Απόσπασμα κατεπείγουσας αναφοράς στον ΑΠ εν όψει της κύρωσης του πρωτοκόλλου ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ

Επειδή κάποιοι αναγνώστες μου ζήτησαν να “συρρικνώσω” κάπως την μηνυτήρια αναφορά που έστειλα εχθές στα χαράματα στον ΑΠ, ώστε να διαβαστεί ευκολότερα, έκανα ότι καλύτερο μπόρεσα για να τους ικανοποιήσω και το αποτέλεσμα είναι το ακόλουθο. Για να κατανοηθεί πιο εύκολα το περιεχόμενο, παρουσιάζω το κείμενο   από το τέλος προς την αρχή  (πρώτα τα δια ταύτα , μετά την τεκμηρίωση και στο τέλος τα πραγματικά περιστατικά που προηγήθηκαν ). Θυμίζω ότι το ΝΑΤΟ υπέγραψε σήμερα το Πρωτόκολλο ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας αλλά χωρίς τη κύρωσή του από την Ελλάδα, η συμφωνία των Πρεσπών δεν ισχύει και η διαδικασία ένταξης στο ΝΑΤΟ διακόπτεται, και διευκρινίζω ότι αν δεν συμβεί αυτό, αρμόδιο για την επίλυση των διαφορών θα είναι πια μόνο το διεθνές δικαστήριο της Χάγης.

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Επειδή σύμφωνα με την έννοια του μεν άρθρου 36 ΚΠοινΔικ καθιερώνεται η αρχή της αυτεπαγγέλτου ποινικής διώξεως η οποία μη υποκειμένη εις τύπον γίνεται άμα ο αρμόδιος εισαγγελεύς πληροφορηθεί την τέλεση του εγκλήματος, είτε κατόπιν μηνύσεως ή αναφοράς δημοσίας αρχής ή ιδιώτου (άρθρ. 37-40 και 42), είτε κατόπιν οιασδήποτε “άλλης ειδήσεως” όπως εξ ιδίων πληροφοριών ή ιδίας αντιλήψεως εξ επιστολής (και ανωνύμου έτι) ή και της κοινής φήμης όταν, εννοείται, εις την τελευταίαν αυτή περίπτωση έχει ο εισαγγελεύς σοβαρούς λόγους να πιστεύει ότι ετελέσθη έγκλημα (Μπουρόπουλος όπου ανωτ. σελ. 57) παθών εκ του οποίου, ειρήσθω, είναι παν πρόσωπον είτε νομικόν είτε φυσικόν, είτε ικανό προς καταλογισμόν είτε ακαταλόγιστον, το οποίον είναι φορεύς του εννόμου αγαθού, καθ’ ού στρέφεται η πράξη (Χωραφάς όπου ανωτ.)

Επειδή η έσχατη προδοσία ανήκει στα εγκλήματα που έχουν ως έννομο αγαθό το Δημοκρατικό Πολίτευμα που στηρίζεται στην αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, σύμφωνα με την οποία, κυρίαρχος είναι ο λαός και αυτός αποτελεί τη μόνη πηγή εξουσίας και το ανώτατο όργανο του κράτους και οι προσβολές του Πολιτεύματος είναι εξίσου σημαντικές είτε αφορούν το σύνολο των θεμελιωδών του θεσμών είτε και έναν μόνο από αυτούς.

Επειδή οι θεσμοί αυτοί καταλύονται όταν εξαφανίζεται το σύνολο των ιδιοτήτων των συγκεκριμένων κρατικών οργάνων που τους απαρτίζουν, αδρανοποιούνται όταν οι ιδιότητες και λειτουργίες των κρατικών οργάνων διατηρούνται σ΄αυτά μόνο τυπικά, αφού τους έχει αφαιρεθεί το ουσιαστικό τους νόημα και αλλοιώνονται όταν καταργούνται ορισμένες μόνο από τις ιδιότητες και λειτουργίες των κρατικών οργάνων, έτσι ώστε οι θεσμοί να χάνουν πια την αρχική τους μορφή με την οποία και προστατεύονται στον Ποινικό Κώδικα.

Επειδή βάσει του Συντάγματος, και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αποδίδονται ευθύνες για πράξεις εσχάτης προδοσίας και παραβίαση, με πρόθεση, του Συντάγματος. (‘Αρθρο 49Σ)

Επειδή η δέσμευση του νομοθέτη από το Σύνταγμα και της εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας από το Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη διαπίστωση της τυπικής έστω ισχύος του κράτους δικαίου

Επειδή τα Δικαστήρια, ενεργώντας υπεράνω των κομμάτων, δηλαδή υπεράνω και των επιλεγμένων υπό των ηγεσιών των κομμάτων βουλευτών (τους οποίους θέλοντας και μή, αναγκαστικά, ψήφισε ὁ Λαός), οφείλουν εκτός άλλων, να διαγιγνώσκουν κάθε προφανή δυσαρμονία τής βουλήσεως του Λαού προς την Κυβέρνηση την οποία στηρίζει μια τέτοια παράνομη Βουλή, ή προς απόφαση τής Κυβέρνησης ή τής παράνομης Βουλής, και να ακυρώνουν, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, τις σοβαρές αποφάσεις στις οποίες κατά πρόδηλο τρόπο διαφωνεί ο Λαός.

Επειδή ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΟ και η αφοσίωση στην πατρίδα και την δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων (δηλαδή ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ), που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με την βία (Άρθρο 120 Σ)

Επειδή η σημερινή διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ απέκτησε μόλις 1.926.526 ψήφους στις τελευταίες εκλογές εκπροσωπώντας τότε με αυτόν τον τρόπο το 19,43% του Λαού

Επειδή οι 1.926.526 δεν τον ψήφισαν για να “πουλήσει” την Μακεδονία (ενδεικτικά, Αφροδίτη Μάνου:« Είχα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ και τον είχα στηρίξει ένθερμα, αλλά με προσβάλλει να θεωρηθώ συμμέτοχος στο έγκλημα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Δεν θα ξαναψηφίζω επουδενί ΣΥΡΙΖΑ» )

Επειδή δεν νοείται και δεν επιτρέπεται σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, να μηνυθούν για σοβαρότατα αυτόφωρα κακουργήματα 300 πολίτες που κατέχουν έδρα στην Βουλή των Ελλήνων και να σταλεί η μήνυση/δικογραφία σε αυτούς για να αποφασίσουν οι ίδιοι εάν θα διωχτούν ποινικά ή όχι, ήτοι εάν θα άρουν την (δήθεν) βουλευτική τους ασυλία ή όχι

Επειδή η ποινική υπόθεση της συμφωνίας των Πρεσπών είναι μια και όσοι καταθέσαμε μηνυτήριες αναφορές στις εισαγγελικές Αρχές είμαστε απλοί μάρτυρες του εγκλήματος που καταθέσαμε ο καθένας αυτά που εμείς γνωρίζαμε

Επειδή η ποινική δίκη διεξάγεται ανάμεσα στην Πολιτεία και τους φερόμενους ως δράστες και όχι ανάμεσα στους μηνυτές και τους δράστες

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ

Λόγω σπουδαιότητας της υπόθεσης να εξετάσετε την παρούσα με ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ διαδικασία και να πράττετε τα δέοντα ώστε να αναβληθεί η συζήτηση με θέμα την κύρωση του πρωτοκόλλου ένταξης της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ από την ελληνική βουλή, μέχρι να εξεταστεί η παρούσα από την δικαιοσύνη

Να μην στείλετε την παρούσα στην βουλή, να την εξετάσετε σε συσχετισμό με όλες τις άλλες παρόμοιες μηνυτήριες αναφορές που αφορούν το ονοματολογικό/ συμφωνία Πρεσπών, είτε τις επικαλέστηκα στο παρόν έγγραφο και στις παραπομπές είτε όχι και να παραπέμψετε τους ενδεχόμενους ενόχους ενώπιων του μικτού ορκωτού δικαστήριου του άρθρου (97.1Σ), το οποίο και βάσει της αρχής της ισότητας ενώπιον του νόμου (4.1Σ) είναι αρμόδιο για τα κακουργήματα και τα πολιτικά εγκλήματα

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος να φροντίσετε να διοριστεί ειδικός εφέτης ανακριτής καθώς και ότι άλλο κρίνεται σκόπιμο

 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Κύριε/α Εισαγγελέα,

Όπως προκύπτει από τα προαναφερόμενα (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ) , ο ελληνικός Λαός δεν δέχτηκε ποτέ να χαρίσει το όνομα της Μακεδονίας και παρότι έχει “ψεκαστεί” με χημικά, παρότι έχει υποστεί λεκτική, ψυχολογική και σωματική βια, προσπάθησε με κάθε τρόπο να εμποδίσει την υπογραφή μιας ντροπιαστικής γι΄αυτόν συμφωνίας παράδοσης του ελληνικού ονόματος. Παρα ταύτα, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος μάλιστα είχε ήδη μηνυθεί για πραξικοπηματική άσκηση εξουσίας (έσχατη προδοσία), αντί να αποχωρίσει από την ενδιάμεση συμφωνία του 1995 με απλή ανταλλαγή επιστολών όπως είχε δικαίωμα να κάνει λόγω συνεχόμενων παραβιάσεων της από την μεριά του αντισυμβαλλομένου μέρους, αποφάσισε να πάει κόντρα στην λαϊκή βούληση και στην όποια λογική και να λύσει κατά το δοκούν όλα τα προβλήματα της γειτονικής χώρας , κλείνοντας μαζί της για λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας μια τελική και αμετάκλητη συμφωνία που δεν μπορούσε να τροποποιηθεί και γι΄αυτό κυρώθηκε αργότερα από την βουλή in toto με ένα νόμο και ένα άρθρο!

Στην πραγματικότητα όμως, καμία διακρατική συμφωνία δεν μπορούσε να υπογράψει ένας απλός υπουργός (ακόμα και καλή και εναρμονισμένη με τη λαϊκή βούληση να ήταν αυτή ), διότι διεθνώς, το Ελληνικό Κράτος εκπροσωπείται από τον Αρχηγό του, ήτοι από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και όχι από έναν υπουργό, ο οποίος υπό όρους , εκπροσωπεί μόνο το ελληνικό δημόσιο .

Πέραν τούτου, και αν ακόμα υποθέσουμε ότι θα μπορούσε να το κάνει, για να γίνει κάτι τέτοιο, έπρεπε τουλάχιστον να έχει κάποια σχετική εξουσιοδότηση της ελληνικής βουλής, έστω και νομιμοφανή, παρόμοια ας πούμε με εκείνη που είχε λάβει ο πρωθυπουργός και άλλα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης για την διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και σύναψη δανειακής σύμβασης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM), ενόψει χρηματοδότησης του Δημοσίου χρέους για την περίοδο 2015−2018, την οποία εξουσιοδότηση ο ίδιος ο κ ΚΟΤΖΙΑΣ ενέκρινε ως βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και υπέγραψε ως ΥΠΕΞ ( πρόταση νόμου , ΦΕΚ 78 A’/11.07.2015)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4333

Για τη διαπραγμάτευση και σύναψη δανειακής σύμβασης με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθερότητας (ESM).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρον Μόνον

Εν όψει της κατατεθείσας από την Ελληνική Κυβέρνηση αίτησης δανείου προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (European Stability Mechanism, ESM) … η Βουλή των Ελλήνων εξουσιοδοτεί τον Πρωθυπουργό, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης ως αναπληρωτή του, τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Επικρατείας,να διαπραγματευθούν με τους ομολόγους τους τους τελικούς όρους της συμφωνίαςκαι να συνάψουν σύμβαση με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM)

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ, ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ………. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

Στην πραγματικότητα όμως, επειδή η σύναψη μιας διεθνούς συνθήκης από την Ελληνική Δημοκρατία δεν αποτελεί κυβερνητική αλλά πολιτειακή πράξη, ο ΥΠΕΞ μπορούσε απλά να προσυπογράψει μια τέτοια συμφωνία με ένα ή περισσότερα κράτη και μετά την δημοσίευση της σε ΦΕΚ, μπορούσε να την εκτελέσει.

Στην δική μας περίπτωση όμως, λόγω της διαφωνίας του κυβερνητικού εταίρου και συνεπώς λόγω έλλειψης σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου αναφορικά με την σύναψη μιας συμφωνίας με την ΠΓΔΜ, ο εν λόγω υπουργός δεν είχε καν το δικαίωμα προσυπογραφής μιας τέτοιας διακρατικής συμφωνίας διότι δεν εξέφραζε την κυβερνητική βούληση.

Έπειτα, όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των άρθρων Άρθρο 73.1, Άρθρο 26.2, Άρθρο 81.1, Άρθρο 432β’ και 4 κλπ: Ο υπουργός ή ο πρωθυπουργός, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης που εμπεριέχεται σε τυπικό νόμο, μπορεί κατόπιν σχετικής ειδικής και περιορισμένου εύρος εξουσιοδότησης, να υπογράφει κανονιστικές πράξεις, προκειμένου να ρυθμιστούν ειδικότερα θέματα (43παρ.2εδ.β’) με σκοπό τη ρύθμιση όλων των λεπτομερειών που αφορούν την εφαρμογή κάποιου νόμου. Αλλιώς: Ο πρόεδρος του υπουργικού συμβουλίου (πρωθυπουργός) και τα μέλη του (υπουργοί), οι οποίοι απαρτίζουν από κοινού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την εκτελεστική εξουσία και είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των νόμων της Ελληνικής Δημοκρατίας, μπορούν να υπογράφουν μόνο δευτερεύουσες διεθνείς συμφωνίες (απλοποιημένες) που αφορούν στις λεπτομέρειες εφαρμογής κανονικά επικυρωμένων διεθνών συνθηκών , όταν τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίζουν να αναθέσουν σε διυπουργικές επιτροπές την επεξεργασία επί μέρους λύσεων , ή τη σύνταξη ετησίων πρακτικών συνεργασίας , εφόσον οι βασικές αρχές της συμφωνίας έχουν θεσπισθεί με τυπική συνθήκη.

Η συμφωνία των Πρεσπών όμως δεν ανήκει σε καμία από τις προαναφερόμενες κατηγορίες.

Παρόλα αυτά όμως, ο ΥΠΕΞ Νίκος Κοτζιάς, υπέγραψε την διακρατική συμφωνία ως εξουσιοδοτημένος κιόλας αντιπρόσωπος της Ελληνικής Δημοκρατίας !

https://www.mfa.gr/images/docs/eidikathemata/agreement.pdf

Επίσημη μετάφραση της Συμφωνίας στην Ελληνική – Υπουργείο

Το Πρώτο Μέρος, η Ελληνική Δημοκρατία (το «Πρώτο Μέρος») και το Δεύτερο Μέρος, που έγινε δεκτό στα Ηνωμένα Έθνη σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 47/225 της 8ηςΑπριλίου 1993 (το «Δεύτερο Μέρος»), αναφερόμενα από κοινού ως «τα Μέρη»,

………

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ τα Μέρη, μέσω των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους, υπέγραψαν τρία αντίγραφα της παρούσας Τελικής Συμφωνίας στην Αγγλική γλώσσα.

Ο Εκπρόσωπος του Πρώτου Μέρους                   Ο Εκπρόσωπος του Δεύτερου Μέρους

                Νίκος Κοτζιάς                                                     Nikola Dimitrov

….

Έγινε στις Πρέσπες την 17η Ιουνίου 2018

Ακριβής μετάφραση από τα αγγλικά του συνημμένου πρωτοτύπου., …. Αθήνα, TIME \@ “dddd, d MMMM yyyy” Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019, TIME \@ “h:mm:ss am/pm” 4:05:39 μμ

ΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ έτσι ο Νίκος Κοτζιάς, διέπραξε το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας όπως αυτό περιγράφεται από τα άρθρα 134 και 134 ου ΠΚ, διότι άσκησε καθήκοντα ΠΤΔ και όχι μόνο.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: βάσει του Συντάγματος, άρθρο 36 παρ.1 (σε συνδυασμό με το άρθρο 35 παρ.1), η Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία περιέχει ρυθμίσεις που εμπίπτουν τόσο στις τυπικές συνθήκες του άρθρου 36 παρ.1 του Συντάγματος, όσο και ρυθμίσεις που εμπίπτουν στις τυπικές συνθήκες του άρθρου 36 παρ.2 του Συντάγματος, έπρεπε να υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, από περίπτωση σε περίπτωση, με ή χωρίς προσυπογραφή από τον υπουργό των Εξωτερικών και τη συγκατάθεση της βουλής.

Η παραβίαση του άρθρου 36Σ κατά τη σύναψη μιας διεθνούς συνθήκης όμως, ως παράβαση ουσιώδης συνταγματικής διάταξης που αφορά την ίδια την μορφή και τη λειτουργία του πολιτεύματος ως προεδρευόμενηκοινοβουλευτική δημοκρατία, δεν είναι μια απλή πράξη που καθιστά ανυπόστατη τη συνθήκη λόγω μη νόμιμης εκπροσώπησης, όπως έχει ήδη ειπωθεί από αρκετούς νομικούς, αλλά αποτελεί ένα σοβαρότατο αδίκημα που τιμωρείται με την ποινή της ισόβιας ή πρόσκαιρης κάθειρξης, διότι διαταράζει την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος, και από περίπτωση σε περίπτωση, το καταλύει, το αλλοιώνει ή το καθιστά ανενεργό, διαρκώς ή προσκαίρως.

Υπενθύμιση: διεθνής συνθήκη είναι το γραπτό κείμενο μιας συμφωνίας μεταξύ Κρατών που συνάπτεται με πρόθεση δημιουργίας υποχρεώσεων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ο τύπος και η μορφή της συμφωνίας δεν έχει καμία σημασία, ούτε φυσικά η ονομασία, αρκεί να υφίσταται η βούληση των Κρατών να δημιουργούνται έννομες σχέσεις. Δεν αποτελούν συνθήκες οι συμφωνίες μεταξύ ομόσπονδων μονάδων ενός Ομοσπονδιακού Κράτους.

Συνεπώς, η Συμφωνία των Πρεσπών είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Προοιμίου και του άρθρου 2 της Σύμβασης της Βιέννης περί του δικαίου των Συνθηκών (1969), μία τυπική Διεθνής Συνθήκη, η οποία συνομολογήθηκε γραπτά μεταξύ δύο κρατών, και με την οποία τα κράτη ανέλαβαν δεσμεύσεις που υλοποιούνται αμέσως, όπως λόγου χάριν η δέσμευση της Ελληνικής Δημοκρατίας να υποστηρίξει τις ενταξιακές διαδικασίες της αντισυμβαλλόμενης στην ΕΕ και ΝΑΤΟ την οποία έκανε ήδη πράξη.

Κύριε/α Εισαγγελέα,

Ενάντια στην λαϊκή βούληση και της όποιας λογικής, δεν ενέργησε μόνο ο ΥΠΕΞ, αλλά και η Βουλή των Ελλήνων, η οποία κύρωσε in toto την διακρατική συμφωνία η οποία καταχρηστικά και αναρμόδια υπογράφηκε για λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας, παρότι δεν είχαν εκπληρωθεί καν οι συμβατικές υποχρεώσεις του δεύτερου μέρους. (Δεν είχε εκδοθεί έγκυρο ΦΕΚ για την κύρωση της συμφωνίας από το αντισυμβαλλόμενο κράτος, δεν είχε διεξαχθεί έγκυρο δημοψήφισμα/ δεν λήφθηκε υπόψη το αποτέλεσμα του, δεν είχαν εξαλειφθεί όλες οι αλυτρωτικές διατάξεις, αφού ο εθνικός ύμνος δεν άλλαξε και μιλάει για κάποια χώρα Μακεδονία και όχι Βόρεια Μακεδονία, για τους ήρωες της Πίτου Γκούλι, Ντάμε Γκρούεφ και Γκότσε Ντέλτσεφ, για την εξέγερση του Ίλιντεν κλπ (constitution of the republic of macedonia Article 4, Article 5, Article 48, AMENDMENT IV, AMENDMENT V, ΥΠΕΞ ΠΓΔΜ State Symbols of Republic of Macedonia) και οι συνταγματικές αλλαγές που έγιναν δεν έχουν τεθεί καν σε ισχύ, παρότι όλες οι διαδικασίες έπρεπε να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2018.)

Μιλάμε δηλαδή για τον απόλυτο εξευτελισμό μιας χώρας, η οποία διά του ανώτατου συλλογικού της οργάνου, κύρωσε μια συμφωνία με άλλη χώρα παρότι η εν λόγω συμφωνία είχε ήδη παραβιαστεί κατάφωρα από την αντισυμβαλλομενη, και παρότι, αυτή ήταν πάντα η συμπεριφορά της χώρας αυτής !

Σχετικά με τα προαναφερόμενα, δείτε ενδεικτικά :

α) τι αναφέρει για το θέμα της ΠΓΔΜ η επίσημη ιστοσελίδα του ελληνικού ΥΠΕΞ : Το Ζήτημα του Ονόματος της ΠΓΔΜ (εδώhttps://www.mfa.gr/to-zitima-tou-onomatos-tis-pgdm/)

Το ζήτημα του ονόματος της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας δεν είναι απλώς μια διαφορά περί ιστορικών γεγονότων ή συμβόλων. Πρόκειται για τη συμπεριφορά ενός κράτους μέλους των Ηνωμένων Εθνών, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, η οποία αντιστρατεύεται τις θεμελιώδεις αρχές της διεθνούς έννομης τάξης, και πιο συγκεκριμένα τον σεβασμό της καλής γειτονίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας……. Υπό το πρίσμα αυτό, το ζήτημα του ονόματος είναι ένα πρόβλημα με περιφερειακή και διεθνή διάσταση, το οποίο συνίσταται στην προώθηση αλυτρωτικών και εδαφικών βλέψεων εκ μέρους της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, με κύριο όχημα την πλαστογράφηση της ιστορίας και την οικειοποίηση της εθνικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας…….Οι ρίζες του ζητήματος του ονόματος ανάγονται στην επαύριο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ο Στρατάρχης Τίτο διαχώρισε από τη Σερβία την περιοχή που καλείτο μέχρι τότε Vardar Banovina (δηλαδή τη σημερινή Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας), χορηγώντας της καθεστώς ομόσπονδης συνιστώσας της τότε νέας ομοσπονδιακής Γιουγκοσλαβίας και μετονομάζοντάς την αρχικά σε «Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας» και, στη συνέχεια, σε «Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας». Παράλληλα, άρχισε να καλλιεργεί την ιδέα ενός χωριστού και διακριτού «μακεδονικού έθνους»……..Ο Στρατάρχης Τίτο είχε βεβαίως πολλούς λόγους να προβεί σε αυτές τις ενέργειες, με κυριότερο την πρόθεσή του να θεμελιώσει μελλοντικές εδαφικές διεκδικήσεις της Γιουγκοσλαβίας στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και να εξασφαλίσει διέξοδο στο Αιγαίο. Οι βλέψεις του Στρατάρχη Τίτο στην ευρύτερη Μακεδονία είχαν επιβεβαιωθεί ήδη από το 1944, όταν ανήγγειλε δημόσια ότι στόχος του ήταν να επανενώσει «όλα τα τμήματα της Μακεδονίας που διασπάστηκαν το 1912 και 1913 από τους βαλκάνιους ιμπεριαλιστές»…….Τον Δεκέμβριο του 1944 τηλεγράφημα του State Department προς αμερικανικές Αρχές, με υπογραφή του τότε αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Stettinius, έγραφε, μεταξύ άλλων, ότι: « Η (αμερικανική) Κυβέρνηση θεωρεί ότι αναφορές του τύπου μακεδονικό «έθνος», μακεδονική «Μητέρα Πατρίδα» ή μακεδονική «εθνική συνείδηση» αποτελούν αδικαιολόγητη δημαγωγία που δεν αντικατοπτρίζει καμία πολιτική πραγματικότητα και βλέπει σε αυτές την αναγέννηση ενός πιθανού μανδύα που θα υποκρύπτει επιθετικές βλέψεις εναντίον της Ελλάδας».

β) σχετικό αίτημα που αποδεικνύει οτι όλοι οι βουλευτές ήξεραν οτι ο ΥΠΕΞ δεν είχε δικαίωμα να υπογράψει την συμφωνία για λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το έγγραφο που ακολουθεί κατατέθηκε στην βουλή στις 22.06.2018 και με αυτό ζητήθηκε από τον πρωθυπουργό και τον ΥΠΕΞ να πουν πότε και πως έλαβε αποκλειστική εξουσιοδότηση ο ΥΠΕΞ για να υπογράψει την συμφωνία της 17ης Ιουνίου 2018. Απάντηση δεν δόθηκε, έγγραφα δεν παρουσιάστηκαν.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

Κύριε/α Εισαγγελέα

Πως φτάσαμε σε αυτό το εξευτελισμό και πως ήταν δυνατόν η Βουλή που βάσει του συντάγματος είναι ο κορυφαίος δημοκρατικός θεσμός, μέσω του οποίου αντιπροσωπεύεται ο λαός δια των βουλευτών, να ενεργήσει έτσι και να υπάρχει τέτοιο χάσμα ανάμεσα στις αποφάσεις της και στη λαϊκή βούληση;;Η απάντηση είναι απλή: Καμία σχέση δεν έχει η παρούσα βουλή με εκείνη που συνταγματικά προβλέπεται και καμία σχέση έχουν οι τωρινοί βουλευτές με τους Έλληνες και το Ελληνικό Έθνος, διότι δεν έχουν εκλεγεί από αυτούς, δεν τους εκφράζουν και δεν τους εκπροσωπούν .

Ποιους αντιπροσωπεύουν και ποιους εκπροσωπούν ;; Εκπροσωπούν τους εαυτούς τους και εκείνους που τους τοποθέτησαν εκεί και αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα τους και ποιος ξέρει ποιου άλλου…. ( δείτε ενδεικτική μήνυση Μήνυση της Παμμακεδονικής Συνομοσπονδίας κατά παντός υπευθύνου για τα αδικήματα της δωροληψίας πολιτικών, παθητική και ενεργητική δωροδοκία, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κ.α)

Επειδή για το θέμα μπορούν να γραφτούν ολόκληροι τόμοι και πολλά έχουν ήδη γραφτεί και αναφερθεί κατά το παρελθών, θα περιοριστώ για την ώρα να αναφέρω τα ακόλουθα:

Βάσει του συντάγματος, η Ελληνική Δημοκρατία είναι μια Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία όπου την εξουσία την ασκεί ο λαός διά των εκπροσώπων του που υποχρεούται να εκλέξει ανά 4 έτη ή όποτε κηρύσσονται εθνικές βουλευτικές εκλογές. Οι βουλευτές εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωμα, και ο νόμος, δεν μπορεί να περιορίσει το εκλογικό δικαίωμα παρά μόνο αν δεν έχει συμπληρωθεί κατώτατο όριο ηλικίας ή για ανικανότητα δικαιοπραξίας ή ως συνέπεια αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για ορισμένα εγκλήματα. Τα δε κόμματα, σε συνάρτηση με τη συνολική εκλογική τους δύναμη στην Επικράτεια, δικαιούνται να διορίσουν το πολύ 15 βουλευτές .

Στις τελευταίες εκλογές όμως, και παρότι η ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, τελεί υπό την εγγύηση όλων των λειτουργών της Πολιτείας, που έχουν υποχρέωση να τη διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση, το εκλογικό δικαίωμα των πολιτών περιορίστηκε σε βαθμό ακύρωσης του, καθώς το εκλογικό σώμα δεν είχε το δικαίωμα να αναδείξει υποψήφιους βουλευτές της αρεσκείας του, αλλά αναγκάστηκε να αναδείξει απλά και μόνο ποιοι κομματικοί συνδυασμοί θα μπουν στην βουλή. Με αυτόν τον τρόπο η Βουλή των Ελλήνων μετατράπηκε σε βουλή των κομματικών συνδυασμών και των ανθρώπων που διορίστηκαν να τους εκπροσωπούν, με τους οποίους μάλιστα, πολλές φορές τα κόμματα δεν είχαν κανένα δεσμό. Σημειωτέο δε το γεγονός ότι κατά κάνονα, οι ανθρώποι αυτοί δεν είχαν καν εκλέγει ή εγκριθεί από τα μέλη των κομμάτων με κάποια δημοκρατική διαδικασία, αλλά έχουν επιλεχτεί κατά το δοκούν από τους αρχηγούς. (Σύνταγμα Άρθρο 1, Άρθρο 51, Άρθρο 52, Άρθρο 54)

Έτσι έχοντας τα πράγματα, στις εκλογές παρωδία της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 οι οποίες διεξήχθηκαν χωρίς σταυρό προτίμησης, οι εκπρόσωποι των κομμάτων που μπήκαν στην βουλή, τα κατάφεραν απλά και μόνο λόγω καλής θέσης που είχαν στην λίστα των υποψήφιων και όχι για κάποιο άλλο λόγο. Για την ακρίβεια, βάσει της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, ο Θεός ο ίδιος δεν θα μπορούσε να γίνει βουλευτής αν δεν θα τον βόλευε κάποιος αρχηγός σε προνομιακή θέση στην λίστα του.

Τέλος πάντων. Έχοντας οι πολίτες σε εκείνες τις εκλογές το δικαίωμα να αναδείξουν με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορίαμόνο τα κόμματα που θα μπουν στη βουλή, το έκαναν αναγκαστικά και έστειλαν στον ναό της δημοκρατίας (sic) 8 κόμματα: ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ), Κ.Κ.Ε. – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ Ανεξάρτητοι Έλληνες – Εθνική Πατριωτική Συμμαχία, Ένωση Κεντρώων

ΑΚΡΙΒΕΣΤΕΡΑ :

Αποτελέσματα ΕΘΝΙΚΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ Εκλογών Σεπτεμβρίου 2015

Εγγεγραμμένοι     Ψήφισαν       Εγκυρα

9.913.609              5.567.930       5.433.376

ΙZ’ Βουλευτική Περίοδος 20/9/2015 έως ….

Κόμμα Αρχηγός κόμματος Έδρες Ψήφοι
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς Τσίπρας Αλέξιος του Παύλου 145 1.925.904
Νέα Δημοκρατία Μεϊμαράκης Ευάγγελος – Βασίλειος του Ιωάννη 75 1.526.205
Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή Μιχαλολιάκος Νικόλαος του Γεωργίου 18 379.581
Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ.) Γενηματά Φωτεινή του Γεωργίου 17 341.390
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Κουτσούμπας Δημήτριος του Αποστόλου 15 301.632
Το Ποτάμι Θεοδωράκης Σταύρος του Παναγιώτη 11 222.166
Ανεξάρτητοι Έλληνες – Εθνική

Πατριωτική Δημοκρατική Συμμαχία

Καμμένος Παναγιώτης του Ηλία 10 200.423
Ένωση Κεντρώων Λεβέντης Βασίλης του Αποστόλου 9 186.457

(Σύνθεση Ολομέλειας ΙZ’ Περιόδου)

Μετά τις εκλογές όμως, κάποιοι “καλοθεσήτες” που κατάφεραν να γίνουν βουλευτές κάποιων κομμάτων, με ή χωρίς αντάλλαγμα, άλλαξαν κόμμα ή έφτιαξαν άλλο κόμμα ή ανεξαρτοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα η κομματική σύνθεση της βουλής να είναι την ήμερα της ψηφοφορίας εντελώς διαφορετική από εκείνη που ο λαός είχε καθορίσει με τις “ βουλευτικές ” εκλογές.

Πιο συγκεκριμένα, την ημέρα της κύρωσης της συμφωνίας των Πρεσπών, στην βουλή των κομμάτων είχαν μείνει 7 κόμματα /κομματικές κοινοβουλευτικές ομάδες και είχαν εμφανιστεί 16 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ βουλευτές τους οποίους κανείς δεν ψήφισε και αν είχαν συμμετάσχει στις συγκεκριμένες εκλογές ως ανεξάρτητοι υποψήφιοι, σε καμιά περίπτωση δεν θα αποκτούσαν βουλευτική έδρα.

Ανά Κοινοβουλευτική Ομάδα(επίσημη ιστοσελίδα της βουλής)

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 145

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 78

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ) 19

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 16

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 15

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 6

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 5

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 16

Εξηγώ: για να γίνει βουλευτής ένας ανεξάρτητος υποψήφιος, χρειάζεται να συγκεντρώσει το 3% των έγκυρων ψήφων σε όλη την επικράτεια, που σημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις , και όλη η εκλογική περιφέρεια που λέει ο λόγος να ψηφίσει έναν ανεξάρτητο (μεμονωμένο υποψήφιο) , αυτός δεν μπαίνει στην βουλή διότι δεν του αρκούν οι ψήφοι. Συγκεκριμένα, επειδή στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου το 3% των έγκυρων ψήφων στην επικράτεια ήταν 163.000, οι εκλογικές περιφέρειες που είχαν λιγότερα έγκυρα ψηφοδέλτια δεν θα μπορούσαν σε καμία απολύτως περίπτωση να εκλέξουν ανεξάρτητο βουλευτή. Και για να μη πολυλογούμε, δίνω παράδειγμα μερικές περιφέρειες που εκπροσωπούνται τώρα από ανεξάρτητο βουλευτή:

Στην περιφέρεια Ηρακλείου του ανεξάρτητου πια Σπύρου Δανελλη (και του Αλέξη Τσίπρα του ΣΥΡΙΖΑ), τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν όλα και όλα 154.919, στην περιφέρεια Λαρίσης του Κωνσταντίνου Κόκκαλη ήταν 149.589, στην Εύβοια του Νικόλαου Μίχου ήταν 115.662 και στην Μεσσηνία του Δημήτρη Κουκούτση ήταν 93.637.

Για να αντιληφθείτε καλύτερα τα μεγέθη, σας πληροφορώ ότι οι 16 θα χρειαζόταν συνολικά 2.608.000 ψήφους για να μπουν στη βουλή ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ που αναδείχτηκε πρώτο κόμμα αυτών των εκλογών είχε μόλις 1.925.904 ψήφους !

ΣΥΝΕΠΩΣ, επειδή σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, οι τωρινοί βουλευτές, ως “εκλεγμένοι” από λίστες που έγιναν κατ’ επιλογή των κομματικών ηγεσιών, δεν εκπροσωπούν τους Έλληνες, αλλά τις ηγεσίες των κομμάτων τους και περιστασιακά τις κομματικές πολιτικές (πχ ο Παπαχριστόπουλος Θεμιστοκλή Αθανάσιος, ακολούθησε την κομματική γραμμή σε όλα τα θέματα αλλά δεν την ακολούθησε στο θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών όταν το κόμμα δεν τη στήριξε πια. Μετά την οριακή κύρωση της Συμφωνίας και με τη δική του ψήφο, είπε ότι δεν είναι σωστό να ανεξαρτητοποιηθεί λόγω της διαφωνίας του με το κόμμα σε αυτό το θέμα και γι’ αυτό θα παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα) ή μόνο τον εαυτό τους (οι ανεξάρτητοι ) και επειδή η Βουλή δεν συγκροτήθηκε νόμιμα κατά το Σύνταγμα έτσι ώστε να εκπροσωπεί τον Λαό, δεν είναι συνταγματική ούτε η ψηφοφορία με αντικείμενο “Κύρωση της Τελικής Συμφωνίας για την Επίλυση των Διαφορών ….” , ούτε το αποτέλεσμα της.

Βάσει όλων αυτών, σαφέστατα προκύπτει ότι έχουμε να κάνουμε με πολλαπλή και επανειλημμένη παραβίαση του θεμελιώδους άρθρου 1του συντάγματος το οποίο καθιερώνει το πολίτευμα μας ως Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, όπου η εξουσία ασκείται από τον Λαό μέσω των εκπροσώπων του και ως Αρχηγός του κράτους τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Επειδή όμως, η σφοδρή και η εξολοκλήρου παραβίαση του άρθρου 1 του συντάγματος ισοδυναμεί με κατάλυση ολοκλήρου του συντάγματος, η άσκηση των προβλεπόμενων εξουσιών από τρίτους, αποτελεί ουσιαστικά άσκηση της εξουσίας κατά κατάλυση ολοκλήρου του συντάγματος και τιμωρείται πολλαπλά βάσει διατάξεων του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα με τίτλο “Προσβολές του πολιτεύματος“ άρθ. 134 -152 (Εσχάτη προδοσία, βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, Προδοσία της χώρας κλπ). Σε αυτό το μέρος του ΠΚ, και συγκεκριμένα στο Άρθρο 134α, καταγράφονται και οι θεμελιώδεις αρχές και θεσμοί του Πολιτεύματος που τεκμηριώνουν την εσχάτη προδοσία αν καταλυθούν, αλλοιωθούν ή καταστούν ανενεργοί διαρκώς ή προσκαίρως, και είναι οι ακόλουθοι:  α) η ανάδειξη του Αρχηγού του Κράτους με εκλογή β) το δικαίωμα του λαού να εκλέγει τη Βουλή με γενικές, άμεσες, ελεύθερες, ίσες και μυστικές ψηφοφορίες μέσα στα συνταγματικά χρονικά πλαίσια. γ) το κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνησης δ)η αρχή του πολυκομματισμού ε) η αρχή της διάκρισης των εξουσιών, όπως προβλέπεται στο Σύνταγμα [δηλαδή άσκηση νομοθετικής εξουσίας από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, της εκτελεστικής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση και της δικαστικής από τα δικαστήρια· οι αποφάσεις τους εκτελούνται στο όνομα του Ελληνικού Λαού(Αρθ.26 Σ)]. στ) η αρχή της δέσμευσης του νομοθέτη από το Σύνταγμα και της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας από το Σύνταγμα και τους νόμους [που συμφωνούν με το σύνταγμα, (Αρθ.120Σ)] ζ) η αρχή της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και η) η γενική ισχύς και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων που προβλέπει το Σύνταγμα. Βάσει του Συντάγματος (άρθρο 120.3), σε περίπτωση κατάλυσης του, οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται μετά τη αποκατάσταση της νόμιμης εξουσίας (της λαϊκής κυριαρχίας δηλαδή), οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά , οι 300 ή οι περισσότεροι εκ των 300ων της βουλής, δεν είναι μόνο καταληψίες της εξουσίας αλλά είναι και υπόδικοι, καθώς εμπλέκονται σε σοβαρές ποινικές υποθέσεις που εκκρεμούν.

Επειδή δεν πρόλαβα να κάνω μια συγκεντρωτική κατάσταση, αναφέρω ενδεικτικά και μόνο, ότι οι 300 είχαν μηνυθεί τόσο πριν όσο και μετά την κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών στις 25 Ιανουαρίου 2019. Συγκεκριμένα,

– πριν την κύρωση, στις 16/01/2019 είχαν μηνυθεί για έσχατη προδοσία απέναντι στον Ελληνικό Λαό και την Ελλάδα, ο ΠΤΔ, ο πρωθυπουργός, οι 300 βουλευτές και όλοι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι, επειδή επιχείρησαν με τη βία την εγκληματική διάλυση και παράδοση της Πατρίδας σε ξένα συμφέροντα, καταπατώντας άπαντα τα δικαιώματα του Κυρίαρχου Γηγενούς Ελληνικού Λαού, από τον οποίο ΟΥΔΕΜΊΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ έχουν ποτέ λάβει και δεν μπορούσαν να λάβουν γι΄αυτήν, τους την πράξη (βλέπε “ Μήνυση Κάντζια για εσχάτη προδοσία κατά πρόεδρου της δημοκρατίας, πρωθυπουργού, όλων των υπουργών, όλων των βουλευτών και παντός υπευθύνου“Οι Πατρίδες, απλά δεν ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ!” ”

– μετά την κύρωση έχουν μηνυθεί οι 153 που υπερψήφισαν το νομοσχέδιο, καθώς και όλοι οι εμπλεκόμενοι, για  Δωροληψία πολιτικών Αξιωματούχων (159 ΠΚ), Παθητική Δωροδοκία (235 ΠΚ), Ενεργητική Δωροδοκία (236 ΠΚ), Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ν. 4557/2018), Εσχάτη Προδοσία και Προπαρασκευαστικές Πράξεις Εσχάτης Προδοσίας (ΠΚ 134,135), άμεση συνέργεια σε επιβουλή της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας και γενικά για προδοσία της χώρας (138 – 152ΠΚ) καθώς και παράβαση Όρκου (59Σ). Δείτε εδώ: Κοινοποιήθηκε στον Άρειο Πάγο η μήνυση της Ο.Υ.Α κατά των 153 βουλευτών και παντός άλλου υπευθύνου

Για την ίδια υπόθεση της λίμνης των Πρεσπών, είχαν όμως καταγγελθεί ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών αδικήματα στα οποία άμεσα ή έμμεσα εμπλέκονται κάποιοι από τους 300. Ενδεικτικά και πάλι, αναφέρω τις από

29/05/2018 και 06/06/2018, μηνύσεις κατά του Νίκου Κοτζιά, ΥΠΕΞ (και βουλευτή επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ), για εσχάτη προδοσία και προπαρασκευαστικές πράξεις εσχάτης προδοσίας,

27/06/2018, 29/06/2018 και 03/09/2018 μηνύσεις κατά του Νίκου Κοτζιά, ΥΠΕΞ (και βουλευτή επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ) και κατά του Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργού (και βουλευτή Ηρακλείου) ως ηθικός αυτουργός, από περίπτωση σε περίπτωση, για απιστία κατά την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας και για κατά συρροή Κατάχρηση Πληρεξουσιότητας (151και 216.2ΠΚ), Διπλή Διανοητική Πλαστογραφία μετά χρήσεως του εγγράφου της Συμφωνίας των Πρεσπών), ΠΚ 138 για επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας ΠΚ 138, για  Εθνική Αναξιότητα κ.α.,

22/07/2018 μήνυση κατά του Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργού (και βουλευτή Ηρακλείου) , κατά του Νίκου Κοτζιά ΥΠΕΞ (και βουλευτή επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ) , κατά του Πάνου Καμμένου ΥΠΕΘΑ (και βουλευτή Β’ Αθηνών) και κατά παντός άλλων εμπλεκομένων φυσικών, ηθικών και έμμεσων αυτουργών στην σύναψη της Συμφωνίας των Πρεσπών για κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος, παράβαση καθήκοντος και εσχάτη προδοσία

– 06/07/2018 μήνυση έσχατης προδοσίας (134 παρ. 2) κατά των υπεύθυνων για την Συμφωνία για τη Μακεδονία. Δείτε όλες τις σχετικές μηνύσεις που εντόπισα εδώ Νομικές κινήσεις και επιστολές που σχετίζονται με την “συμφωνία των Πρεσπών”

επισήμανση: Οι δικογραφίες και οι μηνύσεις αυτές βρίσκονται στη βουλή. Ενδεικτικά, δείτε την ανακοίνωση στην Βουλή (8-11-2018) της από 03/09/2018 Μήνυση κατά Tσίπρα-Κοτζιά για Προδοσία της Χώρας (ΠΚ138), Εθνική Αναξιότητα (Α.Ν.533/1945), Κατάχρηση Πληρεξ/τας (ΠΚ151) και Πλαστογραφία Εγγράφου (ΠΚ 216) Το βίντεο εδώ : https://www.youtube.com/watch?v=7H1VtROXZ7w

 

Υπόδικοι ήταν όμως πολλοί και πριν την διεξαγωγή των εκλογών της 20ής Σεπτεμβρίου 2015. Ενδεικτικά και μόνο, δείτε πινάκα με 136 δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη βουλή με βάση το άρθρο 86 του Συντάγματος και το Ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη Υπουργών», και αφορούν ποινικές υποθέσεις προσώπων που διετέλεσαν μέλη της κυβέρνησης από το 2009 έως τις 19/12/2013 και έναν δεύτερο πίνακα (θα τον βρείτε στην «Μαύρη Βίβλος της Ντροπής»που συνέταξε η Επιτροπή Ελέγχου Κοινοβουλευτικού Έργου του ΣΥΡΙΖΑ, σελ.132 επ) όπου αναφέρονται 89 δικογραφίες ΚΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΙE’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, οι οποίες διαβιβάστηκαν στη βουλή από 9.7.2012 έως 28.3.2014. Στους δυο πίνακες αυτούς, περιλαμβάνονται πολλά ονόματα σημερινών βουλευτών , υπουργών αλλά και εκείνα του ΠΤΔ Προκόπη Παυλόπουλο και του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα

Πέραν των δικογραφιών αυτών, υπάρχει στην βουλή πληθώρα άλλων δικογραφιών που αφορούν βουλευτές, για τα αδικήματα των οποίων οι εισαγγελικές Αρχές ζήτησαν την άρση της – ανύπαρκτης σε πολλές περιπτώσεις – βουλευτικής ασυλίας, ώστε να δικαστούν. Μια από αυτές τις περιπτώσεις είναι και η πρώτη μήνυση εσχάτης προδοσίας βουλευτών, η οποία διαβιβάστηκε στην βουλή στις 20/09/2011 (ΑΒΜ Α10/1688/27-05-2010 Χαλκίδα και αριθμό ΙΔ` 2010/19473/15-10-2010 στην Εισ.Αθ.). Επειδή μέρος της ενέπιπτε και στις διατάξεις του αρθ. 86Σ, ανακοινώθηκε κιόλας στην Ολομέλεια της Βουλή στις 24 Νοεμβρίου 2011. Από τότε όμως, ακολούθησαν πολλές άλλες μηνύσεις εσχάτης προδοσίας ή άλλων σοβαρότατων κακουργημάτων βουλευτών ή /και μελών της κυβέρνησης. Όλες ακόμα εκκρεμούν. ( Δείτε το βίντεο με την ανακοίνωση αυτής της μήνυσης στη βουλή : https://www.youtube.com/watch?v=INKWcKHBMt8 και εδώ τον σημερινό Υφυπουργός Εξωτερικών Τέρενς Σπένσερ Νικόλαος Κουίκ να μας ενημερώνει σχετικά και να πάρει συνέντευξη από τον μηνυτή : https://www.youtube.com/watch?v=QWF0bMvRe38 )

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, από περίπτωση σε περίπτωση είναι όλοι οι 300, ή οι περισσότεροι από αυτούς, ύποπτοι ως δράστες πληθώρας αδικημάτων μεταξύ των οποίων και αμέτρητων κακουργημάτων. Και για την ακρίβεια, δεν είναι απλά ύποπτοι, αλλά ένοχοι μέχρις αποδείξεως του εναντίου, διότι μόνο στους πολίτες ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας όχι και στους πολίτικους. Σε αυτούς ισχύει το τεκμήριο της ενοχής έως την αθώωση τους , ακόμα περισσότερο δε, όταν η ατιμωρησία τους οφείλεται στους ίδιους και σε δικές τους αποφάσεις και όχι της δικαιοσύνης.

Όλα αυτά συμβαίνουν διότι λόγω λανθασμένης ερμηνείας, ηθελημένης ή μη, των συνταγματικών διατάξεων των άρθρων 62 και 86 του συντάγματος δεν ασκείται ποτέ ποινική δίωξη κατά των βουλευτών χωρίς την άδεια της βουλής και δεν ασκείται ποτέ ποινική δίωξη κατά των μελών της κυβέρνησης από την δικαιοσύνη αλλά από τη βουλή .

Στην πραγματικότητα όμως,

1. Σύμφωνα με το Άρθρο 62Σ, όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος ο βουλευτής διώκεται, συλλαμβάνεται και φυλακίζεται χωρίς άδεια του Σώματος όταν πρόκειται για αυτόφωρα κακουργήματα (δείτε ενδεικτικά την σύλληψη βουλευτών της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ χωρίς άδεια της βουλής, κατόπιν άσκησης ποινικής δίωξης από τον αντεισαγγελέα του ΑΠ για ένταξη και διεύθυνση σε εγκληματική οργάνωση και ανά περίπτωση για παράνομη οπλοκατοχή)

2. Σύμφωνα με το Άρθρο 86Σ, στη Bουλή διαβιβάζονται προς εξέταση και ενδεχόμενη άσκηση ποινικής δίωξης από αυτήν, μόνο οι δικογραφίες που αφορούν ποινικά αδικήματα που φαίνεται ότι τέλεσαν τα μέλη της κυβέρνησης και οι υφυπουργοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Όλα τα υπόλοιπα αδικήματα εξετάζονται από την τακτική δικαιοσύνη, δηλαδή από δικαστήρια συγκροτημένα από τακτικούς δικαστές, που απολαμβάνουν λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία και κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα και στους νόμους και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με διατάξεις που έχουν τεθεί κατά κατάλυση του Συντάγματος. Όσο για τα κακουργήματα και τα πολιτικά εγκλήματα (άρθρο 97.1Σ), αυτά δικάζονται από μικτά ορκωτά δικαστήρια που συγκροτούνται από τακτικούς δικαστές και ενόρκους ( σχετική μήνυσή μου εδώΔιευκρίνιση: Αδικήματα τα οποία τελούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων είναι όσα τελούνται ενώ το υποκείμενο ενεργεί προς υλοποίηση της αρμοδιότητας που του έχει ανατεθεί σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό. Συνεπώς, τα εγκλήματα που τελούνται «ενόψει» ή «εξαιτίας» ή «επ’ ευκαιρία» της άσκησης των καθηκόντων τους, δεν έχουν καμιά σχέση με τα κυβερνητικά καθήκοντα και πρέπει να εξεταστούν από τα τακτικά ποινικά δικαστήρια και όχι από τη Βουλή. Την ώρα που τυχόν ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός, ή ο υφυπουργός, δωροδοκείται, κλέβει, εξαπατά, πλαστογραφεί ή εγκληματεί κατά του πολιτεύματος [βλπ. Ειδικό Μέρος του Ποινικού Κώδικα “Προσβολές του πολιτεύματος “ άρθ. 134 -152], δεν ασκεί καθήκοντά του, αλλά αντίθετα λειτουργεί ως εγκληματίας, απλώς εκμεταλλευόμενος τη θέση του. Ποινικά αδικήματα που ενδεχομένως τελέστηκαν «κατά την άσκηση των καθηκόντων» είναι μόνο οι συνιστώσες ενάσκηση κατά νόμο αρμοδιότητας πράξεις καθώς και οι παραλείψεις ενασκήσεως κατά νόμο οφειλομένων καθηκόντων.

3. Στην Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, όλες οι εξουσίες υπάρχουν υπέρ του Λαού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα, το οποίο βέβαια, δεν προβλέπει άσκηση δικαστικής εξουσίας από την βουλή αλλά από τα δικαστήρια· οι αποφάσεις των οποίων εκτελούνται στο όνομα του Ελληνικού Λαού. Η βουλή ασκεί μόνο νομοθετική λειτουργία μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Κύριε/α εισαγγελέα,

Υπάρχει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, και συγκεκριμένα, το γεγονός ότι η νομοθετική εξουσία, έστω και νομίμως εκλεγμένη να ήταν, κυρώνοντας την συμφωνία Κοτζιάς – Ντιμιτρόφ αφού είχε ξεκινήσει να παράγει αποτελέσματα, η βουλή δεν επιτέλεσε νομοθετική, αλλά εκτελεστική λειτουργία, διότι αντί να θέσει κανόνες δικαίου εκτέλεσε μια υπουργική απόφαση.

Θυμίζω ότι πριν την κύρωση της συμφωνίας από την ελληνική βουλή α) είχαν υπογραφή και είχαν αποσταλεί οι ελληνικές επιστολές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, και η Βόρεια Μακεδονία έλαβε πρόσκληση και ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις ένταξης β) το τουρκικό ΥΠΕΞ έθεσε θέμα Θράκης, γ) τα ξένα ΜΜΕ έγραψαν ότι ο Μέγας Αλέξανδρος δεν ήταν Έλληνας, αλλά Μακεδόνας και εννοούσαν Μακεδόνας της βόρειας Μακεδονίας που αποκαλούν απλά Μακεδονία, δ) συγκροτήθηκε το Ελληνικό τμήμα της Μεικτής Διεπιστημονικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τις αλλαγές στα σχολικά βιβλία κλιπ (εδώ Η σύνθεση της ) ε) πολλές ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν στην εταιρική τους ταυτότητα ή στα προϊόντα τους τον όρο «Μακεδονία», αναγκάστηκαν να σπεύσουν να κατοχυρώσουν το σήμα τους στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Αλικάντε της Ισπανίας (EUIPO) ή/και στο γραφείο WIPO της Γενεύης, με κόστος 2.000 ευρώ, πλέον των τελών, και 8.000 ευρώ ανά επωνυμία αντίστοιχα και πολλά άλλα.

Κύριε/α εισαγγελέα,

Μέχρι την ημέρα που θα διεξαχθεί η νέα κρίσιμη ψηφοφορία (κύρωση πρωτοκόλλου ένταξης Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ), η σύνθεση της κομματικής βουλής θα αλλάξει πάλι, και όχι μόνο ότι δεν θα έχει καμιά σχέση με την αρχική, αλλά δεν θα έχει σχέση ούτε καν με εκείνη που κύρωσε την Συμφωνία. Αυτό συμβαίνει διότι στις 4 Φεβρουαρίου 2019, με επιστολές στο προεδρείο της Βουλής, 6 ανεξάρτητοι βουλευτές προσχωρήσαν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και έτσι το κόμμα θα έχει πολύ περισσότερες έδρες από τις 145 που “κέρδισε” στις τελευταίες εκλογές ! Πρόκειται για τους ανεξάρτητους βουλευτές Κατερίνα Παπακώστα, Ελενα Κουντουρά, Κώστα Ζουράρι, Θανάση Παπαχριστόπουλο, Βασίλη Κόκκαλη και Σπύρο Δανέλλη, οι οποίοι έχουν κιόλας μηνυθεί και χωριστά για την κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών ( εδώ: Κοινοποιήθηκε στον Άρειο Πάγο ξεχωριστή μήνυση κατά των (6) βουλευτών για εσχάτη προδοσία και προδοσία της χώρας. )

Η επιστολή της Κατερίνας Παπακώστα

η συνέχεια εδώ :https://www.iefimerida.gr/news/476623/oi-6-prothymoi-voyleytes-proshorisan-stin-kyvernitiki-pleiopsifia

Ταυτόχρονα, ο βουλευτής των ΑΝΕΛ Θανάσης Παπαχριστόπουλος, ο οποίος είχε ανακοινώσει ότι παραιτείτε, με «βαριά καρδιά» ανέβαλε την παραίτησή του διότι τον παρακάλεσε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης (!!!) να παραμείνει για λίγο στη βουλή ώστε να ψηφιστεί το πρωτόκολλο ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και να ισχύσει η Συνθήκη των Πρεσπών !! [ Θυμίζω ότι για τους Ανεξάρτητους Έλληνες (ΑΝΕΛ): Τα εθνικά θέματα της Ελλάδας, αλλά και οτιδήποτε έχει σχέση με την εθνική της κυριαρχία, τα εθνικά της συμφέροντα και την εθνική της αξιοπρέπεια και αυτοτέλεια είναι αδιαπραγμάτευτα, και η αδιαπραγμάτευτη άρνηση οποιασδήποτε συζήτησης – διαπραγμάτευσης για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων είναι αρχή τους και το όνομα της Μακεδονίας δεν εκχωρείται σε κανέναν, ούτε καν σύνθετο με οποιουσδήποτε προσδιορισμούς, είτε γεωγραφικούς, είτε εθνικούς. 

Την ίδια ώρα, 25 σύνδεσμοι φιλάθλων του ΠΑΟΚ ανακοίνωσαν συλλαλητήριο για την Μακεδονία, για την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου ανακοινώθηκε νέο συλλαλητήριο για τη «Μακεδονία» και στη Θεσσαλονίκη και πάει λέγοντας , αλλά ποιος νοιάζεται ;;;

Στις 6 Φεβρουαρίου 2019 το ΝΑΤΟ θα υπογράψει το πρωτόκολλο προσχώρησης της γειτονικής χώρας στον οργανισμό αυτό, στις 7 ή 8 Φεβρουαρίου το πρωτόκολλο θα έρθει στην ολομέλεια της βουλής “οτι να ‘ναι” που έχουμε από το 2015 , θα κυρωθεί ενάντια της λαϊκής βούλησης από τους έλληνες που κατέχουν δια καταλήψεως τις 300 έδρες της, θα ολοκληρωθεί έτσι η εγκληματική Συμφωνία των Πρεσπών και η γειτονική χώρα, θα ονομαστεί επισήμως Βόρεια Μακεδονία. Αυτό βέβαια μέχρι να κάνει τη δουλειά της γιατί μετά μπορεί άνετα να αλλάξει πάλι όνομα, τροποποιώντας εκ νέου το σύνταγμα της. (Μικόσκι: Το λέω ξεκάθαρα, θα είμαι πρωθυπουργός της Μακεδονίας …)

 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΑΝ

Στις 13 Ιουνίου 2018 μάθαμε από τον τύπο ότι κατατέθηκε στην Βουλή 20σέλιδο κείμενο μιας τελικής συμφωνίας για το Σκοπιανό, η οποία θα τερμάτιζε την προσωρινή συμφωνία που έγινε σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών στη Νέα Υόρκη στις 13 Σεπτεμβρίου του 1995, και με την οποία το όνομα της γειτονικής χώρας θα ήταν στο εξής Βόρεια Μακεδονία ενώ η ιθαγένεια και η γλώσσα θα ήταν Μακεδονική. Επίσης μάθαμε ότι το όνομα της θα αναγνωρίζεται στην Ελλάδα ως «Severna Makedonja», ότι στη ΠΓΔΜ θα γίνει συνταγματική αναθεώρηση για να αλλάξει το όνομά της σε Βόρεια Μακεδονία που θα είναι erga omnes, ότι καθιερώνεται Ομάδα εργασίας ειδικών η οποία μέσα σε 3 χρόνια θα πρέπει να διευθετήσει θέματα εμπορικών σημάτων και ότι την Παρασκευή 15 Ιουνίου ΑΝΑΜΕΝΟΤΑΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ . [ Τα Νέα 13/06/2018 “Στη Βουλή οι 20 σελίδες Αυτό είναι το κείμενο της συμφωνίας για τη Βόρεια Μακεδονία (PDF)” ]

Αμέσως μετά, άρχισαν οι διαμαρτυρίες δημοτικών συμβουλίων όλης της χώρας που είχαν εκδώσει σχετικά ψηφίσματα και πριν την διαρροή του σχεδίου της συμφωνίας. Ενδεικτικά, ο Γ. Πατούλης, Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, δήλωσε για λογαριασμό των μελών Κ.Ε.Δ.Ε : Μόνον ο ελληνικός λαός μπορεί να επικυρώσει τη συμφωνία με τα Σκόπια. “Η κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα non paper, στη συνέχεια του διαγγέλματος του Πρωθυπουργού, με το οποίο παρουσιάζει τις θέσεις της,  σχετικά με τη συμφωνία που φαίνεται να οριστικοποίησαν οι δύο Πρωθυπουργοί , Ελλάδος και FYROM, για το ζήτημα της ονομασίας του γειτονικού μας Κράτους κι όχι μόνον. Δεν θα ήταν σοβαρό κι υπεύθυνο να αξιολογήσουμε το περιεχόμενο της συμφωνίας , πριν αυτή παρουσιαστεί επίσημα από την Κυβέρνηση .. αλλά ..από τα όσα μπορούμε όμως με ασφάλεια να συμπεράνουμε με βάση τα όσα ανακοινώθηκαν, υπάρχουν δύο σημαντικές παρεκκλίσεις από τις εθνικές «κόκκινες γραμμές», τις οποίες φαίνεται ότι παραβίασε η Κυβέρνηση. ….. Αντί να έχουν οι γείτονες την πίεση, μεταφέρθηκε σε εμάς. Η αναγνώριση ταυτότητας και γλώσσας αποτελεί τον πυρήνα του «Μακεδονικού» αλυτρωτισμού, περισσότερο ίσως κι από  το όνομα του Κράτους. Κι αυτό εύλογα προκαλεί ανησυχίες για το μέλλον, όχι μόνον για την Ελλάδα αλλά κι από άλλες γειτονικές μας χώρες, με δεδομένη τη γεωπολιτική ιδιαιτερότητα της ευρύτερης περιοχής μας…… η μόνη λύση είναι προσφυγή στο λαό και η διεξαγωγή δημοψηφίσματος.”

Στις 17 Ιουνίου 2018,ο Υπουργός Εξωτερικών Νικόλαος Κοτζιάς, υπέγραψε για λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας την προαναφερόμενη συμφωνία.

Η ειδική τελετή πραγματοποιήθηκε στους Ψαράδες της Μ. Πρέσπας παρουσία των πρωθυπουργών Ελλάδας και ΠΓΔΜ, Αλέξη Τσίπρα και Ζόραν Ζάεφ (Зоран Заев), της αντιπροέδρου της Κομισιόν και ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι, του επίτροπου της ΕΕ αρμόδιος για τη Διεύρυνση, Γιοχάνες Χαν και τον εκπρόσωπο του γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γουτιέρες, Ροζμαρί Ντι Κάρλο, αναπληρώτρια γ.γ. για Πολιτικές Υποθέσεις. Οι δυο υπουργοί εξωτερικών υπέγραψαν τρία αντίγραφα αυτής της συμφωνίας στην αγγλική γλώσσα ( «Final Agreement for the sttlement of the differences as described in the resolutions of the United Nations Security Council Resolutions 817 (1993) and 845 (1993), the termination of the Interim Accord of 1995 and the establishment of the strategic partnership between the parties») την οποία ο πρωθυπουργός και τώρα πια και υπουργός μας των εξωτερικών, την ομιλεί σε βαθμό «put the cot down …slowly», αλλιώς « We have already eaten the camel and now there is the queue.» και όλα τελειώσαν.

Την ίδια στιγμή, λίγα χιλιόμετρα μακριά από τον “τόπο του εγκλήματος”, στη Βίγλα Πισοδερίου του δήμου Πρεσπών, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της συμφωνίας όπου οι αστυνομικές δυνάμεις και τα ΜΑΤ έκαναν χρήση βιας και χημικών σκευασμάτων τύπου CS προκειμένου να εμποδίσουν την πρόσβαση των διαδηλωτών στην δασική περιοχή, που οδηγεί στις Πρέσπες. Όπως γίνεται σαφές από άρθρο της εφημερίδας «Ριζοσπάστης», το CS είναι η ονομασία κάλυψης της χημικής ένωσης ορθο-χλωρο-βενζαλμηλονικό νιτρίλιο, με τον τύπο C10Η5 η οποία μπορεί να επιδράσει ιδιαίτερα άσχημα στον ανθρώπινο οργανισμό και να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο δέρμα και στα μάτια. [Επεισόδια, χημικά και τραυματίες στο συλλαλητήριο κατά της συμφωνίας στο ΠισοδέριΈνταση και χημικά στη συγκέντρωση κατά της συμφωνίας στο Πισοδέρι] Η ίδια χημική ουσία φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε και την προηγούμενη μέρα (16 Ιουνίου) στο Σύνταγμα, όπου αστυνομικοί έκαναν εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και κροτίδων λάμψης, με σκοπό τη βίαιη απώθηση πολιτών που είχαν συγκεντρωθεί μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη για να εκφράσουν τη διαφωνία τους στη συμφωνία για τη νέα ονομασία της ΠΓΔΜ. [athensvoice.gr]

Στις 20 Ιουνίου 2018 δεκαέξι (16) δικηγόροι κατέθεσαν στον εισαγγελέα στοιχεία, σειριακούς αριθμούς από άνδρες των ΜΑΤ που έδρασαν με μένος ενάντια στους Έλληνες τόσο στο Σύνταγμα, όσο και στο Πισοδέρι, φωτογραφίες και βίντεο με την πέρα από κάθε φαντασία και νομιμότητα, δράση τους ενάντια σε όσους διαδήλωναν για τη προδοτική εκχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας. Στο φάκελο συμπεριλήφθηκαν γνωματεύσεις δημόσιων νοσοκομείων τόσο στην Αττική όσο και στη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, από τα θύματα των βίαιων επιθέσεων των πραιτοριανών του Τόσκα, όσο και ένορκες καταθέσεις των ίδιων των θυμάτων.” Κίνηση δικηγόρων κατήγγειλε την αγριότητα των ΜΑΤ σε Πισοδέρι και …[Συμπληρωματικά: Γιώργος Αδαλής : Όλη η αλήθεια για την κόλαση στο Πισοδέρι – Πως την έζησα ως ο μοναδικός δημοσιογράφος που βρέθηκε εκεί taxalia.blogspot.com/2018/06/o_19.html,triklopodia.gr/γιώργος-αδαλής]

Στις 21 Ιουνίου 2018 η Βουλή της ΠΓΔΜ κύρωσε τη συμφωνία των Πρεσπών αλλά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Γκιόργκι Ιβάνοφ, αρμόδιος και αυτός όπως ο Έλληνας ομόλογός του για την σύναψη των διεθνών συμφωνιών (σκοπιανό σύνταγμα αρ.119) , αρνήθηκε να υπογράψει το σχετικό διάταγμα και έτσι η συμφωνία δεν δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και δεν έγινε νόμος του κράτους. Ως αιτιολογία της άρνησής του, ο Ιβάνοφ επικαλέστηκε το γεγονός ότι στις τελευταίες εκλογές δεν έλαβε σχετική εντολή από το εκλογικό σώμα και το γεγονός ότι η εν λόγω συμφωνία ξεπερνάει τα ψηφίσματα 817 (1993) και 845 (1993) γιατί αυτά αναφέρονται στη διαφωνία σχετικά με την ονομασία του κράτους και όχι γενικά σε διαφωνίες όπως κάνει η Συμφωνία των Πρεσπών.

Στις 24 Ιουνίου 2018 , ο ΥΠΕΞ Νίκος Κοτζιάς ανακοίνωσε την υπογραφή και την αποστολή των ελληνικών επιστολών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ με σκοπό την ενημέρωση των δύο σωμάτων σχετικά με την άρση του βέτο από την Αθήνα. Με αυτό τον τρόπο δήλωσε ότι αποδέχεται να αρχίσει η διαδικασία ένταξης για την ΠΓΔΜ, η οποία αναμενόταν να υποβάλλει αίτηση για έναρξη των σχετικών διαπραγματεύσεων για να εξεταστεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 28-29 Ιουνίου. «Επέλεξα να τις υπογράψω ο ίδιος στις Βρυξέλλες την Κυριακή (24 Ιουνίου) και να υποβληθούν στην Ε.Ε. και ΝΑΤΟ τη Δευτέρα» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών σημειώνοντας ότι η ελληνική πλευρά εκπληρώνει την πρώτη υποχρέωση της συμφωνίας. (Εφημερίδα των Συντακτών 24/06/2018 “ Στέλνει επιστολές σε Ε.Ε. και ΝΑΤΟ euro news ΝΑΤΟ-Ε.Ε.: Ο Ν. Κοτζιάς παραδίδει τις επιστολές για την ΠΓΔΜ

Αμέσως μετά, στις 25 και 28 Ιουνίου, καθώς και στις 3 Ιουλίου, πληθώρα έγκριτων νομικών όπως ο Γιώργος Κασιμάτης, η Αριάδνη Νούκα, ο Αναστάσιος Καραΐσκος, ο Πέτρος Χασάπης, ο Σαράντος Θεοδωρόπουλος, ο Γαβριήλ Πελεκίδης, ο Αναστάσιος Κώνστας, ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, ο Αγγελος Συρίγος και ο διεθνολόγος Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης, σε δημόσιες συζητήσεις με θέμα την Ακυρότητα της Συνθήκης των Πρεσπών,της επικινδυνότητας και των συνεπειών που ήδη προκάλεσε η υπογραφή της, ισχυρίστηκαν μεταξύ άλλων:

– ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι μια τυπική συνθήκη με ρήτρα αιρεσιμότητας, ότι είναι τελική και οριστική και δεν θα επέλθει καμία μεταβολή επ΄αυτής και η δική μας κύρωση στη Βουλή είναι απλά μια τυπική διαδικασία, ότι ο ΠτΔ είναι ρυθμιστής, εγγυητής του Πολιτεύματος και διεθνής προστάτης της χώρας (30Σ)και είναι αυτός που συνάπτει διεθνείς συνθήκες, σύμφωνα με το άρθρο 36 Σ,

– ότι η εν λόγω συμφωνία είναι άκυρη διότιτα ΥΠΕΞ Ελλάδας και ΠΓΔΜ ήταν αναρμόδια στην υπογραφή της, διότιπαραβιάζει θεμελιώδεις αρχές του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, την αρχή της ορθότητας, της σαφήνειας και του καθήκοντος αληθείας, διότιπαραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών και συγκρούεται με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και με το Δίκαιο των Διεθνών Συμβάσεων, διότι αντιτίθεται στις διεθνείς συμβάσεις προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς και προκαλεί σύγχυση στην πολιτιστική ταυτότητα των λαών και εθνών, διότι συγκρούεται με το Σύνταγμα, με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί Ιθαγένειας, με άλλες διεθνείς συνθήκες όπως το Πρωτόκολλο Αθηνών 1913, την Συνθήκη Βουκουρεστίου (σχετικό: Απαντητική Ακυρότητας της Συμφωνίας των Πρεσπών Λόγω Παραβίασης της Συνθήκης Ειρήνης του Βουκουρεστίου και των συμφωνητικών αυτής) και την Συνθήκη της Λωζάνης, διότι δεν μπορεί να υπάρξει έγκυρη συμφωνία, με την οποία να αναγνωρίζονται εθνότητα και γλώσσα, που δεν έχουν αναγνωριστεί διεθνώς, διότιπαραχωρεί κυριαρχικά δικαιώματα για τη διεύθυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τις εμπορικές επωνυμίες και σήματα κ.α ( Ελεύθερος Τύπος 26/06/18 “Σκοπιανό: Επτά λόγοι που η συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ είναι άκυρη!” Στα κάγκελα είναι ο νομικός κόσμος της χώρας για το «Σκοπιανό»… υποστηρίζοντας πως υπάρχουν 7 λόγοι που καθιστούν τη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ άκυρη.eleftherostypos.gr, Ελεύθερη Ώρα την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 egerssi.gr, pronews 4/07/2018 “Η Ελλάδα αναγνωρίζει τα Σκόπια ως «Βόρεια Μακεδονία» στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Νομικά μη αναστρέψιμη η εξέλιξη..

Από τότε και έπειτα, νομικοί, πανεπιστημιακοί, ανθρώποι του πνεύματος κλπ, τοποθετήθηκαν εκ νέου ή για πρώτη φόρα δημόσια, νέες μηνύσεις εσχάτης προδοσίας κατατέθηκαν στις εισαγγελικές αρχές, ενώ εξώδικα , επιστολές και ψηφίσματα, απευθύνθηκαν ανελλιπώς προς κάθε υπεύθυνο και προς την κοινή γνώμη. Ενδεικτικά, θα αναφέρω στη συνέχεια μερικές επιστολές και εσείς δείτε όλα τα υπόλοιπα εδώ: Νομικές κινήσεις και επιστολές που σχετίζονται με την Συμφωνία των Πρεσπών που αναμένεται να κυρωθεί αύριο από την Βουλή των Ελλήνων, εδώ Ψηφίσματα κατά της συμφωνίας των Πρεσπών και εδώ Υπογραφές κατά της συμφωνίας των Πρεσπών

Οι επιστολές :

– 18/01/2018 Επιστολή 12 Πανεπιστημιακών προς τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου Με την ανοικτή επιστολή τους, οι πανεπιστημιακοί επισημάνουν ότι α) καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να παραβλέψει το γεγονός ότι ασχέτως των επιστημονικών προσεγγίσεων, η ιστορία αποτελεί, πέρα από κάθε αμφιβολία, τη ραχοκοκαλιά του ελληνικού έθνους και θέμα εξαιρετικά μεγάλης ευαισθησίας στον ελληνικό Βορρά, ότι β) η συμφωνία των Πρεσπών δεν αποτελεί έναν έντιμο συμβιβασμό διότι η διεθνής ονομασία «Βόρεια Μακεδονία» θα συνυπάρχει χωρίς αντιρρήσεις με τη σκέτη «Μακεδονία», την οποία ουδόλως θα επισκιάσει και διότι σε έναν κόσμο όπου η άγνοια ιστορίας και γεωγραφίας είναι ο κανόνας, η ονομασία υπηκοότητας και εθνότητας συνάμα ως «μακεδονικών», δίνει στους γείτονες, εμμέσως πλην σαφώς, ασχέτως των όρων της συμφωνίας περί αρχαιότητας, απεριόριστη πρόσβαση στη μακεδονική κληρονομιά συνολικά και μάλιστα με την υπογραφή μας., ότι γ) Δεν επιλύει τη διαφωνία και παραβιάζει την κοινή λογική, διότι αναγνωρίζει ότι δύο απολύτως αντιφατικές ιστορικές εκδοχές είναι κατ’ όνομα «μακεδονικές», ότι δ) εύκολα εκλαμβάνεται ως διάσπαση μιας και μοναδικής μακεδονικής ιστορικής ενότητας, ενώ ο εθνικός προσδιορισμός των «Βορείων» αναπόφευκτα υπερισχύει του τοπικού των «Νοτίων». Συμπερασματικά, οι συντάκτες δηλώνουν αντίθετοι στη συμφωνία των Πρεσπών διότι η υπογραφή του υπουργού των Εξωτερικών επιτρέπει ρητά τον σφετερισμό ευαίσθητων ιστορικών δεδομένων, καταφεύγει σε λογικούς ακροβατισμούς ώστε να μας πείσει πως πέτυχε να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα, διότι η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύθηκε χωρίς να κατανοήσει ποια πράγματα είναι αδιαπραγμάτευτα και διότι αδυνατεί να κατανοήσει την ευαισθησία των πολιτών της για την ιστορική τους κληρονομιά, μιαν ευαισθησία που νοηματοδοτείται σε πολλές συνταγματικές διατάξεις και έρχεται ως συνέπεια δύο αιώνων δημόσιας εκπαίδευσης, διότι είναι ασυνεπής με την εθνική γραμμή η οποία συστράτευσε σχεδόν το σύνολο της κοινής γνώμης και διότι το κράτος μας αντιφάσκει με τον εαυτό του ενώ η κυβέρνηση έχει εναποθέσει τη δυναμική της συμφωνίας στις μελλοντικές επιλογές των Σκοπίων. Υπογράφοντες : Βασίλης Κ. Γούναρης, Α.Π.Θ., Μάνος Καραγιάννης, King’s College London., Σταύρος Κάτσιος, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος, Α.Π.Θ., Κώστας Α. Λάβδας, Πάντειο Πανεπιστήμιο., Δημήτρης Ξενάκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης., Δημήτρης Σκιαδάς, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας., Άγγελος Συρίγος, Πάντειο Πανεπιστήμιο., Μιχάλης Ι. Τσινισιζέλης, Ε.Κ.Π. Α., Κώστας Υφαντής, Πάντειο Πανεπιστήμιο., Ι. Κ. Χασιώτης, Α.Π.Θ., Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Ε.Κ.Π.Α.

– 19/01/2019 Ανοιχτή επιστολή του Μίκη Θεοδωράκη προς τους βουλευτές για το Μακεδονικό: Μην προχωρήσετε σε αυτό το έγκλημα απόσπασμα: Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από τότε που εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, όλων των πολιτικών πεποιθήσεων, ενώθηκαν στο Σύνταγμα απαιτώντας να μην προχωρήσουν οι εθνικές παραχωρήσεις εις βάρος της Ελλάδας στο Μακεδονικό. Τότε, μίλησα για τους μεγάλους κινδύνους που κρύβει για την πατρίδα μας αυτή η αναίτια υποχώρηση. Η κυβέρνηση αγνόησε και τους κινδύνους και τον ελληνικό λαό και, χωρίς καμία λογική, αποφάσισε να προχωρήσει, με κάθε κόστος. Για ένα θέμα στο οποίο δεν έχουμε κανένα απολύτως λόγο να κάνουμε πίσω, ένα θέμα που δεν χρειάζεται να «λυθεί» γιατί για την Ελλάδα είναι λυμένο μας επιβλήθηκε μία συμφωνία που μόνο δεινά επιφυλάσσει για τη χώρα μας αλλά και για τα Βαλκάνια στο σύνολό τους. Σήμερα ….Απευθύνω έκκληση προς όλους τους βουλευτές: μην προχωρήσετε σ’ αυτό το έγκλημα εις βάρος της Ελλάδας. Η ζημιά που θα προκαλέσετε στον τόπο μας θα είναι ανεπανόρθωτη. … … Σας θυμίζω την επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη λήξη του Συμβουλίου των τότε πολιτικών αρχηγών που συνεδρίασαν στις 13.4.1992 παρουσία του τότε προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμανλή συμφώνησε ότι η Ελλάδα θα αναγνωρίσει το ανεξάρτητο κράτος των Σκοπίων ….. μόνο εάν στο όνομα του κράτους αυτού δεν θα υπάρχει η λέξη Μακεδονία». ΚΑΘΟΛΟΥ. Με κανένα γεωγραφικό ή άλλο προσδιορισμό. Η τυχόν απομάκρυνση από εκείνη την απόφαση πολιτικών ιστορικού διαμετρήματος που εκπροσωπούσαν σχεδόν ολόκληρο τον πολιτικό χώρο είναι πράξη ιστορικά απαράδεκτη, στα όρια της εθνικής μειοδοσίας και θα έχει ολέθρια αποτελέσματα για το μέλλον της χώρας μας. Τα Σκόπια με όχημα το όνομα «Μακεδονία» και παραμορφώνοντας τα ιστορικά γεγονότα σε βαθμό γελοιότητας, επιδιώκουν στην πραγματικότητα την επέκταση των συνόρων τους εις βάρος των δικών μας για τη δημιουργία της λεγόμενης «Μακεδονίας του Αιγαίου». Αν τα Σκόπια γίνουν μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης με την ψήφο τη δική μας, ώστε να μπορούν αύριο – μεθαύριο να μας απειλούν από ισχυρότερη θέση, τότε θα είμαστε άξιοι της Μοίρας μας.Το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων δεν είναι ένα όποιο θέμα που αύριο μπορεί πανεύκολα να ρυθμιστεί διαφορετικά. Η ψήφος του ελληνικού λαού δεν έδωσε σε κανένα εν λευκώ εξουσιοδότηση για χειρισμό του θέματος αυτού κατά το δοκούν. Καμιά κυβέρνηση (ακόμα κι αν ήταν κυβέρνηση πλειοψηφίας) δεν μπορεί να πάρει τόσο σοβαρές για την χώρα αποφάσεις. Αθήνα, 19.1.2019 Μίκης Θεοδωράκης

– 19/01/2019 Δήλωση-έκκληση του καθηγητή Γιώργου Κασιμάτη: Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι ανυπόστατη, περιέχει παραχώρηση κυριαρχικού δικαιώματος, δεν μπορεί, σύμφωνα με το Σύνταγμα, να είναι αντικείμενο διεθνούς σύμβασης και άσκησης κυβερνητικής και νομοθετικής εξουσίας απόσπασμα: 1.Πολιτικά, η Συμφωνία των Πρεσπών, ως πράξη εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας, είναι απαράδεκτη διότι α) αποτελεί παραχώρηση κυριαρχικού δικαιώματος, η οποία εξυπηρετεί κυριαρχικά και γεωπολιτικά συμφέροντα μόνο ξένων κρατών, ενώ αντίστοιχα βλάπτει ουσιαστικά τα συμφέροντα της Ελληνικής Πολιτείας, διότι β) απειλεί και μειώνει καίρια: την ασφάλεια της εδαφικής κυριαρχίας και διότι γ) αμφισβητεί σοβαρά την εθνική, την ιστορική και την πολιτισμική ταυτότητα της Ελλάδας. 2. Νομικά(από πλευράς κύρους),  η Συμφωνία των Πρεσπών είναι άκυρη και ανυπόστατη, γιατί ουσιαστικά και διαδικαστικά παραβιάζει: α. Το Σύνταγμα της Ελλάδας, β. Το Σύνταγμα των Σκοπίων και γ. Το Διεθνές Δίκαιο. 3. Η παραβίαση του Συντάγματος της Ελλάδας: α. Είναι ουσιαστική, γιατί η κυβερνητική απόφαση παραβιάζει την αρχή προστασίας της Κυριαρχίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο χειρισμός του θέματος παραβίασε ήδη και παραβιάζει τη δημοκρατική αρχή και την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. β. Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι ανυπόστατη λόγω του ότι περιέχει παραχώρηση κυριαρχικού δικαιώματος, το οποίο δεν μπορεί, σύμφωνα με το Σύνταγμα, να είναι αντικείμενο ούτε διεθνούς σύμβασης, ούτε άσκησης κυβερνητικής και νομοθετικής εξουσίας. Το όνομα «Μακεδονία», δεν αποτελεί απλώς περιορισμό εθνικής κυριαρχίας ή ούτε μεταφορά αρμοδιοτήτων σε διεθνείς οργανισμούς, βάσει πάντοτε εθνικού συμφέροντος, που να αναγνωρίζεται ως τέτοιο από το Σύνταγμα, αλλά παραχώρηση στοιχείου  ταυτότητας της Ελλάδας, ως κυρίαρχου κράτους. Αυτό αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα και δεν υπόκειται σε καμιά συντεταγμένη εξουσία. β. Είναι διαδικαστική τόσο με βάση το Σύνταγμα, όσο και με βάση το Διεθνές Δίκαιο. 4. Η παραβίαση του Συντάγματος των Σκοπίων είναι αμφίδρομη: α. Η διαδικασία σύναψης της Συμφωνίας των Πρεσπών έγινε   κατά παράβαση του Συντάγματος των Σκοπίων. β. Η αναθεώρηση του Συντάγματος των Σκοπίων δεν τήρησε τη Συμφωνία των Πρεσπών, άρα, η τελευταία είναι, σύμφωνα με το αναθεωρημένο Σύνταγμα, αντισυνταγματική, ενώ η Συμφωνία, αν και ήδη ανυπόστατη, υπόκειται σε καταγγελία για μη τήρησή της από την αντισυμβαλλόμενη Χώρα ως προς την αναθεώρηση. 5. Η παραβίαση του Διεθνούς δικαίου είναι ουσιαστική και τυπική: α. Είναι τυπική, (είναι τυπικά άκυρη), γιατί δεν τηρήθηκαν οι κανόνες σύναψης και κύρωσης της Σύμβασης, που ορίζουν τα Συντάγματα και των δύο Χωρών. β. Είναι ουσιαστική, γιατί ως άκυρη Σύμβαση αποτελεί παραβίαση της Κυριαρχίας της Ελλάδας και της συνταγματικής τάξης και των δύο μερών.

– 22/01/2019 Επιστολή του Προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων προς τον Πρόεδρο της Βουλής εν όψει της κύρωσης της Συμφωνίας των Πρεσπών: Κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών με 180 ψήφους ζητούν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Με την επιστολή του, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων ζητάει από τον Πρόεδρο της Βουλής να γνωστοποιήσει στα μέλη του Κοινοβουλίου το ψήφισμα της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος με το οποίο καλείται η βουλή να ψηφίσει το νόμο που θα κυρώνει τη συμφωνία με πλειοψηφία των 3/5 του όλου αριθμού των βουλευτών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του Συντάγματος, επειδή η συμφωνία αφορά όλους τους Έλληνες και πρέπει να έχει την ευρύτερη δυνατή κοινωνική και πολιτική αποδοχή και επειδή για να διασφαλίζεται η βιωσιμότητά της στον χρόνο, δεν πρέπει να στηρίζεται σε περιστασιακές και ισχνές πλειοψηφίες.

– 22/01/2019 Ιωάννης Μάζης: αντισυνταγματικώς κατατεθείσες τροπολογίες από πλευράς του Προέδρου της Βουλής της FYROM κου Ταλάτ Τζαφέρι (Aρ. Πρωτ. Νο 08-185/1, 11/01/2019) και όχι από πλευράς του Προέδρου της FYROM κου Ιβανώφ. (22/01/2019) Ανοικτή επιστολή με την οποία ο  Καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής Θεωρίας, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, απευθυνόμενος προς τους πολιτικούς αντιπροσώπους του Ελληνικού Λαού, που έδωσαν τον όρκο πίστης στην πατρίδα και στη Δημοκρατία και τήρησης του Συντάγματος, τους κάλεσε να μην παραβιάσουν τον όρκο τους απέναντι στον Ελληνικό Λαό, ψηφίζοντας υπέρ της αντισυνταγματικής αυτής Συμφωνίας, η οποία παραβιάζει και απειλεί ζωτικά συμφέροντα κυριαρχίας της Ελλάδας.Για να τεκμηριώσει την έκκληση του ανάλυσε διεξοδικά όλα τα “ φρικαλέα, εθνικώς επιζήμια, επικίνδυνα για την ελληνική εθνική και εδαφική ακεραιότητα της χώρας και άκρως υποτιμητικά για την νοημοσύνη της ελληνικής διπλωματίας, του ελληνικού ΥΠΕΞ, της Ελληνικής Κυβερνήσεως και του Ελληνικού Λαού “ τα οποία προκύπτουν από τις τροπολογίες του σκοπιανού συντάγματος καθώς και από το Τμήμα «Constitutional Law for the implementation of amendments XXXIII to XXXVI to the Constitution of the Republic of Macedonia», από οπού προκύπτει ότι εάν η παρούσα Κυβέρνηση υπογράψει το Πρωτόκολλο ένταξης στο ΝΑΤΟ, η πορεία δεν έχει επιστροφή.Συγκεκριμένα, επισημάνει προς τούτο ότι τα Σκόπια θα ενεργοποιήσουν τα αποτελέσματα της συνταγματικής αναθεωρήσεως μετά από την κύρωση του Πρωτοκόλλου από την Αθήνα ,πράξη που αποτελεί, βάναυση και παράνομη μονομερή τροποποίηση (!) της συμφωνίας των Πρεσπών,διότι παραβιάζει σαφώς το εδ. 5, Παρ. 4, Άρ. 1, Μέρος 1 αυτής, το οποίο σαφώς προβλέπει την ολοκλήρωση των Συνταγματικών της τροποποιήσεων πρό της εισαγωγής της Συμφωνίας των Πρεσπών στην Βουλή των Ελλήνων προς κύρωση), ότι αυτό δημιουργεί και ως φυσική συνέπεια την μη ύπαρξη επισήμου κειμένου του αναθεωρηθέντος Συντάγματος της «Βορείου Μακεδονίας» το οποίον θα υπάρξει όταν, και μόνον όταν αυτό υλοποιηθεί. Δηλαδή όταν η Ελλάς υπογράψει το Πρωτόκολλο Προσκλήσεως της FYROM στο ΝΑΤΟ! Κατόπιν τουτού, θα αρχίσουν οι συζητήσεις στην Επιτροπή Εξωτερικών και Αμύνης της Βουλής, άνευ της οριστικής και ουσιαστικής γνώσεως της τελικής μορφής του… υπό συζήτηση κειμένου! Σουρρεαλιστικόν μεν, αλλά λογικόν! Αυτό που θα έπρεπε λοιπόν να πράξει η Αθήνα, θα ήτο να επιστρέψει το κείμενο με την πραξικοπηματική προσθήκη του εν λόγω Άρθρου, βασιζομένη στην αντισυμβατική του φύση και να μην αρχίσει ουδεμία διαδικασία συζητήσεως και πολλώ μάλλον, κυρώσεως της Συμφωνίας των Πρεσπών!

Για όλα αυτά και πολλά άλλα, ενημερώθηκαν ΠΤΔ, πρωθυπουργός , αρχηγοί κομμάτων και βουλευτές, και με δική μου επιστολή, η οποία συμπέρανε μεταξύ άλλων ότι από το εμπεριεχόμενο υλικό σαφέστατα προκύπτει ότι η συμφωνία Κοτζιά – Διμιτροφ είναι προϊόν εγκληματικών πράξεων, είναι αόριστη, αντιφατική, αντισυνταγματική,παραβιάζει κανόνες διεθνούς δικαίου και έχει συναφθεί κατά παράβαση της λαϊκής βούλησης, και συνεπώς, κατά κατάλυση του συντάγματος διότι παραβιάζει την βασικότατη Αρχή του πολιτεύματος μας, την λαϊκή κυριαρχία. ( Ανοιχτή επιστολή του justiceforgreece στους 300, εν όψει της ψηφοφορίας με αντικείμενο την κύρωση της “ Συμφωνίας των Πρεσπών” , η οποία έχει δημοσιευθεί και έχει σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε πολλαπλούς αποδέκτες στις 24/01/2019, νωρίς το πρωί ) Παρόμοια ενημέρωση είχε λάβει προηγουμένως και ο ΥΠΕΘΑ Πάνος Καμένος. Δείτε την από 03/07/2018 σχετική Ανοιχτή επιστολή  μου.

Παράλληλα η κοινωνία συνέχισε να αντιδράσει και να αποδείξει με κάθε τρόπο ότι δεν θέλει την εν λόγω συμφωνία, ότι δεν θέλει να παραχωρήσει το Όνομα, ασεβώντας απέναντι σε μια ιστορία τεσσάρων χιλιάδων ετών αποκλειστικής ελληνικότητας της Μακεδονίας. Λχ. στις 6 Ιουνίου 2018 διοργανώθηκαν συλλαλητήρια σε 23 πόλεις, στις 7 Ιουνίου 2018 στα Χανιά, στις 10 Ιουνίου στη Χαλκίδα, στις 21 Ιουνίου στις Σέρρες, στις 24 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, στις 1 Ιουλίου διεξάχθηκε μηχανοκίνητη πορεία σε Σαντορίνη και συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, στις 2 Ιουλίου διεξάχθηκε μηχανοκίνητη πορεία και στη Θεσσαλονίκη, στις 4 Ιουλίου συλλαλητήριο στη Κομοτηνή, στις 5 Ιουλίου στη Κοζάνη, στις 6 Ιουλίου στη Κόρινθο, στις 8 Ιουλίου στο Ηράκλειο και στη Κέρκυρα, στις 9 Ιουλίου στη Αλεξανδρούπολη και στη Βεργίνα όπου παρά τη βροχόπτωση συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου, στις 11 Ιουλίου στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Τρίκαλα και ούτω καθεξής, μέχρι που φτάσαμε στο μεγαλειώδες συλλαλητήριο που έλαβε χώρα στην Αθήνα, στις 20 Ιανουαρίου 2019.

ΠΑΡΑ ΤΑΥΤΑ ΟΜΩΣ,

Στις 25 Ιανουαρίου 2019, αφού είχε εγκριθεί για δεύτερη φόρα από την βουλή της ΠΓΔΜ αλλά και πάλι χωρίς να εκδοθεί ΦΕΚ, αφού είχε διεξαχθεί ένα άκυρο δημοψήφισμα και αφού είχαν γίνει κάποιες αλλαγές στο σύνταγμα του επισήμως αβάφτιστου κράτους, οι οποίες όμως δεν εξαλείψαν όλες τις αλυτρωτικές διατάξεις (δείτε ενδεικτικά τον εθνικό ύμνο του που αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία καθώς αφορά την ανύπαρκτη χώρα της Μακεδονίας και τους ήρωες της Πίτου Γκούλι, Ντάμε Γκρούεφ και Γκότσε Ντέλτσεφ),και όπως προαναφέρθηκε, δεν έχουν τεθεί ακόμα σε ισχύ παρότι όλες οι διαδικασίες έπρεπε να ολοκληρωθούν έως τέλος του 2018,αφού δημοσιεύθηκαν οι τροποποιήσεις σε σκοπιανό ΦΕΚ χωρίς έγκριση του ΠΤΔ και συνεπώς χωρίς σχετικό προεδρικό διάταγμα, δηλαδή άκυρα κλιπ.,

Με διαδικασίες φαστ τρακ, χωρίς δημόσια διαβούλευση και γνωμοδότηση της επιστημονικής επιτροπής που θα έπρεπε να υπογράφεται από τουλάχιστον δύο καθηγητές για να μπορέσει η Βουλή να μπει στην ουσία της συζήτησης επί της συμβάσεως, με έναν νόμο και έναν άρθρο, η ολομέλεια της βουλής κύρωσε την συμφωνία των Πρεσπών με 153 ψήφους υπέρ, και αυθημερόν, με την σύμπραξη υπουργών και την υπογραφή του Αρχηγού του Ελληνικού Κράτους, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 9/2019 . Υπέρ ψήφισαν οι 145 βουλευτές του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ένας με μεταγραφή) , οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ βουλευτές Έλενα Κουντουρά, Κατερίνα Παπακώστα, Σταύρος Θεοδωράκης, Σπύρος Δανέλλης, Γιώργος Μαυρωτάς, Σπύρος Λυκούδης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος και ο βουλευτής Θανάσης Παπαχριστόπουλος των ΑΝΕΛ.

Το νομοσχέδιο είχε δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της βουλής στις 19 Ιανουαρίου και τότε είδαμε και εμείς για πρώτη φορά την επίσημη μετάφαση και τις υπογραφές.

Δυο μέρες μετά την κύρωση, δημοσιεύθηκε κείμενο της Καθηγήτριας Νέας Ελληνικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Σ. Ηλιάδου-Τάχου, οπού ομαδοποιημένοι οι λόγοι ακύρωσης της συμφωνίας, όπως γνωστοποιήθηκαν από ειδικούς αναλυτές είναι οι ακόλουθοι :

Ι. Λόγοι που σχετίζονται με την διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την κύρωση της συμφωνίας

α) Η διαδικασία που ακολουθήθηκε στο πλαίσιο της κύρωσης της συμφωνίας αντιβαίνει στην σύμβαση της Βιέννης (1969) «περί δικαίου των συνθηκών», αφού, σύμφωνα με επίσημες καταγγελίες του Λαβρώφ και του ΥΠΕΞ της Ρωσίας δημιουργήθηκαν στην γειτονική χώρα οι προϋποθέσεις για την εξαγορά συνειδήσεων, την χειραγώγηση, την άσκηση βίας, τον χρηματισμό των βουλευτών. Συγκεκριμένα, οι βουλευτές έλαβαν ως αντίδωρο την ακύρωση των κατηγοριών για διαφθορά, ή για τη συμμετοχή τους στα έκτροπα του σκοπιανού κοινοβουλίου. Από την άλλη, στην Ελλάδα σε συγκεκριμένο Υπουργικό συμβούλιο, ο κ. Π. Καμένος απηύθυνε σε βάρος του κ. Ν Κοτζιά καταγγελία για χορήγηση 50.000.000. ευρώ από διεθνή οικονομικό παράγοντα, τον G. Soros, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Υπουργός Εξωτερικών στη μηνυτήρια αναφορά του σε βάρος του κ. Καμένου. Το αίτημα για χορήγηση στους βουλευτές των Πρακτικών του Υπουργικού Συμβουλίου και της 9σέλιδης επιστολής Κοτζιά προς τον Πρωθυπουργό, θεωρήθηκε ότι ήταν ανέφικτο αφού ήταν αντίθετο με τους νόμους περί απορρήτου.

β) Σύμφωνα με το περιεχόμενο της συμφωνίας, το κείμενο των συνταγματικών τροποποιήσεων του σκοπιανού συντάγματος έπρεπε να υπογραφεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας των Σκοπίων, τον Ιβανώφ, δόθηκε όμως για υπογραφή στον κ. Τζαφέρι Πρόεδρο της Βουλής της ΠΓΔΜ, κάτι που έρχεται σε σύγκρουση με το σύνταγμα της χώρας, το οποίο αναφέρει ρητά πως προϋπόθεση για προσφυγή στην υπογραφή του Προέδρου της βουλής ήταν να έχει εκλείψει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

γ) Ο οριακός χρόνος εντός του οποίου έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι τροποποιήσεις του συντάγματος της ΠΓΔΜ ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2018, κάτι που δεν συνέβη μέσα στο κανονικό πλαίσιο. Η συμφωνία είναι νομικό έγγραφο, και κρίνεται βάσει νόμου για να εξυπηρετήσει το κοινό συμφέρον των δύο κρατών. Αν δεν τηρείται η νομική βάση, η συμφωνία δεν ισχύει.

δ) Στο άρθρο 73 του σκοπιανού συντάγματος γινόταν αναφορά στην ανάγκη να γίνει έγκυρο δημοψήφισμα που να συγκεντρώνει το 50 % συν 1 και όριζε πως οι προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν ήταν δεσμευτικές. Το δημοψήφισμα δεν συγκέντρωσε το προαναφερθέν ποσοστό και θεωρήθηκε μη δεσμευτικό και επομένως άκυρο.

ΙΙ. Λόγοι που σχετίζονται με το κείμενο της συμφωνίας

α) Το πλήρες κείμενο του αναθεωρηθέντος προοιμίου του συντάγματος της ΠΓΔΜ δεν κοινοποιήθηκε ποτέ στους αιτούντες αυτό βουλευτές των κομμάτων. Ενδέχεται η αναθεώρηση στο Προοίμιο του συντάγματος της ΠΓΔΜ να μην έγινε ποτέ. Κοινοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο οι προσαρτημένες υπό μορφήν παραρτήματος τροπολογίες που συμπεριλήφθηκαν στη ρηματική διακοίνωση. Επομένως δεν αποκλείεται το σύνταγμα στο Προοίμιό του να βρίθει αναφορών στην χώρα «Μακεδονία». Αν το Προοίμιο του συντάγματος έχει παραδοθεί με δεδομένο ότι ο Έλληνας Υφυπουργός Εξωτερικών δεν το έφερε στη δημοσιότητα παρά τις επικλήσεις των κομμάτων, προκύπτει εύλογα το ερώτημα τι ήθελε να αποφύγει. Μήπως την παραδοχή ότι οι βουλευτές των ΣΥΡΙΖΑ-προθύμων αποφάσιζαν χωρίς να υπάρχει το κείμενο του προοιμίου; Και τότε γιατί αυτή η επίσπευση;

β) Στη ρηματική διακοίνωση καθίσταται σαφές ότι η Βουλή της ΠΓΔΜ προέβη σε μια μονομερή τροποποίηση: αντί να κυρώσει τις τροπολογίες όπως αναφερόταν ρητά στη συμφωνία, αποφάσισε πως όλα αυτά θα υλοποιούνταν μόνο όταν θα είχε υπογραφεί από την Ελλάδα το πρωτόκολλο εισδοχής της χώρας στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ. Γιατί η μονομερής αυτή συμπερίληψη που αναιρεί τις διατάξεις της συμφωνίας δεν καταγγέλθηκε από την κυβέρνηση Τσίπρα;

γ) Δεν έγινε καμία προσπάθεια να καταγραφούν αναλυτικά από την ελληνική κυβέρνηση οι αναθεωρήσεις στο σύνταγμα της ΠΓΔΜ, ποιες δηλαδή διατάξεις του συντάγματός τους έπρεπε να αντικατασταθούν από ποιες συγκεκριμένα, κάτι που είχε καταγραφεί στην περίπτωση της διένεξης Βρετανίας-Ιρλανδίας και θα παρείχε τη δυνατότητα άμεσου ελέγχου του ποσοστού εκπλήρωσης των συμφωνηθέντων. Αντί για αυτό επικράτησε η προχειρότητα, η βιασύνη και η απροκάλυπτη ασάφεια.

ΙΙΙ. Λόγοι που αφορούν στις μελλοντικές συνέπειες της συμφωνίας για την χώρα μας

Το συγκεκριμένο κομμάτι θα αναλυθεί σε επόμενο δημοσίευμα, που θα περιλαμβάνει και την ιστορική διάσταση του ζητήματος. Τελειώνοντας, θα αναφέρω ενδεικτικά ορισμένες πιθανολογούμενες επιπτώσεις: προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων για περιουσιακά στοιχεία που δεσμεύτηκαν από το ελληνικό κράτος κυρίως μετά τον εμφύλιο, αιτήματα για αναγνώριση «μακεδονικής» μειονότητας, για άνοιγμα σχολείων μακεδονικής (αναγνωρισμένης!!!!) γλώσσας, επιστροφή πολιτικών προσφύγων κλπ. Σ. Ηλιάδου-Τάχου [Λόγοι που συνιστούν προυποθέσεις για την ακύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών]

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα περισσότερα συλλαλητήρια οι διαδηλωτές υπέστησαν την συνηθισμένη αστυνομική βια (κυρίως δακρυγόνα αλλά ευκαιριακά και ξυλοδαρμούς) όπως λόγου χάριν στις 7 Ιουνίου 2018 στα Χανιά όπου λόγω των ξυλοδαρμών η Πρωτοβουλία Αντίστασης χαρακτήρισε την αστυνομική βία και τις συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου ως μία άλλη έκφραση της φασιστικοποίησης, και στις 1 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, όπου ο κόσμος ΦΩΝΑΖΕ ΑΛΙΤΕΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ και όταν δέχτηκαν σφοδρή επίθεση με χημικά άρχισε να φωνάζει “πετάξτε τις στολές και έλατε μαζί μας”, “αλίτες”, ΑΛΙΤΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ , κλπ Mrs. Athina121, Δακρυγόνα στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, αναφέρω ενδεικτικά μερικές από τις σχετικές μηνύσεις που έχουν κατατεθεί πρόσφατα: 12/09/2018 Συλλαλητήριο: Μήνυση των Παμμακεδονικών Ενώσεων Υφηλίου κατά του αστυνομικού διευθυντή Δομζαρίδη, της Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Αικατερίνης Παπακώστα και του αρχισυντάκτη της Εφημερίδας των Συντακτών Ανδρέα Πετρόπουλου, 21/01/2019 Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών μήνυσε τις Δυνάμεις Δημόσιας Τάξης για τη χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών στο χθεσινό ειρηνικό συλλαλητήριο για τη Μακεδονία, 22/01/2019 Δεύτερη μήνυση για τα αέρια, τα χημικά και τα καπνογόνα στο Συλλαλητήριο για τη Μακεδονία της 20ης Ιανουαρίου (ΒΙΝΤΕΟ), 24/01/2019 Μήνυση Παμμακεδονικής Συνομοσπονδίας κατά παντός υπευθύνου για διέγερση, πρόκληση και προσφορά, σύσταση συμμορίας, παράνομη βία, παράβαση καθήκοντος, έκθεση σε κίνδυνο κ.α (Συλλαλητήριο)

Όλο αυτόν τον καιρό όμως, υπήρχε και άλλη βια, η οποία δεν αφορούσε μόνο τους διαδηλωτές αλλά όλους όσους διαφωνούσαν και διαφωνούν με την κυβέρνηση στο θέμα του Σκοπιανού. Αναφέρομαι στη λεκτική και τη ψυχολογική βια μέσω φραστικών επιθέσεων και στολισμόυ των αντιδρούντων (της πλειοψηφίας του λαού δηλαδή ) με απαράδεκτα κοσμητικά επίθετα. Πάλι ενδεικτικά, επικαλούμαι τον σκληρό διαδικτυακό αγώνα υπεράσπισης των κυβερνητικών θέσεων και σπίλωσης όσων διαφωνούσαν με αυτές, το οποίο από ότι φαίνεται είχε αρχικά ως επικεφαλής τον ειδικό σύμβουλο στο γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας του πρωθυπουργού, Νικόλαο Καρανίκα, για τον οποίο, όσοι διαδηλώνουν ή απλά διαφωνούσαν με τη κυβερνητική “λύση” για το σκοπιανο ήταν “ Αμόρφωτα εθνίκια, φασίστες, αμόρφωτα ανιστόρητα ρουφιανοφασιστάκια “ κλπ

[ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Καρανίκα στα κοινωνικά δίκτυα: «…και εμείς από την βόρεια Ελλάδα είμαστε, αλλά εθνικιστικές ανιστόρητες βλακείες δεν λέμε (διαβάζω τι γράφουν κάποιοι συγχωριανοί μου και στεναχωριέμαι για την κατάντια τους…) Από το πουθενά δεν θα γίνουμε φασίστες ρατσιστές εθνικιστές με την γείτονα χώρα λόγω ονόματος.… Τώρα, η επανεμφάνιση των φασιστών γίνεται στο όνομα της Μακεδονίας, της πατρίδας… για την Ελλάδα.… Η σημερινή κυβέρνηση έρχεται να δώσει λύση στο πρόβλημα αυτό με την γείτονα χώρα και το κάνει με διεθνής όρους, με ευρωπαϊκή προοπτική και με σκοπό την ειρηνική συνύπαρξη των λαών, την κοινη ιστορία και τον πολιτισμό της συνεργασιας. Η σύνθετη ονομασία είναι η Απάντηση και με αυτήν θα προχωρήσουμε, με σκοπό την βιώσιμη πολιτική στην περιοχή… Τα συλλαλητήρια αυτά, τον μόνο σκοπό που έχουν, είναι αυτός της αυτοαναφορικότητας, για την ενίσχυση της φασιστικής νοοτροπίας που θέλει τον εθνικισμό να μολύνει τα μυαλά των ανθρώπων που αγαπούν την χώρα τους. ….Ας μην χαρισουμε την εξωτερικη πολιτική και τα εθνικά ζητήματα στους φασίστες και τους εθνικιστές». «Μα είναι φοβερό. Έγιναν και οι συγχωριανοί μου εθνικια … ουρλιάζουν για την Μακεδονία ενώ δεν γνωρίζουν την ιστορία του τόπου. …. Και βγαίνουν τα αμόρφωτο εθνικια και επικαλούνται τον Μέγα Αλέξανδρο… Έλεος!». (pronews, 14/062018 N.Καρανίκας εξ ονόματος Α.Τσίπρα: «Φασίστες όσοι αντιδρούν» – «Εμείς παίρνουμε πίσω τη Μακεδονία» (τη Νότια…)!Καρανίκας για Σκοπιανό: Δεν κάνουμε πολιτική με το τι λέει ο κόσμος …, 18.06.2018 Ξαναχτυπά μέσω facebook o σύμβουλος του πρωθυπουργού: Συνεχίζει το διαδικτυακό αγώνα που δίνει τις τελευταίες ημέρες ο Νίκος Καρανίκας σε μια προσπάθεια να υπερασπιστεί τη συμφωνία Ελλάδας – πΓΔΜ. Σήμερα το πρωί ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού έδωσε νέα μάχη  στο Facebook μέχρι στιγμής σας βλέπω να ουρλιάζετε για την Μακεδονία …Επίσης διαβάζω και δεν τεμπελιάζω, με αποτέλεσμα να γνωρίζω ιστορία από ιστορικές μελέτες και τεκμήρια και όχι από φλιτζανουδες και εθνικιστές πατριδοκάπηλους που με το ζόρι έχουν διαβάσει τα στοιχειά της ταυτότητας τους και το μόνο που έμαθαν είναι να κλέβουν τον λαό.] Διευκρίνιση: τα κείμενα παρατάθηκαν όπως δημοσιεύτηκαν από τον συντάκτη τους

Όλα αυτά γινόταν πριν αποκαλυφθεί ότι ο πρωθυπουργικός Σύμβουλος Νίκος Καρανίκας είχε σύμφωνα με εναντίον του δικογραφία, πρωταγωνιστικό ρόλο σε επεισόδια και έβριζε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, (Όταν ο Καρανίκας έβριζε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας | Nantia Report) Μετά ηρέμισε αλλά υπήρχαν άλλοι που παρέλαβαν τη σκυτάλη , με τελευταίο τον πρωθυπουργό, ο οποίος, σε πιο “ήπιους” τόνους μας είπε λίγο πολύ τα ίδια :

29 Ιαν. 2019

 

Τσίπρας σε Μακρόν: Ακροδεξιοί λαϊκιστές διαδήλωσαν κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών

Στο περιθώριο της 5ης Συνόδου των Χωρών του Νότου της ΕΕ, ο Αλέξης Τσίπρας ακούγεται αρχικά να περιγράφει τους συμμετέχοντες στα συλλαλητήρια ως «ακροδεξιούς λαϊκιστές». «Ήταν δύσκολα. Υπήρξαν διαδηλώσεις ακροδεξιών λαϊκιστών κατά της Συμφωνίας» είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Εμανουέλ Μακρόν τον ρωτά πόσοι συμμετείχαν στα συλλαλητήριοα. «Ε, στην τελευταία διαδήλωση ήταν περίπου 70.000», απαντά ο Έλληνας πρωθυπουργός. Δεδομένου ότι ο διάλογος γίνεται στα αγγλικά, ο Αλέξης Τσίπρας διευκρινίζει το νούμερο «Όχι 17, 70», λέει.

Και για να είναι σίγουρος ότι ο Γάλλος πρόεδρος κατάλαβε, ο Αλέξης Τσίπρας εξηγεί και πάλι, «7 – 0», σχηματίζοντας με το χέρι το 7 και το 0, συμπληρώνοντας ότι «δεν ήταν τόσο ογκώδες».

Εδώ μπορείτε να δείτε μερικούς ακροδεξιούς λαϊκιστές που φωτογράφισα εγώ :

 

 

 

Και εδώ μπορείτε να δείτε μερικούς από τους 7- 0 …..

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Αντικείμενο της παρούσας αναφοράς είναι σοβαρότατα κακουργήματα τα οποία τελέστηκαν κατά την σύναψη της συμφωνίας των Πρεσπών, κατά την κύρωσή της, κατά την περίοδο που μεσολάβησε των δυο πράξεων (σύναψη -κύρωση) αλλά και πριν καθώς μετά, με αποκορύφωμα την δημοσίευση της Συνθήκης των Πρεσπών στο ΦΕΚ ‘Α 9/2019. Ως φερόμενοι δράστες, αναδεικνύονται ο Νίκος Κοτζιάς πρώην ΥΠΕΞ, ο Αλέξης Τσίπρας, Πρωθυπουργός και νυν ΥΠΕΞ, ο Προκόπης Παυλόπουλος, ΠΤΔ, οι 153 βουλευτές που υπερψήφισαν το σχετικό νομοσχέδιο για την κύρωση, οι 147 βουλευτές που δεν εμπόδισαν την υπερψήφιση του, υπουργοί της κυβέρνησης του Α. Τσίπρα, σύμβουλοι, συνεργάτες και άλλοι, οι οποίοι στήριξαν τους φερόμενους ως δράστες, στράφηκαν κατά του Λαού, άσκησαν σωματική, λεκτική και ψυχολογική βια εναντίον του και συμμετείχαν έτσι και αυτοί στη τέλεση των καταγγελλόμενων αδικημάτων που έχουν ως αφετηρία την συμφωνία των Πρεσπών, η οποία είτε θεωρηθεί καλή είτε κακή, είτε ωφέλιμη για την Ελλάδα είτε βλαπτική, δεν έχει σημασία, διότι έχει συναφθεί, κυρωθεί και ενεργοποιηθεί κατά παράβαση του συντάγματος και των νόμων που συμφωνούν με αυτό και όλοι οι υπαίτιοι πρέπει να τιμωρηθούν. Και αυτό συμβαίνει επειδή ένας υπουργός δεν είναι Αρχηγός Κράτους ώστε να συνάψει διακρατικές / διεθνείς συμφωνίες, επειδή ο υπουργός που υπέγραψε την εν λόγω συμφωνία δεν είχε καν την όποια εξουσιοδότηση, επειδή η παρούσα βουλή δεν συγκροτήθηκε συνταγματικά καθώς οι βουλευτές της δεν είναι εκλεγμένοι με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους πολίτες αλλά διορισμένοι από τους αρχηγούς των κομμάτων (όπου πολλές φορές ούτε καν ανήκαν) , με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή τη στιγμή 300 “βουλευτές επικρατείας”, με τους οποίους δεν έχουμε καμία σχέση, οι οποίοι δεν μας εκπροσωπούν και δεν μπορούν να λάβουν καμία απόφαση για λογαριασμό μας και του δικού μας έθνους, επειδή είναι όλοι ή σχεδόν όλοι τους υπόδικοι, επειδή κύρωσαν μια συμφωνία παρότι το αντισυμβαλλόμενο μέρος την είχε ήδη παραβιάσει και δεν είχε εκπληρώσει τις συμφωνημένες υποχρεώσεις του, και σε κάθε περίπτωση, επειδή εγκρίνοντας η βουλή μια συμφωνία που είχε ήδη υπογραφεί για λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας από έναν υπουργό και είχε ξεκινήσει κιόλας να παράγει αποτελέσματα, η βουλή δεν επιτέλεσε νομοθετική, αλλά εκτελεστική λειτουργία, αφού αντί να θέσει κανόνες δικαίου εκτέλεσε in toto και erga omnes μια υπουργική απόφαση. ΣΤΗΝ ΜΗΝΥΣΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΩΣ Θέμα /Περίληψη)

5 comments on “Απόσπασμα κατεπείγουσας αναφοράς στον ΑΠ εν όψει της κύρωσης του πρωτοκόλλου ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ

 1. Τετάρτη, 05 Δεκέμβριος 2018 01:11

  ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ» ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

  Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ημερίδα με τίτλο «Το Νομικό Πλαίσιο για την Ακύρωση της «Συμφωνίας» των Πρεσπών την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Στην κατάμεστη από ευαισθητοποιημένους πολίτες αίθουσα οι ομιλητές καθήλωσαν το κοινό με τις εύστοχα τεκμηριωμένες τοποθετήσεις τους. Την εκδήλωση χαιρέτισε η Συντονίστρια των Παμμακεδονικών Ενώσεων Υφηλίου κα Νίνα Γκατζούλη, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων κ.Γεώργιος Τάτσιος και ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών κ. Γεώργιος Πουρνάρης.

  Πλήρως κατατοπιστικές ήταν οι εισηγήσεις σχετικά με το υπόβαθρο της «συμφωνίας» των Πρεσπών από τον συγγραφέα-ερευνητή κ.Γεώργιο Ρωμανό και τον κ.Βενιαμίν Καρακοστάνογλου. Ο καθηγητής γεωστρατηγικός αναλυτής κ.Κωνσταντίνος Γρίβας εξήγησε με σαφήνεια τον λόγο για τον οποίο η Ελλάδα είναι αντικείμενο «πόθου» από αντικρουόμενα συμφέροντα στα ευρύτερα Βαλκάνια. Την εκδήλωση έκλεισε το νομικό επιτελείο της ΠΟΠΣΜ και των Παμμακεδονικών Ενώσεων Υφηλίου, ο κ.Χρήστος Παπασωτηρίου και η κα Ειρήνη Μαρούπα, που ανέλυσαν τους 20 λόγους για τους οποίους οι κ.δικαστές στο ΣτΕ ΟΦΕΙΛΟΥΝ να ακυρώσουν την «συμφωνία» στις 7 Δεκ. 2018 και να δικαιώσουν τον μακεδονικό Ελληνισμό.
  Το ενδιαφέρον του κοινού εκφράστηκε με τις υψηλού επιπέδου ερωτήσεις προς τους ομιλητές και η εκδήλωση έκλεισε με το σύνολο των παρευρισκομένων να ψάλει τον Εθνικό Ύμνο.
  Σε όλους τους παρευρισκομένους διανεμήθηκε το εξαιρετικό σύγγραμμα του Γιώργου Ρωμανού με τίτλο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ. Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών παραχώρησε την αίθουσα ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ!
  Εκπρόσωποι Τύπου ορίζονται:
  1.ο πρόεδρος της ΠΟΠΣΜ κ.Γεώργιος Τάτσιος (τηλ 6983498377)
  2.η ποινικολόγος κα Ειρήνη Μαρούπα (τηλ. 6977429977)
  Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

  Τάτσιος Γεώργιος Κωστίκα Άννα

  https://greveniotis.gr/ειδησεισ/ελλαδα/item/18164-συμφωνια-πρεσπων

 2. καλησπέρα , αφού εμείς είμαστε ή ανώτατη αρχή γιατί δέν κάνουμε τό αυτονόητο δηλαδή νά δηλώσουμε επίσημα τήν αρνησή μάς ;; άς πάμε όλοι ταυτόχρονα νά καταθέσουμε γραπτά καί επώνυμα πώς διαφωνούμε μέ τήν κυβέρνηση καί πως τής απαγορεύουμε νά δώσει τό όνομα τής Μακεδονίας μάς.Άν πάμε όλοι όσοι πήγαν στά συλλαλητήρια καί μαζί όλοι όσοι ήθελαν νά πάνε αλλά δέν μπορούσαν τότε θά έχουν νομικό θέμα αφού ή διαφωνία θά είναι επώνυμη καί ή δικαιοσύνη δέν θά μπορεί νά κρυφτεί ,ουσιαστικά θά κάνουμε δημοψήφισμα μέ δική μάς πρωτοβουλία .Άραγε πόσο δύσκολο είναι νά πάς μέχρι τήν εισαγγελία τής περιοχής σού ;; θά ήθελα παρακαλώ τήν γνώμη σου

  Στις Τετ, 6 Φεβ 2019 στις 3:36 μ.μ., ο/η JusticeForGreece έγραψε:

  > justiceforgreece posted: ” Επειδή κάποιοι αναγνώστες μου ζήτησαν να > “συρρικνώσω” κάπως την μηνυτήρια αναφορά που έστειλα εχθές στα χαράματα > στον ΑΠ, ώστε να διαβαστεί ευκολότερα, έκανα ότι καλύτερο μπόρεσα για να > τους ικανοποιήσω και το αποτέλεσμα είναι το ακόλουθο. Για να κατα” >

  • εγώ όσα μπόρεσα έκανα Σειρά σας τώρα ….

   Πάντως σε ενημερώνω ότι κάποιοι έκαναν μια περίληψη της αναφοράς μου και την κατάθεσαν ως δική τους αναφορά σε αστυνομικό τμήμα (αστυνομικός υπηρεσίας συμφώνησε απόλυτα με το περιεχόμενο ….), μια κοπέλα έστειλε στον ΑΠ την αναφορά μου εμπλουτισμένη με δικά τις αποδεικτικά στοιχεία, η Ομάδα Υψηλής Αστυνόμευσης επισκέφτηκε σήμερα την Εισαγγελέα Αρείου Πάγου , προκειμένου να γνωρίσουν τις προθέσεις της για την εφαρμογή του νόμου άπω ατούς και ταυτόχρονα με ανακοίνωση της ζήτησε τη κατεπείγουσα σύγκληση της Ολομέλειας του ΣτΕ και του ΑΠ ώστε να αποφανθούν για τις εκατοντάδες των μηνύσεων, αιτήσεων αναστολής και ακυρώσεων κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών την οποία κοινοποιήσαν στη γραμματεία του ΑΠ (gram@areiospagos.gr), στο ποινικό τμήμα (poiniko@areiospagos.gr), στο ΣΤΕ (ste@adjustice.gr ) και στην Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Συμβουλίου της Επικρατείας (edste@ste.gr) κλπ

   Οσο για την πρόταση σου είναι πολύ αργά Αυριο κυρώνουν το πρωτόκολλο εισδοχής στο ΝΑΤΟ και μετά από μερικές μέρες η Συμφωνία των Πρεσπών μπαίνει σε ισχύ Ποτε να πάει ο κόσμος να δηλώσει την εναντίωση του ;;;

  • μόλις με ενημέρωσαν ότι τα μέλη της ομάδας υψηλής αστυνόμευσης τα δέχτηκε ο ¨εισαγγελέας ακροάσεων ¨ , ο οποίος αφού τους ενημέρωσε ότι ολοκληρώνεται Γραφείο Τύπου για την ενημέρωση των δημοσιογράφων και αφού του δείξανε υπόμνημα με τις 187 μηνύσεις σε περίληψη που έχουν υποβληθεί σε βάρος όλων όσων στήριξαν και έφεραν εις πέρας τη Συμφωνία των Πρεσπών τους είπε το απίστευτο :

   Δυνάμει των άρθρων 1,52 και 60 του Συντάγματος οι Βουλευτές έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και ψήφου κατά συνείδηση . Ως εκ τούτου δεν μπορούν να διωχθούν για την ψήφο που έδωσαν στα πλαίσια νόμιμης ψηφοφορίας

   Στο σημείο αυτό τον διακόψανε και ζητήσανε να δούνε άμεσα την κ Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου , τους είπε ότι δεν δύναται σήμερα και αποχωρήσανε λέγοντάς του ότι θα επανέλθουν on camera

   ΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ Δυνάμει των άρθρων 1,52 και 60 του Συντάγματος οι Βουλευτές έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και ψήφου κατά συνείδηση τηρώντας πάντα το σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό όπως και οικίζονται αλώστε Έπειτα ο κ εισαγγελέας δεν είναι δικαστής για να κρίνει ! Και τέλος οι μηνύσεις δεν στρέφονται μόνο κατά (πραξικοπηματιών ) βουλευτών αλλά και κατά υπουργών, υφυπουργών, συνεργατών και συμβουλών κλπ θΑ ΣΧΟΛΙΑΣΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ παρότι τέτοιες σαχλαμάρες είναι ανάξιες όποιου σχολιασμού
   Αντικείμενο μήνυσης όμως σε άλλα δικαστήρια αλλού, είναι …

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.