Οι ευρωπαϊκές βουλευτικές εκλογές δεν είναι εθνικές εκλογές. Ούτε δημοψήφισμα

Ευρωβουλή                                         Βουλή των Ελλήνων 

Ομοιότητες και διαφορές εθνικών και ευρωπαϊκών βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα

ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Οι εθνικές βουλευτικές εκλογές διεξάγονται προκειμένου να αποφασίσουμε την σύνθεση της Βουλής των Ελλήνων. Οι ευρωπαϊκές βουλευτικές εκλογές διεξάγονται προκειμένου να αποφασίσουμε την σύνθεση της Βουλής των Ευρωπαίων. Για την ακρίβεια:

Οι εθνικές βουλευτικές εκλογές διεξάγονται προκειμένου να αποφασίσουμε ποιοι θα είναι οι 300 αντιπρόσωποι του έθνους των Ελλήνων, οι οποίοι θα νομοθετήσουν και θα ασκήσουν τα υπόλοιπα βουλευτικά καθήκοντα για λογαριασμό αυτού του έθνους και των Ελλήνων, για τα επόμενα 4 χρόνια ή και λιγότερα, εάν κηρυχτούν πρόωρες εκλογές. Σε αυτές τις εκλογές διαλέγουμε δηλαδή τους 300 ανθρώπους οι οποίοι θα θεσπίσουν τους νόμους του ελληνικού κράτους. Οι ευρωπαϊκές βουλευτικές εκλογές, διεξάγονται προκειμένου να αποφασίσουμε ποιοι θα είναι οι 21 αντιπρόσωποι του “ευρωπαϊκού ενωσιακού λαού ”, τους οποίους στέλνει ο ελληνικός λαός στην ευρωβουλή των 751 αντιπροσώπων, για να νομοθετήσουν και να ασκήσουν τα υπόλοιπα βουλευτικά καθήκοντα, για λογαριασμό όλων των ευρωπαίων πολιτών, στα επόμενα 5 χρόνια. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι ευρωβουλευτές της Ελλάδας, είναι το ίδιο το οποίο είναι σε εθνικό επίπεδο, οι βουλευτές Αχαΐας ή κάποιας άλλης εκλογικής περιφέρειας.

Στις εθνικές βουλευτικές εκλογές, η Ελληνική Επικράτεια διαιρείται σε 59 εκλογικές περιφέρειες. Στις ευρωπαϊκές βουλευτικές εκλογές, η Ελληνική Επικράτεια αποτελεί μία ενιαία εκλογική περιφέρεια. Μια εκ των 28 ευρωπαϊκών περιφερειών δηλαδή. 

Στις εθνικές βουλευτικές εκλογές, δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο οι Έλληνες εκλογείς που βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας στην ελληνική επικράτεια. Στις ευρωπαϊκές βουλευτικές εκλογές, παράλληλα με τους εκλογείς της Επικράτειας, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και οι Έλληνες πολίτες κάτοικοι των 27 λοιπών χωρών της Ένωσης, καθώς και εκείνοι οι Έλληνες οι οποίοι θα βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας σε κάποιο κράτος μέλος της Ε.Ε. Αυτοί, όμως, θα ψηφίσουν μια μέρα πριν την διεξαγωγή των εκλογών στην Ελλάδα.

Στις εθνικές βουλευτικές εκλογές, οι υποψήφιοι προτείνονται α) από τους εκλογείς κάθε εκλογικής περιφέρειας. Η πρόταση είναι γραπτή και υπογράφεται, το λιγότερο, από δώδεκα εκλογείς. β) αυτοπροτείνονται (οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να προτείνουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους οι ίδιοι προσωπικά). Στις ευρωπαϊκές βουλευτικές εκλογές, δικαίωμα υποβολής πρότασης υποψηφίων έχουν μόνο τα κόμματα ή οι συνασπισμοί συνεργαζόμενων κομμάτων.

Στις εθνικές βουλευτικές εκλογές, για να προταθεί κανείς ως υποψήφιος βουλευτής, απαιτείται να είναι Έλληνας πολίτης, να έχει τη νόμιμη ικανότητα να εκλέγει, να έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα της εκλογής κλπ. Στις ευρωπαϊκές βουλευτικές εκλογές, εκλόγιμοι είναι τόσο οι προαναφερόμενοι Έλληνες πολίτες όσο και οι πολίτες των λοιπών κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στη χώρα μας και έχουν τις ίδιες προδιαγραφές.

Στις εθνικές βουλευτικές εκλογές οι υποψήφιοι οι οποίοι τηρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις εκλογιμότητας, ανακηρύσσονται υποψήφιοι βουλευτές από τα Πρωτοδικεία. Οι υποψήφιοι που ανακηρύσσονται παίρνουν μέρος στις εκλογές είτε σε συνδυασμό, είτε ως μεμονωμένοι. Οι συνδυασμοί μπορεί να είναι είτε συνδυασμοί ενός μόνο κόμματος, είτε συνδυασμοί συνασπισμού περισσοτέρων συνεργαζομένων κομμάτων, είτε συνδυασμοί ανεξαρτήτων. Στις ευρωπαϊκές βουλευτικές εκλογές οι υποψήφιοι και οι συνδυασμοί τους, ελέγχονται ταυτόχρονα, και όσοι τηρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις εκλογιμότητας ανακηρύσσονται υποψήφιοι ευρωβουλευτές από το δικαστήριο του Αρείου Πάγου.

Στις εθνικές βουλευτικές εκλογές υπάρχουν και υποψήφιοι βουλευτές επικρατείας που εκλέγονται χωρίς σταυρό προτίμησης, ενώ ο συνδυασμός που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους, παίρνει “δώρο” μερικές βουλευτικές έδρες. Στις ευρωπαϊκές βουλευτικές εκλογές δεν εκλέγεται κανείς χωρίς σταυρό προτίμησης και δεν υπάρχου “δωρεάν” βουλευτικές έδρες.

Στις εθνικές βουλευτικές εκλογές συμμετέχουν ως υποψήφιοι και οι αρχηγοί των κομμάτων που έχουν συγκροτήσει τους συνδυασμούς /οι αρχηγοί των συνασπισμών. Στη συνέχεια, ο αρχηγός εκείνου του κόμματο  ή του συνασπισμού του οποίου ο συνδυασμός συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους, γίνεται πρωθυπουργός και σχηματίζει κυβέρνηση. Στις ευρωπαϊκές βουλευτικές εκλογές, δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων, και κατά κανόνα, δεν συμμετέχουν ούτε οι αρχηγοί εξωκοινοβουλευτικών κομμάτων, αλλά μόνο υποψήφιοι που αυτοί προτείνουν και στηρίζουν μέσω των συνδυασμών που οι ίδιοι οι αρχηγοί συγκροτούν. Εάν συμμετέχουν όμως, είναι ισότιμοι με τους υπόλοιπους υποψηφίους και δεν έχουν κανένα προνόμιο ή κάποια πρόσθετη υποχρέωση. Ευρωπαϊκή κυβέρνηση δεν υπάρχει.

Στις τελευταίες εθνικές βουλευτικές εκλογές, ο συνδυασμός που κέρδισε τις λιγότερες έδρες (9), έλαβε 186.644 ψήφους. Στις ευρωπαϊκές βουλευτικές εκλογές, ο συνδυασμός που κέρδισε τις λιγότερες έδρες (1), έλαβε 197.837 ψήφους. Δηλαδή, με τους ψήφους που στη Βουλή των Ελλήνων κερδίζεις 9 έδρες, στη Βουλή των Ευρωπαίων, δεν κερδίζεις καμία.

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ

Και στις 2 βουλευτικές εκλογές, η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

Και στις 2 βουλευτικές εκλογές, υπάρχει το ασυμβίβαστο του Άρθρο 56 και του Άρθρο 57 του συντάγματος

Και στις 2 βουλευτικές εκλογές, για να κερδίσει ένας συνδυασμός έδρα στο αντίστοιχο κοινοβούλιο, πρέπει να λάβει ποσοστό τουλάχιστον 3% επί των εγκύρων ψηφοδελτίων της επικράτειας. Για να εκλεγεί κάποιος βουλευτής, δεν αρκεί να λάβει η ομάδα του το 3% των ψήφων της επικρατείας, αλλά χρειάζεται και να λάβει ίδιος τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στο συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο. 

Και στις 2 βουλευτικές εκλογές, οι βουλευτικές έδρες ανήκουν στους βουλευτές που εκλέγονται και όχι στα ελληνικά κόμματα με το συνδυασμό των οποίων εκλέχτηκαν ή των ευρωπαϊκών κόμματων όπου εντάχτηκαν μετεκλογικά οι βουλευτές  Με απλά λόγια, την έδρα την παίρνει ο βουλευτής, την χρησιμοποιεί και την κάνει ότι θέλει. Αυτό συμβαίνει διότι είναι ανεξάρτητος, ψηφίζει κατά συνείδηση και όχι σύμφωνα με τις όποιες οδηγίες ή εντολές, και ταυτόχρονα, μπορεί να ενταχτεί σε όποιο κοινοβουλευτικό κόμμα θέλει, να αλλάξει κόμμα ή/ και να ανεξαρτητοποιηθεί. Δείτε ενδεικτικά: α) την περίπτωση Παπακώστα, η οποία, στις τελευταίες εθνικές βουλευτικές εκλογές ( οι οποίες μάλιστα διεξήχθησαν χωρίς σταυρό προτίμησης), απέκτησε βουλευτική έδρα ως υποψήφια του συνδυασμού της ΝΔ χωρίς καμιά προσωπική ψήφο, αλλά μετά ανεξαρτητοποιήθηκε , άλλαξε κόμμα και έγινε υπουργός άλλης κοινοβουλευτικής ομάδας και β) την περίπτωση Μαριά, ο οποίος στις τελευταίες ευρωεκλογές, απέκτησε την μοναδική έδρα που κέρδισε το συνδυασμό του (ΑΝΕΛ) στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, αλλά μετά ίδρυσε δικό του κόμμα, ανεξαρτητοποιήθηκε και παρέμεινε μέλος του ευρωκοινοβουλίου ως πρόεδρος του κόμματός του.

Δημοψήφισμα

Το δημοψήφισμα δεν είναι εκλογική διαδικασία αλλά διαδικασία επικύρωσης ή απόρριψης μέσω ψηφοφορίας ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των βουλευτών, μιας συγκεκριμένης πρότασης του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία αφορά κρίσιμα εθνικά θέματα ή ένα ψηφισμένο νομοσχέδιο που ρυθμίζει σοβαρό κοινωνικό ζήτημα. ( Άρθρο 44  Σύνταγμα)

Συμπέρασμα: οι εθνικές βουλευτικές εκλογές διεξάγονται για την έγκριση 300 Ελλήνων υποψήφιων αντιπροσώπων, οι ευρωεκλογές διεξάγονται για την έγκριση 21 εκ των 751 Ευρωπαίων υποψήφιων αντιπροσώπων, και το δημοψήφισμα, για την έγκριση μιας συγκεκριμένης πράξης. Συνεπώς, οι ευρωεκλογές δεν αποτελούν ούτε «δημοψήφισμα» και μάχη για τη κομματική φανέλα , ούτε ψήφος εμπιστοσύνης για την κυβέρνηση ( η οποία άλλωστε πριν μόλις 7 ήμερες πήρε μία τέτοια ψήφο από την βουλή) έτσι όπως ψευδώς ισχυρίζονται τις τελευταίες μέρες οι αρχηγοί της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας αντίστοιχα. Όσο για τη διακυβέρνηση, τόσο αυτή όσο και ο πρωθυπουργός της, αλλάζουν με εθνικές και όχι με ευρωπαϊκές βουλευτικές εκλογές. Με αυτές θα άλλαζε ο πρωθυπουργός της ΕΕ, εάν κάτι τέτοιο θα υπήρχε. Περιττό να πω, ότι λόγω των καλοκαιρινών διακοπών, και αύριο να κηρυσσόταν εθνικές βουλευτικές εκλογές, πάνω κάτω, πάλι τον Οκτώβριο θα διεξάγονταν, όταν δηλαδή θα διεξαχθούν και κανονικά.

ΨΗΦΙΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΣΑΣ ΒΑΣΕΙ ΔΙΚΩΝ ΣΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑ !

ΣΧΕΤΙΚΑ

3 comments on “Οι ευρωπαϊκές βουλευτικές εκλογές δεν είναι εθνικές εκλογές. Ούτε δημοψήφισμα

 1. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4573 ΦΕΚ Α’ 189/12.11.2018

  Κύρωση της απόφασης (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/994 του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2018 για την τροποποίηση της πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, που προσαρτάται στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 του Συμβουλίου.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

  Άρθρο πρώτο
  Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, η απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/994 του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2018 για την τροποποίηση της πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, που προσαρτάται στην απόφαση 76/787/ ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 του Συμβουλίου [κυρώθηκε με το ν. 945/1979 (Α΄ 170)], της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

  (Νομοθετικές Πράξεις)

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/994 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2018 για την τροποποίηση της πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, που προσαρτάται στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 του Συμβουλίου

  ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της

  Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 223 παράγραφος 1,

  Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και ιδίως το άρθρο 106α παράγραφος 1,

  Έχοντας υπόψη το σχέδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

  Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

  Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

  Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία,

  Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

  (1) Η πράξη περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία (2) («εκλογική πράξη»), που προσαρτάται στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ (3) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1978 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε από την απόφαση 2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ (4).

  (2) Στην εκλογική πράξη πρέπει να επέλθουν ορισμένες τροποποιήσεις.

  (3) Από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας την 1η Δεκεμβρίου 2009, το Συμβούλιο υποχρεούται να θεσπίζει τις διατάξεις που απαιτούνται για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία, σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία.

  (4) Η διαφάνεια της εκλογικής διαδικασίας και η πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες είναι σημαντικές για την αύξηση της ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και την εξασφάλιση σημαντικού ποσοστού συμμετοχής στις εκλογές και είναι επιθυμητό να ενημερώνονται οι πολίτες της Ένωσης αρκετά πριν από τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τους υποψηφίους των εν λόγω εκλογών και σχετικά με τη σύνδεση των εθνικών πολιτικών κομμάτων με ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα.

  (5) Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των ψηφοφόρων στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

  (1) Έγκριση της 4ης Ιουλίου 2018 (δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).

  (2) ΕΕ L 278 της 8.10.1976, σ. 5. (3) Απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ της 20ής Σεπτεμβρίου

  1976 (ΕΕ L 278 της 8.10.1976, σ. 1). (4) Απόφαση 2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 25ης

  Ιουνίου 2002 και 23ης Σεπτεμβρίου 2002, για την τροποποίηση της πράξης εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση καθολική ψηφοφορία, η οποία είναι προσαρτημένη στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ (ΕΕ L 283 της 21.10.2002, σ. 1). και να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες που παρέχουν οι τεχνολογικές εξελίξεις, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να προβλέπουν τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων, για ψηφοφορία εκ των προτέρων, δι’ αλληλογραφίας και με ηλεκτρονικά και διαδικτυακά μέσα, διασφαλίζοντας, παράλληλα, ιδίως την αξιοπιστία του αποτελέσματος, τον μυστικό χαρακτήρα της ψηφοφορίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της Ένωσης.

  (6) Οι πολίτες της Ένωσης έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στον δημοκρατικό βίο της, ιδίως μέσω της ψήφου ή της υποψηφιότητας στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

  (7) Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να επιτρέπουν στους πολίτες τους που διαμένουν σε τρίτες χώρες να ψηφίζουν στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

  (8) Η εκλογική πράξη θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως,

  ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

  Άρθρο 1

  Η εκλογική πράξη τροποποιείται ως εξής: 1) το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  «Άρθρο 1

  1. Σε κάθε κράτος μέλος, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται ως αντιπρόσωποι των πολιτών της Ένωσης με αναλογικό σύστημα, βάσει ψηφοδελτίων συνδυασμών ή ενιαίου ψηφοδελτίου με έκφραση προτιμήσεων.

  2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν σύστημα προτιμησιακής ψήφου σύμφωνα με τους όρους που θεσπίζουν.

  3. Οι εκλογές διεξάγονται με άμεση, καθολική, ελεύθερη και μυστική ψηφοφορία.»,

  2) το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  «Άρθρο 3

  1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν κατώτατο όριο για την κατανομή εδρών. Αυτό το κατώτατο όριο δεν μπορεί να υπερβαίνει, σε εθνικό επίπεδο, το 5 % των εκπεφρασμένων ψήφων.

  2. Τα κράτη μέλη στα οποία χρησιμοποιείται το σύστημα ψηφοδελτίων συνδυασμών καθορίζουν κατώτατο όριο για τη συμμετοχή στην κατανομή των εδρών για εκλογικές περιφέρειες που περιλαμβάνουν περισσότερες από 35 έδρες. Το όριο αυτό δεν είναι κατώτερο του 2 % και δεν υπερβαίνει το 5 % των έγκυρων ψήφων στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών ενιαίας εκλογικής περιφέρειας.

  3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με την υποχρέωση που ορίζεται στην παράγραφο 2 εγκαίρως πριν από τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι οποίες θα ακολουθήσουν τις πρώτες εκλογές που θα διεξαχθούν μετά την έναρξη της ισχύος της απόφασης (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/994 του Συμβουλίου (*)5.

  3) παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

  «Άρθρο 3α Όταν οι εθνικές διατάξεις ορίζουν προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την εκλογή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η εν λόγω ημερομηνία είναι τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται από το οικείο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1, για τη διεξαγωγή των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

  Άρθρο 3β Τ

  α κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν να αναγράφεται στα ψηφοδέλτια το όνομα του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος με το οποίο συνδέεται το εθνικό πολιτικό κόμμα ή συγκεκριμένος υποψήφιος ή να απεικονίζεται σε αυτά ο σχετικός λογότυπος.»,

  4) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

  «Άρθρο 4α

  Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν τη δυνατότητα για ψηφοφορία εκ των προτέρων, δι’ αλληλογραφίας, αλλά και με ηλεκτρονικά και διαδικτυακά μέσα, στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην περίπτωση αυτή, θεσπίζουν μέτρα επαρκή ώστε να διασφαλίζονται ιδίως η αξιοπιστία του αποτελέσματος, ο μυστικός χαρακτήρας της ψηφοφορίας και η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της Ένωσης.»,

  5) το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  «Άρθρο 9

  1. Κανείς δεν μπορεί να ψηφίσει περισσότερες από μία φορές κατά την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

  2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η διπλή ψηφοφορία στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπόκειται σε αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινές.»,

  6) παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

  «Άρθρο 9α

  Σύμφωνα με τις εθνικές εκλογικές διαδικασίες τους, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να επιτρέπουν στους πολίτες τους που διαμένουν σε τρίτες χώρες να ψηφίζουν στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

  Άρθρο 9β 1.

  Κάθε κράτος μέλος ορίζει αρχή επαφής η οποία είναι αρμόδια για την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τους ψηφοφόρους και τους υποψηφίους με τις ομόλογες αρχές των άλλων κρατών μελών.

  5 (*) Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/994 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2018, για την τροποποίηση της πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, που προσαρτάται στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 (ΕΕ L 178 της 16.7.2018, σ. 1).»,

  2. Με την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων σχετικά με την εγγραφή των ψηφοφόρων στους εκλογικούς καταλόγους και την υποβολή υποψηφιοτήτων, η αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της Ένωσης περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αρχίζει να διαβιβάζει στις εν λόγω ομόλογες αρχές, έξι εβδομάδες το αργότερο πριν από την πρώτη ημέρα της εκλογικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, τα δεδομένα που αναφέρονται στην οδηγία 93/109/ΕΚ του Συμβουλίου 6(*) σχετικά με τους πολίτες της Ένωσης οι οποίοι έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους ή έχουν υποβάλει υποψηφιότητα σε κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι.

  6 (*) Οδηγία 93/109/ΕΚ του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 1993, για τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι (ΕΕ L 329 της 30.12.1993, σ. 34).».

  Άρθρο 2

  1. Η παρούσα απόφαση υπόκειται στην έγκριση των κρατών μελών σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων προς τον σκοπό αυτόν διαδικασιών τους.

  2. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα μετά την παραλαβή της τελευταίας κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 7(1).

  Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2018.

  Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος

  H. LÖGER

  7 (1) Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.

  Άρθρο δεύτερο
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της απόφασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 2 αυτής.

  Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

  Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2018

  Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

  ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Οι Υπουργοί

  Ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών

  ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

  Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Εσωτερικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

  Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

  Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2018

  Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

  ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

  https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/395155/nomos-4573-2018

  https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/2018/a/fek_a_189_2018.pdf&t=442fd9b379d0803f2ec9712567d95ee6

 2. THE EUROPEAN PARLIAMENT: ELECTORAL PROCEDURES

  LEGAL BASIS
  Article 14 of the Treaty on European Union (TEU) and Articles 20, 22 and 223 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).
  Act of 20 September 1976 concerning the election of the representatives of the Assembly by direct universal suffrage[1], last amended by Council Decision (EU, Euratom) 2018/994 of 13 July 2018[2].

  COMMON RULES A. Principles
  ….
  B. Application: common provisions in force

  …..

  3. Incompatibilities
  According to Article 7 of the 1976 Act (as amended by Decision 2002/772/EC, Euratom of the Council of 25 June 2002 and of 23 September 2002), the office of Member of the European Parliament is incompatible with that of member of the government of a Member State, member of the Commission, judge, advocate-general or registrar of the Court of Justice, member of the Court of Auditors, member of the European Economic and Social Committee, member of committees or other bodies set up pursuant to the Treaties for the purpose of managing the Union’s funds or carrying out a permanent direct administrative task, member of the Board of Directors, Management Committee or staff of the European Investment Bank, and active official or servant of the institutions of the European Union or of the specialised bodies attached to them. Further incompatibilities were added in 1997 (member of the Committee of the Regions) and in 2002 (member of the Board of Directors of the European Central Bank, Ombudsman of the European Union and, most importantly, member of a national parliament).

  Click to access FTU_1.3.4.pdf

  Act concerning the election of the Members of the European Parliament by direct universal suffrage, annexed to Council Decision 76/787/ECSC, EEC, Euratom

  Article 7.a paragraph 1 :
  ‘1. The office of member of the European Parliament shall be incompatible with that of:
  — member of the government of a Member State,
  — member of a national or regional parliament or assembly vested with legislative powers,
  — member of the Commission,
  — Judge, Advocate-General or Registrar of the Court of Justice of the European Union,
  — member of the Executive Board of the European Central Bank,
  — member of the Court of Auditors,
  — European Ombudsman,
  — member of the Economic and Social Committee,
  — member of the Committee of the Regions,
  — member of committees or other bodies set up pursuant to the Treaty on the Functioning of the European Union or the Treaty establishing the European Atomic Energy Community for the purposes of managing the Union’s funds or carrying out a permanent direct administrative task,
  — member of the Board of Directors, Management Committee or staff of the European Investment Bank,
  — active official or servant of the institutions of the European Union or of the specialised bodies attached to them or of the European Central Bank.’;

  Click to access 20xxCyyEpzz.pdf

  • 2 Απρ 2019 – Ψηφίστηκε η τροπολογία για τη κατάργηση του ασυμβίβαστου βουλευτή και υποψηφίου ευρωβουλευτή

   Με ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ Τροπολογία Καταργείται το ασυμβίβαστο βουλευτή – υποψήφιου ευρωβουλευτή
   Καταργείται η ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.4255/2014, σύμφωνα με την οποία οι Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αν δεν παραιτηθούν πριν την ανακήρυξή τους.Στην τροπολογία προβλέπεται ότι οι βουλευτές θα μπορούν πλέον να ανακηρύσσονται υποψήφιοι και να εκλέγονται μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χωρίς προηγουμένως να παραιτηθούν του βουλευτικού τους αξιώματος.
   Σύμφωνα με την αιτιολογική Έκθεση με τη διάταξη του άρθρου αυτού δεν θίγεται το ασυμβίβαστο βουλευτή και μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Βουλευτής που θα εκλεγεί στις ευρωεκλογές δεν μπορεί να αναλάβει ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αν δεν παραιτηθεί προηγουμένως από τη βουλευτική του έδρα.
   Στην ίδια Τροπολογία προβλέπονται και οι παρακάτω ρυθμίσεις:
   Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 114 του ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και προβλέπεται εφεξής δυνητικά, με υπουργική απόφαση, η διενέργεια των εκλογικών διαδικασιών (πρώτος γύρος της εκλογικής διαδικασίας στα αξιώματα περιφερειάρχη και περιφερειακών συμβούλων την Κυριακή κατά την οποία διενεργείται η ψηφοφορία για την εκλογή των αντιπροσώπων της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του έτους 2019 ταυτόχρονα με τις δημοτικές εκλογές σε ολόκληρη την επικράτεια) στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής καθώς και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων. (Κατά τα ισχύοντα, οι εν λόγω εκλογικές διαδικασίες διεξάγονται στα ίδια εκλογικά τμήματα κ.λπ.).
   Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 68 του π.δ.26/2012 (Εκλογή Βουλευτών) και ορίζεται ότι εφεξής διορίζονται ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή μόνιμοι υπάλληλοι της Περιφέρειας πτυχιούχοι άλλων σχολών που κατέχουν θέση προϊσταμένου τουλάχιστον τμήματος, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που οι πτυχιούχοι Νομικής με βαθμό Β’ δεν επαρκούν.
   Αναζήτηση
   εσίας

   https://www.e-nomothesia.gr/law-news/ste-boule-tropologia-gia-asumbibasto-bouleyti.html Σελίδα 1 από 3

   (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ)

   ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
   Στο σ/ν του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο
   «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας -Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ»
   ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
   Αρθρο…
   Τροποποίηση του άρθρου 114 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)
   Η περιπτ. α’ της παρ. 6 ίου άρθρου 114 του ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το αρ. 46 του ν. 4555/2018 (Α’ 133), αντικαθίσταται ως εξής:
   «α) Ο πρώτος γύρος της εκλογικής διαδικασίας στα αξιώματα της παραγράφου 1 θα διεξαχθεί την Κυριακή κατά την οποία διενεργείται η ψηφοφορία για την εκλογή των αντιπροσώπων της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του έτους 2019 ταυτόχρονα με τις δημοτικές εκλογές σε ολόκληρη την επικράτεια. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, οι ανωτέρω εκλογικές διαδικασίες μπορεί να διεξάγονται στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής καθώς και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων. Η ψηφοφορία διενεργείται σε διαφορετικές κάλπες».
   Αρθρο…
   Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57)
   Η παρ. 4 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
   «Αν τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου δεν επαρκούν, το Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου, αφού διαπιστώσει την ανεπάρκεια, διορίζει, προς συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού, μόνιμους δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους ή μόνιμους υπαλλήλους της Περιφέρειας που είναι πτυχιούχοι Νομικής με βαθμό τουλάχιστον Β’ και μόνο αν ούτε αυτοί επαρκούν/ διορίζει πτυχιούχους άλλων σχολών που κατέχουν θέση προϊσταμένου τουλάχιστον τμήματος».
   Άρθρο ….
   Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4255/2014 (Α’ 89)
   Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4255/2014 καταργείται.

   εδώ η αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας

   Click to access 10974027.pdf

   Νόμος 4604/2019 – ΦΕΚ 50/Α/26-3-2019
   Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις.
   https://www.e-nomothesia.gr/autodioikese-demoi/nomos-4604-2019-phek-50a-26-3-2019.html

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.