Σε κατεπείγον νομοσχέδιο για την Αλιεία, 5 εκπρόθεσμες τροπολογίες για τη χρηματοδότηση κομμάτων, τη τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, το αφορολόγητο κλπ

Σύμφωνα με το άρθρο 74 του συντάγματος, “Προσθήκη ή τροπολογία άσχετη με το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου ή της πρότασης νόμου δεν εισάγεται για συζήτηση. Προσθήκες ή τροπολογίες Υπουργών συζητούνται μόνο αν έχουν υποβληθεί τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια”. Παρα ταύτα όμως, σήμερα, η ολομέλεια της βουλής ψηφίζει για άλλη μια φορά νομοσχέδιο που εμπεριέχει 5 άσχετες και εκπρόθεσμες τροπολογίες.

Σύμφωνα με τη ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, η σημερινή νομοθετική εργασία, αφορά τη “Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο»”, το οποίο μάλιστα εισήχθη με κατεπείγουσα διαδικασία. Σύμφωνα με τηλεγράφημα του ΑΠΕ-ΜΠΕ ο βασικός προγραμματισμός ορίζει την έναρξη της συζήτησης στις 10:00 και τη λήξη της στις 17:00, προκειμένου έως τις 18:00 να έχουν ολοκληρωθεί οι ονομαστικές ψηφοφορίες, εφόσον υποβληθούν αντίστοιχα αιτήματα.

Τι αφορά το Σχέδιο Νόμου για την Αλιεία 

Το σχέδιο νόμου «Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο», βάζει στο στόχο τη μείωση του λαθρεμπορίου ψαριών και τις ολέθριες πρακτικές αλιείας (δεν διευκρινίζει ποιες ακριβώς εννοούν). Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου και  με το άρθρο 8, επιχειρείται να μπει φραγμός στο άναρχο καθεστώς. Πρόκειται ουσιαστικά για το Γενικό Συμβούλιο Αλιείας που πλέον με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μετατρέπεται σε Γενική Επιτροπή Αλιείας και εναρμονίζει την ελληνική νομοθεσία με την ευρωπαϊκή. Το νομοσχέδιο αυτό έχει τη σημασία του για τους ψαράδες κυρίως των ακριτικών νησιών και του Έβρου αλλά και γενικότερα για όσους ψαρεύουν σε θαλάσσιες περιοχές, που γειτνιάζουν με ξένα κράτη ή σε διεθνή ύδατα.

Η Γενική Επιτροπή Αλιείας δεν περιλαμβάνει τον όρο «συνδέοντα ύδατα», αλλά κατά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στοχεύει στην εξασφάλιση των θαλάσσιων πόρων με το άρθρο 2 και στη βιώσιμη ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας. Με το άρθρο 5 μάλιστα έχει ως βασικό στοιχείο την περιφερειακή προσέγγιση για τη διαχείριση της αλιείας και τις υδατοκαλλιέργειες.

Πάντως την ίδια ώρα προβλέπεται με το άρθρο 18 και η δυνατότητα αλίευσης μη συμβαλλόμενων μερών, δηλαδή αλιέων, που ψαρεύουν στην Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα ενώ εισάγεται με το άρθρο 19 και η έννοια της διαιτησίας για όλες τις περιπτώσεις, που δεν προβλέπεται παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Τι αφορούν οι τροπολογίες 

1. Η πρώτη αφορά τη τροποποίηση του άρθρου 15 του πολύ πρόσφατου νόμου 4472/2017 “Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο” (ΦΕΚ 74/Α/19-5-2017) σε ότι άφορα το αφορολόγητο. Συγκεκριμένα, γίνεται πρόβλεψη ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη πρωτογενούς ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης ύψους 3,5% του ΑΕΠ για το οικονομικό έτος 2019) κατά τρόπο ευνοϊκό για την ανάπτυξη, η όποια αλλαγή στο ύψος της μείωσης του αφορολογήτου προϋποθέτει συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Η τροπολογία είναι του Υπουργειου Οικονομικων και έχει αριθμό 1058/64 8.6.2017 

2. Η δεύτερη αφορά τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και σύμφωνα με αυτήν, γίνεται εξάλειψη της ημερομηνίας επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η οποία αναφερόταν στο πολυνομοσχέδιο που ψήφισε στις 19 Μαΐου και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία ορίζεται ρητά ότι προϋπόθεση για την επαναφορά τους είναι η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος.

Αυτό σημαίνει ότι εάν κατά την κρίση των δανειστών, έως τον Αύγουστο του 2018 η κυβέρνηση δεν ολοκληρώνει το πρόγραμμα, οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη της νέας εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, θα γίνονται και μετά το 2018 στο περιοριστικό περιβάλλον των μνημονιακών νόμων, που απαγορεύουν το ύψος του κατώτατου μισθού να συνομολογείται από τη ΓΣΕΕ και τις οργανώσεις των εργοδοτών. Η τροπολογία είναι του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχει αριθμό 1059/65 8.6.2017

3. Η τρίτη αφορά το πάγωνα των συντάξεων έως το τέλος του 2022. Συγκεκριμένα, με την υπόψη τροπολογία, μετατίθεται για την 01-01-2023 από την 01-01-2022 που ισχύει, η έναρξη αναπροσαρμογής (αύξησης) των κύριων συντάξεων με κ.υ.α., βάσει των οριζόμενων συντελεστών (ΑΕΠ και Δείκτη Τιμών Καταναλωτή). Όπως διευκρινίζεται, από την προτεινόμενη διάταξη, επέρχεται επί του προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ-ΝΠΔΔ επιχορηγούμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό-φορέας Γενικής Κυβέρνησης) εξοικονόμηση δαπάνης για το οικονομικό έτος 2022, ύψους 250 εκατ. ευρώ περίπου, από τη μετάθεση κατά ένα ακόμη έτος του χρόνου αναπροσαρμογής των κύριων συντάξεων. Η τροπολογία είναι του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχει αριθμό 1060/66 8.6.2017 

4. Η τέταρτη αφορά τη τροποποίηση διατάξεων του ν. 3023/2002, όπως ισχύουν και ρυθμίσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση κομμάτων. Με την τροπολογία απαγορεύεται η εκχώρηση/ενεχύραση ποσοστού πάνω από το 50% της κρατικής χρηματοδότησης του τρέχοντος οικονομικού έτους, όπως ισχύει σήμερα, καθώς και η εκχώρηση / ενεχύραση κρατικής χρηματοδότησης που αφορά σε οικονομικό έτος μεταγενέστερο του έτους χορήγησης του δανείου.Η ίδια τροπολογία καθιστά υπόχρεο τον (υποψήφιο) βουλευτή και ευρωβουλευτή για την γνωστοποίηση στην αρμόδια επιτροπή ελέγχου του ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού, μέσω του οποίου διακινούνται τα έξοδα και οι δαπάνες του. Μέχρι σήμερα την υποχρέωση αυτή είχαν τα τραπεζικά ιδρύματα. Η τροπολογία είναι του Υπουργείου Εσωτερικών και έχει αριθμό 1061/67 8.6.2017 

5. Η πέμπτη και τελευταία, άφορα τη τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αναφορικά με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Η τροπολογία είναι του Υπουργειου Οικονομικων και έχει αριθμό 1062/68 8.6.2017 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ

Και ένα απόσπασμα από τη “Μαύρη Βίβλο της Ντροπής”, της Επιτροπής Ελέγχου Κοινοβουλευτικού Έργου του ΣΥΡΙΖΑ:

“«ΑΠΟΦΑΣΙΖOΜΕΝ ΚΑΙ ΝΤΡΟΠΟΛΟΓΟΥΜΕΝ!»

.

η Βουλή, ή ακριβέστερα η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ιδίως μετά το 2010, έπαιρνε ιλιγγιώδεις αποστάσεις από την ουσία της δημοκρατίας, κρατώντας μόνο τα προσχήματα, τους τυπικούς κανόνες της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Στη διετία 2012-2014, μάλιστα, η νέα κυβέρνηση άρχισε -με ρυθμό που πυκνώνει, να μη σέβεται ούτε τους κανόνες αυτούς.

Απ’ αυτή τη σκοπιά η κατάθεση αιφνιδιαστικών τροπολογιών, ενίοτε μάλιστα στο «παρά ένα» της ψήφισης νομοσχεδίων ή σε άσχετα νομοσχέδια, είναι η κορυφή του παγόβουνου, φαινομένου που πλέον έχει παροξυνθεί. Αναφέρομαι στη συνειδητή απαξίωση της Βουλής από την κυβέρνηση, στην προσπάθεια να υπαχθεί η Βουλή απευθείας στον πρωθυπουργό και το Υπουργικό Συμβούλιο (ή στον γενικό γραμματέα του, τον αλήστου μνήμης κ. Μπαλτάκο) και τελικά στην ακύρωση ακόμα και της τυπικής διαβούλευσης, προκειμένου να επιβληθεί χωρίς προσκόμματα η θέληση της κυβέρνησηςεπί της Βουλής. Και κάθε περαιτέρω ελαχιστοποίηση της διαβούλευσης, όπως εν προκειμένω οι υπουργικές τροπολογίες που «εξυπηρετούν» οικονομικά συμφέροντα και ομάδες-στόχους φιλικές προς την κυβέρνηση, σημαίνει λιγότερο κοινοβουλευτική και περισσότερο κυβερνητική/ολιγαρχική λειτουργία του πολιτεύματος – τη συρρίκνωση, μέχρι εξαφανίσεως, και της όποιας εναπομείνασας αντιπροσωπευτικής λειτουργίας.”

13 comments on “Σε κατεπείγον νομοσχέδιο για την Αλιεία, 5 εκπρόθεσμες τροπολογίες για τη χρηματοδότηση κομμάτων, τη τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, το αφορολόγητο κλπ

 1. H MAYΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ
  ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ, 28/3/2014

  Ελληνίδες, Έλληνες,
  Τούτη την ώρα ένα έγκλημα συντελείται σε βάρος του λαού και της πατρίδας μας. Ένα έγκλημα κοινωνικό, οικονομικό, εθνικό.
  Η κυβέρνηση Σαμαρά έχει συμφωνήσει με την Τρόι- κα να χαρίσει τις τράπεζες σε ξένα κερδοσκοπικά funds και εγχώριους ολιγάρχες.
  Να διαλύσει πλήρως τις εργασιακές σχέσεις, να απελευθερώσει τις απολύσεις και να παραδώσει δε- μένους χειροπόδαρα εκατομμύρια εργαζόμενους σε μια σύγχρονη δουλεία με γενικό μισθό το βασικό των 500 ευρώ.
  Να δώσει τη χαριστική βολή στο ήδη βαριά τραυμα- τισμένο ασφαλιστικό σύστημα και να μετατρέψει την κοινωνική ασφάλιση σε φιλανθρωπία.
  Να καταστρέψει την εγχώρια κτηνοτροφία και να κηρύξει σε διωγμό παραδοσιακά επαγγέλματα, όπως του φαρμακοποιού, του οδηγού ταξί, του αρτοποιού, του βιβλιοπώλη.
  Κι όλα αυτά τα κρύβουν πίσω από ψευδεπίγραφες ιστορίες επιτυχίας, που δεν αποκαλύπτουν παρά τον κυνισμό μιας εξουσίας η οποία καταστρέφει τη χώρα, ψάλλοντας ύμνους στον εαυτό της.

  Ελληνίδες και Έλληνες,
  Μην τους πιστεύετε. Έχουν ξεπεράσει κάθε όριο στο ψέμα και στην εξαπάτηση. Στόχος τους είναι να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, ντόπια και ξένα.
  Διαλύουν την κοινωνία, ξεπουλάνε την Ελλάδα κομ- μάτι – κομμάτι και ταυτόχρονα πανηγυρίζουν με τους ολιγάρχες της διαπλοκής και τους βαρόνους των ΜΜΕ για τη μεγάλη επιτυχία τους.
  Σε μια χώρα χτυπημένη από τα μνημόνια και την πολιτική τους, τολμούν να φέρουν εκτάκτως στη Βου- λή «νομοσχέδιο-σκούπα» που θεσμοθετεί ένα νέο γύρο βαρβαρότητας. Και που αποτελεί το προοίμιο για το νέο μνημόνιο που σταδιακά θα επιβληθεί μετά τις εκλογές, αν τους αφήσουμε να ολοκληρώσουν το καταστροφικό τους έργο.
  Κυβέρνηση – Τρόικα – ντόπια και ξένη διαπλοκή συμφώνησαν να ξεκοκαλίσουν ό,τι έχει απομείνει μετά από τρία χρόνια λεηλασίας.
  Τελευταία τους λεία οι τράπεζες και τα δεκάδες δισεκατομμύρια που ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει για να τις κρατήσει στη ζωή.
  Με το νομοσχέδιο αυτό εκχωρούν τον έλεγχο των τραπεζών και μαζί τον έλεγχο της οικονομίας, του συ- νόλου σχεδόν της ιδιωτικής περιουσίας και τελικώς τον έλεγχο ολόκληρης της χώρας στα χέρια ξένων και εγχώριων κερδοσκόπων.
  Θέλουν οι νεκροπομποί της Ελλάδας να γίνουν αφεντικά της.
  Θέλουν με το νομοσχέδιό τους να δημιουργήσουν τετελεσμένα στην ελληνική οικονομία και στο τραπε- ζικό σύστημα πριν την ανάληψη της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ με καθαρή λαϊκή εντολή, τον εθνικό έλεγχο των τραπεζών, δηλαδή της καρδιάς της ελλη- νικής οικονομίας.

  Σπεύδουν σήμερα να χαρίσουν τις τράπεζες, αδιαφορώντας για τη ζημία του ελληνικού δημοσίου, αφού τα ήδη επενδεδυμένα δημόσια κεφάλαια θα χάσουν έως και 50% της αξίας τους.
  Επιβαρύνουν έτσι οριστικά το δημόσιο χρέος της χώρας με τα 50 δις της ανακεφαλαιοποίησης των τρα- πεζών, που επρόκειτο να ανακτηθούν από τις μετοχές του ΤΧΣ, ενώ τώρα θα τα πληρώσει εξολοκλήρου ο έλληνας φορολογούμενος.
  Χαρίζουν δισεκατομμύρια την ίδια στιγμή που κλέ- βουν το ψωμί από το τραπέζι του εργαζόμενου.
  Το χειρότερο όλων: σπεύδουν δια νόμου να αμνη- στεύσουν προκαταβολικά όσους συνυπογράψουν αυτό το έγκλημα.

  Τους προειδοποιούμε: οι βαρύτατες ποινικές ευθύνες των εμπλεκομένων δεν αίρονται από την ψήφιση του νόμου με στόχο την συγκάλυψη παράνομων πρά- ξεων από τις οποίες προκύπτει ζημία του Δημοσίου εκ των προτέρων γνωστή.
  Και μόνο η μεθόδευση τους αυτή, αποδεικνύει ότι το έγκλημά τους είναι προμελετημένο. Έγκλημα που στη νομική ορολογία ονομάζεται κακουργηματική απιστία σε βάρος του Δημοσίου.

  Ας έχουν, όμως, όλοι καλά στο μυαλό τους. Αυτές οι μεθοδεύσεις έχουν ημερομηνία λήξης την 25η Μάη. Ο ελληνικός λαός θα δώσει απάντηση στην κάλπη. Τα μέτρα αυτά δεν θα έχουν πολύ χρόνο ζωής. Οι πολιτι- κές εξελίξεις που θα προκληθούν από το αποτέλεσμα των εκλογών θα είναι ραγδαίες. Το καθεστώς της οικο- νομικής εξάρτησης θα κλονιστεί από την ετυμηγορία του λαού μας. Το μνημόνιο θα καταργηθεί οριστικά και αμετάκλητα.

  Ο ΣΥΡΙΖΑ, στηριζόμενος στη θέληση και στην ενερ- γή παρέμβαση της κοινωνίας, θα ξηλώσει μια-μια τις διατάξεις του αίσχους, της εκποίησης, της κοινωνικής διάλυσης.
  Ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας που θα συγκροτήσει θα δώσουν τη μάχη για την απαλλαγή της χώρας από τα δεσμά ξένης και ντόπιας διαπλοκής. Και θα οδηγήσει όλους όσοι συνειδητά ζημίωσαν το ελληνικό Δημόσιο στην ελληνική δικαιοσύνη.

  Ελληνίδες, Έλληνες,
  Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.
  Αρκεί να πιστέψουμε στη δύναμη του λαού μας. Αρκεί να πιστέψουμε στο δίκιο της πατρίδας μας και στην αξία διεκδίκησής του.
  Αρκεί να πιστέψουμε στους ίδιους τους εαυτούς μας.

 2. Τσιπρας :

  «Μόνο εδώ στην Ελλάδα υπάρχει ένα κέντρο προπαγάνδας που προσπαθεί να κρατήσει ζωντανό ένα διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα.

  Έχουμε μια Βουλή που νομοθετεί με τροπολογίες της τελευταίας στιγμής.

  Ξεπέρασαν τις 100 οι φωτογραφικές τροπολογίες σήμερα.

  Έφτασαν τις πενήντα σχεδόν οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου από το 2009.

  Για το νομοσχέδιο της Δευτέρας έχουν ήδη κατατεθεί 7 υπουργικές τροπολογίες

  http://www.tribune.gr/politics/news/article/101321/tsipras-afto-ine-amartolo-trigono-tis-diaplokis.html

 3. Το ΚΚΕ θα αποχωρήσει από την ψηφοφορία των τροπολογιών – “Πραξικοπηματική διαδικασία”

  Τελευταία ενημέρωση: 08.06.2017 | 19:43

  Για “πραξικοπηματική διαδικασία” που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για την ψήφιση των προαπαιτουμένων ενόψει του Eurogroup της 15ης Ιουνίου κάνει λόγο το ΚΚΕ, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να αποχωρήσει από τη διαδικασία της ψηφοφορίας των τροπολογιών στη Βουλή.
  Όπως αναφέρουν πηγές του Περισσού “η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ στην αυριανή συζήτηση της Βουλής για τα νέα μέτρα, που έρχονται προς ψήφιση, με τροπολογίες-εξπρές σε άσχετο νομοσχέδιο, θα καταγγείλει την κυβέρνηση για την απαράδεκτη αυτή μεθόδευση και θα αποχωρήσει από τη συζήτηση, μη νομιμοποιώντας αυτή την πραξικοπηματική διαδικασία”.

  http://www.newsit.gr/politikh/To-KKE-tha-apoxorisei-apo-tin-psifoforia-ton-tropologion-Praksikopimatiki-diadikasia/731462

  • Το ΚΚΕ αποχώρησε από τη διαδικασία καταγγέλλοντας πραξικοπηματικές διαδικασίες

   «Το ΚΚΕ καταγγέλλει την Κυβέρνηση ότι φέρνει μια κατάπτυστη διαδικασία», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος και κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση «δρομολογεί νέες περικοπές στις συντάξεις, οδηγεί σε νέες απώλειες τους συνταξιούχους, παραπέμπει στις καλένδες το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων, ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω καρατόμηση του αφορολόγητου, διευκολύνει τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς».

   «Τα μέτρα αποτελούν μέρος του 4ου μνημονίου, αποτελούν τα προαπαιτούμενα για τη διαχείριση του χρέους και είναι φανερό ότι τις όποιες διευκολύνσεις θα τις πληρώσει και πάλι η λαϊκή οικογένεια, αυτοί οι στόχοι υπηρετούν μόνο το κεφάλαιο και τις μονοπωλιακούς ομίλους», είπε ο Νίκος Καραθανασόπουλος και πρόσθεσε ότι η συμφωνία που ετοιμάζεται να υπογράψει η κυβέρνηση είναι αντεργατική και αντιλαϊκή.

   Είπε ακόμη ότι η κυβέρνηση καταπατά τις προβλεπόμενες διαδικασίες για να μην γίνει συζήτηση στη Βουλή. «Ο κατήφορος δεν έχει όριο. Την επόμενη φορά ας κάνετε και μια εικονική συνεδρίαση δια περιφοράς. Το ΚΚΕ καταψηφίζει δεν νομιμοποιεί τις πραξικοπηματικές διαδικασίες και αποχωρεί», είπε ο κ. Καραθανασόπουλος.

   Αμυράς: Η απόλυτη κοινοβουλευτική ταπείνωση

   «Εδώ πρόκειται για την απόλυτη κοινοβουλευτική ταπείνωση και αντιμετωπίζετε τους βουλευτές σας σαν κοπάδι με ψάρια και τους βάζετε να ψηφίσουν μέτρα που θα επηρεάσουν τη ζωή μας για χρόνια», είπε απευθυνόμενος στην κυβερνητική πλειοψηφία ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού Γιώργος Αμυράς.

   «Είμαστε αντίθετοι στη διαδικασία που έχετε επιλέξει για να φέρετε τα ρέστα του μνημονίου, και ζητάμε να ανοίξετε κατάλογο», είπε ο κ. Αμυράς και χαρακτήρισε «σκαμπίλα για τους έλληνες», αυτά που φέρνει η κυβέρνηση.

   http://www.altsantiri.gr/homepage/egkrini-olomelia-ta-teleftea-proapetoumena-esiodoxia-en-opsi-eurogroup/

  • Παρασκευή 09-06-2017, 16:10

   Μητρόπουλος: Η τροπολογία για τις συλλογικές συμβάσεις δεν έχει προηγούμενο. «Φέρνει την πιο βάρβαρη ρύθμιση στη συλλογική νομοθεσία του κόσμου»

   Μιλώντας στον Realfm 97,8λ ο Αλέξης Μητρόπουλος ανέφερε σχετικά με τη ρύθμιση για τις συλλογικές συμβάσεις ότι «δεν υπάρχει προηγούμενο στον κόσμο εκτός από τη Βόρεια Κορέα και το Σουδάν. Υπάρχει επ’ αόριστον “πάγωμα” του βασικού μηχανισμού των συλλογικών συμβάσεων. Έχει ‘παγώσει’ οριστικά πια με την προτεινόμενη τροπολογία η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης των κλαδικών και άλλων συμβάσεων και βεβαίως η αρχή της επεκτασιμότητας».

   «Τι φέρνει επιδεινούμενο;», συνέχισε ο κ. Μητρόπουλος. «Φέρνει την πιο βάρβαρη ρύθμιση στη συλλογική νομοθεσία του κόσμου που θα αποτελέσει τη “σφαγή” των ιδιωτικών μισθών. Λέει ότι οι επιχειρησιακές συμβάσεις μπορούν να μειώνονται τόσο και να “ακουμπούν” στα επίπεδα της εθνικής. Άρα, όσες εκατοντάδες επιχειρησιακών συμβάσεων σήμερα έχουν κατώτερο μισθό 700-800-900-2.000 ευρώ κλπ. μπορούν λέει η νέα τροπολογία να κάθονται στα 586 μεικτά της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης. Αυτό φοβάμαι ότι δεν το έχουν αντιληφθεί ακόμη κεντρικά στελέχη των κομμάτων».

   http://www.newsbeast.gr/politiki/arthro/2726150/mitropoulos-i-tropologia-gia-tis-sillogikes-simvasis-den-echi-proigoumeno

 4. Τσίπρας για την λειτουργία της Βουλής

  απάντηση σε Μ. ΝΙΚΟΛΑΡΑ («ΕΤ3»): …η επόμενη Βουλή θα είναι μία Βουλή όπου θα τηρεί τους κανόνες της δημοκρατικής δεοντολογίας, δε θα φέρουμε εμείς νομοσχέδια με τη διαδικασία του κατεπείγοντος μέσα σε έξι ώρες, μέσα σε ένα άρθρο, με νυχτερινές τροπολογίες. Δε θα υποβαθμίσουμε εμείς την κοινοβουλευτική διαδικασία μετατρέποντας τη Βουλή σε μία βιομηχανία επικύρωσης νομοθετικών πρωτοβουλιών της Κυβέρνησης

  Αποσπασμα από ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
  http://mynima-hellas.com/2015/01/διακαναλικη-συνεντευξη-του-προεδρου/

  • 29.03.2017

   Εκπρόθεσμες και ακοστολόγητες τροπολογίες εκ νέου στη Βουλή

   Το γνωστό, προβληματικό και ιδιαίτερα έντονο την τελευταία διετία, φαινόμενο των εκπρόθεσμων τροπολογιών έκανε σήμερα στο Κοινοβούλιο την επανεμφάνισή του. Και πάλι στο πλαίσιο συζήτησης για την ενσωμάτωση Οδηγίας της ΕΕ στην εθνική νομοθεσία, κατατέθηκαν ως και το μεσημέρι, δύο ώρες από την έναρξη της συζήτησης, 24 τροπολογίες, εκ των οποίων οι 16 είναι υπουργικές. Εξ αυτών, οι 22 χαρακτηρίζονται από τις υπηρεσίες της Βουλής «Εκπρόθεσμες», δηλαδή κατατέθηκαν πέραν των απαγορευτικών χρονικών ορίων που θέτει ο Κανονισμός, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές, να συζητηθούν ή και να ψηφιστούν. Αγνωστο παρέμενε εξ αρχής, αν κυβέρνηση ή βουλευτές σχεδίαζαν να καταθέσουν και νέες τροπολογίες, έως τη στιγμή της ψηφοφορίας το απόγευμα.

   Δύο είναι τα κυρίως ενδιαφέροντα στοιχεία: Πρώτον, ότι καταγράφονται για πολλοστή φορά προβληματικά στοιχεία όσον αφορά την κοστολόγηση των προτεινομένων από την κυβέρνηση ρυθμίσεων και, Δεύτερον ότι εντοπίζονται ρυθμίσεις χωρίς επείγοντα χαρακτήρα – κάτι το οποίο θα δικαιολογούσε ενδεχομένως την εσπευσμένη προώθησή τους προς ψήφιση.

   Ως προς το πρώτο, χαρακτηριστικότερη, μεταξύ των 21 τροπολογιών, είναι εκείνη η οποία επιχειρεί να ρυθμίσει θέματα σχετικά με την «διαδικασία επιβολής και είσπραξης Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων». Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην Εκθεσή του «αποκαλύπτει» ότι το επισπεύδων Υπουργείο (Οικονομικών) επιεικώς αδιαφόρησε έναντι της εκ του Συντάγματος υποχρέωσής του να αποστείλει όλα εκείνα τα οικονομικά στοιχεία που θα επέτρεπαν στο ΓΛΚ την κοστολόγηση των ρυθμίσεων. Συγκεκριμένα, στην εν λόγω Εκθεση αφού σημειώνεται πως «από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (και) απώλεια (και) αύξηση δημοσίων εσόδων, τονίζεται χωρίς περιστροφές: «Το επισπεύδον Υπουργείο δεν έχει ποσοτικοποιήσει τα ανωτέρω αποτελέσματα, έστω και κατ’ εκτίμηση, ώστε να μπορεί να συναχθεί συμπέρασμα για την τελική επίπτωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων».

   Υπενθυμίζεται ότι βάσει των υπαρχουσών προβλέψεων του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής, όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις (νομοσχέδια, διατάξεις, τροπολογίες) θα πρέπει να συνοδεύονται από εκτίμηση-υπολογισμό κόστους, ώστε η εθνική αντιπροσωπεία να γνωρίζει τις οικονομικές επιπτώσεις όσων καλείται, κάθε φορά, να ψηφίσει.

   Αλλη τροπολογία, αυτή τη φορά του Υπουργείου Τουρισμού, προβλέπει τη δυνατότητα σύναψης ειδικών συμφωνιών «συμπαραγωγής και συνδιαφήμισης του ΕΟΤ, που δεν μπορούν εκ της φύσης και της ιδιαιτερότητάς τους να αποτελούν αντικείμενο διαγωνιστικών διαδικασιών». Επ’ αυτής, το ΓΛΚ στην Εκθεσή του, απλώς σημειώνει πως «από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν προκαλείται, σύμφωνα με το επισπεύδον Υπουργείο, πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΟΤ», ενός Οργανισμού που επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

   Τρίτη τροπολογία, αφορά την Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Σε αυτήν, μεταξύ άλλων, προβλέπεται καταβολή επιδόματος στον Συντονιστή της ΕΕΔΑ, αύξηση κατά ένα μέλος των μελών της, σύσταση επιπλέον τριών θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και επιπλέον δύο οργανικών θέσεων γραμματειακής και τεχνικής υποστήριξης της ΕΕΔΑ. Επ’ αυτών, το ΓΛΚ αναφέρει ότι πρόκειται για ουσιαστικά τρία διαφορετικά είδη δαπανών. Για το προαναφερθέν επίδομα η ετήσια δαπάνη υπολογίζεται σε περίπου 3,6 χιλ. ευρώ. Για το νέο μέλος της ΕΕΔΑ «το ύψος της αποζημίωσης δεν έχει προσδιοριστεί από τους επισπεύδοντες». Για τις «επιπλέον θέσεις», σημειώνεται: «Το ύψος της δαπάνης, η οποία δεν έχει προσδιοριστεί από τους επισπεύδοντες, εκτιμάται στο ποσό των περίπου 90 χιλ. ευρώ ετησίως».

   Στην αρχή της σημερινής συνεδρίασης και με αφορμή μία εκ των υπουργικών τροπολογιών, προκλήθηκε ένταση, καθώς ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ν.Δένδιας εξέφρασε την εντονότατη ενόχληση της ΝΔ για την επίμαχη κυβερνητική πρακτική. Αφορμή στάθηκε η παρουσίαση τροπολογίας για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τις … οργανωμένες αγορές χονδρικής πώλησης νωπών αγροτικών προϊόντων και την Κεντρική Λαχαναγορά Πατρών.

   Ο κ. Δένδιας αναρωτήθηκε εντόνως ποιό είναι το επείγον στοιχείο της εν λόγω ρύθμισης που καθιστά αναγκαία την εσπευσμένη κατάθεση και ψήφισή της, και γενικεύοντας το σχόλιό του για το διαρκές φαινόμενο των τροπολογιών, απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα είπε: «Επιτέλους, πού θα φθάσει η γελοιότητα αυτή»;

   http://www.kathimerini.gr/902729/article/epikairothta/politikh/ekpro8esmes-kai-akostologhtes-tropologies-ek-neoy-sth-voylh

 5. Μας τρολάρει ο Τσακαλώτος: Ας ψηφίσουμε τώρα τα μέτρα και μετά πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

  Ο κ. Τσακαλώτος άφησε να εννοηθεί πως για όλα αυτά τα μέτρα τα οποία υποχρεώνεται η Ελλάδα να λάβει, θα μπορούσε στο μέλλον να προσφύγει στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.
  «Διατηρούμε κάθε διακριτική ευχέρεια ακόμη και στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο να προσφύγουμε, για θεσμούς που πάνε πέρα από ευρωπαϊκό κεκτημένο», είπε.

  Read more: http://www.newsbomb.gr/politikh/voylh/story/798612/mas-trolarei-o-tsakalotos-as-psifisoyme-tora-ta-metra-kai-meta-pame-sto-eyropaiko-dikastirio#ixzz4jWOgI9FG

 6. Ελεγκτικό Συνέδριο: Αντισυνταγματικό το «πάγωμα» συντάξεων μέχρι το 2023

  Ομόφωνα η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ένα από τα τρία ανώτατα δικαστήρια της χώρας, γνωμοδότησε, όπως απαιτεί το σύνταγμα, ενόψει της ψήφισης της διάταξης που περιλαμβάνεται στις τροπολογίες για τα προαπαιτούμενα που κατέθηκαν στη Βουλή για πάγωμα των συντάξεων,ότι η εν λόγω ρύθμιση είναι αντίθετη με το σύνταγμα και την ευρωπαίκή νομοθεςία.

  Το ανώτατο δικαστήριο που είχε κατά πλειοψηφία αποφανθεί υπέρ της αντισυνταγματικότητας και για τη ρύθμιση που προέβλεπε πάγωμα των συντάξεων ως το 2021 στις αρχές Μαϊου, επανήλθε και τώρα με ανάλογη γνωμοδότηση για τη ρύθμιση των προπαιτούμενων για πάγωμα των συντάξεων ως το 2023.

  Η γνωμοδότηση του ανωτάτου δικαστηρίου δεν είναι δεσμευτική για την κυβέρνηση, όμως παράγει σημαντικές συνέπειες καθώς σε περίπτωση προσφυγών μετά την ψήφιση των επίμαχων διατάξεων, είναι δεδομένη η θέση του ανωτάτου δικαστήριου, που έχει προειδοποιήσει με απόφαση της Ολομελείας του περί της αντισυνταγματικότητας των επίμαχων ρυθμίσεων.

  Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην γνωμοδότηση της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την παράταση του χρονικού ορίζοντα παγώματος των συντάξεων, «η νέα αυτή παρέκταση της έναρξης εφαρμογής της διάταξης σε απώτερο χρονικό σημείο (ήτοι πλέον της πενταετίας) καθιστά αδύνατη τη διατύπωση ασφαλούς εκτίμησης από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου αναφορικώς με τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και την οικονομική δυνατότητα της επιβαρυνόμενης κατηγορίας συνταξιούχων», παραπέμποντας στην ανάλογη κριτική της Ολομέλειας στις 8 Μαΐου.

  http://www.kathimerini.gr/913077/article/epikairothta/ellada/elegktiko-synedrio-antisyntagmatiko-to-pagwma-synta3ewn-mexri-to-2023

 7. Τι έλεγε στις 30 Ιανουαρίου 2017 για την νομοθέτηση προληπτικών μέτρων ο ΠτΔ Προκόπης Παυλόπουλος ;;;

  «Kαθένας γνωρίζει πως είναι πρωτόγνωρο να ζητάει κανείς την νομοθέτηση μέτρων προληπτικών, και μέτρων που τελούν υπό αίρεση. Το να υποχρεωθεί μία χώρα να ψηφίσει με νόμο τέτοια μέτρα, σημαίνει ότι θα δεχόταν να παραβιάσει κάθε έννοια του ευρωπαϊκού δικαίου και κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και ιδίως διεθνούς δικαίου που να αφορά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Διότι δεν είναι δυνατόν να ληφθούν τέτοια μέτρα και δεν ετέθη ποτέ ζήτημα για καμιά ευρωπαϊκή χώρα να πάρει τέτοια μέτρα.Είναι άλλο να δεσμευτείς ότι σε συγκεκριμένα πεδία θα πάρεις μέτρα – και γραπτώς ακόμη να δεσμευτείς – και άλλο πράγμα να νομοθετείς. Νομοθεσία υπό αίρεση και μάλιστα μελλοντική νομοθεσία και αίρεση για τη λήψη μέτρων μετά από δύο και τρία χρόνια, είναι κάτι όχι μόνο πρωτόγνωρο αλλά και εντελώς αντίθετο –το τονίζω- πέρα και έξω από την λογική του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και δεν μπορεί να γίνει δεκτό, όχι μονάχα απ’ την Ελλάδα και την Πορτογαλία, από οιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα και δη από χώρα του σκληρού πυρήνα της Ε.Ε. δηλαδή της Ευρωζώνης».

  http://koutsomitis.blogspot.gr/2017/04/blog-post_34.html

 8. 
  Η απόφαση eurogroup για λιτότητα έως το 2060 και οι γελοίοι γελωτοποιοί του ΣΥΡΙΖΑ

  Ιούν 16, 2017

  Παναγιώτης Μαυροειδής

  Η απόφαση του χθεσινού eurogroup είναι απελπιστικά σαφής. Για την κυβέρνηση δημιουργεί προβλήματα επικοινωνιακής φύσης. Για τα εργατικά και λαϊκά στρώματα όμως, αποτελεί μία ακόμη ταφόπλακα και υποθήκευση του μέλλοντος έναντι των τοκογλύφων του ευρωπαϊκού κεφαλαίου και του «μπάτε σκύλοι αλέστε και αλεστικά μη δώσετε» των ξένων και Ελλήνων αρπακτικών που ονομάζουν «επενδυτές».

  Η σύνοψη είναι τούτη:

  Πρώτο: Πρωτογενή πλεονάσματα και λιτότητα διαρκείας έως το 2060 (!), υπό καθεστώς διαρκούς επιτροπείας
  Δεύτερο: Καμία απολύτως «ελάφρυνση» χρέους. Απολύτως! Μόνο μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος (μνημονίου), δηλαδή το καλοκαίρι του 2018, θα συζητηθεί, «αν υπάρχει ανάγκη», για μετάθεση μέρους δανειακών υποχρεώσεων «από 0 έως 15 χρόνια», έτσι ώστε το χρέος να καταστεί «βιώσιμο», δηλαδή να μπορούν οι τοκογλύφοι να εισπράττουν.

  Ο Τσίπρας σε συνέντευξή του τον Γενάρη σε συνέντευξή του στην εφημερίδα των Συντακτών έλεγε πως:

  «είναι θέμα αξιοπρέπειας, δημοκρατίας, ακόμη και παραβίασης του Συντάγματος, ακόμη και να συζητάμε για προνομοθέτηση νέων μέτρων».

  Ωστόσο νομοθέτησε κανονικά μέτρα σφαγής των συντάξεων, μείωσης του αφορολόγητου και άλλα, ύψους 4,5 δις με την αγόγγυστη φυσικά στήριξη όλων των βουλευτών, μαζί και των δήθεν «αριστερούληδων».
  Το δικαιολόγησε λέγοντας, πως «τα ψηφίσαμε, αλλά δε θα εφαρμοστούν αν πρώτα δε μας δώσουν ρύθμιση για το χρέος».

  Τώρα λοιπόν που για το χρέος δεν πήραν αλλά έδωσαν, πως δικαιολογούνται;
  Προσέξτε τι λέει το πρώτο σημείο για τη χθεσινή απόφαση-κόλαφο του eurogroup που ορίζει πρωτογενή πλεονάσματα και μνημόνιο διαρκείας έως το 2060:
  «Το κυριότερο σημείο της σημερινής απόφασης είναι η -για πρώτη φορά- σαφής δέσμευση του Eurogroup ότι θα υποστηριχθεί η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές και η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος, με τη δημιουργία, μάλιστα, ενός σημαντικού αποθέματος ρευστότητας για να στηριχθεί η έξοδος της χώρας στις αγορές».

  Δηλαδή τι λένε οι άνθρωποι; Ποιες είναι οι δύο «επιτυχίες»;
  Η πρώτη είναι πως οι ευρωπαίοι και διεθνείς τοκογλύφοι του κεφαλαίου, δέχτηκαν πως εάν και όταν η Ελλάδα βγει από το ειδικό καθεστώς θεσμικής και δεσμευμένης δανειοδότησης μέσω Μνημονίων και μηχανισμών της ΕΕ, θα μπορεί να δανείζεται, τοκογλυφικά πάντα, ελεύθερα και χωρίς περιορισμό, από τις «αγορές», δηλαδή από τους ίδιους. Μα τόσο μεγάλη υποχώρηση έκαναν; Δέχτηκαν να κρατήσουν τον «πελάτη» τους!

  Η δεύτερη όμως «επιτυχία» κατά την κυβέρνηση, είναι ακόμη πιο λαμπρή: Δεσμεύτηκαν λέει οι Ευρωπαίοι για την «επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος». Δηλαδή τα αφεντικά της ΕΕ, κάμφθηκαν τελικά και δέχτηκαν να εφαρμοστούν μέχρι τέλους όλα τα σφαγιαστικά μνημονιακά μέτρα!

  Προσέξτε και αυτό το σημείο της κυβερνητικής ανακοίνωσης:
  «Υπήρξε θετική εκτίμηση του ΔΝΤ σε σχέση με τη βιωσιμότητα του χρέους σε αντίθεση με την εκτίμηση της 22ας Μαΐου, όπου το ΔΝΤ θεωρούσε ότι το ελληνικό χρέος δεν βρίσκεται σε τροχιά βιωσιμότητας»

  Ο Σαμαράς σας το έγραψε αυτό λεβέντες; Τώρα πανηγυρίζετε που οι τοκογλύφοι θεωρούν το χρέος «βιώσιμο», δηλαδή πληρωτέο;
  Παραληρούν, αλλά και προκαλούν!

  Ας χρησιμοποιήσουμε λοιπόν την τόσο πλούσια ελληνική γλώσσα: Οι άνθρωποι είναι γελοίοι γελωτοποιοί. Τα καταφέρνουν μια χαρά: Τα αφεντικά τους ευθυμούν και χαχανίζουν. Κοιτάξτε τι είπε η Λαγκάρντ στη συνέντευξη τύπου:
  «Δεν περιμέναμε 140 προαπαιτούμενα. Είχαμε μειώσει τις απαιτήσεις μας σε 7 κρίσιμα (συντάξεις, φορολογία, αγορά εργασίας κ.λπ.)»!
  7 ζητούσαν 140 πήραν! Τέτοια πρεμούρα από τους υποτακτικούς!

  http://pandiera.gr/η-απόφαση-eurogroup-για-λιτότητα-έως-το-2060-και-οι/

 9. Υπό την… κρίση του ΣτΕ ο νόμος Κατρούγκαλου

  Δημοσιεύθηκε: 06 Οκτωβρίου 2017

  Ο νόμος Κατρούγκαλου και δη οι 23 προσφυγές επαγγελματικών φορέων και Ενώσεων που κατατέθηκαν εναντίον του, θα τεθούν σήμερα στο «μικροσκόπιο» του Συμβουλίου της Επικρατείας.

  Η Ολομέλεια του ΣτΕ θα συνεδριάσει, προκειμένου να συζητήσεις τις προσφυγές κατά του νόμου 4387/2016, γνωστού και ως νόμος Κατρούγκαλου, με τον οποίο καθορίστηκε ο νέος τρόπος ασφάλισης, ο ΕΦΚΑ, καθώς επίσης και οι νέες ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων.

  Μεταξύ άλλων στο ΣτΕ έχουν προσφύγει συνταξιουχικές οργανώσεις, όπως επίσης η ΑΔΕΔΥ, ο Δικηγορικός Σύλλογος, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, το Τεχνικό και Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

  Οι προσφεύγοντες ζητούν να ακυρωθεί, ως αντίθετος στο Σύνταγμα, στην πρώτη Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του ΟΗΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο ο ασφαλιστικός νόμος 4387/2016, όσο και οι υπουργικές αποφάσεις: 1) για τον υπολογισμό της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών των απασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1-1-2017, 2) για την προθεσμία καταβολής από 1-1-2017 των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων, ελεύθερων επαγγελματιών κ.λπ., 3) για τον «κανονισμό Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)».

  Με πληροφορίες από το ΑΜΠΕ

  http://www.sofokleousin.gr/archives/358758.html

 10. ΑΣΧΕΤΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΦΥΛΟΥ :

  Τίτλος
  Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου – Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

  Ημ. Κατάθεσης 18/09/2017

  Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
  03/10/2017 11:00
  28/09/2017 10:00
  27/09/2017 15:00
  26/09/2017 12:00

  Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
  ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Γ΄ Σύνοδος, Συνεδρίαση: ΣΤ’ 09/10/2017

  Τροπολογίες

  Αρ. Τροπολογίας: 1264/106 3.10.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α.Παροχή δυνατότητας εξόφλησης των οφειλών παρελθόντων ετών για την ύδρευση των καταστημάτων κράτησης, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες. β. Εφαρμογή και στις περιπτώσεις των αποζημιώσεων δικηγόρων, για την παροχή νομικής βοήθειας προς τους πολίτες χαμηλού εισοδήματος, των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016.

  Αρ. Τροπολογίας: 1267/107 4.10.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποιήσεις του Πτωχευτικού Κώδικα

  Αρ. Τροπολογίας: 1268/108 4.10.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Απόδοση πόρων του κλάδου ΛΑΕΚ.

  Αρ. Τροπολογίας: 1271/109 4.10.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997, όπως ισχύει, οι οποίες διέπουν το πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

  Αρ. Τροπολογίας: 1272/110 4.10.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση του άρθρου 70 του ν. 4446/2016 σχετικά με τα χρηματικά έπαθλα.

  Αρ. Τροπολογίας: 1274/111 5.10.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Αύξηση θέσεων επιστημονικού προσωπικού του Ψυχιατρείου Κρατουμένων Κορυδαλλού και λοιπών καταστημάτων κράτησης.

  Αρ. Τροπολογίας: 1275/112 9.10.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: 1)Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 4412/2016 αναφορικά με τις συμβάσεις δημοσίων έργων. 2)Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 126Β του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων αναφορικά με την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφορών από αγωγές για απαιτήσεις από δημόσιες συμβάσεις. 3)Αύξηση, από 16.09.2017, του αριθμού των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών της διοικητικής δικαιοσύνης.

  Αρ. Τροπολογίας: 1276/113 9.10.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Συμπλήρωση διατάξεων του άρθρου 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

  http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=75d1ff53-879c-4dcb-bfff-a7f20108f665

  Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ (ΑΡΧΙΚΟΥ) ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ :

  Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης
  Τη Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δημόσια διαβούλευση σχετικά με την επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό τον τίτλο: «Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου- Εθνικός Μηχανισμός Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού».
  Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ευχαριστεί θερμά τους πολίτες για τη συμμετοχή τους.

  Σταύρος Ν. Κοντονής

  Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

  Αναρτήθηκε
  2 Μαΐου 2017, 18:55
  Ανοικτή σε Σχόλια έως
  12 Ιουνίου 2017, 14:00

  http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=8078

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.