ΣτΕ: Αίτηση αναστολής και ακύρωσης της συμφωνίας των Πρεσπών

Αθήνα, 28/6/2018

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ

 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 Αίτηση Αναστολής

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων, που εδρεύει στα Γιαννιτσά, οδό Δημάρχου Στάμκου 1, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον πρόεδρό του Γεώργιο Τάτσιο, κάτοικο Ν. Πετριτσίου Σερρών, ΑΦΜ 997231140 ΔΟΥ Γιαννιτσών.

2. . Παμμακεδονικής Ένωσης ΗΠΑ που εδρεύει 149 Whitestone, NY 11357 USA όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον πρόεδρό της Δημήτρη Φιλιππίδη του Αθανασίου.

3. Της Συντονίστριας Παμμακεδονικών Ενώσεων Υφηλίου που εδρεύει 25 Rogers Street, Dover NH 03820 USA  Κατερίνας Γκατζούλη, ατομικά.

4. Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας, που εδρεύει 470 Queens Parade, Clifton Hill, Vivtoria, 3068, Australia, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον πρόεδρό της Παναγιώτη Ιασωνίδη του Γεωργίου.

5. Παμμακεδονικής Ένωσης Δυτικής Αυστραλίας που εδρεύει Greek Macedonian Center, Corner of Wordsworht Avenue and Homer Streets, Inglewood, Western Australia 6062, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον πρόεδρό της Παύλο Αφκο ΟΑΜ του Δημητρίου.

6. Παμμακεδονικής Ένωσης Μελβούρνης/Βικτωρίας που εδρεύει 470 Queens Parade Clifton Hill, Victoria Australia 3068, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον πρόεδρό της Ανδρέα Μπαλλή του Αντωνίου.

7. Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Νοτίου Αυστραλίας που εδρεύει 94 Henley Beach Road, Mike End, SA 5031, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον πρόεδρό της Ευάγγελο Τσιαπάρη του Βασιλείου.

9. Παμμακεδονικής Ένωσης Νέας Νότιας Ουαλίας που εδρεύει  140 P.O. Box, Earlwood NSW 2206 όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον πρόεδρό της Νικόλαο Φασσούλα του Χρήστου.

10. Παμμακεδονικής Ένωσης Καναδά, που εδρεύει στο Μόντρεαλ Καναδά, 10 Βonacres Avenue, Sacreborough, Ontario, M1C2P7, Canada, όπως νόμιμα εκροσωπείται από τον πρόεδρό της Χρήστο Καράτζιο του Αργύρη.

11. Παμμακεδονικής  Ομοσπονδία Καναδά που εδρεύει 406 Danforth Ave, Toronto, ON, M4K-12, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον πρόεδρό της Γεώργιο Παπαδάκη.  

13. Παμμακεδονικής Ένωσης N. Αφρικής, που εδρεύει στο Γιοχάνεσμπουργκ Ν. Αφρικής, cnr Wychwood Rd & Lobelia Rd, Germiston, Gauteng, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον πρόεδρό της Αμύντα Παπαθανασίου,.

14. Παμμακεδονικής Ένωσης Κουησλάνδης Αυστραλίας, που εδρεύει στην Κουησλάνδη, P..BOX 5204 West End Qld 4101 Australia, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον πρόεδρό της Δημήτριο Παπαγιάννη του Διαμαντή.

                                                          κατά

                                          Υπουργού Εξωτερικών

Α. Με την καθ’ ης η παρούσα αίτηση πράξη ο Υπουργός Εξωτερικών συνεβλήθη με την πΓΔΜ για την επίλυση διαφορών μεταξύ αυτής και της Ελλάδος ως προς διμερείς διαφορές μεταξύ των δύο κρατών. Αξιοσημείωτο είναι ότι η πΓΔΜ δεν αναφέρεται στην εν λόγω συμφωνία με το όνομα με το οποίο είναι αναγνωρισμένη ως υποκείμενο του δημοσίου διεθνούς δικαίου αλλά με παραπομπή στις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ με την οποία αναγνωρίσθηκε ως υποκείμενο του δημοσίου διεθνούς δικαίου με την «προσωρινή» ονομασία της. Με την εν λόγω υπογραφή, ο Υπουργός Εξωτερικών αποδέχθηκε ως οριστική ονομασία για το γειτονικό κράτος το όνομα «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας», απεμπόλησε το δικαίωμα σε χρήση του επιθέτου «μακεδονικός» αφού επέτρεψε την χρήση του από τους γείτονες, αναγνώρισε την ύπαρξη «μακεδονικής» γλώσσας και έθνους και παρέπεμψε ως προς τις οικονομικές συνέπειες αυτής της αναγνωρίσεως στο μέλλον. Σε εκτέλεση δε της συμφωνίας αυτής εξεδόθησαν και οι «επιστολές» προς τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Β. Κατά της καθ’ ης η παρούσα πράξεως ασκήσαμε απολύτως εμπροθέσμως και παραδεκτώς αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Δικαστηρίου Σας που έχει ως προς το περιεχόμενο της ως εξής:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Αίτηση Ακυρώσεως

των

1.   Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδονίας, που εδρεύει στα Γιαννιτσά, οδό Δημάρχου Στάμκου 1, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον πρόεδρό του Γεώργιο Τάτσιο, κάτοικο Ν. Πετριτσίου Σερρών, ΑΦΜ 997231140 ΔΟΥ Γιαννιτσών.

2. . Παμμακεδονικής Ένωσης ΗΠΑ που εδρεύει 149 Whitestone, NY 11357 USA όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον πρόεδρό της Δημήτρη Φιλιππίδη του Αθανασίου.

3. Της Συντονίστριας Παμμακεδονικών Ενώσεων Υφηλίου που εδρεύει 25 Rogers Street, Dover NH 03820 USA  Κατερίνας Γκατζούλη, ατομικά.

4. Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας, που εδρεύει 470 Queens Parade, Clifton Hill, Vivtoria, 3068, Australia, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον πρόεδρό της Παναγιώτη Ιασωνίδη του Γεωργίου.

5. Παμμακεδονικής Ένωσης Δυτικής Αυστραλίας που εδρεύει Greek Macedonian Center, Corner of Wordsworht Avenue and Homer Streets, Inglewood, Western Australia 6062, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον πρόεδρό της Παύλο Αφκο ΟΑΜ του Δημητρίου.

6. Παμμακεδονικής Ένωσης Μελβούρνης/Βικτωρίας που εδρεύει 470 Queens Parade Clifton Hill, Victoria Australia 3068, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον πρόεδρό της Ανδρέα Μπαλλή του Αντωνίου.

7. Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Νοτίου Αυστραλίας που εδρεύει 94 Henley Beach Road, Mike End, SA 5031, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον πρόεδρό της Ευάγγελο Τσιαπάρη του Βασιλείου.

9. Παμμακεδονικής Ένωσης Νέας Νότιας Ουαλίας που εδρεύει  140 P.O. Box, Earlwood NSW 2206 όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον πρόεδρό της Νικόλαο Φασσούλα του Χρήστου.

10. Παμμακεδονικής Ένωσης Καναδά, που εδρεύει στο Μόντρεαλ Καναδά, 10 Βonacres Avenue, Sacreborough, Ontario, M1C2P7, Canada, όπως νόμιμα εκροσωπείται από τον πρόεδρό της Χρήστο Καράτζιο του Αργύρη.

11. Παμμακεδονικής  Ομοσπονδία Καναδά που εδρεύει 406 Danforth Ave, Toronto, ON, M4K-12, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον πρόεδρό της Γεώργιο Παπαδάκη.  

13. Παμμακεδονικής Ένωσης N. Αφρικής, που εδρεύει στο Γιοχάνεσμπουργκ Ν. Αφρικής, cnr Wychwood Rd & Lobelia Rd, Germiston, Gauteng, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον πρόεδρό της Αμύντα Παπαθανασίου,.

14. Παμμακεδονικής Ένωσης Κουησλάνδης Αυστραλίας, που εδρεύει στην Κουησλάνδη, P..BOX 5204 West End Qld 4101 Australia, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον πρόεδρό της Δημήτριο Παπαγιάννη του Διαμαντή.

κατά

Υπουργού Εξωτερικών

για την ακύρωση:

1. της από 17-6-2018 διοικητικής πράξεως υπογραφής από τον Υπουργό Εξωτερικών της «Τελικής Συμφωνίας για την επίλυση των διαφορών οι οποίες περιγράφονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 817(1993) και 845(1993), τη λήξη της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995 και την εδραίωση Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των μερών» [όπου αναφερόμενο μέρος η Ελληνική Δημοκρατία και μη αναφερόμενο, αλλά περιγραφόμενο, μέρος η «πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» (πΓΔΜ)]

2. κάθε άλλης, αμέσως ή εμμέσως, συναφούς προγενεστέρας ή μεταγενεστέρας πράξεως ή παραλείψεως, καθώς και πράξεως εκτελέσεως και ιδίως:

α. της κατατεθείσας στη Βουλή διοικητικής πράξεως με τη μορφή επιστολής προς τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ με την οποία ο Υπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι συναινεί στην ένταξη της πΓΔΜ στη Συμμαχία 

β. της κατατεθείσας στη Βουλή διοικητικής πράξεως με τη μορφή επιστολής προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της ΕΕ με την οποία ο Υπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι συναινεί στην έναρξη διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ένταξη της πΓΔΜ στην ΕΕ.

Προσβάλλεται πράξη του Υπουργού Εξωτερικών με την οποία συνάπτει συμφωνία με την πΓΔΜ. Λόγοι για τους οποίους η παρούσα είναι παραδεκτή. Προβάλλεται παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, παράβαση νόμου και ιδίως σωρείας συνταγματικών διατάξεων και κακή χρήση της διακριτικής ευχερείας.

Ι. Με την προσβαλλόμενη ο Υπουργός Εξωτερικών συνεβλήθη με την πΓΔΜ για την επίλυση διαφορών μεταξύ αυτής και της Ελλάδος ως προς διμερείς διαφορές μεταξύ των δύο κρατών. Αξιοσημείωτο είναι ότι η πΓΔΜ δεν αναφέρεται στην εν λόγω συμφωνία με το όνομα με το οποίο είναι αναγνωρισμένη ως υποκείμενο του δημοσίου διεθνούς δικαίου αλλά με παραπομπή στις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ με την οποία αναγνωρίσθηκε ως υποκείμενο του δημοσίου διεθνούς δικαίου με την «προσωρινή» ονομασία της. Με την εν λόγω υπογραφή, ο Υπουργός Εξωτερικών αποδέχθηκε ως οριστική ονομασία για το γειτονικό κράτος το όνομα «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας», απεμπόλησε το δικαίωμα σε χρήση του επιθέτου «μακεδονικός», αφού επέτρεψε την χρήση του από τους γείτονες, αναγνώρισε την ύπαρξη «μακεδονικής» γλώσσας και έθνους και παρέπεμψε ως προς τις οικονομικές συνέπειες αυτής της αναγνωρίσεως στο μέλλον. Σε εκτέλεση δε της συμφωνίας αυτής εξεδόθησαν και οι «επιστολές» προς τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

ΙΙ. Με έννομο συμφέρον προσβάλλουμε τις καθ’ ων η παρούσα πράξεις του Υπουργού Εξωτερικών. Οι μεν τέσσερεις πρώτοι εξ ημών έχουμε στο καταστατικό μας ως σκοπό την προάσπιση της ελληνικής μακεδονικής μας ταυτότητας και της ελληνικότητας της Μακεδονίας και του ίδιου του ονόματος της Μακεδονίας. 

Περαιτέρω, προβάλλουμε και έντονο ηθικό έννομο συμφέρον: Εμείς οι γηγενείς αυτόχθονες Μακεδόνες, Έλληνες αδιαμφισβήτητα (όπως δυστυχώς η διαπραγμάτευση της κυβέρνησης της Ελλάδας μας ανάγκασε να πρέπει να αποδεικνύουμε το αυτονόητο: ότι Μακεδόνες σημαίνει πάντοτε και μόνον Έλληνες), μόνιμοι κάτοικοι της Μακεδονίας επί σειρά χιλιετηρίδων, καταγόμενοι από τους αρχαίους Μακεδόνες, που ήταν Έλληνες γιατί ομιλούσαν την ελληνική, που ο Μ. Αλέξανδρος (που το όνομά του στα ελληνικά σημαίνει εκείνος που απωθεί τους άνδρες, γιος του Φιλίππου, αυτού δηλαδή που στα ελληνικά σημαίνει εκείνος που αγαπούσε τους ίππους, και απόγονος του Αλεξάνδρου του Α΄ μέλους της δυναστείας των Αργεαδών από το Άργος, την ελληνική πόλη στην Πελοπόννησο, ο οποίος ελέγχθηκε για την ελληνική καταγωγή του από τους Ελλανοδίκες που τον δέχθηκαν συμμετέχοντα στους Ολυμπιακούς Αγώνες), διδάχθηκε από τον έλληνα δάσκαλό του τον Αριστοτέλη και ξεκίνησε να διαδώσει τον ελληνικό πολιτισμό.

Εμείς ως κατευθείαν απόγονοι αυτών των Μακεδόνων έχουμε το νόμιμο δικαίωμα και επομένως έχουμε έννομο συμφέρον να ενδιαφερόμαστε για την διαφύλαξη της Ιστορίας μας, και να επιδιώκουμε αυτήν, όπως και τον σεβασμό των εθνικών αγώνων των προγόνων μας για την διαφύλαξη της Μακεδονίας στην Ελληνική επικράτεια όπου ανήκει και την ειρηνική συνύπαρξή μας με τους γειτονικούς λαούς, αλλά και την προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας μας, της Ελλάδας, που με αιματηρότατους απελευθερωτικούς αγώνες κατόρθωσε να περικλείσει την Μακεδονία, την αρχαία, την αυθεντική ιστορικά και πολιτισμικά Μακεδονία. 

Ειδικά, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων από τα τέλη Νοεμβρίου 2017 ξεκίνησε εκστρατεία επιδιώκοντας την αποτροπή παραχώρησης του ονόματος της Μακεδονίας στο γειτονικό κράτος των Σκοπίων με αποκλειστικό στόχο τη δικαίωση του Μακεδονικού Ελληνισμού. Η έναρξη πραγματοποιήθηκε με επίσκεψη στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας στον οποίον επιδόθηκε ΨΗΦΙΣΜΑ για μη παραχώρηση του όρου «Μακεδονία» επ’ ουδενί στο κράτος των σλαβο-αλβανών. Ζητήσαμε και λάβαμε ψηφίσματα Δημοτικών Συμβουλίων της συντριπτικής πλειοψηφίας των Δήμων της Μακεδονίας, τα οποία δείχνουν ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι η βούληση του κυρίαρχου λαού τάσσεται κατά της παραχώρησης του όρου Μακεδονία επ’ ουδενί. Ψηφίσματα εξέδωσαν και τα Περιφερειακά Συμβούλια της Κεντρικής, Ανατολικής και Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και η ΚΕΔΕ. Πραγματοποιήσαμε δημόσια διαβούλευση σε 10 μεγάλες πόλεις της Μακεδονίας όπου προσκλήθηκαν ΟΛΟΙ  οι κοινωνικοί φορείς του εκάστοτε Νομού. Γίνεται σαφές από τα πρακτικά αυτών των διαβουλεύσεων ότι ο λαός της Μακεδονίας απαιτεί να μην παραδοθεί το όνομα της Μακεδονίας, ούτε με γεωγραφικό, ούτε με χρονολογικό προσδιορισμό, ούτε ως συνθετικό, ούτε αμετάφραστο. Συλλέξαμε ηλεκτρονικά εκατοντάδες χιλιάδες υπογραφές σε χρονικό διάστημα ενός μήνα περίπου. Συνδιοργανώσαμε τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια και η ανταπόκριση του κόσμου έδειξε ότι ΔΕΝ συμμερίζεται τη κυβερνητική βούληση για παράδοση του ονόματος της Μακεδονίας. 

Απευθυνθήκαμε στον κ. Υπουργό εξωτερικών και στους υπουργό Άμυνας και πρωθυπουργό με εξώδικα, καθώς επίσης και σε όλους ανεξαιρέτως τους βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου, ενημερώνοντάς τους για τις έννομες συνέπειες των σχετικών με την Μακεδονία αποφάσεών τους, ώστε να απέχουν από αυτές, εις βάρος της Μακεδονίας και της Ελλάδας.

Επιπλέον, δεν μπορούμε ως Μακεδόνες και ακρίτες να ανεχόμαστε την παραχάραξη της ιστορίας, με σκοπό να δικαιώσει πολύχρονες ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΒΛΕΨΕΙΣ, περί δημιουργίας της Μεγάλης Μακεδονίας (το ιδεολόγημα του σκοπιανού μακεδονισμού επικαλείται την ένωση της Μακεδονίας του Πιρίν, του Βαρδάρη και του Αιγαίου), οι οποίες και σήμερα υπάρχουν. Διότι άλλως για ποιο λόγο να διεκδικείται ένα όνομα που καμία σχέση δεν είχε με τα εδάφη που κατοικεί αυτός ο σλαβικός λαός; Το κράτος που αντιποιείται το όνομα «Μακεδονία» και παρουσιάζεται επισήμως με δικούς του χάρτες σε ολόκληρο τον κόσμο (πανεπιστήμια, πλοία, επίσημες εκδηλώσεις του), με τα εδάφη της Ελλάδας ως τον Όλυμπο της Πιερίας μας και με ολόκληρη την Μακεδονία (δηλαδή την περιφέρεια της Ελλάδας γιατί μόνο αυτή είναι η Μακεδονία, απαραίτητη επεξήγηση δυστυχώς), η εκπαίδευση των παιδιών του κράτους των Σκοπίων επί 20 χρόνια ως καταγόμενοι από τον Μ. Αλέξανδρο και την αρχαία Μακεδονία και η διεκδίκηση με παραχάραξη της ιστορίας, του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της από αυτόν καταγωγής, αποδεικνύουν ότι η παραχώρηση του ονόματος σημαίνει (λιγότερο ή περισσότερο βραχυπρόθεσμα), παραχώρηση εδαφών. 

Εμείς ως ακρίτες υποφέρουμε και σφαγιάσθηκαν οι παππούδες μας, για να μπορούμε να είμαστε Έλληνες και δεν ανεχόμαστε την κλοπή της ταυτότητας μας. Οι σκοπιανοί γιορτάζουν την σφαγή των Ελλήνων του Ίλιντεν του 1903, ως επέτειο τους, κι ονειρεύονται να την γιορτάζουν ξανά στα εδάφη μας, στην Μακεδονία, στην Ελλάδα. Αυτονομιστικά σωματεία έχουν ξεπηδήσει στην Ηράκλεια Σερρών, ΜΚΟ στην Θεσσαλονίκη, στην Φλώρινα, στην Έδεσσα. Ήδη το Ουράνιο Τόξο ζητάει αναγνώριση της ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ μειονότητας. Αν οι μακεδόνες είναι μειονότητα στην Μακεδονία, εμείς τι είμαστε; Ποιοι είμαστε; Θα σταματήσουμε να λεγόμαστε Μακεδόνες; ή θα διευκρινίζουμε κάθε φορά ότι είμαστε μακεδόνες εκ των αρχαίων, ενώ οι άλλοι μακεδόνες εκ των σλάβων; Γελοία πράγματα αν δεν ήταν απολύτως δραματικά για την πατρίδα μας και δεν οδηγούσαν ευθέως σε διαμελισμό της Ελλάδας.

Πόσο μάλλον που ήδη βλέπουμε ότι η σύνθετη ονομασία Βόρεια Μακεδονία, που υπενθυμίζει ότι υπάρχει η «νότια» προς ένωση!, ήδη πριν στεγνώσει το μελάνι στην συμφωνία έχει μετατραπεί σε σκέτο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Σφετερίζονται το όνομα «Μακεδονία», το επίθετο «μακεδονικός», δημιουργώντας απόλυτη σύγχυση  και τελικά αποκρυσταλλώνοντας στην διεθνή κοινή γνώμη την πεποίθηση ότι η Μακεδονία είναι το κράτος των σκοπίων, στο οποίο ανήκει το μέρος της Ελλάδας Μακεδονία! Γεγονότα ανιστόρητα και εθνικά ολέθρια!

Σε μια περιοχή που ουδέποτε ιστορικά (ούτε στα αρχαία χρόνια, ούτε στη ρωμαϊκή εποχή, ούτε στα βυζαντινά χρόνια ούτε επί Οθωμανών) υπήρξε Μακεδονία. Για αυτό και μόνο η χρήση του ονόματος περικλείει επεκτατικές βλέψεις. Διότι ιστορικά η δική τους Μακεδονία σχεδιάστηκε με σκοπό να πάρει την δική μας, αυθεντική Μακεδονία. Επίσης το όνομα Μακεδονία, μόνο του, υπό οποιαδήποτε σύνθεση, αρκεί για τις επεκτατικές τους (και όχι αλυτρωτικές, που έχουν αυτοί που έχασαν πατρίδες, αλλά αυτοί που ψάχνουν νομιμοποίηση ψεύτικη για να καταλάβουν ξένα προς αυτούς εδάφη).

Ο κ. Υπουργός διατείνεται ότι συνήθισαν στην ιδέα, έτσι εκπαιδεύτηκαν επί 25 χρόνια, να αισθάνονται Μακεδόνες, κι αφού το επιθυμούν τόσο σφοδρά, οφείλουμε να τους αναγνωρίσουμε το δικαίωμα. Και αυτό έπραξε. Νομιμοποίησε για λογαριασμό του ελληνικού λαού, ενώ γνώριζε ότι είναι σύσσωμος αντίθετος προς την συμφωνία αυτή με οποιαδήποτε παραχώρηση του όρου ή παραγώγου Μακεδονία, τις εδαφικές βλέψεις του κρατιδίου αυτού, που απεργάζονται επί χρόνια ισχυροί διεθνώς δρώντες. Εθνικά κράτη.

Και θεώρησε αυτονόητο και δικαιολογημένο επειδή 25 χρόνια εκείνοι συνήθισαν το όνομα (ή 70 το πολύ), να προκαλείται σύγχυση στην διεθνή κοινή γνώμη αλλά και εμείς προσωπικά να απεμπολήσουμε την αποκλειστική χρήση του ονόματος της Μακεδονίας (και σταδιακά να αποκλειστούμε εντελώς από αυτήν με τρόπο που περιγράφουμε κατωτέρω), και της επί 3000 χρόνια ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ιστορίας μας και τελικά των εδαφών μας. Οι υποσημειώσεις, περί αρχαίας και σλαβικής δήθεν Μακεδονίας, γλώσσας εθνότητας, στην συμφωνία αποδεικνύουν το γεγονός, αν δεν  το επιτείνουν!

Αποδεικνύει την παραχάραξη της ιστορίας και την διεκδίκηση των εδαφών μας, η  εκπαίδευση των παιδιών τους ως Μακεδόνων, που βασίζεται σε ψευδή ιστορικά γεγονότα, και που με αυτόν τον τρόπο φανερά διεκδικούν την Ιστορία μας, και οδηγούν σε ανοιχτή επιθετικότητα εναντίον των εδαφών μας, όπως η έκδοση χαρτών στην χώρα τους που περιλαμβάνουν και δικά μας εδάφη.

Ότι πρόκειται για τα εδάφη της Μακεδονίας μας, κι όχι μόνο για το όνομα, την ιστορία και τα σύμβολα μας, το ξεκαθαρίζουν οι 373 επιφανείς καθηγητές πανεπιστημίου σε ολόκληρο τον κόσμο στην από 18/5/2009 επιστολή τους προς Ομπάμα, τότε Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, την οποία αυτολεξεί συμπεριλάβαμε στην εξώδικο δήλωση μας στον κ. Υπουργό Εξωτερικών για να λάβει γνώση. Στην οποία οι καθηγητές καταλήγουν ότι πρέπει οι Πρόεδροι ΗΠΑ, Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης να άρουν την αναγνώριση τους στο κράτος αυτό με το όνομα «Μακεδονία», ώστε να μην δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την επαναχάραξη συνόρων στα Βαλκάνια, εις βάρος της Ελλάδας, με την δικιά μας Μακεδονία εντασσόμενη σε νέο κράτος. Αυτή την πρόθεση επαναχάραξης των συνόρων νομιμοποιεί η προσβαλλόμενη  συμφωνία.

Επίσης το επισημαίνουν και όλοι οι στρατηγικοί αναλυτές, Νίκος Λυγερός, Βασίλειος Μαρκεζίνης, Παναγιώτης Ήφαιστος, καθώς επίσης και οι καθηγητές γεωστρατηγικής του ΕΚΠΑ, Ιωάννης Μάζης, Κώστας Γρίβας, Γεώργιος Φίλης. Αλλά και η από ετών τοποθέτηση του υπουργού εξωτερικών Στετίνιους των ΗΠΑ, του 1944. Γεωπολιτικά αλλά και όπως αποδεικνύουν οι σκοποί της χρήσης του ονόματος της Μακεδονίας από τα Σκόπια, η παραχώρηση του ονόματος οδηγεί σε επαναχάραξη των συνόρων στην περιοχή. Σε διαμελισμό της Ελλάδας. Μόνον ο διεθνώς δρων, που το πράττει αυτό, άλλαξε. Τίποτα άλλο στο σχέδιο και την υλοποίησή του.

Μάλιστα με την διασάφηση από όλους τους ως άνω, (λεγόμενα του αναλυτή γεωστρατηγικής Νίκου Λυγερού εδώ) «ότι αυτήν την περίοδο κανείς δεν μπορεί να πιέσει την Ελλάδα, ένεκα του γεγονότος ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με οικονομικούς κολοσσούς, για να υπογράψει τα συμβόλαια. Κατά συνέπεια ούτε η ΕΕ ούτε το ΝΑΤΟ μπορούν να κάνουν καμία κίνηση, ενώ όσον αφορά την Γερμανία, δεν βρίσκεται καν μέσα σ αυτό το πλαίσιο». Η ΕΕ ένωση μάλιστα όπως αποκαλύφθηκε δεν ήταν έτοιμη να ξεκινήσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, διότι υπάρχουν μέλη της (Γαλλία, Ολλανδία), που αντιτίθενται και σε κάθε περίπτωση σε κανένα από τα 35 κεφάλαια της προενταξιακής διαδικασίας δεν ήταν τα Σκόπια έτοιμα.

Άρα δεν είχε καμία σημασία η αναγνώριση από τις χώρες, που αποκαλούσαν τα Σκόπια «Μακεδονία» χωρίς καν επιθετικό προσδιορισμό, διότι μόνον η Ελλάδα μπορούσε να εκχωρήσει το αποκλειστικό της δικαίωμα σε χρήση του ονόματος, της ιστορίας (αυτονόητα, συνειρμικά και παρά τις υποσημειώσεις της συμφωνίας) και να νομιμοποιήσει την διεκδίκηση εδαφών μας, που ενυπάρχει στην ίδια την διεκδίκηση του ονόματος Μακεδονία, με οποιονδήποτε επιθετικό προσδιορισμό, χωρίς άλλο τι. 

Και δεν έχει καμία σημασία η αναγνώριση του κρατιδίου από άλλους με το όνομα αυτό, διότι ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ, δεν μπορεί να εισέλθει με το συνταγματικό της όνομα, ή με οποιοδήποτε άλλο κάνει χρήση του ορού «Μακεδονία», στους Διεθνείς Οργανισμούς της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Ήταν έωλοι και αστείοι οι ισχυρισμοί του κ. Υπουργού Εξωτερικών ότι στο όνομα ΠΓΔΜ με το οποίο εισήλθε στον ΟΗΕ, το κράτος αυτό, ενυπήρχε ο όρος «Μακεδονία», άρα τον είχαμε αποδεχτεί. Το όνομα με το οποίο είχε εισέλθει στον ΟΗΕ, είχε εξαρχής συμφωνηθεί προσωρινό, και γίνει αμοιβαία αποδεκτό, ότι σκοπεύουν τα κράτη μετά από διαπραγματεύσεις να συμφωνήσουν σε άλλο, (χωρίς το όνομα «Μακεδονία»), σύμφωνα με την δέσμευση μετά σύσκεψη του συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών της 13/4/1992, κατά την οποία «ΠΟΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και κανένα παράγωγό του στο όνομα της γειτονικής χώρας», σε οποιαδήποτε Γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

Δέσμευση συνεπή προς τους 3 όρους που έθεσε η ΕΟΚ, (συμβούλιο υπουργών εξωτερικών), στις 16/12/1991, από την οποία ως σήμερα δεν έχει αποστεί με άλλη απόφασή της, σύμφωνα με την οποία, ζητήθηκε από καθένα εκ των κρατών της πρώην Γιουγκοσλαβίας, να δεσμευτούν  εκτός των άλλων ότι «δεν θα διεξάγει εχθρική προπαγάνδα συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ».

Δηλαδή το όνομα συνεπάγεται τις εδαφικές διεκδικήσεις. Και την εχθρική αυτήν προπαγάνδα το κράτος των Σκοπίων της διεξήγαγε επί όλα αυτά τα 27 χρόνια, με απόλυτη επιθετικότητα και παρά την ενδιάμεση συμφωνία την οποία επίσης μεγαλοπρεπώς καταπάτησε! 

 Άρα δέσμευση της Ελλάδας, μέσω της προσωρινής ονομασίας σε χρήση του ορού «Μακεδονία» από το γειτονικό μας κράτος δεν υπήρξε. Αντιθέτως.

Ούτε το 2008 δεσμεύτηκε η Ελλάδα σε σύνθετη ονομασία με τον όρο «Μακεδονία» να περιλαμβάνεται. Η ιστορία κατέγραψε, την απειλή ΒΕΤΟ στις 3/4/2008, από την τότε κυβέρνηση, σε περίπτωση συζήτησης του θέματος ένταξης των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, αιτία για την οποία το θέμα δεν ήλθε ποτέ για συζήτηση. Άλλη δέσμευση της χώρας τότε δεν υπήρξε, όπως αποδεικνύεται από την έλλειψη οποιασδήποτε συμφωνίας (scripta manent).

Ακόμα χειρότερα, και προς επίρρωση του ισχυρισμού μας ότι η παραχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας μας από τον κ. Υπουργό Εξωτερικών με την προσβαλλόμενη, αποτελεί την θρυαλλίδα εδαφικού ακρωτηριασμού της Ελλάδας, αποδεικνύεται εκ του γεγονότος ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογάν, δήλωσε στις 5/2/2018, την επομένη του γιγάντιου συλλαλητηρίου της Αθήνας , ότι οι «Μακεδόνες», των Σκοπίων (που σαν εθνότητα δεν υπάρχουν κατά δική του ομολογία), είναι αδέλφια του, ότι υπάρχουν 6.000.000 τέτοιοι Μακεδόνες στην Τουρκία (!), ότι δεν θα επιτρέψει ποτέ η Τουρκία να εισέλθει το κράτος αυτό με άλλο όνομα στο ΝΑΤΟ (!, γιατί άραγε; Υπό οποία εκδοχή θέλει το όνομα «Μακεδονία», επειδή ακριβώς, οποιαδήποτε σύνθετη ονομασία ισοδυναμεί απολύτως με το σκέτο Μακεδονία).

Η Τουρκία παρενέβη στην διαπραγμάτευση με τον τρόπο αυτό, η οποία από τον Δεκέμβριο του 2017, έχει συνάψει στρατιωτική συμμαχία με τα Σκόπια και τα εξοπλίζει, γεγονός, το οποίο μετά την εισδοχή των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, θα επιταθεί, ενώ καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της δήθεν διαπραγμάτευσης, αξιωματούχοι των Σκοπίων, επανειλημμένα ο πρωθυπουργός Ζάεφ και ο Υπουργός Εξωτερικών Ντιμιτροφ, επισκέφθηκαν την Τουρκία, μιλώντας για τους αδελφικούς (!), δεσμούς αίματος (!), που συνδέουν τα δύο κράτη!

Η καταπάτηση της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995, που τερμάτισε η προσβαλλόμενη, σε όλα της τα 40 σημεία, αποδεικνύει την κακοπιστία του κράτους των Σκοπίων και τα κίνητρα και τους σκοπούς του, αναφορικά με την εκ μέρους μας μόνον επιβλαβή για τα συμφέροντα μας (καταστροφική την ονομάζουν όλοι οι γεωστρατηγικοί αναλυτές), παραχώρηση του ονόματος της «Μακεδονίας». Όλοι οι επίσημοι χάρτες τους σε ολόκληρο τον κόσμο, φέρουν τα εδάφη της δικής μας Μακεδονίας, ενσωματωμένα, στο δικό τους κράτος.

Οι επεκτατικές τους βλέψεις, των Σκοπίων σε βάρος της Ελλάδας, επιβεβαιώθηκαν, κατά την επίσημη συνάντηση και υπογραφή της συμφωνίας. Στις 17/6/18 ο κ. Ζάεφ, παρών κατά την υπογραφή της Συμφωνίας από τους Υπουργούς Εξωτερικών, αναφέρθηκε πολλές φορές στα Σκόπια με την λέξη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (σκέτο χωρίς το «Βόρεια») ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ τουλάχιστον 5 φορές, ενώ εμείς αναφερόμασταν από τον δικό μας Πρωθυπουργό (!), παρότι είμαστε η  ΕΛΛΗΝΙΚΗ (λες και υπήρξε ποτέ άλλη!) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ με τον όρο το ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (χωρίς δηλαδή χρήση για εμάς του όρου Μακεδονία!), δίνοντάς μας το στίγμα του πώς βλέπουν στο μέλλον την χρήση του όρου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, από τα Σκόπια και από εμάς αντιστοίχως. Τα Σκόπια θα έχουν την αποκλειστική χρήση, ως όλον (κρατική οντότητα), κι εμείς θα απεκδυθούμε πρακτικά κάθε δικαιώματος στην χρήση, ως μέρος ενός ευρύτερου όλου, της Ελλάδας. Αλλά το μέρος πάντοτε ανήκει στο όλον, και η σύγχυση αναφορικά με το κεφαλαιώδους, στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα ζήτημα, σε ποιό όλον ανήκουμε, σε αυτό της Ελλάδας, ή σε αυτό της Μακεδονίας, είναι εξαρχής εμφανής και επετράπη αδιανόητα δι’ αυτής της εφιαλτικής συμφωνίας που εδώ προσβάλλουμε.

Για να είστε βέβαιοι ότι όχι, απλώς δεν βελτιώθηκε η κατάσταση των βέβαιων επεκτατικών βλέψεων των Σκοπίων, στο πλάνο επαναχάραξης των συνόρων μας (εδαφικού ακρωτηριασμού της Ελλάδας) από τους διεθνείς δρώντες, αναφερόμαστε σε άρθρο και χάρτη που παρουσίασε ο γερμανικός ειδησεογραφικός παγκόσμιος κολοσσός της Deutche Welle, την επαύριον της συμφωνίας, στα οποία παρουσιάζεται το κρατίδιο αυτό, με τον τίτλο Σύγχρονη «Μακεδονία», να περιλαμβάνει το σημερινό κράτος των Σκοπίων και ολόκληρη την ελληνική Μακεδονία καθώς και εδάφη άλλων κρατών. Μάλιστα, στο άρθρο αναφέρεται ότι «η σύγχρονη Μακεδονία παρουσιάζεται με τα εδάφη που θα έπρεπε να έχει, την Μακεδονία του Αιγαίου (!), και τα τμήματα της Μακεδονίας που σήμερα (δήθεν), βρίσκονται στην Αλβανία, το Μαυροβούνιο και την Βουλγαρία». Και συνεχίζει το άρθρο αναλύοντας ποιά πρέπει να είναι η Μακεδονία, με τα δικά μας ελληνικά εδάφη μέσα. Μια εικόνα χίλιες λέξεις.

Στον ίδιο ακριβώς πνεύμα και κατεύθυνση, η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Βουλγαρίας, την επομένη της υπογραφής της προσβαλλόμενης απόφασης, στις 18/6/2018, όπου εκφράζεται η «ελπίδα» η συμφωνία μεταξύ Σκοπίων Ελλάδας να μην αποτελέσει αφορμή αλλαγής συνόρων στην ευρύτερη περιοχή. Για τα δικά τους σύνορα ανησυχούν, γιατί τα δικά μας σύνορα, εμείς δια της προσβαλλόμενης βοηθάμε να αλλάξουν!

Επιπλέον, ο κ. Σάββας Καλεντερίδης, που υπήρξε στέλεχος της ΕΥΠ, και πλέον γεωστρατηγικός αναλυτής, δημοσίευσε σε άρθρο στην ιστοσελίδα του, τα επικείμενα βήματα διάλυσης της Ελλάδας (βήματα κατευθυνόμενα από μυστικές υπηρεσίες), που συμβαίνουν ήδη (κάποια ξεκίνησαν συγχρόνως με την διαπραγμάτευση),  εξαιτίας της προσβαλλόμενης απόφασης, και τα οποία το Δικαστήριο Σας, πιστό στην τήρηση του Συντάγματος και στους Νόμους που συμφωνούν με αυτό, οφείλει να αποτρέψει παραχρήμα. Στο άρθρο αναφέρεται:

«1. Τα Σκόπια εισέρχονται στο ΝΑΤΟ και πραγματοποιείται η επίσημη έναρξη των ενταξιακών   διαπραγματεύσεων   με   την   ΕΕ.   Οι   Σκοπιανοί   αποκτούν   ό,τι επιθυμούσαν   από   τους   Έλληνες   και   πλέον   μπορούν   να   είναι   αδιάλλακτοι. (το γεγονός ότι απρόβλεπτοι εξωτερικοί παράγοντες, η αντίθεση κάποιων κρατών μελών, καθυστερούν για λίγο κάποιο σκέλος του βήματος αυτού καμία επιρροή δεν ασκεί στο αποτέλεσμα. Η από την Ελλάδα άρση του βέτο, αποτελεί την νομιμοποιητική δικαιολογητική βάση για όσα θα συμβούν).

2. Τα Σκόπια αποκτούν ΑΟΖ στον Θερμαϊκό και στο Αιγαίο. Αξιοποιούν πλήρως το λιμάνι της Θεσσαλονίκης το οποίο και χρησιμοποιούν για τις εμπορικές τους συναλλαγές,   αποκτώντας   ανεμπόδιστη   έξοδο   στη   θάλασσα (αδιανόητα προβλέπεται στην συμφωνία, χωρίς μάλιστα διευκρίνιση, πόση! ΑΟΖ, πού!, αναλυτικά εξήγησε ο Νίκος Λυγερός).

3. Όπως έχει αποδείξει η Ιστορία μας με το φασιστικό μόρφωμα της Τουρκίας, η ΝΑΤΟϊκή   συμμαχία   δεν   εξασφαλίζει   φιλικές   σχέσεις.   Η   παραδοσιακή   και ουσιαστική συμμαχία Σκοπίων και Τουρκίας, προμηνύουν  παρόμοιες εθνικές δοκιμασίες για την Ελλάδα στα βόρεια σύνορα, σαν αυτές που αντιμετωπίζουμε στο   Αιγαίο   και   τη   Θράκη. (δηλαδή αμφισβήτηση της πραγματικής μας κυριαρχίας και εμφιλοχώρηση αποσχιστικών στοιχείων, ΜΚΟ, σωματείων, ενώσεων, πρακτικών ξένων κρατικών που συνιστούν δική τους άσκηση πραγματικής κυριαρχίας, υποχωρούσης της δικής μας).

4. Το επίθετο «Βόρεια» παύει  να  χρησιμοποιείται  στην καθομιλουμένη. Είτε

χάριν   συντομίας,   είτε   λόγω   σκοπιμότητας,   τα   Σκόπια   γίνονται   η   μία   και μοναδική, αληθινή Μακεδονία για τη διεθνή κοινότητα. Στα επίσημα έγγραφα, ο σύνθετος προσδιορισμός διατηρείται ως βασικός μοχλός για την επίτευξη των (δήθεν, κατασκευασμένων όσο και η εθνότητά τους), αλυτρωτικών   και   ιμπεριαλιστικών   στόχων   των   Σκοπιανών. (Ήδη η κυρία Μογκερίνι αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής Ασφάλειας, καλωσόρισε στις 25/6/2018, την Ελλάδα και την ψευδεπίγραφη «Μακεδονία», ούτε λεπτό δηλαδή δεν ονομάστηκε ποτέ Βόρεια, εξάρκεσε η νομιμοποίηση από την Ελλάδα, έστω και παράνομη και η από αυτήν άρση του βέτο).

5. Σύλληψη  Ελλήνων πολιτών που   διαμαρτύρονται την  αρχή του  τέλους της

Μακεδονίας.   Από   το   σημείο   αυτό   κάμπτεται   κάθε   μορφή   αντίστασης. (Κι αυτό έχει ήδη ξεκινήσει, με την ανηλεή ρίψη χημικών στο Πισοδέρι, , Θεσσαλονίκη, και προσαγωγή κοσμίως διαμαρτυρομένων στην Ηρώδου του Αττικού πριν το Προεδρικό Μέγαρο, παρότι πρόκειται για ειρηνικές διαμαρτυρίες).

6.   Μετονομασία   αεροδρομίου   «Μακεδονία»   σε   «Νίκος   Γκάλης».   Αντίστοιχη μετονομασία   σταθμών,   δημοσίων   κτιρίων,   μνημείων   και   οδών (προανήγγειλε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, με την υπόμνηση ότι οι ξένοι επισκέπτες μπερδεύονται όταν προσγειώνονται στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης ότι έφτασαν στα Σκόπια, που αποκάλεσε Μακεδονία).

7.   Αναθεώρηση   Συντάγματος   Σκοπίων.   Με   την   υποστήριξη   και   ενθάρρυνση Τουρκίας, ΗΠΑ, και Γερμανίας, το γειτονικό κράτος μετονομάζεται με μονομερή απόφαση σε «Μακεδονία», στα πρότυπα της Υπεριορδανίας (1949), όταν και μετονομάστηκε   σε   Ιορδανία. (Ούτως ή άλλως ποτέ κανείς δεν το αποκάλεσε ως τώρα Βόρεια Μακεδονία….)

8. Οικειοποίηση αρχαίων  Μακεδονικών συμβόλων (Ήλιος   Βεργίνας,  κτλ.) και ηρώων   (Φίλιππος,   Μ.   Αλέξανδρος,   κτλ.)   από   τα   Σκόπια.   Πλέον   τα   εν   λόγω σύμβολα   και   οι   προσωπικότητες   δεν   αναγνωρίζονται   ως   Ελληνικά   αλλά   ως «Μακεδονικά». (ήδη εκπομπή στο BBC αναγνώρισε ως σωστή απάντηση τον Μέγα Αλέξανδρο Μακεδόνα, και λάθος ότι είναι Έλληνας, τον Φεβρουάριο του 2018!)

9. Οι   Σκοπιανοί   με   την   ευγενή   συνδρομή   της   Τουρκίας,   ανασύρουν   μέσω οθωμανικών αρχείων περιουσίες που ανήκουν σε Σκοπιανούς «Μακεδόνες», με απώτερο σκοπό την νομική τους διεκδίκηση σε «σκλαβωμένες» περιοχές της Μακεδονίας,   που   βρίσκονται   δηλαδή   εντός   ελληνικού   εδάφους. (ήδη ο πρόεδρος της Τουρκίας έχει δηλώσει ότι κατοικούν 6.000.000 «μακεδόνες» στην χώρα του, και τα Σκόπια δεν θα μπούνε ποτέ στο ΝΑΤΟ χωρίς το όνομα Μακεδονία!).

10. Δικαίωση   Σκοπιανών   πολιτών   από   διεθνή   και   εγχώρια   δικαστήρια. (κι αυτό ήδη ξεκίνησε διά της παραλείψεως διάλυσης σωματείων εδώ και διεκδίκησης στο εξωτερικό).

11. Εποικισμοί   Σκοπιανών   της   διασποράς   εντός   Ελληνικού   εδάφους.

12. Η αναγνώριση «Μακεδονικής ιθαγένειας» από την Ελλάδα δημιουργεί μια

νέα   «Μακεδονική   εθνική   ταυτότητα».   Αναγνώριση   από   τα   Σκόπια

«Μακεδονικής μειονότητας» εντός της Ελλάδας. Με άλλα λόγια, οι Σκοπιανοί

ξεκινούν να μιλούν για αδικημένους ομοεθνείς τους «Μακεδόνες», εντός της ελληνικής Επικράτειας (έχει ξεκινήσει. Ίδετε δηλώσεις Ζάεφ 6/3/2018, ότι «η όποια αλλαγή στο νομικό σύστημα της «Μακεδονίας» δεν αποτελεί μόνιμη εγγύηση για την Ελλάδα….. Εγώ είμαι έτοιμος, όπως αυτοί (οι έλληνες εννοεί στο σύνταγμά μας) μεριμνούν για τους Έλληνες εκτός Ελλάδας, έτσι και εμείς αντιστοίχως να μεριμνούμε για τους «Μακεδόνες», εκτός «Μακεδονίας»!!!». Θα υπερασπιστούν τους απόδημους «Μακεδόνες», εμάς δηλαδή γιατί άλλοι δεν υπάρχουν, τους (κατά το παραλήρημά τους) καταπιεσμένους από τους έλληνες, όπως μου επισημαίνει ο ιδρυτής αυτονομιστικής ιδεολογίας του σωματείου ντόπιων σερραίων Κύριλλος και Μεθόδιος σε ανοιχτή δημόσια επιστολή του προς τον πρώτο από εμάς, που μου υπόσχεται απελευθέρωση! Ίδετε επίσης και απόφαση 1449 ΑΠ στην οποία αντίκειται η συμφωνία, απολύτως).

13. Δημιουργία «μακεδονικού θέματος» από τους σκοπιανούς, για υποτιθέμενη καταπίεση ομοεθνών τους στην Ελλάδα, και μη σεβασμού των ειδικών μειονοτικών δικαιωμάτων τους από την ελληνική κυβέρνηση. Προώθηση  του «Μακεδονικού»   ζητήματος   σε   διεθνείς   οργανισμούς,   φορείς   και   φόρα. (το ουράνιο τόξο έχει αναθέσει το ζήτημα σε γνωστή αγγλική δικηγορική εταιρεία ήδη, όπως έχει δημοσιευθεί για θέσπιση «μακεδονικής» μειονότητας στην Φλώρινα).

14.   Άσκηση   πιέσεων   στην   Ελλάδα   από   Σκόπια,   τους   συμμάχους,   και υποστηρικτές   τους   (και   όσους   βρίσκονται   από   πίσω)   για   αναγνώριση Μακεδονικής   μειονότητας   εντός   Ελλάδος,   για   δημιουργία   Μακεδονικών πολιτιστικών σωματείων (με αντίστοιχη διεξαγωγή εκδηλώσεων), σχολείων και διδαχή της  αναγνωρισμένης από την Ελλάδα  «Μακεδονικής  Γλώσσας» (ήδη κάποια έχουν δημιοθργηθεί).

15. Άσκηση πιέσεων στην Ελλάδα από Σκόπια,  τους  συμμάχους,   και υποστηρικτές τους (και όσους βρίσκονται  από πίσω, (σχόλιο του αναλυτή!)) για συνδιαχείριση   της Μακεδονικής πολιτιστικής κληρονομιάς, μνημείων, μουσείων και αρχαιολογικών   χώρων   εντός   της   Ελληνικής   επικράτειας. Ξεκινάει η συνδιαχείριση με κοινά διοικητικά  συμβούλια  και επιμερισμό τουριστικών εσόδων   σε   Βεργίνα,   Δίον,   Φιλίππους,   Πέλλα,   Αμφίπολη,   κτλ.

16. Με «σεβασμό» στην  «Μακεδονική  μειονότητα»,  ξεκινάει η εμφάνιση δίγλωσσων πινακίδων στις πόλεις της Ελληνικής περιφέρειας της Μακεδονίας, δηλαδή στα Ελληνικά και στην αναγνωρισμένη από την Ελλάδα «Μακεδονική γλώσσα»   (π.χ.   Δράμα   –   Драма,   Φλώρινα   –   Лерин,   Σέρρες   –   Сер   και Θεσσαλονίκη  – Солун). Το ίδιο συμβαίνει και  στις δημόσιες ιστοσελίδες της περιοχής   και   τα   δημόσια   έγγραφα.

17. Ξεκινούν περιοδείες του Σκοπιανού Πρωθυπουργού στη Φλώρινα, Σέρρες,

κτλ. δίνοντας ομιλίες σε φορείς, σωματεία  και σχολεία της «Μακεδονικής μειονότητας» αποκαλώντας τους «αδέρφια» του, όπως ακριβώς κάνει σήμερα ο Ερντογάν στη Θράκη αποκαλώντας τους Έλληνες μουσουλμάνους, «Τούρκους» και «αδέρφια» του, με την ανοχή και υποστήριξη της Ελληνικής κυβέρνησης. Το ίδιο συμβαίνει και  στις δημόσιες ιστοσελίδες της περιοχής   και   τα   δημόσια   έγγραφα.

18. Ο Σκοπιανός Πρωθυπουργός εγκαινιάζει προξενείο της «Μακεδονίας» και

στη  Δυτική  Ελληνική  Μακεδονία,  το  οποίο  θα  εδρεύει  στην  Κοζάνη.

19. Από το κεντρικό Σκοπιανό προξενείο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο σταδιακά

μεταμορφώνεται   σε   δεύτερη   Πρεσβεία   των   Σκοπίων,  ο  Σκοπιανός Πρωθυπουργός κανονίζει τα ραντεβού του με ντόπιους Έλληνες βουλευτές και

τους αποκαλεί μπροστά στις κάμερες «δικούς του» και «φωνή των αληθινών

Μακεδόνων   στο   Ελληνικό   κοινοβούλιο».

20. Αναγνώριση και υποδοχή του Σκοπιανού Πρωθυπουργού στην  Ελληνική περιφέρεια της Μακεδονίας με υποδοχές και τιμές εγχώριου πρωθυπουργού, με   την ανοχή και υποστήριξη της   Ελληνικής κυβέρνησης. 

21. Κατηγορία Σκοπίων κατά της Ελλάδας για ιστορική εθνοκάθαρση κατά της

«Μακεδονικής   μειονότητας»,   εγκλημάτων   πολέμου,   εγκλημάτων   κατά   της ανθρωπότητας   και   γενοκτονία.

22. Αναγνώριση της γενοκτονίας από την Ελλάδα. Οι Μακεδονομάχοι Παύλος

Μελάς, Κώττας Χρήστου, κ.ά. χαρακτηρίζονται εγκληματίες πολέμου και καταδικάζονται μετά θάνατον. Αποκαθήλωση μνημείων και προτομών από Κρήτη, Μάνη, κτλ.!!!

23. Η Ελλάδα αναγκάζεται να αποζημιώσει τη «Μακεδονία» και τη «Μακεδονική μειονότητα» για τα διεθνή μας εγκλήματα.

24. Σκοπιανή οικειοποίηση Μακεδονικών προσωπικοτήτων των γραμμάτων και των τεχνών (Αριστοτέλης, Πτολεμαίος, Αμερίας, Ερμαγόρας, Μερσύας, Ποσείδιππος). Μετάφραση και προώθηση βιβλίων Μακεδόνων φιλόσοφων Ποσείδιππος, κτλ.). Μετάφραση και προώθηση βιβλίων   Μακεδόνων φιλοσόφων και επιστημόνων στην «καθαρή» και «πρωτότυπη» τους Γλώσσα, την αναγνωρισμένη από την Ελλάδα «Μακεδονική γλώσσα» (!) (Πολιτικά, Ηθικά Νικομάχεια,   κτλ.).

25. Αλλαγή και αναθεώρηση Ελληνικών διδακτικών βιβλίων και σχολικών εγχειριδίων για την ιστορική αναγνώριση όλων των ανωτέρω, καθ’ υπόδειξη της Κοινής   Διεπιστημονικής   Επιτροπής   Εμπειρογνωμόνων.

26. Ξεκινάει εκ των έσω εκστρατεία επανένωσης της «Μακεδονίας   του Αιγαίου» (πρώην Ελληνική Περιφέρεια Μακεδονίας) με την ιστορική «Μακεδονία» (πρώην Σκόπια).

27. Άσκηση   πιέσεων   στην   Ελλάδα   από   Σκόπια,   τους   συμμάχους,   και υποστηρικτές   τους   (και   όσους   βρίσκονται   από   πίσω)   για   διενέργεια δημοψηφίσματος   στα   πρότυπα   της   Κριμαίας   για   «επανένωση».

28. Ιδρύεται εν μέσω πανηγυρισμών η «Μεγάλη Μακεδονία», με πρωτεύουσα

τη Θεσσαλονίκη και πραγματοποιείται η απελευθέρωση των «Μακεδονικών κατεχόμενων» πόλεων από την φασιστική   Ελλάδα…..

29. Διαμελισμός του Ελληνισμού σε Μακεδόνες του Βορρά, Ισλαμοθράκες, Κρήτες του Νότου, Ενετοεπτανήσιους, διασκορπισμένους Πόντιους, Έλληνες της Αττικής κτλ. Συλλογή λαών και φύλων στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου.

30.   Διάλυση   του   Ελληνικού   κράτους».

Αυτά είναι η επιεικής εκδοχή, διότι λιγότερο βραχυπρόθεσμη. Η πραγματικότητα είναι ότι στην Φλώρινα, ήδη οι Έλληνες βιώνουν μέσα από προπαγανδιστικά τραγούδια το «φύγετε Έλληνες φύγετε Έλληνες, η Θεσσαλονίκη και τα εδάφη αυτά είναι δικά μας». Βιώνουν επίσης μια καθημερινή κατατρομοκράτηση του ελληνικού πληθυσμού από ένα μικρό αριθμό δίγλωσσων, που αυτοαποκαλούνται, και μετετράπησαν με την προσβαλλόμενη πλέον σε ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ. Αυτοί με θετικές πλέον ενέργειες, σπρώχνουν τον ελληνικό πληθυσμό της Μακεδονίας, τον πραγματικό μακεδονικό πληθυσμό να εγκαταλείψει τα σπίτια του, (ήδη χρειαζόμαστε διευκρινήσεις για το ποιος και πόσο Μακεδόνας είναι ακόμα και μεταξύ μας, μέσα στην Ελλάδα), διότι το ελληνικό κράτος δεν προστατεύει την πραγματική κυριαρχία του στα εδάφη του και δεν διασφαλίζει την προστασία των ελλήνων πολιτών που αισθάνονται έλληνες!

Επιπλέον, στην Ηράκλεια Σερρών, ήδη από τον Ιανουάριο του 2018, αναγνωρίστηκε σωματείο με την επωνυμία Αδελφότητα Ντόπιων Σερραίων Κύριλλος και Μεθόδιος, που επικαλείται ως αληθινή μακεδονική γλώσσα την σλαβομακεδονική, και ότι οι μακεδόνες, μεταξύ των οποίων και ο νόμιμος εκπρόσωπος της πρώτης, Γεώργιος Τάτσιος, είμαστε καταπιεσμένοι από τους Έλληνες σλαβόφωνοι, που τα αδέλφια μας οι σκοπιανοί θα μας ελευθερώσουν! Αν είναι τυχαίο συμβάν, το καταλείπω στην κρίση Σας. Επισυνάπτω σχετική επιστολή.

Παρότι υπεβλήθη σχετικά μήνυση, η Ελληνική Δικαιοσύνη ολιγώρησε απελπιστικά! Και ως σήμερα δεν έχει καν διαλυθεί το Σωματείο αυτό, ούτε έχει βρεθεί ο υπεύθυνος για την ΜΚΟ στην Θεσσαλονίκη (για την οποία επίσης υπεβλήθη μήνυση), με έδρα ακριβώς απέναντι από τα δικαστήρια, που έχει ακριβώς τον ίδιο αποσχιστικό για τα εδάφη της Μακεδονίας σκοπό.

Ζητούμε με την απόφασή Σας να αποτρέψετε τον εθνικό διχασμό και τον διαφαινόμενο εδαφικό διαμελισμό της χώρας, που θα είναι το αποτέλεσμα της εφιαλτικής συμφωνίας που υπέγραψε ο Υπουργός Εξωτερικών, και την οποία σας εκλιπαρούμε και οφείλετε σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους Νομούς να ακυρώσετε, ακυρώνοντας την διάλυση της Ελλάδας…

Είναι ξεκάθαρα προβληματική, η αναγνώριση εθνότητας και Γλώσσας (που ούτως η άλλως θα συνέβαινε με μόνη την παραχώρηση του ονόματος), διότι σημαίνει ότι θα εμφανιστεί στο μέλλον δήθεν μειονότητα στην Ελλάδα, με απαιτήσεις για μειονοτικά δικαιώματα κ.λ.π. Για το τι ήδη αντιμετωπίζουμε αναφερόμαστε μόνο στην ΑΠ 1448/2009 Δ΄ Πολιτικό (εισηγήτρια επ πρ Αρείου Πάγου και νυν υπεύθυνη νομικού γραφείου πρωθυπουργού κα Θάνου).

Για όλους τους παραπάνω λόγους η προσβαλλόμενη πράξη του Υπουργού Εξωτερικών μας αφορά άμεσα και προσωπικά και μας θίγει όχι μόνο υλικά και οικονομικά, αλλά και ηθικά.

ΙΙΙ. Οι προσβαλλόμενες πράξεις είναι εκτελεστές διοικητικές πράξεις δεκτικές δικαστικής προσφυγής:

1. Με βάση το οργανικό κριτήριο κάθε δήλωση βουλήσεως η οποία προέρχεται από όργανο της εκτελεστικής εξουσίας και η οποία έχει επιτακτικό χαρακτήρα και περιλαμβάνει ρύθμιση αποτελεί διοικητική πράξη. Τα στοιχεία αυτά υπάρχουν εν προκειμένω, διότι ο Υπουργός Εξωτερικών είναι διοικητικό όργανο, η δε υπογραφή του έχει έννομες συνέπειες και στην εσωτερική έννομη τάξη, διότι κατά το άρθρο 18 της Συνθήκης της Βιέννης (Ν.Δ. 402/1974 «Περί κυρώσεως της από 23 Μαΐου 1969 Συμβάσεως της Βιέννης περί του Δικαίου των Συνθηκών και του προσηρτημένου αυτή παραρτήματος, ΦΕΚ Α΄ 141) από τη στιγμή που υπεγράφη τα όργανα της Ελληνικής Πολιτείας οφείλουν να απέχουν από ενέργειες οι οποίες αντιβαίνουν στο περιεχόμενο της συμφωνίας. 

2. Η προσβαλλόμενη πράξη είναι εκτελεστή διοικητική πράξη. Και αυτό και διότι εξ αυτής επέρχεται η ανωτέρω περιγραφείσα υποχρέωση αποχής των κρατικών οργάνων. Επέρχεται δηλαδή άμεση μεταβολή της εννόμου τάξεως, καθώς τα διοικητικά όργανα υποχρεούνται πλέον να ερμηνεύουν την ισχύουσα νομοθεσία κατά τρόπον που να μην θίγει την «συμφωνία». Περαιτέρω επιχείρημα προς τούτο προκύπτει από το επιχείρημα argumentum a maiore ad minus, διότι αν είναι δυνατόν το μείζον, να προσβληθεί δικαστικώς το προεδρικό διάταγμα που κυρώνει και επικυρώνει μια διεθνή συμφωνία, είναι δυνατόν και το έλασσον, δηλαδή να προσβληθεί αυτοτελώς η υπογραφή του Υπουργού Εξωτερικών σε μία διεθνή συμφωνία. Στο σημείο αυτό συμφωνεί και η νομολογία του Δικαστηρίου Σας από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του. Τότε, υπενθυμίζουμε, είχαν προσβληθεί δικαστικώς οι πράξεις που αφορούσαν την Συνθήκη της Άγκυρας με την οποία στο πλαίσιο της αποκαταστάσεως των ελληνοτουρκικών σχέσεων είχε η Ελλάδα παραιτηθεί ουσιαστικά από τις αποζημιώσεις που δικαιούνταν οι πρόσφυγες. Το Δικαστήριο Σας είχε κρίνει ότι υφίσταται εκτελεστή διοικητική πράξη, απέρριψε όμως τις σχετικές αιτήσεις ακυρώσεως ως στρεφόμενες κατά κυβερνητικών πράξεων.

3. Εν προκειμένω όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η παρούσα αίτηση ακυρώσεως στρέφεται κατά κυβερνητικής πράξεως. Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου Σας κυβερνητικές χαρακτηρίζονται καταρχάς οι πράξεις οι οποίες είτε άπτονται της εσωτερικής κυβερνητικής λειτουργίας (π.χ. διορισμός – αποδοχή παραίτησης κυβέρνησης ή υπουργών) ή της διαχειρίσεως της κατά στενή έννοια πολιτικής εξουσίας (π.χ. διάλυση της Βουλής). Αν και οι πράξεις αυτές είναι κατά το οργανικό κριτήριο εκτελεστές διοικητικές είναι αμφίβολο αν είναι δεκτικές ακυρωτικής προσφυγής υπό την έννοια ότι δεν γεννούν διοικητική διαφορά. Θυμίζουμε ότι ήδη το Δικαστήριο Σας έχει αρνηθεί το χαρακτήρα κυβερνητικής πράξεως σε μείζονας σημασίας πολιτικές αποφάσεις οικονομικής πολιτικής (ΣτΕ 1129-1155/2016 Ολομέλεια, ΣτΕ 237-239/2015 και 425/2015 Ολομέλεια, 1116-1117/2014 Ολομέλεια), ανατρέποντας σχετική παλιότερη νομολογία.

Η δευτέρα κατηγορία κυβερνητικών πράξεων, η οποία μας αφορά και εδώ, είναι οι πράξεις εκείνες που άπτονται των διεθνών σχέσεων της χώρας. Εν προκειμένω το Δικαστήριο Σας έκρινε σε σχέση με την άρνηση χορήγησης άδειας για εκτέλεση κατά αλλοδαπού δημοσίου ότι: 

«Επειδή, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, κατά τον σκοπό της θεσπίσεως της ανωτέρω διατάξεως του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας η επέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης στην διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων εις βάρος αλλοδαπού δημοσίου, με την έκδοση εκ μέρους του σχετικής αδείας, περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην εκ μέρους του στάθμιση της σκοπιμότητας της λήψεως των μέτρων αυτών από της πλευράς της μη διαταράξεως ή της εξυπηρετήσεως των καλών σχέσεων της Χώρας με την οικεία αλλοδαπή Πολιτεία. Συνεπώς, οι πράξεις, με τις οποίες, κατ΄ επίκληση της εν λόγω διατάξεως, ενεργείται, όπως αξιούται από τη διάταξη αυτή, στάθμιση των επιπτώσεων στις διεθνείς σχέσεις της Χώρας από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ανάγονται στην διαχείριση της πολιτικής εξουσίας και, ως εκ τούτου, έχουν τον χαρακτήρα κυβερνητικής πράξεως, κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 45 παρ. 5 του π.δ/τος 18/1989 (ΦΕΚ 8Α), εκφεύγουν δε του ακυρωτικού ελέγχου του Συμβουλίου της Επικρατείας (πρβλ. ΣΕ  HYPERLINKhttps://www.adjustice.gr/osddyddweb/” 1317/1972). Τούτο δε διότι με τις πράξεις αυτές δεν ασκούνται, εν στενή εννοία, διοικητικές αρμοδιότητες, αλλ’ αντιμετωπίζονται, από τα ανώτατα όργανα του Κράτους, πολιτικής φύσεως ζητήματα, αναγόμενα στην διαχείριση προβλημάτων υψίστης σημασίας για την Χώρα. Επομένως, από την φύση τους οι πράξεις αυτές δεν μπορούν να υπάγονται στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας, διότι άλλως ο έλεγχος αυτός θα υπεισήρχετο ανεπίτρεπτα σε πεδίο αμιγώς πολιτικών εκτιμήσεων, που εκφεύγει από το πεδίο του ασκουμένου από το Συμβούλιο Επικρατείας ακυρωτικού ελέγχου. Η κατά τα ανωτέρω δε μη υπαγωγή των κυβερνητικών πράξεων σε δικαστικό έλεγχο, που αφορά σε ελάχιστες κατηγορίες πράξεων, προσδιοριζόμενες, άλλωστε, από το ίδιο το Δικαστήριο, δεν συνάπτεται με την αρνητική προϋπόθεση της ελλείψεως αντανακλαστικών συνεπειών από την εφαρμογή των πράξεων αυτών στην άσκηση ατομικών δικαιωμάτων. Και οι πράξεις αυτές μπορούν να έχουν, όπως κάθε πράξη, επίπτωση σε συνταγματικώς προστατευόμενα ατομικά δικαιώματα ή σε πολιτικά δικαιώματα. Η κατά τα ανωτέρω, όμως, μη υπαγωγή τους στον ως άνω δικαστικό έλεγχο υπαγορεύεται μόνον από την περιγραφείσα φύση τους, δεν συναρτάται δε με τις τυχόν επιπτώσεις και συνέπειές τους και δεν συνδέεται με την βαρύτητα καθεμιάς απ’ αυτές. Εξ άλλου, η μη υπαγωγή των πράξεων αυτών σε ευθύ ακυρωτικό έλεγχο ούτε συνεπάγεται την αποδέσμευση του οργάνου που τις εκδίδει από την υποχρέωση τηρήσεως των οικείων συνταγματικών διατάξεων, ούτε αποκλείει την ανόρθωση ενδεχομένων δυσμενών επιπτώσεών τους σε ιδιώτες κατά τρόπους και διαδικασίες που, κατά περίπτωση, προβλέπονται από την έννομη τάξη. Έχει απλώς την έννοια ότι, για τους προεκτεθέντες λόγους, οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται στον συγκεκριμένο έλεγχο. Το γεγονός δε της, υπό τις ως άνω συνθήκες, αδυναμίας ακυρωτικού ελέγχου των εν λόγω πράξεων δεν άγει αναγκαίως στο συμπέρασμα ότι το σύστημα αυτό του ελέγχου προσκρούει στις διατάξεις που κατοχυρώνουν το δικαίωμα πλήρους και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας και ότι, κατά συνεκδοχή, πρέπει να υπόκεινται σε ευθύ δικαστικό έλεγχο και οι κυβερνητικές πράξεις, δεδομένου ότι το δικαίωμα αυτό δεν είναι απόλυτο, αλλά υπόκειται σε περιορισμούς, μεταξύ των οποίων και οι εν προκειμένω κρίσιμοι, δηλαδή, εκείνοι που δικαιολογούνται από το νόμιμο σκοπό του σεβασμού των κανόνων του διεθνούς δικαίου και της κυριαρχίας του αλλοδαπού κράτους, οι οποίοι αποτελούν το θεμέλιο της ισότητας των Κρατών και, εντεύθεν, της ομαλότητας των διεθνών σχέσεων (πρβλ. ΑΕΔ 6/2002, ΕΔΔΑ Καλογεροπούλου κατά Ελλάδος της 12.12.2002, και ΕΔΔΑ MacElhinney κατά Ιρλανδίας της 21.11.2001 και Al Adsani κατά Μεγάλης Βρεττανίας της 21.11.2001). Επομένως, η προσβαλλόμενη απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, με την οποία απερρίφθη το αίτημα των αιτούντων, να τους χορηγηθεί άδεια, προκειμένου να προβούν στην λήψη ασφαλιστικών μέτρων επί ακινήτου του Γερμανικού Δημοσίου, κατ’ επίκληση λόγων πολιτικών, ως κυβερνητική πράξη, δεν υπόκειται σε αίτηση ακυρώσεως και, για τον λόγο αυτό, η υπό κρίση αίτηση είναι απορριπτέα, ως απαράδεκτη.» (ΣτΕ 2279/1990 Ολομέλεια, σκέψη 6).

Με βάση την ανωτέρω απόφασή του το Δικαστήριο αυτοπεριορίζεται σε σχέση με αποφάσεις που αφορούν την διαχείριση των διεθνών σχέσεων της χώρας διότι κρίνει ότι ο ακυρωτικός έλεγχος στη περίπτωση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε έλεγχο σκοπιμότητας της πολιτικής αποφάσεως, πράγμα που από την φύση του απάδει προς τον ακυρωτικό έλεγχο. Ο περιορισμός συναρτάται δηλαδή με την φύση του ακυρωτικού ελέγχου του διοικητικού δικαστή. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλες τις έννομες τάξεις που έχουν Συνταγματικό Δικαστήριο και οι πράξεις αυτές θα ελέγχονταν δικαστικά. 

Το Δικαστήριο Σας όμως έχει θέσει στην εν λόγω απόφαση δύο περιορισμούς σε σχέση με την αναγνώριση μιας πράξεως ως κυβερνητικής: Ο πρώτος είναι το αυτονόητον (έτσι τουλάχιστον νομίζαμε όλοι μας μέχρι σήμερα), ότι υφίσταται, πρώτον, τήρηση των συνταγματικών διατάξεων και, δεύτερον, δυνατότητα ανορθώσεως των οικονομικών συνεπειών που αντανακλαστικά προκύπτουν εκ της χαρακτηριζόμενης ως κυβερνητικής πράξεως.

Και οι δύο αυτές προϋποθέσεις δεν ισχύουν στη προκείμενη περίπτωση και αυτό διότι δεν τίθεται θέμα διαχειρίσεως της πολιτικής εξουσίας, αλλά εν προκειμένω τίθενται σοβαρά ζητήματα προστασίας της ίδιας της κρατικής υποστάσεως και του δημοσίου συμφέροντος στην πλέον στενή έννοια του. Ενώ για την οικονομία της Μακεδονίας η ζημία θα είναι τόσο μεγάλη που θα είναι αδύνατον φυσικά να αποζημιωθεί. Πόσο μάλλον όταν διαφαίνεται η μεθόδευση η συμφωνία να μην κυρωθεί με νόμο, αλλά πιθανώς ούτε και με διάταγμα, παρά να θεωρηθεί ως «συμφωνία απλοποιημένης μορφής» και να μην κυρωθεί ποτέ με νόμο ή διάταγμα – όπως συνέβη και με την «Ενδιάμεση Συμφωνία».

Η συμφωνία θίγει τον πυρήνα του δημοσίου συμφέροντος. Το προφανές πρόβλημα είναι η παραχώρηση για χρήση του ονόματος της Μακεδονίας, ισοδυναμεί ουσιαστικά με απαλλοτρίωση του επιθέτου «μακεδονικός», που συνεπάγεται τελικά την παραχώρηση εδαφών. 

Το δεύτερο ζήτημα, είναι η εθνότητα αλλά και η γλώσσα, που θα ονομάζεται μακεδονική, ενώ είναι γνωστό σε όλους μας ότι αυτή η γλώσσα δεν μπορεί να ονομάζεται έτσι, διότι η μακεδονική διάλεκτος είναι η καθομιλουμένη ελληνική (γλώσσα που δίδαξε ο Αριστοτέλης τον Μέγα Αλέξανδρο) και διότι μακεδονικής εθνότητας είμαστε εμείς,  η κατασκευασμένη, διά της προσβαλλομένης, «μακεδονική» εθνότητα αυτή είναι καθαρά τεχνητή και ολέθρια. 

Οι υποσημειώσεις ότι πρόκειται για την σλάβικη γλώσσα, ή ότι πρόκειται για διακριτή εθνότητα αυτής των αρχαίων μακεδόνων, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα συνοδεύουν την κατασκευασμένη «μακεδονική γλώσσα» στην καθημερινότητά της, ούτε στην διεθνή κοινή γνώμη θα διευκρινίζεται σε κάθε χρήση των όρων αυτών, ότι άλλος ο αρχαίος μακεδόνας, άλλος ο σύγχρονος καταγόμενος εκ σλάβων μακεδόνας! Κι αν πράγματι είναι άλλος, όπως και είναι, ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΟΝΟΜΑ μαζί μας, που προκαλεί σύγχυση ως προς την καταγωγή του, και παραχαράσσει ανεπίτρεπτα την ιστορία, εκ μόνης της χρήσης του ονόματος και τον νομιμοποιεί στην διεκδίκηση των εδαφών μας;

Το τρίτο ζήτημα είναι η απουσία του περίφημου «erga omnes» που σημαίνει πρακτικά ότι ενώ η ΠΓΔΜ επισήμως θα αναφέρεται ως «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» στην πραγματικότητα θα μπορούν να ονομάζονται όπως θέλουν εσωτερικά, αλλά και εξωτερικά όλοι τους αποκαλούν σκέτο Μακεδονία! (άρα όταν έλεγαν erga omnes εννοούσαν προς την Ελλάδας και τον Ελληνικό λαό και την πραγματική Μακεδονία και τους πραγματικούς Μακεδόνες να ισχύει ως «Μακεδονία» η ψευδεπίγραφη ονομασία του γειτονικού κράτους.

Επιπλέον, θα πρέπει να τηρείται η συνταγματικά προδιαγεγραμμένη διαδικασία. Το Σύνταγμα, μέσω του άρθρου 103, απαιτεί οι διοικητικές αποφάσεις να διεκπεραιώνονται από μονίμους δημοσίους υπαλλήλους. Εν προκειμένω, είναι γνωστό ότι πλην ενός υπαλλήλου του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων (που συνέταξε μην όντας νομικός το αρχικό σχέδιο) δεν υπήρξε ενεργή συμμετοχή των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου ή της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας οι οποίοι τελικώς πληροφορήθηκαν το περιεχόμενο της «συμφωνίας» από τα ΜΜΕ. Η όλη διαδικασία έγινε εντός του Γραφείου Υπουργού και από αναρμόδια όργανα! 

Επιπλέον, ο Υπουργός Εξωτερικών δεν πήρε έγκριση ούτε από το Υπουργικό Συμβούλιο ούτε από την Βουλή (όπως θα έπρεπε), αλλά εμφανίσθηκε να ενήργησε μόνος του. Αναρμοδίως υπέγραψε διεθνή συνθήκη. Η παρουσία του Πρωθυπουργού του δίνει πολιτική κάλυψη όχι όμως και νομική – ιδίως όταν δεν υπάρχει καμία σαφής κυβερνητική πλειοψηφία επί του συγκεκριμένου θέματος, αλλά αντιθέτως ο κυβερνητικός εταίρος, απαραίτητος για τον σχηματισμό της επισήμως δηλώνει την αντίθεσή του στην παραχώρηση του ονόματος.

Αλλά και οι οικονομικές συνέπειες της συμφωνίας είναι δυσθεώρητες καθώς πλέον οποιαδήποτε ελληνικό προϊόν προερχόμενο από την Μακεδονία θα έχει να αντιμετωπίσει «μακεδονικά προϊόντα», ενώ είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν αμφισβητήσεις ελληνικών σημάτων και επωνυμιών προϊόντων και επιχειρήσεων. 

IV. Λόγοι ακυρώσεως: 

Η προσβαλλόμενη είναι παράνομη λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, παράβασης νόμου, και κακής χρήσεως διακριτικής ευχερείας και παράβαση της αρχής της αναλογικότητας. Ειδικότερα: 

1. α. Η συμφωνία παραβιάζει το άρθρο 27 του Σ. Η εν λόγω διάταξη ναι μεν αναφέρεται σε αλλαγή των ορίων της επικράτειας, αλλά είναι προφανές ότι η αλλαγή γεωγραφικών όρων οι οποίοι ανάγονται σε αρχαίους χρόνους και η απαλλοτρίωση αυτών απαιτεί προηγούμενη έγκριση της Βουλής και μάλιστα αυξημένη πλειοψηφία. Εν προκειμένω μάλιστα τίθεται και ζήτημα ενόψει της επερχόμενης σιωπηλής μεταβολής των όρων της σειράς διεθνών συμφωνιών, όπως το ελληνοσερβικό Πρωτόκολλο των Αθηνών της 5-5-1913, η ελληνοσερβική Συμφωνία της 1-6-1913, το Οριοθετικό Πρακτικό της 21-7-1913 και η Συνθήκη Βουκουρεστίου της 28-7-1913 (ΓενΚωδικ σελ. 152), στις οποίες γίνεται καθορισμός των συνόρων και ορίζεται ως Μακεδονία μόνο τα παραχωρούμενα στην Ελλάδα εδάφη.

β. Όπως προαναφέρθηκε, η συμφωνία δεν αποτέλεσε αντικείμενο προετοιμασίας και επεξεργασίας από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 και 16 του Ν. 3566/2007 (ΦΕΚ Α΄ 117) με τον οποίο κυρώθηκε ο Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν υπήρξε επεξεργασία της συμφωνίας από την αρμόδια Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά από εξωϋπηρεσιακούς παράγοντες (καθηγητές στην καλύτερη των περιπτώσεων) άνευ εμπειρίας στην διατύπωση διεθνών κειμένων. Για το λόγο αυτό υπάρχουν πολλές και σοβαρότατες παραλείψεις που δεν διασφαλίζουν την ελληνική πλευρά. Έτσι π.χ. δεν προβλέπεται ότι σε περίπτωση που η συμφωνία δεν κυρωθεί τελικά, ουδέν δικαίωμα προκύπτει στο πλαίσιο μελλοντικής διαπραγμάτευσης. 

γ. Παραβιάσθηκε η θεμελιώδης αρχή της λαϊκής κυριαρχίας άρθρο 1 παρ 2 και 3. Το πολίτευμά μας είναι προεδρευομένη κοινοβουλευτική δημοκρατία, αλλά οφείλουν όλες οι εξουσίες να πηγάζουν από τον λαό και να υπάρχουν υπέρ αυτού και του έθνους, όπως ορίζει το Σύνταγμα (δηλαδή η κυβερνητική πολιτική οφείλει να είναι έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας κάθε στιγμή).

Η δε λαϊκή κυριαρχία, δεν τεκμαίρεται δια της εκλογικής ανάδειξης μίας κυβέρνησης, όταν σύσσωμος ο ελληνικός λαός, έχει απαιτήσει διεξαγωγή δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ 2, με παλλαϊκά συλλαλητήρια, με εξώδικα, με μηνύσεις κατά του υπουργού, και με σφοδρές αντιδράσεις ήδη μετά την υπογραφή της συμφωνίας. 

Η ανάδειξη μίας κυβέρνησης μετά από εκλογές δεν σηματοδοτεί λευκή εντολή εκπροσώπησης του ελληνικού λαού κατά το δοκούν το προσωπικό, μίας κυβέρνησης ή ενός υπουργού. Οφείλει να εφαρμόζει το πρόγραμμά της η κυβέρνηση, αυτό για το οποίο εξελέγη. Η από τον Ιανουάριο του 2015 σύμπραξη των δύο κυβερνώντων πολιτικών σχηματισμών, διαβεβαίωνε τον ελληνικό λαό, ότι συμφωνία για παραχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας δεν θα υπογραφόταν ποτέ. Πολλώ δε μάλλον, που ήδη κατά την υπογραφή της προσβαλλόμενης ο εις εκ των κυβερνητικών εταίρων δεν αποδεχόταν την υπογραφή της συμφωνίας αυτής, άρα δεν υπήρχε δεδηλωμένη αναφορικά με το ζήτημα αυτό, ξεκάθαρα. 

Αλλά ακόμα και με κυβερνητική πλειοψηφία, ποτέ χωρίς δημοψήφισμα δεν νοείται η υπογραφή διεθνούς συνθήκης διά της οποίας νομιμοποιείται η επιβουλή της εδαφικής μας ακεραιότητας. Ούτε καν με δημοψήφισμα δεν είναι νοητή η αυτοκατάργηση του κράτους, η παράδοση εδαφών.

2. α. Παραβιάσθηκαν σειρά συνταγματικών διατάξεων, και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 3 στο οποίο σαφώς ορίζεται ότι η άσκηση της εξουσίας γίνεται και «υπέρ του Έθνους». Στην έννοια του Έθνους ενυπάρχουν όλες οι εθνικές τοπικές ταυτότητες, μεταξύ των οποίων και των Μακεδόνων Ελλήνων. Επιπλέον, θίγεται και το Έθνος ως σύνολο, υπό την έννοια της διαχρονίας ιστορίας και πολιτισμού. Αγνοήθηκε η σχετική συνταγματική επιταγή και ήδη γίνεται λόγος από επίσημα χείλη για «Βορειοελλαδίτες» (Βόρειο κομμάτι της Ελλάδας αποκάλεσε την Μακεδονία ο πρωθυπουργός) και όχι για «Μακεδόνες». Περαιτέρω, θίγεται και το άρθρο 108 παρ. 1 του Σ., καθώς η συμφωνία αποκόπτει τον απόδημο ελληνισμό από ένα ουσιώδες στοιχείο της ιστορίας και του πολιτισμού του. Οι απόδημοι Μακεδόνες βλέπουν την ταυτότητα τους να την διεκδικούν άσχετοι που κανένα δικαίωμα δεν έχουν στον ελληνικό πολιτισμό που έφτιαξε η Μακεδονία και καμία σχέση δεν έχουν με την ιστορία της. Οι συνέπειες είναι πιο έντονες στα παιδιά της δεύτερης και τρίτης γενιάς που βλέπουν την τοπική ελληνική τους ταυτότητα να χάνεται και αποκόπτονται έτσι από ουσιώδες στοιχείο της πολιτιστικής τους κληρονομιάς.

β. Θίγονται σειρά ατομικών δικαιωμάτων και ιδίως το άρθρο 2 παρ. 1 του Σ. και 5 παρ. 1 του Σ. Διότι επέρχεται μείωση της αξίας και προσβολή της προσωπικότητας των Μακεδόνων Ελλήνων λόγω της αφαιρέσεως ουσιώδους στοιχείου της πολιτιστικής τους ταυτότητας, δηλαδή της ίδιας της ονομασίας τους. Επίσης, ειδικά ως προς το πέμπτο από εμάς, θίγεται και η οικονομική ελευθερία, αλλά και τα περιουσιακά δικαιώματα των μελών μας (άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ), διότι επέρχεται βλάβη σε ήδη κατοχυρωμένα σήματα και εμπορικές επωνυμίες χωρίς να υπάρχει μέριμνα για την όποια προστασία τους. Είναι βέβαιο (διότι έχει συμβεί στο παρελθόν) ότι θα αμφισβητηθεί η προέλευση των προϊόντων μας, ότι δεν θα μπορούμε να προωθήσουμε ο,τιδήποτε φέρει την λέξη «μακεδονικό». Και αν το πράττουμε, αυτό θα γίνεται με δικαστικούς αγώνες και πολλές θυσίες. Από την άποψη αυτή όχι μόνο δεν καλυτερεύουν οι σχέσεις μας με τον λαό της πΓΔΜ αλλά αρχίζει σειρά συγκρούσεων.

3. Τέλος, υπήρξε κακή χρήση της διακριτικής ευχερείας και της αρχής της αναλογικότητας, διότι αν και υπήρχε σαφώς η δυνατότητα προστασίας στοιχειωδώς των περιουσιακών μας στοιχείων και της πολιτιστικής μας ταυτότητας, άλλως η αποχή από κάθε ενέργεια, ο Υπουργός Εξωτερικών προχώρησε σε υπογραφή – χωρίς μάλιστα να υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση από την Βουλή.

Επειδή η παρούσα αίτησή μας είναι απολύτως εμπρόθεσμη, αρμόδιο είναι το Δικαστήριο Σας,

                                   ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ

και όσους επιφυλασσόμαστε να προσθέσουμε με δικόγραφο προσθέτων λόγων

και με ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματος μας

                                                 ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

1. Να κριθεί παραδεκτή και να γίνει δεκτή ως βάσιμη και αληθής η παρούσα αίτησή μας.

2. Να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη και οι συμπροσβαλλόμενες πράξεις ή παραλείψεις.

3. Να καταδικαστεί το Δημόσιο στην καθόλα δικαστική μας δαπάνη, περιλαμβανομένης της αμοιβής του δικηγόρου μας.

Ως αντίκλητο ορίζουμε την υπογράφουσα την αίτησή μας δικηγόρο.

Αθήνα 28/6/2018

Η πληρεξούσια δικηγόρος

ΕΙΡΗΝΗ Ν. ΜΑΡΟΥΠΑ

Γ. Επειδή η χορήγηση της αιτουμένης αναστολής εκτελέσεως δεν αντίκειται προς δημόσιο ή γενικότερο συμφέρον. Αντιθέτως εκ της χορηγήσεως αναστολής προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον και η ουσία της Ελληνικής Πολιτείας. 

Επειδή από την εκτέλεση της προσβαλλομένης πράξεως θα υποστούμε  ανεπανόρθωτη ηθική βλάβη, η οποία δεν θα δύναται να επανορθωθεί εις περίπτωση ευδοκιμήσεως της κατ’ αυτής αιτήσεως ακυρώσεως, διότι η εφαρμογή των προσβαλλομένων διατάξεων θα έχει, μεταξύ άλλων, ως συνέπεια την δημιουργία νομικών και πραγματικών καταστάσεων που δεν θα μπορούν ευχερώς – ή και καν – να ανατραπούν.

Επειδή η προσφυγή μας είναι προδήλως βάσιμη και εις κάθε περίπτωση δεν είναι προδήλως αβάσιμη.

Επειδή οι προσβαλλόμενες διατάξεις είναι προδήλως παράνομες όπως αναλυτικά εκτίθεται στην αίτηση ακυρώσεως και στην οποία και παραπέμπουμε.

Επειδή εν’ όψει των ανωτέρω συντρέχει, εν προκειμένω, νόμιμος λόγος χορηγήσεως και προσωρινής αναστολής/προσωρινού μέτρου κατόπιν προσωρινής διαταγής, έως την συζήτηση και κρίση της παρούσης αιτήσεως, καθόσον αυτή είναι επείγουσα ως καθοριστική της υπηρεσιακής μας κατάστασης. 

Επειδή αιτούμαστε την ακρόαση κατά την εκδίκαση της παρούσης αιτήσεως αναστολής και του αιτήματος προσωρινής διαταγής. 

Επειδή η αίτηση μας είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής, ασκείται δε νομοτύπως και εμπροθέσμως, πρέπει να γίνει αυτή δεκτή καθ’ όλο το περιεχόμενό της. 

                                                 ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

και όσα τυχόν θα προσθέσουμε, καταθέτοντας ιδιαίτερο υπόμνημα προσθέτων λόγων και επιφυλασσόμενοι ρητώς κάθε δικαιώματός μας

                                                 AITOYMAΣΤΕ

1. Να κριθεί παραδεκτή, να εξετασθεί ως προς το βάσιμο και να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση στο σύνολο της.

2. Να ανασταλεί η εκτέλεση έναντι ημών των προσβαλλομένων διατάξεων και των συμπροσβαλλομένων πράξεων και παραλείψεων μέχρι της εκδόσεως αποφάσεως επί της αιτήσεως ακυρώσεως μας, ή άλλως να χορηγηθεί οποιοδήποτε κατά τη κρίση του Δικαστηρίου Σας προσήκον κατάλληλο μέτρο.

3. Να μας χορηγηθεί ακρόαση κατά την εκδίκαση της παρούσης αιτήσεως και του αιτήματος προσωρινής διαταγής.

4. Να διαταχθεί με προσωρινή διαταγή προσωρινή αναστολή εκτελέσεως της προσβαλλομένης πράξεως μέχρι την έκδοση αποφάσεως του Δικαστηρίου σας επί της παρούσης αιτήσεως, ή άλλως να διαταχθεί οποιοδήποτε κατάλληλο μέτρο.

5. Να επιβληθεί εις βάρος του Δημοσίου η καθόλα δικαστική μου δαπάνη.

Ως αντίκλητον ορίζουμε την υπογράφουσα δικηγόρο

Αθήνα, 28/6/2018

H Πληρεξουσία Δικηγόρος

ΕΙΡΗΝΗ Ν. ΜΑΡΟΥΠΑ

https://www.protothema.gr/files/2018-06-28/aitisianastolis.doc

ΣΧΕΤΙΚΑ

12 comments on “ΣτΕ: Αίτηση αναστολής και ακύρωσης της συμφωνίας των Πρεσπών

 1. Απαγορευτικές για τη δημιουργία κράτους Σκοπίων η συνθήκη Βουκουρεστίου και το πρωτόκολλο Αθήνων 1913! Δικαιώματα Ελλάδας και Σερβίας για όνομα και σύνορα Σκοπίων!

  Από Unics – Ιούνιος 28, 201838

  Απαγορευτικές για την δημιουργία Κράτους Σκοπίων είναι η Συνθήκη Βουκουρεστίου, αλλά και το Πρωτόκολλο Αθηνών του 1913!

  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΘΗΝΩΝ 1913
  Ειδικότερα, ο καθορισμός των Ελληνο-Σερβικών κοινών Σύνορων, ξεκίνησε να καθορίζεται από το Ελληνοσερβικό Πρωτόκολλο των Αθηνών της 5ης Μαΐου 1913, γνωστό και ως Πρωτόκολλο Κορομηλά – Μπόσκοβιτς από τα ονόματα των αντίστοιχων εκπροσώπων που το υπέγραψαν. (Και φυσικά μιλούμε για την υπογραφή του γνωστού μας από τον Μακεδονικό Αγώνα Λάμπρου Κορομηλά, ο οποίος στα χρόνια του «Βάλτου των Γιαννιτσών» είχε διατελέσει κρίσιμος Πρόξενος της Ελλάδας στην κατεχόμενη τότε από τους Τούρκους Θεσσαλονίκη, 1904 – 1907 και συντόνιζε τον Μακεδονικό Αγώνα με το ψευδώνυμο «Δεσπότης«. Αργότερα έγινε Υπουργός Οικονομικών, φροντίζοντας θαυμαστά να δημιουργήσει οικονομικό απόθεμα ειδικά για τους επερχόμενους Απελευθερωτικούς Βαλκανικούς Πολέμους, ενώ το 1913 έγινε Υπουργός Εξωτερικών πάλι από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, με τον οποίο αργότερα διαφώνησε και παραιτήθηκε, ενώ δικό του έργο είναι η οργάνωση των Ελλήνων της Αμερικής και η ιδέα της ίδρυσης της Αστόρια)
  Με το Πρωτόκολλο των Αθηνών, αποφασιζόταν η εντός 20 ημερών σύναψη Συνθήκης Φιλίας και Αμυντικής Συμμαχίας μεταξύ Ελλάδος και Σερβίας, η οποία υπογράφηκε την 1η Ιουνίου 1913 και προέβλεπε κοινά ελληνοσερβικά σύνορα (δηλαδή χωρίς παρεμβολή άλλους κράτους, βλ. χάρτη) και αμοιβαία στρατιωτική βοήθεια, σε περίπτωσης επιθέσεως τρίτων(βλέπε Βουλγάρων) κατά της μίας ή της άλλης χώρας.
  Η εγκεκριμένη, σαφώς καθορισμένη, κοινή Ελληνο-Σερβική μεθόριος, υπογράφηκε τελικά από τους αντίστοιχους Πρωθυπουργούς Ελευθέριο

  Βενιζέλο και Νικόλα Πάσιτς, κατόπιν σύνταξης ιδιαιτέρου Πρακτικού, από Ειδική Διμερή Επιτροπή, επτά ημέρες πριν τη Συνθήκη Βουκουρεστίου, στις 21 Ιουλίου 1913!

  ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο: Ισχύει σήμερα εκείνο το Πρωτόκολλο Αθηνών, η Ελληνοσερβική Συμφωνία Φιλίας, Αμυντικής Συμμαχίας, που προέβλεπε ρητά κοινά σύνορα, όπως και το Πρακτικό Υπογραφής των συγκεκριμένων κοινών Συνόρων;
  ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο: Ελλάδα ή Σερβία την έχουν καταγγείλει ή αποκηρύξει άραγε επισήμως; (Διότι σιωπηλώς έχει καταπατηθεί από τρίτους, με την δημιουργία του κράτους των Σκοπίων και την επίθεση Κροατών, Αλβανών και Νατοϊκών έπειτα κατά του Βελιγραδίου – Αλλά άλλο είναι η καταπάτηση, άλλο η ισχύς ή μειωμένη ισχύς και άλλο η αποκήρυξη ή καταγγελία μίας Συμφωνίας από τα υπογράφοντα μέρη) Επομένως και από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι:

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 1ο: Κανένα κράτος που θα παρεμβληθεί μεταξύ Σερβίας και Ελλάδας, δεν μπορεί να θεωρεί δεδομένα τα (αυθαίρετα) σύνορά του, εάν δεν τα προσυπογράψει-αναγνωρίσει επίσημη διμερής Ελληνο-Σερβική Επιτροπή! Αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει τα Σκόπια να δώσουν συγκεκριμένα ανταλλάγματα και να υπογραφεί τουλάχιστοντριμερής νέα Συνθήκη (Ελλάδας, Σερβίας, Σκοπίων). Ευνόητο είναι ότι ένας από τους όρους θα είναι η προκαταβολική πλήρης, οριστική και αμετάκλητη εγκατάλειψη του όρου «Μακεδονία» και των παραγώγων και άλλα…

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 2ο: Βάση των παραπάνω Πρωτοκόλλων, Συμφωνιών και Πρακτικών, Ελλάδα και Σερβία έχουν έννομο συμφέρον να καθορίσουν όχι μόνο το Όνομα, αλλά και τα Σύνορα του ενδιάμεσου κράτους, εάν αποφασίσουν τελικά θετικά για την ύπαρξή του! Και θα αποφασίσουν κάτι τέτοιο, μόνο από την στιγμή που το ενδιάμεσο κράτος δεν δημιουργεί προβλήματα σε κανένα από τα δύο κύρια κράτη! Δηλαδή Ελλάδα και Σερβία έχουν έννομο συμφέρον να απαιτήσουν όχι μόνο ουδέτερη μη βλαπτική προς αυτές Ονομασία (κανένα Όνομα που να περιλαμβάνει τους όρους «Μακεδονία» ή «Σερβία»), αλλά και τροποποίηση των Συνόρων, τροποποίηση του Συντάγματος, ελεύθερο διάδρομο-ζώνη Ελλάδας Σερβίας, μέτρα για την Ελληνική και Σερβική Μειονότητα, Εκπαιδευτικά, Εκκλησιαστικά και άλλα πολλά θέματα.

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 3ο: Τα Σκόπια δεν έχουν ούτε νόμιμο Όνομα, ούτε νόμιμα Σύνορα, καθώς αυτά είναι αποτέλεσμα και κεκτημένο του Ελληνικού και Σερβικού Στρατού το 1913!

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 4ο: Υπάρχει μείζον θέμα Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας και Αλύτρωτης, αιώνια Ελληνικής, Βόρειας Μακεδονίας, όπου διαβιούν σχεδόν 300.000 Έλληνες! Διότι η Ελλάδα σεβάστηκε την κοινή γραμμή των συνόρων με τη Σερβία, λόγω της Ελληνο-Σερβικής Συμφωνίας του 1913, παρότι μεγάλοι ελληνικοί πληθυσμοί ζούσαν και ζουν επί αιώνες εκεί! Με την έκλειψη της Σερβίας και την απόσυρση του Σερβικού Στρατού, παύει να ισχύει και η Συμφωνία των Συνόρων! Η Ελλάς επομένως έχει και θα αιτηθεί ανυποχώρητα δικαιώματα επί Αχρίδας, Μοναστηρίου και περιχώρων, Κιτσέβου, Κρουσόβου, Πριλάπου (Περλεπές) Καβάρντατσι, Στρώμνιτσας, Γευγελής!

  Χονδρικά οι Ελληνικές Απαιτήσεις στην αλύτρωτη ελληνική Βόρεια Μακεδονία μας
  (Γι΄ αυτό και το Βόρεια Μακεδονία είναι δυο φορές ανεπίτρεπτο για ονομασία των Πλαστογράφων)

  Το εάν η Ελλάς διεκδικήσει ευθέως το αλύτρωτο ελληνικό έδαφος (γλυτώνοντάς το από Ρώσους, Αλβανούς και Βουλγάρους) ή συναινέσει σε Ομοσπονδοποίησή του με όρους και προϋποθέσεις, είναι θέμα δικό της και δικαίωμα που θα ασκηθεί την στιγμή που πρέπει! (Γι΄ αυτό ας γνωρίζουν οι ΗΠΑ ότι με την Ελλάδα μόνο θα κερδίσουν γεωπολιτικά. Κάθε άλλη επιλογή είναι καμένη από χέρι…)
  Τα Σκόπια λοιπόν θα πρέπει να δώσουν πολύ περισσότερα του Ονόματος… Στον λάκκο που μας άνοιξαν, θα πέσουν τα ίδια μέσα… Και ο νοών νοείτω… Και αυτό ας το ακούσουν με ανακούφιση οι Έλληνες των Σκοπίων…
  Αντί όμως των παραπάνω, για τα οποία αδράνησαν εγκληματικά Σερβία και Ελλάδα, έχουν παρέμβει Αλβανία και Βουλγαρία, προσπαθώντας να μοιράσουν το κρατίδιο ανάμεσά τους!Και αυτό είναι ανεπίτρεπτο, χωρίς την απόδοση και του τελευταίου ελληνικού δικαιώματοςστην περιοχή, όπου όλα τα χωριά και οι πόλεις του νότου, έχουν ελληνικές εκκλησίες, σχολεία και αρχοντικά!
  ΣΥΝΘΗΚΗ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 1913

  Η Βουλγαρία δεν είχε δεχθεί και τότε τα σύνορα που είχε δώσει ο Α΄ Βαλκανικός

  Πόλεμος και επιτέθηκε κατά Σερβίας και Ελλάδας, αμέσως μετά τη σύναψη της Ελληνοσερβικής Αμυντικής Συμφωνίας, ενεργοποιώντας την έτσι ακαριαία, στις16 Ιουνίου 1913, με τελικό αποτέλεσμα να ηττηθεί στο Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο και να ωθήσει και την Ρουμανία στο τέλος εναντίον της…Έτσι υπογράφηκε στο Βουκουρέστι η Συνθήκη Ειρήνης (του Βουκουρεστίου) στις 28 Ιουλίου 1913, που καθόρισε τα σύνορα Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Σερβίας, άρα και τα ελληνοβουλγαρικά της εποχής (πολλοί επέκριναν τότε το αδικαιολόγητο άπλωμα της ηττημένης Βουλγαρίας στη Θράκη, παρότι είχε απελευθερώσει πολλά από τα μέρη εκείνα ο Ελληνικός Στρατός), ενώ τα Ελληνοσερβικά Σύνορα είχαν ήδη καθορισθεί όπως είδαμε με το Πρωτόκολλο Αθηνών, τηνΕλληνοΣερβική Συμφωνία και το τελικό Οριοθετικό Πρακτικό.

  Οι παρακάτω είναι επίσημοι χάρτες της «Έκθεσης της Διεθνούς Επιτροπής

  για την αναζήτηση των Αιτιών και της Συμπεριφοράς των Βαλκανικών Πολέμων» του 1914 (Report of the International Commission to Inquire into the Causes and Conduct of the Balkan Wars). ΣτηνΔιεθνή Επιτροπή μετείχαν Καθηγητές Πανεπιστημίουκαι εξέχοντα πρόσωπα από Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Αυστρία και Ρωσία!

  Επομένως οι χάρτες έχουν μεγάλη σημασία και δείχνουν επακριβώς τα σύνορα της Ελληνο-Σερβικής Συμφωνίας και της Συνθήκης Βουκουρεστίου, που σήμανε και το τέλος τότε των Βαλκανικών Πολέμων.

  Ιδιαίτερη αξία έχει μάλιστα ο δεύτερος χάρτης της Διεθνούς Επιτροπής, που δείχνει τα τελικά σύνορα της Συνθήκης Βουκουρεστίου, συμπεριλαμβανομένων των κοινών ΕλληνοΣερβικών, τα οποία αποδέχθηκε σιωπηρά.
  Μάλιστα επισημαίνεται με σαφήνεια το πού είναι η περιοχή «Μακεδονία», αν και το βόρειο ελληνικό τμήμα της, Αχρίδα, Μοναστήρι, Περλεπές, Κρούσοβο, Γευγελή, Σιδηρές Πύλες, Στρώμνιτσα, δεν είχε προλάβει να το ελευθερώσει ο Ελληνικός Στρατός στον Α΄ Βαλκανικό – καθώς είχε εμπλακεί στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης για να την σώσει από τους προελαύνοντες τότε «συμμάχους» Βουλγάρους – αλλά είχε προλάβει να την καταλάβει ο Σερβικός Στρατός, παρότι δεν υπήρχαν εκεί Σέρβοι κάτοικοι… Όμως η παραπάνω Ελληνοσερβική Συμφωνία Φιλίας και Αμυντικής Συμμαχίας, προέβλεπε πως όποια εδάφη θα καταλάμβανε ο κάθε στρατός, αυτά και θα κρατούσε… Γι΄ αυτό ο Κωνσταντίνος βιαζόταν να φτάσει στο Μοναστήρι… Και δεν θα υπήρχε θέμα Σκοπίων σήμερα… Ενώ Ελλάδα και Σερβία θα εξακολουθούσαν να έχουν κοινά σύνορα… Το Βελιγράδι βέβαια χτυπάει τα τελευταία χρόνια το κεφάλι του για εκείνη την αδικαιολόγητη βιασύνη… Διότι και το έδαφος έχασε και τα κοινά συμμαχικά σύνορα με την Ελλάδα…
  Δείτε τα κοινά ΕλληνοΣερβικά Σύνορα και τη λέξη «Μακεδονία» εντός της Ελλάδας
  και πολύ μακριά από τα Σκόπια (Uskub) – Χάρτης 2 Διεθνούς Επιτροπής, 1914
  Από όλα τα παραπάνω και όλες τις μετέπειτα Συνθήκες Α’ και Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και την εν λόγω Συνθήκη Βουκουρεστίου 1913, είναι σαφές ότι δεν προβλέπεται παρεμβολή κανενός απολύτως κράτους ανάμεσα σε Σερβία και Ελλάδα!
  Το κρατίδιο των Σκοπίων είναι αντίθετο και με το Πρωτόκολλο Αθηνών της 5-5-1913, την ΕλληνοΣερβική Συμφωνία της 1-6-1913, το Οριοθετικό Πρακτικό της 21-7-1913 και με την Συνθήκη Βουκουρεστίου της 28-7-1913!
  Η ύπαρξη χώρας, που αυτοαποκαλείται προκλητικά και αλαζονικά «Μακεδονία», είναι παντελώς αυθαίρετη και παράνομη, βασίζεται στην προπαγάνδα του Κροάτη Τίτο και τα χθόνια σχέδια της τέως Σοβιετικής Ένωσης εναντίον της Ελλάδας!
  Η δε ανύπαρκτη, τεχνητή, δήθεν εθνότητα «Μακεδόνων», δεν καταγραφόταν πουθενά σε όλες τις μέχρι τότε επίσημες απογραφές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στα βιλαέτια Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου και Σκοπίων-Κοσσόβου! Εάν υπήρχε αυτό το ψευδές «έθνος» και «γλώσσα» από τα χρόνια δήθεν του …Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν θα φαινόταν κάπου στην Ιστορία ή στις απογραφές;

  Μα πώς να φαινόταν αφού είναι εντελώς ανύπαρκτο, διότι οι Μακεδόνες ήταν αιωνίως Έλληνες! Ακόμη και εάν στα πιο βορεινά μέρη, μιλούσαν κάποιοι ένα τοπικό, σλαβοφανές (και όχι σλαβικό) ιδίωμα (ντοπιολαλιά), με πολλές ελληνικές, σλαβικές ή βουλγαρικές λέξεις, όπως αλλοιώθηκαν και αναμίχθηκαν μέσα στα 500 χρόνια σκοτεινής τουρκικής σκλαβιάς και βουλγαρικής καταπίεσης. Και εκείνοι που το μιλούσαν ήταν τόσο Έλληνες, ώστε οι Βούλγαροι Κομιτατζήδες τους αποκαλούσαν «μανιακούς Έλληνες«, δηλαδή «Γραικομάνους» (=μανιακοί Γραικοί)! Η διατήρηση ενός ψευδώνυμου Κρατιδίου, που δημιουργήθηκε μόνο και μόνο για να αρπάξει το έδαφος της Ελλάδας, είναι έτσι κι αλλιώς προβληματική και παντελώς αμφίβολη, λόγω της αποσταθεροποιητικής τάσης των Αλβανών του Τετόβου, της έντονης βουλγαρικής εθνικής, γλωσσικής και εκκλησιαστικής διείσδυσης και της κάθετης ελληνικής αντίρρησης!
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Επομένως, Ελλάδα, Σερβία και Βουλγαρία, μπορούσαν, μπορούν και δικαιούνται, ως μέλη της Συνθήκης του Βουκουρεστίου, να διαβουλευθούν από κοινού και να αποφανθούν για την νομιμοποίηση δημιουργίας ενδιάμεσου ξεχωριστού τεχνητού κρατιδίου των Σκοπίων υπό όρους και προϋποθέσεις ή για την εκατέρωθεν ΕΙΡΗΝΙΚΗ, μετά από Δημοψήφισμα, απορρόφηση των αντίστοιχων Ελληνικών, Σερβικών, Βουλγαρικών κοινοτήτων που διαβιούν στο κρατίδιο αυτό, λαμβάνοντας μέριμνα και για τους Αλβανούς, αφού πρώτα ικανοποιηθεί η Σερβία στο Κόσσοβο και η Ελλάδα στη Βόρειο Ήπειρο…

  Αυτή θα έπρεπε να ήταν η αντιμετώπιση του Σκοπιανού εξ αρχής… Όμως Ελλάδα και Σερβία αδράνησαν, ενώ Ρωσία, Βουλγαρία και Τουρκία, έσπευσαν πρώτες να αναγνωρίσουν κράτος «Μακεδονία», οι δύο δικαιώνοντας τον Πανσλαβικό ρόλο και παρελθόν τους και η τρίτη για να δημιουργήσει ένα νέο πρόβλημα στον βορρά της Ελλάδας… Η Βουλγαρία δηλαδή ικανοποιήθηκε από την εκτροπή αυτή της Συνθήκης του Βουκουρεστίου και έσπευσε να αναγνωρίσει «Μακεδονία«, έχοντας στο νου της παλιές κακιές συνήθειες…
  ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Και η Αθήνα, με τις κοντόφθαλμες και υποχωρητικές, Ελληνικές υποτίθεται, Κυβερνήσεις, τι κάνει;Πάει να δικαιώσει και τον Πανσλαβισμό και τον Κομμουνισμό και τον Τίτο και την Τουρκία, προχωρώντας άμυαλα να αναγνωρίσει – το πολυπόθητο για τους παραπάνω- κράτος «Μακεδονία» (δεν έχει καμία σημασία το συνθετικό ή ο προσδιορισμός), βάζοντας τον λαιμό της στην πονηρή θηλιά των Σκοπίων! Δικαιώνοντας ακόμη και τους Κομιτατζήδες της Ε»Μ»ΕΟ(V»M»RO)! Αλλά και την ψευδοεπανάσταση του Ίλιντεν!

  Διότι η Ελλάδα, δεν έθεσε ποτέ ως τώρα θέμα παραβίασης της Συνθήκης Βουκουρεστίου, ώστε να εξασφαλιστεί σε όλες τις απαιτήσεις της (όνομα, σύμβολα, ταυτότητα, γλώσσα προπαγάνδα, Ελληνική Εθνική Μειονότητα) από τα Σκόπια!

  Τέλος, Ελλάδα και Σερβία δεν έθεσαν ποτέ ως τώρα στα Σκόπια θέμα Ελληνο-Σερβικής Συμφωνίας 1913, για να εξασφαλίσουν επίσης όλες τις απαιτήσεις τους, αφού τα σύνορα ήταν κεκτημένο του Ελληνικού και Σερβικού Στρατού! Η Σερβία έχει επιπλέον το ζήτημα της Αρχιεπισκοπής Αχρίδας και της φιλοαλβανικής τάσης του κρατιδίου ως προς το Κόσοβο, αλλά και του ελεύθερου διαδρόμου προς την Ελλάδα.

  ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ
  1. Η δημιουργία των Σκοπίων παραβιάζει το Πρωτόκολλο Αθηνών, την Ελληνο-Σερβική Συμφωνία και το Οριοθετικό Πρακτικό Βενιζέλου – Πάσιτς του 1913
  2. Η δημιουργία των Σκοπίων παραβιάζει την Συνθήκη Βουκουρεστίου 1913
  3. Η δημιουργία των Σκοπίων με την πλαστή ονομασία «Μακεδονία» παραβιάζει την ιστορική αλήθεια και αποτελεί διαρκή εδαφική απειλή για την Ελλάδα
  4. Τα Σκόπια δεν έχουν νόμιμα σύνορα με την Ελλάδα
  5. Η Ελλάς έχει ιστορικά, εδαφικά και μειονοτικά δικαιώματα επί του νότιου κομματιού των σημερινών Σκοπίων, το οποίο αποτελεί την αλύτρωτη, αιώνια ελληνική, Βόρεια Μακεδονία!
  6. Η νομιμοποίηση, η αναγνώριση, η Ονομασία και τα Σύνορα του κρατιδίου, πρέπει να καθορισθούν με Βαλκανικό Σύμφωνο, με την υπογραφή Σερβίας – Ελλάδας και την έγγραφη αποδοχή του από τα Σκόπια! (η Βουλγαρία έσπευσε ήδη να υπογράψει Συνθήκη Φιλίας με το κρατίδιο, λύνοντας προς βουλγαρικό όφελος διμερή θέματα – δείτε εδώ)
  7. Χωρίς μια τέτοια γειτονική νομιμοποίηση και λύση διμερών προβλημάτων, πώς είναι δυνατόν να σταθεί ένα νέο, τεχνητό και με πλαστή ονομασία, γλώσσα και εθνότηταπολυδιχασμένο κράτος; Και πώς είναι δυνατόν να συναινέσει η Ελλάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε κάτι τέτοιο;

  https://kokkinoslawfirm.com/2018/06/απαγορευτικές-για-τη-δημιουργία-κράτ/

 2. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Στις 28 Ιουνίου 2018 υποβάλαμε μαζί με τις Παμμακεδονικές Ενώσεις του Εξωτερικού την αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο Της Επικρατείας, ώστε να ακυρωθεί η αντισυνταγματική, Συμφωνία του Υπουργού Εξωτερικών κ.Κοτζιά, γνωστή ως συμφωνία των Πρεσπών, (από 17/6/2018) η οποία ήδη δεσμεύει και παράγει αποτελέσματα σε ΝΑΤΟ, ΕΕ αλλά και στο Εσωτερικό, σε σχολικά βιβλία, χάρτες, αρχαιολογικά ευρήματα, μνημεία, και την Ιστορία μας, σύμφωνα με τα άρθρα 2, 8 και 20 αυτής.

  Την ίδια ημέρα υποβάλαμε και αίτηση αναστολής της Συμφωνίας, και των συμπροσβαλλόμενων πράξεων, των επιστολών του Υπουργού Εξωτερικών προς ΕΕ και ΝΑΤΟ. Δηλαδή ζητήσαμε να μην παράγει συνέπειες η Συμφωνία ώσπου να δικαστεί η αίτηση ακύρωσής μας, ώστε αν ακυρωθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, να μην υπάρχουν ήδη τετελεσμένα και βλάβη, η οποία είναι δύσκολο ή αδύνατο να διορθωθεί.

  Επίσης ζητήσαμε και οι δύο αιτήσεις μας να συζητηθούν στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Της Επικρατείας, εξαιτίας της προφανούς σπουδαιότητας των τεθέντων νομικών ζητημάτων, αλλά και της κατεπείγουσας και απόλυτης σπουδαιότητας που έχει η Συμφωνία αυτή, για την Ιστορία, τον Πολιτισμό, το ίδιο το Ελληνικό Έθνος και τελικά για την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας.

  Σήμερα 6/7/2018 το Συμβούλιο της Επικρατείας ανταποκρινόμενο, σε νέα αίτησή μας για άμεση συζήτηση της προσωρινής διαταγής, που είχαμε υποβάλει μαζί με την αίτηση αναστολής, να σταματήσει προσωρινά η παραγωγή έννομων συνεπειών στο ΝΑΤΟ, σε χρόνο πριν την επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων της εισδοχής των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ (12/7/2018), προέβη στις εξής διαδικαστικές πράξεις:

  Έκανε δεκτό το αίτημά μας και προσδιόρισε την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής στην Ολομέλεια
  Όρισε εισηγητή και βοηθό εισηγητή στην αίτηση αναστολής και στην αίτηση ακύρωσης. Και όρισε χρόνο προσκομιδής του φακέλου και των απόψεων του Υπουργού εξωτερικών στον εισηγητή τις 5 ημέρες, από την επίδοση των αιτήσεων, δηλαδή από σήμερα.
  Τις επόμενες ημέρες, μετά από επικοινωνία μας με τον εισηγητή θα ορισθεί η ακριβής ημέρα συζήτησης της προσωρινής διαταγής, ελπίζουμε, εντός της εβδομάδας.
  Προσδιόρισε την αίτηση ακύρωσής μας στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου αυτού στις 7/12/2018
  Με σοβαρότητα και σύνεση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων και οι Παμμακεδονικές Ενώσεις του Εξωτερικού, έχουμε συνειδητά επιλέξει, να διεκδικήσουμε την ακύρωση της παράνομης και αντισυνταγματικής συμφωνίας των Πρεσπών, από τα ελληνικά δικαστήρια, Διοικητικά και Ποινικά, διότι αντιλαμβανόμαστε την ιστορικότητα των στιγμών που διανύουμε, από τότε που ξεκίνησε αυτή, η ενάντια στην θέληση του ελληνικού λαού διαπραγμάτευση κι εφεξής. Και τελικά η ενάντια στην θέληση του ελληνικού λαού και στα συμφέροντα του ελληνικού κράτους και Έθνους Συμφωνία (σύμφωνα με την ΟΜΟΦΩΝΗ γνωμοδότηση του συνόλου των γεωστρατηγικών αναλυτών αλλά και του παγκόσμιου συνόλου των καθηγητών ιστορίας και αρχαιολογίας).

  Και γιατί αντιλαμβανόμαστε, ότι οι προφανείς ακυρότητες που διατρέχουν την συμφωνία των Πρεσπών, σύμφωνα με όλους τους ομιλούντες ειδικούς σε δημόσιο βήμα, και η παράλογη και παράνομη δέσμευση της Ελλάδας σε μία καταστροφική γι’ αυτήν Συμφωνία, χωρίς να υπάρχει απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου, χωρίς να υπάρχει απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου αλλά και προεχόντως, (ακόμα κι αν υπήρχαν αυτές), ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, εκφρασμένη ρητώς με δημοψήφισμα, στην οποία, Συμφωνία, σύσσωμος Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ, αντιτίθεται με σφοδρότητα, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ ΤΕΛΙΚΑ.

  Έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο προς την Δικαιοσύνη και περιμένουμε από αυτήν να πράξει το καθήκον της, να πράξει το αυτονόητο, να προστατεύσει τον Ελληνικό λαό και την Ελλάδα, ως οφείλει.

  Γιαννιτσά 6 Ιουλίου 2018

  http://www.popsm.gr/στην-ολομέλεια-του-στε-η-αίτηση-ακύρωσ/

 3. Ενημέρωση για τις νομικές ενέργειες στο ΣτΕ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Επειδή η ενέργεια της ΠΟΠΣΜ και των Παμμακεδονικών Ενώσεων ΗΠΑ, Αυστραλίας, Καναδά και Αφρικής απετέλεσε αντικείμενο παραπλανητικών σχολίων στο διαδίκτυο αλλά και σε ορισμένα ΜΜΕ, παρατίθενται οι παρακάτω διευκρινήσεις:

  1. Η αίτηση ακύρωσης των Πανελλήνιας Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων των Παμμακεδονικών ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΑΦΡΙΚΗΣ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ, κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στις 28/6 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου Ε1849/2018. Προσδιορίστηκε από τον προεδρεύοντα του Συμβουλίου της Επικρατείας (αρχαιότερος αντιπρόεδρος ελλείψει ορισθέντα, νέου Προέδρου του ΣτΕ από την κυβέρνηση ακόμη) στην μείζονα ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, στις 7/12/2018. Μείζονα σύνθεση, δηλαδή, την πιο πλήρη σύνθεση της ολομέλειας δηλαδή, εξαιτίας της σπουδαιότητας του ζητήματος, που αφορά η αίτηση ακύρωσής μας, για την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας, το όνομα, την ταυτότητα και την γλώσσα της Μακεδονίας ΜΑΣ και ημών, των Μακεδόνων. Ορίσθηκε εισηγητής και βοηθός εισηγήτρια για τον Δεκέμβριο.

  2.Ο προσδιορισμός στη μείζονα σύνθεση της Ολομέλειας έγινε μετά από δική μας αίτηση, που κατατέθηκε μαζί με την αίτηση ακύρωσης αυθημερόν και με την οποία ζητούσαμε να προσδιοριστεί στην Ολομέλεια, εξαιτίας των λόγων που προαναφέρονται και έγινε δεκτή από τον προεδρεύοντα στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

  3. Κατατέθηκε αυθημερόν, στις 28/6/2018, αίτηση Αναστολής με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΕΔ174/2018. Ζητήθηκε δηλαδή να ανασταλεί η εκτέλεση/ισχύς της συμφωνίας των Πρεσπών και όλων των συμπροσβαλλόμενων εκτελεστών διοικητικών πράξεων, τηλεγραφήματα προς τις διπλωματικές αντιπροσωπείες της Ελλάδας, στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, του Υπουργού Εξωτερικών με συνημμένες επιστολές του, που είχαν ήδη κατατεθεί στην Βουλή, και οι οποίες δεν ευρίσκονταν εις χείρας μας, αλλά ζητήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών να συμπεριληφθούν στον φάκελο. Ζητήθηκε δηλαδή να μην εκδοθούν νέες εκτελεστές διοικητικές πράξεις σε εκτέλεση και επ’ ευκαιρία της ισχύος της συμφωνίας των Πρεσπών.

  Η αίτηση αναστολής της εκτέλεσης/ισχύος της Συμφωνίας των Πρεσπών και των συμπροσβαλλόμενων πράξεων ζητήθηκε να εκδικαστεί από την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, εξαιτίας της σπουδαιότητας των ζητημάτων, που ως άνω εκτίθενται.

  Και η αίτησή μας για εξέταση της αίτησής μας αναστολής από την Ολομέλεια έγινε δεκτή, και από αυτήν εκδικάστηκε τελικά, όπως παρατίθεται ακολούθως.

  4. Μαζί με την αίτηση αναστολής, στο ίδιο δικόγραφο, ζητήθηκε επίσης να εκδοθεί προσωρινή διαταγή, που να απαγορεύει στον κ. Υπουργό Εξωτερικών οποιαδήποτε πράξη από την έκδοσή της κι εντεύθεν αναφορικά με την υλοποίηση ή σε εκτέλεση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ο κύριος προεδρεύων του Συμβουλίου της Επικρατείας, εξαιτίας της σπουδαιότητας των ζητημάτων, αποφάσισε να προσδιορίσει και να εκδικάσει εκτάκτως, στην Επιτροπή της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, αμεσότατα (πάραυτα για τα δικαστικά δεδομένα), χωρίς να εκδικασθεί η προσωρινή διαταγή (η οποία θα εκδικαζόταν από έναν μόνο δικαστή).

  5. Τα δικαστήρια ευρίσκονται, σε λειτουργία τμημάτων διακοπών εξαιτίας των θερινών διακοπών. Αυτό σημαίνει ότι τυπικά, μόνο τμήματα διακοπών συνεδριάζουν, δηλαδή ολιγομελή, σε σχέση με την Ολομέλεια, και περιοδικά, χρονικά (1ο τμήμα κάποιοι δικαστές, 2ο τμήμα κάποιοι άλλοι, κοκ). Η ολομέλεια ξεκινάει να συνεδριάζει ξανά μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, οπότε ξεκινά το νέο Δικαστικό Έτος.

  6.Παρά ταύτα (παρότι δηλαδή η Ολομέλεια αργεί και τώρα δικάζει το 1ο τμήμα Διακοπών του ΣτΕ) ο κύριος προεδρεύων του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν εισήγαγε την αίτηση αναστολής μας στο 1ο τμήμα διακοπών, όπως νόμιμα θα μπορούσε, αλλά στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ, όπως όφειλε σύμφωνα με την συνείδησή του για την κρισιμότητα και σπουδαιότητα του ζητήματος. Η επιτροπή της Ολομέλειας, συνήλθε εν συμβουλίω, κατ’ εξαίρεσιν, διότι αρμόδιο να συνέλθει σε δικαστήριο ήταν το Α’ τμήμα διακοπών του Στε.

  7.Η αίτηση αναστολής μας (η από 28/6) εκδικάστηκε την Παρασκευή 13/7/2018 στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ αναστολών της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ (η ειδοποίηση έγινε δια τηλεφώνου). Αυτό έγινε εν συμβουλίω κι όχι σε δικαστική αίθουσα και πιο συγκεκριμένα στο γραφείο του κ. προέδρου, χωρίς πινάκιο, κατ’ εξαίρεσιν λόγω σπουδαιότητας με 3μελή σύνθεση, συμμετέχοντος του προεδρεύοντος αρχαιότερου αντιπροέδρου, που δεν αποποιήθηκε της ευθύνης, παρούσης και της ορισθείσης από αυτόν βοηθού εισηγήτριας στην αίτηση ακύρωσής μας, ενός ακόμη δικαστή και βεβαίως της Διευθύντριας της γραμματείας της Ολομέλειας. Ως εκ τούτου δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη μη αναγραφή της υπόθεσης σε πινάκιο.

  8. Παρόντες εκ των αιτούντων διαδίκων ήταν ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΜ και η 3η αιτούσα, καθώς και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι ημών και του Υπουργού Εξωτερικών.
  Τέλος δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε με κάθε νόμιμο μέσο τη διεκδίκηση των δικαίων της Μακεδονίας. Αναμένεται απόφαση εντός της εβδομάδας.

  Γιαννιτσά 16 Ιουλίου 2018

  http://www.popsm.gr/ενημέρωση-για-τις-νομικές-ενέργειες-σ/

 4. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση για αναστολή της Συμφωνίας των Πρεσπών

  Ως πρόωρη και αόριστη απέρριψε το το Συμβούλιο της Επικρατείας την αίτηση των Παμμακεδονικών Οργανώσεων που ζητούν να ανασταλεί η συμφωνία των Πρεσπών.

  Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν – μεταξύ άλλων – ότι η επίμαχη συμφωνία παραβιάζει το άρθρο 27 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο, πριν την υπογραφή της συμφωνίας, απαιτείται προηγούμενη ψήφισή του από την Βουλή, με αυξημένη μάλιστα πλειοψηφία, επειδή περιλαμβάνει αλλαγή γεωγραφικών όρων (της περιοχής της Μακεδονίας).

  Η κυρία αίτηση ακύρωσης έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στην Ολομέλεια του ΣτΕ, το πρώτο δεκαήμερο του ερχόμενου Δεκεμβρίου.

  Το σκεπτικό

  Οι σύμβουλοι Επικρατείας αναφέρουν -χαρακτηριστικά – στο σκεπτικό τους ότι :

  *Από την εν λόγω συμφωνία δεν προκύπτει ότι οι διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί και ότι έχουν δημιουργηθεί μη αντιστρεπτές νομικές καταστάσεις.

  *Ανεξαρτήτως του εννόμου συμφέροντος των αιτούντων δεν προκύπτει ότι οι εν λόγω διαδικασίες θα έχουν ολοκληρωθεί, πριν από τη θέση της συμφωνίας σε ισχύ ούτε ότι θα έχουν δημιουργηθεί μη αντιστρεπτές νομικές καταστάσεις.

  *Σε περίπτωση που η συμφωνία δεν τεθεί σε ισχύ, προβλέπεται ότι τόσο αυτή στο σύνολό της όσο και οι διατάξεις της ξεχωριστά δεν θα δεσμεύουν οποιοδήποτε από τα μέρη με οποιονδήποτε τρόπο.

  Στον ισχυρισμό των προσφευγόντων ότι είναι άμεσος ο κίνδυνος απώλειας της ονομασίας «Μακεδονικός» για τα ελληνικά προϊόντα, οι δε οικονομικές συνέπειες στα προερχόμενα από τη Μακεδονία Ελληνικά προϊόντα θα είναι δυσθεώρητες το ΣτΕ αντέτεινε ότι :

  * «Ο ισχυρισμός αυτός, αναφερόμενος, μάλιστα, σε ενδεχόμενες, μελλοντικές και αβέβαιες καταστάσεις, που άλλωστε δεν προκαλούνται ευθέως από το κείμενο της συμφωνίας, είναι, εν πάση περιπτώσει, απορριπτέος -πέραν της αοριστίας του- ως προβαλλόμενος εκ συμφέροντος τρίτου, δεδομένου ότι οι αιτούντες ούτε προβάλλουν ούτε προκύπτει ότι έχουν ορισμένο νομικό δεσμό με συγκεκριμένο προϊόν, σήμα ή επιχείρηση που πλήττεται άμεσα από την εφαρμογή των όρων της συμφωνίας».

  Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο δεν εξέτασε στην παρούσα φάση το εάν οι προσβαλλόμενες πράξεις «συνιστούν εκτελεστές πράξεις της διοίκησης υπαγόμενες στην ακυρωτική δικαιοδοσία του Συμβουλίου της Επικρατείας, είτε με την εκδοχή ότι δεν συνιστούν μονομερείς εκτελεστές διοικητικές πράξεις είτε με την εκδοχή ότι συνιστούν κυβερνητικές πράξεις».

  Τέλος, το ΣτΕ απέρριψε και το υπόμνημα υπέρ των θέσεων των Παμμακεδονικών Οργανώσεων του δικηγόρου και εκπροσώπου του «Ελληνικού Κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας» Γιώργου Κόκκα, καθώς δεν νομιμοποιήθηκε αφού δεν επικαλέστηκε δικαίωμα παρέμβασης στην υπόθεση.
  http://www.documentonews.gr/article/to-symboylio-ths-epikrateias-aperripse-thn-aithsh-gia-anastolh-ths-symfwnias-twn-prespwn

 5. Ο τύπος έφαγε τήν ουσία. Μέ νομικίστικες δικαιολογίες, οι δικαστές ροκανίζουν τόν χρόνο διότι προφανώς θέλουν νά “διαπραγματευθούν” τό ζήτημα μέ τήν πολιτική εξουσία. Εξ αρχής είχα διατυπώσεις επιφυλάξεις γιά τήν έκβαση τής αιτήσεως αναστολής διά τόν μόνον λόγον ότι η μασονία έχει διεισδύσει παντού. Τίς ίδιες επιφυλάξεις διατυπώνω καί τώρα ως πρός τήν συζήτηση τού Δεκεμβρίου…

 6. Δελτίο Τύπου ΠΟΠΣΜ

  Το ΣτΕ απέρριψε την αίτηση αναστολής – Ούτε κουβέντα για Ταυτότητα και Γλώσσα

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Την Τρίτη 17 Ιουλίου 2018 με την υπ.αρ. 199/2018 απόφαση του Συμβουλίου Της Επικρατείας κρίθηκε απορριπτέα η (από 28/6) αίτηση αναστολής της Συμφωνίας των Πρεσπών που υπέβαλε η ΠΟΠΣΜ μαζί με ΟΛΕΣ τις Παμμακεδονικές Ενώσεις του Εξωτερικού, ώστε να μην παράγει συνέπειες η Συμφωνία, ώσπου να δικαστεί η αίτηση ακύρωσης στις 7 Δεκεμβρίου 2018. Την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 έγινε η εκδίκαση στην (τριμελή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ αναστολών της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ του Συμβουλίου Της Επικρατείας.

  ΙΣΤΟΡΙΑ – ΠΑΙΔΕΙΑ

  Οι Παμμακεδονικές Ενώσεις στο υπόμνημά τους υποστήριξαν ότι η προσωρινή εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 5 της Συμφωνίας θα έχει ως άμεση συνέπεια την παραποίηση της Ελληνικής Ιστορίας. Κατατέθηκε μάλιστα ως αποδεικτικό υλικό συγγράμματα (με τίτλο «εναλλακτικό εκπαιδευτικό υλικό») που προτάθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας πριν από 10 χρόνια περίπου από μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα στην Θεσσαλονίκη της οποίας πρόεδρος ήταν ο … Μάθιου Νίμιτς, ο επί σειρά δεκαετιών μεροληπτικός υπέρ των Σκοπίων μεσολαβητής του ΟΗΕ. Ουσιαστικά πρόκειται για μια οργάνωση που ανέλαβε να δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό που θα διδάσκεται ως ΚΟΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ σε όλες τις χώρες των Βαλκανίων. Το υλικό αυτό απορρίφθηκε τότε από το Υπουργείο Παιδείας. Σήμερα αυτό το υλικό θα αξιολογηθεί εκ νέου και προφανώς θα υιοθετηθεί με το πρόσχημα τη σταθεροποίηση και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Σύμφωνα με την απορριπτική απόφαση του ΣτΕ η βλάβη παρίσταται μελλοντική και αβέβαιη. Τονίζεται όμως ότι αν αυτή συμβεί θα είναι δυνατόν να αμφισβητηθεί η Συμφωνία των Πρεσπών ενώπιον του Συμβουλίου Της Επικρατείας σε μεταγενέστερο στάδιο.

  ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

  Αμέσως μετά την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών η Κυβέρνηση της Ελλάδος ζήτησε από Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ να ενταχθεί το γειτονικό κράτος στις δομές τους. Από την ΠΟΠΣΜ και τις Παμμακεδονικές Ενώσεις ζητήθηκε η εκδίκαση με τη μορφή του κατεπείγοντος της αίτησης αναστολής της Συμφωνίας των Πρεσπών (πριν την 12/7 που έγινε η Σύνοδος του ΝΑΤΟ) με σκοπό να αποφευχθεί η κατάσταση που θα φέρει το Ελληνικό Κοινοβούλιο προ τετελεσμένου γεγονότος, όταν θα κληθεί να κυρώσει τις οικείες πράξεις ένταξης στο ΝΑΤΟ, διότι θα ελλοχεύει ο κίνδυνος της διεθνούς ευθύνης της χώρας αν δεν το πράξει. Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Της Επικρατείας σε περίπτωση μη κύρωσης της Συμφωνίας από τα δύο κράτη δε θα έχουν δημιουργηθεί μη αναστρεπτές νομικές καταστάσεις κι ότι η Συμφωνία δε θα δεσμεύει κανένα από τα δύο μέρη με οποιονδήποτε τρόπο.

  ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

  Επισημάνθηκε από την ΠΟΠΣΜ και τις Παμμακεδονικές Ενώσεις ότι υφίσταται άμεσος κίνδυνος απώλειας της ονομασίας «μακεδονικός» για τα ελληνικά προϊόντα κι ότι θα υπάρξουν αμφισβητήσεις ελληνικών σημάτων και επωνυμιών επιχειρήσεων. Αυτό φαίνεται άλλωστε και στην πράξη αφού ΗΔΗ οι γείτονες χρησιμοποιούν την ονομασία «μακεδονικός» εντελώς ελεύθερα προοικονομώντας την κύρωση της Συμφωνίας πριν καν συμβεί. Σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η ΠΟΠΣΜ και οι Παμμακεδονικές δεν έχουν κανένα νομικό δεσμό με συγκεκριμένο προϊόν, σήμα ή επιχείρηση που πλήττεται άμεσα από την εφαρμογή των όρων της Συμφωνίας.

  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – ΓΛΩΣΣΑ

  Δυστυχώς στην υπ. Αριθμ.199/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ΟΥΔΕΜΙΑ αναφορά γίνεται για τα ΦΛΕΓΟΝΤΑ θέματα που απασχολούν τους Μακεδόνες. Από την ΠΟΠΣΜ και τις Παμμακεδονικές Ενώσεις κατατέθηκε πληθώρα αποδεικτικών στοιχείων, με τα οποία φαίνεται ξεκάθαρα η ΑΜΕΣΗ ΒΛΑΒΗ που υπόκεινται οι Μακεδόνες από την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ως συνημμένο του υπομνήματος κατατέθηκαν αποδεικτικά στοιχεία για τις συνέπειες της υπογραφής της Συμφωνίας από την παραδοχή (λόγω της Συμφωνίας) ύπαρξης δήθεν «μακεδονικής» ταυτότητας και Γλώσσας. Σε αυτά περιλαμβάνονται:

  στίχοι προπαγανδιστικών τραγουδιών στη δήθεν «μακεδονική» Γλώσσα που τραγουδιούνται σε συγκεκριμένες περιοχές της Μακεδονίας, από συγκεκριμένες ορχήστρες στην ελληνική επικράτεια, που αποτελούν ενορχηστρωμένη προσπάθεια αλλοίωσης της γνήσιας Μακεδονικής Παράδοσης. Αυτά είναι τραγούδια μίσους που μιλούν για τη μεγάλη αυτόνομη Μακεδονία και επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση της περιοχής και ήδη προκαλούν αναταραχή στην Μακεδονία, όπου παίζονται με μεγαλύτερη θέρμη και καμιά αναστολή πλέον από τους κύκλους των αυτονομιστών, οι οποίοι πλέον δρουν ανεξέλεγκτα πιστεύοντας ότι έχουν τη νομιμοποίηση της Ελληνικής Κυβέρνησης. Η δήθεν «μακεδονική» Γλώσσα ήταν η συνεχής επιδίωξη αυτών που εδώ και χρόνια ζητούσαν την αναγνώριση δήθεν «μακεδονικής» μειονότητας εντός Ελλάδος (αυτονομιστές). Με την υπογραφή της Συμφωνίας ανοίγεται ο δρόμος για την επίτευξη του στόχου τους ακόμη κι αν αυτή δεν κυρωθεί τελικά.
  δήθεν «επιστημονικά» συγγράμματα που πραγματεύονται την εθνοτική διαφορετικότητα των γηγενών Μακεδόνων και της γλωσσικής ιδιαιτερότητας ορισμένων εξ’ αυτών, προκαταλαμβάνοντας τον αναγνώστη για την ύπαρξη δήθεν «μακεδονικής» εθνότητας. Αυτά τα συγγράμματα λόγω της συμφωνίας των Πρεσπών αποκτούν νομιμοποίηση, της οποίας τα αποτελέσματα θα είναι δύσκολα επανορθώσιμα στο μέλλον, ακόμη και να μην κυρωθεί η Συμφωνία.
  Αποδεικτικά στοιχεία για την πρόσφατη ίδρυση και λειτουργία αυτονομιστικών σωματείων εντός της Μακεδονίας, οι οποίοι αποτελούν την καλύτερη απόδειξη για την κυβέρνηση των γειτόνων ότι υφίσταται δήθεν «μακεδονική» μειονότητα εντός της Ελλάδας. Αυτά τα σωματεία αναγνωρίζουν ως εθνική εορτή την επέτειο του ΙΛΙΝΤΕΝ (σφαγή των Ελλήνων) και μνημονεύουν ως εθνικούς ήρωες τους κομιτατζήδες Γκότσε Ντέλτσεφ και Γιάνε Σαντάνσκι, οι οποίοι στη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα κατέσφαξαν τους Ελληνικούς πληθυσμούς της Μακεδονίας.
  Με την υπ.αριθμ.199/2018 απόφαση του Συμβουλίου Της Επικρατείας φαίνεται ότι απορρίφθηκαν οι λόγοι που αφορούν σε ζητήματα καθοριζόμενα με Νόμους και Διατάξεις ότι δε συνιστούν άμεση βλάβη (βιβλία Ιστορίας, ένταξη σε ΕΕ και ΝΑΤΟ, εμπορικές συναλλαγές). Ουδεμία απάντηση δόθηκε για την ταυτότητα του Μακεδόνα. Αυτήν που θεωρείται τίτλος τιμής για τους Έλληνες κι όχι εθνότητα, όπως την προσδιορίζει η Συμφωνία. Αυτήν που αποτελεί την ψυχή μας, όπως είπαν στο παρελθόν μεγάλοι Έλληνες. Ουδεμία απάντηση δόθηκε για την παραδοχή δήθεν «μακεδονικής» Γλώσσας εννοώντας τη σλαβοβουλγαρική διάλεκτο των Σκοπίων, η οποία βαφτίζεται ως «μακεδονική» με την υπογραφή της Συμφωνίας. Αυτήν τη «γλώσσα» δεν την καταλαβαίνει η συντριπτική πλειοψηφία των γνήσιων Μακεδόνων. Πως είναι δυνατόν να ονομαστεί «μακεδονική»; Πως είναι δυνατόν να ταυτιστεί με το σλαβικό οτιδήποτε έχει το όνομα «μακεδονικό»; Στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν γίνεται λόγος για την ουσία της αίτησης αναστολής, καθώς δεν απαντήθηκε το ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ από δω και στο εξής, ούτε μπορεί να απαντηθεί με τους όρους της Συμφωνίας. Κανείς δικαστής δεν μπορεί να ανατρέψει και να ακυρώσει αυτά που αντανακλά η ψυχή του Έλληνα. Αναμένουμε με αγωνία την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης στις 7 Δεκεμβρίου 2018, έχοντας την πεποίθηση ότι ο κυρίαρχος λαός είναι αυτός που ακυρώνει καθημερινά τη Συμφωνία των Πρεσπών μέχρι την τελική κατάπτωσή της, καθώς θεμελιώδης υποχρέωση όλων των Ελλήνων αποτελεί η τήρηση του Συντάγματος με πίστη και αφοσίωση στην Πατρίδα και την Δημοκρατία.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάζοντας την απόφαση του ΣτΕ διαπιστώσαμε με μεγάλη έκπληξη ότι την ημέρα εκδίκασης της αίτησης αναστολής (13/7) υπεβλήθησαν ακόμη δύο υπομνήματα επί της δικής μας αίτησης αναστολής: (1) από τον δικηγόρο Γεώργιο Κόκκα ατομικά και ως νόμιμο εκπρόσωπο κάποιου συνασπιμού πολιτικών κομμάτων, κινήσεων και ενώσεων προσώπων και (2) από την κα Κύνθια-Νεφέλη Κορδογιάννη-Μαυρογορδάτου. Δηλώνουμε ότι ουδεμία σχέση έχουμε με οποιοδήποτε κόμμα εντός ή εκτός Βουλής, καθώς και πλήρη άγνοια για την ύπαρξη και το περιεχόμενο των εν λόγω υπομνημάτων. Οποιαδήποτε προσπάθεια για ταύτιση της ΠΟΠΣΜ και των Παμμακεδονικών Ενώσεων με τα ανωτέρω πρόσωπα και οργανώσεις θα θεωρηθεί ατυχής.

  Τρίτη 17 Ιουλίου 2018

  Με τιμή

  Το Διοικητικό Συμβούλιο

  http://www.popsm.gr/το-στε-απέρριψε-την-αίτηση-αναστολής-ο/

  • Αριθμός 199/2018

   Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας

   (άρθρο 52 του π.δ/τος 18/1989, όπως ισχύει)

   ———————–

   Συνεδρίασε σε συμβούλιο στις 13 Ιουλίου 2018, με την εξής σύνθεση: Αθ. Ράντος, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, ελλείποντος Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, Δ. Σκαλτσούνης, Β. Ραφτοπούλου, Σύμβουλοι. Γραμματέας η Ελ. Γκίκα.

   Για να αποφασίσει σχετικά με την από 28ης Ιουνίου 2018 αίτηση:

   των: 1. Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων, που εδρεύει στα Γιαννιτσά (Δημάρχου Στάμκου 1), 2. Παμμακεδονικής Ένωσης ΗΠΑ, που εδρεύει στις Η.Π.Α. (149 Whitestone, NY 11357 USA), 3. Κατερίνας Γκατζούλη, κατοίκου Η.Π.Α. (25 Rogers Street, Dover NH 03820 USA), συντονίστριας Παμμακεδονικών Ενώσων Υφηλίου, ατομικά, 4. Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας, που εδρεύει στην Αυστραλία (470 Queens Parade, Clifton Hill, Victoria, 3068, Australia), 5. Παμμακεδονικής Ένωσης Δυτικής Αυστραλίας, που εδρεύει στην Αυστραλία (Greek Macedonian Center, Corner of Wordsworht Avenue and Homer Streets, Inglewood, Western Australia 6062), 6. Παμμακεδονικής Ένωσης Μελβούρνης/Βικτώριας, που εδρεύει στην Αυστραλία (470 Queens Parade Clifton Hill, Victoria Australia 3068), 7. Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Νοτίου Αυστραλίας, που εδρεύει στην Αυστραλία (94 Henley Beach Road, Mike End, SA 5031), 8. Παμμακεδονικής Ένωσης Νέας Νότιας Ουαλίας, που εδρεύει στις Η.Π.Α. (140 P.O. Box, Earlwood NSW 2206), 9. Παμμακεδονικής Ένωσης Καναδά, που εδρεύει στο Μόντρεαλ Καναδά (10 Bonacres Avenue, Sacreborough, Ontario, M1C2P7, Canada), 10. Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά, που εδρεύει στον Καναδά (406 Danforth Ave, Toronto, ON, M4K-12), 11. Παμμακεδονικής Ένωσης Ν. Αφρικής, που εδρεύει στο Γιοχάνεσμπουργκ Ν. Αφρικής (cnr Wychwood Rd and Lobelia Rd, Germiston, Gauteng) και 12. Παμμακεδονικής Ένωσης Κουησλάνδης Αυστραλίας, που εδρεύει στην Κουησλάνδη (P.BOX 5204 West End Qld 4101 Australia), οι οποίες παρέστησαν με τη δικηγόρο Ειρήνη Μαρούπα (Α.Μ. 2513 Δ.Σ. Πειραιά),

   κατά του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος παρέστη με την Γεωργία Παπαδάκη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

   Με την αίτηση αυτή οι αιτούσες επιδιώκουν να ανασταλεί η εκτέλεση της από 17.6.2018 διοικητικής πράξεως υπογραφής από τον Υπουργό Εξωτερικών της Τελικής Συμφωνίας για την επίλυση των διαφορών, οι οποίες περιγράφονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 817 (1993) και 845 (1993), τη λήξη της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995 και την εδραίωση στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των μερών και κάθε άλλης, αμέσως ή εμμέσως, συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξεως ή παραλείψεως, καθώς και πράξεως εκτελέσεως.

   Κατέθεσαν: α) το από 13 Ιουλίου 2018 υπόμνημά του ο Γεώργιος Κόκκας του Λεάνδρου, κάτοικος Αθήνας (Ιπποκράτους 42), ατομικά και ως νόμιμος εκπρόσωπος 1) του συνασπισμού πολιτικών κομμάτων και κινήσεων με την επωνυμία «Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας», 2) της ένωσης προσώπων με την επωνυμία «Δημοβούλιο Πολιτών» και 3) της ένωσης προσώπων με την επωνυμία «Νέα Ελληνική Συντακτική Εθνοσυνέλευση» και β) το από 16 Ιουλίου 2018 υπόμνημά της η Κύνθια-Νεφέλη Κορδογιάννη-Μαυρογορδάτου, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής (Ηρώων Πολυτεχνείου 8).

   Κατά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή άκουσε τον εισηγητή, Σύμβουλο Δ. Σκαλτσούνη.

   Κατόπιν η Επιτροπή άκουσε την πληρεξούσια των αιτουσών, η οποία ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και την αντιπρόσωπο του Υπουργού, η οποία ζήτησε την απόρριψή της.

   Επίσης, άκουσε τις απόψεις που εξέθεσαν οι παρατηρητές, εκ μέρους των αιτουσών ο Γεώργιος Τράντας, δικηγόρος, και του Υπουργού Εξωτερικών: α) η Αθηνά Καπαρδέλη, Νομική Σύμβουλος του Γραφείου Διοικητικής Πρωτοβουλίας και β) η Σοφία Γραμματά, πληρεξούσια Υπουργός Β΄, Διευθύντρια Α3 Δ/νσης Νοτιανατολικής Ευρώπης.

   Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

   Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο ν Ν ό μ ο

   1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (22140280795808270067 ηλεκτρονικό παράβολο), ζητείται να ανασταλεί η εκτέλες,Κη «1. της από 17.6.2018 διοικητικής πράξεως υπογραφής από τον Υπουργό Εξωτερικών της Τελικής Συμφωνίας για την επίλυση των διαφορών οι οποίες περιγράφονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 817 (1993) και 845 (1993), τη λήξη της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995 και την εδραίωση στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των μερών [όπου αναφερόμενο μέρος η Ελληνική Δημοκρατία και μη αναφερόμενο, αλλά περιγραφόμενο, μέρος η «πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» (πΓΔΜ)], 2. Κάθε άλλης, αμέσως ή εμμέσως, συναφούς προγενεστέρας ή μεταγενεστέρας πράξεως ή παραλείψεως, καθώς και πράξεως εκτελέσεως και ιδίως: α. της κατατεθείσας στη Βουλή διοικητικής πράξεως με την μορφή επιστολής προς τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ με την οποία ο Υπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι συναινεί στην έναρξη διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ένταξη της πΓΔΜ στη Συμμαχία, β. της κατατεθείσας στη Βουλή διοικητικής πράξεως με την μορφή επιστολής προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της ΕΕ με την οποία ο Υπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι συναινεί στην έναρξη διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ένταξη της πΓΔΜ στην ΕΕ». Κατά των ανωτέρω έχει ασκηθεί και αίτηση ακυρώσεως, για την εκδίκαση της οποίας ορίστηκε δικάσιμος ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας η 7η.12.2018.

   2. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, μετά τη διάλυση της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, η πρώην Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ζήτησε να ενταχθεί στον ΟΗΕ ως «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Από την ελληνική κυβέρνηση εκφράσθηκαν αντιρρήσεις σχετικά με την ονομασία αυτή. Με την απόφαση 817 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αφού ελήφθη υπόψη η διαφωνία που προέκυψε σε σχέση με το όνομα του υπό ένταξη κράτους, προτάθηκε στη Γενική Συνέλευση να γίνει αποδεκτή η αίτηση ένταξης στα Ηνωμένα Έθνη του εν λόγω κράτους, αναφερομένου προσωρινά και για όλους τους σκοπούς εντός του ΟΗΕ ως «Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας» [πΓΔΜ], μέχρι την οριστική διευθέτηση του ζητήματος της ονομασίας. Με την απόφαση 845 (1993), το Συμβούλιο Ασφαλείας προέτρεψε τις δύο πλευρές να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για ταχεία διευθέτηση του ζητήματος. Στο πλαίσιο αυτό, στις 13 Σεπτεμβρίου 1995 υπεγράφη στη Νέα Υόρκη από τους Υπουργούς Εξωτερικών των δύο κρατών Ενδιάμεση Συμφωνία, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 13 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, σύμφωνα με το άρθρο 23 αυτής. Με τη συμφωνία αυτή επιβεβαιώθηκαν τα υπάρχοντα διεθνή σύνορα μεταξύ των δύο κρατών ως διαρκή και απαραβίαστα (άρθρο 2), απαγορεύθηκε η χρήση του συμβόλου του ήλιου της Βεργίνας στη σημαία της πΓΔΜ (άρθρο 7 παρ. 2, σε συνδυασμό με την συνημμένη στο κείμενο της συμφωνίας από 13 Σεπτεμβρίου 1995 επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας), συμφωνήθηκε η συνέχιση των διαπραγματεύσεων σχετικά με την ονομασία του κράτους της πΓΔΜ (άρθρο 5) και ανέλαβε η Ελληνική Δημοκρατία να μην αντιταχθεί σε αίτηση εισδοχής ή στη συμμετοχή της πΓΔΜ ως μέλους σε διεθνείς, πολυμερείς και περιφερειακούς οργανισμούς και θεσμούς στους οποίους η Ελληνική Δημοκρατία είναι μέλος, εκτός εάν -και στο μέτρο που- η πΓΔΜ πρόκειται να αναφέρεται στους οργανισμούς αυτούς με άλλο όνομα από το ορισθέν στην 817 (1993) απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (άρθρο 11 παρ. 1). Τέλος, τα μέρη συμφώνησαν ότι η εξελισσόμενη οικονομική ανάπτυξη της πΓΔΜ θα πρέπει να υποστηριχθεί μέσω της διεθνούς συνεργασίας, όσο το δυνατόν περισσότερο μέσω στενής σχέσης της πΓΔΜ με τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 11 παρ. 2). Στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού της Συνθήκης του Βόρειου Ατλαντικού (ΝΑΤΟ) στις 2 και 3 Απριλίου 2008 στο Βουκουρέστι, η Ελληνική Κυβέρνηση δεν συναίνεσε στην υποψηφιότητα της πΓΔΜ, γεγονός που κρίθηκε αντίθετο προς το άρθρο 11 παρ. 1 της Ενδιάμεσης Συμφωνίας από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (απόφαση της 5.12.2011).

   η συνέχεια εδώ
   http://oladeka.com/2018/07/ολοκληρη-η-απόφαση-του-στε-για-την-συμφ/

 7. ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

  δελτίο τύπου ΠΟΠΣΜ 18 Ιουνίου 2018

  Με αφορμή τα παραπλανητικά σχόλια που έχουν κατακλύσει τα ΜΜΕ σχετικά με την πηγή χρηματοδότησης των συλλαλητηρίων και εν γένει του Αγώνα για την προάσπιση των δικαίων του Μακεδονικού Ελληνισμού, ανακοινώνουμε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ τις επωνυμίες των οργανισμών και φυσικών προσώπων του Εξωτερικού, που συνέδραμαν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, με σκοπό να ενισχύσουν την εκστρατεία με τίτλο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΛΑΔΑ», που ξεκίνησε επίσημα στις 29 Νοεμβρίου 2017 με επίσκεψη του ΔΣ της ΠΟΠΣΜ και επίδοση ψηφίσματος στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

  ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

  Παμμακεδονική Ένωση ΗΠΑ (Πρόεδρος κ.Δημήτριος Φιλιππίδης)
  Παμμακεδονική Ένωση Καναδά (Πρόεδρος κ.Χρήστος Καράτζιος)
  Παμμακεδονική Ομοσπονδία Καναδά (Πρόεδρος κ.Γεώργιος Παπαδάκης)
  Παμμακεδονική Ένωση Αφρικής (Πρόεδρος κ.Αμύντας Παπαθανασίου)
  Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων Νέας Υόρκης ΗΠΑ (πρόεδρος κ.Πέτρος Γαλάτουλας)
  Ελληνοαμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο (Πρόεδρος Βασίλης Ματαράγκας)
  Πολιτιστικό Κέντρο Χρυσοχωραφιτών ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΗΠΑ)

  ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ

  Γκατζούλη Νίνα (Συντονίστρια Παμμακεδονικών Ενώσεων Υφηλίου) & Γκατζούλης Βασίλης
  Μπαλτατζής Παναγιώτης, Γραμματέας Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου, τ.Αντιπρόεδρος Παμμακεδονικής ΗΠΑ
  Βασιλειάδου-Μητκώνη Ροδή & Μητκώνης Χρήστος (ΗΠΑ)
  Πιρπερής Δήμος & Πιρπερή Νικολέττα (ΗΠΑ)
  Καράτζιος Αργύριος & Καράτζιου Ειρήνη (ΚΑΝΑΔΑΣ)
  Γιαλτουρίδης Γεώργιος (ΗΠΑ)
  Dr Κακούλη Θωμαή (ΙΡΛΑΝΔΙΑ)

  Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τα εμβάσματα που πραγματοποίησαν οι ανωτέρω φορείς και πρόσωπα στον ΕΠΙΣΗΜΟ λογαριασμό Τραπέζης της ΠΟΠΣΜ και είναι στη διάθεση οποιουδήποτε επιθυμεί να τα ελέγξει. Να σημειωθεί ότι τα εμβάσματα πραγματοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο από τις ΗΠΑ και από τον ΚΑΝΑΔΑ σε δολάρια και όχι σε ρούβλια (ρώσικο νόμισμα) όπως ΨΕΥΔΩΣ διαδίδεται. Ξοδεύτηκαν δε για την πραγματοποίηση του μεγαλειώδους συλλαλητηρίου της Αθήνας που έγινε στις 4 Φεβρουαρίου 2018, αλλά και σε άλλες μορφές αγώνα, όπως η διαδικτυακή συλλογή υπογραφών, οι δημόσιες διαβουλεύσεις στις μεγάλες πόλεις της Μακεδονίας και η χρήση ένδικων μέσων με σκοπό την κατάπτωση της Συμφωνίας. Τα κατά τόπους συλλαλητήρια που διοργανώνονται τον τελευταίο καιρό σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας είναι κατά κύριο λόγο αυθόρμητα και δεν υπόκεινται στην ευθύνη κάποιου κεντρικού φορέα (όπως συνέβη στο μεγάλο συλλαλητήριο της Αθήνας). Τα έξοδα των περιφερειακών συλλαλητηρίων φτάνουν συνήθως στα 300 ευρώ και αναλογούν στην ενοικίαση ήχου (όχι πάντα). Μόνο κάποιος αφελής θα μπορούσε να πιστέψει ότι ζητήθηκε (από ποιους άραγε;) οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ (κι όχι 20.000 ευρώ όπως διαδίδεται) από τη Ρωσία με σκοπό τη διοργάνωση περιφερειακών συλλαλητηρίων.

  Λόγω της αναφοράς εκ των ΜΜΕ περί ανάμιξης της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους στην όλη υπόθεση ανακοινώνεται ότι ΟΥΔΕΜΙΑ οικονομική συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μεταξύ της ΠΟΠΣΜ και του Αγίου Όρους. Το μόνο που ζητήθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους και ελήφθη σε αφθονία, είναι η αδιάκοπη προσευχή για δικαίωση του Μακεδονικού Ελληνισμού.

  http://www.popsm.gr/οι-πραγματικοι-χρηματοδοτεσ-των-συλλ/

 8. Η Τύχη της Μακεδονίας δικάστηκε στο ΣτΕ!

  ΠΡΟΣ: ΜΜΕ

  Γιαννιτσά, 8 Δεκ. 2018

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Την 7η Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης της προδοτικής «Συμφωνίας» των Πρεσπών στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η διαδικασία άρχισε με μακρά, ψιθυριστή αγόρευση της εισηγήτριας Συμβούλου Επικρατείας, κ Αικ. Χριστοφορίδου κι έτσι ένα μεγάλο μέρος της ακροαματικής διαδικασίας δεν ακούστηκε από το κοινό και τους συνηγόρους. Η πρόεδρος κ. Αικ. Σακελλαροπούλου διηύθυνε μέσα σε κλίμα έντασης, προσπαθώντας να μειώσει την διάρκεια αγόρευσης των δύο συνηγόρων μας», δίνοντάς τους συνολικά 15 λεπτά(!) για να υπερασπιστούν την Μακεδονία. Στην αίθουσα δημιουργήθηκε πρόσθετη ένταση, όταν το κοινό χειροκρότησε μία εκ των συνηγόρων μας. Η πρόεδρος διέκοψε την δίκη, αποχώρησαν οι δικαστές και ζητήθηκε να φύγει το κοινό. Ο κόσμος παρέμεινε ακλόνητος και η πρόεδρος αναγκάστηκε να επανέλθει και να συνεχίσει την διαδικασία.

  Ο συνήγορος κ. Χρήστος Παπασωτηρίου κατακεραύνωσε και αποδόμησε την «Συμφωνία των Πρεσπών» αποδεικνύοντας την αντισυνταγματικότητα και την ακυρότητά της, καταγγέλλοντας ότι: καταργεί την λαϊκή κυριαρχία που προβλέπει το Σύνταγμά μας, συνιστά σφετερισμό εξουσίας, παραβιάζει την διεθνή νομολογία και τη Σύμβαση της Βιέννης, ειδικά την διεθνή αρχή της ισότητος. Τέλος κατέθεσε συγκεκριμένα δεδικασμένα του Συμβουλίου Επικρατείας με τα οποία αποδεικνύονται παλαιότερες παρεμβάσεις του επί βλαπτικών κυβερνητικών νομοθετημάτων. Δυστυχώς, λόγω του πρωτοφανούς για τέτοιο θέμα περιορισμού χρόνου εκ μέρους της προέδρου, δεν συζητήθηκαν εξίσου σημαντικά θέματα όπως αυτό της Ελληνικής μειονότητας στο κράτος των Σκοπίων, τα οποία όμως τεκμηριώθηκαν και κατατέθηκαν με ανάλογα υπομνήματα στους δικαστές.

  Η κα Ειρήνη Μαρούπα τόνισε ότι αυτή η υπόθεση για τους δικαστές είναι η σημαντικότερη της ζωής τους, καθώς απειλείται η απόσχιση της Μακεδονίας μας και ο διαμελισμός της Ελλάδος. Είπε ότι ο κ. Κοτζιάς δεν είχε καμία εξουσιοδότηση από το Υπουργικό Συμβούλιο ή την Βουλή να υπογράψει και συνεπώς η πράξη του είναι εξόχως παράνομη, ενώ εκκρεμεί εναντίον του μήνυση για εθνική προδοσία που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή. Ανέφερε ότι η «Συμφωνία» καταργεί την ελληνική κυριαρχία στην Μακεδονία μας, θίγει ανεπανόρθωτα τα δικαιώματα των μοναδικών Μακεδόνων Ελλήνων, και βασίζεται σε διεθνώς γνωστά ψεύδη. Κατήγγειλε ακόμη ότι η «Συμφωνία» πρέπει να καταργηθεί αμέσως και όχι όταν θα έχει επιφέρει ανεπανόρθωτες καταστροφές στη χώρα μας. Κάλεσε το δικαστήριο να πάρει θέση επί της ουσίας και να μην κρίνει βάσει του τύπου. Είπε ακόμη ότι «οι δικαστές δεν μπορούν να κρίνουν ερήμην του λαού». Έκλεισε λέγοντας ότι η χώρα μας απειλείται με μία καταστροφή ανάλογη της Μικρασιατικής, η οποία κατέληξε στην Δίκη των έξι. Επακολούθησαν χειροκροτήματα και η προαναφερθείσα διακοπή.

  Τεράστια αρνητική εντύπωση προκάλεσαν οι αγορεύσεις των δύο δικηγόρων της κυβέρνησης οι οποίες προσπάθησαν ανεπιτυχώς να δικαιολογήσουν όλες της ενέργειες των κ. κ. Κοτζιά και Τσίπρα, προβάλλοντας το παντελώς αστήρικτο, ότι οι διεθνείς συνθήκες της χώρας μας δεν κρίνονται. Και, ενώ η πρώτη διαβεβαίωσε ότι δεν κινδυνεύουν τα σύνορα της Ελλάδος γιατί είναι εξασφαλισμένα από διεθνείς συνθήκες, με πιο γνωστή αυτή του Βουκουρεστίου, η δεύτερη είπε το πρωτάκουστο ότι δεν υπήρχαν σύνορα μεταξύ Ελλάδος και πρώην Γιουγκοσλαβίας ή Σερβίας μετά το 1913, και τα έθεσε τώρα η «Συμφωνία των Πρεσπών». Το κλίμα για την κυβέρνηση δεν είναι καλό καθώς πολλοί εκ των δικαστών δείχνουν συγκλονισμένοι και αντίθετοι με την «Συμφωνία». Είναι βέβαιο ότι το σώμα αμφιταλαντεύεται.

  Ο αγώνας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων και των Παμμακεδονικών Ενώσεων Υφηλίου θα συνεχιστεί μέχρι την τελική δικαίωση, όσος χρόνος και αν απαιτηθεί και με οποιεσδήποτε συνθήκες.

  Η Μακεδονία είναι μία και Ελληνική!

  Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

  Τάτσιος Γεώργιος Κωστίκα Άννα

  http://www.popsm.gr/η-τύχη-της-μακεδονίας-δικάστηκε-στο-στ/

 9. Pingback: Ανοιχτή επιστολή προς τους βουλευτές, πριν την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών - Times News

 10. 19/12/2018 Με τις αποφάσεις 2615-6/2018 της Ολομελείας απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες οι αιτήσεις για την ακύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών και επιστολών του Υπουργού Εξωτερικών προς το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. που εκδόθηκαν σε εκτέλεση της Συμφωνίας. Δικαιολογία:ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ (οι αποφάσεις δεν δημοσιεύθηκαν)

  δημοσιευμένο κείμενο :

  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

  Με τις αποφάσεις 2615-6/2018 της Ολομελείας απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες αιτήσεις για την ακύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών και επιστολών του Υπουργού Εξωτερικών προς το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. που εκδόθηκαν σε εκτέλεση της Συμφωνίας.
  Ειδικότερα κρίθηκε ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις συνιστούν καθεαυτές πράξεις διαχειρίσεως της πολιτικής εξουσίας στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και συνδέονται ευθέως με τη διαχείριση των διεθνών σχέσεων της Χώρας.
  Ως εκ τούτου, έχουν κυβερνητικό χαρακτήρα, μη υποκείμενες στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η μη υπαγωγή τους σε δικαστικό έλεγχο υπαγορεύεται και δικαιολογείται μόνον από τη φύση τους, δεν συναρτάται δε με τις τυχόν επιπτώσεις και συνέπειές τους και δεν συνδέεται με την βαρύτητα καθεμιάς απ’ αυτές.
  Εξ άλλου, η μη υπαγωγή των πράξεων αυτών σε ευθύ ακυρωτικό έλεγχο ούτε συνεπάγεται την αποδέσμευση του οργάνου που τις εκδίδει από την υποχρέωση τηρήσεως των οικείων συνταγματικών διατάξεων ούτε αποκλείει την ανόρθωση ενδεχόμενων δυσμενών επιπτώσεών τους σε ιδιώτες κατά τρόπους και διαδικασίες που, κατά περίπτωση, προβλέπονται από την έννομη τάξη. Έχει απλώς την έννοια ότι, για τους προεκτεθέντες λόγους, οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται στον συγκεκριμένο έλεγχο.
  Το γεγονός της, υπό τις ως άνω συνθήκες, αδυναμίας ακυρωτικού ελέγχου των εν λόγω πράξεων δεν προσκρούει στις διατάξεις που κατοχυρώνουν το δικαίωμα πλήρους και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, δεδομένου ότι το δικαίωμα αυτό δεν είναι απόλυτο, αλλά υπόκειται και σε περιορισμούς, μεταξύ των οποίων και οι εν προκειμένω κρίσιμοι, δηλαδή εκείνοι που δικαιολογούνται από τον νόμιμο σκοπό του σεβασμού των κανόνων του διεθνούς δικαίου (μειοψηφία ενός μέλους).

  http://www.adjustice.gr/webcenter/portal/ste/pageste/epikairotita/apofaseis?centerWidth=65%25&contentID=DECISION-TEMPLATE1545200376372&leftWidth=0%25&rigthWidth=35%25&showFooter=false&showHeader=true&_adf.ctrl-state=wbdmvx5r2_74&_afrLoop=74038633132909394#!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.