ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 86Σ

Προς: Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κα Ζωή Κωνσταντοπούλου (αρ.πρ.97/11.2.2015)
Κοινοποίηση: Πρόεδρο Αρείου Πάγου (αρ.πρ.375/6.2.2015) (e-mail) 6 Φεβρουαρίου 2015

ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΜΕΣΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 86Σ

Κυρία Πρόεδρε της Βουλής,

Σύμφωνα με τον κατακτημένο νομικό πολιτισμό και όχι σύμφωνα με την προπαρασκευαστική πράξη ανενόχλητης τελέσεως μελλοντικών εγκλημάτων που συνιστά το άρθρο 86 του Συντάγματος (χαρακτηριστικό και όχι μοναδικό ΑΤΙΜΩΡΗΤΟ σχετικό ποινικό αδίκημα: δωροδοκία των κομμάτων Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ από SIEMENS σύμφωνα και με την αμετάκλητη απόφαση Cs 402 Js 3943/09 του Ειρηνοδικείου του Μονάχου).

Σύμφωνα με τις τρεις υπενθυμιστικές του Ισχύοντος Δικαίου συνημμένες επιστημονικές μελέτες(*) και όχι σύμφωνα με τις μέχρι τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 ιδιοτελώς προσφερόμενες κακές ερμηνείες και πρακτικές που υποστηρίζουν την αντισυνταγματικότητα μεν, αλλά ταυτόχρονα επιβάλλουν την κατά κράτος κυριαρχία του άρθρου 86Σ έναντι ολοκλήρου «του υπόλοιπου» Συντάγματος :

Η Βουλή των Ελλήνων οφείλει κατά αντικειμενική ερμηνεία του άρθρου 86 παρ. 1 του Συντάγματος, να επιστρέψει ΑΜΕΛΛΗΤΙ στον Άρειο Πάγο προς εξέταση κατά πλήρη και αποκλειστική αρμοδιότητα αυτού (και ο Άρειος Πάγος να συνομολογήσει επ΄αυτής της υποχρέωσής του), όλες τις κατ΄άρθρο 86Σ δικογραφίες που αφορούν την εσχάτη μνημονιακή προδοσία καθώς και όλες τις δικογραφίες που σχετίζονται με αυτές της εσχάτης προδοσίας (μηνύσεις κατά της τρόϊκας, λίστα Λαγκάρντ, Υπόθεση Ρουμελιώτη, κλπ). Ο συσχετισμός αφορά και όπου τυχόν οι δανειστές «έχουν στο χέρι» κυβερνήσαντες βάσει στοιχείων.

Αυτή η πράξη, θα σηματοδοτήσει την αποφασιστικότητα της νέας Βουλής που προέκυψε από τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 για την ανεξάρτητη και ακριβοδίκαιη λειτουργία της πολύπαθους Ελληνικής Δικαιοσύνης (όπου επικρατούν αποδεδειγμένες και πλειστάκις καταγγελμένες ιδεολογικού ή άλλου ποινικού χαρακτήρα ασυμβατότητες, οι οποίες σας έχουν διαβιβασθεί με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία).

Αυτή η πράξη, θα σηματοδοτήσει τη θέληση (ή όχι) αυτής της Βουλής, να εναρμονισθεί με όλους τους δικαιϊκούς και δικονομικούς κανόνες με την Έκθεση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ΟΗΕ (United Nations A/HRC/25/50/Add.1 General Assembly 27 March 2014), η οποία διαπιστώνει καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην μνημονιακή Ελλάδα και απαιτεί: Διεξαγωγή ενός ανεξάρτητου, διαφανή και συμμετοχικού λογιστικού ελέγχου του χρέους της, προκειμένου να προσδιορίσει την προέλευσή του, να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για το χρέος.-

(*)1.Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ του Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κου Ανδρέα Δημητρόπουλου, 17 Ιουλίου 2014, σε συνδυασμό με 2.ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 16 Ιουλίου 2014 του ιδίου, δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του, http://andreasdimitropoulos.blogspot.gr/ .
3.Επιστημονική μελέτη του Δικηγόρου κου Δημητρίου Κουκιώτη: Ποινική ευθύνη των Υπουργών και άρθρο 86: μια «αντισυνταγματική διάταξη του Συντάγματος». Δημοσιευμένη στην ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, Τεύχος 8-9/2010.Ακολουθεί σύνοψη των ως ανω συνημμένων.

Ο έχων γενικό έννομο συμφέρον αλλά και ειδικό ως καταγγέλλων στις εις χείρας σας: α)δικογραφία IA 2012/19806 επισυναφθείσα στην. β)δικογραφία της αρχικής καταγγελίας μου εσχάτης προδοσίας 24/3/2011,

.
Γρυμπογιάννης Γεώργιος
Παλαμά 15, ΤΚ 14576, Διόνυσος Τηλ. 2108150347, 6932414124 συνημμένα τα σχετικά (*)

Σύνοψη των συνημμένων επιστημονικών μελετών:

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ
του Καθηγητή Πανεπιστημίου κου Ανδρέα Δημητρόπουλου, Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014 (απόσπασμα από το άρθρο του στην ιστοσελίδα http://andreasdimitropoulos.blogspot.gr/ )
«Τα επ ευκαιρία της άσκησης των καθηκόντων ποινικά αδικήματα των υπουργών παρουσιάζουν πράγματι μεγάλο ενδιαφέρον από την άποψη της εφαρμογής του άρθρ. 86 παρ. 1. Η όλη μέχρι σήμερα κακή εφαρμογή της συνταγματικής επιταγής οφείλεται στο ότι σε πολλές περιπτώσεις «επ’ ευκαιρία» αδικήματα εκλαμβάνονται ως ποινικά αδικήματα «κατά την άσκηση» με αποτέλεσμα την διεύρυνση του ευνοϊκού ρυθμιστικού περιεχομένου των σχετικών διατάξεων πολύ πέραν του αντικειμενικού περιεχομένου τους. Αποδίδονται έτσι σε δήθεν ευνοϊκή μεταχείριση του συντακτικού νομοθέτη οι πλέον αντιπαθείς περιπτώσεις υπουργικής ευθύνης, κατά τις οποίες ο δράστης υπουργός εκμεταλλεύεται προς ίδιο ή άλλο ιδιωτικό όφελος την εξουσία, που του έχει εμπιστευθεί η πολιτεία. Η αντικειμενική ερμηνεία του άρθρου 86 παρ. 1 αποκλείει από την ευνοϊκή μεταχείριση τις πλέον προκλητικές περιπτώσεις υπουργικής ευθύνης των «επ ευκαιρία» ποινικών αδικημάτων των υπουργών. Δεν είναι άλλωστε από λογική και από κάθε άλλη άποψη παραδεκτό το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η αντίθετη ερμηνεία, κατά το οποίο ο συντακτικός νομοθέτης αμείβει με ευνοϊκή ποινική μεταχείριση τον επίορκο υπουργό, που ενεργεί εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Οι επ ευκαιρία της άσκησης των υπουργικών καθηκόντων πράξεις κείνται εκτός του ευνοϊκού ρυθμιστικού περιεχομένου του άρθρου 86 παρ. 1. Δεν οφείλεται επομένως στον συντακτικό νομοθέτη η απαλλαγή των επίορκων υπουργών, αλλά στη κακή ερμηνεία των συνταγματικών διατάξεων.»

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 16 Ιουλίου 2014 του ιδίου. Απόσπασμα: «Με το σύνολο των δανειακών συμβάσεων και μνημονίων, που έχουν υπογραφεί κατά τα τελευταία έτη, για πρώτη φορά στην ιστορία της Χώρας, η παροχή χρηματικού δανείου προς την Ελλάδα συνδέεται με μακροχρόνιο και εκτεταμένο προκαθορισμό της κρατικής πολιτικής και την εφαρμογή σε μεγάλη έκταση και επί μακρό χρόνο συγκεκριμένης έξωθεν υπαγορευόμενης πολιτικής σε όλους σχεδόν του τομείς, υπό την διαρκή απειλή της μη καταβολής της εκάστοτε δανειακής δόσης. Ο εξωτερικός,εκτεταμένος και μακροχρόνιος προκαθορισμός της κρατικής και κυβερνητικής έναντι (υπό τον εξαναγκασμό) της παροχής χρηματικού δανείου και της εκταμίευσης των δόσεων είναι αντίθετος προς το Σύνταγμα και συγκεκριμένα αντίκειται κυρίως : α) στην Αρχή της Εθνικής Κυριαρχίας β) στην Αρχή της Λαϊκής Κυριαρχία, στην Δημοκρατική αλλά και την Αντιπροσωπευτική Αρχή γ) στην Αρχή του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου. Οι δύο πρώτες αρχές θίγονται εξ αυτού τούτου του προκαθορισμού και της έξωθεν επιβολής συγκεκριμένης πολιτικής, ανεξαρτήτως του περιεχομένου της. Η τρίτη θεμελιώδης αρχή θίγεται από την εφαρμογή της εμπεριεχόμενης στο μνημόνιο και έξωθεν επιβαλλόμενης πολιτικής.»

Επιστημονική μελέτη του Δικηγόρου Δ. Κουκιώτη: Ποινική ευθύνη των Υπουργών και άρθρο 86: μια «αντισυνταγματική διάταξη του Συντάγματος». Δημοσιευμένη στην ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, Τεύχος 8-9/2010, Σύνοψη της επιστημονικής μελέτης: «Στην παρούσα μελέτη οι διατάξεις του Συντάγματος διακρίνονται σε θεμελιώδεις και μη. Η διάταξη του άρθρου 86 Συντ. που προβλέπει σχετικά με τη δίωξη και την «παραγραφή» των ποινικών αδικημάτων των Υπουργών ανήκει στις μη θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος. Επειδή αυτή συγκρούεται και αναιρεί ολοκληρωτικά και στην ουσία τους τις θεμελιώδεις διατάξεις των άρθρων 4 Συντ. (αρχή της ισότητας) και 26 Συντ. (αρχή της διάκρισης των λειτουργιών) είναι ανίσχυρη και επομένως δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής, πράγμα που έχει σαν αποτέλεσμα τη δυνατότητα (και υποχρέωση) δίωξης των Υπουργών με τη συνήθη ποινική διαδικασία και με τη συνήθη «παραγραφή» που ισχύει για όλους τους πολίτες.»

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ

– Μήνυση για έσχατη προδοσία λόγω του αρθ 86Σ και του εκτελεστικού του νόμου περί ευθύνης υπουργών 29/07/2010

– ΑΝΑΦΟΡΑ – ΑΙΤΗΣΗ του Δημητρίου Αντωνίου για παραπομπή της μήνυσης του για έσχατη προδοσία (δικογραφία) στην Τακτική Δικαιοσύνη, σύμφωνα με το άρθρο 97 Σ 23/08/2011 

– Μήνυση Αντωνίου κατά της Βουλής για κατάχρηση εξουσίας (ΠΚ 239) 29/09/2012

– Αναφορά Γρυμπογιάννη στον ΑΠ για τις καταγγελίες Βαρουφάκη και την ανάγκη παραμερισμού του αρθ. 86 Σ 12/02/2015 

– Έκθεση του ΟΗΕ για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα 07/03/2014

Advertisements

7 comments on “ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 86Σ

 1. Σύμφωνα με στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον υπουργό Δικαιοσύνης Χαράλαμπο Αθανασίου, από τον Απρίλιο 2009 έως τον Ιανουάριο του 2014 , έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή 136 δικογραφίες με βάση το άρθρο 86 του Συντάγματος και το Ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη Υπουργών».

  Δείτε τις λεπτομέρειες εδώ
  https://justiceforgreece.wordpress.com/2014/01/15/από-το-2009-έως-σήμερα-η-βουλή-κλήθηκε-από-τ/

  Δείτε και όσες μηνύσεις μπορέσαμε να εντοπίσουμε ΕΔΩ

 2. ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΑΜ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ

  ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  Προς τον κύριο Αλέξη Τσίπρα,
  Πρωθυπουργό της Ελλάδας
  Κοινοποίηση:
  κ. Πάνο Καμμένο, Πρόεδρο ΑΝΕΛ
  Κεντρική Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ

  Κύριε Πρωθυπουργέ,
  Το Ε.Πα.Μ., όπως και το κόμμα σας, γνωρίζει ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός συνεργατών και υπαλλήλων του Υπουργείου Προστασίας του πολίτη και «άλλων» κρατικών υπηρεσιών, που ως έργο τους μέχρι τώρα είχαν την ύπουλη συμμετοχή τους στις αντιεξουσιαστικές ομάδες.

  Υπάρχουν πάμπολλα ντοκουμέντα και φωτογραφίες που το πιστοποιούν.

  Σκοπός τους ήταν, είτε η πρόκληση προβοκατόρικων ενεργειών στις πορείες και τις συγκεντρώσεις μεταξύ των διαδηλωτών , είτε να διαλύουν με επιθέσεις και καταστροφές τις λαϊκές διαμαρτυρίες προκαλώντας την παρέμβαση των ΜΑΤ.

  Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την δημιουργία εντυπώσεων που οδηγούσαν στην καταστολή και διάσπαση του λαϊκού κινήματος και την αξιοποίηση τους , μέσα από τα συστημικά ΜΜΕ, στη διαμόρφωση πολιτικού κλίματος για την τρομοκράτηση της κοινωνίας.

  Επειδή η περίοδος που ζει ο λαός και η πατρίδα μας είναι στην κόψη του ξυραφιού και επειδή «έχει ο καιρός γυρίσματα»:

  Ζητάμε την άμεση διάλυση αυτών των παρακρατικών ομάδων και την ενημέρωση του λαού για τα μέτρα που λάβατε, ώστε να εκλείψει αυτή η μάστιγα που έχει τις ρίζες της στο σκοτεινό παρελθόν του εθνικού διχασμού.

  Κοινοποιούμε, εν αναμονή των ενεργειών και της δημόσιας τοποθέτησης σας στο θέμα.

  07/03/2015

 3. Προς Υπουργό Επικρατείας για το Συντονισμό Κυβερνητικού Έργου κο Α.Φλαμπουράρη
  Κοιν. Πρόεδρο της Βουλής κα Ζ.Κωνσταντοπούλου

  Θέμα: Ποινικές ευθύνες υπουργών, τρόϊκας και συνενόχων για τις μνημονιακές πολιτικές.

  Κύριε Υπουργέ,
  Με αφορμή την πληροφόρησή μου για την παρακάτω δήλωσή σας σχετικά με την εξεταστική για το μνημόνιο που περιλαμβάνεται στο πρώτο συνημμένο, «Δεν θεωρώ ότι υπάρχει θέμα ποινικών ευθυνών. Εμένα τουλάχιστον ούτε περνούν από το μυαλό μου ποινικές ευθύνες», σας ενημερώνω για τα παρακάτω.
  Ως Υπουργός Επικρατείας για το Συντονισμό Κυβερνητικού Έργου θα είχατε το δικαίωμα να αποφανθείτε επί του επίμαχου ζητήματος με τον τρόπο που το πράξατε με μία και μοναδική προϋπόθεση. Η προϋπόθεση είναι, να μην εκκρεμεί ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΕΜΑ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ (*).
  Εναλλακτικά, θα μπορούσατε να εκφράσετε την ίδια άποψη με έναν από τους δύο παρακάτω ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ τρόπους (ή και με τους δύο μαζί):
  1. Με αίτησή σας κλητεύσεώς σας ως μάρτυρα υπεράσπισης των καταγγελλομένων προσώπων.
  2. Με πρόταση από την πλευρά των καταγγελλομένων προσώπων, για την κλήτευσή σας ως μάρτυρα υπεράσπισής τους.
  Παρακαλώ να ξανασκεφθείτε την επίμαχη δημόσια δήλωσή σας, διότι αυτή συνιστά παραβίαση που δεν θα ήθελα να την συγκεκριμενοποιήσω δημοσίως, σεβόμενος τον πρότερο έντιμο και πιστό στα δημοκρατικά ιδεώδη βίο σας.
  Συνημμένα σας διαβιβάζω τα 2ο έως και 5ο συνημμένα, τα οποία σας ενημερώνουν επαρκώς για τις δικογραφίες εσχάτης μνημονιακής προδοσίας καθ΄όσον με αφορούν όχι μόνο εν τω συνόλω τους, αλλά προσωπικά ως έχοντα έννομο συμφέρον.

  (*) Ως γνωστόν, “Η έναρξη της εκκρεμοδικίας που αποτελεί την πρώτη κατά σειρά δικονομική συνέπεια άσκησης της αγωγής εντοπίζεται στο χρονικό σημείο κατάθεσης του αγωγικού δικογράφου, εφόσον όμως ολοκληρώθηκε η άσκησή της με επίδοση αντιγράφου στον αντίδικο.”. Επομένως η εκκρεμοδικία υφίσταται εφ΄όσον οι δικογραφίες της εσχάτης μνημονιακής προδοσίας έχουν διαβιβασθεί (έχουν επιδοθεί καθ΄όσον αφορά τα καταγγελλόμενα πολιτικά πρόσωπα) στη Βουλή από τον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου.
  Γιώργος Γρυμπογιάννης
  Παλαμά 15, 14576, Διόνυσος
  τηλ. 2108150347, 6932414124 14 Μαρτίου 2015

  συνημμένα, 5 έγγραφα

  Φλαμπουράρης Δεν θεωρώ ότι υπάρχει θέμα ποινικών ευθυνών… ούτε περνούν από το μυαλό μου ποινικές ευθύνες.docx
  (107,00K)
  Αναφορά-Καταγγελία 6-2-2015 προς Πρόεδρο της Βουλής κοιν. Πρόεδρο Α.Π..docx
  (24,00K)
  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 5-11-13 ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ Α.Π..doc
  (47,00K)
  ανοιχτη επιστολή 11-6-2013 προς Εισαγγελέα Αρείου Πάγου.doc
  (48,00K)
  Free Greece- Resist Genocide.doc
  (41,00K)

 4. AITΗΣΗ
  Dr. Δημ. Αντωνίου PhD, FRCS
  Χειρουργού
  Δημ. Βώκου 6, Χαλκίδα ΤΚ 34100 Χαλκίδα 12-02-2015
  τηλ.22210-62743, e-mail: epivetta@otenet.gr

  Αξιότιμη Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
  Ζωή Κωνσταντοπούλου
  Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα

  Θέμα: Χορήγηση πληροφοριών για την πορεία ποινικών δικογραφιών του αιτούντος
  (έλαβε τον αρ.πρωτ. της Προέδρους 148/13-02-2015)

  Κα Πρόεδρε
  Στην Βουλή των Ελλήνων, έχουν διαβιβαστεί, κατ` αρ. 86 Συντ. και ν. 3126/2003 «περί ευθύνης υπουργών» οι παρακάτω ποινικές δικογραφίες σε αντίστοιχες μηνύσεις του υπογράφοντος την παρούσα:

  1) H ΑΒΜ 2010/19473/27-05-2010 στην Εισαγγελία Αθηνών μήνυσή μου για Εσχάτη Προδοσία κατά της Κυβέρνησης Γεωργίου. Παπανδρέου, για την υπογραφή της 1ης Δανειακής Σύμβασης (και του 1ου Μνημονίου) με την Τρόικα το 2010 (κατάλυση της Εθνικής Κυριαρχίας και Πολιτεύματος) (ΠΚ 134-134Α)
  2) H ΑΒΜ ΙΓ 2013/4140/28-01-2013 στην Εισαγγελία Αθηνών μήνυσή μου, για Κατάχρηση Εξουσίας (ΠΚ 239), κατά του Προέδρου της Βουλής και των Βουλευτών, για την καθυστέρηση κίνησης ποινικής δίωξης για την παραπάνω μήνυσή μου αρ. 1)
  3) Η ΑΒΜ Α 2014/1840/28-08-2014 Εισαγγελίας Αθηνών μήνυσή μου για Εσχάτη Προδοσία κατά της Κυβέρνησης Αντωνίου Σαμαρά και Λουκά Παπαδήμα, για την υπογραφή της 2ης Δανειακής Σύμβασης (και του 2ου Μνημονίου) με την Τρόικα το 2012 (κατάλυση της Εθνικής Κυριαρχίας και Πολιτεύματος) (ΠΚ 134-134Α)
  4) Η από 03-04-2014 Μήνυσή μου στην Εισαγγελία Χαλκίδος, κατά Αντ. Σαμαρά, Δένδια, στην υπόθεση του video του βουλευτή της Χ.Α. Ηλία Κασιδιάρη-Μπαλτάκου, για Εσχάτη Προδοσία, δια της Κατάλυσης του Διαχωρισμού των Τριών Εξουσιών (ΠΚ 134-134Α)
  5) Η από 18-01-2013 στην Εισαγγελία Χαλκίδος μήνυσή μου για Κατασκοπεία και Παραβίαση Μυστικών του Κράτους, κατά του Ευαγγέλου Βενιζέλου (ΠΚ 146, 148).

  Παρακαλώ πολύ, λόγω της σοβαρότητας των μηνύσεων, της εθνικής των σημασίας και τον μεγάλου δημόσιου ενδιαφέροντός των, να με πληροφορήσετε:
  α) για την πορεία των, β) τι μέτρα προτίθεσθε να πάρετε για την κίνηση των προβλεπομένων ποινικών διαδικασιών από την Βουλή (ενεργοποίηση του ν. 3126/2003 «περί ευθύνης υπουργών».

  Ευχαριστώ, Μετά Τιμής Ο αιτών. Δημ. Αντωνίου

  Η Απάντηση της Προέδρου της Βουλής Ζωης Κωνσταντοπούλου μετά από 40 μέρες:
  Σιωπή…..

  Αντ` αυτής ο Υπουργός Συντονισμού και «Πολιτικός Μέντορας» του Πρωθ/ργού, Αλέκος Φλαμπουράρης, ανακοίνωσε στην Real News την 14-03-2015 τον ενταφιασμό των δικογραφιών για Εσχάτη Προδοσία !:

  http://zoidosia.blogspot.gr/2015/03/5.html

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.