Σχέδιο νόμου: Για τη διαπραγμάτευση και σύναψη της δανειακής σύμβασης με τον ΕΜΣ (ESM)

parliament_logo

updated

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος

Για τη διαπραγμάτευση και σύναψη της δανειακής σύμβασης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM).

Τύπος

Σχέδιο νόμου

Φάση Επεξεργασίας

Κατατεθέντα

Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας

09/07/2015

Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν

δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν

ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις

η αιτιολογική έκθεση και το νομοσχέδιο

έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Ημ. Κατάθεσης

09/07/2015

new update July 11, 2015 @ 15:07

Η καινούργια μορφή της σελίδας και τα νέα λινκ 

Τίτλος
Για τη διαπραγμάτευση και σύναψη δανειακής σύμβασης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM).

Τύπος
Σχέδιο νόμου
Υπουργείο
Οικονομικών
Φάση Επεξεργασίας
Ψηφισθέντα Νομοσχέδια

Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
11/07/2015

Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης ΝόμουΈκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις εδώ

Ημ. Κατάθεσης
09/07/2015
Εισηγητές
Δημήτριος Βίτσας
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
10/07/2015 15:00
10/07/2015 15:00
10/07/2015 15:00
10/07/2015 15:00
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
.pdf
Σ/Ν μετά την ψήφιση των άρθρων
.pdf
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
.pdf
Ημ. Ψήφισης
11/07/2015

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2015 Α.Π.: 209
Προς: κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,

Η Κυβέρνηση κατέθεσε το σχέδιο νόμου «νια τη διαπραγμάτευση και σύναψη δανειακής σύμβασης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM)».

Το σχέδιο νόμου χαρακτηρίζεται ως κατεπείγον, καθώς συναρτάται άμεσα με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και τη σύναψη δανειακής σύμβασης της Ελληνικής Κυβέρνησης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) που ολοκληρώνεται τη προσεχή Κυριακή, 12 Ιουλίου 2015.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλώ να εισαχθεί και να συζητηθεί το σχέδιο νόμου, κατά την ειδική διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 74 παρ. 2, 76 παρ. 4 του Συντάγματος και 109 του Κανονισμού της Βουλής. 

Με εκτίμηση 

Γιάννης Α, Δραγασάκης

 

upl559f09838ad83

 

 

Σχέδιο νόμου

“Για τη διαπραγμάτευση και σύναψη της δανειακής σύμβασης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM).”

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η συμφωνία για τη ρύθμιση του δημοσίου χρέους της χώρας, αναδεικνύεται σε κρίσιμο θέμα εθνικής σημασίας, που αφορά αφ’ ενός την Κυβέρνηση της χώρας, αλλά εξίσου το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων που στηρίζουν τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό μας και την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη.

Η διαπραγμάτευση της συμφωνίας αυτής, βρίσκεται ήδη στην τελική της φάση και θα ολοκληρωθεί όσον αφορά την αποδοχή του ελληνικού αιτήματος για χρηματοδότηση από τον ESM την προσεχή Κυριακή, 12/07/2015. Ήδη, συνεχίζεται η διαδικασία της αξιολόγησης του αιτήματος μας. Η δανειοδότηση από τον ESM συνοδεύεται από μια συμφωνία τεχνικών όρων και πολιτικών που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ένα σχέδιο της συμφωνίας αυτής, το οποίο αποτελεί τη βάση της διαπραγμάτευσης, κατατίθεται με το παρόν σχέδιο νόμου.

1. Η συμφωνία με τον ESM θα αφορά τη χρηματοδότηση των συνολικών δανειακών αναγκών της χώρας για το χρονικό διάστημα από 01/07/2015 έως 30/06/2018, για τρία, δηλαδή, χρόνια, στα οποία εντοπίζεται η αποπληρωμή ενός πολύ σημαντικού τμήματος του Δημοσίου χρέους, κυρίως προς το Δ.Ν.Τ. και την Ε.Κ.Τ., συνολικού ύψους 46δις περίπου. Στο ποσό αυτό πρέπει να προστεθεί ποσό 7,5δις ευρώ περίπου, τα οποία ήδη καταβλήθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο το 2015, από ιδίους πόρους, και πρέπει να αναχρηματοδοτηθούν. Είναι φανερό ότι η οικονομία της χώρας, δεν επιτρέπει με οποιοδήποτε τρόπο την εξυπηρέτηση αυτού του χρέους, το οποίο αποτελεί και το «σκληρότερο» τμήμα του συνολικού δημοσίου χρέους. Η διαδικασία αυτή συνιστά ταυτόχρονα μερική αναμόρφωση του δημοσίου χρέους, αφού με την αναχρηματοδότησή του από τον ESM, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, μετατίθεται η χρονική αποπληρωμή του και ενσωματώνεται στο συνολικό χρέος του EFSF και ESM. Επί πλέον, με τον τρόπο αυτό, το χρέος της χώρας γίνεται αποκλειστικά Ευρωπαϊκό και ρυθμίζεται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Συνθηκών.

2. Η συμφωνία θα περιλάβει, επίσης, δέσμευση των δανειστών να διαπραγματευτούν με την χώρα μας τη λήψη περαιτέρω μέτρων αναμόρφωσης και αναδιάρθρωσης του μακροχρόνιου χρέους, μετά το 2022, ώστε να καταστεί βιώσιμο και εξυπηρετήσιμο στο πλαίσιο της προοπτικής της Ελληνικής Οικονομίας για το διάστημα μετά το έτος 2022.

3. Τα δυο αυτά τμήματα της συμφωνίας, την οποία διαπραγματεύεται η Ελληνική Κυβέρνηση, μετά την υποβολή του αιτήματος στον ESM της 08/07/2015, το οποίο κατατίθεται με το παρόν σχέδιο νόμου, και το Δημοψήφισμα της 05/07/2015, σε συνδυασμό, δημιουργούν τα ακόλουθα άμεσα αποτελέσματα:
Τερματίζουν οριστικά τη συζήτηση για το “Grexit”, κάτι που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια πορεία ανάκαμψης και ανάπτυξης της χώρας.
Αναμορφώνουν το Δημόσιο χρέος, ώστε να είναι εξυπηρετήσιμο, ενιαίο με ένα δανειστή στα πλαίσια των ευρωπαϊκών θεσμών και των Αρχών και Κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Η διαγραφή οριστικά του “Grexit” από τον ορίζοντα, δεν αρκεί για να οδηγηθεί η χώρα σε πορεία ανάκαμψης, ν’ αντιμετωπισθεί η ύφεση και να αυξηθεί το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Είναι, επί πλέον, αναγκαία η ισχυρή οικονομική ενίσχυση του Τραπεζικού Συστήματος και των επενδυτικών σχεδίων και δράσεων. Με την συμφωνία, η Ελληνική Κυβέρνηση θα εξασφαλίσει την κεφαλαιουχική ενίσχυση των Τραπεζών, αλλά και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ενίσχυση της ανάπτυξης και την καταπολέμηση των συνεπειών της λιτότητας της τελευταίας πενταετίας.

Αυτή είναι η κύρια σύμβαση, την οποία η Ελληνική Κυβέρνηση διαπραγματεύεται και επιθυμεί να συνάψει με τους Ευρωπαίους Εταίρους. Με τη σύμβαση αυτή, ανοίγει νέα σελίδα, διότι δεν αναχρηματοδοτείται απλά το Δημόσιο χρέος, όπως συνέβη με τα δυο προηγούμενα προγράμματα, αλλά αναμορφώνεται και αναδιαρθρώνεται το χρέος και εξασφαλίζονται πόροι για την ανάπτυξη και την επέκταση της Οικονομίας.

Η τεχνική συμφωνία, η οποία συνοδεύει την δανειακή σύμβαση, σύμφωνα με τους κανόνες χρηματοδότησης του ESM, πρέπει να συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Eurogroup ώστε να αποτελέσει προϋπόθεση έγκρισης της δανειακής σύμβασης. Το κείμενο αυτό έχει διαμορφωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελλάδα, στη λογική συγκερασμού των εκατέρωθεν προτάσεων, αφού, δε, εγκριθεί σε τελική μορφή, θα συνοδεύει την δανειακή συμφωνία.

Από την αξιολόγηση της εξέλιξης αυτής και της τελικής συμφωνίας διαπιστώνεται ότι:

α. Η συμφωνία αυτή είναι σαφέστατα επωφελέστερη για την χώρα από την συμφωνία ολοκλήρωσης του δεύτερου προγράμματος, όπως επιδιώχθηκε από τους θεσμούς, κατά την πρώτη φάση της διαπραγμάτευσης μετά την 20η/02/2015, αφού είναι πλέον φανερό ότι η εκταμίευση της τελευταίας δόσης του δεύτερου προγράμματος δεν θα επαρκούσε ούτε για την κάλυψη μικρού ποσοστού των δανειακών υποχρεώσεων του 2015. Για το λόγο αυτό, εξ’ αρχής η Ελληνική Κυβέρνηση έθεσε θέμα χρηματοδότησης του μεσοπρόθεσμου χρέους και της αναδιάρθρωσης του συνολικού χρέους.

β. Στην πρόταση των θεσμών της 25/06/2015, για πρώτη φορά τέθηκε από τους θεσμούς θέμα χρηματοδότησης του άμεσου χρέους (2015) και συζήτηση της βιωσιμότητας του χρέους. Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε κατ’ αρχήν από την Κυβέρνηση και στη συνέχεια από την μεγάλη πλειοψηφία του Ελληνικού λαού, γιατί δεν αποτελούσε λύση του προβλήματος, αλλά μεγαλύτερη παγίδευση της χώρας στο χρέος και την εξυπηρέτηση του. Η πρόταση αυτή συνοδευόταν από σκληρούς όρους για την υλοποίησή της, υφεσιακούς και άδικους.

γ. Η τελική συμφωνία, υπερβαίνει όλα τα σοβαρά προβλήματα των δυο προηγούμενων φάσεων, συνιστά μεσοπρόθεσμη λύση, για την αποπληρωμή του μεσοπρόθεσμου χρέους και επίλυση της βιωσιμότητάς του. Γι αυτό, εισάγεται σήμερα στη Βουλή σχέδιο νόμου, με το οποίο εξουσιοδοτείται η Ελληνική Κυβέρνηση να ολοκληρώσει τη συμφωνία δανείου από τον ESM, για τρία χρόνια, στο πλαίσιο της επιστολής την οποία κατέθεσε η Ελληνική Κυβέρνηση στον ESM με ημερομηνία 08/07/2015 και του σχεδίου συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που αφορά μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα, αλλά και μεταρρυθμίσεις της Ελληνικής Οικονομίας, που κρίνονται αναγκαίες για την έγκριση του δανείου από τους δανειστές. Η συμφωνία αποτελεί οδικό χάρτη για να βγει γρήγορα η χώρα από την κρίση. Η ανάπτυξη είναι μόνη προϋπόθεση για καλύτερο βιοτικό επίπεδο, απασχόληση, για μια σταθερή και ασφαλή πορείας της χώρας. Στο πλαίσιο της εθνικής συνεννόησης που αποφασίσθηκε στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών της 06/07/2015, η Κυβέρνηση ζητεί από την Ελληνική Βουλή να εγκρίνει την Κυβερνητική πρόταση και να εξουσιοδοτήσει μέλη της Κυβέρνησης, που είναι αρμόδια, να ολοκληρώσουν την διαπραγμάτευση και ν’ αποδεχθούν συμφωνία με τους εταίρους, δεσμευόμενοι για την υλοποίησή της. Η συνολική συμφωνία που θα περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους θέματα θα υποβληθεί για έγκριση στην Βουλή, αφού ολοκληρωθεί. 
Άρθρον Μόνον

Εν όψει της κατατεθείσας από την Ελληνική Κυβέρνηση αίτησης δανείου προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (European Stability Mechanism, ESM) και στο πλαίσιο του σχεδίου των μεταρρυθμίσεων για την Ελληνική οικονομία και των όρων για τη δημοσιονομική πολιτική της χώρας που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, η Βουλή των Ελλήνων εξουσιοδοτεί τον Πρωθυπουργό, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης ως αναπληρωτή του, τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Επικρατείας, να διαπραγματευθούν με τους ομολόγους τους τους τελικούς όρους της συμφωνίας και να συνάψουν σύμβαση με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) για την χρηματοδότησή του Δημοσίου χρέους για την περίοδο 2015-2018 και για τη διαπραγμάτευση λήψης μέτρων για την βιωσιμότητα και εξυπηρμότητα του μακροπρόθεσμου χρέους.
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΙ ΣΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

.
8 July 2015
Dear Chairperson and Managing Director,

On behalf of the Hellenic Republic (“the Republic” or “Greece”), I hereby present a request for stability support within the meaning of Articles 12 and 16 of the ESM Treaty given the risk to the financial stability of Greece as a member state and of the euro area as a whole.

Specifically, Greece seeks from the ESM a loan facility (“Loan” or “Programme”) with an availability period for three years in accordance with the conditions provided in Article 13 of the ESM Treaty and in Article 2 in the Guideline of Loans. The Loan will be used to meet Greece’s debt obligations and to ensure stability of the financial system.
Consistent with the principles of this medium to long term Programme, the Republic is committed to a comprehensive set of reforms and measures to be implemented in the areas of fiscal sustainability, financial stability, and long-term economic growth. Within the framework of the Programme, we propose to immediately implement a set of measures as early as the beginning of next week including:

• Tax reform related measures Pension related measures

We will also include additional actions that the Republic will undertake to further strengthen and modernize its economy. The Greek government will on Thursday 9 July at the latest set out in detail its proposals for a comprehensive and specific reform agenda for assessment by the three Institutions to be presented to the Euro Group.
In addition to the above, it is the expressed goal by the Greek government that by the end of the availability period of the Loan or earlier, it regains full and affordable market financing to meet its future funding requirements as well as sustainable economic and financial situation. As part of broader discussions to be held, Greece welcomes an opportunity to explore potential measures to be taken so that its official sector related debt becomes both sustainable and viable over the long term.
Greece is committed to honor its financial obligations to all of its creditors in a full and timely manner. We trust Member States appreciate the urgency of our Loan request at this time given the fragility of our banking system, our shortage of available liquidity, our upcoming obligations, our buildup of internal arrears, and our expressed desire to clear our outstanding arrears with the IMF and the Bank of Greece.

We reiterate the Greece’s commitment to remain a member of the Eurozone and to respect the rules and regulations as a member state. We look forward to your favorable and timely consideration of our request.
For avoidance of doubt, this letter supersedes our previous request letter dated 30 June 2015.

Yours faithfully,
Minister of Finance

 

Greece: Prior Actions

Policy Commitments and Actions to be taken in consultation with EC/ECB/IMF staff:

1. 2015 supplementary budget and 2016-19 MTFS

Adopt effective as of July 1, 2015 a supplementary 2015 budget and a 2016-19 medium-term fiscal strategy, supported by a sizable and credible package of measures. The new fiscal path is premised on a primary surplus target of (1, 2, 3), and 3.5 percent of GDP in 2015, 2016, 2017 and 2018. The package includes VAT reforms (^|2), other tax policy measures (^|3), pension reforms (i|4), public administration reforms (f5), reforms addressing shortfalls in tax collection enforcement (T16), and other parametric measures as specified below.

2. VAT reform

Adopt legislation to reform the VAT system that will be effective as of July 1, 2015. The reform will target a net revenue gain of 1 percent of GDP on an annual basis from parametric changes. The new VAT system will:

(i) unify the rates at a standard 23 percent rate, which will include restaurants and catering, and a reduced 13 percent rate for basic food, energy, hotels, and water (excluding sewage), and a super-reduced rate of 6 percent for pharmaceuticals, books, and theater;

(ii) streamline exemptions to broaden the base and raise the tax on insurance; and

(iii) Eliminate discounts on islands, starting with the islands with higher incomes and which are the most popular tourist destinations, except the most remote ones. This will be completed by end-2016, as appropriate and targeted fiscally neutral measures to compensate those inhabitants that are most in need are determined. The new VAT rates on hotels and islands will be implemented from October 2015.

The increase of the VAT rate described above may be reviewed at the end of 2016, provided that equivalent additional revenues are collected through measures taken against tax evasion and to improve collectability of VAT. Any decision to review and revise shall take place in consultation with the institutions.

3. Fiscal structural measures

Adopt legislation to:

close possibilities for income tax avoidance (e.g., tighten the definition of farmers), take measures to increase the corporate income tax in 2015 and require 100 percent advance payments for corporate income and gradually for individual business income tax by 2017.

– phase out the preferential tax treatment of farmers in the income tax code by 2017: raise the solidarity surcharge.

abolish subsidies for excise on diesel oil for farmers and better target eligibility to halve heating oil subsidies expenditure in the budget 2016;

in view of any revision of the zonal property values, adjust the property tax rates if necessary to safeguard the 2015 and 2016 property tax revenues at €2.65 billion and adjust the alternative minimum personal income taxation. (©4

eliminate the cross-border withholding tax introduced by the installments act (law XXXX/2015) and reverse the recent } amendments to the ITC in the public administration act (law XXXX/2015), including the special treatment of agricultural income.

adopt outstanding reforms on the codes on income tax. and tax procedures: introduce a new Criminal Law on Tax Evasion and Fraud to amend the Special Penal Law 2523/1997 and any other relevant legislation, and replace Article 55, ils 1 and 2, of the TPC, with a view, inter alia, to modernize and broaden the definition of tax fraud and evasion to all taxes; abolish all Code of Book and Records fines, including those levied under law 2523/1997 develop the tax framework for collective investment vehicles and their participants consistently with the ITC and in line with best practices in the EU.

adopt legislation to upgrade the organic budget law to:

(i) introduce a framework for independent agencies;

(ii) phase out ex-ante audits of the Hellenic Court of Auditors and account officers (ypologos);

(iii) give GDFSs exclusive financial service capacity and GAO powers to oversee public sector finances; and

(iv) phase out fiscal audit offices by January 2017.

increase the rate of the tonnage tax and phase out special tax treatments of the shipping industry.

By September 2015,

(i) simplify the personal income tax credit schedule;

(ii) re-design and integrate into the ITC the solidarity surcharge for income of 2016 to more effectively achieve progressivity in the income tax system;

(iii) issue a circular on fines to ensure the comprehensive and consistent application of the TPC;

(iv) and other remaining reforms as specified in of the IMF Country Report No. 14/151.

On health care, effective as of July 1, 2015,

(i) re-establish full INN prescription, without exceptions,

(ii) reduce as a first step the price of all off-patent drugs to 50 percent and all generics to 32.5 percent of the patent price, by repealing the grandfathering clause for medicines already in the market in 2012, and

(iii)) review and limit the prices of diagnostic tests to bring structural spending in line with claw back targets; and

(iv) collect in the full the 2014 clawback for private clinics, diagnostics and pharmaceuticals, and extend their 2015 clawback ceilings to 2016.

Launch the Social Welfare Review under the agreed terms of reference with the technical assistance of the World Bank to target savings of Vi percent of GDP which can help finance a fiscally neutral gradual roll-out of the GMI in January 2016.

Adopt legislation to:

reduce the expenditure ceiling for military spending by €100 million in 2015 and by €200 million in 2016 with a targeted set of actions, including a reduction in headcount and procurement;

introduce reform of the income tax code, [inter alia covering capital taxation], investment vehicles, farmers and the self- employed, etc.;

raise the corporate tax rate from 26% to 28%;

introduce tax on television advertisements;

announce international public tender for the acquisition of television licenses and usage related fees of relevant frequencies; and

extend implementation of luxury tax on recreational vessels in excess of 5 meters and increase the rate from 10% to 13%, coming into effect from the collection of 2014 income taxes and beyond;

extend Gross Gaming Revenues (GGR) taxation of 30% on VLT games expected to be installed at second half of 2015 and 2016;

generate revenues through the issuance of 4G and 5G licenses.

We will consider some compensating measures, in case of fiscal shortfalls:

(i) Increase the tax rate to income for rents, for annual incomes below €12.000 to 15% (from 11%) with an additional revenue of €160 million and for annual incomes above €12,000 to 35% (from 33%) with an additional revenue of €40 million;

(ii) the corporate income tax will increase by an additional » percentage point (i.e. from 28% to 29%) that will result in additional revenues of €130 million.

4. Pension reform

The Authorities recognise that the pension system is unsustainable and needs fundamental reforms. This is why they will implement in full the 2010 pension reform law (3863/2010), and implement in full or replace/adjust the sustainability factors for supplementary and lump-sum pensions from the 2012 reform as a part of the new pension reform in October 2015 to achieve equivalent savings and take further steps to improve the pension system.

Effective from July 1, 2015 the authorities will phase-in reforms that would deliver estimated permanent savings of ΙΛ-‘Λ percent of GDP in 2015 and 1 percent of GDP on a full year basis in 2016 and thereafter by adopting legislation to:

create strong disincentives to early retirement, including the adjustment of early retirement penalties, and through a gradual elimination of grandfathering to statutory retirement age and early retirement pathways progressively adapting to the limit of statutory retirement age of 67 years, or 62 and 40 years of contributions by 2022, applicable for all those retiring (except arduous professions, and mothers with children with disability) with immediate application;

adopt legislation so that withdrawals from the Social Insurance Fund will incur an annual penalty, for those affected by the extension of the retirement age period, equivalent to 10 percent on top of the current penalty of 6 percent;

integrate into ΕΊΈΑ all supplementary pension funds and ensure that, starting January 1, 2015, all supplementary pension funds are only financed by own contributions;

better target social pensions by increasing OGA uninsured pension;

Gradually phase out the solidarity grant (EKAS) for all pensioners by end-December 2019. This shall be legislated immediately and shall start as regards the top 20% of beneficiaries in March 2016 with the modalities of the phase out to be agreed with the institutions;

freeze monthly guaranteed contributory pension limits in nominal terms until 2021;

provide to people retiring after 30 June 2015 the basic, guaranteed contributory, and means tested pensions only at the attainment of the statutory normal retirement age of currently 67 years;

increase the health contributions for pensioners from 4% to 6% on average and extend it to supplementary pensions;

phase out all state-financed exemptions and harmonize contribution rules for all pension funds with the structure of contributions to IKA from 1 July 2015;

Moreover, in order to restore the sustainability of the pension system, the authorities will by 31 October 2015, legislate further

reforms to take effect from 1 January 2016;

(i) specific design and parametric improvements to establish a closer link between contributions and benefits;

(ii) broaden and modernize the contribution and pension base for all self-employed, including by switching from notional to actual income, subject to minimum required contribution rules;

(iii) revise and rationalize all different systems of basic, guaranteed contributory and means tested pension components, taking into account incentives to work and contribute;

(iv) the main elements of a comprehensive SSFs consolidation, including any remaining harmonization of contribution and benefit payment rules and procedures across all funds;

(v) abolish all nuisance charges financing pensions and offset by reducing benefits or increasing contributions in specific funds to take effect from 31 October 2015; and

(vi) harmonize pension benefit rules of the agricultural fund (OGA) with the rest of the pension system in a pro rata manner, unless OGA is merged into other funds. The consolidation of social insurance funds will take place by end 2017. In 2015. the process will be activated through legislation to consolidate the social insurance funds under a single entity and the operational consolidation will have been completed by 31 December 2016. Further reductions in the operating costs and a more effective management of fund resources ,including improved balancing of needs between better-off and poorer-off funds will be actively encouraged.

The authorities will adopt legislation to fully offset the fiscal effects of the implementation of court rulings on the 2012 pension \reform.

In parallel to the reform of the pension system, a Social Welfare Review will be carried out to ensure fairness of the various reforms.

The institutions are prepared to take into account other parametric measures within the pension system of equivalent effect to replace some of the measures mentioned above, taking into account their impact on growth, and provided that such measures are presented to the institutions during the design phase and are sufficiently concrete and quantifiable, and in the absence of this the default option is what is specified above.

5. Public Administration, Justice and Anti Corruption

Adopt legislation to:

reform the unified wage grid, effective 1 January, 2016, setting the key parameters in a fiscally neutral manner and consistent with the agreed wage bill targets and with comprehensive application across the public sector, including decompressing the wage distribution across the wage spectrumin connection with the skill, performance and responsibility of staff. (The authorities will also adopt legislation to rationalise the specialised wage grids, by end-November 2015);

align non-wage benefits such as leave arrangements, per diems. travel allowances and perks, with best practices in the EU, effective 1 January 2016;

establish within the new MTFS ceilings for the wage bill and the level of public employment consistent with achieving the fiscal targets and ensuring a declining path of the wage bill relative to GDP until 2019;

hire managers and assess performance of all employees (with the aim to complete the hiring of new managers by 31 December 2015 subsequent to a review process)

introduce a new permanent mobility scheme applied by Q4 2015.

The scheme will promote the use of job description and will be linked with an online database that will include all current vacancies.

Final decision on employee mobility will be taken by each service concerned. This will rationalize the allocation of resources as well as the staffing across the General Government.

reform the Civil Procedure Code, in line with previous agreements; introduce measures to reduce the backlog of cases in administrative courts; work closely with European institutions and technical assistance on e-justice. mediation and judicial statistics

strengthen the governance of ELSTAT.

It shall cover

(i) the role and structure of the Advisory bodies of the Hellenic Statistical System, including the recasting of the Council ofELSS to an advisory Committee of the ELSS, and the role of the Good Practice Advisory Committee (GPAC); (ii) the recruitment procedure for the President of ELSTAT, to ensure that a President of the highest professional calibre is recruited, following transparent procedures and selection criteria;

(iii) the involvement of ELSTAT as appropriate in any legislative or other legal proposal pertaining to any statistical matter;

(iv) other issues that impact the independence of ELSTAT, including financial autonomy, the empowerment of ELSTAT to reallocate existing permanent posts and to hire staff where it is needed and to hire specialised scientific personnel, and the classification of the institution as a fiscal policy body in the recent law 4270/2014; role and powers of Bank of Greece in statistics in line with European legislation.

Publish a revised Strategic Plan against Corruption by 31 July 2015. Amend and implement the legal framework for the declaration of assets and financing of the political parties and adopt legislation insulating financial crime and anti- corruption investigations from political intervention in individual cases.

Moreover, in collaboration with the OECD. the Authorities will:

Strengthen controls in public entities and especially SOEs. Empower the Line Ministries to perform robust audit and \— control inspections to supervised entities including SOEs. ^

Strengthen controls and internal audit processes in high spending Local Government Institutions and their supervised legal entities.

Strengthen controls in public and private investment cases funded either by national or co-funded by other sources, public works and public procurement (e.g. in health sector, SDIT).

Strengthen transparency and control processes and skills in tax and customs authorities.

Assess major risks in the public procurement cycle, taking in consideration the recent developments (Central Purchasing and e-Procurement: K.HMDHS and ESI1DHS) and the need to have a clear governance framework. Develop strategy according to the assessmentQ4 2015)

Implement strategy to mitigate public procurement risks.(Q1 2016)

Assess 2 specific sectors. Health and Public Works in order to understand the existing constrains related to corruption and waste risks and propose measures to address them. Develop and implement strategy. (Q4 2015)

6. Tax administration

Take the following actions to:

Adopt legislation to establish an autonomous revenue agency, that specifies:

(i) the agency’s legal form, organization, status, and scope; (ii) the powers and functions of the CEO and the independent Board of Governors;

(iii) the relationship to the Minister of Finance and other government entities;

(iv) the agency’s human resource flexibility and relationship to the civil service;

(v) budget autonomy, with own GDFS and a new funding formula to align incentives with revenue collection and guarantee budget predictability and flexibility; (vi) reporting to the government and parliament; and

(vii) the immediate transfer of all tax- and customs-related capacities and duties and all tax- and customs-related staff in SDOE and other entities to the agency.

on garnishments, adopt legislation to eliminate the 25 percent ceiling on wages and pensions and lower all thresholds of €1,500 while ensuring in all cases reasonable living conditions; accelerate procurement ofIT infrastructure to automatize e-garnishment; improve tax debt write-off rules; remove tax officers’ personal liabilities for not pursuing old debt; remove restrictions on conducting audits of tax returns from 2012 subject to the external tax certificate scheme; and enforce if legally possible upfront payment collection in tax disputes.

amend

(i) the 2014-15 tax and SSC debt instalment schemes to exclude those who fail to pay current obligations and introduce a requirement for the tax and social security administrations to shorten the duration for those with the capacity to pay earlier and introduce market-based interest rates; the LDU and KEAO will assess by September 2015 the large debtors with tax and SSC debt exceeding €1 million (e.g. verify their capacity to pay and take corrective action) and

(ii) the basic instalment scheme/TPC to adjust the market-based interest rates and suspend until end-2017 third-party verification and bank guarantee requirements.

adopt legislation to accelerate de-registration procedures and limit VAT re-registration to protect VAT revenues and accelerate procurement of network analysis software; and provide the Presidential Decree needed for the significantly strengthening the reorganisation of the VAT enforcement section in order to strengthen VAT enforcement and combat VAT carousel fraud. The authorities will submit an application to the EU VAT Committee and prepare an assessment of the implication of an increase in the VAT threshold to €25.000.

combat fuel smuggling, via legislative measures for locating storage tanks (fixed or mobile);

Produce a comprehensive plan with technical assistance for combating tax evasion which includes

(i) identification of \ undeclared deposits by checking bank transactions in banking institutions in Greece or abroad,

(ii) introduction of a v^ voluntary disclosure program with appropriate sanctions, incentives and verification procedures, consistent with v international best practice, and without any amnesty provisions

(iii) request from EU member states to provide data on asset ownership and acquisition by Greek citizens,

(iv) renew the request for technical assistance in tax administration and make full use of the resource in capacity building,

(v) establish a wealth registry to improve monitoring.

develop a costed plan for the promotion of the use of electronic payments, making use of the EU Structural and Investment Fund;

Create a time series database to monitor the balance sheets of parent-subsisdiary companies to improve risk analysis criteria for transfer pricing

7. Financial sector

Adopt: (i) amendments to the corporate and household insolvency laws including to cover all debtors and bring the corporate insolvency law in line with the OCW law;

(ii) amendments to the household insolvency law to introduce a mechanism to separate strategic defaulters from good faith debtors as well as simplify and strengthen the procedures and introduce measures to address the large backlog of cases;

(iii) amendments to improve immediately the judicial framework for corporate and household insolvency matters;

(iv) legislation to establish a regulated profession of insolvency administrators, not restricted to any specific profession and in line with good cross-country experience;

(v) a comprehensive strategy for the financial system: this strategy will build on the strategy document from 2013, taking into account the new environment and conditions of the financial system and with a view of returning the banks in private ownership by attracting international strategic investors and to achieve a sustainable funding model over the medium term: and

(vi) a holistic NPL resolution strategy, prepared with the help of a strategic consultant.

8. Labour market

Launch a consultation process to review the whole range of existing labour market arrangements, taking into account best practices elsewhere in Europe. Further input to the consultation process described above will be provided by international organisations, including the ILO. The organization and timelines shall be drawn up in consultation with the institutions. In this context, legislation on a new system of collective bargaining should be ready by Q4 2015. The authorities will take actions to fight undeclared work in order to strengthen the competitiveness of legal companies and protect workers as well as tax and social security revenues.

9. Product market

Adopt legislation to:

implement all pending recommendations of the OECD competition toolkit 1, except OTC pharmaceutical products, starting with: tourist buses, truck licenses, code of conduct for traditional foodstuff, eurocodes on building materials, and all the OECD toolkit II recommendations on beverages and petroleum products;

In order to foster competition and increase consumer welfare immediately launch a new competition assessment, in collaboration and with the technical support of the OECD, on wholesale trade, construction, e-commerce and media. The assessment will be concluded by Q1 2016.The recommendations will be adopted by Q2 2016.

open the restricted professions of engineers, notaries, actuaries, and bailiffs and liberalize the market for tourist rentals ;

eliminate non-reciprocal nuisance charges and align the reciprocal nuisance charges to the services provided;

reduce red tape, including on horizontal licensing requirements of investments and on low-risk activities as recommended by the World Bank, and administrative burden of companies based on the OECD recommendations, and (ii) establish a committee for the inter-ministerial preparation of legislation. Technical assistance of the World Bank will be sought to implement the easing of licensing requirements.

design electronic one-stop shops for businesses through analysing information obligations businesses have to comply with, structuring them accordingly and helping to design a project on developing the necessary ICT tools and infrastructure (Q3 2015). Setting up the institutional & co-ordination structure, identification of the business life events to be included, identification and mapping of information obligations & administrative procedures and training of officials (Q4 2015). Launch (Q1 2016)

adopt the reform of the gas market and its specific roadmap, and implementation should follow suit.

take irreversible steps (including announcement of date for submission of binding offers) to privatize the electricity transmission company. ADMIE, or provide by October 2015 an alternative scheme, with equivalent results in terms of competition, in line with the best European practices to provide full ownership unbundling from PPC, while ensuring independence.

On electricity markets, the authorities will reform the capacity payments system and other electricity market rules to avoid that some plants are forced to operate below their variable cost, and to prevent the netting of the arrears between PPC and market

operator; set PPC tariffs based on costs, including replacement of the 20% discount for HV users with cost based tariffs; and notify NOME products to the European Commission. The authorities will also continue the implementation of the roadmap to the EU target model prepare a new framework for the support of renewable energies and for the implementation of energy efficiency and review energy taxation; the authorities will strengthen the electricity regulator’s financial and operational independence:

10. Privatization

The Board of Directors of the Hellenic Republic Asset Development Fund will approve its Asset Development Plan which will include for privatisation all the assets under HRDAF as of 31/12/2014: and the Cabinet will endorse the plan.

To facilitate the completion of the tenders, the authorities will complete all government pending actions including those needed for the regional airports, TRAINOSE. Egnatia. the ports of Pireaus and Thessaloniki and Hellinikon (precise list in Technical Memorandum). This list of actions is updated regularly and the Government will ensure that all pending actions are timely implemented.

The government and 11RADF will announce binding bid dates for Piraeus and Thessaloniki ports of no later than end- October 2015, and for TRAINOSE ROSCO, with no material changes in the terms of the tenders.

The government will transfer the state’s shares in OTE to the HRADF.

Take irreversible steps for the sale of the regional airports at the current terms with the winning bidder already selected.

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ:

– Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος, για 109.100.000.000 ευρώ, διάρκειας από 15 Μαρτίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2014. Μετά από δυο διαδοχικές παρατάσεις η σύμβαση έληξε τελικά ατής  30 Ιουνίου 2015 χωρίς την καταβολή της τελευταίας δόσης. 

22 Ιουνίου 2015: πρόταση Τσίπρα για την ολοκλήρωση της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 

25 Ιουνίου 2015 πρόταση των δανειστών (ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ) για την ολοκλήρωση της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 

26 Ιουνίου 2015 πρόταση των δανειστών για την ολοκλήρωση της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (κατάλογο μέτρων)

28 Ιουνίου 2015 ΠΝΠ: Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας.(όλα τα ΦΕΚ) 

30 Ιουνίου 2015 EFSF programme for Greece expires today

1 Ιουλίου 2015 Greek Default: Statement by the IMF on Greece /Δήλωση του ΔΝΤ σχετικά με την Ελλάδα

3 Ιουλίου 2015 EFSF Board of Directors reserves its rights to act upon Greece’s default

 

Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκόυ Μηχανισμόυ Σταθερότητας (ESM), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος.

30 Ιουνίου 2015 πρώτη πρόταση της Ελληνικής Δημοκρατίας για σύναψη δανειακής σύμβασης διετίας με τον ΕΜΣ (ESM) και Διευκρινιστική επιτολή Τσίπρα προς: τον πρόεδρο της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι, την διευθύνουσα σύμβουλο του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ σχετικά με τα Prior Actions. Η επιστολή κοινοποιήθηκε στους Jeroen Dijsselbloem, Chairperson of the Board of Governors of ESM and President of the Eurogroup & Klaus P. Regling, Managing Director of the ESM H μετάφραση στα Ελληνικά

8 Ιουλίου 2015 δεύτερη πρόταση της Ελληνικής Δημοκρατίας για σύναψη δανειακής σύμβασης τριετίας με τον ΕΜΣ (ESM) (1η Ιουλίου 2015 – 30η Ιουνίου του 2018, για 53,5 δις) Αυτή η πρόταση κατατέθηκε στην Βουλή στις 9 Ιουλίου 2015 και αφορά αρχικό σχέδιο που θα συζητηθεί με τους δανειστές. 

8 Ιουλίου 2015 Letter of Chairperson of the ESM Board of Governors Jeroen Dijsselbloem to the European Commission and the ECB asking them to assess the Greek request for ESM stability support

8 Ιουλίου 2015

Finance minister Euclid Tsakalotos’s letter to the creditors

Prime minister Alexis Tsipras’s letter

 

 

– Επιστολή της Προέδρου της Βουλής στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς (8 Ιουλίου 2015)

 

last update July 10, 2015 @ 06:59:12

Advertisements

9 comments on “Σχέδιο νόμου: Για τη διαπραγμάτευση και σύναψη της δανειακής σύμβασης με τον ΕΜΣ (ESM)

 1. Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ για τον ΕΜΣ

  Υπό καθεστώς ενός οιονεί παγκόσμιου κραχ των χρηματαγορών, η κυβέρνηση υπέβαλλε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας αίτηση νέας χρηματοδότησης. Αιτείται νέο χρέος για το παλιό. Με την αίτηση αυτή η χώρα υπάγεται πλέον απευθείας στον μόνιμο μηχανισμό ελγχόμενης χρεοκοπίας και διάλυσης.

  Ο ΕΜΣ δεν είναι κάτι απλό. Είναι ένα ίδρυμα ελεγχόμενης χρεοκοπίας με έδρα το Λουξεμβούργο για τις χώρες της ευρωζώνης που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα χρέη τους. Η συνθήκη για τον ΕΜΣ δεν είναι παρά μία συνθήκη χρέους για την προστασία του ευρώ. Το διοικητικό συμβούλιο και ο διευθύνων σύμβουλος έχουν απόλυτη εξουσία έναντι των κρατών μελών που οφείλουν να συμμορφώνονται «άνευ όρων και αμετάκλητα», όπως ορίζεται αυτολεξεί στην Συνθήκη Ίδρυσης του ΕΜΣ. Στην ουσία πρόκειται για το στήσιμο ενός ανεξέλεγκτου οργανισμού με έδρα το Λουξεμβούργο ώστε να μην υπόκειται σε κανέναν έλεγχο και καμία εξουσία, δικαστική, ή άλλης μορφής.

  Ας δούμε τι προβλέπει η Συνθήκη Ίδρυσης του ΕΜΣ. Επιγραμματικά με το άρθρο 32 παρ. 2 της Συνθήκης: «Ο ΕΜΣ διαθέτει πλήρη νομική προσωπικότητα· έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα:
  α) να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία,
  β) να συμβάλλεται,
  γ) να είναι διάδικος και
  δ) να συνάπτει συμφωνία και/ή πρωτόκολλα για την έδρα, όποτε είναι αναγκαίο, για την εξασφάλιση της αναγνώρισης και της επιβολής του νομικού καθεστώτος και των προνομίων και ασυλιών του.»

  Η παρ. 3 του ίδιου άρθρου αναφέρει: «Ο ΕΜΣ, η ακίνητη περιουσία, οι πόροι του και τα περιουσιακά του στοιχεία, ανεξαρτήτως τοποθεσίας και κατόχου, χαίρουν ασυλίας από οιασδήποτε μορφής δικαστική διαδικασία, εκτός εάν ο ΕΜΣ παραιτηθεί ρητώς από την ασυλία του για τους σκοπούς οιασδήποτε διαδικασίας ή βάσει των όρων οιασδήποτε συμβάσεως, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης των χρηματοδοτικών του μέσων.»

  Η παρ. 4 του ίδιου άρθρου αναφέρει: «Η περιουσία, οι χρηματοδοτικοί πόροι και τα στοιχεία του ενεργητικού του ΕΜΣ, ανεξαρτήτως τοποθεσίας και κατόχου, χαίρουν ασυλίας έναντι έρευνας, επίταξης, δήμευσης, απαλλοτρίωσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής κατάσχεσης, αφαίρεσης ή δέσμευσης βάσει εκτελεστικών, δικαστικών, διοικητικών ή νομοθετικών μέτρων.»

  Οι παρ. 5 & 6 του ίδιου άρθρου αναφέρουν: «Τα αρχεία του ΕΜΣ και όλα τα έγγραφα που ανήκουν στον ΕΜΣ ή βρίσκονται στην κατοχή του είναι απαραβίαστα. Οι χώροι των εγκαταστάσεων του ΕΜΣ είναι απαραβίαστοι.»

  Ενώ οι παρ. 8 & 9 του ίδιου άρθρου αναφέρουν: «Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την άσκηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στην παρούσα συνθήκη, όλη η περιουσία, οι χρηματοδοτικοί πόροι και τα στοιχεία του ενεργητικού του ΕΜΣ δεν υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό, ρύθμιση, έλεγχο και μορατόρια οποιασδήποτε φύσεως. Ο ΕΜΣ απαλλάσσεται από οιαδήποτε υποχρέωση έγκρισης ή αδειοδότησης ως πιστωτικό ίδρυμα, πάροχος επενδυτικών υπηρεσιών ή άλλου είδους επίσημη αδειοδοτημένη, ή ρυθμιζόμενη οντότητα δυνάμει των νομοθεσιών εκάστου μέλους του ΕΜΣ.»

  Μάλιστα στο άρθρο 32 παρ. 8 της Συνθήκης ίδρυσης του ΕΜΣ προβλέπεται: «Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την άσκηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στην παρούσα συνθήκη, όλη η περιουσία, οι χρηματοδοτικοί πόροι και τα στοιχεία του ενεργητικού του ΕΜΣ δεν υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό, ρύθμιση, έλεγχο και μορατόρια οποιασδήποτε φύσεως.»

  Με άλλα λόγια ο δανεισμός και οι εγγυήσεις που θα αποσπάσει ο ΕΜΣ από το κράτος μέλος που έχει τεθεί υπό την κηδεμονία του «δεν υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό, ρύθμιση, έλεγχο και μορατόρια οποιασδήποτε φύσεως.» Κι έτσι το κράτος οφειλέτης είναι αναγκασμένο να υποστεί ότι έχει αποφασιστεί ερήμην του χωρίς να έχει καν το δικαίωμα διαπραγμάτευσης ώστε δήθεν να πετύχει τίποτε περιορισμούς, ρυθμίσεις, ελέγχους και μορατόρια στον τρόπο δανεισμού του από τον ΕΜΣ.

  Τι γίνεται όταν ο ΕΜΣ εγκρίνει την έναρξη ενός νέου χρηματοδοτικού προγράμματος προς την Ελλάδα; Τότε συντάσσεται «με το ενδιαφερόμενο μέλος του ΕΜΣ μνημόνιο κατανόησης («ΜΚ») όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι όροι που θα συνδέονται με τη διευκόλυνση χρηματοπιστωτικής συνδρομής. Το περιεχόμενο του ΜΚ αντικατοπτρίζει τις αδυναμίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν και το μέσο χρηματοπιστωτικής συνδρομής που έχει επιλεγεί.» (άρθρο 13, παρ. 3) Επομένως κάθε νέα χρηματοδότηση, οφείλει να συνοδεύεται από «μνημόνιο κατανόησης», όπως αυτά που μας έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα.

  Το καινούργιο είναι ότι το «ΜΚ [Μνημόνιο Κατανόησης] συνάδει πλήρως με τα μέτρα συντονισμού των οικονομικών πολιτικών που προβλέπονται στη ΣΛΕΕ [Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης], ιδίως με τυχόν πράξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε γνώμης, προειδοποίησης, σύστασης ή απόφασης απευθυνόμενης στο ενδιαφερόμενο μέλος του ΕΜΣ.» (στο ίδιο άρθρο) Δηλαδή αυτή την φορά το Μνημόνιο δεν είναι μια διμερής συμφωνία με το υπό χρηματοδότηση κράτος, όπως είναι η Ελλάδα, απόρροια μιας συγκεκριμένης δανειακής σύμβασης. Εντάσσεται στη ΣΛΕΕ και στο δίκαιο της ΕΕ.

  Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει πώς η εφαρμογή του μνημονίου δεν είναι κάτι ξεχωριστό από την συμμετοχή της χώρας μας στην «ευρωπαϊκή ολοκλήρωση» Κι επομένως η τήρηση του μνημονίου, εντάσσεται στο άρθρο 28 του Συντάγματος που «προβλέπει περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της,» προκειμένου να διευκολυνθεί η «συμμετοχή της Χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,» όπως ρητά αναφέρεται στην ερμηνευτική δήλωση του συγκεκριμένου άρθρου.

  Γι’ αυτό και η «Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράφει το ΜΚ εξ ονόματος του ΕΜΣ» (παρ. 4) και επίσης η «Ευρωπαϊκή Επιτροπή – σε συνεργασία με την ΕΚΤ και, εφόσον είναι εφικτό, από κοινού με το ΔΝΤ – επιφορτίζεται με την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τους όρους που συνοδεύουν τη διευκόλυνση χρηματοπιστωτικής συνδρομής.» (παρ. 5).

  Με άλλα λόγια το κράτος μέλος που δανείζεται απευθείας από τον ΕΜΣ χάνει όχι μόνο την εθνική του κυριαρχία, αλλά την ίδια την κρατική του υπόσταση. Η κυβέρνηση οφείλει “άνευ όρων και αμετάκλητα” να ακολουθεί κατά γράμμα ότι αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το διοικητικό συμβούλιο του ΕΜΣ. Δηλαδή, με την ένταξή μας στο ΕΜΣ, τελειώσαμε σαν Ελλάδα. Μετατρεπόμαστε σε οικόπεδο υπό εκκαθάριση του μηχανισμού. Κι όλα με αριστερά στην κυβέρνηση.

  http://dimitriskazakis.blogspot.gr/2015/07/blog-post_9.html

 2. FAQ document on Greece

  Last updated: 3 July 2015

  1. How much has the EFSF disbursed to Greece?

  The European Financial Stability Facility (EFSF) did not exist when the first programme of bilateral loans by the euro area Member States for Greece, the Greek Loan Facility (GLF), was agreed in early 2010. TheEFSFprogramme,partofthesecondEconomicAdjustmentProgrammeforGreece,started on1March2012. TheEFSFhasdisbursed€130.9billion,makingitGreece’slargestcreditorbyfar.The GLF had a total volume of €52.9 billion. The International Monetary Fund (IMF) has disbursed €34.8 billion.

  2. Did the euro area partners decide to end the EFSF programme for Greece?

  No. Without an agreement to extend it, the EFSF programme expire d on 30 June. Greece’s euro area partners were prepared to extend the EFSF programme further, just as they had e xtended it twice in the past. Instead of ending on 31 December 2014, the EFSF Board of Directors’ decision of 19 December 2014 extended the programme until 28 February 2015. On 27 February 2015, the EFSF Board of Directors extended the availability period of the EFSF loan contract with Greece, called the Greek Master Financial Assistance Facility Agreement (MFFA), by a further four months, until 30 June 2015.
  The EFSF made all the preparations necessary to further prolong the programme before the expiry date. Four days before the programme’s end, the Greek government abandoned negotiations and decided to hold a referendum on the terms of the extension as proposed by its partners, to take place aftertheprogrammeexpiry. Afternegotiatingforfivemonthsandacceptingmostofthetermson the table, the Greek government advised voters to reject the programme in the referendum. Under these circumstances, the Eurogroup decided that there was no possibility to extend the programme.

  3. What are the amounts that Greece missed out on?

  AnextensionwouldhaveallowedGreecetocontinuetobeeligibleforadisbursementofthelastEFSF loan tranche of €1.8 billion. Additionally, Greece could have benefitted from the €10.9 billion of EFSF funds that are earmarked for bank recapitalisation or bank resolution. With an extension of the EFSF programme, Greece would have been eligible in principle for a disbursement on 30 June to cover a €1.6 billion repayment to the IMF. It would also have had access to funds from related agreements including the transfer by euro area Member States of the profit from Greek government bonds held by Eurosystem central banks in an amount of €1.85 billion.

  4. What happens with EFSF loans now that Greece defaulted on the IMF, and may default on the ECB?

  For the EFSF, Greece officially defaulted on the IMF when the IMF Managing Director informed the IMF Board on 1 July 2015 that Greece failed to meet a payment obligation. According to the EFSF loan
  contract (Master Financial Assistance Facility Agreement, MFFA) with Greece, such a default triggers the MFFA’s cross-default clause.
  In line with a recommendation by the EFSF CEO, Klaus Regling, the EFSF Board of Directors decided on 3 July 2015 to opt for a Reservation of Rights on EFSF loans to Greece. The other two possible options were to request immediate repayment of its loans or to waive the EFSF’s right to action. By issuing a Reservation of Rights, the EFSF keeps all its options open as a creditor as events in Greece evolve. The situation will be continuously monitored and the EFSF will consider its position regularly.
  A failed redemption of the maturing bond held by the ECB would mean Greece has defaulted on its obligation under the terms of that bond. If the amount is above €250 million it also triggers cross- default clauses.

  6. Will this impact the EFSF’s market access?

  There is no reason for the EFSF’s market access to be affected. Under the EFSF operating model, the irrevocable guarantees issued by the euroarea MemberStates back the EFSF funding instruments and the EFSF’s ability to service its debt. In other words, the EFSF’s repayment capacity is not dependent on the ability of its debtors to honour their obligations in a timely fashion but on the credit strength of its guarantors. Market activity has sent no signal that investors doubt the validity of the EFSF guarantees.

  7. What impact, if any, will this have on the EFSF rating?

  All EFSF debt is backed by irrevocable and unconditional guarantees and over-guarantees provided by the euro area Member States. The EFSF rating therefore reflects the rating of its guarantors and not the credit quality of its borrowers, including Greece. According to the rating agencies’ assessments, the EFSF’s rating would not be impacted even under an adverse scenario, such as a Greek default.
  In addition, there is a strong willingness and commitment by all the guarantors to honour their guarantees and the EFSF has robust processes surrounding the need for a guarantee call. The Early Warning System and the asset and liability management processes enable the EFSF to anticipate the risk of a shortfall that would lead to a guarantee call well in advance of its execution.
  Greece’s principal repayments are largely due between 2023 and 2054. Before that, Greece has only modest payments to make. These could be covered by the EFSF liquidity buffer or with further issuances. Therefore guarantee calls are unlikely in the foreseeable future.

  8. Will the EFSF have to write off its exposure to Greece now?

  No. There is no automatic connection between a default and writing off Greece’s debt. Even after a default, the EFSF expects to be repaid in full by Greece. EFSF bondholdersare in no way at risk, as EFSF bonds are guaranteed by shareholders.

  9. Will Member States now have to supply the money Greece is not paying?
  No. EFSF Members will only be asked to step in with cash if EFSF guarantees are called, which would only occur if the EFSF were at risk of failing to make a payment to EFSF bondholder s. In other words, as long as the EFSF continues to have favourable market access and can refinanceits debt instruments,
  it will not need to call the guarantees from Member States. There is no reason to believe that the EFSF will lose this market access.
  To clarify the EFSF guarantee structure: the EFSF member countries guarantee the issuance of EFSF bills and bonds, not the loans to Greece or other former programme countries. Therefore calling guarantees will only be required if the EFSF does not have the necessary liquidity to repay its bonds. In fact, principal repayments by Greece are largely due between 2023 and 2054. Before that, Greece has only modest payments to make which the EFSF liquidity buffer or with further issuances could cover until 2023. Therefore, the liquidity situation for the EFSF would not change over the coming years even if Greece decided not to fully repay its obligations.
  The total amount of guarantees would be shared by the guarantors, according to their EFSF contribution key. Greece and Ireland are not guarantors of EFSF bonds. Portugal and Cyprus will honour any guarantee commitments they made before stepping out of the guarantee mechanism when receiving financial assistance.
  Thus the potential yearly budget implications for each of the EFSF guarantors would be very limited. Ultimately, the EFSF, and thereby its shareholders, will retain its claim on Greece even if the guarantees are called and EFSF bondholders reimbursed. Any writedown of this claim can only occur by mutual agreement between the debtor and creditors.

  10. Wasn’t it clear from the start that the EFSF strategy would not work in Greece?

  No. The EFSF and ESM strategy of providing loans against macroeconomic reforms, called ‘conditionality’, worked successfully. Ireland, Spain, and Portugal reformed their economies and budgets, regained full market access at very favourable conditions, and started growing again. This shift had also begun in Greece. Current account and budget deficits were adjusted, signs of positive growth returned, and Greece became a top reformer, according to the Organisation for Economic Co- operation and Development and World Bank assessments. In response, the markets started to accept Greek debt issuance again. But these improvements were interrupted in late 2014, pushing investors away.

  11. Why did the EFSF not write down its exposure to Greece in its 2014 annual accounts?

  According to the International Financial Reporting Standards, the accounting standards used by the EFSF,sucha writedown,orimpairment,isrecordedonlywhenaspecificeventtriggersaloss.In2014, the EFSF did not identify such an event with respect to Greece, which the EFSF’s external auditor confirmed.
  In 2014, Greece’s economy returned to growth after several years of recession. Uncertainty on the future direction of policies affected confidence from the beginning of 2015. European authorities closely reviewed the situation of Greece and its public finances during the first months of 2015. The EFSF took part in these discussions and closely monitored developments through its Early Warning System. No events that could be objectively qualified as loss-triggering were identified in 2015 in the periodleadinguptothefinalisationandapprovaloftheEFSF’sannualaccountsfor2014. In particular, Greece met all its scheduled payment obligations to the EFSF.

  12. What kind of progress did Greece make in the implementation of reforms?

  After six years of recession, Greece’s economy returned to growth in 2014. In recent years, Greece significantly improved its fiscal balance: the government deficit was reduced to -3.5% of gross domestic product (GDP) in 2014 from -12.3% in 2013. It recorded a positive primary balance (i.e. excluding interest payments on debt) of around 1% of GDP in 2014 which was expected to continue in the coming years.

  Greece made important progress on public finances and completed the recapitalisation of the four largest banks. It also made headway in monitoring and correcting public expenditure, including the downsizing of the public administration. Labour cost competitiveness and the business environment improved. The government implemented several important structural reforms in health care, the opening of professions, and public financial management.
  A major success for Greece was its return to the bond markets in 2014, when it issued 3-year and 5- year bonds. This was a sign that it had started to regain the trust of investors.
  Background on the EFSF programme to Greece

  13. What led to Greece’s economic problems?

  In the decade before the crisis, Greece failed to modernise its economy towards efficiency and productivity gains whilethepublicsectorgrewatunsustainablelevels. After Greece adopted the euro in 2001, it was able to borrow at much lower interest rates despite its deteriorating competitiveness and public finances.
  Whilegovernmentspendingandborrowingincreased,taxrevenues –themainsourceofgovernment income – weakened due to poor tax administration. At the same time, rising wages undermined Greece’s competitiveness compared to other euro area countries. Low productivity and structural problems also contributed to the increasing economic difficulties. As a result, Greece’s economy contracted and unemployment began to climb to alarming levels.
  Greece’s reliance on external financing for funding budget and trade deficits left its economy very vulnerable to shifts in investor confidence. In 2009, the Greek government revealed that previous governments had been misreporting government budget data. Much higher-than-expected deficit levels eroded investor confidence, causing the yields on Greek sovereign bonds, which correspond to the cost of borrowing money, to rise to unsustainable levels. The situation worsened to the point where the country was no longer able to refinance its borrowing, and it was forced to ask for help from its European partners and the IMF.

  14. What did the first package of financial assistance for Greece consist of?
  The first financial support programme for Greece, agreed in April 2010, consisted of bilateral loans from euro area Member States (known as the Greek Loan Facility, GLF), amounting to €52.9 billion, and a €20.1 billion loan from the IMF. The EFSF, which was only established in June 2010, did not take part in this programme.

  15. What kind of reforms and policy measures did Greece agree to implement?

  The objective of the macroeconomic adjustment programme was to durably restore Greece’s credibility with private investors by securing fiscal sustainability, safeguarding the stability of the financial system, and boosting potential growth and competitiveness.
  This was to be achieved by carrying out fiscal consolidation, aimedat increasing government revenues and reducing expenses. Another major part of the programme was the implementation of structural reforms, including reforms in the: labour market to stimulate job creation and increase wage flexibility; product markets, especially in the services sector; public administration; and pension system. In addition, Greece was to privatise and restructure state-owned enterprises.
  Reforms were also initiated to fight waste and corruption, along with measures to tackle tax evasion and step up collection of unpaid taxes.

  16. Why was it necessary to have a second financial assistance package for Greece from the EFSF?

  Greecemademajoreffortstoimplementwide-rangingmeasures,whichweretiedtothefirstfinancial assistance package. The challenges confronting Greece remained significant, however, with a large competitiveness gap, a large fiscal deficit, a high level of public debt, and an undercap italised banking system. The economic recession in Greece proved to be more serious and damaging than expected. The financial assistance provided under the first programme through bilateral loans from euro area countries and the IMF was not sufficient for Greece to make the necessary adjustments and to regain market access.
  Furthermore,Greece’spublicdebt-to-GDPratiowasconsideredunsustainable.Arestructuringofdebt held by private creditors became necessary to bring the total debt level back to a s ustainable path. Additional time and funds were required to underpin Greece’s fiscal consolidation efforts with structural reforms, to boost growth, and improve competitiveness.

  17. What was the Private Sector Involvement (PSI) and what was the EFSF’s role in it?

  Under the PSI, the Greek debt held by private investors, mainly banks, was restructured in March 2012 to lighten Greece’s overall debt burden. About 97% of privately held Greek bonds(about €197 billion) took a 53.5% cut of the face value (principal) of the bond, corresponding to an approximately €107 billion reduction in Greece’s debt stock.
  The EFSF provided two facilities to Greece to encourage bondholders to participate in the PSI. These were the:
  o PSI facility – as part of the voluntary debt exchange, Greece offered investors 1- and 2-year EFSF bonds. These EFSF bonds, provided to holders of bonds under Greek law, were subsequently rolled over into longer maturities.
  o Bond interest (accrued interest) facility – to enable Greece to repay accrued interest on outstanding Greek sovereign bonds under Greek law which were included in the PSI. Greece offered investors EFSF 6-month bills. The bills were subsequently rolled over into longer maturities.

  18. What decisions did the Eurogroup take in November 2012?

  Whenthesecondprogrammewasagreed,theEurogroupnotedthattheoutlookforthesustainability of Greek government debt had worsened compared to March 2012, mainly due to a deteriorated
  5
  macroeconomic situation and delays in programme implementation. Therefore, the Eurogroup approved a set of measures designed to ease Greece’s debt burden and bring its public debt back to a sustainable path, so that debt-to-GDP couldbe reduced to 124% by 2020 and to substantiallybelow 110% by 2022. These measures included:
  o reducing the interest rate charged to Greece on the bilateral loans provided by the Greek Loan Facility (GLF) by 100 basis points.
  o cancellingtheEFSFguaranteecommitmentfee(conditionaluponthecontinued implementation of reforms by Greece) of 10 basis points, which Greece pays on the EFSF loans. It is estimated that this measure will save a total of €2.7 billion over the entire period of EFSF lending to Greece.
  o extending the maturity of GLF and EFSF loans by 15 years (to an average loan maturity of over 30 years), significantly improving the country’s debt profile.
  o deferring interest rate payments on EFSF loans by 10 years, allowing Greece to reduce substantially its financing needs after a decade. This operation will not create any costs for the EFSF since Greece will pay interest charges on the deferred interest. It is estimated that this measure will lower the country’s financing needs by €12.9 billion by 2022.
  o passing on to Greece an amount equivalent to the income of the ECB’s Securities Markets Programme (SMP) portfolio accruing to their national central bank as from budget year 2013.

  19. How did Greece benefit from the extension of loan maturities and def erral of interest payments decided in November 2012?

  The extension of loan maturities and deferral of interest payments significantly reduced Greece’s annual financing needs. This was instrumental in helping to bring Greece ’s public debt service back to a sustainable path, and made it easier for Greece to return to bond markets in 2014.
  EFSF financial assistance in general has generated substantial savings for Greece: in 2013, these savings amounted to €8.6 billion, or 4.7% of Greece’s GDP. For 2014, they were €7.9 billion, or 4.4% of Greece’s GDP (based on reasonable assumptions; for details see the ESM 2013 and 2014 Annual Reports).ThesesavingswerepossiblebecausetheEFSFprovidedloanstoGreece(aswellastoIreland and Portugal) at much lower interest rates than those that the market theoretically would have offered.
  The savings increase further when we include all the other measures the euro area governments took to alleviate Greece’s debt burden, such as the extension of the maturity of the EFSF and bilateral GLF loans to more than 30 years, the reduction in the GLF interest rates, the 10-year interest rate deferral or the cancelation of the interest rate margin. All combined, these improvements produced an economicreductionofthedebtburdenof49%ofGreece’s2013GDP orof50% oftheEuropeanofficial sectorloans.ThesesavingsgreatlyimproveddebtsustainabilityandprovidedGreecewithfiscalspace.

  http://www.efsf.europa.eu/attachments/2015_07_03%20FAQ%20on%20Greece%20-%20update.pdf

 3. Σύγκριση της από 8 Ιουλίου 2015 ελληνικής πρότασης προς ESM για σύναψη καινούργιας δανειακής σύμβασης , Προτάσεων Δανειστών και Ελληνικής Αντιπρότασης στο Eurogroup της Πέμπτης 25/6/2015 για ολοκλήρωση της προηγούμενης δανειακής σύμβασης

  Published by: Aristotelis Tsagkarogiannis on Jul 10, 2015, Επεξεργασία από Φροσελίνα Μπαχαρίου

 4. ΦΕΚ A 78/2015

  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4333
  Για τη διαπραγμάτευση και σύναψη δανειακής σύμβασης με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθερότητας (ESM).

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

  Άρθρον Μόνον
  Εν όψει της κατατεθείσας από την Ελληνική Κυβέρνηση αίτησης δανείου προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (European Stability Mechanism, ESM) και βάσει του σχεδίου των μεταρρυθμίσε− ων για την Ελληνική οικονομία και των όρων για τη δημοσιονομική πολιτική της χώρας που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, η Βουλή των Ελλήνων εξουσιοδοτεί τον Πρωθυπουργό, τον Αντι− πρόεδρο της Κυβέρνησης ως αναπληρωτή του, τον Υπουργό Οι− κονομικών και τον Υπουργό Επικρατείας, να διαπραγματευθούν με τους ομολόγους τους τους τελικούς όρους της συμφωνίας και να συνάψουν σύμβαση με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) για τη χρηματοδότηση του Δημοσίου χρέους για την περί− οδο 2015−2018 και για τη διαπραγμάτευση λήψης μέτρων για τη βιωσιμότητα και εξυπηρετησιμότητα του μακροπρόθεσμου χρέους.
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


  Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

  Αθήνα, 11 Ιουλίου 2015

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
  Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ − ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

  ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ.α.α.
  ΟΛΓΑ − ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ

  ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ

  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ

  Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
  Αθήνα, 11 Ιουλίου 2015 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

 5. Σάββατο, 11 Ιουλίου 2015
  Η Βουλή προχωρά σε ανοιχτό πραξικόπημα ψηφίζοντας το χειρότερο μνημόνιο όλων.
  Η χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή θα μείνει στην ιστορία. Είναι η πρώτη φορά που τόσο ανοιχτά η Βουλή βρίσκεται σε τόσο κατάφωρη αντίθεση με το κοινό αίσθημα και την εκφρασμένη θέληση του λαού. Λιγότερο από μια εβδομάδα μετά το δημοψήφισμα που έδωσε ένα συντριπτικό 61,3% κατά οποιασδήποτε συμφωνίας σε βάρος του λαού και της πατρίδας, 251 βουλευτές ψηφίζουν την χειρότερη συμφωνία που έχει επιβληθεί στην Ελλάδα από την αρχή των μνημονίων.

  Πρόκειται για ένα τόσο κατάφωρο πραξικόπημα, που κανείς δεν μπορεί πλέον να κρυφτεί. Η Βουλή, όπως και η κυβέρνηση, στερούνται πλέον λαϊκής εντολής και σφετερίζονται ανοιχτά την εξουσία που τους δίνει το Σύνταγμα. Καταπατούν την λαϊκή κυριαρχία και αντιστρατεύονται την λαική θέληση, ιδίως όταν αυτή είναι τόσο νωπά και έκδηλα εκφρασμένη. Το κοινοβουλευτικό αυτό πραξικόπημα προσιδιάζει με εκείνα της περιόδου του εμφυλίου, αλλά και κατόπιν από τις δοτές κυβερνήσεις με τις πλάτες ξένων δυνάμεων.

  Καμιά δικαιολογία δεν μπορεί να σταθεί. Αν η κυβέρνηση του Τσίπρα δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί το περήφανο ΟΧΙ της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, ούτε να ανταποκριθεί σ’ αυτό, όφειλε να παραιτηθεί και να διευκολύνει την προσφυγή στις κάλπες προκειμένου να διαμορφωθούν νέοι πολιτικοί συσχετισμοί αντίστοιχοι της λαικής θέλησης. Δεν το έκανε. Αντίθετα προτίμησε το πραξικόπημα με τη συνέργεια των δυνάμεων του δοσιλογισμού, προκειμένου να υποταχθεί η χώρα στους δανειστές.

  Είχαμε όμως κι ορισμένα καινούργια δεδομένα. Είναι η πρώτη φορά που ουσιαστικά ψηφίζεται μνημόνιο και μάλιστα το χειρότερο δυνατό με τις λιγότερες διαφοροποιήσεις στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Μόνο δυο βουλευτίνες του κυβερνητικού συνασπισμού είχαν την αξιοπρέπεια να καταψηφίσουν κι έτσι να διασώσουν τιμή και αξιοπρέπεια.

  Από την άλλη, οι επαναστάτες της μεταξωτής καλτσοδέτας και της αριστερής παντόφλας, ψήφισαν “παρών”. Ο ηγέτης τους κ. Λαφαζάνης εξήγησε το γιατί ως εξής: «Με το “παρών” εξέφρασα τη ριζική και κατηγορηματική μου αντίθεση σε μια “πρόταση” που κινδυνεύει να παρατείνει την κηδεμονία της πατρίδας μου. Στηρίζω την κυβέρνηση αλλά δεν στηρίζω ένα πρόγραμμα λιτότητας, νεοφιλελεύθερων απορρυθμίσεων και ιδιωτικοποιήσεων, που αν γίνει δεκτό από τους “θεσμούς” και εφαρμοστεί στην πράξη, θα επιτείνει το φαύλο κύκλο της ύφεσης, της φτώχειας και της δυστυχίας. Η χώρα θα έχει αύριο, αν όλοι μαζί κάνουμε παρελθόν την ευρω-νεοαποικιοκρατία και η Ελλάδα ανεξάρτητη και κυρίαρχη, χαράξει – χωρίς νέα μέτρα λιτότητας, με ικανή ρευστότητα και βαθιά διαγραφή του χρέους- μια νέα πορεία προοδευτικής ανασυγκρότησης της παραγωγικής μας βάσης, της οικονομίας και της κοινωνίας».

  Η δήλωση αυτή αποτελεί μνημείο πολιτικαντισμού και πολιτικής ανηθικότητας. Δείτε τι λέει. Ψηφίζει “παρών” για να μην ρίξει την κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση που απεργάζεται την αποικιοκρατική κηδεμονία της Ελλάδας, την επιβολή προγραμμάτων λιτότητας, απορυθμίσεων και ιδιωτικοποιήσεων, κοκ. Με άλλα λόγια ο κ. Λαφαζάνης βάζει πάνω από την πατρίδα, τον λαό και τους εργαζόμενους τη νομή της εξουσίας από το κόμμα του. Δίκαια λοιπόν πήρε τον τίτλο του Λαλιώτη του ΣΥΡΙΖΑ.

  Μας τάζει μάλιστα ότι άμα κάτσουμε ήσυχοι και πειθαρχήσουμε στην κυβέρνησή του, άμα δεν απαιτήσουμε την ανατροπή της, τότε κάπου, κάπως, κάποτε “μια νέα πορεία προοδευτικής ανασυγκρότησης της παραγωγικής μας βάσης”, θα χαραχθεί από μόνη της για την Ελλάδα. Και μέχρι τότε, όλοι τα κεφάλια μέσα και το πολύ-πολύ αρκεί καμιά δηλωσούλα διαφωνίας για να εκτονώνεται η βάση. Ταμάμ Λαλιώτης.

  Στο ίδιο μήκος κύματος και η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία επίσης ψήφισε “παρών”. Και η Προκαταρκτική Έκθεση για το χρέος της δικής της επιτροπής, που το χαρακτήρισε παράνομο, αθέμιτο και απεχθές; Πώς συμβιβάζεται με το “παρών”; Δεν συμβιβάζεται, απλά η κ. Κωνσταντοπούλου ότι έκανε, το έκανε για το θεαθήναι, ή ορθότερα, για να γίνει βεζύρης στη θέση του βεζύρη. Κι επομένως της είναι πιο πολύτιμο το κόμμα, από την πατρίδα και τον λαό της. Το κόμμα δεν πρέπει να χάσει την κουτάλα της εξουσίας και δεν πρέπει να διαλυθεί. Αλλιώς πώς θα γίνει βεζύρης στη θέση του βεζύρη.

  Τώρα αν διαλυθεί η πατρίδα και εξοντωθεί μαζικά ο λαός της, δεν έχει καμιά σημασία. Ψιλοπράγματα. Αρκούν οι κομματικές φιλοδοξίες της κ. Κωνσταντοπούλου.

  Δεν θα μιλήσουμε για Λαπαβίτσα, Κυρίτση και για όλους τους άλλους ηρακλειδείς της αριστερής παντόφλας. Έκαναν την επανάστασή τους με “παρών”. Δεν αξίζουν λοιπόν ούτε να τους φτύσει κανείς. Όσο για την κ. Ραχήλ Μακρή, φρόντισε να εξαφανιστεί για να μην πάρει θέση με την ψήφο της. Απουσίαζε από την μάχη, όπως αρμόζει στις πολιτικές της επιλογές.

  Από τις τάξεις των Ανεξάρτητων Ελλήνων δεν υπήρξαν διαρροές. Εκεί έχει ξεκαθαρίσει προ πολλού το τοπίο. Εν τη παλάμη κι ούτω βοήσωμεν.

  Για το πραξικόπημα αυτό και για ότι ακολουθήσει, ο Τσίπρας και η αριστερά του, όπως και οι πατριώτες της τσέπης και του θώκου του Καμμένου, φέρουν ακέραια την ευθύνη και οφείλουν να λογοδοτήσουν όχι μόνο πολιτικά στον λαό, αλλά και στην ποινική δικαιοσύνη για πράξεις σφετερισμού της εξουσίας και εσχάτης προδοσίας. Κι αν νομίζουν οι εν λόγω κυρίες και κύριοι ότι όλα αυτά θα ξεχαστούν, γελιούνται.
  Αναρτήθηκε από ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ στις 10:45 π.μ.

  http://dimitriskazakis.blogspot.gr/2015/07/blog-post_11.html

 6. Ο ΜΟΣΚΟΒΙΣΙ ΕΚΘΕΤΕΙ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ: Ο ΣΟΪΜΠΛΕ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΕ ΤΟ GREXIT!

  (Τρ. 29/9/15 – 13:40)

  Ο Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων της ΕΕ Πιέρ Μοσκοβισί με δήλωσή του αποκαλύπτει ότι ο Β. Σόϊμπλε δεν επιθυμούσε με τίποτα την έξοδο της Ελλάδας από την ευρωζώνη.

  Αυτή η αποκάλυψη βόμβα του Μοσκοβισί αφήνει ανεπανόρθωτα εκτεθειμένο τον Αλ. Τσίπρα, ο οποίος αξιοποίησε προσχηματικά κατά κόρον και για φθηνήεσωτερική κατανάλωση τον διακαή, δήθεν, πόθο του Σόϊμπλε να πετάξει έξω την Ελλάδα από την ευρωζώνη, προκειμένου να δικαιολογήσει την υπογραφή του τρίτου μνημονίου.

  Για δεύτερη φορά τώρα επιβεβαιώνεται ότι το Grexit κατά Σόϊμπλε, αν υπήρχε, που πολύ αμφιβάλλουμε, ήταν μια σκέτη μπλόφα.

  Ο Αλ. Τσίπρας αρνούμενος να θέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων κάθε ιδέα εξόδου της χώρας μας από την ευρωζώνη, έπαιξε το παιχνίδι των Γερμανών και οικειοθελώς έπεσε στην παγίδα τους.

  Αντί να τους εκβιάσει με την έξοδο από την ευρωζώνη, η οποία θα ήταν καταστροφή γι’ αυτούς, τονεκβίασαν αυτοί και τον αξιοποίησαν ως “χρήσιμο ηλίθιο”, ο οποίος κατά τ’ άλλα “πουλούσε” στην εγχώρια αγορά σκληρές διαπραγματεύσεις .

  Και είμαστε μόνο στην αρχή των αποκαλύψεων, μετά και από όσα ανέδειξε η ΚυριακάτικηΚαθημερινή, πως οι ΗΠΑ έσπρωξαν εντέχνως την ελληνική κυβέρνηση στο δόκανο της Γερμανίας!

  ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΑΝΑΣ

  Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015

  http://iskra.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=22253:moskovisi&catid=86:expolitiki&Itemid=268

 7. TA EIXAN OΛΑ ΞΕΠΟΥΛΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ESM ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ CLIFFORD CHANGE. ΠΛΗΡΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΝ ΜΑΣ

  Tην ώρα που σε αυτή την χώρα οι πολιτικοί απατεώνες δεξιοί και αριστεροί παραδίδουν και ξεπουλάνε δημόσια και ιδιωτική περιουσία οι αποκαλύψεις και τα στοιχεία που βρίσκουμε αποδεικνύουν το μέγεθος της πολιτικής απάτης των μιζαδόρων εκβιαζόμενων πολιτικών σε αγαστή συνεργασία μιας Ευρωπαϊκής τραπεζικής μαφίας που έχει στήσει το μεγαλύτερο πολιτικό και οικονομικό σκάνδαλο στην ΕΕ.

  Αλήθεια ποιος έχει αναζητήσει να βρει το καταστατικό λειτουργίας του περιβόητου Ευρωπαϊκού μηχανισμού στήριξης ESM; Ποιος μπήκε στον κόπο να αναζητήσει και να βρει πως κάποιοι με πρόσχημα την Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη έχουν στήσει το μεγάλο κόλπο.

  Ο περιβόητος αυτός μηχανισμός του ESM δεν είναι τίποτα άλλο παρά μηχανισμός ξεπλύματος μαύρου τραπεζικού χρήματος με την κάλυψη των Ευρωπαϊκών θεσμών. Ποιος ξέρει ότι πρόκειται για μια Ανώνυμη Εταιρεία την οποία το καταστατικό της το έχει φτιάξει ένα δικηγορικό γραφείο με έδρα το Λονδίνο και την επωνυμία Clifford Change.
  Oπως βλέπουμε και στο εν λόγω ΦΕΚ του Λουξεμβούργου μια και η έδρα αυτό του πλυντηρίου έχει έδρα στην πατρίδα του Γιούνγκερ κάποιος δικηγόρος με το όνομα Steve Jacoby κατέθεσε στο αρμόδιο όργανο το καταστατικό του ESM

  Δείτε το

  ποιος είναι όμως ο εν λόγω δικηγόρος και που εργάζεται; Οπως μας ενημερώνει η επίσημη σελίδα της εν λόγω δικηγορικής εταιρείας είναι συνεργάτης στο γραφείο του Λουξεμβούργου.

  Ως εδώ όμως θα μου πει κάποιος πως όλα βαίνουν καλώς. Εκείνο όμως που έχει μεγάλη αξία είναι το γεγονός πως η εν λόγω δικηγορική εταιρεία έστειλε μελέτη στον ESM κατόπιν αιτήματος του με θέμα την επιβολή των capital controls στην Ελλάδα και με ημερομηνία Μάιος 2015 δηλαδή 3 μήνες πριν την υπουργική απόφαση της επιβολής περιορισμού κίνησης κεφαλαίων συνέταξε την κάτωθι μελέτη η οποία αποκαλύπτει το μέγεθος της απάτης τόσο των πολιτικών εντός χώρας όσο και των ευρωπαϊκών υποτιθέμενων θεσμών..
  Διαβάζοντας κάποιος την μελέτη αποκαλύπτει το μέγεθος της παρανομίας που έχει διαπραχθεί στη χώρα μια και παραβιάζεται κάθε ευρωπαϊκός θεσμός αλλά και ειδικές συμβάσεις που προήλθαν από το bretton woods και τον ρόλο του ΔΝΤ. Η επιβολή περιορισμού κίνησης κεφαλαίων δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς την έγκριση του ΔΝΤ πράγμα το οποίο και δεν έγινε.

  Επίσης εκείνο που πρέπει να επισημανθεί από την εν λόγω μελέτη και το έχουμε αποκαλύψει προ ενός έτους και είχαμε αποστείλει σχετική αναφορά στην αρμόδια ευρωπαϊκή επιτροπή είναι η παραβίαση του άρθρου 63 της συνθήκης της Λισαβόνας περί της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων εντός Ευρωσυστήματος.

  εδώ και η σχετική αποκάλυψη μας : http://bankstersae.blogspot.gr/2016/07/capital-controls.html

  ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΕΛΕΓΕ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ CLIFFORD CHANGE ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS 3 ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

  http://bankstersae.blogspot.gr/2016/09/ta-eixan-o-esm-clifford-change.html

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.