Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς κυβερνήσεως Τσίπρα

468783

Κάτι ποὺ δὲν ἔχει γίνει, ἔως σήμερα, γιὰ καμμία κυβέρνησιν, εἶναι τὸ νὰ συγκεντρωθοῦν, σὲ μίαν μεριά, οἱ πρῶτες ἑκατὸ ἡμέρες τῶν κυβερνητικῶν της ἔργων. Καὶ δὲν ἔχει συμβεῖ, διότι ἄλλοτε ἡ …χαρά, κι ἄλλοτε ἡ …δυστυχία, γιὰ νὰ μὴν πῷ καὶ ἡ κάθε εἴδους κωλοτούμπα, δὲν μᾶς ἐπέτρεψαν νὰ ἀσχοληθοῦμε σοβαρὰ μὲ αὐτὲς τὶς ὑποθέσεις.

Σήμερα, 26 Μαρτίου, ἄν καὶ θεωρητικῶς εὑρισκόμεθα στὴν 60η ἡμέρα, ξεκινῶ νὰ συγκεντρώνῳ, μὲ τὶς ἀπαραίτητες προσθῆκες κατὰ καιρούς, τὸ ἐν λόγῳ πόνημα. Θὰ διατηρηθῆ χρονολογικὴ σειρὰ τῶν γεγονότων, πρὸ κειμένου νὰ ἀπολαύσουμε, στὰ μέγιστα, ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ ξεπουλήματα καὶ τὶς κωλοτοῦμπες.

Ἡ δημοσίευσις θὰ παύση νὰ θεωρεῖται «ὑπὸ ἐνημέρωσιν» στὶς 6 Μαΐου 2015, ὁπότε καὶ θεωρητικῶς λήγουν οἱ πρῶτες ἑκατὸ ἡμέρες. Συνεπῶς ἐμεῖς τότε θὰ σταματήσουμε νὰ τὴν «τροφοδοτοῦμε» μὲ νεώτερες πληροφορίες… Θὰ παρακαλοῦσα μάλιστα, ἐὰν κάποιοι φίλοι διαθέτουν ἀρχεῖο μὲ τὶς ἀνάλογες κωλοτοῦμπες τοῦ μΠατΣοΚ, τῆς ΝουΔουλάρας καὶ τῶν συγκυβερνητῶν, νὰ μᾶς τὸ προτείνουν γιὰ νὰ τὸ παρουσιάσουμε.

Ὅπως ἐπίσης θὰ ζητήσω ἀπὸ φίλους νὰ συμπληρώσουν, στὴν περίπτωσιν ποὺ κάτι μᾶς διέφυγε, πληροφορίες.

Ἀξίζει πράγματι τὸν κόπο νὰ ξέρουμε, ἐν συντομίᾳ, τὸ τὶ ἀκριβῶς κουδουνισμένα εἶναι τὰ κουδουνισμένα μας.

Δυστυχῶς, ἐφ΄ ὅσον συζητᾶμε γιὰ …ἑκατὸ ἡμέρες, τὸ παρακάτω εἶναι ἰδιαιτέρως …μακροσκελές!

Θὰ τὸ κρατήσετε ὅμως σὰν σημεῖον ἀναφορᾶς κι ὄχι σὰν ἕνα καθημερινὸ ἀνάγνωσμα.

Καλὴ …διασκέδασιν εὔχομαι ἀπὸ καρδιᾶς!!!

Διότι μόνον αὐτὸ μᾶς ἔμεινε!

Φιλονόη

Υ.Γ. Πρόβλεψις (παρακινδυνευμένη) στὶς 3 Μαρτίου 2015, ποὺ πλέον τὸ παρακάτω ἄρχισε νὰ λαμβάνῃ «σάρκα κι ὀστά»: Ὁ Πανούλης δὲν θὰ παραμείνῃ γιὰ καιρὸ στὸ σχῆμα. Καὶ δὲν θὰ παραμείνῃ διότι δὲν τὸν θέλουν ἐν τελῶς …καμμένο. Θὰ ἀναλάβη στὴν θέσιν τοῦ ἀγαπητὸ ἀνεψοῦδι τῆς Δαφνούλας Σημίτου, συζύγου Κώστα καὶ παραπαίδι τοῦ Μπόμπολα, Σταῦρος Θεοδωράκης. Ἐλπίζω μόνον νὰ μᾶς διαψεύσουν.

26η Ἰανουαρίου 2015: Ἀνακοίνωσις σχηματισμοῦ συγκυβερνήσεως ἀπὸ τοὺς Τσίπρα καὶ Καμμένο.

27η Ἰανουαρίου 2015: Ὁρισμὸς τῶν ὑπουργῶν, ἀνάληψις ὑπουργείων.

Ἔναρξις τῶν …κωλοτουμπῶν μὲ τὸ …«καλημέρα»!!!

Τὸ ΤΑΙΠΕΔ ποὺ ἦταν νὰ καταργηθῇ, ΔΕΝ καταργεῖται. Ἀλλάζει …διοίκησιν!!!

Ἀκολουθοῦν πολλὰ …ἄσχετα καὶ καταλήγουμε νὰ συζητᾶμε γιὰ …ἀναδιαπραγματεύσεις τῶν ὅρων ξεπουλήματος.

Δῆλα δή…
Γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους…
Στὶς προηγούμενες ὑπογραφὲς κάποιοι …ἔφαγαν καλῶς!
Στίς τωρινές νά μήν …φᾶν κάποιοι ἀκόμη καλλίτερα;

28η Ἰανουαρίου 2015: Ὁρκωμοσία-δηλώσεις νέων ὑπουργῶν.

Καμμένος: ἀποκατάστασις μισθῶν ἐνστόλων
Δρίτσας: ἀναθεώρησις συμφωνίας μὲ Cosco.
Τσίπρας: διαμαρτυρία γιὰ τὸ ἐνιαῖο κείμενον τῶν κυρώσεων, κατὰ τῆς Ῥωσσίας, ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσιν.
Πρώτη (μικρὴ γιὰ τὴν ὥρα) …κωλοτούμπα!!! Τὰ παρ’ ὁλίγον …δέκα ὑπουργεῖα μᾶς προέκυψαν …σαράντα καὶ βᾶλε ὑπουργόπαιδα!!!
(Εἶναι πολλοὶ αὐτοὶ ποὺ πρέπει νὰ φᾶν!!!)

29η Ἰανουαρίου 2015: Ὕμνοι καὶ λίβελοι ἀπὸ τὸν ἐγχώριο, κι ὄχι μόνον, τύπο ὑπὲρ τῆς κυβερνήσεως. Μόνον τὸ …Πεκίνο ἀνησυχεῖ!!! (Ἔχει τὴν σημασία του καὶ τὴν σημασιολογία του ἡ ἐν λόγῳ λεπτομέρεια! Κι ὄχι γιὰ τὴν cosco!!! Νὰ μοῦ τὸ θυμᾶστε αὐτό!!!)

30η Ἰανουαρίου 2015: Ὕμνοι καὶ λίβελοι ἐπίσης. Ἀρχίζουν σιγὰ σιγὰ νὰ ξεδιπλώνονται τὰ προβλήματα, ἀλλὰ εἶναι νωρὶς γιὰ νὰ ἀρχίσουν καὶ οἱ ἐπιθέσεις.
Ἐν ἀναμονῇ ἅπαντες λοιπόν.

31η Ἰανουαρίου 2015: Ὕμνοι καὶ λίβελοι ἀλλὰ καὶ ἕνα …ὕπουλο παρασκήνιον ἀρχίζει νὰ ξεδιπλώνεται. Οἱ πολῖτες δηλώνουν τὴν ἀμέριστο ὑποστήριξίν τους στὴν κυβέρνησιν. Τώρα ξεκινᾶ  τὸ δεύτερο μέρος τῆς παραστάσεως.
Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξυπηρετήσεως καὶ Ἀποχαυνώσεως ἐπιτυγχάνουν δύο τινά:
1ον. νὰ μᾶς πείσουν πὼς οἱ συγκεντρώσεις στὶς πλατεῖες ἦσαν ἔργον ΣΥΡΙΖΑ, κάτι ποὺ ΔΕΝ ἰσχύει, ἀλλὰ ποὺ τελικῶς ΚΑΠΕΛΩΘΗΚΕ ἀπὸ τὰ καλόπαιδά του καὶ
2ον. πὼς μᾶς θέλουν συνεργοὺς σὲ ὅλα. Ἀκόμη καὶ στὴν ἔγκρισιν τῆς νέας μνημονιακῆς πράξεως, ποὺ θὰ μᾶς ὑποδουλώση ὁριστικῶς καὶ ἄνευ δυνατοτήτων ἀντιδράσεως.
Βέβαια ὅλο αὐτὸ ἀκόμη ΔΕΝ γίνεται κατανοητό, ἀλλὰ μέσα στὶς ἐπόμενες ἡμέρες θὰ τὸ ἀντιληφθοῦν πολλοί… Πάρα πολλοί!

Στὸ μεταξὺ ξεκινᾶ τὸ ταξείδι τοῦ Γιάννη (μὲ ἕνα νὶ τὸ γράφει, ἀλλὰ τόσα ἀντιλαμβάνεται) εἰς τὰς Εὐρώπας.

Ἡ «καθημερινή» μᾶς ἐνημερώνει:

Μὰ σχεδὸν σύσσωμος ὁ τύπος τῆς 31ης Ἰανουαρίου 2015 ἐκθειάζει τὶς θέσεις,ἐπιλογές, ἀντιδράσεις τῆς νέας κυβερνήσεως.

Ὥρα νὰ βγοῦν λοιπὸν οἱ πολῖτες στὸν δρόμο γιὰ νὰ στηρίξουν τὶς θέσεις Βαρουφάφάκη…!!!

1η Φεβρουαρίου 2015: Ἡ καταπληκτικὴ στήριξις τοῦ …τέως στὴν κυβέρνησιν, ΔΕΝ γεννᾶ ἀμφιβολίες γιὰ τὸ ποῦ πορεύεται ἡ κυβέρνησις, σὲ ὅσους ἀντιλαμβάνονται.

Οἱ ἄλλοι ἀκόμη ἑτοιμάζονται νὰ ξαναγεμίσουν τὶς πλατεῖες…!!!

πηγή

Στὸ μεταξὺ ὁ Ὀμπάμ(ι)α(ς) δηλώνει τὴν ἀμέριστον στήριξίν του στὴν νέα κυβέρνησιν καὶ ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ στραγγαλίζεται μία ὁλόκληρη κοινωνία (λέμε τώρα) λόγῳ εὐρωπαϊκῆς ἀνεγκεφαλίτιδος.

πηγή

Κι ὁ Σαπὲν ἐπίσης, ὑπουργὸς οἰκονομικῶν τῆς Γαλλίας, στηρίζει τὴν κυβέρνησιν Τσίπρα …

Καὶ χαρὰ ἐμεῖς!!!
Μὲ τὸ …«καλημέρα» δῆλα δὴ μᾶς ἐνημερώνουν πὼς σύσσωμος ἡ παλαιὰ καὶ νέα τάξις στηρίζει τὴν νέα κυβέρνησιν. Οἱ σημαντικότεροί της ἐκπρόσωποι τοποθετοῦνται κι ἐμεῖς …ὀνειρευόμαστε!

Κι ἐκεῖ ποὺ λέμε πὼς …μᾶλλον κοιμόμαστε, ἔρχεται καὶ ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ μουσιοῦ ντὲ μπαρουφᾶκ γιὰ τὴν ἀνάθεσιν τῶν συμβουλευτικῶν ὑπηρεσιῶν στὴν Lazard!!! Ὤ, ναί, σὲ αὐτὴν ποὺ μᾶς …«συνεβούλεψε» καταλλήλως γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ παραμείνουμε μέσα στὶς δαγκάνες τοῦ ΔΝΤ καὶ τῶν λοιπῶν ἁλυσίδων.

Ναί, αὐτῆς ποὺ τὰ …«κατάφερε» θαυμάσια μὲ τὸ PSI!!!

πηγή

2α Φεβρουαρίου 2015: Στὸ μεταξὺ ἀνακοινώνεται καὶ ἡ πρώτη ἀπεργία, γιὰ τὴν Παρασκευὴ 6 Φεβρουαρίου.

Ἡ εἴδησις …ἀπεσύρθη ἀπὸ ἐδῶ καὶ ἐνετοπίσθη ἐδῶ.

Ἔγινε ἡ ἀπεργία; Δέν ἔγινε; Θὰ δείξη…
Ἐπίσης ἔχουμε τὴν πρώτη συνάντησιν Τσίπρα Ἀναστασιάδου καὶ τὴν ἐπομένη τὴν πρώτη συνάντησιν μὲ τὸν Ῥέντσι τῆς Ἰταλίας.

3η Φεβρουαρίου 2015: Ὁ ἐνθουσιασμὸς εἶναι ἄνευ προηγουμένου. Οἱ πλατεῖες ἑτοιμάζονται νὰ ξαναγεμίσουν κι ἐμεῖς ἐλπίζουμε, ἤ ἀκόμη καὶ …πιστεύουμε, πὼς πάει, τελείωσε ἡ κατοχή!

4η Φεβρουαρίου 2015: Καὶ κάπου ἐδῶ ξεκινοῦν τὰ συνθήματα γιὰ κατάληψιν τῶν πλατειῶν, πρὸ κειμένου νὰ στηρίξουμε τὶς κυβερνητικὲς θέσεις. Στὸ μεταξὺ συναντᾶται διαρκῶς μὲ ἡγέτες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ὁ νέος πρωθυπουργός, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἀποσπᾶ ὑποσχέσεις στηρίξεως. (4 Φεβρουαρίου Ζὰν Κλῶντ Γιοῦνκερ καὶ Μάρτιν Σοῦλτς, Βρυξέλλες, Φρανσουὰ Ὁλάντ, Παρίσι.)

5η Φεβρουαρίου 2015: Ξεκινᾶ ἡ στήριξις ἀπὸ τὸν λαό, μὲ τὶς πλατεῖες γεμᾶτες!

πηγή

Στὸ μεταξὺ ὁ μεσιὲ ντὲ μπαρουφᾶκ δηλώνει πὼς ΣΥΜΦΩΝΕΙ μὲ τὸ 60-70% τῶν μνημονίων.
Δῆλα δή, ὡς οἰκονομικὸς ἐκπρόσωπος τῆς κυβερνήσεως, δηλώνει πὼς ΜΟΛΙΣ στὸ 30-40% τῶν ὅσων ἰσχυρίζονταν, ὡς ἀντιπολίτευσις, ἔλεγαν ἀλήθεια!Ποῦ ζοῦμε εἴπαμε;

πηγή

Θεωρεῖται κωλοτοῦμπα αὐτό ἤ ἁπλῶς …ξεπούλημα;

Ὁρκωμοσία στὴν βο(υ)λή τους καὶ ἡ  Soro-κυβέρνησις εἶναι ἐπὶ τέλους ἕτοιμη!

6η Φεβρουαρίου 2015: Ἐκλογὴ προέδρου τῆς βο(υ)λῆς τους. Ἡ Ζωὴ Κωνσαντοπούλου ἀναλαμβάνει τὴν προεδρεία καὶ ἡ κυβέρνησις τοῦ …«συνταγματικοῦ τόξου», ἐξακολουθεῖ τὸ ἔργον τῆς προηγουμένης, δίχως νὰ ἐκλέξῃ …5ον πρόεδρο, ἐν τελῶς …ἀντισυνταγματικά!!!
Ψῆφος ἐμπιστοσύνης στὴν κυβέρνησιν!!!
Ἀκόμη φυσικὰ παίζει τὸ  παραμῦθι τῆς …ἀποπομπῆς τῆς τρόικα!

7η Φεβρουαρίου 2015: Στὸ Eurogroup  ξεκίνησαν νὰ συζητοῦν γιὰ …γέφυρες καὶ οἱ πρῶτες κωλοτοῦμπες, ἀναφορικῶς μὲ τὶς ἀρχικὲς ἐξαγγελίες, ἀρχίζουν νὰ διαφαίνονται!

ναυτεμπορική

8η Φεβρουαρίου 2015: Προγραμματικὲς δηλώσεις Τσίπρα. Μεταξὺ τῶν πολλῶν ποὺ εἶπε ἦσαν οἱ ἀνακοινώσεις γιὰ τὴν τελειωτικὴ ἀπόφασιν τῆς ὀνομασίας τῶν Σκοπίων μὲ τὸ ὄνομα Μακεδονία καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ σχεδίου Ἀνᾶν στὴν Κύπρο.
Εἶπε κι ἄλλα πολλά, ἀλλὰ δυστυχῶς ὅλα ἐντὸς τοῦ προγράμματος τοῦ Soros-ΕΛΙΑΜΕΠ γιὰ τὰ Βαλκάνια. 

https://youtu.be/Jxry5yZ9Uac

9η Φεβρουαρίου 2015: Δυστυχῶς ἀπὸ τὶς προγραμματικὲς δηλώσεις ὁ κάθε ἕνας ἄκουσε αὐτὰ ποὺ …ἤθελε νὰ ἀκούσῃ κι ὄχι αὐτὰ ποὺ πράγματι εἰπώθησαν!

10η Φεβρουαρίου 2015: Ψῆφος ἐμπιστοσύνης στὴν κυβέρνησιν. Στὸ μεταξὺ ὅλο καὶ συχνότερα ἐμφανίζονται οἱ δράσεις …στηρίξεως τῶν πολιτῶν πρὸς τὴν κυβέρνησιν!!!.

11η Φεβρουαρίου 2015: Ἐπίσημες κωλοτοῦμπες ἀπὸ τὴν κυβέρνησιν, διὰ στόματος Βαλαβάνη!!! Ἐκεῖ ποὺ ἦταν νὰ καταργηθῇ ὁ ΕΝΦΙΑ, ὡς κεντρικὸ σύνθημα προεκλογικό, τῆς ἐν λόγῳ κυβερνήσεως, βγαίνει ἡ Βαλαβάνη νὰ μᾶς συστήσῃ νὰ πληρώσουμε, ὡς πράξιν …πατριωτισμοῦ!

https://youtu.be/1TskA8xdcWQ

πηγή

Ἔλεος λέμε…!!!

Διότι συζητᾶμε γιὰ αὐτὴν τὴν μανδάμ:

πρῶτο θέμα

Στὸ μεταξὺ εἰς τὰς Εὐρώπας ξεκινᾶ «ἡ μάχη τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας μας» μὲ πολλὲς …παρα-πληροφορίες, ποὺ τελικῶς ἀποκρύπτουν τὶς πραγματικὲς πληροφορίες.

Ἡ …«περιπετειώδης» κατάληξις ἐμφανίζεται μὲ τὴν μεγίστου εἴδους …κωλοτούμπα, ποὺ τελικῶς μᾶς ὁδηγεῖ καὶ σὲ ἐξακολούθησιν τῶν μνημονίων, ἀλλὰ μὲ τὸ ὄνομα …«θεσμοί»!!!

Χειρότερος κι ἀπὸ οἰκόσιτο ζῶο…

12η Φεβρουαρίου 2015: Ἡρεμία… Ἁπλῶς ἐμεῖς γεμίζουμε πλατεῖες… Ἐπαφὲς τοῦ πρωθυπουργοῦ γενικῶς…
Ὅμως κάτι πολὺ μεγάλο διαῤῥέει…
Ἡ Ἕλενα Παναρίτη, πρώην σύμβουλος Gapατου, πρῴην ὑπάλληλος τοῦ ΔΝΤ, ἀπὸ ἐχθές, 11 Φεβρουαρίου 2015, μαθαίνουμε πὼς ἀκολουθεῖ τὸν μουσιοῦ ντὲ μπαρουφᾶκ εἰς τὰς Εὐρώπας.
Τί θέλει ἡ ἀλεποῦ στό παζᾶρι;

https://youtu.be/yt2vC-BKvts

πηγή

Καὶ φυσικὰ δὲν εἶναι μόνον ἡ Παναρίτη τοῦ ΔΝΤ.

Εἶναι κι ὁ Χουλιαράκης ποὺ συνδέεται μὲ τὸν Μόσιαλο καὶ τὸ …«ὑπερ-σχολεῖον» τῶν ἡγετῶν τοῦ πλανήτου, ὑπὸ τὸν ἔλεγχο καὶ τὴν καθοδήγησιν τῶν Rothschild.

πρῶτο θέμα

Ὁ ὁποῖος Χουλιαράκης ἦταν ΚΑΙ σύμβουλος GAPάτου φυσικά…

Γιὰ νὰ μὴν …ξεχνιόμαστε λέμε…!!!

Εἰδικοὶ σύμβουλοι… (γ)

Τὸ γνωστότατον λοιπὸν London School of Economics τὸ προτιμοῦν ἅπαντες οἱ …καλοβολεμένοι καὶ …ἐγκεκριμένοι ἀπὸ τὴν νέα (καὶ παλαιά) τάξιν πραγμάτων.

Εἶναι γιὰ νὰ μὴν περάσῃ κἄν ἀπὸ τὸ μυαλό μας ἡ ἰδέα τῆς …ἀποφυγῆς τῆς δουλείας ποὺ μᾶς ἑτοίμασαν!!!
Πρὸς τοῦτο καὶ ΟΛΑ τὰ πρόσωπα εἶναι ἐπιλεγμένα μὲ ἀπόλυτο συνειδητότητα καὶ μετὰ μεγάλης προσοχῆς.
Δὲν εἶναι ὥρα νὰ ξεφύγῃ κάποιος τώρα λέμε…

Χουλιαράκης;

13η Φεβρουαρίου 2015: Ὁμοίως ἡρεμία… Ἐπιστολὲς πηγαίνουν, ἔρχονται… Κασκῶλ διαφημίζονται… Ἀναλύσεις ἐπὶ …ἐνδυματολογικῶν προτιμήσεων καταγράφονται…
Κατὰ τὰ ἄλλα διαπραγματεύονται κάποιοι!!!

14η Φεβρουαρίου 2015: Ἐξακολουθοῦν οἱ ἐπαφές… Οἱ …«διαπραγματεύσεις» …σκληραίνουν! Καὶ …αὐξάνεται ἡ …«ἀποδοχή» μας πρὸς τὴν κυβέρνησιν. Φθάνουμε αἰσίως στὸ …60%!!!

ναυτεμπορική

15η Φεβρουαρίου 2015: Νέα ἐξόρμησις στὶς πλατεῖες… Γίνεται τῆς …κακομοίρας ἀπὸ …στήριξιν!!!
Κι ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε… Ἡ ἐλπὶς τελευταία πεθαίνει!

16η Φεβρουαρίου 2015: Δευτέρα.. Πόρισμα τῆς ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς γιὰ τὸν φάκελο Siemens. Ὁ Προκόπης Παυλόπουλος θεωρεῖται ὡς πρόσωπο ποὺ ἐμπλέκεται.

Θά ἔχουμε ΥΠΟΔΙΚΟ πρόεδρο δημοκρατίας;

Παρ’ ὅλα αὐτὰ προτείνεται ἀπὸ τὸν Τσίπρα καὶ στὶς 18 Φεβρουαρίου ἐκλέγεται ὡς πρόεδρος τῆς δημοκρατίας, ἀκυρώνοντας οὐσιαστικῶς ὅλην τὴν ἔρευνα τῆς ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς καὶ ἀθωώνοντας ὅλους τοὺς ἐμπλεκομένους!

17η Φεβρουαρίου 2015: Συλλαλητήρια… Πολλὰ συλλαλητήρια… Ἐμεῖς ἀκόμη ἐλπίζουμε καὶ ὁ μεσιὲ ντὲ μαρουφᾶκ μᾶς …ἐπεξεργάζεται!

18η Φεβρουαρίου 2015: Ἡ νέα κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ἀναγνωρίζει, γιὰ ἀκόμη μία φορά, τὰ …ἐπιτεύγματα τῆς προηγουμένης κυβερνήσεως, διὰ στόματος τοῦ μεσιὲ ντὲ μπαρουφᾶκ:

πηγή

Ἐκλογὴ προέδρου μὲ πολλὲς …κωλοτοῦμπες. Ἡ βάσις ΔΕΝ ἐρωτήθη καὶ ὁ Παυλόπουλος ἐπεβλήθη κανονικότατα!
Ἡ Γαϊτάνη, πρὸς τιμήν της, δὲν ψηφίζει!!!

Θέλω ἀπὸ βάθους καρδίας νὰ ἐπιτύχῃ ἡ κυβέρνησις… Ἀλλά…

Ἐπίσης στήριξις τῆς κυβερνήσεως ἀπὸ τὸ ποταμίσιο πιντὶ τοῦ Μπόμπολα καὶ τὸ μπένυ!

πηγή

Τό καλλίτερο τῆς ἡμέρας;

Ἡ ἀπόφασις τοῦ ΣτΕ κατὰ τῶν κατοίκων τῆς Χαλκιδικῆς, ποὺ ἀγωνιοῦν κι ἀγωνίζονται γιὰ τὴν προστασία τῆς ζωῆς τους καὶ τῶν περιουσιῶν τους. Τὸ ΣτΕ ἀπεφάσισε πὼς εἶναι …νόμιμος ἡ ἐξόρυξις τῆς καταστροφῆς καὶ ἡ κυβέρνησις των ΣΥΡΙΖΑιοΚαμμένων σφυρίζει ἐν τελῶς ἀδιάφορα!!!

Ναί, μὲ μίαν ἀλλαγὰ τοῦ νόμου ἀκυρώνονται ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ ὑπογραφὲς τῶν προκατόχων τους καὶ ταὐτοχρόνως σώζουν τὴν περιοχὴ ἀπὸ βεβαία καταστροφή.

Ναί, διέπραξαν τὴν μεγαλυτέρα κωλοτούμπα τους, ἀπὸ κάθε ἄλλην τους ἐξαγγελία, ἐφ΄ ὅσον αὐτὴ ἀφορᾶ καὶ στὸν ἄνθρωπο καὶ στὸ περιβάλλον, ποὺ ΔΕΝ ἀνήκει στὸν ἄνθρωπο.

Ναί, μούγκα, ἀδιάφορα σφυρίγματα κι ἄλλα λόγια γιὰ νὰ ἀγαπιόμαστε οἱ …«ἀγαπουλίτσες»!!!

στὸ κόκκινο

Παρ΄  ὅλα αὐτὰ ἐξακολουθοῦν οἱ …παρηγορίες.

Ἄν καὶ ἡ ἀπόφασις τοῦ ΣτΕ ἀλλάζῃ ΜΟΝΟΝ μὲ νομοθεσία, ὁ Τσίπρας, καθὼς καὶ κυβερνητικοὶ παράγοντες, συζητοῦν γιὰ ἄρσιν τῆς ἑταιρικῆς ἀδείας στὶς Σκουριές.

Γιὰ τὴν ὥρα ἀνεκλήθη τὸ δικαίωμα λειτουργίας τῆς ἑταιρείας καὶ τελικῶς διεκόπη ἡ ἐξόριξις.

πηγή

(Ἐδῶ ἦταν καὶ ἡ ἀντίστοιχος ἀνακοίνωσις τοῦ πρώτου θέματος, ἀλλὰ γιὰ τὴν ὥρα παραμένει …ἄφαντος!!!)

Εὔχομαι νὰ εἶναι μόνιμη ἡ διακοπή!!!

19η Φεβρουαρίου 2015: Ἐπίσημα ὑπὲρ τοῦ μνημονίου ἡ κυβέρνησις. Τὴν καταγγελία κάνει ὁ Μαριᾶς:

Ἡ κυβέρνησις εἶναι πλέον ἐπισήμως ΥΠΕΡ τοῦ μνημονίου!

Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα βέβαια ΔΕΝ ὀνομάζεται μνημόνιον ἀλλὰ …«θεσμοί»!!!

20η Φεβρουαρίου 2015: Συμφωνία στὸ Eurogroup. Μᾶς εἶπαν. Ἁπλῶς μᾶς …παραμύθιαζαν λίγες ἡμέρες γιὰ νὰ μὴν μᾶς ἔλθῃ ὁ ταμπλᾶς ξαφνικά!!! Μὲ τὸ μαλακὸ εἶναι πιὸ …εὔκολο!!!

Καί τό καλλίτερο τῆς ἡμέρας;

Ἡ συγκυβέρνησις Τσίπρα Καμμένου προτείνουν τὸν Μιχελῆ γιὰ τὴν Ἐθνικὴ τράπεζα…

Ναί, ἀλλὰ ἡ ΕΚΤ ΔΕΝ θέλει…

πηγή

Ποιόν Μιχελῆ;

Μὰ αὐτὸν ποὺ ἐνεπλέκετο στὸ σχέδιον τῆς καταστροφῆς τῆς οἰκονομίας μας μὲ τὸ κωδικὸ ὄνομα «Σοφοκλῆς».

Ἀλέξη, ὁ Μιχελῆς δέν ἦταν ἀπό τούς …«ἐγκεφάλους» τοῦ σχεδίου λεηλασίας «Σοφοκλῆς»;

21η Φεβρουαρίου 2015: «Θεσμοί» πλέον τὸ μνημόνιον. Πρέπει νὰ ἐπισημοποιηθῇ στὴν βο(υ)λή τους ὅμως… Θὰ τὰ βροῦν αὐτοὶ  μεταξύ τους κι ας …δείχνουν νὰ φαγώνονται…

σκάι

22α Φεβρουαρίου 2015: Πάντως ἀλλάξαμε ὄνομα στὰ πάντα… Ἐπὶ τῆς οὐσίας ΔΕΝ ἀλλάξαμε κάτι…
 Ἀλλὰ εἶναι ἄλλο πρᾶγμα νὰ σοῦ μιλοῦν γιὰ μνημόνιο κι ἄλλο γιὰ γέφυρες, θεσμοὺς καὶ …συμφωνίες!
Μεγάλο ἐπίτευγμα!!!

πηγή

23η Φεβρουαρίου 2015: Στείλαμε λίστα μὲ …«θεσμούς». Εἶναι δῆλα δὴ αὐτὸ ποὺ λέν: σὲ Ἕναν βιασμὸ χαλάρωσε γιὰ νὰ τὸν …ἀπολαύσῃς!!! (Ὄχι αὐτοί!!! Ἐμεῖς!)

Στὸ μεταξὺ ΔΕΝ εἷλον τὴν ἀσυλία τοῦ ἀδώνιδος… Κόραξ κοράκου μάτι βγάζει;

πρῶτο θέμα

24η Φεβρουαρίου 2015: Λόγια… Πολλὰ λόγια… Γλέζος-Μίκης διαφωνοῦν μὲ τὶς ἀποφάσεις καὶ τὶς νέες θέσεις τΣΥΡΙΖΑ. Ἀλλὰ δὲν πειράζει… Θὰ τὰ βροῦν!

Ὁ μουσιοῦ ντὲ μπαρουφᾶκ ὑπόσχεται στοὺς «δανειστές» πὼς θὰ συνεχίσουν κανονικὰ οἱ ἀποκρατικοποιήσεις. (Κοινῶς ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ!!!)

Ὁ Στρατάκης, ἄν καὶ εἶχε κατεβῆ μὲ τὸ σύνθημα «ὄχι στὸ ξεπούλημα τοῦ ἀεροδρομίου Χανίων», ἔρχεται νὰ …διευκρινήσῃ πὼς …ΝΑΙ μὲν θὰ ξεπουληθῆ τὸ ἀεροδρόμιον, ἀλλὰ μὲ …νέους ὅρους!!!

πηγή

Δὲν …βόλευαν οἱ παλαιοί!!!

Δὲν εἶχαν …προμήθειες, γιατὶ τὶς ….«τσίμπησαν» οἱ προηγούμενοι!

25η Φεβρουαρίου 2015: Ἡ ΚΟ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται νὰ ψηφίσῃ τὸ νέο μνημόνιον ποὺ λέγεται πλέον …«θεσμοί».
Τὴν ἴδια ἡμέρα ὁ Χουντῆς, ὑπεύθυνος ἐξωτερικῶν ὑποθέσεων, δεσμεύεται, στὸν Γάλλο ὁμόλογό του, πὼς θὰ πληρωθῆ ὅλο τὸ …«χρέος» στὸ ἀκέραιον!!!
Οὔτε λόγος φυσικὰ γιὰ …ἔλεγχο!
Καὶ οὔτε κάποια ἀναφορὰ στὸ ἐὰν ἡ βιωσιμότης τοῦ …«χρέους» παραμένῃ ὅπλον!!!

πηγή

Κι ἄς τὸ ἀνέφεραν ἔως τώρα δύο. (Κωνσταντοπούλου καὶ Καμμένος.)

Ἀφῆστε δὲ τὶς προεκλογικὲς ἐξαγγελίες!


πρῶτο θέμα

Καὶ κάπου ἐδῶ μαθαίνουμε πὼς ΔΕΝ θέλουμε ἐργασία καὶ χρήματα…

Μᾶς ἀρκεῖ ἡ …ἀξιοπρέπεια!!!

https://youtu.be/G5a-hqTIAXQ

 

26η Φεβρουαρίου 2015: Πάλι λόγια…  Καὶ κάπου ἐδῶ ἐμφανίζεται ἡ νέα μας …«στήριξις», κατὰ 80% αὐτὴν τὴν φορά, πρὸς τὴν κυβέρνησιν!!!

Ἀπόλυτος ἡ ἀποδοχὴ τοῦ νέου …Παπα-Δημίου; (Ἤ ἄλλως, ξημέρωσε ἡ χειροτέρα ΚΑΤΟΧΗ!!!)

27η Φεβρουαρίου 2015: Ἀναμένοντας τὶς νέες κωλοτοῦμπες μαθαίνουμε γιὰ τὰ νέα νομοσχέδια ποὺ θὰ ψηφισθοῦν…
Μεταξὺ αὐτῶν μᾶς ἔρχεται καὶ ἡ κάρτα τοῦ δουλοποιημένου πολίτου, ἐκβιαστικῶς, γιὰ νὰ …σωθοῦν οἱ πεινασμένοι.
Θέλεις νά φᾷς; Νά ζεσταθῇς; Νά κοιμηθῇς;
 Πρῶτα ἡ κάρτα καὶ μετὰ ἔλα…!!!

πηγή

28η Φεβρουαρίου 2015: Ἐὰν δηλωθοῦν τὰ …κλαπέντα, ἀμνηστία…

ἔθνος

Θά ἐπιστραφοῦν ὅμως; Ἤ θά τά …ξεχάσουμε;
Ἔτσι εἶπαν…
Ἀναμένουμε…!!!
(Καὶ παραμένουμε, κι ἄς μὴν μᾶς φαίνεται, καλοπροαίρετοι!!! Ἄλλως τὲ ἀκόμη στὴν ἀρχὴ εἴμαστε. Μὲ τὰ λόγια κτίζω ἀνώγεια καὶ κατώγεια… Μὲ τὰ ἔργα ὅμως…!!!)

Καὶ μέσα σὲ ὅλα τὰ ἄλλα τίθεται καὶ θέμα ἐπαναλειτουργίας τῆς ΕΡΤ…

Νύχια δὲν ἔχουμε νὰ ξυστοῦμε, τὰ συνδικαλιστόπαιδα μᾶς μάραναν…

Ἀλλὰ ἄς μὴν σκᾶμε…

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς θὰ αὐξηθῆ τὸ ἀνταποδοτικὸν τέλος…

Ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε ἐμεῖς πάλι θὰ πληρώσουμε τὸ …μάρμαρο!

1η Μαρτίου 2015: Καὶ μέσα σὲ ὅλα τὰ ἄλλα τὸ 40% τοῦ  ΣΥΡΙΖΑ δὲν στηρίζει τὴν κυβέρνησιν καὶ τὶς ἐπιλογές της στὰ τῶν μνημονίων…

πηγή

Στὸ μεταξὺ νέες περικοπὲς στὴν ὑγεία, ποὺ φθάνουν στὸ 50%!!!

Ὑγεία νὰ ἔχουμε γιὰ νὰ …πανηγυρίζουμε τὴν καταστροφὴ τοῦ συστήματος ὑγείας!

βῆμα

2α Μαρτίου 2015: Πρώτη μεγάλη ἐφαρμογὴ τῶν ἐξαγγελιῶν τῆς κυβερνήσεως ἀφορᾶ στὴν …«ἀπελευθέρωσιν» τῶν …«κρατουμένων» τῆς Ἀμυγδαλέζας.

Αὐτοὶ ἀφέθησαν στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν μὲ στόχο, φαντάζομαι, νὰ μᾶς …ἐξημερώσουν!!!

πρῶτο θέμα

Τί εἶχες Γιάννη; Τί εἶχα πάντα;

Τῆς ῥουσφετολογίας τὸ ἀνάγνωσμα!

Κάπου ἐδῶ ὁ ἐξάδελφος τοῦ πρωθυπουργοῦ Τσίπρα, Γεώργιος Τσίπρας, διορίζεται στὸ ὑπουργεῖον ἐξωτερικῶν, ὡς …εἰδικὸς σύμβουλος.

Ναί, ἀλλὰ ὄχι μόνον δὲν εἶναι εἰδικὸς στὰ τῶν ἐξωτερικῶν ὑποθέσεων, ἀλλὰ ἁπλὸς …μηχανολόγος!

Ὅ,τι χρειαζόταν δῆλα δὴ τὸ ὑπουργεῖον γιὰ …ἐπισκευές!


Ἐγὼ εἶμαι χασάπης… Ἐσύ κάθεσαι νά σέ χειρουργήσῳ;

3η Μαρτίου 2015:  Ὁ Φωτόπουλος τῆς ΔΕΗ ἔδωσε αὐξήσεις 8-10 % στοὺς ὑπαλλήλους τῆς ΔΕΗ, ἀλλὰ ἡ κυβέρνησις δὲν τὸ …γνώριζε!!!

Τοῦ …Κουτρούλη ἡ γάμος λέμε!

πηγή

4η Μαρτίου 2015:  Ξεκίνησε τὸ …πανηγῦρι!!! Ἄφησαν ἐλευθέρους, στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν, χιλιάδες λαθροεποίκους καὶ κατόπιν ἔδωσαν διαταγὴ (γενικῶς κι …«ἀορίστως») νὰ ἀνοίξουν τὰ σύνορα γιὰ νὰ εἰσέρχονται ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ ἔποικοι. Αὐτὰ σήμερα. Μετά, καὶ κατόπιν τῆς ἀναστατώσεως ποὺ συνέβη, ἄρχισαν νὰ τὰ …μασοῦν. «Ὄχι ἐγώ, αὐτή… Ὄχι αὐτή, αὐτός… Ὄχι αὐτός, ἡ ἄλλη…!!!» Τῆς πανηγύρεως…!!!

ἡμερησία

Ὁ κόσμος καίγεται μὰ ὁ ὑπουργὸς (ἀ)δικαιοσύνης δὲν κόπτεται γιὰ τὴν θεσμοθέτησιν νόμου, γιὰ τὴν κατάργησιν τῶν ἀντισυνταγματικῶν μνημονίων.. Οὔτε φυσικὰ γιὰ τὸ ἐὰν οἱ Ἕλληνες αὐτοκτονοῦν ἤ πεθαίνουν ἀπὸ τὴν πείνα. Οὔτε γιὰ τὸ ἐὰν ὑπάρχῃ ἐθνικὴ κυριαρχία. Μόνον τὸ σύμφωνον τῶν ὁμοφύλων ζευγῶν τὸν ἀπασχολεῖ.

(Φαντάζομαι ἐπίσης καὶ ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ ἀντιῤῥατσιστικοῦ κατὰ τῶν Ἑλλήνων!!!)

πρῶτο θέμα

5η Μαρτίου 2015: Ζωὴ Κωνσαντοπούλου. Ἡ …μόνη ἀριστερή, μὰ καὶ πορεύουσα συνταγματικῶς, κυρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ!!!

Τώρα πῶς τῆς ἦλθε πώς ὅλα τά νομοσχέδια εἶναι ἄκυρα, διότι δέν παρίσταντο τό 100% τῶν βουλευτῶν; Τί νά πῷ;

Ἔχω τὴν ἀμυδρᾶ ὑποψία πὼς ἐφ΄ ὅσον ἔφθασε ἐξ Ἀμερικῶν ἡ ἐντολὴ τῆς ἀπομακρύνσεως, διὰ τῆς …παρανόμου ὁδοῦ, τῆς χρυσῆς αὐγῆς, ἀπὸ τὸ κΥνοβούλιόν τους, ἀπὸ ἐκεῖ θὰ ἔλθη καὶ ἡ …ἀκύρωσις τῶν μνημονίων τους. Τί …ἀμερικανικό κόμμα θά ἦταν ἐάν δέν ἦταν ἔτσι;

καθημερινή

6η Μαρτίου 2015: Ἐδῶ κάπου ὁ μουσιοὺ ντὲ μπαρουφᾶκ προτείνει νὰ εἰσαγάγουμε ῥουφιάνους, γιὰ τὴν πάταξιν τῆς φοροδιαφυγῆς.

Ἑλλαδοκαφριστὰν καὶ νέα μεγαλεῖα λέμε…!!!

Πέραν τῆς παρανοίας!

Οἱ εἰσαγώμενοι ῥουφιάνοι τοῦ Βαρουφάκη!

7η Μαρτίου 2015: Ὁ Τσίπρας μὲ συνέντευξίν του δηλώνει πὼς δὲν πρόκειται νὰ καταῤῥεύσουμε ἤ νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὸ εὐρῶ.

Ναί, ἡσύχασα…

Πληροφορίες ἐδῶ.(Ἀπειλοῦμε ὅμως, ἐμμέσως, μὲ τὴν διασκόρπισιν τζιχαντιστῶν εἰς τὰς Εὐρώπας. Μήπως αὐτό σημαίνει πώς τούς ἔχουμε ὅλους αὐτούς ἐδῶ;;;;; Ἔ;;;;;;;;;;;;;)

8η Μαρτίου 2015: Διαμερίσματα σὲ ΛΑΘΡΟμετανάστες τάζει ἡ μανδὰμ Τασία…

Γιὰ τοὺς Ἕλληνες ἀστέγους ἁπλῶς …ΧΕΣΤΗΚΑΝ!!!

πηγή

Γιά τούς Ἕλληνες ἀστέγους μανδάμ Τασία περισσεύει κάποιο διαμερισματάκι;

9η Μαρτίου 2015: Στὸ Eurogroup  δὲν ἀναμένονται πολλά. Συζητοῦν ἀκόμη γιὰ δημοψήφισμα. (Τί δημοκρατία θά εἴχαμε ἄλλως τέ;) Βέβαια ἡ μὴ  συμφωνία ὁδηγεῖ σὲ σύγκρουσιν.
Ἡ σύγκρουσις ὁδηγεῖ σὲ ἀδυναμία ἐξευρέσεως μετρητῶν.
Ἡ ἀδυναμία ἐξευρέσεως μετρητῶν ὁδηγεῖ σὲ ἀποδοχὴ τῆς χρεοκοπίας.
Ἀλλὰ αὐτὰ δὲν τὰ λέμε…

10η Μαρτίου 2015: Τελικῶς μοιράστηκαν αὐτοκίνητα, παρὰ τὶς ἀρχικὲς …ἀρνήσεις τῆς Κωνσταντοπούλου. Ἡ φτώχεια (τῶν 6.000 εὐρῶ μηνιαίως) θέλει καλοπέρασιν!!!

ζούγκλα

Διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς μόλις 12 νέοι βο(υ)λευτὲς ἠρνήθησαν τὰ αὐτοκίνητα…

σκάι

11η Μαρτίου 2015: Ἡ μανδὰμ Βαλαβάνη ἀῤῥώστησε κι ἀν τὶ νὰ πάῃ σὲ δημόσιον νοσοκομεῖον, πῆγε σὲ ἰδιωτικό…

Εἶναι ποὺ ἐμπιστεύεται τὰ …δικά τους ἔργα λέμε!

πρῶτο θέμα

Συζητᾶμε πάντα γιὰ τὴν κυρία ἐκείνη ποὺ ἔχει βγάλει τὰ …ὁλίγα χρήματά της ἐκτὸς Ἑλλάδος καὶ ποὺ μᾶς συστήνει νὰ …πληρώσουμε τὸν ΕΝΦΙΑ, ὡς ἔνδειξιν πατριωτισμοῦ!!!
Λέμε…!!!

12η Μαρτίου 2015: Στὸ μεταξὺ …«τρέχει» καὶ τὸ θέμα τοῦ εἰδικοῦ δικαστηρίου γιὰ τὸν Παπακωνσταντίνου. Ναί, δὲν ἀλλάζει κάτι. Ὅλα καλῶς ἔχουν γιὰ τὸν …Παπακωνσταντίνου!

Ὅμως…

Ὁ πρωθυπουργὸς περνᾶ σήμερα (κι ἐχθές) ἀπὸ τὴν ἔγκρισιν …«περιουσίων».

Ἔτσι, γιὰ νὰ μὴν τοῦ …γκρεμοτσακίσουν τὴν κυβέρνησιν μὲ τὸ …καλημέρα!!!

Ὁ Τσίπρας πέρασε ἀπὸ τὸν ἔλεγχο τῶν …«περιουσίων»!

Μάλιστα, εἰδικῶς γιὰ τὴν ἡμέρα, ἡ …«περιουσία» Βικτώρια Νούλαντ, ποὺ εὐθύνεται γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς Οὐκρανίας, ἐπισκέπτεται τὸν πρωθυπουργό, τὴν ἴδια ὥρα ποὺ στὰ Ἐξάρχεια συμβαίνει τῆς …καταστροφῆς…

Δὲν εἶναι κάτι σοβαρό… Μόνον μία μικρὰ ἀπόδειξις τοῦ τὶ μποροῦν νά κάνουν μερικοὶ μερικοί!!!

Κουβεντούλα Ἀλέξη μὲ τὴν διαχειρίστρια τῆς γενοκτονίας στὴν Οὐκρανία!

13η Μαρτίου 2015: Ἡ κυβέρνησις θεωρεῖ ἀπαράδεκτες τὶς αὐξήσεις στὴν ΔΕΗ. Σωστά…

Μὰ …ἐπιτρέπει νὰ ἐξακολουθοῦν.

Ἀπαράδεκτες οἱ αὐξήσεις στά τιμολόγια τῆς ΔΕΗ;

Κι ἐγὼ ξέρω νὰ …καταδικάζῳ …λεκτικῶς καὶ νὰ σφυρίζῳ ἀδιάφορα οὐσιαστικῶς.

Οἱ αὐξήσεις μένουν, γιὰ ὅσους ΔΕΝ τὸ κατάλαβαν!
(Τελικῶς ἀπεσύρθησαν στὶς 22 Μαρτίου οἱ αὐξήσεις!!! Πάλι καλά!!! Στὰ σὺν τῆς κυβερνήσεως αὐτό!!!)

14η Μαρτίου 2015: Κι ἐδῶ κάπου, πάντα γιὰ χάριν τῆς παύσεως τῆς φοροδιαφυγῆς, ἐμφανίζεται ἀπὸ τὸν μουσιοῦ Δραγασάκη πρότασις γιὰ ἐφαρμογὴ μίας ἐνιαίας κάρτας συναλλαγῶν. Δῆλα δή, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, ὁ μουσιοῦ Δραγασάκης, τοῦ London School of Economics  τῶν Rothschild, μᾶς προτείνει αὐτὸ ποὺ τόσα χρόνια σχεδιάζουν, γιὰ ὅλον τὸν πλανήτη οἱ …Rothschild.

Πιό νέα τάξις τί;

Ὁλοταχὼς στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Νέας Τάξεως μᾶς πάει (συνειδητῶς) ἡ κυβέρνησις!!

Στὸ μεταξύ, γιὰ …οἰκονομία, καθὼς  μᾶς εἶπαν, ὁ πρωθυπουργὸς ταξειδεύει διὰ τὰ Εὐρώπας μὲ τὸ ἀεροπλάνο τῆς γραμμῆς.

Ἀλλά ἦταν πράγματι γιά οἰκονομία;

Κάνοντας οἰκονομία;

Καὶ φυσικὰ ἀποφασίζεται νὰ ἀνοίξῃ ἡ ΕΡΤ!!!

Χαρᾶς εὐαγγέλια… Θὰ πληρώνουμε καὶ γιὰ αὐτό!!!

15η Μαρτίου 2015: Ἔλεγχοι σὲ βάθος δεκαετίας, διότι μπορεῖ, πολὺ πιθανόν, ἐφ΄ ὅσον ἄνθρωποι εἴμαστε, κάτι νὰ μᾶς …διέφυγε.

Ξεκινοῦν ἔλεγχοι σέ βάθος δεκαετίας;

Γιὰ ἔλεγχο σὲ παράκτιες ἑταιρεῖες φυσικὰ ΟΥΤΕ λόγος!!!

Εἴπαμε, τὸ χρῆμα τὸ ἔχουμε ἐμεῖς, οἱ πολλοί, γιὰ νὰ τὸ ἁρπάζουν οἱ ὁλίγοι!!!

Στὸ μεταξὺ ἔχουν νέο σχέδιον νόμου, ὑπὸ ψήφισιν, γιὰ τὸ ΤΑΙΠΕΔ, ποὺ ΔΕΝ καταργεῖται εἴπαμε. Ἔχουμε καὶ ὁλιγοήμερη δημοσία διαβούλευσιν, λέει…
Καὶ τὸ ΤΑΙΠΕΔ ἐξακολουθεῖ, μὲ διαδικασίες …ΕΞΠΡΕΣ!!!
 Ἁπλῶς τὸ χρῆμα θὰ πηγαίνει στὴν τσέπη μας (εἶπε μετὰ ἡ Βαλαβάνη!!!)

Τὸ ΤΑΙΠΕΔ αὐξάνει τὴν «περιουσία του» ἀν τὶ νὰ …ΚΑΤΑΡΓΗΘῌ καὶ μᾶς καλεῖ νὰ συμφωνήσουμε στὸ πλιάτσικο!!

Τὸ ξεπούλημα συνεχίζεται, μὰ τώρα θὰ φᾶμε …ἐμεῖς!!!

Ἀφῆστε ποὺ προτείνονται, γιὰ τὴν διοίκησίν του, πρόσωπα …ἀμέμπτου κομματικῆς ταὐτότητος!!!

Διὰ τὸν Σοσιαλισμόν, μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑιο-ΠΑΣΟΚο Πιτσιόρλα στὸ ΤΑΙΠΕΔ!!!

Τό καλλίτερον τῆς ἡμέρας;

Στὶς νέες φορολογικὲς δηλώσεις καλούμεθα νὰ δηλώσουμε καὶ τὰ μετρητά!!!

Συζητᾶμε γιὰ τὴν ἀπόλυτον λεηλασία πλέον!!!

Ὁλοκληρώνοντας τὴν λεηλασία…

Ἐπιστολὴ τοῦ Ἀλέξη στὴν Μέρκελ, πολὺ …«ἐπαναστατική», ποὺ τῆς …δηλώνει πὼς προτιμᾶ νὰ πληρώσῃ μισθοὺς καὶ συντάξεις, ἀπὸ τὸ νὰ πληρώνῃ ἐκείνην καὶ τὶς τράπεζες.
Ἡρωϊκὸς ὁ πρόλογος, θὰ λέγαμε…
Στὸ …μετὰ τὸ χάνουμε λίγο!!!

«…α) να συμφωνηθούν οι αμοιβαία αποδεκτοί οικονομικοί και διοικητικοί όροι, η εφαρμογή των οποίων, σε συνεργασία με τους θεσμούς, θα σταθεροποιήσει τη δημοσιονομική θέση της Ελλάδας, θα επιτύχει κατάλληλα πρωτογενή πλεονάσματα, θα εγγυηθεί την σταθερότητα του χρέους και θα βοηθήσει στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του 2015 που θα λαμβάνουν υπόψιν την παρούσα οικονομική κατάσταση

β) θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να επανεισαγάγει το waiver (σ.σ. εξαίρεση στα ελληνικά ομόλογα) σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς της

γ) να ξεκινήσουν οι εργασίες ανάμεσα στα τεχνικά κλιμάκια για ένα πιθανό νέο Συμβόλαιο για την Ανάκαμψη και την Εξέλιξη ανάμεσα στην Ελλάδα, την Ευρώπη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που θα ακολουθήσει την τρέχουσα συμφωνία

δ) να συζητηθούν μέσα για την ενεργοποίηση της συμφωνίας της 12ης Νοεμβρίου σχετικά με πιθανά επιπρόσθετα μέτρα για το χρέος και την παροχή βοήθειας για την εφαρμογή τους μετά την ολοκλήρωση της παρατεταμένης Συμφωνίας και στο πλαίσιο του νέου Συμβολαίου που θα ακολουθήσει….»

πρῶτο θέμα

Οὔτε λίγο, οὔτε πολύ, ναὶ μὲν ΔΕΝ θὰ μποροῦμε νὰ ἐξυπηρετήσουμε τὰ χρέη μας, ἀλλὰ θὰ τὰ …ἐξυπηρετήσουμε… λέμε!!!

16η Μαρτίου 2015: Ὁ Βαρουφάκης ἰσχυρίζεται πὼς τὸ κ@λοδάκτυλο ποὺ ἔκανε γιὰ τοὺς Γερμανοὺς ἦταν …ψεύτικο.

Τελικῶς ἀπεδείχθη πὼς ἁπλῶς ἦταν …ψεύτης!!!

Ἄλλο νὰ εἶσαι νταὴς κι ἄλλο ψεύτης!

Ἐννοεῖται πὼς γιὰ ἡμέρες πολλοὶ ἐνασχολήθησαν μὲ τὸ ἐν λόγῳ θέμα.

Οἱ μέν, δῆλα δὴ οἱ ὑποστηρικτές του, ἀρκέστησαν στὶς πρῶτες …διαψεύσεις του, ποὺ ὅμως διεψεύσθησαν καὶ τὶς δεύτερες διαψεύσεις τὶς ἀγνοοῦν οἱ δέ.

Τοῦ Κουτρούλη ὁ γάμος καὶ τρικυμία ἐν κρανίῳ, στὰ μυαλά μας.

Ὄχι στοῦ Βαρουφάκη!

Κι ἐπεὶ δὴ ὁ Βαρουφάκης τὸ παρατράβηξε μὲ τὶς …ἀσυναρτησίες, εἶπαν τὰ …μεγάλα ἀφεντικὰ νὰ τὸν ἀντικαταστήσουν…!!!

Ἀντικατάστασις τοῦ Βαρουφάκη μέ τόν Δραγασάκη;

Ἡ Οὐάσινγκτον τελειώνει τὸν Βαρουφάκη!!!

17η Μαρτίου 2015: Ἡ πρώτη μεγάλη …προμήθεια, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τῆς ἐν λόγῳ κυβερνήσεως, εἶναι γεγονός!!!

Διὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν …ἀριστερὰ λέμε…

Ἡ «πρώτη φορὰ ἀριστερά» ξεκίνησε …«πόλεμο» κατὰ τῆς νέας τάξεως!

Τὸ σημαντικότερον τῆς ἡμέρας εἶναι ἡ ἀπόφασις γιὰ τὴν κατάργησιν τῶν φυλακῶν ὑψίστης ἀσφαλείας…

Δημοσία διαβούλευσις καὶ λοιπὰ …κουραφέξαλα.

Ἡ οὐσία εἶναι πὼς τὸ παρακράτος νομιμοποιεῖται πλέον!

Ἀδειάζουν τὶς φυλακὲς ἐπάνω μας!

Καί τό καλλίτερον;

Τὰ εἰδοποιητήρια γιὰ τὶς ληξιπρόθεσμες ὀφειλές, μὲ …«ἀριστερή» κυβέρνησιν, ἀνεχώρησαν γιὰ τοὺς παραλῆπτες τους.

100 δόσεις, πρὸ κειμένου νὰ πληρώσουμε… Λέμε…

πηγή

18η Μαρτίου 2015: Νέες πρωτοβουλίες τῆς κυβερνήσεως γιὰ τὴν πάταξιν τοῦ ἐκφοβισμοῦ στὰ σχολεῖα.
Οὔτε ἕνας ὅμως ἀσχολεῖται μὲ τὶς πηγὲς τῆς ἐξάρσεως τῆς ἐν λόγῳ βίας. Ἡ τηλεόρασις, τὰ ἠλεκτρονικὰ παίγνια καὶ οἱ χολυγουντιανὲς ταινίες δὲν ἀγκίζονται. Ὅλα καλῶς ἔχουν. Κι ὡς συνήθως ἀντιμετωπίζεται τὸ σύμπτωμα κι ὄχι τὸ αἴτιον.

Ἡ Νέα Τάξις ἐξολοθρεύει ἀκόμη καὶ τὰ παιδιὰ τοῦ νηπιαγωγείου!!!

Τὸ δὲ Πολυτεχνεῖον, ποὺ μᾶς τὸ μετήλλαξαν σὲ …νεκροτεχνεῖον, θεωρεῖται …φυσικὴ ἐξέλιξις.

Μόνον γιὰ τὸν καθαρισμό του ἐνδιαφέρονται. Ὄχι γιὰ τὴν ἐκ τῶν βάθρων του ἀνανέωσιν.

Στάσεις ἐργασίας σήμερα καὶ αὔριο στὸ ΜΕΤΡΟ. Γιατί ὅμως;

19η Μαρτίου 2015: Κάπου ἐδῶ μαθαίνουμε μερικὲς ἀκόμη πληροφορίες γιὰ τοὺς συμβούλους Βαρουφάκη. Μαθαίνουμε γιὰ τὶς σχέσεις τους μὲ ΔΝΤ, μὲ παγκόσμιες τράπεζες καὶ γενικῶς γιὰ τὴν ὁλοκληρωτικὴ καταστροφὴ τοῦ μισοῦ πλανήτου.

Κατὰ τὰ ἄλλα ὁ Βαρουφάκης μᾶς …ὑπηρετεῖ, ὡς ὑπουργός μας…

Εἰδικοὶ σύμβουλοι… (α)

Εἰδικοὶ σύμβουλοι… (β)

Εἰδικοὶ σύμβουλοι… (γ)

Ὁ Ἐντιμότατος Κος Jeffrey Sachs

Τὰ προγράμματα τοῦ ΕΣΠΑ, ποὺ προορίζονται γιὰ τὴν …ἀνάπτυξιν, ὁδηγοῦνται πρὸς τὴν ἐπιμόρφωσιν δασκάλων, κατὰ τῶν σχολικῶν ἐκφοβισμῶν.

δημόσιον

Ἀνάπτυξιν ΔΕΝ θὰ ἔχουμε… ἀλλὰ τὴν βία θὰ τὴν …ἐλέγχουν!!! (Ἔτσι πιστεύουν!!!)

20η Μαρτίου 2015: Πυκνώνουν οἱ ψίθυροι γιὰ …οἰκουμενικὴ κυβέρνησιν, μὲ πρωθυπουργὸ τὸν Τσίπρα, τὸν Καμμένο στὸ …σπίτι του καὶ τὸν ἀνεψιὸ τῆς Δάφνης Σημίτη, Σταῦρο Θεοδωράκη, στὴν κυβέρνησιν.

Ὥρα νὰ μπαίνῃ τὸ «Ποτάμι» στὴν κυβέρνηση (ἀπεφάσισαν οἱ Rothschild)!!!

Τὰ περὶ λίστας Λαγκὰρτ θὰ ἐλεγχθοῦν μέν, θὰ δοῦν δέ.

Αὐτό τί σημαίνει;; Ἁπλούστατα…

Ἄν καὶ μόλις 1,4 δισεκατομμύρια ἀπέμειναν σὲ λογαριασμοὺς στὴν Ἐλβετία, ἐν τοῦτοις, ἐμεῖς ἐλπίζουμε σὲ …κάθαρσιν.

Ναί… Σίγουρα…

Μὲ ΜΟΛΙΣ τέσσερα ὀνόματα, ἀπὸ τὴν λίστα Λαγκάρτ, μαζεύουν ΔΥΟ δισεκατομμύρια!

Ἀλλά, ἄς μὴν ἔχουμε παράπονα!!!

Σήμερα ξαναμπῆκε τὸ τραῖνο στὶς …ῥάγες τῶν μεταῤῥυθμίσεων, λέει ἡ Μέρκελ κι ὁ Ἀλέξης.

Ἐν ὁλίγοις…

Ἄς περιμένουμε τὰ χειρότερα!!!

21η Μαρτίου 2015: Καταγγελίες κατὰ Κατρούγκαλου καὶ τῶν ἐπιχειρηματικῶν του δράσεων, ὡς νομικοῦ συμβούλου (καὶ ὄχι μόνον) ἐκτοξεύονται ἀπὸ τὸν ὀργανισμὸ τοῦ ΔΟΛου. (Ὄχι πὼς ΔΕΝ εἶναι μεταξύ τους ἀλληλοεξαρτώμενοι!!!)

Φυσικὰ παραμένει ὠς ὑπουργὸς ἀλλὰ …μαζεύεται.

Κάνει καὶ μήνυσιν, ἄν καὶ ἀποδεικνύεται πὼς πράγματι, ἡ ἑταιρεία του (ἤ ἡ ἑταιρεία ποὺ χρησιμοποιεῖ τὸ ὄνομά του γιὰ χάριν …διαφημίσεως!!!) ἐξακολουθεῖ νὰ κερδίζῃ ἀπὸ τὶς συναλλαγές της μὲ τὸ Δημόσιον!!!

Ὁ Κατρούγκαλος ἀσκεῖ ἤ δέν ἀσκεῖ ἀκόμη δικηγορία;

Τελικῶς ὁ Κατρούγκαλος ἔκανε μήνυσιν κατὰ τοῦ δημοσιογράφου τοῦ ΔΟΛου. Ὀψώμεθα!

22α Μαρτίου 2015: Νέα φοροεπιδρομὴ ἀναμένεται!!! Ἡ λίστα τῶν μεταῤῥυθμίσεων  (κι ὄχι μέτρων) περιλαμβάνει τὸ τελικὸ …πλιάτσικο.
Ἀν τὶ τῶν 3,7 δισεκατομμυρίων τώρα συζητοῦν γιὰ ἕξι δισεκατομμύρια. Συνεχίζουμε καλῶς…!!!

23η Μαρτίου 2015:  Ὅλο γλύκες Ἀλέξης – Μέρκελ…
Ἑτοιμάζονται νὰ βρεθοῦν ἀπὸ κοντά, παρέα μὲ τοὺς …θεσμούς!!!
Προχωροῦν φυσικὰ ΚΑΙ σὲ νέα μέτρα!!!

24η Μαρτίου 2015: Ἡ εἴδησις τῆς ἡμέρας: οὐσιαστικῶς ἀθῶος ὁ Παπακωνσταντίνου!!! (Κι ὄχι μόνον!!!)

Ἡ δικαιοσύνη σὲ ὅλα της τὰ μεγαλεῖα καὶ πάντα …τυφλή!!!

25η Μαρτίου 2015: Παρελάσεις σήμερα.

Ἡ μισὴ κυβέρνησις ἀπὸ …ἄεθνη …κατήντησε ἡ ἐθνική μας φωνή…

ἀλλὰ ἡ ἄλλη μισὴ φωνάζει γιὰ ἐθνικιστικὲς κραυγές!!!

Εἴπαμε, τοῦ Κουτρούλη ὁ γάμος!Πάντως, μετὰ ἀπὸ χρόνια, οἱ παρελάσεις δὲν ἦσαν ἰδιωτικές. Καλὸ αὐτό!!!

26η Μαρτίου 2015: Ἡ παράτασις τῆς δανειακῆς συμβάσεως (κοινῶς μνημόνιον) δὲν θὰ περάσῃ ἀπὸ τὴν βουλή, διότι δὲν εἶναι νέα νομοθετικὴ πράξις ἀλλὰ …παράτασις τῆς παλαιᾶς.
Δῆλα δή, ἀν τὶ γιὰ κατάργησιν τῶν ὅσων ὑπεσχέθησαν, τὰ διατηροῦν καὶ τὰ παρατείνουν.

πηγή

27η Μαρτίου 2015: Τὸ χαράτσι θὰ πληρωθῆ… Τὰ «δὲν ἔχω» νὰ τὰ ξεχάσουμε!!!

αὐτοδιοίκησις

Δὲν ξέρω τὶ συνέβη, ἀλλὰ μᾶλλον ζήλεψαν στὴν Κουμουνδούρου, τὴν δόξα τοῦ GAPατου.

Λεφτὰ ὑπάρχουν!!! Λεφτὰ ὑπάρχουν!!!

αὐγή, 27 Μαρτίου, πρωτοσέλιδον

28η Μαρτίου 2015: Φόρος ἀκόμη καὶ στὰ ἀνείσπρακτα ἐνοίκια…

Ὄχι, δὲν εἶναι φάρσα!!! Εἶναι πραγματικότης!!!
Ἀλλὰ καὶ φόρος στὸ λίπος, στὴν σάκχαριν καὶ ὁπουδήποτε ἡ νέα τάξις ἐπιθυμεῖ…
Μέσα στὸ χρονοδιάγραμμα ὅλα…!!!

Φόρο ἀκόμη καὶ στὰ …ἀνείσπρακτα ἐνοίκια!!!

29η Μαρτίου 2015: Ὁ Βαρουφάκης, ἀλλὰ καὶ ὅλο τὸ κυβερνητικὸ ἐπιτελεῖον, ξεκινοῦν νὰ μαζέψουν χρῆμα εἴπαμε. Μέσα στὰ σχέδιά τους εἶναι ἡ εἴσπραξις ὀφειλομένων ἀπὸ τὰ τηλεοπτικὰ καὶ δημοσιογραφικὰ παραμάγαζα.

Καλὸ σὰν ἰδέα…

Στὴν πράξιν δὲν ξέρω πῶς λειτουργεῖ, ὅταν μάλιστα ἔως σήμερα, ἡ πρᾶξις, ἀποδεικνύει πὼς τελικῶς τὸ χρῆμα ποὺ χρωστοῦν τὰ ΜΜΕ …χαρίζεται!!!

Ἡ κυβέρνησις θά μαζέψη χρῆμα ἀπό τούς τηλεοπτικούς σταθμούς;

Στὸ μεταξύ, στὴν ἰδία λίστα, μᾶς ἀνακοινώνουν πὼς πωλοῦνται, ὁριστικῶς, ΟΛΠ, περιφεριακὰ ἀεροδρόμια, ΟΔΙΕ…
Τὸ ξεπούλημα συνεχίζεται μὲ …ἀριστερὴ προβιὰ ὅμως!!!

Ὁ Δραγασάκης ΞΕΠΟΥΛΑ ὅσο ὅσο ἀλλὰ μὲ …ἀριστερὸ τρόπο!!!

Ἕτοιμος καὶ ὁ …λιποφόρος, ἄν καὶ δεκάδες ἔρευνες ἔχουν ἀποδείξει πὼς τὸ λίπος τῶν τροφίμων εἶναι ΑΝΑΓΚΑΙΟΝ γιὰ τὴν ὑγιεία τοῦ ἀνθρώπου.

πρῶτο θέμα

Ψιλὰ γράμματα γιὰ τὴν νέα τάξιν αὐτά. Προφανῶς ΔΕΝ τοὺς ἐξυπηρετεῖ σὲ κάτι τὸ νὰ εἰσέρχεται τὸ ζωϊκὸ λίπος στὸ ἀνθρώπινον σῶμα.

Καὶ μέσα σὲ ὅλα τὰ ἄλλα τὸ Ἑλληνικὸ …χαρίζεται.

Ὄχι δῆλα δὴ πὼς ἀνεμένετο κάτι διαφορετικό…

Ἁπλῶς γιὰ νὰ θυμόμαστε!

πρωτοσέλιδον ἐλευθεροτυπίας

30η Μαρτίου 2015: Ὁ Καμμένος, ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἀμύνης λέμε, παρευρέθη στὴν παρέλασιν τῶν ὁμογενῶν στὴν Νέα Ὑόρκη. Μεταξὺ αὐτῶν ποὺ συνήντησε ἦταν καὶ μία ὁμάδα …«περιουσίων».

Προφανῶς ἀπὸ …περιέργεια, μήπως καὶ καταλάβῃ τὸ γιατὶ τοὺς προτιμοῦσαν ὅλοι οἱ προκάτοχοί του!!!

Ὁ Καμμένος προσφέρει τὶς θάλασσές μας στὶς ΗΠΑ καὶ τὸν ἀέρα μας στὸ Ἰσραήλ!

Τὴν ἴδια ὥρα ἀποφασίζονται ὁριστικῶς τὰ νέα μέτρα ποὺ θὰ …μᾶς πάρουν!!!

Μέτρα 6 δισεκατομμυρίων, ἀπὸ 3,7 δισεκατομμύρια ποὺ ἀρχικῶς εἶχαν ἀνακοινώση.

Κοστουμάκι …πρώτης!!!
 (Βέβαια τώρα πιὰ τὰ μέτρα ὀνομάζονται μεταῤῥυθμίσεις… Ἀλλά ἐκεῖ θά κολλήσουμε;)

Ἐννοεῖται πὼς σιγὰ σιγὰ ἀρχίζουν νὰ ξεφυτρώνουν διάφοροι παπαγᾶλοι ποὺ …ἐπικροτοῦν!!!

Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ μόνον ἀντιλαμβανόμεθα…

Μεγάλη ὑπόθεσις νά ἔχῃς φίλο τό Ἰσραήλ;

σκάι

τὰ νέα

Καὶ φυσικὰ ἔφθασε ἡ στιγμὴ νὰ ψηφισθῇ τὸ νέον μνημόνιον, ποὺ ΔΕΝ θὰ ψηφισθῆ, ἐφ΄ ὅσον εἶναι συνέχεια τοῦ παλαιοῦ καὶ ποὺ τώρα πιὰ ΔΕΝ λέγεται μνημόνιον ἀλλὰ …«μεταῤῥυθμίσεις»!!!

Παρὰ τὶς ὅποιες (πιθανές) ἀντιῤῥήσεις, θὰ ψηφισθῆ κανονικότατα, ἀκόμη κι ἐὰν …δὲν ψηφισθῆ!!!

πρωτοσέλιδον, real

Ὄχι διότι χρειάζεται, ἀλλὰ γιὰ νὰ καταλάβουμε, ἀκόμη καλλίτερα, τὸ ποιὸς ἔχει τὸ «ἐπάνω χέρι»…

Δὲν παίζουν οἱ τοκογλῦφοι καὶ δὲν ἔθεσαν σὲ αὐτὴν τὴν θέσιν, τυχαίως, τὸν Ἀλέξη.

Ἐννοεῖται φυσικὰ πὼς τὸ Ἑλληνικὸ ἐτελείωσε!!!

Κι ἐδῶ ἀρχίζουν τὰ …παρανοϊκά!
Ἡ κυβέρνησις, ποὺ θέλει νὰ καταργήσῃ τὶς φυλακὲς ὑψηλῆς ἀσφαλείας καὶ φέρνει σχετικὸ νομοσχέδιον, πρὸς ψήφισιν, ἔχει νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὴν κατάληψιν τῆς Πρυτανείας, τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀπὸ ἀντιεξουσιαστές, ποὺ πρόσκεινται στὴν κυβέρνησιν, ὡς συνιστῶσα της, καὶ ζητοῦν νὰ …ἐπιταχυνθοῦν οἱ διαδικασίες.

Πιό κάφρος τί;

πηγή

31η Μαρτίου 2015: Τὸ σημαντικὸ εἶναι νὰ πεισθοῦμε πὼς ἀδικούμεθα. Ἐμεῖς, ὄχι οἱ ἄλλοι.

Κι ἔτσι ἡ Bild, ποὺ ἔως προσφάτως μᾶς ἔβριζε, ξεκίνησε ἐκστρατεία ὑπερασπίσεώς μας.

Μὲ τὸν ἴδιον τρόπο ὅλα τὰ γερμανικὰ ΜΜΕ τσακίστηκαν νὰ ἀκολουθήσουν τὸ παράδειγμά της.

Ἐδῶ μᾶς …πείθουν πὼς οἱ Γερμανοὶ …ἀλλάζουν στάσιν ἀπέναντι στὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ τελικῶς τὸ …«χρέος», ποὺ θάάάάάὰ ἐλεγχθῇ, ἑτοιμάζεται νὰ μετακομίσῃ στὶς πλᾶτες τῶν λοιπῶν Εὐρωπαίων.

Οἱ τοκογλύφοι διέταξαν «κούρεμα» τοῦ «χρέους» καὶ μετατόπισίν του στὶς πλᾶτες τῶν Γερμανῶν.

Τὸ κούρεμα εἶναι δεδομένον. Ὄχι πὼς θὰ ἀλλάξη κάτι…

Ἁπλῶς ἀν τὶ νὰ …«χρωστᾶμε» γιὰ 1000 χρόνια, θὰ …«χρωστᾶμε» γιὰ 900!!!

Ταὐτοχρόνως ἀρχίζουν σιγὰ σιγὰ νὰ συζητοῦν καὶ γιὰ τὶς γερμανικὲς ἀποζημιώσεις.

Δῆλα δή… Στόχος τους εἶναι νὰ τὶς …ἁρπάξουν κι αὐτές!!!

1η Ἀπριλίου 2015: Ἡμέρα ποὺ πλέον πρέπει νὰ λέγονται μόνον …ἀλήθειες!!!
Κι ἐπὶ τῆς εὐκαιρίας…
…ἀντιεξουσιαστὲς εἰσέβαλαν στὸ προαύλιον τῆς βουλῆς…

Κλαυσίγελως λέμε…!!!

Καὶ ἡ Ζωΐτσα δὲν ἀνησυχεῖ…  Κάτι ξέρει;

Τό καλλίτερον τῆς ἡμέρας;

Μαθαίνουμε πὼς ὅσοι πρόσκεινται στὴν ἰδέα συνεργασίας Κίνας καὶ Ῥωσσίας μὲ τὴν Ἑλλάδα εἶναι …ἐθνικιστές.

Ἔτσι… ἔτσι…

Φανατικοὶ ἐθνικιστὲς ὅσοι θέλουν προσέγγιση μὲ Ῥωσσία καὶ Κίνα!!!

Τὸ κτίριον τῆς πρυτανείας τοῦ Ἀριστοτελείου ἐπίσης ὑπὸ κατάληψιν.

Τὸ δημαρχεῖον τῆς Ξάνθης ὐπὸ κατάληψιν.

Τὸ γραφεῖον τοῦ Μιχελογιαννάκη, στὸ Ἡράκλειον ἐπίσης ὑπὸ κατάληψιν, καθὼς καὶ ἡ δημοτικὴ πινακοθήκη…

Κατάληψις στὸ δημαρχεῖον τῆς Νέας Σμύρνης…

Κατάληψις τοῦ βιομηχανικοῦ ἐπιμελητηρίου Χανίων…

Κατάληψις στὰ γραφεῖα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ἀγρινίου καὶ Πατρῶν…

Τῆς καταλήψεως… Καὶ εἶναι μόλις 1η Ἀπριλίου…

Μόλις!!!

Πρότασις γιὰ τὴν δημιουργία ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς ἐλέγχου, ἀναφορικῶς μὲ τὶς συνθῆκες ποὺ εἰσῆλθε ἡ χώρα στὰ τῶν μνημονίων. Κι ἐπεὶ δὴ ἀπὸ ἐπιτροπὲς …ἀθωώσεως χορτάσαμε, ἄς περιμένουμε, ἀλλὰ μὲ …δίχως καλάθια!!!

πρῶτο θέμα

2α Ἀπριλίου 2015: Ἀναπαραγωγὴ ἠλιθίων …«ἰδεῶν» ποὺ στόχο ἔχουν τὴν νομιμοποίησιν τοῦ πλιατσικολογήματος, ἀπὸ εἰδησεογραφικὲς σελίδες ποὺ στηρίζουν τὶς κυβερνήσεις, γενικῶς.

Κι ἀν τὶ νὰ βγοῦν καὶ νὰ σχολιάσουν οὐσιαστικῶς, σφυρίζουν ἀδιάφορα.

Πρῶτα οἱ τοκογλῦφοι λέμε…

Πρῶτα οἱ τοκογλύφοι…

Τό ἐρώτημα;

Μήπως φθάνουμε στό πέρας τῶν λεηλασιῶν καί πασχίζουν νά ἁρπάξουν ὅσα προλαβαίνουν;

Ὁ Τσίπρας ἐπίσης ἀνακοινώνει σήμερα τὴν πρόσληψιν ἐξειδικευμένου προσωπικοῦ γιὰ τὸ σύστημα ὑγείας, καθὼς καὶ τὴν κατάργησιν τοῦ εἰσιτηρίου τῶν 5 εὐρῶ, γιὰ τὴν εἴσοδον στὰ νοσοκομεῖα.

Ἐπίσης μᾶς ἀνακοινώνει πὼς ὅλοι οἱ πολῖτες θὰ ἔχουν πρόσβασιν στὰ νοσοκομεῖα…

Ὡραῖα…  Μοῦ ἀρέσει…

Ἁπλῶς δὲν ξέρω πόσο θὰ κρατήση!!!
Κι ἐπίσης δὲν γνωρίζω τὸ σὲ ποιὰ νοσοκομεῖα ἀναφέρεται…
Οὔτε γνωρίζω τὸ πόσες κάρτες καὶ τσιπάκια πρέπει νὰ φορέσουμε γιὰ νὰ λάβουμε τὰ στοιχειώδη…!!!

πληροφορίες ἀπὸ ἐδῶ.

3η Ἀπριλίου 2015: Τέλος στὰ μετρητά.

Γιὰ τὴν ὥρα περιορίζονται στὸ «τέλος στὰ μετρητὰ γιὰ συναλλαγὲς ἄνω τῶν 150 εὐρῶ».

Μὰ αὐτὸ ἦταν τὸ δεύτερον στάδιον. Ἡ ἀρχὴ ἔγινε μὲ τὸ GAPατο καὶ τὰ 500 εὐρῶ.

Κοινῶς; Περνᾶμε σταδιακῶς, κι ἐπισήμως, στὸ τσιπάκι.

Καὶ δὲν εἶναι συνωμοσιολογία.

Εἶναι ἡ νέα τάξις καὶ οἱ πληρεξούσιοί της!!!

πηγή

Χαράτσι καὶ στὸ …χαρτζηλίκι τῶν παιδιῶν!!!

Ἡ κυβέρνησις «πρώτη φορὰ ἀριστερά» φορολογεῖ, ὑπὲρ τοκογλύφων πάντα, ἀκόμη καὶ τὸ χαρτζηλίκι τῶν μικρῶν παιδιῶν!!!

Κι ἀκόμη δὲν εἴδαμε τὰ χειρότερα. Δῆλα δὴ ἀκόμη ΔΕΝ εἴδαμε τὴν εἴσπραξιν…!!!

Χαράτσι καὶ στὸ …χαρτζηλίκι!!!

Καὶ μαζὺ μὲ αὐτὸ κατέφθασαν καὶ οἱ σκυλοφόροι... Καὶ οἱ λιποφόροι…

Ἡ ἀριστερὰ τελικῶς μᾶς …ἐλΠΗΔΗΞΕ!!!

 

Λιποφόροι…. Σκυλοφόροι… Χαρτζηλικοφόροι…

Καὶ κάτι πολὺ ἄσχημο…

Ἡ σφαγὴ στὴν Garissa  τῆς Κένυα, μὲ τοὺς σχεδὸν 150 σφαγιασθέντες φοιτητές,  δὲν ἦταν μεγάλου ἐνδιαφέροντος γιὰ νὰ …θρηνήσουν, κατὰ τὸν τρόπο ποὺ ἐθρήνησαν στὸ Παρίσι τὸν Charlie, οἱ ἡγέτες τῶν κρατῶν.

Δὲν μποροῦμε νὰ θεωρήσουμε πὼς οἱ …«δικοί» μας ἡγέτες εἶναι ὑπεύθυνοι, ἀπολύτως, γιὰ τὴν παγκόσμια ἀδιαφορία. Μποροῦμε νὰ θεωρήσουμε ὅμως πὼς ἔπραξαν …ΤΙΠΟΤΑ!!! Περιμέναμε περισσότερα ἀπὸ μίαν κυβέρνησιν ποὺ θέλει νὰ παρουσιάζῃ …ἀνθρώπινον πρόσωπον!!!

4η Ἀπριλίου 2015: Ἡ πρώτη ἡμέρα λειτουργίας τῆς ἐπιτροπῆς ἐλέγχου τοῦ …«χρέους».

Θαυμάσια… Πράγματι! Ἐλπίζω κι εὔχομαι νὰ γίνῃ πραγματικὸς ἔλεγχος κι ὄχι …παζάρι!!!

5η Ἀπριλίου 2015: Τὰ μέτρα ποὺ θὰ μᾶς …ἔπαιρναν ἀν τὶ νὰ παραμείνουν στὸ ὕψος τῶν 3,7 δισεκατομμυρίων, ἀνεβαίνουν κι ἀνεβαίνουν… Κι ὅλο ἀνεβαίνουν.

Αἰσίως σήμερα μαθαίνουμε πὼς θὰ ἀγγίξουν τὰ 8,6 δισεκατομμύρια.

Κοινῶς;Ἡ γενοκτονία συνεχίζεται!

ῥιζοσπάστης

Κάπου ἐδῶ μαθαίνουμε πὼς ὑπάρχει πρότασις ἀπὸ Εὐρωπαίους ἀξιωματούχους νὰ «δεσμεύσουν» τοὺς λογαριασμοὺς ἐπιφανῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, ἀκόμη κι ἐὰν δὲν ἔχουν καταδικασθεῖ γιὰ κάποιο ἀδίκημα.

Λέτε;

Ἡ Γερμανία προσφέρεται γενναιόδωρα νὰ παγώσῃ τοὺς τραπεζικοὺς λογαριασμοὺς τῶν πλουσίων Ἑλλήνων!

Στὸ μεταξὺ ἡ κυβέρνησις ζητᾶ νὰ πληρωθοῦν οἱ φόροι, ποὺ δὲν πληρώθηκαν, ἀπὸ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως. Κι ἀν τὶ πληρωμῆς ἔλαβαν μίαν ἐπιστολή, βάσει τῆς ὁποίας δηλώνουν πὼς …δὲν χρωστοῦν!!!

Ἐμεὶς χρεωθήκαμε ἀκόμη 24 ἑκατομμύρια εὐρῶ ΚΑΙ γιὰ τὶς ΤΕΣΣΕΡΙΣ ἐκλογικὲς ἀναμετρήσεις!!!

Ἑπτακόσια τόσα ἑκατομμύρια ποὺ ΟΥΔΕΠΟΤΕ θὰ ἐπιστραφοῦν στὰ Δημόσια ταμεῖα!

Καὶ φυσικὰ σήμερα δὲν ἦσαν ὅλοι Κενυάτες, ἄν καὶ στὴν Κένυα ὑπῆρχαν σχεδὸν 150 νεκροί.

Ἀφῆστε δὲ ποὺ ἀρχίσαμε νὰ ἀκοῦμε κάτι ψιθύρους γιὰ …οἰκουμενικὲς κυβερνήσεις, ὁπωσδήποτε μὲ τὸν Σταύρακα μέσα…

Μᾶς ἑτοιμάζουν κυβέρνηση …οἰκουμενική!!!

6η Ἀπριλίου 2015: Τὰ πρῶτα ἐξοπλιστικὰ μᾶς ἔφθασαν… Ὄχι ἀκριβῶς ἐξοπλιστικὰ ὅμως, ἀλλὰ ἐπισκευαστικά…

Ἀλλά δέν βαριέστε; Τόσες λεηλασίες φάγαμε; Στά 500.000.000 ἑκατομμύρια τοῦ Καμμένου καί τοῦ Τσίπρα θά κολλήσουμε;

Μὲ 500 ἑκατομμύρια ἀγοράζαμε ΠΕΝΤΕ καινούρια ἀεροσκάφη ἀλλὰ ἐμεῖς ἐπισκευάζουμε τὰ παλαιά!!!!

7η Ἀπριλίου 2015: Ξεκίνησαν οἱ ἐκβιασμοὶ τῶν πρακτόρων. Τὰ Ἐξάρχεια στὸ στόχαστρον καὶ πάλι.

Συνηθισμένα πράγματα…

Μόνον ποὺ αὔριο, 8 Ἀπριλίου, εἴχαμε νὰ πληρώσουμε τὴν …δόσιν τους. Καὶ γιὰ νὰ μὴν πολυ«ἐπαναστατεῖ» ὁ Τσίπρας, ἔλαβε τὶς προειδοποιητικές του …«σπόντες».

Τελικῶς πήραμε ἄρον τὸν ἄρον νέο δάνειον…

Ξέρεις πόσο εὔκολα …πειθαρχεῖ μία …«ἐπαναστατική» κυβέρνησις;

8η Ἀπριλίου 2015: Οὔφ… Πληρώσαμε…

Μὲ δανεικὰ μέν, ἀλλὰ πληρώσαμε…

Ἡ φωτιὰ περιορίσθηκε στὰ Ἐξάρχεια…

Στὸ μεταξὺ πολὺ …χρεοκοπία ψιθυρίζεται ἀπὸ τὰ ΜΜΕ…

Λέτε;

Ἀλλὰ ἀπὸ ἐλπίδες ἀκόμη πολλές…

Ἔτσι, γιὰ νὰ μένουμε σὲ ἠσυχία…

πηγή

Στὸ μεταξὺ Τσίπρας καὶ Κοτζιᾶς πῆγαν γιὰ …καφὲ στὴν Μόσχα. Ὁ Καμμένος ὅμως ΔΕΝ πῆγε.

Πῆραν καὶ δύο εἰκόνες…

Αὐτά… Οἱ Ῥῶσσοι ΔΕΝ εἶναι κορόιδα.

9η Ἀπριλίου 2015: Νέα χαράτσια… Στὰ τυχερὰ παιχνίδια, στὰ δημοτικὰ ἔργα καὶ στὶς συναλλαγές…

Εἶναι τῆς …«ἐπαναστάσεως» αὐτά!

πηγή

Στὸ μεταξὺ ἀπὸ τὰς Εὑρώπας καὶ τὰς ΗΠΑ μᾶς προειδοποιοῦν νὰ …ξεχάσουμε τὰ τῆς Ῥωσσίας.

Καὶ φυσικά…

ἡ κυβέρνησις ὑπακούει!!!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ οἱ συνεργασίες μὲ τὴν Ῥωσσία!!!

10η Ἀπριλίου 2015: Ἡ εἴδησις τῆς ἡμέρας εἶναι ὁ καθυστερημένος …χριστιανισμὸς τοῦ Τσίπρα. Τὸ εἴδαμε κι αὐτό…

Οἱ …«καλοὶ χριστιανοί»!!!

Φυσικά, ἐδῶ γύρω, μέσα ἀπὸ ἐν τελῶς …«αὐθόρμητες» διαδηλώσεις, καταλήψεις, ἐμπρησμούς, ἡ κυβέρνησις συζητᾶ τὴν κατάργησιν τῶν φυλακῶν ἀσφαλείας. Λογικό..

Πολὺ λογικό…

Εἶναι τώρα νά ἀφήνουν τόν κάθε Ξηρό στήν ψειροῦ; Τόν δικό τους ἄνθρωπο;

11η Ἀπριλίου 2015: Ὁ Καμμένος ταξειδεύει γιὰ τὴν Ὕδρα μὲ σκάφος ποὺ κοστίζει 35.000 εὐρόπουλα ἡμερησίως.

Ποιός πληρώνει;

Ἔ, δὲν τὰ ῥωτοῦν αὐτά…

Ὁ Πᾶνος Καμμένος εἶναι large καὶ τὸ Μεγάλο Σάββατο!

Ὁ ὑπουργὸς ἐπὶ τῶν οἰκονομικῶν πετάγεται στὸ Παρίσι γιὰ συνέδρειο, παρεούλα μὲ τὸν Soros!!!

Στὸ στοιχεῖ του!!!

Τὸν Βαρουφάκη τὸν θέλει ὁ …Soros!!!

12η Ἀπριλίου 2015: Ἐκκλησιασμός… γιὰ ὅλους. Ἀκόμη καὶ γιὰ τοὺς …ἀθέους!!!

Μόνον κάτι ψιθυρίστηκε γιὰ τὴν Ζωή… τὴν Κωνσταντοπούλου… Κάτι γιὰ κάποιο βενζινάδικο στὴν Εὔβοια. Νά ἀληθεύῃ ἄρα γέ;

πρῶτος θέμα

13η Ἀπριλίου 2015: Σήμερα χωνεύουν τὸν ὀβελία…
Παρ’ὅλα αὐτὰ ὁ ὀργανισμὸς τοῦ ΔΟΛου μᾶς ἐνημερώνει πὼς ὁ Καμμένος, ἄν καὶ ΔΕΝ εἶναι ὑπουργὸς Μεταφορῶν ἤ Ἐνεργείας ἤ Ἐμπορίου ἤ κάτι σχετικό, ἀνακοινώνει πὼς θὰ δόσουμε πολλὰ ἀκόμη…
Πάρα πολλά… Τραίνα, ἄδειες σὲ ἑταιρεῖες γιὰ μεταφορὲς ἀπ΄ εὐθείας ἀπὸ τὰ λιμάνια μας…
Εἶναι τῆς …«ἀναπτύξεως» βλέπετε!!!

Ὁ Καμμένος προλαβαίνει …ἀσθμαίνοντας τὶς ὀρέξεις τῶν τοκογλύφων!!!

14η Ἀπριλίου 2015: Ἐδῶ καὶ ἡμέρες συζητοῦν γιὰ περαιτέρῳ μειώσεις στὶς συντάξεις, ἄν καὶ τὸ ΣτΕ ἔχει γνωμοδοτήσει πὼς εἶναι ἀντισυνταγματικὸν κάτι τέτοιο.

πηγή

Σήμερα μάθαμε ἐπίσης πὼς ἡ «λίστα Νικολούδη» ΔΕΝ δημοσιοποιεῖται.

Κι ἐπίσης μάθαμε πὼς μέσα στὴν λίστα εἶναι ἠχηρὰ ὀνόματα πολιτικῶν, ὑπουργῶν, μεγαλοεργολάβων, μεγαλοδημοσιογράφων, μεγαλο…γενικῶς.
Φαντάζομαι, ἐγὼ μόνον, πὼς θὰ ἐρευνηθῆ σὲ βάθος.

Κι ἐπίσης, μόνον ἐγώ, φαντάζομαι πὼς θὰ διαπιστωθῆ, ἤ ὄχι, τὸ ἐὰν εἶναι μέσα σὲ αὐτὴν πρόσωπα ποὺ ἔχουν καταλεηλατήσει τὸ δημόσιο χρῆμα.

Κι ἐπίσης, μόνον ἐγώ, φαντάζομαι πὼς θὰ μᾶς τὰ ἀνακοινώσουν σιγὰ σιγά, θὰ μαζέψουν τὸ χρῆμα ποὺ …ἐξῆλθε παρανόμως καὶ θὰ δημευθοῦν περιουσίες, ἐὰν ἀπαιτηθῇ. Ἴσως καὶ κάποιοι νὰ φυλακισθοῦν…

Πολλά φαντάζομαι ἄρα γέ;

Ἡ «λίστα Νικολούδη» ΔΕΝ δημοσιοποιεῖται!!!

15η Ἀπριλίου 2015: Ἄν καὶ τὸ ΣτΕ ἀπεφάσισε πὼς οἱ αἰγιαλοὶ ΔΕΝ πωλοῦνται, παρὰ ταὔτα ἡ κυβέρνησις τὸ …χρυσώνει τὸ «χάπι» ἐκχωρώντας τὸ δικαίωμα ἐκμεταλλεύσεως στοὺς …Δήμους. Ὄχι Γιάννης, Γιαννάκης.

Οἱ παραλίες μας ΔΕΝ ἐκποιήθησαν ἐπὶ ΝουΔουλάρας καὶ μΠατΣοΚ ἀλλὰ ἐπὶ …«ἐπαναστατικῆς» κι …«ἀριστερᾶς» κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ καὶ Καμμένου!

Αὐτὸ νὰ τὸ θυμόμαστε!!!

πηγή

Καὶ φυσικὰ ἡ Τασία ἱδρώνει καὶ ξεϊδρώνει γιὰ νὰ μᾶς …πείσῃ πὼς ἡ κατάληψις τῆς χώρας, ἡ πυρπόλυσις σταθμῶν ὑποδοχῆς, ἀστυνομικῶν τμημάτων καὶ Δήμων ἀπὸ τοὺς εἰσβολεῖς, καθὼς καὶ ἡ ἐξακολούθησις τῆς εἰσβολῆς εἶναι ἀναγκαῖον γιὰ νὰ …λαμβάνουμε χρηματοδοτήσεις ἀπὸ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη.

Οἱ λαθρομετανάστες δὲν κατέλαβαν τὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν, βάσει τῆς Τασίας, παρὰ μόνον λιάζονται.

Οἱ ἐπισκευὲς εἶναι ἀπαραίτητες στὰ ἀεροσκάφη, κι ἄς στοιχίζουν 200 ἑκατομμύρια περισσότερο ἀπὸ τὸ νὰ ἀγοράζαμε καινούρια, διότι τὸ ΝΑΤΟ τὶς χρειάζεται.

Πιό παρανοϊκοί καί πιό ἀνθέλληνες ποῦ;

Καὶ οὔτε ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς δὲν ἀσχολεῖται μὲ τὸ νὰ στείλῃ τὸν λογαριασμὸ γιὰ τὶς γενοκτονίες στοὺς πραγματικοὺς ὑπευθύνους.

Ἡ Τασία καὶ ὁ Πᾶνος θὰ φορτώσουν (πάλι) σὲ ἐμᾶς τὸ κόστος τῶν ἐπιδρομῶν τοῦ ΝΑΤΟ!!!

Κάπου ἐδῶ, κι ἐφ΄ ὅσον μᾶς ἔχουν …πολυπρήξει μὲ τὸ ὅτι κυκλοφοροῦν ἐλευθέρως, δίχως συνοδεία καὶ μὲ τὴν ἀπόλυτη ἀποδοχὴ τῶν πολιτῶν, ὁ Μπαρμπανῖκος, μελετῶντας ἁπλῶς μία φωτογραφία τῶν «χαλαρῶς περιπατούντων» ὑπουργῶν μας, μᾶς ἀποδεικνύει πὼς μᾶς …ἐπεξεργάζονται κανονικότατα:

Περπατῶντας στούς δρόμους δίχως συνοδεία καί μπράβους;;;

(Παρεπιπτόντως…

Ἐδέχθη ἐπίθεσιν στὰ Ἐξάρχεια ὁ μουσιοῦ ντὲ Μπαρουφάκ, ὁλίγες μόλις ἡμέρες ἀργότερα…

Σύμπτωσις; Μπᾶ… Προειδοποίησις… Δὲν τὸν θέλουν πιὰ οἱ τοκογλῦφοι…

ἤ τελείωσε ὁ ῥόλος του!!!)

16η Ἀπριλίου 2015: Δύο νεκροί, ἕνας δημοσιογράφος στὴν Οὐκρανία κι ἕνας Ῥῶσσος βουλευτής, ἀλλὰ οἱ ἐδῶ κυβερνῶντες οὔτε ἔσπευσαν νὰ συλλυπηθοῦν, οὔτε νὰ συμπαρασταθοῦν, οὔτε νὰ ἐνδιαφερθοῦν.

Δὲν ἦταν ὁ …Charlie  βλέπετε…!!!

Πάλι ὁ Charlie …ἀπουσίαζε!!!

Ἀπὸ τὶς 12 Ἀπριλίου ἕνας ἕνας, ὅλοι οἱ …«ἡγέτες» (ἐλέῳ Rothschild) τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης, ἀρνοῦνται τὴν πρόσκλησιν τοῦ Ποῦτιν, γιὰ νὰ παρακολουθήσουν τὶς ἐκδηλώσεις τῶν ἑβδομήντα ἐτῶν ἀπὸ τὴν νίκη κατὰ τοῦ ναζισμοῦ.

Ἡ δική μας κυβέρνησις μᾶλλον …δὲν ὑπάρχει!!!

Ἐμεῖς θὰ στείλουμε τὸν Πάκη. Λειτουργεῖ κι ὠς …μπαλαντὲρ λέμε!!!

Ἡ ἐπέτειος τῆς νίκης κατὰ τοῦ ναζισμοῦ ΔΕΝ ἐνδιαφέρει τοὺς Εὐρωπαίους …«ἡγέτες»!!!

Σήμερα μάθαμε καὶ κάτι ποὺ …γνωρίζαμε.

Τὸ 43,4 % τῶν εἰσοδημάτων μας καταλήγει, ὡς φόρος, στὸ κράτος.

Δῆλα δή… Ἡ μαντὰμ Βαλαβάνη, μαζὺ μὲ ὅλο τὸ «οἰκονομικό» ἐπιτελεῖο τῆς κυβερνήσεως, ἀν τὶ νὰ βροῦν τρόπο νὰ ῥίξουν χρῆμα στὴν ἀγορά, γιὰ νὰ κινηθῇ, ἀλλὰ καὶ νὰ νομοθετήσουν μὲ ΕΝΑΝ ΜΟΝΟΝ ΝΟΜΟ, τὴν κατάργησιν ὅλης αὐτῆς τῆς λεηλασίας, μᾶς ζητᾶ νὰ …πληρώσουμε.

Μέ τί;;;

Μέ τό αἷμα μας; Ἤ μέ τό αἷμα τῶν παιδιῶν μας;

πηγή

Τὴν ἴδια ὥρα ποὺ ἡ  «Standard and poor΄s» γιὰ ἀκόμη μία φορὰ μᾶς …«ὑποβιβάζει»,  ἡ «αὐγή» μᾶς δηλώνει πὼς μὲ «κοινωνικὸ διάλογο μεταξὺ ἐργαζομένων καὶ ἐργοδοτῶν θὰ ἔχουμε ὁλικὴ ἐπαναφορὰ συμβάσεων-κατωτάτου μισθοῦ». 

Ἐὰν κάποιος δὲν μᾶς κάνῃ σοβαρή, μὰ πολὺ σοβαρὴ πλάκα, τότε ἁπλῶς μᾶς …σκοτώνουν ἐλΠΗΔοφορῶντας μας.
 ΔΕΝ ἀναφέρονται σὲ ἀκύρωσιν ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ νόμων…
Σὲ νέα λεηλασία τῶν ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν, ποὺ ἀπέμειναν, ἀναφέρονται…

πηγή

17η Ἀπριλίου 2015: Ὁ …«μέγιστος» καὶ …«περιούσιος» οἰκονομολόγος Κρούγκμαν σὲ κατεπείγουσα συνάντησιν μὲ Τσίπρα καὶ Πάκη.

Νά ὁδηγηθοῦμε σέ …περίεργα συμπεράσματα ἤ ὄχι;
Τί …κατεπείγουσες ὁδηγίες ἔσπευσε νά φέρῃ ὁ …«περιούσιος» κομιστής;

Οἱ ἀνώτεροι ἄρχοντες τῆς χώρας σέ κατεπείγουσες συναντήσεις μέ …«ὑπέρ» οἰκονομολόγο;

Ἐννοεῖται φυσικὰ πὼς γιὰ νὰ …«πεισθῇ» ἡ κυβέρνησις νὰ ἀκολουθήσῃ τὶς ἀρχικὲς ὁδηγίες, (μήπως τίς ἐπανέλαβε ὁ Κρούγκμαν ἄρα γέ;) ὅλα τὰ σπάζουν, τὰ διαλύουν καὶ τὰ καῖν, οἱ πράκτορες τοῦ Soros!!!

Στό στόχαστρο τῶν τοκογλύφων ἡ κυβέρνησις;

18η Ἀπριλίου 2015:Διαχωρισμὸς κράτους ἐκκλησίας ἀπεφασίσθη. Θὰ ἦταν καλό, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν πὼς δὲν θὰ εἴχαμε μνημόνια, τοκογλύφους, ΤΑΙΠΕΔ.
Τώρα ὅμως τί ἔχουμε;
Καί κατά πόσον μᾶς ἐξυπηρετεῖ καί μᾶς συμφέρει ὡς Ἕλληνες
Τί ῥόλο παίζουν  σέ ὅλα αὐτά τά περί …«ἀναπτύξεως», ἰδιωτικῆς καί δημοσίου περιουσίας;

Ἕτοιμος κι ὁ διαχωρισμός ἐκκλησίας-κράτους;

Καὶ τὸ κερασάκι τῆς ἡμέρας…

Φόρος στοὺς ἀγρότες ΚΑΙ γιὰ τὰ …χωράφια τους!!!

Ὅχι γιὰ τὸ εἰσόδημα!!! Γιὰ τὰ χωράφια!!!

Θά μείνη ἄρα γέ μετά ΚΑΙ ἀπό αὐτό, κάποιο χωραφάκι στήν ἰδιοκτησία τῶν ἀγροτῶν;

 

πηγή

Στὸ μεταξύ, βάσει ΟΛΩΝ τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, βουλιάζουμε ἀπὸ ΛΑΘΡΟμετανᾶστες ποὺ ὅμως πρέπει νὰ τοὺς ἀποκαλοῦμε πρόσφυγες, γιὰ νὰ μὴν χάσῃ οἱ Τασία τὶς ἐπιδοτήσεις της…

Τόση ξεφτίλα πιά…

Καὶ φυσικὰ μὲ τὰ νέα τους iphone κυκλοφοροῦν στὰ νησιά μας καὶ ἀπειλοῦν, βάζουν φωτιὲς σὲ δημόσιες ὑπηρεσίες, ἀλλὰ λαμβάνουν ἑξάμηνη ἄδεια παραμονῆς…

Πῶς εἴπαμε ὅτι ὀνομάζεται ἡ χώρα;

Ἐπιδεικνύοντας τὰ νέα iphone τους…

19η Ἀπριλίου 2015: Τοῦ Καραγκιόζη τὸ σαράι καταντήσαμε…

Θά ἔλθουν, ἤ ὄχι, τά ῥωσσικά δισεκατομμύρια;

Ἡ μισὴ κυβέρνησις ἔλεγε πὼς ἔρχονται καὶ ἡ ἄλλη μισὴ ΔΕΝ εἶχε …ἰδέα.

Τὸ ξεκαθαρίσαμε σήμερα κι αὐτό. ΔΕΝ θὰ ἔλθουν!!!

Πότε εἰσπράττουμε τά ῥωσσικά δισεκατομμύρια;

Στὸ μεταξὺ καθιερώνεται, ἐπισήμως, ΜΟΝΟΝ τὸ …«πλαστικὸ χρῆμα» γιὰ νὰ πατάξουν, λέει, τὴν φοροδιαφυγή.

Τὶς λίστες τὶς ἀγνοοῦν…

Ὁ φουκαρᾶκος τοὺς καίει…
(Κουβέντα γιὰ τὴν κάρτα τοῦ πολίτου, ποὺ ἐμμέσως τὴν ἐπέβαλαν!!!)

πηγή

20η Ἀπριλίου 2015: ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ δολοφόνος Ξηρὸς ἐλεύθερος, κατ’ ἐντολὴν τῆς κυβερνήσεως.

Μεγαλυτέρα ἀθώωσις καὶ νομιμοποίησις τοῦ παρακράτους ΟΥΔΕΠΟΤΕ!!! 
(Ὁ Ξηρὸς ὅμως ἀρνεῖται νὰ φορέσῃ βραχιολάκι… Παραμένει ἐντὸς τῶν φυλακῶν… Δῆλα δὴ μπῆκαν στὴν μέση τὰ ἀμερικανὰ καὶ ἔβαλαν τὶς φωνές!!!)

Τὸ «θέμα Ξηροῦ» ἀπογυμνώνει…

21η Ἀπριλίου 2015: Ἔβαλαν χέρι καὶ στὰ τελευταῖα ἀποθεματικὰ τῶν δημοσίων φορέων (ΔΕΚΟ, ΟΤΑ), μεταφέροντάς τα στὴν «Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος».
Οἱ δήμαρχοι φωνάζουν, ἀλλά ποιός τούς ἀκούει τώρα πιά;;;; 

πηγή

22α Ἀπριλίου 2015: Ἐξαγγελίες γιὰ …«ἀντάρτικο» ἀπὸ τὴν κυβέρνησιν, κατὰ τῶν δανειστῶν, οἱ ὁποῖοι ἀπαντοῦν μὲ …ἐπανάληψιν τοῦ 2007. Πυρκαϊὲς μᾶς ἑτοιμάζουν, νὰ μᾶς χορέψουν θέλουν…

Καὶ ἀναμένεται ἡ …«ἐπαναστατική» κωλοτούμπα ἐντὸς τῶν ἡμερῶν!!!

23η Ἀπριλίου 2015: Τὸ δεύτερο μεγάλο ΚΑΛΟ βῆμα τῆς κυβερνήσεως (μετὰ τὴν ἐπιτροπὴ ἐλέγχου τοῦ χρέους) ἦταν ἡ σύλληψις Λεωνίδα Μπόμπολα.

Δυστυχῶς, τὸ μεγάλο αὐτὸ βῆμα ἠκολούθησε μία ἀκόμη μεγάλη κωλοτούμπα…

Ἐλεύθερος ἀφέθη, διότι ὁ Μπόμπολας …ἐπέστρεψε ΤΜΗΜΑ αὐτῶν ποὺ δὲν εἶχε ἀποδόση…

Παρεξήγησις ἦταν λέμεεε…

24η Ἀπριλίου 2015: Κάπου ἐδῶ μάθαμε πὼς οἱ τράπεζες θὰ φροντίζουν γιὰ τὴν εἴσπραξιν τῶν «ὀφειλῶν» μας πρὸς τὸ δημόσιον.

Ναί, ναί, αὐτὲς οἱ τράπεζες ποὺ λεηλάτησαν ΟΛΟΥΣ τοὺς Ἕλληνες, τώρα μετατρέπονται σὲ …«θεματοφύλακες» τοῦ Δημοσίου πλούτου.

Σέ ποιόν νά τό ποῦμε καί ποιός νά τό πιστέψῃ;

«…Ενώ οι Τραπεζίτες είναι οι πιο επικίνδυνοι απατεώνες, παρόλα αυτά οι κυβερνήσεις διέλυσαν τον κρατικό εισπρακτικό μηχανισμό και υποχρεώνουν τους πολίτες να επισκέπτονται τις τράπεζες για κάθε τους πληρωμή ή είσπραξη από το Δημόσιο.

Χωρίς να υπάρχει τρόπος να ελέγχονται οι συναλλαγές που κάνουν οι Τραπεζίτες, τους δόθηκε η δυνατότητα να κρατούν στα συρτάρια τους τα δισεκατομμύρια των ιδιωτών και του Δημοσίου….»

Τὸ δικαίωμα ἐπιβιώσεως δισεκατομμυρίων πολιτῶν στὶς …Τράπεζες!!!

Μάθαμε ἐπίσης πὼς ἡ «τράπεζα  Πειραιῶς», τοῦ Σᾶλλα  (καὶ τοῦ Πόλσεν!!!), ποὺ λεηλάτησε τόσα καὶ τόσα ἀποθεματικά, ποὺ ἅρπαξε διὰ τῆς …ἀναθέσεως κάτι «Ἀγροτικές» καὶ λοιπὲς ἄλλες τράπεζες, ποὺ «τσίμπησε» ἀπὸ τὴν «ἀνακεφαλαιοποίησιν» κάτι δισεκατομμύρια, τὰ ὁποῖα ἀφοροῦσαν οὐσιαστικῶς στὴν ΕΞΟΦΛΗΣΙΝ τῶν «κοκκίνων δανείων», ἐφ΄ ὅσον δὲν προεβλέπετο νὰ πληρωθοῦν, μᾶς …«χαρίζει» χρέη.

Δῆλα δὴ εἰσέπραξαν κανονικὰ τὰ χρήματα ποὺ ΔΕΝ θὰ εἰσέπρατταν ἀπὸ πολῖτες, μεταθέτοντας τὸ κόστος τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως ΣΕ ΟΛΟΥΣ αὐτοὺς ποὺ ΔΕΝ χρωστοῦσαν,  ἀλλὰ οἱ πολῖτες ποὺ ἐδανείσθησαν ἀκόμη φαίνονται χρεωμένοι καὶ ἀκόμη ἡ τράπεζα Πειραιῶς ἀπαιτεῖ ἀπὸ αὐτοὺς τὴν ἐξόφλησιν τῶν δανείων. Διπλοείσπραξις λέμε...

Συνεπῶς ἐνᾦ κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ ΜΗΝ χρωστοῦν οἱ δανειστές, ἐν τούτοις καὶ χρωστοῦν, κανονικότατα καὶ τὰ ὑποτιθέμενα δάνεια εἶναι ἀκόμη ἀπαιτητά, καὶ ἡ τράπεζα Πειραιῶς ἐμφανίζεται σήμερα ὡς …φιλάνθρωπος γιὰ νὰ σβήσῃ ἀπὸ 20.000 εὐρόπουλα, σὲ κάθε τέτοιον λογαριασμό.

Κι ἀν τὶ τὸ κράτος καὶ ἡ κυβέρνησις νὰ τὴν μαζέψουν, σφυρίζουν ἀδιάφορα.

Καὶ μᾶς ἐξαπατοῦν μέσα στὰ μοῦτρα μας καὶ παρουσιάζονται ὡς φιλάνθρωποι, τὴν στιγμὴ ποὺ ῥουφοῦν καθημερινῶς τὸ αἶμα τοῦ κοσμάκη.

Οἱ τράπεζες διαγράφουν χρέη…

Μεταλλαγμένα διὰ τῆς ἀδειοδοτήσεως τῆς κυβερνήσεως.

Ὄχι μόνον ΔΕΝ μᾶς ἀνακοινώνουν τὸ ποιοὶ εὐρωβουλευτὲς ἐπέτρεψαν τὴν ἀδειοδότησιν σὲ 19 μεταλλαγμένα εἴδη, ἐντὸς τοῦ εὐρωπαϊκοῦ βόθρου τους, ἀλλὰ τὸ θέμα πέρασε στὰ …ψιλά!!!

Ποιοί εὐρωβουλευτές ψήφισαν ΝΑΙ στά μεταλλαγμένα;

25η Ἀπριλίου 2015:  Ὅσοι ἔβγαλαν τὰ λεφτά τους ἐκτὸς Ἑλλάδος ἐπιβραβεύονται ἀπὸ τὸ νέο νομομαγείρεμα τῆς κυβερνήσεως. Ὅσοι πεθαίνουν ἀπὸ τὴν πείνα θεωροῦνται …ἐχθροί!!!…καὶ φυσικὰ …διώκονται!!!

Κακούργημα πλέον ἡ …ἐπιβίωσις τῶν Ἑλλήνων!!!

Ἐπιβράβευσις σέ αὐτούς πού ἔχουν βγάλει τά λεφτά τους ἔξω;

26η Ἀπριλίου 2015: Μᾶς τελείωσε ὁ μεσιὲ ντὲ μπαρουφᾶκ ἀπὸ τὶς διαπραγματεύσεις…

Δῆλα δὴ φεύγει ὁ ἀγαπημένος τοῦ Soros  καὶ ἀναλαμβάνουν οἱ ἀγαπημένοι τῶν Rothschild, Χουλιαράκης καὶ Τσακαλῶτος.

Πίσω ἀπό τήν BlackRock τί;

Κόβεται ὁ Βαρουφάκης, ἀναλαμβάνει ὁ Τσακαλῶτος.

Κόβεται ὁ «ἄνθρωπος τοῦ Soros» κι ἀναλαμβάνει ὁ ἄνθρωπος τῶν Rothschild. Ἀπ’  εὐθείας ἀνάθεσις λέμε…
Καὶ γιὰ νὰ μὴν εἶναι μόνος του, ἀπὸ κοντά, γιὰ …ἔλεγχο, κι ὁ Χουλιαράκης.
Ποιός Χουλιαράκης; Μὰ ὁ κουνιάδος τοῦ Μόσιαλου, τοῦ ὁποίου ἡ σύζυγος διδάσκει σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ κεντρικὰ σχολεῖα τῶν …«περιουσίων»!!!

Αὐτοὶ καλὰ καλὰ δὲν μιλοῦν ἑλληνικά, ἀλλὰ θέλουν νὰ μᾶς σώσουν…

Τρομάρα μας…!!!

27η Ἀπριλίου 2015: Ὁμιλία Τσίπρα στὸν «Ἑνικό»…

Παρέλαβαν καμμένη γῆ μπλᾶ μπλᾶ μπλᾶ…

Ἡ οὐσία;

Αὐτὸ ποὺ ἔχουν ἔως σήμερα (τριῶν μηνῶν κυβέρνησις πλέον) εἶναι νὰ …μὴν ἔρχονται ἐδῶ οἱ «θεσμοί» καὶ νὰ λέγονται «θεσμοί» κι ὄχι «τρόικα».

Λὲς κι ἔχει σημασία τὸ ἐὰν ὁ δήμιός μας θὰ λέγεται Θανάσης ἤ Σάκης…

Ἀλήθεια, πόσο πιό κάτω θά πέφτουμε, ὅσο τούς πιστεύουμε;(περὶ τὸ 30ο λεπτὸ καὶ μετά… Μεγάλο δούλεμα λέμε…!!!)

https://youtu.be/iQRx99olUmU

Τί ἄλλο μᾶς ἀνεκοίνωσε ὁ …«ἐπαναστάτης»;;;

Συναλλαγὲς μεγαλύτερες τῶν 50 ἤ 70 εὐρῶ ΜΟΝΟΝ μέσῳ πλαστικοῦ χρήματος.

Λέγαμε κάτι γιά τήν κάρτα τοῦ πολίτου;;; (55ο λεπτὸ καὶ μετά)

 Ἄ πὰ πά…
Ὄσο γιὰ τὶς συναλλαγὲς ἄνω τῶν κάτι …χιλιάδων, αὐτὲς συνέβαιναν, συμβαίνουν καὶ θὰ συμβαίνουν …σιωπηλά. Δὲν ἐλέγχθησαν ποτέ, δὲν ἐλέγχονται καὶ δὲν θὰ ἐλεγχθοῦν.

28η Ἀπριλίου 2015: Κακουργηματικὴ πράξις τελικῶς, κατὰ τὶς  ἐξαγγελίες τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἡ μὴ ἀπόδοσις ΦΠΑ.

Δὲν κυττᾶ νὰ μαζέψῃ τὰ ἀμάζευτα, ἀπὸ τὴν λεηλασία τοῦ Δημοσίου πλούτου, οὔτε νὰ καταργήσῃ μὲ …ἕναν νόμο, κατὰ πῶς ἔλεγε, τὰ μνημόνια, ἀλλὰ συνεχίζῃ στὸν δρόμο ποὺ ξεκίνησαν οἱ προκάτοχοί του, ποὺ μοναδική τους μέριμνα ἦταν τὸ νὰ ἀπαγορεύσουν στοὺς ἐπιβιώσαντες, ἀπὸ τὴν σύγχρονη γενοκτονία, Ἕλληνες, τὴν ἐλαχίστη πιθανότητα ἐπιβιώσεως.

Πιό νεοταξίτης τί;;;

Ἡ μή ἀπόδοσις τοῦ ΦΠΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ;;;;

Κακούργημα πλέον ἡ …ἐπιβίωσις τῶν Ἑλλήνων!!!

Ταὐτοχρόνως  θὰ  μᾶς φέρουν καὶ τὶς ὑποχρεωτικὲς συναλλαγὲς μὲ κάρτα κάτω ἀπὸ 50 ἤ 70 εὐρῶ.
Τὸ ἀνέφερε ὡς ὑπόθεσιν στὸ «ἑνικός» καὶ τώρα σιγὰ σιγά, θὰ μᾶς τὸ …πακτώσουν!!!
Φυσικὰ τὰ πολλὰ παραπάνω οὔτε σκέπτεται κάποιος γιὰ τὸ ἐὰν θὰ ἐλεγχθοῦν, πῶς, πότε…

Γιατί;;;

Διότι πρῶτα πρέπει νὰ φάῃ τὸ κράτος, οἱ τραπεζῖτες, τὰ κοράκια καὶ μετά, ἐὰν περισσέψῃ κάτι, νὰ ἐπιβιώσῃ, σὲ συνθῆκες ἐξαθλιώσεως καὶ πείνας, ὁ Ἕλλην.

Ἔπεσε, λέει, τὸ σῆμα τῶν ἰδιωτικῶν καναλιῶν (ἤ κάποιων τέλος πάντων) καὶ ἐπεσαν καὶ …παραιτήσεις.

Κακὸ πράγμα νὰ μὴν μπορῇ ἡ προπαγάνδα νὰ μᾶς ἐπιβάλλεται συνεχόμενα…

λέμε!!!

Τὸ ἀναφαίρετό μας δικαίωμα νὰ ἠλιθιοποιούμεθα, μέσῳ προπαγάνδας…

29η Ἀπριλίου 2015: Κι ἐκεῖ ποὺ ἦσαν ἕτοιμοι νὰ φορολογήσουν (μὲ 3-5%) τὴν διαμονὴ σὲ ξενοδοχεῖα ἄνω τῶν  τριῶν ἀστέρων, τὸ …μάζεψαν, ὡς …ἀντισυνταγματικό. Δὲν τὸ ξεχνοῦν… Θὰ ἐπανέλθουν, ὅταν θὰ παρακάμψουν τὶς ἀντισυγναγματικὲς δυσκολίες…
(Φόροι νὰ εἶναι καὶ ἄς εἶναι ἀκόμη καὶ στὸν ἀέρα ποὺ ἀναπνέουμε…!!!)
Ἀποφασίζουν ὅμως φόρος (5-13% ἐπὶ τοῦ τεκμαρτοῦ εἰσοδήματος) σὲ ὀχήματα ἄνω τῶν 2.000 κυβικῶν. 

βῆμα

Μᾶς εἶπε κι ὁ Εἰσαγγελᾶτος πὼς …ὑδραυλικοὶ καὶ ἠλεκτρολόγοι ἔχουν τὶς παράκτιες ἑταιρεῖες καὶ πὼς ὅλοι οἱ ἄλλοι, σὰν τὰ μοῦτρα του, εἶναι οἱ …ἀθῶοι. Λέμε ἐπίσης…

Ὑδραυλικοί καί ἠλεκτρολόγοι μέ …Offshores;;;;;;

30η Ἀπριλίου 2015: Ὁ ΕΝΦΙΑ μένει… Δὲν φεύγει…

Ἔτσι γιὰ νὰ ἔχουμε νὰ λέμε…

λέμε!!!

Κι ὅσο γιὰ τὶς συντάξεις, τὸν κατώτατο μισθὸ καὶ τὰ περὶ ἀφορολογήτου, ποὺ θὰ ἄλλαζαν καὶ θὰ ἐπανέρχονταν στὰ προηγούμενα ἐπίπεδα, παρὰ τὶς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ…
…ἀφῆστε…
Ἀπὸ τοῦ χρόνου…
…καὶ βλέπουμε λέμε…!!!

πηγή

Φάγαμε καὶ μία ἀκόμη …ὑποβάθμισιν, ἔτσι, γιὰ νὰ …προσέχουμε, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ τρέμοντας ἀνακοινώνουν πὼς θὰ λάβουν νέα μέτρα φορολογήσεώς μας…

Τί εἶχες Γιάννη εἴπαμε;

πηγή

πηγή

Αὐτό τό «αὐστηρές ποινές» ἐσεῖς πῶς τό ἀντιλαμβάνεσθε;

Ὡς …κομμουνισμό, ἄς ποῦμε;

1η Μαΐου 2015: Κι ἐν ᾦ ἡ Εὐρώπη μᾶς κουνᾶ τὸ δάκτυλο, ἐμπρὸς στὰ ἔκπληκτά μάτια μας, οἱ νέες φορολογικὲς δηλώσεις θὰ ἀποδειχθοῦν …λαιμητόμος γιὰ ὅλους.

Ὅσο γιὰ τὶς ὅποιες ἐκτπώσεις, ἤ φοροαπαλλαγές…

ἀποχαιρέτα τες τώρα ποὺ τὶς ἔχασες!!!
Καὶ εἶναι καὶ Πρωτομαγιά…
…λέμε!!!

Ὅσο γιὰ τὴν ΕΡΤ…
ΕΡΤ θέλαμε; Ἀπὸ 36 εὐρόπουλα ἐτησίως σὲ κάθε λογαριασμὸ τῆς ΔΕΗ θὰ πληρώνουμε…
Βλέπουμε δὲν βλέπουμε τηλεόρασιν…

Νέα …γλέντια (εἰς βάρος μας) ξεκινοῦν μὲ τὴν ΕΡΤ!!!

Καὶ πολὺ καλὰ νὰ πάθουμε λέμε…
ΕΡΤ θέλαμε… Αὐτά…!!!

2α Μαΐου 2015: Σήμερα μάθαμε πὼς τὸ ΣτΕ ἀπεφάσισε γιὰ τὴν ἀντισυνταγματικότητα τῆς περικοπῆς τῶν συντάξεων.

Αὐτό τί σημαίνει;

Χμμμ…

Μία …χρεοκοπία ἴσως;

Ὅπως κι ἐὰν εἶναι ἡ περικοπὴ τῶν συντάξεων ἐκρίθη ἀντισυνταγματική, τὸ ὕψος αὐτῆς τῆς ἀποφάσεως ἀνέρχεται ἴσως καὶ στὰ 4,5 δισεκατομμύρια, τὰ μέτρα ποὺ θὰ λάβη, ἔως στιγμῆς, ἡ νέα κυβέρνησις Καμμένου-Τσίπρα ξεπερνοῦν τὰ 8 δισεκατομμύρια…

Συνεπῶς;

Συνεπῶς…

ὅλα στὸν ἀέρα…

καὶ τὸ μάρμαρο ἀπὸ ἐμᾶς θὰ πληρωθῆ πάλι!!!

πηγή

3η Μαΐου 2015:

 

4η Μαΐου 2015: …Ἐκτάκτως νέα …ἔκτακτη εἰσφορά!!!

Ὄχι, δὲν μᾶς ἐπεξεργάζονται.

Ξέρουν πολὺ καλὰ τὶ κάνουν…

Ἐμεῖς ἔχουμε μέσα στὸ κεφάλι μας μόνον ἐλπίδες καὶ ἀδυνατοῦμε νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ τὶ μᾶς γίνεται στὴν πραγματικότητα….

πηγή

Μούγκα τοῦ Καμμένου γιὰ τὴν παραγγελία τῶν 500 ἑκατομμυρίων, ποὺ ἀφορᾶ σὲ ….ξεσάπισμα σαπισμένων ἀεροσκαφῶν. Εἶναι τῆς …πατριωτικῆς ὀπτικῆς πλιάτσικο αὐτό!!!

πρῶτο θέμα

Ὁ …«πατριώταρος» Πανούλης μὲ τὸν …«ἀριστερό» μας πρωθυπούργαρο, τὰ …ἔσπρωξαν τὰ …μύρια καὶ μετὰ κάνουν τὶς …πάπιες.

Νά σχολιάσῳ ἤ καταλάβαμε ὅλοι μας;

5η Μαΐου 2015: Σήμερα, ἐπισήμως, ἄν καὶ ψιθυρίζεται ἐδῶ καὶ ἡμέρες, μάθαμε πὼς ΤΕΛΟΣ στὴν «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Οἱ ἀναρτήσεις θὰ γίνονται, ἐὰν θὰ γίνονται, μὲ κριτήρια δικά τους καὶ …περιστασιακῶς.

Ἔτσι θὰ μποροῦν πλέον ἐλευθέρως νὰ τρῷν, νὰ πίνουν καὶ νὰ μὴν λογοδοτοῦν!!!

Αὐτὰ εἶναι…

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου λοιπὸν παρῆλθαν…

Γιὰ τὴν ὥρα πᾶμε καλὰ ἀπὸ κωλοτοῦμπες….

Ἀπὸ λεηλασία ἀκόμη καλλίτερα…

Συζητᾶμε πάντα γιὰ αὐτοὺς ποὺ τὸ 2008 πανηγύριζαν γιὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ λιανικοῦ ἐμπορίου, στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν, καὶ ποὺ τώρα ἔρχονται, λέει, νὰ …σώσουν τὸ λιανικὸ ἐμπόριον.

Στὴν πραγματικότητα ἔρχονται γιὰ νὰ τὸ ἀποτελειώσουν…

Εἶναι ἄδικο νά φορτωθῇ ὁ Τσίπρας τήν χρεοκοπία;

Συζητᾶμε γιὰ αὐτοὺς ποὺ μᾶς ἔλεγαν νὰ μὴν πληρώσουμε, γενικῶς, καὶ ποὺ μόλις ἔπιασαν καρέκλα, μᾶς …ΑΠΕΙΛΟΥΝ, μὲ σκληρὰ μέτρα, ἐὰν δὲν πληρώσουμε!!!!

χωνί

Ἡ ταφόπλακα ποὺ μεριμέναμε δῆλα δή…

Ἔχουμε κάρτες, κι ἄλλες κάρτες, καὶ κόντρα κάρτες…

Ἔχουμε βολτίτσες στὸ Αἴγιο ἀπὸ σούργελα, τύπου Ἄκη, ποὺ ἔπιασαν τὴν …κουτάλα καὶ εἶπαν νὰ τὸ …γλεντήσουν ἀναλόγως.

πρῶτο θέμα

Ἔχουμε τὴν μαριχουάνα ποὺ ἔρχεται μὲ βῆμα ταχύ…
Ἔχουμε καὶ τοὺς φόρους στὰ κατοικίδια, στὸ χαρτζιλίκι, στὰ ἀνύσπρακτα ἐνοίκια, μαζὺ μὲ τὸ ΠΡΩΤΟ νομοθέτημα τῆς κυβερνήσεως, ποὺ ἀφορᾶ στὸ …σύμφωνον συμβιώσεως ὁμοφυλοφίλων…!!! (Ἀμή…!!!)
Ἔχουμε τὸ ΤΑΙΠΕΔ ποὺ ὄχι μόνον δὲν καταργεῖται, ἀλλὰ ἀναλαμβάνει μεγαλύτερο πεδίον δράσεως…
Ἔχουμε τὸν ΕΝΦΙΑ ποὺ ἔλαβε …παράτασιν γιὰ τοὐλάχιστον ἕνα ἔτος!!!
Ἔχουμε τὶς συντάξεις ποὺ περιεκόπησαν παρανόμως, βάσει ΣτΕ, ἀλλὰ ποὺ ἔτσι θὰ παραμείνουν!!!!
Ἔχουμε ὅλους τοὺς ἀποφοίτους τῶν Rothschild  νὰ …«διαπραγματεύονται» ὑπέρ …ΤΟΥΣ!!!!
Ἔχουμε …«περιουσίους» ὅλων τῶν εἰδῶν νὰ περιδιαβαίνουν, νὰ ἐλέγχουν καὶ νὰ …ἀξιολογοῦν ἤ νὰ …«συμβουλεύουν» καταλλήλως τοὺς …«κυβερνῶντες» κουδουνισμένους μας.
Ἔχουμε βήματα πρὸς τὰ πίσω, μὲ τὸ θέμα τῆς διαφανείας…
Ἔχουμε ἕναν Καμμένο ποὺ πῆρε φόρα καὶ παραγγέλνει, γιὰ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ, ἄχρηστα ἀνταλλακτικά, γιὰ σαβοῦρες ἀεροσκάφη…Ἔχουμε ἕνα …«πατριωτικό» κόψιμο τοῦ Τσίπρα μὲ τὸ Κυπριακό… κατὰ τύπου …Ἀνᾶν λύσιν.
Ἔχουμε ὑπόδικο (;;;) πρόεδρο τῆς …«δημοκρατίας» τους.
Ἔχουμε κάτι …Μιχελῆδες ποὺ ἐνεπλάκησαν σὲ ἀπίστευτα σκάνδαλα ὑφαρπαγῆς δημοσίου καὶ ἰδιωτικοῦ πλούτου, νὰ …περιφέρονται γύρω ἀπὸ νευραλγικὲς θέσεις. (Καὶ δὲν εἶναι μόνον ὁ Μιχελῆς… Εἶναι κι ἄλλοι. Γιὰ κυττᾶξτε τὸ ποιὸς ἀνέλαβε τὸ ΤΑΙΠΕΔ. Γιὰ δεῖτε τοὺς …συμβούλους τῶν διαπραγματεύσεων… Γιὰ προσέξτε τὸ ποιοὶ βγάζουν τὰ χρήματά «τους» ἐκτὸς Ἑλλάδος…!!!)
Ἔχουμε τὴν μεταξύ τους ἀλληλοκάλυψιν, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν ΜΗ ἄρσιν ἀσυλίας τοῦ μπουμπούκου…
Ἔχουμε τὴν ἀπόλυτον ἅλωσιν τοῦ κέντρου τῶν Ἀθηνῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν νήσων μας, ἀπὸ τοὺς …λιαστοὺς τῆς Τασίας.
Ἔγραφα, πρὸ μηνῶν, (5 Ἰανουαρίου 2015) γιὰ τὸν ἐρχομὸ τῶν …λιγούρηδων, ποὺ θὰ ἐπιφέρη γερὸ πλιατσικολόγημα στὰ δημόσια ταμεῖα.

Τώρα ποὺ ἔρχονται τὰ λιγούρια…

Λέτε νά ἔπεσᾳ ἔξω;

Στὸ μεταξύ, στὶς 29 Ἀπριλίου, μάθαμε πὼς οἱ μεγαλοκαταθέτες ποὺ ἔβγαλαν τὰ χρήματά τους ἐκτὸς χώρας, θὰ …πληρώσουν.

Καί ἡ Νάντια μαζύ;;; Αὐτή πού μᾶς ἀπειλεῖ γιά νά πληρώσουμε τόν ΕΝΦΙΑ; Αὐτή πού ἔβγαλε ἐκτός τίς καταθέσεις της; Αὐτή πού δέν ξέρει νά κάνῃ τήν φορολογική της δήλωσιν, ἀλλά πού ξέρει νά μᾶς ἐπιβάλλῃ νέους φόρους;

Αὐτή πού μᾶς ἔφτιαξε τήν ῥυθμισούλα τῶν ἑκατό δόσεων γιά νά μήν χάσουν τά ταμεῖα τῶν τοκογλύφων, ἄν καί ἦταν ἀπό τούς πρώτους πού φώναζαν νά μήν πληρώνουμε;

Ἄν τὲ καλέ…

Καί ὁ Τσακαλῶτος; Θά ἐλεγχθῆ;

Ὁ Τσουκαλᾶς; Οἱ ἄλλοι …«ἀριστεροί» θά ἐλεγχθοῦν; Ἤ αὐτῶν ὁ …λόγος μετρᾶ;;;

Καί ὁ ὑπουργός τοῦ τΣΥΡΙΖΑ, πού τόν Μάρτιο ἔβγαλε 80.000 εὐρόπουλα ἐκτός θά ἐλεγχθῆ;

Πῶς; Πότε; Ἀπό ποιόν;

Πλάκα μᾶς κάνουν;

Εἰδικῶς τώρα πού καταργοῦν καί τήν «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»;;;  Ἔ;

πηγή
Πίστευα, κατὰ βάθος, ἤ γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἤλπιζα, πὼς θὰ κρατοῦν τὰ προσχήματα, λόγῳ …«ἰδεολογίας»….

Καλά… Μὲ τὶς ἐλπίδες θὰ μείνω…

Καὶ συνεχίζουμε ἀκάθεκτοι…
Ἡ κατηφόρα τέλος δὲν ἔχει…
Κι ἐμεῖς παρακολουθοῦμε τὴν κατάῤῥευσιν νὰ ὁλοκληρώνεται, ἐλπίζοντας δίχως …ἐλπίδες τώρα πιά!!!

Φιλονόη 

 

http://filonoi.gr/2015/05/05/oi-ekato-protes-hmeres-ths-sygkybernhseos-tsipra-kammenoy/

εικόνα από esak-ate.gr

Advertisements

10 comments on “Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς κυβερνήσεως Τσίπρα

 1. Είναι μια κυβέρνηση συγγενών, φίλων και γνωστών. Καμία Αξιοκρατία. Καμία Αξιοπρέπεια.

  Στις 26.02.2015 ο Διονύσης Τσακνής, είχε στείλει άρθρο μέσω ιστοσελίδας με την οποία απευθύνεται στον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα για να τονίσει πως: Oι δανειστές κέρδισαν κατά κράτος στη σύνοδο. Εκπτωτικό κουπόνι η λίστα με τις ελληνικές θέσεις.
  Τι άλλαξε σε τόσο λίγο διάστημα;

  Ό,τι αλλάζει με τους «αριστερούς του γλυκού νερού» κάθε φορά που γεύονται την γλύκα της εξουσίας. Οι συνειδήσεις εξαγοράζονται, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που το έκανε το ΠΑΣΟΚ. Η επιστολή έγινε σύμβαση διορισμού στην ΕΡΤ
  Τουλάχιστον, ο Τσακνής, είχε προβλέψει το μέλλον του, γράφοντας ο ίδιος τους στίχους «της Σύμβασης».

  Η σύμβαση υπογράφτηκε με μάρτυρες πολλούς…

  κι έχει καθαρά και την υπογραφή μου
  δεμένος μέχρι κόκκαλο και όρους πονηρούς
  θα έχω μια ζωή οδηγό κι ερμηνευτή μου
  Θυμάμαι ότι υπόγραφα πολύ, πολύ μικρός
  με πέννα από φτερό νομίζω και μελάνι
  μόνο από ανάγνωση δεν ήξερα ο φτωχός
  κι έτσι τον χρόνο κυνηγώ που τρέχει και δε φτάνει
  Όσες φορές χρειάστηκε να την συμβουλευτώ
  μονίμως είχα άδικο κι έπρεπε να πληρώνω
  κι αν κάποτε αποφάσιζα μονάχος να σκεφτώ
  η σύμβαση απαγόρευε να σκέφτομαι και μόνος
  Κρατάω κι εγώ τη σύμβαση με χέρι χαλαρό
  και ψάχνω νά `βρω κάποιον που να θέλει να την κλέψει
  διότι εντός της γράφεται και μάλιστα ρητώς
  ο κάτοχος της δεν μπορεί να τηνε καταστρέψει
  Αλίμονο ο κακόμοιρος δεν πρόσεξα καλά
  αντίγραφα οι μάρτυρες κρατούν και σημειώσεις
  κι αν ίσως από αμέλεια χαθεί και τα λοιπά
  προβλέπει το συμβόλαιο πολύ βαριές κυρώσεις

  http://anaxfiles.blogspot.gr/2015/05/blog-post_28.html

  ΣΧΕΤΙΚΟ

  Ο Διονύσης Τσακνής αναλαμβάνει την ηγεσία της ΕΡΤ

  Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 10 Μαΐου 2015, 13:09

  O νέος πρόεδρος της ΕΡΤ όπως ανακοινώθηκε θα είναι ο τραγουδοποιός Διονύσης Τσακνής, ενώ διευθύνων σύμβουλος αναλαμβάνει ο δημοσιογράφος Λάμπης Ταγματάρχης. Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΡΤ θα αποτελείται ακόμη από τους Νίκο Τρανό (εικαστικό, καθηγητή της σχολής καλών τεχνών), Έλλη Παπακωνσταντίνου (σκηνοθέτης) και Μιχάλη Γρηγορίου (συνθέτης). Οι άλλες δυο θέσεις του επταμελούς διοικητικού συμβουλίου θα καλυφθούν από δύο εκπροσώπους των εργαζομένων, που θα επιλεγούν μέσω εκλογών.

  • Βουλή
   Λίστα με «όργιο» διορισμών φίλων και συγγενών ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε ο Μ. Βαρβιτσιώτης
   Xρήστος Μπόκας

   05/05/2015

   Σε όργιο διορισμών συγγενών, φίλων και «ημετέρων» μετατράπηκε το «Πρώτη φορά Αριστερά» σύμφωνα με τον κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη ο οποίος από το βήμα της Ολομέλειας διάβασε ένα μακροσκελή κατάλογο ονομάτων και των θέσεων στην δημόσια διοίκηση που κατέλαβαν αμέσως μετά τις εκλογές.

   «Ξεκινώ.

   – Γενικός Γραμματέας Οικονομικών Σχέσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών διορίστηκε ο πρώτος ξάδελφος του Πρωθυπουργού κ. Γιώργος Τσίπρας, υιός του αδερφού του πατέρα του Πρωθυπουργού και αρθρογράφος στην ΑΥΓΗ.

   – Η Αναπληρώτρια Υπουργός Τουρισμού τοποθέτησε Ειδικό Σύμβουλο επί πολιτικών θεμάτων τον αδερφό της Νίκο Κουντουρά, ο οποίος έχει αναλάβει τη σχέση της με τα ΜΜΕ.

   – Ένα άλλο ανδρόγυνο, πέρα από το γνωστό υπουργικό Δρίτσα-Χριστοδουλοπούλου, εντοπίζεται στην Κυβέρνηση, καθώς Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης τοποθετήθηκε ο κ. Παπαϊωάννου, του οποίου η σύζυγος, η κυρία Παπανταλέων, είναι ειδική συνεργάτιδα του Υπουργού Δικαιοσύνης.

   – Ο Υπουργός Πολιτισμού τοποθέτησε σύμβουλό του τον αδερφό της κυρίας Ρένας Δούρου, τον κ. Παναγιώτη Δούρο. Ο σύντροφος της Περιφερειάρχη, της κυρίας Δούρου, Γιάννης Μπενίσης, έχει ρόλο συντονιστή στην Περιφέρεια Αττικής.

   – Ο Υπουργός κ. Κατρούγκαλος τοποθέτησε στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, για το οποίο γίνεται τόσος λόγος και τόσα έχουν ακουστεί, όχι μόνο ένα κομματικό στέλεχος, αλλά και σύντροφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, την κυρία Καμτσίδου.

   – Επιπλέον, ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Ευάγγελος Καλπαδάκης είναι ανιψιός της συζύγου του Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Βούτση και ο αδερφός του είναι επικεφαλής του Γραφείου του κ. Δραγασάκη.

   – Ο Θόδωρος Μητράκος, Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, είναι μνηστήρας της κόρης του Υπουργού των Εξωτερικών.

   – Βεβαίως, η κυρία Πετρούλα Σαρτζετάκη, θυγατέρα του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, είναι για τις προμήθειες του τομέα υγείας και βεβαίως, η Εκπρόσωπος Τύπου των ΑΝΕΛ, η κυρία Χρυσοβελώνη, διόρισε στο Γραφείο του κ. Καμμένου τόσο την κόρη της όσο και τη γραμματέα της.

   Αυτά, όμως, είναι τα οικογενειακά ρουσφέτια. Γιατί τα πολλά είναι τα κομματικά ρουσφέτια.

   – Ο κ. Ρωμανιάς, στέλεχος των ΑΝΕΛ, είναι Γενικός Γραμματέας. Σας είπα ότι ο κ. Παπαϊωάννου, ο οποίος είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τοποθετήθηκε Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
   – Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Οικονομίας ανέλαβε ο κ. Μανουσάκης, πρώην Διευθυντής του κ. Σταθάκη. Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή τοποθετήθηκε ο κ. Παπαδεράκης, πρώην Νομαρχιακός Σύμβουλος με το ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά.

   – Βεβαίως, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου ανέλαβε ο κ. Βερναρδάκης, συνεργάτης του κ. Τσίπρα όσο βρισκόταν στην Αντιπολίτευση.

   – Ο κ. Κοκκινάκης -εφόσον δεν έχετε σχέση και με το ΠΑΣΟΚ και με την παλιά Μεταπολίτευση- προερχόμενος από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, έχει γίνει Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας.

   – Αντίστοιχη θέση διεκδικεί και ο κ. Βουδούρης, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ, για τον ΕΟΠΥΥ.

   – Ο κ. Νεφελούδης, στέλεχος της Αριστερής Προοπτικής, τοποθετήθηκε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας.

   – Γενικός Γραμματέας της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης αναλαμβάνει ο κ. Λιάκος, ο οποίος ήταν από τους συγγραφείς του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ.

   – Ο κ. Κουράκης διόρισε στη θέση του Αναπληρωτή -γιατί φτιάξαμε και Αναπληρωτές Γενικούς Γραμματείς, δεν μας έφταναν οι Γενικοί Γραμματείς- τον μέχρι τότε Διευθυντή του Γραφείου του, τον κ. Πιλάλη.

   – Ο κ. Βαρουφάκης επέλεξε από το ΠΑΣΟΚ και από το στενό περιβάλλον του κ. Παπανδρέου την κυρία Παναρίτη, πρώην Υπουργό Επικρατείας.

   – Υποδιοικήτρια της 2ης ΥΠΕ ορίστηκε η κυρία Τσαπαρίκου, μέλος της σοσιαλιστικής τάσης του ΣΥΡΙΖΑ.

   – Ο κ. Γιαννόπουλος, Πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών της Αχαΐας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τοποθετήθηκε ως Διοικητής της 6ης ΥΠΕ.

   – Ο κ. Καποτάς, Πρόεδρος των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία και μέλος της σοσιαλιστικής τάσης του ΣΥΡΙΖΑ, διορίστηκε Πρόεδρος του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης.

   – Η κυρία Κουτσούρη, επίσης στέλεχός σας, ανέλαβε Γενική Γραμματέας Πρόνοιας στο Υπουργείο Εργασίας.

   – Η κυρία Χαλκιά, ένα από τα τριάντα στελέχη της ΔΗΜΑΡ, που είχαν αρνηθεί να αποχωρήσουν από τον κρατικό μηχανισμό, διορίστηκε τώρα Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Πόρων του Υπουργείου Εργασίας.

   – Βεβαίως, ο φίλτατος κ. Τσουκαλάς, πρώην Βουλευτής σας, διορίστηκε Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με συνδικαλιστική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, καμία σχέση με το δημόσιο, αλλά δεν πειράζει.

   – Ο πρώην Βουλευτής και σημαίνον στέλεχος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο κ. Γιαννέλης, έγινε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αιγαίου.

   – Γενικός Γραμματέας Υποδομών ανέλαβε ο κ. Δέδες, υποψήφιος περιφερειάρχης Πελοποννήσου στηριζόμενος από το ΣΥΡΙΖΑ.

   – Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως τοποθετήθηκε ο κ. Αναγνωστάκης, πρώην στέλεχος της ΔΗΜΑΡ και Βουλευτής της.

   – Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Εσωτερικών τοποθετήθηκε ο κ. Πουλάκης, υποψήφιος Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

   – Στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ανέλαβε ο κ. Μαυρόπουλος, υποψήφιος Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

   – Ο κ. Καρβούνης τοποθετήθηκε Διευθυντής στη 2η ΥΠΕ…»

   http://www.protothema.gr/politics/article/473275/lista-me-orgio-diorismon-filon-kai-suggenon-suriza-katethese-o-m-varvitsiotis/

 2. εκατό ημέρες στην εξουσία

  Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 07 Μαΐου 2015 13:00

  Ηρθε η ελπίδα και η αξιοπρέπεια ή έστω η αισιοδοξία μετά από εκατό ημέρες διακυβέρνησης από δύο κόμματα που ήταν αντιμνημονιακά -υπενθυμίζουμε- πριν εκλεγούν και σχηματίσουν κυβέρνηση συνασπισμού; Η μήπως άλλαξε ο Μανολιός κι έβαλε τα ρούχα τους αλλιώς; Και τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό;

  Ο νεποτισμός, η οικογενειοκρατία και οι πελατειακές σχέσεις συνεχίζονται. Μάθατε για τους διορισμούς από άλλους δεν χρειάζεται να το επαναλαμβάνουμε.
  Είναι η παρασιτοκρατία, ηλίθιε…

  Οι πατούντες επί του πτώματος που ονομάζεται ελληνικός λαός ουδέποτε ασχολήθηκαν με τα πραγματικά προβλήματα του τόπου, αλλά μόνο με την διαιώνιση της δικής τους επικυριαρχίας στην χώρα. Δεν έχουν σχέση με την πατρίδα ή τη δημοκρατία ή την κοινωνική αλληλεγγύη. Στην πραγματικότητα λειτουργούν ακόμη και σήμερα σαν να βρίσκονται στις αρχές του περασμένου αιώνα, στα πλαίσια μιας φεουδαρχικής κοινωνίας.

  Κατ΄ ευφημισμό αναφέρονται ως εκπρόσωποι της αστικής τάξης. Όλη αυτή η κατάσταση, πάντως, όπως διαμορφώνεται, μοιάζει με τις συνάξεις των τσιφλικάδων στον Θεσσαλικό κάμπο λίγο πριν ξεσπάσει η εξέγερση των κολίγων. Των ανθρώπων, δηλαδή, της παραγωγής. Των μη κρατικοδίαιτων που σήμερα δεν έχουν καν πολιτική έκφραση. Μέχρι σήμερα η κρατικοδίαιτη φεουδαρχία κατορθώνει να τους καπελώνει. Θα το κάνει για άλλη μία φορά…

  Δεν έχουν κομματική ταυτότητα και φροντίζουν να είναι πάντα δίπλα στο γκουβέρνο. Έτσι, τους βλέπουμε τα τελευταία δύο χρόνια να κάνουν μία «ιστορική μεταστροφή» και πολλοί από αυτούς να γίνονται από κομματόσκυλα της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ… ΣΥΡΙΖΑ!

  Και τώρα που βλέπουν τον κίνδυνο να αποτύχουν στην επένδυσή τους, σπεύδουν να ετοιμάσουν το «επόμενο σενάριο»: Μία κυβέρνηση εθνικής ενότητας με προσωπικότητες. Πλασάρουν το σενάριό τους εντός κι εκτός συνόρων με μεγάλη επιμονή, επιχειρώντας να ελέγξουν για άλλη μία φορά τις εξελίξεις.

  Η ελληνική φεουδαρχία νιώθει πανίσχυρη, καθώς έχει κατορθώσει να είναι μέσα σε όλες τις καταστάσεις! Οι χτεσινοί «εθνικοί πρωταθλητές» είναι οι σημερινοί «εταίροι» της αριστεράς και θα είναι οι αυριανοί «φύλακες» της ανάπτυξης, σε περίπτωση μιας ατυχούς κατάληξης για την κυβέρνηση του Αλέξη. Το δυστύχημα είναι ότι βρίσκουν πάντα τον δρόμο για την επιτυχία, επειδή έχουν ένα κοινό γνώρισμα με την εκάστοτε πολιτική ηγεσία: Την αγάπη και την προσήλωση τους στον κρατισμό.

  Το τραγικό είναι ότι μπορεί και να τους περάσει! Και τότε, ναι! Θα γελάσει ο κάθε πικραμένος. Θα είναι σαν να βάζει κανείς τους λύκους να φυλάνε τα πρόβατα. Για άλλη μία φορά. Για να μην μείνει τίποτα όρθιο σε αυτή την χώρα.

  Στις εκατό ημέρες διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ διορίστηκαν άνθρωποι των δύο κομμάτων και πρώην ΠΑΣΟΚΟΙ και Νεοδημοκράτες.

  Δεν κιαταργήθηκε κανένα μέτρο σε βάρος του λαού, αλλά αντίθετα λήφθηκαν και άλλα εναντίον του.

  Επί εκατό ημέρες συνεχίζονται κανονικά οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας και φυσικά οι κατασχέσεις των σπιτιών των δανειοληπτών που δεν έχουν να πληρώσουν άλλο δάνεια με παράνομους τοκογλυφικούς όρους. Προσλήψεις εκ του παραθύρου, προνόμια σε υμέτερους, υποκλίσεις σε φεουδάρχες, παραπληροφόρηση με δίκες-παρωδίες μελών της ελίτ ως στάχτη στα μάτια του κόσμου για να ληφθούν από την πίσω πόρτα νέα μέτρα υπέρ της κλεπτοκρατίας.

  Εξαγωγή συναλλάγματος από στελέχη της κυβέρνησης, επιδείνωση της κατάστασης των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα, σταματημένα έργα, καταλήψεις, εισροή αλλοδαπών μεταναστών/προσφύγων ή ηττημένων φονταμενταλιστών για «ηλιοθεραπεία», καμία λειτουργία κανενός ελεγκτικού μηχανισμού, πλήρης ασυδοσία ιδιοκτητών σούπερμαρκετ και τραπεζιτών και λοιπών ανθρώπων -γύρω στους 5.000-7.000 που κάποιοι τους παρέδωσαν -με το αζημίωτο- τα κλειδιά της οικονομίας της χώρας στα χέρια.

  http://danioliptes.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=8369:πικρές-αλήθειες-εκατό-ημέρες-συριζα-ανελ¨στην-εξουσία&catid=37&Itemid=3

 3. Τρόφιμοι του δημοσίου, πελάτες του ιδιωτικού τομέα

  ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ
  ΔΕΥΤΈΡΑ, 11 ΜΑΪ́ΟΥ 2015

  Μπορεί να μην ξέρουν πως να διαπραγματευτούν με τους Ευρωπαίους, αλλά ξέρουν που πρέπει να εργάζονται και που να ξοδεύουν τα δικά τους χρήματα.

  Ο ξάδερφος του πρωθυπουργού διορίστηκε στο υπουργείο Εξωτερικών. Ο αδερφός της κας Δούρου έγινε σύμβουλος του υπουργού Πολιτισμού. Ο αδερφός της κας Κουντουρά έγινε σύμβουλός της στο υπουργείο της. Η σύντροφος του υπουργού Δικαιοσύνης διορίστηκε πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης. Η κα Χρυσοβελώνη διόρισε στο Αμύνης την κόρη και την γραμματέα της. Ο μνηστήρας της κόρης του Υπουργού Εξωτερικών έγινε υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Η σύντροφος του κ. Βίτσα γενική γραμματέας στο υπουργείο Υποδομών. Μπορεί να είναι αριστεροί, αλλά πιστεύουν στις οικογενειακές αξίες.

  Η κυβέρνηση ως γενεαλογικό δέντρο δεν είναι πρωτοτυπία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το ότι έχει διορίσει τόσους πολλούς τόσο γρήγορα, είναι ένα νέο ρεκόρ που δικαιολογεί τον τίτλο πρώτη-φορά-αριστερά. Ως γνήσια τέκνα της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, έχουν μάθει πως λειτουργεί το σύστημα. Με κάθε μέσο προσπαθούν να είναι τρόφιμοι του δημόσιου τομέα. Εκεί που οι αμοιβές είναι πολλαπλάσιες του ιδιωτικού, που η αποδοτικότητα δεν έχει σχέση με τις αποδοχές και υπάρχει η σχεδόν απόλυτη εργασιακή ασφάλεια.

  Εκεί που ξοδεύουν τα χρήματα τους είναι ο ιδιωτικός τομέας. Ο κ. Τσίπρας προτίμησε ιδιωτικό μαιευτήριο για την γέννηση των παιδιών του. Προτιμά επίσης τους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Και η Νάντια Βαλαβάνη προτιμά τις ιδιωτικές κλινικές. Οι κύριοι Βαρουφάκης, Τσακαλώτος και Μάρδας προτιμούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Επίσης δεν είναι τυχαίο που τα χρήματα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται στην JP Morgan και την BlackRock. Τα χρήματα τους πάνε σε υπηρεσίες και αγαθά που παράγονται στον ιδιωτικό τομέα, εκεί που υπάρχει ανταγωνισμός, υψηλή ποιότητα και ευθύνη. Η Ελλάδα υπάρχει για να εξυπηρετεί το κράτος, και εκεί θέλουν να “εργάζονται” οι Συριζαίοι. Ο ιδιωτικός τομέας υπάρχει γιατί παράγει τα αγαθά και υπηρεσίες που χρειαζόμαστε, και εκεί θέλουν να είναι πελάτες οι Συριζαίοι. Μπορεί να είναι υποκριτές, αλλά σίγουρα δεν είναι κορόιδα. Επίσης δεν είναι τυχαίο που όλες οι “μεταρρυθμίσεις” που προτείνουν είναι κατά βάση νέες φοροεπιδρομές στον ιδιωτικό τομέα.

  Την προηγούμενη εβδομάδα συμπληρώθηκαν πέντε χρόνια από την δολοφονία των 4 στην Marfin. Άνηκαν στην Ελλάδα που εργάζεται για να ζήσει και ήταν φυσικό η κυβέρνηση, οι συνδικαλιστές και τα ΜΜΕ να ξεχάσουν την επέτειο της δολοφονίας τους. Είναι οι αόρατοι Έλληνες που υπάρχουν γιατί αποτελούν την φορολογητέα ύλη του κράτους. Είναι η νέα τάξη των ειλώτων πάνω στις πλάτες των οποίων χτίζουν την κυβέρνηση γενεαλογικό δέντρο.

  http://www.blemilo.com/2015/05/blog-post_11.html?m=1

 4. Μια πόλη που τη λένε… ΣΥΡΙΖΑ – 37 βουλευτές με 406 ακίνητα – Ρεκόρ ο Στρατούλης με 19 ιδιοκτησίες

  18/01/2015 | 7imeres.gr | ΠΟΛΙΤΙΚΗ

  Αίσθηση προκαλεί η περιουσιακή κατάσταση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για το οικονομικό έτος του 2012, καθώς η πλειοψηφία εμφανίζεται σύμφωνα με το πόθεν έσχες που δόθηκε στη δημοσιότητα το περασμένο Δεκέμβριο, να έχει πάνω από 10 ακίνητα ο καθένας ενώ δεν λείπουν και ηχηρές περιπτώσεις όπου βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχουν ακόμα και 19 ακίνητα. Το σύνολο των ακινήτων 37 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ανέρχεται σε σύνολο τα 406, ανεβάζοντας τα κατακεφαλήν ακίνητα της Αξιωματικής αντιπολίτευσης σε επίπεδο “προνομιούχων” πολιτών.

  Στα παραπάνω αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δ. Στρατούλη στις 3 Απριλίου του 2013 στην πρωινή εκπομπή του MEGA, όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαν πληρώσει το χαράτσι της ΔΕΗ για συμβολικούς και πολιτικούς λόγους.

  Στρατούλης για χαράτσι από fon1972

  τα ακίνητα και το μαγικό νούμερο “11”

  1. Παναγιώτης Κουρουμπλής: 18 ακίνητα, 9 αποθήκες, 4 γκαράζ
  2. Δημήτρης Στρατούλης: 19 ακίνητα.
  3. Νικόλαος Βούτσης: 12 ακίνητα (7 διαμερίσματα στην Κηφισιά).
  4. Βαλαβάνη Όλγα-Νάντια: 15 ακίνητα,
  5. Σταθάκης Γεώργιος: 11 ακίνητα,
  6. Δημήτρης Παπαδημούλης: 11 ακίνητα.
  7. Αλέξης Μητρόπουλος: 12 ακίνητα
  8. Βασιλική Κατριβάνου: 4 ακίνητα(με υψηλή κυριότητα),συνδικαιούχος σε άλλα 7(σύνολο 11).
  9. Θεανώ Φωτίου: 11 ακίνητα, εκ των οποίων ένα διαμέρισμα στο Λονδίνο
  10. Ρένα Δούρου: 9 ακίνητα.
  11. Γιάννης Δραγασάκης: 6 ακίνητα,
  12. Κουράκης: 6 ακίνητα
  13. Κοντονής Χαράλαμπος: 7 ακίνητα,
  14. Κριτσωτάκης Μιχαήλ: 10 ακίνητα, συνδικαιούχος σε πάνω από 20 άλλα.
  15. Αλεξόπουλος Απόστολος: 11 ακίνητα,
  16. Καφαντάρη Χαρούλα: 5 ακίνητα και συνδικαιούχος σε άλλα 7,
  17. Γεροβασίλη Ολγα: 8 ακίνητα.
  18. Χατζηλάμπρου Βασίλης: 11 ακίνητα
  19. Καραγιαννίδης Χρήστος: 8 ακίνητα.
  20. Γάκης Δημήτριος: 5 ακίνητα, συνδικαιούχος σε άλλα 18 ακίνητα
  21. Αποστόλου Ευάγγελος: 8 ακίνητα,
  22. Γεωργοπούλου-Σαλτάρη Εφη: 5 ακίνητα.
  23. Διακάκη Μαρία: 5 ακίνητα
  24. Αμανατίδης Ιωάννης: 2 ακίνητα,
  25. Χαραλαμπίδου Δέσποινα: 11 ακίνητα
  26. Γαιτάνη Ιωάννα: 5 ακίνητα, συνδικαιούχος σε άλλα 4 ακίνητα.
  27. Μαρία Τριανταφύλλου: 5 ακίνητα.
  28. Δημήτρης Κοδέλας: 5 ακίνητα, συνδικαιούχος σε άλλα 8.
  29. Χρήστος Μαντάς: 12 ακίνητα.
  30. Νίκος Μιχαλάκης: 17 ακίνητα.
  31. Στέφανος Σαμοΐλης: 16 ακίνητα.
  32. Αφροδίτη Θεοπεφτάτου: Συνδικαιούχος σε 9 ακίνητα.
  33. Νίκος Συρμαλένιος: Συνδικαιούχος σε 17 ακίνητα.
  34. Κωστής Δερμιτζάκης: 18 ακίνητα.
  35. Θανάσης Πετράκος: 8 ακίνητα.
  36. Αιχάν καρά Γιουσούφ: 7 ακίνητα.
  37. Αφροδίτη Σταμπουλή: 13 ακίνητα.

  http://www.7imeres.gr/μια-πόλη-που-τη-λένε-συριζα-37-βουλευτέ/

 5. 1. Ερώτηση στη Βουλή για υπουργό με offshore

  https://justiceforgreece.wordpress.com/2015/07/22/ερώτηση-στη-βουλή-για-υπουργό-με-offshore/

  2. Πόσο μας κόστισε ο Γιάννης Βαρουφάκης!

  http://www.newsbeast.gr/politiki/arthro/1886569/poso-mas-kostise-o-giannis-varoufakis

  [Δηλαδή πόσο μας κόστισαν οι δήθεν διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με τους δάνεισες, οι οποίες τερματίστηκαν με δική της πρωτοβουλία 4 μέρες πριν την λήξη της δανειακής σύμβασης η τελευταία δόση της οποίας αποτελούσε αντικείμενο των διαπραγματεύσεων. Υπενθύμιση: Για να δικαιολογήσει την πράξη της αυτή και για να μην πάρει κανείς είδηση το γεγονός οτι ο πρωθυπουργός ζήτησε καινούργια δανειακή σύμβαση κλπ , η κυβέρνηση προκήρυξε δημοψήφισμα. Λεπτομέρειες ΕΔΩ και ΕΔΩ ]

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.