Καταγγελία για την φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 : Οι Αρχές δεν δέχτηκαν αφιλοκερδή βοήθεια από αμερικάνικη επιστημονική ομάδα του Kent State University of Ohio

Κατόπιν σχετικής έκκλησης προς την Ομογένεια, τριμελής ομάδα του Πανεπιστημίου Kent State University of Ohio αποτελούμενη από τους Ερευνητές Aggeliki Barberopoulou, PhD Geophysicist και τους καθηγητές Andrew Curtis και Jacqueline Curtis, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει και το εργαστήριο GIS-Health & Hazards (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών- Υγεία και Κίνδυνοι), με χρόνια εμπειρία στις φυσικές καταστροφές και τον αντίκτυπο στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον, όπως και στην υγεία του κοινωνικού περιβάλλοντος, προσφέρθηκαν να προβούν, αφιλοκερδώς, σε εκπόνηση έρευνας πεδίου μέσω της λήψης γεωχωρικών δεδομένων για την αποτύπωση φυσικών ζημιών από τις φωτιές της 23ης Ιουλίου 2018. Στις 5 Σεπτεμβρίου, ο δήμαρχος Μαραθώνας, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους εκπροσώπους της επιστημονικής ομάδας στην Αθήνα, συμφώνησε ενθουσιασμένος να διεξαχθεί άμεσα η έρευνα, και προς τούτο, αφ’ ενός μεν αφίχθη στην Αθήναη κυρία Αγγελική Μπαρμπεροπούλου αφ’ ετέρου, διά της υπ’ αριθμό FedEx 782160020570 φορτωτικής αφίχθη στον αερολιμένα ο απαιτούμενος για την έρευνα εξοπλισμός. Τίποτα δεν έγινε όμως, διότι οι Αρχές δεν μπήκαν ακόμα στον κόπο να απαντήσουν στο αίτημα α) χορήγησης της απαιτούμενης άδειας λήψης δεδομένων στις ευαίσθητες περιοχές του Δήμου Μαραθώνα ή και της Ραφήνας, β) παροχής οχήματος μετά οδηγού και των απαιτουμένων καυσίμων για το ελάχιστο χρονικό διάστημα των πέντε ήμερων για την καταγραφή των ζημιών, γ) κάλυψης εξόδων επιστροφής του συστήματος καταγραφής στις ΗΠΑ, δεδομένου ότι η αποστολή του συστήματος από ΗΠΑ προς Ελλάδα προσφέρθηκε δωρεάν από το πανεπιστήμιο.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΙΟ ΠΑΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (χρονολογικά)

 

ΑΙΤΗΣΙΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

Υπ’ όψιν του Δημάρχου κυρίου Ηλία Ψηνάκη 

και της Γενικής Γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου                                       

 Αθήνα 5η Αυγούστου 2018

Κύριοι,

Εκπροσωπώντας μία ομάδα Ελλήνων και Αμερικανών  ερευνητών με χρόνια εμπειρία στις φυσικές καταστροφές και τον αντίκτυπο στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον όπως και στην υγεία του κοινωνικού περιβάλλοντος, οι οποίοι, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Κέντ Στέητ της πολιτείας Οχάιο (Kent State University of Ohio) και το εργαστήριο GIS – Health & Hazards (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών- Υγεία και Κίνδυνοι), προτίθενται να προβούν, αφιλοκερδώς, σε ἐκπόνηση της έρευνας πεδίου μέσω της λήψης γεωχωρικών δεδομένων γιά την αποτύπωση ζημιών στην Βορειοανατολική Αττική απο τις φωτιές της 23ης Ιουλίου 2018. 

Προς τούτο, για την υλοποίηση της έρευνας, απαιτείται, εάν σας είναι δυνατόν, να μας παρέχετε:

1ον την απαιτούμενη Άδεια λήψης δεδομένων στις ευαίσθητες περιοχές του Δήμου Μαραθώνα   

      ή και της Ραφήνας 

2ον Παροχή οχήματος μετά οδηγού και των απαιτουμένων καυσίμων για το ελάχιστο χρονικό
      διάστημα των (
5) πέντε ήμερων για την καταγραφή των ζημιών.

3ον τα έξοδα επιστροφής του συστήματος καταγραφής στις ΗΠΑ δεδομένου ότι η αποστολή
      απο ΗΠΑ προς Ελλάδα του συστήματος παρέχεται δωρεάν απο το πανεπιστήμιο.

4ον τα απαιτούμενα έξοδα διαμονής και διατροφής τριών (3) ερευνητών για διάρκεια πέντε
      ημερών. 

      ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΙΣ: Όλες οι δαπάνες θα είναι υπό την διαχείρισή σας διότι εμείς ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΜΟΙΒΗ απαιτούμε και ΟΥΔΕΝ χρηματικό ποσό επιθυμούμε να διαχειριστούμε. 

      Ευρισκόμενος στην διάθεσή σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση, στα τηλέφωνα …. αναμένω τις καθ’ υμάς ενέργειες προκειμένου να ενημερώσω, ευπροσώπως, την ομάδα των ερευνητών.                                      

Εν αναμονή, Διατελώ

         Μετά τιμής

Οδυσσέας Τηλιγάδας

Ηλ. Ταχ:  HYPERLINK “mailto:elas@otenet.gr” elas@otenet.gr 

 

 

ΑΙΤΗΣΙΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Κύριο Πέτρο Φιλίππου 

                                                                                                        Αθήνα 9η Αυγούστου 2018

Κύριε Φιλίππου,

Κατόπιν της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, επιθυμώ να σας γνωρίσω ότι εκπροσωπώ μία ομάδα Ελλήνων και Αμερικανών  ερευνητών με χρόνια εμπειρία στις φυσικές καταστροφές και τον αντίκτυπο στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον όπως και στην υγεία του κοινωνικού περιβάλλοντος, οι οποίοι, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Κέντ Στέητ της πολιτείας Οχάιο (Kent State University of Ohio) και το εργαστήριο GIS – Health & Hazards (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών- Υγεία και Κίνδυνοι), προτίθενται να προβούν, αφιλοκερδώς, σε ἐκπόνηση της έρευνας πεδίου μέσω της λήψης γεωχωρικών δεδομένων γιά την αποτύπωση ζημιών στην Βορειοανατολική Αττική απο τις φωτιές της 23ης Ιουλίου 2018. 

Προς τούτο, για την υλοποίηση της έρευνας, απαιτείται, εάν σας είναι δυνατόν, να μας παρέχετε:

1ον την απαιτούμενη Άδεια λήψης δεδομένων στις ευαίσθητες περιοχές του Δήμου
        Μαραθώνα ή και της Ραφήνας 

2ον  Παροχή οχήματος μετά οδηγού και των απαιτουμένων καυσίμων για το ελάχιστο χρονικό
      διάστημα των (5) πέντε ήμερων για την καταγραφή των ζημιών.         

3ον τα έξοδα επιστροφής του συστήματος καταγραφής στις ΗΠΑ δεδομένου ότι η αποστολή
      απο ΗΠΑ προς Ελλάδα του συστήματος παρέχεται δωρεάν απο το πανεπιστήμιο.         4ον τα απαιτούμενα έξοδα διαμονής και διατροφής τριών (3) ερευνητών για διάρκεια πέντε     
      ημερών. 

      ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΙΣ: Όλες οι δαπάνες θα τελούν υπό την διαχείρισή σας διότι εμείς ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΜΟΙΒΗ απαιτούμε και ΟΥΔΕΝ χρηματικό ποσό επιθυμούμε να διαχειριστούμε. 

     Ευρισκόμενος στην διάθεσή σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση, στα τηλέφωνα…..αναμένω τις καθ’ υμάς ενέργειες προκειμένου να ενημερώσω, ευπροσώπως, την ομάδα των ερευνητών.                                      

Εν αναμονή, Διατελώ

         Μετά τιμής

Οδυσσέας Τηλιγάδας

…. 10554 Αθήνα Ηλ. Ταχ:  elas@otenet.gr 

 

ΑΙΤΗΣΙΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων 

Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Υπ’ όψιν της Γενικής Διευθύντριας

κυρίας ΚΛΕΑΝΘΗ ΜΑΡΙΑΣ                                                                        

Αθήνα 14η Αυγούστου 2018

Κύριοι,

Εκπροσωπώντας μία ομάδα Ελλήνων και Αμερικανών  ερευνητών με χρόνια εμπειρία στις φυσικές καταστροφές και τον αντίκτυπο στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον όπως και στην υγεία του κοινωνικού περιβάλλοντος, οι οποίοι, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Κέντ Στέητ της πολιτείας Οχάιο (Kent State University of Ohio) και το εργαστήριο GIS – Health & Hazards (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών- Υγεία και Κίνδυνοι), προτίθενται να προβούν, αφιλοκερδώς, σε ἐκπόνηση της έρευνας πεδίου μέσω της λήψης γεωχωρικών δεδομένων γιά την αποτύπωση ζημιών στην Βορειοανατολική Αττική απο τις φωτιές της 23ης Ιουλίου 2018. 

Προς τούτο, για την υλοποίηση της έρευνας, απαιτείται, εάν σας είναι δυνατόν, να μας παρέχετε:

1ον την απαιτούμενη Άδεια λήψης δεδομένων στις ευαίσθητες περιοχές του Δήμου Μαραθώνα ή και της Ραφήνας καί

2ον Παροχή οχήματος μετά οδηγού και των απαιτουμένων καυσίμων για το ελάχιστο χρονικό διάστημα των (5) πέντε ήμερων για την καταγραφή των ζημιών.

3ον τα έξοδα επιστροφής του συστήματος καταγραφής στις ΗΠΑ δεδομένου ότι η αποστολή απο ΗΠΑ προς Ελλάδα του συστήματος παρέχεται δωρεάν απο το πανεπιστήμιο.

         ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΙΣ: Όλες οι δαπάνες θα είναι υπό την διαχείρισή σας διότι εμείς ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΜΟΙΒΗ απαιτούμε και ΟΥΔΕΝ χρηματικό ποσό επιθυμούμε να διαχειριστούμε. 

         Ευρισκόμενος στην διάθεσή σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση, στα τηλέφωνα…. αναμένω τις καθ’ υμάς ενέργειες προκειμένου να ενημερώσω, ευπροσώπως, την ομάδα των ερευνητών.                            
Εν αναμονή, 

Διατελώ

Μετά τιμής

Οδυσσέας Τηλιγάδας

….. Αθήνα Ηλ. Ταχ: elas@otenet.gr 

 

ΠΡΟΣ: 

Το ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διεύθυνση ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τηλ: 2132157500                                                            

e-mail: aps_ep@psnet.gr                                             

 Αθήνα 23η Αυγούστου 2018

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Προς 

Τον κύριο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Κύριοι,

Στον απόηχο της βιβλικής, καταστροφικής πυρκαγιάς στην Ανατολική Αττική και κατόπιν της εκκλήσεως των Πολιτικών Δυνάμεων της Χώρας προς τον απανταχού Ελληνισμό για συμπαράσταση στους πληγέντες, Αμερικανική  τριμελής ομάδα του Πανεπιστημίου Kent State University of Ohio αποτελούμενη από τους Ερευνητές Aggeliki Barberopoulou,  PhD Geophysicist και τους καθηγητές Andrew Curtis και Jacqueline Curtis, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει και το εργαστήριο GIS-Health & Hazards (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών- Υγεία και Κίνδυνοι), με χρόνια εμπειρία στις φυσικές καταστροφές και τον αντίκτυπο στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον, όπως και στην υγεία του κοινωνικού περιβάλλοντος, προτίθενται να προβούν, αφιλοκερδώς, σε εκπόνηση έρευνας πεδίου μέσω της λήψης γεωχωρικών δεδομένων για την αποτύπωση φυσικών ζημιών απο τις φωτιές της 23ης Ιουλίου 2018

Προς τούτο ο υπογράφων, ως εκπρόσωπός τους, απευθύνθηκα άμεσα προς τις αρμόδιες πολιτικές αρχές [Δήμο Μαραθώνος, Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.] προκειμένου να δοθεί η σχετική άδεια πραγματοποίησης της έρευνας, τα αποτελέσματα της οποίας θα σας κατατεθούν προς την υφ’ υμών επεξεργασία και αξιολόγηση.

Συνημμένα επισυνάπτονται οι σχετικές ενέργειες που εγένοντο προς τις αρμόδιες Πολιτειακές αρχές από τις οποίες ουδεμία απάντηση έχουμε λάβει μέχρι σήμερα.

Κατόπιν των ανωτέρω, υποβάλλουμε σήμερα και προς υμάς την παρούσα προκειμένου να δοθεί η σχετική άδεια στην ερευνητική ομάδα για να επιτελέσει το έργο της διότι άνευ της σχετικής αδείας δεν είναι δυνατή η έρευνα.

         Σημειωτέον, τα όργανα του Πανεπιστημίου τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την έρευνα βρίσκονται στο τελωνείο του αεροδρομίου και θα εκτελωνισθούν ιδίοις εξόδοις εφ’ όσον η ομάδα λάβει την σχετική άδεια.

Προς τούτο, για την υλοποίηση της έρευνας, απαιτείται, εάν σας είναι δυνατόν, να μας παρέχετε:

1ον την απαιτούμενη Άδεια λήψης δεδομένων στις ευαίσθητες περιοχές του Δήμου Μαραθώνα        
      ή και της Ραφήνας καί

2ον Παροχή οχήματος μετά οδηγού και των απαιτουμένων καυσίμων για το ελάχιστο χρονικό
      διάστημα των (
5) πέντε ήμερων για την καταγραφή των ζημιών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΙΣ: Όλες οι δαπάνες θα είναι υπό την διαχείρισή σας διότι εμείς ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΜΟΙΒΗ απαιτούμε και ΟΥΔΕΝ χρηματικό ποσό επιθυμούμε να διαχειριστούμε. 

  Επειδή η ομάδα θα επιστρέψει στην Αμερική το αργότερο μέχρι την 6η Σεπτεμβρίου 2018, τούτο σημαίνει ότι ο εναπομείνας χρόνος είναι ελάχιστος. Όθεν υποβάλλεται η παράκληση για τις δικές σας ενέργειες.

Ευρισκόμενος στην διάθεσή σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση, στα τηλέφωνακαι στο e-mail: elas@otenet.gr, διατελώ

         Μετά τιμής

Οδυσσέας Τηλιγάδας

…… Αθήνα Ηλ. Ταχ: elas@otenet.gr

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων  

Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Υπ’ όψιν της Γενικής Διευθύντριας

κυρίας ΚΛΕΑΝΘΗ ΜΑΡΙΑΣ

Αθήνα 20η Αυγούστου 2018

Κύριοι,

Παρελθόντος απράκτου του χρόνου από την ημερομηνία της υποβληθείσης αιτήσεώς μας [14η Αυγούστου 2018] με τα εν αυτή διαλαμβανόμενα, βρισκόμασθε στην δυσάρεστη θέση να εκφράσουμε την πλήρη απογοήτευσή μας προς τον εν γένει κρατικό μηχανισμό και τους χειρισθέντες την τραγική, για την κοινωνία, έκβαση του, εξ οιασδήποτε αιτίας και ευθύνης, γεγονότος των πυρκαγιών στην Ανατολική Αττική. 

Η αντιμετώπιση όμως της αφιλοκερδούς προσφοράς της συγκεκριμένης ερευνητικής ομάδας, αφ’ ενός μας εκθέτει προσωπικά δεδομένου ότι αναλάβαμε την υλοποίησή της έρευνας, κατόπιν προτροπής πρωτίστως του Δημάρχου Μαραθώνος, αφ’ ετέρου  καταδεικνύει και αποδεικνύει κυρίως, την αβελτηρία του υδροκέφαλου και αφερέγγυου κράτους, σε όλες τις εκφάνσεις αυτού, που δεν έχει την ευαισθησία, έστω, της ευπροσώπου αποποιήσεως μιάς ανιδιοτελούς προσφοράς, εκτός και εάν η απόλυτος σιγή των υπευθύνων, στους οποίους απευθυνθήκαμε, σκοπό έχει να κρύψει από τα μάτια της κοινωνίας τον «βασιλιά» που περιφέρει το σαρκίο του στα αποκαΐδια της ατυχούς περιοχής. Η κοινωνία όμως πλέον βλέπει ότι, «Ο βασιλιάς είναι γυμνός!!!»   

Επί τούτοις, εκφράζουμε την απέραντη λύπη μας προς πάντες τους εμπλεκομένους γνωρίζοντάς τους ότι, ατυχώς, τα προς έρευνα μηχανήματα, όπως σας είχα ενημερώσει τηλεφωνικώς, ευρίσκονται στην αποθήκη του αεροδρομίου και θα επιστραφούν στους αποστολείς των αφού, ένεκα της πλήρους αδιαφορίας των αρμοδίων, εξέλειπε και ο λόγος της εδώ παρουσίας των.

Μην ελπίζοντες σε περεταίρω ευοίωνες, για την έρευνα, εξελίξεις, διατελούμε

 Μετά τιμής

Ο εκπροσωπών

Οδυσσέας Τηλιγάδας

….Αθήνα Ηλ. Ταχ: elas@otenet.gr 

    

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Κύριο Πέτρο Φιλίππου 

Αγαπητέ κύριε Φιλίππου,

Κατόπιν της από 9ης Αυγούστου 2018 αποστολής της συγκεκριμένης κατωτέρω επιστολής μας με τα εν αυτή διαλαμβανόμενα, ΟΥΔΕΜΙΑ σχετική ενημέρωση έχουμε λάβει εκ μέρους σας μέχρι σήμερα.

Παρακαλώ να έχω τις θέσεις σας επί του θέματος της ερεύνης διότι έχω την υποχρέωση της ενημέρωσης των μελλών της ομάδας.

Επί τούτοις, ευρισκόμενος εν αναμονή διά τα καθ’ υμάς, διατελώ

         Μετά τιμής

         Οδυσσέας Τηλιγάδας

       …. Αθήνα Ηλ. Ταχ:  elas@otenet.gr 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.