Καταγγελία συνενοχής της ηγεσίας του Αρείου Πάγου στο αδίκημα της εσχάτης προδοσίας.

prodosia

Προς Πρόεδρο Αρείου Πάγου

Θέμα: Καταγγελία συνενοχής στο αδίκημα της εσχάτης προδοσίας.

Από το συνημμένο άρθρο του Πέτρου Μηλιαράκη:”Ο σύγχρονος νομικός και πολιτικός πολιτισμός οφείλει να αντιδρά στην αχαλίνωτη πολιτική, τακτική και πρακτική οποιασδήποτε οργανωμένης οντότητας (π.χ. Funds ή όποιου Διεθνούς Οργανισμού), που αναιρεί κεκτημένα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα τα οποία υπερασπίζονται υπερκείμενες Αρχές και Αξίες πρωτογενών κανόνων δικαίου.”. Continue reading

REPORT OF THE UN INDEPENDENT EXPERT ON THE EFFECTS OF FOREIGN DEBT TO HUMAN RIGHTS IN GREECE

arton12696-31a59

Advance Unedited Version

Distr.: General

29 February 2016

Original: English

Human Rights Council

Thirty-first session

Agenda item 3

Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development.

Report of the Independent Expert on the effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights on his mission to Greece*

* The present report was submitted after the deadline in order to reflect the most recent developments. Continue reading