Καταγγελία των εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015

logo5horizontal-720x400

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

«ΕΛ.ΛΑ.Σ.»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ

Ευριπίδου 57Τ.Κ. 10554 Αθήνα Τηλ: 210 3250220 http://www.patriotiki-enosi.gr**Ηλ.Ταχ: elas@otenet.gr

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Αθήνα 02α Οκτωβρίου 2015

Κατ’ επιταγή των διατάξεων του ακροτελεύτιου άρθρου 120 παράγραφος 4 του Συντάγματος κατά το οποίο: «Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία», υπό τις επιταγές των Διατάξεων του Άρθρου 1 αυτού και δη της παραγράφου 2 που ορίζει ότι: «Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία» και της παραγράφου 3 που ορίζει ότι: «όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον Λαό υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους», του άρθρου 2 παράγραφος 1 του Συντάγματος κατά το οποίο: «Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας» ως και υπό την επίκληση του υπερσυνταγματικής δυνάμεως αξιώματος: «Υπέρ πάντων Νόμος είναι η σωτηρία του Έθνους και του Λαού», η ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ.», ως συνταγματικός θεσμός, διεκδικώντας και υπερασπιζόμενη τα Συνταγματικά μας δικαιώματα, ως Ελληνίδες και Έλληνες το γένος, ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ τους:

Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Πρωθυπουργό της χώρας

Την Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

Το Υπουργικό Συμβούλιο της απελθούσης και της τωρινής Κυβέρνησης

Τους αρχηγούς και τους συντελεστές των κομμάτων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την κάθοδό τους στις Εθνικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015

Τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Τους αρμόδιους φορείς της Δικαστικής εξουσίας οιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας

Την από 18-12-2014 αμερικανική πλέον εταιρεία KKR & Co. LP (παλαιότερα γνωστή ως η Kohlberg Kravis Roberts & Co.), Singular Logic, η οποία έχουσα το μονοπώλιο της ηλεκτρονικής διαχείρισης των εκλογών διενήργησε και τις Εθνικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 και

Οιονδήποτε εμπλεκόμενο φορέα τόσο για την προκήρυξη όσο και για την διενέργεια των Εθνικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015,

ως ΕΚΤΡΟΠΕΙΣ της μορφής του πολιτεύματος, διότι διά της παραλείψεως οφειλομένων νομίμων ενεργειών των, κατά παράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας ή κατά κατάχρηση εξουσίας, καταστρατηγήσαντες τις διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη της Χώρας και διαπράττοντες κατά συναυτουργία το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας του άρθρου 134 # 2 του ΠΚ, κατήργησαν κάθε έννοια ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ και τούτο διότι ένας έκαστος τούτων, κατά το μέρος της ευθύνης που του αναλογεί και άπαντες προφανώς συλλογικώς δρώντες, προέβησαν στην αλλοίωση της βούλησης των ψηφοφόρων και με πρόθεση προκάλεσαν την παραγωγή μη γνησίου αποτελέσματος της εκλογής διά της νόθευσης του γνησίου εκλογικού αποτελέσματος των εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 αφού ο ημέτερος κομματικός συνασπισμός υπό την επωνυμία ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ.», κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων φέρεται ότι έλαβε ψήφους και σε επτά [7] τον αριθμό περιφέρειες της επικράτειας στις οποίες όχι μόνο δεν υπήρχε υποψήφιός μας αλλά και ΟΥΔΕΝ ψηφοδέλτιο τούτου βρισκόταν στα αρμόδια εκλογικά τμήματα.

Επειδή το ανωτέρω πασίδηλο γεγονός ΣΥΝΙΣΤΑ την κατά το άρθρο 187 του ΠΚ σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, όχι απλώς πράξεως πολλαπλώς παράνομης και υποχρεωτικώς κολαζομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 45, 134 # 2, 158, 164, 216, 231, 232, 232Α, 239, 242, 256, 259, 386, 386Α και 390 του Π.Κ. αλλά και προσβολή της προσωπικότητός μας, κυρίως δε ΣΥΝΙΣΤΑ πράξη αυτόχρημα ΑΝΙΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΗΘΙΚΗ χαρακτηριζόμενη ως ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ.

Επειδή η μη εγκυρότητα της εκλογικής διαδικασίας είναι πλέον δεδομένη και επιφέρει την διακύβευση των ημετέρων συνταγματικών δικαιωμάτων και των του ελληνικού Λαού.

ΕΠΕΙΔΗ τίθεται υπό διακινδύνευση εξ αιτίας των παράνομων ενεργειών πάντων των εμπλεκομένων, η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

ΕΠΕΙΔΗ συντρέχει βάσιμος κίνδυνος και εγείρεται το ερώτημα: «Ποιός κυβερνά επιτέλους την Ελλάδα;»

ΕΠΕΙΔΗ η προκύψασα κυβέρνηση και η προς ορκωμοσία Βουλή είναι πολιτειακοί φορείς ανυπόστατοι και αντισυνταγματικοί ως προϊόν νοθείας και απάτης.

ΕΠΕΙΔΗ η συμπεριφορά πάντων των ανωτέρω προσβάλλει κατάφορα τόσον εμάς όσο και τον Λαό μας και δεν θα μείνουμε αδιάφοροι έναντι οιουδήποτε κόστους στην σύγκρουσή μας με το παρακράτος των ουτιδανών και των δοσίλογων.

ΕΠΕΙΔΗ εμείς, αψηφώντας το γεγονός μιάς επικείμενης στοχοποίησής μας από τους υποχθόνιους κατασταλτικούς μηχανισμούς, έτοιμοι να τα χάσουμε όλα, θα πάρουμε θέση σ’ αυτή την «ιστορία της χαβούζας» παιανίζοντας το πνευματικό εμβατήριο του Άγγελου Σικελιανού: «Ομπρός, οι δημιουργοί!… Την αχθοφόρα ορμή Σας στυλώστε με κεφάλια και με πόδια, μη βουλιάξει ο ήλιος!»

Ασκώντας τα εκ του άρθρου 120 παράγραφος 4 Συνταγματικά μας δικαιώματα, ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ πάντες τους εμπλεκομένους ως τους ολετήρες του Έθνους μας και εάν υπάρχει ακόμη σεβασμός προς την Νομιμότητα, δι εφαρμογής του Δικαιϊκού αξιώματος της παρακαταθήκης του αλήστου μνήμης Καθηγητού του Συνταγματικού Δικαίου Αλέξανδρου Σβώλου: «Η εκτέλεσις του καθήκοντος απέναντι εις τον κυρίαρχον Ελληνικόν Λαόν δεν πρέπει να έχη όρια», η παρέμβαση εκ μέρους των υπηρετούντων την αξιοπρέπεια του Έθνους φορέων της Δικαιοσύνης, ως το οχυρό της Δημοκρατίας, καθίσταται αναγκαία κατά οιουδήποτε παρανομούντος και τούτο προς διεξαγωγή εισαγγελικής έρευνας σχετικής με την διάπραξη των συγκεκριμένων ανωτέρω αδικημάτων που επιφέρουν την κατάλυση του Δημοκρατικού Πολιτεύματος της χώρας.

Για την ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ»

Ευριπίδου 57Τ.Κ. 10554 Αθήνα Τηλ: 210 3250220

http://www.patriotiki-enosi.gr**Ηλ.Ταχ: elas@otenet.gr

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Αϋφαντής Γεώργιος Ξανθόπουλος Παναγιώτης Οδυσσέας Τηλιγάδας

ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

«Ε.ΛΑ.Σ»begin_of_the_skype_highlighting

Για την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Στέργιος Σμυρλής

ΠΑΛΑΪΚΗ ΑΜΥΝΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

Επισήμανση: Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων σήμερα 3 Οκτωβρίου 2014 Αριθμ. πρωτοκόλλου 3124

 

ΣΧΕΤΙΚΑ

Νέα έκκληση για εξασφάλιση του ΑΔΙΑΒΛΗΤΟΥ της καταμέτρησης των εκλογικών αποτελεσμάτων

Μηνυτήρια αναφορά για τις ευρωεκλογές 15/06/2014 υπόμνημα 10/11/2014

Advertisements

8 comments on “Καταγγελία των εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015

 1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:

  Στην Κεφαλλονιά η πατριωτική ένωση έλαβε 29 ψήφους αλλά τόσο σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΕΣ όσο και της απόφασης ΑΠ 193/11-09-2015 (Ανακήρυξη των Συνδυασμών και των Υποψήφιων Βουλευτών των Εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015), στην συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια η πατριωτική ένωση δεν είχε κανέναν υποψήφιο

  1) ΥΠΕΣ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Επικράτεια – ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ “ΕΛ.ΛΑ.Σ.”

  Σεπτέμβριος 2015

  Εκλ.Περιφέρεια Θέση Ποσοστό Ψήφοι

  Κέρκυρας 17 0,03 % 18
  Κεφαλληνίας 15 0,13 % 29
  Κιλκίς 14 0,30 % 163

  2) ΑΠ 193/11-09-2015 Ανακήρυξη των Συνδυασμών και των Υποψήφιων Βουλευτών των Εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015

  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
  1 έδρα

  ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

  1.ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Χρήστου
  2.ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Δαμιανού
  3.ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του Γεωργίου

  ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  1 . ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Σπύρου-Φωτίου-Άγγελου
  2 . ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ του Παναγή
  3 . ΛΥΚΟΥΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Δημητρίου

  ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

  1 . ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοκλήτου
  2 . ΔΑΒΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη
  3 . ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ του Γερασίμου

  ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

  1 . ΤΡΩΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Νικολάου
  2 . ΜΠΟΥΡΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννη
  3 . ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του Χαραλάμπους

  ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

  1.ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ – ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Βαλλιάνου
  2.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Νικολάου – Στυλιανού
  3.ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου

  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

  1.ΣΤΑΒΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ συζ. Ανδρέα
  2.ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου
  3.ΜΙΚΕΛΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Βασιλείου

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)

  1 . ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου

  ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ

  1 . ΣΙΑΝΔΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Αποστόλου

  ΚΟΙΝΩΝΙΑ

  1 . ΦΑΣΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ του Εμμανουήλ

  ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.)

  1.ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΙΩΣΗΦ του Βασιλείου
  2.ΦΩΤΕΙΝΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του Διονυσίου

  ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

  1.ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στυλιανού
  2.ΑΛΙΜΑΝΤΙΡΗ ΕΛΕΝΗ (ΛΙΛΑ) συζ. Ανδρέα
  3.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Γερασίμου

  δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος

  1 . ΣΙΜΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγή

  ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

  1.ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σωκράτη
  2.ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου

  ΚΚΕ(μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

  1 . ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΑΝΝΑ του Πολυχρόνη

  ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ –
  ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.
  , Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας – εκλογική συνεργασία με Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα – Ε.Ε.Κ. & ανένταχτους/ες αγωνιστές/στριες της αριστεράς

  1 . ΓΑΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του Γερασίμου-Δημητρίου
  2 . ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Διονυσίου
  3 . ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεράσιμου

  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ)

  1.ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Φωτίου
  2.ΒΛΗΣΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Αντωνίου
  3.ΛΟΥΒΕΡΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Γεωργίου

 2. Επιστολή Ε.ΠΑ.Μ. σε Υπουργείο Εσωτερικών για τις εκλογές

  ΠΡΟΣ

  ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  ΣΤΑΔΙΟΥ 27 , ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 18/09//2015

  ΑΠΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ( Ε.ΠΑ.Μ.)

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Εσωτερικών,

  Όπως γνωρίζετε, το Ε.ΠΑ.Μ. , με το από 17/09/2015 έγγραφό του, απάντησε στην ΑΠ 32388/ 16-9-2015 επιστολή σας με θέμα ¨Εκδοση αδείας εισόδου του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης την 20η Σεπτεμβρίου 2015» και σας υπέδειξε τους επίσημους αντιπροσώπους του που θα μπορούν να εισέλθουν στο Υπουργείο Εσωτερικών το βράδυ των εκλογών.

  Ωστόσο με το παρόν έγγραφό μας σας επισημαίνουμε τις εντονότατες αντιρρήσεις μας για το συνολικό πλαίσιο διεξαγωγής των εκλογών, αφού η εκ μέρους μας γνωστοποίηση των αντιπροσώπων μας ουδόλως σημαίνει την αποδοχή ή νομιμοποίηση του εν λόγω αντισυνταγματικού νομικού πλαισίου, επιφυλασσόμαστε δε ρητώς του δικαιώματός μας να προβούμε σε νομικές ενέργειες προσβολής του.

  Καταρχάς τονίζουμε ότι οι εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 πραγματοποιούνται δυνάμει του καλπονοθευτικού και αντισυνταγματικού εκλογικού νόμου που προβλέπει το διαβόητο “μπόνους” των 50 εδρών για το πρώτο κόμμα. Όπως αντιλαμβάνεστε, η πριμοδότηση του πρώτου κόμματος με 50 επιπλέον έδρες, δηλαδή με το 1/6 της συνολικής κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ευθέως διαστρέφει το πραγματικό εκλογικό αποτέλεσμα και τη βούληση του Ελληνικού Λαού, ενώ ταυτόχρονα παραβιάζει τη δημοκρατική αρχή που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη και επιβάλλει την αυθεντική κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των Ελλήνων πολιτών. Η αρχή της πλειοψηφίας προφανώς επιβάλλει τη στήριξη της όποιας κυβέρνησης από κόμματα που διαθέτουν την πλειοψηφία στο εκλογικό σώμα, προϋπόθεση που δεν τηρείται με την εφαρμογή του ισχύοντος εκλογικού νόμου. Για τον λόγο αυτόν υποστηρίζουμε ότι το μόνο συνταγματικά ανεκτό εκλογικό σύστημα είναι η λεγόμενη απλή αναλογική και μάλιστα χωρίς το όριο του 3% για την είσοδο στη βουλή.

  Δεύτερη κατά την άποψή μας σοβαρότατη παραβίαση της δημοκρατική αρχής συνιστά το γεγονός ότι με πρωτοβουλία της απελθούσας κυβέρνησης η προεκλογική περίοδος υπήρξε εξαιρετικά σύντομη, γεγονός που δεν παρέχει τη δυνατότητα λεπτομερούς και σαφούς ενημέρωσης των πολιτών για τα προγράμματα και τις θέσεις των διαφόρων κομμάτων. Επομένως καταγγέλλουμε και αυτή τη μεθόδευση ως ευθέως αντιδημοκρατική.

  Τρίτη αιτίαση κατά του απαράδεκτου νομικού πλαισίου των εκλογών αποτελεί ο αποκλεισμός των εξωκοινοβουλευτικών κομμάτων, τόσο από τη συμμετοχή τους στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, όσο εν πολλοίς και από τη συμμετοχή τους σε πολιτικές συζητήσεις στα ΜΜΕ. Δεν είναι δυνατόν σε έστω τύποις δημοκρατικό καθεστώς να μη δίδονται ακριβώς οι ίδιες δυνατότητες προβολής σε όλα τα κόμματα και μάλιστα ανεξαρτήτως της μέχρι τότε απήχησής τους στους πολίτες. Ο μηχανισμός έμμεσου αποκλεισμού των μικρών κομμάτων από την προβολή τους στα ΜΜΕ ουσιαστικά περιορίζει με καταφανώς αντιδημοκρατικό τρόπο τη δυνατότητα των πολιτών να ακούσουν απόψεις και θέσεις κομμάτων που δεν εκπροσωπούνται στη βουλή. Σας γνωρίζουμε χαρακτηριστικά ότι η διακαναλική συνέντευξη του ΕΠΑΜ προβλήθηκε από τα ιδιωτικά ΜΜΕ πανελλαδικής εμβέλειας μεταξύ 1.00 π.μ. και 5.00 π.μ. της 18-9-2015, δηλαδή σε ώρες που η πλειοψηφία των πολιτών κοιμόταν, ενώ η ΕΡΤ την προέβαλε στις 10.30 π.μ.

  Το τέταρτο μελανό σημείο της εκλογικής διαδικασίας έγκειται στις σκανδαλώδεις ρυθμίσεις που διέπουν την κρατική χρηματοδότηση προς τα κόμματα, με τις οποίες ενισχύονται μόνο τα κοινοβουλευτικά κόμματα και όποια εξωκοινοβουλευτικά κόμματα επιτύχουν συγκεκριμένο ποσοστό ψήφων. Είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και η δωρεάν παροχή του χάρτου για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων έχει προϋποθέσεις που αποκλείουν όσα κόμματα δεν έχουν επαρκή εκπροσώπηση λόγω οικονομικών δυσκολιών. Δεδομένου ότι τα δημοκρατικά δικαιώματα, όπως εν προκειμένω το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, δεν προϋποθέτουν να διαθέτει κάποιος και τα αντίστοιχα οικονομικά μέσα, το ΕΠΑΜ καταγγέλλει τις ρυθμίσεις αυτές ως αντισυνταγματικούς κανόνες που περιορίζουν τη συμμετοχή στις εκλογές σε όσα κόμματα δεν διαθέτουν τους οικονομικούς πόρους για κατάρτιση ψηφοδελτίων με τα ποσοστά που ορίζονται.

  Επισημαίνουμε επίσης ότι η επί δεκαετίες ανάθεση της συλλογής και δημοσιοποίησης των εκλογικών αποτελεσμάτων σε ιδιωτική εταιρεία δεν συνάδει με την υποχρέωση του κράτους για διαφύλαξη της γνησιότητας της κορυφαίας εκδήλωσης της λαϊκής βούλησης, ιδίως όταν το κράτος διαθέτει αμιγώς δημόσιους μηχανισμούς και πλήθος επιστημόνων που θα μπορούσαν να διεκπεραιώσουν αυτό το έργο, χωρίς να μπορεί να προκύψει οποιαδήποτε υπόνοια νόθευσης της λαϊκής βούλησης. Ως εκ τούτου, αδυνατώντας να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι δεν έχει αποκλειστεί η λειτουργία οποιουδήποτε μηχανισμού νόθευσης της λαϊκής βούλησης, επιφυλασσόμαστε ρητώς ως προς την εγκυρότητα των εκλογικών αποτελεσμάτων που θα ανακοινωθούν. Καλούμε επίσης το Υπουργείο Εσωτερικών να φροντίσει για τη συγκέντρωση των αντιγράφων των τηλεγραφημάτων που κατατίθενται στα κατά τόπους πρωτοδικεία από τους δικαστικούς αντιπροσώπους και να χορηγήσει όλα αυτά τα αντίγραφα στα πολιτικά κόμματα που συμμετείχαν στις εκλογές της 20-9-2015, ώστε να μπορεί να διασταυρωθεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων που θα μεταδοθούν από την ιδιωτική εταιρεία που έχει αναλάβει αυτό το έργο. Το δε παρόν έγγραφό μας συνιστά επίσημη αίτησή μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπόμνηση ότι τα αποτελέσματα αυτά θα πρέπει να μας παραδοθούν ατελώς μέχρι την Παρασκευή 25-9-2015.

  Δεδομένου λοιπόν ότι όλα τα ανωτέρω εκτιθέμενα αποδεικνύουν σαφώς το αντισυνταγματικό νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου διεξάγονται οι εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, το ΕΠΑΜ καταγγέλλει όλες τις προαναφερθείσες ρυθμίσεις και μεθοδεύσεις και αιτείται τη δωρεάν παράδοση αντιγράφων όλων των τηλεγραφημάτων των δικαστικών αντιπροσώπων ανά την επικράτεια μέχρι την 25-9-2015.

  Για το αιτούν πολιτικό κόμμα

  ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.)

  Δημήτρης Καζάκης

  Γενικός Γραμματέας & Νόμιμος εκπρόσωπος

  http://www.epamhellas.gr/2015/09/26/επιστολή-ε-πα-μ-σε-υπουργείο-εσωτερικώ/

 3. Κοινοβουλευτική διακυβέρνηση/ Σύμπραξη ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ/Δηλώσεις μελών

  – Νίκος Βούτσης

  24/08/2015 Αν δεν εκλεγούμε θα καταψηφίσουμε μέτρα του Μνημονίου

  24/02/2016 Για τους προπηλακισμούς στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ φταίνε τα κανάλια

  26/05/2016 Στα όρια της συνταγματικότητας η διάταξη της αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά

  η συνέχεια εδώ
  https://justiceforgreece.wordpress.com/2016/05/30/κοινοβουλευτική-διακυβέρνηση-σύμπρ/

 4. Τα πάντα για τις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 (αποτελέσματα, συμμετοχή, έδρες κλπ)

  ΓΕΝΙΚΑ

  Οι εθνικές βουλευτικές εκλογές διεξάγονται για την επιλογή 300 αντιπροσώπων του έθνους των 10 εκατ. Ελλήνων στην βουλή τους. Στη Βουλή των Ελλήνων δηλαδή.

  Από τους 300 Βουλευτές, οι 288 εκλέγονται με σταυρό προτίμησης σε 56 εκλογικές περιφέρειες και 12 εκλέγονται από δεσμευμένο συνδυασμό (λίστα) για όλη την επικράτεια και ονομάζονται βουλευτές Επικρατείας.

  Για να εισέλθει ένας εκλογικός σχηματισμός (κόμμα, συνασπισμός κομμάτων, συνασπισμός μεμονωμένων υποψηφίων) ή ένας μεμονωμένος υποψήφιος στη Βουλή, πρέπει να λάβει ποσοστό τουλάχιστον 3% επί των εγκύρων ψηφοδελτίων της επικράτειας. Τελος, οι 250 από τις 300 έδρες κατανέμονται βάσει απλής αναλογικής (εκλογικό μέτρο της περιφέρειας) και 50 έδρες παραχωρούνται στον πρώτο σχηματισμό, ανεξάρτητα από το ποσοστό του ή τη διαφορά του από τον δεύτερο.

  ΕΘΝΙΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

  1.Οι εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 δεν έγιναν με σταυρό προτίμησης, και έτσι, όλοι οι βουλευτές επιλέχτηκαν με τον ίδιο τρόπο που κανονικά εκλέγονται οι βουλευτές επικρατείας. Συγκεκριμενα, το εκλογικό σώμα υποχρεώθηκε να επιλέξει μια λίστα υποψήφιων την οποία έχουν προτείνει 19 κόμματα, συνασπισμοί κομμάτων (ή απλά οι αρχηγοί τους). Τους 19 πολιτικούς φορείς μπορείτε να τους δείτε εδώ: Βουλευτικές Εκλογές Σεπτεμβρίου 2015: Οι υποψήφιοι συνδυασμοί και οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι.

  η συνέχεια εδώ :

  https://justiceforgreece.wordpress.com/2015/09/22/τα-πάντα-για-τις-εκλογές-της-20ης-σεπτεμ/

 5. Μήνυση κατά του Βασίλη Λεβέντη και παντός υπευθύνου για εξαπάτηση εκλογέων και νόθευση εκλογής :

  ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
  ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

  (παραβίαση άρθρων 158: Νόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας και Άρθρο 133 Εξαπάτηση εκλογέων)

  Γεωργίου Νικολάου του Γεωργίου ,κάτοικος Αθηνών , οδός Υμηττού 20 Παιανία Αττικής 19002 τηλ., ΑΦΜ 

  ΚΑΤΑ

  Λεβέντη Βασιλείου του Αποστόλου, προέδρου του κόμματος «Ένωση Κεντρώων» με έδρα την Αθήνα οδός Καρόλου 28, τηλ.2105220357 και παντός άλλου υπευθύνου έχουν διαπράξει τα εγκλήματα του άρθρου 133 Ποινικού Κώδικα περί εξαπάτησης εκλογέων και του άρθρου 158 Ποινικού Κώδικα περί Νόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας ως φυσικοί ή ηθικοί αυτουργοί

  ________________________________________________

  Κύριε Εισαγγελέα,

  Ήμουν υποψήφιος βουλευτής στις βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 στην εκλογική περιφέρεια Αττικής με το κόμμα της Ένωσης Κεντρώων, το κόμμα που Πρόεδρος του είναι ο μηνυμένος Βασίλης Λεβέντης.

  Η πρώτη μου επαφή με το κόμμα της «Ένωσης Κεντρώων» έγινε τον Ιούνιο του 2015. Επισκεπτόμενος τα γραφεία της οδού Καρόλου 28 στο Μεταξουργείο, κατόπιν προγραμματισμένης συναντήσεως μου με τον πρόεδρο Κύριο Λεβέντη, προέβην σε ανταλλαγή απόψεων μαζί του και μου ζητήθηκε να εγγραφώ στο κόμμα ως μέλος όπως και έπραξα.

  Μετέπειτα, λίγο πριν την προκήρυξη των εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2015, μου ζητήθηκε από τον πρόεδρο τηλεφωνικώς, να συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιο της Ένωσης Κεντρώων, γεγονός που δέχτηκα και υπέγραψα το κείμενο της υποψηφιότητας μου. Μετέβηκα στα γραφεία, παρουσία δύο φίλων μου και ολοκληρώσαμε όλες τις τυπικές διαδικασίες.

  Μάλιστα ζήτησε από τους φίλους μου να συμμετέχουν και αυτοί σε άλλες περιφέρειες για να συμπληρώσει τα ψηφοδέλτια.

  Ενημερώθηκα από τον πρόεδρο, πως βούληση του είναι κάθε έξι μήνες, κάθε εκλεγμένος βουλευτής να παραιτείται χάριν του επόμενου, υπέγραψα σε χαρτί αυτή τη συμφωνία και τοποθετήθηκα στην 6η θέση του ψηφοδελτίου της περιφέρειας Αττικής και αυτό ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την προσυπογραφή της υποψηφιότητας μου.

  Με προτροπή του ιδίου του μηνυμένου υπογράψαμε παραίτηση προς τον πρόεδρο της βουλής και όχι προς το κόμμα όπως ο ίδιος μας όρισε υποχρεωτικά.

  Όπως είναι πασιφανές και πασίδηλο με βάση την έντονη προεκλογική εκστρατεία που έκανα βοήθησα μέγιστα στην εκλογή της «Ένωσης Κεντρώων» στην Ελληνική βουλή και στην εκλογική περιφέρεια Αττικής στην εκλογή ενός βουλευτής του κυρίου Καρρά Γεωργίου και ο ψηφοφόρος μου πίστεψε ότι θα εκλεγόμουν βουλευτής μετά την παραίτηση των υπολοίπων 5 κατά σειρά εκλογής βουλευτών πράγμα όμως που αρνήθηκε να κάνει αθετώντας το λόγο του ο μηνυμένος.

  Τελικώς η παραπάνω συμφωνία μας δεν εφαρμόστηκε ποτέ.

  Με έκπληξη διαπίστωσα τόσο εγώ όσο και όλοι οι υποψήφιοι βουλευτές της Ένωσης Κεντρώων ότι ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης προχώρησε σε δημόσιες δηλώσεις σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ότι δεν θα τηρήσει τη δέσμευσή του και δεν θα αλλάξει τους βουλευτές ανά εξάμηνο όπως είχε ήδη δεσμευτεί δημόσια.

  Όπως είπε, αυτή τη στιγμή η Ένωση Κεντρώων έχει 9 βουλευτές που έχουν μάθει το κοινοβουλευτικό έργο. Εάν τώρα αλλάξω τους βουλευτές όπως χαρακτηριστικά έλεγε ο μηνυμένος , θα περάσει ένας χρόνος για να μάθουν οι νέοι βουλευτές το έργο τους απείλησε τους υποψήφιους βουλευτές του κόμματός του οι οποίοι θέλουν προχωρήσουν σε εξώδικο και δικαστικές ενέργειες όπως κάνω εγώ σήμερα εναντίον του για το γεγονός ότι τους είχε πει πως θα ανανεώνονται οι βουλευτές του κόμματος κάθε 6 μήνες.

  Χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο κ. Λεβέντης είπε χαρακτηριστικά ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ότι θέλει. Όπως είπε “πράγματι είχαμε δώσει αυτή την υπόσχεση κάτω από συνθήκες προεκλογικές γιατί τιμούσαμε και αγαπούσαμε τους υποψηφίους.

  Εμείς το κάναμε αυτό στην προσπάθειά μας να θεωρηθούν όλοι οι υποψήφιοι ίδιοι. Αν ήταν υπόσχεση προς το λαό θα το τηρούσα αυτό ήταν ένα εσωτερικό ζήτημα. Η «Ένωση Κεντρώων» έχει μια δυναμική ανόδου και για αυτό συμβαίνουν αυτά” είπε.
    
  Παράλληλα εξήγησε τους λόγους για τους οποίους. Τώρα δεν γίνεται αυτό, για αυτό εξάλλου συμβαίνουν αυτά. Ας κάνουν ότι θέλουν, εγώ θα τους διαγράψω και θα είναι κακό του κεφαλιού τους γιατί την επόμενη φορά που θα έχουμε 50 βουλευτές εκείνοι θα μείνουν απέξω. Εγώ περίμενα 35 χρόνια για να γίνω βουλευτής και εκείνοι θέλουν με την πρώτη; Ας περιμένουν. Η Ένωση Κεντρώων δεν προσφέρεται για βουλευτιλίκια χωρίς αγώνες.”.

  Επειδή σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα άρθρο 133 περί εξαπάτησης εκλογέων ΠΚ
  Όποιος με ψευδείς ειδήσεις ή συκοφαντικές διαδόσεις που ανάγονται στο πρόσωπο κάποιου υποψηφίου ή με άλλο τρόπο εξαπατά εκλογέα, με αποτέλεσμα αυτός να μην ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, να ψηφίσει άκυρα ΔΗΜΟΣΚΟΠΟΙ , ΜΜΕ, ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΑΚΥΡΟ ΛΕΥΚΟ ή να μεταβάλλει το εκλογικό του φρόνημα σε κάποια από τις εκλογές ή τα δημοψηφίσματα του άρθρου 132, τιμωρείται με φυλάκιση ως δύο έτη ή χρηματική ποινή

  Επειδή εγώ και οι 110.000 ψηφοφόροι του κόμματος «Ένωσης Κεντρώων» των εκλογών 20ης Σεπτεμβρίου 2015 εξαπατηθήκαμε ψηφίζοντας αυτό το κόμμα αφού μας έπεισε ψευδώς ο Πρόεδρός του και μηνυμένος Βασίλης Λεβέντης ότι θα αλλάζει τους ΥΠΟΨΙΦΙΟΥΣ ΤΟΥ βουλευτές κάθε εξάμηνο θητείας του και επιλογή μας ήταν να είμαι και εγώ βουλευτής μετά την πάροδο 6 εξαμήνων πράγμα που απατηλώς μας παρουσίαζε ο μηνυμένος για να μας αποσπάσει την ψήφο μας διέπραξε το ανωτέρω έγκλημα του άρθρου 133 ΠΚ περί εξαπάτησης εκλογέων και είναι ο φυσικός αυτουργός που μας χρησιμοποίησε όλους τους υποψήφιους βουλευτές του κόμματος για να προσελκύσουν τους ψήφους που χρειαζόταν για να μπει στην Ελληνική βουλή.

  Όλοι αυτοί οι αγώνες που έκανα στην εκλογική περιφέρεια μου με τον κόσμο να εξαπατείται και τον λαό που πήγαινα στα γραφεία πήγαν άδικα και χαμένα για να ωφεληθεί ο κύριος Λεβέντης και το κόμμα της «Ένωσης Κεντρώων» και να αλλοιωθεί το εκλογικό αποτέλεσμα. Επίσης σε προσωπική μας συνάντηση μου είχε ζητηθεί από τον κύριο Λεβέντη, αν θέλω να τοποθετηθώ σε πιο υψηλή θέση στη λίστα θα πρέπει να καταθέσω κάποιο ποσό στο ταμείο του κόμματος.

  Πίστεψα στην καθαρότητα και την εντιμότητα του κύριου Λεβέντη για τη θέση του στα εννέα σημεία . Με μεγάλη μου λύπη δεν εφαρμοστεί ακριβώς τίποτα, όπως έλεγε την άμεση κατάργηση κάθε κρατικής επιχορήγησης προς τα κόμματα . Το κόμμα το ίδιο είσπραξε την κρατική επιχορήγηση.

  Τη μείωση αποδοχών αιρετών κατά 50% αλλά ούτε και να κάνουν χρήση σε βουλευτικά προνόμια . Πράγμα που δεν έκανε τίποτα. Την άμεση απόλυση από τη βουλή υπαλλήλων που διορίστηκαν με συμφωνία των κομμάτων και έχουν συγγενική σχέση μένει η πρώην βουλευτές. Βόλεψε τους συγγενείς του σε υπηρεσίες αλλά και φίλους όπως και σε εκλόγιμες θέσεις όπως είναι ο γιος του κύριος Γεωργιάδης Μάριος του Νικολάου που είναι εκλεγμένος βουλευτής της Α Αθηνών. Με αποτέλεσμα η παθογένεια να συνεχίζεται.

  Το κόμμα της ένωσης κεντρώων με πρόεδρο τον κύριο Βασίλη Λεβέντη δεν έχει κάνει ούτε ένα συνέδριο, ούτε έχει εκλέξει όργανα και ούτε καν μας έχει δώσει να διαβάσουμε κανένα καταστατικό. Όλα αυτά με έκαναν να απομακρυνθώ από το κόμμα.

  Υπάρχει υλικό βίντεο από την εκπομπή επί του πιεστηρίου 21 Αυγούστου 2015 που στην πλήρη απομαγνητοφώνηση του κειμένου ανέφερε τα εξής:

  ”-Καλησπέρα κύριε Σιαδήμα,
  τα παλαιά κόμματα έχουν πλεονέκτημα να βάζουν τους ίδιους, εμείς στην ένωση κεντρώων θα βγάλουμε καινούριους βουλευτές και προσέχουμε πάρα πολύ. Είναι τιμή του κόμματος. Θα παραιτείται και θα έρχεται ο επόμενος. Αν στην Αθήνα βγάλουμε τρεις έδρες στην Β Αθήνας οι τρεις αυτοί θα είναι άλλοι, το δεύτερο εξάμηνο θα είναι οι δεύτεροι τρεις,τα ο τρίτο εξάμηνο οι τρίτοι τρεις, έχουν υπογράψει από τώρα παραίτηση κύριε Σιαδήμα.
  Εμάς δεν υπογράφουν δήλωση προς το κόμμα αλλά υπογράφουν στο πρόεδρο της βουλής παραίτηση. Παραδείγματος χάρη εγώ ο βουλευτής Σιαδήμας Γεώργιος του Ιωάννου αφού έκατσα εξάντλησα το εξάμηνο ασκώντας τα καθήκοντά μου, παραιτούμαι υπέρ του επόμενου στη λίστα βάση απόφασης της ένωσης κεντρώων που ήταν όρος που μπήκε στο ψηφοδέλτιο προς το πρόεδρο της βουλής και μένει μόνο η ημερομηνία κοινοποίησης.
  Δεν φοβάμαι μήπως δεν το τηρήσουν γιατί όσοι μπαίνουν στην ένωση κεντρώων είναι ηθικοί άνθρωποι και το ξέρει και η κοινωνία .Θα το πω σε όλο το προεκλογικό αγώνα πολλές φορές και είναι όρος εισόδου στο ψηφοδέλτιο διότι αλλιώς αν στη δράμα βγάλουμε μία έδρα και την πάρει ένας οι άλλοι τι θα κάνουν τους νεροκουβαλητές;”

  Επειδή σύμφωνα με τον ποινικό Κώδικα άρθρο 158 περί Νόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας

  1. Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο με πρόθεση προσκαλεί την παραγωγή μη γνήσιου αποτελέσματος σε εκλογή ή ψηφοφορία που διενεργείται από τη Βουλή ή κάποια επιτροπή της, ή όποιος νοθεύει το γνήσιο αποτέλεσμα της εκλογής ή της ψηφοφορίας τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

  2. Ο υπαίτιος κάποιας από τις πράξεις αυτές σε εκλογή ή ψηφοφορία που διενεργείται από νομαρχιακό, δημοτικό, ή κοινοτικό συμβούλιο, ή άλλο συμβούλιο τοπικής αυτοδιοίκησης ή κάποια επιτροπή τους τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.

  3. Το δικαστήριο μπορεί μαζί με τις ποινές αυτές να επιβάλει και στέρηση των αξιωμάτων και των θέσεων του άρθρου 63, αριθμός 1.

  Ποινικός Κώδικας – Άρθρο 63
  Άρθρο 63: Αποτέλεσμα της αποστέρησης

  Η αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων έχει ως συνέπεια ότι εκείνος που καταδικάστηκε:

  1) χάνει οριστικά τα αιρετά δημόσια, δημοτικά ή κοινοτικά αξιώματά του, τις δημόσιες, δημοτικές ή κοινοτικές θέσεις που κατείχε, κάθε βαθμό του στο στρατό, την ιδιότητα του δικηγόρου, καθώς επίσης και τις επίτιμες θέσεις και τα παράσημα

  2) δεν μπορεί να αποκτήσει τα παραπάνω, είτε διαρκώς, στην περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 59, είτε κατά το χρόνο που ορίζει ο νόμος ή η απόφαση, στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 59 και στις περιπτώσεις των άρθρων 60, 61 και 62.

  3) δεν μπορεί, κατά τη διάκριση του προηγούμενου αριθμού:

  α) να ψηφίζει και να εκλέγεται στις πολιτικές, δημοτικές ή κοινοτικές εκλογές

  Επειδή οποιαδήποτε ψηφοφορία στην βουλή με οποιονδήποτε τρόπο προσκαλεί παραγωγή μη γνήσιου αποτελέσματος σε εκλογή ή ψηφοφορία που διενεργείται από τη Βουλή αφού το σώμα δεν έχει την αντιπροσωπευτική λαϊκή θέληση που θα αποτυπωνόταν με την εναλλαγή των βουλευτών όπως ο ίδιος ο Πρόεδρος υποσχέθηκε στους Έλληνες ψηφοφόρους κάθε εξάμηνο και σήμερα το αναιρεί.

  Επειδή οι πολιτευτές της Ένωσης Κεντρώων στην εκλογική περιφέρεια Λάρισας και υποψήφιοι βουλευτές κατά τις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 Δαμιανός Ζώκας και Αναστάσιος Λέκκος απέστειλαν Εξώδικο στον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων, καλώντας τον να τηρήσει την προεκλογική του δέσμευση του ότι κάθε έξι μήνες θα εναλλάσσονται οι βουλευτές του κόμματος και

  Όπως είπε ο πρώτος στην εφημερίδα Real News:

  «Έχω δώσει εντολή στο δικηγόρο μου να στείλει την ερχόμενη Τρίτη εξώδικο στον πρόεδρο, στο κόμμα και στον βουλευτή του νομού μας, με το οποίο θα ζητώ να μας παραδώσουν τα έγγραφα που υπογράψαμε προεκλογικά. Στο εξώδικο θα αναφέρεται πως την καθορισμένη ημερομηνία, που είναι η 25η Μαρτίου 2016, ο σημερινός βουλευτής θα παραδώσει την έδρα του στον πρώτο επιλαχόντα του ψηφοδελτίου. Σε διαφορετική περίπτωση θα κάνω αγωγή και θα υποβάλω μήνυση, για να μεταφέρω την αθέτηση της υπόσχεσης του κ. Λεβέντη στο πεδίο της Δικαιοσύνης».

  «Το καλοκαίρι καιγόταν ο πρόεδρος να συμπληρωθούν τα ψηφοδέλτια και μας έβαλε να μαζέψουμε κόσμο με τη δέσμευση ότι κάθε έξι μήνες της κοινοβουλευτικής περιόδου οι βουλευτές θα παραιτούνται και θα τους αντικαθιστούν οι επόμενοι. Με αυτή τη δέσμευση έπεισα έναν ανιψιό μου να κατέβει στην Ημαθία για να κλείσουμε το ψηφοδέλτιο. Μετά ο πρόεδρος εξαφανίστηκε», λέει επίσης.

  Σχετικά με το θέμα που έχει δημιουργηθεί με την παραίτηση των Βουλευτών της Ένωσης Κεντρώων με την λήξη του εξαμήνου, ο Γιάννης Νικολαϊδης πρώην στέλεχος της Ένωσης Κεντρώων έστειλε επιστολή στην εφημερίδα Μακελειό με το εξής περιεχόμενο:

  https://www.facebook.com/floribertyannis.bahemukanikolaidis?fref=ufi https://www.facebook.com/floribertyannis.bahemukanikolaidis?fref=ufi
  Yannis Nikolaidis Γεια σας κύριε Χίο

  Σχετικά με το θέμα που έχει δημιουργηθεί με την παραίτηση των Βουλευτών της Ένωσης Κεντρώων με την λήξη του εξαμήνου, έχω να σας ανακοινώσω τα παρακάτω:

  1. Ο Λεβέντης στην συνέντευξη του στον κύριο Χατζηνικολάου δήλωσε ότι η απόφαση του ήταν λάθος. Αμ δε, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Λάθος η απόφαση αλλά το σκεπτικό σωστό του πολιτικάντη (πολιτικού απατεώνα) και πανούργου Βασίλη Λεβέντη. Ήταν ο μόνος τρόπος να βρει εθελοντές να τρέξουν για το απόκομμα “Ένωση Κεντρώων” που κατάντησε οικογενειακή επιχείρηση.

  2. Δεν είναι τυχαίο που η διαμαρτυρία ξεκίνησε από την Λάρισα. Στην εκλογική αυτή περιφέρεια το ψηφοδέλτιο του Σεπτεμβρίου 2015 περιλάμβανε εξ ολοκλήρου υποψήφιους που δεν είχαν λάβει μέρος στην εκλογική διαδικασία του Ιανουαρίου 2015 (100% νέο). Στις πιάτσες των ταξί της Λάρισας κυκλοφορεί έντονα η φήμη ότι υποψήφιος έδωσε 5.000 ΕΥΡΩ για να μπει στο ψηφοδέλτιο κόμματος και μάλιστα σε εκλόγιμη θέση. Ο δεύτερος στο ψηφοδέλτιο της Ένωσης Κεντρώων είναι συνταξιούχος εφοριακός καθ’ όλα σεβάσμιο πρόσωπο και ως εκ τούτου η ανακολουθία του Λεβέντη θίγει την αξιοπρέπεια του και τον αυτοσεβασμό του. Αξιοπρέπεια και αυτοσεβασμός δύο λέξεις που δεν υπάρχουν και είναι άγνωστες στο λεξιλόγιο του Λεβέντη.

  3. Κάποιοι Βουλευτές έχουν ανοικτούς λογαριασμούς (δάνεια κ.λ.π.) με Τράπεζες και ο χρόνος των έξι μηνών είναι λίγος για την εκκαθάριση τους.

  4. Αποδεδειγμένα ο Λεβέντης δεν έχει σχέση με το Κέντρο αλλά το καπηλεύεται.

  Στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία και διευκρίνηση.

  Με εκτίμηση
  Ι. Νικολαϊδης

  Από το περιεχόμενο της επιστολής φαίνεται ότι συντελέστηκαν και άλλα ποινικά αδικήματα που αφορούν στο ψηφοδέλτιο της Ένωσης κεντρώων καταγγελίες που πρέπει να ερευνηθούν•

  Επίσης Για την απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί από την Ένωση Κεντρώων μίλησε ο βουλευτής Γιώργος Καρράς, ο οποίος έδωσε και την απάντησή του στον Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος του ζητά να παραδώσει την έδρα του εντός τριών ημερών.

  Ο κ. Καρράς μίλησε στον Πέτρο Κουσουλό και στην εκπομπή «Μεσημεριανό ρεπορτάζ» στο ραδιόφωνο του Alpha 989 και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο λόγος που αποχώρησε από το κόμμα είναι σωρευτικός, σημειώνοντας ότι η δική του βούληση ήταν να λειτουργήσει το κόμμα, κάτι για το οποίο προσπάθησε, αλλά δεν λειτούργησε.

  «Προσπάθησα να βοηθήσω στην οργάνωση και τη λειτουργία του κόμματος» ανέφερε χαρακτηριστικά ο βουλευτής και πρόσθεσε ότι ο ίδιος είχε στα οργανωτικά ζητήματα πρόβλημα. «Αυτό οφείλεται στην εξάμηνη θητεία των βουλευτών, την οποία εγώ είχα υποστηρίξει, αλλά δεν εισακούστηκα» σημείωσε.
  Ο κ. Καρράς ανέφερε επίσης ότι ο ίδιος δεν έχει προσωπικό πρόβλημα με τον Βασίλη Λεβέντη, παρόλο που εκείνος του μιλά με τελεσίγραφα ζητώντας του να παραδώσει την έδρα του εντός τριών ημερών.
  Όσο για τις δηλώσεις του κ. Λεβέντη ότι «τον κ. Καρρά δεν τον ήξερε ούτε η μητέρα του όταν μπήκε στο κόμμα», ο βουλευτής απάντησε:

  «Πολιτεύτηκα με την Ένωση Κεντρώων έχοντας εμπειρία 45 ετών, είμαι γνωστός στο νομικό και πολιτικό κόσμο και έφερα ψήφους στο κόμμα. Εργάστηκα επί 14 μήνες νυχθημερόν ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος και προσέφερα πολλά, μπορούσα να σταθώ σε έναν τέτοιο χώρο που γίνεται ανταλλαγή επιχειρημάτων και απόψεων» αναφέρει και προσθέτει: «από εκεί και πέρα δεν θα παραδώσω την έδρα μου, θα ήταν ήττα για εμένα αν το έκανα και θα αναγκαζόμουν να αποδεχθώ όσα λέει για εμένα ο Λεβέντης».

  «Ο κ. Λεβέντης μου ζητά να παραδώσω την έδρα μου. Θα το κάνω μόνο αν την ίδια ώρα παραιτηθεί το σύνολο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος. Δεν μπορώ να δεχθώ τελεσίγραφα από τον αρχηγό ενός κόμματος, μου θυμίζουν άλλες εποχές. Θα παραιτηθώ υπό την προϋπόθεση να παραιτηθούν και οι υπόλοιποι 9 βουλευτές και να έρθουν οι νέοι» κατέληξε ο κ. Καρράς.

  Επειδή ο μηνυμένος Πρόεδρος κόμματος και παντός άλλου υπευθύνου, έχουν διαπράξει τα εγκλήματα του άρθρου 133 Ποινικού Κώδικα περί εξαπάτησης εκλογέων και του άρθρου 158 Ποινικού Κώδικα περί Νόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας ως φυσικοί ή ηθικοί αυτουργοί , ενεργούντες όπως αναλύσαμε παραπάνω με δόλιο τρόπο χωρίς συγκεκριμένο έννομο λόγο.

  ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

  Μηνύω αυτούς για τις παραπάνω παράνομες ενέργειες και συμπεριφορά τους και ζητώ την νόμιμη τιμωρία τους. Δηλώνω ότι παρίσταμαι ως πολιτικώς ενάγων ζητώντας 44 ΕΥΡΩ με επιφύλαξη, ως αποζημίωση ηθικής βλάβης.

  Προτεινόμενοι μάρτυρες ακολουθούν τα ονόματά τους…

  Αθήνα 16-12-2016
  Ο μηνυτής».

  http://www.zougla.gr/politiki/article/minisi-kata-tou-vasili-leventi-ipevale-o-proin-politeftis-nikolaos-georgiou

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.