Siemens – Αμετάκλητη απόφαση γερμανικού δικαστηρίου για δωροδοκία ΠΑΣΟΚ και ΝΔ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥ Διαταγή επιβολής ποινής 

Η Εισαγγελία σάς καταλογίζει τα κατωτέρω πραγματικά περιστατικά: Από το 1996 διευθύνατε τη Siemens ΑΕ Εlectrotechnical Ρrojects and Ρroducts Αthens, τη θυγατρική της Siemens ΑG στην Ελλάδα.Η Siemens ΑG, με κεντρική έδρα το Μόναχο, περιλαμβάνεται στις παγκοσμίως μεγαλύτερες και πλούσιας παράδοσης εταιρείες στην ηλεκτροτεχνική και ηλεκτρονική, με ηγετική θέση στην αγορά σε όλα τα αντικείμενά της και ανήκει σήμερα με περίπου 800.000 μετόχους από περισσότερα από 100 κράτη στις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες. Οόμιλος εκπροσωπείται σε περισσότερες από 190 χώρες και παράγει παγκοσμίως σε 290 τόπους. Σε πολλές χώρες, όπως και στην Ελλάδα, η Siemens ΑG διατηρεί θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες δρουν ως αυτόνομες περιφερειακές επιχειρήσεις. Οι ως άνω εταιρείες έχουν καθετοποιημένη δομή, το οποίο σημαίνει ότι προσφέρουν το πλήρες φάσμα των προϊόντων της Siemens ΑG.

Στη χρονική περίοδο κατά την οποία ήσαστε διευθύνων της θυγατρικής εταιρείας στην Ελλάδα τριπλασιάστηκε το ΕΒΙΤ της θυγατρικής εταιρείας που κατά μέσο όρο ανερχόταν σε 10%.

Ιστορικό Στην Ελλάδα η χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων λειτουργούσε στο παρελθόν κατά τέτοιον τρόπο ώστε ένα σημαντικό μέρος της αποτελούσαν οι πληρωμές από επιχειρήσεις. Από τότε ως και την εισαγωγή της ποινικοποίησης τέτοιου είδους πληρωμών ήταν σύνηθες στην Ελλάδα να δίνονται για την «καλλιέργεια του πολιτικού τοπίου» χρήματα στα πολιτικά κόμματα.

Λόγω της κακής δημοσιότητας της Siemens ΑG στην Ελλάδα, τα τέλη της δεκαετίας του ΄90, από τον τότε και εν τω μεταξύ θανόντα πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου των τμημάτων ιδιωτικού δικτύου και δημοσίου δικτύου, αποφασίστηκε ότι η Siemens έπρεπε ομοίως να εκτελεί πληρωμές για να εξασφαλίσει μια πιο δυνατή δικτύωση της εταιρείας με τους έλληνες πολιτικούς, ανάλογη με τις άλλες μεγάλες ελληνικές εταιρείες.

Για τον υπολογισμό του ύψους των «κομματικών πληρωμών» και για την εξασφάλιση μιας βάσης υπολογισμού επιλέχθηκε για υπολογιστικούς σκοπούς ως παράδειγμα μια τρέχουσα σύμβαση από ένα τρέχον project. Ως ύψος των «κομματικών πληρωμών» καθορίστηκε το 2% του τζίρου αυτής της σύμβασης (σε εναρμόνιση με την κεντρική επιλογή της εταιρείας). Οσον αφορά τη με αυτόν τον τρόπο επιλεγείσα σύμβαση, επρόκειτο για μια σύμβαση με τον ΟΤΕ.

Αυτή η σύμβαση και ειδικότερα το κόνσεπτ του 2% δεν σχετιζόταν με πληρωμές σε συνεργάτες του ΟΤΕ, όπως έγινε σε όλους σαφές. Η σύμβαση αφ΄ ενός έπρεπε να αποτελεί βάση υπολογισμού για τις πληρωμές στα κόμματα και αφ΄ ετέρου να διασφαλίζει τη μυστικότητά τους. Ο λόγος για την κρυφή ροή των πληρωμών ήταν ότι για την ελληνική θυγατρική εταιρεία θα ήταν δυσάρεστο αν αποκαλυπτόταν ότι η Siemens ΑG παρείχε χρήματα στα πολιτικά κόμματα.

Σε αυτή τη βάση πραγματοποιήθηκαν ήδη κατά το παραγεγραμμένο χρονικό διάστημα εμβάσματα με αυτό το 2% ετησίως από το Τμήμα, τελευταία από τον τελεσίδικα καταδικασθέντα Σίκατσεκ ή από συναδέλφους του, όπως ο επίσης τελεσίδικα καταδικασθείς Κeil von Jagemann, σε έναν λογαριασμό της εταιρείας Ρ. Βlue Corporation προς την ΑΒ Αmro Βank στο Μονακό, εν μέρει ύστερα από δική σας απαίτηση, εν μέρει ύστερα από υπολογισμό του Κεντρικού στο Μόναχο. Εσείς διοχετεύσατε τα προαναφερθέντα χρήματα (2%) στα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα, τη Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) και το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠαΣοΚ).

Το project C4Ι Το καλοκαίρι του 2004 έλαβαν χώρα στην Αθήνα οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Κατά τη διάρκεια των Αγώνων επεξεργάστηκε η ελληνική θυγατρική εταιρεία εκτός των άλλων έργων στην Ελλάδα το έργο C4Ι («Command, Control, Communication, Computers and Ιnteligence»). Γι΄ αυτό το έργο την άνοιξη του 2003 συνήφθη η σύμβαση μεταξύ της αμερικανικής εταιρείας Science Αpplications Ιnternational Corporation (SΑΙC) ως κύριου ανάδοχου και του ελληνικού κράτους, ύστερα από διεθνή διαγωνισμό. Το ύψος της σύμβασης ανερχόταν σε 255 εκατομμύρια ευρώ.

Η Siemens ήταν υπεργολάβος της SΑΙC, ενώ περαιτέρω υπεργολάβοι ήταν οι αμερικανικές εταιρείες ΙΒΜ και Μotorola, καθώς επίσης και άλλες ελληνικές εταιρείες. Η SΑΙC συνεργαζόταν με την Επιτροπή Διοργάνωσης για να εξασφαλίσει ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 θα υποστηρίζονταν από τη λεγόμενη C4Ι-υποδομή. Τα ανάλογα συστήματα εγκαταστάθηκαν σε όλους τους τόπους διεξαγωγής των Αγώνων.

Η Siemens ήταν υπεύθυνη για την προμήθεια και την έναρξη λειτουργίας των επιμέρους συστημάτων C4Ι, ανάμεσά τους κεντρικά και περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων, το σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας και βιντεοπαρακολούθησης των δρόμων και τόπων διοργάνωσης, το σύστημα ελέγχου εισόδου, τα δίκτυα επικοινωνίας, τον ΤΕΤRΑ-ασύρματο (ΤΕΤRΑ-Funk), το ολυμπιακό ασύρματο δίκτυο δέσμης ασφαλείας (Sieherheitsbuendelfunknetz) με 22.000 χρήστες, το αυτόματο σύστημα οχημάτων και την εγκατάσταση ενός Τηλεφωνικού Κέντρου Εισιτηρίων- ένα σύστημα πληροφοριών και επικοινωνίας, το οποίο ήταν σε θέση όλο το εικοσιτετράωρο να δέχεται τηλεφωνήματα σε διαφορετικές γλώσσες από όλο τον κόσμο. Το μερίδιο της Siemens στο έργο ανερχόταν σε 185 εκατ. ευρώ με τη δυνατότητα μεταγενέστερων επεκτάσεων.

Λόγω της καθυστερημένης απόφασης για την ανάθεση του έργου από την πλευρά της ελληνικής διοίκησης και της μεγάλης πολυπλοκότητας του έργου υπήρχε μια τεράστια χρονική και λογιστική πίεση διότι όλοι οι συμμετέχοντες, οι εργολάβοι, οι υπεργολάβοι, οι κρατικές υπηρεσίες και οι υπεργολάβοι του κρατικού τομέα, έπρεπε να είναι συγχρόνως έτοιμοι όπως και τα αναγκαία κτίρια.

Επιπλέον, επρόκειτο για το πρώτιστο έργο στην Ευρώπη για την επικεφαλής του κονσόρτσιουμ εταιρεία SΑΙC. Υπήρχαν χρονικές καθυστερήσεις και για τα κτίρια που έπρεπε να περατωθούν από την κρατική πλευρά και για την ενσωμάτωση των επιμέρους συστατικών του συστήματος. Δεν είχε επιτευχθεί η πλήρης ενσωμάτωση όλων των συστατικών. Το έργο έπρεπε να το παραλάβουν διάφορες κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες ανήκαν σε διάφορα υπουργεία, για παράδειγμα υποδιευθύνσεις του υπουργείου Αμυνας, του υπουργείου Εσωτερικών, του υπουργείου Συγκοινωνιών και του υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και μη κρατικές οργανώσεις, όπως για παράδειγμα η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Ανάλογα περίπλοκα έργα σε σχέση με ή γύρω από τους Ολυμπιακούς Αγώνες υπήρχαν επίσης στον τομέα της ενέργειας, των μεταφορών και των κατασκευών. Σχεδόν όλα είχαν τα ίδια προβλήματα ολοκλήρωσης. Σε πολλά επίσης επετεύχθη μόνο μια προσωρινή παραλαβή ή μερική παραλαβή. Για να εξασφαλισθεί η επιτυχής εκτέλεση του έργου έπρεπε εξάλλου να παραληφθούν έγκαιρα.

Συλλάβατε πλέον το σχέδιο να επιταχύνετε τις παραλαβές των επιμέρους τμημάτων του έργου C4Ι με το να επηρεάσετε τους αρμόδιους για την παραλαβή υπαλλήλους, οι οποίοι δεν σας ήταν μεν κατ΄ όνομα γνωστοί αλλά ξέρατε ότι, σύμφωνα με την επικρατούσα στην Ελλάδα δικτύωση των πολιτικών κομμάτων, ανήκαν σε ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα της Ελλάδας.

Αυτοί οι υπάλληλοι έπρεπε, σύμφωνα με τον στόχο σας, να ασκήσουν την κρίση τους για την απόφαση παραλαβής κατά τέτοιον τρόπο ώστε σε περιπτώσεις αμφιβολίας, ενδεχομένως και αντίθετα προς το καθήκον τους, να αποφασίσουν υπέρ της εταιρείας Siemens.

Επειδή οι διαδρομές των αποφάσεων για εσάς, ως ιστάμενο εκτός, δεν ήσαν σαφείς, ήσαν όμως οικείες στον μηχανισμό των ελληνικών κομμάτων, χρειαζόσασταν την υποστήριξη των μελών των κομμάτων ώστε να μπορέσετε να καταλήξετε μαζί τους στην τακτική που θα ακολουθήσετε. Συμφωνήσατε λοιπόν στις διάφορες συζητήσεις, το αργότερο κατά τα τέλη του 2003, με τους ταμίες των μεγάλων κομμάτων στην Ελλάδα, τον Κώστα Γείτονα του ΠαΣοΚ, τέως Αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου, ο οποίος μέσω του κόμματος, όπως και πριν, είχε επιρροή επί των υφισταμένων υπηρεσιών, και με τον Γιάννη Βαρθολομαίο της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα παρείχατε στα εκπροσωπούμενα κόμματα χρήματα ύψους συνολικά τουλάχιστον διψήφιου αριθμού εκατομμυρίων ευρώ.

Τα χρήματα θα έπρεπε να φθάσουν ισότιμα στα ταμεία των κομμάτων Νέας Δημοκρατίας και ΠαΣοΚ και από εκεί ενδεχομένως να μοιρασθούν περαιτέρω. Για τον σκοπό αυτόν οι δύο ταμίες, όπως από κοινού είχατε συμφωνήσει, θα ασκούσαν ο καθένας επί των δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι ανήκαν στο δικό τους κόμμα την απαιτούμενη επιρροή, ώστε να παρακινήσουν τους υπαλλήλους αυτούς, να χρησιμοποιούν την κρίση τους περί της απόφασης παραλαβής κατά τέτοιον τρόπο ώστε σε περιπτώσεις αμφιβολίας να αποφασίζουν υπέρ της εταιρείας Siemens, ενδεχομένως και ενάντια στο καθήκον τους.

Σύμφωνα με τον από κοινού με τον κ. Γείτονα και τον Βαρθολομαίο τεθέντα σκοπό σας, αυτό επετεύχθη στο χρονικό διάστημα που ακολούθησε και ο κ. Γείτονας και ο Βαρθολομαίος άσκησαν σύμφωνα με την συμφωνηθείσα τακτική επί των αποφασιζόντων δημοσίων υπαλλήλων την αναλογούσα στο κάθε κόμμα ▅ Την 05.08.2004 ένα ποσόν 250.000 ευρώ- από την Τamarind, ▅ την 06.08.2004 ένα ποσόν επιρροή. Οι αποφασίζοντες δημόσιοι υπάλληλοι το πήραν τουλάχιστον απόφαση ότι ως αντάλλαγμα για την ευμενή και ενδεχομένως αντίθετη στο καθήκον τους ενέργεια κάθε φορά θα εφοδίαζαν οικονομικά το κόμμα του οποίου ήσαν μέλη.

Τον Φεβρουάριο του 2004 έλαβε χώρα στην Αθήνα μια συνέντευξη Τύπου. Στη συνέντευξη αυτή το έργο C4Ι αποτελούσε σημαντικό θέμα λόγω των υψηλών χρηματικών ποσών (άρα και των εκκρεμουσών απαιτήσεων). Ερωτηθήκατε από τον άλλοτε διωκόμενο Κutschenreuter, εκείνη την περίοδο Οικονομικό Διευθυντή (CFΟ) του ΙCΝ, τι θα μπορούσε να κάνει κανείς ώστε να εξασφαλίσει την έγκαιρη λήξη του έργου και την παραλαβή του. Του ανακοινώσατε ότι το υφιστάμενο κόνσεπτ του 2%, δηλαδή η παροχή πληρωμών σε κόμματα ώστε αυτά να διατάσσουν τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες κατά την παραλαβή των έργων να ασκούν την κρίση τους υπέρ της Siemens, είναι επαρκής για την επιτάχυνση της διαδικασίας. Αυτό εγκρίθηκε από τον Κutschenreuter.

Για την εκτέλεση των πληρωμών στα δύο κόμματα χρησιμοποιήσατε την εταιρεία FΑΙRWΑΥS LΤD του κ. Λέτσα, του οποίου η οικογένεια είχε στενές σχέσεις με τη Siemens. Ο τελεσιδίκως καταδικασθείς Σίκατσεκ έστειλε από τα στη διάθεσή του υφιστάμενα «μαύρα ταμεία» τα ακόλουθα εμβάσματα στον ελβετικό λογαριασμό της FΑΙRWΑΥS LΤD:

250.000 ευρώ- από την Εlectronic Τechnology, ▅ την 02.09.2004 ένα ποσόν 250.000 ευρώ- από τη Weavind, ▅ την 02.09.2004 ένα ποσόν 250.000 ευρώ- από την Εlectronic Τechnology, ▅ την 07.09.2004 ένα ποσόν 250.000 ευρώ- από την Εlectronic Τechnology, ▅ την 16.09.2004 ένα ποσόν 250.000 ευρώ- από τη Weavind, ▅ και την 07.10.2004 ένα ποσόν 250.000 ευρώ- από τη Weavind. Από τα χρήματα αυτά τουλάχιστον 200.000 ευρώ προωθήθηκαν σε σας, σε κάποιο μη εξακριβωμένο χρονικό σημείο μετά τα εμβάσματα αυτά.

Σύμφωνα με τη συμφωνηθείσα με τους ταμίες των δύο μεγάλων ελληνικών κομμάτων τακτική παραδώσατε σε χρονικό σημείο μη επαρκώς εξακριβωμένο μέχρι το έτος 2005/2006 τα χρήματα στον Βαρθολομαίο, τον επικεφαλής οικονομικού της Νέας Δημοκρατίας και τον κ. Κώστα Γείτονα του ΠαΣοΚ.

Ως σήμερα δεν έχει γίνει οριστική παραλαβή του έργου C4Ι. Συνεπώς κατηγορείστε ότι με δύο ενέργειές σας επιχειρήσατε να επηρεάσετε δημόσιους λειτουργούς άλλου κράτουςμέλους της ΕΕ ώστε μελλοντικά αυτοί να ενεργήσουν ευνοϊκά για εσάς μέσω τρίτων προσώπων τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν.

Καταδικάζεστε για δύο περιπτώσεις δωροδοκίας δημόσιων λειτουργών άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης κατά συναυτουργία σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 εδ. 1 αρ.

2α Νόμος για το Πρωτόκολλο της 27ης Σεπτεμβρίου 1996 για τη σύμβαση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ (ΕuΒestG) σε συνδυασμό με τις παρ. 334 παρ. 1 εδ. 1, παρ. 3 Αρ. 2, παρ. 53, παρ. 25 παρ. 2 του Ποινικού Κώδικα.

Κατόπιν αιτήσεως της Εισαγγελίας σάς επιβάλλεται μια συνολική στερητική της ελευθερίας ποινή ενός έτους.

Οι επί μέρους ποινές ανέρχονται η καθεμία σε εννέα μήνες. Η εκτέλεση της στερητικής της ελευθερίας ποινής αναστέλλεται. Θα συσχετισθεί η συνημμένη απόφαση αναστολής.

Αντί της μη εισπράξιμης χρηματικής ποινής επιβάλλεται ποινή στερητική της ελευθερίας. Το ημερήσιο κόστος αντιστοιχεί σε μία ημέρα ποινής στερητικής της ελευθερίας. Εσείς αναλαμβάνετε τα έξοδα της διαδικασίας και των απαραίτητων δαπανών.

Αυτή η διαταγή ποινής θα γίνει τελεσίδικη και εκτελεστή εάν εσείς δεν ασκήσετε ανακοπή, εντός δύο εβδομάδων από την επίδοση στο Ειρηνοδικείο Μονάχου εγγράφως ή στο πρωτόκολλο της γραμματείας.

Η έγγραφη δήλωση πρέπει να γίνει στη γερμανική γλώσσα.

Υπόμνηση υποβολής ενδίκων μέσων 

Η λίστα με τα εμβάσματα στον ελβετικό λογαριασμό της FΑΙRWΑΥS LΤD μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου 2004

Κατά της συνημμένης διαταγής επιβολής ποινής μπορείτε να ασκήσετε ανακοπή εντός δύο εβδομάδων από την επίδοση. Η ανακοπή μπορεί να περιοριστεί σε μεμονωμένα θέματα προσφυγής. Στην περίπτωση της εμπρόθεσμης ανακοπής λαμβάνει χώρα η κύρια δίκη, εάν η Εισαγγελία δεν παύσει την ποινική δίωξη ή εσείς αποσύρετε την ανακοπή.

Κατά της απόφασης για τα δικαστικά έξοδα και τις απαραίτητες δαπάνες μπορείτε, όταν η αξία του αντικειμένου της προσφυγής ξεπερνά τα 200 ευρώ, να καταθέσετε στο Ειρηνοδικείο Μονάχου εντός μιας εβδομάδας από την επίδοση του εντάλματος επιβολής ποινής, άμεση προσφυγή. Η ανακοπή και η προσφυγή μπορούν να υποβληθούν εγγράφως ή στο πρωτόκολλο της γραμματείας του Ειρηνοδικείου. Η έγγραφη δήλωση πρέπει να γίνει στη γερμανική γλώσσα. Για τις γραπτές δηλώσεις δεν αρκεί για την τήρηση της προθεσμίας η εμπρόθεσμη παράδοση στο Ταχυδρομείο. Πολύ περισσότερο, η προθεσμία τηρείται μόνο όταν η δήλωση εισαχθεί πριν από τη λήξη της προθεσμίας στο Δικαστήριο.

Σημαντική παρατήρηση Μετά την τελεσιδικία της διαταγής επιβολής ποινής θα λάβετε μια αίτηση πληρωμής για τα δικαστικά έξοδα με ένα προσυμπληρωμένο έντυπο εμβάσματος/ έντυπο αποδεικτικού πληρωμής, εάν δεν έχετε ήδη καταβάλει έξοδα εξασφάλισης (in Ηoehe Κosten Stcherheit).

Παρακαλώ πληρώστε μετά τη λήψη του αιτήματος πληρωμής και χρησιμοποιήστε απαραιτήτως το προσυμπληρωμένο έντυπο εμβάσματος/ έντυπο αποδεικτικού πληρωμής.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  13/08/2009 06:48
.
.

ΣΧΕΤΙΚΑ:

KATΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΦΑΝΤΗ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ -ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΝΔ  λόγω δωροδοκίας από Siemens σύμφωνα με (την παρούσα) απόφαση γερμανικού δικαστηρίου, η οποία κατεδίκασε τον Χριστοφοράκο 

Πριν τις εκλογές του 2009, ζητήθηκαν από 700 πολίτες ασφαλιστικά μέτρα κατά της Siemens για παράνομες χρηματοδοτήσεις κομμάτων και πολιτικών

Φάκελος “διοργάνωση ολυμπιακών αγώνων 2004″ ή η μητέρα όλων των σκανδάλων …

Aβάσιμη η αγωγή Τσουκάτου εναντίον Καμμένου – Επιστροφή της χρηματοδότησης του ΠΑΣΟΚ

Advertisements

7 comments on “Siemens – Αμετάκλητη απόφαση γερμανικού δικαστηρίου για δωροδοκία ΠΑΣΟΚ και ΝΔ

 1. Στις καλένδες η αποζημίωση της Siemens

  Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014

  Ήρθαν, πήραν όλες τις δουλειές στην Ελλάδα με διαδικασίες εξπρές, μοίρασαν «ζεστό» και μαύρο πολιτικό χρήμα, τα «βρήκαν» με το ελληνικό πολιτικό status quo και τη γλίτωσαν με το ευτελές ποσό των 90 εκατομμυρίων ευρώ…
  Και όχι μόνο αυτό, αλλά παρά το γεγονός (;) ότι υποσχέθηκαν να δώσουν τα χρήματα αυτά στη χώρα μας υπό μορφή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, χρηματοδοτήσεις κρατικών φορέων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και 100 μεταπτυχιακές υποτροφίες σε γερμανικά πανεπιστήμια.

  Η αλήθεια όμως είναι πως τίποτα από όλα αυτά δεν έχει γίνει. Δεν έχει εκταμιευτεί ούτε ένα ευρώ!

  Όπως μάλιστα αναφέρεται και σε σχετικό ρεπορτάζ της Real, αν και από τα λεφτά αυτά έπρεπε για παράδειγμα τα 36 εκατομμύρια να πάνε για την καταπολέμηση της διαφθοράς, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Το καταπληκτικό της ιστορίας είναι πως για την διαχείριση αυτών των χρημάτων είχε συσταθεί ειδική τετραμελής επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών!

  Εδώ και δυόμιση χρόνια το έργο της επιτροπής είναι μηδενικό, αφού όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της εφημερίδας, η επιτροπή δεν μπορεί να καταλήξει στο πώς θα διατεθούν αυτά τα χρήματα.

  Το περίεργο της ιστορίας είναι ότι μετά την παρέλευση 5ετίας, αν δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, τότε τα λεφτά χάνονται! Σταματάει δηλαδή η υποχρέωση της Siemens να καταβάλει αυτά τα χρήματα!

  Ο χρόνος πιέζει διότι προκειμένου να πάρει τα χρήματα ο εθνικός συντονιστής για την καταπολέμηση της διαφθοράς, θα πρέπει τα χρήματα να περάσουν από προγράμματα τα οποία θα διαχειριστεί κάποιος διεθνής φορέας όπως ο ΟΗΕ, ή η παγκόσμια τράπεζα ή το Συμβούλιο της Ευρώπης.

  Αν αυτοί οι οργανισμοί δε δώσουν τα χρήματα με απευθείας ανάθεση, αλλά επιλέξουν το δρόμο του διεθνούς διαγωνισμού (που είναι και το πιο πιθανό), είναι σχεδόν βέβαιον ότι τα λεφτά θα χαθούν, αφού για να γίνουν όλα τα παραπάνω θα περάσουν τα 5 χρόνια!

  Λέτε όλα αυτά να είναι τυχαία; Τόσες πολλές συμπτώσεις μαζεμένες μαζί; Αυτό πραγματικά είναι για ρεκόρ γκίνες!

  Να τη γλιτώσει η γερμανική εταιρεία χωρίς να δώσει ούτε μισό ευρώ. Αυτό θα είναι άλλη μια επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία θα πρέπει να προσμετρηθεί στα θετικά της…

  http://www.newsbomb.gr/politikh/story/494967/stis-kalendes-i-apozimiosi-tis-siemens

 2. Η Αθήνα αρνήθηκε δικαστική συνδρομή από το Μόναχο

  «Η Εισαγγελία του Μονάχου διενεργεί προκαταρκτική έρευνα σε σχέση με πιθανή δωροδοκία στην υπόθεση προμήθειας των 170 Leopard 2 στην Ελλάδα το 2000» γράφει ο αρθρογράφος της Spiegel. «Αφορμή η ομολογία του πρώην ανώτατου στελέχους στο ελληνικό υπουργείο Άμυνας, Αντώνιου Κάντα, ότι έδωσε 600.000 ευρώ στον έλληνα επιχειρηματία Θωμά Λιακουνάκο, ο οποίος από τη δεκαετία του 80 συνεργάζεται στενά με την εξοπλιστική εταιρεία Krauss – Maffei Wegmann (KMW)». Και σε άλλο σημείο του άρθρου αναφέρεται ότι «οι ανακριτές από το Μόναχο εδώ και χρόνια βρίσκονται πίσω από τα ίχνη της εταιρείας για τις δωσοληψίες με την Ελλάδα. Μάλιστα στις 8 Νοεμβρίου του 2004 ο τότε επικεφαλής της εισαγγελίας ΄Αουγκουστ Στερν απέστειλε στην Ελλάδα αίτημα δικαστικής συνδρομής, υπ. αριθμόν 562 AR 67291/04. Μεταξύ άλλων με το ερώτημα εάν υπάρχουν στοιχεία για τυχόν πληρωμές από την εταιρεία Krauss – Maffei Wegmann. Η Αθήνα τότε αρνήθηκε να δεχθεί τη δικαστική συνδρομή».

  http://www.dw.de/η-αθήνα-αρνήθηκε-δικαστική-συνδρομή-από-το-μόναχο/a-17342491

 3. Ερώτηση Καπερνάρου για τις μίζες της Siemens
  Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013, 23:29

  Με ερώτηση του προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων , ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Βασίλης Καπερνάρος, ζητά να γίνει γνωστό στον Ελληνικό λαό αν η κυβέρνηση έχει ασχοληθεί με την απόφαση του δικαστηρίου του Μονάχου σύμφωνα με την οποία συγκεκριμένα πρόσωπα έπαιρναν μίζες από την Siemens για λογαριασμό τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και της ΝΔ.

  Όπως ο ίδιος δηλώνει: « Την ώρα που όλοι οι Έλληνες απειλούνται με νέα μνημόνια και νέα μέτρα, θεωρώ απαράδεκτο να μην έχουμε μάθει την τύχη αυτής της απόφασης που δείχνει το μέγεθος της σήψης των δύο κομμάτων που κατέστρεψαν τη χώρα».

  Επιμέλεια:Xρήστος Μαζάνης

  Παρατίθεται η ερώτησή του προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης:

  ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

  Προς κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

  ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τις ποινικές ευθύνες προσώπων, μέσω των οποίων δωροδοκήθηκαν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, από την SIEMENS, κατόπιν της ομολογίας Χριστοφοράκου.»

  Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Cs402Js 3943/09 απόφαση του Ειρηνοδικείου Μονάχου, Τμήμα ΙΙ – Φορολογικών και Οικονομικών Υποθέσεων, ο Μιχαήλ Χριστοφοράκος, Γενικός Διευθυντής της SIEMENS A.E. στην Ελλάδα, κρίθηκε ένοχος για δύο κατά συρροή περιπτώσεις δωροδοκίας δημοσίων λειτουργών ενός άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά συναυτουργία.

  Η ανωτέρω απόφαση δέχθηκε, συγκεκριμένα, ότι σκοπός του Χριστοφοράκου, στην Ελλάδα, ήταν να προωθήσει τις πωλήσεις της γερμανικής εταιρείας SIEMENS A.E., δωροδοκώντας τα δύο δεσπόζοντα ελληνικά πολιτικά κόμματα, δηλαδή, την Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Για το ύψος των «δωρεών» έπρεπε να υπάρξει βάση υπολογισμού και για τον λόγο αυτόν, επιλέχθηκε, ως γνώμονας η τρέχουσα σύμβαση κάποιου, εν εξελίξει, έργου. Έτσι, λοιπόν, το ύψος των «δωρεών» σε αυτά τα δύο κόμματα, προσδιορίσθηκε να είναι το 2% του τζίρου κάποιας σύμβασης της SIEMENS A.E. με τον ελληνικό ΟΤΕ. Στη συνέχεια, πραγματοποιούνταν συνεχώς τέτοιου είδους συμβάσεις, με αποκορύφωμα τις συμβάσεις για τα έργα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, από τις οποίες το κέρδος που αποκόμισε η SIEMENS ανήλθε στα 183 εκατομμύρια ευρώ, με δυνατότητα επεκτάσεων.

  Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είχαν διορίσει, ως ταμίες των «δωρεών», έμπιστα πρόσωπα, τα οποία προέρχονταν από τον κομματικό πυρήνα. Τα πρόσωπα αυτά ήταν για την Νέα Δημοκρατία ο εκλιπών Βαρθολομαίος και για το ΠΑΣΟΚ ο Κωνσταντίνος Γείτονας. Τα δύο αυτά πρόσωπα, εκτός από το καθήκον τους, να εκταμιεύουν τις «δωρεές», είχαν και την υποχρέωση να ασκούν πιέσεις, όπου έδει, ώστε σε όλες τις περιπτώσεις, να λαμβάνονται αποφάσεις συνεργασίας του Ελληνικού Κράτους με την SIEMENS.

  Επειδή πρέπει να απονεμηθεί δικαιοσύνη

  Επειδή ο Ελληνικός Λαός δεν θα ανεχθεί άλλα μέτρα, εξαιτίας των δύο δωροδοκηθέντων κυβερνησάντων κομμάτων

  Ερωτάσθε:

  1) Έχετε λάβει γνώση, ως οφείλατε άλλωστε, της ανωτέρω απόφασης του Ειρηνοδικείου του Μονάχου; Αν ναι, για ποιόν λόγο δεν έχει επιληφθεί του θέματος η Ελληνική Δικαιοσύνη, προκειμένου να τιμωρηθούν όσοι – μετά των συνεργών τους – κριθούν ένοχοι;

  2) Έχει διεξαχθεί έρευνα, με σκοπό να διαπιστωθεί με πόσα, ακριβώς, χρήματα δωροδοκήθηκαν τα δύο αυτά ελληνικά κόμματα, από το σχέδιο του 2%; Αν όχι, που οφείλεται αυτή η ασύγγνωστη αδράνεια;

  Αθήνα, 14/10/2013
  Ο Ερωτών Βουλευτής

  Βασίλειος Καπερνάρος
  Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013, 23:48

  http://www.zougla.gr/politiki/article/erotisi-kapernarou-gia-tis-mizes-tis-siemens

 4. Κομισιόν: Η Siemens παρά την καταδίκη της συνέχιζε να παίρνει έργα από κοινοτικούς πόρους

  Χρήστος Δεμέτης
  Οκτώβριος 02 2015 12:02

  Η Siemens συνέχιζε να παίρνει έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους, ακόμα και απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως αναφέρει η ίδια η Κομισιόν. Και όλα αυτά, παρά την καταδίκη της το 2008.
  Από τη βάση δεδομένων προκύπτει ότι η Siemens έχει πάρει περίπου 1.400 έργα, χρηματοδοτούμενα απευθείας από την Κομισιόν, αξίας 776.1 εκατ. ευρώ, την περίοδο από το 2009 έως το 2014.
  Η Αντιπρόεδρος της Κομισιόν και υπεύθυνη για τον κοινοτικό προϋπολογισμό, Kristalina Georgieva, απάντησε σε ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, σχετικά με την υπόθεση που αφορά την εταιρεία η οποία ευθύνεται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο διαφθοράς και δωροδοκιών στον κόσμο.
  Πιο συγκεκριμένα, και όπως αναφέρει το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης Παπαδημούλης στην ερώτησή του ζητούσε ενημέρωση σχετικά με την πορεία τυχών ερευνών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπομέλησης της Απάτης (OLAF), αναφορικά με το σκάνδαλο της Siemens και ρωτούσε:
  “Σε ποια έργα, που χρηματοδοτήθηκαν από πόρους της ΕΕ, συμμετείχε η Siemens”, εάν έχουν “εξεταστεί ενδελεχώς από την OLAF τα εν λόγω έργα και, εάν όχι, γιατί”, καθώς επίσης, εάν “σκοπεύει, επιτέλους, επτά χρόνια μετά τα πρόστιμα μαμούθ που επιβλήθηκαν στη Siemens, να ασχοληθεί με τη διερεύνηση του μεγαλύτερου επιχειρηματικού σκανδάλου στον κόσμο”.
  Στην απάντησή της η αρμόδια Επίτροπος Προϋπολογισμού, Kristalina Georgieva, παραπέμπει στη βάση δεδομένων του Συστήματος Δημοσιονομικής Διαφάνειας της Κομισιόν, στην οποία εμφανίζονται “πληροφορίες σχετικά με τους αναγνωρισμένους δικαιούχους χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, οι οποίοι χρηματοδοτήθηκαν απευθείας από την Επιτροπή – από το 2007 και μετά”, καθώς επίσης, τα έργα που χρηματοδότησε απευθείας η Κομισιόν και είχαν ως δικαιούχο την εταιρεία Siemens. Από τη βάση δεδομένων προκύπτει ότι η Siemens έχει πάρει περίπου 1.400 έργα, χρηματοδοτούμενα απευθείας από την Κομισιόν, αξίας 776.1 εκατ. ευρώ, την περίοδο από το 2009 έως το 2014.
  Όσον αφορά τα έργα, την εκτέλεση των οποίων διαχειρίζονται τα κράτη-μέλη, η Επίτροπος παραπέμπει στις αρμόδιες εθνικές αρχές, σημειώνοντας ότι “τα κεφάλαια των οποίων τα κράτη μέλη μοιράζονται, από κοινού με την Επιτροπή, τη διαχείριση, 1ή, ακόμη, όσον αφορά την έμμεση διαχείριση,2 οι συνεργαζόμενοι εταίροι (ιδίως τα κράτη μέλη) είναι αυτοί που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους των ενωσιακών κονδυλίων”.
  Στη συνέχεια η κ. Georgieva, απαντώντας για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), υπογραμμίζει ότι:
  “Οι αρμόδιες εθνικές αρχές έχουν ήδη επιβάλει πρόστιμα στη Siemens και από την άποψη αυτή οι εν λόγω υποθέσεις έχουν διερευνηθεί πλήρως.
  Η OLAF δεν προβαίνει σε συστημικούς ελέγχους, εξετάζει τις υπόνοιες απάτης βάσει των καταγγελιών των οποίων γίνεται αποδέκτης. Εννοείται λοιπόν από τα ως άνω ότι η OLAF θα αρχίσει τη διερεύνηση του συγκεκριμένου θέματος μόνον εφόσον έλθουν στο φως νέα στοιχεία” και τονίζει ότι “στην περίπτωση αυτή, “η OLAF δύναται να αποφασίσει την έναρξη έρευνας υπό την προϋπόθεση ότι αυτή εμπίπτει στην αρμοδιότητά της (δηλαδή συνδέεται με την εντολή της OLAF για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, εφόσον, λόγου χάριν, εμπλέκονται κονδύλια της ΕΕ κ.ο.κ.), ότι οι ενδείξεις απάτης, διαφθοράς ή κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας που πλήττει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ αρκούν, προκειμένου να κινηθεί σχετική έρευνα (κανονισμός 883/20132). Πρέπει επίσης να εξετάζεται το κατά πόσον τα εν λόγω στοιχεία συνεπάγονται ότι η εκάστοτε υπόθεση εντάσσεται στις προτεραιότητες της πολιτικής της OLAF”.
  Με αφορμή την απάντηση της Κομισιόν, ο Δημήτρης Παπαδημούλης έκανε το ακόλουθο σχόλιο:

  Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

  http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/komision-h-siemens-para-thn-katadikh-ths-synexize-na-pairnei-erga-apo-koinotikous-poroys.3696135.html

 5. ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ

  08/05/2009: 6 Δικηγόρoι κατά του διαχειριστή των μαύρων ταμείων της Siemens Ρ. Σίκατσεκ για κατ’ εξακολούθηση συμμετοχή σε κακουργηματική ενεργητική δωροδοκία  (Με αίτημα την άσκηση ποινικής δίωξης, την έκδοση σε βάρος του Ευρωπαϊκόυ Ένταλματος Σύλληψης από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, ώστε να συλληφθεί και προσαχθεί ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης για να λογοδοτήσει για τα εγκλήματα που ομολόγησε ότι διέπραξε σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου. )
  https://justiceforgreece.wordpress.com/αναφορές/μηνυτήρια-αναφορά-για-κατ-εξακολούθη/

  Σήφης Βαλυράκης για Siemens και πολιτικό σύστημα – ΒΙΝΤΕΟ
  https://justiceforgreece.wordpress.com/2015/05/28/σήφης-βαλυράκης-για-siemens-και-πολιτικό-σύσ/

  Για τα πρακτικά: Θ.Πάγκαλος για Τσουκάτο και χρήματα από τα μαύρα ταμεία της SIEMENS
  https://justiceforgreece.wordpress.com/2014/12/04/για-τα-πρακτικά-θ-πάγκαλος-για-τσουκάτ/

  Crimes against humanity: Two complaints against Siemens from Romania and Argentina
  https://justiceforgreece.wordpress.com/2013/11/09/crimes-against-humanity-two-complaints-against-siemens-from-romania-and-argentina/

  Υπόθεση Siemens:Μετά από 6 χρόνια θυμήθηκε η Δικαιοσύνη τον Κάντα!
  https://justiceforgreece.wordpress.com/2013/09/23/μετά-από-6-χρόνια-θυμήθηκε-η-δικαιοσύνη/

  Μηνυτήρια αναφορά Νικολόπουλου για χρηματισμό Υπουργών του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ
  https://justiceforgreece.wordpress.com/μηνύσεις-2/μηνυτήρια-αναφορά-νικολόπουλου-για-χ/

  Κρίθηκε προφυλακιστέος ο πρώην αναπληρωτής γενικός διευθυντής εξοπλισμών με τα 13,7 εκατ. δολάρια
  https://justiceforgreece.wordpress.com/2013/12/19/κρίθηκε-προφυλακιστέος-ο-πρώην-αναπλ/

  SOS για την υπόθεση της Siemens – Ιούλιος 05 2016
  “Καμπανάκι” για το μέλλον μίας από τις σημαντικότερες δίκες της ελληνικής ιστορίας, αυτής για τα “μαύρα ταμεία” της Siemens, χτύπησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, Χαράλαμπος Τζώνης, υπογραμμίζοντας ότι ήδη τα αδικήματα έχουν ξεκινήσει να παραγράφονται.
  http://news247.gr/eidiseis/koinonia/eglima/sos-gia-thn-ypothesh-ths-siemens.4155011.html

 6. Pingback: Resist Genocide—-ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ- ( Νοέμβριος 28, 2014) | Ο Άτακτος

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.