ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ κατά Αντισυνταγματικής Φορολογίας

imerisia_LARGE_t_1061_43968014

ΠΡΟΣ :

1. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
2.Πρωθυπουργό
3.Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
4.Εισαγγελέα Αρείου Πάγου

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Έχοντας υπ’ όψη τις Διατάξεις του Συντάγματος της Ελλάδος και συγκεκριμένα τα Άρθρα 4, 28 και 120 ΔΗΛΩΝΩ ότι ΕΝΙΣΤΑΜΑΙ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ουδεμία επιβολή, νομοθετημένη ή μη, η οποία να αφορά Φορολογία, Εισφορολογία και διάκριση λόγω Επαγγέλματος ή κοινωνικής τάξης, εισοδήματος ή ιδιότητας (π.χ. βουλευτικής, υπουργικής, κληρονομικής)

καθ’ ότι

ΑΝΤΙΒΑΙΝΕΙ

στα ανωτέρω Άρθρα του Συντάγματος της Ελλάδας, στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και στις βάσεις του Δημοκρατικού Πολιτεύματος και ως εκ τούτου δεν δύναται να εφαρμοσθεί νομοτύπως και εγκύρως.

Τέτοιες περιπτώσεις αφορούν και :

1. τον ΕΝΦΙΑ, καθ’ ότι πρόκειται για αμάχητα τεκμαρτό και ανελαστικό φόρο επί ήδη φορολογηθέντος αντικειμένου, εκτός της ελλείψεως αναλογικότητος βάσει εισοδήματος. Επίσης και επί πλέον, δεν επιτρέπεται διπλοφορολόγηση ούτε πολλαπλή φορολογία επί περιουσιακών στοιχείων που δεν παράγουν εισόδημα ή αναλογικό εισόδημα ή εισόδημα που έχει ήδη φορολογηθεί, κάτι που συμβαίνει στην περίπτωση της απαίτησης μέσω του φόρου αυτού.

2. τον ΦΠΑ, καθ’ ότι επίσης πρόκειται για αμάχητο και άκρως ανελαστικό, αντιστρόφως αναλογικό φόρο (δηλαδή, όσο χαμηλότερο το εισόδημα του τόσο υψηλότερος ποσοστιαία είναι ο φόρος αυτός για τον Πολίτη) ο οποίος μάλιστα επιβάλλεται και σε είδη πρώτης ανάγκης Συνταγματικώς προστατευμένα και εγγυημένα κάνοντας την πρόσβαση σε αυτά δυσχερέστερη. Ουσιαστικά δηλαδή τιμωρεί την αδυναμία παραγωγής υψηλού εισοδήματος και την παρελκύει ενώ απορρυθμίζει περαιτέρω την Ελληνική αγορά περιορίζοντας ακόμα περισσότερο την ρευστότητα, την αγοραστική δυνατότητα των Πολιτών και την δυνατότητα ανάπτυξης και επενδύσεων των μικρομεσαίων επαγγελματιών ενώ δεν απαιτείται ούτε καταβάλλεται στην πράξη από μεγάλες πολυεθνικές και ειδικές αλλοεθνείς κατηγορίες εμπόρων κατά πολιτική βούληση ενώ συλλέγεται από τους Πολίτες-αγοραστές. Το γεγονός ότι ο ΦΠΑ ισχύει επί δεκαετίες ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΕΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ κατά την βασική αρχή που διέπει και το Διεθνές και το Εγχώριο Δίκαιο ex injuria non jus oritur (δηλαδή, ότι δεν μπορεί να προκύψει νόμος από παράνομη πάγια τακτική).

3.την πολιτική κρατικής προστασίας μόνο σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιτηδευμάτων-επιχειρήσεων στις οποίες εγγυητής μπαίνει το Δημόσιο και προς τις οποίες το Κράτος εξασφαλίζει υποχρεωτικά πελατεία και έσοδα, και συγκεκριμένα τις Τράπεζες κυριότερα αλλά και επιχειρηματικές ομάδες όπως αυτές των εφοπλιστών και του ΚΙΣ και μεμονωμένων ιδιοκτητών ομίλων. Αυτό είναι αντισυνταγματικό διότι αποτελεί διάκριση εις βάρος κάθε άλλου ιδιώτη επιχειρηματία αποκλειστικά και μόνο είτε λόγω επιτηδεύματος (τράπεζες, εφοπλιστές, μεγαλοβιομήχανοι, κλπ) είτε λόγω καταγωγής-αίματος/θρησκευτικής ιδιότητας/κοινών ταξικών-οικονομικών συμφερόντων/νεποτισμού, κάτι που είναι κατάφωρα αντισυνταγματικό και ενάντια στην Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που έχουν κατ’ Άρθρον 28 Σ Υπερσυνταγματική ισχύ.

4.τις εισφορές που απαιτεί το ταμείο Ο.Α.Ε.Ε., καθ’ ότι δεν είναι αναλογικές ούτε καν συνδεδεμένες με το πραγματικό εισόδημα των ασφαλισμένων του, είναι αμάχητες και έχουν υπολογισθεί αδιαφανώς με μεγάλες ενδείξεις ότι ο υπολογισμός τους έχει γίνει είτε λάθος είτε ληστρικά με σκοπό τον περιορισμό της μικρής και μεσαίας επιχειρήσεως και την εξαφάνιση των αυτο-απασχολούμενων και Ελευθέρων Επαγγελματιών καθώς και αποκλεισμό τους από πρόσβαση σε εγγυημένες από το Σύνταγμα υπηρεσίες Υγείας καθώς και από τα ήδη καταβληθέντα συντάξιμα περιουσιακά τους κεφάλαια, με αποτέλεσμα την τεράστια ζημία του Δημοσίου Συμφέροντος αφού η πραγματική Ελληνική Οικονομία αποδεδειγμένα εξαρθρώθηκε μαζί τους.

Και συνεπώς,

ΔΗΛΩΝΩ

ότι σε καμμία περίπτωση, και σε ανταπόκριση μου ως Πολίτη του Ελληνικού Κράτους που υπακούει στο Ελληνικό Σύνταγμα και μάλιστα στις Επιταγές του άρθρου 120 Σ, ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ τα ανωτέρω και επιφυλάσσομαι παντός νομίμου Δικαιώματος μου.

ΔΗΛΩΝΩ

επίσης δε

ότι κάθε τυχόν συμμόρφωση μου με τα ανωτέρω αποτελεί

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΟΥ ΜΕΣΩ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

και ως εκ τούτου

ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΡΑΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ αλλά ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ και άρα

ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ -ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΕΓΓΥΟΥΝΤΑΙ.

Συνεπώς και κατ’ επέκταση, ΔΗΛΩΝΩ έτοιμη να υπακούσω στις Επιταγές του Άρθρου 120 Σ έως της επαναφοράς και εφαρμογής της Συνταγματικότητας στην Χώρα μου στους προαναφερθέντες τομείς στους οποίους επιφυλάσσομαι να συνεχίσω να προσθέτω περαιτέρω καταχρήσεις, καταπατήσεις και εγκλήματα.

Η Δηλούσα Ελληνίδα Πολίτης

Τάνυα Μαρία Γεριτσίδου

Παρασκευή 1 Μαΐου 2015

 

Το κείμενο σε αρχείο .rtf ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Το κείμενο σε αρχείο .pdf apokirixitanya

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

Σήμερα 1η Μαΐου 2015, στα πλαίσια της γενικευμένης Ελληνικής Πολιτικοοικονομικής Αντίστασης που γίνεται αδέσμευτα από κάθε Πολίτη-ομάδα-σύλλογο στην Χώρα μας από τον Μάϊο του 2010, στείλαμε στις αρμόδιες Αρχές του Κράτους την ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΔΗΛΩΣΗ μας ότι ως Ελεύθεροι και Δημοκρατικοί Πολίτες ενός Κράτους που θέλει να ονομάζεται Ελεύθερο, Δημοκρατικό και Ανθρωπιστικό ΔΕΝ δεχόμαστε την φορολογική πολιτική της επαχθούς και επονείδιστης πρακτικής των διακρίσεων κατά κοινωνική τάξη και ιδιότητα, καθώς και την ανελαστικότητα και εξόφθαλμη έλλειψη αναλογικότητας στο ποσοστό που καλούμαστε να συνεισφέρουμε οικονομικά στο Κράτος ενώ ταυτόχρονα πρακτικά απαλλάσσονται της υποχρεώσεως συγκεκριμένες υπερ-πλούσιες ομάδες, οι οποίες μάλιστα είτε ευθύνονται είτε έχουν επιβαρύνει ανυπέρβλητα την οικονομική κρίση στην Χώρα μας.

Προτρέπουμε κάθε συμΠολίτη να το αποστείλει επίσης καθ’ ότι σε κάθε περίπτωση πλέον θα υπάρχει και επίσημη ΔΗΛΩΣΗ μας ότι κάθε εξαναγκασμός του Κράτους εις βάρος των ήδη οικονομικά εξαντλημένων Ελλήνων Πολιτών και κάθε συμμόρφωση είναι προϊόν εκβιασμού και ως εκ τούτου ΑΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ/ΑΝΤΙΣΤΡΑΦΕΙ ανά πάσα στιγμή στο μέλλον, και δεν παράγει δηλαδή έμπρακτη αποδοχή και απεμπόληση Δικαιωμάτων και απαιτήσεων μας ακόμα και αν για λόγους ανυπέρβλητου εκβιασμού ή κινδύνου εξαναγκασθήκαμε στην ανταπόκριση στις αντισυνταγματικές και αντιανθρωπιστικές απαιτήσεις του οποιουδήποτε φόρου ή εισφοράς.

 

Όλγα και Τάνυα Γεριτσίδου

 

http://crimesagainstgreeks.com/αποκηρυξη-διακηρυξη-κατά-αντισυνταγ/

http://crimesagainstgreeks.com/δελτιο-τυπου-περί-δράσεων-κατά-αντισυ/

 

ΣΧΕΤΙΚΑ

Υπερφορολογική γενοκτονία

Εξώδικο στη ΓΓΔΕ και στον ΓΔΦΔ για εκκαθάριση φορολογικών δηλώσεων βάσει του νόμου 2238/1994, όπως αυτός ίσχυε μέχρι και την 13η Αυγούστου 2009

Πρόταση σωματείου «ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ»: Τι να κάνουμε με την εφορία

Φορολογία 2014 – Ληστεία μετά φόνου σε εξέλιξη (χαρακτηριστικά παραδείγματα υπερφορολόγησης) Το δεύτερο μέρος ΕΔΩ

Προσφυγή κατά ΕΝΦΙΑ και Φόρου Εισοδήματος: «Η Εφορία με αφήνει να ζω με 8,59 ευρώ την ημέρα»

Μήνυση κατά των Υπουργών Οικονομικών και Διευθυντών ΔΟΥ

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟ:

Ψήφισμα: “STOP στον παραλογισμό του Ο.Α.Ε.Ε. Αφήστε μας αέρα να φέρουμε ΑΝΑΠΤΥΞΗ!!!” 29 Απριλίου 2015

1328a8d849b9a1bc82b50a1dabb20426

Advertisements

4 comments on “ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ κατά Αντισυνταγματικής Φορολογίας

 1. Να έχετε υπόψη σας ότι το ηλεκτρονικό μήνυμα υπέχει θέση καταγγελίας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο και θέση αποδεικτικού μέσου. Ν.4254/2014 (ΕΝΩΣΙΑΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ)

 2. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΟΣ ΧΤΥΠΗΣΕ ΤΗ ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ. ..η μάχη συνεχίζεται…( ασφαλιστικά μέτρα)

  Στις 31/7/14, έλαβα μια ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών μου προς την εφορία, προερχόμενων από φορολογικές επιβαρύνσεις του κράτους που δεν προκύπτουν από το εισόδημα, που δεν συμφωνούν με το Σύνταγμα και υπερβαίνουν τη φοροδοτική μου ικανότητα. ΕΕΤΗΔΕ, ΕΕΤΑ, ΕΝΦΙΑ, τέλος επιτηδεύματος, τέλη κυκλοφορίας, έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, φόρος πολυτελούς διαβίωσης λόγω κατοχής αυτοκινήτου, φόρος αξιοπρεπούς διαβίωσης, φόρος αναπνοής και φόρος ύπαρξης.

  Στις 30/9/14, ξεκίνησε η Δίκη του Κάφκα με πραγματικά πλέον γεγονότα, δια της κατάθεσης μιας Ανακοπής-προσφυγής 250 σελίδων, που απογυμνώνει πλήρως τις προθέσεις της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, αποκαλύπτοντας ότι στην Ελλάδα έχουν απενεργοποιηθεί σχεδόν στο σύνολό τους τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται από το Σύνταγμά μας και το Διεθνές Δίκαιο. Ότι επιχειρείται η δήμευση της περιουσίας των Ελλήνων, με αντισυνταγματικές διατάξεις νόμων, ότι επιχειρείται ο περιορισμός του δικαιώματος δικαστικής προστασίας, ο περιορισμός του δικαιώματος της ζωής μας, της ελευθερίας και της περιουσίας, και ότι εν τέλει, επιχειρείται η κατάλυση του Συντάγματος με τη βία, ενεργοποιώντας το θεμελιώδες δικαίωμα και τη θεμελιώδη υποχρέωση της αντίδρασής μας με κάθε μέσο. Ότι η οριζόμενη δια του άρθρου 120 παρ.2 και 4 ως θεμελιώδης νομική υποχρέωση, όλων των ελλήνων που διαθέτουν πατριωτισμό, αποτελεί μια υποχρέωση ενάσκησης καθήκοντος μέχρι αυτοθυσίας, για την προστασία του Συντάγματος, του δημοκρατικού πολιτεύματος, της πατρίδας και της ελευθερίας. Μια υποχρέωση με αυξημένη νομική ισχύ, που δεν μπορεί να ανακοπεί από καμιά μορφή εξουσίας και καμία διάταξη νόμου.

  Στις 10/10/14, κέρδισα την προσωρινή διαταγή δια της οποίας η Δικαιοσύνη προστάτευσε την ακίνητή μου περιουσία στο σύνολό της, διέταξε την αναστολή εκτέλεσης όλων των προσβαλλόμενων πράξεων, ούτε μιας ούτε δύο αλλά δέκα, και υποχρέωσε το Υπουργείο Οικονομικών να μου εκδώσει φορολογική ενημερότητα, για κάθε ενδεχόμενη χρήση, κυρίως για λόγους τιμής.

  η συνέχεια εδώ :

  https://justiceforgreece.wordpress.com/2014/10/11/το-πρωτο-βελοσ-χτυπησε-τη-λερναια-υδρα/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.