Μηνυτήρια Αναφορά κατά των Διοικήσεων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας (Γ2012/1722)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

 

1). Του  Σωματείου με την επωνυμία  «Έλληνες  Φορολογούμενοι», νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου,  που εδρεύει στη Αθήνα, οδός    Μνησικλέους 2 & Μητροπόλεως 43  και εκπροσωπείται νόμιμα.

2). Σιάτρα Ιωάννη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, οδός Θάσου 6-8.

ΚΑΤΑ

 

Παντός υπευθύνου στελέχους της διοίκησης της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος

 

17.05.2012

*****

 

Αξιότιμε κε Εισαγγελέα, ζητούμε να ερευνήσετε την ύπαρξη ευθυνών στελεχών της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίοι στα παρελθόντα έτη μεθόδευσαν την νομική δέσμευση της ΑΤΕ από συμβάσεις δανείων προς κόμματα προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον τους και να επιβληθεί η κατά νόμο τιμωρία τους, διότι θεωρούμε ότι ετέλεσαν σε βάρος μας, υπό την ιδιότητα μας ως ελλήνων φορολογουμένων τους οποίους εκ του καταστατικού εκπροσωπεί το σωματείο, αλλά και ως διευθύνοντος Συμβούλου και μετόχου ανώνυμης εταιρείας που έχει στην κυριότητά της μετοχές της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, ήτοι της «Eurocapital  Ανώνυμης Εταιρείας Επενδυτικής Διαμεσολάβησης» (ο δεύτερος μηνυτής, Ιωάννης Σιάτρας) αξιόποινη πράξη που προβλέπεται και τιμωρείται από ποινική διάταξη νόμου.

Συγκεκριμένα υποστηρίζουμε ότι ορισμένα στελέχη που μόνο η εισαγγελική έρευνα μπορεί να αποκαλύψει διέπραξαν το αδίκημα της απιστίας σε βάρος των συμφερόντων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, εφεξής καλουμένης ΑΤΕ, και των μετόχων της, στους οποίους περιλαμβάνεται τόσο ο δεύτερος μηνυτής όσο και το Ελληνικό Δημόσιο και κατ’ επέκταση οι Έλληνες Φορολογούμενοι, προέβησαν στην κατάρτιση σύμβασης δανείου με ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, δηλαδή τα κόμματα ΠΑΣΟΚ (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα) και ΝΔ (Νέα Δημοκρατία), δίχως να φροντίσουν να εξασφαλίσουν τα συμφέροντα της ΑΤΕ, παραλείποντας να ζητήσουν κατ’ εφαρμογή των κανόνων χρηματοδότησης αξιόπιστηκαι επαρκή εξασφάλιση της επιστροφής του πιστωθέντος κεφαλαίου και των πιστωθησόμενων τόκων, όπως την προσημείωση ακίνητης περιουσίας. Αντ’ αυτού τα ανωτέρω εκτελεστικά μέλη αρκέστηκαν στην εκχώρηση στην ΑΤΕ της εισπραχθησόμενης κρατικής επιχορήγησης των κομμάτων του Ν. 3023/2002, της οποίας όμως το ποσό δεν είναι σταθερό και διακυμαίνεται αναλόγως της εκλογικής ισχύος κάθε κόμματος, γεγονός γνωστό στα μηνυόμενα πρόσωπα, με αποτέλεσμα η «εξασφάλιση» που παραχωρήθηκε από τις ενώσεις προσώπων των κομμάτων να εξαρτάται από τυχαίο και μη προβλέψιμο γεγονός καινα μην διασφαλίζει το συμφέρον της ΑΤΕ να της επιστραφεί το ποσό που δάνεισε και οι συμβατικοί τόκοι.

Τέλος, η ζημία συνίσταται στην δημιουργηθείσα μετα τις εκλογές της 6ης Μαίου 2012 επισφάλεια των απαιτήσεων της ΑΤΕ εξαιτίας του αποτελέσματος αυτών, η οποία ζημία ισούται με το ποσό της μείωσης κρατικής επιχορήγησης του ν. 3023/2002, σε σχέση με το προβλεφθέν κατά την κατάρτιση της σύμβασης ποσό κρατικής επιχορήγησης που εκχωρήθηκε εν είδη εξασφάλισης της ΑΤΕ, λόγω της αντίστοιχης μείωσης της εκλογικής επιρροής των δυο ανωτέρω ενώσεων προσώπων των κομμάτων.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, τα οποία η Τράπεζα ουδέποτε διέψευσε, η Αγροτική Τράπεζα εμφανίζεται να έχει δανειοδοτήσει τα δύο μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα της χώρας με τεράστια ποσά.

Πιο συγκεκριμένα, για το κόμμα του ΠΑΣΟΚ, η Τράπεζα φέρεται, έως το 2010, να είχε χορηγήσει συνολικά δάνεια ύψους 98 εκατ. ευρώ, επί συνόλου 114 εκατομμυρίων του δανεισμού του συγκεκριμένου κόμματος.

Για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, η Τράπεζα φέρεται, έως το 2010, να είχε χορηγήσει συνολικά δάνεια ύψους 105 εκατ. ευρώ, επί συνόλου 120 εκατομμυρίων του δανεισμού του συγκεκριμένου κόμματος.

Είναι σαφές ότι ο δανεισμός αυτός δε βασίζεται σε τραπεζικά κριτήρια. Ο οποιοσδήποτε τραπεζικός θα επιβεβαιώσει ότι, είναι αδιανόητο να δανείζεις κάποιον με ποσά τα οποία φθάνουν κοντά στο επταπλάσιο των ετησίων εσόδων του δανειολήπτη, πολύ δε περισσότερο όταν ο ετήσιος ισολογισμός του νομικού αυτού προσώπου εμφανίζει σταθερά ζημιές και υψηλότατο δανεισμό. Σημειώνεται ότι, κατά το 2010, το ΠΑΣΟΚ είχε έσοδα 22,7 εκατομμύρια ευρώ και δαπάνες 65,06 εκατομμύρια. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, κατά το 2010 είχε έσοδα 18,7 εκατομμύρια και δαπάνες 40 εκατομμύρια!

Αναρωτήθηκε η Διοίκηση της Τράπεζας με ποιό τρόπο θα μπορέσει η Τράπεζα στην οποία διορίστηκαν να υπηρετούν και να λειτουργούν με ευπιστία, θα εισπράξει τα χρήματα αυτά;

Ως εκπρόσωπος μετόχου της Τράπεζας μάλιστα, ο κ. Ιωάννης Σιάτρας διαμαρτυρήθηκε για τον παράνομο δανεισμό των κομμάτων στην Γενική Συνέλευση της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος στην οποία ανέφερε τις παραπάνω επιφυλάξεις του κατά τη διάρκεια της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας που διεξήχθηκε την Παρασκευή 29 Απριλίου 2012.

Μάλιστα δε κάλεσε την Διοίκηση της τράπεζας να απαντήσει, εάν δε διαθέτει τα στοιχεία αυτή τη στιγμή, στα παρακάτω:

1) Ποιό είναι το ύψος του δανεισμού των πολιτικών κομμάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2010.

2) Πώς εξελίχθηκε το δανειακό υπόλοιπο των πολιτικών κομμάτων στα τελευταία 5 χρόνια.

3) Τί ποσό εκταμιεύθηκε προς τα πολιτικά κόμματα, εντός του 2010. Τί ποσό έχει εκταμιευθεί εντός του 2011.

4) Εάν η εξυπηρέτηση των δανείων υπήρξε κανονική εντός του 2010 και εάν όχι, τί ποσό όφειλε το κάθε πολιτικό κόμμα να καταβάλει προς την Τράπεζα και τί ποσό τελικά κατέβαλε;

5) Με ποιές διαδικασίες και με ποιά λογική έγινε η υπερβολική αυτή δανειοδότηση προς τα πολιτικά κόμματα.

Τέλος κλήθηκε, χωρίς φυσικά να απαντήσει, ο Ορκωτός Ελεγκτής της Τράπεζας να υποβάλει γραπτή αναφορά σχετικά με την εξέλιξη των δανειακών υπολοίπων των πολιτικών κομμάτων τα οποία χρηματοδοτεί η Τράπεζα, κατά το 2010.

Στην απάντησή του σε ορισμένα μόνο από τα ανωτέρω, ο Διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας κ. Θεόδωρος Πανταλάκης διευκρίνισε τα ακόλουθα:

1) Η Τράπεζα θεωρεί ότι τα δάνεια προς τα πολιτικά κόμματα είναι εξασφαλισμένα, αφού έχει τεθεί ως εγγύηση η ετήσια χρηματοδότηση των κομμάτων από τον κρατικό Προϋπολογισμό.
2) Κατά το 2010, η Τράπεζα δε χορήγησε νέα δάνεια προς τα κόμματα.
3) Υπάρχει καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση των δανείων από τα πολιτικά κόμματα.
4) Η Τράπεζα δε θα χορηγήσει νέα δάνεια προς πολιτικά κόμματα.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι εκπρόσωποι της ίδιας της τράπεζας συνομολογούν την συνδρομή ορισμένων από τις πραγματικές περιστάσεις που στοιχειοθετούν το αδίκημα της απιστίας σε βάρος του νομικού προσώπου της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και κατ’ επέκταση των μετόχων:

 

Α) Η τράπεζα όντως δέχθηκε ως εξασφάλιση την ανεπαρκέστατη πλέον λόγω της μεταβολής των πολιτικών συσχετισμών ετήσια χρηματοδότηση των κομμάτων από τον κρατικό Προϋπολογισμό. Επομένως κάποιο ή κάποια από τα στελέχη της ΑΤΕ αποδέχθηκαν τον εύκολα προβλέψιμο κίνδυνο να απωλέσει κεφάλαια η ΑΤΕ λόγω της επισφαλούς τοποθέτησης αυτών στα ταμεία των κομμάτων με εγγυήσεις στηριζόμενες σε τυχαίο γεγονός, δηλαδή την διαιώνιση της εκλογικής ισχύος των δυο μεγαλύτερων τότε κομμάτων, ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, πράγμα που δεν συνάδει με την επιμέλεια που θα έπρεπε να επιδειχθεί κατά την αξιολόγηση του συγκεκριμένου πιστωτικού κινδύνου

 

Β) Ο κίνδυνος της επισφάλειας των αξιώσεων της ΑΤΕ έχει ήδη επέλθει επειδή τόσο η εκλογική ισχύς των κόμματων που δανειοδοτήθηκαν μειώθηκε κατά τις εθνικές εκλογές της 6ης Μαίου 2012 όσο και η εξυπηρέτηση των δανείων των κομμάτων είναι πλέον προβληματική κατ’ ομολογία του κ. Παντελάκη.

 

Οι ανωτέρω προβληματισμοί όμως δεν έχουν διατυπωθεί μόνο από τον κ. Σιάτρα. Συγκεκριμένα επικαλούμαστε το από 14 Φεβρουαρίου 2012 Δελτίο Τύπου του Υπουργού Εσωτερικών όπου στην σελίδα 5 αυτού περιγράφεται με μελανά γράμματα η σχετική πρακτική δανεισμού των κομμάτων με την εκχώρηση ως εξασφάλισης των εισπραχθησόμενων κρατικων επιχορηγήσεων δυνάμει του νόμου 3023/2002.

Επίσης επικαλουμαστε και αρκετά δημοσιεύματα σχετικά την πρακτική δανεισμού των κομμάτων τόσο από την ΑΤΕ όσο και από άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

Τέλος αναφορικά με το μέγεθος της ζημίας που έχει προξενηθεί στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρουμε τα ακόλουθα: Η ΑΤΕ στις 2 Ιουνίου 2011 εξέδωσε ενημερωτικό Δελτίο με τον ακόλουθο τίτλο

«ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 29 AΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»

Η Αγροτική Τράπεζα, βάσει του ανωτέρω δελτίου παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες ζημιές: 481 εκατομμύρια κατά το 2009, 395 εκατομμύρια κατά το 2010 και 1.030 εκατομμύρια έως το Σεπτέμβριο του 2011 (οι τελικές ζημιές της τράπεζας για το 2011 αναμένεται να υπερβούν τα 2 δισεκατομμυρίων ευρώ).

Στο ίδιο διάστημα (2009-2011), το Ελληνικό Δημόσιο έχει συμμετάσχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, πληρώνοντας 1.910 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, κατά την ίδια περίοδο, το Ελληνικό Δημόσιο έχει δώσει επιπλέον εγγυήσεις προς την Αγροτική Τράπεζα, ύψους 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μέσα σ’ αυτό το δυσμενέστατο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, τίθεται εύλογα το ερώτημα ποια θα είναι η τύχη των αξιώσεων της ΑΤΕ κατά των κομμάτων δυνάμει των σχετικών δανειακών συμβάσεων. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό θα κρίνει και την τύχη της ίδιας της ΑΤΕ, δεδομένης μάλιστα της υπαγωγής αυτής σε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που έχει μάλιστα εγκριθεί από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την απόφαση με στοιχεία C(2011) 3589 final. Είναι επομένως επιτακτική ανάγκη να ερευνηθεί ως κατεπείγον ζήτημα το κατά πόσο κλονίστηκε η οικονομική υγεία της ΑΤΕ από τους επισφαλείς δανεισμούς σε κόμματα βάσει εξασφαλίσεων ερειζόμενων επί της (αφελούς ή δόλιας;) υπόθεσης ότι οι πολιτικοί συσχετισμοί θα παραμείνουν αμετάβλητοι, η οποία μάλιστα πρόσφατα διαψεύσθηκε πανηγυρικά από το εκλογικό σώμα, με αποτέλεσμα η ΑΤΕ να τεθεί στο ανωτέρω ειδικό καθεστώς αναδιάρθρωσης και να είναι εξαρτημένη η λειτουργία της από την κρατική ενίσχυση.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας

ΖΗΤΟΥΜΕ

Την άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου και την παραδειγματική τιμωρία τους.

ΔΙΟΡΙΖΟΥΜΕ πληρεξούσιο δικηγόρο μας και αντίκλητο τον δικηγόρο Αθηνών Χρήστο Κλειώση (ΑΜ ΔΣΑ 26378),Στρατηγού Καλλάρη 45 Αθήνα.

Ως μάρτυρας προτείνεται ο κ. Λευτέρης Κ. Αυγενάκης,  Βουλής 4, ο οποίος έχει ήδη προσκομίσει στην Βουλή των Ελλήνων σχετικά στοιχεία.

Σχετικά  υποβάλλονται τα ακόλουθα έγγραφα

1) Το ενημερωτικό δελτίο της ΑΤΕ με τίτλο «ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 29 AΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» (http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/prospectus/infopress/ATE_BANK_03062011_B.pdf)

2) Το από 14 Φεβρουαριου 2012 υπόμνημα του Υπουργού Εσωτερικών κου Τάσου Γιαννίτση  (https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B67g1ijgatpKOWVhMTA3ZjYtYzI4Zi00ZmI2LWI5YzYtNTk0MGY0NjAwOGMw)

3) Το από 20.11.2012 άρθρο του καθηγητή της Νομικής Σχολής στην Καθημερινή με τίτλο «Το σκάνδαλο του δανεισμού των κομμάτων» (http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_2_20/11/2011_463534)

4) Το από 28.02.2011 άρθρο του Δημήτρη Νικολακόπουλου στο Βήμα με τίτλο«Μνημόνιο και για τα κόμματα Νέες ρυθμίσεις επεξεργάζεται ο κ. Ι. Ραγκούσης, καθώς ΠαΣοΚ και ΝΔ χρωστούν 233.800.000 στις τράπεζες» (http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=386983)

5) Το από 10.12.2012 άρθρο του Θανάση Μαυρίδη στην ιστοσελίδα capital.gr με τίτλο «Αγροτική Τράπεζα: Ένα διαχρονικό σκάνδαλο…» (http://www.capital.gr/articles.asp?id=1406931 )

6) Την από 23.05.2012 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της ευρωπαικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Αγροτικής Τράπεζας με στοιχεία C(2011) 3589 final.  (http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/comp-2010/n429-10-en.pdf )

7) Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης της ΑΤΕ, της 29/4/2011.

Ο μηνυτής

Ιωάννης Σιάτρας

 

 

4 comments on “Μηνυτήρια Αναφορά κατά των Διοικήσεων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας (Γ2012/1722)

 1. Pingback: Μηνυτήρια αναφορά εναντίον όσων ενέχονται στο ξεπούλημα της Αγροτικής [βίντεο] | JusticeForGreece

 2. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών η μηνυτήρια αναφορά της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των ΑΝΕΛ για τη χρηματοδότηση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, από το 2000 μέχρι και το 2013

  Νοέμβριος 27 2013

  Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νίκος Παντελής διαβίβασε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών τη μηνυτήρια αναφορά που είχε κατατεθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων (ΑΝΕΛ) για τη χρηματοδότηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ την περίοδο 2000-2013.

  Οι ΑΝΕΛ ζητούν τη διερεύνηση τυχόν ποινικών αδικημάτων που αφορούν την οικονομική ενίσχυση των δύο πολιτικών κομμάτων από τραπεζικά ιδρύματα.
  Στη μηνυτήρια αναφορά γίνεται λόγος για τα δάνεια που έχουν λάβει από τραπεζικά ιδρύματα η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ την ανωτέρω περίοδο, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα τόσο του έντυπου όσο και του ηλεκτρονικού Τύπου, στα οποία επισημαίνεται ότι δόθηκαν τραπεζικές χορηγήσεις χωρίς οιαδήποτε εμπράγματη ασφάλεια, καθώς και ότι μοναδική εξασφάλιση για την αποπληρωμή των δανείων αποτελούν οι επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό.

  Αναφορικά με τη χρηματοδότηση του ΠΑΣΟΚ η μηνυτήρια αναφορά των ΑΝΕΛ θα συσχετιστεί με την ήδη ανοικτή δικογραφία η οποία έχει σχηματιστεί για τα οικονομικά κενά που καταγράφονται στα λογιστικά πορίσματα των ελεγκτικών εταιρειών.

  http://news247.gr/eidiseis/politiki/kommata/ston_eisaggelea_h_mhnysh_twn_an_el_kata_pasok_-_nd_gia_thn_paranomh_xrhmatodothsh.2524084.html

 3. Πέτσινα δάνεια στα κόμματα

  Ο ΠΕΠΟΝΗΣ «ΑΡΜΑΤΩΝΕΤΑΙ»: ΞΕΨΑΧΝΙΖΕΙ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
  Στον εισαγγελέα οι ταμίες ΝΔ και ΠΑΣΟΚ!

  ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΒΑΡΥ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΚΑΝ ΑΥΤΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕΙ
  Ήδη βρίσκονται στο «στόχαστρο» ως ύποπτοι για το αδίκημα της απιστίας έξι στελέχη τραπεζών

  Πώς δόθηκαν τα 244,2 εκατομμύρια ευρώ και οι υποψίες για κατάχρηση σε βάρος του Δημοσίου

  Ο ρόλος της BlackRock που μετέθεσε στη good bank τα δάνεια που είχε δώσει η ΑΤΕ
  Τον δρόμο προς το γραφείο του οικονομικού εισαγγελέα, Γρηγόρη Πεπόνη, παίρνουν οι ταμίες της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ώστε να δώσουν (ανωμοτί) εξηγήσεις για τα δάνεια που πήραν τα κόμματα απ’ το 2001 ως το 2012, με ενέχυρο τις κρατικές επιχορηγήσεις. Ήδη, έχουν καταθέσει ως ύποπτοι, περισσότερα από 30 στελέχη των τραπεζών που τα δανειοδότησαν και κυρίως της Αγροτικής και της Εθνικής. Κατά πληροφορίες, ο κ. Πεπόνης έχει στοιχειοθετήσει αδικήματα για έξι αυτών.

  Για το 2012, τα δύο κόμματα έλαβαν κρατική επιχορήγηση ύψους 6,2 εκατ. ευρώ (ΠΑΣΟΚ) και 4,8 εκατ. ευρώ (ΝΔ). Η κατανομή των επιχορηγήσεων, (περιέργως, θα σχολιάσουμε) δεν έγινε με βάση το τελευταίο εκλογικό αποτέλεσμα, του 2012, αλλά με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών του 2009. Όπως και να χει, οι κρατικές επιχορηγήσεις δίνονται με βάση τα ποσοστά των κομμάτων στις τελευταίες εκλογές.
  Το ερώτημα λοιπόν, είναι το ποιος μπορεί να εγγυηθεί εάν αυτά τα κόμματα θα δικαιούνται την ίδια επιχορήγηση το 2025. Ποιος ήξερε λοιπόν το 2001 ως και το 2012, ότι το 2014 (μέχρι αυτή τη χρονολογία ενεχυριάστηκε η κρατική επιχορήγηση πριν… αποφασιστεί βέβαια), το ΠΑΣΟΚ θα δικαιούται την ίδια κρατική επιχορήγηση, ώστε να τη θεωρήσει ενέχυρο και να δανειοδοτήσει το κόμμα; Αυτό ακριβώς ερευνά και ο εισαγγελέας, εξετάζοντας αν και ποιοι μπορούν να καταστούν κατηγορούμενοι για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία στο Δημόσιο με τις ιδιαίτερα επιβαρυντικές προβλέψεις του νόμου 1608/50 περί καταχραστών του ελληνικού Δημοσίου.
  Εξυπηρετούμενα
  Πάντως, ο εισαγγελέας λαμβάνει υπόψη και δύο άλλες παραμέτρους: Τα «συμπληρωματικά» ενέχυρα, όπως για παράδειγμα αυτό του κτιρίου της «Τυποεκδοτικής», που έβαλε το ΚΚΕ, αλλά και την σημερινή εξυπηρέτηση των δανείων.
  Πέρα από αυτά, ο κ. Πεπόνης έχει λάβει από τις διοικήσεις των τραπεζών έγγραφα, τα οποία είναι αναλυτικές λίστες όλων των στελεχών, που συμμετείχαν στην διαδικασία έγκρισης των δανείων, χωρίς τις απαραίτητες εγγυήσεις από την πλευρά των κομμάτων και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν εκκρεμείς δανειακές συμβάσεις ύψους 244,2 εκατομμυρίων ευρώ.
  Η δικαστική έρευνα εξετάζει αν τα στελέχη των Τραπεζών, κυρίως από τις Επιτροπές Χρηματοδοτήσεων, έχουν διαπράξει το αδίκηµα της απιστίας εις βάρος των τραπεζικών ιδρυμάτων τους. Η έρευνα του κ. Πεπόνη “ακουμπά” κορυφαία στελέχη των τραπεζών, που φαίνεται να ενέκριναν την παροχή σχετικών -προκλητικών- δανείων, ακόμη και τις τελευταίες εβδομάδες- παρά τις αυστηρές προϋποθέσεις που απαιτούνται στις… υπόλοιπες περιπτώσεις για τη δανειοδότηση. Εκτός του προκλητικού του πράγματος, οι τράπεζες δανειοδότησαν δύο κόμματα, τα οποία αντιμετώπιζαν ήδη τεράστια οικονομικά προβλήματα, υποθηκεύοντας κάτι… κρατικό!
  Η υπόθεση άνοιξε και «δυνατά» από τον βουλευτή της ΔΗΣΥ (σήμερα ΝΔ), Λευτέρη Αυγενάκη, όταν αυτός παρέδωσε στον κ. Πεπόνη στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ότι συνολικά το ΠΑΣΟΚ και η Ν.Δ. έχουν πάρει από τις τράπεζες δάνεια ύψους 244,2 εκατ. ευρώ από το 2001 ως το 2012.

  Από αυτά, 120 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τη Νέα Δημοκρατία (105 την Αγροτική Τράπεζα και 15 την Τράπεζα Πειραιώς). Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει οφειλές 114 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 97 εκατομμύρια είναι στην Αγροτική Τράπεζα, 10 εκατομμύρια στη Μarfin και 5 εκατομμύρια στην Τράπεζα Πειραιώς. Αλλα 22 εκατομμύρια αφορούν την Τράπεζα Αττικής και ένα μικρότερο ποσό τη Eurobank.
  Η μήνυση
  Νωρίτερα, είχε κατατεθεί στην Εισαγγελία Αθηνών, μηνυτήρια αναφορά (Γ2012/1722) κατά παντός υπευθύνου στελέχους της διοίκησης της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (η μηνυτήρια αναφορά αναφέρεται τόσο στα στελέχη της τελευταίας διοίκησης, όσο και στα στελέχη παλαιότερων διοικήσεων), με την οποία καλείτο ο Εισαγγελέας να ερευνήσει την ύπαρξη ευθυνών στελεχών της Τράπεζας, σχετικά με την υπόθεση δανεισμού πολιτικών κομμάτων.
  Μηνυτές είναι ο Σύλλογος «Έλληνες Φορολογούμενοι» (εκπροσωπώντας τα μέλη του) και ο κ. Γιάννης Σιάτρας (μέτοχος της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας).
  Η μήνυση, αφορούσε τη δανειοδότηση, από την ΑΤΕ, των δύο κομμάτων, ΠΑΣΟΚ και ΝΔ.
  Στη μήνυση αναφερόταν: «Πιο συγκεκριμένα, για το κόμμα του ΠΑΣΟΚ, η Τράπεζα φέρεται, έως το 2010, να είχε χορηγήσει συνολικά δάνεια ύψους 98 εκατ. ευρώ, επί συνόλου 114 εκατομμυρίων του δανεισμού του συγκεκριμένου κόμματος.
  Για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, η Τράπεζα φέρεται, έως το 2010, να είχε χορηγήσει συνολικά δάνεια ύψους 105 εκατ. ευρώ, επί συνόλου 120 εκατομμυρίων του δανεισμού του συγκεκριμένου κόμματος.
  Είναι προφανές ότι ο δανεισμός αυτός δε βασίστηκε σε τραπεζικά κριτήρια.
  Από την άλλη πλευρά, η Αγροτική Τράπεζα, διοικούμενη από κομματικές διοικήσεις, παρουσίασε εξαιρετικά μεγάλες ζημιές: 481 εκατομμύρια κατά το 2009, 395 εκατομμύρια κατά το 2010 και 1.030 εκατομμύρια έως το Σεπτέμβριο του 2011 (οι τελικές ζημιές της τράπεζας για το 2011 αναμένεται να υπερβούν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ).

  Στο ίδιο διάστημα (2009-2011), το Ελληνικό Δημόσιο είχε συμμετάσχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας (οι οποίες έγιναν για να καλυφθούν οι ζημιές), πληρώνοντας 1.910 εκατομμύρια ευρώ! Παράλληλα, κατά την ίδια περίοδο, το Ελληνικό Δημόσιο είχε δώσει επιπλέον εγγυήσεις προς την Αγροτική Τράπεζα, ύψους 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ»!
  Οι μηνυτές, ζήταγαν από τον εισαγγελέα έρευνα για ευθύνες στελεχών της ΑΤΕ «οι οποίοι στα παρελθόντα έτη μεθόδευσαν την νομική δέσμευση της ΑΤΕ με συμβάσεις δανείων, οι οποίες σήμερα καταλήγουν να οδηγούν σε βαρύτατες επισφάλειες, από τις οποίες θα ζημιωθούν οι μέτοχοι της Τράπεζας και βεβαίως, το σύνολο των Ελλήνων φορολογούμενων».

  Ξαφνικά πάντως, στο «παιχνίδι» μπαίνει και η BlackRock, η οποία (περιέργως, θα σχολιάσουμε ξανά), μετέφερε τα δάνεια των κομμάτων στη good bank (κατά τη διάσπαση της ΑΤΕ σε good bank- bad bank) κρίνοντας ότι δεν υπήρχε επισφάλεια, παρά το γεγονός ότι κάποια εξ αυτών δεν εξυπηρετούνταν και δεν εξυπηρετούνται ως σήμερα!!!

  ΕΡΕΥΝΑΤΑΙ ΚΑΤΑΣΠΑΤΑΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
  Δανείζονταν για τα… δάνεια
  Το ενδεχόμενο κατασπατάλησης των (χρωστούμενων) χρημάτων των δανείων από τα κόμματα κατά τις εκλογές, ώστε να γίνεται απαραίτητη η εκ νέου επαναχρηματοδότηση των δανείων με νέο δανεισμό (παρότι ήδη οι μαύρες τρύπες στα ταμεία τους ήταν τεράστιες) ερευνά ο εισαγγελέας.
  Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2002 το ΠΑΣΟΚ πήρε δάνεια 16, 8 εκατομμύρια ευρω για να εξοφλήσει παλαιότερα δάνεια 16 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ν.Δ. έλαβε 31 εκατομμύρια για να εξοφλήσει 26,5 εκατομμύρια ευρώ.
  Δύο χρόνια αργότερα, το 2004 το ΠΑΣΟΚ έχει εισπραχθέντα έσοδα με την εκλογική χρηματοδότηση 29 εκατομμύρια ευρώ και πήρε δάνεια που αγγίζουν τα 47 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Ν.Δ. πήρε 57 εκατομμύρια ευρώ δάνεια για να αποπληρώσει 30 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια χρονιά και τα δύο κόμματα φαίνεται να εισπράττουν από εισφορές φίλων από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. και τονίζεται ότι 1,3 εκατομμύρια ευρώ δίνει ο (γνωστός από την υπόθεση Siemens) Χριστοφοράκος.
  Το 2007 η Ν.Δ. συγκεντρώνει 1,1 εκατομμύριο ευρώ και στο τέλος του χρόνου το έλλειμμα της, που εμφανίζεται ως υπόλοιπο δανείου, έχει αυξηθεί κατά 50% φτάνοντας τα 74 εκατομμύρια ευρώ.

  Το ΠΑΣΟΚ όταν βγήκε στην εξουσία μάζεψε 2,8 εκατομμύρια ευρω σε ενισχύσεις, με έσοδα 35,5 εκατομμύρια ευρώ και δάνεια 46,8 εκατομμύρια ευρώ. Οι λειτουργικές του δαπάνες φτάνουν τα 42 εκατομμύρια ευρώ και οι εκλογικές τα 24 εκατομμύρια ευρώ. Η εξυπηρέτηση των δανείων έχει ξεπεράσει την τακτική χρηματοδότηση κατά 6 εκατομμύρια ευρώ ευρώ και παρ΄όλα αυτά προχωρά σε νέο δανεισμό, που ξεπερνά κατά 18 εκατομμύρια ευρώ το ποσό που πρέπει να αποπληρώσει.

  ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΤΑ ΑΛΛΑ
  Ο «πρωταγωνιστής» και οι… άλλοι
  Οι δανειοδοτήσεις που πήρε το ΠΑΣΟΚ, φαίνεται πως έχουν έντονο παρασκήνιο, ερωτηματικά, αλλά και πρωταγωνιστές. Γιατί, εύλογα αναρωτιέται κανείς τι ρόλο έπαιξαν παράγοντες του κρατικού μηχανισμού στον δανεισμό του κόμματος, την ώρα που το κόμμα βρισκόταν στη θέση της διακυβέρνησης της χώρας.
  Το ΠΑΣΟΚ χρωστά συνολικά 111.800.000 ευρώ, από τα οποία τα 96.800.000 στην Αγροτική (λήξη σύμβασης το 2013), 10 εκατομμύρια ευρώ στην Marfin Bank (λήξη σύμβασης το 2015) και 5 εκατομμύρια ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς (λήξη σύμβασης 2015). Παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό το πώς θα εξοφληθούν αυτά τα δάνεια, την ώρα που το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να εξυπηρετήσει στοιχειώδεις ανάγκες του, όπως οι εργαζόμενοί του (οι οποίοι ετοιμάζονται για προσφυγή στη Δικαιοσύνη), τα ενοίκια των κτιρίων που στεγάζεται, ή και σε κάποιες περιπτώσεις (όπως πχ στα γραφεία της Θεσσαλονίκης) ούτε καν το κόστος της ηλεκτροδότησης!

  Πάντως, δεν είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ που χρωστούν στις τράπεζες. Εκτός αυτών, ο ΣΥΡΙΖΑ χρωστά 6 εκατομμύρια ευρώ στην Εθνική Τράπεζα (λήξη σύμβασης το 2014), το ΚΚΕ χρωστά 4.402.054 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα (λήξη σύμβασης το 2010), οι Οικολόγοι Πράσινοι χρωστούν 800.000 ευρώ.
  Δάνειο ύψους 800.000 ευρώ με ενέχυρο την κρατική επιχορήγηση (πριν αυτή αποφασιστεί ότι θα δοθεί), ζήτησε και πήρε από την Attica Bank και το κόμμα Ανεξάρτητοι Έλληνες.

  http://www.press-time.gr/index.php/economy/item/537-πέτσινα-δάνεια-στα-κόμματα/537-πέτσινα-δάνεια-στα-κόμματα#.VGdasb5U9to

 4. – Μηνυτήρια αναφορά εναντίον όσων ενέχονται στο ξεπούλημα της Αγροτικής (09 Οκτωβρίου 2012)
  https://justiceforgreece.wordpress.com/2012/10/09/μηνυτήρια-αναφορά-εναντίον-όσων-ενέχ/

  – Πούλησαν την ΑΤΕ για να καλύψουν σκάνδαλο 5 δισ. ευρώ
  https://justiceforgreece.wordpress.com/2015/07/22/πούλησαν-την-ατε-για-να-καλύψουν-σκάνδ/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.