Ψήφισμα πολιτών : Απαιτούμε τη καταψήφιση του Προσυμφώνου των Πρεσπών από την Ελληνική Βουλή

Η Μακεδονία είναι Ελλάδα

Οι υπογραφές των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδος και Σκοπίων στις Πρέσπες είναι μία κίνηση ιδεολογίας κομματικής ενάντια στην Ιστορία, τον Πολιτισμό, την Ελλάδα. 

Διαβάστε το κείμενο που υπέγραψαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδος και Σκοπίων, για να κατανοήσετε ότι:

– πρόκειται για ένα Προσύμφωνο και όχι για μία τελική συμφωνία όπως τιτλοφορείται ή προπαγανδίζεται

– θα έχει ισχύ μόνο αν και οι δύο χώρες το κυρώσουν στα κοινοβούλιά τους. 

– διακυβεύονται πολύ περισσότερα πέραν του ονόματος.

Υπογράψτε ενάντια στη Συμφωνία για τη Μακεδονία:

https://www.ipetitions.com/petition/makedonia

Με αυτές τις υπογραφές του ελληνικού λαού, θέλουμε να δείξουμε σε όλους τους πολιτικούς φορείς και ειδικά στη Βουλή των Ελλήνων, όπου το Προσύμφωνο αυτό θα τεθεί προς κύρωση εντός των επομένων μηνών, ότι ο καθένας μας ζητά την καταψήφιση αυτού του Προσυμφώνου από την Βουλή των Ελλήνων.

 

Με σεβασμό στην Ιστορία και την Μνήμη.

Ανδρέας Λαρεντζάκης

Advertisements

12 comments on “Ψήφισμα πολιτών : Απαιτούμε τη καταψήφιση του Προσυμφώνου των Πρεσπών από την Ελληνική Βουλή

 1. Δρ Κέρη Π. Μαυρομμάτη : Απλά υπογράφηκε στις 17-6-2018 μία διεθνής συμφωνία μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας και ΠΓΔΜ, η οποία για να μας δεσμεύει απαιτείται να κυρωθεί και να επικυρωθεί

  20 ΙΟΥΝΊΟΥ 2018
  Της Δρ Κέρης Π. Μαυρομμάτη

  Είναι γνωστό ότι στις 17-6-2018 υπογράφτηκε από τους κυβερνητικούς εκπροσώπους μία Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΠΓΔΜ καθώς και του Μάθιου Νίμιτς, ως μάρτυρα σύμφωνα με τις αποφάσεις Συμβουλίου Ασφαλείας 817/1993 και 845/1993.

  Πρώτον ας διαβάσουμε τι υπεγράφη στις 17-6-2018 σύμφωνα με τον Τίτλο, που έχει η Συμφωνία «Τελική Συμφωνία για την επίλυση των διαφορών, οι οποίες περιγράφονται στις αποφάσεις Συμβουλίου Ασφαλείας 817/1993 και 845/1993, τη Λήξη της ενδιάμεσης συμφωνίας του 1995 και την εδραίωση εταιρικής στρατηγικής σχέσης μεταξύ των μερών».

  Στην Αγγλική γλώσσα αναφέρεται ως «Agreement-Final Agreement for the Settlement of the differences as described in the United Nations Security Council Resolutions 817/1993 και 845/1993….».

  Σύμφωνα λοιπόν με τον τίτλο της Συμφωνίας, υπογράφηκε στις 17-6-2018, μία διμερής-διεθνής συμφωνία για την επίλυση των διαφορών, οι οποίες περιγράφονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 817(1993) και 845(1993),

  για τη λήξη της ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995 και για την εδραίωση στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των μερών στους τομείς άμυνας, αστυνομίας, διασυνοριακής συνεργασίας κοινωνικής, πολιτικής, οικονομίας (υποδομές, επενδύσεις, τουρισμός, εμπόριο), ενέργειας (αγωγοί, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιομηχανία, γεωργία, αλιεία) περιβάλλοντος, εκπαίδευσης, επιστήμης, πολιτισμού, έρευνας, τεχνολογίας, υγείας, μεταφορών, καθώς και πολιτική συνεργασία στο πλαίσιο διεθνών και περιφερειακών οργανισμών.

  Ειδικότερα

  Πρώτον υπογράφτηκε μία Συμφωνία μεταξύ δύο μερών, το πρώτο μέρος είναι η Ελληνική Δημοκρατία και το δεύτερο μέρος είναι αυτό το κράτος, που έγινε δεκτό ως κράτος-μέλος των Ηνωμένων Εθνών με την απόφαση 47/225 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (βλ. Α/RES /47/225-8/4/1993). Αυτή η απόφαση 47/225 περιλαμβάνει ότι «κάνει δεκτή την αίτηση του κράτους, που περιέχεται στο έγγραφο A/47/876-S/25147, να καταστεί μέλος των Ηνωμένων Εθνών , αυτό το κράτος θα αναφέρεται προσωρινά για όλους τους σκοπούς των Ηνωμένων Εθνών ως ΠΓΔΜ()έως ότου επέλθει επίλυση της διαφοράς, που δημιουργήθηκε σχετικά με το όνομα αυτού του κράτους».

  Δηλαδή τα δύο μέρη-κράτη, που υπέγραψαν αυτή τη Συμφωνία της 17-6-2018 είναι η Ελληνική Δημοκρατία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, σύμφωνα με την ανωτέρω ρητά αναφερομένη απόφαση 47/225.

  Απλά σε αυτή τη Συμφωνία αντί να αναφέρουν το όνομα του δεύτερου συμβαλλόμενου κράτους, επιλέγουν να αναφέρουν τον αριθμό της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών όπως αυτό έχει γίνει δεκτό από το 1993 ως μέλος των Ηνωμένων Εθνών.

  Γεννάται το ερώτημα γιατί επιλέγουν να αναφέρουν το όνομα του δευτέρου συμβαλλομένου κράτους με αυτό τον περιφραστικό τρόπο; Γιατί δεν αναφέρονται ούτε στο τίτλο ούτε στο προοίμιο αυτής της Συμφωνίας στα ονόματα και των δύο κρατών, που συμβάλλονται ως ανεξάρτητα κράτη- υποκείμενα του διεθνούς δικαίου, όπως περιλαμβάνουν όλες οι διεθνείς συμφωνίες; Θέλουν να αποκρύψουν τα συμβαλλόμενα κράτη Ελλάδα και ΠΓΔΜ την ισχύουσα ονομασία του δευτέρου μέρους, δηλαδή ΠΓΔΜ κατά τον ΟΗΕ, που έχουν υποχρέωση να συμπεριλάβουν σε αυτή τη Διεθνή Συμφωνία;

  Είναι γνωστό ότι οι διεθνείς συμφωνίες, που έχει συνομολογήσει η Ελλάδα με όλα τα άλλα κράτη, πλην της από 13-9-1995 ενδιάμεσης διεθνούς συμφωνίας και της από 17-6-1995 Συμφωνίας με το κράτος της ΠΓΔΜ, περιλαμβάνουν ρητά τα ονόματα των συμβαλλομένων κρατών. Εισάγεται νέα διεθνής πρακτική συνάψεως διεθνών συμφωνιών;

  Δεύτερον αυτή η Συμφωνία είναι μία Διεθνής Συμφωνία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προοιμίου και του άρθρου 2 της Σύμβασης της Βιέννης περί του δικαίου των Συνθηκών(1969), διότι συνομολογήθηκε γραπτά μεταξύ δύο κρατών για την επίλυση διαφοράς ως μέσου ειρηνικής συνύπαρξης και καλής γειτονίας.

  Απαιτείται δε επικύρωση αυτής της έγγραφης διεθνούς συμφωνίας από το αρμόδιο όργανο του κάθε συμβαλλόμενου κράτους, ανεξάρτητα της ειδικής ονομασίας ως Συμφωνία, που αναφέρεται στο αγγλικό κείμενο. Θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρισθεί απλά (Agreement)κατά την αμερικανική πρακτική ή και να εξαιρεθεί της προϋπόθεσης της κύρωσης και επικύρωσης.

  Η κύρωση και επικύρωση αποτελεί επιταγή για την ισχύ μίας διεθνούς συμφωνίας-συνθήκης τόσο των κανόνων του ελληνικού Συντάγματος όσο και του διεθνούς δικαίου, συμβατικού και εθιμικού.

  Σύμφωνα με το ελληνικό Σύνταγμα, άρθρα 28 και 36, απαιτείται η νομοθετική κύρωση και η επικύρωση της διεθνούς συμφωνίας ως αποτέλεσμα διεθνών διαπραγματεύσεων για να ισχύσει και για να εφαρμοσθεί. Δηλαδή απαιτείται κύρωση, από την Ελληνική Βουλή, το αρμόδιο όργανο για την ισχύ και την εκτέλεση της συμφωνίας στην ελληνική έννομη τάξη, την εφαρμογή των διατάξεων της από τα εσωτερικά πολιτειακά όργανα και ιδιαίτερα τα δικαστήρια καθώς και για τη διεθνή δέσμευση του ελληνικού κράτους, διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν γεννιέται ευθύνη του ελληνικού κράτους και των Ελλήνων. Παράλληλα η σύμπραξη της ελληνικής Βουλής υπαγορεύεται ως μέσο ασκήσεως ελέγχου από το αντιπροσωπευτικό σώμα για την εξωτερική πολιτική , για την ανάληψη διεθνών συμβατικών δεσμεύσεων της χώρας. Επιπρόσθετα ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας επικυρώνει τις διεθνείς συνθήκες, εφόσον περιέχει παραχωρήσεις υπέρ της ΠΓΔΜ όπως με τις διατάξεις για πρόσβαση στο Αιγαίο και επιβαρύνει ατομικά τους Έλληνες όπως με τις διατάξεις για την οικονομία π.χ. αλιεία, γεωργία κλπ.

  Κατά το διεθνές δίκαιο απαιτείται η επικύρωση, ανταλλαγή και κατάθεση επικυρώσεων. Η επικύρωση είναι μία διεθνής πράξη, αποτελεί δήλωση μονομερή της πολιτειακής βούλησης κάθε συμβαλλόμενου κράτους για την εκτέλεση της συμφωνίας με καλή πίστη. Έτσι συνάπτεται νομικός δεσμός, δηλαδή με τη σύμπτωση των πολιτειακών βουλήσεων των συμβαλλομένων κρατών Ελλάδας και ΠΓΔΜ. Επίσης απαιτείται η μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ανταλλαγή των πράξεων επικυρώσεως.

  Η σύνταξη και η υπογραφή μόνον της από 17-6-2018 διεθνούς Συμφωνίας δεν έχει νομική ισχύ, είναι κυβερνητικές πράξεις με τις οποίες εξαγγέλλεται η θέληση των συμβαλλομένων μερών-κρατών, η δε επικύρωση είναι πράξη με την οποία επιβεβαιώνεται από την αρμόδια αρχή η με αυτό τον τρόπο εκφρασθείσα θέληση για να δοθεί νομική ισχύς>(βλ.Κ.Ευσταθιάδης, ΔΔ, Σ.283,Απόφαση Διεθνούς Δικαστηρίου για την Υπόθεση Αμπατιέλου,καθηγητής και διεθνής δικαστής Basdevant).

  Άλλωστε στο άρθρο 1 παράγραφος 4α και β προβλέπεται ότι . Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 119 του Συντάγματος της ΠΓΔΜ, αυτή η Συμφωνία αφού κυρωθεί από το Κοινοβούλιο, θα πρέπει να επικυρωθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της ΠΓΔΜ στο όνομα της χώρας του.

  Σε αυτή τη Συμφωνία αναφέρεται, στο άρθρο 1 παράγραφος 4ζ, ότι

  .

  Άλλωστε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στο ελληνικό Κοινοβούλιο υποστήριξε ότι για να ισχύσει αυτή ή Συμφωνία απαιτείται να έλθει για κύρωση στο ελληνικό Κοινοβούλιο και ότι όταν έλθει στο ελληνικό Κοινοβούλιο δεν θα την ψηφίσει και έτσι θα παραμείνει συνεπής στη πολιτική του δέσμευση ότι δεν θα συμφωνήσει το γειτονικό κράτος να έχει ονομασία με τον όρο Μακεδονία.

  Όμως γιατί ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι αυτή η Συμφωνία εφόσον υπογραφεί είναι δεσμευτική και είναι πολύ δύσκολο να μην την εφαρμόσει ; Ο κ. Μητσοτάκης δεν γνωρίζει ή δεν φρόντισε να μάθει ή δεν θέλει να μάθει τι προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα και το διεθνές δίκαιο για την έγκυρη σύναψη και ισχύ των διεθνών Συμφωνιών στην εσωτερική και στη διεθνή έννομη τάξη; Άλλωστε ο κ. Λεβέντης έκανε γνωστό στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ότι ζήτησε με σχετική επιστολή του προς τον κ. Μητσοτάκη να του απαντήσει έγγραφα ότι θα δεσμευθεί να μην εφαρμόσει αυτή τη Συμφωνία.

  Συνεπώς απαιτείται για να ισχύσει αυτή η Συμφωνία στην εσωτερική έννομη τάξη

  να κυρωθεί από το Κοινοβούλιο των δύο συμβαλλομένων κρατών, Ελλάδα και ΠΓΔΜ, και να επικυρωθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κάθε κράτους καθώς και να ανταλλαγούν οι πράξεις επικυρώσεως των δύο συμβαλλομένων κρατών.

  Τρίτον η ευθύνη – υποχρέωση δημιουργείται για να αποκαλείται στην εσωτερική έννομη τάξη ως «Δημοκρατία Βόρειας Μακεδονίας» από της κυρώσεως, επικυρώσεως και ανταλλαγής των κυρώσεων.

  Αφετέρου δε στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, η υποχρέωση να ονομάζεται «Δημοκρατία Βόρειας Μακεδονίας» υφίσταται από της καταχωρήσεως και δημοσιεύσεως της στα Ηνωμένα Έθνη.

  Αυτή Συμφωνία απαιτείται να καταχωρηθεί στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών και να δημοσιευθεί από αυτή τη Γραμματεία, διότι αλλιώς δεν μπορεί κανένα συμβαλλόμενο κράτος των Ηνωμένων Εθνών να την επικαλεσθεί ενώπιον οιουδήποτε οργάνου των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

  Άλλωστε οι διατάξεις του άρθρου 20 (10) αυτής της Συμφωνίας προβλέπουν την υποχρέωση Πρωτοκόλλησης της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, όπως για κάθε Συμφωνία.

  Συνεπώς μέχρι της καταχωρήσεως και δημοσιεύσεως αυτής της Συμφωνίας από τη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών ισχύει σε κάθε όργανο των Ηνωμένων Εθνών η προσωρινή ονομασία ΠΓΔΜ αυτού του κράτους με την οποία έγινε δεκτό ως κράτος μέλος των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με την απόφαση 47/225 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

  Τέταρτον αυτή η Συμφωνία δεν είναι και δεν μπορεί να είναι συμφωνία αναγνώρισης του γειτονικού κράτους. Όπως αναφέρει και ο τίτλος αυτής της Συμφωνίας είναι Τελική Συμφωνία για την επίλυση της διαφοράς, κατά τις Αποφάσεις 817(1993) της 7-4-1993 και 845(1993)της 18-6-1993 του , σχετικά με το ζήτημα της ονομασίας του ως κράτος-μέλος των ΗΕ.(βλ. S/ RES/817(1993).

  Ποιό είναι λοιπόν το περιεχόμενο αυτών των Αποφάσεων;

  Η Απόφαση 817 /7-4-1993 Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περιλαμβάνει ότι «εξετάζοντας την αποδοχή της αίτησης της ΠΓΔΜ να γίνει μέλος των ΗΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, σημείωσε ότι δημιουργήθηκε διαφορά για το όνομα του κράτους, που χρειάζεται να λυθεί με σκοπό τη διατήρηση της ειρήνης και τις σχέσεις καλής γειτονίας στη περιοχή. Πιέζει τα κράτη να συνεχίζουν να συνεργάζονται με τους υπεύθυνους της Επιτροπής για τη διεθνή διάσκεψη για την πρώην Γιουγκοσλαβία με σκοπό να καταλήξουν σε συμφωνία για τη διαφορά τους. Συστήνει στη ΓΣ να κάνει δεκτή την αίτηση αυτού του κράτους να καταστεί μέλος των ΗΕ , πού αυτό το κράτος θα αναφέρεται προσωρινά για όλους τους σκοπούς των Ηνωμένων Εθνών ως «FYROM» έως ότου επέλθει επίλυση της διαφοράς, που δημιουργήθηκε σχετικά με το όνομα αυτού του κράτους».

  Η δε απόφαση 845 /18-6-1993 Συμβουλίου Ασφαλείας αναφέρει <έχοντας υπόψη την 817(1993) της 7-4-1993, την έκθεση του Γενικού Γραμματέα Ηνωμένων Εθνών, που υποβλήθηκε σε συνέχεια της 817(1993) μαζί με τη δήλωση της κυβέρνησης της Ελλάδας και την επιστολή του Προέδρου της ΠΓΔΜ με ημερομηνία 27 και 29 Μαΐου 1993 αντίστοιχα (βλ. έγγραφο S 25855 and Add. 1 and 2) συνιστά στα μέλη ως βάση για την επίλυση της διαφοράς τους τις προτάσεις, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 5 της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα Ηνωμένων Εθνών. Πιέζει δε τα μέλη για ταχεία επίλυση των εκκρεμών διαφορών τους υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα Ηνωμένων Εθνών. (βλ. S/ RES/845(1993)).

  Αυτή η Συμφωνία, που υπογράφηκε στις 17-6-2018,περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων, στο άρθρο 1 ότι <έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά και συμφωνήθηκαν α) το επίσημο όνομα του Δευτέρου Μέρους θα είναι το οποίο θα είναι το συνταγματικό όνομα του Δευτέρου Μέρους και θα χρησιμοποιείται erga omnes όπως προβλέπεται στη παρούσα Συμφωνία. Το σύντομο όνομα του Δευτέρου Μέρους θα είναι «Βόρεια Μακεδονία».

  Η αναγνώριση ενός κράτους είναι μονομερής πράξη εθνικής κυριαρχίας, είναι ζήτημα που ανήκει στη αποκλειστική εσωτερική αρμοδιότητα-δικαιοδοσία των κυρίαρχων κρατών. Άλλωστε ήδη έχει αναγνωρισθεί αυτό το γειτονικό κράτος ως ανεξάρτητο κράτος από την Ελλάδα από το 1993,στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών, όταν έγινε δεκτό ως κράτος μέλος των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με την απόφαση 47/225 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα στην από 13-9-1995 ενδιάμεση διεθνή συμφωνία, που δεν κυρώθηκε ποτέ από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και που δεν αναφέρεται το όνομα των συμβαλλομένων κρατών, αλλά.

  Τα Ηνωμένα Έθνη δεν έχουν δικαίωμα να επέμβουν κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 7 του ΧΗΕ, όπως είναι η εσωτερική δικαιοδοσία αναγνώρισης κράτους.

  Η επέμβαση των Ηνωμένων Εθνών αφορά την επίλυση των διαφορών, οι οποίες περιγράφονται στις αποφάσεις Συμβουλίου Ασφαλείας 817/1993 και 845/1993, δηλαδή στην ονομασία αυτού του κράτους για την εισδοχή του στα ΗΕ.

  Συνεπώς το Συμβούλιο Ασφαλείας απεφάσισε ότι έχει αρμοδιότητα να επέμβει για την επίλυση της διαφοράς για το όνομα του γειτονικού κράτους ως κράτους – μέλους των ΗΕ (βλ. Απόφαση Συμβουλίου Ασφαλείας S/ RES/847(1993), 847 /30-6-1993)

  Απ’ όλα όσα παραπάνω αναλύσαμε προκύπτει ότι αυτή η Συμφωνία, που υπογράφτηκε στις 17-6-2018 στις Πρέσπες , θα ισχύσει και θα εφαρμοσθεί στην ελληνική έννομη τάξη και στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών εφόσον υπάρξουν οι αναφερόμενες τυπικές προϋποθέσεις(διαδικασία) εγκύρου σύναψης διεθνών συνθηκών κατά το Σύνταγμα της Ελλάδας και της ΠΓΔΜ καθώς και τους κανόνες του συμβατικού και εθιμικού διεθνούς δικαίου.

  Επίσης υπάρχει και το ερώτημα εάν υφίστανται και οι ουσιαστικές προϋποθέσεις έγκυρης σύναψης αυτής της διεθνούς Συμφωνίας, ιδιαίτερα σχετικά με την ύπαρξη ελεύθερης συμβατικής θέλησης των αρμοδίων κυβερνητικών οργάνων, δηλαδή έλλειψη άσκησης πίεσης άλλων κρατών για τη συνομολόγηση αυτής της Συμφωνίας.

  Ο ελληνικός Λαός έχει το δικαίωμα να συνεχίσει χωρίς φόβο να υπερασπίζεται το δικαίωμα και την υποχρέωση να μην ισχύσει και να μην εφαρμοσθεί αυτή η διεθνής Συμφωνία, που υπογράφηκε στις 17-6-2018, εάν δεν υφίστανται οι απαιτούμενες ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις εγκύρου συνάψεως της. Σε αυτή τη Συμφωνία, τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο μέρος της, διακυβεύονται εθνικά συμφέροντα και ανθρώπινα, ατομικά δικαιώματα-συμφέροντα της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού με αόριστες και αντιφατικές διατάξεις.

  Η Δρ Κέρη Π. Μαυρομμάτη είναι διδάκτωρ Διεθνούς Δικαίου, Δικηγόρος, μέλος του Ε.ΠΑ.Μ. Βόλου

  http://teleytaiaexodos.blogspot.com/2018/06/17-6-2018.html

 2. Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: “Σκοπιανό και Προσύμφωνο”. Ξενοδοχείο ΜΕΤΡΟΠΟΛ, Λάρισα. Κυριακή 1 Ιουλίου 2018

 3. http://taxalia.blogspot.com/2018/07/blog-post_380.html

  Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018
  Γιατί, 340 συνδικαλιστές και διορισμένοι από τον ΣΥΡΙΖΑ υπογράφουν υπέρ της συμφωνίας Τσίπρα – Ζάεφ

  Συνεχίζεται η προσέλκυση υπογραφών συνδικαλιστών του ΣΥΡΙΖΑ, κομματικών στελεχών και διορισμένων από το ΣΥΡΙΖΑ σε κρατικές θέσεις, σε ένα ασόβαρο κείμενο με …
  βαρετά κλισέ περί μισαλλοδοξίας (χαμπάρι δεν πήρε ο συντάκτης του φαιδρού κειμένου ότι η μισαλλοδοξία αναφέρεται μόνο σε θρησκευτικές διαφορές, με τα Σκόπια έχουμε την ίδια θρησκεία, εκτός αν ο φαιδρός υπονοεί ότι οι έλληνες …εβραίοι ή μουσουλμάνοι μισούν το δόγμα των Σκοπιανών, δηλαδή το ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα), εθνικισμού (ο μόνος εθνικισμός που υπάρχει είναι από την πλευρά των Σκοπιανών), ακροδεξιάς κι άλλες μπαρούφες.

  Το κείμενο είναι μια κακόγουστη προσπάθεια αντιγραφής κομμουνιστικών τσιτάτων, περί αλληλεγγύης των εργαζομένων, αλλά είναι ολοφάνερο ότι αυτός που το έγραψε …δεν το ΄χει. Είναι κρυφοφασίστας θαυμαστής της αμερικανικής ισχύος, που προσπαθεί να παραστήσει τον κομμουνιστή. Θα γελάνε οι κομμουνιστές με τις σαχλαμάρες “Όταν η ειρήνη και η αλληλεγγύη μεταξύ των Λαών στεριώσει, τότε οι εργαζόμενοι θα ατενίζουμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον”

  Το περίεργο είναι ότι αυτή την ανακοίνωση, εκτός από διορισμένους σε κρατικές θέσεις, όπως π.χ. ο Ιωάννης Τσιωνάς του Ο.Σ.Ε.Θ. που διορίστηκε από τον Χρήστο Σπίρτζη, υπογράφουν πάρα πολλοί εκπρόσωποι εργαζομένων σε ΚΤΕΛ και φορτηγά, αλλά και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας εργαζομένων στις μεταφορές Θέμης Αμπλάς. Οι μισοί και πλέον είναι άνθρωποι του Σπίρτζη, που διατηρεί άριστες σχέσεις με τον Αμερικανικό παράγοντα.

  ΓΕΛΑΣΤΕ ΑΦΟΒΑ:

  Μιλάμε την ίδια γλώσσα …

  Η συμφωνία που υπογράφηκε ανάμεσα στην Ελλάδα και την ΠΓΔΜ έχει στόχο να κλείσει μια μακρά περίοδο εντάσεων και συγκρούσεων, που τροφοδοτήθηκε από την μισαλλοδοξία και τους εκατέρωθεν εθνικισμούς, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για την ειρήνη, τη φιλία και την συνεργασία στα πολύπαθα Βαλκάνια.
  η συνέχεια εδώ :

  http://makpress.blogspot.com/2018/07/340.html

 4. ΣτΕ: Απέρριψε ως ΠΡΟΩΡΗ την αίτηση οργανώσεων για αναστολή της συμφωνίας των Πρεσπών

  σε περίπτωση που η συμφωνία δεν τεθεί σε ισχύ, τόσο στο σύνολό της όσο και «ως προς τις διατάξεις της ξεχωριστά, δεν θα δεσμεύει οποιοδήποτε από τα μέρη με οποιονδήποτε τρόπο».

  Πηγή: http://www.skai.gr/news/greece/article/378878/ste-aperripse-tin-aitisi-organoseon-gia-anastoli-tis-sumfonias-ton-prespon/#ixzz5LXU6SFzd

  • ενδιαφέρον παρουσιάζουν όμως δυο πράγματα :

   1. Η συζήτηση της αίτησης αναστολής έγινε ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ (πάει η δημόσια δίκη…. )
   2. Το δικαστήριο ουσιαστικά απέρριψε την αίτηση χωρίς να εξετάσει προηγουμένως την αρμοδιότητα του! Συγκεκριμένα, μόνο εάν η υπογραφή της συμφωνίας αποτελεί εκτελεστή πράξη της διοίκησης υπάγεται στην ακυρωτική δικαιοδοσία του Συμβουλίου της Επικρατείας και συνεπώς στην δυνατότητα χορήγησης ασφαλιστικών μέτρων ( αυτό ήταν το αντικείμενο της υπό εξέταση αίτησης )

 5. ΟΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ !

  17.07.2018

  EU begins screening Macedonia, Albania for mid-2019 accession talks

  Hahn congratulated Macedonia on its invitation to join NATO after solving its name issue with Greece, which he said was “an important contribution to peace and stability in Europe”.

  http://www.euronews.com/2018/07/17/eu-begins-screening-macedonia-albania-for-mid-2019-accession-talks

  https://af.reuters.com/article/worldNews/idAFKBN1K7219


  EU starts Macedonia screening process

  EU starts Macedonia screening process EPA-EFE/NAKE BATEV/All Rights Reserved
  SKOPJE (Macedonia), July 17 (SeeNews) – The EU’s enlargement commissioner Johannes Hahn announced on Tuesday the official launch of the EU screening process with Macedonia, the European Commission said.

  “The screening is a thorough and detailed exercise which will familiarize the country with the EU legislation following the June’s decision of the Council of the EU to set out the path for opening accession negotiations with Macedonia in June 2019,” Hanh said following a meeting with Macedonia’s prime minister Zoran Zaev in Skopje, as quoted in a press release.

  The move comes a month after the foreign ministers of Macedonia and Greece signed a deal to resolve the 27-year old dispute between the two neighouring countries by changing the name of the former Yugoslav republic to North Macedonia. The agreement paves the way for the former Yugoslav republic to join NATO and the European Union under its new name.

  “The door to the EU is now open, but you – and only you – decide whether you seize this opportunity,” EU enlargement commissioner noted, and stressed that the Euro Atlantic integration requires national unity and a real European consensus.

  In order for the agreement to enter into force, it must be ratified by the Greek parliament. In addition, Macedonia will also hold a referendum on the deal in the autumn of 2018.

  The Macedonian parliament ratified the agreement for the first time on June 20. However, Macedonian president Gjorge Ivanov refused to sign it into law, saying it runs against the Constitution and its ratification was not carried out in accordance with the constitution. Macedonia’s parliament then ratified it in a second vote earlier this month.

  “I call on all parties and institutions to regard the strategic goal of Euro Atlantic integration as national cross party objective and to engage constructively to deepen the current reform momentum, especially on rule of law, reform of the intelligence services and public administration,” Hahn also said.

  Last week, NATO decided to officially invite Macedonia to start accession talks.

  For more than a decade Athens has blocked Macedonia’s attempts to join NATO and the EU over the country’s name, which according to Greece allegedly implies territorial clams on the Greek northernmost province of the same name.

  https://seenews.com/news/eu-starts-macedonia-screening-process-620292#sthash.kdL4WYCt.dpuf

 6. Αλέξη άκου τη γιαγιά Ανθούλα..

  Tα λέει όλα xύμα και τσουβαλάτα στον Τσίπρα που έδωσε το όνομα της Μακεδονίας μας στους Σκοπιανούς!

 7. Ν. Λυγερός: ΔΕΝ ΕΛΗΞΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ. Θα χάσουμε, μόνο αν πιστέψουμε την προπαγάνδα και παραιτηθούμε

  Posted on 23/09/2018

  Η Ελλάδα δεν είναι «Party» που έχει «διαφορές» με την FYROM, όπως υπέγραψε ο Κοτζιάς, εκπροσωπώντας τους Έλληνες.

  Ο Νίκος Λυγερός εξηγεί την ουσία και την προπαγανδιστική καλλιέργεια της ηττοπάθειας, σχετικά με την Συμφωνία των Πρεσπών. Κυριότερα σημεία: Δεν έληξε το θέμα των Σκοπίων. Υπάρχει ακόμα η δυνατότητα παρέμβασης. «Προσύμφωνο» αποτελεί το κείμενο που υπεγράφη στις Πρέσπες. «FYROM» λέγεται ακόμα το κράτος των Σκοπίων. Καλλιεργείται η αίσθηση ότι έληξε το θέμα. Είναι η προπαγανδιστική μέθοδος για να παραιτηθούν οι Έλληνες από τα δικαιώματά τους, υπερψηφίζοντας το προσύμφωνο στην Βουλή. Προπαγάνδα ασκεί και το BBC, βγάζοντας χάρτες της «Β. Μακεδονίας». Ως «μάρτυρας» υπογράφει ο Νίμιτς και όχι ως διαπραγματευτής υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

  Η σελίδα 20 του προσυμφώνου που υπέγραψαν στις Πρέσπες οι κυβερνήσεις Ελλάδας και FYROM (17-6-2018)

  Το κείμενο των Πρεσπών δείχνει καθαρά την μεθόδευση εναντίον της Ελλάδας. Πρέπει ενημερωθούμε και να αντιδράσουμε συντονισμένα και στοχευμένα. Έχουμε 6 μήνες και το προσύμφωνο είναι 20 σελίδες. Οι βουλευτές συνήθως δεν διαβάζουν αυτά που ψηφίζουν. Άρα, εμείς πρέπει να τους ρωτάμε αν συμφωνούν με κάθε συγκεκριμένο σημείο του προσυμφώνου. Διεκδικούμε, δεν διαμαρτυρόμαστε.

  Αποθηκεύστε και διαβάστε το κείμενο που υπέγραψαν οι υπουργοί Ελλάδας και FYROM στην πρωτότυπη, αγγλική γλώσσα και στην ελληνική του μετάφραση. Το κείμενο τιτλοφορείται ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 817 (1993) ΚΑΙ 845 (1993), ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ 1995, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ.

  Hellas = Party. Η Ελλάδα από κράτος υποβιβάζεται σε «μέρος» (με νομικό πρόσχημα), εφόσον η άλλη πλευρά στερείται διεθνούς νομικής υπόστασης

  Προσέξτε ότι σύμφωνα με τον τίτλο, πρόκειται «για την επίλυση των διαφορών» μεταξύ της Ελλάδας και ενός κράτους που -αν και έγινε δεκτό στον ΟΗΕ- δεν κατονομάζεται με κανένα τρόπο. Η ελληνική κυβέρνηση δέχεται ότι υπάρχουν «διαφορές» μεταξύ αυτής και του «άλλου μέρους». Είναι «διαφορά» μεταξύ Σκοπίων και Ελλάδας η ύπαρξη «Μακεδονικού έθνους» που γεννά Μακεδονικό κράτος; Είναι φανερό ότι το 2018 γίνεται το δεύτερο βήμα της ελληνικής υποχώρησης. Το πρώτο έγινε το 1993-95. Συνυπεύθυνοι είναι και τα κόμματα της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ που σήμερα καταγγέλλουν τον ΣΥΡΙΖΑ για την αναγνώριση «Μακεδονικής» εθνότητας και γλώσσας. Όμως τίποτα δεν κρίθηκε οριστικά. Ας λένε το αντίθετο οι πολιτικοί καλοθελητές.

  διαβάστε την συνέχεια εδώ:

  https://karavaki.wordpress.com/2018/09/23/lygeros-keimeno-prespwn/

 8. Nina Gatzoulis 20 Ιουνίου Από νομικό, σας παρακαλώ διαβάστε προσεχτικά:

  Επικύρωση Συνθήκης ονομάζεται η έγκριση του περιεχομένου της (όποιας) Συνθήκης από τα συνταγματικώς αρμόδια όργανα εκάστου μέρους των συμβαλλομένων Χωρών. Όλες οι Συνθήκες αμέσως μετά την υπογραφή τους υπό των Αρχηγών ή των επισήμων αντιπροσώπων των Χωρών υποβάλλονται προς επικύρωση προς τα αρμόδια όργανα νομοθέτησης εκάστης Χώρας δια των οποίων και εκφράζεται η οριστική συγκατάθεση της εκάστης των συμβαλλομένων Πολιτείας, στον καταρτισμό της διεθνούς αυτής δικαιοπραξίας.
  Συνεπώς η επικύρωση και όχι η υπογραφή είναι εκείνη που παρέχει στη Συνθήκη την οριστική της ισχύ. Ως πράξη δε για να χαρακτηρισθεί οριστική και αμετάκλητος θα πρέπει να καλύπτει ολόκληρο το κείμενο της Συνθήκης και να μην έχει εγερθεί καμία επιφύλαξη.

 9. 25 Σεπτεμβρίου στις 12:18 π.μ. ”Φόβος και τρόμος” η Ομογένεια για τον Τσίπρα και τον Κοτζιά!!! Άλλαξαν την τοποθεσία της κλειστής δεξίωσης με την Ομογένεια -λόγω αντιδράσεων για το Μακεδονικό!!!

  ‘Φόβος και τρόμος” η Ομογένεια για τον Τσίπρα και τον Κοτζιά!!! Άλλαξαν την τοποθεσία της κλειστής δεξίωσης με την Ομογένεια -λόγω αντιδράσεων για το Μακεδονικό!!!
  Η δεξίωση δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά στο προξενείο, αλλά σε ξενοδοχείο, το οποίο μπορεί να προσεγγίσουν μόνο όσοι έχουν διαπίστευση.
  Συγκεκριμένα το προξενείο έστειλε mail σε όσους ήταν καλεσμένοι στην εκδήλωση, ενημερώνοντας πως έγιναν κάποιες τροποποιήσεις στο πρόγραμμα και ότι η δεξίωση τελικά θα λάβει χώρα στο Millennium Hilton NY1, UN Plaza, New York, NY 10017, στο Diplomat Ballroom.
  Στο Email γράφει πως καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στο ξενοδοχείο η πρόσβαση γίνεται μόνο από συγκεκριμένους δρόμους, ενώ δεν μπορεί στο σημείο να φτάσει αυτοκίνητο και θα χρειαστεί να περπατήσουν για περίπου 2 λεπτά, ενώ οι καλεσμένοι θα πρέπει να έχουν την ταυτότητά τους και την πρόσκληση προκειμένου να μπορέσουν να περάσουν από τον έλεγχο.
  Η απόφαση για την αλλαγή της δεξίωσης έγινε από την κυβερνητική πλευρά υπό τον φόβο αντιδράσεων από την Ομογένεια για το Μακεδονικό.
  Υπενθυμίζεται πως στο ξενοδοχείο δεν θα υπάρχει όχι μόνο οι πρόσβαση σε όσους δεν είναι καλεσμένοι, αλλά ούτε καν η δυνατότητα προσέγγισης του σημείου.
  Το Email που εστάλη από το προξενείο:

 10. Παυλόπουλος: Η συμφωνία των Πρεσπών θα οριστικοποιηθεί με τη συνταγματική αναθεώρηση

  06/09/2018@20:20

  ……
  Τέλος, ως προς το ζήτημα που αφορά τις σχέσεις τις Ελλάδας με την ΠΓΔΜ και την επικύρωση του ονόματός της, «αυτή θα προκύψει μετά τη συνταγματική αλλαγή και την ολοκλήρωσή της σύμφωνα με τις προδιαγραφές της συνθήκης που έχει υπογραφεί. Εδώ είμαστε απολύτως σαφείς και απολύτως ειλικρινείς. Επιδιώκουμε σχέσεις φιλίας, καλής γειτονίας και εμπράκτως αποδεικνύουμε ότι ευνοούμε την προοπτική της στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως προς αυτό, όμως, υπάρχει μια σημαντική προϋπόθεση: Η επίλυση του ζητήματος του ονόματος σύμφωνα με την Ιστορία και με το διεθνές δίκαιο. Για να γίνει αυτό -όπως καταστήσαμε σαφές και είναι θέση αποδεκτή και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ΝΑΤΟ και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών- πρέπει η γειτονική μας χώρα να επιφέρει τις αναγκαίες αλλαγές στην έννομη τάξη της, και πρωτίστως στο Σύνταγμά της. Γιατί το Σύνταγμά της, ως έχει σήμερα, δεν ανταποκρίνεται σε αυτές τις προϋποθέσεις. Και πράγματι, ανέλαβαν αυτή, την υποχρέωση. Κατόπιν τούτου, περιμένουμε την εκπλήρωσή της.

  Μόνον όταν τελειώσει οριστικά -δεν πρόκειται σ’ αυτό να υπάρξουν εκπτώσεις- όλη αυτή η διαδικασία και αφού διαπιστωθεί ότι η συνταγματική αναθεώρηση εμπεριέχει όλες τις εγγυήσεις, για τις οποίες μίλησα προηγουμένως, τότε είναι δυνατό να υπάρξει πρόσκληση για ένταξη στο ΝΑΤΟ καθώς και ουσιαστική έναρξη συζητήσεων, σε ό,τι αφορά την ενταξιακή πορεία της ΠΓΔΜ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε, και μόνο τότε, είναι δυνατό να οριστικοποιηθεί και το περιεχόμενο της Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και ΠΓΔΜ και να έρθει προς κύρωση στη Βουλή των Ελλήνων. Σπεύδω δε, με απόλυτη ειλικρίνεια, να επισημάνω ότι δηλώσεις κορυφαίων αξιωματούχων της ΠΓΔΜ που ερμηνεύουν αυθαιρέτως και κατά το δοκούν τη Συμφωνία των Πρεσπών, δεν συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση.

  Αυτό πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους. Να είσθε βέβαιοι ότι σε αυτά τα θέματα, ανεξάρτητα από τις επιμέρους διαφορές που μπορεί να υπάρχουν και που είναι θεμιτές σε μια πραγματική Δημοκρατία, όλες οι δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις θα μείνουν έως το τέλος ενωμένες. Γιατί εμείς, οι Έλληνες, ξέρουμε πως ό,τι σημαντικό δημιουργήσαμε το πετύχαμε ενωμένοι. Ξέρουμε το κόστος του διχασμού, ξέρουμε ότι μας στοίχισε ακόμη και κομμάτια του εθνικού μας κορμού. Και δεν είμαστε διατεθειμένοι, σας διαβεβαιώνω, να επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος. Και πάλι σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην ομιλία του στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Αποδήμων Επτανησίων.

  http://www.matrix24.gr/2018/09/pavlopoulos-i-simfonia-ton-prespon-tha-oristikopiithi-me-ti-sintagmatiki-anatheorisi/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.