ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

images

Προς: Τον κ.κ. Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2014

ΑΝΑΦΟΡΑ
(ΚΔΔ/σίας Ν. 2690/99 αρθ.4 & 27, Σύνταγμα αρθ.10 παρ.1)

Του Παναγιώτη Σταμάτη, Πλωτάρχη ε.α. του Πολεμικού Ναυτικού, κατοίκου Αθηνών, οδός Κομνηνών, αρ.48. HYPERLINK “mailto:panos_stamatis@yahoo.gr” panos_stamatis@yahoo.gr

.
*****************************************

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε

1. Πρόσφατα μέσα από διάφορες δημοσιεύσεις, μεταξύ αυτών και σε Κυριακάτικη Εφημερίδα (Kontra News, 4.1.2015), πληροφορήθηκα ότι χορηγήθηκε το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ για τη μισθοδοσία Ιανουαρίου των τριακοσίων (300) βουλευτών του Κοινοβουλίου. Αν και η Βουλή σταμάτησε τις εργασίες της τις 31 Δεκεμβρίου 2014, οι βουλευτές έλαβαν αποδοχές του Ιανουαρίου 2015, χωρίς την ανάλογη παροχή έργου μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων τους. Αντιστοιχεί δηλαδή σε αντιμισθία μη δυναμένου εκ των πραγμάτων να παρασχεθεί έργο, αφού είναι δεδομένη η ημερομηνία λήξη της Βουλής (31.12.2014) καθώς και όταν επαναλειτουργήσει θα είναι με διαφορετική σύνθεση.


2. Σαν αξιωματικός εν αποστρατεία μεταξύ και άλλων, μη νόμιμα το Υπουργείο Οικονομικών αναζήτησε αχρεωστήτως καταβληθέντα και μάλιστα αναδρομικά ποσά που είχαμε εισπράξει με τις πενιχρές συντάξεις μας, τα οποία και μας παρακρατήθηκαν.

3. Σύμφωνα με την πάγια νομολογία, τα διδάγματα της κοινής πείρας, της χρηστής διοίκησης, της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης στην περίπτωση που έχουν καταβληθεί αδικαιολόγητα αποδοχές Ιανουαρίου 2015 στους Βουλευτές, θα πρέπει να αναζητηθούν, σύμφωνα με τους κανόνες περί αδικαιολογήτου πλουτισμού, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Ν.Δ. 356/1974), του Ν. 4270/2014 άρθρο 177 {που κατήργησε τα άρθρα 28 παρ.1, 2 και 3 και το άρθρου 33 του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού (Ν. 2362/1995)}, άρθρο 96 και τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΝΔ 3079/54 περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών.

Επειδή, έχω το απαιτούμενο κατά τον Νόμο έννομο συμφέρον και η παρούσα αναφορά είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.
Επειδή, η σημερινή δυσμενής οικονομική κατάσταση δεν επιτρέπει να χορηγούνται αδικαιολόγητες και άσκοπες παροχές ή «άκοπες» βουλευτικές αποζημιώσεις. Ειδάλλως τα οικονομικά βάρη, που καλούμαστε να επωμιστούμε όλοι, είναι ασύμμετρα άνισα και συνεπώς άδικα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΖΗΤΩ
Να εξετάσετε την παρούσα και για τις κατά κρίση Σας νόμιμες ενέργειες.

Μετά τιμής

Παναγιώτης Δ. Σταμάτης
Πλωτάρχης ε.α. ΠΝ

 

αρ. πρωτ. 2314/15-1-2015

 

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 173 – Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής.

– ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ  13 Φεβρουαρίου 2015

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.