Αίτηση Ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ για τις τιμές των εξετάσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. )

 

Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

(Π.Ε.Ι.Φ.Π.Φ.Υ.)

Αθήνα, 1/2/2013

Δελτίο Τύπου

Οι εκπρόσωποι των διαγνωστικών εργαστηρίων στο ΣτΕ για τις νέες τιμές του ΕΟΠΥΥ

   Σήμερα, οι Σύνδεσμοί μας, που εκπροσωπούν το σύνολο των διαγνωστικών εργαστηρίων της χώρας καταθέσαμε Αίτηση Ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της από 5.12.2012 Αποφάσεως του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ με την οποία αυτός, εντελώς αυθαίρετα και παράνομα όρισε νέες “ασφαλιστικές τιμές” για τις περισσότερες εξετάσεις. Οι τιμές αυτές είναι σημαντικά χαμηλότερες του Κρατικού Τιμοκαταλόγου (που χρονολογείται από το 1992 !!!) και σε πολλές περιπτώσεις κάτω του κόστους.

   Βασικός νομικός ισχυρισμός μας είναι η έλλειψη νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ για την λήψη της σχετικής αποφάσεως. Επιπλέον, η απόφαση παραβιάζει την βασική Συνταγματική Αρχή της οικονομικής ελευθερίας αφού αναγκάζει τα διαγνωστικά εργαστήρια να παρέχουν υπηρεσίες με ζημιά.      Βεβαίως, όπως έχει προκύψει, ο ΕΟΠΥΥ ουδέποτε προέβη στον οποιοδήποτε κοστολογικό έλεγχο αλλά αντίθετα εντελώς αυθαίρετα δημοσιοποίησε νέες τιμές με αποκλειστικό γνώμονα βραχυπρόθεσμες ταμειακές του ανάγκες.

   Όπως τεκμηριώνεται στην Αίτησή το «μονοψώνιο» που έχει καθιερωθεί με την ίδρυση του ΕΟΠΥΥ, δεν αποτελεί εξουσιοδότηση για την καταχρηστική άσκηση εξουσίας αλλά αντίθετα συνεπάγεται μεγάλη ευθύνη για την συμμετοχική (από πλευράς παρόχων υγείας) διαχείριση του αφού η λήψη μέτρων χωρίς μακρόπνοη πολιτική μπορεί να οδηγήσει στην κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος υγείας.

   Αποτέλεσμα της Ακυρώσεως της ανωτέρω αποφάσεως θα είναι η εφαρμογή των συμβατικών υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ προς τα διαγνωστικά εργαστήρια και η αποζημίωσή τους με τις (ούτως ή άλλως χαμηλές) τιμές που συμφωνήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2011.

   Την επόμενη εβδομάδα οι σύνδεσμοί μας θα καταθέσουν και αίτηση αναστολής εκτελέσεως της προσβαλλόμενης απόφασης.

 Το πλήρες κείμενο της αιτήσεως μπορείτε να το βρείτε εδώ: Αίτηση Ακυρώσεως (Μορφή pd

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.