Μήνυση κατά Βαρουφάκη και παντός υπευθύνου υπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ για εσχάτη προδοσία

areios-pagos

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ κας ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Του Παναγιώτη Γιαννόπουλου, Δικηγόρου Αθηνών, Δ.Σ.Α 16922, κατοίκου Αθηνών, οδός Ναυαρίνου αρ. 15.

ΚΑΤΑ

1.Του Γιάνη Βαρουφάκη του Γεωργίου, Βουλευτή και πρώην Υπουργού Οικονομικών, κατοίκου Αθηνών.
2.Και κάθε άλλου προσώπου ως προς το οποίο προκύπτουν αποχρώσες ενδείξεις ενοχής.
_____________________________
I. Εισαγωγή

Αξιότιμη κυρία Εισαγγελέα,
Με την παρούσα μηνυτήρια αναφορά, Σας εκθέτω μια σειρά από κρίσιμα πραγματικά περιστατικά που πραγματώνουν την τέλεση σοβαρών ποινικών αδικημάτων εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, εις βάρος του ελληνικού λαού και συστοίχως εις βάρος του πολιτεύματος. Τα κρίσιμα περιστατικά και οι σύστοιχες συμπεριφορές πραγματώθηκαν από το Γιάνη Βαρουφάκη, βουλευτή και πρώην Υπουργό Οικονομικών, κατά την άσκηση των υπουργικών του καθηκόντων, καθώς  και από λοιπά πρόσωπα που συμμετείχαν στην Κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, ως Υπουργός. 

II. Τα κρίσιμα νομικά και πραγματικά περιστατικά.

1. Η χώρα μας ήδη από τη δεκαετία του 1960 υπέβαλε αίτημα ένταξης και συμμετοχής στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (Ε.Ο.Κ., Ε.Κ.Α.Χ., Ε.Κ.Α.Ε.) τους πρόδρομους ευρωπαϊκούς θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιλογή συμμετοχής της χώρας μας στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης αποτέλεσε στρατηγική στόχευση του πολιτικού μας συστήματος αντιστοιχούμενη πλήρως στη δημοκρατική βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού.

2. Η ενταξιακή πορεία της χώρας μας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες αδρανοποιήθηκε κατά το διάστημα της επτάχρονης δικτατορίας, η οποία κατέλυσε το δημοκρατικό πολίτευμα και παρέλυσε την ικανότητα και την ετοιμότητα της χώρας μας να διαπραγματευθεί με τα λοιπά δημοκρατικά και ιδρυτικά κράτη μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Μετά την πτώση του δικτατορικού καθεστώτος και την επάνοδο στη δημοκρατία υπό την ισχύ του Συντάγματος του 1975, αναζωπυρώθηκαν οι ενταξιακές διαδικασίες, οι οποίες και ολοκληρώθηκαν το 1980, οπότε η χώρα μας εισήλθε ως πλήρες και ισότιμο κράτος μέλος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

3. Η ένταξη της χώρας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και η ενεργός συμμετοχή μας στη θεσμική μετεξέλιξή τους και δη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο σκληρό πυρήνα των κρατών μελών του, που υιοθέτησαν το ευρώ ως κοινό νόμισμα, με την κατάργηση των εθνικών τους νομισμάτων (Ευρωζώνη) εδράζονται στο άρθρο 28 του Συντάγματος. Με άλλη διατύπωση, η χώρα μας συμμετέχοντας αρχικώς στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και εν συνεχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, εκχώρησε με ρητή και αδιαφιλονίκητη δημοκρατικώς επιλογή, οργανικά τμήματα της εθνικής της κυριαρχίας στους ενωσιακούς θεσμούς, οι οποίοι συγκροτούν ένα υπερβάλλον τα εθνικά κράτη μέλη δικαιικό, οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο, με αυτόνομες αρμοδιότητες, που διαθέτει ίδια νομιμοποίηση, όχι μόνο δια της άμεσης εκλογής των μελών του Ευρωκοινοβουλίου και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το εκλογικό σώμα των Ευρωπαίων πολιτών αλλά και δια της συμμετοχής στα ενωσιακά όργανα λήψης των αποφάσεων (Συμβούλια Αρχηγών, Συμβούλια Υπουργών κ.λπ.) των εκπροσώπων όλων των Κυβερνήσεων των κρατών μελών, με τρόπο ώστε η δημοκρατική τους νομιμοποίηση να συνιστά συγχρόνως δάνεια δημοκρατική νομιμοποίηση των προβλεπόμενων από τις ιδρυτικές συνθήκες ενωσιακών οργάνων. Η συμμετοχή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση της ρητή συνταγματική διάταξη του άρθρου 28 έχει ως συνέπεια την αυξημένη τυπική ισχύ του πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου, που κατισχύει κάθε αντίθετης διάταξης της κοινής εθνικής νομοθεσίας. Στο σημείο αυτό πρέπει να υπομνησθεί ότι το ενωσιακό δίκαιο, τόσο το πρωτογενές όσο και το παράγωγο, συνιστά κοινό εθνικό δίκαιο κάθε κράτους μέλους υπό την έννοια ότι κοινός δικαστής του ενωσιακού δικαίου είναι ο κάθε εθνικός δικαστής των κρατών μελών.

4. Η θέση της χώρας μας στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης έχει επιβεβαιωθεί ως στρατηγική επιλογή, καθώς η Ελληνική Δημοκρατία βελτιστοποίησε τη διεθνή της θέση και τον γεωστρατηγικό της ρόλο, διασφάλισε την ασφάλειά της και θεμελίωσε επί της σταθερής ευρωπαϊκής τροχιάς τα καλώς εννοούμενα συμφέροντά της. Σημειώνεται, ότι οι ανωτέρω ερμηνευτικές καταφάσεις επιβεβαιώνονται και επαληθεύονται από τη συντριπτικώς πλειοψηφική βούληση του ελληνικού λαού, συνιστώντας συγχρόνως κοινό πολιτικό κεκτημένο της επίσης συντριπτικής πλειονότητας των πολιτικών δυνάμεων και του πολιτικού προσωπικού της χώρας.

5. Η χώρα, αρχής γενομένης από το έτος 2008 εισήλθε στο σιδερένιο ησιοδικό κύκλο της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής κρίσης, η οποία αυτοτροφοδοτούμενη από τα προπατορικά αμαρτήματα ως προς τη δόμηση της τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας (αναξιοκρατία, διαφθορά, πελατειακό σύστημα νομής της εξουσίας σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο, αδυναμία συγκρότησης λειτουργικού παραγωγικού μοντέλου, επικράτηση καταναλωτικού προτύπου στην κοινωνία, διόγκωση των κρατικών δαπανών με σύγχρονο υπερδανεισμό του ελληνικού δημοσίου) εκδηλώθηκε με σφοδρότητα το 2010 ως δημοσιονομική κρίση, καταλήγοντας στην expressis verbis πτώχευση ή άλλως πλήρη δημοσιονομική κατάρρευση του ελληνικού κράτους. Για την αντιμετώπιση της έκτακτης αυτής κατάστασης, η Ελληνική Δημοκρατία, προσέφυγε στη σύναψη δύο προγραμμάτων διάσωσης με τους εταίρους της χώρας στην Ε.Ε και με το Δ.Ν.Τ, τα οποία είναι γνωστά και ως μνημόνια. Η εφαρμογή των ως άνω προγραμμάτων διάσωσης ή μνημονίων, επέφεραν δυσμενείς οικονομικές συνέπειες στην ελληνική κοινωνία, πλήττοντας ανεπανόρθωτα τα μεσαία και φτωχότερα στρώματα του ελληνικού πληθυσμού και συγχρόνως μεγεθύνοντας τα κέρδη και την κοινωνικοοικονομική θέση των υψηλών από άποψη πλούτου στρωμάτων. Οι ελληνικές κυβερνήσεις, που διαχειρίστηκαν και ανέλαβαν την εφαρμογή των προλεχθέντων προγραμμάτων διάσωσης (μνημόνια) επέδειξαν συστηματική ανακολουθία και αναποτελεσματικότητα, με αποτέλεσμα η οικονομική κρίση, το υφεσιακό status, η διόγκωση της ανεργίας και η έλλειψη της ρευστότητας να καθίστανται σχεδόν πάγια χαρακτηριστικά. Στο πλαίσιο αυτό, οι Κυβερνήσεις από το 2009 έως το 2015 και οι Κοινοβουλευτικές Πλειοψηφίες που τις στήριξαν, εξαφανίστηκαν από τον λεβιάθαν της δημοσιονομικής κρίσης.

6. Στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, που διενεργήθηκαν λόγω της αδυναμίας εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας από την απελθούσα Βουλή, τέθηκε στον ελληνικό λαό ένα κρίσιμο ερώτημα, που εμπεριείχε ένα σύστοιχο διακύβευμα. Το ερώτημα σχηματικά μπορεί να αποδοθεί ως εξής. Ποιον εμπιστεύεται το εκλογικό σώμα, δηλαδή ο εν στενή εννοία ελληνικός λαός, για τη διαχείριση της εξόδου από την οικονομική κρίση, και την επαναδιαπραγμάτευση με τους εταίρους και δανειστές μας; Τα κυβερνητικά κόμματα της Ν.Δ και του ΠΑΣΟΚ; Ή τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α, δηλαδή το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης; Σημειωτέον, ότι τα ως άνω κόμματα κατά τη διάρκεια της βραχύβιας προεκλογικής περιόδου συγκρότησαν το δημόσιο πολιτικό λόγο τους στην κατάφαση της διασφάλισης της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας, τόσο ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και ως κράτους μέλους της Ευρωζώνης. Άλλωστε, η ως άνω κατάφαση συνοδευόταν από τη δημόσια κοινή παραδοχή ότι για την υπέρβαση της κρίσης, δεν υφίστατο άλλος δρόμος ή τρόπος, πλην της παραμονής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, η οποία δεν έπρεπε να διαταραχθεί. Στις εθνικές εκλογές της 25.1.2015, η πλειοψηφία του ελληνικού λαού παρείχε στον ηγέτη του ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Αλέξη Τσίπρα, να σχηματίσει κυβέρνηση, προκειμένου να διαπραγματευτεί καλύτερα και συμφερότερα για την πατρίδα και το λαό με τους εταίρους και δανειστές και το Δ.Ν.Τ., με πρόδηλο το ιστορικό, πολιτικό και συμβολικό όριο της διαπραγμάτευσης την μη αμφισβήτηση της συμμετοχής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Με άλλη διατύπωση, το ανωτέρω όριο συνιστούσε θεμελιακή βάση της πολιτικής εντολής του ελληνικού λάου και συγχρόνως πυλώνα των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης Εθνικής και Κοινωνικής Σωτηρίας, που συγκροτήθηκε από τα κόμματα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α και των ΑΝ.ΕΛ. Η προλεχθείσα ανάγνωση της λαϊκής εντολής του Ιανουαρίου του 2015 επιβεβαιώνεται και ενισχύεται από το κοινό ανακοινωθέν της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτικών αρχηγών που συνήλθε μετά την διενέργεια του δημοψηφίσματος της 5.7.2015 , στο οποίο η παραμονή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη καταφάσκετε όχι απλώς ως υπερκομματική στρατηγική επιλογή αλλά κυρίως ως ο ελάχιστος όρος επιβίωσης της χώρας και της κοινωνίας και συγχρόνως ως η μήτρα της παραγωγής πολιτικής συναίνεσης, η οποία δεν έχει ιδιαίτερη παράδοση στην πολιτική πρακτική της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας. Παρέλκει δε η επισήμανση, ότι η νομικοπολιτική ακτινοβολία της αδιατάρακτης πορείας της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη ήταν ο καταλύτης της ανάγνωσης του αποτελέσματος του Δημοψηφίσματος της 5.7.2015 που εκτιμήθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τους Πολιτικούς Αρχηγούς ότι δεν ενσωμάτωνε εντολή ρήξης με τους ενωσιακούς θεσμούς αλλά συνιστούσε αφετηρία διαλόγου και διαπραγμάτευσης.

7. Ο νυν μηνυόμενος Γιάνης Βαρουφάκης ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Οικονομικών στην Κυβέρνηση Εθνικής και Κοινωνικής Σωτηρίας ΣΥ.ΡΙΖ.Α – ΑΝ.ΕΛ, ασκώντας τα καθήκοντά του έως και την 6.7.2015, οπότε και ο Πρωθυπουργός, κος Αλέξης Τσίπρας, τον αντικατέστησε με τον κο Ευκλείδη Τσακαλώτο. Σύμφωνα με τα προλεχθέντα, ο Γιάνης Βαρουφάκης, ως Υπουργός Οικονομικών, ανέλαβε από τον ελληνικό λαό, τον Πρωθυπουργό και τη Βουλή, που τον εμπιστεύθηκε, την εντολή να διαπραγματευθεί αποτελεσματικά, λειτουργικά και σκληρά με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη και το Δ.Ν.Τ., με στόχο την έξοδο της οικονομίας μας από την κρίση και τη σύγχρονη εγγύηση της παραμονής μας στην Ευρωζώνη και τους Ενωσιακούς Ευρωπαϊκούς θεσμούς, προκειμένου να διευθετηθεί η παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου, η δικαιότερη αναδιανομή των βαρών, η αντιμετώπιση της ανεργίας, η εμπέδωση της αρχής της αλληλεγγύης και της κοινωνικής προστασίας και η διασφάλιση των ρηματοδοτικών αναγκών της χώρας. Είναι προφανές, ότι η ανωτέρω εντολή, που χορηγήθηκε στο Γιάνη Βαρουφάκη δεν είχε απλό πολιτικό περιεχόμενο, ούτε συνιστούσε ατελή υπόσχεση ενός φερόμενου ως διάσημου ακαδημαϊκού, που μετατράπηκε αίφνης σε ενεργό πολιτικό. Προεχόντως, η εντολή αυτή είχε σαφές και πυκνό νομικό περιεχόμενο, το οποίο προσδιορίζεται από την παροχή της εμπιστοσύνης της Βουλής προς το πρόσωπό του, καθώς και από την πράξη της ορκωμοσίας του, ως Υπουργού Οικονομικών.

8. Ο Γιάνης Βαρουφάκης κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Υπουργός Οικονομικών, παραβίασε ευθέως και ανερυθριάστως τη προλεχθείσα πολιτική και νομική εντολή του ελληνικού λαού, του Πρωθυπουργού και της ελληνικής Βουλής, στο ρητό περιεχόμενο της οποία ορκίστηκε. Η παραβίαση της νομικής αυτής εντολής επέφερε ανυπολόγιστη βλάβη στο δημόσιο συμφέρον της χώρας και προκάλεσε δυσμενείς συνέπειες εις βάρος της πλειονότητας των πολιτών, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων της Πατρίδας. Διεξοδικότερα, ο Γιάνης Βαρουφάκης με πράξεις και παραλείψεις του υπονόμευσε τη θέση της χώρας ως μέλους της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήδη από την αφετηρία της ασκήσεως των καθηκόντων του. Ειδικότερα, τόσο αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, όσο και κατά τη συνεδρίαση του Eurogroup της 20.2.2015 δήλωνε ότι η Ελλάδα δεν έχει χρεία των οφειλόμενων από το δεύτερο πρόγραμμα χρηματικών ροών, οι οποίες εκκρεμούσαν προς καταβολή και παρά το οξύ πρόβλημα της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας και των υποχρεώσεων του ελληνικού δημοσίου προς τους δανειστές αλλά και προς το εσωτερικό της χώρας. Με τη ρητή αυτή δήλωσή του, ο ως άνω Υπουργός Οικονομικών σε συνδυασμό με ακολουθία παραλείψεών του οδήγησε στην απώλεια ποσού 11 δις ευρώ που ευρίσκονταν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και επέστρεψαν στον E.F.S.M. Ο Γιάνης Βαρουφάκης με τη συμφωνία του Eurogroup της 20.2.2015 συνομολόγησε ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Δημοκρατίας την ολοκλήρωση του δεύτερου προγράμματος και τη σύστοιχη περαίωση της πέμπτης αξιολόγησης. Παρά ταύτα, στο διαδραμόντα χρόνο μετά την 20.2.2015 λειτούργησε ως συνεντευξιαζόμενος διάττων αστέρας και όχι ως υπεύθυνος Υπουργός μιας ευρισκόμενης σε δεινή θέση χώρας με αποτέλεσμα τη μη ολοκλήρωση του προγράμματος, την εκπνοή της χρονικής παρατάσεώς του, που ήταν γνωστό σ’ αυτόν, ότι έληγε την 30.6.2015 και την αυτόματη απώλεια της τελευταίας οφειλόμενης δόσης από τους εταίρους – δανειστές και το Δ.Ν.Τ. ύψους 7,9 δις ευρώ. Επιπροσθέτως, λόγω των αντιφατικών και ανορθολογικών πράξεων και παραλείψεών του, η χώρα απώλεσε την καταβολή ποσού 1,9 δις ευρώ, που αντιστοιχούσε στα κέρδη των ελληνικών ομολόγων, που διακρατούνταν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η υπουργική θητεία του Γιάνη Βαρουφάκη ήταν μια σουρεαλιστική και παράλογη διαδρομή, αφού οι υποτιθέμενες δημόσιες αφηγήσεις και παραδοχές του, υπονομεύονταν και ακυρώνονταν από τις πράξεις και τις παραλείψεις του, που έπληξαν ανεπανόρθωτα την αξιοπιστία της Ελληνικής Δημοκρατίας, ζημιώνοντας συγχρόνως με οξύτητα την οικονομία της χώρα και την κοινωνική συνοχή. Ενδεικτικώς αναφέρεται, ότι ο Γιάνης Βαρουφάκης, ως Υπουργός Οικονομικών, δήλωνε σε ανύποπτο πολιτικά χρόνο το Μάιο του 2015 «θα ήταν ανοησία να πάμε σε δημοψήφισμα, αφού έχουμε λαϊκή εντολή και τεράστια αποδοχή. Ποιος ο λόγος, αφού η εντολή του ελληνικού λαού είναι τόσο πρόσφατη;», προσθέτοντας πως «κακά τα ψέματα, ένα δημοψήφισμα θα είναι δραχμή ή ευρώ». Παρά την ανωτέρω δημόσια θέση του, ο Γιάνης Βαρουφάκης ήταν ένας εκ των εισηγητών της διενέργειας του δημοψηφίσματος της 5.7.2015, λαμβάνοντας μάλιστα θέση υπέρ της υπερψήφισης του ΟΧΙ στο τεθέν δημοψηφισματικό ερώτημα. Μετά την εξαγγελία της διενέργειας του δημοψηφίσματος και συγκεκριμένα την 28.6.2015, ο Γιάνης Βαρουφάκης σε δηλώσεις του στο BBC υποστήριξε ότι εξετάζεται η πιθανότητα επιβολής περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων από τις ελληνικές τράπεζες. Την ίδια ημέρα και με απόσταση ολίγων ωρών, ο ίδιος έγραψε στο Twitter, ότι η επιβολή capital controls και η νομισματική ένωση συνιστούν δύο έννοιες ασυμβίβαστες, τονίζοντας ότι «η ελληνική κυβέρνηση εναντιώνεται στην όλη ιδέα τους». Αυθημερόν και λίγες ώρες αργότερα, ανακοίνωνε από το Υπουργείο του την επιβολή capital controls και την εισαγωγή τραπεζικής αργίας. Ο Γιάνης Βαρουφάκης ως αρμόδιος Υπουργός και εθνικός διαπραγματευτής, δήλωνε σε κάθε ευκαιρία ότι η χώρα μας πρέπει να παραμείνει στην Ευρωζώνη, λόγω μη υπάρξεως άλλης επιλογής, έστω και σε επίπεδο ατελούς ή έστω πρόχειρου σχεδιασμού. Επιπροσθέτως, ο Γιάνης Βαρουφάκης διέψευδε στεντορείως την πιθανότητα εισαγωγής παράλληλου νομίσματος, χαρακτηρίζοντας ως αναληθή και επικίνδυνα τα δημοσιεύματα του τύπου για δήθεν προετοιμασίες έκδοσης IOU για την πληρωμή μισθών και συντάξεων, τονίζοντας ότι η Ευρώπη δεν θα αφεθεί σε δύο παράλληλα νομίσματα. Ο ίδιος όμως, σε συνέντευξή του στο βρετανικό περιοδικό «New Statesman», δοθείσα την 13.7.2015 αποκάλυψε ότι ο ίδιος είχε προτείνει στον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση την έκδοση παράλληλου νομίσματος (IOU). Σημειωτέον, ότι στην ίδια συνέντευξη αποκάλυψε ότι επί υπουργίας του είχε συστήσει άτυπη πενταμελή ομάδα που προετοιμαζόταν για την περίπτωση ενός Grexit, δηλαδή μιας πλήρους και οριστικής χρεοκοπίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εθνικής οικονομίας. Παρά ταύτα, ακόμη δεν έχει αποκαλύψει ο ανωτέρω πρώην Υπουργός Οικονομικών τα μέλη αυτής της πενταμελούς ομάδας, με ποια απόφαση κυβερνητικού οργάνου αυτή συγκροτήθηκε και σε ποιο χρόνο και ποια ήταν η εντολή, που ανέλαβε να υπηρετήσει, καθώς και ποιος τη χορήγησε. Περαιτέρω, με συνέντευξή του στο αμερικάνικο τηλεοπτικό δίκτυο CNN την 20.7.2015 ο ανωτέρω πρώην Υπουργός αποκάλυπτε, ότι ήταν υπέρμαχος της εισαγωγής παράλληλου νομίσματος, πρόταση όμως που δεν έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό της χώρας.

9. Ο Γιάνης Βαρουφάκης ως Υπουργός Οικονομικών, με σωρεία πράξεων και παραλείψεων υπονόμευσε την εντολή που του χορήγησε ο Πρωθυπουργός, η Κυβέρνηση και η Βουλή, οδηγώντας τη χώρα στην οικονομική ασφυξία, στο χρηματοπιστωτικό μετεωρισμό και σε ένα νέο κύκλο ύφεσης, ταπεινώνοντας του Έλληνες και τις Ελληνίδες, καταδικάζοντάς τους να αναμένουν τα εξήντα ευρώ των ATM, επειδή είχαν τον πατριωτισμό να εμπιστευθούν τις ελληνικές τράπεζες και τις δημόσιες δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη, ως Υπουργού Οικονομικών. Οι προλεχθείσες πράξεις και παραλείψεις του Γιάνη Βαρουφάκη οδήγησαν τον Πρωθυπουργό της χώρας να τον καρατομήσει, παραιτώντας τον από τη θέση του Υπουργού των Οικονομικών και χωρίς να παραιτηθεί ο ίδιος, όπως αρέσκεται να υποστηρίζει. Σημειωτέον, ότι η αποπομπή του από τον Πρωθυπουργό, την επαύριο του δημοψηφίσματος της 5.7.2015, συνδυάστηκε με το Συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών και τη σχεδόν ομόφωνη σύμπτωσή τους, ότι συνιστά ύπατο διακύβευμα, στρατηγική επιλογή και εμπράγματη προϋπόθεση της εθνικής ασφάλειας της χώρας και της επιβίωσης του ελληνικού λαού, η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις και οι εγγυήσεις για οποιαδήποτε άλλη λύση και δη τη λύση, είτε για εισαγωγή παράλληλου προς το ευρώ νομίσματος, είτε για εισαγωγή εθνικού νομίσματος. Στο σημείο αυτό, παρέλκει η επισήμανση της απάδουσας προς την κοινοβουλευτική τάξη συμπεριφοράς του Γιάνη Βαρουφάκη, ο οποίος επέλεξε να απέχει από την κρίσιμη συνεδρίαση της 10.7.2015 της Ολομέλειας της Βουλής για την παροχή εξουσιοδότησης στο νέο Υπουργό Οικονομικών και στον Πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι προείχε η μετάβασή του στην Αίγινα, προκειμένου να αφοσιωθεί στην διαβιούσα στην Αυστραλία ανήλικη κόρη του. Η βαρουφάκειος αυτή κοινοβουλευτική αντίληψη ολοκληρώθηκε την 15.7.2015 με την κωμικοτραγική συμπεριφορά του να χειροκροτεί όρθιος τον Πρωθυπουργό της χώρας και στη συνέχεια να καταψηφίζει το εισαγόμενο απ’ την Κυβέρνηση νομοσχέδιο μιας δύσκολης και ενδεχομένως κακής συμφωνίας, η οποία κατέστη δύσκολη και κακή, διότι ο Γιάνης Βαρουφάκης κατά τη διάρκεια της υπουργικής του θητείας, με πράξεις και παραλείψεις του υπονόμευσε την έγκαιρη σύναψη δίκαιης και συμφερότερης συμφωνίας με τους εταίρους – δανειστές της χώρας, ενεργώντας δολίως και κατά παράβαση της εντολής του Πρωθυπουργού, της Βουλής και του ελληνικού λαού, του οποίου το συμφέρον έθεσε σε ανεπανόρθωτη διακινδύνευση.

III. Νομική θεμελίωση της παρούσας μηνυτήριας αναφοράς.

1. Η διάταξη του άρθρου 13 Π.Κ προσδιορίζει τη νομική έννοια του υπαλλήλου, στην οποία υπάγεται και ο ορκισθείς Υπουργός. Οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27 Π.Κ προσδιορίζουν την έννοια της υπαιτιότητας και του δόλου, που συνιστούν προϋπόθεση του ποινικού κολασμού των κακουργηματικών πράξεων. Η διάταξη του άρθρου 134 παρ. 2 β΄ Π.Κ προβλέπει, ότι τιμωρείται με ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη όποιος επιχειρεί με τα μέσα που διαλαμβάνονται στο εδάφιο α΄ της ίδιας παραγράφου και με πρόσφορο τρόπο να διαταράξει την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος, να αποστερήσει ή να παρακωλύσει τη Βουλή, την Κυβέρνηση ή τον Πρωθυπουργό από την ενάσκηση της εξουσίας, που τους παρέχει το Σύνταγμα ή να τους εξαναγκάσει να εκτελέσουν ή να παραλείψουν πράξεις απορρέουσες από την εξουσία αυτή. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 135 Π.Κ κολάζονται οι προπαρασκευαστικές πράξεις εσχάτης προδοσίας. Ειδικότερα, η παράγραφος 2 του ως άνω άρθρου ορίζει, ότι τιμωρείται με κάθειρξη, όποιος συνωμοτεί με άλλον με σκοπό να εκτελέσει οποιαδήποτε από τις διαλαμβανόμενες στο άρθρο 134 Π.Κ πράξεις.

2. Στην προκειμένη περίπτωση και με βάση τη συναξιολόγηση όλων όσων αναλυτικώς εκτέθηκαν στο κεφάλαιο II της παρούσας μηνυτήριας αναφοράς (βλ. ανωτ. σελ. 2 έως 10) πρέπει να διερευνηθεί η συνδρομή ουσιωδών και αποχρωσών ενδείξεων, σύμφωνα με τις οποίες ο Γιάνης Βαρουφάκης, ως Υπουργός Οικονομικών τέλεσε την εγκληματική πράξη του άρθρου 134 παρ. 2 β΄ Π.Κ και προεχόντως την εγκληματική πράξη του άρθρου 135 Π.Κ. Όπως προεκτέθηκε, ο Γιάνης Βαρουφάκης μετά την ορκωμοσία του ως Υπουργός Οικονομικών και τη χορήγηση της εμπιστοσύνης της Βουλής και στο πρόσωπό του ως μέλους της Κυβέρνησης ανέλαβε την πολιτική και συγχρόνως νομική εντολή να υπηρετήσει το συμφέρον του ελληνικού λαού και δη να επαναδιαπραγματευθεί με τους εταίρους – δανειστές και το Δ.Ν.Τ., προκειμένου να συναφθεί μια νέα, δίκαιη και αμοιβαία συμφέρουσα συμφωνία, για τη χρηματοδότηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και την απεμπλοκή της οικονομίας από την ύφεση, με στόχο την ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Κατά την άσκηση των υπουργικών του καθηκόντων, ο Γιάνης Βαρουφάκης παραβίασε την ανωτέρω εντολή, που ως πηγάζουσα από τη δημοκρατική αρχή, διέθετε ιδιάζον νομικό φορτίο, πέραν του πολιτικού της περιεχομένου, αφού την υπηρέτησε με προδήλως ψευδώνυμο και προσχηματικό τρόπο, ασκώντας τα υπουργικά του καθήκοντα ως τηλεπερσόνα, ως συνεντευξιαζόμενος μάγος της δημιουργικής ασάφειας και εν τέλει ως δημοδιδάσκαλος της θεωρίας των παιγνίων, θεωρώντας ότι η δημοκρατική εντολή και το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού συνιστούν διακύβευμα ενός παιγνίου, του οποίου, όπως αποδείχθηκε, αγνοούσε εκουσίως τόσο τους συσχετισμούς, όσο και την τεχνική των λοιπών παικτών, πλέον του ότι ο ελληνικός λαός δεν τον εξουσιοδότησε να ασκηθεί παίζοντας επί της μοίρας του. Σημειωτέον δε ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων του ο Γιάνης Βαρουφάκης συγκρότησε πενταμελή ομάδα πέριξ αυτού, χωρίς να είναι γνωστά τα απαρτίζοντα αυτήν πρόσωπα, για την επεξεργασία της χρεωκοπίας (Grexit) της Ελληνικής Δημοκρατίας, την εισαγωγή παράλληλου νομίσματος ή άλλως εθνικού νομίσματος και τη σύστοιχη αποχώρηση της χώρας απ’ την Ευρωζώνη, με την ενσυνείδητη παραδοχή της αναπότρεπτης και επικίνδυνης νομικοπολιτικής διακινδύνευσης της ιδιότητας της χώρας ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης.
Επειδή, η παρούσα μηνυτήρια αναφορά είναι νόμιμη και βάσιμη.
Επειδή, προσκομίζεται σειρά δημοσιευμάτων των εφημερίδων «Καθημερινή», «Αυγή της Κυριακής», «Πρώτο θέμα» και «Real».

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΖΗΤΩ

Να προβείτε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για τη διερεύνηση των καταγγελλόμενων αξιόποινων πράξεων αποστέλλοντας αμελλητί την παρούσα μηνυτήρια αναφορά στη Βουλή των Ελλήνων σύμφωνα με το Νόμο περί ευθύνης Υπουργών και το άρθρο 86 του Συντάγματος, ώστε να παραπεμφθεί στο αρμόδιο Ειδικό Δικαστήριο ο καταμηνυόμενος Γιάνης Βαρουφάκης, πρώην Υπουργός Οικονομικών.

Αθήνα, 22.7.2015
Ο υποβάλλων τη μηνυτήρια αναφορά
Παναγιώτης Γιαννόπουλος
Δικηγόρος Παρ’ A.Π. & ΣτΕ
ΔΣΑ 16922

http://www.protothema.gr/greece/article/495121/dikigoros-zitei-na-parapemfthei-se-diki-o-varoufakis-gia-eshati-prodosia/

http://www.best-tv.gr/news/politika/minysi-katethese-o-p-giannopoulos-kata-tou-giani-varoufaki-eggrafo

 

ΣΧΕΤΙΚΑ

– Μηνυτήρια αναφορά Γκλέτσου κατά Βαρουφάκη για έσχατη προδοσία και προδοσία της χώρας

– ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ ΘΑ ΣΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; ΘΑ ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ 55 ΔΙΣ ΧΡΕΟΣ;

– Αντικείμενο των διαπραγματεύσεων, δημοψήφισμα κλπ 

– REUTERS: How Alexis Tsipras became the man who cost Greece billions

– CNN : Greece’s leader has done mega damage to the economy

– REUTERS; Counting the cost for Greece and Europe

– Τα αιτήματα χορήγησης νέου δανείου (στις 30 Ιουνίου 2015 ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε για λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας διετές δάνειο από τον ESM και στις 8 Ιουλίου 2015, υπουργός οικονομικών που δεν έδωσε όνομα, λειτουργώντας και αυτός για λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας, αντικατέστησε το αίτημα Τσίπρα με ένα καινούργιο που αφορούσε αυτή την φορά χορήγηση τριετούς δανείου.) 

– Τα ΦΕΚ της παρατεταμένης τραπεζικής αργίας

 

update

9. Στην υπ’ αρ. πρωτ. 5387/22.7.2015 μηνυτήρια αναφορά, που έχω καταθέσει ενώπιόν Σας, εκτίθενται μια σειρά από ποινικώς αξιόλογες πράξεις και παραλείψεις του Γιάνη Βαρουφάκη, ενεργηθείσες κατά την άσκηση των υπουργικών του καθηκόντων, που επέφεραν ανεπανόρθωτη βλάβη στο δημόσιο συμφέρον του ελληνικού λαού, που έπληξαν το κύρος και την αξιοπιστία της Ελληνικής Δημοκρατίας, εξικνούμενες στην εκ προθέσεως διατάραξη της συμμετοχής της χώρας μας στην Ε.Ε και στην Ευρωζώνη, η οποία έχει ρητή συνταγματική βάση και συγχρόνως υπερχειλή δημοκρατική νομιμοποίηση. Οι επίμαχες πράξεις και παραλείψεις του Γιάνη Βαρουφάκη επικεντρώνονται στη δημοσίως ομολογηθείσα από τον ίδιο πρότασή του να εκδώσει η Ελληνική Δημοκρατία παράλληλο νόμισμα (IOU), την οποία προετοίμαζε άγνωστη ως προς τη σύνθεσή της πενταμελής ομάδα συμβούλων, υπό τον ίδιο, η οποία στην ουσία προετοίμαζε την επιστροφή σε εθνικό ή παράλληλο νόμισμα, ως αποτέλεσμα του Grexit, δηλαδή της πλήρους και οριστικής χρεοκοπίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, της κατάρρευσης της εθνικής οικονομίας και της εξαέρωσης των ευρισκόμενων στις ελληνικές τράπεζες αποταμιεύσεων του ελληνικού λαού. Με την προλεχθείσα μηνυτήρια αναφορά μου ζήτησα τη διαβίβασή της στη Βουλή, ώστε σύμφωνα με το νόμο περί ευθύνης Υπουργών και το Σύνταγμα να ελεγχθεί η ύπαρξη ποινικών ευθυνών στο πρόσωπο του Γιάνη Βαρουφάκη, καθώς και στο πρόσωπο οποιουδήποτε άλλου συμμετόχου, ως προς την τέλεση των αξιόποινων πράξεων των άρθρων 134 παρ. 2β΄ Π.Κ και 135 Π.Κ.

10. Μετά την υποβολή της προλεχθείσας μηνυτήρια αναφοράς, με σειρά δημοσιευμάτων (βλ. Καθημερινή Κυριακής, 26.7.2015) αποκαλύφθηκε ότι ο Γιάνης Βαρουφάκης οικοδομούσε με συστηματικότητα εναλλακτικό σχέδιο (Plan B) με στόχο τη δημιουργία ενός παράλληλου τραπεζικού συστήματος, το οποίο θα μπορούσε εν μια νυκτί και με το πάτημα ενός κουμπιού να υπηρετήσει ακόμα και την εισαγωγή ενός εθνικού νομίσματος, μιας νέας δραχμής. Τα επίμαχα δημοσιεύματα δεν δύναται να αξιολογηθούν ως αναξιόπιστα, χαλκευμένα ή ατεκμηρίωτα, καθ’ ότι ήδη έχει δοθεί στη δημοσιότητα, ολόκληρος ο επίμαχος διάλογος του Γιάνη Βαρουφάκης, όπου εξιστορεί το κρίσιμο εναλλακτικό σχέδιο, που κατέστρωσε με την ομάδα των πέντε αγνώστων συνεργατών του και με τον επίσης άγνωστο παιδικό του φίλο, συνεργάτη του και καθηγητή Τεχνολογικής Πληροφόρησης στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια των Η.Π.Α., τον οποίο και διόρισε στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Οι αποκαλύψεις αυτές έγιναν από το Γιάνη Βαρουφάκη την 16.7.2015 μετά την αποπομπή του από το Υπουργείο Οικονομικών σε προφορική παρέμβασή του στο φόρουμ Επίσημων Νομισματικών και Οικονομικών Θεσμών (Official Monetary and Financial Institutions Forum) με έδρα το Λονδίνο, στο πλαίσιο διαλόγου διεθνών hedge funds υπό το συντονισμό του βαρώνου Νόρμαν Λαμοντ.

11. Με βάση τα δημοσιεύματα του ελληνικού τύπου και την κυκλοφορούσα ηχογραφημένη παρέμβαση του Γιάνη Βαρουφάκη, που δημοσιοποιήθηκε, προκύπτει ότι αυτός κατά την άσκηση των εκλογικών του καθηκόντων προετοίμαζε με συστηματικότητα, μυστικότητα και συνωμοτικότητα ερήμην του ελληνικού λαού εναλλακτικό σχέδιο δημιουργίας παράλληλου τραπεζικού συστήματος ικανού να υπηρετήσει ακόμα και την εισαγωγή εθνικού νομίσματος μετά την αποχώρηση της χώρας από την Ευρωζώνη. Ο Γιάνης Βαρουφάκης με βάση τα λεχθέντα απ’ αυτόν, δέχεται ότι η πολιτική εντολή του ελληνικού λαού, την οποία ορκίστηκε να υπηρετήσει ως Υπουργός, ήταν η διαπραγμάτευση μιας βιώσιμης συμφωνίας για την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη, καταφάσκοντας ότι δεν είχε εντολή να «βγάλει» τη χώρα απ’ το ευρώ. Στη συνέχεια, όμως, ο ίδιος αντιφατικώς και παραδόξως δηλώνει ότι κατά τον ίδιο η λαϊκή εντολή «πήγαινε και παραπέρα», υποστηρίζοντας ότι ο λαός τον εξουσιοδότησε συγχρόνως να εξετάσει το ενδεχόμενο εξόδου απ’ την Ευρωζώνη σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης βιώσιμης συμφωνίας με τους εταίρους και τους δανειστές. Στο σημείο αυτό γεννάται το αδιέξοδο της βαρουφάκειας αντίληψης και η αφετηρία της παράνομης δικαιοπολιτικώς άσκησης των καθηκόντων του, η οποία και απέληξε στην τέλεση ποινικώς αξιόλογων πράξεων. Ο Γιάνης Βαρουφάκης ως Υπουργός όφειλε να υπηρετεί το γενικό συμφέρον, τη λαϊκή εντολή, τις οδηγίες του Πρωθυπουργού εντός του πλαισίου των προγραμματικών θέσεων της Κυβέρνησης. Δεν καταλειπόταν σε αυτόν η ερμηνεία της λαϊκής εντολής κατά το δοκούν, την οποία ως σοφιστής αντιλαμβάνεται σαν το πρόσωπο του Ιανού και κυρίως δεν υφίσταντο στο πρόσωπό του τα εχέγγυα της αυθεντικής ερμηνείας της λαϊκής εντολής. Έτσι, από τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης, τις δημόσιες δηλώσεις του Πρωθυπουργού, την κοινή δήλωση των πολιτικών αρχηγών της 6.7.2015 και το συντριπτικό αποτέλεσμα των ψηφοφοριών της Βουλής στις συνεδριάσεις της 10.7.2015, 15.7.2015 και 22.7.2015 εξάγεται, ότι δεν μπορεί να ανιχνευθεί πλειοψηφική και νομιμοποιημένη δημοκρατικά λαϊκή εντολή, έστω και υπέρ του ενδεχόμενου της εξόδου της χώρας απ’ την Ευρωζώνη. Ο Γιάνης Βαρουφάκης με την επίμαχη και δημοσιοποιηθείσα παρέμβασή του στο προλεχθέν φόρουμ αποκάλυψε ότι ανέθεσε σε άγνωστο παιδικό του φίλο και καθηγητή σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, που διόρισε ως συνεργάτη του στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, να δημιουργήσει τις τεχνικές προϋποθέσεις για το σχεδιασμό και τη λειτουργική εφαρμογή ενός παράλληλου τραπεζικού συστήματος. Περαιτέρω, αποκάλυψε ότι έδωσε εντολή στον ως άνω άγνωστο συνεργάτη του να υποκλέψει και να επεξεργαστεί τα Α.Φ.Μ. του συνόλου των φορολογουμένων με ηλεκτρονική εισβολή (hacking) στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Επίσης, αποκάλυψε ότι η ανωτέρω ηλεκτρονική εισβολή στο λογισμικό πρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομικών πραγματοποιήθηκε με την αντιγραφή των Α.Φ.Μ. και των κωδικών σ’ ένα μεγάλο υπολογιστή, ευρισκόμενο στο γραφείο του άγνωστου φίλου και συνεργάτη. Ο Γιάνης Βαρουφάκης δήλωσε επίσης, ότι οι ως άνω δικαιοπολιτικώς απαράδεκτες και ποινικώς αξιόλογες πράξεις ολοκληρώθηκαν υπό τις εντολές και την εποπτεία του, προσθέτοντας ότι δήθεν ανέμενε να λάβει το πράσινο φως απ’ τον Πρωθυπουργό, όταν έκλειναν οι Τράπεζες, προκειμένου να μεταβεί στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ώστε να συνδέσει το φορητό υπολογιστή του άγνωστου φίλου και συνεργάτη του, με το σύστημα, ενεργοποιώντας τη λειτουργία του παράλληλου τραπεζικού συστήματος, που θα υποστήριζε την εισαγωγή είτε παράλληλου προς το ευρώ, είτε εθνικού νομίσματος. Παρά ταύτα, η ιστορία απέδειξε ότι ο Γιάνης Βαρουφάκης ουδέποτε έλαβε πράσινο φως από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος, όπως συνάγεται απ’ τις ενέργειές του και τις πολιτικές του πρωτοβουλίες είναι ο εγγυητής της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας, σε αντίθεση με το Γιάνη Βαρουφάκη, που σχεδίασε και υλοποίησε ένα ηλεκτρονικό πραξικόπημα ενεργώντας εκτός των ορίων της νομιμότητας και με μεθόδευση παρακρατικού τύπου.

12. Οι προλεχθείσες δημόσιες ομολογίες του Γιάνη Βαρουφάκη, ότι έδωσε την εντολή, οργάνωσε και επέβλεψε την εκτέλεση των ανωτέρω ενεργειών δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, αφού περιβάλλονται τον φυσικό ήχο της φωνής του, η οποία τις περιγράφει αναλυτικώς και με απάδουσα προς τον ελληνικό λαό τη δημοκρατική αρχή και την αρχή της νομιμότητας θρασύτητα και αμετροέπεια, αφού την ίδια στιγμή που τις εξέφραζε την 16.7.2015, δήλωνε την ετοιμότητά του να τις διαψεύσει αν δημοσιοποιηθούν.

…..

 

Αθήνα, 28.7.2015

Ο υποβάλλων τη μηνυτήρια αναφορά

 

http://www.protothema.gr/files/1/2015/07/28/paper32.doc

20 comments on “Μήνυση κατά Βαρουφάκη και παντός υπευθύνου υπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ για εσχάτη προδοσία

 1. Karen Hudes: “A Coup Has Taken Place In Athens, The Greeks Have Been Scammed!”

  Who is Karen Hudes?

  Karen Hudes studied law at Yale Law School and economics at the University of Amsterdam. She worked in the US Export Import Bank of the US from 1980-1985 and in the Legal Department of the World Bank from 1986-2007. She established the Non Governmental Organization Committee of the International Law Section of the American Bar Association and the Committee on Multilateralism and the Accountability of International Organizations of the American Branch of the International Law Association.

  http://kahudes.net/about-us/

 2. έκθεση του ΔΝΤ για το “εξαιρετικά μη βιώσιμο” χρέος…

  15.7.15

  2. Τα γεγονότα των τελευταίων δυο εβδομάδων –το κλείσιμο των τραπεζών και η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων- επιφέρουν μεγάλο βάρος στο τραπεζικό σύστημα και στην οικονομία, οδηγώντας σε περαιτέρω σημαντική επιδείνωση της βιωσιμότητας του χρέους σε σχέση με αυτό που προβλέπονταν στην πρόσφατα δημοσιοποιηθείσα DSA μας. Μια πλήρης και ολοκληρωμένη αναθεώρηση αυτής της ανάλυσης βιωσιμότητας χρέους μπορεί να γίνει μόνο σε αργότερο στάδιο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης ως αποτέλεσμα του κλεισίματος του τραπεζικού συστήματος και των λεπτομερειών των πολιτικών που ακόμα δεν έχουν συμφωνηθεί. Ωστόσο, είναι ήδη ξεκάθαρο σ’ αυτό το στάδιο πως θα υπάρξει σημαντική αύξηση της χρηματοδοτικής ανάγκης. Η προκαταρκτική (αμοιβαία συμφωνημένη) εκτίμηση των τριών θεσμών είναι ότι οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες μέχρι το τέλος του 2018 θα αυξηθούν στα 85 δισ. ευρώ, ή περίπου 25 δισ. ευρώ υψηλότερα αυτού που προέβλεπε η DSA του ΔΝΤ που δημοσιεύθηκε πριν από δυο εβδομάδες, σε μεγάλο βαθμό λόγω της εκτιμώμενης ανάγκης για μεγαλύτερο «μαξιλάρι» για τον τραπεζικό τομέα, στα 25 δισ. ευρώ.

  http://nonews-news.blogspot.gr/2015/07/blog-post_7558.html

  • Η εκθέσεις:

   1.GREECE: PRELIMINARY DRAFT DEBT SUSTAINABILITY ANALYSIS

   June 26, 2015

   Financing needs add up to over €50 billion over the three-year period from
October 2015 to end–2018. It is assumed that it could take until September for the Greek authorities to complete the prior actions and for the necessary assurances on financing and debt sustainability to be in place. Financing needs until then could be met from already committed European funds, including the temporary use of about €6 billion of the HFSF buffer. The 12-month forward financing requirements from October 2015 onward amount to about €29 billion. This includes the need to reconstitute the bank recapitalization buffer, pending a comprehensive assessment of capital needs, in view of the high non-performing loans in the banking sector. The 3- year financing need from October 2015 to December 2018 amounts to about €52 billion. The amount and tranching of Fund disbursements will be determined by the IMF’s Executive Board. However, it is assumed, in line with the practice in euro zone programs, that the European partners will cover at least 2/3 of the financing needs.

   2) AN UPDATE OF IMF STAFF’S PRELIMINARY PUBLIC DEBT SUSTAINABILITY ANALYSIS

   July 14, 2015

   Greece’s public debt has become highly unsustainable. This is due to the easing of policies during the last year, with the recent deterioration in the domestic macroeconomic and financial environment because of the closure of the banking system adding significantly to the adverse dynamics. The financing need through end-2018 is now estimated at Euro 85 billion and debt is expected to peak at close to 200 percent of GDP in the next two years, provided that there is an early agreement on a program. Greece’s debt can now only be made sustainable through debt relief measures that go far beyond what Europe has been willing to consider so far.

   €85 billion – €50 billion = €35 billion

 3. Plan B “Koρυδαλλός

  Το plan B που σχεδίαζε ο Γιάνης Βαρουφάκης κατ’ εντολήν του πρωθυπουργού και το οποίο ο ίδιος ο πρώην ΥΠΟΙΚ αποκάλυψε σε στελέχη ξένων hedge funds, στα πλαίσια διεθνούς forum που έλαβε χώρα στις 16 Ιουλίου, φέρνει στο φως η Καθημερινή της Κυριακής.

  Πρόκειται για το plan B που είναι πολύ πιθανόν να τον οδηγήσει στον Κορυδαλλό καθώς πληθαίνουν τα επιβαρυντικά στοιχεία που συγκεντρώνουν τουλάχιστο δύο βουλευτές της ΝΔ (οι κ.κ. Πλεύρης και Βορίδης) αλλά και συνταξιούχοι δικαστικοί και εισαγγελείς που αποτελούν τον σκληρό πυρήνα της Δεξιάς στην Δικαιοσύνη.

  Κύκλοι τους υποστηρίζουν πως μετά και την αποκάλυψη της Ξένιας Κουναλάκη στην “Καθημερινή” ο πρώην υπουργός Οικονομκών καθώς και όσοι συμμετείχαν στο σχέδιο που συμπεριλάμβανε ακόμη και υποκλοπές ΑΦΜ αργά η γρήγορα θα οδηγηθούν στην Δικαιοσύνη.

  Τελικά αυτή η κυβέρνηση αντί να κλείσει φυλακή τους διαπλεκόμενους θα πάει σούμπιτη η ίδια στον Κορυδαλλό.

  Ακολουθεί το δημοσίευμα της Καθημερινής>

  Plan b με υποκλοπές και χάκινγκ

  Ενα λεπτομερές plan B είχε αναλάβει, με εντολή του Αλέξη Τσίπρα, να εκπονήσει από τον περασμένο Δεκέμβριο ο τέως υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης, ο οποίος είχε στόχο να δημιουργήσει ένα παράλληλο τραπεζικό σύστημα, «που θα ήταν μεν προσδιορισμένο σε ευρώ, αλλά εν μια νυκτί θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια νέα δραχμή».

  Ο άκρως ενδιαφέρων διάλογος με επενδυτές και στελέχη διεθνών hedge funds έγινε στις 16 Ιουλίου, με συντονιστή τον βαρώνο Νόρμαν Λάμοντ, γνωστό πολιτικό των Βρετανών Συντηρητικών και πρώην υπουργό Οικονομικών επί πρωθυπουργίας Τζον Μέιτζορ, στο πλαίσιο διεθνούς φόρουμ που ασχολείται με αναλύσεις.

  Από την έναρξη της συζήτησης, ο κ. Βαρουφάκης ενημερώνεται σαφώς ότι «αυτή η συνομιλία καταγράφεται».

  Παρ’ όλα αυτά, ο τέως υπουργός Οικονομικών περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια το εναλλακτικό σχέδιό του, το οποίο προέβλεπε υποκλοπή των ΑΦΜ, από έναν παιδικό του φίλο που είχε διορίσει στο υπουργείο για να παρακάμψει την κ. Σαββαΐδου, και ηλεκτρονική εισβολή (χάκινγκ) στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Οταν μετά από σχετική έκκλησή του οι συμμετέχοντες τον διαβεβαιώνουν ότι όσα τους εκμυστηρεύεται στη συζήτηση δεν θα βγουν παραέξω, εκείνος απαντάει γελώντας: «Και αν το κάνουν, θα το αρνηθώ, θα το διαψεύσω».

  Από τον Δεκέμβριο

  Η «Κ» δημοσιεύει αποσπάσματα (προφανώς η εφημερίδα έχει στην διαθεσή της και επιπλέον ντοκουμέντα) από τις αποκαλύψεις του Γιάνη Βαρουφάκη: «Πρέπει να παραδεχθώ ότι δεν είχαμε εντολή να βγάλουμε την Ελλάδα από το ευρώ. Αυτό για το οποίο είχαμε εντολή ήταν να διαπραγματευτούμε ένα είδος συμφωνίας με το Eurogroup και την ΕΚΤ, που θα καθιστούσε την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη βιώσιμη. Η εντολή πήγαινε λίγο πιο πέρα, τουλάχιστον κατά την εκτίμησή μου. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός μάς εξουσιοδότησε να συνεχίσουμε ενεργά και με σθένος αυτήν τη διαπραγμάτευση στο σημείο, κατά το οποίο –αν δεν κατορθώναμε να κλείσουμε μια βιώσιμη συμφωνία– θα έπρεπε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο εξόδου από το ευρώ».

  Σε κάποιο σημείο, ο τ. υπουργός Οικονομικών υπενθυμίζει στην «εικονική» ομήγυρη: «Δεν έχουμε ένα νόμισμα το οποίο μπορούμε να υποτιμήσουμε έναντι του ευρώ, έχουμε το ευρώ». Παράλληλα, εξηγεί το σχέδιο του σκληρού άνδρα του Βερολίνου για ένα Grexit και στη συνέχεια το δικό του: «Ο Σόιμπλε, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, είναι αποφασισμένος να πετύχει ένα Grexit, έτσι τίποτα δεν έχει τελειώσει. Επιτρέψτε μου, όμως, να είμαι πολύ ακριβής σε αυτό το σημείο.

  Ο πρωθυπουργός προτού γίνει πρωθυπουργός και προτού κερδίσει τις εκλογές τον Ιανουάριο μού έδωσε το πράσινο φως να εκπονήσω ένα Ρlan b. Και συγκέντρωσα μια πολύ ικανή ομάδα, μικρή, όπως έπρεπε να είναι, επειδή για προφανείς λόγους έπρεπε να δράσει υπό άκρα μυστικότητα. Αρχίσαμε να εργαζόμαστε από τα τέλη Δεκεμβρίου, ξεκινώντας από τις αρχές Ιανουαρίου για τη δημιουργία της. Αφήστε όμως, αν αυτό σας ενδιαφέρει, να σας περιγράψω κάποια πολιτικά και θεσμικά εμπόδια, που δυσχέραναν την ολοκλήρωση του έργου μας και την ενεργοποίησή του.

  Το έργο είχε λίγο-πολύ ολοκληρωθεί, είχαμε ένα Ρlan b, αλλά η δυσκολία ήταν να προχωρήσουμε από τους πέντε ανθρώπους, που το σχεδίαζαν, στους χίλιους που θα το υλοποιούσαν. Γι’ αυτό θα έπρεπε να εξασφαλίσω μία ακόμη εξουσιοδότηση, την οποία ουδέποτε έλαβα, αλλά να σας δώσω ένα παράδειγμα: Σχεδιάζαμε σε ένα μεγάλο αριθμό μετώπων, οπότε αναφέρω ένα ενδεικτικά. Πάρτε την περίπτωση των πρώτων λεπτών μετά το κλείσιμο των τραπεζών. Τα ΑΤΜ δεν λειτουργούν και πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα παράλληλων πληρωμών, ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί η οικονομία για λίγο, ενώ πρέπει να δοθεί στον πληθυσμό η αίσθηση ότι το κράτος ελέγχει την κατάσταση και πως υπάρχει κάποιο σχέδιο.

  Αυτό που σχεδιάζαμε να κάνουμε είναι το εξής: Υπάρχει η ιστοσελίδα της φορολογικής υπηρεσίας, όπως στη Βρετανία και αλλού, όπου πολίτες, φορολογούμενοι μπαίνουν στο σάιτ, χρησιμοποιούν τον κλειδάριθμό τους και μεταφέρουν μέσω web banking χρήματα από τους λογαριασμούς τους στο ΑΦΜ τους, ώστε να πληρώσουν τον ΦΠΑ, τον φόρο εισοδήματος κ.λπ. Σχεδιάζαμε να δημιουργήσουμε μυστικούς λογαριασμούς, συνδεδεμένους με κάθε ΑΦΜ, χωρίς να το πούμε σε κανέναν, ώστε να έχουμε αυτό το σύστημα σε λειτουργία υπό άκρα μυστικότητα. Με το πάτημα ενός κουμπιού θα μας επιτρεπόταν να διανείμουμε pin σε κάθε κάτοχο ΑΦΜ, δηλαδή σε κάθε φορολογούμενο.

  Ας πάρουμε, για παράδειγμα, την περίπτωση κατά την οποία το κράτος χρωστάει ένα εκατ. ευρώ σε φαρμακευτική επιχείρηση για την αγορά φαρμάκων για λογαριασμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Θα μπορούσαμε αμέσως να δημιουργήσουμε μια ψηφιακή μεταφορά σε αυτόν τον λογαριασμό του ΑΦΜ της επιχείρησης και να τους παράσχουμε ένα pin ώστε να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν ως έναν παράλληλο μηχανισμό πληρωμής, σε οποιονδήποτε άλλο, ενώ παράλληλα να γίνονται και φορολογικές πληρωμές προς το κράτος. Αυτό θα δημιουργούσε ένα παράλληλο τραπεζικό σύστημα, δίνοντάς μας λίγο αέρα να αναπνεύσουμε, ενώ οι τράπεζες θα ήταν κλειστές, λόγω της επιθετικής πολιτικής της ΕΚΤ.

  »Αυτό το σχέδιο αναπτύχθηκε πολύ καλά και θα έκανε μεγάλη διαφορά, επειδή πολύ γρήγορα θα μπορούσαμε να το επεκτείνουμε, χρησιμοποιώντας εφαρμογές σε smartphones (apps) και θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα παράλληλο σύστημα σε λειτουργία, το οποίο θα ήταν μεν προσδιορισμένο σε ευρώ, αλλά εν μια νυκτί θα μπορούσε να μετατραπεί και σε μια νέα δραχμή».

  Λίγο αργότερα, αφηγείται «μια συναρπαστική ιστορία, τι είδους δυσκολίες αντιμετώπισα. Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων στο υπουργείο μου ελέγχεται πλήρως και απευθείας από την τρόικα. Δεν ήταν υπό τον δικό μου έλεγχο ως αρμόδιου υπουργού, αλλά ελεγχόταν από τις Βρυξέλλες. Ο γενικός γραμματέας διορίζεται με μια συγκεκριμένη διαδικασία και ελέγχεται από την τρόικα, όπως και ολόκληρος ο μηχανισμός.

  Είναι σαν τα δημόσια έσοδα στο Ηνωμένο Βασίλειο να ελέγχονται από τις Βρυξέλλες· είμαι σίγουρος ότι όπως το ακούτε σας σηκώνεται η τρίχα. ΟΚ, λοιπόν, το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα ήταν πως ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων, από την άλλη, ελεγχόταν από εμένα, ως αρμόδιο υπουργό. Και διόρισα έναν καλό φίλο μου, παιδικό φίλο μου, που έγινε καθηγητής Τεχνολογικής Πληροφόρησης στο Κολούμπια στις ΗΠΑ. Τον επιστράτευσα επειδή του είχα εμπιστοσύνη να προχωρήσει στην ανάπτυξη αυτού του συστήματος. Κάποια στιγμή, μία εβδομάδα ή λίγο αργότερα αφότου μετακομίσαμε στο υπουργείο, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι έχει τον έλεγχο των μηχανημάτων (θα είναι η πρώτη φορά που πραγματικός καθηγητής του Κολούμπια θα μπει στον Κορυδαλλό;), του hardware, όχι όμως και του λογισμικού (software). “Το software ανήκει στην τρόικα, που ελέγχει τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Τι να κάνω;”».

  Και προσθέτει ο κ. Βαρουφάκης: «Είχαμε λοιπόν μια συνάντηση, μόνο οι δυο μας, ουδείς άλλος γνώριζε, και εκείνος μου είπε: “Ακου, αν ζητήσω την άδειά τους για να αρχίσω να εφαρμόζω αυτό το σχέδιο, τότε η τρόικα θα μάθει αμέσως ότι σχεδιάζουμε ένα παράλληλο σύστημα. Αλλά εγώ του είπα ότι αυτό δεν μας κάνει, γιατί δεν θέλουμε να αποκαλύψουμε τα σχέδιά μας σε αυτήν τη φάση. Ετσι τον εξουσιοδότησα, και αυτό δεν πρέπει να το πείτε σε κανέναν, πρέπει να παραμείνει μεταξύ μας…».

  Ο συντονιστής του conference call τον διακόπτει: «Υπάρχουν σίγουρα κάποιοι που ακούνε αυτήν τη στιγμή, αλλά δεν θα το πούνε στους φίλους τους».

  Ο κ. Βαρουφάκης συνεχίζει γελώντας: «Ξέρω, ξέρω, ότι δεν θα το κάνουν. Αλλά και αν το κάνουν, θα το αρνηθώ, θα το διαψεύσω. Αποφασίσαμε λοιπόν να χακάρουμε το λογισμικό πρόγραμμα του υπουργείου ώστε να μπορέσουμε να αντιγράψουμε τους κωδικούς της ιστοσελίδας σε ένα μεγάλο υπολογιστή στο γραφείο του (φίλου μου), ώστε να μπορέσει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει το παράλληλο σύστημα πληρωμών».
  Καταλήγει δε πως «…ήμασταν έτοιμοι να πάρουμε το πράσινο φως από τον πρωθυπουργό, όταν θα κλείναν οι τράπεζες, ώστε να μεταβούμε στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, που δεν ελέγχεται από εμάς, αλλά από τις Βρυξέλλες, και να συνδέσουμε αυτόν τον φορητό υπολογιστή προκειμένου να ενεργοποιήσουμε το σύστημα. Προσπαθώ να σας μεταφέρω το είδος των θεσμικών προβλημάτων που αντιμετωπίσαμε, των θεσμικών εμποδίων που είχαμε στην προσπάθειά μας να χαράξουμε μια ανεξάρτητη πολιτική για να απαλύνουμε τις συνέπειες από το κλείσιμο των τραπεζών από την ΕΚΤ».

  http://kourdistoportocali.com/post/45727/plan-b

 4. Επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών Γιάνη (με ένα ν) Βαρουφάκη.

  Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015

  Λίγο πριν από το αυριανό, κρίσιμο Eurogroup στο οποίο η Ελλάδα διαπραγματεύεται με τους εταίρους ζητώντας τη διακοπή του Μνημονίου κι ένα καλύτερο αύριο για την Ελλάδα, οι δημοσιογράφοι Μάκης Βραχιολίδης και Γιάννης Παπαζήσης επέδωσαν ανοικτή επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών Κύριο Ιωάννη Βαρουφάκη.
  Στην επιστολή αυτή καταδεικνύεται η κλοπή σε βάρος του λαού από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, σε συμπαιγνία με τις 4 συστημικές τράπεζες, προτείνοντας παράλληλα λύση στο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί! Λύση η οποία θα είναι σωτήρια για τη χώρα. Ελπίζουμε ότι η επιστολή και η λύση που προτείνεται, θα φανεί πολύτιμη στον κ. Βαρουφάκη.
  Ιδού η επιστολή:

  Κύριε υπουργέ,
  γνωρίζουμε το μέγεθος της επιστημοσύνης σας αλλά και τις προθέσεις σας με την ανάληψη των καθηκόντων σας, όπως επίσης και το εύρος των δραστηριοτήτων σας, εδώ και 2 εβδομάδες που αναλάβατε το δύσκολο αυτό έργο. Εμείς λοιπόν θέλουμε με την παρούσα επιστολή να σας βοηθήσουμε για το καλό της πατρίδος διότι εάν αποτύχετε αυτό θα έχει συνέπειες δραματικές για όλους μας.
  Με τη δημοσιογραφική μας ιδιότητα ήρθαμε σε επαφή με σημαντικά πρόσωπα και τα στοιχεία που συλλέξαμε από τις συνεντεύξεις που πήραμε πιστεύουμε ότι θα σας είναι χρήσιμα για να φέρετε σε πέρας το υπερμεγέθους δυσκολίας έργο που αναλάβατε στην πολύ δύσκολη αυτή στιγμή για το έθνος και κάθε δυνατή βοήθεια από όπου και αν προέρχεται, πιστεύουμε ότι θα σας φανεί χρήσιμη.
  Επί της ουσίας λοιπόν σας γνωστοποιούμε ότι οι 4 πρώην πρωθυπουργοί δανείστηκαν από το εξωτερικό 233 δις ευρώ και τα έδωσαν όλα στις 4 ελληνικές συστημικές τράπεζες για την ανακεφαλαιοποίηση αυτών και τα χρέωσαν στον ελληνικό λαό, με συνέπεια σήμερα να εμφανίζονται ότι δεν χρεωστάνε αυτές στους δανειστές της χώρας μας αλλά εμείς, ο ελληνικός λαός!!! Αυτό Κύριε υπουργέ έγινε μέσω των ΦΕΚ νο250 της 9-12-2008

  Ν. 3723/08 , ΦΕΚ νο 65 την 6-5-2010

  Ν. 3845/10, ΦΕΚ νο 148 την 3-9-2010 ,

  Ν. 3872/10, ΦΕΚ νο 256 την 9-12-2011

  Ν. 4031/11 και ΦΕΚ νο 94 την 11-9-2012.

  Στα παραπάνω ΦΕΚ και στους αντίστοιχους Νόμους θα δείτε ότι οι προκάτοχοί σας έβαλαν ως εγγύηση το ίδιο το κράτος και το μέλλον όλων μας το υποθήκευσαν στο αγγλικό δίκαιο, πράγμα απαράδεκτο! Δανείστηκαν χωρίς λόγο 233 δις ευρώ, τα έδωσαν στις τράπεζες και έβαλαν ως εγγυητή το κράτος, δηλαδή όλους μας, δίνοντας ως εγγύηση ομόλογα του ελληνικού κράτους τα οποία υποχρεωνόμαστε να πληρώσουμε εμείς επειδή δεν πληρώνουν οι τράπεζες. Οι τραπεζίτες, με την ανοχή και εγγύηση του κρατικού μηχανισμού επειδή αρνούνται να τα πληρώσουν, καλούμαστε όλοι μας να πετύχουμε το ακατόρθωτο, να πληρώσουμε δηλαδή ως λαός 233 δις ευρώ συν τους τόκους, χωρίς να τα έχουμε πάρει εμείς αυτά τα δάνεια!
  Ρωτούμε λοιπόν, είναι ή δεν είναι ιδιωτικές εταιρείες όλες οι ελληνικές τράπεζες; Έπρεπε οι μέτοχοί τους να αναλάβουν την ανακεφαλαιοποίησή τους με δικά τους έξοδα; Πού έχει ξανασυμβεί το κράτος να αναλαμβάνει την ανακεφαλαιοποίηση ιδιωτικών εταιρειών; Είναι ή δεν είναι παράνομο αυτό;
  Καλείστε λοιπόν να ερευνήσετε το όλο θέμα με τα στοιχεία που σας δώσαμε, να ζητήσετε τα χρήματα αυτά να καταβληθούν από τις 4 ελληνικές συστημικές τράπεζες που τα έχουν στα χρηματοκιβώτιά τους ή σε off shore εταιρείες τους και αν δεν τα επιστρέψουν, να περάσουν από δίκη άπαντες όσοι συνέργησαν σε αυτό το ασύλληπτου μεγέθους οικονομικό έγκλημα που έγινε σε βάρος όλων μας.
  Μόλις επιστρέψουν τα χρήματα στα κρατικά ταμεία οι τράπεζες, με οποιοδήποτε τρόπο είτε δια της μεταξύ σας συνεννοήσεως είτε δια της δικαστικής οδού (που δεν θα πρέπει να καθυστερήσει καθόλου), τότε να επιστραφούν στους δανειστές μας για να ανακουφιστεί η χώρα και οι πολίτες από αυτό το πραγματικά τεράστιο και πρωτοφανές πρόβλημα. Αμέσως μετά να ακυρωθούν τα μνημόνια εις το ελληνικό κοινοβούλιο διότι ψηφίστηκαν αντισυνταγματικώς ως προσχέδια νόμων και όχι ως δανειακές συμβάσεις στα μνημόνια 2 και 3 και η απόδειξη βρίσκεται στο ΦΕΚ της 14-2-2012 Ν. 4046

  ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΕΚ 240 ΤΗΣ 12-12 2012
  Το δε μνημόνιο Νο1 το πέρασαν μόνοι τους από την βουλή οι Παπανδρέου και Παπακωνσταντινου. Επί αυτών μάλιστα απεφάνθη και ο κύριος Κατρούγκαλος ως έξης: «Καμία από τις τρεις δανειακές συμβάσεις, κανένα από τα Μνημόνια δεν ήρθε να κυρωθεί στη βουλή με τον τρόπο που προβλέπει το Σύνταγμα δηλαδή ως υπογραμμένη Συνθήκη και μάλιστα με την πλειοψηφία των 3/5. Η πρώτη δανειακή σύμβαση κατατέθηκε και αποσύρθηκε και η δεύτερη και Τρίτη ψηφίστηκαν ως σχέδια και μάλιστα με το τέχνασμα των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου. Αρχικά εγκρίθηκαν τα σχέδια όχι οι συμβάσεις και μετά κυρώθηκαν . Δεν επιδιώχθηκε η ακύρωσή τους διότι δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε συνταγματικό δικαστήριο που να επιτρέπει τον έλεγχο αυτών των πραγμάτων . Το ΣτΕ ελέγχει μόνο την νομιμότητα Διοικητικών πράξεων, όχι διεθνών συμβάσεων και ο Άρειος Πάγος δεν έχει καμία τέτοια αρμοδιότητα. Όσο δεν έχουν Συνταγματικό Δικαστήριο αυτές οι πολιτικές πράξεις δεν μπορούν να έχουν έλεγχο. Στο δεν Διεθνές Δικαστήριο πάλι δεν υπάρχει δικαστήριο που να ελέγχει ένα τέτοιο εσωτερικό ζήτημα».
  Πιστεύουμε ότι έγινε αντιληπτό το μέγεθος του εγκλήματος που συντελέστηκε σε βάρος του ελληνικού λαού.
  Παίρνετε λοιπόν πίσω τα 233 δις από τις τράπεζες, που τα έδωσε αναίτια το κράτος, ακυρώνετε τα μνημόνια, δίνετε τα χρήματα πίσω στους δανειστές μας και ησυχάζουμε άπαξ δια παντός.
  Αυτή είναι η πιο ασφαλής οδός Κύριε Υπουργέ και δι’ αυτής της οδού δεν θα χρειαστεί να έρθετε σε ρήξη με κανένα ευρωπαϊκό κράτος ούτε να ζητήσετε βοήθεια από κανένα άλλο ευρωπαϊκό κράτος. Αν πράξετε αυτό τότε μπορείτε να πάτε την Γερμανία στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για να μας αποδώσει τις πολεμικές αποζημιώσεις και όσα μας οφείλει από το κατοχικό δάνειο τα οποία ξεπερνούν συνολικά τα 500 δις ευρώ συμφώνα με τον κύριο Μανώλη Γλέζο. Έτσι την «τινάζετε» στον αέρα για να μην μπορέσει ξανά να σας υποδείξει ποιος είναι ο έντιμος και ποιος όχι αλλά και ποιος χρωστάει τελικά σε ποιον Κύριε Υπουργέ.
  Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο σας.
  Μετά τιμής
  Ιωάννης Παπαζήσης δημοσιογράφος- συγγραφέας

  http://indobserver.blogspot.gr/2015/02/blog-post_448.html

 5. Eπιστολή Γ.Βαρουφάκη προς ΥΠΟΙΚ Γ.Στουρνάρα

  27 Ιουνίου 2012

  Φίλε μου Γιάννη

  Από την μία μεριά θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια. Από την άλλη, λόγω της ειλικρινούς φιλίας μας, νιώθω την ανάγκη να πω ότι άξιζες κάτι καλύτερο από το τιμόνι της οικονομίας αφού το πλοίο προσέκρουσε στα βράχια.

  Ξέρω ότι, με τον έμφυτο ενθουσιασμό σου, το εννοείς όταν λες ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες να βγει η χώρα από την Κρίση. Είναι ο ίδιος ενθουσιασμός που σε έκανε τότε, στα μέσα της δεκαετίας του ’90, να πιστέψεις (όταν όλοι σε κορόιδευαν) πως η Ελλάδα μπορεί να μπει στην ευρωζώνη – μια πίστη που σχέδον μόνος σου μετέτρεψες (από την θέση του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, και βασικού διαπραγματευτή με τους ευρωπαίους) σε πραγματικότητα.

  Όμως, Γιάννη, αυτή την φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τότε, στα 1995, η Ευρώπη δημιουργούσε κάτι το νέο και συναρπαστικό. Το ερώτημα τότε ήταν αν μπορεί η μικρή και σαθρή Ελλάδα να γίνει αποδεκτή σε αυτό το νέο δημιούργημα, στο ευρωσύστημα, με μια άμβλυνση και κάπως δημιουργική ερμηνεία των όρων που ίσχυαν. Σήμερα η Ευρώπη αποδομείται. Μια άμβλυνση και κάπως δημιουργική ερμηνεία των όρων του τωρινού «παιγνίου» δεν θα βοηθήσει. Και δεν θα βοηθήσει ούτε εμάς, την Ελλάδα, αλλά ούτε και εκείνους, τον «σκληρό πυρήνα» της Ευρώπης.

  Αποδεχόμενος την θέση του υπουργού Oικονομικών αποδέχθηκες δύο γιγάντιαιες προκλήσεις. Η πρώτη αφορά, προφανώς, στις διαπραγματεύσεις για το Μνημόνιο 3. Η δεύτερη σχετίζεται με τις εσωτερικές «μεταρρυθμίσεις» για τις οποίες τόσο πολύ έχεις δουλέψει κι έχεις επιχειρηματολογήσει από την θέση του Γενικού Διευθυντή του ΙΟΒΕ.

  Ως προς το δεύτερο, όλοι θα καραδοκούν περιμένοντας να δουν πώς θα υλοποιήσεις τις μεταρρυθμίσεις που πρότεινες όλον αυτόν τον καιρό, καθώς και το αν τελικά θα οδηγήσουν (σε περίπτωση που εισαχθούν) στην ώθηση της οικονομίας που προέβλεπε το ΙΟΒΕ (π.χ. θεαματική αύξηση του ΑΕΠ). Γνωρίζεις ότι διαφωνούσα με εκείνες τις προβλέψεις σας. Πολύ φοβάμαι όμως, όχι ότι θα διαψευτείς από τα πράγματα, αλλά ότι δεν θα «προκάνεις» (πού ’λεγε κι ο Χαρίλαος) καν να εισάγεις τις μεταρρυθμίσεις σου καθώς ο εκτροχιασμός του τραίνου της Ευρώπης θα δημιουργήσει τέτοια πενία και τόσους κραδασμούς που η χώρα θα αποδειχθεί μη μεταρρυθμίσιμη για πολλά έτη μετά το τέλος της υπουργικής σου θητείας. Με απλά λόγια, η πρώτη σου πρόκληση, η ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση, θα προσδιορίσει το αν θα σου δοθεί η ευκαιρία να έρθεις αντιμέτωπος με την δεύτερη. Είναι κάτι που ξέρω ότι γνωρίζεις αλλά απλά το καταγράφω επειδή δεν πρέπει να κριθείς από την μη εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στις οποίες πιστεύεις βαθειά όταν για αυτήν (την μη εφαρμογή) θα φταίει η αποδόμηση της Ευρώπης.

  Ας έρθουμε όμως τώρα στην πρώτη και βασική σου πρόκληση, σε αυτά που θα βρεις μπροστά σου στην Εσπερία. Γιάννη, δεν υπάρχει χρόνος πια για επιμήκυνση του προβλήματος. Τα Μνημόνια 1&2, σε τελική ανάλυση, είχαν την λογική του να κερδίσουμε χρόνο μπας και ορθοποδήσουμε. Διαφωνήσαμε, εσύ κι εγώ, ως προς την σοφία αυτής της «στρατηγικής». Όμως, αυτή μας η διαφωνία έχει γίνει πλέον «ακαδημαϊκή». Κι αυτό επειδή ένα τρίτο Μνημόνιο δεν θα μας εξασφαλίσει χρόνο καθώς η άμμος στην κλεψύδρα του ευρώ τείνει να σωθεί. Όσο ρέει ακόμα, κι όσο σου δίνεται η δυνατότητα να πεις δυο ή τρία πράγματα στο Ecofin, πρέπει να την χρησιμοποιήσεις όχι για να πετύχεις μια καλή «παράταση» για την Ελλάδα αλλά για να αλλάξεις τους όρους της συζήτησης. Για να το πω απλά, αν επιστρέψεις από την επόμενη Σύνοδο με καλύτερους όρους του Μνημονίου 2, τότε το φθινόπωρο η ιστορία θα σου επιφυλάσσει την πιο άδικη τιμωρία έλληνα υπουργού: του να αναγκαστεί ο άνθρωπος που προσέφερε τα μέγιστα για να είναι η Ελλάδα στο ευρώ να παρακολουθεί από την Πλατεία Συντάγματος την έξοδο της χώρας από ένα ευρώ υπό συνολική κατάρρευση.

  Μπορείς μόνος σου να σταματήσεις την επερχόμενη λαίλαπα; Δεν γνωρίζω. Αλλά θα μοιραστώ την έμφυτη αισιοδοξία σου και θα καταθέσω περιληπτικά μερικές σκέψεις αναφορικά με το βασικό ζητούμενο: Πρέπει να δεσμεύσεις του ευρωπαίους σε μια-δυο κινήσεις που θα τους αποτρέψουν να μας αποβάλουν από το ευρώ (σε μερικούς μήνες) και οι οποίες, παράλληλα, θα αλλάξουν την ημερήσια διάταξη στην Ευρώπη προς μια κατεύθυνση που μπορεί να σώσει το καταρρέον ευρωσύστημα. Ποιες είναι αυτές;

  Κίνηση 1: Να μην ζητήσεις νέα δάνεια, παρά το γεγονός ότι ξέρεις καλά πως το χρονοδιάγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, δεν βγαίνει με τα συμφωνημένα ποσά. Αντί για νέα δανεικά, να προτείνεις στο Ecofin τα κεφάλαια που πηγαίνουν στις τράπεζες για ανακεφαλαιοποίησή τους να μην καταγράφονται στο ελληνικό δημόσιο χρέος (και να μην χρειάζεται η αποπληρωμή τους από το ελληνικό δημόσιο). Αντίθετα, να πηγαίνουν κατ’ ευθείαν από το EFSF-ESM στις τράπεζες με το πρώτο να λαμβάνει ως αντάλλαγμα κοινές μετοχές τους, και, σε συνεργασία με την ΕΚΤ και την EBA (European Banking Authority), να επιβλέπει την εξυγείανση των τραπεζών. Όταν οι τράπεζες ορθοποδήσουν, το EFSF-ESM να πουλήσει αυτές τις μετοχές αυτές και τα δάνεια αποπληρώνονται χωρίς την ανάμειξη του ελληνικού δημοσίου.

  Το πλεονέκτημα αυτής της κίνησης (σε σχέση με την «επιτυχία» μιας επιμήκυνσης και νέων δανείων) είναι τριπλό: Πρώτον, απελευθερώνεις 30 δις από τα κονδύλια του 2ου Μνημονίου. Δεύτερον, βάζεις στο παιχνίδι, στο πλευρό της Ελλάδας, τους Rajoy και Monti. Τρίτον, και σημαντικότερο, καθιστάς την υπόλοιπη Ευρώπη συνέταιρους του ελληνικού τραπεζικού συστήματος καταργώντας ουσιαστικά την απειλή αποπομπής της Ελλάδας από το ευρώ.

  Κίνηση 2: Να επικαλεστείς πάμπολλα παραδείγματα (π.χ. τα χρέη της Βρετανίας προς τις ΗΠΑ μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο) ζητώντας moratorium των αποπληρωμών προς την τρόικα για ένα έτος και για όσο καιρό ο ρυθμός μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας είναι κάτω του 1%. Όταν ο ρυθμός αυτός ξεπεράσει το 1%, τότε οι αποπληρωμές να ξεκινούν και πάλι σταδιακά, και ως συνάρτηση της ανάπτυξης, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται.

  Το πλεονέκτημα εδώ είναι, και πρέπει να το πεις ευθαρσώς, ότι η Ευρώπη αποκτά έννομο συμφέρον να σταματήσει η ύφεση που κοντεύει να γκρεμίσει ό,τι έχει μείνει όρθιο στην χώρα. Επiπλέον, δίνει στους Γάλλους του Hollande το πάτημα που χρειάζονται για να ενεργοποιηθεί σωστά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

  Εν κατακλείδι, στόχος σου είναι να δεσμεύσεις τους εταίρους στην μη αποπομπή της Ελλάδας και σε κινήσεις διάσωσης του ευρώ. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν γνωρίζω αν είναι πλέον εφικτό. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι, διαφορετικά, αν απλώς πάρουμε μια επιμήκυνση ή περισσότερα δάνεια και παρατάσεις, η αποπομπή μας από ένα καταρρέον ευρώ θα είναι απολύτως σίγουρη. Ήδη εργάζονται για αυτή «παλιόφιλοί» σου (με τον Hans-Werner Sinn να είναι ο πιο εμφανής).

  Γιάννη, πριν 15 χρόνια περίπου χρόνια κατάφερες να δεσμεύσεις τους ευρωπαίους να βάλουν την Ελλάδα στους κόλπους του ευρώ. Όταν θα τους ξαναδείς υπό την νέα ιδιότητά σου οι μισοί δεν θα θυμούνται τον ρόλο σου εκείνο κι οι άλλοι μισοί δεν θα σε έχουν συγχωρέσει για αυτόν (καθώς, εν τη ανοησία τους θεωρούν την Ελλάδα ως την αρχή του ευρω-προβλήματος). Τις επόμενες εβδομάδες θα πρέπει να τους ξαναδεσμεύσεις. Αυτή την φορά, δεν μπορείς να πετύχεις την απαραίτητη δέσμευσή τους μέσα από smooth-talking, φιλοφρονήσεις, δημιουργική μακρο-λογιστική και επίδειξη εξυπνάδας. Αυτή την φορά πρέπει να τους δεσμεύσεις σε πράγματα τα οποία δεν θέλουν επ’ ουδενί να δεσμευτούν. Εκείνοι θέλουν το πολύ-πολύ να σου δώσουν περισσότερο σχοινί να κρεμαστείς (την λεγόμενη επιμήκυνση και χαλάρωση των όρων του Μνημονίου 2). Εσύ πρέπει να μην το δεχθείς αλλά να απαιτήσεις μια σκάλα στην οποία να ανέβουν κι εκείνοι.

  Κλείνοντας πιο προσωπικά, γνωρίζεις τα συναισθήματά μου για σένα. Θεωρώ σκανδαλώδες, παρόλο που δυο χρόνια τώρα διαφωνούμε έντονα, ότι έπρεπε τα πράγματα να έρθουν εδώ που έφτασαν για να σε χρησιμοποιήσει η φαύλη πολιτική σκηνή. Δίπλα σου, στην ίδια κυβέρνηση, έχεις τους εκπρόσωπους του καθεστώτος που μας οδήγησε στον γκρεμό. Θα έχεις πολύ λίγη υποστήριξη από αυτούς – κι είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις, όπως ξέρεις ότι σε περιμένουν στην γωνία για να σου φορτώσουν την όποια αποτυχία (είναι βλέπεις τόσο επιθετικά βλάκες που θεωρούν ότι θα υπάρξει «μετά»!). Σου εύχομαι να πετύχεις. Την μόνη βοήθεια που μπορώ να σου προσφέρω αυτή την στιγμή είναι η αγάπη μου και η έντονη προειδοποίηση ότι το ευρωσύστημα καταρρέει, κάτι που σου αφαιρεί την προοπτική μιας νέας παράτασης, επιμήκυνσης ή εξαγοράς χρόνου.

  http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.article&id=16436
  http://www.ramnousia.com/2012/06/blog-post_9859.html

 6. Ο Λεονίντ, ο Αλέξης και ο Παναγιώτης

  Ο πρώην πράκτορας της ΚGB, το φλερτ με τον ΣΥΡΙΖΑ, τα ταξίδια στη Μόσχα και το δάνειο που δεν δοθηκε ποτέ
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 19/07/2015 05:45

  «Παρακολουθώ τις ελληνικές δημοσκοπήσεις και σας διαβεβαιώνω ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδας» είπε ο Λεονίντ Ρεσέτνικοφ μιλώντας στη Μόσχα στις 13 Μαΐου 2014 σε ρώσους διπλωμάτες, συμβούλους και αναλυτές του ισχυρότερου think tank του Κρεμλίνου, του Ρωσικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (Russian Institute for Strategic Studies – RISI). Ανάμεσά τους βρίσκονταν ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, οι Ν. Κοτζιάς, Ν. Παππάς και Ι. Δραγασάκης, ο τότε διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου Γ. Αϋφαντής και η Νάντια Βαλαβάνη – όλοι επίσημοι καλεσμένοι της ρωσικής κυβέρνησης. Πλην του κ. Τσίπρα και του κ. Παππά, όλοι οι υπόλοιποι γνώριζαν τον ρόλο του κ. Ρεσέτνικοφ στις ελληνορωσικές σχέσεις, κάποιοι και τον ίδιο προσωπικά, ήδη από τη δεκαετία του ’80, όταν ήταν δραστήρια στελέχη του ΚΚΕ με πυκνές σχέσεις με τη Μόσχα. Λίγο καιρό πριν από τις ευρωεκλογές, με την κρίση στην Ουκρανία σε έξαρση, το «γεωπολιτικό προξενιό» του κ. Τσίπρα με ισχυρούς Ρώσους όπως ο κ. Ρεσέτνικοφ ανέλαβε ο κ. Κοτζιάς. Ο καθηγητής πράγματι απέδειξε τη χρησιμότητά του και έτσι εξασφάλισε το ΥΠΕΞ, έστω και αν ανάλογες κινήσεις εισηγούνταν τότε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και ο έτερος μνηστήρας του ΥΠΕΞ σερ Μπάζιλ Μαρκεζίνης…

  Στο τότε ταξίδι του στη Μόσχα ο κ. Τσίπρας καταδίκασε απερίφραστα την ευρωπαϊκή πολιτική στην Ουκρανία και υποστήριξε τη διενέργεια δημοψηφίσματος στις ανατολικές περιοχές που επιδιώκουν την απόσχιση. Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές, ο κ. Τσίπρας σχεδίαζε από τις αρχές του 2014 να «ποντάρει» στη Μόσχα για να προετοιμάσει ένα στιβαρό και αξιόπιστο σχέδιο για την επιστροφή στη δραχμή. Οι κ.κ. Καμμένος, Δραγασάκης, Βαρουφάκης, Παππάς, Λαφαζάνης κ.ά. γνώριζαν τις βασικές πτυχές του πρωθυπουργικού σχεδιασμού. Ολοι εκτιμούσαν πως οι Γερμανοί, μόλις θα συνειδητοποιούσαν ότι η Αθήνα είναι αποφασισμένη να «σπάσει το γυαλί» της ευρωζώνης, θα υποτάσσονταν στο ελληνικό αίτημα για μια μεγάλη διαγραφή του χρέους. Και κάπως έτσι ο κ. Τσίπρας θα άλλαζε και την Ευρώπη, όπως πίστευε. Ο Πρωθυπουργός πορεύθηκε με αυτή τη βεβαιότητα από πέρυσι και ως πριν από λίγες ημέρες. Γι’ αυτό και απέρριψε πολλές προτάσεις συμφωνίας, πολύ πιο συμφέρουσες. Ηθελε το μέγιστο…

  η συνέχεια εδώ

 7. YANIS VAROUFAKIS, LA VERGOGNA, IL FALSARIO.

  2015-07-19

  by Paolo Barnard

  E’ stato osceno per me assistere alla sceneggiata dell’ex ministro delle Finanze greco Yanis Varoufakis che di fronte ai media internazionali salta in sella alla sua moto e, da eroe spartano dissidente combattente del Popolo greco, lascia il suo governo in un tripudio di “eroe!”, “coraggioso!”, “grande vero politico!” da parte di tutta la stampa internazionale, bloggers e fessi assortiti, i quali tutto dicono e scrivono ma nulla sanno di cosa veramente successe.

  Yanis è un falsario, di proporzioni disgustose.
  Lui e Tsipras hanno giocato le parti da film poliziesco di Hollywood con una maestria eccezionale: il ‘bad cop’ & il ‘good cop’, cioè il poliziotto cattivo (Tsipras che si vende alla Troika) e quello buono (Varoufakis che brandendo la dignità greca sbatte la porta in faccia alla Troika). Ma entrambi sono in realtà nello stesso team, e il team si chiama:

  Grecia nell’Eurozona a tutti i costi. Sangue nelle strade? Olocausto di un popolo? Non importa. Lasciare l’Inferno dell’euro non si considera neppure. In metafora: si rimane ad Auschwitz, con Tsipras che accetta i forni crematori con un piccolo sconto, mentre Varoufakis li rifiuta categorico e opta per la fucilazione di massa. Ma sempre dentro Auschwitz si sta. Ecco, queste sono le proporzioni esatte della vergogna storica dei due falsari. I rari squittii di Yanis sull’uscita dall’euro erano tutti falsi, e più sotto leggerete perché.

  Per capire dove inizia l’infamia di Varoufakis e dove finisce, bastano due affermazioni: Sì a Lazard – No a Warren Mosler. E ora la storia.

  Il 25 gennaio 2015 Syriza vince le elezioni greche, imponendosi come primo partito e ottenendo il 36,3% dei voti. Immediatamente dopo, il neo ministro delle finanze Yanis Varoufakis annuncia che Atene di nuovo assume l’agenzia globale di consulenze finanziarie Lazard per assistere il suo governo nei negoziati coi creditori della Grecia già ridotta a una Dresda sociale.

  Eccovi Lazard:

  Il braccio armato di Lazard, quello che fa milioni di dollari con consulenze ai governi indebitati, si trova a Parigi, ed è guidato da un certo Matthieu Pigasse. Pigasse è un devoto socialista francese della scuola ultra-neoliberista e pro Mercato di Francois Mitterrand, che fu amico personale di un altro falco di destra finanziaria, l’ex presidente Sarkozy, mentre oggi va a braccetto strettissimo con l’attuale presidente Hollande, uno dei maggiori CREDITORI della Grecia. Conflitto d’interessi?

  Certo, infatti dovete sapere che prima di Varoufakis un altro governo greco aveva assunto Lazard, nel 2012, in occasione del mega ‘salvataggio’ (traduzione=ghigliottina) della Grecia da parte della Troika. Fu in quella occasione che accadde una cosa che già avrebbe dovuto dissuadere Varoufakis dall’ingaggiarsi di nuovo con Lazard: l’International Financing Review rivelò allora che quando Lazard propose alla Troika qualcosa che suonava vagamente pro popolo greco, l’allora presidente francese Sarkozy chiamò il Chairman di Lazard e gli abbaiò: “Ricordati che la Francia è un tuo cliente 50 volte più grosso della Grecia! Calma i toni bimbo!”. Lazard chinò la testa all’istante e ritirò la proposta. Eh? Varoufakis? Ti giunge nuova? No, falsario.

  Lazard nel 2011 aveva fatto una bella frittata in Spagna, naturalmente pagata dagli spagnoli della strada, quando fu consigliere della strafallita banca Bankia, col risultato che appena dopo un anno Madrid dovette salvare Bankia con 22.5 miliardi di euro di soldi pubblici. Lazard tocca la Gran Bretagna e fa un altro disastro per la gente comune: viene ingaggiata dal premier David Cameron per la privatizzazione delle poste inglesi, che avvenne con un prezzo per azione talmente stracciato che i contribuenti persero miliardi di sterline. Eh? Varoufakis? Ti giunge nuova? No, falsario.

  Ma Lazard è anche quella dove lavorava Gerd Häusler, un direttore Senior del Institute of International Finance di Washington (IIF), il Re della speculazione sui Derivati, ma soprattutto, e parlo del IIF, il difensore supremo di tutti i creditori privati della Grecia. Ma capite di cosa è composto il DNA di Lazard? E non facciamoci mancare nulla: in Lazard c’è passato anche Mark Walker, un bel campione della banca Rothschild che poi ha fatto i suoi danni sia in Grecia che a Cipro…

  … e Varoufakis se li prende a consulenti. E Varoufakis crede che Lazard combatterà ‘a la’ Lord Byron per la Grecia e…… che Lazard si farà nemici i tedeschi? la Merkel? la Deutsche Bank cresciuta dal Conte Dracula della speculazione Josef Ackermann, anche lui dentro fino al collo nel IIF? Cioè: TUTTI POTENZIALI FUTURI CLIENTI DI LAZARD ma con un valore di acquisto (cioè parcelle) che per Lazard è mille volte superiore alla Grecia? Credevi che Lazard si dimenticasse di questo nei negoziati, Yanis, falsario? E tu tutte queste cose le sai.

  Ma Cristo!, se sei devastato dalla Peste Nera non chiami i Monatti a farti da consulenti. Cioè: se chi ti sta annientando è 1) un mondo della finanza impazzito, spietato (che deve essere distrutto per il bene del pianeta) e 2) mega governi nazistoidi e totalmente pro-finanza, NON CHIAMI ad aiutarti un frullato di Wall Street che vive a braccetto e A BUSTA PAGA di quei mega governi.

  Ma il gioco è ancora più perverso. Lazard, come già detto, aveva lavorato con Atene alla mega ristrutturazione del suo debito nel 2011-12, con un risultato che fu da tutti gli ‘esperti’ considerato storico. Lazard convinse infatti i creditori PRIVATI della Grecia a perdonargli il 75% del debito privato, che allora era di 206 miliardi. Un record mondiale. Per questo servizio Lazard intascò una parcella di 25 milioni di euro. Ma attenzione: come sempre il ‘salvataggio’ della Grecia venne con condizioni di Austerità economiche atroci, che dal 2012 a oggi ha cacciato un quarto della popolazione dal lavoro, devastato ogni parametro economico del Paese (crescita, PIL, tassi sui titoli ecc.), aumentato la mortalità infantile del 40% e altri orrori noti. Bene.

  Risultato? Che oggi la Grecia non solo è stata schiacciata come uno scarafaggio dalla Troika, ma quei privati che allora accettarono le perdite chieste da Lazard, oggi se le riprendono con mega interessi comprandosi una Grecia super svalutata a pezzetti ultra scontati, esattamente come si svuota un negozio in chiusura fallimentare, pagando una camicia da 60 euro solo 5. Ecco il trucco. Lazard sa queste cose a memoria e Varoufakis anche! E tu Yanis te li riprendi? Delinquente è dirti pochissimo.

  Poi… parte seconda.
  Yanis lungo tutta questa tragedia si accompagna a Lazard sull’assunto sacro e intoccabile, vera unica Bibbia di tutta la storia, che di uscire dall’Eurozona, stracciare i Trattati economicidi della UE, e riprendersi la sovranità monetaria, è assolutamente escluso. Mentre era e rimane l’unica salvezza di quel Paese. Oggi Varoufakis in interviste cosiddette esclusive ci confessa che a un certo punto dei negoziati la sua sensazione fu “che era tutta una trappola già pronta”. Ma dai Yanis? Ehhh!!! Io il 25 febbraio 2015 scrissi questo articolo “MESI PRIMA DEL GENNAIO 2015, ERA GIA’ DECISO CHE LA GRECIA ERA FOTTUTA. TSIPRAS DORMIVA”. Leggetelo su paolobarnard.info. Draghi della BCE aveva già deciso nel 2014 che la Grecia era a priori tagliata fuori da qualsiasi aiuto da parte della portaerei nucleare dell’euro, la Banca Centrale Europea appunto, che ha un potere infinito di emissione e salvataggio su diversi piani e che poteva salvare la Grecia in un quarto d’ora. Era tutto già deciso un anno fa quasi, ma Yanis poverino se ne accorge nella primavera di quest’anno, lui, un ministro delle Finanze. Buffone bugiardo.
  Ma qui arriviamo al fondo del pozzo nero delle menzogne e omissioni di Yanis Varoufakis.

  Lui stesso, in un’intervista al NewStatesman, rivela che per un attimo appena dopo le elezioni “avevamo pensato all’uscita dalla moneta unica”, con un piccolo team di consiglieri greci. Ma prosegue Yanis: “Però non ero sicuro di farcela. Perché gestire il collasso della moneta unica richiede un grado di competenza immane, e non sono sicuro che noi qui in Grecia l’abbiamo… SENZA L’AIUTO DI ESPERTI STRANIERI”.
  Era l’alba del 9 febbraio scorso, le 02,01 del mattino. Io scrivo a Varoufakis esattamente queste righe:
  “Yanis chiama Mosler adesso! Paolo Barnard”

  L’economista americano Warren Mosler è il maggior esperto al mondo di sovranità monetaria, di Banche Centrali, di gestione di crisi, e soprattutto è il massimo genio della ricostruzione economica Per l’Interesse Pubblico. Era pronto a partire per Atene il giorno dopo col suo Team di collaboratori come Pavlina Tcherneva, Stephanie Kelton, Mathew Forstater e altri accademici. Potevano letteralmente salvare la Grecia con la totale uscita dall’inferno dell’Eurozona.

  Passano 14 minuti e ricevo da Varoufakis:

  “Hai un suo numero?”

  Chiamo Mosler, che cade dalle nuvole, controllo il numero e lo mando a Yanis Varoufakis.

  Dopo 21 minuti Warren Mosler mi chiama dagli States. Si sono parlati al telefono, alle 2,30 del mattino europee, Warren ha 2 ore per mandare a Yanis un piano salva Grecia. Lo fa, e me lo manda in copia. E’ fantastico.

  Io scendo nel bagno del pub e urlo, urlo e sbatto la testa contro le porte, e urlo ancora… Non ci posso credere, siamo a un millimetro dalla salvezza della Grecia e dalla fine del crimine contro l’umanità chiamato Eurozona. Se Varoufakis e Tsipras ingaggiano Warren Mosler & Team, vi garantisco, l’Europa di Junker, Lagarde, Merkel, e degli altri porci sarà asfaltata al muro, letteralmente da scrostare con una squadra di muratori.

  Passano 48 ore. Alle prime ore dei due giorni successivi la stampa mondiale annuncia: Tsipras e Varoufakis hanno incaricato l’economista americano Jamie Galbraith come consulente nei negoziati con la Troika. Non una parola di Molser, che Yanis Varoufakis conosce benissimo e da cui è stato praticamente a lezione parecchi anni fa.

  Scrivo a Warren. Ho un senso di disperazione che mi sta squartando, voi non capite, e glielo scrivo. Warren Mosler mi risponde: “Io pure”.

  Jamie Galbraith era senza dubbio un noto economista, ma non sapeva praticamente nulla di ciò che occorreva alla Grecia per fuggire dall’Olocausto cui ora è sottoposta. Per chi non è ferrato dell’economia di Warren Mosler, vi dico appena una cosa: l’applicazione anche solo di una piccola dose delle sue ricette economiche, ripeto solo una piccola dose e per poco tempo, in Argentina, portarono quel Paese dal default del 2001 a una crescita del 7% (!!) in soli 3 anni, nonostante il totale isolamento internazionale e la guerra feroce delle banche USA.

  Scrissi poi una mail oltre la disperazione a Yanis: “Associa Warren a Galbraith, è l’ultima speranza per i greci”.

  No risposta. Il 15 di questo mese scrivo a Warren Mosler chiedendogli se almeno Varoufakis gli avesse poi scritto o detto due parole: “No, mai più sentito”, lapidario Mosler.

  Ora a te signor Yanis Varoufakis, il bugiardo, falsario amico di Lazard Wall St. & soci, e colui che ha gettato al vento la salvezza di un intero popolo che solo un grande Team come quello di Warren Mosler poteva salvare. E’ ignobile che tu oggi persino sorrida, per la tua coscienza putrefatta, non per altro. Non certo per i creduloni (in Italia guidati dal fesso austero prof. Rinaldi) che in giro per il mondo ti hanno applaudito come il neo Lord Byron ellenico. Falsario ignobile, troppo vile per veramente ricacciare i Padroni stranieri dal tuo Paese.

  La Grecia è morta ed è ora insalvabile. Le lacrime e gli strepiti non servono

  http://www.paolobarnard.info/intervento_mostra_go.php?id=1237

  • .

   2011, PSI: Ποιοι και πόσα πήραν από το Ελληνικό Δημόσιο για τις συμβουλές τους

   Lazard
   Από τις αποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προκύπτει ότι στην εταιρεία Lazard (ΦΕΚ 2454/Β/2-11-2011) και τις υπηρεσίες της ως χρηματοοικονομικού συμβούλου του Ελληνικού Δημοσίου ανατέθηκε:
   ▪ χρηματοοικονομική έρευνα: εντοπισμός των κατάλληλων προς ανταλλαγή ομολόγων.
   ▪ νομικός έλεγχος: σε συνεργασία με τους διεθνείς και εγχώριους νομικούς συμβούλους του Ελληνικού Δημοσίου.
   ▪ ανάλυση των υφιστάμενων περιορισμών των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων του ΕΔ και καθορισμός του νομικού πλαισίου των νέων ομολόγων που θα εκδοθούν προς ανταλλαγή.
   ▪ συντονισμός καθηκόντων των συν-αναδόχων και λοιπών φορών.
   ▪ επεξεργασία στρατηγικής επαναγοράς χρέους.
   ▪ συμμετοχή στην προετοιμασία των όρων ανταλλαγής, συνδρομή προς το Ελληνικό Δημόσιο στις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και το ΔΝΤ σχετικά με τη χρηματοδότηση εκ μέρους των δημόσιων φορέων, την παροχή πιστωτικής ενίσχυσης, τις ιδιωτικοποιήσεις και τη χρήση των πόρων τους, άλλες παραμέτρους της αναδιάρθρωσης του ΕΔ.
   ▪ συνδρομή στην επικοινωνία με τους Αξιολογικούς Οίκους.

   Με την απόφαση αυτή του 2011 που υπογράφεται από τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Φίλιππο Σαχινίδη ορίζεται ότι για τις παραπάνω χρηματοοικονομικές υπηρεσίες η αμοιβή της Lazard Freres SAS «θα αποτελεί ποσοστό 0,015% επί του ονομαστικού ποσού του χρέους που θα ανταλλαγεί ή θα επαναγορασθεί στα πλαίσια του PSI. Σε περίπτωση πλήρους υλοποίησης τόσο της τόσο της ανταλλαγής όσο και της επαναγοράς των υφιστάμενων ομολόγων, το μέγιστο ποσό αυτό εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 25 εκατομμύρια ευρώ».

   2015 Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς κυβερνήσεως Τσίπρα

   1η Φεβρουαρίου 2015: Ἡ καταπληκτικὴ στήριξις τοῦ …τέως στὴν κυβέρνησιν, ΔΕΝ γεννᾶ ἀμφιβολίες γιὰ τὸ ποῦ πορεύεται ἡ κυβέρνησις, σὲ ὅσους ἀντιλαμβάνονται.
   Οἱ ἄλλοι ἀκόμη ἑτοιμάζονται νὰ ξαναγεμίσουν τὶς πλατεῖες…!!!
   Στὸ μεταξὺ ὁ Ὀμπάμ(ι)α(ς) δηλώνει τὴν ἀμέριστον στήριξίν του στὴν νέα κυβέρνησιν καὶ ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ στραγγαλίζεται μία ὁλόκληρη κοινωνία (λέμε τώρα) λόγῳ εὐρωπαϊκῆς ἀνεγκεφαλίτιδος.
   Κι ὁ Σαπὲν ἐπίσης, ὑπουργὸς οἰκονομικῶν τῆς Γαλλίας, στηρίζει τὴν κυβέρνησιν Τσίπρα …
   Καὶ χαρὰ ἐμεῖς!!!
 Μὲ τὸ …«καλημέρα» δῆλα δὴ μᾶς ἐνημερώνουν πὼς σύσσωμος ἡ παλαιὰ καὶ νέα τάξις στηρίζει τὴν νέα κυβέρνησιν. Οἱ σημαντικότεροί της ἐκπρόσωποι τοποθετοῦνται κι ἐμεῖς …ὀνειρευόμαστε!

   Κι ἐκεῖ ποὺ λέμε πὼς …μᾶλλον κοιμόμαστε, ἔρχεται καὶ ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ μουσιοῦ ντὲ μπαρουφᾶκ γιὰ τὴν ἀνάθεσιν τῶν συμβουλευτικῶν ὑπηρεσιῶν στὴν Lazard!!! Ὤ, ναί, σὲ αὐτὴν ποὺ μᾶς …«συνεβούλεψε» καταλλήλως γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ παραμείνουμε μέσα στὶς δαγκάνες τοῦ ΔΝΤ καὶ τῶν λοιπῶν ἁλυσίδων.
   Ναί, αὐτῆς ποὺ τὰ …«κατάφερε» θαυμάσια μὲ τὸ PSI!!!

   Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

   ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΤΙΜΩΡΗΘΕΙΤΕ

   ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ
   ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
   ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ 74εκατ. ευρώ στις δύο εταιρείες “συμβούλων” για το Μνημόνιο! – Πήραν και bonus 4 εκατ. ευρώ! Σκανδαλώδεις και ανήθικες αμοιβές εισπράττουν οι μυστηριώδεις “εταιρίες συμβούλων” που διορίστηκαν με απ’ευθείας ανάθεση από το υπουργείο Οικονομικών επί Ε.Βενιζέλου, έχουν λάβει μέχρι στιγμής, συνολικά 74 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο για να … καταρτίσουν τα κείμενα παράδοσης της δημοσιονομικής κυριαρχίας της χώρας και σίγουρα αυτός ο φάκελος πρέπει να ανοίξει μετεκλογικά (εκτός και αν έχουν προλάβει να κάνουν … “cone” και εντός ΝΔ…).

   Οι εταιρείες Lazard και Hamilton “για τις συμβουλευτικές τους υπηρεσίες στην διαδικασία ανταλλαγής των ομολόγων (PSI)” μετά την τροπολογία που κατέθεσε αργά τη νύχτα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης, στο πλαίσιο της συζήτησης της νέας δανειακής σύμβασης στην Βουλή, θα λάβουν μάλιστα και “επιπλέον 4 εκατομμύρια ως έξτρα αμοιβή συμβολής τους στην επιτυχία του PSI”!.

   Αναλυτικά, σύμφωνα με το κείμενο “εγκρίνεται η καταβολή πρόσθετης αμοιβής στους Αντιπροσώπους Ολοκλήρωσης Συναλλαγής (closing agents) ποσού μέχρι του ύψους των 4 εκατομμυρίων ευρώ ως αμοιβή συμβολής τους στην επιτυχία του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων…”.

   Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών οι ιλιγγιώδεις αμοιβές των Lazard και Hamilton LLP καθορίζονται ως εξής :

   Οσον αφορά την «Cleary, Gottlieb Steen & Hamilton LLP», η σύμβαση προέβλεπε αμοιβή 6.000.000 ευρώ και 1.500.000 ευρώ έξτρα αμοιβή για κάθε μηνα που παρατείνεται η σύμβαση. Με δεδομένο ότι η σύμβαση έληγε στις 6 Οκτωβρίου και το PSI δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, η εταιρία έχει λαμβάνειν συνολικά 14.000.000 ευρώ: Τα 6.000.000 ευρώ της αμοιβής συν 9 ακόμα (1.500.000 x 6 μήνες) για τους πέντε μήνες που έχουν περάσει.

   Για τη Lazard οι αμοιβή ξεπερνά κάθε λογική: Η Lazard αμείβεται με το 0,015% επί του ονομαστικού ποσού του χρέους που θα ανταλλαγεί ή θα επαναγοραστεί. Με βάση το PSI του Ιουνίου, που ήταν «κούρεμα» 21%, οι εκτιμήσεις έλεγαν ότι η αμοιβή θα έφτανε τα 25.000.000 ευρώ. Μολονότι όμως το «κούρεμα» έφτασε στο 50%, το ποσοστό της Lazard δεν μειώθηκε, με αποτέλεσμα η αρχικώς εκτιμηθείσα αμοιβή των 25.000.000 ευρώ να υπερδιπλασιάζεται -όπως και το «κούρεμα»- και να φτάνει τώρα περίπου στα 55.000.000 ευρώ. Το σύνολο δηλαδή και για τις δύο εταιρίες ανέρχεται στα 70.000.000 ευρώ + τα έξτρα 4 εκατ. ευρώ που προβλέπει η τροπολογία, δηλαδή 74 εκατ. ευρώ.

   Επιπροσθέτως, η τροπολογία προβλέπει 3,4 εκατ. ευρώ «προς το IIF ως έξοδα νομικής υποστήριξης του Οργανισμού και της Οργανωτικής Επιτροπής των Πιστωτών για τη διενέργεια του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων» καθώς και την παράταση των συμβάσεων του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του ΟΔΔΗΧ έως την 31.12.2012.

   Η Lazard εμφανίστηκε στα ελληνικά πράγματα με την υπόθεση της σκανδαλώδους σύμβασης των υποβρυχίων Type 214 του Σεπτεμβρίου του 2010, όταν από τον Οκτώβριο ήδη του 2009 είχε αναλάβει να “αξιολογήσει” τους υποψήφιους αγοραστές σε μια υπόθεση όπου η λέξη σκάνδαλο είναι πολύ μικρή για να περιγράψει τα πραγματικά γεγονότα. από τότε κυριαρχεί σε όλες τις υποθέσεις χρηματοοικονομιών υποθέσεων του ελληνικού δημοσίου, λαμβάνοντας με απ’ευθείας αναθέσεις από το υπουργείο Οικονομικών, είτε παλαιότερα από τον υπουργό παρά τω πρωθυπουργό Χ.Παμπούκη, συμβόλαια, “συμβουλών”…

 8. Statement by Yanis Varoufakis on the FinMin’s Plan B Working Group & the parallel payment system

  Posted on July 27, 2015 by yanisv

  Statement by the Office of Yanis Varoufakis, former Minister of Finance, Member of Parliament, Hellenic Republic

  During the Greek government’s negotiations with the Eurogroup, Minister Varoufakis oversaw a Working Group with a remit to prepare contingency plans against the creditors’ efforts to undermine the Greek government and in view of forces at work within the Eurozone to have Greece expelled from the euro. The Working Group was convened by the Minister, at the behest of the Prime Minister, and was coordinated by Professor James K. Galbraith. (Click here for a statement on the matter by Professor Galbraith).

  It is worth noting that, prior to Mr Varoufakis’ comfirmation of the existence of the said Working Group, the Minister was criticized widely for having neglected to make such contingency plans. The Bank of Greece, the ECB, treasuries of EU member-states, banks, international organisations etc. had all drawn up such plans since 2012. Greece’s Ministry of Finance would have been remiss had it made no attempt to draw up contingency plans.

  Ever since Mr Varoufakis announced the existence of the Working Group, the media have indulged in far-fetched articles that damage the quality of public debate. The Ministry of Finance’s Working Group worked exclusively within the framework of government policy and its recommendations were always aimed at serving the public interest, at respecting the laws of the land, and at keeping the country in the Eurozone.

  Regarding the recent article by “Kathimerini” newspaper entitled “Plan B involving highjacking and hacking”, Kathimerini’s failure to contact Mr Varoufakis for comment and its reporter’s erroneous references to “highjacking tax file numbers of all taxpayers” sowed confusion and contributed to the media-induced disinformation. The article refers to the Ministry’s project as described by Minister Varoufakis in his 6th July farewell speech during the handover ceremony in the Ministry of Finance. In that speech Mr Varoufakis clearly stated: “The General Secretariat of Information Systems had begun investigating means by which Taxisnet (Nb. the Ministry’s Tax Web Interface) could become something more than it currently is, to become a payments system for third parties, a system that improves efficiency and minimises the arrears of the state to citizens and vice versa.” That project was not part of the Working Group’s remit, was presented in full by Minister Varoufakis to Cabinet, and should, in Minister Varoufakis’ view, be implemented independently of the negotiations with Greece’s creditors, as it will contribute considerable efficiency gains in transactions between the state and taxpayers as well as between taxpayers.

  In conclusion, during the five months of negotiations that gripped Europe and changed the debate throughout the Continent, the Ministry of Finance did everything possible to serve the public interest against many odds. The current media campaign to besmirch these efforts will fail to dent the legacy of a crucial five month struggle for democracy and common sense.

  GREEK LANGUAGE VERSION FOLLOWS BELOW
  AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ κ. ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ, τ. Υπουργού Οικονομικών, Βουλευτή Β’ Αθηνών ΣΥΡΙΖΑ

  Κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων, και έως την ημέρα του Δημοψηφίσματος, ο τ. Υπουργός Οικονομικών κ. Γιάνης Βαρουφάκης, ως όφειλε, και κατ’ εντολή του πρωθυπουργού, επέβλεπε ομάδα εργασίας η οποία, με συντονιστή τον καθηγητή James K. Galbraith, επεξεργαζόταν σχέδιο έκτακτης ανάγκης και αντίδρασης σε σχέδια υπονόμευσης της κυβέρνησης από τους δανειστές, συμπεριλαμβανομένων και των γνωστών σχεδίων εξώθησης της χώρας εκτός ευρωζώνης.

  Αξίζει να σημειωθεί ότι, πριν την ανακοίνωση του κ. Βαρουφάκη για την ύπαρξη της εν λόγω ομάδας εργασίας, ο τ. Υπουργός δεχόταν συνεχή και έντονη κριτική για την ανυπαρξία σχεδίου αντίδρασης σε σχέδια υπονόμευσης της χώρας από τους δανειστές. Η Τράπεζα της Ελλάδος (η οποία είχε, π.χ., έτοιμο σχέδιο ΠΝΠ για τραπεζική αργία), η ΕΚΤ, κυβερνήσεις χωρών της ΕΕ, τράπεζες και διεθνείς οργανισμοί διαθέτουν τέτοιες ομάδες και σχεδιασμό από το 2012. Πράγματι, θα ήταν ύψιστη ανευθυνότητα να μην έχει εκπονήσει ανάλογα σχέδια το Υπουργείο Οικονομικών.

  Από τότε που ο τ. Υπουργός Οικονομικών, ανακοίνωσε την ύπαρξη εκείνης της ομάδας εργασίας, τα ΜΜΕ κατακλύζονται από ευφάνταστα «ρεπορτάζ» τα οποία πλήττουν την ποιότητα του δημόσιου διαλόγου προσπαθώντας να την σκιαγραφήσουν ως ομάδα που «συνομωτούσε» για να επαναφέρει εθνικό νόμισμα. Πρόκειται για καθαρή συκοφαντία. Η ομάδα εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών λειτουργούσε πάντα στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής και οι εισηγήσεις της είχαν ως μόνιμη αναφορά το δημόσιο συμφέρον, την τήρηση της νομιμότητας και την παραμονή της χώρας στην ευρωζώνη.

  Ως προς το δημοσίευμα της Καθημερινής με τίτλο «Plan B με υποκλοπές και χάκινγκ», σημειώνεται ότι η σύνταξη «αμέλησε» να ζητήσει εξηγήσεις και σχολιασμό από τον κ. Βαρουφάκη πριν δημοσιεύσει ανακριβείς αναφορές σε «υποκλοπές ΑΦΜ όλων των φορολογούμενων». Έτσι, εκούσια ή ακούσια, έσπειρε σύγχυση και συνεισέφερε στην γενικευμένη παραπληροφόρηση των ΜΜΕ. Ως προς την ουσία, το δημοσίευμα προφανώς αναφέρεται στα πλάνα του Υπουργείου Οικονομικών που ο τ. Υπουργός ανέφερε ευθαρσώς στον απολογισμό του κατά την τελετή παράδοσης του υπουργείου την 6η Ιουλίου με την εξής αναφορά:

  «Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έχει αρχίσει να επεξεργάζεται τρόπους με τους οποίους το taxisnet μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω από αυτό που είναι, να γίνει ένα σύστημα πληρωμών και προς τρίτους, ένα σύστημα το οποίο αυξάνει την αποτελεσματικότητα και ελαχιστοποιεί τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τους πολίτες και προς τις επιχειρήσεις.»

  Το σχέδιο αυτό δεν αποτελούσε μέρος του έργου της προαναφερόμενης ομάδας εργασίας αλλά πλάνο του Υπουργείου του οποίου η εφαρμογή θα πρέπει να προχωρήσει, ανεξαρτήτως της έκβασης των διαπραγματεύσεων, καθώς βελτιώνει σημαντικά την ρευστότητα τόσο του κράτους όσο και του ιδιωτικού τομέα, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημόσιου στο ιδιωτικό τομέα και αντιστρόφως.

  Περιληπτικά, στην διάρκεια της πεντάμηνης διαπραγμάτευσης που συνετάραξε την Ευρώπη, και άλλαξε τους όρους του δημόσιου διαλόγου στην Ευρωπαϊκή ήπειρο, το Υπουργείο Οικονομικών έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να εξυπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον υπό αντίξοες συνθήκες. Η καμπάνια των συστημικών ΜΜΕ να αποδομήσουν τον πεντάμηνο αγώνα της κυβέρνησης και του ελληνικού λαού για δημοκρατία και κοινό νου θα αποτύχει.

 9. 1 Απριλίου 2014

  Αποκάλυψη-βόμβα – Τέρμα στον εκβιασμό – Το «plan B» του Τσίπρα αν οι δανειστές δεν εκταμιεύσουν τη δόση
  ΔΙΠΛΟ ΝΟΜΙΣΜΑ!
  Σε μυστικές συσκέψεις, με τη συμμετοχή υπουργών, από τις αρχές Μαρτίου καταρτίζουν όλο τον σχεδιασμό για την εφαρμογή ενός δεύτερου νομίσματος, παράλληλα με το ευρώ

  Σελίδες:

  ΜΠΟΡΕΙ η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να αποτρέψουν μια ρήξη με τους δανειστές. Μπορεί να εξαντλούν όλες τις δυνατότητες που έχει η χώρα για να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της προς το εξωτερικό, να ξύνουν, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, τον… πάτο του βαρελιού για να βρουν τα χρήματα που έχουν ανάγκη. Αυτό, όμως, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι ο πρωθυπουργός θα υποκύψει στον πρωτοφανή εκβιασμό των δανειστών, που με την απειλή της πιστωτικής ασφυξίας τού ζητούν να πάρει μνημονιακά μέτρα. Και ως απώτερο στόχο έχουν την ανατροπή της σημερινής κυβέρνησης και τη συγκρότηση μιας νέας, οικουμενικής ή εθνικής ενότητας, ώστε να κλείσει οριστικά το κεφάλαιο της αριστερής διακυβέρνησης.

  Το μήνυμα του πρωθυπουργού είναι σαφές: Τέτοια υφεσιακά μέτρα δεν πρόκειται να πάρει η κυβέρνηση. Αντίθετα, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, εδώ και αρκετό καιρό καταστρώνουν ένα «Plan B» για την περίπτωση που οι δανειστές επιμείνουν στον εκβιασμό και δεν προχωρήσουν έγκαιρα στην εκταμίευση της δόσης.

  Το σχέδιο αυτό, που από τις αρχές Μαρτίου το επεξεργάζονται και το οργανώνουν σε μυστικές συσκέψεις, προβλέπει ΔΙΠΛΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Πιο συγκεκριμένα, θα τεθεί σε κυκλοφορία μόνο για την εσωτερική αγορά της χώρας ένα νέο νόμισμα, που για κάποιο χρονικό διάστημα θα υπάρχει παράλληλα με το ευρώ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση θα αποκτήσει τη δυνατότητα να τυπώσει το αναγκαίο ποσό για να κινηθεί η αγορά και να τροφοδοτηθεί η ανάπτυξη αλλά και για να αντιμετωπισθεί η εκτεταμένη ανθρωπιστική κρίση που πλήττει τη χώρα. Βάσει του σχεδίου αυτού, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου θα πληρώνονται με ομόλογα (ή ρέπος).

  Τα ταμειακά αποθέματα της χώρας εξαντλούνται και όλοι στην κυβέρνηση αναγνωρίζουν ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Ενδεικτικές της αποφασιστικότητας που υπάρχει στην κυβέρνηση είναι οι αλλεπάλληλες δηλώσεις κορυφαίων υπουργών (Σκουρλέτης, Βούτσης) για το ενδεχόμενο να μην αποπληρώσει η κυβέρνηση τη δόση προς το ΔΝΤ προκειμένου να καταβάλει κανονικά μισθούς και συντάξεις.

  Ελπίδες για συμφωνία

  Παρά το κλίμα ανησυχίας που διαχέεται, πάντως, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πληροφορίες που φθάνουν τόσο από τις Βρυξέλλες όσο και από το Μέγαρο Μαξίμου αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας τις επόμενες ημέρες. Ότι το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, θα γεφυρωθεί. Καθοριστικής σημασίας θεωρείται το διήμερο 8 – 9 Απριλίου, οπότε και θα συνεδριάσει το Euroworking Group προκειμένου να εξετάσει την πορεία των διαπραγματεύσεων, με βάση και τη νέα λίστα μεταρρυθμίσεων που απέστειλε η κυβέρνηση. Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό, τα αμέσως επόμενα εικοσιτετράωρα θα συνέλθει το Eurogroup για να επικυρώσει τη συμφωνία και να ανάψει το «πράσινο φως» για την εκταμίευση της δόσης.Το «μπρα-ντε-φερ» κυβέρνησης – δανειστών θα συνεχιστεί μέχρι την τελευταία στιγμή, με κυβερνητικούς παράγοντες να επισημαίνουν την ουσιαστική διαφορά σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις που έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Μέχρι τις εκλογές του Ιανουαρίου οι δανειστές ζητούσαν τα μέτρα και οι κυβερνήσεις τα υλοποιούσαν, ενώ τώρα η κυβέρνηση τα προτείνει και οι δανειστές απλώς τα κρίνουν και τα αξιολογούν.

  Οι ίδιοι παράγοντες υπογράμμιζαν την ανάγκη να είναι απόλυτα σαφείς οι προτάσεις της κυβέρνησης, εν όψει και των διαπραγματεύσεων που θα γίνουν στο τέλος Ιουνίου για το νέο πρόγραμμα, προκειμένου να αποφευχθούν τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις που υπήρξαν το τελευταίο δίμηνο.

  Μπορεί οι προσπάθειες του πρωθυπουργού να έχουν επικεντρωθεί στο να βρεθεί λύση και να υπάρξει συμφωνία με τους δανειστές, ωστόσο κρατάει ανοιχτή την πόρτα και προς την πλευρά τόσο της Ρωσίας όσο και της Κίνας. Για την περίπτωση που χρειαστεί να αναζητήσει χρηματοδότηση για τη χώρα από πηγές πέραν της Ευρώπης και του ΔΝΤ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το επικείμενο ταξίδι του στη Μόσχα έχει προκαλέσει τη δυσφορία αλλά και την αμηχανία αρκετών ευρωπαίων ηγετών, που ανησυχούν για το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει ο Βλ. Πούτιν την Ελλάδα ως «δούρειο ίππο» για να… βάλει πόδι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Λέγεται, δε, ότι η επίσημη αναγγελία της επίσκεψης αυτής προκάλεσε αναστάτωση στο Βερολίνο και ήταν ένας από τους λόγους που η Άνγκ. Μέρκελ τον κάλεσε εσπευσμένα στη γερμανική πρωτεύουσα στις 23 Μαρτίου. Αν και, όπως αναφέρουν κυβερνητικοί παράγοντες, ο κ. Τσίπρας την είχε ενημερώσει για την πρόθεσή του να επιδιώξει επαφές με ηγέτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς ωστόσο να γίνει περισσότερο σαφής.

  Την έντονη ενόχληση της κυβέρνησης προκάλεσε η αναφορά του Ν. Αναστασιάδη ότι η Κύπρος προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, υπογραμμίζοντας ότι οι συνέπειες για τη χώρα του θα είναι περιορισμένες και ελεγχόμενες. Δηλώσεις που ήρθαν να ενισχύσουν το κλίμα ασφυκτικών πιέσεων που ασκούνται στην κυβέρνηση από το εξωτερικό, στις οποίες πιέσεις πρωταγωνιστούν τα μεγάλα Μέσα Ενημέρωσης. Τα καταστροφικά σενάρια που διακινούν κάθε τόσο μεταφέρονται στο εσωτερικό μέσω των εδώ τηλεοπτικών σταθμών και επιβαρύνουν κι άλλο το δυσμενές κλίμα.

  http://www.paron.gr/v3/new.php?id=91147&colid=37&catid=34&dt=2015-07-26&search=%E4%E9%F0%EB%FC+%ED%FC%EC%E9%F3%EC%E1

 10. Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015

  Η αλήθεια για το σκάνδαλο της συνομιλίας Βαρουφάκη με τα Hedge Fund

  Μια συνομιλία ανάμεσα στον Βαρουφάκη και εκπροσώπους Hedge Funds με συντονιστή τον Νόρμαν Λάμοντ, δημοσιοποίησε σήμερα Δευτέρα ο ίδιος ο οργανισμός Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF). Ο οργανισμός αυτός δεν είναι τυχαίος. Είναι μια από τις πολλές δήθεν αθώες βιτρίνες που χρησιμοποιούν τα κυκλώματα κερδοσκοπίας στις χρηματαγορές προκειμένου να εμφανίζονται με την ουδέτερη ιδιότητα του συμβούλου, ή του ειδικού στο πλευρό υπουργών, κυβερνήσεων, οργανισμών ανά τον κόσμο.

  Ο Νόρμαν Λάμοντ συνδέεται στενά με τον οργανισμό αυτό. Παλιά καραβάνα στο κουρμπέτι, άρχισε την καριέρα του – που αλλού; – στην NM Rothschild & Sons, την επενδυτική τράπεζα όπου έγινε διευθυντής της Rothschild Asset Management πριν μεταπηδήσει στο βρετανικό κοινοβούλιο. Ο Λάμοντ αναγκάστηκε να παραιτηθεί από την κυβέρνηση Μέιτζορς το 1993 κάτω από το βάρος των καταγγελιών για πιθανή εμπλοκή του στο σκάνδαλο κερδοσκοπίας με τη βρετανική λίρα. Η Μαύρη Τετάρτη (16 Σεπτεμβρίου 1992) είναι γνωστή ως η ημέρα που οι κερδοσκόποι “έσπασαν” τη λίρα στερλίνα και ανάγκασαν την βρετανική κυβέρνηση να την αποσύρει από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ΜΣΙ).

  Στο παιχνίδι αυτό άγριας κερδοσκοπίας πρωτοστάτησε ένας “φίλος” του κ. Βαρουφάκη, ο Τζόρτζ Σόρος, ο οποίος καθάρισε τουλάχιστον 1 δις δολάρια και μετά απ’ αυτό καθιερώθηκε ως ο Νο 1 κερδοσκόπος με νομίσματα παγκόσμια. Ο Λάμοντ φέρεται να ήταν αναμεμιγμένος στο παιχνίδι, ως υπουργός οικονομικών της κυβέρνησης Μέιτζορς εκείνη την περίοδο, αλλά οι καταγγελίες δεν μπόρεσαν να διαπεράσουν την μαφιόζικη ομερτά που κυριαρχεί στις αγορές, το City και τους τόρυδες. Έτσι αναγκάστηκε απλά να παραιτηθεί ήσυχα, απλά και δίχως συνέπειες, ώστε να συνεχίσει την καριέρα του ως σήμερα.

  Όπως συνήθως, ο τύπος σε διατεταγμένη υπηρεσία προσπαθεί να επικεντρωθεί στα “χάκιν” κι άλλες τέτοιες πιπεράτες λεπτομέρειες. Δεν τους ενοχλεί καθόλου το γεγονός ότι ο υπουργός οικονομικών συζητά τις λεπτομέρειες ενός σχεδίου επιβολής παράλληλης νομισματικής κυκλοφορίας (με IOU) στην Ελλάδα με ποιούς; Με εκείνους που θα έπρεπε να αποφεύγει όπως ο διάολος το λιβάνι, δηλαδή τους κερδοσκόπους του νομίσματος.

  Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι το σχέδιο επιβολής IOU προχωρούσε σε συνενόηση με τους κερδοσκόπους και φυσικά πρός όφελός τους. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος να συζητάς με κερδοσκόπους ειδικά μια τόσο επικίνδυνη νομισματική μεταβολή, όπως το παράλληλο νόμισμα, παρά μόνο για έναν και μοναδικό λόγο: για να φορντίσουν οι ίδιοι να τοποθετήσουν κατάλληλα τα κεφάλαιά τους ώστε να κερδήσουν από την εισαγωγή IOU τα μέγιστα. Με πρόβλεψη ενδεχομένως μεριδίου για Βαρουφάκη, Γκάλμπρεϊθ και άλλους εντός και εκτός κυβέρνησης.

  Επίσης αυτό που κάνει εντύπωση είναι η συζήτηση για δημιουργία παράλληλου ηλεκτρονικού δικτύου πληρωμών. Ακόμη κι αν αποδεχτούμε την ερμηνεία Βαρουφάκη, ότι δεν πρόκειται για “χάκιν” και τα άλλα, παραμένει το ερώτημα: Τι δουλειά έχει να συζητά ένα τέτοιο άκρως απόρρητο και ευαίσθητο δεδομένο με ιδιώτες κερδοσκόπους; Ο μόνος λόγος είναι για να μπορούν οι κερδοσκόποι να αξιοποιούν το σύστημα κατά το δοκούν με ανοιχτές τις “πίσω πόρτες”. Είτε για να προωθούν μίζες πολιτικών, είτε για λεηλασία αποθεματικών και ταμείων, είτε για την “εκ των έσω” πληροφόρηση προκειμένου να κερδίζουν από τοποθετήσεις, εξαγορές και συγχωνεύσεις.

  Τέλος είναι φανερό ότι όλα αυτά που σχεδίαζε ο Βαρουφάκης με τους κερδοσκόπους ήταν για να παρμείνει πάση θυσία στο ευρώ η Ελλάδα. Μια Ελλάδα που θα επέλεγε να φύγει οριστικά από ευρωζώνη και ΕΕ, να καταγγείλει τα χρέη και τις δανειακές ως παράνομες, αθέμιτες και απεχθείς, δεν έχει καμιά ανάγκη ούτε από συμφωνίες θανάτου σαν αυτή του Τσίπρα, ούτε IOU, ούτε θα ήταν υποχείριο εκβιαστών και κερδοσκόπων.

  Το ποιός είναι ο Βαρουφάκης και τι είναι ικανός να κάνει, το έχουμε επισημάνει επανειλλημένα σε ανύποπτους καιρούς. Από την στιγμή που κάποιος δηλώνει ευθαρσώς ότι δεν πιστεύει στη δυνατότητα της Ελλάδας να σταθεί στα πόδια της με δικές της δυνάμεις, τότε είναι ικανός για τα πάντα. Είναι ικανός να την πουλήσει σ΄οποιονδήποτε. Ιδίως όταν ο ίδιος πάσχει από ένα σοβαρό ψυχωτικό σύνδρομο ναρκισισμού, που δεν του επιτρέπει να έχει ούτε καν αίσθηση των συνεπειών για όσα κάνει.

  Με άλλα λόγια ο Βαρουφάκης ήταν ο ιδανικός για τη θέση του υπουργού οικονομικών, που του πρόσφεραν στη κυβέρνηση Τσίπρα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που ένα ολόκληρο σύστημα προώθησης και image making στήθηκε για να τον προωθήσει και να τον κάνει λαοφιλή. Το μηντιακό σύμπαν συνομώτησε ώστε να βγει με πλήθος εξαπατημένων ψήφων και έπειτα να εξαργυρώσει τις επιταγές αυτών που τον επέλεξαν για το συγκεκριμένο ρόλο.

  Τώρα όλοι αυτοί που τον εκθείαζαν και του έστηναν το δημόσιο προφίλ ως “γκουρού των οικονομικών” διαρυγνύουν τα ιμάτιά τους, ή σιωπούν χωρίς να απολογούνται για τις επιλογές τους. Η δική μου άποψη είναι ότι ο κ. Βαρουφάκης είναι μια κλασική περίπτωση “idiot utile” (χρήσιμου ηλίθιου). Έκανε τη βρωμοδουλειά και τώρα τον ρίχνουν στα σκυλιά, σαν εξιλαστήριο τράγο προκειμένου να εξαγνιστεί ο Τσίπρας και η συμφωνία του.

  Η ανθρωποφαγία που είναι σίγουρο ότι θα ακολουθήσει δεν μας αφορά. Είναι ίδιον του καθεστώς που υπηρετεί κι ο κ. Βαρουφάκης. Ούτε μας ενδιαφέρει αν οι “φίλοι” του κ. Βαρουφάκη είναι αρκετά ισχυροί για να τον σώσουν από την φυλακή. Το σίγουρο είναι ότι από τη στιγμή που ο Νόρμαντ Λάμοντ και η οικογένειά του από Hedge Fund αποφασίζει να “δώσει” στεγνά τον Βαρουφάκη, σημαίνει ότι έχουν κλείσει τις συμφωνίες που θέλουν με τον νέο υπουργό οικονομικών και την κυβέρνηση Τσίπρα. Ίσως το “δώσιμο” Βαρουφάκη να εντάσσεται στα αντισταθμιστικά οφέλη.

  Κι όποιος νομίζει ότι η Ελλάδα γλύτωσε τα IOU, ας το ξανασκεφτεί. Όσο κρατάνε τις τράπεζες ανενεργές, τόσο στραγγαλίζεται ο ιδιωτικός τομέας, τόσο πιο κοντά έρχονται λύσεις τύπου IOU και κουρέματος καταθέσεων και τραπεζικών τίτλων. Γιατί νομίζετε ότι οι Ευρωπαίοι βιάζονταν να περάσει η οδηγία που επιτρέπει το κούρεμα καταθέσεων και τίτλων τώρα στις 22/7; Όσοι από εσάς έχετε πιστέψει τους τσανακογλύφτες της συμφωνίας, που σας λένε ότι αυτή η οδηγία αφορά όλες τις χώρες της ευρωζώνης, να σας πούμε μόνο ότι μέχρι σήμερα μόνο η Γερμανία και η Αυστρία την έχει εγκρίνει εκτός της Ελλάδας. Οι άλλες το έχουν παραπέμψει για το 2016 και μετά.

  Τώρα που μάλλον θα επιληφθεί του θέματος ο εισαγγελέας, μήπως να κάνει τον κόπο να μας βρει με ποιό δικαίωμα η κυβέρνηση έκλεισε και κρατά κλειστές τις τράπεζες; Ποιός της έδωσε αυτό το δικαίωμα; Το Σύνταγμα και οι νόμοι της χώρας πάντως όχι. Αλλά για να νοιαστεί κάποιος εισαγγελέας για τέτοια θέματα θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι υπάρχει δικαιοσύνη στον τόπο μας. Αν υπήρχε δεν θα είχε καταλυθεί έτσι βάναυσα η συνταγματική τάξη της χώρας, ούτε θα ζούσαμε τόσα απανωτά πραξικοπήματα.

  http://dimitriskazakis.blogspot.gr/2015/07/hedge-fund.html

  Νόρμαν Λαμόντ, ο σκοτεινός Βρετανός «φίλος» του Βαρουφάκη

  Ο Λαμόντ αναγκάστηκε να παραιτηθεί από την κυβέρνηση Μέιτζορ το 1993 κάτω από το βάρος των καταγγελιών για πιθανή εμπλοκή του στο σκάνδαλο κερδοσκοπίας με τη βρετανική λίρα. Η «Μαύρη Τετάρτη» (16 Σεπτεμβρίου 1992) είναι γνωστή ως η ημέρα που οι κερδοσκόποι «έσπασαν» τη στερλίνα και ανάγκασαν τη βρετανική κυβέρνηση να την αποσύρει από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ΜΣΙ).

  http://www.iefimerida.gr/news/219339/norman-lamont-o-skoteinos-vretanos-filos-toy-varoyfaki-ston-opoio-milise-gia-hakarisma

 11. Διαβιβάστηκε στη Βουλή δικογραφία κατά του Βαρουφάκη

  Παράλληλα πέντε δικηγόροι μεταξύ των οποίων τρεις είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλογου Αθηνών κατέθεσαν μηνυτήρια αναφορά για τα μη πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην εν λόγω υπόθεση.

  Την ίδια ώρα, με επιστολή τους οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κ.κ. Χαράλαμπος Αθανασίου, Σάββας Αναστασιάδης, Μάκης Βορίδης και Χρήστος Σταϊκούρας, ζητούν προς τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Μνημόνια άμεση κλήση σε εξέταση του πρώην Υπουργού Οικονομικών κ. Γιάννη Βαρουφάκη.

  Οι τέσσερις βουλευτές ζητούν την διερεύνηση των ευθυνών του τέως υπουργού για την σύσταση ομάδας για την απομάκρυνση της χώρας από την Ευρωζώνη, για το γεγονός ότι δεν έλαβε μέτρα για να μην βρεθεί η χώρα εκτός χρηματοοικονομικής στήριξης και για το ό,τι οδήγησε την ελληνική οικονομία σε κατάρρευση.

  http://newpost.gr/post/477370/diabibazetai-sth-boylh-dikografia-kata-toy-baroyfakh

  • Την μηνυτήρια αναφορά κατά των μη πολιτικών προσώπων υπογράφουν τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΑ Δημήτρης Βερβεσός, Θωμάς Καμενόπουλος, Μιχαήλ Καλαντζόπουλος, ο δικηγόρος Αντώνης Βγόντζας και η προεδρος της ένωσης νέων δικηγόρων Κυριακή Σταμαδιανού.

   Οι πέντε δικηγόροι υποστηρίζουν ως προς τα μη πολιτικά πρόσωπα ότι παρέβησαν το νόμο περί προσωπικών δεδομένων κάτι που επισείει κίνδυνο στη λειτουργία του πολιτεύματος καθώς η παραβίαση αφορά το νόμισμα της χώρας κάτι που δημιουργεί προβλήματα στην ελεύθερη λειτουργία του πολιτεύματος.

   Ακόμα υποστηρίζουν ότι παραβιάστηκαν κρατικά μυστικά σύμφωνα με το άρθρο 370Β του Ποινικού Κώδικα με τις επιβαρυντικές διατάξεις επειδή το αδίκημα αφορά νόμισμα.

   Το τρίτο αδίκημα που τους αποδίδεται είναι αυτό της παράβασης καθήκοντος καθώς τα πέντε άτομα που συνεργάστηκαν για το Plan B δεν είχαν καμία έγγραφη εξουσιοδότηση από τον πρωθυπουργό ή υπουργό.

   Υπενθυμίζεται ότι κάθε ενέργεια που αφορά το νόμισμα πρέπει να υπάρχει ή νόμος ή υπουργική απόφαση.

   Οι πέντε μυνητές υποστηρίζουν, επίσης, ότι πρέπει να ερευνηθεί εάν η ομάδα αυτή των συνεργατών του κυρίου Βαρουφάκη συνιστά εγκληματική οργάνωση ή συμμορία καθώς έχει αρχηγό που ήταν ο ΓΓ του ΥΠΟΙΚ, συνεργούς, δομή και σχέδιο σε βάθος χρόνου έξι μηνών.

   Τέλος οι πεντε δικηγόροι ζητούν να ερευνηθεί εάν έχουν παραβιαστεί τα άρθρα 207 και 211 του Ποινικού Κώδικα που αφορούν προπαρασκευαστικές διεργασίες για παραχάραξη νομίσματος και πολύ περισσότερο όταν χρησιμοποίησαν το λογισμικό του υπουργείου Οικονομικών.

   http://www.protothema.gr/politics/article/496482/katatethikan-minuseis-gia-to-plan-b-tou-varoufaki/

   http://tvxs.gr/news/ellada/minysi-pente-dikigoron-kata-ton-mi-politikon-prosopon-gia-plan-b

 12. 09-07-2015

  «Χάθηκαν» 210 δισ. ευρώ από τον Ιανουάριο έως σήμερα!

  Ξεπερνούν τα 210 δισ. ευρώ οι άμεσες και «παράπλευρες» απώλειες στην ελληνική οικονομία, μετά το «ναυάγιο» της διαπραγμάτευσης κυβέρνησης και εταίρων από τις εκλογές του Ιανουαρίου έως σήμερα.

  Την ώρα που από τις τράπεζες έφυγαν 54 δισ. ευρώ καταθέσεων, το ύψος του ELA έφτασε στα 89 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, οι απώλειες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας αγγίζουν τα 13 δισ. ευρώ, ενώ «χάθηκαν» εξαιτίας της λήξης του προγράμματος τα 11 δισ. ευρώ του EFSF για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

  Σε 4,5 δισ. ευρώ υπολογίζονται οι άμεσες και σε 13 δισ. ευρώ οι έμμεσες απώλειες από τις ιδιωτικοποιήσεις και επενδύσεις που ακυρώθηκαν (περιφερειακά αεροδρόμια, ΟΛΠ, Ελληνικό, ΑΔΜΗΕ, «Αστέρας»), ενώ η υστέρηση στα δημόσια έσοδα υπολογίζεται σε 5,5 δισ. ευρώ.

  Τέλος, περίπου 15 δισ. ευρώ έχουν χαθεί από την κάμψη του ΑΕΠ και 6 δισ. ευρώ από τις ακυρώσεις στον τουρισμό.

  http://www.emea.gr/«χάθηκαν»-210-δισ.-ευρώ-από-τον-ιανουάριο/452393

 13. ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗΚΕ Η ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟ PLAN B

  29/07/2015

  Η μήνυση αφορά στις ενέργειες του πρώην υπουργού Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκης για το Plan B και το χακάρισμα των ΑΦΜ των Ελλήνων.
  Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη διαβίβασε στη Βουλή τη μηνυτήρια αναφορά του δικηγόρου Αθηνών Παναγιώτη Γιαννόπουλου, κατά του τέως υπουργού Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη, αναφορικά με τις ενέργειές του για το Plan B.

  http://elections.voria.gr/article/sti-vouli-diavivastike-i-minisi-kata-varoufaki-gia-to-plan-b

 14. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ

  http://www.triklopodia.gr/dierevnisi-telesis-tou-adikimatos-tis-diasporas-psevdon-idiseon-ke-endechomenon-lipon-adikimaton-se-varos-tou-proin-ipourgou-ikonomikon-tis-ellados-kiriou-giani-varoufaki/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.