Βουλή: Όχι στην άρση ασυλίας 166 βουλευτών για εσχάτη προδοσία λόγω εκχώρησης εθνικής κυριαρχίας

bouli1

Σήμερα 01.03.2017 και  Ώρα 13.00΄ – συνεδρίασε η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας με θέμα ημερήσιας διάταξης: Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.

Οι 166 είχαν κατηγορηθεί από χιλιάδες πολίτες για εσχάτη προδοσία διότι το 2013 υπερψήφισαν το Σχέδιο Νόμου  Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Πρωτοστάτες ήταν το Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών – ΣΠΙΘΑ του Μήκη Θεοδωράκη, η δικηγόρος Αθηνών Ντόρα Κρητικοπούλου, ο δι­δά­κτωρ κοι­νω­νι­κών ε­πι­στη­μών Θεοφάνης Μαλκίδης, ο πολιτευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Γεωργούλας Αλέξανδρος, και ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου Γιώργος Κασιμάτης, το κείμενο του οποίου παραθέτω στη συνέχεια. Όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη πληθώρα των καταγγελιών Εσχάτης Προδοσίας και την αίτηση σύλληψης βουλευτών θα τις βρείτε ΕΔΩ

Σύμφωνα με τα parapolitika τα αιτήματα άρσης ασυλίας απορρίφθηκαν και η πλειοψηφία της Επιτροπής συμφώνησε ότι οι δικογραφίες θα μπορούσαν να μην είχαν διαβιβαστεί καν στη Βουλή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο βουλευτής ο οποίος εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία στην Επιτροπή Γιώργος Γεωργαντάς ήταν ένας εκ των 166, με αποτέλεσμα να τον αντικαταστήσει ο Κώστας Τζαβάρας, ο οποίος είχε απουσιάσει από την ψηφοφορία του 2013 λόγω χειρουργικής επέμβασης στην οποία είχε υποβληθεί.

Επισήμανση: Η βουλευτική ασυλία δεν καλύπτει τα αυτόφωρα κακουργήματα (Άρθρο 62 Σ)

 

imagehandler-ashx

ΤΙ ΨΗΦΙΖΕΙ Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΗΜΕΡΑ

14.01.2013

Γιώργος Κασιμάτης

Η Βουλή ψηφίζει σήμερα τη “Σύμβαση Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης” που υπεγράφη στις 7.12.2012 μεταξύ δανειστών και Ελλάδας. Με τη διαδικασία αυτή οι Βουλευτές που θα ψηφίσουν αυτή τη Σύμβαση θα πρέπει να γνωρίζουν τι θα ψηφίσουν.

Με τη Σύμβαση αυτή συνεχίζει να νομιμοποιείται ολόκληρο το σύστημα όρων και διαδικασιών που θεσπίστηκαν με τα προηγούμενα Μνημόνια και παραβιάζουν θεμελιώδεις αρχές της κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, του Συντάγματος, των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Διεθνούς Δικαίου. Συγκεκριμένα, αναφέρω επιγραμματικά τα έξης:

1.Συνεχίζει να ισχύει ως βασικός όρος του δανεισμού της χώρας η παραίτηση από τα δικαιώματα προστασίας του κράτους και της περιουσίας της, τα οποία παρέχουν το Σύνταγμα, το ευρωπαϊκό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο (παραίτηση από όλες τις «ασυλίες» και από την εθνική κυριαρχία, που προβλέπεται για όλες τις Συμβάσεις Δανεισμού και του Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής –«Μνημόνια»-).

2.Συνεχίζεται η καθολική δέσμευση του συνόλου της περιουσίας του ελληνικού κράτους (κινητά, ακίνητα, τίτλοι, ολόκληρος ο υποθαλάσσιος και ορυκτός πλούτος της χώρας κ.λπ.) υπέρ των δανειστών και «όσο υπάρχει το χρέος» –ανεξαρτήτως αν η Ελλάδα εξοφλεί τις τοκοχρεωλυτικές υποχρεώσεις της ή όχι. Δηλαδή, η Ελλάδα δεν μπορεί να αξιοποιήσει την περιουσία της χωρίς την έγκριση των δανειστών και του ΤΑΙΠΕΔ, μέσω δε του Ταμείου κάθε έσοδο από αξιοποίηση θα περιέρχεται στους δανειστές.

3.Η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να συνάψει με καμιά άλλη χώρα, ούτε με ιδιωτικό φορέα –ελληνικό ή ξένο- επιχειρήσεων συμφωνία που να περιλαμβάνει αξιοποίηση περιουσιακού της στοιχείου, χωρίς την έγκριση των δανειστών και του ΤΑΙΠΕΔ – που αποτελεί επαίσχυντο και παράνομο θεσμό πλήρους υποθήκευσης του Ελληνικού Κράτους.

4.Για τις υποχρεώσεις της Ελλάδας ισχύει το αγγλικό δίκαιο, που δεν αναγνωρίζει δικαιώματα στον οφειλέτη δανεισμού. Ισχύει, επίσης, η δικαιοδοσία των αγγλικών δικαστηρίων για το Α΄ Μνημόνιο και των δικαστηρίων του Λουξεμβούργου για τα επόμενα «Μνημόνια». Οι δανειστές, όμως –μόνο αυτοί- έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και τα ελληνικά δικαστήρια. Στηρίζονται προφανώς και στις επαίσχυντες πιστοποιήσεις νομιμότητας που παρέχουν πρόθυμα σε κάθε βήμα δέσμευσης της Ελλάδας οι αρμόδιοι βάσει των Συμβάσεων Δανεισμού νομικοί σύμβουλοι του Κράτους, οι οποίοι διαπράττουν σοβαρή παράβαση καθήκοντος.

5.Οι δανειστές –το ορίζει ρητά η Σύμβαση που ψηφίζεται σήμερα- μπορούν να προχωρούν σε κατάσχεση, αν δεν εκπληρώνονται οι Συμβάσεις Δανεισμού, σε κάθε περιουσιακό στοιχείο του Κράτους και της Τράπεζας της Ελλάδος, χωρίς κανένα περιορισμό (μπορούν να κατάσχουν ακόμη και τα χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού που είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος και είναι προορισμένα για την πληρωμή των δαπανών –μισθών, συντάξεων, δαπανών εθνικής άμυνας, παιδείας, υγείας κ.λπ κ.λπ.) ).

6. Η διαδικασία ψήφισης διεθνών συμβάσεων που ακολουθείται και ακολουθήθηκε και το Μάρτιο του 2012 είναι αντίθετη στο Σύνταγμα και στο διεθνές δίκαιο. Ως διεθνείς Συμβάσεις είναι ανυπόστατες και δε δεσμεύουν της Ελλάδα νομικά.

7.Η σημερινή διαδικασία παραβιάζει άλλη μια φορά την κοινοβουλευτική και την αντιπροσωπευτική αρχή για την κύρωση διεθνών Συμβάσεων που εγγυώνται το Σύνταγμα και το διεθνές δίκαιο. Επιπλέον εξευτελίζει τη λαϊκή αντιπροσωπεία και τη Βουλή των Ελλήνων: (α)Διεθνείς Συμβάσεις τόσο μεγάλης σημασίας, αντί να κυρωθούν με ειδικό νόμο και να συζητηθούν στη Βουλή με άνεση, έρχονται με τη διαδικασία του επείγοντος, εντάσσονται σε ένα από τα τελευταία άρθρα κοινού νομοσχεδίου (στη σημερινή περίπτωση στο άρθρο 53 σαν να είναι μια απλή τροπολογία). (β) Η κύρια Σύμβαση που υπεγράφη στις 15.3.2012 και περιέχει τις βασικές δεσμεύσεις και τροποποιείται με αυτή που φέρανε σήμερα στη Βουλή μοιράστηκε στους Βουλευτές; Έχει κυρωθεί με νόμο; (γ) Είχε εγκριθεί από τη Βουλή «Σχέδιο Σύμβασης» -κάτι που έγινε πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά χρονικά και δεν ήταν μόνο άκυρη η έγκριση, αλλά και ξεφτέλιζε το Κοινοβούλιο- αυτό το «Σχέδιο» είναι η κύρια Σύμβαση; Η υπογεγραμμένη «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης» της 15.3.2012, που τροποποιείται σήμερα δεν έχει κυρωθεί από τη Βουλή, ούτε μοιράστηκε στους Βουλευτές, όπως έχει υπογραφεί!!! Σήμερα έφερε η Κυβέρνηση για ψήφιση μόνο τις τροποποιήσεις του της Σύμβασης της 7.12.2012!!! Έτσι, η Βουλή, στην πραγματικότητα, δεν ξέρει τί ψηφίζει. Έτσι έχει καταντήσει το πολίτευμα και το Σύνταγμα.

8.Πάντως, όλες αυτές οι διαδικασίες είναι αντίθετες στο Σύνταγμα και νομικά ανυπόστατες. Τα κόμματα και οι βουλευτές που δεν επιθυμούν να συμβάλουν ούτε στις πρωτοφανείς δεσμεύσεις της Ελλάδας, ούτε στον πρωτοφανή εξευτελισμό του Αντιπροσωπευτικού Σώματος, του Συντάγματος και της Δημοκρατίας, αν δεν υποχωρεί η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή, οφείλουν να αποχωρήσουν από τη Βουλή. Θα είναι μια πράξη σύμφωνη με το Σύνταγμα και το ακροτελεύτιο άρθρο του, που θα εκφράσει κατά τον πιο σαφή τρόπο την αντίθεση προς την καταπάτηση του πολιτεύματος και των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη από τους δανειστές του και με τη συνεργασία των βουλευτών που στηρίζουν όλες αυτές τις παράνομες συμφωνίες. Θα εκφράσει το δικαίωμα και την υποχρέωση του Αντιπροσωπευτικού Σώματος να αντιστέκεται στην καταπάτηση της εθνικής κυριαρχίας, της λαϊκής κυριαρχίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη, καθώς και των ζωτικής σημασίας συμφερόντων της Ελλάδας. Θα εκφράσει ακόμη τη στήριξη στον ελληνικό λαό που συνεχώς εξαθλιώνεται και ποδοπατείται.

9.Τέλος, οι αντίθετοι προς αυτό τον εξανδραποδισμό της Ελλάδας και την διαρκή καταπάτηση κάθε νομιμότητας Βουλευτές οφείλουν οργανωμένα και θεμελιωμένα να προχωρήσουν σε διαβήματα ενημέρωσης για τις παραβιάσεις θεμελιωδών αρχών της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, δικαιωμάτων του ανθρώπου και της εθνικής κυριαρχίας τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς: Το Συμβούλιο της Ευρώπης, Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τον Διεθνή Οργανισμό Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη Γενεύη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε άλλον Διεθνή Οργανισμό για την προστασία θεμελιωδών άρχων και δικαιωμάτων του ανθρώπου.

10. Πρέπει να σημειώσω, ότι το αρμόδιο Όργανο για την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει γνωματεύσει ότι οι περικοπές των συντάξεων και άλλων κοινωνικών δικαιωμάτων είναι παράνομες. Γιατί η ΑΔΕΔΥ και η ΓΕΣΣΕ που έχουν τη Γνωμάτευση δεν την έχουν προβάλει;; Γιατί η Βουλή δεν την προβάλλει;

Πειραιάς, 14.1.2013

Γιώργος Κασιμάτης

 

ΣΧΕΤΙΚΑ

Advertisements

14 comments on “Βουλή: Όχι στην άρση ασυλίας 166 βουλευτών για εσχάτη προδοσία λόγω εκχώρησης εθνικής κυριαρχίας

 1. Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας
  Σύνθεση επιτροπής – Τρέχουσα σύνοδος

  Πρόεδρος ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Κουράκης Στυλιανού Αναστάσιος (Τάσος) http://www.kourakis.gr/
  kourakis@parliament.gr vice.president_a@parliament.gr

  Μέλος ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Κοζομπόλη – Αμανατίδη Γεωργίου Παναγιώτα https://www.facebook.com/profile.php?id=100003567
  pkozoboli@gmail.com p.kozompoli@parliament.gr

  Μέλος ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Μπαλτάς Αλεξάνδρου Αριστείδης-Νικόλαος-Δημήτριος a.mpaltas@parliament.gr

  Μέλος ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Μπάρκας Θεοφάνη Κωνσταντίνος barkas@parliament.gr

  Μέλος ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Παρασκευόπουλος Ανδρέα Νικόλαος n.paraskevopoulos@parliament.gr

  Μέλος ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Συρίγος Δημητρίου Αντώνιος http://syrigosantonis.wix.com/syrigosantonis
  antoniossyrigos@hotmail.gr

  Μέλος ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεωργαντάς Παύλου Γεώργιος http://www.georgantas-georgios.gr
  g.georgantas@parliament.gr

  Μέλος ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Παππάς Ηλία Χρήστος http://xristospappas.blogspot.gr/
  chr.pappas@parliament.gr

  Μέλος ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ) Παπαθεοδώρου Παναγιώτη Θεόδωρος https://www.facebook.com/thpapatheodorou/
  t.papatheodorou@parliament.gr

  Μέλος ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκιόκας Χρήστου Ιωάννης kke@parliament.gr

  Μέλος ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Παπαχριστόπουλος Θεμιστοκλή Αθανάσιος t.papachristo@gmail.com

  Μέλος ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ Γεωργιάδης Νικολάου Μάριος

  Μέλος ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ Δανέλλης Αθανασίου Σπυρίδων http://www.sdanellis.gr
  s.danellis@parliament.gr

 2. «Φιλτράρισμα» των δικογραφιών κατά βουλευτών ζητά η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής

  Να υπάρχει ουσιαστικός έλεγχο των αιτημάτων άρσης ασυλίας βουλευτών από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου πριν οι δικογραφίες κατά βουλευτών διαβιβαστούν στη Βουλή, ζητά η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, η οποία συνεδρίασε σήμερα.

  Αφορμή τρεις ακόμη δικογραφίες που εστάλησαν στη Βουλή με πιο χαρακτηριστική περίπτωση την μήνυση για εσχάτη προδοσία κατά των 166 βουλευτών, οι οποίοι τον Ιανουάριο του 2013 υπερψήφισαν την κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για κύρωση της τροποποίησης της δανειακής σύμβασης με τους εταίρους.

  Αν και υπέρ του συγκεκριμένου σκεπτικού συντάχθηκε και η ΝΔ, είναι αξιοσημείωτη η αλλαγή στάσης της κυβερνητικής πλειοψηφίας η οποία στο παρελθόν δημιουργούσε πολιτικό ζήτημα κάθε φορά που διαβιβαζόταν στη Βουλή δικογραφία με κάθε πιθανό και απίθανο περιεχόμενο, σε βάρος πολιτικών αντιπάλων της. Εντύπωση προκαλεί επίσης η συγκεκριμένη συγκυρία, με τις καταγγελίες να αυξάνονται.

  Βουλευτές – μέλη της Επιτροπής πάντως επικαλούνται τον Κανονισμό της Βουλής και της εγκυκλίου 4/2003 της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και υποστηρίζουν ότι πρόσφατα διαβιβάστηκαν στη Βουλή αρκετές δικογραφίες κατά βουλευτών, χωρίς να υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι τελέστηκε ποινικό αδίκημα.

  Διευκρινίζουν επίσης ότι η διαδικασία του αιτήματος άρσης ασυλίας βουλευτή δεν εμπίπτει στις υποθέσεις του νόμου περί ευθύνης Υπουργών οι οποίες διαβιβάζονται στη Βουλή αμελλητί.

  http://www.star.gr/politiki/360239/filtrarisma-twn-dikografiwn-kata-boyleytwn-zhta-h-epitroph-deontologias-ths-boylhs

 3. Ο νομοθέτης, δηλαδή ο βουλευτής δεσμεύεται από το σύνταγμα και η παραβίαση αυτής της αρχής αποτελεί έσχατη προδοσία που τιμωρείται με ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη (ΠΚ Αρθ.134,134Α)

  ΠΟΙΝΙΚΩΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

  Αρθρο: 134
  Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ
  Τίτλος Αρθρου
  Εσχάτη προδοσία
  Λήμματα
  ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ

  Κείμενο Αρθρου
  1. …..
  2. Με ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη τιμωρείται όποιος, α) επιχειρεί με σφετερισμό της ιδιότητάς του ως οργάνου του Κράτους να καταλύσει ή να αλλοιώσει ή να καταστήσει ανενεργό, διαρκώς ή προσκαίρως,… θεμελιώδεις αρχές ή θεσμούς του πολιτεύματος

  Αρθρο: 134Α
  Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ
  Τίτλος Αρθρου
  Θεμελιώδεις αρχές και θεσμοί του Πολιτεύματος
  Λήμματα
  ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ, ΕΝΝΟΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

  Κείμενο Αρθρου

  Θεμελιώδεις αρχές και θεσμοί του πολιτεύματος θεωρούνται στο πλαίσιο
  του προηγούμενου άρθρου: α) … στ) η αρχή της δέσμευσης του νομοθέτη από το Σύνταγμα …

  • Και το σύνταγμα τι λέει ;;;

   1. Ότι οι αρχές που είναι εντελώς απαραβίαστες και απρόσβλητες από την όποια εξουσία είναι οι ακόλουθες:

   Α. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ άρθρα 1, 52 Η βασική συνιστώσα σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα είναι η νομιμοποίηση, δηλαδή η δυνατότητα αναγωγής κάθε μορφής κρατικής βούλησης στη «λαϊκή βούληση».
   Β. Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΑΡΧΗ άρθρο 51 παρ.2, 53 παρ.1
   Γ. Η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΡΧΗ άρθρα 37, 84, 85, 35
   Δ. Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ άρθρα 1, 26, 110 παρ.1
   Ε. Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ άρθρο 25 παρ.1
   ΣΤ. Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ άρθρο 25 παρ.1

   2.Οτι υπάρχουν μερικές διατάξεις οι οποίες είναι παντελώς απρόσβλητες από κάθε εξουσία. Αυτές οι διατάξεις αποτελούν το σκληρό πυρήνα του Συντάγματος, το έτσι αποκαλούμενο «υπερσύνταγμα» και λόγω σπουδαιότητας τους δεν μπορούν να αναθεωρηθούν. Οι υπόλοιπες συνταγματικές διατάξεις και οι νόμοι πηγάζουν ουσιαστικά από αυτές και πρέπει να είναι σε πλήρη εναρμόνιση με το περιεχόμενο τους. Αλλιώς είναι ανίσχυρες.
   Το υπερσύνταγμα:
   1. Tο πολίτευμα της Eλλάδας είναι Προεδρευόμενη Kοινοβουλευτική Δημοκρατία.
   2. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία.
   3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.
   4. O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.
   5. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
   6. Mόνο Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις δημόσιες λειτουργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις που εισάγονται με ειδικούς νόμους.
   7. Tίτλοι ευγένειας ή διάκρισης ούτε απονέμονται ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες.
   8. Kαθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Xώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.
   9. H προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Kανένας δεν καταδιώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος.
   10. Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη. Η απόλαυση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων δεν εξαρτάται από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις καθενός.
   11. H νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Bουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
   12. H εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Kυβέρνηση.
   13. H δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια* οι αποφάσεις τους εκτελούνται στο όνομα του Eλληνικού Λαού.
   14. Oι διατάξεις του Συντάγματος υπόκεινται σε αναθεώρηση, εκτός από εκείνες που καθορίζουν τη βάση και τη μορφή του πολιτεύματος, ως Προεδρευόμενης Kοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, καθώς και από τις διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 1, 4 παράγραφοι 1, 4 και 7, 5 παράγραφοι 1 και 3, 13 παράγραφος 1 και 26. ( δηλαδή όλες οι προαναφερόμενες διατάξεις και μερικές άλλες που συνδέονται με τη μορφή του πολιτεύματος ) 

 4. Dimitrios Antoniou
  12 Ιανουαρίου 2013 ·

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ) ΚΑΙ Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
  ΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
  γράφει ο Δημ. Αντωνίου, ιατρός
  Πηγή του Διεθνούς και Εθνικού Δικαίου και Συνταγμάτων κάθε ελεύθερου κι ανεξάρτητου κράτους, αν όχι από το 1815 (Συνέδριο της Βιέννης), τουλάχιστον από το 1919 (Συνθήκη Βερσαλλιών), είναι η Εθνική Κυριαρχία των Ανεξαρτήτων Εθνών-Κρατών. Η Εθνική Κυριαρχία είναι η Ανωτάτη Δικαιακή Αρχή, ορισμός που σημαίνει ότι: «όλες οι λοιπές λειτουργίες του κράτους, οικονομικές, πολιτιστικές, στρατιωτικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, ακόμα κι αυτή η δημοκρατία (ήτοι οι ατομικές και πολιτικές ελευθερίες των πολιτών), θυσιάζονται για την προστασία της Εθνικής Κυριαρχίας του Κράτους. Όποιος επιχειρήσει να αντιστρέψει στην Ιεραρχία αυτών των πολιτικών αρχών και τολμήσει να θυσιάσει την Εθνική Κυριαρχία για χάρη μιας άλλης λειτουργίας του κράτους (π.χ. οικονομικής), διαπράττει-εξ ορισμού-Εσχάτη Προδοσία κατά του κράτους του. Όποιος τολμήσει έστω να πεί, πολύ δε περισσότερο να επιχειρήσει, να θυσιάσει την Εθνική Κυριαρχίας για την λύση –δήθεν-ενός οικονομικού προβλήματος (ή για οποιδήποτε άλλο λόγο) του κράτους, σύμφωνα με όσα προείπα, καταλύει το Σύνταγμα, το Πολίτευμα και διαπράττει Εσχάτη Προδοσία κατά του Έθνους-κράτους. Αυτό ακριβώς έκαναν και οι τρείς Προδοτικές Κυβερνήσεις Γ. Παπανδρέου, Λ. Παπαδήμου και η νυν Τρικομματική Κυβέρνηση, με την υπογραφή των 3 δανειακών συμβάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται ρητοί όροι παράδοσης της Εθνικής μας Κυριαρχίας στους ξένους κατακτητές-δανειστές, για να λύσουνε ένα-δήθεν-οικονομικό πρόβλημα. Δηλ. ο Μεταξάς νομιμοποιείτο να αφήσει τους Γερμανούς-Ιταλούς να περάσουν έναντι ενός οικονομικού αντιτίμου?
  Πώς εκφράζεται η Εθνική Κυριαρχία? Με δύο τρόπους, ήτοι: 1) Mε τον ιερό αμυντικό πόλεμο προάσπισης της Εθνικής μας κυριαρχίας (όπως έγινε στις Θερμοπύλες, στον Μαραθώνα, το 1941, 2) Με την έννοια του Εθνικού Συμφέροντος, το οποίο μπορεί να οριστεί με την εξής φράση: «Δίκαιον είναι μόνο το Εθνικόν (Συμφέρον)» κάθε κράτους. Αυτό σημαίνει ότι όποιος τολμήσει να θέσει το συμφέρον ενός ξένου λαού πάνω από το συμφέρον του ελληνικού, διαπράττει εσχάτη προδοσία, σύμφωνα με τον νόμο. Κι αυτό κάνουν οι παραπάνω 3 προδοτικές κυβερνήσεις, όταν υπέγραψαν τις τρείς δανειακές συμβάσεις και τα αντίστοιχα μνημόνια, με τα οποία δεσμεύτηκαν να εξυπηρετούν ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ τα οικονομικά συμφέροντα των Δανειστών, εις βάρος των Ελλήνων (βλ. την 2η δανειακή σύμβαση του Λ. Παπαδήμου).
  Η έννοια του Εθνικού Συμφέροντος, δημιουργεί την έννοια του «Εθνικού Δικαίου» και μάλιστα και την έννοια ενός «Εθνικιστικού Δικαίου», με την έννοια ότι το Εθνικό Δίκαιο της Ελλάδος και οι δικαστικές αποφάσεις (και κάθε κράτους) υπερτερούν και κατισχύουν κάθε άλλου ξένου κρατικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου που δεν έχουμε αποδεχτεί!
  Εξ αυτών των αρχών της Εθνικής Κυριαρχίας και του Εθνικού Συμφέροντος, ως των Ανωτάτων Υποχρεωτικών Αρχών Δικαίου κάθε κράτους, προκύπτει και το νόμιμο δικαίωμά μας για την Νόμιμη Μονομερή Διαγραφή του Δημόσιου Χρέους μας, για λόγους «Εθνικού Συμφέροντος».
  Με απλά λόγια, Εθνική Κυριαρχία και Εθνικό Συμφέρον είναι έννοιες ταυτόσημες και σημαίνουν ότι «μέσα στην Ελλάδα, κάνουμε εμείς ότι μας γουστάρει, χωρίς να δίνουμε αναφορά σε κανέναν ξένο και για ΚΑΝΕΝΑΝ ΛΟΓΟ».
  Καθίσταται συνεπώς προφανές το Εθνικό Έγκλημα της Εσχάτης Προδοσίας που διαπράττουν την Δευτέρα 14-11-2013 οι βουλευτές που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά στην ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ την «παραίτησή των από το Δικαίωμα της Εθνικής των Κυριαρχίας επί όλων των περιουσιακών στοιχείων της Ελλάδος (δηλ. όλης της ελληνικής εδαφικής επικράτειας) υπέρ των δανειστών», για την εξόφληση του χρέους !
  Προσέξτε: Σύμφωνα με την παραπάνω αρχή της Εθνικής Κυριαρχίας ΚΑΝΕΙΣ ΞΕΝΟΣ (ούτε και Έλληνας) δεν μπορεί να κατάσχει και να ιδιοποηθεί Δημόσια Ελληνική Περιουσία (Δημοσία-όπως π.χ. θάλλασα, ή Ιδιωτική- όπως π.χ. ένα δημόσιο κτήριο), επειδή αυτό είναι αντίθετο με το Εθνικό μας Συμφέρον. Ισοδύναμα, εντός της Ελλάδος, κανείς δεν μπορεί να «εκτελέσει καταναγκαστικές πράξεις» εις βάρος του δημοσίου, όπως κατασχέσεις κλπ. για οποιοδήποτε λόγο. Κι επειδή αυτό είναι καταχυρωμένο στο Ελληνικό Σύνταγμα (Συντ. 106 παρ.3) και στα Συντάγματα όλων των κρατών, αλλά και στο διεθνές δίκαιο (βλ. βιβλιογραφία της μελέτης μου «το Δόγμα του Calvo»), οι εγχώριοι προδότες, στις παραπάνω δανειακές συμβάσεις και την Δευτέρα 14-1-2013 με νόμο!, παραιτούνται από το δικαίωμά μας της Εθνικής Κυριαρχίας, έτσι ώστε να δύνανται οι ξένοι δανειστές να κατάσχουν τα πάντα στην Ελλάδα !!!!….αυτή την έννοια έχει και η υπαγωγή των δανειακών αυτών συμβάσεων στο Αγγλικό Δίκαιο, το οποίο δεν είναι υποχρεωμένο να προστατεύσει το Ελληνικό Δημόσιο Συμφέρον, όπως αντίθετα είναι το Ελληνικό Δίκαιο και Δικαστήρια!
  Θα ακούσετε πολλά προδοτικά ψέμματα επ` αυτού από τον Καθηγητή του Προδοτκού Συνταγματικού Δικαίου των κρατών υπό Κατοχή, Πρ. Παυλόπουλο…μην πιστέψετε τίποτα, μιλάνε προδότες του Έθνους…κατάρα στο κεφάλι των…και μην στενοχωρείστε…όλα αυτά καταργούνται με ένα άρθρο σε μια Ελεύθερη Βουλή από έλληνες την καταγωγή και το φρόνημα.
  Δημ. Αντωνίου

  https://el-gr.facebook.com/dimitrios.antoniou1/posts/586037274745384

 5. ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ..

  13/2/2013

  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΦΕΔΡΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (Κ.Ε.Ε.Δ.)
  ΑΘΗΝΑ, 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

  ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

  ΑΞΙΟΤΙΜΗ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΕ,

  ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ, ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΜΕΤΟΥΣΙΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΣΑΣ, ΩΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ, ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΣΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΣΑΝ ΣΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ.

  ΚΑΤ΄ΑΡΧΗΝ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΑΣ ΑΥΤΗ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ «ΕΔΩ» ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ:

  «Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΦΕΔΡΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΚΕΕΔ) ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΟΣΟΥΣ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΕΤΟ ΠΑΓΟ.

  • ΕΔΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.
  • ΑΠΟ ΕΔΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΩΘΕΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ.
  • ΕΔΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΞΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΕΙ Η ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ.»

  ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕ ΑΙΤΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΤΕΘΝΙΚΗ» ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΑΝΤΕΘΝΙΚΗ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ Η ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ, Η ΣΚΛΗΡΗ ΚΑΤΑΠΙΕΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ, ΟΣΟ ΒΑΡΥ ΚΑΙ ΑΝ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ.

  Η ΚΕΕΔ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΑΚΟΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΤΑΝ ΣΤΗΝ Α.Ε ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ.

  ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΕΔΟΘΗ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΕΠΙ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΣΤΗΝ Α.Ε. ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΠΑΡΑΘΕΤΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

  • «ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (Α.33 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ):
  «Ορκίζoμαι στo όνoμα της Aγίας και Oμooύσιας και Aδιαίρετης Tριάδας να φυλάσσω τo Σύνταγμα και τoυς νόμoυς, να μεριμνώ για την πιστή τoυς τήρηση, να υπερασπίζω την εθνική ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της Xώρας, να πρoστατεύω τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Eλλήνων και να υπηρετώ τo γενικό συμφέρoν και την πρόoδo τoυ Eλληνικoύ Λαoύ».

  1. ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕ ΑΙΤΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΤΕΘΝΙΚΗ» ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΑΝΤΕΘΝΙΚΗ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ Η ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ, Η ΣΚΛΗΡΗ ΚΑΤΑΠΙΕΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ, ΟΣΟ ΒΑΡΥ ΚΑΙ ΑΝ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ.

  2. ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ (Α.30) ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ (Α.26) ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

  3. ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ. Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ. ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ. ΘΑ ΠΑΡΑΔΩΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΜΙΑ ΤΟΥΦΕΚΙΑ;

  4. ΟΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΣ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΑΒΟΣ. ΕΝΕΡΓΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΡΗΚΤΑ ΔΕΜΕΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΕΝΑ ΤΟ ΑΛΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ. Η ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΜΕΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ, ΜΕ ΟΣΑ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ.

  5. ΝΑ ΣΑΣ ΘΥΜΙΣΟΥΜΕ ΟΤΙ (Α.45) ΕΙΣΤΕ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΜΕ ΟΣΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ.

  6. ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΣΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΑΧΗ. ΕΙΝΑΙ ‘Η ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ; ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ; ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΜΕ; ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΝΑΙ;

  7. ΣΑΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΧΙ!

  ΟΧΙ, ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΩ ΜΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΔΟΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ!
  ΟΧΙ, ΓΙΑΤΙ ΚΑΘΕ ΣΠΙΘΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΚΟΚΚΑΛΑ ΗΡΩΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΟΤΙΣΤΕΙ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ!

  ΟΧΙ, ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑ ΧΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ!

  8. ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΤΑΝ ΠΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΟΧΙ, ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΔΙΠΛΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΟΛΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ.

  Η ΕΛΛΑΔΑ, ΟΙ ΈΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΠΕΤΡΕΨΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΑ ΤΗΝ ΟΡΕΞΗ ΤΟΥ.

  ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΛΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ, ΑΠΛΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΕΞΟΧΩΤΑΤΕ.»

  ΜΕΤΑ ΤΑ ΟΣΑ ΠΑΡΕΝΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ, ΣΑΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΛΕΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΟΣΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ:
  • ΕΔΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.
  • ΑΠΟ ΕΔΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΩΘΕΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ.
  • ΕΔΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΞΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΕΙ Η ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ.

  ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΛΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ, ΑΠΛΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ,
  ΤΟ «ΕΔΩ» ΠΛΕΟΝ, ΕΙΣΤΕ ΕΣΕΙΣ.

  ΔΙΑ ΤΗΝ Κ.Ε.Ε.Δ.
  ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ,

  ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Ε.Α. ΤΖΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  http://mantwperraki.blogspot.com/2013/02/blog-post_6913.html#ixzz4a9w8TiJi

 6. Pingback: Βουλή: Όχι στην άρση ασυλίας 166 βουλευτών για εσχάτη προδοσία λόγω εκχώρησης εθνικής κυριαρχίας | ΘΑΡΣΩΜΕΝ

 7. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ !!!

  του Γιάννη Αθανασιάδη

  Ένα από τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση της Εθνικής μας ανεξαρτησίας και της απαλλαγής της πατρίδας μας από τα δεσμά του παράνομου και επαχθούς χρέους, είναι η αποκατάσταση της νομιμότητας, με την τιμωρία όσων αλυσόδεσαν την χώρα με τα δεσμά του χρέους και επέβαλαν καθεστώς δουλοπαροικίας στον Ελληνικό λαό.

  Πολλοί θεωρούν ότι η τιμωρία εκ μέρους του λαού, των πολιτικών αλλά και όσων ενεπλάκησαν στην εξαπάτηση του λαού και την προδοτική παράδοση του στα νύχια των τοκογλύφων, είναι μια βάρβαρη αντιμετώπιση με ρεμβασιστικά χαρακτηριστικά.
  Δεν αντιλαμβάνονται όμως ότι κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο, ως αποτέλεσμα της μη αποδοχής των δανειακών συμβάσεων, των μνημονιακών νόμων και των χρεών που προέκυψαν από την υλοποίηση τους, ως πράξεις παράνομες και καταχρηστικές. Εν τέλει ως εγκληματικές πράξεις εθνικής προδοσίας απέναντι στον λαό και την πατρίδα.

  Πως αλλιώς θα στηρίξει ο λαός την καταγγελία του χρέους , των γενοκτόνων μνημονιακών νόμων και της εκποίησης του δημόσιου πλούτου που εκπορεύονται από αυτό, ως παράνομες και αντεθνικές ενέργειες, χωρίς τους ενόχους που τις διέπραξαν;

  Πως θα ζητήσουμε την συναίνεση της διεθνούς κοινότητας;*
  Θα είναι σαν να λέμε ότι έγινε ένα έγκλημα χωρίς εγκληματία. Μια μεταφυσικού χαρακτήρα ενέργεια.

  Η εκχώρηση της Εθνικής κυριαρχίας οριστικά και άνευ όρων**, η εκχώρηση των υποδομών και των στρατηγικού χαρακτήρα επιχειρήσεων δημόσιου χαρακτήρα στις πολυεθνικές και το ντόπιο ολιγαρχικό κατεστημένο, οι χιλιάδες αυτοκτονίες , οι θάνατοι από ελλιπή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η τραγική μοίρα των χιλιάδων αστέγων, τα υποσιτιζόμενα παιδιά μας, οι δυο εκατομμύρια άνεργοι, η ώθηση σε συνθήκες υπερχρέωσης των δυο τρίτων του πληθυσμού, η εκποίηση της ιδιωτικής περιουσίας και το ξεσπίτωμα χιλιάδων οικογενειών, το ξερίζωμα της νεολαίας μας, τα χιλιάδες μικρά και μεγάλα καθημερινά οικογενειακά δράματα, λόγω της ανέχειας, που περνούν κάτω από το φως της επικαιρότητας. Προκλήθηκαν από την βίαιη*** επιβολή νόμων κατοχικού χαρακτήρα, εκπορευόμενων από ξένες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, με την συναίνεση και την συμμετοχή πολιτικών προσώπων που κυβέρνησαν και κυβερνούν αυτήν την χώρα.
  Θεωρείται ρεβανσισμός η τιμωρία τους ή συνταγματικό καθήκον των πολιτών;****

  Επιτέλους σε αυτήν τη χώρα κάποτε πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Από την ίδρυση του αυτό το κράτος άφηνε τους πολιτικούς και τους συνεργάτες των κάθε λογής κατακτητών ατιμώρητους. Με αποτέλεσμα οι ίδιοι αλλά και οι επίγονοι τους να βρίσκονται διαρκώς καβάλα στην πλάτη του λαού, αποθρασυνόμενοι από την ατιμωρησία τους.

  Για να τελειώνουμε με αυτήν την ιστορία περί «βάρβαρης λογικής» όσων επιζητούν την τιμωρία των ενόχων που οδήγησαν στα «μνημονιακά χρόνια».
  Η τιμωρία των ενόχων, δεν είναι μια πράξη βάρβαρης αντεκδίκησης, αλλά μια αναγκαία πράξη απόδοσης δικαιοσύνης που τεκμηριώνει και θεμελιώνει την παράνομη προέλευση του χρέους.
  Και όσοι δεν την θέλουν είναι ή συνένοχοι ή ανόητοι.

  Σημειώσεις.
  * Η ασυλία ενός κράτους στο διεθνές δίκαιο διασφαλίζει ότι η περιουσία του είναι ακατάσχετη, η ετεροδικία του δεδομένη και το δικαίωμά του να ασκεί κυριαρχία αδιαμφισβήτητο.

  ** ΣYΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ 8 ΜΑΪΟΥ 2010,
  άρθ 14 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
  παρ 1. Η παρούσα Σύμβαση καθώς και κάθε εξωσυμβατική υποχρέωση που τυχόν προκύψει από την παρούσα ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο.
  παρ. 5 Με την παρούσα ο Δανειολήπτης αμετάκλητα και άνευ όρων παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει, όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία, από νομικές διαδικασίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, της ασυλίας όσον αφορά την άσκηση αγωγής, δικαστική απόφαση ή άλλη διαταγή, κατάσχεση, αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή προσωρινή διαταγή, και όσον αφορά την εκτέλεση και επιβολή κατά των περιουσιακών στοιχείων του στο βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός νόμος».
  Δηλαδή ως εκπρόσωποι του Ελληνικού λαού αποφάσισαν να ζητήσουν και να πάρουν δανεικά με αντάλλαγμα την εθνική κυριαρχία μας, πράξη η οποία εκτός από ταπεινωτική, άκρως προσβλητική και εξευτελιστική , αποτελεί σφετερισμό της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που πηγάζουν από αυτήν. Έσχατη προδοσία δηλαδή.
  Και αυτό, επειδή ούτε ο πρωθυπουργός, ούτε η κυβέρνησή του, ούτε η Τράπεζα της Ελλάδας που “μας εκπροσώπησαν ” σε αυτήν τη συναλλαγή, δεν είχαν σχετική εξουσιοδότηση από εμάς. Από το Λαό δηλαδή .
  Και δε θα μπορούσαν ποτέ να την έχουν, όχι μόνο επειδή κανένας Έλληνας δε συμφωνεί με το αίσχος αυτό, αλλά, επειδή μια τέτοια απόφαση χρειάζεται και την άδεια όλων των προγόνων και όλων των απογόνων μας, γιατί και σε αυτούς ανήκει η χώρα και όχι μόνο σε εμάς. “

  *** ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  Άρθρο 134
  Έσχατη προδοσία
  « …
  Με ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη τιμωρείται όποιος, εκτός από την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου: α) επιχειρεί με βία ή απειλή βίας ή με σφετερισμό της ιδιότητάς του ως οργάνου του Κράτους να καταλύσει ή να αλλοιώσει ή να καταστήσει ανενεργό, διαρκώς ή προσκαίρως, το δημοκρατικό πολίτευμα που στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία ή θεμελιώδεις αρχές ή θεσμούς του πολιτεύματος αυτού. β) επιχειρεί με τα μέσα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο και με τρόπο πρόσφορο να διαπράξει την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος, να αποστερήσει ή να παρακωλύσει τη Βουλή, την Κυβέρνηση ή τον Πρωθυπουργό από την ενάσκηση της εξουσίας που τους παρέχει το Σύνταγμα ή να τους εξαναγκάσει να εκτελέσουν ή να παραλείψουν πράξεις που απορρέουν από την εξουσία αυτή. γ) ασκεί ή άσκησε την εξουσία που ο ίδιος ή άλλος κατέλαβε με τους τρόπους και με τα μέσα που προβλέπει το άρθρο αυτό.
  …..
  Αρθρο 151
  Κατάχρηση πληρεξουσιότητας
  Όποιος ως πληρεξούσιος του ελληνικού κράτους, ή συμμάχου του, διεξάγει με κάποια άλλη κυβέρνηση υποθέσεις του εντολέα του με πρόθεση κατά τέτοιο τρόπο που μπορεί να προκύψει βλάβη για τον εντολέα τιμωρείται με κάθειρξη.
  …»

  **** ΣΥΝΤΑΓΜΑ
  ΤΜΗΜΑ Δ’: Ακροτελεύτια διάταξη
  Άρθρο 120
  Το Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την Ε’ Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων, υπογράφεται από τον Πρόεδρό της, δημοσιεύεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με διάταγμα που προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και αρχίζει να ισχύει από τις ένδεκα Ιουνίου 1975.
  Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.
  Ο σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.
  Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.

  https://athanasiadisg.blogspot.gr/2017/03/blog-post_1.html

 8. Τρία «όχι» της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας

  Δημοσίευση: 02 Μαρτίου 2017 19:00
  Αιτήματα άρσης ασυλίας βουλευτών – Για τους 166 βουλευτές που ψήφισαν μνημονιακό νομοσχέδιο και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Σ. Βαρδάκη και της Ν.Δ. Θ. Φορτσάκη

  Αρνητικές είναι οι εισηγήσεις της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας για τα αιτήματα άρσης ασυλίας βουλευτών και για τις τρεις υποθέσεις που εξέτασε χθες.

  Η πρώτη υπόθεση αφορά τη μήνυση για εσχάτη προδοσία εναντίον των 166 βουλευτών που ψήφισαν την κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τροποποίηση των μνημονιακών συμβάσεων το 2013.

  Η δεύτερη υπόθεση αφορά τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Σ. Βαρδάκη για υπόθεση απόφασης πολεοδομικού χαρακτήρα του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου. Η αρνητική εισήγηση βασίστηκε στο γεγονός ότι ο Σ. Βαρδάκης δεν ήταν δημοτικός σύμβουλος την επίμαχη χρονική περίοδο.

  Τέλος, αρνητική ήταν η εισήγηση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας και για το αίτημα άρσης της ασυλίας του βουλευτή της Ν.Δ. Θ. Φορτσάκη σχετικά με την υπόθεση του πρώην προέδρου του ΚΕΕΛΠΝΟ και καθηγητή Ιατρικής Άγγ. Χατζάκη. Ο Θ. Φορτσάκης κατηγορείται επειδή ως πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών δεν έθεσε σε αργία τον Άγγ. Χατζάκη μετά την καταδίκη του για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή και νόθευση εγγράφου.

  http://www.avgi.gr/article/10842/7941165/tria-ochi-tes-epitropes-koinobouleutikes-deontologias

 9. Pingback: Βουλή: Όχι στην άρση ασυλίας 166 βουλευτών για εσχάτη προδοσία λόγω εκχώρησης εθνικής κυριαρχίας « ΑΒΕΡΩΦ

 10. Άρθρο 120 του Συντάγματος http://ieridilosi.blogspot.gr/2017/02/120.html
  Μαζεύουμε υπογραφές κατά των Προδοτών της Ελλάδας. (1) και κατά της απόπειρας κατασκευης Τεμενών και Τζαμιών http://ieridilosi.blogspot.gr/2016/12/blog-post.html
  Μαζεύουμε υπογραφές κατά των Προδοτών της Ελλάδας. (2) – ΙΕΡΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 120 -http://ieridilosi.blogspot.gr/2017/02/2-120.html
  Αναρωτιέμαι, υπάρχει ένας εισαγγελέας να τους μαζέψει ή θέλει ιδιαίτερη πρόσκληση ? ; – See more at: http://ieridilosi.blogspot.gr/2017/02/blog-post_9.html
  Τί σημαίνει ρατσισμός ; (6) http://ieridilosi.blogspot.gr/2017/02/6.html

 11. Γιώργος Κασιμάτης: Το παράνομο ‘’μυστικό’’ των δανειστών της Ελλάδας

  12 Μαΐ 2015

  Καταπέλτης για άλλη μία φορά μιλώντας στο Ράδιο 9,84 και στο Γιώργο Σαχίνη ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου Γιώργος Κασιμάτης, αναφορικά με τις πιέσεις των δανειστών , τη νομιμότητα αυτών και τις συνθήκες διαβίωσης του ελληνικού λαού τα τελευταία χρόνια. Μιλά για υποδούλωση, εκμετάλλευση και εμπορευματοποίηση του πλούτου της χώρας στο όνομα του χρέους . Επισημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει τα όπλα στα χέρια της προκειμένου να αντιδράσει προτάσσοντας την προσφυγή στα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Δικαστήρια. Εξ ου και ο φόβος της Κριστίν Λαγκάρντ που θέλει να αναχωρήσει από την Ευρώπη παρά το γεγονός ότι μπήκε στη συμφωνία για καθαρά γεωπολιτικούς λόγους. Συνεχίζοντας τόνισε ότι στην Ελλάδα για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά εφαρμόζεται παράνομα μία δανειακή σύμβαση για την οποία η χώρα μας έχει παραιτηθεί από κάθε είδους ασυλία της δημόσιας και ιδιωτικής της
  περιουσίας όπως και της εδαφικής της κυριαρχίας.


  Cheap Offers: http://bit.ly/gadgets_cheap

 12. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΗΣ Ζ. ΚΩΝΣΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ KAI ΟΧΙ ΜΟΝΟ

  Περιγραφεί τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που τελούνται στην Ελλάδα και η εσχάτη προδοσία βουλευτών, υπουργών, πρωθυπουργών, πρόεδρων δημοκρατίας

  Ζωή Κωνσταντοπούλου, Συνέντευξη στον Κώστα Ουίλς 1/4/2017

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.