BBC: Η Ευρωζώνη εγκρίνει το ελληνικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων με στόχο την εξασφάλιση της επέκτασης του πακέτου διάσωσης

_51606573_fa1d16c0-9c6c-4f82-b0b8-ab66ddd94f78.jpg

BBC: Σύμφωνα με αξιωματούχους η Ευρωζώνη εγκρίνει το ελληνικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων με στόχο την εξασφάλιση της επέκτασης του πακέτου διάσωσης

Λεπτομέρειες : εδώ: Eurozone approves Greek reform plans aimed at securing extension to bailout, officials say εδώ: Greece is a step further on its way to receiving a bailout extension after its list of proposed reforms was backed by one of its key creditors. και εδώ:«Πράσινο φως» από Eurogroup στην επέκταση του ελληνικού προγράμματος

Την λίστα των μεταρρυθμίσεων που έστειλε ο Γ. Βαρουφάκης στο Eurogroup δημοσιοποίησε το Reuters. Δείτε την :


(ακολουθεί το πρωτότυπο στα αγγλικά )

“Αγαπητέ Πρόεδρε του Eurogroup. Στο Eurogroup της 20ής Φεβρουαρίου η ελληνική κυβέρνηση κλήθηκε να παρουσιάσει στους θεσμούς, μέχρι τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2015, μια πρώτη περιεκτική λίστα των σχεδιαζόμ3ενων μεταρρυθμιστικών μέτρων που, η οποία θα εξειδικευτεί περαιτέρω και θα συμφωνηθεί μέχρι το τέλος του Απριλίου 2015.
Πέραν της κωδικοποίησης της μεταρρυθμιστικής της ατζέντας, σύμφωνα με τις προγραμματικές δηλώσεις του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο ελληνικό κοινοβούλιο, η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να εργαστεί σε στενή συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους και θεσμούς, καθώς και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και να αναλάβει δράσεις που ενισχύουν τη δημοσιονομική βιωσιμότητα, εγγυώνται την οικονομική σταθερότητα και προωθούν την οικονομική ανάκαμψη.
Ακολουθεί η πρώτη περιεκτική λίστα των μεταρρυθμιστικών μέτρων, όπως την οραματίζεται η ελληνική κυβέρνηση. Είναι πρόθεσή να τις εφαρμόσουμε, βασιζόμενοι ταυτόχρονα στην τεχνική βοήθεια και χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία
Ειλικρινώς,
Γιάνης Βαρουφάκης
Υπουργός Οικονομικών
Ελληνική Δημοκρατία”.

.
Ι. Δημοσιονομική πολιτική
Φορολογική πολιτική – Η Ελλάδα δεσμεύεται για
• Mεταρρύθμιση της πολιτικής για τον ΦΠΑ, τη διαχείριση και την επιβολή του. Ιδιαίτερες προσπάθειες θα γίνουν για την βελτίωση της είσπραξης φόρων και την πάταξη φοροαποφυγής με πλήρη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων και άλλων τεχνολογικών καινοτομιών. Η πολιτική γύρω από τον ΦΠΑ θα εξορθολογιστεί με τρόπο που θα μεγιστοποιεί τα πραγματικά έσοδα χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική δικαιοσύνη και με στόχο τον περιορισμό των εξαιρέσεων και την εξάλειψη των παράλογων εκπτώσεων.
• Τροποποίηση της φορολογίας των συλλογικών επενδύσεων και του φόρου εισοδήματος των δαπανών οι οποίες θα ενσωματωθούν στο κώδικα φορολογίας εισοδήματος.
• Διεύρυνση του ορισμού της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής με ταυτόχρονη κατάλυση της φορολογικής ασυλίας.
• Αποφασιστική επιβολή και βελτίωση της νομοθεσίας σχετικά με τις τιμές μετάβασης
• Εργασία προς τη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας επάνω στη φορολογική συμμόρφωση για να εξασφαλιστεί ότι όλα τα τμήματα της κοινωνίας, και ιδιαίτερα οι έχοντες, θα συνεισφέρουν δίκαια στην χρηματοδότηση της δημόσιας πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο, θα δημιουργηθεί, με τη βοήθεια των ευρωπαίων και των διεθνών εταίρων, μια υγιής βάση δεδομένων που θα βοηθά τις φορολογικέ αρχές στην εκτίμηση της εγκυρότητας των προηγούμενων φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος.
Δημοσιοοικονομική διαχείριση – Η Ελλάδα θα
• Υιοθετήσει τροποποιήσεις στον νόμο κατάρτισης του Προϋπολογισμού και θα λάβει μέτρα για τη βελτίωση της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού θα βελτιωθεί και διευκρινιστεί, όπως και ο έλεγχος και η κατανομή των αρμοδιοτήτων. Οι διαδικασίες πληρωμών θα εκμοντερνιστούν και θα επιταχυνθούν με την ταυτόχρονη παροχή ενός υψηλότερου βαθμού οικονομικής και δημοσιονομικής ευελιξίας καθώς και λογοδοσίας για τους ανεξάρτητους ή/και ρυθμιστικών φορέων.
• Εκπονήσει και εφαρμόσει μια στρατηγική σχετικά με την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, των επιστροφών φόρων και των συνταξιοδοτικών αξιώσεων.
• Εργαστεί για τη μετατροπή του ήδη ορισθέντος (αν και μέχρι σήμερα αδρανούς) Δημοσιονομικού Συμβουλίου σε μια πλήρως λειτουργική οντότητα.
Διαχείριση των εσόδων – η Ελλάδα θα εκσυγχρονίσει τις φορολογικές και τελωνειακές διοικήσεις που επωφελούνται από τη διαθέσιμη τεχνική βοήθεια. Για το σκοπό αυτό, η Ελλάδα θα:
• Ενισχύσει την ανοικτή και διαφανή διαδικασία με την οποία διορίζεται, παρακολουθείται σε σχέση με τις επιδόσεις του και αντικαθίσταται ο ενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
• Ενδυναμώσει την ανεξαρτησία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (GSPR), μέσω, αν χρειαστεί, περαιτέρω νομοθεσίας, από κάθε είδους παρεμβολή (πολιτική ή με άλλο τρόπο), ενώ εγγυάται την πλήρη λογοδοσία και τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων της. Για το σκοπό αυτό, η κυβέρνηση και η GSPR θα κάνει πλήρη χρήση της διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας.
• Εκπονήσει και να εφαρμόσουν μια στρατηγική σχετικά με την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, των επιστροφών φόρων και των συνταξιοδοτικών αξιώσεων.
•Στελεχώσει κατάλληλα, τόσο ποιοτικά όσο και προσωπικά, την ΓΓΔΕ, και ειδικά τους τομείς δημόσιας διοίκησης υψηλού πλούτου και μεγάλων οφειλετών και να διασφαλίσει ότι διαθέτει ισχυρές αρμοδιότητες καθώς και πόρους ερευνών/ διώξεων ώστε να στοχεύει αποτελεσματικά κατά της φοροδιαφυγής από και φορολογικών οφειλών. Να εξετάσει τέλος τα πλεονεκτήματα της ενσωμάτωσης του ΣΔΟΕ στην ΓΓΔΕ.
• Αυξήσει τους ελέγχους και τη συλλογή εσόδων επιδιώκοντας παράλληλα να ενσωματώσει τις λειτουργίες της κοινωνικής ασφάλισης και τις είσπραξης των εσόδων.
Δημόσια διαχείριση και διαφθορά η Ελλάδα θέλει να εκμοντερνίσει τη δημόσια διαχείριση – Ελλάδα δεσμεύεται να:
• Κάνει τον αγώνα κατά της διαφθοράς εθνική προτεραιότητα και να θέσει σε πλήρη λειτουργία το Εθνικό Σχέδιο κατά της Διαφθοράς.
• Στοχεύσει κατά του λαθρεμπορίου καυσίμων και τσιγάρων, να ελέγχει τις τιμές των εισαγόμενων αγαθών (προκειμένου να
• Μειώσει (α) τον αριθμό των υπουργείων (από 16 σε 10), (β) τον αριθμό των «ειδικών συμβούλων» της κυβέρνησης και (γ) τις πρόσθετες παροχές των υπουργών, των βουλευτών και ανώτατων αξιωματούχων (π.χ. αυτοκίνητα, τα έξοδα ταξιδίου, επιδόματα)
• Αυστηροποιήσει τη νομοθεσία που αφορά τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και περιλαμβάνει τα μέγιστα επίπεδα του δανεισμού από χρηματοπιστωτικά και άλλα ιδρύματα.
• Ενεργοποιήσει άμεσα την τρέχουσα (αν και αδρανή) νομοθεσία ρύθμισης των εσόδων των μέσων μαζικής ενημέρωσης (έντυπα και ηλεκτρονικά) διασφαλίζοντας (με κατάλληλα σχεδιασμένες δημοπρασίες) ότι θα πληρώνουν τις τιμές της αγοράς για τις συχνότητες, και απαγορεύοντας τη συνέχιση της λειτουργίας του μονίμως ζημιογόνων μέσα μαζικής ενημέρωσης (χωρίς μια διαφανή διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης)
• Προχωρήσει στη δημιουργία διαφανούς, ηλεκτρονικού και σε πραγματικό χρόνο θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις / προμήθειες – αποκαθιστώντας την ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ένα ηλεκτρονικό δημόσιο μητρώο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις δημόσιες συμβάσεις)
• Μεταρρυθμίσει το μισθολόγιο του δημόσιου τομέα, με σκοπό την αποσυμπίεση της κατανομής των μισθών μέσω της βελτίωσης της παραγωγικότητας και των κατάλληλων πολιτικών προσλήψεων χωρίς μείωση των σημερινών κατώτατων μισθών, αλλά και τη διασφάλιση του ότι είναι ο μισθός στον δημόσιο τομέα δεν θα αυξηθεί.
• Εξορθολογίσει της παροχές μη μισθολογικού κόστους, να μειώσει τις συνολικές δαπάνες, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία του δημόσιου τομέα και σε συνέχεια τις καλές πρακτικές της ΕΕ
• Προωθήσει μέτρα για την: Βελτίωση των μηχανισμών πρόσληψης, ενθάρρυνση των αξιοκρατικών διορισμών προπονητών, αξιολογήσεις των υπαλλήλων με βάση την πραγματική αξιολόγηση, και θέσπιση δίκαιων διαδικασιών για τη μεγιστοποίηση της κινητικότητας των ανθρώπινων και άλλων πόρων εντός του δημόσιου τομέα
Δημόσιες δαπάνες – Οι ελληνικές Αρχές θα:
• Αναθεωρήσουν και ελέγξουν τις δαπάνες σε κάθε τομέα των δημόσιων δαπανών (για παράδειγμα: εκπαίδευση, άμυνα, μεταφορές, αυτοδιοίκηση, κοινωνική πρόνοια)
• Εργαστούν στην κατεύθυνση της δραστικής βελτίωσης της αποδοτικότητας των τμημάτων που διοικούνται από την κεντρική και την τοπική διακυβέρνηση επικεντρώνοντας στις διαδικασίες προϋπολογισμών, την αναδιάρθρωση της διοίκησης και την μετακίνηση μέσων που χρησιμοποιούνται με μη αποδοτικό τρόπο
• Προσδιορίσουν μέτρα εξοικονόμησης μέσω λεπτομερούς αναθεώρησης δαπανών σε κάθε Υπουργείο και εξορθολογισμού μη μισθολογικών και μη συνταξιοδοτικών δαπανών οι οποίες, επί του παρόντος, αντιστοιχούν σε ένα εντυπωσιακό 56% των συνολικών δημόσιων δαπανών
• Εισάγουν νομοθεσίες (επί του παρόντος σε μορφή προσχεδίων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) για την αναθεώρηση των μη μισθολογικών δαπανών για επιδόματα σε όλο το φάσμα του Δημοσίου
• Υπολογίσουν τα επιδόματα με διασταυρωμένους ελέγχους εντός των σχετικών Αρχών και αρχείων (για παράδειγμα, μητρώο ΑΦΜ και μητρώο ΑΜΚΑ), ώστε να εντοπιστούν άτομα που τα εισπράττουν χωρίς να τα δικαιούνται
• Ελέγξουν τις δαπάνες Υγείας και θα βελτιώσουν τις πρόνοιες και την ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών, ταυτόχρονα με την εξασφάλιση της παροχής τους σε όλους. Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση σκοπεύει να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις σε συνεργασίες με ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς, μεταξύ τους και τον ΟΟΣΑ.
Μεταρρύθμιση κοινωνικής ασφάλισης – Η Ελλάδα δεσμεύεται να συνεχίσει τον εκσυγχρονισμό του συνταξιοδοτικού συστήματος. Οι Αρχές θα:
• Συνεχίσουν να εργάζονται επάνω σε διοικητικά μέτρα για την ενοποίηση και επιτάχυνση των συνταξιοδοτικών πολιτικών και την εξάλειψη των «παραθύρων» και των αντικινήτρων που έχουν οδηγήσει σε υπέρμετρη αύξηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων μέσω της οικονομίας και, ειδικότερα, στον τραπεζικό κλάδο και το Δημόσιο.
• Ενοποιήσουν τα ασφαλιστικά ταμεία για εξοικονόμηση πόρων.
• Καταργήσουν τις επιβαρύνσεις «υπέρ τρίτων» με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο.
• Θεσμοθετήσουν στενότερο δεσμό μεταξύ των συνταξιοδοτικών εισφορών και του εισοδήματος, θα τελειοποιήσουν το καθεστώς των επιδομάτων, θα ενισχύσουν τα κίνητρα για την δήλωση της αμοιβόμενης εργασίας και θα παρέχουν στοχευμένη υποστήριξη σε εργαζόμενους από 50 ως 65 ετών, μεταξύ άλλων μέσω ενός σχήματος Εγγυημένου Βασικού Εισοδήματος, με τρόπο ώστε να εξαφανίσουν την κοινωνική και πολιτική πίεση για πρόωρη συνταξιοδότηση που έχει εξουθενώσει τα ασφαλιστικά Ταμεία.

ΙΙ. Οικονομική Σταθερότητα
Η Ελλάδα δεσμεύεται να:
• Βελτιώσει άμεσα, σε συμφωνία με τους θεσμούς, τη νομοθεσία για τις αποπληρωμές οφειλών σε εφορίες φόρων και κ καθυστερημένων ασφαλιστικών εισφορών
• Ρυθμίσει τα σχήματα εφαρμογής με τρόπο που να βοηθά τον αποτελεσματικό διαχωρισμό μεταξύ (α) στρατηγικών χρεοκοπίας/μη πληρωμής και (β) αδυναμίας πληρωμής· θα στοχοποιήσουν τις περιπτώσεις της κατηγορίας (α) προσώπων και επιχειρήσεων, μέσω αστικών και ποινικών διαδικασιών (ειδικά σε ομάδες υψηλού εισοδήματος) και ταυτόχρονα θα παρέχουν σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις της κατηγορίας (β) όρους αποπληρωμής κατά τρόπο που θα επιτρέψει σε πιθανώς χρεοκοπημένες επιχειρήσεις να επιβιώσουν, θα αποτρέπει την κακή εκμετάλλευση πόρων, θα αποκλείει ηθικούς κινδύνους και θα ισχυροποιεί εκ νέου την κοινωνική υπευθυνότητα, μαζί με την κατάλληλη κουλτούρα αποπληρωμής
• Αποποινικοποίηση των οφειλετών χαμηλών εισοδημάτων με μικρές οφειλές
-Εντατικοποίηση των μεθόδων και διαδικασιών επιβολής του νόμη, συμπεριλαμβανομένου νομικού πλαισίου για την συλλογή μη καταβληθέντων φόρων και την αποτελεσματική εφαρμογή των μηχανισμών εφαρμογής της
Τραπεζικά και μη εξυπηρετούμενα δάνεια – Η Ελλάδα δεσμεύεται για:
• Λειτουργία των τραπεζών με θεμιτές εμπορικές/τραπεζικές αρχές
• Πλήρης αξιοποίηση του ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας -σε συνεργασίά με τον SSM, την ΕΚΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- διασφαλίζοντας ότι θα παίξει καλά τον καθοριστικό της ρόλο για την εξασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού τομέα και το δανεισμού σε εμπορική βάση και σε συμφωνία τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά τρόπο που θα λαμβάνει πλήρως υπόψη την κεφαλαιοποίηση των τραπεζών, τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος, την κατάσταση στην αγορά ακινήτων, τα θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης και τον αρνητικό αντίκτυπο στη δημοσιονομική θέση της χώρας.
• Συνεργασία με τις διοικήσεις και τους θεσμούς των τραπεζών ώστε να αποφύγει, στην προσεχή χρονική περίοδο πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας νοικοκυριών κάτω από ένα ορισμένο εισόδημα, καθώς και στρατηγική τιμωρία των παραβατών με στόχο: α) να διατηρηθεί η υποστήριξη προς το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης, β) αποτροπή περαιτέρω πτώσης των τιμών των ακινήτων (που επηρέασαν αρνητικά το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών), γ) μείωση των δημοσιονομικών επιπτώσεων από την αύξηση των αστέγων και δ) προώθηση μίας ισχυρής κουλτούρας πληρωμής. Τα μέτρα θα ληφθούν για τη στήριξη των πιο ευάλωτων νοικοκυριών, που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους.
• Ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις εξωδικαστικές διευθετήσεις με τις ρυθμίσεις μετά την προσαρμογή τους ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος στα δημοσιονομικά και στη νοοτροπία πληρωμών, ενώ παράλληλα θα διευκολύνεται η αναδιάρθρωση ιδιωτικών χρεών
• Εκσυγχρονισμός του πτωχευτικού δικαίου και διευθέτηση των εκκρεμμών υποθέσεων.

ΙΙΙ. Πολιτικές για την προώθηση της ανάπτυξης
Ιδιωτικοποιήσεις και διαχείριση δημόσιων περιουσιακών στοιχείων
Για την προσέλκυση επενδύσεων σε βασικούς τομείς και τη χρησιμοποίηση κρατικών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσματικά οι ελληνικές αρχές:
• δεσμεύονται να μην ανακαλέσουν ιδιωτικοποιήσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, όπου η διαδικασία υποβολής προσφορών έχει ήδη ξεκινήσει, η κυβέρνηση θα σεβαστεί τη διαδικασία σύμφωνα με τον νόμο.
• η κυβέρνηση θα διασφαλίσει την παροχή βασικών δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών από τις ιδιωτικοποιημένες εταιρείες- βιομηχανίες σύμφωνα με τους στόχους της εθνικής πολιτικής και σε συμφωνία με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
• επαναθεωρήσει τις ιδιωτικοποιήσεις που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει με σκοπό την βελτίωση των όρων έτσι ώστε να μεγιστοποιήσει τα μακροπρόθεσμα οφέλη του κράτους να παραγάγει έσοδα, να ενισχύσει τον ανταγωνισμό των τοπικών οικονομιών, να προωθήσει την εθνική οικονομική ανάκαμψη και να τονώσει προοπτικές μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.
• να υιοθετήσει από εδώ και στο εξής μία προσέγγιση κατά την οποία κάθε νέα περίπτωση (σ.σ. ιδιωτικοποιήσεις) θα εξετάζεται ξεχωριστά και αξιοκρατικά με έμφαση στις μακροχρόνιες υπενοικιάσεις και κοινοπραξίες (συνεργασίες ιδιωτικού –δημοσίου τομέα) και συμβόλαια που μεγιστοποιούν όχι μόνο τα έσοδα της κυβέρνησης αλλά επίσης τα μελλοντικά επίπεδα ιδιωτικών επενδύσεων.
• να ενοποιήσει (το ΤΑΙΠΕΔ) με διάφορους οργανισμούς διαχείρισης δημόσιων περιουσιακών στοιχείων (που προς το παρόν βρίσκονται διασκορπισμένες στο δημόσιο τομέα) με σκοπό την ανάπτυξη της κρατικής περιουσίας και την ενδυνάμωση της αξίας τους μέσα από μικροοικονομικές μεταρρυθμίσεις και μεταρρυθμίσεις που αφορούν τα περιουσιακά δικαιώματα.
Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας – Η Ελλάδα δεσμεύεται να:
• επιτύχει τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές μέσα από την εργατική νομοθεσία μέσα από μία διαδικασία συνεννόησης με τους κοινωνικούς εταίρους ενώ την ίδια στιγμή θα επωφελείται από την τεχνογνωσία και την υφιστάμενη συνεισφορά του διεθνούς ινστιτούτου εργασία του ΟΟΣΑ και της διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας.
• Επεκτείνει και αναπτύξει το υπάρχον σχήμα που παρέχει προσωρινή απασχόληση σε ανέργους, σε συμφωνία με τους εταίρους και όταν τα δημοσιονομικά περιθώρια το επιτρέψουν και να βελτιώσει τα προγράμματα στήριξης της ενεργούς αγοράς εργασίας με στόχο την αναβάθμιση των ικανοτήτων των μακροχρόνια ανέργων.
• Να υιοθετήσει μία νέα «έξυπνη» προσέγγιση στις συλλογικές διαπραγματεύσεις που εξισορροπεί τις ανάγκες της ευελιξίας με το δίκαιο. Αυτή περιλαμβάνει τη φιλοδοξία να βελτιώσει και να αυξήσει εν ενθέτω χρόνο τον κατώτατο μισθό κατά τρόπο που διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα και τις προοπτικές της απασχόλησης. Το εύρος και ο χρόνος των αλλαγών στον κατώτατο μισθό θα γίνουν με διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς συμπεριλαμβανομένου και του Διεθνούς Ινστιτούτου Εργασίας, θα λάβει δε πλήρως υπόψη τις συμβουλές ενός νέου ανεξάρτητου οργανισμού για το κατά πόσον οι αλλαγές στους μισθούς συμβαδίζουν με τις εξελίξεις στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα.
Μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων και καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον- Ως τμήμα της νέας μεταρρυθμιστικής ατζέντας η Ελλάδα παραμένει δεσμευμένη να:
• αφαιρέσει τα εμπόδια στον ανταγωνισμό με βάση την συμβολή (σ.σ..εργαλειοθήκη) του ΟΟΣΑ, ενδυναμώσει την ελληνική επιτροπή ανταγωνισμού, αναλάβει δράσεις ώστε να μειώσει τα διοικητικά βάρη και τα βάρη της γραφειοκρατίας σε συμφωνία με τη συμβολή του ΟΟΣΑ, συμπεριλαμβανομένης νομοθεσίας που απαγορεύει από δημόσιες υπηρεσίες να ζητούν (από πολίτες και επιχειρήσεις) έγγραφα που πιστοποιούν πληροφορίες που το κράτος έχει ήδη στην κατοχή του (είτε στην ίδια είτε σε άλλη υπηρεσία).
• Να κάνει καλύτερη διαχείριση γαιών συμπεριλαμβανομένων πολιτικών που σχετίζονται με τον χωροταξικό σχεδιασμό, τη χρήση γης και την ολοκλήρωση ενός κατάλληλου κτηματολογίου.
• Να καταβάλει προσπάθειες για να άρει μη δικαιολογημένους και άνισους περιορισμούς σε κλειστά επαγγέλματα ως τμήμα μιας συνολικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση κεκαλυμμένων συμφερόντων.
• Να ευθυγραμμίσει την αγορά ηλεκτρικού και φυσικού αερίου με τις ευρωπαϊκές πρακτικές και νομοθεσία.
Μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος – Η ελληνική κυβέρνηση θα:
• βελτιώσει την οργάνωση των δικαστηρίων διαμέσου μεγαλύτερης εξειδίκευσης και σε αυτό το πλαίσιο υιοθετήσει έναν νέο αστικό κώδικα.
• Προωθήσει την ψηφιοποίηση του αστικού κώδικα και του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης του δικαστικού συστήματος.
Στατιστική υπηρεσία – Η ελληνική κυβέρνηση επαναβεβαιώσει την ετοιμότητά της να:
• τιμήσει πλήρως τη δέσμευση εμπιστοσύνης για τα στατιστικά στοιχεία και ειδικά την θεσμική ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ, διασφαλίζοντας οτι η ΕΛΣΤΑΤ έχει τους καταλλήλους πόρους για να εφαρμόσει το έργο της.
• Διασφαλίσει την διαφάνεια και την καταλληλότητα των διαδικασιών ορισμού προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ τον Σεπτέμβριο του 2015 σε συνεργασία με τη Eurostat

ΙV . Ανθρωπιστική κρίση
Η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται για
• την αντιμετώπιση αναγκών που προκύπτουν από την πρόσφατη αύξηση της απόλυτης φτώχειας με στοχευμένα μέτρα όπως π.χ. τα κουπόνια τροφίμων
• να το κάνει με τρόπο που να είναι χρήσιμη για την αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας / της διαφθοράς (π.χ. την έκδοση του Πολίτη έξυπνη κάρτα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια ταυτότητα, στο σύστημα υγείας, καθώς και για την απόκτηση πρόσβαση στο πρόγραμμα κουπονιών τροφίμων, κλπ).
• αξιολόγηση του πιλοτικού συστήματος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος με σκοπό την επέκτασή του σε εθνικό επίπεδο.
• διαβεβαίωση ότι η καταπολέμηση της ανθρωπιστικής κρίσης δεν έχει καμία αρνητική δημοσιονομική επίπτωση.

http://info-war.gr/2015/02/ολόκληρη-η-επιστολή-βαρουφάκη/

Greek finance minister’s letter to the Eurogroup

BERLIN Tue Feb 24, 2015 6:02am EST

(Reuters) – Following is the text of Greek Finance Minister Yanis Varoufakis’s letter to Eurogroup President Jeroen Dijsselbloem outlining Greece’s proposed reforms.

Dear President of the Eurogroup,

In the Eurogroup of 20 February 2015 the Greek government was invited to present to the institutions, by Monday 23rd February 2015, a first comprehensive list of reform measures it is envisaging, to be further specified and agreed by the end of April 2015.

In addition to codifying its reform agenda, in accordance with PM Tsipras’ programmatic statement to Greece’s Parliament, the Greek government also committed to working in close agreement with European partners and institutions, as well as with the International Monetary Fund, and take actions that strengthen fiscal sustainability, guarantee financial stability and promote economic recovery.

The first comprehensive list of reform measures follows below, as envisaged by the Greek government. It is our intention to implement them while drawing upon available technical assistance and financing from the European Structural and Investment Funds.

Truly

Yanis Varoufakis

Minister of Finance

Hellenic Republic

I. Fiscal structural policies

Tax policies – Greece commits to:

• Reform VAT policy, administration and enforcement. Robust efforts will be made to improve collection and fight evasion making full use of electronic means and other technological innovations. VAT policy will be rationalized in relation to rates that will be streamlined in a manner that maximizes actual revenues without a negative impact on social justice, and with a view to limiting exemptions while eliminating unreasonable discounts.

• Modify the taxation of collective investment and income tax expenditures which will be integrated in the income tax code.

• Broaden definition of tax fraud and evasion while disbanding tax immunity.

• Modernizing the income tax code and eliminating from it tax code exemptions and replacing them, when necessary, with social justice enhancing measures.

• Resolutely enforce and improve legislation on transfer pricing.

• Work toward creating a new culture of tax compliance to ensure that all sections of society, and especially the well-off, contribute fairly to the financing of public policies. In this context, establish with the assistance of European and international partners, a wealth database that assists the tax authorities in gauging the veracity of previous income tax returns.

Public Finance Management – Greece will:

• Adopt amendments to the Organic Budget Law and take steps to improve public finance management. Budget implementation will be improved and clarified as will control and reporting responsibilities. Payment procedures will be modernized and accelerated while providing a higher degree of financial and budgetary flexibility and accountability for independent and/or regulatory entities.

• Devise and implement a strategy on the clearance of arrears, tax refunds and pension claims.

• Turn the already established (though hitherto dormant) Fiscal Council into a fully operational entity.

Revenue administration – Greece will modernize the tax and custom administrations benefiting from available technical assistance. To this end Greece will:

• Enhance the openness, transparency and international reach of the process by which the General Secretary of the General Secretariat of Public Revenues is appointed, monitored in terms of performance, and replaced.

• Strengthen the independence of the General Secretariat of Public Revenues (GSPR), if necessary through further legislation, from all sorts of interference (political or otherwise) while guaranteeing full accountability and transparency of its operations. To this end, the government and the GSPR will make full use of available technical assistance.

• Staff adequately, both quantitatively and qualitatively, the GSPR and in particular the high wealth and large debtors units of the revenue administration and ensure that it has strong investigative/prosecution powers, and resources building on SDOE’s capacities, so as to target effectively tax fraud by, and tax arrears of, high income social groups. Consider the merits of integrating SDOE into GSPR.

• Augment inspections, risk-based audits, and collection capacities while seeking to integrate the functions of revenue and social security collection across the general government.

Public spending – The Greek authorities will:

• Review and control spending in every area of government spending (e.g. education, defense, transport, local government, social benefits)

• Work toward drastically improving the efficiency of central and local government administered departments and units by targeting budgetary processes, management restructuring, and reallocation of poorly deployed resources.

• Identify cost saving measures through a thorough spending review of every Ministry and rationalization of non-salary and non-pension expenditures which, at present, account for an astounding 56% of total public expenditure.

• Implement legislation (currently in draft form at the General Accounts Office – GAO) to review non-wage benefits expenditure across the public sector.

• Validate benefits through cross checks within the relevant authorities and registries (e.g. Tax Number Registry, AMKA registry) that will help identify non-eligible beneficiaries.

• Control health expenditure and improve the provision and quality of medical services, while granting universal access. In this context, the government intends to table specific proposals in collaboration with European and international institutions, including the OECD.

Social security reform – Greece is committed to continue modernizing the pension system. The authorities will:

• Continue to work on administrative measures to unify and streamline pension policies and eliminate loopholes and incentives that give rise to an excessive rate of early retirements throughout the economy and, more specifically, in the banking and public sectors.

• Consolidate pension funds to achieve savings.

• Phase out charges on behalf of ‘third parties’ (nuisance charges) in a fiscally neutral manner.

• Establish a closer link between pension contributions and income, streamline benefits, strengthen incentives to declare paid work, and provide targeted assistance to employees between 50 and 65, including through a Guaranteed Basic Income scheme, so as to eliminate the social and political pressure for early retirement which over-burdens the pension funds.

Public administration & corruption – Greece wants a modern public administration. It will:

• Turn the fight against corruption into a national priority and operationalize fully the National Plan Against Corruption.

• Target fuel and tobacco products’ smuggling, monitor prices of imported goods (to prevent revenue losses during the importation process), and tackle money laundering. The government intends immediately to set itself ambitious revenue targets, in these areas, to be pursued under the coordination of the newly established position of Minister of State.

• Reduce (a) the number of Ministries (from 16 to 10), (b) the number of ‘special advisors’ in general government; and (c) fringe benefits of ministers, Members of Parliament and top officials (e.g. cars, travel expenses, allowances)

• Tighten the legislation concerning the funding of political parties and include maximum levels of borrowing from financial and other institutions.

• Activate immediately the current (though dormant) legislation that regulates the revenues of media (press and electronic), ensuring (through appropriately designed auctions) that they pay the state market prices for frequencies used, and prohibits the continued operation of permanently loss-making media outlets (without a transparent process of recapitalization)

• Establish a transparent, electronic, real time institutional framework for public tenders/procurement – re-establishing DIAVGEIA (a side-lined online public registry of activities relating to public procurement)

• Reform the public sector wage grid with a view to decompressing the wage distribution through productivity gains and appropriate recruitment policies without reducing the current wage floors but safeguarding that the public sector’s wage bill will not increase

• Rationalize non-wage benefits, to reduce overall expenditure, without imperilling the functioning of the public sector and in accordance with EU good practices

• Promote measures to: improve recruitment mechanisms, encourage merit-based managerial appointments, base staff appraisals on genuine evaluation, and establish fair processes for maximizing mobility of human and other resources within the public sector

II. Financial stability

Installment schemes – Greece commits to

• Improve swiftly, in agreement with the institutions, the legislation for repayments of tax and social security arrears

• Calibrate installment schemes in a manner that helps discriminate efficiently between: (a) strategic default/non-payment and (b) inability to pay; targeting case (a) individuals/firms by means of civil and criminal procedures (especially amongst high income groups) while offering case (b) individuals/firms repayment terms in a manner that enables potentially solvent enterprises to survive, averts free-riding, annuls moral hazard, and reinforces social responsibility as well as a proper re-payment culture.

• Decriminalize lower income debtors with small liabilities

• Step up enforcement methods and procedures, including the legal framework for collecting unpaid taxes and effectively implement collection tools

Banking and Non-Performing loans. Greece is committed to:

• Banks that are run on sound commercial/banking principles

• Utilize fully the Hellenic Financial Stability Fund and ensure, in collaboration with the SSM, the ECB and the European Commission, that it plays well its key role of securing the banking sector’s stability and its lending on commercial basis while complying with EU competition rules.

• Dealing with non-performing loans in a manner that considers fully the banks’ capitalization (taking into account the adopted Code of Conduct for Banks), the functioning of the judiciary system, the state of the real estate market, social justice issues, and any adverse impact on the government’s fiscal position.

• Collaborating with the banks’ management and the institutions to avoid, in the forthcoming period, auctions of the main residence of households below a certain income threshold, while punishing strategic defaulters, with a view to: (a) maintaining society’s support for the government’s broad reform program, (b) preventing a further fall in real estate asset prices (that would have an adverse effect on the banks’ own portfolio), (c) minimizing the fiscal impact of greater homelessness, and (d) promoting a strong payment culture. Measures will be taken to support the most vulnerable households who are unable to service their loans

• Align the out-of-court workout law with the installment schemes after their amendment, to limit risks to public finances and the payment culture, while facilitating private debt restructuring.

• Modernize bankruptcy law and address the backlog of cases

III. Policies to promote growth

Privatization and public asset management – To attract investment in key sectors and utilize the state’s assets efficiently, the Greek authorities will:

• Commit not to roll back privatizations that have been completed. Where the tender process has been launched the government will respect the process, according to the law.

• Safeguard the provision of basic public goods and services by privatized firms/industries in line with national policy goals and in compliance with EU legislation.

• Review privatizations that have not yet been launched, with a view to improving the terms so as to maximize the state’s long term benefits, generate revenues, enhance competition in the local economies, promote national economic recovery, and stimulate long term growth prospects.

• Adopt, henceforth, an approach whereby each new case will be examined separately and on its merits, with an emphasis on long leases, joint ventures (private-public collaboration) and contracts that maximize not only government revenues but also prospective levels of private investment.

• Unify (HRDAF) with various public asset management agencies (which are currently scattered across the public sector) with a view to developing state assets and enhancing their value through microeconomic and property rights’ reforms.

Labor market reforms – Greece commits to:

• Achieve EU best practice across the range of labor market legislation through a process of consultation with the social partners while benefiting from the expertise and existing input of the ILO, the OECD and the available technical assistance.

• Expand and develop the existing scheme that provides temporary employment for the unemployed, in agreement with partners and when fiscal space permits and improve the active labor market policy programs with the aim to updating the skills of the long term unemployed.

• Phasing in a new ‘smart’ approach to collective wage bargaining that balances the needs for flexibility with fairness. This includes the ambition to streamline and over time raise minimum wages in a manner that safeguards competiveness and employment prospects. The scope and timing of changes to the minimum wage will be made in consultation with social partners and the European and international institutions, including the ILO, and take full account of advice from a new independent body on whether changes in wages are in line with productivity developments and competitiveness.

Product market reforms and a better business environment – As part of a new reform agenda, Greece remains committed to:

• Removing barriers to competition based on input from the OECD.

• Strengthen the Hellenic Competition Commission.

• Introduce actions to reduce the burdens of administrative burden of bureaucracy in line with the OECD’s input, including legislation that bans public sector units from requesting (from citizens and business) documents certifying information that the state already possesses (within the same or some other unit).

• Better land use management, including policies related to spatial planning, land use, and the finalization of a proper Land Registry

• Pursue efforts to lift disproportionate and unjustified restrictions in regulated professions as part of the overall strategy to tackle vested interests.

• Align gas and electricity market regulation with EU good practices and legislation

Reform of the judicial system – The Greek government will:

• Improve the organization of courts through greater specialization and, in this context, adopt a new Code of Civil Procedure.

• Promote the digitization of legal codes and the electronic submission system, and governance, of the judicial system.

Statistics – The Greek government reaffirms its readiness to:

• Honor fully the Commitment on Confidence in Statistics, and in particular the institutional independence of ELSTAT, ensuring that ELSTAT has the necessary resources to implement its work program.

• Guarantee the transparency and propriety of the process of appointment of the ELSTAT President in September 2015, in cooperation with EUROSTAT.

IV. Humanitarian Crisis – The Greek government affirms its plan to:

• Address needs arising from the recent rise in absolute poverty (inadequate access to nourishment, shelter, health services and basic energy provision) by means of highly targeted non-pecuniary measures (e.g. food stamps).

• Do so in a manner that is helpful to the reforming of public administration and the fight against bureaucracy/corruption (e.g. the issuance of a Citizen Smart Card that can be used as an ID card, in the Health System, as well as for gaining access to the food stamp program etc.).

• Evaluate the pilot Minimum Guaranteed Income scheme with a view to extending it nationwide.

• Ensure that its fight against the humanitarian crisis has no negative fiscal effect.

(Reporting by Matthias Sobolewski Editing by Jeremy Gaunt.)

http://www.reuters.com/article/2015/02/24/us-eurozone-greece-text-idUSKBN0LS0V520150224

 

ΣΧΕΤΙΚΑ 

Exclusive: Greece reform plan offers major compromises (Greece needed to present its plans as a condition for extending its bailout program for four months in a deal struck with euro zone partners on Friday )

Advertisements

4 comments on “BBC: Η Ευρωζώνη εγκρίνει το ελληνικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων με στόχο την εξασφάλιση της επέκτασης του πακέτου διάσωσης

 1. UPDATE 1-With conditions, Schaeuble paves way for German vote on Greece
  Tue Feb 24, 2015 3:49am EST

  (Adds Schaeuble quotes, deputy economy minister)

  Feb 24 (Reuters) – Germany’s Finance Minister Wolfgang Schaeuble has paved the way for a possible parliamentary vote this week on a loan extension to Greece, Handelsblatt reported on Tuesday.

  Schaeuble requested the vote in a letter to the president of the Bundestag lower house, Norbert Lammert. The document makes a vote contingent on reform proposals from Greece being accepted by the European Central Bank, European Commission and International Monetary Fund, the daily newspaper said.

  “Provided Greece avows its obligations and provided there is an agreement in the eurogroup (of finance ministers), the German government would be in favour of the proposed extension,” Schaeuble wrote.

  “This petition is being made on the condition that Greece submits a list of reform measures and the three institutions give their opinion on whether these measures provide a sufficient basis for a successful conclusion of the programme.”

  Greece sent a list of economic reform plans to European institutions and the IMF at around midnight, a source close to the European Commission said on Tuesday..

  Schaeuble’s spokesman Martin Jaeger said on Monday that euro zone finance ministers would discuss the reforms in a telephone conference on Tuesday. Berlin expected it to be “coherent and plausible”.

  Germany, the biggest contributor to Greece’s two bailouts totalling 240 billion euros, insisted earlier that any extra spending by Athens had to be offset by savings or higher taxes.

  Greece’s leftist government staged a climbdown on Friday to win the four-month extension of its bailout, which had been due to expire on Feb. 28. Prime Minister Alexis Tsipras had promised to scrap the programme when he won election last month.

  A deputy German finance minister, Steffen Kampeter, said in an interview with Bavarian Radio BR on Tuesday he believed parliament would vote in favour of the loan extension provided the conditions were met.

  “If the Greeks deliver and the troika (group of lenders) gives its blessing, it’s quite possible that either all or certainly most of the parties represented in parliament would vote in favour.” (Reporting by Erik Kirschbaum; editing by John Stonestreet)

  http://www.reuters.com/article/2015/02/24/eurozone-greece-reforms-schaeuble-idUSL5N0VY1G820150224

 2. Επιστολή Λαγκάρντ προς Ντάισελμπλουμ: Η ελληνική λίστα είναι περιεκτική αλλά όχι σαφής σε κάποια σημεία

  «Η λίστα μεταρρυθμίσεων που απέστειλε η Ελλάδα αρκεί για να συνεχιστεί το πρόγραμμα» σημειώνει, μεταξύ άλλων, η πρόεδρος του ΔΝΤ σε επιστολή της προς τον πρόεδρο του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ. Ωστόσο, η ίδια επισημαίνει ότι η λίστα στερείται βασικών λεπτομερειών σε αρκετά σημεία.

  http://www.huffingtonpost.gr/2015/02/24/oikonomia-lagarde-epistoli_n_6743354.html?utm_hp_ref=greece&ir=Greece

  Lagarde: Greek Bailout Proposals Insufficient to Release IMF Cash

  BRUSSELS–The International Monetary Fund said Tuesday that a list of measures proposed by the Greek government to overhaul the country’s economy is “generally not very specific,” underlining the hurdles Greece still faces before it can receive new bailout cash.

  The concerns–raised in a letter by IMF Managing Director Christine Lagarde to Jeroen Dijsselbloem, the Dutch finance minister who presides over the talks among his eurozone counterparts–were made public shortly after eurozone finance ministers approved a four-month extension to Greece’s expiring bailout in a phone conference. Ms. Largarde participated in that phone conference, according to a European official.

  The letter underlines the hurdles Greece faces to getting its hands on new rescue cash despite the extension. Eurozone finance ministers have said that no money would be transferred to Greece until the promised measures have actually been implemented and voiced similar concerns after their talks Tuesday.

  “We call on the Greek authorities to further develop and broaden the list of reform measures, based on the current arrangement, in close coordination with the institutions in order to allow for a speedy and successful conclusion of the review,” the ministers said in a statement.

  In her letter, Ms. Largarde said the Greek list fails to give sufficiently clear assurances on some of the most important measures, including overhauls to the pension system and value-added tax, as well as further steps to liberalize closed sectors. She also mentioned that more details were needed on privatization of public assets, reforming the public administration and labor market.

  Write to Gabriele Steinhauser at gabriele.steinhauser@wsj.com

  Subscribe to WSJ: http://online.wsj.com?mod=djnwires

  (END) Dow Jones Newswires

  February 24, 2015 10:35 ET (15:35 GMT)

  Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.

  http://english.capital.gr/News.asp?id=2238107

 3. TEXT-ECB’s Draghi to Eurogroup head: Greek offer is valid starting point

  Feb 24 (Reuters) – The president of the European Central Bank, Mario Draghi, told the head of the Eurogroup of finance ministers in a letter that Greece’s proposed list of reforms offered a valid starting point for the successful conclusion of a review of its programme.

  Following is the text of the letter from Draghi, which is addressed to Jeroen Dijsselbloem and dated Feb. 24:

  My Staff has reviewed the list of measures which the Greek authorities submitted yesterday evening. Our initial impression is that the document covers a wide range of reform areas and in this sense, it is sufficiently comprehensive to be a valid starting point for a successful conclusion of the review.

  However, as we expected it was not possible for the authorities to elaborate on concrete proposals and commitments that can be assessed by the institutions in respect to growth, public finances and financial stability. Given the very limited time available, this is understandable.

  I assume that it is clear that the basis for concluding the current review, and also for any future arrangements, will be the existing commitments in the current Memorandum of Understanding and the Memorandum of Economic and Financial Policies (MEFP).

  In this context we note that the commitments outlined by the authorities differ from existing programme commitments in a number of areas. In such cases, we will have to assess during the review whether measures which are not accepted by the authorities are replaced with measures of equal or better quality in terms of achieving the objectives of the programme.

  I would also again urge the Greek authorities to act swiftly to stabilise the payment culture and refrain from any unilateral action to the contrary. (Reporting By John O’Donnell; editing by Paul Carrel)

  http://uk.reuters.com/article/2015/02/24/ecb-policy-greece-idUKF9N0S501A20150224

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s