Συμπληρωματική Προσφυγή Γεριτσίδου στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης

medium_65522

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ OTP-CR-47/12 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

των

Όλγας ΓΕΡΙΤΣΙΔΟΥ, Εκπαιδευτικής Ψυχολόγου, Ελληνίδας Πολίτη, προσωρινώς διαμένουσας στην διεύθυνση Ζωσίμου 9, 114-73 Αθήνα, Ελλάδα e-mail olgayeri@gmail.com

Τάνυας-Μαρίας ΓΕΡΙΤΣΙΔΟΥ, Ψυχοπαιδαγωγού και Εκδότριας, Ελληνίδας Πολίτη, προσωρινώς διαμένουσας στην διεύθυνση Ζωσίμου 9, 114 73, Αθήνα, Ελλάδα e-mail tantz.aerine@gmail.com, κοινό τηλ. +0030-210-6410624 ——————————————-

Δυνάμει της επίσημης απαντήσεώς σας με ημερομηνία Τρίτη 26 Ιουνίου 2012 όπου μας αναφέρετε ότι η υπόθεση, όπως εξετέθη και υπεβλήθη από εμάς στην από 11 Οκτωβρίου 2011 Μηνυτήριο αναφορά μας (OTP-CR-47/12) (βλ. αναφ./σχετικό 1) προς εσάς, θα εξεταζόταν «εάν επροσκομίζοντο νέα στοιχεία» προς αιτιολόγηση της θέσεως ότι έχουν διαπραχθεί εγκλήματα τα οποία εμπίπτουν εντός της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου, υποβάλλουμε ενώπιον σας, βάσει των προβλέψεων του Άρθρου 15 της Συνθήκης της Ρώμης, την παρούσα συμπληρωματική μηνυτήριο αναφορά και επίσημα, μη επιδεχόμενα αμφισβήτησης, αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με:

(α) Το έγκλημα της Γενοκτονίας κατά του Ελληνικού πληθυσμού, όπως ορίζεται στο Άρθρο 6 παρ. b, παρ. c και παρ. d. της Συνθήκης της Ρώμης. (β) Το έγκλημα της διάπραξης Εγκλημάτων κατά της Ανθρωπότητας εναντίον του Ελληνικού πληθυσμού, ως ορίζεται από το Άρθρο 7 παρ. h και παρ. k της Συνθήκης της Ρώμης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατά την από 11ης Οκτωβρίου 2011 Μηνυτήριο Αναφορά μας προς το Δικαστήριο, είχαμε κατηγορήσει, παραθέτοντας σχετικά έγγραφα, την Κυβέρνηση της Ελλάδος και συγκεκριμένα τον Πρωθυπουργό Γ. Α. Παπανδρέου και τα διάφορα Υπουργικά Συμβούλια υπ’ αυτόν, για το ότι επέτρεψαν και κατέστησαν ικανή την δημιουργία συνθηκών προς υπόθαλψη και διάπραξη των ανωτέρω Εγκλημάτων μέσω συστηματικής, δολίου, σκοπίμου και αναγκαστικής εφαρμογής σχετικών πολιτικών, εν πλήρη συνειδήσει, γνώσει και επιγνώσει των αρνητικών επιπτώσεων και συνεπειών αυτών.

Όχι μόνο εμείς αλλά επίσης και ένας εκπληκτικός αριθμός Ελλήνων Πολιτών επιβεβαίωσε την θέση μας ότι ο Ελληνικός πληθυσμός υπεβλήθη τότε και συνεχίζει να υποβάλλεται έκτοτε και να αποτελεί στόχο εξαιρετικά δυσμενών δράσεων κυβερνητικών πολιτικών εξ αιτίας των οποίων υποβάλλεται σε δριμύ βάσανο, σοβαρές βλάβες στην σωματική και ψυχική του υγεία καθώς και προλήψιμο θάνατο. Επιπροσθέτως, σας παρείχαμε αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το γεγονός ότι η εφαρμογή της ως άνω συστηματικής και αδικαιολόγητης κυβερνητικής πολιτικής εμπόδισε και συνεχίζει να εμποδίζει την πραγματοποίηση γεννήσεων εντός του Ελληνικού πληθυσμού και ότι συνέχισε να επιφέρει στον Ελληνικό πληθυσμό συνθήκες διαβίωσης οι οποίες είχαν προβλεφθεί να προκαλέσουν τον αφανισμό του.

Εσείς λάβατε γνώση της ως άνω επικοινωνίας αρχικά μέσω συστημένης αποστολής από εμάς και κατόπιν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς την διεύθυνση του οικείου Γραφείου Επικοινωνιών (Office of Communications) από τους πολυάριθμους άλλους Έλληνες Πολίτες που την στήριξαν .

Επιπλέον, αναφέρθηκε στον τύπο ότι εσείς ελάβατε τρεις (3) επιπλέον επίσημες Μηνυτήριες Αναφορές σχετικά με την διάπραξη των ανωτέρω εγκλημάτων (συμπεριλαμβανομένων αλλά μη περιοριζομένων στα ως άνω αναφερόμενα Άρθρα της Συνθήκης της Ρώμης) από πέντε Έλληνες πολίτες και μια Γερμανίδα Πολίτη (βλέπε: Χριστίνα Σαλεμή κατά K. Παπούλια, Γ.Α. Παπανδρέου, Λ. Παπαδήμου and E. Βενιζέλου για Γενοκτονία, 2-3-2012; Γ. Τράγκας, Δ. Κωνσταντάρας, Π. Τζένος and A. Πρέκας κατά Τρόικα: C. Lagarde, A. Merkel, W. Schauble, J.M. Barroso and H.A. Van Rompuy, 13-7-2012; Sarah Luzia Hassel-Reusing κατά όπου δει/κατ’ αγνώστων, OTP-CR-345/12 ) (βλέπε αναφ./σχετικά 2, 3, 4).

Χάριν οικονομίας της παρούσης Μηνυτηρίου Αναφοράς, δεν θα επαναλάβουμε το περιεχόμενο της πρώτης υπ’ αριθ. OTP-CR-47/12 Μηνυτηρίου Αναφοράς, στην οποία σας συνιστούμε να ανατρέξετε (βλέπε αναφ./σχετικό 1) σε συνδυασμό με την προσκόμιση των νέων και μη αμφισβητήσιμων επισήμων εγγράφων που ακολουθούν.

Δεδομένου ότι από το 2011 έχουν αναδειχθεί διάφορες κυβερνήσεις στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας του Α. Τσίπρα, οι οποίες, όπως θα αποδείξουμε κάτωθι, έχουν εθελουσίως και σκοπίμως ή μέσω υποτιθέμενων (δηλ. αυτό-αναφερόμενων) καταναγκασμών/εξαναγκασμών από συγκεκριμένους πολιτικούς και κυβερνητικούς οργανισμούς/θεσμούς διαπράξει τα ως άνω αναφερόμενα Εγκλήματα, επιθυμούμε να προσθέσουμε όχι μόνο επιπλέον στοιχεία για τα ως άνω Εγκλήματα, τα οποία συνεχίζουν να διαπράττονται ενόσω συντάσσεται η παρούσα Μηνυτήρια Αναφορά/Προσφυγή με αύξουσα επιδείνωση, αλλά και επιπλέον άτομα και συνασπισμούς ατόμων τα οποία είναι υπεύθυνα.

Επιθυμούμε επίσης να διευκρινίσουμε ότι όλα τα στοιχεία και τα έγγραφα που θα παρατεθούν κατωτέρω αποτελούν είτε επίσημες αναφορές από ελεγκτικούς οργανισμούς υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών (βλέπε αναφ./σχετικό 8) ή επίσημα πορίσματα Επιτροπών της Βουλής των Ελλήνων (βλέπε αναφ./σχετικά 6 & 7) ή στοιχεία Ελληνικών ή διεθνών στατιστικών οργανισμών ή πορίσματα Επιτροπών για την βιωσιμότητα συγκεκριμένων κυβερνητικών πολιτικών (βλέπε αναφ./σχετικά 9, 10 & 11).

Κατόπιν τούτου, δεν επιδέχεται αμφισβήτησης το γεγονός ότι το μέγεθος και η κλίμακα των αρνητικών επιπτώσεων που ακολουθούν αφορά το σύνολο του Ελληνικού πληθυσμού ως γενικό πληθυσμιακό σύνολο ενιαίας εθνικής υπόστασης καθ’ ολοκληρίαν και επιπροσθέτως αφορά επιμέρους πολιτικές διακρίσεως στοχεύουσες στον αφανισμό συγκεκριμένων υπο-συνόλων του ως άνω ενιαίου συνόλου.

Συνεπώς, όσον αφορά την δικαιοδοσία του Δικαστηρίου αμφότερα τα κριτήρια περί «ευρείας κλίμακος συστηματικής επιθέσεως καθ’ οιουδήποτε πληθυσμού πολιτών, εν γνώσει της επίθεσης» καθώς και «με πρόθεση καταστροφής ολοκλήρου ή μέρους ενός ενιαίου εθνικού…συνόλου» τηρούνται βάσει κοινής λογικής και υφισταμένης νομοθεσίας /υφισταμένων κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένων των αναφερομένων αριθμών θυμάτων που έχουν προκληθεί (συμπεριλαμβανομένων και ημών των ιδίων) ως άμεση συνέπεια των ως άνω αναφερομένων κυβερνητικών πολιτικών, όπως θα καταδείξουμε κατωτέρω.

Εν τέλει, και όπως θα καταδειχθεί αμέσως από τα στοιχεία που θα παρατεθούν κατωτέρω, η αρχική μας υπ’ αριθ. OTP-CR-47/12 του 2011 Μηνυτήριος Αναφορά/Προσφυγή υπήρξε όχι μόνον επακριβής αλλά επίσης στόχευε να ανακόψει την καταβαράθρωση και τον όλεθρο που αναπόφευκτα επήλθαν επί του συνόλου του Ελληνικού πληθυσμού, έλαβαν χώρα την χρονική περίοδο 2010-2016 και συνεχίζουν να προκαλούν συσσώρευση θυμάτων, απλούστατα διότι ουδείς κυβερνητικός οργανισμός ανέλαβε την υποχρέωση να εξετάσει το θέμα εντός της Ελλάδος με σκοπό να θέσει τέρμα στην διάπραξη των ως άνω εγκλημάτων Γενοκτονίας και Εγκλημάτων κατά της Ανθρωπότητος στο Πρόσωπο του Ελληνικού Λαού, ουδόλως δε το Δικαστήριό σας έκρινε σκόπιμο να διερευνήσει τα ως άνω καταγγελλόμενα πριν καταστεί πρόξενος, δια της απραξίας του, εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων, καθώς και της απόλυτης φτωχοποίησης του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου του Ελληνικού πληθυσμού, την πρόκληση ανηκέστου σωματικής και ψυχικής βλάβης και ιδιαζόντως απεχθή βάσανο, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής μείωσης του πληθυσμού λόγω μειώσεως γεννήσεων, αύξησεως θανάτων (εξαιρουμένων των δημογραφικών συνεπειών της μαζικής μετανάστευσης), παράγοντες οι οποίοι οδήγησαν σε γενική πτώση του αριθμού του συνόλου και της γονιμότητος του Ελληνικού πληθυσμού1 .

Καθώς θα καταδειχθεί κατωτέρω, άπαντα τα καταγγελλόμενα αποτελούν την άμεση συνέπεια κυβερνητικών επιλογών, και αποτελεί γεγονός το οποίο, όσον αφορά τις αρνητικές του συνέπειες επί του Ελληνικού πληθυσμού είναι όχι μόνο γνωστό στο σύνολο του νομοθετικού και εκτελεστικού σώματος, αλλά έχει γίνει αποδεκτό και διαιωνίζεται μέσω προσπαθειών/ενεργειών να αποφευχθεί η αντιμετώπισή του και/ή να επιτευχθεί η απόκρυψή του.

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ

Σύμφωνα με το Άρθρο 6, παρ. b, παρ. c και παρ. d της Συνθήκης της Ρώμης, για να στοιχειοθετηθεί το έγκλημα Γενοκτονίας εις βάρος ενός εθνικού συνόλου, ο εθνικός αυτός πληθυσμός θα πρέπει να στοχοποιηθεί μέσω εφαρμογής συστηματικών και εκτεταμένων κυβερνητικών πολιτικών/υποκίνησης δράσεων σκοπός των οποίων ή η εφαρμογή των οποίων για οποιαδήποτε λόγο προκαλούν σοβαρές σωματικές και ψυχικές βλάβες στα μέλη του συνόλου αυτού, επιφέροντας συνθήκες ζωής οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να προξενήσουν σωματικό αφανισμό και να επιβάλουν μέτρα ώστε να εμποδίσουν την δημιουργία γεννήσεων εντός του συνόλου.

Από το έτος 2009, αλλά ιδιαίτερα από το έτος 2010, όπως επίσης αναφέρθηκε αρχικά στην υπ’ αριθ. OTP-CR-47/12 Μηνυτήριο Αναφορά μας του έτους 2011

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι, έχοντας προβλέψει τα επίπεδα του αφανισμού και καταστροφής που θα ακολουθούσαν, αποστείλαμε στο Δικαστήριο σας υπό το κράτος της απελπισίας μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τίτλο “how much is the blood quota you require before you take action since clearly you are not interested in prevention(βλ. αναφ/σχετικό 5). Δεν υπήρξε παρά μόνο άκρα σιγή εκ μέρους σας όσον αφορά την Έκκλησή μας αυτή, αλλά πιστεύουμε ότι τώρα, και λαμβάνοντας υπ’ όψη την Δικαιοδοσία του Δικαστηρίου σας θα υποχρεωθείτε να ανταποκριθείτε δεόντως λόγω της κλίμακος και των αριθμών των θυμάτων που αναφέρονται.

προς το Δικαστήριό σας (βλέπε αναφ./σχετικό 1), και δήθεν υπό την πρόφαση της αντιμετωπίσεως του υποτιθεμένου εξωτερικού χρέους της Ελλάδος, εφαρμόσθηκε/επιβλήθηκε μία σειρά Μνημονίων Κατανοήσεως [έκτοτε αναφερομένων απλά ως Μνημόνια] ως προϋπόθεση διασφαλίσεως της ονομαζόμενης οικονομικής βοηθείας, δήθεν με σκοπό να μειώσουν το οικονομικό έλλειμα της Χώρας και να αποτρέψουν εν γένει την Χώρα από το να κηρύξει στάση πληρωμών του υποτιθεμένου τεραστίου της χρέους.

Για την παράθεση του γενικού πλαισίου συνθηκών, είμαστε υποχρεωμένες να τονίσουμε ότι μετά την εφαρμογή τριών (3) προγραμμάτων προσαρμογής (Μνημόνια)2, όπως θα αποδείξουμε κατωτέρω, προκλήθηκε και συνεχίζεται να προκαλείται αφανισμός του Ελληνικού πληθυσμού, όπως θα αναφέρουμε παρακάτω, και ότι όχι μόνον δεν επήλθε ουδεμία βελτίωση της οικονομικής καταστάσεως της Χώρας ή του χρέους αλλά αντιθέτως η κατάσταση του χρέους της Ελλάδος χειροτέρευσε, η οικονομική κατάσταση της Ελλάδος εγχωρίως αλλά και διεθνώς χειροτέρευσε και έγινε πλέον επισήμως αποδεκτό ότι το σύνολο των Μνημονίων επιβλήθηκε μέσω λανθασμένων κυβερνητικών πολιτικών ΑΛΛΑ ΟΤΙ ΠΑΡ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ, ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΝΑ ΗΤΑΝ ΟΡΘΑ3 (βλέπε αναφ./σχετικά 6, 7, 8 και ιδιαίτερα σελ. 8-9, τα θέματα 26-30, 9, 10 & 11).

2 Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality, May 3, 2010 (MoU 1), Memorandum of Economic and Financial Policies (MEFP), February 2010 (MoU 2), Memorandum of Understanding and Loan Agreement, August 2015 (MoU 3) 3 Βλέπε:

 1. Greece, the Sacrificial Lamb”, by Joseph E. StiGlitz, July 25th 2015, The New York Times.
 2. The Colonial Origins of the Greek Bailout”, by Jamie Martin, July 27th 2015,

  Harvard University, Imperial and Global Economic Forum

Η εθελούσια και επίσημη δήλωση θελήσεως εξ όλων των κυβερνητικών/ πολιτικών προσώπων και θεσμών να επιμείνουν στην εφαρμογή μιας πολιτικής, η οποία έχει επισήμως αποτύχει στην επίτευξη των διακηρυγμένων στόχων της και χάριν των οποίων έτυχε εφαρμογής, η οποία έχει καταγγελθεί ότι έχει προκαλέσει σημαντική και συνεχώς επιδεινούμενη οπισθοδρόμηση επί /κατάργηση ενός εξόχως τεραστίου και συνεχώς αυξανόμενου φάσματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καταστρέφοντας τον πυρήνα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ελληνικού Πληθυσμού μερικώς και ολικώς και προκαλώντας σοβαρές σωματικές και ψυχικές βλάβες και θάνατο, συνθέτει υπέρ το δέον την νομική βάση του επιχειρήματος ότι ο πραγματικός σκοπός των ως άνω κυβερνητικών πολιτικών έγκειται στην διαιώνιση του αφανισμού των νομίμων δικαιούχων του εδάφους και των γεωστρατηγικών οφελών που απορρέουν από την Ελληνική επικράτεια προς προσπορισμό οφέλους τρίτων, αλλοτρίων εθνικών και οικονομικών συμφερόντων.

Παρατίθενται στοιχεία της αποτυχίας των πολιτικών των Μνημονίων στο σύνολο της Προκαταρτικής Αναφοράς της Επιτροπής Αληθείας και Διαφάνειας επί του Δημοσίου Χρέους (βλέπε αναφ./σχετικό 6), αλλά και ειδικότερα στο κεφάλαιο 5, σελ. 33-36, όπου θεμελιώνεται το επιχείρημα ότι όχι μόνον απέτυχαν τα Μνημόνια, αλλά επί του υποθετικού σεναρίου ότι ουδεμία δράση εκτελείτο επί του προβλήματος του Ελληνικού χρέους, θα υπήρχε μη αναστρέψιμη βελτίωση σε όλους τους οικονομικούς και μη δείκτες (βλέπε αναφ. 6, και ιδιαίτερα το διάγραμμα 5.1, σελ. 34).

c. Greece’s bailout will fail, by Mike Bird, July 15th 2015, Business Insider. d. Πρωτα η συμμόρφωση με το πρόγραμμα και μετά η αγορά ελληνικών ομολόγωνδηλώσεις

Ντράγκι 13-1-2016, “Όλα με δόσεις, αποφάσισε το χθεσινοβραδινό Eurogroup: αξιολόγηση, χρηματοδότηση, χρέος, Παπαστάθης Αργύρης, 24/5/2016, εφημερίδα «Το Βήμα»

Ως επιπρόσθετο στοιχείο, η αποτυχία των Μνημονίων αναφέρεται σε σειρά θεμάτων στην Αναφορά και ανάλυση από τον Ανεξάρτητο Οργανισμό Αξιολογήσεως (Independent Evaluation Office-ΙΟΕ) του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (International Monetary Fund-IMF) με ημερομηνία 8 Ιουλίου, 2016 (βλέπε αναφ./σχετικό 9 και συγκεκριμένα σελ. 36, παράγραφο 85 και όχι μόνο, δεδομένου ότι υπάρχουν αναφορές και επισημάνσεις για την αποτυχία των Μνημονίων σε όλο το κείμενο).

Επιπρόσθετο στοιχείο καταλήγοντας στο ίδιο συμπέρασμα αποτελεί και η αναφορά του Ανεξαρτήτου Εμπειρογνώμονος J.P. Bohoslavsky (βλέπε αναφ./σχετικό 8). Ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας επίσης αναφέρει ότι και ο ίδιος και οι προκάτοχοί του4 επανειλημμένα γνωστοποίησαν μέσω αναφορών τους σε άπαντα τα εμπλεκόμενα στην εφαρμογή των Μνημονίων μέρη ότι τέτοιες κυβερνητικές πολιτικές επέφεραν απαράδεκτη βλάβη στην διατήρηση και προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των σχετικών με την φυσική επιβίωση, την σωματική και ψυχική υγεία καθώς και σε καίρια Ανθρώπινα Δικαιώματα που αφορούν την απώλεια / καταστροφή περιουσιών και την πρόσβαση σε εργασία ικανή να συντηρήσει το άτομο και να βοηθήσει στην επιβίωσή του, και των οποίων οι αναφορές αγνοήθηκαν παντελώς από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Το αυτό καθ’ αυτό μέγεθος των επιπτώσεων τούτων των κυβερνητικών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων και επιθέσεων σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές υπο-ομάδες του Ελληνικού πληθυσμού (δηλαδή τους φτωχούς, τους ηλικιωμένους, γυναίκες, παιδιά, τους νέους, τους ανέργους, τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, τους ανίατα ή σοβαρά ασθενείς και τους

4 Report of the Independent Expert on Foreign Debt and Human Rights, A/HRC/25/50/Add.1, by Cephas Lumina. Τούτο είχαμε κάνει γνωστό σε σας από το 2011 (βλέπε την υπ’ αρ. OTP-CR-47/12 Αναφορά μας, σχετικό υπ’ αρ. 40 στο Δικαστήριό σας), η οποία αγνοήθηκε και από εσάς όπως έγινε και από τα εμπλεκόμενα στα Μνημόνια μέρη.

πρόσφυγες) απαριθμείται σε όλη την Αναφορά του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονος (βλέπε αναφ./σχετικό 8), στο κεφάλαιο 6 του Προκαταρτικού Πορίσματος της Επιτροπής Αληθείας για το Δημόσιο Χρέος (σελ. 38-43) (βλέπε αναφ./σχετικό 6) καθώς και στην Αναφορά των O. Karas & L. Hoang Ngoc: «Enquiry Report on the Role and Operations of the Troika for The EU Parliament and in the Comparative Analysis of the Impact of the Crisis on Fundamental Rights Across Member States of the EU done for the LIBE Committee, EU Parliament» (βλέπε αναφ./σχετικά 10 & 11)5.

Εντός του Πορίσματος της Επιτροπής Αληθείας για το Χρέος (βλέπε αναφ./σχετικό 6), οι αριθμοί των πληγέντων Ελλήνων είναι τρομακτικοί και όπως αναφέρεται, αυξάνονται με εκθετική πρόοδο ως άμεση συνέπεια της ακραίας καταπίεσης και βίαιης/δραστικής και πειθαναγκαστικής πολιτικής προσαρμογής του καθεστώτος του Μνημονίου6.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα δυόμιση εκατομμύρια (2,500,000) Ελλήνων οι οποίοι εκτίθενται σε σοβαρή σωματική και ψυχική βλάβη ή και θάνατο λόγω απώλειας της πρόσβασής τους σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (συμπεριλαμβανομένου και του κλεισίματος ή συγχωνεύσεων νοσοκομείων και του περιορισμού των κλινών, νοσοκομειακού προσωπικού, νοσοκομειακού υλικού και προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων ακόμη και βασικών φαρμακευτικών ειδών και την ασφαλιστική κάλυψη/πρόσβαση σε τριτογενή περίθαλψη), πράγμα που έχει προκαλέσει την εξάπλωση νόσων όπως φυματιώσεις, ελονοσία και AIDS, την σταδιακή επιδείνωση των ασθενών με ανίατες/θανατηφόρες ή χρόνιες νόσους, όπως καρδιοπαθείς και καρκινοπαθείς,

5 Θεωρούμε σημαντικό να αναφέρουμε, παρά το γεγονός ότι είναι προφανές ότι όλες οι επίσημες Αναφορές που αναφέρονται εδώ, αντλούν τα δικά τους συμπεράσματα από άλλα επίσημες Αναφορές και Εκθέσεις από διάφορες επίσημες πηγές προς τις οποίες το Δικαστήριο σας μπορεί να προεκτείνει τις έρευνές του, και από τις οποίες να καλέσει μάρτυρες, πράγμα το οποίο συνιστούμε ανεπιφύλακτα. 6 Βλέπε αναφ./σχετικό 6, σελ. 38-39 για επιπλέον αναφορές σχετικά με την διάλυση του συστήματος υγείας λόγω των ακάμπτων απαιτήσεων και προς ικανοποίηση των σχεδιαστών του καθεστώτος των Μνημονίων και ιδιαιτέρως της Τρόικα.

μην λαμβάνοντας υπ’ όψη εκείνους με συγγενείς/εγγενείς νόσους, καθώς και τον μεγάλο αριθμό ψυχασθενών και αυτοχείρων λόγω της οικονομικής κρίσης7. Επίσης το ότι περισσότεροι από 500,000 Έλληνες είναι εκτεθειμένοι σε σοβαρή σωματική και ψυχική βλάβη ή και θάνατο λόγω του ότι είναι άποροι και άστεγοι, περίπου 19,000 στερούμενοι πρόσβασης σε νερό, ότι το 34% (περισσότερο του ενός τρίτου- 1/3) του παιδικού πληθυσμού της Ελλάδος είναι εκτεθειμένο σε ακραία ένδεια ή πλησιάζει το επίπεδο αυτής, καθώς και την επίσημη παραδοχή της μη βιωσιμότητας των συντάξεων των ηλικιωμένων (δεδομένου ότι οι συντάξεις μειώθηκαν κατά μέσο όρο στο ήμισυ της αρχικής ονομαστικής ετήσιας σύνταξης, πράγμα που στην ουσία σημαίνει παραπάνω ουσιαστικές περικοπές λόγω αυξήσεων των εμμέσων φόρων και ΦΠΑ), γεγονός που καθηλώνει/καταδικάζει το 45% των συνταξιούχων (σχεδόν το ήμισυ του συνόλου των συνταξιούχων, και με πρόβλεψη δραματικής αύξησης του ποσοστού αυτού) σε ακραία ένδεια πλέον των σωματικών και ψυχικών βλαβών ένεκα προώρου/πρωίμου θανάτου8,9 καθώς και το 73.3%10 των νέων Ελλήνων το οποίο βρίσκεται σε αδυναμία δημιουργίας οικογένειας και αναπαραγωγής λόγω των πολιτικών του Μνημονίου11 .

7Βλέπε αναφ./σχετικό 6, σ. 39. Επίσης βλέπε “Σε καραντίνα 12 δήμοι, λόγω ελονοσίας, Πέννυ Μπουλούτζα, -08-2016, «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»; Press Release by ΚΕΕΛΠΝΟ (ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ), August 8th 2016, “Επηρεαζόμενες περιοχές από την ελονοσία στην Ελλάδα, περίοδος Μετάδοσης 20168 Βλέπε επίσης “Health Effects of financial crisis: omens of a Greek tragedy, by A. Kentikelenis, M. Karanikolos, I. Papanicolas, S. Basu, and M. McKee, The Lancet, vol. 378, Oct.22, 2011. 9 Βλέπε επίσης “Greece’s health crisis: from austerity to denialism, by A. Kentikelenis, M. Karanikolos, A. Reeves, M. McKee, and D. Stuckler, The Lancet, vol. 383, Febr. 22, 2014

10 Οι παραπάνω αριθμοί για τις αρνητικές συνέπειες των πολιτικών των Μνημονίων αφορούν μόνο ένα ενδεικτικό δείγμα (λόγω ελλείψεως ολοκληρωτικής ενημέρωσης) της κατάστασης στην Ελλάδα μέχρι τα μέσα του 2015 και είναι ασφαλές να υποθέσει ο αναγνώστης ότι όλοι οι αριθμοί και οι αρνητικές επιπτώσεις επιδεινώνονται λόγω της προσκόλλησης και ακόμη περισσότερης εμμονής και καταπίεσης (βλέπε επίσης αναφ./σχετικό 7) καθώς και επιπλέον επιθέσεων από το καθεστώς των εκτελεστών του Μνημονίου, όπως η επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων από το καλοκαίρι του 2015.

11 Σύμφωνα με την νομολογία του ICC, περιπτώσεις όπου οι αυτουργοί «εξασκούν έλεγχο επί σημαντικών τμημάτων του κρατικού μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και προμηθειών και έχουν την εξουσία ενός de facto Πρωθυπουργού» και διαπράττουν τα εγκλήματα που αναφέρονται στην παρούσα συμπληρωματική Αναφορά /Προσφυγή μας, χρήζουν αποδοχής από το Δικαστήριο σας ως στοιχεία προς Δίωξη, συμπεριλαμβανομένης της περιπτώσεως όταν το Κράτος αδυνατεί, αρνείται ή δεν επιθυμεί να διερευνήσει ενδελεχώς και να τις διώξει

Άπαντες οι αριθμοί και άπαντα τα αναφερόμενα ποσοστά αναφέρονται ως έχοντα αυξητική τάση, ενώ πριν την εφαρμογή των Μνημονιακών πολιτικών, περιπτώσεις ακραίας ένδειας και ιδιαίτερα απορίας και ελλείψεως στέγης, και ελλείψεως προσβάσεως σε φυσική και ψυχική περίθαλψη ήταν αμελητέες εντός του Ελληνικού πληθυσμού.

Οι αριθμοί αυτοί είναι απλώς ενδεικτικοί και αποτέλεσμα ελλιπούς ενημερώσεως, όπως επισημαίνεται εξάλλου και από τον Ανεξάρτητο Εμπειρογνώμονα12, γεγονός που υπονοεί ότι το πραγματικό μέγεθος και επίπεδο της καταστροφής που υπόκειται ο Ελληνικός πληθυσμός ως Εθνικό πληθυσμιακό σύνολο είναι κατά πολύ μεγαλύτερο.

Δεδομένων όλων των ανωτέρω απλών και βασικών ενδείξεων της εκτιμήσεως των επιπτώσεων των Μνημονιακών πολιτικών, καθώς και του γεγονότος ότι άπαντα τα μέρη που επιβάλλουν τις Μνημονιακές πολιτικές στην Ελλάδα τελούν εν γνώσει αυτών των επιπτώσεων αυτού του μεγέθους (βλέπε αναφ./σχετικά 8, 9, 10, 11), τελούν εν γνώσει του γεγονότος ότι οι εξαγγελθέντες δήθεν στόχοι δεν έχουν και δεν δύνανται να επιτευχθούν μέσω των Μνημονιακών πολιτικών (βλέπε αναφ./σχετικά 9 και 10) και παρ’ όλα αυτά σκοπεύουν να συνεχίσουν όχι μόνο να επιβάλλουν αλλά και να επιδεινώνουν τις Μνημονιακές πολιτικές (βλέπε αναφ./σχετικά 7 και 9) σε πλήρη αγνόηση και πλήρη αποδοχή αυτού του αφανισμού και της προοδευτικής εξαφάνισης του Ελληνικού πληθυσμού (βλέπε αναφ./σχετικά 8 & 10), οι προϋποθέσεις για την θεμελίωση του Εγκλήματος Γενοκτονίας κατά του Ελληνικού Πληθυσμού όπως αυτό ορίζεται από την Συνθήκη της Ρώμης ικανοποιούνται επαρκώς ώστε να αποτελέσουν βάση για την

αυτεπαγγέλτως ώστε να τηρηθεί το Γράμμα του Νόμου (ICC-01/11, the Prosecutor v. Saif Al- Islam Gaddafi, ICC-PIDS-CIS-LIB-01-011/15 12 Βλέπε αναφ./σχετικό 8, σελ. 16 (σημείο 64), 17 (σημείο 72)

διερεύνηση και παρέμβαση του Δικαστηρίου κατά των υπευθύνων ατόμων/ θεσμών όπως καταδεικνύονται κατωτέρω13.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΌΤΗΤΟΣ

Σχετικά με τα πεπραγμένα της ενσυνείδητης εκτεταμένης και συστηματικής επιθέσεως των πολιτικών των Μνημονίων εις βάρος των Ελλήνων, όπως περιγράφονται στα Άρθρα 7h και 7k της Συνθήκης της Ρώμης, τόσο από τον Ανεξάρτητο Εμπειρογνώμονα όσο από και τους συντάκτες του Πορίσματος της Επιτροπής Αληθείας για το Χρέος, υπάρχουν αναφορές σε συστηματικές Μνημονιακές νομοθεσίες που αντιβαίνουν σε κάθε Διεθνή Νόμο και κάθε εγχώριο Συνταγματικό Νόμο και οι οποίες Μνημονιακές νομοθεσίες με ειδική στόχευση προκαλούν έντονο βάσανο και επιφέρουν σοβαρές βλάβες στην φυσική και ψυχική υγεία του Ελληνικού πληθυσμού (βλέπε αναφ./σχετικά 6, 8, 10 & 11). Συνεπώς, υφίσταται επαρκής επίσημη θεμελίωση ότι τα εγκλήματα ως αυτά καθορίζονται στα Άρθρα 7h και 7k της Συνθήκης της Ρώμης έχουν διαπραχθεί και συνεχίζουν να διαπράττονται στην Ελλάδα υπό την εφαρμογή των Μνημονιακών κυβερνητικών πολιτικών και δράσεων .

Ως τέτοιες ενδεικτικές απάνθρωπες δράσεις που αντίκεινται στα Δικαιώματα του Παιδιού και σε σειρά άλλων Συνθηκών και Συμφωνιών της Διεθνούς Χάρτας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που άπαντα τα εμπλεκόμενα στα Μνημόνια μέρη οφείλουν να σέβονται και να υπηρετούν (βλέπε αναφ./σχετικό

13 Σύμφωνα με την νομολογία του ICC, περιπτώσεις όπου οι αυτουργοί «εξασκούν έλεγχο επί σημαντικών τμημάτων του κρατικού μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και προμηθειών και έχουν την εξουσία ενός de facto Πρωθυπουργού» και διαπράττουν τα εγκλήματα που αναφέρονται στην παρούσα συμπληρωματική Αναφορά /Προσφυγή μας, χρήζουν αποδοχής από το Δικαστήριο σας ως στοιχεία προς Δίωξη, συμπεριλαμβανομένης της περιπτώσεως όταν το Κράτος αδυνατεί, αρνείται ή δεν επιθυμεί να διερευνήσει ενδελεχώς και να τις διώξει αυτεπαγγέλτως ώστε να τηρηθεί το Γράμμα του Νόμου (ICC-01/11, the Prosecutor v. Saif Al- Islam Gaddafi, ICC-PIDS-CIS-LIB-01-011/15

8, σελ. 6-8: επισημάνσεις 16-30), αναφέρουμε μη περιοριστικά τις κάτωθι διαπραττόμενες πράξεις (για ένα ενδελεχή κατάλογο όλων των Μνημονιακών πολιτικών που προκαλούν απάνθρωπες συνθήκες και ακραίο βάσανο καθώς και σωματική/ψυχική βλάβη, δείτε τις αναφ./σχετικά 6 και 8 καθώς και την αναφ./σχετικό 11): το κλείσιμο 1053 Ελληνικών σχολείων και την λειτουργία των υπολοίπων σχολείων στην Ελλάδα χωρίς θέρμανση κατά την διάρκεια βαρύ χειμώνα, την αδυναμία πρόσβασης αναπήρων παιδιών Ελλήνων, παιδιών που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και παιδιών Ελλήνων Ρομά στα σχολεία λόγω Μνημονιακών περικοπών, την καταδίκη 45% των Ελλήνων συνταξιούχων σε ακραία ένδεια- κατάσταση η οποία τους θέτει σε κίνδυνο βαρείας σωματικής αναπηρίας και άκαιρο θάνατο, τους 500,000 Έλληνες αστέγους, το 73.3% Ελλήνων νέων με αδυναμία δημιουργίας οικογενειών και απογόνων λόγω των Μνημονιακών κυβερνητικών πολιτικών, τους 142.000 Ελλήνες ευρισκόμενους σε αδυναμία να έχουν οποιοδήποτε είδος θέρμανσης κατά την διάρκεια του χειμώνα, το 23.1% του συνόλου του Ελληνικού πληθυσμού που ζούσε κάτω του ορίου της φτώχειας το έτος 2015 (βλέπε αναφ./σχετικό 6) ποσοστό το οποίο ανήλθε σε 34% το 2016 (βλέπε αναφ./σχετικό 8)14, το 21.5% του συνολικού Ελληνικού πληθυσμού το έτος 2014 με αδυναμία πρόσβασης σε βασικά αγαθά απόλυτης επιβίωσης (βλέπε αναφ./σχετικό 6), την υπερβολική καταδίωξη και βία οργανωμένη σύμφωνα με κυβερνητικές τακτικές εφαρμοζόμενες από την αστυνομία και βίαιες ομάδες μυστικών αστυνομικών όπως επισήμως αναφέρεται και αποδεικνύεται και από στοιχεία video και καταγράφεται στο κεφάλαιο 6 του Προκαταρτικού Πορίσματος της Επιτροπής Αλήθειας της Βουλής (βλέπε αναφ./σχετικό 6, κεφ. 6, σελ. 40-41: σημεία 7, 9 & 10), καθώς και στην δική μας Προσφυγή/Αναφορά OTP-CR-47/12 του 2011 προς το Δικαστήριό σας για διαπράξεις εγκλημάτων

14 Επιπροσθέτως, βλέπε “Greece’s health crisis: from austerity to denialism, by A. Kentikelenis, M. Karanikolos, A. Reeves, M. McKee, and D. Stuckler, The Lancet, vol. 383, Febr. 22, 2014, για ενδεικτικές συγκριτικές μετρήσεις των αμέσων αυξήσεων των ποσοστών για τα συνεχόμενα έτη 2009-2016.

μέχρι την συγκεκριμένη ημερομηνία (βλέπε αναφ./σχετικό 1, Αριθ. Αποδεικτικών στοιχείων υπ’ αριθ. 44, 46, 47, 48, 49), συμπεριλαμβανομένων και προληπτικών συλλήψεων, ανακρίσεων ανηλίκων και βασανιστηρίων κατά την περίοδο κράτησης με πρόθεση την κατάπνιξη/καταστολή ειρηνικών διαδηλώσεων, και τελικά τις Μνημονιακές πολιτικές ειδικά σχεδιασμένες ούτως ώστε να κάνουν διακρίσεις εις βάρος μεγάλων τμημάτων του Ελληνικού πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά των ηλικιωμένων, των αρρώστων, των Ελλήνων Ρομά, των νέων κάτω των 25 ετών, των αυτοαπασχολουμένων, των μικροϊδιοκτητών (και ιδιαίτερα των ιδιοκατοικούντων), των οικογενειών με περισσότερα από δύο τέκνα, των συνταξιούχων, των δημοσίων υπαλλήλων, των ιδιωτικών υπαλλήλων, των γυναικών, των κρατουμένων, των αγροτών (βλέπε αναφ./σχετικά 6 & 8).

Ταυτόχρονα, έχει καταστεί σχεδόν αδύνατο, ή αντικειμενικά αδύνατο να έχει κανείς πρόσβαση σε νομική προστασία από τέτοιες ενέργειες, είτε διότι η πρόσβαση στα δικαστήρια στην Ελλάδα έχει καταστεί αδύνατη λόγω των ιδιατέρως υψηλών παραβόλων και δικαστικών εξόδων ως τμήμα των επιβαλλόμενων Μνημονιακών πολιτικών (αναφ./σχετικό 6, σελ. 40, σημείο 7; αναφ./σχετικό 1, αποδεικτικό στοιχείο υπ’ αριθ. 32), είτε διότι ακόμη και στην περίπτωση που τέτοια πρόσβαση καταστεί ικανή, οι αποφάσεις του δικαστηρίου δεν λαμβάνονται υπ’ όψη από το κράτος, είτε ψηφίζεται νέα Μνημονιακή νομοθεσία η οποία καταργεί την διαταγή του δικαστηρίου15 (βλέπε αναφ./σχετικά 7, σελ. 10 & 16), είτε ακόμη επιβάλλει και πλήρη αλλαγή

15 Καταγγελία δικαστικών ενώσεων περί μη σεβασμού των δικαστικών αποφάσεων εκ μέρους της κυβέρνησης – τροπολογία σε σχέδιο νόμου του Υπ. Δικαιοσύνης, Δελτίο Τύπου της 12-112014 από Ενώσεις: Δικαστών & Εισαγγελέων, Διοικητικών Δικαστών, Εισαγγελέων Ελλάδος, Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου και μελών Νομικού Συμβουλίου του Κράτους // “Complaint of Judicial Associations about non-adherence/respect of court rulings by the government – amendment/modification to bill of the Ministry of Justice, 1211-2014 by Associations of: judges & prosecutors, administrative judges, prosecutors of Greece, judicial audit officers and legal council of State members.

όλης της νομικής διαδικασίας (βλέπε αναφ./σχετικό 7, σελ. 12)16. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία ενός δικαστικού σώματος/συστήματος που τελεί υπό δίωξη, εκβιασμό/καταναγκασμό ή αδιαφάνεια στον προσπορισμό ιδίων οφελών για την έκδοση παρανόμων αποφάσεων και υποστήριξη των αντιανθρωπιστικών κυβερνητικών δραστηριοτήτων. Ως έχουν τα πράγματα είναι αυταπόδεικτο ότι η Ελλάς δεν είναι σε θέση την παρούσα στιγμή να διερευνήσει και να προβεί σε διώξεις των εγκλημάτων που καταγγέλλονται στην παρούσα.

Γενικά επίσης καταγγέλλεται το γεγονός ότι το Μνημονιακό καθεστώς προστατεύει τον εαυτό του, είτε με συνοπτική απόσυρση δικογραφιών λόγω επιβεβλημένων Μνημονιακών περικοπών17, είτε με σχετικές πάγιες διαταγές προς τους δικαστικούς να αποφεύγουν την διερεύνηση και την έκδοση συγκεκριμένων δικαστικών αποφάσεων κατά του Μνημονιακού καθεστώτος και τις σχετιζόμενες με αυτό εγκληματικές δραστηριότητες, είτε με δυστοκία και κατάφορη άρνηση εκ μέρους της αστυνομίας να διερευνήσει εγκλήματα τηρώντας την ορθή διαδικασία, λόγω των εκ του Μνημονιακού καθεστώτος επιβαλλομένων περικοπών και κυβερνητικών πολιτικών οι οποίες περιορίζουν τις δράσεις της αστυνομίας, καθιστώντας την ένα ένστολο σώμα επιβολής,

16 Unanimous Decision and Public Announcement Dated 6-2-2016 by the Administrative Council of the Association of Judges and Prosecutors , Δημόσια Ανακοίνωση όπου αναφέρεται ότι η νομοπαρασκευή εκτελείται κατά την υπαγόρευση των ‘Θεσμών’/Τρόικα και δια μέσου ξένων επεμβάσεων, και αναφέρεται επίσης ότι οι πολίτες έχουν ελλιπή ή και καθόλου πρόσβαση στη δικαιοσύνη και ότι το νέο Ασφαλιστικό Πλαίσιο θα στραγγαλίσει ό,τι έχει παραμείνει ακόμα υγειές στην Ελληνική κοινωνία και θα οδηγήσει στην φτώχεια και μαζική μετανάστευση, κάτω από έξωθεν επιβαλλόμενα νομοθετικά πλαίσια ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΑΠΑΣΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.

17 Π.χ. “Extraordinary Statute of Limitations and cessation/dismissal of persecution for all criminal acts perpetrated up to 31-3-2016 except felonies/ «Παραγραφή Πταισμάτων και Πλημμελημάτων τελεσθέντων μέχρι 31-3-2016 ». Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Α 142-3/8/2016, Νόμος 4411/2016, Άρθρο 8 [σύμφωνα με το οποίο το Κράτος αρνείται να εκδικάσει ή να αποδώσει δικαιοσύνη σε περιπτώσεις εγκλημάτων κατώτερων των κακουργημάτων, πράγμα που πρακτικά οδηγεί σε κατάσταση απόλυτης ανομίας και έλλειψη προστασίας των πολιτών, προστατεύοντας όμως τους διαπράττοντες το αδίκημα, και ενθαρρύνοντας έτσι περαιτέρω διάπραξη όμοιων εγκλημάτων, πράγμα που με την σειρά του οδηγεί στην κατάρρευση του Συστήματος Δικαιοσύνης και ό,τι και αυτό συνεπάγεται για τον Ελληνικό πληθυσμό].

πραιτοριανών και σωματοφυλάκων των ντόπιων και ξένων εκπροσώπων του Μνημονιακού καθεστώτος (βλέπε αναφ./σχετικών 6, κεφ. 6:9, και αναφ./σχετικό 11, σελ. 117-118, 120-121). Καθίσταται συνεπώς προφανές ότι ουδένα εκ των ως άνω καταγγελλομένων εγκλημάτων εις το Δικαστήριό σας, είναι δυνατόν να διερευνηθεί επαρκώς και δικαίως εντός της Ελλάδος, υποθέτοντας ότι τούτα θα μπορούσαν να διερευνηθούν κατ’ ελάχιστον, δεδομένης της σωρείας αποδεικτικών στοιχείων γνωστών στα κοινοβουλευτικά/κυβερνητικά/δικαστικά πρόσωπα, και των δράσεων που αναλαμβάνονται προκειμένου να επιτευχθεί η απόκρυψή τους (βλέπε αναφ. 11)18.

Τα ανωτέρω καταγγελλόμενα εγκλήματα δεν δύνανται να εισαχθούν προς συζήτηση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επίσης, όχι μόνον λόγω των συγκεκριμένων περιορισμών δικαιοδοσίας, αλλά επίσης διότι, όπως θα καταδειχθεί εις την σχετική παράγραφο κατωτέρω, τούτο αποτελεί σημαντικό τμήμα και όργανο επιβολής των Μνημονιακών κυβερνητικών πολιτικών, και

18 Η Διαταγή υπ’ αριθ. 4080/11-10-2011 στον Εισαγγελέα Προσδιορισμού Αθηνών Δ. Γύζη από τον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου Α. Κατσιρώδη, να θέσει στο αρχείο την Μήνυση Εσχάτης Προδοσίας που είχαμε υποβάλλει, και όπου τα εγκλήματα τα οποία αναφέρονται στο Δικαστήριό σας είχαν καταγγελθεί στις Ελληνικές Αρχές σύμφωνα με την πρέπουσα δικαστική οδό (βλέπε αναφ./σχετικό 1, Αποδ. Στοιχ. 17) κατά του τότε Πρωθυπουργού Γ.Α.Παπανδρέου και του κυβερνητικού του συμβουλίου, και κατά το οποίο μας στερήθηκε η δυνατότητα δίκαιης δίκης με την αιτιολογία ότι όλα τα αναφερόμενα εις την μήνυσή μας εγκλήματα είναι ήδη γνωστά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και ότι το Κοινοβούλιο θα είχε κινηθεί αυταπάγγελτα, εάν το επιθυμούσε, και επειδή δεν το επιχείρησε, το δικαστικό σώμα απέχει ενεργειών. [Το έγγραφο αυτό αποτελεί μόνο ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα από διάφορες περιπτώσεις (βλέπε αναφ./σχετικό 1, Αποδ. Στοιχ. Υπ’ αρ. 18 & 19), όπου οι εντεταλμένες αρχές, και ειδικότερα το σώμα των δικαστικών και το Κοινοβούλιο παραδέχονται ότι ήταν γνώστες των διαπραττομένων σχετικών εγκλημάτων τα οποία καταγγέλονται στο Δικαστήριό σας και δηλώνουν την ανικανότητα, την απροθυμία/αποφυγή και την άρνηση να διερευνήσουν και να διώξουν κατά της καταστάσεως την οποία καταγγέλλουμε ενώπιον του δικαστηρίου σας ως καταστρατηγούσα την Συνθήκη της Ρώμης] [βλέπε επίσης παραπ. 11 ανωτέρω: (Σύμφωνα με την νομολογία του ICC, περιπτώσεις όπου οι αυτουργοί «εξασκούν έλεγχο επί σημαντικών τμημάτων του κρατικού μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και προμηθειών και έχουν την εξουσία ενός de facto Πρωθυπουργού» και διαπράττουν τα εγκλήματα που αναφέρονται στην παρούσα συμπληρωματική Αναφορά /Προσφυγή μας, χρήζουν αποδοχής από το Δικαστήριο σας ως στοιχεία προς Δίωξη, συμπεριλαμβανομένης της περιπτώσεως όταν το Κράτος αδυνατεί, αρνείται ή δεν επιθυμεί να διερευνήσει ενδελεχώς και να τις διώξει αυτεπαγγέλτως ώστε να τηρηθεί το Γράμμα του Νόμου (ICC-01/11, the Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi, ICC-PIDS-CIS-LIB-01-011/15)]

συνεπώς περιλαμβάνει πιθανούς δράστες των ως άνω αναφερόμενων εγκλημάτων ευρισκομένων εντός των ανωτέρων στελεχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα καθώς και εντός ‘συγκεκριμένων κυβερνήσεων της Ευρωζώνης(βλέπε αναφ./σχετικό 9). Εκτός των ανωτέρω, όπως καταδεικνύεται (βλέπε αναφ./σχετικά 10 & 11), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη κάνει κάποιες προσπάθειες να προσεγγίσει το θέμα των ως άνω εγκλημάτων, παρόλο μικρές και όχι στα ορθά πλαίσια, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα έχουν αγνοήσει όλες τις σχετικές παρεμβάσεις και συνέχισαν με ακόμη πιο σκληρές πολιτικές τις εγκληματικές τους ενέργειες (βλέπε επίσης αναφ./σχετικό 8).

Κατά συνέπεια το μόνο δικαστήριο με την δυνατότητα και την δικαιοδοσία να προβεί σε διερεύνηση και δίωξη με σκοπό να θέσει τέλος στη διάπραξη των καταγγελλομένων εγκλημάτων τα οποία αναφέρονται στην παρούσα επιπρόσθετη Προσφυγή/Μηνυτήριο Αναφορά, καθώς και στην αρχική μας Προσφυγή/Μηνυτήριο Αναφορά του έτους 2011, κάτω από τις παρούσες συνθήκες είναι το δικό σας Δικαστήριο, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης (ΔΠΔΧ).

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΡΟΤΕΡΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΟΛΟΥ [Προσεχώς στο 2ο Μέρος]

Μετάφραση: Δρ. Μιχάλης Τζανάκης Επιμέλεια: Όλγα & Τάνυα Γεριτσίδου

 

http://crimesagainstgreeks.com/wp-content/uploads/2016/09/1stpart2ndappeal.pdf

 

 

Διευκρινίσεις:

– Όλες οι προσφυγές/καταγγελίες στο ΔΠΔ, αφορούν 2 από τα 3 εγκλήματα τα οποία εξετάζει το συγκεκριμένο δικαστήριο, και συγκεκριμένα, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία, η οποία ως το σοβαρότερο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας εξετάζεται χωριστά.

– Με σκοπό την ενίσχυση όλων των προσφυγών που έγιναν ή θα γίνουν, διεξάγεται συλλογή ηλεκτρονικών υπογραφών η οποία απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους του παγκόσμιου “χωριού”, διότι τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας αφορούν τους πάντες και όχι μόνο εμάς. 

Προς τον Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICC): ΣΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ! 

Περιοχή: κόσμος

Αίτημα:

Ως πολίτης του κόσμου, στηρίζω το δικαστικό αγώνα των Ελλήνων και ζητώ από τον Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICC) να ενεργοποιήσει αμέσως τις διαδικασίες, να εξετάσει τα εγκλήματα που τελέστηκαν στην Ελλάδα και να οδηγήσει σε δίκη όσους ευθύνονται γι΄αυτά. Οι ένοχοι πρέπει να τιμωρηθούν, τα εγκλήματα αυτά πρέπει να αποτραπούν.

[Για να υπογράψετε το αίτημα κάντε κλικ εδώ και συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας συλλογής υπογραφών. (απαιτούνται μόνο ένα όνομα, η χώρα και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συμπληρώστε αυτά τα πεδία  και τελειώσατε. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να επιλέξετε να μην δημοσιευτεί το όνομα σας στην λίστα των υπογραφών. Το e-mail ούτως η άλλως δεν δημοσιεύεται και δεν χρησιμοποιείται για κανένα άλλο σκοπό ΠΡΟΣΟΧΗ! Πρέπει να συμπληρώσετε την φόρμα. Το like στο facebook δεν προσμετρά.)]

To the Prosecutor of the International Criminal Court (ICC): Save Greece! Save the cradle of western civilization!   

Petition:

As a citizen of the world, I support the legal battles of the Greek people and ask the Prosecutor of the International Criminal Court (ICC) to immediately activate procedures, to investigate the crimes being perpetrated in Greece and bring to trial anybody responsible for them. Any and all persons found guilty must be punished. Such crimes must be prevented. Sign the petition 

¡SALVEMOS GRECIA! SALVEMOS LA CUNA DE LA CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL   

Petición: 

Como ciudadano del mundo, apoyo las batallas legales del pueblo griego y pido al Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) que active inmediatamente los procedimientos para investigar los crímenes perpetrados en Grecia y lleve a juicio a todos sus responsables. Todas las personas encontradas culpables deben ser castigadas. Estos crímenes deben ser evitados. Firma la petición  

ΣΧΕΤΙΚΑ

 

5 comments on “Συμπληρωματική Προσφυγή Γεριτσίδου στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης

 1. REUTERS: As Greek crisis grinds on, children pay price

  Tue Mar 14, 2017

  http://www.reuters.com/article/us-eurozone-greece-poverty-children-idUSKBN16L1WQ

  Άρθρο – «καταπέλτης» του Reuters: Τα Μνημόνια σκοτώνουν τα Ελληνόπουλα

  1 ΣΤΑ 4 ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ ΖΕΙ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
  Ειδήσεις | Ελληνόπουλα: Κόλαφος για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ είναι το δημοσίευμα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters, σύμφωνα με το οποίο το μεγαλύτερο θύμα της οικονομικής καταστροφής που έχει υποστεί η Ελλάδα στα επτά «πέτρινα» χρόνια των Μνημονίων είναι τα παιδιά.
  Σύμφωνα με τον συντάκτη του άρθρου, «ίσως το πιο σκοτεινό σημάδι της οικονομικής καταστροφής στην Ελλάδα είναι ότι οι παραδοσιακά ισχυροί οικογενειακοί δεσμοί έχουν αρχίσει να καταρρέουν, μετά από χρόνια ύφεσης».
  Ενδεικτικά, όπως επισημαίνει η ίδια πηγή επικαλούμενη στοιχεία του ΟΗΕ, τη στιγμή που το ¼ του εργατικού δυναμικού της χώρας ζει υπό το καθεστώς της ανεργίας και της εξαθλίωσης, ένα στα τέσσερα Ελληνόπουλα ζει σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας.
  «Οι γονείς εξαναγκάζονται να ζητούν την ελεημοσύνη των παππούδων», αναφέρει το Reuters, επισημαίνοντας, παράλληλα το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί, καθώς ήδη οι συντάξεις στην Ελλάδα έχουν υποστεί δραματικές περικοπές.
  Ωστόσο, η πιο σκοτεινή εικόνα που περιγράφει το συγκεκριμένο άρθρο έχει να κάνει με το Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο, ένα ίδρυμα που ιδρύθηκε πριν από περίπου έναν αιώνα για τα ορφανά του πολέμου.
  Ένας πόλεμος αλλιώτικος από τους άλλους…
  Στο Νηπιοτροφείο φιλοξενούνται συνολικά 25 παιδιά, σε ένα «γυμνό» δωμάτιο με σειρές από ομοιόμορφα κρεβάτια, ενώ υπάρχει έλλειψη προσωπικού και πόρων η οποία δεν επιτρέπει να αυξηθεί η χωρητικότητα.
  Σύμφωνα με το Reuters, ο συγκεκριμένος φορέας «αγωνίζεται πλέον να ανταποκριθεί στον αριθμό των γονέων που στρέφονται σε αυτό αναζητώντας βοήθεια». Και υπογραμμίζεται με έμφαση: «Αδυνατώντας να καλύψουν τις βασικές ανάγκες, οι γονείς αφήνουν τα παιδιά τους εκεί όλη την εβδομάδα».
  Σε δηλώσεις της στο διεθνές πρακτορείο ειδήσεων, η πρόεδρος του ιδρύματος, Ηρώ Ζερβάκη, επισημαίνει ότι μέσα σε δύο χρόνια, ο αριθμός των παιδιών που σιτίζονται και φιλοξενούνται στο Νηπιοτροφείο έχει σχεδόν τετραπλασιαστεί.
  «Είχαμε περιστατικά με παιδιά που προσπάθησαν να το σκάσουν για να επιστρέψουν στη μητέρα τους», αναφέρει η κ. Ζερβάκη στο Reuters.
  «Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τις ημέρες, έτσι ρωτούν καθημερινά ”Είναι Παρασκευή;”», εξηγεί η κοινωνική λειτουργός Ανθούλα Ζαρμακούπη. «Ξέρουν ότι η μητέρα τους θα τα πάρει το Σαββατοκύριακο», προσθέτει.
  Μερικές φορές όμως, αυτό δεν είναι δυνατόν. «Έχουμε παιδιά που οι γονείς τους είναι άστεγοι, οπότε είναι δύσκολο να τα πάρουν το Σαββατοκύριακο», επισημαίνει η ίδια.
  Αυτή και μόνο η εικόνα θυμίζει γεγονότα μιας άλλης εποχής. Τότε ήταν ένας πόλεμος με όπλα και σφαίρες. Τώρα είναι μια εν ψυχρώ οικονομική δολοφονία. Και το μεγαλύτερο θύμα της είναι τα Ελληνόπουλα.
  Ειλικρινά, αναρωτιόμαστε τι έχει να πει για όλα αυτά ο κ. Τσίπρας και η κυβέρνηση της «περήφανης διαπραγμάτευσης»…

  http://www.newsbomb.gr/ellada/news/story/777492/arthro-katapeltis-toy-reuters-ta-mnimonia-skotonoyn-ta-ellinopoyla#ixzz4bSqk28uX

 2. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΗΣ Ζ. ΚΩΝΣΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ KAI ΟΧΙ ΜΟΝΟ

  Περιγραφεί τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που τελούνται στην Ελλάδα και η εσχάτη προδοσία βουλευτών, υπουργών, πρωθυπουργών, πρόεδρων δημοκρατίας

  Ζωή Κωνσταντοπούλου, Συνέντευξη στον Κώστα Ουίλς 1/4/2017

 3. Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

  Γράφει ο Δημήτρης Καζάκης

  Το 2017 αποδεικνύεται έτος πρωτοφανούς γενοκτονίας του ελληνικού λαού.
  Έως τις 10 Μαρτίου, δηλαδή τις πρώτες 100 ημέρες του 2017, τα στοιχεία των Ληξιαρχείων δείχνουν μια τρομακτική κοινωνική κατάρρευση, που παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις. Κάθε μέρα πεθαίνουν 395 άνθρωποι στην Ελλάδα. Ρεκόρ από την εποχή του πολέμου. Και κάθε μέρα πεθαίνουν 164 περισσότεροι από τις ημερήσιες γεννήσεις. Ακόμη ένα ρεκόρ από την εποχή του πολέμου.
  Για να αντιληφθούμε το μέγεθος της γενοκτονίας στην οποία υπόκειται ο ελληνικός λαός, ας δούμε δυο διαγράμματα.

  Στο μεν πρώτο καταγράφονται τα στοιχεία για τη φυσική κίνηση του πληθυσμού στην Ελλάδα από το 1978 έως το 2017. Επίσης καταγράφεται και η διαφορά ανάμεσα στους θανάτους και τις γεννήσεις. Παρατηρούμε την δημογραφική κρίση που αρχίζει και εκδηλώνεται στη δεκαετία του 1980 και μετά την επιβολή άγριας λιτότητας με υπουργό οικονομικών τον Σημίτη στη δεύτερη περίοδο διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ.

  Οι πολιτικές προετοιμασίας της χώρας για την ΕΕ και την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ ουσιαστικά εκμηδένισε τη φυσική άνοδο του πληθυσμού. Οδήγησε δηλαδή τον πληθυσμό της Ελλάδας σε στασιμότητα με αποτέλεσμα το φαινόμενο της μέσης γήρανσης. Σημείο καμπής υπήρξε το 2011 όπου άρχισε η φυσική εξόντωση του πληθυσμού.
  Προϊόν των μνημονίων ήταν η εκτίναξη των θανάτων, αλλά και η κατάρρευση των γεννήσεων. Με τον τρόπο αυτό η γήρανση του πληθυσμού μετατράπηκε σε απόλυτη μείωση. Κάτι που έχει να γνωρίσει ο ελληνικός λαός από την εποχή του πολέμου.
  Από το 2011 έως το 2016 η φυσική μείωση του πληθυσμού ανήλθε σε 114.789. Με άλλα λόγια, τα πρώτα έξη χρόνια οι θάνατοι υπερέβησαν τις γεννήσεις σχεδόν κατά 115 χιλιάδες. Δηλαδή είχαμε κατά μέσο όρο περιόδου γύρω στους 53 θανάτους περισσότερους από τις γεννήσεις κάθε μέρα. Αν προσθέσουμε στα δεδομένα αυτά και την αναγκαστική μετανάστευση, η οποία πάλι από το 2011 και κατόπιν αρχίζει να παίρνει αρνητικές διαστάσεις, τότε η απόλυτη μείωση του πληθυσμού την περίοδο 2011 έως 2016 ήταν σχεδόν 340 χιλιάδες.
  Τα δεδομένα αυτά άλλαξαν δραματικά το 2017, όπως δείχνουν τα στοιχεία των Ληξιαρχείων των πρώτων 100 ημερών. Εκτινάχθηκαν οι θάνατοι και κατέρρευσαν ακόμη περισσότερο οι γεννήσεις. Ας δούμε το επόμενο διάγραμμα.

  Το 2016 είχαμε λίγο πάνω από 69 θανάτους περισσότερους απ’ ότι γεννήσεις σε ημερήσια βάση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που βασίζονται στη σύγκριση των αντίστοιχων 100 πρώτων ημερών 2016 και 2017, φέτος οι συνολικοί θάνατοι φαίνεται ότι θα ξεπεράσουν τις 144 χιλιάδες. Ενώ οι θάνατοι που υπερβαίνουν τις γεννήσεις θα ξεπεράσουν τις 59 χιλιάδες. Ενώ το 2016 ήταν γύρω στους 25 χιλιάδες.
  Τα στοιχεία αυτά γίνονται ακόμη πιο δραματικά αν τα συγκρίνουμε με τα πληθυσμιακά δεδομένα του πολέμου. Σύμφωνα με τις επίσημες απογραφές του ελληνικού κράτους (Αποτελέσματα της Απογραφής του Πληθυσμού της 7ης Απριλίου 1951, τόμος 1ος, σελ. XLIX) ο πληθυσμός της Ελλάδας το 1940 – όταν εισήλθε στον πόλεμο – ήταν 7.334.860. Το 1946 (με βάση δειγματοληπτική έρευνα) ο πληθυσμός ανερχόταν σε 7.257.000. Δηλαδή από το 1940 έως το 1946 είχε επέλθει δηλαδή φυσική μείωση του πληθυσμού κατά 87.860.

  Σήμερα η φυσική μείωση του πληθυσμού σε αντίστοιχη χρονική περίοδο φτάνει σχεδόν τις 115 χιλιάδες. Γιατί αυτό; Διότι την εποχή του πολέμου και παρά τα εκατοντάδες χιλιάδες θύματα από εκτελέσεις, αντίποινα, πείνα και ασθένειες που επέβαλαν οι κατακτητές στη χώρα, ένα σημαντικό μέρος καλύφθηκε από τις γεννήσεις. Αδιάψευστο δείγμα υψηλού πατριωτικού ηθικού και ελπίδας για έναν μαχόμενο λαό.
  Σήμερα οι κατακτητές Ευρωπαίοι μαζί με τις κατοχικές κυβερνήσεις κατόρθωσαν να σπάσουν το ηθικό και να καταφέρουν αυτό που δεν κατάφεραν με τα εκτελεστικά αποσπάσματα, τα μπλόκα, τις θηριωδίες, την πείνα και τις ασθένειες κατά τη ναζιστική κατοχή. Βρήκαν πολύ πιο αποτελεσματικούς τρόπους εφαρμογής πολιτικών γενοκτονίας.

  Και μάλιστα με τη δική μας συναίνεση. Κι αυτό γιατί χάσαμε την αξιοπρέπεια και την ανθρωπιά μας. Γιατί μας έχουν εθίσει στο προσωπικό βόλεμα και στην αδιαφορία για το διπλανό μας. Να γιατί έχει ακόμη, δυστυχώς, πέραση αυτό που λένε οι σημερινοί δωσίλογοι. Ικανοποιώντας τις ορέξεις των κατακτητών και υλοποιώντας τις άνωθεν δεσμεύσεις “τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι”, αργά ή γρήγορα θα γλυτώσουμε από το καθεστώς κατοχής και οι Ευρωπαίοι θα μας χαρίσουν την ελευθερία μας.
  Μόνο που και σήμερα ισχύει αυτό που ίσχυε και στην εποχή του Ε. Ροίδη, ο οποίος όταν άκουγε κάτι τέτοια έγραφε ειρωνικά στον Ασμόδαιο: Τούτο ενθυμίζει ημιν την πρότασην αγαθού τινος Ισπραβνίκου εν Μολαδβία πρός εξόντωσιν των λύκων, ην διετύπωσεν ως ακολούθως: “Ν’ αφεθώσιν οι λύκοι να τρώγωσιν ανενοχλήτως τα πρόβατα, διότι άμα αποφαγωθώσιν όλα τα πρόβατα τότε και οι λύκοι θέλουσιν αποθάνει της πείνης.”

  Έτσι κι εμείς σήμερα. Ας αφήσουμε τους λύκους ανενόχλητους να μας φάνε, εμάς και τα παιδιά μας. Κι όταν μας φάνε όλους, τότε θα μας αφήσουν ήσυχους! Πόση νόσο και πόση μαλακία εν τω λαώ, για να θυμηθούμε το Ευαγγέλιο, κρύβει μια τέτοια σκέψη;

  http://dimitriskazakis.blogspot.gr/2017/04/2017.html

 4. Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017
  Ολα στράφι!

  Συγγνώμη που σας απασχολώ από τα φλέγοντα πολιτικά και κοινωνικά θέματα, αλλά θα ήθελα να σας πω τα εξής:
  Εργάζομαι σε μια επιχείρηση που πτώχευσε, ενώ ο εκδότης παρέμεινε πλούσιος. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι χάνω αποζημίωση για 35 χρόνια δουλειάς, αλλά δε μπορώ να τη διεκδικήσω, γιατί άλλο η ΑΕ, άλλο η προσωπική περιουσία του “εχω-τ-αμπάρια-γεμάτα” μπαταχτσή, πιθανώς σε κάποιο ξένο κράτος. Αρα στραφι 35 χρόνια.
  Ο ίδιος καλός άνθρωπος, μου χρωστάει 6 μήνες εργασίας, όπως και σε άλλους 500-600. Επειδή. το κράτος είναι οι τράπεζες, στον πλειστηριασμό που έγινε, το 75% των εσόδων θα πανε σ αυτές.. και απο το υπολοιπο 25% θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι, το δημόσιο και τα ταμεία. Συνεπώς απο τους 6 μήνες αν παρω έναν, καλά θα είναι. Αρα στραφι και 5 μήνες δουλειάς.
  Ο επόμενος εργοδότης, πήρε την επιχείρηση “καθαρή βαρών”. Αρα είμαι βάρος. Εαν αποφασίσει ότι η εμπειρία μου δεν του είναι αναγκαία, απλά δε θα με ξαναπροσλάβει, χωρίς υποχρέωση να με αποζημιώσει. Αρα στράφι και η εμπειρία.
  Αν όμως δεν μείνω στη δουλειά, πως θα παρω σύνταξη στα 62 με κλεισμένα 40 χρόνια δουλειάς; Και που θα βρω δουλειά στον τομέα που ξέρω και στην ηλικία μου, όταν το ενα μαγαζί κλείνει πισω απο τ αλλο κι οσα απομένουν πληρώνουν ψίχουλα; Αρα στράφι κι η σύνταξη στα 62 και θα πρέπει να περιμένω τα 67 για να παρω τα @@ μου, αφου πλεον θα υπολογίζεται ολος ο εργασιακός βίος.
  Οι νυν εργοδότριες τραπεζες – διαχείριση, ενώ εργαζόμαστε κανονικά, πληρώνουν όποτε το θυμηθούν, ποσά που αντιστοιχούν σε βδομαδιάτικα. Τωρα πληρωθήμαμε την πρώτη εβδομάδα Μαίου. Αρα στραφι ο Ιούνιος, ο Ιούλιος και το επίδομα αδείας, που βλέπω να παίρνω, αν παρω, κατα τον Νοέβριο.
  Η εφορία θα έπρεπε εφέτος, για πρώτη φορά (!), να μου επιστρέψει χρήματα επειδή είχα φορολογηθεί πολύ περισσότερο λόγω των αναμενόμενων δεδουλευμένων, που τελικά δεν καταβλήθηκαν. Ομως αλλαξε λέει η διαδικασία, και λόγω ελέγχων για συμψηφισμούς, θα παρω, αν παρω, την επιστροφή κάποτε στο άγνωστο άπω μέλλον. Αρα στράφι και η επιστροφή της εφορίας.
  Το ταμείο μου που είναι ο ΕΔΟΕΑΠ, παει για λουκέτο, διότι αγγελιόσημο γιοκ, δάνειο μάλλον γιοκ, πόροι γιοκ. Μου χρωστάει 500 ευρώ που έφτιαξα κάτι δόντια (τι τόθελα;) και βέβαια ενα εφάπαξ οταν συνταξιοδοτηθώ (αχαχαχαχα) συν επικούρηση. Αρα στραφι τα δόντια και το εφάπαξ. Και στράφι και η ιατρική περίθαλψη, η δική μου και δύο παιδιών, όπως κι όλων των δημοσιογράφων.

  http://zoornalistas.blogspot.gr/2017/06/blog-post_711.html

 5. Στην παγίδα των τεκμηρίων χιλιάδες φορολογούμενοι
  Ιούνιος 18, 2017 – 16:11

  http://www.newmoney.gr/media/k2/items/cache/edc6b0b54684f8c01c12a7a4f86555a8_XL.jpg?t=-62169984000

  του Κωστή Πλάντζου

  Η Εφορία υπολογίζει από μόνη της ότι είχε εισόδημα 9.580 ευρώ επειδή ο φορολογούμενος και η σύζυγός του -που δεν εργάζεται- διαμένουν σε σπίτι 65 τετραγωνικών μέτρων και διαθέτουν Ι.Χ. αυτοκίνητο 1.500 κυβικών που το αγόρασαν το 2011. Το μοναδικό εισόδημα που είχαν πέρυσι ήταν μόλις 0,19 ευρώ από τόκους στις καταθέσεις που τους είχαν απομείνει, ενώ τους παρακρατήθηκε και φόρος 0,03 του ευρώ. Για το πλασματικό εισόδημα που προκύπτει η Εφορία ζητάει και… προκαταβολή φόρου άλλα 2.107 ευρώ για το 2017! Μαζί ζητάει επιπλέον και το τέλος επιτηδεύματος των 650 ευρώ, οπότε ο φορολογούμενος καλείται να πληρώσει φέτος φόρο 4.865 ευρώ, ενώ το 2016 δεν είχε εισόδημα ούτε 1 ευρώ!

  Δεν αποτελεί σενάριο φαντασίας. Είναι η πραγματικότητα που αποκαλύπτεται από τα εκκαθαριστικά που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Αν και σε πολλούς φαίνεται ακραίο, φέρνει εικόνες από το κοντινό μέλλον που προμηνύεται χειρότερο για χιλιάδες φορολογουμένους. Η παγίδα των τεκμηρίων αλλάζει με επιστημονικό τρόπο και αυτό θα το διαπιστώσουν περισσότεροι φορολογούμενοι το 2018, καθώς ήδη «σκάβουν τον λάκκο τους» χωρίς να το γνωρίζουν κάθε φορά που φορτώνουν τις κάρτες τους με δαπάνες για αγορές και πληρωμές λόγω των capital controls και της διάδοσης του πλαστικού χρήματος.

  Εισόδημα… με το στανιό!

  Τα τεκμήρια αποτελούν απομεινάρι άλλων εποχών, όταν χιλιάδες φορολογούμενοι έβγαζαν πολλά, αλλά δήλωναν ελάχιστα στην Εφορία. Στα χρόνια του μνημονίου η κατάσταση αντιστράφηκε, καθώς το πραγματικό εισόδημα καταβαραθρώθηκε αλλά τα τεκμήρια παρέμειναν στο ύψος τους, όπως δηλαδή υπολογίζονταν και στο παρελθόν.

  Η Εφορία λοιπόν χρεώνει αυτομάτως κάθε έγγαμο ζευγάρι με ατομικό τεκμαρτό εισόδημα 5.000 ευρώ ακόμα και αν δεν βγάζει πια ούτε 400 ευρώ τον μήνα, ενώ σε αυτά προσθέτει και 4.000 ή 5.000 ευρώ τον χρόνο για το σπίτι όπου διαμένουν (ακόμα και αν δεν είναι δικό τους ή δεν πληρώνουν καν κοινόχρηστα στην πολυκατοικία όπως και τόσοι άλλοι), καθώς και για το αυτοκίνητο (που όμως μπορεί να το κινούν ελάχιστα επειδή δεν έχουν για να πληρώνουν τα καύσιμα και για τη συντήρησή του). Η τάση υπερφορολόγησης με βάση τα τεκμήρια αποτυπώθηκε και πέρυσι.

  Για το 2015 τα ελληνικά νοικοκυριά φορτώθηκαν όχι ένα, ούτε δύο, αλλά σχεδόν 7 δισ. ευρώ πλασματικό φορολογητέο εισόδημα από τον υπολογισμό των τεκμηρίων! Και ενώ στο παρελθόν κυριαρχούσε η ιδέα πως τα τεκμήρια στρέφονταν κατά των ελευθέρων επαγγελματιών, επειδή εκεί ανθούσε περισσότερο η φοροαπόκρυψη, η πραγματικότητα που αποκαλύπτουν τα στατιστικά στοιχεία εκκαθάρισης των δηλώσεων φόρου εισοδήματος του 2015 αποκαλύπτουν ότι θύματα πέφτουν εξίσου ή περισσότερο χαμηλόμισθοι και συνταξιούχοι που είδαν τα εισοδήματά τους να εξανεμίζονται.

  Ακόμα και άνεργος, γραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ, με εισόδημα μόλις 1 ευρώ, καλείται να πληρώσει φόρο 2.310,88 ευρώ και άλλα τόσα ως προκαταβολή φόρου (σαν να ήταν ελεύθερος επαγγελματίας και για εισόδημα 10.505 ευρώ!) επειδή τον έπιασαν τα τεκμήρια για σπίτι 85 τ.μ. και Ι.Χ. 1.600 κυβικών του 2010.

  Εξανεμίζεται η αποταμίευση

  Μοναδικός τρόπος άμυνας κόντρα στην επιβολή των τεκμηρίων θεωρείται η επίκληση αποταμιεύσεων εισοδημάτων που είχαν δηλωθεί στην Εφορία τα προηγούμενα χρόνια.

  Ωστόσο η νέα παγίδα που προβάλλει στο μέλλον είναι η ευκολία (ή η ανάγκη) που οδηγεί στην υπερφόρτωση δαπανών σε κάρτες, τα στοιχεία των οποίων όμως συλλέγονται από την Εφορία και αποτελούν επίσης τεκμήριο ή, σε κάθε περίπτωση, αποκαλύπτουν πώς ξοδεύτηκε το δηλωθέν εισόδημα της κάθε χρονιάς.

  Είναι ενδεικτικό ότι ο μετρητής δαπανών με κάρτες και άλλα μέσα ηλεκτρονικής πληρωμής, που αποτελεί πλέον διαθέσιμο εργαλείο μέσω του web-banking των ελληνικών τραπεζών, αποτυπώνει ανάγλυφα και δείχνει στον χρήστη (αλλά και στην Εφορία) τη σχέση μεταξύ του ποσού των καταθέσεων-εσόδων και εκείνου των αναλήψεων-πληρωμών που έγιναν στη διάρκεια του έτους. Για παράδειγμα, κάποιος με εισόδημα 6.500 ευρώ ως τα μέσα του 2017 (που προοπτικά θα φτάσει στα περίπου 13.000 ευρώ για ολόκληρη τη χρονιά) θα έπρεπε να καλύψει το 10% των εσόδων του με δαπάνες μέσω τραπεζών, δηλαδή 650 ευρώ ως τα μέσα της χρονιάς και συνολικά 1.300 ευρώ μέχρι τον Δεκέμβριο.

  Ωστόσο, έχοντας πραγματοποιήσει ήδη δαπάνες 5.667 ευρώ φαίνεται ότι έχει εξοικονομήσει λιγότερα από 900 ευρώ για να καλύψει μελλοντικά τυχόν πρόσθετες διαφορές από τεκμήρια. Αν μάλιστα, σε περίπτωση ελέγχου, επικαλεστεί ότι αποταμίευσε αυτά τα 900 ευρώ στο εξάμηνο (ή π.χ. 1.800 ευρώ ως τα τέλη της χρονιάς), δύσκολα θα πειστεί η Εφορία ότι δεν ξόδεψε και επιπλέον μετρητά. Ουσιαστικά δηλαδή από τα εισοδήματα του 2017 η Εφορία δεν θα δεχθεί κανένα ποσό προς κάλυψη τεκμηρίων στα επόμενα χρόνια.

  Ακόμα χειρότερα, αν η Εφορία διαπιστώσει ότι το ποσό της δαπάνης με ηλεκτρονικές πληρωμές είναι μεγαλύτερο από το δηλωθέν, τότε αυτό αποτελεί τεκμήριο ότι το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά του είναι υψηλότερο, όπως προκύπτει από τις καταγεγραμμένες δαπάνες του.

  Εξτρα παγίδα

  Εξτρα παγίδα αποτελεί και το γεγονός ότι σε περιπτώσεις φορολογουμένων μισθωτών, συνταξιούχων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και εισοδηματιών με πάρα πολύ χαμηλά εισοδήματα, καθώς και στις περιπτώσεις ανέργων, απόρων και περιστασιακά απασχολούμενων, κατά τις οποίες το πραγματικό εισόδημα είναι πάρα πολύ χαμηλό και προκύπτει πολύ πιο υψηλό τεκμαρτό εισόδημα, το ποσό των δαπανών που θα πρέπει να έχει εξοφληθεί με πλαστικό χρήμα ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής θα υπολογίζεται με βάση το τεκμαρτό εισόδημα.

  Για παράδειγμα, ο άνεργος του ΟΑΕΔ που είχε 1 ευρώ πραγματικό εισόδημα και 10.505 ευρώ τεκμαρτό, πρέπει να εμφανίσει δαπάνες 1.050 ευρώ, τα οποία όμως δεν έχει!
  Αν εμφανίσει λιγότερες δαπάνες, που δεν καλύπτουν τουλάχιστον το 10% του τεκμαρτού εισοδήματος, χάνει την έκπτωση φόρου και απειλείται και με πέναλτι 22% επί των δαπανών που δεν έγιναν (δηλαδή 231 ευρώ επιπλέον φόρο).

  *Αναδημοσίευση από το «Business Stories», 11/06/2017
  http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/325841-stin-pagida-ton-tekmirion-xiliades-forologoumenoi

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.