Sarah Luzia Hassel-Reusing: Δεύτερη Έκκληση στον Ελληνικό λαό για μαρτυρικές καταθέσεις

Αυτή η έκκληση προς το ελληνικό κοινό δημοσιεύτηκε στα γερμανικά, στα αγγλικά, και στα ελληνικά. Παρακαλούμε διαδώστε την.

S L Hassel-Reusing(C)

Αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι,

Στις 5 Ιουλίου 2015, ο Ελληνικός λαός, με μεγάλη πλειοψηφία, ψήφισε “ΟΧΙ” ενάντια στην επιβολή ενός νέου μνημόνιου μέσω του EFSF. Στις 8/7/2015, η ελληνική κυβέρνηση υπέβαλε αίτηση για τη χορήγηση δανείου από τον ΕΜΣ, που θα φέρει ακόμα χειρότερες συνθήκες. Με αυτή την κατάσταση, είναι προφανές ότι οι Έλληνες θα βγουν από την ανθρωπιστική κρίση μόνο με την υποστήριξη του διεθνούς ποινικού δικαίου.

Η σημερινή εξέλιξη με τον ΕΜΣ ήταν προβλέψιμη. Έτσι, κατέθεσα το 2010 και το 2012 οκτώ συνταγματικές καταγγελίες στη Γερμανία με πάνω από 1.000 σελίδες συνολικά.

Και κατέθεσα στις 21/11/2012 στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) στη Χάγη αγωγή (αριθμός πρωτοκόλλου OTP-CR 345/12) κατά παντός αγνώστου ως υπόπτου εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας, λόγω βλάβης προκληθείσης εκ προθέσεως και, ταυτόχρονα, συστηματικά και σε μεγάλη κλίμακα στην υγεία του Ελληνικού πληθυσμού (Άρθρο 7 παρ. 1 σημείο h + k Ρωμαϊκού Καταστατικού).

Ο καθένας έχει το ανθρώπινο δικαίωμα της σωματικής και ψυχικής υγείας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο που αντιστοιχεί στο άτομό του (άρθ. 12 Κοινωνικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών). Εκτός από αυτό, το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία προστατεύεται για τις γυναίκες κατά το άρθρο 12 της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών περί των δικαιωμάτων των γυναικών (CEDAW) και για τα παιδιά κατά το άρθρο 24 της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών περί των δικαιωμάτων των παιδιών (CRC). Επιπλέον, τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται, σύμφωνα με το άρθ. 19 CRC, κατά πάσης βλάβης. Ως αποτέλεσμα από αυτό και από την κοινωνική ρήτρα εξέλιξης (άρθ. 2 του Κοινωνικού Συμφώνου του ΟΗΕ), το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία πρέπει να επηρεάζεται από τα μέτρα λιτότητας λιγότερο από οποιοδήποτε άλλο κοινωνικό ανθρώπινο δικαίωμα (γενικό σχόλιο αρ. 14 στο Κοινωνικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών). Αυτό πρέπει να έχει ήδη γίνει γνωστό σε όσους είναι υπεύθυνοι για τις συνθήκες, που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα.

Ακόμη και αν η κατάσταση στον κρατικό προϋπολογισμό και την κοινωνική ασφάλιση θα μπορούσε να είναι τόσο σοβαρή, ώστε να μπορεί να επιλυθεί μόνο με σημαντικές παρεμβάσεις στην ιδιοκτησία των πιστωτών, με αυξήσεις φόρων και κοινωνικές περικοπές, παρ’ όλ’αυτά, θα έπρεπε, για όλους τους κατοίκους της Ελλάδας, να αποταμιεύονται αρκετά για την ιατρική τους κάλυψη, για υγιεινό φαγητό, καθώς και για στέγαση.

Σύμφωνα με εκτίμηση του πρώην Έλληνα Υπουργού Υγείας, κ Άδωνι Γεωργιάδη, 700 εκατομμύρια € ανά έτος θα επαρκούσαν για έναν αριθμό ατόμων, που υπολογίζεται από τον ίδιο σε 1.900.000 έως 2.400.000 Έλληνες, που δεν έχουν ασφάλιση υγείας. Αντ ‘αυτού, μέχρι και 50 δις € ξοδεύτηκαν μόνο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα.

Επιτρέψτε μου να σας δώσω μια εικόνα του τι επέρχεται σε σας (και αργά ή γρήγορα στους κατοίκους όλων των κρατών- μελών της ΕΕ), και γιατί γίνεται.

Όπως, επίσης, εν τω μεταξύ η Προκαταρκτική Έκθεση της 17/18.6.2015 από την Επιτροπή Αλήθειας για το Ελληνικό Δημόσιο Χρέος, που έχει ορισθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, δείχνει ότι τα δάνεια προς την Ελλάδα μέσω του προγράμματος ” Υποστήριξη προς την Ελλάδα ” και μέσω του EFSF αποσκοπούν κυρίως στην προστασία της πιστωτριών τραπεζών, με την ανακεφαλαιοποίηση των Ελληνικών τραπεζών, και σε ιδιωτικοποιήσεις. Ποτέ δεν αποσκόπησαν σε όφελος του Ελληνικού πληθυσμού.

Όπως επισημαίνεται στη δήλωση τύπου “Εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα καλωσορίζουν το Ελληνικό δημοψήφισμα και καλούν για διεθνή αλληλεγγύη ” από 30/6/2015 των Victoria Dandan και Alfred de Zayas, εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη διεθνή αλληλεγγύη, καθώς και στη δημοκρατική και ισόνομη τάξη, οποιαδήποτε συνθήκη ή συμφωνία δανείου, που αναγκάζει μια χώρα να παραβιάσει τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα, είναι “άκυρη”, σύμφωνα με το άρθ. 53 της Σύμβασης της Βιέννης για τη Συνθήκη περί δικαίου. Αυτή η ακυρότητα ισχύει σίγουρα ακόμα περισσότερο σε συνθήκες, οι οποίες αποτελούν μέρος ενός εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας.

Η Ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την υποταγή στον ΕΜΣ κάνοντας αίτηση στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για μια συμβουλευτική γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με το ζήτημα της ακυρότητας (άρθρ. 53 της Σύμβασης της Βιέννης για τη Συνθήκη περί δικαίου) των μνημονίων κατανόησης ή / και των συνθηκών (Συνθήκη ΕΜΣ, της Συνθήκης Πλαίσιο του EFSF, ΣΛΕΕ), που απαιτούν μια τέτοια αυστηρότητα. Ο πρώην πρωθυπουργός, ο Εξοχότατος κ.Αλέξης Τσίπρας, έχει, όσον αφορά την ακυρότητα των πιστωτικών συνθηκών, αποδεδειγμένα ενημερωθεί για αυτή τη δυνατότητα ήδη από τον Ιανουάριο 2014.

Με την Ελλάδα τώρα υπό τον ΕΜΣ, οι όροι που επιβάλλονται πρόκειται να γίνουν ακόμα πιο δύσκολοι, δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ρητά απαιτήσει στη Σύνοδο Κορυφής του στις 24 & 25/3/2011 ότι “μέτρα για τη μείωση της καθαρής παρούσας αξίας του χρέους θα εξετάζονται μόνο όταν οι άλλες επιλογές είναι απίθανο να αποδώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα “. Αυτό σημαίνει ότι, σύμφωνα με την ιστορική μέθοδο νομικής ερμηνείας, ο νόμος του ΕΜΣ επιτρέπει οποιαδήποτε μείωση της ονομαστικής αξίας των κρατικών χρεών μόνο, αφού όλα τα άλλα μέτρα (συμπεριλαμβανομένης και της περιθωριοποίησης του κοινωνικού συστήματος και την ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (άρθ.14 ΣΛΕΕ) και των κυρίαρχων θεσμών (άρθ. 2 του πρωτ. 26 στις Συνθήκες της ΕΕ), αλλά και μικρότερα μέτρα ανακούφισης του χρέους, όπως η μείωση των επιτοκίων, δεν έχουν αποκαταστήσει την ικανότητα αποπληρωμής του χρέους. Οι Συνθήκες “ελεύθερου εμπορίου” ΤΤΙΡ, CETA και TISA είναι το επόμενο βήμα για να επιβάλει αυτή την ιδιωτικοποίηση και στα μη-αφερέγγυα κράτη-μέλη, και για να καταστήσει αυτή την χωρίς προηγούμενο ιδιωτικοποίηση μη αναστρέψιμη.

Το γιατί πολλοί όροι που επιβάλλονται από το ΔΝΤ είναι τόσο απάνθρωποι έχει αποκαλυφθεί από τον καθηγητή Δρ Joseph Stiglitz, πρώην επικεφαλής οικονομολόγο της Παγκόσμιας Τράπεζας, στην Guardian ήδη από τις 29/4/2001. Εξήγησε αναφερόμενος στα παραδείγματα της Βολιβίας, του Ισημερινού και της Ινδονησίας, ότι ορισμένες κοινωνικές περικοπές έχουν γίνει εσκεμμένα τόσο σκληρές, ώστε να οδηγήσουν σε ταραχές, οι οποίες με τη σειρά τους θα μειώσουν τη ζήτηση και τις τιμές για τα περιουσιακά στοιχεία που πρόκειται να ιδιωτικοποιηθούν. Σύμφωνα με τον καθηγητή Stiglitz, το ελεύθερο εμπόριο είναι το επόμενο βήμα μετά την ιδιωτικοποίηση.

Ο Davison Budhoo, οικονομολόγος και πρώην υπάλληλος του ΔΝΤ, ήδη αποκάλυψε το Σεπτέμβριο του 1991, ότι, σύμφωνα με την UNICEF, οι όροι που επιβάλλονται από το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα έχουν σκοτώσει μέχρι και επτά εκατομμύρια παιδιά κάτω των πέντε ετών μόνο στο διάστημα από το 1982 ως το 1991.

Για τη μετατόπιση του χρήματος, των πόρων, των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, και ακόμα και των κυρίαρχων θεσμών σήμερα, σε χέρια ιδιωτών, με ένα οργανωμένο και εγκληματικό τρόπο, η υγεία και ακόμη και οι ζωές των ανθρώπων σκόπιμα καταστρέφονται.

Η μελέτη «Μπορούν οι τράπεζες να δημιουργήσουν ατομικά χρήματα από το τίποτα; – Οι θεωρίες και τα εμπειρικά στοιχεία “(δημοσιεύθηκε στις 18/9/2014 στη Διεθνή Ανασκόπηση της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης (Elsevier Εκδοτικός Οίκος) έχει αποδείξει εμπειρικά ότι η «θεωρία για τη δημιουργία πίστωσης», ότι τα χρήματα Giral (τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς) δημιουργούνται από το τίποτα, όταν μία τράπεζα χορηγεί ένα δάνειο. Η δημιουργία τους αποδεδειγμένα δεν προέρχεται ούτε από τους αποταμιευτές που φέρνουν μετρητά στην τράπεζα, ούτε από την κεντρική τράπεζα.

Καταχωρούν “ζήτηση” (για να πάρουν το δάνειο πίσω) | “ευθύνη” (για τον δανειζόμενο που θα αποπληρώσει το δάνειο) με αποτέλεσμα τη δημιουργία του δανείου και με αυτόν τον τρόπο των χρημάτων Giral, και κάνουν την αντίστροφη καταχώρηση, όταν γίνεται η αποπληρωμή του δανείου, και έτσι τα Giral χρήματα διαγράφονται. Εισπράτουν τόκους για το «τίποτα» που πούλησαν. Δεδομένου ότι κάθε τράπεζα μπορεί να δημιουργήσει δάνεια (και έτσι χρήματα) από το τίποτα, πολύ περισσότερα από τα ίδια τα κεφάλαια της τράπεζας , κάθε τράπεζα μπορεί να αντικατασταθεί, δεν υπάρχουν καθόλου συστημικές τράπεζες “too big to fail” (υπερβολικά μεγάλες για να πτωχεύσουν).

Η γέννηση και ο θάνατος των πραγματικών ανθρώπων διαφέρουν από εκείνες των χρημάτων. Η υγεία και η ζωή τους είναι απολύτως πραγματικές, είναι αναντικατάστατες, είναι απείρως πιο πολύτιμες.

Έχω κατευθύνει συνειδητά την αγωγή κατά παντός αγνώστου, γιατί έχουν εμπλακεί τόσο πολλά άτομα από πολλές χώρες στα σχέδια και στις αποφάσεις σχετικά με τις συνθήκες, που αφορούν τα δάνεια του “Υποστήριξη προς την Ελλάδα” και του EFSF, στην δημιουργία των μηχανισμών για την επιβολή των όρων αυτών, και στην υποχρέωση των εν λόγω μηχανισμών για μια απάνθρωπη αυστηρότητα, όπως αυτή προς την Ελλάδα (προοίμιο της Συνθήκης Πλαίσιο του EFSF) και όπως αυτή των “πρακτικών” αντίστοιχα “λεπτομερειών” του ΔΝΤ (συμπεράσματα του Συμβουλίου Ecofin της 9/5/2010, αριθ. πρωτοκόλλου SN 2564/1/10). Προφανώς, μόνο τα αρχεία, που θα αποκαλύψουν τους όρους και τις μαρτυρίες, θα φέρουν στο φως ποιά συγκεκριμένα πρόσωπα είναι υπεύθυνα για τις πράξεις αυτές, οι οποίες έχουν οδηγήσει στην καταστροφή τόσο πολλούς κατοίκους και πολίτες της Ελλάδας. Μόνο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μπορεί να αντιμετωπίσει μια τέτοια περίπτωση διεθνούς διάστασης. Οι ένοχοι πρέπει να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν, και η πρόκληση φθοράς της υγείας των Ελλήνων από τα μέτρα λιτότητας πρέπει να σταματήσει.

Δεν είναι ούτε μοίρα ούτε φυσική καταστροφή, όταν η υγεία των ανθρώπων έχει υποστεί ζημιά, επειδή κάποιος τους στερεί τα αναγκαία για ιατρική περίθαλψη μέσα. Είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, σύμφωνα με το άρθ. 7 παρ. 1 lit. h + k του Ρωμαϊκού καταστατικού, εφόσον κάποιος εκ προθέσεως και εν γνώσει του, συστηματικά ή σε μεγάλη κλίμακα βλάπτει την υγεία ενός άμαχου πληθυσμού. Υπάρχει ήδη σε αρκετά υψηλό βαθμό πρόθεση για αυτό το έγκλημα, εάν κάποιος επιβάλλει προϋποθέσεις, οι οποίες βλάπτουν την υγεία, ή συνεχίζει την επιβολή τους, ακόμη και αν ξέρει, ότι προκαλούν ή θα προκαλέσουν μια τέτοια βλάβη, ακόμα και αν κάποιος δεν έχει σκοπό να βλάψει την υγεία, αλλά το αποδέχεται για να επιτύχει άλλους σκοπούς.

Στην αγωγή μου, καταδεικνύω συνδέσεις μεταξύ των όρων αυτών και των αποτελεσμάτων τους στην πείνα και την καταστροφή του συστήματος υγείας στην Ελλάδα.

Προκειμένου να επιτύχουμε ώστε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να μπορέσει να ξεκινήσει τη διαδικασία και να ανακαλύψει τους ενόχους, δεν είναι μόνο απαραίτητο να αποδειχθεί το σύστημα και η μεγάλη κλίμακα σε ένα αφηρημένο επίπεδο, και να αποδειχθεί το υποκειμενικό στοιχείο του εγκλήματος (γνώση και πρόθεση), αλλά χρειάζονται επίσης αρκετές μαρτυρίες από ανθρώπους, οι οποίοι έχουν καταστραφεί, ή, εφόσον ήδη έχουν πεθάνει, από τους συγγενείς τους.

Όπως εξηγήθηκε ήδη στην πρώτη μου έκκληση για μαρτυρίες, σχετικά με το θάνατο άοπλων διαδηλωτών στις 28/9/2009 στην Γουινέα, 150 θύματα, και όσον αφορά τα εκτιμώμενα εγκλήματα πολέμου κατά τα έτη 2003 – 2008 στο Ιράκ, 85 από τις 400 δειγματοληπτικές περιπτώσεις ήταν αρκετές για να θεωρήσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ότι αφορούσε μια μεγάλη κλίμακα. Στην Ελλάδα, σε πολύ περισσότερα από 150 άτομα, τα απαραίτητα φάρμακα και η ιατρική περίθαλψη, ή τα τρόφιμα και η στέγαση δεν είναι προσιτά πια, λόγω των μέτρων λιτότητας. Δεδομένου ότι, σε ένα αφηρημένο επίπεδο, το σύστημα και η μεγάλη κλίμακα είναι πολύ πιο εμφανή από ότι σε πολλές άλλες περιπτώσεις, πιστεύουμε, ότι ήδη λίγο περισσότερες από 85 μαρτυρίες συγκεκριμένων κατοίκων της Ελλάδας, των οποίων η υγεία έχει υποστεί βλάβη από τα μέτρα λιτότητας, θα είναι αρκετές για να κινητοποιήσει το ΔΠΔ να ξεκινήσει τη διαδικασία και να ανακαλύψει τους ενόχους.

Το ζήτημα είναι όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα να είναι οι ίδιοι μάρτυρες και όσο πιο ενεργά να συμμετάσχουν για τη δικαιοσύνη και για την τιμωρία των δραστών. Αυτό είναι κάτι που μπορείτε να κάνετε για τη δικαιοσύνη και για να σταματήσουν οι ωμότητες, χωρίς να περιμένετε κάποια κυβέρνηση να το κάνει.

Ήδη πολλοί άνθρωποι έχουν καταθέσει τις μαρτυρίες τους μετά την πρώτη μας έκκληση. Θέλουμε να εκφράσουμε τον σεβασμό μας και την ευγνωμοσύνη μας σε αυτούς. Και είμαστε ευγνώμονες στον πρώην Έλληνα πρέσβη, Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο, και ειδικότερα στο εθελοντικό ιατρείο στο Ελληνικό για την υποστήριξή τους.

Εκτιμούμε, ότι ακόμα χρειαζόμαστε 40 – 50 μαρτυρίες. Είναι σίγουρα θετικό για την υπόθεση, εάν ακόμη και πολύ περισσότερες μαρτυρίες προκύψουν, όπως έγινε στην περίπτωση του Ιράκ.

Το ζήτημα είναι να αποδειχθεί η βλάβη που επήλθε στην υγεία από τα συγκεκριμένα μέτρα λιτότητας. Αν έχετε υποστεί σοβαρές βλάβες στην υγεία σας, επειδή ως ασθενή με διαβήτη, καρδιακά προβλήματα, καρκίνο, σκλήρυνση κατά πλάκας, εγκεφαλικό επεισόδιο, νεφρική ανεπάρκεια, ή οποιαδήποτε άλλη σοβαρή σωματική ασθένεια, σας έχουν αρνηθεί απαραίτητα φάρμακα ή θεραπευτικές αγωγές, σας ζητώ να στηρίξετε την αγωγή. Παρακαλείσθε να εξηγήσετε, από πότε η υγεία σας έχει υποστεί βλάβη και από ποιο μέτρο. Αυτό μπορεί να αναφέρεται σε φάρμακα ή στις υπηρεσίες υγείας από γιατρούς, που δεν είναι πια διαθέσιμα ή είναι μόνο με δυσβάσταχτες συμπληρωματικές πληρωμές ή πληρωμές εξ ολοκλήρου από εσάς, ή δεν είναι πια αρκετά κοντά στον τόπο όπου ζείτε.

Αν εσείς ή τα παιδιά σας υποσιτίζεσθε, το κύριο σημείο της κατάθεσής σας θα είναι από πότε και εξ αιτίας ποιών περικοπών (π.χ. της σύνταξής σας, του επιδόματος ανεργίας σας, ή του μισθού σας) δεν έχετε πια αρκετά μέσα για την επαρκή διατροφή σας. Επίσης, αν η χαλάρωση της προστασίας έναντι κάθε αδικαιολόγητης απόλυσης ή η αύξηση συγκεκριμένων δαπανών διαβίωσης (π.χ. λόγω της αύξησης του ΦΠΑ στα τρόφιμα) είναι η αιτία, η μαρτυρία σας είναι σημαντική.

Παρακαλούμε καταθέστε τη μαρτυρία σας επίσης, αν εξακολουθείτε να έχετε ιατρική περίθαλψη ή να μην υποσιτίζεσθε μόνο επειδή στηρίζεσθε από μία φιλανθρωπική οργάνωση.

Αν έχετε μείνει άστεγοι, ή αν πρέπει να ζείτε σε ένα κρύο διαμέρισμα, λόγω έλλειψης οικονομικών μέσων, παρακαλούμε επίσης εξηγήστε από πότε και εξαιτίας ποιών περικοπών δεν είστε σε θέση πλέον να αντέξετε οικονομικά την ανάλογη για το σπίτι σας θέρμανση.

Εάν είναι δυνατόν, παρακαλείστε να επισυνάψετε με τη μαρτυρία σας και φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών στοιχείων, που δείχνουν, ότι με τα οικονομικά μέσα που έχετε στη διάθεσή σας, τα αναγκαία έξοδα για τρόφιμα, διαμέρισμα, ή υγεία δεν θα μπορούσαν να καλύπτονται πια.

Εμείς, επίσης, ρητά ζητάμε από τους συγγενείς των ανθρώπων, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους λόγω των μέτρων λιτότητας, να καταθέσουν ως μάρτυρες.

Το εθελοντικό ιατρείο του Ελληνικού παραθέτει ένα ερωτηματολόγιο (βλέπε στο τέλος αυτού του βίντεο), το οποίο σας βοηθά να συντάξετε την κατάθεσή σας, και το οποίο περιλαμβάνει τη συναίνεση για τη χρήση της μαρτυρίας σας στην αγωγή με αριθμό πρωτοκόλλου OTP-CR 345/12. Παρακαλώ στείλτε τη στη διεύθυνση του Ελληνικού:

Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού

ΙΑΤΡΕΙΟ Ελληνικού

(μέσα στην παλιά Αμερικανική στρατιωτική βάση στο Ελληνικό)

Τ.Κ 16777

Ελληνικό, Αττική,

Ελλάδα

Κάθε μαρτυρία με αποδείξεις των πληροφοριών σχετικά με τις βλάβες, που προκλήθηκαν στην υγεία συγκεκριμένων προσώπων από τις συνθήκες, αποτελεί σημαντική συμβολή στη λύση του εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας στην Ελλάδα.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Sarah Luzia Hassel-Reusing

Σύνδεσμος στο ερωτηματολόγιο για τις καταθέσεις

https://drive.google.com/file/d/0B9MB-ros_2DuUzBEeFZhQmFGTVU/view?usp=sharing

Επαφές στην Ελλάδα:

Sarah Luzia Hassel-Reusing

Thorner Str. 7

42283 Wuppertal (Γερμανία)

+49/202/2502621

ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Επαφές στην Ελλάδα:

Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού

ΙΑΤΡΕΙΟ Ελληνικού

(μέσα στην παλιά Αμερικανική στρατιωτική βάση στο Ελληνικό)

Τ.Κ 16777

Ελληνικό, Αττική,

Ελλάδα

http://www.mkiellinikou.org/en/

Επαφές στην Ελλάδα:

Κος Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος

chrysanthopoulos@gmail.com

(επαφή μας με την Ελλάδα για το συντονισμό και τη μετάφραση των καταθέσεων)

Πηγές:

-για το εκτιμώμενο ποσό των 700 εκατ € δείτε το άρθρο “Ασφάλιση Υγείας ένα θύμα της λιτότητας στην Ελλάδα” από Ελληνικό ρεπορτάζ της 24.4.2014

-για το παράδειγμα της Γουινέας δείτε το άρθρο «Spart sich die Welt ihr Weltgericht?” από την εφημερίδα taz της 15/11/2012

-για το παράδειγμα του Ιράκ δείτε το άρθρο “Systematische Folterung von Inhaftierten” από την εφημερίδα taz της 13/1/2014

Προκαταρκτική Έκθεση της 17-18/ 6/2015 από την Επιτροπή Αλήθειας για το Ελληνικό Δημόσιο Χρέος

-Μελέτη “Μπορεί οι τράπεζες να δημιουργούν ατομικά χρήματα από το τίποτα; – Οι θεωρίες και τα εμπειρικά στοιχεία », που δημοσιεύθηκε στις 18/9/2014 στη Διεθνή Ανασκόπηση της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης (Elsevier Εκδοτικός Οίκος).

– Άρθρο του Guardian «Τα τέσσερα βήματα του ΔΝΤ προς την καταδίκη» της 29/4/2001, από τον Καθηγητή Δρ Joseph Stiglitz

-Πρόλογος από τον Davison Budhoo στη σελ. 12 “Genug ist Genug» (1991, δημοσιεύθηκε μέσω του Ιδρύματος Heinrich Böll)

-Δήλωση τύπου «Εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα καλωσορίζουν το Ελληνικό δημοψήφισμα και καλούν για διεθνή αλληλεγγύη” της 30/6/2015 από την Victoria Dandan και τον Alfred de Zayas, εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη διεθνή αλληλεγγύη και στη δημοκρατική και ισόνομη τάξη.

Συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24 & 25/3/2011

http://unser-politikblog.blogspot.gr/2015/09/blog-post.html

ΣΧΕΤΙΚΑ

Αιτήματα νέου δανεισμού από ESM ( 30 Ιουνίου και 8 Ιουλίου 2015)

Sarah Luzia Hassel-Reusing: Submission to the Truth Commission on the Greek Debt

ICC Appeals (καταγγελίες στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης)

Ψηφιακό αίτημα προς τον Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICC): ΣΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ !

European banks were bailed out, not the people of Greece !

FIDH – Report Downgrading rights: the cost of austerity in Greece

Greek Bail-Out: 77% went into the Financial Sector

Έκθεση του ΟΗΕ για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα

Advertisements

5 comments on “Sarah Luzia Hassel-Reusing: Δεύτερη Έκκληση στον Ελληνικό λαό για μαρτυρικές καταθέσεις

 1. Προς τον Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICC): ΣΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ !

  ΑΙΤΗΜΑ:

  Ως πολίτης του κόσμου, στηρίζω το δικαστικό αγώνα των Ελλήνων και ζητώ από τον Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICC) να ενεργοποιήσει αμέσως τις διαδικασίες, να εξετάσει τα εγκλήματα που τελέστηκαν στην Ελλάδα και να οδηγήσει σε δίκη όσους ευθύνονται γι΄αυτά. Οι ένοχοι πρέπει να τιμωρηθούν, τα εγκλήματα αυτά πρέπει να αποτραπούν.

  As a citizen of the world, I support the legal battles of the Greek people and ask the Prosecutor of the International Criminal Court (ICC) to immediately activate procedures, to investigate the crimes being perpetrated in Greece and bring to trial anybody responsible for them. Any and all persons found guilty must be punished. Such crimes must be prevented.

  Como ciudadano del mundo, apoyo las batallas legales del pueblo griego y pido al Fiscal de la Corte Criminal Internacional (ICC) que abra procedimientos inmediatos para investigar los crímenes que están siendo perpetrados en Grecia y lleven a juicio a las personas responsables de ellos. Cualquier persona encontrada culpable de estos crímenes debe ser penalizada. Estos crímenes deben ser prevenidos.

  ηλεκτρονική υπογραφή ΕΔΩ

 2. Το Μ. Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού αρνείται να παραλάβει το βραβείο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

  Δημοσιεύτηκε στις Σεπτεμβρίου 11, 2015 από mkiellinikou

  (Απόσπασμα, με την ομιλία μας, από την εκδήλωση για την βράβευση του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Παρασκευή 11/09/2015. Τα στοιχεία που παρουσιάσαμε είναι συγκλονιστικά.) https://www.youtube.com/watch?v=WvFuV-t02Mc

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Το Μ. Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού αρνείται να παραλάβει το βραβείο από το Ε.Κ.

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να μας απονείμει το βραβείο Ευρωπαίου πολίτη για το 2015, ως αναγνώριση του αγώνα που κάνουμε 4 σχεδόν χρόνια για τον εγκαταλειμμένο από την επίσημη Πολιτεία άνεργο – ανασφάλιστο ασθενή και για μια καλύτερη κοινωνία. Αυτός ο αγώνας όμως δίνεται από εμάς επειδή οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν, και συνεχίζουν να εφαρμόζονται, στην χώρα μας είναι απόρροια των πιέσεων και εκβιασμών που ασκούν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), έχει οδηγήσει εκτός ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης πάνω από 3 εκατομμύρια άπορων και εξαθλιωμένων άνεργων πολιτών.

  Η Ευρώπη για εμάς, όπως και για τους περισσότερους Έλληνες, θα μπορούσε να είναι το σπίτι μας. Μιλάμε για την Ευρώπη των λαών, της αλληλοκατανόησης και της αλληλεγγύης. Εμείς αυτή την Ευρώπη επιθυμούμε και αυτήν αποζητούμε. Με λύπη μας όμως βλέπουμε μια Ευρώπη χαμένη στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, των οικονομικών και τραπεζικών συμφερόντων. Με λύπη διαπιστώνουμε ότι η προτεραιότητα της είναι να βρίσκει δισεκατομμύρια ευρώ για τις ιδιωτικές τράπεζες ενώ παράλληλα πιέζει για την μείωση, πάνω από 50% σε σχέση με το 2009, των προϋπολογισμών για το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδας.

  Bάσει στοιχείων του Ινστιτούτου Prolepsis, η μαζική φτωχοποίηση της μεγαλύτερης μερίδας του Ελληνικού λαού οδήγησε:

  – 6 στους 10 μαθητές σε 64 σχολεία της Αθήνας αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια.

  – Το 61% των μαθητών στα παραπάνω σχολεία έχουν ένα γονιό χωρίς δουλειά, ενώ το 17% των οικογενειών δεν είχε κανένα γονιό που να εργάζεται.

  – 11% από τα παιδιά είναι ανασφάλιστα και το 7% είχε ζήσει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για πάνω από μια βδομάδα κατά το έτος 2014, ενώ το 3% ζούσε ακόμα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

  – 406 σχολεία από όλη την Ελλάδα έλαβαν βοήθεια το 2014 για να σιτίσουν τους 61,876 μαθητές τους.

  – 1,053 σχολεία έχουν κάνει αίτηση φέτος για να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα «Διατροφή», ώστε να λάβουν σίτιση οι 152,397 μαθητές τους εκ των οποίων σήμερα μόνο οι 15,520 μαθητές σε 150 σχολεία έχουν συμπεριληφθεί.

  – 42,727 ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από γονείς σε 23 νομούς όλης της χώρας και το 54% των οικογενειών αντιμετωπίζει επισιτιστική ανασφάλεια και το 21% πείνα.

  Βάσει μελέτης του «Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους» της Βουλής:

  – 3,8 εκατομμύρια Έλληνες ζουν κοντά στο όριο της φτώχειας (432 ευρώ το μήνα ανά άτομο)

  – 2,5 εκατομμύρια Έλληνες ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας (233 ευρώ το μήνα ανά άτομο, που σημαίνει ακραία φτώχεια)

  – Δηλαδή το 58% του Ελληνικού πληθυσμού, 6,3 εκατομμύρια πολίτες, ζουν κοντά ή κάτω από το όριο της φτώχειας.

  Αυτή η Ευρώπη, που θέλει να μας βραβεύσει, φαίνεται να μην ενοχλείται για όλα τα παραπάνω στοιχεία αλλά και από τους χιλιάδες θανάτους ανασφάλιστων συμπολιτών μας. Θανάτους που θα πάρουν μορφή χιονοστιβάδας το αμέσως επόμενο διάστημα γιατί έρχονται επιπλέον μειώσεις, που υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση, συνολικά 933 εκατομμυρίων ευρώ για το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας μας.

  Θα ήταν υποκριτικό εμείς να παραλάβουμε ένα βραβείο όταν αυτή η Ευρώπη κλείνει τα μάτια στα υποσιτισμένα βρέφη, στους νεκρούς καρκινοπαθείς ασθενείς, στα γεμάτα απελπισία βλέμματα των ασθενών που υποφέρουν, των μανάδων που μας εξιστορούν ιστορίες τρομακτικής εγκατάλειψης αφού καλούνται να ζήσουν τις οικογένειες τους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και ελάχιστη τροφή για άλλη μια χρονιά.

  Τα λόγια του εκπροσώπου μας γιατρού Γιώργου Βήχα ήταν ξεκάθαρα «Οι χιλιάδες ανασφάλιστοι νεκροί και ασθενείς που στέκονται ανάμεσα μας, μας κοιτούν στα μάτια και δε μας επιτρέπουν να δεχτούμε αυτό το βραβείο«.

  Δεν γυρνάμε την πλάτη μας στην Ευρώπη ούτε στους Ευρωπαϊκούς λαούς που στέκονται εντυπωσιακά αλληλέγγυοι! Είμαστε υποχρεωμένοι να γυρίσουμε την πλάτη μας στους πολιτικούς και στους θεσμούς, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που εδώ και πολύ καιρό αντιμετωπίζουν την ανθρώπινη ζωή ως λογιστικά νούμερα. Αντιμετώπιση που εδώ και 5 χρόνια εξελίσσεται σε ντροπή για τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό. Το σίγουρο είναι ότι αυτή βαρβαρότητα πρέπει να σταματήσει άμεσα και αν αυτό το βραβείο σήμαινε κάτι τέτοιο θα ήμασταν ευτυχείς να το παραλάβουμε.

  Σήμερα προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε με στοιχεία το τι σημαίνει να είσαι ανασφάλιστος στην παρουσίασή μας στο Ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Βουλής στην Αθήνα. Δεν αποδεχθήκαμε το βραβείο αφού οι ασθενείς μας συνεχίζον να βιώνουν την ίδια και χειρότερη κατάσταση ακόμα και σήμερα. Στο ταξίδι μας στις Βρυξέλλες, σε ένα μήνα περίπου θα ευαισθητοποιήσουμε ακόμα περισσότερο τους Ευρωπαίους πολίτες, σχετικά με όσα βιώνει ο μέσος Έλληνας πολίτης λόγω των μνημονίων και της λιτότητας!

  Έχει μεγάλη σημασία αυτή η βράβευση να μετατραπεί σε μήνυμα ανθρωπιάς με απτά αποτελέσματα στην αλλαγή πολιτικών και δυνάμωμα της αλληλεγγύης των Ευρωπαίων πολιτών.

  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

  ΣΧΕΤΙΚΟ:

  Επιστολή της Προέδρου της Βουλής στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς

 3. ΑΝΘΡΩΠΙΑ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ

  Posted on 22/09/2015

  Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2015, την Τετάρτη (23/9) πρέπει να κάνω χημειοθεραπεία. Για να μπορέσω να την κάνω στο νοσοκομείο πρέπει άμεσα να βρω και να πληρώσω στον ΟΑΕΕ € 11.000,00.

  Ήμουν μέχρι τον Ιούλιο του ’15 ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, δημοσιογράφος – φωτογράφος, βάση μιας διάταξης σύμφωνα με την οποία αν έχεις έδρα σε χωριό με λιγότερους από 3.000 κατοίκους μπορείς με αυτό το επάγγελμα να είσαι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ. Λόγω αναπηρίας δικαιούμαι πλέον συνταξιοδότηση. Η απόφαση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας με κρίνει ως ανάπηρο κατά 90% και ισχύει για το διάστημα από τον Ιούνιο του ’14 μέχρι τον Οκτώβριο του ’16. Κατέθεσα το αίτημα με τα δικαιολογητικά στον ΟΓΑ το Μάρτιο του ’15 και μου ζήτησαν απαλλαγή από τον ΟΑΕΕ. Ο τελευταίος δεν μου την έδωσε. Αναγκάστηκα να αλλάξω ασφαλιστικό φορέα, να μπω σε νέες δαπάνες και γραφειοκρατικές διαδικασίες, παρά το αμφιλεγόμενο της άρνησης του ΟΑΕΕ (υπάρχει σχετικό πόρισμα του Συνήγορου του Πολίτη, το οποίο τη θεωρεί μη σύννομη, 6/4/2010) να με απαλλάξει και να συνταξιοδοτηθώ από τον ΟΓΑ.

  Καλούμαι πλέον να πληρώσω αναδρομικά για το διάστημα 2010-2015 τα ασφάλιστρα στον ΟΑΕΕ και ο ΟΓΑ θα μου επιστρέψει αυτά που του πλήρωσα αφαιρουμένων των ασφαλίστρων που αφορούν τον τομέα υγείας. Το πότε είναι άγνωστο.

  Μπήκα αρχικά σε ρύθμιση για την εξόφληση του χρέους προς τον ΟΑΕΕ, αλλά η ρύθμιση διακόπηκε από τη στιγμή που έκανα το αίτημα για συνταξιοδότηση. Το νέο μου βιβλιάριο υγείας στον ΟΑΕΕ ισχύει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου του 2015. Ενώ παράλληλα εξετάζεται το αίτημα συνταξιοδότησής μου.

  Στις 2 Σεπτεμβρίου 2015 ξεκίνησα κύκλο χημειοθεραπειών, οι οποίες επαναλαμβάνονται κάθε τρεις βδομάδες. Η επόμενη χημειοθεραπεία είναι προγραμματισμένη για τις 23 Σεπτεμβρίου και η ασφάλισή μου ισχύει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Επικοινωνώ με τον ΟΑΕΕ για να μου δώσουν μια παράταση μέχρι να διευθετηθεί το θέμα της σύνταξης και μου δηλώνουν ρητά πως αυτό είναι αδύνατο αν δεν ξοφλήσω την οφειλή μου, η οποία αφαιρούμενου του ποσού που είναι να πάρω για σύνταξη για ένα διάστημα 14 μηνών ανέρχεται στις € 11.000,00.

  Βρέθηκα αναγκαστικά στον ΟΑΕΕ, ενώ ήμουν ασφαλιστικά ενήμερος όλα τα χρόνια. Ξαφνικά χρωστάω ένα υπέρογκο ποσό, σε εποχή των λεγόμενων capital controls. Μου ζητούν να πληρώσω ένα ποσό, στο οποίο μου χρεώνουν διπλά τον τομέα υγείας (τον πλήρωσα στον ΟΓΑ και τον πληρώνω και στον ΟΑΕΕ για το ίδιο χρονικό διάστημα). Ο ΟΑΕΕ ενώ δεν πλήρωσε τίποτε για την περίθαλψή μου, μου ζητάει να τον πληρώσω. Yπολογίζουν πως θα συνταξιοδοτηθώ με το χαμηλότερο ποσό σύνταξης (€ 470,00) παρότι έχω τρία ανήλικα παιδιά και τέλος δεν υπολογίζεται ως διάστημα συνταξιοδότησης, το διάστημα από τον Ιούνιο του ’14 που σύμφωνα με το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας έχω αναπηρία κατά 90% και δεν έχω ασκήσει καμία επαγγελματική δραστηριότητα.

  Η υπάλληλος του ΟΑΕΕ στη Θεσσαλονίκη, η οποία προϋπολόγισε πως θα πάρω τη χαμηλότερη σύνταξη και για το μισό χρονικό διάστημα από αυτό που είμαι ανάπηρος, είναι ανάλγητη στα προηγούμενα επιχειρήματά μου και στη ζωτική μου ανάγκη να κάνω χημειοθεραπεία. Αντίθετα μου δηλώνει πως θα έπρεπε να είμαι ήδη ανασφάλιστος.

  Σκεφτείτε μήπως είναι βασανιστικό για έναν καρκινοπαθή να του λένε ξαφνικά πως δεν μπορεί να συνεχίσει τη θεραπεία του γιατί η ασφάλεια του πλέον δεν τον καλύπτει: επειδή τέθηκε αναδρομικά σε ισχύ ένας νόμος που του επιβάλλει επιπλέον ασφάλιστρα. Εξάλλου σύμφωνα με γνωμοδότηση των καθηγητών Αντώνη Μανιτάκη και Ακρίτα Καϊδατζή (12/2/2014) θα πρέπει να παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ με χρέωση των ανάλογων εισφορών ανεξάρτητα αν τις καταβάλλει ο ασφαλισμένος ή όχι.

  Από 1/1/2015 δεν έχει δοθεί καμία νέα σύνταξη από τον ΟΑΕΕ, όπως ψυχρά μας ανέφερε η υπάλληλος του ΟΑΕΕ. Είναι γνωστό το πλιάτσικο που έχει γίνει στα ασφαλιστικά ταμεία κατά τα τελευταία χρόνια, από το λεγόμενο πελατειακό κράτος, με επακόλουθο αυτή τη στιγμή να ξεζουμίζουν και να στερούν την υγειονομική περίθαλψη και τη σύνταξη από τους πολίτες. Αυτό το πελατειακό κράτος, το οποίο είναι μια αχαρακτήριστη μειονότητα. Καλείται σήμερα η πλειονότητα να θυσιαστεί για να συνεχίσει να ευημερεί το επαγγελματικό πολιτικό προσωπικό. Και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ίσως η προκήρυξη των εκλογών που διεξάγονται στις 20 Σεπτεμβρίου του 2015 και ελάχιστα αφορούν τους πολίτες αφού η πολιτική υπαγορεύεται από τους δανειστές.

  Σκέφτομαι πως αυτό το κράτος έχει ως τακτική το να εισπράττει από τους αδύναμους, από αυτούς που δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Είτε βρίσκεις τα λεφτά ζητώντας βοήθεια από τους κοντινούς σου ανθρώπους που μπορεί να έχουν και να ευαισθητοποιηθούν, είτε δεν έχεις αυτή τη δυνατότητα και επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας σου.

  Λύση θα μπορούσε να είναι να επιστρατεύσουμε την ανθρωπιά μας, ειδικά όσοι κατέχουν θέσεις κλειδιά που μπορούν να βοηθήσουν το συνάνθρωπο. Να στοχεύουμε στο καλύτερο και να παραδειγματιζόμαστε από αυτό. Ο αγώνας συνεχίζεται.

  Χρίστος Καλλίτσης

  https://tekmiria.wordpress.com/2015/09/22/ανθρωπια-συναισθηση/

  Το περιστατικό είναι πραγματικό. Το γνωρίζω από πρώτο χέρι.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.