Πυρκαγιά Μάτι: Αίτημα προς την Ολομέλεια των Εφετών του Εφετείου Αθηνών

Αρ. πρωτ. 11462/3-9-2018

Ενώπιον

Της Ολομελείας των Εφετών του Εφετείου Αθηνών

Δια του Προέδρου του Συμβουλίου διοικήσεως του Εφετείου Αθηνών

Και

του κ. Εισαγγελέως του διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών

Α Ι Τ Η Μ Α

(κατ΄ άρθρο 29 ΚΠΔ και επ.)

Του Παναγιώτη Σταμάτη του Δημητρίου, αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού ε.α, κατοίκου Αθηνών, ….

Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εκατόμβη των νεκρών από την τραγική πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική (Μάτι), μεγαλώνει κάθε μέρα και ήδη τα ανθρώπινα θύματα είναι 98.

Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι με εκ περισσού κυνισμό, θεωρούν ότι μια «συγγνώμη» απέναντι στα θύματα και στις οικογένειές τους είναι αρκετή και συνεχώς αναφέρονται στο ότι δεν έγιναν λάθη στο χειρισμό της όλης υπόθεσης.Όμως όλοι αυτοί παρέλειψαν οφειλόμενες ενέργειες, οι οποίες σαφώς ενέπιπταν στο κανονιστικό περιεχόμενο των ιδιαίτερων νομικών τους υποχρεώσεων.

Ειδικότερα δεν λήφθηκαν προληπτικά μέτρα προστασίας και μέτρα σωτηρίας – καταστολής συγκεκριμένου κινδύνου και ως προς τη συντονισμένη κινητοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας για τον έγκαιρο έλεγχο του φαινομένου της πυρκαγιάς και ως προς την αποτελεσματική αντιμετώπιση του κινδύνου, για την προστασία των προστατευτέων έννομων αγαθών, διότι δεν φρόντισαν όταν η πυρκαγιά είχε πάρει ανεξέλεγκτες καταστάσεις, για την εκκένωση του οικισμού και την έγκαιρη διάσωση όσων βρήκαν καταφύγιο στη θάλασσα, με αποτέλεσμα εκτός των όσων απανθρακώθηκαν στα σπίτια, αυτοκίνητα ή στα παρακείμενα οικόπεδα, να υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες από πνιγμό ακόμα και αυτών που πρόλαβαν να πάνε στη θάλασσα.

Όλοι οι ανωτέρω είχαν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν στις παραληφθείσες οφειλόμενες ενέργειες με βάση τις σχετικές διατάξεις περί πολιτικής προστασίας. Αποτέλεσμα των παραλείψεών τους, ήταν η συγκεκριμένη πυρκαγιά να προκαλέσει το θάνατο 98 ανθρώπων και να κατακαύσει χιλιάδες στρέμματα δασικής και χορτολιβαδικής έκτασης, πλήθος ιδιοκτησιών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων.

Η αδράνειά τους και οι εγκληματικές τους ανθρωποκτόνες πράξεις και παραλείψεις αποδεικνύονται διότι μία άλλη υπηρεσία δημοτική εφαρμόζει πρόγραμμα επιχειρησιακό που λέγεται “Θεμιστοκλής” και αυτός είναι ο Δήμος Αθηναίων, συγκεντρώνει αμέσως τα πούλμαν που με σύμβαση είχε δεσμεύσει, στέλνει Δημοτική Αστυνομία της Αθήνας, στέλνει τους αρμόδιους που ήταν εκπαιδευμένοι γι’ αυτό το λόγο και προβλέποντας πιθανή πυρκαγιά σε άμεσο χρόνο παίρνουν 721 παιδιά μαζί με 50 πρόσκοπους και τα μεταφέρουν στους γονείς τους. Την ίδια ώρα πιο πάνω και πλησιέστερα της φωτιάς ήταν το Λύρρειο Ίδρυμα όπου και εκεί σώθηκαν οι άνθρωποι. Κάποιοι αρμόδιοι έκαναν αυτό που έπρεπε και άλλοι δεν έκαναν τίποτα και είχαμε 98 νεκρούς. 

Είναι γνωστό ότι στους δείκτες επικινδυνότητας 1, 2 και 3 λαμβάνονται τα συνήθη μέτρα, δηλαδή αυτά που λαμβάνονται σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό καθημερινά κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, στο δεύτερο στάδιο υπάγεται ο δείκτης επικινδυνότητας 4, όπως είχε ανακοινωθεί για τις 23 Ιουλίου 2018, και λαμβάνονται επιπρόσθετα μέτρα που αφορούν, κυρίως, την επάνδρωση όλων των διαθέσιμων πυροσβεστικών οχημάτων, την εκπομπή περισσότερων περιπόλων και περιπολικών οχημάτων ή την αύξηση του χρονικού διαστήματος περιπολίας τους, την επάνδρωση και την αλληλοενημέρωση όλων των εμπλεκομένων και την αυξημένη ετοιμότητά τους.

Οι αρμόδιοι δεν έθεσαν σε μέγιστη ετοιμότητα, επαγρύπνηση και επιφυλακή τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, για την ευρύτερη κινητοποίηση της πολιτικής προστασίας, όπως επιτάσσουν οι σχετικές διατάξεις περί πολιτικής προστασίας στο δεύτερο στάδιο ετοιμότητας, κατηγορίας κινδύνου 4, ούτε εξασφάλισαν τη συνεχή επαφή μεταξύ τους για την ανταλλαγή πληροφοριών, τη συνεννόηση και τη λήψη αποφάσεων, οι οποίες συμβάλλουν στον καθορισμό των προτεραιοτήτων, στην αντιμετώπιση απρόβλεπτων αναγκών και τελικά στον αποτελεσματικό συντονισμό κατά την αντιμετώπιση των κινδύνων από πυρκαγιά, μέσω των υπηρεσιακών τηλεφώνων, των κινητών τηλεφώνων και των ασυρμάτων. 

Άλλωστε, η υποχρέωσή τους αυτή, αλλά και οι υπόλοιπες μέχρι τώρα που αναφέρθηκαν τόσο στο στάδιο της πρόληψης όσο και σε εκείνο της ετοιμότητας για τη λήψη μέτρων, συμπληρώνονται εγγενώς και από το καθήκον τους να λαμβάνουν όλα τα πρόσφορα μέτρα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και των ως άνω λοιπών έννομων αγαθών, ώστε να βρισκόταν κατά τον κρίσιμο χρόνο σε πλήρη ετοιμότητα για την εκπλήρωση του προστατευτικού τους ρόλου, σε περίπτωση που προέκυπτε κατά το χρόνο αυτόν κίνδυνος για τα άνω προστατευτέα έννομα αγαθά. 

Και όλα, βέβαια, αυτά που δεν έγιναν, ανήκουν στο πλαίσιο δράσης της πολιτικής προστασίας, που στοχεύει στην προστασία πρωτίστως της ανθρώπινης ζωής αλλά και στην προστασία της περιουσίας και του δάσους και που ουδόλως λειτούργησε ο μηχανισμός, ούτε και στο κρίσιμο αυτό στάδιο αντιμετώπισης του υπαρκτού πλέον κινδύνου.

Αποδείχθηκε περαιτέρω, ότι στους οικισμούς στο Μάτι και του Ν. Βουτζά, δεν έγινε καμία ενημέρωση του κόσμου στους χώρους διαμονής ή στους χώρους εργασίας (χωράφια, κλπ) από τους δημάρχους, περιφερειάρχη, περίπολα της Πυροσβεστικής ή της Αστυνομίας για να εκκενώσουν τη περιοχή, δεν έγιναν ανακοινώσεις από αυτούς ή άλλο φορέα για την εξέλιξή του, και δεν υπήρξαν προειδοποιήσεις έστω με χτύπημα της καμπάνας της εκκλησίας, με ηχητικό τηλεβόα ή με άλλο τρόπο για τον επικείμενο κίνδυνο.

Οι κάτοικοι αντιλήφθηκαν για πρώτη φορά την επικινδυνότητα και την κρισιμότητα της διαμορφωθείσας κατάστασης, από τις οικίες τους ή από άλλα σημεία με καλύτερη ορατότητα, όταν η πυρκαγιά προχωρούσε με ταχύτητα προς το μέρος τους.

Όπως ήταν φυσικό, επικράτησε πανικός, καθόσον ουδέποτε υπήρξε μέριμνα από τους ανωτέρω συναρμόδιους φορείς, ως πρωτογενών φορέων της σχετικής υποχρέωσης, ώστε να ενημερωθούν οι κάτοικοι για τον τρόπο αντιμετώπισης πυρκαγιάς και εν γένει αντίδρασής τους μπροστά σ’ αυτήν που βρισκόταν στο “κατώφλι τους”, για τα μέτρα προστασίας που έπρεπε να λάβουν και ειδικότερα, αν έπρεπε να παραμείνουν στους οικισμούς σε χώρους ασφαλούς συγκέντρωσης ή αν έπρεπε να απομακρυνθούν και προς ποια κατεύθυνση να κινηθούν.

Είναι χαρακτηριστικά εντυπωσιακό το γεγονός ότι ενώ, όπως αναφέρθηκε, ενόψει των δυνατών ανέμων που έπνεαν ήταν προδιαγεγραμμένη η πορεία της πυρκαγιάς άμεσα προς το Μάτι και Ν. Βουτζά και ήταν βέβαιο ότι οι πολίτες των εν λόγω οικισμών, περίκλειστων από πυκνό πευκόφυτο δάσος, θα περιέρχονταν σε άμεσο κίνδυνο ζωής, δεν εμφανίστηκε κανείς από τους αρμόδιους αξιωματούχους, προκειμένου να ενημερώσουν τους κατοίκους για τα μέτρα προστασίας τους και τις οδούς διαφυγής.

Έτσι, χωρίς κανένα σχέδιο αντιμετώπισης του κινδύνου και σωτηρίας των πολιτών, χωρίς καμία ενημέρωση του πληθυσμού και κυρίως, χωρίς κανένα συντονισμό εκ των εμπλεκόμενων επιχειρησιακών δυνάμεων, για την αντιμετώπιση του τοπικού καταστροφικού φαινομένου αλλά και χωρίς κανένα συντονισμό του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την αντιμετώπιση του ιδίου κινδύνου εντός των ορίων των πληττόμενων Δήμων, άρχισε αυτοβούλως η εγκατάλειψη των εν λόγω οικισμών από διάφορες εξόδους τους και η άτακτη κάθοδος προς την παραλία, χωρίς τις οδηγίες των συναρμόδιων φορέων, ώστε οι κάτοικοι να ένιωθαν τη μέριμνα των αρμοδίων για την προστασία τους, που, σύμφωνα και με την κοινή πείρα και λογική, θα τους απέτρεπε από την αυτόβουλη και άτακτη χωρίς καμία πληροφόρηση φυγή τους, που τους οδήγησε στο θάνατο.

Οι προεκτεθείσες παραλείψεις των κρατικών αξιωματούχων, να επιχειρήσουν τις ανωτέρω οφειλόμενες κατά νόμο ενέργειες, σε συνδυασμό και με τις παραλείψεις ενεργειών πρόληψης του κινδύνου, στις οποίες όφειλαν να προβούν σε χρόνο προγενέστερο της επέλευσης των αξιόποινων αποτελεσμάτων, όπως αυτές εκτέθηκαν λεπτομερώς, συνιστούν τους βασικούς παραγωγικούς όρους αφενός επεκτάσεως του εμπρησμού [που προήλθε από τη φωτιά, (που αποτέλεσε την πηγή κινδύνου για τα αντίστοιχα έννομα αγαθά που εβλάβησαν) και την οποία με τη σειρά του δεν αντιλήφθηκε έγκαιρα, αν και όφειλε εκ των καθηκόντων του, ο προεχόντως έχων την υποχρέωση να την αντιληφθεί ο αρμόδιος υπάλληλος της πυροσβεστικής και αμέσως μετά να μεριμνήσει για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων προς αποτροπή της περαιτέρω εξέλιξής της σε πυρκαγιά] και αφετέρου του περαιτέρω αποτελέσματος του θανάτου των 98 ανθρώπων, που επήλθε ως συνέχεια αυτόθροη της πυρκαγιάς, οι παραλειφθείσες δε οφειλόμενες ενέργειές τους με πιθανότητα (και μάλιστα υψηλή) που αγγίζει τα όρια της βεβαιότητας, θα συνέβαλαν αποφασιστικά στην αποτροπή του καθ’ ον τρόπο επήλθε αποτελέσματος των εγκληματικών πράξεων, για τις οποίες είναι υπεύθυνοι, λαμβανομένων υπόψη και των καιρικών φαινομένων, περί των οποίων αρίστη και άμεση γνώση είχαν από την προτεραία του τραγικού συμβάντος, για την αντιμετώπιση των οποίων σχετικές είναι οι προβλέψεις και ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων περί πολιτικής προστασίας, τις οποίες οι εν λόγω αρμόδιοι ουδόλως και ποσώς εφάρμοσαν και τήρησαν, όπως υποχρεούνταν, δυνάμενοι να πράξουν τούτο. 

Πλέον τούτων, η παντελής έλλειψη αφενός συντονισμού δράσης των ως άνω εμπλεκόμενων δυνάμεων από τους αρμοδίους και αφετέρου της μεταξύ των συνεργασίας, κυρίως, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία (αρμόδιας για τον έλεγχο του φαινομένου και την καταστολή της πυρκαγιάς και τη διάσωση άμεσα κινδυνευόντων) και την Ελληνική Αστυνομία (αρμόδιας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας οχημάτων προς αποφυγή εγκλωβισμού και τη συνδρομή στη διάσωση κινδυνευόντων) και η ανυπαρξία επικοινωνίας τους κατά την αναγγελία της πυρκαγιάς στις 16.45, η έλλειψη σχεδιασμού διάσωσης των κατοίκων των περίκλειστων από το δάσος πληγέντων οικισμών, με αποτέλεσμα την αυτόβουλη ενέργεια καθενός των εμπλεκόμενων φορέων, αγνοώντας το θεσμικό πλαίσιο περί πολιτικής προστασίας, κατέστησαν αδρανή το μηχανισμό πολιτικής προστασίας και συνέβαλαν καθοριστικά στο τραγικό αποτέλεσμα με τον τρόπο που επήλθε, αφενός με την άτακτη φυγή των πανικόβλητων πολιτών, που δεν είχαν ενημερωθεί για μέτρα αυτοπροστασίας και την ασφαλή διαφυγή τους και αφετέρου με την άγνοια εν γένει αντίδρασης μπροστά στον κίνδυνο της πυρκαγιάς αυτών που παρέμειναν στους πληγέντες οικισμούς και βρήκαν επίσης τραγικό θάνατο από την πυρκαγιά, το οποίο αποτέλεσμα, με πιθανότητα (και μάλιστα υψηλή) που αγγίζει τα όρια της βεβαιότητας, θα είχε αποτραπεί αν οι αρμόδιοι κρατικοί αξιωματούχοι επιχειρούσαν τις άνω παραληφθείσες οφειλόμενες ενέργειές τους, όπως και είχαν τη δυνατότητα. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με όσα αναφέρθηκαν, στοιχειοθετείται η αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των αξιόποινων πράξεων, οι οποίες επήλθαν από τις συγκλίνουσες συμπεριφορές τους, όπως τα στοιχεία πλήρωσης της υπόστασης (αντικειμενικής και υποκειμενικής) και συγκεκριμένα:α) της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, β) της πυρκαγιάς από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα, κίνδυνος σε άνθρωπο, με επέλευση θανάτου κατά συρροή γ) της έκθεσης η οποία προκάλεσε τον θάνατο κατά συρροή, δ) της παραβίασης οικοδομικών κανόνων, εξαιτίας των οποίων προήλθε ο θάνατος ανθρώπων και προέκυψε κίνδυνος για ξένα πράγματα και άλλους ανθρώπους, ε) ή και άλλως της παράβασης καθήκοντος, μεταξύ των οποίων (αξιόποινων πράξεων) υφίσταται αληθινή κατ’ ιδέαν συρροή, όπως και ανάμεσα στις περισσότερες ανθρωποκτονίες υφίσταται αληθινή κατ’ ιδέαν συρροή.

Ο μεγάλος αριθμός των θυμάτων αποδεικνύει και την «εμπειρικά τεκμηριωμένη επικινδυνότητα» των υπευθύνων κρατικών αξιωματούχων καθώς και την ανικανότητά τους στη πρόληψη και αντιμετώπιση των τραγικών γεγονότων (πλημμύρες, πυρκαγιές, πνιγμούς κ.α.).

Όλοι οι ανωτέρω κρατικοί αξιωματούχοι που είχαν εκ του νόμου ευθύνη αντιμετώπισης καταστροφών, θεώρησαν ότι δεν θα αντιμετωπίσουν ευθύνες κακουργηματικού χαρακτήρα, ακόμα και αν εκτελέσουν πλημμελώς, αυτά για τα οποία ήταν εντεταλμένοι να πράξουν

Υπάρχει προσπάθεια οι κατηγορούμενοι να «πέσουν στα μαλακά», δηλαδή να ισχυριστούν ότι τα αδικήματα που διέπραξαν, με τις πράξεις ή παραλείψεις τους, έγιναν από αμέλεια (πλημμέλημα).

Αρχικά περιέγραψαν τη πυρκαγιά ως κάποιο οργανωμένο σχέδιο πολλαπλών εμπρησμών, με πολλές ταυτόχρονα εστίες, επιστράτευσαν τον Ελληνικό διαστημικό οργανισμό και μας παρουσίασαν (προφανώς αναληθή) στοιχεία από δορυφόρους για να μας πείσουν ότι πρόκειται περί εμπρησμού, για κάποια ασύμμετρη απειλή, από υποτιθέμενο άγνωστο κέντρο συμφερόντων. Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι κυριαρχούμενοι από ιδεοληψίες και συνωμοσιολογικές καταστάσεις, που υπό προϋποθέσεις είναι άκρως επικίνδυνες, προσπάθησαν την ανικανότητα τους να την δικαιολογήσουν ως κάποια οργανωμένη επιχείρηση αποσταθεροποίησης της χώρας. Τα στοιχεία τα οποία φαίνεται να στήριζαν την κυβερνητική θεωρία των «σκόπιμων πυρκαγιών» αποδείχθηκαν από τις έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού όπως και πραγματογνώμονες εντελώς λανθασμένα.

Η επιτομή της διαστρέβλωσης των τραγικών γεγονότων, είναι ότι το ίδιο βράδυ της φονικής πυρκαγιάς είδαμε τους επικεφαλείς αρμοδίους κυβερνητικούς αξιωματούχους στο κέντρο συντονισμού του επιχειρησιακού μηχανισμού, αν και γνώριζαν τουλάχιστον από τις 21.33 από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) για την ύπαρξη νεκρού και στις 23.15 οι νεκροί ήταν ήδη τέσσερις, να διαβεβαιώνουν τον πρωθυπουργό για μια συνήθη πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Και όμως όλοι αυτοί που συμμετείχαν στην σύσκεψη έκαναν σαν να μην γνώριζαν τίποτα. Έλεγαν στους πολίτες πως όλα είναι υπό έλεγχο, ενώ γνώριζαν τον κίνδυνο, τον επερχόμενο θάνατο και τον αποδέχθηκαν ότι δεν θα γίνει.

Την επομένη μέρα, σε άλλη σύσκεψη, εμφάνισαν δορυφορικές φωτογραφίες που έδειχναν πολλές, ταυτόχρονες εστίες της φωτιάς, ώστε να στηριχτεί η θεωρία του εμπρησμού. Και όπως αποδείχθηκε στην συνέχεια αυτές οι φωτογραφίες ήταν «φτιαγμένες». Καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Ένας, εγκληματικά, απρόσεκτος πολίτης ήταν ο υπεύθυνος της καταστροφής.

Κοινός παρονομαστής αυτών των δύο συσκέψεων, ήταν η παραπλάνηση και η εξαπάτηση των πολιτών. Υπήρχε δόλος, υπήρχε σχέδιο, ενώ μια περιοχή του Λεκανοπεδίου (Μάτι) καταστρεφόταν και δεκάδες άνθρωποι έχαναν την ζωή τους, (από εγκαύματα, ασφυξία ή από πνιγμό), οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι αγωνιούσαν όχι για την τύχη όλων αυτών που είχαν εγκλωβισθεί μέσα στις φλόγες και όλων εκείνων που παρέμεναν επί μακρόν μέσα στη θάλασσα, αλλά για την δική τους τύχη. Το μόνο που τους ένοιαζε ήταν η επικοινωνιακή διαχείριση της καταστροφής.

Η οργανωμένη κυβερνητική προσπάθεια συγκάλυψης του εγκλήματος και η καταστροφή των ιχνών, που οδηγούν στους ενόχους, δεν επιτρέπεται να περάσει. Είναι θέμα Δημοκρατίας και Κράτους Δικαίου. Δημοκρατία χωρίς τον εξοπλισμό του Κράτους Δικαίου δεν νοείται, δεν υπάρχει. Και είναι τόσο ισχυρό το κύμα, που έχει ξεσηκώσει η τραγωδία στο Μάτι που θα σαρώσει ακόμα και τις ένοχες συνειδήσεις.

Η τιμωρία και η αλήθεια είναι θέμα Δημοκρατίας και Κράτους Δικαίου, μια ιστορική εξέλιξη που χρειάστηκε σκληρούς αγώνες πολλών αιώνων.

Εξ αιτίας της σοβαρότητας του θέματος, επιβάλλεται η εισαγωγή της υποθέσεως κατ’ άρθρο 29 ΚΠΔ, στο Δικαστήριο των Εφετών και τον ορισμό Εφέτου Ανακριτή, έρευνα προς τιμωρία των υπευθύνων και παραδειγματισμό, καθόσον είναι πασίδηλη η αδράνεια και οι παραλείψεις των κρατικών αξιωματούχων, οι οποίες ανά πάσα στιγμή μπορεί να επαναληφθούν και να πλήξουν έννομα αγαθά.

Δια τις πράξεις και παραλείψεις των κρατικών αξιωματούχων έχω καταθέσει στον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, κ.κ. Αντώνη Λιόγα, Μηνυτήρια Αναφορά με αρ. πρωτ. 26502, τις 30 Ιουλίου 2018, με δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής, στην οποία και έχω θέσει το αίτημα για την εισαγωγή της υποθέσεως κατ’ άρθρο29 ΚΠΔστο Δικαστήριο των Εφετών.

ΙΙ. ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,«Απόφαση του δικαστηρίου των εφετών για την άσκηση της ποινικής δίωξης»:

«1. Το δικαστήριο των εφετών συνεδριάζοντας ως συμβούλιο σε ολομέλεια με την παρουσία και του εισαγγελέα έχει το δικαίωμα να ακούει τις ανακοινώσεις μέλους του (άρθρ. 37) και να παραγγέλλει στον αρμόδιο εισαγγελέα να κινήσει την ποινική δίωξη.

2. Έχει ακόμα το δικαίωμα να διατάξει τον εισαγγελέα εφετών να κινήσει ποινική δίωξη για κάθε έγκλημα και για κάθε υπαίτιο· αν αυτή έχει ήδη ασκηθεί από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, έχει το δικαίωμα να διατάξει να υποβληθούν τα έγγραφα στον εισαγγελέα εφετών.

3. Και στις δύο περιπτώσεις της παρ. 2 ένας από τους εφέτες, που τον ορίζει η ολομέλεια εκπληρώνει καθήκοντα ανακριτή στην υπόθεση και ή ενεργεί ο ίδιος κάθε ανακριτική πράξη ή αναθέτει την ενέργειά τους στον ανακριτή πλημμελειοδικών. Ο εφέτης που ορίσθηκε από την Ολομέλεια Εφετών ως ανακριτής, ολοκληρώνει την ανάκριση, έστω και αν μετά τον ορισμό του προαχθεί. Το ίδιο ισχύει και για τις υποθέσεις, για τις οποίες η Ολομέλεια του Εφετείου έχει ήδη ορίσει Εφέτη Ανακριτή. Ο εισαγγελέας εφετών έχει όλα τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του εισαγγελέα πλημμελειοδικών˙ το συμβούλιο εφετών έχει τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του συμβουλίου πλημμελειοδικών και αποφασίζει για την κατηγορία σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.

4…

Στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 136 στοιχ. ε’ και 137 Κ.Π.Δ».

Επειδή, από όλα τα ανωτέρω που παραθέτω, προκύπτει ότι οι υπεύθυνοι δια Νόμου να αποτρέψουν ή να μειώσουν τους ανωτέρω κινδύνους, ενώ αναμφισβήτητα γνώριζαν το πρόβλημα, αποδέχθηκαν το αποτέλεσμα, αδρανώντας ή παραλείποντας ή εκτελώντας εσφαλμένα και αποδέχθηκαν έτσι το αποτέλεσμα και δη τον ορατό κίνδυνο πυρκαγιάς και την από αυτή κίνδυνο θανάτου ανθρώπων.

Επειδή, ύστατο καταφύγιο τούτη την έσχατη ώρα αποτελεί ο θεσμός της Δικαιοσύνης. Ένας θεσμός πολλαπλώς βαλλόμενος. Ένας θεσμός ενοχλητικός σε εκείνους που έχουν συνηθίσει στην αυθαιρεσία και στο ανέλεγκτο αυτής.

Επειδή, η δικαιοσύνη αποτελεί σ’ αυτούς τους πραγματικά δύσκολους καιρούς την υπέρτατη προσδοκία και ελπίδα του πολίτη, προκειμένου να διασφαλισθεί το αρραγές των αρμών της κοινωνικής μας συνοχής.

Επειδή, ο Ελληνικός λαός προσβλέπει σ’ Εσάς για την ευθυδικία, την τήρηση της νομιμότητας και την αποκατάσταση της κοινωνικής ειρήνης και στην εν λόγω περίπτωση.

Επειδή, οι νόμοι του κράτους μας υπάρχουν για να εφαρμόζονται και όχι να παραμένουν ανενεργοί, σαν «ακάλυπτες νομικές επιταγές».

Επειδή, οι υπαίτιοι εγκληματικών πράξεων πρέπει να ανευρίσκονται και να τιμωρούνται αναλόγως.

Επειδή, έχουν διαπραχθεί ιδιαιτέρως σοβαρά ποινικά αδικήματα, από κυβερνητικούς αξιωματούχους.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Την άμεση και χωρίς αναβολή εξέτασης της παρούσης, καθώς επίσης θεωρώ ότι πρέπει να εφαρμοστούν κατά την κρίση Σας, το άρθ. 29 ΚΠΔ και επ., καθώς και ότι άλλο κρίνεται σκόπιμο, εξαιτίας της σοβαρότητας του θέματος, έρευνα προς τιμωρία των υπευθύνων και παραδειγματισμό, καθόσον είναι πασίδηλη η αδράνεια και οι παραλείψεις των αρμοδίων υπευθύνων, οι οποίες ανά πάσα στιγμή μπορεί και πάλι να επαναληφθούν και να πλήξουν έννομα αγαθά.

Συνημμένα (2)

1. Μηνυτήρια Αναφορά μου στον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, με αρ. πρωτ. 26502, τις 30 Ιουλίου 2018,

2. Τεχνική Έκθεση Πραγματογνώμονα από 17 Αυγούστου 2018

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Αιτών

Παναγιώτης Δ. Σταμάτης

 

ΣΧΕΤΙΚΑ

update

Νέες μηνύσεις για την τραγωδία στο Μάτι: 16 συγγενείς 8 θυμάτων, κατά Καπάκη, Δούρου, Ψινάκη και Μπουρνούς, των αρμόδιων αξιωματικών του πυροσβεστικού Σώματος, της ΕΛΑΣ και του Λιμενικού Σώματος της περιοχής της Ραφήνας και του Μαραθώνα.

 

περισσότερα εδώ και εδώ 

10 comments on “Πυρκαγιά Μάτι: Αίτημα προς την Ολομέλεια των Εφετών του Εφετείου Αθηνών

 1. Το σύστημα που έβλεπε το Μάτι να καίγεται
  03/09/2018

  Μία ημέρα μετά τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι εγκρίθηκε, κατά τραγική σύμπτωση, από την Περιφέρεια Αττικής η πληρωμή 24.800 ευρώ για τη συντήρηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Πυροπροστασίας και Πυρόσβεσης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

  Πρόκειται για ένα σύστημα, που είναι γνωστό σε λίγους και το οποίο παρέχει στον κάτοχό του υπηρεσίες για την αντιμετώπιση, την πρόληψη και τη διαχείριση πυρκαγιών. Το ηλεκτρονικό αυτό σύστημα, το οποίο βασίζεται σε σύγχρονο λογισμικό, βρίσκεται σε λειτουργία αλλά μάλλον δεν προσφέρει πολλά πράγματα, πιθανότατα διότι δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ οι δυνατότητές του.

  Αγοράστηκε πριν από περίπου 10 χρόνια με χρήματα από ΕΣΠΑ αλλά ποτέ δεν αναπτύχθηκε, προκειμένου να αξιοποιηθεί σε περίπτωση εκτεταμένης καταστροφής, όπως ήταν αυτή της 23ης Ιουλίου.

  Αυτό το συμπέρασμα συνάγεται από το γεγονός ότι τα στελέχη της Περιφέρειας φαίνεται ότι δεν είχαν έγκαιρη εικόνα για την εξέλιξη των πρόσφατων πυρκαγιών στην ανατολική Αττική. Σύμφωνα με έγγραφα που βρίσκονται στη διάθεση της HuffPost Greece, η διακήρυξη για την ετήσια συντήρηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Πυροπροστασίας και Πυρόσβεσης έγινε στις 9 Ιουλίου 2018 και μία ημέρα μετά τη φονική πυρκαγιά, στις 24 Ιουλίου εγκρίθηκε η πίστωση ύψους 24.800 ευρώ για το σκοπό αυτό. Το θέμα είναι, όπως λένε αρμόδιες πηγές, ότι τα χρήματα αυτά μάλλον δεν πιάνουν ιδιαίτερα τόπο, καθώς το σύστημα υπολειτουργεί.

  Η ιστοσελίδα στην οποία παρουσιάζεται το σύστημα είναι η politikiprostasia-naaa.gr. Σε αυτήν περιγράφεται το τι είναι: «Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα στο οποίο συνδυάζονται όλες οι προηγμένες τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών. Χρησιμοποιείται όχι μόνο κατά την διάρκεια των καταστροφών αλλά και για την πρόληψη και την σχεδίαση αντιμετώπισης».

  Στην ίδια σελίδα αναφέρεται ο σκοπός χρήσης του: «Το Σύστημα Διαχείρισης Καταστροφών δημιουργήθηκε για να βοηθήσει στην συστηματική πρόβλεψη και αντιμετώπιση καταστροφών χρησιμοποιώντας μέσα προηγμένης τεχνολογίας και λογισμικού. Να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στην αντιμετώπιση των καταστροφών».

  Παράλληλα, παρέχει μηχανισμούς ειδοποίησης για πυρκαγιές (ακόμα και με sms), ανιχνεύει δορυφορικά φωτιές, δίνει live εικόνα και διαθέτει λογισμικό, στο οποίο ο χειριστής βλέπει που βρίσκονται τα πυροσβεστικά οχήματα, οι πυροσβεστικοί κρουνοί και πολλά άλλα στοιχεία. Επίσης, κάνει προσομοίωση πυρκαγιάς, δηλαδή παρέχει πρόβλεψη για το πως θα κινηθεί η φωτιά.

  Τέλος περιγράφεται από ποιον χρησιμοποιείται: «Το σύστημα χρησιμοποιείται απο την Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής σαν διαχειριστή, απο τους Δήμους και τις Κοινότητες για την δική τους οργάνωση αντιμετώπισης των καταστροφών στο πλαίσιο διαχείρισης καταστροφών, απο τους πολίτες, τις επιχειρήσεις κ.λ.π. για την συλλογή πληροφοριών για τους κινδύνους που ενέχουν καταστροφές και την συμμετοχή τους σε εθελοντικές ομάδες και υπηρεσίες».

  Η HuffPost Greece ήρθε σε επικοινωνία με αρμόδια πηγή από την Περιφέρεια Αττικής, η οποία ανέφερε ότι «οι προδιαγραφές μπορεί να είναι υψηλές αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στην πράξη μπορούν να γίνουν όλα αυτά που περιγράφονται. Η ουσιαστική χρήση του συστήματος σήμερα σχετίζεται μόνο με τη χρήση πέντε καμερών, που δίνουν εικόνα από δάση. Την εικόνα αυτή τη βλέπει και η Πυροσβεστική, που έχει πρόσβαση στις κάμερες. Στις πρόσφατες φωτιές στην ανατολική Αττική το σύστημα δεν παρείχε καμία βοήθεια. Για να λειτουργήσει σωστά χρειάζονταν τουλάχιστον 30 κάμερες στην ανατολική Αττική. Είχε διερευνηθεί το κατά πόσο θα μπορούσε να λειτουργήσει πυρανίχνευση αλλά οι ειδικοί μας απάντησαν ότι αυτό δεν γίνεται στα δάση της ανατολικής Αττικής, διότι πρόκειται για περιοχές στις οποίες κινούνται αυτοκίνητα με αποτέλεσμα τα φώτα τους να ακυρώνουν τη χρήση του συστήματος».

  Στην ερώτηση γιατί εφόσον το σύστημα υπολειτουργεί η Περιφέρεια δίνει 24.800 ευρώ για τη συντήρησή του, η ίδια πηγή μας απάντησε: «Για την αγορά του Συστήματος είχε δοθεί ένα σημαντικό ποσό, κυρίως από χρήματα ΕΣΠΑ. Μας παρέχει έστω κάποιες μικρές δυνατότητες, όπως είναι η χρήση κάποιων καμερών. Γιατί να ακυρώσουμε τελείως τη λειτουργία του;».

  https://www.huffingtonpost.gr/entry/to-sestema-poe-evlepe-to-mati-na-kaiyetai_gr_5b8d53f4e4b0cf7b00385740

  • «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Πυροπροστασίας και Πυρόσβεσης στην Περιοχή της ΝΑ Ανατολικής Αττικής»

   Περιγραφή
   Στόχος του έργου είναι η αποτελεσματική προστασία της Αττικής από τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές), η ενίσχυση της αειφορικής διαχείρισης της περιοχής και η συμβολή στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην βιώσιμη ανάπτυξη της ορεινής περιοχής. Η περιοχή αυτή (ΝΑ συνολικής επιφάνειας 1.459 τ.χλμ.) καταστράφηκε σε σημαντικό βαθμό από πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2007 και 2008. Το έργο θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και ιδίως των δασικών πυρκαγιών που πιθανόν να εμφανισθούν στην περιοχή, διαφυλάττοντας το περιβάλλον αλλά και τις μοναδικές αισθητικές και φυσικές αξίες που φιλοξενεί η περιοχή του νομού Αττικής και συμβάλλοντας στην ολοκληρωμένη διαχείρισή της. Θα δημιουργήσει επίσης τις προϋποθέσεις για την αναβαθμισμένη διαχείριση κρίσεων και από άλλες φυσικές καταστροφές (σεισμούς κλπ), με τη βοήθεια κατάλληλων υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό, διαρθρώνεται σε ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρόληψης, Αντιμετώπισης και Ελέγχου Δασικών Πυρκαγιών στο σύνολο του νομού, με την υλοποίηση συντονισμένων δράσεων παρακολούθησης και διαχείρισης της ορεινής περιοχής, προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και ολοκληρωμένης προβολής της περιοχής.

   http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/OLOKLHRWMENO-SYSTHMA-DIAHEIRISHS-PYROPROSTASIAS-KAI-PYROSBESHS-STHN-PERIOHH-THS-NA-ANATOLIKHS-ATTIKHS

 2. ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ ΕΥΘΗΝΩΝ: Επιστολή Γκουρμπάτση προς το υπ. Προστασίας του Πολίτη για τη διερεύνηση πειθαρχικών ευθυνών δημοσίων λειτουργών

  Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2018, 17:11

  Ο Ανδριανός Γκουρμπάτσης, τεχνικός σύμβουλος των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι για την αγωγή που έχουν υποβάλλει κατά του δημοσίου, ο οποίος εξέδωσε το πρόσφατο πόρισμα για την πυρκαγιά, σε ανοιχτή επιστολή του προς την υπουργό και την υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη ζητάει να διενεργηθεί διοικητική έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες της εθνικής τραγωδίας που να περιλαμβάνει και τις τυχόν πειθαρχικές ευθύνες αρμοδίων οργάνων της Δημόσιας Διοίκησης.

  Ακολουθεί η επιστολή:

  «Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2018

  ΠΡΟΣ: 1) Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Όλγα Γεροβασίλη
  2) Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Κατερίνα Παπακώστα

  ΘΕΜΑ: ”Διενέργεια ΕΔΕ για την εθνική τραγωδία στο Ν. Βουτζά – Μάτι από την πυρκαγιά της 23
  Ιουλίου 2018”

  Αξιότιμες Κες Υπουργέ και Υφυπουργέ,

  Παρήλθε μέχρι σήμερα μεγάλο χρονικό διάστημα 40 ημερών από την καταστροφική πυρκαγιά της
  23ης Ιουλίου 2018, κατά την οποία από σοβαρά και εγκληματικά λάθη, πράξεις και παραλείψεις οργάνων της Δημόσιας Διοίκησης, όπως της ΓΓΠΠ, του ΠΣ, της ΕΛ.ΑΣ, της Περιφέρειας Αττικής και των αρμοδίων Δήμων κ.α. 98 συνάνθρωποί μας οδηγήθηκαν στο θάνατο και ένας μεγάλος αριθμός τραυματίστηκε σοβαρά.

  Δυστυχώς οι αρμόδιοι τότε και ήδη πρώην υπουργοί δεν έπραξαν το αυτονόητο νομικά και ηθικά εκ
  της αρμοδιότητάς τους για την μεγαλύτερη τραγωδία στην ελληνική ιστορία σε θύματα από πυρκαγιά. Να
  παραγγείλουν, δηλαδή τη Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης να διενεργήσει διοικητική έρευνα για
  να διακριβώσει τα αίτια και τους υπεύθυνους της τραγωδίας αυτής, όπως ανάλογα είχε συμβεί το 2009 με την καταστροφή από πυρκαγιά της Βορειοανατολικής Αττικής.

  Όπως πολύ καλά γνωρίζετε η ποινική έρευνα που παραγγέλθηκε από την Εισαγγελέα του Αρείου
  Πάγου προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και η οποία ήδη είναι σε εξέλιξη, είναι εντελώς
  ανεξάρτητη από μια παράλληλη για την ίδια υπόθεση διοικητική εξέταση, αφού είναι διαφορετικό το είδος
  των ενδεχόμενων ευθυνών που στοχεύουν και αποσκοπούν από άλλη οπτική γωνία στη διακρίβωση των
  αιτίων που οδήγησαν στο θάνατο τα 98 θύματα.

  Είναι δυνατόν πειθαρχικά υπεύθυνα όργανα της Δημόσιας Διοίκησης για την ως άνω θανατηφόρα πυρκαγιά να μην είναι και ποινικά. Εξάλλου στρεβλώσεις και αρρυθμίες του μηχανισμού πολιτικής προστασίας που συνέβαλαν στην ως άνω καταστροφή και στις επιπτώσεις αυτής και που πρέπει να αναδειχθούν από τη διοικητική έρευνα, να μην είναι ταυτόχρονα και ποινικά αξιόλογες.

  Κατόπιν των ανωτέρω και υπό την ιδιότητα του Τεχνικού Συμβούλου, αν δεν πιστεύετε και εσείς ότι
  όλα πήγαν καλά, παρακαλώ ν΄ ασκήσετε εσείς την εκ των αρμοδιοτήτων σας νομική αλλά και ηθική
  υποχρέωση απέναντι στους πολίτες της Χώρας και τους συγγενείς των θυμάτων να παραγγείλετε έστω
  και σήμερα την Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης να διενεργήσει διοικητική έρευνα για τα
  αίτια και τις συνθήκες της εθνικής τραγωδίας και τις τυχόν πειθαρχικές ευθύνες αρμοδίων οργάνων
  της Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου οι όποιες στρεβλώσεις και αρρυθμίες να διορθωθούν και να μην
  επαναληφθούν στο μέλλον με αντίστοιχα αποτελέσματα. Η συνεχιζόμενη εκ μέρους σας παράλειψη
  εντολής διενέργειας ΕΔΕ υποκρύπτει σκοπιμότητα συγκάλυψης ευθυνών των υπαιτίων για την εθνική
  τραγωδία.

  Με τιμή

  Ανδριανός Γκουρμπάτσης
  Αντιστράτηγος – Υπαρχηγός ΠΣ, ε.α, Νομικός

  https://www.zougla.gr/greece/article/epistoli-gourmpatsi-pros-to-ip-prostasias-tou-politi-gia-ti-dierevnisi-pi8arxikon-ef8inon-dimosion-litourgon

 3. Τρίτη, 31-Ιουλ-2018 00:23

  Λέανδρος Ρακιντζής: Η Ολομέλεια του Εφετείου Αθηνών να αναλάβει την έρευνα για το Μάτι

  Του Λέανδρου Ρακιντζή

  Μετά την πρωτοφανή τραγωδία της πυρκαγιάς στο Μάτι τόσο σε αριθμό θυμάτων -κυριολεκτικά εκατόμβη- όσο και τις απίστευτες τηλεοπτικά μεταδιδόμενες σκηνές εγκλωβισμού και θανάτου αθώων ανθρώπων κυρίως όμως μικρών παιδιών ακόμη και νηπίων. Ως και τις ηρωικές προσπάθειες διασώσεως των θυμάτων από εθελοντές, που απέδειξαν, ότι υπάρχει ακόμα φιλότιμο στις λαϊκές τάξεις και όχι στις κυβερνητικές, ήλθε η ώρα της αναζητήσεως παντός είδους ευθυνών. Κι αυτό ώστε αργότερα να αποδοθούν οι ανάλογες κυρώσεις αρμοδίως, δηλαδή οι μεν πολιτικές από τον ελληνικό λαό, οι δε ποινικές από τα αρμόδια δικαστήρια και οι διοικητικές κατά την πειθαρχική διαδικασία.

  Εκείνο που θα μείνει στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού είναι η μετά την τραγωδία συμπεριφορά των μελών της κυβέρνησης και ιδίως του κ. Τόσκα, ο οποίος δεν επέμεινε στην παραίτησή του ούτε ζήτησε συγγνώμη από τον ελληνικό λαό και από τους οικείους των θυμάτων. Και στις συνεντεύξεις του, απολογούμενος ατόπως κατά στρατιωτική έκφραση, με επιμονή ισχυρίσθηκε ότι υπάρχουν σχέδια για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Όπως και ότι όλες οι υπηρεσίες της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, που υπάγονται σ’ αυτόν, λειτούργησαν βάσει αυτών τέλεια και απέδωσε την τραγωδία σε άλλους εξωγενείς μη προβλέψιμους παράγοντες, όπως οι ακραίες καιρικές συνθήκες και τα αυθαίρετα, που ασφαλώς έπρεπε να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση των σχεδίων.

  Επίσης, μου είναι ακατανόητη η κυνική και αλαζονική συμπεριφορά κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησης, που επιτίθενται κατά των οικείων των θυμάτων και κατηγορούν συλλήβδην τους κατοίκους στο Μάτι, ότι είναι υπαίτιοι για την επέκταση της τραγωδίας, ίσως γιατί νομίζουν, ότι η επίθεση είναι η καλύτερη άμυνα.

  Η αναζήτηση των ευθυνών απαιτεί μια μακροχρόνια επίμονη και εξειδικευμένη διαδικασία από τα κατάλληλα δικαστικά ανακριτικά και επιθεωρησιακά όργανα, που με τη βοήθεια των καταλλήλων πραγματογνωμόνων και τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας θα συλλέξουν το αποδεικτικό υλικό. Υλικό που θα περιλαμβάνει τις καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων, που θα είναι καθοριστικές για τη συμπεριφορά κάποιων υπαιτίων οργάνων, ως και το άφθονο τηλεοπτικό υλικό.

  Ούτως να σχηματιστεί μια πλήρης εικόνα για τα αίτια των πυρκαγιών, τη διαδρομή των γεγονότων, τι συνετέλεσε στον εγκλωβισμό των θυμάτων, τα αίτια του θανάτου ενός εκάστου, το γιατί δεν δόθηκαν εντολές εκκενώσεως της περιοχής, πράγμα πολύ εύκολο σήμερα με την κινητή τηλεφωνία και γιατί η αστυνομία έκλεισε τη λεωφόρο Μαραθώνος και άλλα σχετικά ερωτήματα που θα προκύψουν κατά την ανακριτική διαδικασία.

  Να συνέλθει αμέσως η Ολομέλεια του Εφετείου Αθηνών

  Επειδή υπάρχει καχυποψία ότι τα πορίσματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των άλλων οργάνων επιθεωρήσεως, που υπάγονται απευθείας στους πολιτικούς τους προϊσταμένους υπουργούς, είναι πιθανόν να στρογγυλευτούν ως προς τις ευθύνες των ανωτέρων τους ή των κυβερνητικών πολιτικών προσώπων. Όπως, εξάλλου, έχει γίνει σε άλλα πορίσματα φυσικών καταστροφών που η ευθύνη αποδόθηκε σε πρόσωπα μη προσκείμενα στο κυβερνητικό στρατόπεδο, η προκαταρκτική εξέταση που διεξάγεται από αντιεισαγγελέα πρωτοδικών θα συλλέξει μόνο ενδείξεις καθυστερώντας την κυρία ανάκριση.

  Γι’ αυτό προτείνω να συνέλθει αμέσως η Ολομέλεια του Εφετείου Αθηνών και να ορίσει εφέτη ανακριτή για τη διεξαγωγή των ανακρίσεων, τα πορίσματα δε του Συμβουλίου Εφετών θα είναι υπεράνω πάσης υποψίας, γιατί θα εκδοθεί από έμπειρους ανεξαρτήτους δικαστές με τη βοήθεια εμπείρων και ιδιωτών πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων και τη συμπαράσταση της πολιτικής αγωγής από τις οικογένειες των θυμάτων.

  Οι ευθύνες είναι πολιτικές για τα πολιτικά πρόσωπα, ποινικές για τους δράστες των εμπρησμών και πειθαρχικές για όσους υπέχουν πειθαρχική ευθύνη. Όχι όμως της παραβάσεως καθήκοντος για κάποια πολιτικά και ενδεχομένως υπηρεσιακά όργανα. Διότι το αδίκημα της παραβάσεως καθήκοντος απαιτεί υπερχειλή δόλο και όχι αμέλεια που επέδειξαν κατά την εκτέλεση ή μη των καθηκόντων τους.

  Πολιτική ευθύνη σημαίνει παραίτηση του αναλαμβάνοντος την ευθύνη πολιτικού προσώπου από την κυβερνητική θέση που κατέχει επειδή άλλως είναι κενή περιεχομένου χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Άλλωστε η πολιτική ευθύνη ενυπάρχει στο ισχύον πολιτικό σύστημα και κρίνεται στις επόμενες εκλογές, που κατά τα φαινόμενα θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας για να μειωθούν οι δυσμενείς εντυπώσεις από την τραγωδία.

  Συνεπώς ο κ. Τσίπρας με την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης όχι μόνο έπραξε το αυτονόητο, αλλά κάλυψε τους υπευθύνους υπουργούς τους που εάν τους είχε αποπέμψει για ανικανότητα θα είχε παραδεχτεί την ανεπάρκεια της κυβέρνησής του που την κάλυψε με την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης.

  Η πιο ανησυχητική όμως ένδειξη για την μη αλλαγή νοοτροπίας κάποιων φανατικών κυβερνητικών οπαδών είναι το μετά επιτάσεως προβαλλόμενο επιχείρημα ότι και οι άλλοι τα ίδια έκαναν, εννοώντας τις πυρκαγιές της Ηλείας σαν οι εθνικές συμφορές να είναι ΠΡΟ-ΠΟ και να σημειώνομε “Χ”. Εκτός του ότι οι πυρκαγιές στην Ηλεία ήταν πολύ μεγαλύτερης εκτάσεως, εφαρμόσθηκε για την κατάσβεσή της συγκεκριμένο σχέδιο και οι νεκροί ήταν πολύ λιγότεροι.

  Ως προς τις ποινικές ευθύνες δεν έχει συλληφθεί ακόμα ο ή οι εμπρηστές, αλλά κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες πρόκειται περί ενός εμπρηστή από αμέλεια στην Πεντέλη.

  Ως προς τις περιφράξεις των παραλιών και των εξόδων στη θάλασσα κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται περί παλαιών αξιοποίνων πράξεων, που έχουν ήδη παραγραφεί.

  Για τις πειθαρχικές ευθύνες οργάνων της αστυνομίας, πυροσβεστικής και τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να αναμένομε τις προτάσεις των Ε.Δ.Ε. που θα διαταχθούν, αλλά ασφαλώς θα έχομε αποκεφαλισμούς ηγεσιών, που είναι αναλώσιμοι.

  Τελειώνοντας θέλω να εξάρω τις μέχρις αυτοθυσίας ηρωικές προσπάθειες των μελών της πυροσβεστικής, αστυνομίας και των εθελοντών και να εκφράσω στα μέλη των οικογενειών των θυμάτων τη βαθιά μου λύπη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

  * Ο κ. Λέανδρος Ρακιντζής είναι Αρεοπαγίτης Ε.Τ., πρώην Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης

  http://www.capital.gr/arthra/3307977/i-olomeleia-tou-efeteiou-athinon-na-analabei-tin-ereuna-gia-to-mati

 4. ΤΕΛΙΚΑ ΟΥΤΕ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ Η ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΟΥΤΕ Η ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΑΤΙΟΥ.

  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΑΤΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΘΕΤΙΔΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΡΓΥΡΑ ΑΚΤΗ (ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ) ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 1.300 ΜΕΤΡΩΝ 6 ΜΙΚΡΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ 2 ΔΡΟΜΟΙ, ΗΤΟΙ ΑΝΑ 160Μ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ. ΣΕ ΑΥΤΑ ΑΝ ΠΡΟΣΘΕΣΟΥΜΕ ΤΑ ΑΔΟΜΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ΤΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΙΜΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ, ΦΘΑΝΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟ 20 ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΗΤΟΙ ΑΝΑ 65 ΜΕΤΡΑ.
  ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΓΚΛΩΒΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΡΓΥΡΑ ΑΚΤΗ (36 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ) ΗΤΑΝ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 20ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΗΤΑΝ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΦΤΑΣΕ Η ΦΩΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ.
  ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ.
  ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΗΚΑΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ (ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ) ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΕΡΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΓΚΛΩΒΙΣΤΗΚΑΝ ΑΛΛΑ ΕΦΤΑΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΓΚΡΕΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΟΛΗ Η ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΓΥΡΑ ΑΚΤΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΡΑΦΗΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΡΥΜΝΗ.

  https://www.facebook.com/groups/908029446047098/permalink/917177288465647/

 5. Επιστολή-«καταπέλτης» για το Μάτι σε Γεροβασίλη – Παπακώστα: Συγκαλύπτετε έγκλημα!

  03/09/2018

  Ο αντιστράτηγος ε.α. Ανδριανός Γκρουρμπάτσης διενήργησε πραγματογνωμοσύνη και αυτοψία στο Μάτι – Επισημαίνει ότι δεν έχει ακόμα διαταχθεί ΕΔΕ, γράφοντας στη νέα ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: «Αν δεν πιστεύετε και εσείς ότι όλα πήγαν καλά, παρακαλώ να ασκήσετε εσείς την εκ των αρμοδιοτήτων σας νομική, αλλά και ηθική υποχρέωση απέναντι στους πολίτες της χώρας και τους συγγενείς των θυμάτων»

  Επιστολή-«καταπέλτη» προς την ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη απέστειλε ο αντιστράτηγος ε.α Ανδριανός Γκουρμπάτσης, με αφορμή την παράλειψη εντολής διενέργειας ΕΔΕ για τη φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου στο Μάτι, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 98 άνθρωποι.

  Ο αντιστράτηγος διενήργησε πραγματογνωμοσύνη και αυτοψία κατ’ εντολήν δύο οικογενειών θυμάτων, με πληρεξούσιο δικηγόρο τον Αντ. Φούσσα. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Γκουρμπάτσης ζητά να διενεργηθεί άμεσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

  Όπως τονίζει σε ανοιχτή επιστολή του προς την υπουργό Προστασίας του Πολίτη Όλγα Γεροβασίλη και την υφυπουργό Κατερίνα Παπακώστα, «η συνεχιζόμενη εκ μέρους σας παράλειψη εντολής διενέργειας ΕΔΕ υποκρύπτει σκοπιμότητα συγκάλυψης ευθυνών των υπαιτίων για την εθνική τραγωδία».

  Ο κ. Γκουρμπάτσης ήταν αυτός που συνέταξε για λογαριασμό των δύο οικογενειών και το πόρισμα-«κόλαφο», που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, καταγγέλλοντας σοβαρά και εγκληματικά λάθη, πράξεις και παραλείψεις αρμόδιων οργάνων.

  «Παρήλθε μέχρι σήμερα μεγάλο χρονικό διάστημα 40 ημερών από την καταστροφική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018, κατά την οποία από σοβαρά και εγκληματικά λάθη, πράξεις και παραλείψεις οργάνων της Δημόσιας Διοίκησης, όπως της ΓΓΠΠ, του ΠΣ, της ΕΛ.ΑΣ, της Περιφέρειας Αττικής και των αρμοδίων Δήμων κ.α. 98 συνάνθρωποί μας οδηγήθηκαν στον θάνατο και ένας μεγάλος αριθμός τραυματίστηκε σοβαρά. Δυστυχώς οι αρμόδιοι τότε και ήδη πρώην υπουργοί δεν έπραξαν το αυτονόητο νομικά και ηθικά εκ της αρμοδιότητάς τους για τη μεγαλύτερη τραγωδία στην ελληνική ιστορία σε θύματα από πυρκαγιά. Να παραγγείλουν, δηλαδή, στη Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης να διενεργήσει διοικητική έρευνα για να διακριβώσει τα αίτια και τους υπεύθυνους της τραγωδίας αυτής, όπως ανάλογα είχε συμβεί το 2009 με την καταστροφή από πυρκαγιά της Βορειοανατολικής Αττικής» αναφέρει χαρακτηριστικά.

  Σύμφωνα με τον κ. Γκουρμπάτση, η ποινική έρευνα που παραγγέλθηκε από την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, και η οποία ήδη είναι σε εξέλιξη, είναι εντελώς ανεξάρτητη από μια παράλληλη για την ίδια υπόθεση διοικητική εξέταση, αφού είναι διαφορετικό το είδος των ενδεχόμενων ευθυνών που στοχεύουν και αποσκοπούν από άλλη οπτική γωνία στη διακρίβωση των αιτίων που οδήγησαν στο θάνατο τα 98 θύματα.

  Και συνεχίζει: «Είναι δυνατόν πειθαρχικά υπεύθυνα όργανα της Δημόσιας Διοίκησης για την ως άνω θανατηφόρα πυρκαγιά να μην είναι και ποινικά. Εξάλλου στρεβλώσεις και αρρυθμίες του μηχανισμού πολιτικής προστασίας που συνέβαλαν στην ως άνω καταστροφή και στις επιπτώσεις αυτής και που πρέπει να αναδειχθούν από τη διοικητική έρευνα, να μην είναι ταυτόχρονα και ποινικά αξιόλογες. Αν δεν πιστεύετε και εσείς ότι όλα πήγαν καλά, παρακαλώ να ασκήσετε εσείς την εκ των αρμοδιοτήτων σας νομική αλλά και ηθική υποχρέωση απέναντι στους πολίτες της χώρας και τους συγγενείς των θυμάτων, να παραγγείλετε έστω και σήμερα τη Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης να διενεργήσει διοικητική έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες της εθνικής τραγωδίας και τις τυχόν πειθαρχικές ευθύνες αρμοδίων οργάνων της Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου οι όποιες στρεβλώσεις και αρρυθμίες να διορθωθούν και να μην επαναληφθούν στο μέλλον με αντίστοιχα αποτελέσματα».

  Εν τω μεταξύ, αίτημα στην Ολομέλεια του Εφετείου της Αθήνας να οριστεί ειδικός εφέτης που θα αναλάβει, λόγω της σοβαρότητας του θέματος, την έρευνα για το τις φταίει για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι στις 23 Ιουλίου, υπέβαλε εν αποστρατεία αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού. Η αίτηση για σύγκληση της Ολομέλειας υποβλήθηκε από τον Παναγιώτη Σταμάτη, ο οποίος επικαλείται τη σοβαρότητα του θέματος, καθώς και την πρόδηλη αδράνεια και τις παραλείψεις των υπευθύνων, όπως αναφέρει.

  https://www.protothema.gr/greece/article/817866/epistoli-katapeltis-gia-to-mati-se-gerovasili-papakosta-sugaluptete-eglima/

 6. Είναι μόνο 99 οι νεκροί στο Μάτι; Τί περιέχουν οι 8 σάκοι στο νεκροτομείο του Σχιστού; Ταυτοποιήθηκαν οδηγοί κι επιβάτες των 1.000 καμένων αυτοκινήτων;

  14/09/2018

  Καταρχήν, οφείλουμε να ξεκινήσουμε με κάποιες επισημάνσεις διαπιστωτικού χαρακτήρα. Το πρώτο, ότι η πυροσβεστική δια της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού, έχει
  ανακοινώσει μέχρι σήμερα τους ταυτοποιημένους νεκρούς από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι και σ’ αυτούς αθροίζονται κάθε τόσο με μακάβριο τρόπο, οι βαριά τραυματισμένοι που κατέληξαν στα νοσοκομεία.

  Ποτέ δεν έχει γίνει λόγος για ακριβή συνολικό αριθμό νεκρών της τραγωδίας. Γύρω από αυτό τον αριθμό, στήθηκε εξαρχής ένα ακατανόητο επικοινωνιακού χαρακτήρα αλγοριθμικό παιχνίδι, ενώ η σχετική έρευνα διεξάγεται σε περίκλειστο περιβάλλον μυστικότητας, από μια υπηρεσία που είναι εξ αντικειμένου αναρμόδια. Γιατί;

  Το δεύτερο, καθώς ποτέ δεν υπήρξαμε θύματα ή προαγωγοί θεωριών συνομωσιολογικών σκέψεων ή θεωρημάτων, αποδεχόμαστε το αξίωμα πως οι νεκροί δεν μπορούν να κρυφτούν. Αφού όμως είναι το ερώτημα οι νεκροί δεν κρύβονται, γιατί δεν ανακοινώνουν δημόσια τον τελικό αριθμό των θυμάτων σχεδόν δύο μήνες μετά τον εθνικό ορυμαγδό;

  Θυμίζουμε επίσης ότι το bloko.gr ιχνηλατώντας πάνω σε παραδοσιακά δοκιμασμένες για την αξιοπιστία κι εγκυρότητα τους πηγές, είχε γράψει λίγες ώρες μετά την φριχτή λεηλασία ψυχών ότι υπάρχουν 160 αγνοούμενοι και τις επόμενες ημέρες γράφαμε για 130. Τί είχε συμβεί; Από την συγκριτική ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν κάποιες διπλοεγγραφές, κάποιοι άλλοι είχαν μεταφερθεί σε νοσοκομεία για τις πρώτες βοήθειες, ενώ υπήρξαν και κάποιοι που βρέθηκαν αλλά δεν είχε δηλωθεί ο εντοπισμός τους. Ωστόσο, ο αριθμός 130 -με άγνωστα ομολογουμένως στοιχεία καθορισμού- έκτοτε δεν αλλοιώθηκε εκ νέου.

  Τις τελευταίες ημέρες ωστόσο, το bloko.gr έγινε αποδέκτης πληροφοριών για 8 σάκους που φυλάσσονται στα ψυγεία του νεκροταφείου Σχιστού, τα οποία μάλιστα φυλάσσονται σε 24ωρη βάση από αστυνομικούς της διεύθυνσης Πειραιά. Αργά χθες το βράδυ, ενημερωθήκαμε από υψηλόβαθμες πηγές, ότι μόλις χθες δόθηκε εντολή λήξης της φρούρησης από το πλήρωμα κάθε φορά ενός περιπολικού, χωρίς να γνωρίζουμε ή να εξηγηθεί, εάν η απόφαση αυτή υπαγορεύτηκε από κάποια εισαγγελική αρχή που ζήτησε την αστυνομική παρουσία, ή οι δικές μας επικοινωνίες και το έκδηλο ενδιαφέρον για το περιεχόμενο των σάκων, οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

  Σε όλες τις επικοινωνίες μας, κάναμε γνωστές τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το περιεχόμενο των 8 αυτών σάκων, ήταν οστά και βιολογικό υλικό από ανεξακρίβωτο αριθμό ΑΤΑΥΤΟΠΟΙΗΤΩΝ με τη μέθοδο του DNA νεκρών. Το ερώτημα που θέσαμε σε όλους τους συνομιλητές ήταν εάν αυτό αληθεύει, αναφορικά με το περιεχόμενο των σάκων δηλαδή, ή ποιο τελικά είναι το μυστικό τους και γιατί η φύλαξη τους. Περιέχουν οστά και DNA ανθρώπων ή κάτι άλλο, όπως για παράδειγμα από μέλη του ζωικού βασιλείου που κι αυτά κάηκαν. Απάντηση τελικά δεν λάβαμε.

  Οι σάκοι αυτοί, για όποιον δεν έχει εικόνα της μορφής τους, αποτελούν παρασκευαστικό προϊόν πεπιεσμένου χαρτιού και έχουν χειρολαβές. Χωρούν στο εσωτερικό έναν αρτιμελή άνθρωπο, κάτι σαν σλίπινγκ μπανγκ δηλαδή και σφραγίζονται με φερμουάρ για να μην είναι ορατό το μακάβριο περιεχόμενο τους.

  Αναφέρουμε επίσης δύο άγνωστες περιπτώσεις τρόπου ταυτοποίησης νεκρών, για να γίνει κατανοητό ότι μπορεί ακόμη και σήμερα να μην υπάρχουν αναζητούμενοι νεκροί. Η πρώτη περίπτωση αφορά σε ηλικιωμένο, ο οδοντίατρος του οποίου επικοινώνησε 15 ημέρες μετά την τραγωδία και είπε ότι ο συγκεκριμένος άνδρας αποτελούσε τακτικό πελάτη και πως μετά την φωτιά δεν έχει δώσει σημάδι ζωής. Είπε επίσης ότι έχει την οδοντοστοιχία του. Με βάση αυτή, έγινε η σύγκριση DNA και διαπιστώθηκε πως ήταν μεταξύ των νεκρών στους σάκους που δεν είχαν ταυτοποιηθεί.

  Άλλη περίπτωση αφορά σε άλλον άνδρα, μία συγγενής του οποίου επικοινώνησε με τις αρχές από το εξωτερικό όπου διαμένει μόνιμα και δήλωσε ότι ο άνθρωπος αυτός είχε εξοχικό στο Μάτι και πως έχει πολλές ημέρες να επικοινωνήσει μαζί του. Έτσι έγινε κι αυτή η ταυτοποίηση.

  Σημειώνουμε επίσης πως οι σάκοι μεταφέρθηκαν από πυροσβέστες της ΕΜΑΚ στους νεκροθαλάμους ψυγεία του νεκροταφείου του Σχιστού, έχοντας συγκεντρώσει από διάσπαρτους χώρους οστά και απανθρακωμένα μέλη. Θυμίζουμε τέλος, ότι σε ένα από τους σάκους -όχι τους 8 εναπομείναντες- που μεταφέρθηκαν στο νεκροτομείο και μετά από εξέτασε DNA, όπως είπε ο ιατροδικαστής κ. Νίκος Καρακούκης, περιείχαν γενετικό υλικό τριών διαφορετικών ανθρώπων.

  Συνεπώς το ερώτημα, αλλά ένα ερώτημα που παραμένει επιτακτικά ανοιχτό προς άμεση απάντηση, είναι ποιο το περιεχόμενο των σάκων, εάν πρόκειται για αταυτοποίητους ακόμη νεκρούς και σε πόσα διαφορετικά άτομα ή οτιδήποτε άλλο αντιστοιχούν. Μόνο έτσι θα κλείσει οριστικά ο κύκλος της ανείπωτης τραγωδίας.

  Τέλος, όπως είναι γνωστό, στο Μάτι κάηκαν 1.000 αυτοκίνητα;. Το ερώτημα που μπαίνει εάν έχει έστω ξεκινήσει η καταγραφή των αριθμών πλαισίου, ούτως ώστε ν’ αναζητηθούν οι ιδιοκτήτες και να δηλωθεί πόσοι ήταν μέσα σε αυτό, ή κοντά σε αυτό την ημέρα της φωτιάς και πού βρίσκονται τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι.

  Εύλογα ερωτήματα για τα οποία αναμένουμε πειστικές απαντήσεις από τις κρυψίνους ηγεσίες της πυροσβεστικής και του υπουργείου δημόσιας τάξης.

  του Γιώργου Καραϊβάζ

  http://www.bloko.gr/2018/09/99-8-1000.html

  • 4 νεκρούς “κρύβουν” οι σάκοι- “Αλχημείες” στα χρονολογικά δεδομένα καταγραφής της πυροσβεστικής ακόμη και για την έναρξη της φωτιάς!!!

   Την Παρασκευή το bloko.gr δημοσιοποίησε στοιχεία και πληροφορίες για το άγνωστο περιεχόμενο των 8 σάκων που φυλάσσονταν στο νεκροταφείο Σχιστού (ΕΔΩ) και το περιεχόμενο τους
   προέρχεται από ευρήματα οστά και DNA από την περιοχή της τραγωδίας στο Μάτι.

   Νεότερες πληροφορίες σημειώνουν ότι τελικά οι 4 από τους 8 σάκους περιλαμβάνουν ισάριθμους ανθρώπους. Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που απανθρακώθηκαν, έναν τρίτο άνδρα και τέλος μία γυναίκα, για την οποία οι ίδιες πηγές ενημέρωσης σημειώνουν πως πρόκειται για εκείνη που βρέθηκε στο Σούνιο.

   Σε ότι αφορά στην έρευνα των πραγματογνωμόνων που διόρισε ο εισαγγελέας κ. Ζαγοραίος, απ’ ότι φαίνεται τείνει προς το τέλος της και μάλλον το πόρισμα αναμένεται να υποβληθεί στο τέλος της εβδομάδας. Καλά ενημερωμένες πηγές του bloko.gr σημειώνουν ότι οι ελεγκτές, βρήκαν σημαντικές αποκλίσεις στις χρονολογικές καταγραφές συνολικής κίνησης και αντίδρασης των πυροσβεστικών δυνάμεων, γεγονός που διαπιστώνεται από την ανάλυση των τηλεματικών ιχνών στο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής που ελέγχεται από ιδιώτη, ενώ τρομερή εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως δύο μήνες μετά, δεν έχει συνταχθεί ακόμη το δελτίο πυρκαγιάς. Πολύ δε περισσότερο όταν ακόμη και η έναρξη της φωτιάς, φαίνεται να έχει καταγραφεί σε εσφαλμένο χρόνο!!!

   Γύρω από τη σύνταξη του, ήδη αναπτύσσεται μια έντονη φημολογία για άσκηση πιέσεων στον επικεφαλής αξιωματικό από τον πρώην αρχηγό της πυροσβεστικής να συντάξει το δελτίο με βάση την προφορική ενημέρωση αναφορικά με τον χρόνο ενημέρωσης κάθε οχήματος, άφιξης και αναχώρησης, αλλά όταν παρέλαβε τα scripta διαπίστωσε τρομερές αποκλίσεις.

   του Γιώργου Καραϊβάζ

   http://www.bloko.gr/2018/09/4_17.html

 7. O Πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας Γ. Λέων για τον αριθμό των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018

 8. Υπάρχει και άλλη μήνυση Στρέφεται κατά του πρωθυπουργού, κατατέθηκε από Πατρινό, διαβιβάστε στη Βουλή και στις 25 Σεπτεμβρίου 2018 ανακοινώθηκε στο Γ’ Θερινό Τμήμα.

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
  ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
  ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΣΤ΄
  Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018

  ΘΕΜΑΤΑ
  
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 
2. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Μ. Γεωργιάδη, σελ. 
3. Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και τον ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, την 21-09-2018: Ποινική δικογραφία που αφορά στον Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, ποινική δικογραφία που αφορά στους: α) Υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό και β) Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Παύλο Πολάκη και ποινική δικογραφία που αφορά στους διατελέσαντες Υπουργούς: α) Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Γιάννο Παπαντωνίου, β) Υπουργό Ανάπτυξης, Νικόλαο Χριστοδουλάκη και γ) Υφυπουργό Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Καλαφάτη, σελ. 
4. Επί διαδικαστικού θέματος, σελ.

  25/09/2018

  Στη Βουλή οι δικογραφίες για Μάτι, ΚΕΕΛΠΝΟ και Σκαραμαγκά
  https://www.liberal.gr/arthro/221440/politiki/2018/dikografies-kata-tsipra-gia-mati-alla-kai-polaki—xanthou-diabibastikan-sti-bouli.html

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.