 

ΣΧΕΤΙΚΑ 
.
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s