ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

 

Ενδεικτικά και μόνο, σύμφωνα με την εφημερίδα της κυβερνήσεως, από 22/09/2011 μέχρι 21/10/2011, ελληνοποιήθηκαν  2131 άτομα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

22/09/2011 129 άτομα

ΦΕΚ 2114/Β΄/22-09-2011   17 άτομα

ΦΕΚ 2117/Β΄/22-09-2011   14 άτομα

ΦΕΚ 2118/Β΄/22-09-2011  33 άτομα

ΦΕΚ 2119/Β΄/22-09-2011   65 άτομα

23/09/2011  94 άτομα 

ΦΕΚ 2134/Β΄/23-09-2011    1 άτομο

ΦΕΚ 2135/Β΄/23-09-2011  13 άτομα

ΦΕΚ 2136/Β΄/23-09-2011  53 άτομα

ΦΕΚ 2137/Β΄/23-09-2011  27 άτομα

26/09/2011 23 άτομα 

Φ.Ε.Κ 2145/Β ́/26-09-2011  22 άτομα

Φ.Ε.Κ 2146/Β ́/26-09-2011     1 ατομο

27/09/2011 36 άτομα

Φ.Ε.Κ 2153/Β ́/27-09-2011   17 άτομα

Φ.Ε.Κ 2154/Β ́/27-09-2011   19 άτομα

28/09/2011 181 άτομα 

Φ.Ε.Κ 2171/Β ́/28-09-2011 75 άτομα

Φ.Ε.Κ 2172/Β ́/28-09-2011 50 άτομα

Φ.Ε.Κ 2174/Β ́/28-09-2011 56 άτομα

29/09/2011  75 άτομα 

Φ.Ε.Κ 2180/Β ́/29-09-2011    1 άτομο

Φ.Ε.Κ 2182/Β ́/29-09-2011  72 άτομα

Φ.Ε.Κ 2188/Β ́/29-09-2011    2 άτομα

30/09/2011 85 άτομα 

Φ.Ε.Κ 2192/Β ́/30-09-2011  59 άτομα

Φ.Ε.Κ 2193/Β ́/30-09-2011  10 άτομα

Φ.Ε.Κ 2197/Β ́/30-09-2011   12 άτομα

Φ.Ε.Κ 2200/Β ́/30-09-2011    4 άτομα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

3/10/2011 – 310 άτομα 

Φ.Ε.Κ 2204/Β ́/03-10-2011 67 άτομα

Φ.Ε.Κ 2205/Β ́/03-10-2011 54 άτομα

Φ.Ε.Κ 2206/Β ́/03-10-2011   6 άτομα

Φ.Ε.Κ 2207/Β ́/03-10-2011 70 άτομα

Φ.Ε.Κ 2208/Β ́/03-10-2011  9 άτομα

Φ.Ε.Κ 2209/Β ́/03-10-2011 74 άτομα

Φ.Ε.Κ 2210/Β ́/03-10-2011  30 άτομα

04/10 / 2011 –  352 άτομα

Φ.Ε.Κ 2220/Β ́/04-10-2011 50 άτομα

Φ.Ε.Κ 2221/Β ́/03-10-2011  61 άτομα

Φ.Ε.Κ 2222/Β ́/03-10-2011 78 άτομα

Φ.Ε.Κ 2225/Β ́/03-10-2011 48 άτομα

Φ.Ε.Κ 2229/Β ́/03-10-2011 58 άτομα

Φ.Ε.Κ 2230/Β ́/03-10-2011 57 άτομα

6/10/2011 – 77 άτομα 

ΦΕΚ 2238/ Β’ / 06-10-2011   77 άτομα

10/10/2011 – 6 άτομα 

ΦΕΚ 2247/ Β’ / 10-10-2011     6 άτομα

11/10/2011 – 55 άτομα 

Φ.Ε.Κ. 2260/Β ́/11-10-2011       4 άτομα

Φ.Ε.Κ. 2261/Β ́/11-10-2011       7 άτομα

Φ.Ε.Κ. 2266/Β ́/11-10-2011   44 άτομα

12/10/2011 – 91 άτομα 

Φ.Ε.Κ. 2271/Β ́/12-10-2011   15 άτομα

Φ.Ε.Κ. 2275/Β ́/12-10-2011  76 άτομα

13/10/2011 – 163 άτομα 

Φ.Ε.Κ.  2285/Β ́/13-10-2011   9 άτομα

Φ.Ε.Κ.  2287/Β ́/13-10-2011   8 άτομα

Φ.Ε.Κ. 2092/Β’/13-10-2011   51 άτομα

Φ.Ε.Κ. 2293/Β ́/13-10-2011   51 άτομα

Φ.Ε.Κ. 2295/Β ́/13-10-2011   44 άτομα

14/10/2011 – 31 άτομα 

Φ.Ε.Κ 2303/Β ́/14-10-2011 31 άτομα

17/10/2011 – 39 άτομα 

Φ.Ε.Κ 2328/Β ́/17-10-2011 38 άτομα

Φ.Ε.Κ 2332/Β ́/17-10-2011  1 ατομο

18/10/2011 – 80 άτομα

Φ.Ε.Κ 2344/Β ́/18-10-2011  68 άτομα

Φ.Ε.Κ 2349/Β ́/18-10-2011  12 άτομα

21/10/2011 – 304 άτομα 

Φ.Ε.Κ 2352/Β ́/21-10-2011     9 άτομα

Φ.Ε.Κ 2356/Β ́/21-10-2011 124 άτομα

Φ.Ε.Κ 2357/Β ́/21-10-2011   53 άτομα

Φ.Ε.Κ 2358/Β ́/21-10-2011   64 άτομα

Φ.Ε.Κ 2359/Β ́/21-10-2011   54 άτομα

 

πηγή: καταγγελία Σαλεμή στην Χάγη