Τι θα πληρώσουμε εμείς, τα παιδιά και τα εγγόνια μας, από σήμερα 9/10/2015 έως 20/08/2059 …

greek-debt

(WSJ) Greece’s Debt Due: What Greece Owes When

Greece is negotiating with its eurozone creditors to get more aid before the indebted government runs out of cash. Here’s what Greece owes, when.

By Charles Forelle, Pat Minczeski and Elliot Bentley

Last updated Oct. 8, 2015 at 9:30 a.m. ET | Published Feb. 19, 2015 at 2:09 p.m. ET

*The IMF’s basic rate is 1.05%, but there are surcharges of between two and three percentage points for large and longstanding loans of the type Greece has received.

These loans, called an Extended Fund Facility, charge a basic rate of 1.05%, but there are surcharges of between two and three percentage points for large and longstanding loans of the type Greece has received.

Greece pays 0.5% plus a short-term rate that is now near zero.

Notes: Debt doesn’t include debt held by ‘holdout’ creditors from the 2012 default. EFSF loans that amortize are spread over their years of maturity; EFSF loans that are designed to roll over are assumed to do so.

Updated Aug. 11, 2015, to include €1.67 billion in Treasury bills rolled over in 2014 to bonds. The bonds are due in 2017 and 2019.

Sources: Greece’s Public Debt Management Agency; International Monetary Fund; the Irish Statute Book; European Commission

ΑΥΤΑ ΕΩΣ ΤΩΡΑ, ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΑΝΕΙΚΑ ΚΑΙ ΘΑ ΦΟΥΣΚΩΣΕΙ Η ΛΥΠΗΤΕΡΗ  ……

Individual Repayments

Creditor Due Date Amount Description Rate
Creditor Due Date

Amount

Description Rate

 

Treasury bill holders Oct. 9, 2015 1,400,000,000 Short-term treasury bills 2.97%
IMF Oct. 13, 2015 451,294,214 Loan under the IMF’s first bailout program for Greece, in 2010.*
Treasury bill holders Oct. 16, 2015 1,000,000,000 Short-term treasury bills 2.70%
Treasury bill holders Nov. 6, 2015 1,400,000,000 Short-term treasury bills 2.97%
Treasury bill holders Nov. 13, 2015 1,400,000,000 Short-term treasury bills 2.70%
IMF Dec. 7, 2015 300,862,809 Loan under the IMF’s first bailout program for Greece, in 2010.*
Treasury bill holders Dec. 11, 2015 1,600,000,000 Short-term treasury bills 2.70%
Treasury bill holders Dec. 11, 2015 2,000,000,000 Short-term treasury bills 2.97%
IMF Dec. 16, 2015 564,117,767 Loan under the IMF’s first bailout program for Greece, in 2010.*
Treasury bill holders Dec. 18, 2015 1,600,000,000 Short-term treasury bills 2.70%
IMF Dec. 21, 2015 338,470,660 Loan under the IMF’s first bailout program for Greece, in 2010.*
Treasury bill holders Jan. 8, 2016 2,000,000,000 Short-term treasury bills 2.97%
IMF Jan. 13, 2016 451,294,214 Loan under the IMF’s first bailout program for Greece, in 2010.*
Treasury bill holders Feb. 5, 2016 1,000,000,000 Short-term treasury bills 2.97%
Treasury bill holders March 4, 2016 1,400,000,000 Short-term treasury bills 2.97%
IMF March 7, 2016 300,862,809 Loan under the IMF’s first bailout program for Greece, in 2010.*
IMF March 16, 2016 564,117,767 Loan under the IMF’s first bailout program for Greece, in 2010.*
ECB April 11, 2016 22,800,000 Bonds held by ECB exempted from the 2012 default Six-month Euribor + 0.075%
ECB April 11, 2016 30,000,000 Bonds held by national central banks exempted from the 2012 default Six-month Euribor + 0.075%
IMF April 13, 2016 451,294,214 Loan under the IMF’s first bailout program for Greece, in 2010.*
IMF June 7, 2016 300,862,809 Loan under the IMF’s first bailout program for Greece, in 2010.*
IMF July 13, 2016 451,294,214 Loan under the IMF’s first bailout program for Greece, in 2010.*
ECB July 20, 2016 1,446,070,000 Bonds held by ECB exempted from the 2012 default 3.60%
ECB July 20, 2016 821,800,000 Bonds held by national central banks exempted from the 2012 default 3.60%
EIB July 20, 2016 20,000,000 Bonds held by the European Investment Bank; exempted from the 2012 default 3.60%
IMF Sept. 7, 2016 300,862,809 Loan under the IMF’s first bailout program for Greece, in 2010.*
IMF Sept. 19, 2016 145,976,264 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
IMF Dec. 7, 2016 300,862,809 Loan under the IMF’s first bailout program for Greece, in 2010.*
ESM Feb. 20, 2017 3,000,000,000 Loans made in the third bailout to fund bank recapitalization
IMF March 17, 2017 145,976,264 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
ECB April 4, 2017 48,000,000 Bonds held by ECB exempted from the 2012 default Six-month Euribor + 0.09%
ECB April 20, 2017 1,185,800,000 Bonds held by ECB exempted from the 2012 default 5.90%
ECB April 20, 2017 168,000,000 Bonds held by national central banks exempted from the 2012 default 5.90%
Private investors July 17, 2017 2,089,100,000 Bonds issued by Greece (2014 and later)
IMF July 18, 2017 291,952,528 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
ECB July 20, 2017 2,412,206,000 Bonds held by ECB exempted from the 2012 default 4.30%
ECB July 20, 2017 1,455,700,000 Bonds held by national central banks exempted from the 2012 default 4.30%
EIB July 20, 2017 10,000,000 Bonds held by the European Investment Bank; exempted from the 2012 default 4.30%
ESM August 20, 2017 3,000,000,000 Loans made in the third bailout to fund bank recapitalization
IMF Sept. 19, 2017 145,976,264 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
IMF Dec. 4, 2017 157,213,233 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
IMF Jan. 18, 2018 291,952,528 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
IMF Jan. 31, 2018 157,213,233 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
ESM Feb. 20, 2018 4,000,000,000 Loans made in the third bailout to fund bank recapitalization
IMF March 19, 2018 145,976,264 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
IMF June 4, 2018 157,213,233 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
ECB July 5, 2018 14,000,000 Bonds held by ECB exempted from the 2012 default Six-month Euribor + 0.09%
IMF July 18, 2018 291,952,528 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
ECB July 20, 2018 1,255,900,000 Bonds held by ECB exempted from the 2012 default 4.60%
ECB July 20, 2018 590,480,000 Bonds held by national central banks exempted from the 2012 default 4.60%
EIB July 20, 2018 10,000,000 Bonds held by the European Investment Bank; exempted from the 2012 default 4.60%
IMF July 31, 2018 157,213,233 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
IMF Sept. 19, 2018 145,976,264 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
IMF Dec. 3, 2018 314,426,467 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
IMF Dec. 4, 2018 157,213,233 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
IMF Jan. 18, 2019 291,952,528 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
IMF Jan. 31, 2019 157,213,233 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
ECB March 11, 2019 17,117,000 Bonds held by ECB exempted from the 2012 default 5.00%
IMF March 19, 2019 145,976,264 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
Private investors April 17, 2019 4,030,800,000 Bonds issued by Greece (2014 and later)
IMF June 3, 2019 314,426,467 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
IMF June 4, 2019 157,213,233 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
IMF July 18, 2019 291,952,528 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
ECB July 19, 2019 3,317,950,000 Bonds held by ECB exempted from the 2012 default 6.00%
ECB July 19, 2019 434,500,000 Bonds held by national central banks exempted from the 2012 default 6.00%
IMF July 31, 2019 157,213,233 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
IMF Sept. 19, 2019 145,976,264 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
ECB Oct. 22, 2019 1,450,650,000 Bonds held by ECB exempted from the 2012 default 6.50%
ECB Oct. 22, 2019 561,869,732 Bonds held by national central banks exempted from the 2012 default 6.50%
EIB Oct. 22, 2019 5,000,000 Bonds held by the European Investment Bank; exempted from the 2012 default 6.50%
IMF Dec. 3, 2019 314,426,467 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
IMF Dec. 4, 2019 157,213,233 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
IMF Jan. 17, 2020 291,952,528 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
IMF Jan. 31, 2020 157,213,233 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
IMF March 19, 2020 145,976,264 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
IMF June 3, 2020 314,426,467 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
IMF June 4, 2020 157,213,233 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
Eurozone governments June 15, 2020 181,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
ECB June 19, 2020 1,132,350,000 Bonds held by ECB exempted from the 2012 default 6.25%
ECB June 19, 2020 234,000,000 Bonds held by national central banks exempted from the 2012 default 6.25%
IMF July 17, 2020 291,952,528 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
IMF July 31, 2020 157,213,233 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
Eurozone governments Sept. 15, 2020 262,500,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
IMF Sept. 18, 2020 145,976,264 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
IMF Dec. 3, 2020 314,426,467 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
IMF Dec. 4, 2020 157,213,233 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
Eurozone governments Dec. 15, 2020 262,500,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
IMF Jan. 18, 2021 291,952,528 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
IMF Jan. 29, 2021 157,213,233 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
Eurozone governments March 15, 2021 343,750,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
IMF March 19, 2021 145,976,264 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
IMF June 3, 2021 314,426,467 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
IMF June 4, 2021 157,213,233 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
Eurozone governments June 15, 2021 480,000,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
IMF July 16, 2021 291,952,528 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
IMF July 30, 2021 157,213,233 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
Eurozone governments Sept. 15, 2021 588,750,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
IMF Sept. 17, 2021 145,976,264 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
IMF Dec. 3, 2021 314,426,467 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
IMF Dec. 3, 2021 157,213,233 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
Eurozone governments Dec. 15, 2021 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
IMF Jan. 18, 2022 291,952,528 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
IMF Jan. 31, 2022 157,213,233 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
Eurozone governments March 15, 2022 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
IMF March 18, 2022 145,976,274 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
IMF June 3, 2022 314,426,467 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
IMF June 3, 2022 157,213,233 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
Eurozone governments June 15, 2022 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
IMF July 18, 2022 291,952,528 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
IMF July 29, 2022 157,213,233 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
Eurozone governments Sept. 15, 2022 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
ECB Oct. 22, 2022 539,300,000 Bonds held by ECB exempted from the 2012 default 5.90%
ECB Oct. 22, 2022 767,937,000 Bonds held by national central banks exempted from the 2012 default 5.90%
IMF Dec. 2, 2022 314,426,467 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
IMF Dec. 2, 2022 157,213,233 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
Eurozone governments Dec. 15, 2022 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
IMF Jan. 18, 2023 291,952,533 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
IMF Jan. 31, 2023 157,213,233 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
EFSF Feb. 24, 2023 1,730,000,000 Loans made in the second bailout to fund payments to private investors in 2012 default.
Private investors Feb. 24, 2023 1,792,455,804 Bonds held by private investors; received in the 2012 default 2.00%
Eurozone governments March 15, 2023 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
IMF June 2, 2023 314,426,467 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
IMF June 2, 2023 157,213,243 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
Eurozone governments June 15, 2023 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF June 17, 2023 565,000,000 Loans in the second bailout
IMF July 31, 2023 157,213,243 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
Eurozone governments Sept. 15, 2023 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
IMF Dec. 1, 2023 314,426,467 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
Eurozone governments Dec. 15, 2023 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF Feb. 24, 2024 1,730,000,000 Loans made in the second bailout to fund payments to private investors in 2012 default.
Private investors Feb. 24, 2024 1,771,485,250 Bonds held by private investors; received in the 2012 default 2.00%
Eurozone governments March 15, 2024 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
ECB March 20, 2024 1,090,870,000 Bonds held by ECB exempted from the 2012 default 4.70%
ECB March 20, 2024 215,000,000 Bonds held by national central banks exempted from the 2012 default 4.70%
IMF June 3, 2024 314,426,472 Loan under the IMF’s second bailout for Greece, in 2012.†
Eurozone governments June 15, 2024 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF June 17, 2024 565,000,000 Loans in the second bailout
Eurozone governments Sept. 15, 2024 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
Eurozone governments Dec. 15, 2024 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF Feb. 24, 2025 1,730,000,000 Loans made in the second bailout to fund payments to private investors in 2012 default.
Private investors Feb. 24, 2025 1,744,316,584 Bonds held by private investors; received in the 2012 default 2.00%
Eurozone governments March 15, 2025 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
Eurozone governments June 15, 2025 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF June 17, 2025 565,000,000 Loans in the second bailout
ECB July 25, 2025 48,000,000 Bonds held by national central banks exempted from the 2012 default 2.90%
Eurozone governments Sept. 15, 2025 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
Eurozone governments Dec. 15, 2025 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF Feb. 24, 2026 1,730,000,000 Loans made in the second bailout to fund payments to private investors in 2012 default.
Private investors Feb. 24, 2026 1,498,761,837 Bonds held by private investors; received in the 2012 default 2.00%
Eurozone governments March 15, 2026 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
ECB March 20, 2026 696,706,000 Bonds held by ECB exempted from the 2012 default 5.30%
ECB March 20, 2026 240,000,000 Bonds held by national central banks exempted from the 2012 default 5.30%
Eurozone governments June 15, 2026 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF June 17, 2026 565,000,000 Loans in the second bailout
Eurozone governments Sept. 15, 2026 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
Eurozone governments Dec. 15, 2026 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF Feb. 24, 2027 1,730,000,000 Loans made in the second bailout to fund payments to private investors in 2012 default.
Private investors Feb. 24, 2027 1,469,952,921 Bonds held by private investors; received in the 2012 default 2.00%
Eurozone governments March 15, 2027 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
Eurozone governments June 15, 2027 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF June 17, 2027 565,000,000 Loans in the second bailout
Eurozone governments Sept. 15, 2027 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
Eurozone governments Dec. 15, 2027 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF Feb. 24, 2028 1,730,000,000 Loans made in the second bailout to fund payments to private investors in 2012 default.
Private investors Feb. 24, 2028 1,525,434,084 Bonds held by private investors; received in the 2012 default 2.00%
Eurozone governments March 15, 2028 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
Eurozone governments June 15, 2028 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF June 17, 2028 565,000,000 Loans in the second bailout
Eurozone governments Sept. 15, 2028 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
Eurozone governments Dec. 15, 2028 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF Feb. 24, 2029 1,730,000,000 Loans made in the second bailout to fund payments to private investors in 2012 default.
Private investors Feb. 24, 2029 1,503,860,548 Bonds held by private investors; received in the 2012 default 2.00%
Eurozone governments March 15, 2029 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
Eurozone governments June 15, 2029 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF June 17, 2029 565,000,000 Loans in the second bailout
Eurozone governments Sept. 15, 2029 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
Eurozone governments Dec. 15, 2029 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF Feb. 24, 2030 1,730,000,000 Loans made in the second bailout to fund payments to private investors in 2012 default.
Private investors Feb. 24, 2030 1,435,418,134 Bonds held by private investors; received in the 2012 default 2.00%
Eurozone governments March 15, 2030 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
Eurozone governments June 15, 2030 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF June 17, 2030 565,000,000 Loans in the second bailout
ECB July 25, 2030 75,000,000 Bonds held by national central banks exempted from the 2012 default 2.30%
EIB July 25, 2030 10,000,000 Bonds held by the European Investment Bank; exempted from the 2012 default 2.30%
Eurozone governments Sept. 15, 2030 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
Eurozone governments Dec. 15, 2030 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF Feb. 24, 2031 1,730,000,000 Loans made in the second bailout to fund payments to private investors in 2012 default.
Private investors Feb. 24, 2031 1,368,045,729 Bonds held by private investors; received in the 2012 default 2.00%
Eurozone governments March 15, 2031 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
Eurozone governments June 15, 2031 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF June 17, 2031 565,000,000 Loans in the second bailout
Eurozone governments Sept. 15, 2031 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
Eurozone governments Dec. 15, 2031 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF Feb. 24, 2032 1,730,000,000 Loans made in the second bailout to fund payments to private investors in 2012 default.
Private investors Feb. 24, 2032 1,373,758,196 Bonds held by private investors; received in the 2012 default 2.00%
Eurozone governments March 15, 2032 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF April 30, 2032 2,800,000,000 Loans in the second bailout
Eurozone governments June 15, 2032 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF June 17, 2032 565,000,000 Loans in the second bailout
Eurozone governments Sept. 15, 2032 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
Eurozone governments Dec. 15, 2032 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF Feb. 24, 2033 1,730,000,000 Loans made in the second bailout to fund payments to private investors in 2012 default.
Private investors Feb. 24, 2033 1,452,639,895 Bonds held by private investors; received in the 2012 default 2.00%
Eurozone governments March 15, 2033 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
Eurozone governments June 15, 2033 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF June 17, 2033 565,000,000 Loans in the second bailout
Eurozone governments Sept. 15, 2033 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
Eurozone governments Dec. 15, 2033 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF Feb. 24, 2034 1,730,000,000 Loans made in the second bailout to fund payments to private investors in 2012 default.
Private investors Feb. 24, 2034 1,410,344,956 Bonds held by private investors; received in the 2012 default 2.00%
Eurozone governments March 15, 2034 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF April 19, 2034 2,500,000,000 Loans made to fund bank recapitalization
Eurozone governments June 15, 2034 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF June 17, 2034 565,000,000 Loans in the second bailout
ESM August 20, 2034 406,900,000 Loans made in the third bailout
Eurozone governments Sept. 15, 2034 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
Eurozone governments Dec. 15, 2034 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF Feb. 24, 2035 1,730,000,000 Loans made in the second bailout to fund payments to private investors in 2012 default.
Private investors Feb. 24, 2035 1,444,202,192 Bonds held by private investors; received in the 2012 default 2.00%
Eurozone governments March 15, 2035 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF April 19, 2035 2,500,000,000 Loans made to fund bank recapitalization
Eurozone governments June 15, 2035 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF June 17, 2035 565,000,000 Loans in the second bailout
ESM August 20, 2035 413,400,000 Loans made in the third bailout
Eurozone governments Sept. 15, 2035 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
Eurozone governments Dec. 15, 2035 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF Feb. 24, 2036 1,730,000,000 Loans made in the second bailout to fund payments to private investors in 2012 default.
Private investors Feb. 24, 2036 1,505,138,033 Bonds held by private investors; received in the 2012 default 2.00%
Eurozone governments March 15, 2036 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF April 19, 2036 2,500,000,000 Loans made to fund bank recapitalization
Eurozone governments June 15, 2036 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF June 17, 2036 565,000,000 Loans in the second bailout
ESM August 20, 2036 419,900,000 Loans made in the third bailout
Eurozone governments Sept. 15, 2036 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
Eurozone governments Dec. 15, 2036 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF Feb. 24, 2037 1,730,000,000 Loans made in the second bailout to fund payments to private investors in 2012 default.
Private investors Feb. 24, 2037 1,396,254,097 Bonds held by private investors; received in the 2012 default 2.00%
Eurozone governments March 15, 2037 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF April 19, 2037 2,500,000,000 Loans made to fund bank recapitalization
Eurozone governments June 15, 2037 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF June 17, 2037 565,000,000 Loans in the second bailout
ESM August 20, 2037 426,400,000 Loans made in the third bailout
Eurozone governments Sept. 15, 2037 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
ECB Sept. 20, 2037 16,800,000 Bonds held by ECB exempted from the 2012 default 4.50%
ECB Sept. 20, 2037 116,000,000 Bonds held by national central banks exempted from the 2012 default 4.50%
Eurozone governments Dec. 15, 2037 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF Feb. 24, 2038 1,730,000,000 Loans made in the second bailout to fund payments to private investors in 2012 default.
Private investors Feb. 24, 2038 1,382,167,706 Bonds held by private investors; received in the 2012 default 2.00%
Eurozone governments March 15, 2038 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF April 19, 2038 2,500,000,000 Loans made to fund bank recapitalization
Eurozone governments June 15, 2038 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF June 17, 2038 565,000,000 Loans in the second bailout
ESM August 20, 2038 434,200,000 Loans made in the third bailout
Eurozone governments Sept. 15, 2038 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
Eurozone governments Dec. 15, 2038 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF Feb. 24, 2039 1,730,000,000 Loans made in the second bailout to fund payments to private investors in 2012 default.
Private investors Feb. 24, 2039 1,337,331,259 Bonds held by private investors; received in the 2012 default 2.00%
Eurozone governments March 15, 2039 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF April 19, 2039 2,500,000,000 Loans made to fund bank recapitalization
Eurozone governments June 15, 2039 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF June 17, 2039 565,000,000 Loans in the second bailout
ESM August 20, 2039 440,700,000 Loans made in the third bailout
Eurozone governments Sept. 15, 2039 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
Eurozone governments Dec. 15, 2039 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF Feb. 24, 2040 1,730,000,000 Loans made in the second bailout to fund payments to private investors in 2012 default.
Private investors Feb. 24, 2040 1,371,908,708 Bonds held by private investors; received in the 2012 default 2.00%
Eurozone governments March 15, 2040 661,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
Eurozone governments June 15, 2040 480,000,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF June 17, 2040 565,000,000 Loans in the second bailout
EFSF June 28, 2040 1,000,000,000 Loans in the second bailout
ESM August 20, 2040 447,200,000 Loans made in the third bailout
Eurozone governments Sept. 15, 2040 398,750,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
Eurozone governments Dec. 15, 2040 398,750,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF Feb. 24, 2041 1,730,000,000 Loans made in the second bailout to fund payments to private investors in 2012 default.
Private investors Feb. 24, 2041 1,362,659,780 Bonds held by private investors; received in the 2012 default 2.00%
Eurozone governments March 15, 2041 317,500,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF April 10, 2041 3,300,000,000 Loans in the second bailout
Eurozone governments June 15, 2041 181,250,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF June 17, 2041 565,000,000 Loans in the second bailout
ESM August 20, 2041 455,000,000 Loans made in the third bailout
Eurozone governments Sept. 15, 2041 72,500,000 Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF Feb. 24, 2042 1,730,000,000 Loans made in the second bailout to fund payments to private investors in 2012 default.
Private investors Feb. 24, 2042 1,432,747,405 Bonds held by private investors; received in the 2012 default 2.00%
EFSF May 10, 2042 4,200,000,000 Loans in the second bailout
EFSF June 17, 2042 565,000,000 Loans in the second bailout
ESM August 20, 2042 462,800,000 Loans made in the third bailout
EFSF Jan. 31, 2043 2,000,000,000 Loans in the second bailout
EFSF Feb. 28, 2043 1,400,000,000 Loans in the second bailout
EFSF April 19, 2043 2,500,000,000 Loans made to fund bank recapitalization
EFSF May 17, 2043 4,200,000,000 Loans in the second bailout
ESM August 20, 2043 469,300,000 Loans made in the third bailout
EFSF Feb. 28, 2044 1,400,000,000 Loans in the second bailout
EFSF April 19, 2044 2,500,000,000 Loans made to fund bank recapitalization
ESM August 20, 2044 477,100,000 Loans made in the third bailout
EFSF Dec. 17, 2044 2,333,333,333 Loans in the second bailout
EFSF April 19, 2045 2,500,000,000 Loans made to fund bank recapitalization
EFSF June 25, 2045 3,300,000,000 Loans in the second bailout
ESM August 20, 2045 484,900,000 Loans made in the third bailout
EFSF Dec. 17, 2045 2,333,333,333 Loans in the second bailout
EFSF April 19, 2046 2,500,000,000 Loans made to fund bank recapitalization
ESM August 20, 2046 492,700,000 Loans made in the third bailout
EFSF Dec. 17, 2046 2,333,333,333 Loans in the second bailout
EFSF March 19, 2047 5,900,000,000 Loans in the second bailout
ESM August 20, 2047 500,500,000 Loans made in the third bailout
EFSF July 31, 2048 2,500,000,000 Loans in the second bailout
ESM August 20, 2048 508,300,000 Loans made in the third bailout
ESM August 20, 2049 516,100,000 Loans made in the third bailout
EFSF Dec. 31, 2049 4,100,000,000 Loans made to fund bank recapitalization
ESM August 20, 2050 525,200,000 Loans made in the third bailout
EFSF Dec. 18, 2050 500,000,000 Loans in the second bailout
EFSF Dec. 31, 2050 4,100,000,000 Loans made to fund bank recapitalization
ESM August 20, 2051 533,000,000 Loans made in the third bailout
EFSF Dec. 31, 2051 4,100,000,000 Loans made to fund bank recapitalization
ESM August 20, 2052 542,100,000 Loans made in the third bailout
EFSF July 9, 2053 1,000,000,000 Loans in the second bailout
EFSF August 14, 2053 1,000,000,000 Loans in the second bailout
ESM August 20, 2053 549,900,000 Loans made in the third bailout
EFSF April 28, 2054 6,300,000,000 Loans in the second bailout
ESM August 20, 2054 559,000,000 Loans made in the third bailout
ESM August 20, 2055 568,100,000 Loans made in the third bailout
ESM August 20, 2056 577,200,000 Loans made in the third bailout
ESM August 20, 2057 586,300,000 Loans made in the third bailout
ESM August 20, 2058 595,400,000 Loans made in the third bailout
ESM August 20, 2059 608,400,000 Loans made in the third bailout

 

 

RELATED/ΣΧΕΤΙΚΑ

Advertisements

7 comments on “Τι θα πληρώσουμε εμείς, τα παιδιά και τα εγγόνια μας, από σήμερα 9/10/2015 έως 20/08/2059 …

 1. ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΔΑΝΕΙΟ ΤΩΝ 85 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ, ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΠ …

  Πληρώνουμε Προκαταβολικά Τα Έξοδα Δανείου Και Τις Προμήθειες Του Esm.

  Published by: ANTI300 on Oct 08, 2015

  Description με «σκληράδα» τους πήρανε και τα σώβρακα, με το «μαλακά» τι θα τους παίρνανε…όντας στα 4ρα! Γράφει ο Μανώλης Χατζησάββας, κάνοντας χρήση τις πηγές πληροφοριών του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις ΗΠΑ, Τουρκία και αλλού…. που μέχρι «χθες» λαμβάναν στην ΕΥΠ για να σπεκουλάρουν οι αρμόδιοι… Για το καλό της πατρίδας μας ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΦΟΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (που δεν θέλουν να γνωρίζουν οι Έλληνες) ΤΟΥ ESM ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  Transcript Διαπραγματεύτηκαν «σκληρά»…λένε και πληρώνουμε προκαταβολικά τα έξοδα δανείου και τις προμήθειες του ESM. με «σκληράδα» τους πήρανε και τα σώβρακα , με το «μαλακά» τι θα τους παίρνανε…όντας στα 4ρα ! Γράφει ο Μανώλης Χατζησάββας, κάνοντας χρήση τις πηγές πληροφοριών του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις ΗΠΑ, Τουρκία και αλλού…. που μέχρι «χθες» λαμβάναν στην ΕΥΠ για να σπεκουλάρουν οι αρμόδιοι… Για το καλό της πατρίδας μας ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΦΟΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (που δεν θέλουν να γνωρίζουν οι Έλληνες ) ΤΟΥ ESM ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Για την διευκόλυνση της Συμφωνία για την παροχή Οικονομικής Ενίσχυσης στην Ελλάδα με τους ακόλουθους όρους: 1. Η χρηματοδοτική ενίσχυση χορηγείται υπό μορφή δανείου με βάση την «Δανειακής Διευκόλυνσης: Ειδικοί Όροι Διευκόλυνσης», στο τμήμα 1 του ΕΜΣ Διευκόλυνσης Ειδικοί Όροι για ESM Συμβάσεις Διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης. Δεδομένου ότι ένα μέρος της βοήθειας αυτής θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών ανακεφαλαιοποίησης / ανάλυση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, διατάξεις και από άλλα Τμήματα του ΕΜΣ Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης θα εφαρμόζεται στην εν λόγω συνδρομή. 2. Το σύνολο της χρηματοδοτικής συνδρομής και δανείων ποσού εγκατάσταση θα είναι έως και 86 δισεκατομμύρια €, εν αναμονή προσδιορισμό της συνεισφοράς του ΔΝΤ, όπως αναφέρεται παραπάνω, και μπορούν να χρησιμοποιούνται για τις γενικές χρηματοδοτικές ανάγκες του δημόσιου τομέα, καθώς και για την κάλυψη των ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και το κόστος επίλυσης. Η χρηματοδοτική συνδρομή και το ποσό του δανείου είναι οριστική και διευκόλυνση που θα παρέχεται από τον ΕΜΣ θα πρέπει να καταγράφονται ξεχωριστά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών στιγμή που η συμβολή του ΔΝΤ είναι γνωστή. 3. Τα δάνεια που χορηγήθηκαν στην Ελλάδα θα έχουν μέγιστη σταθμισμένη μέση λήξη 32,5 χρόνια. 4. Η καταληκτική ημερομηνία, μέχρι την οποία μπορεί να διατεθεί στην Ελλάδα η οικονομική βοήθεια θα είναι 20 Αυγούστου, 2018 . 5. Το περιθώριο χρεώνονται στην Ελλάδα για τα δάνεια που εκταμιεύθηκαν θα είναι κατά 10 μονάδες βάσης, όπως ορίζεται στην Τιμολογιακή Πολιτική του ΕΜΣ. 6. Προκαταβολικό κόστος παροχής υπηρεσιών 50 μονάδες βάσης και θα πρέπει να καταβληθεί εκ των προτέρων από την Ελλάδα για κάθε εκταμίευση μετά την παραλαβή του κάθε τιμολογίου που θα αποστέλλονται από τον ΕΜΣ, σύμφωνα με την Τιμολογιακή Πολιτική ΕΜΣ, ή θα αφαιρείται απευθείας από κάθε μια εκταμίευση μετρητών. 7. Ετήσια Αμοιβή Υπηρεσιών της τάξης του 0,5 μ.β. θα προκύψουν μέρα σε μέρα, να δοθούν αναδρομικά, με ισχύ από την πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου για κάθε δόση, στο πλαίσιο του ΕΜΣ Κόστος Χρηματοδότησης. Θα ακολουθήσει το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών τόκων. 8. Προμήθεια Δέσμευσης, θα χορηγηθεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη στρατηγική Διαφοροποιημένη Χρηματοδότηση και εφαρμόζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε έτος από την παραλαβή του τιμολογίου κατά την έναρξη της κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος, ως μέρος του ΕΜΣ Το κόστος της χρηματοδότησης.

  https://alldocs.net/documents-gcJxExX

 2. Σε εφιαλτικά επίπεδα οι τόκοι του δημοσίου χρέους από το 2021
  Η «παγίδα» των τόκων που δημιούργησε το PSI του 2012

  Δημοσιεύθηκε: 06 Οκτωβρίου 2017

  Σε εφιαλτικά επίπεδα εκτοξεύονται οι τόκοι του δημοσίου χρέους από το 2021 και μετά, ιδίως το έτος 2022, γεγονός, που εάν δεν αντιμετωπιστεί με τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, απλά, θα είναι αδύνατη η αποπληρωμή τους από την Ελλάδα.

  Το στοιχείο αυτό, αναδεικνύει μία από τις πολλές προχειρότητες, που ενσωματώνει το PSI του 2012, καθώς οι δανειστές και (αναγκαστικά) η τότε κυβέρνηση, συμφώνησαν να αναβάλλουν τις πληρωμές τόκων για το δάνειο των 142 δισ. ευρώ, για μία δεκαετία και να συσσωρεύσουν τις πληρωμές τόκων στα έτη από το 2021 και μετά.

  Επειδή είναι ανέφικτη η πληρωμή τόκων τέτοιου επιπέδου (24,5 δισ. ευρώ ετησίως), τα μέτρα για τη διευθέτηση του χρέους είναι δεδομένα, ώστε είτε να κεφαλαιοποιηθούν οι τόκοι είτε να μεταφερθούν στα επόμενα χρόνια.

  Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους οι πληρωμές τόκων του έτους 2021 διαμορφώνονται σε 11 δισ. ευρώ, από το επίπεδο των 6,5 δισ. ευρώ που είναι έως και το έτος 2020. Επίσης:

  • Το 2022 οι πληρωμές τόκων εκτινάσσονται στο ποσό των 24,5 δισ. ευρώ, που είναι και το μεγαλύτερο ύψος και βέβαια αδύνατο να αποπληρωθούν

  • Το 2023 οι πληρωμές τόκων διαμορφώνονται σε 17,5 δισ. ευρώ

  • Το 2024 οι τόκοι υποχωρούν σε 13,6 δισ. ευρώ.

  • Το 2025 οι τόκοι μειώνονται σε 9 δισ. ευρώ

  • Το 2026 οι τόκοι μειώνονται περαιτέρω σε 8,6 δισ. ευρώ

  Συνολικά, στην εξαετία 2021 – 2016 οι πληρωμές τόκων φτάνουν στο ποσό των 84,3 δισ. ευρώ, ενώ στην περίοδο 2020 – 2030 οι πληρωμές τόκων φτάνουν στο ποσό των 115 δισ. ευρώ.

  Πώς στήθηκε η «παγίδα» του χρέους

  Για την χρονική κατανομή των τόκων, η ευθύνη ανήκει στους σχεδιαστές του PSI, καθώς αποφασίστηκε όπως για τα δάνεια συνολικού ύψους 142 δις. ευρώ, που εκταμιεύτηκαν το 2012 ( 108,2 δισ. ευρώ), το 2013 25,3 δισ. ευρώ) και 8,5 δισ. ευρώ το 2013, να μην καταβάλλονται τόκοι για μια δεκαετία, αλλά χωρίς μέριμνα για το τι θα γίνει, όταν ωριμάσουν οι πληρωμές τόκων.

  Δηλαδή, από το 2012 (κυρίως από το 2013) αναβάλλονται για δέκα χρόνια πληρωμές τόκων επί των δανείων του EFSF, που κυμαίνονται από 1,6 μέχρι και 3,7 δισ. ευρώ, ετησίως. Στόχος της σχετική απόφασης του Eurogroup του Νοεμβρίου 2012, είναι η διευκόλυνση της δημοσιονομικής προσαρμογής, πλην όμως οι τόκοι δεν διαγράφονται και μεταφέρονται στην επόμενη δεκαετία, μεταθέτοντας αντίστοιχο και το δημοσιονομικό πρόβλημα.

  Αναλυτικότερα, οι αναβολές πληρωμών των τόκων από το 2013 και μετά είναι οι ακόλουθες:

  – Το έτος 2013 οι τόκοι που έπρεπε να καταβληθούν 7.606 εκατ. ευρώ, αλλά με τη διευκόλυνση των δανειστών, καταβλήθηκαν 6.044 εκατ. ευρώ και μεταφέρθηκαν στο μέλλον τόκοι ύψους 1.562 εκατ. ευρώ.

  – Το 2014 οι τόκοι που έπρεπε να καταβληθούν ήταν 8.100 εκατ. ευρώ, αλλά καταβλήθηκαν 5.900 εκατ. ευρώ, και μεταφέρθηκαν στο μέλλον 2.200 εκατ. ευρώ.

  – Το 2015 οι τόκοι που αναλογούσαν είναι 9.200 εκατ. ευρώ, αλλά θα καταβληθούν 6.100 και θα μεταφερθούν για την επόμενη δεκαετία πληρωμές ύψους 3.100 εκατ. ευρώ.

  – Το 2016 οι τόκοι που αναλογούσαν είναι 9.400 εκατ. ευρώ, αλλά θα καταβληθούν 6.600 εκατ. ευρώ και θα μεταφερθούν στο μέλλον τόκοι ύψους 2.800 εκατ. ευρώ.

  – Το 2017 οι τόκοι που αναλογούσαν υπολογίζονται σε 10.600 εκατ. ευρώ, αλλά θα καταβληθούν 6.900 εκατ. ευρώ, και θα μεταφερθούν στο μέλλον πληρωμές ύψους 3.700 εκατ. ευρώ.

  – Το 2018 οι τόκοι που αναλογούν φτάνουν στο ποσό των 11.000 εκατ. ευρώ, αλλά οι πληρωμές θα είναι μόνο 6.900 εκατ. ευρώ, και θα μεταφερθούν, τόκοι ύψους 3.700 εκατ. ευρώ.

  Συνολικά δηλαδή μόνο στην περίοδο 2013-2018, οι αναβολές πληρωμής τόκων ξεπερνούν τα 17 δισ. ευρώ, οι οποίες μεταφέρονται στη δεκαετία του 2020.

  http://www.sofokleousin.gr/archives/358752.html

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s