Ανακοινώθηκαν στη βουλή 10 ποινικές δικογραφίες κατά πρώην υπουργών

ΙΣΤ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

Συνεδρίαση Ολομέλειας 24/02/2015 H’

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεύτερο θέμα προ ημερησίας διατάξεως, το οποίο οφείλω να σας ανακοινώσω -σας αφορά και μας αφορά- είναι ότι υπάρχουν διαβιβασθείσες στη Βουλή δικογραφίες κατά πρώην και τέως Υπουργών.

Ειδικότερα: Στις 30/12/2014 είχε διαβιβασθεί από τον τέως Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Αθανασίου, στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και τον ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη Υπουργών», ποινική δικογραφία που αφορά τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Παναγιώτη Μπεγλίτη.

Στις 20 Γενάρη 2015 από τον ίδιο, τέως Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Αθανασίου, είχε διαβιβασθεί ποινική δικογραφία που αφορά τους τέως, Υπουργό Εσωτερικών κ. Αργύρη Ντινόπουλο, Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεόφιλο Λεονταρίδη και Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Γεώργιο Ντόλιο. Αυτές οι δικογραφίες δεν ανακοινώθηκαν στη Βουλή, διότι η Βουλή είχε ήδη διαλυθεί κατά τη διαβίβασή τους.

Επίσης, από τη συγκρότηση της Βουλής, με την τρέχουσα σύνθεσή της, έχουν διαβιβασθεί τρεις ποινικές δικογραφίες και ειδικότερα, από τον νυν Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον κ. Νίκο Παρασκευόπουλο.

Ειδικότερα: έχει διαβιβασθεί ποινική δικογραφία, η οποία σχηματίστηκε κατόπιν της από 3/6/2014 μηνυτήριας αναφοράς του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού ΕΟΠΥΥ», που αφορά τον πρώην Υφυπουργό Υγείας κ. Αντώνιο Μπέζα, αναφορικά με την τέλεση του πλημμελήματος της παράβασης καθήκοντος που φέρεται τελεσθέν από αυτόν κατά την άσκηση των καθηκόντων του είτε με την έκδοση εγκυκλίων του προς τους διοικητές όλων των υγειονομικών περιφερειών. Η δικογραφία αυτή διαβιβάστηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2015.

Επίσης, διαβιβάστηκε ποινική δικογραφία κατά την ίδια ημερομηνία, 11 Φεβρουαρίου 2015, η οποία αφορά τους πρώην Υπουργούς Εθνικής Άμυνας Απόστολο-Αθανάσιο Τσοχατζόπουλο, Γιάννο Παπαντωνίου, Ευάγγελο Μεϊμαράκη και Ευάγγελο Βενιζέλο, σχετικά με τη διερεύνηση καταγγελιών που έλαβαν χώρα στις 21/1/2014 στην τηλεοπτική εκπομπή «Απαγορευμένη Ζώνη» του τηλεοπτικού σταθμού «κανάλι Έψιλον», αναφορικά με τις διαδικασίες προμήθειας οπλικών συστημάτων εξοπλισμών για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Επίσης, στις 20 Φεβρουαρίου 2015 διαβιβάστηκε ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν της από 16 Δεκεμβρίου 2014 ανώνυμης αναφοράς, η οποία φέρει ως αποστολέα τη ΔΟΥ Γλυφάδας και αφορά τον τέως υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη, για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες σε σχέση με όσα εκτίθενται στην εν λόγω αναφορά.

Σας θέτω υπόψιν ότι αυτές οι ποινικές δικογραφίες διαβιβάζονται στη Βουλή σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος, το οποίο ρητώς ορίζει ότι μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί, για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως νόμος ορίζει.

Σχετικός είναι ο ν. 3126/19-3-2003. «Απαγορεύεται η θέσπιση ιδιωνύμων υπουργικών αδικημάτων, δίωξη, ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση κατά των προσώπων και για τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη απόφαση της Βουλής, κατά την παράγραφο 3. Αν στο πλαίσιο άλλης ανάκρισης, προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης ή διοικητικής εξέτασης προκύψουν στοιχεία τα οποία σχετίζονται με τα πρόσωπα και τα αδικήματα της προηγούμενης παραγράφου, αυτά διαβιβάζονται αμελλητί στη Βουλή από αυτόν που ενεργεί την ανάκριση, προανάκριση ή εξέταση.

Πρόταση άσκησης δίωξης υποβάλλεται από τριάντα, τουλάχιστον, Βουλευτές. Η Βουλή, με απόφασή της, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των Βουλευτών, συγκροτεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Διαφορετικά, η πρόταση απορρίπτεται ως προδήλως αβάσιμη.
Το πόρισμα της επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία αποφασίζει για την άσκηση ή μη δίωξης. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των Βουλευτών».
(Θόρυβος στην Αίθουσα)

Θέλω να σας θέσω υπ’ όψιν ότι μολονότι το Σύνταγμα αποδίδει στη Βουλή μίαν ιδιαίτερης σημασίας αρμοδιότητα και ευθύνη, από τον Κανονισμό της Βουλής και από την πρακτική των προηγούμενων ετών είχε προκύψει κενό ανεπίτρεπτο, σε σχέση με τον χειρισμό αυτών των υποθέσεων.

Οι δικογραφίες ανακοινώνονταν συνοπτικά στην Ολομέλεια χωρίς την ειδική αναφορά -πολλές φορές- ούτε των καθ’ ων Υπουργών και εν συνεχεία διαβιβάζονταν στη νομοθετική Υπηρεσία απ’ όπου, συνήθως, κατά σύστημα δεν δίνονταν αντίγραφα των ποινικών δικογραφιών. Αυτό, στην πραγματικότητα, παρήγαγε την ουσιαστική παραγραφή ή επιχειρήματα παραγραφής, δεδομένων των πολύ στενών προθεσμιών.

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a-09f4c564609d/syne20150224.doc

 

ΣΧΕΤΙΚΑ 

 ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 86 του Συντάγματος (Προς: Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κα Ζωή Κωνσταντοπούλου (αρ.πρ.97/11.2.2015) Κοινοποίηση: Πρόεδρο Αρείου Πάγου (αρ.πρ.375/6.2.2015)

Αναφορά Γρυμπογιάννη στον ΑΠ για τις καταγγελίες Βαρουφάκη και την ανάγκη παραμερισμού του αρθ. 86 Σ 12/02/2015

Μήνυση για έσχατη προδοσία λόγω του αρθ 86Σ και του εκτελεστικού του νόμου περί ευθύνης υπουργών 29/07/2010

Μήνυση Αντωνίου κατά της Βουλής για κατάχρηση εξουσίας (ΠΚ 239) 29/09/2012

– Από τα μέσα του 2009 έως τα τέλη του 2013, η βουλή κλήθηκε από την δικαιοσύνη να εξετάσει 136 ποινικές δικογραφίες … 15/01/2014 Από όλους αυτούς τους υπουργούς παραπέμφθηκε μόνο ο Παπακωνσταντίνου και μόνο για την λίστα Λαγκάρντ (νόθευση εγγράφου και απόπειρα απιστίας) Η δίκη του ξεκίνησε σήμερα

Advertisements

6 comments on “Ανακοινώθηκαν στη βουλή 10 ποινικές δικογραφίες κατά πρώην υπουργών

 1. Σήμερα, 18 Ιουνίου 2014, μάθαμε ότι…

  — Την ημέρα που έκλεισε η Βουλή, στις 4 Ιουνίου 2014, έφθασε στον Πρόεδρο της Βουλής από το υπουργείο Δικαιοσύνης, η δικογραφία για την υπόθεση των υποβρυχίων στην οποία φέρονται να έχουν ποινικές ευθύνες ο Βενιζέλος και ο Παπακωνσταντίνου. Η σχετική δικογραφία βρισκόταν στον Άρειο Πάγο από τις 18 Απριλίου
  και χρειάστηκαν σχεδόν δύο μήνες ταξίδι για να φθάσει από την Λεωφόρο Αλεξάνδρας στην πλατεία Συντάγματος, στην Βουλή.

  Και κοίτα τώρα γκαντεμιά, την ημέρα που η δικογραφία ασθμαίνουσα και κατάκοπος από τις δίμηνες περιπλανήσεις της ανά τας οδούς των Αθηνών έφθασε στην Βουλή, βρήκε την πόρτα σφραγισμένη επειδή πρίν λίγα λεπτά η κυβέρνηση είχε αποφασίσει να την κλείσει για θερινές διακοπές.
  Έκλεισε λοιπόν η Βουλή, αλλά άνοιξε διάπλατα ο δρόμος της παραγραφής για τις ευθύνες Βενιζέλου και Παπακωνσταντίνου.Έχουν γνώσιν οι φύλακες, οι ιθαγενείς ψηφοφόροι όμως δεν έχουν πάρει μυρωδιά του τι συμβαίνει και η ζωή συνεχίζεται…

  http://filotimia.blogspot.gr/2014/06/18-2014.html

 2. Αναμένεται να ανακοινωθούν και οι δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη βουλή στις 20 Φεβρουαρίου 2015:

  Στη Βουλή δικογραφίες για Μητσοτάκη, Λοβέρδο, Τασούλα, Ανδριανό, Μαυραγάνη και Καραγκούνη


  Μέσω της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου διαβιβάστηκαν στη Βουλή δικογραφίες, που αφορούν τον τέως υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκο Μητσοτάκη, τον τέως υπουργό Παιδείας Ανδρέα Λοβέρδο, τον τέως υπουργό Πολιτισμού Κώστα Τασούλα, τον τέως υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Μαυραγάνη, τον τέως υφυπουργό Αθλητισμού Ιωάννη Ανδριανού και τον βουλευτή και εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ Κώστα Καραγκούνη.

  Ειδικότερα, η πρώτη δικογραφία αφορά μηνυτήρια αναφορά της ΟΛΜΕ και καθηγητών Επαγγελματικών Λυκείων και Σχολών σε βάρος των Μητσοτάκη και Λοβέρδου, επειδή σταμάτησε η μισθοδοσία τους και παράνομα απολύθηκαν χωρίς να διαπιστωθεί προηγούμενα εάν υπάγονται στον σχετικό νόμο για την κατάργηση των θέσεων και τη διαθεσιμότητα.

  Η δεύτερη δικογραφία αφορά μήνυση κατά του Κ. Τασούλα, την οποία κατέθεσε ο πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών Χάρ. Παπαδόπουλος για την «παράλειψη και αδικαιολόγητη κωλυσιεργία υλοποίησης του διορισμού του» στη θέση του γενικού διευθυντή του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

  Η τρίτη δικογραφία αφορά το ανώνυμο φαξ που έλαβαν στην εκπνοή του 2014, οι οικονομικοί εισαγγελείς και ανέφερε ότι στη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας ασκούνται πιέσεις να απαλλαγούν πρόσωπα τα οποία φέρονται να είναι στην λίστα Λαγκάρντ και είναι συγγενικά πρόσωπα του Εμμανουήλ Κεφαλογιάννη.

  Η ανώνυμη καταγγελία ανέφερε ότι οι πιέσεις ασκούνταν από τον κ. Μαυραγάνη και άνθρωπο του γραφείου του και αφορούσαν εμβάσματα με τα οποία εισήγαγε πριν 10 χρόνια ποσά, έως 200.000 δολάρια η πεθερά του ευρωβουλευτή της ΝΔ από λογαριασμό που είναι συνδικαιούχος ο ίδιος και η σύζυγός του. Σημειώνεται ότι το επίμαχο φαξ διαβιβάστηκε στη Βουλή για να διερευνηθεί, χωρίς να γίνει από εισαγγελικής πλευράς κάποια προκαταρκτική έρευνα.

  Άλλη δικογραφία αφορά τη μηνυτήρια αναφορά του δικηγόρου Αλέξη Κούγια, με την ιδιότητα του πρόεδρου της ΠΑΕ Παναχαϊκή κατά του Γ. Ανδριανού και του Αστυνομικού Διευθυντή Πατρών. Ο εν λόγω δικηγόρος υποστηρίζει ότι αναβλήθηκε στις 16.11.2014 ο ποδοσφαιρικός αγώνας Παναχαϊκή- ΑΕΚ με το επιχείρημα ότι λόγω της επετείου του Πολυτεχνείου και των σχετικών κινητοποιήσεων, η Αστυνομία δεν μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια των φιλάθλων. Όμως, ο λόγος που επικαλέστηκαν για την αναβολή ήταν προσχηματικός, καθώς η πραγματικότητα ήταν ότι τρεις ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ δεν μπορούσαν να αγωνιστούν λόγω υποχρεώσεων τους στην εθνική ομάδα. Κατά συνέπεια, με την αναβολή αυτή ευνοήθηκε η ΑΕΚ και ο πρόεδρός της, Δημήτρης Μελισσανίδης.

  Τέλος, ζητείται η άρση της ασυλίας του Κ. Καραγκούνη μετά από μηνυτήρια αναφορά πρώην εργαζόμενου στο γραφείο του, ο οποίος διεκδικεί μέσω της Δικαιοσύνης δεδουλευμένους μισθούς έξι μηνών. Ο κ. Καραγκούνης υποστηρίζει ότι το επίμαχο πρόσωπο εργαζόταν στο γραφείο του εθελοντικά και δεν υπήρξε καμία καταγγελία σύμβασης εργασίας.

  http://topontiki.gr/article/97369

  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

   ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
   ΙΣΤ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
   ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
   ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄

   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Θ΄
   Τρίτη 10 Μαρτίου 2015

   9. Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύμφωνα με τα άρθρα 86 του Συντάγματος, 83 παρ. 1 του Κανονισμού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 για την «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει ποινικές δικογραφίες που αφορούν:

   α) τους πρώην Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και Ανδρέα Λοβέρδο, σελ. 

   β) τον πρώην Υφυπουργό Αθλητισμού και Πολιτισμού, κ. Ιωάννη Ανδριανό, σελ. 
 γ) τον πρώην Υπουργό Αθλητισμού και Πολιτισμού κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, σελ. 
 δ) τους Υπουργούς Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κατά τα έτη 2009 έως την 14.01.2015, σελ. 

   ε) τον πρώην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, σελ. 
 στ) τον πρώην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο και, σελ. 
 ζ) τον πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, σελ. 


   …..

   Τώρα, επειδή για να τηρούμε τον Κανονισμό, πρέπει να γίνονται και κάποιες ανακοινώσεις στο Σώμα, και με την ευκαιρία του ότι μόλις μίλησε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, επιτρέψτε μου να σας ανακοινώσω τη διαβίβαση στη Βουλή με βάση το άρθρο 86 του Συντάγματος ποινικών δικογραφιών.

   Ειδικότερα, πρόκειται για ειδικές δικογραφίες που έχει διαβιβάσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά τις εξής ημερομηνίες και για τα εξής αντικείμενα:

   Στις 25 Φεβρουαρίου του 2015, σύμφωνα με τα άρθρα 86 του Συντάγματος, 83 παράγραφος 1 του Κανονισμού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 για την «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, διαβίβασε ποινική δικογραφία που σχηματίσθηκε κατόπιν της από 12-1-2015 μήνυσης της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, που αφορά τους πρώην Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων, κυρίους Κυριάκο Μητσοτάκη και Ανδρέα Λοβέρδο, για τα φερόμενα ως τελεσθέντα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος και της υπεξαίρεσης.

   Την 25 Φεβρουαρίου του 2015, σύμφωνα με την ίδια διαδικασία για την ποινική ευθύνη των Υπουργών, διαβίβασε ποινική δικογραφία που σχηματίσθηκε κατόπιν της από 17 Νοεμβρίου του 2014 μηνυτήριας αναφοράς του κ. Αλέξη Κούγια, δικηγόρου και Προέδρου και ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ, που αφορά τον πρώην Υφυπουργό Αθλητισμού και Πολιτισμού κ. Ιωάννη Ανδριανό, για το φερόμενο ως τελεσθέν αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με την αναβολή ποδοσφαιρικού αγώνα.

   Στις 25 Φεβρουαρίου 2015, σύμφωνα με τα ανωτέρω άρθρα, 86 του Συντάγματος, 83 παράγραφος 1 του Κανονισμού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών, ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν της από 15-1-2015 μήνυσης του κ. Χαράλαμπου Παπαδόπουλου, σκηνοθέτη-παραγωγού, που αφορά τον πρώην Υπουργό Αθλητισμού και Πολιτισμού κ. Κωνσταντίνο Τασούλα για το φερόμενο ως τελεσθέν αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, σχετικά με την παράλειψη υλοποίησης του διορισμού του ανωτέρω μηνυτή ως Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

   Στις 25 Φεβρουαρίου 2015, σύμφωνα με την ίδια διαδικασία περί «Ποινικής ευθύνης Υπουργών», διαβίβασε ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν της από 14-1-2015 μηνυτήριας αναφοράς της μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Κίνηση Ακομμάτιστων Πολιτών Αγρινίου», που αφορά στους Υπουργούς Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κατά τα έτη 2009 έως 14-1-2015 για το φερόμενο ως τελεσθέν αδίκημα της παραβίασης του Συντάγματος και προσβολής του πολιτεύματος –άρθρο 134 του Ποινικού Κώδικα- σχετικά με τον τρόπο επιβολής και είσπραξης τελών κυκλοφορίας.

   Στις 2 Μαρτίου 2015, σύμφωνα με τα άρθρα 86 του Συντάγματος, 83 παράγραφος 1 του Κανονισμού της Βουλής και 1, 2 και 4 του ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών, όπως ισχύει, διαβίβασε ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν της από 14-1-2015 μηνυτήριας αναφοράς του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων «Εννέα Μούσες» του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου Κρήτης που αφορά στον πρώην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, σχετικά με τη μη έγκαιρη πρόσληψη καθηγητών στο ως άνω σχολείο κατά το σχολικό έτος 2013-2014.

   Στις 9 Μαρτίου 2015, σύμφωνα με την ίδια κατά τα ανωτέρω διαδικασία περί «Ποινικής ευθύνης Υπουργών» διαβίβασε ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν ανώνυμης αναφοράς προς τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος που αφορά στον πρώην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, σχετικά με τη φερόμενη τέλεση πλημμελήματος της παράβασης καθήκοντος κατά την άσκηση των καθηκόντων του και δη την έκδοση υπουργικής απόφασης για την έγκριση κατανομής ενταγμένων ωρών στους εκπαιδευτικούς του εξωτερικού.

   Στις 9 Μαρτίου 2015, κατά την ίδια διαδικασία, διαβίβασε ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε με αφορμή την από 20-12-2012 μήνυση των κυρίων Εμμανουήλ και Θεμιστοκλή Κουτεντάκη που αφορά στον πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου για το φερόμενο ως τελεσθέν αδίκημα της ενεργητικής δωροδοκίας, η οποία φέρεται τελεσθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων σχετικά με τη μη διαβίβαση δικογραφίας από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς όφελός του.
   (Στο σημείο αυτό οι προαναφερθείσες ανακοινώσεις έχουν ως εξής:
   (Να μπουν οι σελ.135-137)

   ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί σε σχέση με αυτές τις δικογραφίες και ελλείψει ειδικής διαδικασίας του Κανονισμού της Βουλής, θα συζητήσει η αρμόδια επιτροπή της Βουλής η οποία συγκροτήθηκε.

   http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a-09f4c564609d/es150310.doc

 3. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
  ΙΣΤ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΗ’
  Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούμε τον κ. Νικολόπουλο.
  Πριν δώσω το λόγο στον Πρωθυπουργό για την τριτολογία του προκειμένου να κλείσει η συνεδρίαση, επιτρέψτε μου να κάνω κάποιες οφειλόμενες ανακοινώσεις προς το Σώμα.


  Επίσης, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διαβίβασε στη Βουλή στις 23 Μαρτίου του 2015, σύμφωνα με τα άρθρα 86 του Συντάγματος, 83 παράγραφος 1 του Κανονισμού της Βουλής και 1 και 4 του ν. 3126/2003 που αφορά την «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν των από 18-8-2014 «Αναφορών-Καταγγελιών» και των από 5-11-2014 Υπομνημάτων που επέχουν θέση εγκλήσεων των Χαραλάμπους Καλογεράκη του Γεωργίου, του Αντωνίου Σαριδάκη του Μύρωνος, Ηλία-Θεοχάρη Τσικόγια του Γεωργίου και Γεωργίου Ερμή του Κωνσταντίνου, κατοίκων Ρεθύμνου Κρήτης, που αφορά όλα τα μέλη της πρώην Κυβερνήσεως για το φερόμενο ως τελεσθέν αδίκημα της εσχάτης προδοσίας (άρθρο 134 Π.Κ. και 120 του Συντάγματος) κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

  http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a-09f4c564609d/syne20150330.doc

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s