ΙΝΚΑΓΟΚΕ Συλλογική Αγωγή κατά ΔΕΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΙΝΚΑ/ΓΟΚΕ 04.05.2017

Αν δεν καταλάβανε, θα δούνε την απόφαση !!!

Το ΙΝΚΑ είναι η ανίκητη ιδέα και πράξη. Θα είμαστε μαζί πάντα.

ENΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(Εκούσια Δικαιοδοσία )

ΑΓΩΓΗ

(Συλλογική Αγωγή άρθρο 10 ν 2251/1994)

Του Δευτεροβαθμίου Καταναλωτικού Σωματείου με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΚΑ (ΓΟΚΕ)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Γ Σεπτεμβρίου 13 και εκπροσωπείται νόμιμα.

Του Πρωτοβάθμιου Σωματείου Ένωση Καταναλωτών με την επωνυμία ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ) που εδρεύει στα Χάνια οδός Γιαννουδοβαρδή 19 Κίσσαμος Χανιά και εκπροσωπείται νόμιμα.

Του Πρωτοβάθμιου Σωματείου Ένωση Καταναλωτών με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ που εδρεύει στο Αγρίνιο οδός Σ. Τσικνιά (Τσαλδάρη) 48 και εκπροσωπείται νόμιμα.

Του Πρωτοβάθμιου Σωματείου Ένωση Καταναλωτών με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΔΙ.ΚΑ.Π.) που εδρεύει στον Πειραιά οδός Γρ. Λαμπράκη 68 και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΚΑΤΑ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ.Ε.Η. ΑΕ) που εδρεύει στην Αθήνα οδός Χαλκοκονδύλη Αριθμός 30 και εκπροσωπείται νόμιμα.

……………………………………..

……………. Η ηθική βλάβη εκ της παράνομης συμπεριφοράς του αντιδίκου θα πρέπει να αποτιμηθεί σε 250.000 €, ενόψει και της εν γένει συμπεριφοράς της όπου σε περίοδο οικονομικής κρίσης επιλέγει να επιβαρύνει τα φτωχά νοικοκυριά.

Να γίνει δεκτή η παρούσα συλλογική αγωγή μας.

Να υποχρεωθεί η εναγόμενη προμηθεύτρια ηλεκτρικού ρεύματος στο μέλλον:

1) Να μην διακόπτει την παροχή ρεύματος στους καταναλωτές που δεν καταβάλλουν την χρέωση ΥΚΩ και ούτε να δίνει εντολές αποκοπής στο Διαχειριστή του Ηλεκτρικού Συστήματος ΔΕΔΗΕ, με απειλή σε βάρος της χρηματικής ποινής 10.000 € για κάθε μια επιμέρους και ανά καταναλωτή αλλά και κατά ημέρα παραβίαση εκάστης των παραπάνω παραβιάσεων.

2) Να δέχεται την καταβολή από τους καταναλωτές του αντιτίμου των λογαριασμών που εκδίδει, αφαιρουμένου του αναγραφόμενου ποσού της χρέωσης ΥΚΩ με απειλή σε βάρος της χρηματικής ποινής 10.000 € για κάθε μια επιμέρους και ανά καταναλωτή αλλά και κατά ημέρα παραβίαση εκάστης των παραπάνω παραβιάσεων.

3) Να μην ενσωματώνει, υπολογίζει και καταλογίζει στους λογαριασμούς κατανάλωσης ρεύματος που αυτή εκδίδει την χρέωση ΥΚΩ με απειλή σε βάρος της χρηματικής ποινής 10.000 € για κάθε μια επιμέρους και ανά καταναλωτή αλλά και κατά ημέρα παραβίαση εκάστης των παραπάνω παραβιάσεων.

4) Να μας καταβάλει το ποσό των 250.000 € ως αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 2251/1994 έντοκα και νομιμότοκα από την επίδοση σε αυτόν της παρούσας αγωγής μας

Να αναγνωριστεί το δικαίωμα των καταναλωτών να αξιώσουν μεμονωμένα αποζημίωση, για κάθε μια από τις παραπάνω βλαπτικές συμπεριφορές της εναγομένης.

Να κηρυχθεί η εκδοθεισομένη απόφαση προσωρινά εκτελεστή.

Να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη των διαδίκων.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα νόμιμα και εμπρόθεσμα την παρούσα προς την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ.Ε.Η. ΑΕ) που εδρεύει στην Αθήνα οδός Χαλκοκονδύλη Αριθμός 30 και εκπροσωπείται νόμιμα προς γνώση της και τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη να παρασταθεί κατά την συζήτηση της όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται.

Αθήνα 27/4/2017

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Θ. Μ Υ Τ Α Λ Ο Υ Λ Η Σ

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ

3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 54, 3ος ΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ

Τ.Κ. 104 33, ΤΗΛ. & FAX 2103842522, κιν.

6945202953, e-mail HYPERLINK “mailto:mytaloulislawoffice@yahoo.gr” mytaloulislawoffice@yahoo.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

GENERAL CONSUMERS’ FEDERATION OF GREECE

Κέντρο Πληροφοριών: Γ Σεπτεμβρίου 13-10432 Aθήνα όρ. 5ος τηλ. 210 3632443 Fax. 210 3633976

Ανοιχτή Γραμμή: 11711 email: HYPERLINK “mailto:inka@inka.gr” inka@inka.gr – HYPERLINK “http://www.inka.gr” http://www.inka.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ 

4 comments on “ΙΝΚΑΓΟΚΕ Συλλογική Αγωγή κατά ΔΕΗ

 1. 1.Κλοπή η Διακοπή ρεύματος απ`τη ΔΕΗ. Μηνύστε τους για Κλοπή. “Πώληση Ρεύματος” είναι το σωστό κι όχι “Παροχή Ρεύματος”.

  Η διάκριση έχει μεγάλη σημασία για την τρόπο και την δυνατότητα διακοπής του ρεύματος από την ΔΕΗ λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών του χρήση (καταναλωτή)
  του Δημ. Αντωνίου, των Άδειων Πλατειών.

  Εάν ένας ιατρός έχει κάνει έμμισθης σύμβαση μηνιαίας «παροχής των ιατρικών του υπηρεσιών» και ο λήπτης των υπηρεσιών του αυτών (νοσοκομείο) δεν τον πληρώσει, ο ιατρός έχει δικαίωμα παύσης παροχής των υπηρεσιών του αμέσως και διεκδίκηση αποζημίωσης (ΑΚ 287, 374, 377, 383-387, περί ενοχής και αμφοτεροβαρών συμβάσεων). Εδώ βλέπουμε ότι η «ιατρική υπηρεσία» είναι «άυλη αξία» (οι ιατρικές φροντίδες δεν είναι πράγμα, όπως π.χ. αυτοκίνητο, η καρπούζι).

  Το ερώτημα που προκύπτει όμως για το Ρεύμα είναι τούτο:
  Είναι η «παροχή ρεύματος» (ή η «παροχή νερού») επίσης «άυλη αξία» όπως η «ιατρική υπηρεσία», ή αντίθετα είναι «πράγμα» ? (δηλ. «υλική αξία»?).
  Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, κάνομε τις εξής σκέψεις:
  Η «παροχή ρεύματος» θα ήταν «υπηρεσία» μόνο εάν ΚΑΙ η λέξη «παροχή» ΚΑΙ η λέξη «ρεύμα» ήταν και οι δύο «άυλες αξίες».
  Όμως, η λέξη «παροχή» από μόνης της είναι «άυλη», ενώ το «ρεύμα» είναι «υλικό πράγμα». Και τούτο διότι το «Ρεύμα» κατά ρητή δήλωση του αρ. 372 ΠΚ (περί Κλοπής) είναι ΠΡΑΓΜΑ (κι όχι υπηρεσία).

  Τότε τι ισχύει εδώ? Οι δύο λέξεις μαζί «παροχή ρεύματος» είναι «άυλη» (δηλ. υπηρεσία), ή «υλική αξία»? (δηλ. πράγμα?).
  Η απάντηση έρχεται μόνη της:
  Σκέτη η λέξη «παροχή», χωρίς κανένα προσδιοριστικό δίπλα της (όπως π.χ. «ιατρικές υπηρεσίας», ή «ρεύμα», ή «νερό») είναι ΚΕΝΗ ΝΟΗΜΑΤΟΣ !

  Έτσι, ο συνδυασμός των λέξεων «παροχή ιατρικών φροντίδων-υπηρεσιών» είναι άυλες ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ενώ ο συνδυασμός των λέξεων «Παροχή Ρεύματος» (ή «παροχή νερού») είναι Υλικό ΠΡΑΓΜΑ.
  Έτσι η «παροχή ρεύματος» είναι ΠΡΑΓΜΑ κι ΟΧΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
  Και τούτο διότι το «Ρεύμα» κατά ρητή δήλωση του αρ. 372 ΠΚ (περί Κλοπής) είναι ΠΡΑΓΜΑ (κι όχι υπηρεσία).

  Εάν λοιπόν η «παροχή ρεύματος» είναι ΥΛΙΚΟ ΠΡΑΓΜΑ (όπως προκύπτει από τα παραπάνω), τότε η ΔΕΗ μας «ΠΩΛΑ ΡΕΥΜΑ» (ως πράγμα) και ΔΕΝ μας «Παρέχει Άυλη Υπηρεσία Παροχής Ρεύματος» (που είναι παροχή υπηρεσίας, όπως οι ιατρικές υπηρεσίες).

  Αυτό σημαίνει ότι η «Παροχή ρεύματος» είναι ένα ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΑΓΜΑ που βρίσκεται στην Κατοχή μας (και ιδιοκτησία μας), διότι το έχουμε αγοράσει από την ΔΕΗ κάθε μήνα και παγίως με την «Εγγύηση».
  Συνεπώς η «παροχή ρεύματος» είναι «ΞΕΝΟ ΠΡΑΓΜΑ» για την ΔΕΗ και
  «βίαιη» Διακοπή Παροχής Ρεύματος από την ΔΕΗ (για ληξιπρόθεσμες οφειλές μας), μπορεί να χαρακτηριστεί ως κλοπή από την ΔΕΗ (ΠΚ 372).
  Και τι μπορεί να κάνει η ΔΕΗ στην περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών του καταναλωτή?
  Να κάνει «Κατάσχεση» του «Πράγματος Παροχής Ρεύματος», σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ 513, 516, 565, 569 και ΚΠολΔ 915 επ., δηλαδή να κάνει τις ίδιες δικαστικές διαδικασίες που κάνει για τις κατασχέσεις Κινητών και ακινήτων για ληξιπρόθεσμες οφειλές στις τράπεζες και να Κόψει το Ρεύμα με δικαστική απόφαση κι όχι από μόνη της.
  Και τότε το παιγνίδι γίνεται πιο άγριο και για την ΔΕΗ, διότι για να κάνει «Κατάσχεση της Παροχής Ρεύματος» (ως κινητό πράγμα), πρέπει οι απαιτήσεις της να είναι «εκκαθαρισμένες», δηλαδή μπορεί να απαιτήσει ΜΟΝΟ τις δικές της καθαρές απαιτήσεις-χρεώσεις κι όχι και τις άλλες χρεώσεις υπέρ τρίτων κλπ. κλπ. (ΚΠολ 915 επ.).

  ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΛΟΙΠΟΝ, για να τους ταρακουνήσουμε, στείλτε όλοι σας ένα e-mail στην ΔΕΗ στην ιστοσελίδα της, λέγοντάς της, ότι «εάν σας κόψουν το ρεύμα, θα τους κάνετε μήνυση για κλοπή κι ότι μπορούν να σας κόψουν το ρεύμα μόνο με δικαστική απόφαση με τις διατάξεις της Αναγκαστικής Εκτέλεσης» ΑΚ 513, 516, 565, 569 και ΚΠολΔ 915 επ.,

  Θα ήθελα πολύ και την γνώμη εγκύρων δικηγόρων, όπως του Θανάση Αλαμπάση, του Πάνου Χασιώτη κλπ…για να μας πούνε την γνώμη τους.

  Ιστοσελίδα της ΔΕΗ
  https://www.dei.gr/el
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (δεξιά στο μέσον της σελίδας)
  https://www.dei.gr/el/eksupiretitheite-amesa/tropoi-eksoflisis

  Οι Συμβάσεις της ΔΕΗ

  Click to access Mikroi%20Pelates%20web-10-2016.pdf

  NA KAI H ΠΡΩTΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΜΟΥ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ,
  ο οποίος απάντησε στο παραπάνω δημοσίευμά μου με το παρακάτω σχόλιά του:

  Στέλιος Καραμανώλης: 947 παρ2 ΑΚ 372 παρ2 ΠΚ ενέργεια = πραγμα, Κατά κοινοτικό δίκαιο = εμπορεύσιμο αγαθό αλλά και υπηρεσία. (ΔΕΕ C-6/64, C-393/92, C-206/06, C-158/94, C-97/98) Ελλάδα παροχή από προμηθευτή σε καταναλωτή = πώληση πράγματος ενδ Π.Πρωτ.Θ 24446/99 –> άλλοτε ως παροχή (παραγωγή μεταφορά και διανομή της βλ. ΠΑΝΑΓΟΣ θ. Θεσμικό πλαίσιο αγοράς ενέργειας ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ) και άλλοτε ως πώληση (προέλευση απο ενεργειακές πηγές (ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ Δίκαιο της ενέργειας ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) Σημασία πρέπει να δοθεί ότι ο ηλεκτρισμός ειναι αναγνωρισμένο κοινωνικό αγαθό

  Στέλιος Καραμανώλης: Και για να γίνει κατανοητό Η σύμβαση παροχής ηλ. ρεύματος από την παραγωγό επιχείρηση στους καταναλωτες = πώληση πράγματος. Όμως το γεγονός ότι η ηλ. ενέργεια παράγεται, μεταφέρεται και διανέμεται την χαρακτηρίζει και ως υπηρεσία.

  Καλό Πάσχα
  Δημ. Αντωνίου, των Άδειων Πλατειών.

  2. Διακοπή Ρεύματος (πράγμα) απ`την ΔΕΗ είναι ΚΛΟΠΗ (ΠΚ 372). Νομική τεκμηρίωση. Στείλτε όλοι αυτό το e-mail

  ΑΙΤΗΣΗ

  Του ….όνομα, διεύθυνση,
  Αριθμός μετρητή, παροχής κλπ

  ΠΡΟΣ ΔΕΗ

  p.oikonomou@dei.com.gr
  Αριστείδου 5-7, 10559 Αθήνα

  https://www.dei.gr/el/eksupiretitheite-amesa/simeia-eksupiretisis/upiresies-eksupiretisis-megalwn-pelatwn-mesis-tasi

  Θέμα: Η μονομερής Διακοπή ρεύματος από την ΔΕΗ συνιστά Κλοπή (ΠΚ 372)

  Αγαπητέ Κε
  Θέλω σχετικά να σας ενημερώσω για τα εξής:

  1) Σύμφωνα με τον νόμο (ΠΚ 372, ΑΚ 947) (και σχετική οδηγία της ΕΕ) (*) το ρεύμα είναι ΠΡΑΓΜΑ, που βρίσκεται στα χέρια και κατοχή του καταναλωτή. Συνεπώς η «βίαιη» και χωρίς την συναίνεσή του αφαίρεσή (διακοπή) του από την ΔΕΗ (παραγωγού/προμηθευτή/διανομέα) για οφειλές του δανειολήπτη προς αυτήν, συνιστά την Διάπραξης εκ μέρους της ΔΕΗ, ΚΛΟΠΗΣ…! (ΠΚ 372).

  Συνεπώς, η ΔΕΗ (παραγωγός/προμηθευτής/διανομέας) μπορεί μόνο να διεκδικήσει στα αστικά δικαστήρια τη χρηματική οφειλή (ενοχή) ή την απόδοση του «πράγματος» (ρεύμα) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ και ΚΠολΔ, αλλά πάντα μόνο με εκτελεστή δικαστική απόφαση κι ΟΧΙ δια μονομερούς και «βίαιης» διακοπής του ρεύματος (κλοπής του).

  Οι τυχόν διαφορετικοί με τα παραπάνω, όροι στην σύμβαση μεταξύ της ΔΕΗ (παραγωγού/προμηθευτή/διανομέα) και του καταναλωτή, είναι ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΙ και παράνομοι και δεδομένου της ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΑΚΗΣ φύσης και θέσης της ΔΕΗ (βλ. παρακάτω).

  (*) αρ.947 παρ.2 ΑΚ 372 και αρ.372 παρ.2 ΠΚ ενέργεια = πράγμα.
  Κατά κοινοτικό δίκαιο = εμπορεύσιμο αγαθό. (ΔΕΕ C-6/64, C-393/92, C-206/06, C-158/94, C-97/98) Ελλάδα παροχή από προμηθευτή σε καταναλωτή = πώληση πράγματος, ενδ. Π. Πρωτ.Θ 24446/99. Ρεύμα: πώληση προέλευση από ενεργειακές πηγές (ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ Δίκαιο της ενέργειας ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) Σημασία πρέπει να δοθεί ότι ο ηλεκτρισμός ειναι αναγνωρισμένο κοινωνικό αγαθό.

  ΤΥΧΟΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΗ:
  Σύμφωνα με το Παρ. Β` και το αρ.8 της σελ. 8 της Σύμβασης της ΔΕΗ με τους καταναλωτές, οι τελευταίοι έχουν αποδεχτεί την διακοπή του ρεύματος από την ΔΕΗ, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών των προς αυτήν από την κατανάλωση ρεύματος.

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ:
  1) Κανένας όρος Σύμβασης (όπως το παραπάνω αρ. 8 της Σύμβασης) ΔΕΝ υπερισχύει των Νόμων Δημόσιας Τάξης, όπως είναι το αρ. ΠΚ 372 περί Κλοπής!
  Με άλλα λόγια, είναι απαράδεκτο κι άκυρο νομικά (και λογικά) να μπορεί ο πολίτης νόμιμα να δίνει το δικαίωμα (για οποιοδήποτε λόγο) στον κλέφτη να τον κλέβει νόμιμα!…ή να τον βιάζει, ή να τον βασανίζει, ή να…τον σκοτώνει !
  2) Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι όροι της Σύμβασης μεταξύ της ΔΕΗ και των καταναλωτών είναι –μπορεί να προσβληθούν- ως καταχρηστικοί και παράνομοι, διότι είναι όροι μιας Σύμβασης με ένα ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΟ, εμπρός στο οποίο ο καταναλωτής ΔΕΝ μπορούσε να μην υπογράψει τους όρους του, γιατί δεν είχες άλλη επιλογή.

  Ευχαριστώ

  Όνομα

  Ελπίζω να στείλετε το μήνυμα αυτό στην ΔΕΗ και κάθεστε σαν κότες να κλαίτε την μοίρα σας (Δημ. Αντωνίου)

  http://zoidosia.blogspot.gr/2017/05/372-e-mail.html#.WQrgLrVtfe8.twitter

 2. Πώς φουσκώνουν οι λογαριασμοί της ΔΕΗ

  Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017, 08:03

  Αντιμέτωποι με μεγάλες προσαυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος, που αφορούν κυρίως στους χειμερινούς μήνες, από τον Δεκέμβριο έως τον Μάρτιο, έρχονται χιλιάδες καταναλωτές.

  Ο χειμώνας εφέτος ήταν πολύ βαρύς και το πετρέλαιο θέρμανσης πανάκριβο λόγω και της αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

  Έτσι, χιλιάδες ήταν τα νοικοκυριά που αύξησαν τη χρήση άλλων θερμαντικών μέσων (ηλεκτρικά καλοριφέρ, ηλεκτρικές κουβέρτες, αφυγραντήρες ή κλιματιστικά), με αποτέλεσμα να «γράψει» και περισσότερες κιλοβατώρες το ρολόι της ΔΕΗ.

  Οι… «λοιπές χρεώσεις»

  Οι χρεώσεις, οι οποίες κλιμακώνονται ανάλογα με την κατανάλωση, δεν αντιστοιχούν απλώς στα ποσά που εισπράττει η ΔΕΗ ή άλλος πάροχος για την αξία του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και στις «λοιπές χρεώσεις», που προσαυξάνουν τον λογαριασμό έως και κατά 76% -μάλιστα- προ φόρων.

  Όπως φαίνεται και στα στοιχεία που ακολουθούν, το πραγματικό κόστος μιας κιλοβατώρας, αν προστεθούν και οι φόροι και οι λοιπές χρεώσεις, κυμαίνεται από 0,1695 ευρώ έως 0,17056 ευρώ για όσους έχουν κατανάλωση (στο κανονικό τιμολόγιο) έως και 2.000 κιλοβατώρες το τετράμηνο. Για όσους ξεπεράσουν αυτό το όριο, η χρέωση εκτοξεύεται στα 0,20645 έως 0,209745 ευρώ.

  Πρόκειται για «καπέλο» της τάξεως του 23% στο σύνολο του λογαριασμού.

  Δείτε τους πίνακες που δημοσίευσε η εφημερίδα «Ναυτεμπορική»:

  Οι υπολογισμοί αφορούν σε τριφασική παροχή για 120 ημέρες κατανάλωσης και περιλαμβάνονται όλοι οι φόροι που βαραίνουν το ηλεκτρικό ρεύμα.

  Όπως απλώς προκύπτει, όποιος υπερβεί τις 2.000 κιλοβατώρες στο τετράμηνο «καίγεται». Σημειωτέον οι πίνακες δεν περιλαμβάνουν ούτε τα δημοτικά τέλη και φόρους, που επίσης εισπράττονται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ, ούτε και το τέλος υπέρ της ΕΡΤ.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

  “Παράνομες οι χρεώσεις της ΔΕΗ”
  Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016, 21:28

  Επιμέλεια: Xρήστος Μαζάνης
  Κάμερα: Κώστας Τριανταφυλλόπουλος

  Τα χαρτιά του ανοίγει ο πανεπιστημιακός και πρόεδρος του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑ.Κ.O.Ε.), Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, σχετικά με «παράνομες χρεώσεις» οι οποίες όπως ισχυρίζεται επιβάλλονται στους λογαριασμούς των καταναλωτών της ΔΕΗ.

  Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει στο zougla.gr, εδώ και αρκετά χρόνια έχει ξεκινήσει μαζί με άλλους πολίτες, δικαστικό αγώνα κατά της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού διότι όπως τονίζει «η συγκεκριμένη ΔΕΚΟ βάζει παράνομα χαράτσι με τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας 20% -30% επιπλέον στους λογαριασμούς των πολιτών».

  Επίσης το ΠΑ.Κ.Ο.Ε., σε συνεργασία με πολλούς Δήμους της Αττικής, έχει ξεκινήσει μια καμπάνια αφενός με στόχο την ενημέρωση των πολιτών-καταναλωτών και αφετέρου την καταγγελία-διαμαρτυρία προς την κυβέρνηση και ιδιαίτερα προς την Δ.Ε.Η.

  Η ενημέρωση έγκειται στο γεγονός ότι ενώ από το 2011 (Νόμος 4001/22-8-2011) καταργήθηκε το άρθρο 29 του Νόμου 2773/99, με το οποίο επιβαλλόταν αυθαίρετα από τη Δ.Ε.Η. ο όρος «Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας», η χρέωση των οποίων έφθανε περίπου στο 40% της αξίας της καταναλισκώμενης ενέργειας, η Δ.Ε.Η. συνεχίζει να το εισπράττει παράνομα.

  Η καταγγελία απευθύνεται στη Δ.Ε.Η. και στον Υπουργό ΠΕΚΑ και στηρίζεται σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλάκη στα παρακάτω στοιχεία:

  1. Η σκληρή λιτότητα της τελευταίας πενταετίας δεν δικαιολογεί παράνομες, αδικαιολόγητες και καταχρηστικές χρεώσεις, ιδιαίτερα των Δ.Ε.Κ.Ο. (Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας), όπου μια από αυτές είναι και η Δ.Ε.Η.

  2. Οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, με την καθαρή έννοια του όρου, έχουν στόχους και προοπτικές. Επειδή όμως η συγκεκριμένη Κ.Ω. δεν είχε ούτε στόχους ούτε προοπτικές, καταργήθηκε από τον Αύγουστο του 2011.

  3. Τα κέρδη της Δ.Ε.Η. από την επιβολή αυτών των παράνομων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας έχουν υπολογισθεί από το 1999 μέχρι σήμερα στο ποσό των 11 δισεκατομμυρίων ευρώ και από τον Αύγουστο του 2011 μέχρι σήμερα στα 2,8 δις ευρώ.

  4. Πολλές χιλιάδες οικογένειες, λόγω της αδυναμίας τους να πληρώσουν τους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η., βρίσκονται σήμερα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

  http://www.zougla.gr/image.ashx?fid=1906567

  «20 αγωγές κατά της ΔΕΗ για τους φουσκωμένους λογαριασμούς»

  Όπως αποκαλύπτει ο κ. Χριστοδουλάκης, το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. έχει κινηθεί δικαστικά εναντίον της ΔΕΗ με ομαδικές αγωγές πολιτών, ζητώντας να επιστραφούν από τη δημόσια επιχείρηση τα επιπλέον χρήματα τα οποία έχουν εισπράξει από τους πολίτες. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, δύο αγωγές έχουν κερδηθεί πρωτόδικα, αφού το δικαστήριο αποφάνθηκε πως όντως οι χρεώσεις ήταν παράνομες. Όσον αφορά τις υπόλοιπες, αναμένεται να εκδικαστούν. Βέβαια από την πλευρά της η ΔΕΗ έχει ασκήσει έφεση σε αυτές τις αποφάσεις.

  Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος του Κέντρου, η εφημερίδα του ΠΑ.Κ.Ο.Ε., έχει πολλές φορές αναφερθεί αναλυτικά με δημοσιεύματα στη ΔΕΗ και στις χρεώσεις.

  http://www.zougla.gr/file.ashx?fid=1904917

  H καταγγελία του πανεπιστημιακού κ. Χριστοδουλάκη:

  http://www.zougla.gr/greece/article/to-etima-tou-ergatikou-kentrou-8esalonikis-pros-ton-aleksi-tsipra

 3. Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΗ: ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ 1,6 ΔΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ !!!

  11 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

 4. Ουδείς μετράει τις ΥΚΩ που καλούνται να πληρώσουν οι καταναλωτές! – Η ΔΕΗ ζητάει 600 εκατ., ο ΑΔΜΗΕ δηλώνει αδυναμία

  Θοδωρής Παναγούλης
  17 02 2017 | 07:58
  Ένα σοβαρό μέγεθος που επηρεάζει τους λογαριασμούς όλων των καταναλωτών, αλλά και το ταμείο της ΔΕΗ, μέγεθος που, γιαυτό ακριβώς το λόγο, θα περίμενε κανείς να μετριέται με ακρίβεια, φαίνεται ότι υπολογίζεται κατά προσέγγιση μόνον της ίδιας της ΔΕΗ, χωρίς να υπάρχει αντικειμενική μέτρηση.

  Πρόκειται για τις λεγόμενες Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που αφορούν κυρίως τα επιπλέον κόστη που υπάρχουν για την ηλεκτροδότηση των νησιών, αλλά και τα κονδύλια που δαπανώνται για τα ειδικά τιμολόγια των πολύτεκνων, του ΚΟΤ κ.λπ. Τα κόστη αυτά πρέπει να ανακτώνται από τους καταναλωτές ρεύματος μέσα από ειδική χρέωση στους λογαριασμούς που εκδίδουν οι προμηθευτές με πρώτη τη ΔΕΗ.

  Το ετήσιο ανακτήσιμο ποσό των ΥΚΩ το οποίο πράγματι προσθέτουν οι εταιρείες εμπορίας στους λογαριασμούς ρεύματος έχει οριστεί με νόμο, με σχετικώς αυθαίρετο τρόπο, και είναι «καρφωμένο» στην ίδια τιμή από το 2012 και μετά. Θα ανέμενε όμως κανείς ότι κάποιος ανεξάρτητος φορέας θα υπολογίζει, απολογιστικά, τα πραγματικά κόστη των υπηρεσιών αυτών, ώστε να γίνεται εκ των υστέρων εκκαθάριση και να ανακτώνται τα πραγματικά ποσά, είτε μεγαλύτερα, είτε μικρότερα από εκείνα που ορίζει ο νόμος.

  Σύμφωνα με όσα λένε στο energypress αρμόδια στελέχη, τη δουλειά αυτή, το να τηρεί δηλαδή σχετικό λογαριασμό με καταγεγραμμένα τα έσοδα και τα έξοδα, θα έπρεπε να την κάνει ο ΑΔΜΗΕ, ο οποίος ωστόσο επικαλούμενος διάφορα τεχνικά και άλλα προβλήματα απέχει από την υποχρέωσή του αυτή, έχει μάλιστα απαντήσει αρνητικά σε σχετικές οχλήσεις των αρμόδιων αρχών.

  Το αποτέλεσμα είναι, η μεν ΔΕΗ να υποστηρίζει ότι η διαφορά ανάμεσα στα κόστη που έχει καταβάλλει η ίδια για ΥΚΩ (ηλεκτροδότηση νησιών κ.λπ.) και στα ποσά που έχει ανακτήσει μέσω των λογαριασμών για τα έτη 2012 2015 φτάνει στα 600 εκατ. ευρώ, η δε ΡΑΕ, που θα πρέπει να αποφασίσει για την ανάκτηση των ΥΚΩ, να μην έχει κανένα στοιχείο από ανεξάρτητο φορέα, παρά μόνον τα στοιχεία της ΔΕΗ. Η οποία ΔΕΗ, ειδικά κατά την παρούσα περίοδο της έντονης ταμειακής ασφυξίας, επαναφέρει συνεχώς το θέμα της είσπραξης των ποσών που της οφείλονται από τα προηγούμενα χρόνια. Πρόσφατα άλλωστε, υψηλόβαθμο στέλεχος της επιχείρησης διατύπωσε την άποψη ότι, προκειμένου να εισπράξει η ΔΕΗ τα παλιά χρωστούμενα των ΥΚΩ, θα πρέπει να χρεώνεται η επιβάρυνση για τις Κυκλάδες ακόμα και μετά την οσονούπω διασύνδεση των νησιών αυτών.

  «Πρέπει κάποια στιγμή να πάρουμε πίσω αυτά τα χρήματα, όχι κατ’ ανάγκην όλα μαζί, αλλά να τα πάρουμε. Μια λύση θα ήταν να συνεχιστεί η καταβολή από τους καταναλωτές των ΥΚΩ που αντιστοιχούν στην ηλεκτροδότηση των Κυκλάδων ακόμα και μετά τη διασύνδεση των νησιών, ώστε σταδιακά να υπάρξει ένας συμψηφισμός» είπε χαρακτηριστικά.

  Πρέπει να σημειωθεί επιπλέον, ότι τα πραγματικά ποσά που δαπανώνται για ΥΚΩ και πρέπει να ανακτηθούν, πιθανότατα είναι πολύ διαφορετικά από όσα προβλέπει ο νόμος. Τα πρώτα χρόνια επειδή τα κόστη καυσίμου (ντίζελ) ήταν στην πραγματικότητα μεγαλύτερα, στη συνέχεια, δε, με την κατάρρευση των τιμών πετρελαίου, επειδή τα κόστη καυσίμου είναι σημαντικά χαμηλότερα.

  Σύμφωνα πάντως με ανακοίνωση της ίδιας της ΔΕΗ το Μάιο του 2016, «τα τιμολόγια της ΔΕΗ για το 2015 περιελάμβαναν χρεώσεις για ΥΚΩ της τάξης των 625 εκατ. ευρώ. Το κόστος της ΔΕΗ για την παροχή των ΥΚΩ, το οποίο έπρεπε να καλυφθεί από τις χρεώσεις αυτές αφορά στο 2014 και ανήλθε σε 758 εκατ. Άρα η ΔΕΗ υποανέκτησε 133 εκατ. περίπου. Το αντίστοιχο κόστος παροχής ΥΚΩ για το 2015, το οποίο θα πρέπει να ανακτηθεί εντός του 2016 εκτιμάται σε 720 εκατ. περίπου. Η συνολική υποανάκτηση της ΔΕΗ για την παροχή ΥΚΩ ανέρχεται στο ποσό των 600 εκατ. περίπου για τα έτη 2012-2015».

  Με δεδομένο πάντως ότι υπάρχει ανάγκη αλλαγής του νόμου, η έλλειψη επαρκών στοιχείων από ανεξάρτητο φορέα εμποδίζει στην πραγματικότητα τον ορθολογικό επανυπολογισμό των ΥΚΩ. Το γεγονός είναι σε γνώση του ΥΠΕΝ και το επόμενο διάστημα αναμένονται πρωτοβουλίες, τόσο σε πολιτικό όσο και σε ρυθμιστικό επίπεδο.

  https://energypress.gr/news/oydeis-metraei-tis-yko-poy-kaloyntai-na-plirosoyn-oi-katanalotes-i-dei-zitaei-600-ekat-o-admie

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.