Βουλευτικές Εκλογές 2012: Έγκυρες ή Άκυρες; ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ!

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Σύμφωνα με το Σύνταγμα των Ελλήνων, το πολίτευμα της Ελλάδας είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία και θεμέλιο του είναι η λαϊκή κυριαρχία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ρυθμιστής του Πολιτεύματος και εκλέγεται από τη Βουλή, για περίοδο πέντε ετών, η οποία αρχίζει από την ορκωμοσία του.

Οι βουλευτές είναι αντιπρόσωποι του Έθνους και εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωμα. Οι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Επικράτεια και η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική, ενώ η ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης, ως έκφρασης της λαϊκής κυριαρχίας, τελεί υπό την εγγύηση όλων των λειτουργών της Πολιτείας, που έχουν υποχρέωση να τη διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση. 

Ο Πρωθυπουργός και τα μέλη της κυβέρνησης διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και όλοι τους πρέπει να έχουν την έγκριση της Βουλής, δηλαδή πρέπει να απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη της.

Τι σημαίνουν όλα αυτά σε απλά ελληνικά;;; 

Ότι στην Ελλάδα έχουμε μια αντιπροσωπευτική (έμμεση) δημοκρατία, όπου εμείς διαλέγουμε αντιπροσώπους και αυτοί, (με το αζημίωτο φυσικά) ασχολούνται για λογαριασμό μας με τα υπόλοιπα: Επιλογή Προέδρου Δημοκρατίας, έγκριση και πολιτικό έλεγχο της κυβέρνησης, νομοθετική εργασία κλπ.  

Μόνο που αυτή η δημοκρατία έχει καταργηθεί και το πολίτευμα έχει ανατραπεί. Από που προκύπτουν αυτά ; Από τα ακόλουθα:

Στις 17 Ιουνίου 2012, κληθήκαμε οι εκλογείς από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (ΠΔ  72/ΦΕΚ Α125)  για την εκλογή Βουλευτών. Τελικά όμως εκλογή δεν έγινε, καθώς ως εκλογικό σώμα δεν είχαμε το δικαίωμα να εκφράσουμε την προτίμησή μας σε συγκεκριμένους υποψήφιους, παρότι σε όλα τα ψηφοδέλτια των 56 εκλογικών περιφερειών που μας έχουν δοθεί, υπήρχαν πάρα πολλά ονόματα.

Κατόπιν τούτου, είναι αυτονόητο ότι στις 17 Ιουνίου δεν  διεξήχθησαν  βουλευτικές εκλογές και δεν εκτελέστηκε το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.  Είναι αυτονόητο επίσης, ότι αυτή την στιγμή το Έθνος δεν έχει αντιπροσώπους, καθώς  η λαϊκή θέληση ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας (η οποία πρέπει να  διασφαλιστεί σε κάθε περίπτωση), δεν έχει εκδηλωθεί.

Παρά ταύτα όμως, δηλαδή παρότι το εκλογικό σώμα δεν εξέλεξε ούτε ένα βουλευτή,  σήμερα και μάλιστα μετά από όρκο πίστης στο δημοκρατικό πολίτευμα και υπακοής στο  Σύνταγμα,  300 άτομα θα αναλάβουν βουλευτικά καθήκοντα.

Και η ερώτηση είναι: ποιος τους έδωσε το δικαίωμα να κάνουν κάτι τέτοιο; Ποιος τους έχει εκλέξει την Κυριακή 17 Ιουνίου όταν άρχισε η θητεία τους και από απλή περιέργεια, ποιοι είναι αυτοί που τους έχουν προτείνει ως υποψήφιους σε αυτές τις εκλογές (Άρθρο 32 Π.Δ. 26/2012); Πιο συγκεκριμένα αν θέλετε, πόσους σταυρούς προτίμησης έλαβε ο καθένας και από ποια εκλογικά τμήματα και ποιοι είναι οι 12 εκλογείς της περιφέρειας τους, οι οποίοι τους έχουν προτείνει; Αν δεν έχουν αυτό-προταθεί  βεβαίως.

Χριστίνα Σαλεμή, ενεργούσα κάτ΄εντολή του αρθ.120 του Συντάγματος.

Σχετικά με το θέμα, δείτε και την επιστολή αυτή : ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: ΕΓΚΥΡΕΣ Ή ΑΚΥΡΕΣ;

Οι επικαλούμενες διατάξεις :

ΣΥΝΤΑΓΜΑ 

Άρθρο 1

1. Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.

2. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία.

3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους  και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Άρθρο 30

1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ρυθμιστής του Πολιτεύματος. Εκλέγεται από τη Βουλή για περίοδο πέντε ετών, όπως ορίζεται στα άρθρα 32 και 33.

Άρθρο 51

2. Οι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το Έθνος.

3. Οι βουλευτές εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωμα, όπως νόμος ορίζει. Ο νόμος δεν μπορεί να περιορίσει το εκλογικό δικαίωμα παρά μόνο αν δεν έχει συμπληρωθεί κατώτατο όριο ηλικίας ή για ανικανότητα δικαιοπραξίας ή ως συνέπεια αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για ορισμένα εγκλήματα.

5. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

Άρθρο 52

Η ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης, ως έκφρασης της λαϊκής κυριαρχίας, τελεί υπό την εγγύηση όλων των λειτουργών της Πολιτείας, που έχουν υποχρέωση να τη διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση. Νόμος ορίζει τις ποινικές κυρώσεις κατά των παραβατών της διάταξης αυτής.

Άρθρο 53

1. Οι βουλευτές εκλέγονται για τέσσερα συνεχή έτη που αρχίζουν από την ημέρα των γενικών εκλογών. Μόλις λήξει η βουλευτική περίοδος, με προεδρικό διάταγμα, που προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, διατάσσεται η διενέργεια γενικών βουλευτικών εκλογών μέσα σε τριάντα ημέρες και η σύγκληση της νέας Βουλής σε τακτική σύνοδο μέσα σε άλλες τριάντα ημέρες από αυτές.

Άρθρο 59

1. Οι βουλευτές πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους δίνουν στο Βουλευτήριο και σε δημόσια συνεδρίαση τον ακόλουθο όρκο: «Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιαίρετης Τριάδας να είμαι πιστός στην Πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα, να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».

Άρθρο 63

1. Οι βουλευτές, για την άσκηση του λειτουργήματός τους, δικαιούνται από το Δημόσιο αποζημίωση και δαπάνες· το ύψος τους καθορίζεται με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής.

2. Οι βουλευτές απολαμβάνουν συγκοινωνιακή, ταχυδρομική και τηλεφωνική ατέλεια, που η έκτασή της καθορίζεται με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής.

Άρθρο 37

1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει τον Πρωθυπουργό και, με πρότασή του, διορίζει και παύει τα λοιπά μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς.

 Άρθρο 38

1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απαλλάσσει από τα καθήκοντά της την Κυβέρνηση, αν αυτή παραιτηθεί, καθώς και αν η Βουλή αποσύρει την εμπιστοσύνη της κατά το άρθρο 84.

Άρθρο 84

1. Η Κυβέρνηση οφείλει να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την ορκωμοσία του Πρωθυπουργού, η Κυβέρνηση υποχρεούται να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής και μπορεί να τη ζητεί και οποτεδήποτε άλλοτε. Η Βουλή, αν έχουν διακοπεί οι εργασίες της κατά το σχηματισμό της Κυβέρνησης, καλείται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες να αποφανθεί για την πρόταση εμπιστοσύνης.

2. Η Βουλή μπορεί με απόφασή της να αποσύρει την εμπιστοσύνη της από την Κυβέρνηση ή από μέλος της. Πρόταση δυσπιστίας μπορεί να υποβληθεί μόνο μετά την πάροδο εξαμήνου αφότου η Βουλή απέρριψε πρόταση δυσπιστίας. Η πρόταση δυσπιστίας πρέπει να είναι υπογραμμένη από το ένα έκτο τουλάχιστον των βουλευτών και να περιλαμβάνει σαφώς τα θέματα για τα οποία θα διεξαχθεί η συζήτηση.

Άρθρο 120

1. Το Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την Ε’ Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων, υπογράφεται από τον Πρόεδρό της, δημοσιεύεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με διάταγμα που προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και αρχίζει να ισχύει από τις ένδεκα Ιουνίου 1975.

2. Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.

3. Ο σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.

4. Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.

Πηγή: Σύνταγμα της Ελλάδας – Βικιθήκη

 

Άρθρο 32 (Άρθρο 32 Π.Δ. 26/2012) Πρόταση υποψηφίων

1. Οι υποψήφιοι προτείνονται από τους εκλογείς κάθε εκλογικής περιφέρειας. Η πρόταση είναι γραπτή και υπογράφεται, το λιγότερο, από δώδεκα εκλογείς. Την πρόταση πρέπει να αποδεχτεί εγγράφως ο ίδιος ο προτεινόμενος, ή ο σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού πληρεξούσιός του. Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα επίσης να προτείνουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους οι ίδιοι προσωπικά ή με τον παραπάνω πληρεξούσιό τους.

5. Στην πρόταση επισυνάπτονται για κάθε υποψήφιο γραμμάτιο δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας για κατάθεση χρηματικού ποσού εκατόν σαράντα έξι € και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (146,74). Το χρηματικό αυτό ποσό αποτελεί έσοδο του τακτικού προϋπολογισμού και είναι δυνατό να αυξομειώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

7. Αν λείπουν οι δώδεκα υπογραφές εκλογέων ή η αποδοχή του προτεινόμενου ή η υπογραφή αυτού ή του πληρεξουσίου του ή τα γραμμάτια ή κάποιο από τα στοιχεία της παραγράφου 3, η πρόταση είναι απαράδεκτη.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 72 (ΦΕΚ Α΄125)

Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 35 παρ. 2 περίπτ. γ ́ και 37 παρ. 3 εδάφ. τρίτο του Συντάγματος. 2. Το γεγονός ότι: α) οι διερευνητικές εντολές που δόθηκαν στους αρχηγούς των πρώτου, δεύτερου και τρίτου σε κοινοβουλευτική δύναμη κομμάτων δεν τελεσφόρησαν, β) κατά τη σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων στις 15 Μαΐου 2012 επιβεβαιώθηκε η αδυναμία σχηματισμού Κυβέρνησης που να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής, γ) απέτυχαν οι προσπάθειες σχηματισμού Κυβέρνησης από όλα τα κόμματα της Βουλής για τη διενέργεια εκλογών και δ) αναθέσαμε στον Παναγιώτη Πικραμμένο, Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, το σχηματισμό Κυβέρνησης ευρύτερης αποδοχής για να διενεργήσει εκλογές, αποφασίζουμε:

Διαλύουμε τη Βουλή της ΙΔ ́ Περιόδου Προεδρευόμενης Δημοκρατίας, καλούμε τους εκλογείς για την εκλογή Βουλευτών στις 17 Ιουνίου 2012, ημέρα Κυριακή, και συγκαλούμε τη Βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές στις 28 Ιουνίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00.

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΘ. ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

http://www.et.gr/

φωτογραφία από:  akritas-history-of-makedonia.blogspot.com

27 comments on “Βουλευτικές Εκλογές 2012: Έγκυρες ή Άκυρες; ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ!

 1. Pingback: Φάνης Τσαπικούνης » Blog Archive » Βουλευτικές Εκλογές 2012: Έγκυρες ή Άκυρες; (III) ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ!

 2. Pingback: Βουλευτικές Εκλογές 2012: Έγκυρες ή Άκυρες; Ανύπαρκτες! | AxtipitoS

 3. Pingback: Βουλευτικές Εκλογές 2012: Έγκυρες ή Άκυρες; ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ! | αἰέν ἀριστεύειν

 4. Pingback: Βουλευτικές Εκλογές 2012: Έγκυρες ή Άκυρες; ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ! « stopthecrap

 5. Pingback: Βουλευτικές Εκλογές 2012: Έγκυρες ή Άκυρες; ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ! « Στείριδα- el Steiri-Στείρι Βοιωτίας

 6. Pingback: Κύριε Καμμένε, άλλα λέει το Σύνταγμα, άλλα λέτε εσείς! (βίντεο) « Ένας Έλληνας

 7. Pingback: Σοκ! Το πραγματικό έλλειμμα του 2009 ήταν… 3,9% ένα από τα χαμηλότερα στην ΕΕ « Τόνοι καὶ Πνεύματα ….

 8. Pingback: Σοκ! Το πραγματικό έλλειμμα του 2009 ήταν… 3,9% ένα από τα χαμηλότερα στην ΕΕ. « Πετρίτης Ικαρίας

 9. Pingback: Σοκ! Το πραγματικό έλλειμμα του 2009 ήταν… 3,9% ένα από τα χαμηλότερα στην ΕΕ. « Πετρίτης Ικαρίας

 10. Pingback: Σοκ! Το πραγματικό έλλειμμα του 2009 ήταν… 3,9% ένα από τα χαμηλότερα στην ΕΕ. | TheNewsGr

 11. Pingback: Σοκ! Το πραγματικό έλλειμμα του 2009 ήταν… 3,9% ένα από τα χαμηλότερα στην ΕΕ. « Αntipalos

 12. Pingback: Σχετικά με : “ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την Εισαγγελική Αρμοδιότητα της Βουλής” « Τόνοι καὶ Πνεύματα ….

 13. Pingback: Σχετικά με : “ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την Εισαγγελική Αρμοδιότητα της Βουλής” « ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 14. Pingback: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 15. Pingback: Αν αυτό δεν είναι πραξικόπημα τότε τι είναι ;;; « Ένας Έλληνας

 16. Pingback: Αν αυτό δεν είναι πραξικόπημα τότε τι είναι; | αἰέν ἀριστεύειν

 17. Pingback: Στην Ελλάδα έγινε πραξικόπημα και εμείς μιλάμε περί ανέμων και υδάτων … | Ένας Έλληνας

 18. Pingback: Στην Ελλάδα έγινε πραξικόπημα και εμείς μιλάμε περί ανέμων και υδάτων … « Ελεύθερη Λαική Αντιστασιακή Συσπείρωση ( ΕΛ.Λ.Α.Σ)

 19. Pingback: Στην Ελλάδα έγινε πραξικόπημα και εμείς μιλάμε περί ανέμων και υδάτων…

 20. Pingback: Αλλαγή του Συντάγματος, αναθεώρηση του Συντάγματος, ή κάτι άλλο; | Ελληνικά Νέα – Blog Ενημέρωσης και Σχολιασμού

 21. Pingback: Αλλαγή του Συντάγματος ή Συνταγματική Αναθεώρηση « Ε.ΠΑ.Μ Πάτρας

 22. Pingback: ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Η ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ;;; | Ένας Έλληνας

 23. Pingback: ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης- ‘Αυτοσυντήρηση και επιβίωση’ | αἰέν ἀριστεύειν

 24. Πρώτον Πρόσθετον Πρωτόκολλον εις την Σύμβασιν περί Προασπίσεως των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών

  Άρθρον 3 Δικαίωμα για ελεύθερες εκλογές

  Τα υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουσι την υποχρέωσιν όπως διενεργώσι, κατά λογικά διαστήματα, ελευθέρας μυστικάς εκλογάς, υπό συνθήκας επιτρεπούσας, την ελευθέραν έκφρασιν της λαϊκής θελήσεως ως προς την εκλογήν του νομοθετικού σώματος.

  https://justiceforgreece.wordpress.com/2013/12/09/ευρωπαϊκή-σύμβαση-δικαιωμάτων-του-αν/

  Click to access gre_conv_ar8ro9_esda.pdf

 25. 24/04/2012 Όλγα Γεριτσίδου και άλλοι 10 πολίτες: Μήνυση για προπαρασκευαστικές πράξεις Εσχάτης Προδοσίας, εξαπάτηση εκλογέων, χειραγώγηση – εκβιασμό και παραπλάνηση εκλογέων για τις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 κατέθεσαν σήμερα η Όλγα Γεριτσίδου και συμΠολίτες της, μετά από την σωρεία συνταγματικών εκτροπών που διεπράχθησαν και συνεχίζουν να διαπράττονται από την σε κάθε περίπτωση αντισυνταγματική κυβέρνηση Παπαδήμου και τους υπουργούς και εισαγγελείς που κατά το Σύνταγμα όφειλαν να μην ανεχθούν και στηρίξουν αυτές τις αντισυνταγματικές πράξεις. Ανάμεσα στους πέντε μηνυομένους και ο καθ’ όλα ανενεργός και διακοσμητικός πρόεδρος της δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας. http://www.humansupport.gr/uploads/lawsuitpapademosgreek.pdf

 26. Μαρινάκης προς Ν.Χατζηνικολάου: “Στρίμωξε τη Ντόρα. Ζητάει πολλά” (ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ)

  https://justiceforgreece.wordpress.com/2014/11/01/μαρινάκη-προς-ν-χατζηνικολάου-στρίμ/

  (Στις εκλογές τις 6 Μαΐου 2012 η Ντόρα Μπακογιάννη συμμετείχε ως επικεφαλής του συνδυασμού Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ενώ σε εκείνες της 17 Ιουνίου 2012, ήταν επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του συνδυασμού Νέα Δημοκρατία)

 27. Pingback: Το έλλειμμα του 2009… | Αληθές ή ...Άληθες;

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.