ΟΛΟΚΛΗΡΟ το email Βαρουφάκη μεταφρασμένο στα Ελληνικά (Eurogroup 09/03/2015)

newego_LARGE_t_1101_54475279_type12713

updated

Δείτε ολόκληρη την δεύτερη επιστολή με τον κατάλογο των μεταρρυθμίσεων που θα συζητήσει το σημερινό Eurogroup:

“Αγαπητέ Πρόεδρε του Eurogroup, αγαπητέ Γερούν,

Σε συνέχεια,

• της δήλωσης της 20ης Φεβρουαρίου 2015 της Ευρωομάδας, η οποία ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση να υποβάλει στα θεσμικά όργανα έναν «πρώτο κατάλογο των μεταρρυθμιστικών μέτρων»,

• της έγκαιρης υποβολής του εν λόγω «πρώτου καταλόγου» της ελληνικής κυβέρνησης

• της μεταγενέστερης δήλωσης της Ευρωομάδας της 24ης Φλεβάρη 2015 (η συμφωνία έγινε με τηλεδιάσκεψη), η οποία επιβεβαίωσε ότι οι θεσμοί ενέκριναν τον υποβληθέντα «πρώτο κατάλογο» ως «επαρκώς εκτενή ώστε να είναι μια έγκυρη αφετηρία για την επιτυχή ολοκλήρωση της αναθεώρησης», προκειμένου να «εξειδικευθεί περαιτέρω και στη συνέχεια να συμφωνηθεί με τα θεσμικά όργανα από τα τέλη Απριλίου».

Σας γράφω, πριν από την επόμενη Ευρωομάδα της Δευτέρας, για να σας μεταφέρω την άποψη της ελληνικής κυβέρνησης ότι είναι απαραίτητο να αρχίσουν αμέσως οι συζητήσεις μεταξύ της τεχνικής μας ομάδας και της αντίστοιχης των θεσμικών οργάνων.

Επισυνάπτεται έγγραφο σχετικά με επτά από τις μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στον «πρώτο κατάλογό» μας, που περιγράφονται με κάποια λεπτομέρεια, στις οποίες η κυβέρνησή μας έχει εργαστεί και επί των οποίων θα θέλαμε να ξεκινήσουμε τις τεχνικές συζητήσεις στις πρώτες συναντήσεις μας, με την πρόθεση να αποτελέσουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις την πρώτη παρτίδα των μεταρρυθμίσεων που θα συμφωνηθούν στο πλαίσιο που η Ευρωομάδα έχει προαναγγείλει ως οφειλόμενες μέχρι τον Απρίλιο του 2015. Προβλέπουμε ότι με αυτόν τον τρόπο, η πλειοψηφία των μεταρρυθμίσεων που περιέχονται στον «πρώτο Κατάλογο» μπορεί να διευκρινιστεί περαιτέρω το συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε η τελική συμφωνία να επικυρωθεί από την Ευρωομάδα και το Ελληνικό Κοινοβούλιο, και να γίνει η βάση της αναθεώρησης. Πιστεύουμε επίσης ότι οι δύο τεχνικές ομάδες, στην πρώτη συνεδρίασή τους, θα πρέπει επίσης να διατυπώσουν συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης και το χρονοδιάγραμμα. Όσον αφορά τον τόπο των τεχνικών και διερευνητικών συναντήσεων, η άποψη της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι θα πρέπει να λάβει χώρα στις Βρυξέλλες.

Παράλληλα με αυτές τις τεχνικές συζητήσεις που αφορούν την προθεσμία του Απριλίου, και την επιτυχή ολοκλήρωση της Κύριας Σύμβασης Διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης μεταξύ του ESM-EFSF και της ελληνικής κυβέρνησης (όπως επεκτάθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2015), η ελληνική κυβέρνηση πιστεύει ότι, πολύ σύντομα, οι δύο πλευρές θα πρέπει να αρχίσουν συζητήσεις υψηλότερου επιπέδου σχετικά με μια «πιθανή νέα συμφωνία» (όπως αναφέρεται στο κοινό ανακοινωθέν της Ευρωομάδας της 20ης Φεβρουάριου). Σημειώστε επίσης ότι η ελληνική κυβέρνηση θα ήθελε οποιαδήποτε «πιθανή νέα συμφωνία» να λάβει τη μορφή ενός «Συμβολαίου για την Ανάκαμψη και Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας».

Ανυπομονούμε να σας δούμε τη Δευτέρα,

Χαιρετισμοί

ΥΓ. Στον συνημμένο κατάλογο όπου περιγράφονται οι επτά μεταρρυθμίσεις τις οποίες επεξεργάζονται οι ελληνικές αρχές, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι (για λόγους συνοχής) η σειρά με την οποία παρουσιάζονται αντιστοιχεί με τη σειρά του «πρώτου καταλόγου» των μεταρρυθμίσεων, που υποβλήθηκε από εμάς στις 23 Φεβρουαρίου.

Ι. Δημοσιονομικές διαρθρωτικές πολιτικές
Διαχείριση Δημοσίων Οικονομικών

1η Μεταρρύθμιση – Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Ενεργοποίηση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου με στόχο την επίτευξη εξοικονόμησης πόρων και την επέκταση της αποστολής του.

Σκοπός του Δημοσιονομικού Συμβουλίου είναι να ενεργεί ως ανεξάρτητο παρατηρητήριο, υποβοηθητικό της κυβερνητικής πολιτικής, να εκτιμά κατά πόσο είναι σύμφωνη με τους εγκριθέντες δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να μπορεί να συμβάλει στην εξάλειψη μιας πιθανής τάσης για πρωτογενές έλλειμμα. Για το σκοπό αυτό, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, θα πρέπει να έχει την ικανότητα να προετοιμάζει μακροοικονομικές προβλέψεις για τον προϋπολογισμό, θα πρέπει να παρακολουθεί αμερόληπτα την εφαρμογή των δημοσιονομικών προγραμμάτων και την τήρηση των δημοσιονομικών στόχων και διαδικασιών και θα πρέπει επίσης να παρεμβαίνει και να διαμορφώνει τον δημόσιο διάλογο για τη δημοσιονομική πολιτική.

Η προηγούμενη Ελληνική κυβέρνηση νομοθέτησε την ίδρυση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, τον Ιούνιο του 2014. Ο Ν. 4270/2014 προβλέπει ότι το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα αξιολογεί τις μακροοικονομικές προβλέψεις που θα χρησιμοποιούνται για την Μεσοπρόθεσμη Δημοσιονομική Στρατηγική και τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να επιβλέπει την συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες υλοποίησης του μεσοπρόθεσμου στόχου. Παρ’ όλα αυτά το Δημοσιονομικό Συμβούλιο δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ στην πράξη και μέχρι σήμερα παραμένει ανενεργό, χωρίς διοίκηση ή προσωπικό.

Οι ελληνικές αρχές σχεδιάζουν την ενεργοποίηση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου αλλά και την επίτευξη εξοικονόμησης πόρων μέσω της ενοποίησής του με το υπάρχον Γραφείο του Κρατικού Προϋπολογισμού, το οποίο λειτουργεί στη Βουλή, καθώς και τη σύνδεσή του με το ΚΕΠΕ (Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών).

Εμπειρικά στοιχεία δείχνουν ότι όσο μεγαλύτερο είναι το πεδίο των αρμοδιοτήτων των Δημοσιονομικών Συμβουλίων, τόσο ισχυρότερη είναι η αποτελεσματικότητά τους. Για τον σκοπό αυτό, η κυβέρνηση πιστεύει ότι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα πρέπει να συμβάλλει στην πρόβλεψη των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών τιμών που χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία του προϋπολογισμού. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα βοηθήθει στην εκτέλεση των καθηκόντων του από μακροοικονομικά μοντέλα που θα κατασκευαστούν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και το ΚΕΠΕ. Το Συμβούλιο θα επανεξετάσει την αποτελεσματικότητα του οργανικού νόμου για τον προϋπολογισμό και θα συστήσει στην κυβέρνηση αλλαγές στις διατάξεις του τελευταίου. Το επιστημονικό προσωπικό του Συμβουλίου θα πρέπει να είναι άτομα με υψηλότερα προσόντα και εργασιακή εμπειρία από ό,τι προβλέπεται σήμερα, και θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με το προσωπικό του ΚΕΠΕ, καθώς και με ακαδημαϊκούς ερευνητές και ερευνητές στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Επιπλέον, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα πρέπει να διεξάγει περιοδικά Επανεξέταση Δαπανών, και θα πρέπει να ποσοτικοποιεί και να προβαίνει σε ανεξάρτητη αξιολόγηση των προγραμμάτων των πολιτικών κομμάτων κατά τις προεκλογικές εκστρατείες, συμβάλλοντας έτσι στη δημόσια συζήτηση για τη δημοσιονομική πολιτική και τη δημοσιονομική βιωσιμότητα. Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να καταστήσει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο πλήρως λειτουργικό το συντομότερο δυνατόν, θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην στελέχωση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου και είναι έτοιμη να παράσχει στήριξη για την ενίσχυση των δυνατοτήτων του.

2η Μεταρρύθμιση – Κατάρτιση Προϋπολογισμού και Οργανικός Νόμος για τον Προϋπολογισμό

Στο πλαίσιο της βελτίωσης της διαχείρισης των δημοσιονομικών, οι ελληνικές αρχές θα προχωρήσουν σε βελτιώσεις στον τομέα της κατάρτισης του Προϋπολογισμού. Αυτές οι βελτιώσεις θα περιλαμβάνουν τα ανώτατα όρια σε δαπάνες για τα διάφορα επίπεδα της κυβέρνησης που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ώστε να ενισχυθεί η τήρηση του Προϋπολογισμού κατά την διάρκεια του έτους. Οι βελτιώσεις θα περιλαμβάνουν την αναμόρφωση του Οργανικού Νόμου για τον προϋπολογισμό που θα εξορθολογίσει και θα καθορίσει με σαφήνεια τις αρμοδιότητες, συμπεριλαμβανομένων ιδίως εκείνων που βρίσκονται στο προληπτικό επίπεδο, μεταξύ (1) των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) που ενσωματώνονται επί του παρόντος σε κάθε αρμόδιο υπουργείο, (2) του Ελεγκτικού Συνεδρίου και (3) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΣΚ).

Θα εισαχθούν διορθωτικοί μηχανισμοί σε τριμηνιαίο επίπεδο για κάθε οντότητα. Αυτές οι διαδικασίες του προϋπολογισμού θα επεκταθούν και στις εξωδηµοσιονοµικές δαπάνες, στις κρατικές επιχειρήσεις, στην τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα, σε οποιονδήποτε ανεξάρτητο ή/και ρυθμιστικό φορέα. Στην διαδικασία διόρθωσης των προϋπολογισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης η Ελληνική κυβέρνηση θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ του Παρατηρητηρίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση από τη μία πλευρά και των δήμων και των περιφερειακών αρχών από την άλλη. Οι δημοσιονομικές διαδικασίες θα πρέπει να εναρμονιστούν σε όλους τους τομείς.

Επιπλέον, θα δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση και στην οικοδόμηση των ικανοτήτων του προσωπικού τόσο στο ΓΛΚ όσο και στις ΓΔΟΥ. Οι Ελληνικές αρχές θα λάβουν σοβαρά υπόψη και θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την κατάρτιση πολυετών κυλιόμενων προϋπολογισμών για διαφορετικά επίπεδα και φορείς.

Διαχείριση Φορολογικών Εσόδων

3η Μεταρρύθμιση – ΣΩΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΤΑΞΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ: Πληθώρα απλών «παρατηρητών» θα βοηθήσουν στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής του ΦΠΑ.

Η φοροδιαφυγή είναι βαθιά ριζωμένη μέσα στην ελληνική κοινωνία. Οι φορολογικές αρχές δεν είναι μόνο υποστελεχωμένες, αλλά είναι επίσης της λογικής του ελέγχου των φορολογικών βιβλίων, όταν το πραγματικό πρόβλημα βρίσκεται εκτός βιβλίων. Η εμπειρία δείχνει ότι όταν, ακόμη και υπό μεγάλο φόρτο εργασίας, το προσωπικό του ΣΔΟΕ αφήσει τα γραφεία του και κάνει αιφνιδιαστικούς επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις, τέτοιες επιδρομές δεν είναι μόνο σπάνιες (λόγω έλλειψης προσωπικού), αλλά πολύ συχνά και αναμενόμενες. Είναι, επιπροσθέτως, σχεδόν αδύνατο για τις φορολογικές αρχές, ιδίως λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου προϋπολογισμού καθώς και λόγω της αργής διαδικασίας πρόσληψης φορολογικών ελεγκτών, να κάνουν μια σοβαρή τομή στο πρόβλημα της μη απόδοσης του ΦΠΑ που χαρακτηρίζει, κατά κύριο λόγο, τις αγορές υπηρεσιών (π.χ. νυκτερινά κέντρα, ιατρικές υπηρεσίες, κλπ).

Για το σκοπό αυτό προτείνουμε το εξής: Να προσληφθεί ένας μεγάλος αριθμός μη επαγγελματιών επιθεωρητών, σε αυστηρά βραχυπρόθεσμη και περιστασιακή βάση (όχι περισσότερο από δύο μήνες, και χωρίς καμία προοπτική επαναπρόσληψης) προκειμένου να παριστάνουν, μετά από κάποια βασική εκπαίδευση, τους πελάτες εκ μέρους των φορολογικών αρχών, ενώ ταυτόχρονα θα είναι «καλωδιωμένοι» με εξοπλισμό ήχου και εικόνας. Παρ’ όλο που δεν θα έχουν καμία εξουσία να διενεργούν ελέγχους και θα αποθαρρύνονται από το να προκαλούν τους παραβάτες, τα δεδομένα που θα καταγράφουν θα έχουν νομικό βάρος και θα είναι άμεσα χρησιμοποιήσιμα από τους εφοριακούς υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι θα τα χρησιμοποιούν προκειμένου να επιβάλλουν ποινές και κυρώσεις.

Οραματιζόμαστε ότι οι νεοσύλλεκτοι θα προέρχονται από όλα τα κοινωνικά στρώματα (π.χ. φοιτητές, νοικοκυρές, ακόμη και τουρίστες σε δημοφιλείς περιοχές όπου ανθεί η φοροδιαφυγή), οι οποίοι θα πληρώνονται ωριαία και θα είναι δύσκολο να ανιχνευθούν από τους φοροδιαφεύγοντες. Και μόνο η «είδηση» ότι χιλιάδες περιστασιακοί «παρατηρητές» βρίσκονται παντού με δυνατότητα καταγραφής ήχου και εικόνας εκ μέρους των φορολογικών αρχών, έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη νοοτροπία της κοινωνίας πολύ γρήγορα, απλώνοντας ένα αίσθημα δικαιοσύνης παντού και να καλλιεργήσει έναν νέο πολιτισμό φορολογικής συμμόρφωσης – ειδικά αν συνδυαστεί με την κατάλληλη προώθηση του απλού μηνύματος ότι έχει έρθει η ώρα για όλους να μοιραστούν το βάρος των δημόσιων υπηρεσιών και αγαθών.

Προκειμένου να καρποφορήσει η παρούσα δράση, η Ελληνική κυβέρνηση θα χρειαστεί την βοήθεια από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, καθώς και από τη διαθέσιμη τεχνική βοήθεια, ειδικά στους τομείς του εξοπλισμού και της κατάρτισης.

II. Χρηματοπιστωτική σταθερότητα
Συστήματα Δόσεων

4η Μεταρρύθμιση – ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ: Βελτίωση της υπάρχουσας νομοθεσίας

Ο σκοπός της ισχύουσας νομοθεσίας, που εισήχθη από την προηγούμενη κυβέρνηση, ήταν να εισπράξει ένα τεράστιο χρηματικό ποσό ανείσπρακτων ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών. Η νέα Ελληνική κυβέρνηση πιστεύει ότι αυτό το κομμάτι της νομοθεσίας ήταν προβληματικό και χρειάζεται άμεση βελτίωση.

Το πρόβλημα: Οι καθυστερούμενες φορολογικές οφειλές ανέρχονται σε 76 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 23,56 δισεκατομμύρια προέρχονται από πριν το 2009. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εκτιμά ότι το μεγαλύτερο μέρος των καθυστερούμενων πριν το 2009 είναι ανείσπρακτο, ενώ εν όψει των σημερινών οικονομικών συνθηκών, από τα € 76 δισεκατομμύρια μόνο τα € 8,9 μπορούν να συλλεχθούν. Σήμερα, 1,6 δισεκατομμύρια οφείλονται από περίπου 3,7 εκατομμύρια άτομα και από Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που χρωστάνε λιγότερο από €3.000 ο καθένας, και 200.000 φυσικά πρόσωπα χρωστάνε μέχρι και €5.000 το καθένα. Με την πάροδο των ετών της «κρίσης», νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν δημιουργηθεί ως εξής:
2010-12  € 23,5 δισεκατομμύρια (€ 7,8 ανά έτος)
2013-14  € 23,5 δισεκατομμύρια (€ 11,75 ανά έτος)

Μέχρι τις… Οφειλόμενο ΥπόλοιποΣε δις € Καθαρή αύξηση σε σχέση με προηγούμενη περίοδοΣε δις €
31/12/2009 29,39
31/12/2010 34,95 5,56
31/12/2011 41,38 6,43
31/12/2012 52,10 10,72
31/12/2013 60,66 8,56
31/12/2014 74,93 14,20
1/2/2015 76,01 1,15
Κατανομή των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών ανά κατηγορία:

Κατηγορία Οφειλόμενο ποσό σε δις € % του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι την 1/2/2015
Κυβερνητικοί φορείς και κρατικές επιχειρήσεις 6,52 9%
Πτωχευμένες ιδιωτικές εταιρείες 12,98 17%
Μη αντιστοιχισμένα ή απωλεσμένα φορολογικά αναγνωριστικά από την μετάβαση στο τέλος της δεκαετίας του 80 0,6 0%
Υπόλοιπες 56,41 74%
Εκ των οποίων
Συσσωρευμένες πριν την 31/12/2010 23,56 31%
Συσσωρευμένες μετά την 31/12/2010 32,85 43%
Εκ των οποίων εισπράξιμες 8,9 12%
Στο πλαίσιο αυτό, η πρόθεση είναι να εφαρμοστεί ένα σύστημα κινήτρων που να επισπεύδει την είσπραξη των περισσοτέρων εκ των καθυστερούμενων οφειλών, ενώ παράλληλα θα οικοδομείται μία νοοτροπία πληρωμής σύμφωνη με μια αυστηρή πειθαρχία πληρωμής.

Περιγραφή του προτεινόμενου νόμου:

– Για το μήνα Μάρτιο του 2015 (οι υπόλοιπες 15 ημέρες) όσοι πληρώσουν το πλήρες ποσό του αρχικού κεφαλαίου του χρέους θα λάβουν έκπτωση στις προσαυξήσεις.
– Ο νόμος επιτρέπει στους οφειλέτες να πληρώσουν πριν από την καθορισμένη ημερομηνία υποβολής φορολογικών δηλώσεων (τέλη Μαΐου), δηλαδή κατά το μήνα Απρίλιο, ολόκληρο ή μέρος του εκτιμώμενου χρέους τους. Οι οφειλέτες καλούνται να πληρώσουν εθελοντικά το κύριο ποσό ή μέρος αυτού εκ των προτέρων, με το κίνητρο της έκπτωσης στο σύνολο ή σε μέρος των προσαυξήσεων. (Αν ο οφειλέτης καταβάλλει το συνολικό ποσό του εκτιμώμενου χρέους του/της, τότε θα λάβει πλήρη έκπτωση των προσαυξήσεων· αν όμως αυτός/αυτή μπορεί να πληρώσει μόνο ένα μέρος του εκτιμώμενου χρέους, τότε θα λάβει μία αναλογική έκπτωση των προσαυξήσεων)
– Όσοι υποβάλλουν τους φόρους τους κατά την καθορισμένη ημερομηνία στο τέλος Μαΐου, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για ένα σύστημα πληρωμής με δόσεις.
– Το σύστημα των δόσεων έχει κίνητρα που επισπεύδουν την καταβολή των πληρωμών και επιβραβεύει εκείνους που πληρώνουν το σύνολο του ποσού του εκτιμώμενου χρέους τους (κύριο) προκαταβολικά σε σχέση με εκείνους που πληρώνουν με δόσεις.
– Οι δόσεις είναι εθελοντικές / συνολικά 100 / και ο οφειλέτης εκπίπτει από το σύστημα των δόσεων αυτόματα, όταν δεν πραγματοποιήσει την καταβολή μιας δόσης το 2015 και δύο δόσεων το 2016. Όταν ένας οφειλέτης εκπίπτει από το σύστημα των δόσεων, τότε επιστρέφει στην τακτική διαδικασία είσπραξης των φόρων.

Συχνές ερωτήσεις

1. Πότε και πώς θα ξεκινήσει το σύστημα των δόσεων;

Μέχρι τις 26 Μαΐου 2015, ο οφειλέτης πρέπει να έχει υποβάλει την αίτησή του/της.

2. Ποια είναι τα κίνητρα του οφειλέτη για να πληρώσει και πώς το σύστημα των δόσεων βοηθάει στην προώθηση του Πολιτισμού Πληρωμής Φόρων στην Ελλάδα;

Η κυβέρνηση στοχεύει στην μέγιστη δυνατή είσπραξη των συνολικών καθυστερούμενων φορολογικών οφειλών και στην επιβράβευση των προκαταβολικών πληρωμών που θα μειώνουν τις μελλοντικές υποχρεώσεις. Ο χρόνος κυλάει ενάντια στην προσδοκία είσπραξης πολλών από αυτές τις καθυστερούμενες οφειλές, ενώ εξ ορισμού δημιουργείται κλίμα μίας διευρυνόμενης παραοικονομίας. Το πλεονέκτημα της προκαταβολής των οφειλών με έκπτωση στις προσαυξήσεις, αν κάποιος πληρώσει μέχρι το τέλος Μαρτίου και το τέλος Απριλίου, αυξάνει την προοπτική της είσπραξης. Από την άλλη πλευρά, η δυνατότητα της συλλογικής συμμετοχής σε ένα συμβόλαιο πληρωμής δόσεων με το κράτος και το γεγονός ότι τηρείται αυστηρά, δημιουργεί έναν μηχανισμό εμπιστοσύνης ανάμεσα στον οφειλέτη και στο κράτος, την στιγμή που η εμπιστοσύνη είναι ένα σπάνιο αγαθό στην περίπτωση του ελληνικού συστήματος είσπραξης φόρων. Η εισαγωγή ενός προσυμφωνημένου συστήματος πληρωμής με πολύ σαφή πειθαρχικά μέτρα αποσκοπεί στη θέσπιση μίας αξιόπιστης κουλτούρας πληρωμών.

3. Πώς αυτός ο νόμος δημιουργεί κίνητρα για τον επιχειρηματία να αναδιαρθρώσει την υπερχρεωμένη επιχείρησή του, και να συμμετάσχει στον ιδιωτικό τομέα ξανά;

Οι περισσότεροι επιχειρηματίες με καθυστερημένες οφειλές προς το κράτος κατέχουν μεγάλες ποσότητες μετρητών (σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια τους) φοβούμενοι κατασχέσεις από το κράτος. Επιπροσθέτως, έχοντας σχεδόν μηδενική πρόσβαση στην επίσημη τραπεζική πίστωση, ωθούνται να λειτουργούν παράτυπα. Αυτό λειτουργεί ως «θερμοκοιτίδα» περαιτέρω φοροδιαφυγής, παρατυπιών και μείωσης όλων των ειδών των κρατικών εσόδων. Η προτεινόμενη νομοθεσία επιτρέπει και επιβραβεύει την επαναφορά στην επίσημη οικονομία με ένα σύστημα πληρωμής που είναι εξαιρετικά πειθαρχημένο καθώς προάγει την καλλιέργεια νοοτροπίας έγκαιρων πληρωμών του σχήματος των δόσεων, το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τις υποσχέσεις του ατόμου να πληρώνει.

4. Πώς θα χειριστείτε το ζήτημα του ηθικού κινδύνου;

Έχουμε χτίσει μέσα στο σύστημα των δόσεων ένα πολύ αυστηρό μηχανισμό όπου εκπίπτει κάποιος από αυτό αυτόματα αν παραλείψει μία πληρωμή το 2015 και 2 πληρωμές το 2016. Επιπλέον τα οφέλη είναι όλα πολύ υψηλότερα, όταν κάποιος πληρώνει προκαταβολικά.

5. Μήπως αυτό το σχήμα/νόμος δώσει κρυφά κατάσταση προτεραιότητας στις ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές έναντι άλλων μη-πληρωμών, όπως των μη εξυπηρετούμενων δανείων του χρηματοπιστωτικού τομέα;

Όχι! Ο νόμος θα εξασφαλίσει ότι η μηνιαία δαπάνη προς αυτό το σύστημα των δόσεων, ως ποσοστό του εισοδήματος του φορολογουμένου, θα έχει ανώτατο όριο σε ένα επίπεδο που θα ποικίλλει ανάλογα με τις άλλες υποχρεώσεις πληρωμής (π.χ. μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια), εφ’ όσον ο φορολογούμενος εισέρχεται σε μια συμφωνία αναδιάρθρωσης με τον φορέα (π.χ. τράπεζα) στον οποίο έχει επίσης καθυστερούμενες οφειλές. Με αυτή την έννοια δεν δίνεται προτεραιότητα στις ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές. (Η παρατηρούμενη συσχέτιση μεταξύ των καθυστερούμενων φορολογικών οφειλών και των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι εξαιρετικά υψηλή.)

III. Πολιτικές για την προώθηση της ανάπτυξης
Ιδιωτικοποίησεις και διαχείριση των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων

• 5η Μεταρρύθμιση – Άμεση αύξηση δημοσίων εσόδων μέσω υπηρεσιών διαδικτυακών παιγνίων

Ο τομέας των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών (e-τζόγος) παρουσιάζει σημαντικές ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες δημόσιων εσόδων. Τα δημόσια έσοδα θα μπορούσαν να αυξηθούν τόσο από την πώληση αδειών σε παρόχους διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών σε μια δίκαιη αγοραία αξία, καθώς και με τη ρύθμιση εσόδων και φόρων, με την αξιοποίηση της ευρωπαϊκής εμπειρίας για την αυστηρή διαδικτυακή εποπτεία της όλης διαδικασίας ηλεκτρονικών στοιχημάτων, φθάνοντας στο επίπεδο του τελικού καταναλωτή και τέλος με τη βελτίωση της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας (4002/2011).

Ο ετήσιος όγκος των διαδικτυακών συναλλαγών στοιχημάτων μέσω των υφιστάμενων προσωρινά αδειοδοτημένων παρόχων Online Gaming υπερβαίνει τα € 1,5 δισεκατομμύρια σε συγκρατημένες εκτιμήσεις (εξαιρουμένων των εσόδων του ΟΠΑΠ από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια καθώς και των εσόδων των παράνομων διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών). Με βάση τις διαθέσιμες εκτιμήσεις της αγοράς, η συνολική αγορά των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα υπερβαίνει τα € 3 δισεκατομμύρια ετησίως. Σε αρκετά εύλογες παραδοχές, τα επιπρόσθετα δημόσια έσοδα από την φορολόγηση των αδειοδοτημένων διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών θα μπορούσαν να υπερβαίνουν τα € 500 εκατομμύρια ετησίως.

Τέλη από την πώληση αδειών σε παρόχους διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών

Επί του παρόντος, οι είκοσι τέσσερις πάροχοι διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών λειτουργούν υπό καθεστώς προσωρινής αδειοδότησης. Κατά την απουσία συγκεκριμένων στοιχείων σχετικά με τα πραγματικά έσοδα και κέρδη από τα στοιχήματα, η ελληνική κυβέρνηση μέχρι τώρα ήταν σε αδυναμία να ορίσει μια συγκεκριμένη τιμή ανά Άδεια Χρήσης.

Προτεινόμενη Δημόσια Παρέμβαση: Άμεση, επίσημη αδειοδότηση των υφιστάμενων παρόχων διαδικτυακών παιχνιδιών για μια περίοδο πέντε ετών. Κάθε άδεια θα αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη διαδικτυακή διεύθυνση τυχερών παιχνιδιών. Έτσι, κάθε διαδικτυακή διεύθυνση τυχερών παιχνιδιών θα απαιτεί άδεια, ενώ μια 5-ετής επίσημη άδεια διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών θα σημαίνει μία άμεση πληρωμή € 3 εκατομυρίων, τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν από τους υφιστάμενους παρόχους διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών. Το τέλος για την επέκταση της άδειας αφού αυτή η περίοδος των 5 ετών θα έχει λήξει, θα πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα της αγοράς, όπως περιγράφεται παρακάτω. Αυτό το τέλος αδειοδότησης θα ισχύει για κάθε επιπλέον άδεια διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών που θα χορηγηθεί.

Αύξηση φορολογητέων εσόδων από διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια

Κάθε επίσημα αδειοδοτημένος πάροχος διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών θα πρέπει να προ-πληρώσει έναν ελάχιστο φόρο ύψους € 1 εκατομμυρίου ετησίως, ανεξάρτητα από τον πραγματικό όγκο των συναλλαγών και με την πιθανότητα ότι οι άλλοι φόροι θα αρθούν. Αυτός ο φόρος θα πρέπει να καταβάλλεται κατά την έναρξη κάθε οικονομικού τριμήνου. Το φορολογικό σύστημα για τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια παραμένει στα σημερινά επίπεδα. Προκειμένου να ελέγχονται και να παρακολουθούνται πλήρως οι διαδικτυακές συναλλαγές των τυχερών παιχνιδιών, η διαδικτυακή αγορά τυχερών παιχνιδιών πρέπει να σταματήσει τη χρήση μετρητών και να βασίζεται στην επίδειξη της ταυτότητας και να καταστήσει υποχρεωτικά τα «pay-ins» και τα «pay-out», είτε με μια κάρτα (χρεωστική ή προπληρωμένη) ή με ένα ψηφιακό πορτοφόλι, που θα διαχειρίζεται ένας Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών που θα είναι επίσημα αδειοδοτημένος από την Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του Νόμου 3862/2010 και την οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών 2007/64/ΕΚ.

Εφαρμογή: Επιβολή του κανονισμού για την υποχρεωτική διαχείριση όλων των διαδικασιών KYC/AML, πληρωμών, ηλεκτρονικού πορτοφολιού, και «pay-in» και «pay-out» των Διαδικτυακών Παρόχων Τυχερών Παιχνιδιών μέσω επίσημα αδειοδοτημένων Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (2 εβδομάδες). Άμεσα αποτελεσματικό και με προθεσμία 3 μηνών. Πώληση Διαδικτυακών Αδειών Τυχερών Παιχνιδιών (2 μήνες). Διαμόρφωση και σταδιακή εφαρμογή του νομικού πλαισίου για την προ-πληρωμή των φόρων των Παρόχων Διαδικτυακών Τυχερών Παιχνιδιών (2 μήνες). Σύσταση τεχνικών παραμέτρων για τη διασύνδεση των Παρόχων Διαδικτυακών Τυχερών Παιχνιδιών και των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών με καθορισμένους Τρίτους Παρόχους Υπηρεσιών. Αυτές θα παρέχονται ανάλογα με την υπηρεσία και θα τεθούν σε εφαρμογή χωρίς την ανάγκη για την υποβολή προσφορών νέων συστημάτων (1 μήνας). Πλήρης ανάπτυξη της παρακολούθησης και του ελέγχου των ηλεκτρονικών συναλλαγών τυχερών παιχνιδιών, όπως περιγράφεται (3 μήνες).

Για την εκτέλεση των παραπάνω βημάτων προς την κατεύθυνση της πλήρους εφαρμογής, η ελληνική κυβέρνηση θα χρειαστεί τεχνική βοήθεια (π.χ. μηχανισμούς για την παρακολούθηση των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών) καθώς και συμφωνίες που θα περιορίζουν τον διασυνοριακό παράνομο τζόγο.

Μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων και ένα καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον

6η μεταρρύθμιση – ΑΝΤΙ-ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ, ΑΥΤΟ-ΕΝΗΜΕΡΟΥΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η κυβέρνηση προτίθεται να θεσπίσει νομοθεσία που να απαγορεύει στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα από το να ζητούν (από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις) έγγραφα που να πιστοποιούν πληροφορίες που η πολιτεία έχει ήδη στην κατοχή της (στο πλαίσιο της ίδιας ή κάποιας άλλης υπηρεσίας). Το πιο συνηθισμένο επιχείρημα κατά της εν λόγω νομοθεσίας είναι ότι μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν οι διάφορες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα είναι πλήρως διασυνδεδεμένες ηλεκτρονικά. Οι ελληνικές αρχές διαφωνούν και, στην πραγματικότητα, θεωρούν ότι το αντίθετο συμβαίνει: Πρώτα πρέπει να νομοθετήσουμε το γεγονός ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι απαγορεύεται να ζητούν από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις πληροφορίες που κάποια άλλη υπηρεσία διαθέτει και μόνο τότε θα υπάρξει ένα επαρκές κίνητρο ψηφιοποίησης του δημόσιου τομέα.
Για να το θέσουμε διαφορετικά: Αν οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα δεν είναι υποχρεωμένοι να εντοπίζουν τα έγγραφα για λογαριασμό των πολιτών και των επιχειρήσεων, τότε θα αντισταθούν στην εισαγωγή των ψηφιακών υπηρεσιών (ως αποτέλεσμα της αδράνειας ή/και της απροθυμίας τους να ασχοληθούν με την απόκτηση νέων δεξιοτήτων). Αλλά αν οι δημόσιοι υπάλληλοι υποχρεούνται να εντοπίζουν τις απαραίτητες πληροφορίες ή τα πιστοποιητικά εξ ονόματος των πολιτών και των επιχειρήσεων, τότε θα απαιτήσουν από τους ανωτέρους τους την εισαγωγή ψηφιακών υπηρεσιών!

Ενδιάμεσες διατάξεις – Πώς συλλέγονται τα πιστοποιητικά των δημόσιων υπηρεσιών πριν από την ψηφιοποίηση;

Μέχρι να γίνουν ψηφιακά διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες σε όλες τις υπηρεσίες, η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει μία διπλή, προσωρινή λύση. Θα χορηγείται οικειοθελώς στους πολίτες η Έξυπνη Κάρτα του Πολίτη – που θα έχει τη μορφή μιας τυπικής χρεωστικής κάρτας και θα περιέχει ένα σύγχρονο τσιπ που θα μπορεί να αποθηκεύει πληροφορίες που να είναι συνεπείς με τους νόμους προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Π.χ. έγγραφα που ζητούνται συχνότερα σε σχέση με τα πιστοποιητικά γέννησης, στοιχεία ταυτότητας (όχι όμως ιατρικά αρχεία ή δεδομένα μορφωτικού επιπέδου) κλπ. Οι ΕΚΠ θα σκανάρονται στην εκάστοτε υπηρεσία αποφεύγοντας έτσι οποιαδήποτε αίτηση για την παραγωγή των αποθηκευμένων δεδομένων. Όσο για τις πληροφορίες που δεν θα είναι αποθηκευμένες στην ΕΚΠ του πολίτη, η υπηρεσία στην οποία ο πολίτης θα έχει κάνει κάποια αίτηση θα είναι υποχρεωμένη να ανακτήσει τις απαραίτητες πληροφορίες βασιζόμενη στις υπάρχουσες τεχνολογίες – π.χ. θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ακόμη και μια τηλεφωνική γραμμή, με τους δημοσίους υπαλλήλους που ζητούν τις πληροφορίες να αναφέρουν ένα μυστικό αριθμό PIN στο τηλέφωνο, χρησιμοποιώντας τους καταλόγους των εν λόγω κωδικών PIN που θα βρίσκονται από κοινού σε ολόκληρη την επικράτεια. Όταν το επιτρέπει η τεχνολογία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τις οποίες ο ένας δημόσιος υπάλληλος θα ζητά τις απαιτούμενες πληροφορίες/πιστοποιητικά από κάποιον άλλο. Επιπλέον, όσον αφορά τα έγγραφα που δεν έχουν ποτέ ψηφιοποιηθεί, κάθε αίτηση θα δώσει την ευκαιρία σε κάποιον δημόσιο υπάλληλο να σαρώσει το ζητούμενο έγγραφο, προτού το διαβιβάσει στην αιτούσα υπηρεσία, δημιουργώντας έτσι βήμα-βήμα μια νέα ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

Οφέλη της προτεινόμενης δράσης: Μια τεράστια μείωση στην απώλεια ωρών εργασίας από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που ξοδεύουν σήμερα μέχρι και ημέρες για τη συλλογή εγγράφων από διάφορες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα με σκοπό την προσκόμισή τους σε μία ή περισσότερες υπηρεσίες του… δημόσιου τομέα – Ένα νέο κίνητρο για την ψηφιοποίηση – Ουσιαστική καλή θέληση για τον δημόσιο τομέα – Συνδέεται με την 7η Μεταρρύθμιση παρακάτω.

IV. Ανθρωπιστική κρίση
• 7η Μεταρρύθμιση – Προβλέψεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης

Η ελληνική κυβέρνηση συνέταξε και κατέθεσε νομοθεσία που περιλαμβάνει μέτρα για την βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας, με παροχή κουπονιών τροφίμων, με πρόσβαση σε μία ελάχιστη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, και με παροχή καταφυγίων. Το καινοτόμο μέρος αυτής της πολιτικής της κυβέρνησης αφορά τα μέσα, με τα οποία θα αντιμετωπιστεί η ακραία φτώχεια, και που θα αποτελέσουν επίσης την αιχμή του δόρατος και προς τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας/διαφθοράς. Μεταγενέστερη νομοθεσία θα εισαγάγει την έκδοση της Έξυπνης Κάρτας του Πολίτη που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ταυτότητα, στο σύστημα υγείας, καθώς και για πρόσβαση στο πρόγραμμα κουπονιών τροφίμων κλπ. Η ιδέα εδώ είναι διττή:

Πρώτον, η κυβέρνηση θέλει να αποφευχθεί το στίγμα που συνδέεται με την πληρωμή με κουπόνια τροφίμων στο σούπερ μάρκετ – έτσι, οι δικαιούχοι θα χρησιμοποιούν την Έξυπνη Κάρτα του Πολίτη που όλοι οι πολίτες (ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση) φέρουν (ή μπορεί να φέρουν) στο πορτοφόλι τους.

Δεύτερον, το θέμα της Έξυπνης Κάρτας του Πολίτη θα καταστεί αναπόσπαστο μέρος των αντί-γραφειοκρατικών μεταρρυθμίσεων – βλέπε 6η Μεταρρύθμιση παραπάνω.

Όσον αφορά τις ισχύουσες διατάξεις, ο νόμος προβλέπει:

(Α) επίδομα διατροφής 100 € ανά οικογένεια ανά μήνα για μέχρι 300 χιλιάδες νοικοκυριά – με προϋπολογισμό για τους 9 ημερολογιακούς μήνες του 2015 σε € 137,7 εκατομμύρια.

(Β) επανασύνδεση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που έχει αποσυνδεθεί από νοικοκυριά λόγω προσωπικών χρεών και δωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι 300kW/h ανά μήνα ανά νοικοκυριό – με προϋπολογισμό για τους 9 ημερολογιακούς μήνες του 2015 έως και 150.000 νοικοκυριά και το συνολικό κόστος για το 2015 (9 ημερολογιακοί μήνες) υπολογίζεται σε € 22.090.000

(Γ) επίδομα ενοικίου προς τα νοικοκυριά (θα δοθεί προτεραιότητα στις μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες με μικρά παιδιά, νοικοκυριά χωρίς εισόδημα και στους μακροχρόνια ανέργους). Οι εκτιμώμενοι δικαιούχοι θα ανέλθουν μέχρι τον αριθμό των 30.000 νοικοκυριών και το μέσο ποσό των μηνιαίων δόσεων ανέρχεται στα € 150. Ο συνολικός προϋπολογισμός για τος 9 ημερολογιακούς μήνες του 2015, υπολογίζεται σε € 40.500.000.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των προαναφερόμενων μέτρων ανέρχεται σε € 200.290.000. Για να κατασταθούν οι εν λόγω δαπάνες δημοσιονομικά ουδέτερες, η κυβέρνηση σχεδιάζει να εξοικονόμησει από δύο τομείς: (i) αναλώσιμα και γενικά μείωση των δαπανών για κάθε υπουργείο (που ανέρχονται σε € 60.900.000) και (ii) καθιέρωση ενός νέου συστήματος δημοσίων διαγωνισμών σε κάθε που θα προσφέρει μια εξοικονόμηση € 140.000.000.”

Μετάφραση: ΕΠΑΜ Πάτρας

Κατεβάστε το πρωτότυπο στα Αγγλικά, κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

http://epam-patras.net/2015/03/09/αποκλειστικό-ολόκληρο-το-email-βαρουφάκη/

 

ΣΧΕΤΙΚΑ

1) Η απάντηση Ντάισελμπλουμ στη νέα επιστολή Βαρουφάκη Euro zone says Greek reform outline helpful, but needs ‘troika’ scrutiny

(Reuters) – The reform outline sent by Greece to euro zone ministers to unblock loans is “helpful”, but needs to be scrutinized by representatives of the country’s creditors, according to the head of the Eurogroup of euro zone finance ministers.

Jeroen Dijsselbloem, whose group meets on Monday to discuss Greece, was responding to a letter he received on Friday from the new left-wing government in Athens asking for an immediate resumption of talks with creditors.

It also described seven reforms it wants to launch to achieve goals agreed to by the previous government.

Once steps to reach these goals are taken, Greece would become eligible for more credit from the euro zone and the International Monetary Fund, and its banks could again finance themselves at European Central Bank open market operations.

But time is pressing because Greece will run out of cash later this month.

“This document will be helpful in the process of specifying the first list of reform measures,” Dijsselbloem said in a written reply to the Greek letter ahead of Monday’s meeting.

Greece’s main creditors are euro zone governments and the IMF. They are represented in talks with Athens by three institutions dubbed the troika – the European Commission, the ECB and the IMF.

“The proposals described in your letter will thus need to be further discussed with the institutions,” Dijsselbloem wrote in the letter, obtained by Reuters.

“Let me also clarify that in the course of the current review the institutions will have to take a broad view covering all policy areas,” Dijsselbloem wrote.

His remarks refer to plans of the new Greek government to replace some of the budget consolidation measures agreed to by the previous government with different reforms.

Euro zone officials say such substitution is fine only if the end result in budgetary terms will be the same.

Greece has asked for the discussions with the institutions take place in Brussels to avoid the connotation of a loss of sovereignty that visits to Athens by troika representatives over the past five years have had for the Greek public.

Even the word troika is anathema to Greeks, hence the references to the institutions.

“We have agreed that the discussions with the joint institutions will take place in Brussels,” Dijsselbloem replied to the request. “Technical work to support this process will be done on the ground in Athens.”

If Greece reaches an agreement on reforms with the creditors’ institutions it could get 1.8 billion euros remaining from the existing 240 billion-euro bailout.

It would also be eligible to get 1.9 billion euros that the European Central Bank made in profits on buying Greek bonds.

“I would encourage you to work in close coordination with the institutions with a view to achieve a speedy and successful conclusion of the review,” Dijsselbloem wrote.

(Editing by Jeremy Gaunt)

2) Η πρώτη επιστολή ( 23 Φεβρουαρίου 2015) Το πρωτότυπο κείμενο στα αγγλικά

3) Technical briefing ahead of the Eurogroup meeting of 9 March 2015

 

update

– Λέγεται ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να εμπλουτίσει τη λίστα και με άλλες μεταρρυθμίσεις, ορισμένες από τις οποίες θα κατατεθούν άμεσα στα τεχνικά κλιμάκια.

Οι τρεις από αυτές είναι :

– Πρόθεση για υποβολή δηλώσεων εισοδήματος παρελθόντων ετών, χωρίς πρόστιμα, παρά μόνο με συμπληρωματική φορολογική δήλωση. Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη περίπου κάθε πέντε χρόνια.
– Εντατικός έλεγχος των τριγωνικών, ενδοομιλικών συναλλαγών που έχουν ως στόχο τη φοροαποφυγή. Η μεταρρύθμιση χαρακτηρίζεται απαραίτητη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διαφθορά και η φοροαποφυγή.
– Επιπλέον κίνητρα ώστε οι πολίτες να διεκδικούν τις αποδείξεις στις συναλλαγές τους με τη θέσπιση αυτόματης διαδικασίας, ώστε οι αποδείξεις λιανικής πώλησης να μπαίνουν σε «λοταρία». Αυτή η πρακτική θα επιβραβεύει την καλή φορολογική συνείδηση κι έχει εφαρμοστεί σε αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Οι μεταρρυθμίσεις αυτές εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, το οποίο θα παρουσιάσει η κυβέρνηση μέχρι τον Απρίλιο. Πρόκειται για σχέδιο, όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές, το οποίο θα αλλάξει την πορεία της χώρας, δίνοντας ώθηση στην ανάπτυξη.

Βερολίνο: άλλη μια χαμένη εβδομάδα

deutsche-welle-logo

Aνεπαρκείς οι μεταρρυθμιστικές ιδέες των Αθηνών. Καταβολή δόσης μόνο μετά την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Ενόψει συμβιβασμού λόγω της εξαιρετικά κρίσιμης οικονομικής κατάστασης της Ελλάδας; Η συνέχεια ΕΔΩ 

Μαξίμου: Θετικό το αποτέλεσμα του Eurogroup

nerit-sima

Θετικό κρίνει το αποτέλεσμα του σημερινού Eurogroup η κυβέρνηση, καθώς, όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, ξεκινάει η διαδικασία για την εφαρμογή της απόφασης του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου, γεγονός που αποτελεί θετικό σήμα για να χαλαρώσει η στάση της ΕΚΤ απέναντι στην Ελλάδα.

– (Reuters) – After euro zone finance ministers told Greece to “stop wasting time” on Monday, its financial experts will begin technical talks with its international creditors on Wednesday to agree reforms and unlock further funding.

Advertisements

5 comments on “ΟΛΟΚΛΗΡΟ το email Βαρουφάκη μεταφρασμένο στα Ελληνικά (Eurogroup 09/03/2015)

 1. Forbes: Ανοιχτή επιστολή…..H Ελλάδα μπορεί να διδάξει στον κόσμο ένα μάθημα……

  Κύριε πρωθυπουργέ Τσίπρα και κύριε υπουργέ Οικονομικών Βαρουφάκη,
  Μπορεί να έχετε κερδίσει μια τετράμηνη αναστολή από τους πιστωτές σας, αλλά η κατάστασή σας είναι απελπιστική και αυτό το γνωρίζει ο καθένας και πιο συγκεκριμένα ο ταμίας της Ευρώπης, η Γερμανία. Το μάθατε οδυνηρά πως η ικανότητά σας να εκβιάσετε τους πιστωτές σας είναι ελάχιστη. Οι επιχειρήσεις, οι τράπεζες και άλλοι, είχαν αρκετό χρόνο για να προετοιμαστούν για το χειρότερο σενάριο: την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Οι δικοί σας πολίτες δεν σας έχουν καμία εμπιστοσύνη, όπως αποδεικνύεται από τις μαζικές αναλήψεις μετρητών από τις ελληνικές τράπεζες και την έξοδο κεφαλαίων από την Ελλάδα προς δήθεν ασφαλέστερα καταφύγια.
  Όντως έχετε δίκαιο στην ένσταση σας για την αύξηση του ήδη εξωφρενικού ΦΠΑ. Και έχετε δίκιο ότι το παρόν πρόγραμμα δεν λειτουργεί. Αλλά οι ιδέες σας για υψηλότερους φόρους στους πλούσιους, περισσότερους δημοσίους υπαλλήλους, πάγωμα των ιδιωτικοποιήσεων και αύξηση των κατώτατων μισθών, είναι ακόμη χειρότερα.

  Εάν θέλετε πραγματικά να σώσετε τη χώρα σας και τους ανθρώπους της από αυτή τη φοβερή οικονομική καταστροφή, υπάρχουν βασικά βήματα που θα έπρεπε να πάρετε έτσι ώστε να προωθηθεί άμεσα η οικονομική ανάπτυξη, με την ανεκτίμητη πολιτική ευκαιρία που σας δίνει η Τρόικα (ΔΝΤ, ΕΚΤ και η ΕΕ, δηλαδή η Γερμανία).
  Μετά από όλα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην επεκταθεί η οικονομία της Ελλάδας. Κοιτάξτε τη γειτονική Βουλγαρία, την Αλβανία και, ναι, τη Μακεδονία (σ.σ.: FYROM). Έχουν προβλήματα εν αφθονία, αλλά οι επιδόσεις τους δεν έχουν καμία σχέση με τις δικές σας. Οι οικονομίες τους έχουν επεκταθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ η δική σας έχει βιώσει μια τρομερή συρρίκνωση. Πρέπει η Ελλάδα να είναι διαρκώς ο πάτος των σκουπιδιών της ΕΕ όταν πρόκειται για την οικονομική ανάπτυξη; Όχι.».
  Με αυτούς τους τρόπους θα σταματήσετε να περιφέρετε την κούπα του ζητιάνου:

  – Φόροι. Η Βουλγαρία και η Μακεδονία (σ.σ. FYROM) έχουν ένα flat-tax σύστημα για τα προσωπικά εισοδήματα της τάξης του 10%. Υιοθετείστε κι εσείς ένα φόρο στο 10%. Στη συνέχεια κάντε κάτι ακόμη καλύτερο, τοποθετείστε το ΦΠΑ στο 15%, το οποίο θα αποδείξει τη δέσμευση σας (να βοηθήσετε) τους κατατρεγμένους. Όσον αφορά τον γελοίο φόρο μισθωτών υπηρεσιών 45%, κατεβάστε τον κι αυτόν στο 10%.

  Φυσικά, η τρόικα και όλοι οι άλλοι θα ωρύονται ότι δεν μπορείτε να αντέξετε να το κάνετε αυτό οικονομικά. Η απάντησή σας θα είναι ότι έχετε την πολυτέλεια να μην το κάνετε. Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα είναι ενδημική. Το ειδεχθές φορολογικό σας σύστημα είναι ένας λόγος που η Ελλάδα έχει μια μεγάλη παραοικονομία.

  Για να ενοχλήσω τους Γερμανούς, αναφέρω το παράδειγμα της Ρωσίας. Όταν ο Πούτιν ανέλαβε το 2000, το φορολογικό σύστημα της Ρωσίας ήταν ακόμη πιο περίπλοκο και η διαφθορά που μάστιζε τη Ρωσία χειρότερη από αυτή στην Ελλάδα. Ο Πούτιν τα παρέσυρε όλα, με τη θέσπιση ενός κατ΄αποκοπή φόρου 13%για τα προσωπικά εισοδήματα και μειώνοντας τους άλλους φορολογικούς συντελεστές Τα έσοδα εκτινάχθηκαν στα ύψη αμέσως λόγω της ευκολίας της επιβολής και μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη. (Δυστυχώς, αυτή ήταν το maximum που προσέφερε ο Ρώσος Πρόεδρος ως πολιτική ικανότητα).

  Οι κυβερνήσεις δεν δημιουργούν πόρους, οι άνθρωποι κάνουν.

  – Ιδιωτικοποιήσεις: Εδώ είναι μια σημαντική πηγή για την εύρεση μετρητών και την ελάφρυνση της πίεσης του προϋπολογισμού σας. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν κινήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση, δεν είχαν καν τη θέληση να κάνουν μια απογραφή Οι προηγούμενες κυβερνήσεις της Ελλάδας ήταν πάρα πολύ διστακτικές και επιπλέον δεν έκαναν μια σχετική απογραφή για το τι ακριβώς κατέχει το κράτος και πόσοι άνθρωποι δουλεύουν σε αυτό. Το 2011 ήμουν στην Αθήνα για μια ημερίδα με θέμα το οικονομικό μέλλον της Ελλάδας. Είχαν έρθει και Πολωνοί επιτετραμένοι που είχαν εμπλακεί σε μεγάλο αριθμό ιδιωτικοποιήσεων assets και εταιρειών και είχαν αποφέρει δισεκατομμύρια ευρώ. οι οποίοι σημείωναν ότι η κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου ούτε καν τους συνάντησε για να συζητήσει και να μάθει από τα μαθήματα που πήρε η Πολωνία για το σωστό τρόπο ιδιωτικοποιήσεων.

  Οι πιστωτές σας, δικαίως, υποστηρίζουν ότι δεν θα συνεχίσουν να σας στηρίζουν στη διάσωση, εφόσον αρνείστε μια τόσο προφανή λύση, είναι γελοίο.

  – Σταματήστε να διώχνετε τους απόδημους Έλληνες όταν θέλουν να βοηθήσουν επενδύοντας στη χώρα. Η κυβέρνηση πρέπει να υποδέχεται τέτοιου είδους επενδυτές με ανοιχτές αγκάλες και όχι με καχυποψία. Επίσης πρέπει να εκπαιδεύσετε τους πολίτες σας να μην τους θεωρούν ως ανεπιθύμητους και παρείσακτους.

  Σε ένα βιβλίο που συνέγραψα με την Elizabeth Ames, “Xρήματα: Πώς η καταστροφή του δολαρίου απειλεί την παγκόσμια οικονομία, και τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό”, αφηγούμαστε το παρακάτω ανέκδοτο:

  «Όταν ο (ομογενής) επιχειρηματίας Δημήτρης Πολιτόπουλος (μπύρα Βεργίνα) επέστρεψε στη γενέτειρά του, την Ελλάδα από τις ΗΠΑ για να ξεκινήσει μια ζυθοποιία, τα προϊόντα του υπέστησαν βανδαλισμό, τα έσκισαν τα ελαστικά από τα αυτοκίνητα, και έλαβε χλευαστικές και απειλητικές επιστολές. (σ.σ. πράγματι οι συγγραφείς του βιβλίου είναι πολύ επιεικείς με το συγκεκριμένο ζήτημα, ο άνθρωπος τράβηξε τα πάνδεινα κυρίως από την Ελληνική γραφειοκρατία ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ……εδώ και εδώ από τους ΝΥΤ για περισσότερες πληροφορίες)

  – Κάντε τη διαδικασία ίδρυσης μιας επιχείρησης στην Ελλάδα, εύκολη. Η Ελλάδα έχει σημειώσει κάποια πρόοδο όσον αφορά την δυνατότητα που δίνεται στους ανθρώπους να δημιουργήσουν νόμιμες επιχειρήσεις, αλλά η διαδικασία διαρκεί πάρα πολύ και προσφέρει ευκαιρίες για τους γραφειοκράτες λαδωθούν. Χρησιμοποιήστε το παράδειγμα της Νέας Ζηλανδίας ως μοντέλο: Χρειάζονται μόνο μερικές πληκτρολογήσεις απευθείας σύνδεση για να εφαρμόσει για να ανοίξει μια νέα επιχείρηση εκεί.

  Με το ίδιο πνεύμα, και ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας, είναι η εκτέλεση των συμβάσεων. Σε αυτή την κατηγορία η Παγκόσμια Τράπεζα κατατάσσει την Ελλάδα ως μία από τις χειρότερες χώρες στον κόσμο.

  – Αλλάξτε την εργατική νομοθεσία που σκοτώνει τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ασφυκτικοί νόμοι που διατηρούν φαινομενικά θέσεις εργασίας καθιστώντας ακριβό και δύσκολο στις επιχειρήσεις να απολύουν προσωπικό καταλήγουν να κάνουν τις επιχειρήσεις να διστάζουν να προσλάβουν ή εξίσου πιθανό, να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν με καθεστώς μαύρης εργασίας. Κάποια πρόοδος έχει σημειωθεί όσον αφορά αυτό το θέμα, το οποίο, παραδόξως, θέλετε να αναιρέσετε. Οι συνδιλακιστικές ενώσεις θα ουρλιάζουν, αλλά μια οικονομία που καταρρέει με την ραγδαία αύξηση της ανεργίας δεν θα είναι μια ευχάριστη προοπτική.

  – Μην διανοηθείτε να εγκαταλείψετε το ευρώ. H Δραχμή σας, όπως λένε και τα κλισέ, δεν θα αξίζει ούτε το χαρτί που τυπώθηκε. Οι Έλληνες θα τις αποφεύγουν, με τον τρόπο αυτό θα καταστήστε το ευρώ (και το δολάριο) ως de facto νόμισμα. Μια τέτοια κίνηση θα καταστρέψει ό, τι έχει απομείνει από το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα, και η οικονομία θα βαλτώσει, καθιστώντας τις πρόσφατες δύσκολες στιγμές μοιάζουν με παράδεισο.

  Και για όνομα του θεού, μην γίνεται Κύπρος με το κούρεμα των καταθέσεων. Όσον αφορά τους ελέγχους στην κίνηση κεφαλαίων, εάν κάνετε τις προτεινόμενες αλλαγές αυτά θα εισρεύσουν στην οικονομία σας που βρίσκεται σε ύφεση.

  Δυστυχώς όμως, δεν είναι πιθανό να πραγματοποιήσετε αυτές τις πραγματικές οικονομικές αλλαγές, ειδικά τη μείωση της φορολογίας. Ούτε εσείς ούτε οι πιστωτές σας φαίνεται να κατανοείται όλα αυτά που θα επιτρέψουν στην οικονομία να ευημερήσει. Δεν είστε οι μόνοι, η σύγχυση είναι παγκόσμια. Όταν σε δύο χρόνια οι ΗΠΑ θα εκλέξουν νέο πρόεδρο, αυτό θα αλλάξει,

  Παρακαλούμε να αποδείξετε σε μας τους σκεπτικιστές το λάθος μας, κινούμενοι αποφασιστικά και δείχνοντας το δρόμο στη χώρα σας να γίνει το Χονγκ Κονγκ / Σιγκαπούρη / Ελβετία της Μεσογείου.

  Επιτυχία θα ήταν καλύτερη εκδίκηση σας.

  Ειλικρινά δικός σας,

  Steve Forbes

  πηγή: forbes

  http://mconstantinos.blogspot.gr/2015/03/forbes.html

 2. ΕΠΑΜ ΠΑΤΡΑΣ :

  “Οι ίδιοι που μας έλεγαν ότι έφτασε το τέλος στην διακυβέρνηση της χώρας με μυστικά email, οι ίδιοι έχουν στείλει 2 μυστικά email μέσα σε 5 εβδομάδες διακυβέρνησης. Τα οποία ευτυχώς φροντίζουν να διαρρέουν στον ξένο τύπο οι Γερμανοί, και έτσι μαθαίνουμε το πώς θα συνεχίσει η μνημονιακή πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων. Και επειδή δεν πρόκειται να τα βρείτε πουθενά μεταφρασμένα πλήρως, ακολουθεί στη συνέχεια το email του Γιάννη Βαρουφάκη προς την τρόικα τους «θεσμούς» μεταφρασμένο στα Ελληνικά. Διαβάστε για τους τουρίστες χαφιέδες, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο που ιδιωτικοποιεί την οικονομική πολιτική, καθώς και την έξυπνη κάρτα με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που θα έχουμε όλοι μας πλέον.”

  ΚΑΖΑΚΗΣ:

  Με χαφιέδες, επιτροπές ελέγχου, online τζόγο, στραγγάλισμα όσων χρωστούν στην εφορία δίνει εξετάσεις η κυβέρνηση Τσίπρα στο Eurogroup της Δευτέρας.

  Με το νέο email του κ. Βαρουφάκη προς τον Ντάιζελμπλουμ και το Eurogroup της Δευτέρας (9 Μαρτίου), η ελληνική κυβέρνηση ξεκαθαρίζει τις προθέσεις της πέρα από κάθε αμφιβολία. Υιοθετεί καθαρά μνημονιακές πολιτικές και περιμένει την έγκριση των αποικιοκρατών του Eurogroup.

  Κι αυτό το email διοχετεύθηκε στον τύπο στα αγγλικά, όπως συνηθίζει η μπανανία με υπουργούς σαν τον κ. Βαρουφάκη. Την “ερμηνεία” του ανέλαβε η μαύρη προπαγάνδα, όπου φυσικά δεν έχει απαγορευθεί δια ροπάλου οποιαδήποτε διαφορετική γνώμη. Ο λόγος προφανής. Να μην αντιληφθεί ο κόσμος την κατάντια της σημερινής κυβέρνησης και μέχρι ποιού σημείου μπορεί να φτάσει για να εξυπηρετήσει τα μεγάλα αφεντικά. * Συνέχεια ΕΔΩ

  Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο ιδιωτικοποιεί την οικονομική πολιτική και συνιστά συνταγματική εκτροπή

  Σύμφωνα με το νέο email Βαρουφάκη προς το Eurogroup της Δευτέρας (9 Μαρτίου):

  “Σκοπός του Δημοσιονομικού Συμβουλίου είναι να ενεργεί ως ανεξάρτητο παρατηρητήριο, υποβοηθητικό της κυβερνητικής πολιτικής, ώστε να μπορεί να συμβάλει στην εξάλειψη μιας πιθανής τάσης για πρωτογενές έλλειμμα. Για το σκοπό αυτό, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, θα πρέπει να έχει την ικανότητα να προετοιμάζει μακροοικονομικές προβλέψεις για τον προϋπολογισμό, θα πρέπει να παρακολουθεί αμερόληπτα την εφαρμογή των δημοσιονομικών προγραμμάτων και την τήρηση των δημοσιονομικών στόχων και διαδικασιών και θα πρέπει επίσης να παρεμβαίνει και να διαμορφώνει τον δημόσιο διάλογο για τη δημοσιονομική πολιτική.”

  Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα δημιουργηθεί με προσλήψεις από την αγορά, όπως το ΤΑΙΠΕΔ, το ΤΧΣ και τα άλλα μνημονιακά όργανα αποικιακής κηδεμονίας και λεηλασίας σε βάρος του ελληνικού λαού. Πρόκειται να αναλάβει εκ μέρους των δανειστών ολόκληρη τη δημοσιονομική εποπτεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της τήρησης των μνημονιακών δεσμεύσεων, έτσι ώστε να μην υπάρχει ούτε καν “τάση” για παράκαμψη, ή υπέρβαση των ορίων και στόχων που θέτουν στα δημοσιονομικά οι δανειστές. Πρόκειται δηλαδή για ιδιωτικοποίηση της δημοσιονομικής διαχείρησης του κράτους, πράγμα που συνιστά βάναυση καταπάτηση των συνταγματικών βάσεων του πολιτεύματος.

  Το όργανο αυτό προτείνεται από το κ. Βαρουφάκη και την κυβέρνηση Τσίπρα ως υλοποίηση του μνημονιακού νόμου 4270/2014, που ψήφισε η συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου, αλλά δεν κατόρθωσε να τον προχωρήσει γιατί έτρεμε το πολιτικό κόστος. Αξίζει τον κόπο να διβάσουμε τις τοποθετήσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ από τα Πρακτικά της Βουλής (Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014), που αιτιολογούν την καταψήφισή του.

  Ζωή Κωνσταντοπούλου: “Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι ξεκάθαρα νομοσχέδιο συρρίκνωσης της δημοκρατίας. Το δημιουργούμενο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο ουσιαστικά είναι ένα άλλοθι για εσάς για να παρακάμπτετε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο αλλά και για να δημιουργήσετε τετελεσμένα που θα δεσμεύσουν όχι μόνο τις επόμενες κυβερνήσεις αλλά και τις επόμενες γενιές.” Η συνέχεια εδώ

 3. Βερολίνο: άλλη μια χαμένη εβδομάδα

  Aνεπαρκείς οι μεταρρυθμιστικές ιδέες των Αθηνών. Καταβολή δόσης μόνο μετά την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Ενόψει συμβιβασμού λόγω της εξαιρετικά κρίσιμης οικονομικής κατάστασης της Ελλάδας;

  Το περιεχόμενο της επιστολής Βαρουφάκη που απέστειλε προς τον επικεφαλής του Eurogroup περιγράφοντας μια σειρά από μεταρρυθμίσεις θεωρείται από κυβερνητικούς κύκλους του Βερολίνου ανεπαρκής. Και υπό αυτήν την έννοια, όπως εκτιμά η εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung, ο έλληνας υπουργός Οικονομικών θα βιώσει άλλη μια απογοήτευση στη σημερινή συνάντηση των Βρυξελλών, ενώ οι διαπραγματεύσεις θα μείνουν στάσιμες για το οικονομικό και δημοσιονομικό μέλλον της Ελλάδας.

  Η δόση μόνο μετά την ολοκλήρωση

  «Να μην υποχωρήσει το Eurogroup στις οικονομικές αξιώσεις της Ελλάδας»
  «Να μην υποχωρήσει το Eurogroup στις οικονομικές αξιώσεις της Ελλάδας»
  Όπως σχολιάζουν οι ίδιοι κύκλοι στη γερμανική εφημερίδα «η Ελλάδα γράφει επιστολές, αλλά δεν συνεργάζεται σκληρά με την τρόικα και έχασε ήδη άλλη μια εβδομάδα». Και επισημαίνουν ότι η παράταση του προγράμματος εξυγίανσης μέχρι τέλος Ιουνίου δεν πρέπει να εκλαμβάνεται από την ελληνική κυβέρνηση ως διευκόλυνση σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του προγράμματος εξυγίανσης και διευκρινίζουν ότι χρήματα θα δοθούν μόνο «μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος εξυγίανσης με την τρόικα». Οι ίδιοι κυβερνητικοί κύκλοι προσθέτουν ότι έχει ληφθεί υπόψη πως στη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων θα υπάρξουν διαφορές με την Ελλάδα.

  Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ΚΟ των Σοσιαλδημοκρατών Τόμας Όπερμαν, σε συνέντευξη προς την Neue Osnabrücker Zeitung, προειδοποιεί το Eurogroup να μην υποχωρήσει στις οικονομικές αξιώσεις της Ελλάδας. «Το επείγον του αιτήματος δεν θα πρέπει να οδηγήσει στην γρήγορη εκταμίευση της δόσης, οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα πρέπει πρώτα να εξετάσουν ενδελεχώς το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της Αθήνας, και μετά τα λόγια θα πρέπει να ακολουθήσουν πράξεις». Και διευκρινίζει ότι ο ίδιος δεν διακρίνει ακόμη πραγματική ουσία στο περιεχόμενο των μεταρρυθμιστικών προθέσεων.

  «Η Αθήνα δεν κατανοεί το πρόβλημα»

  «Η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων δεν κρίνεται από μια επιστολή»
  «Η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων δεν κρίνεται από μια επιστολή»
  Αλλά κι ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόφσκις, μιλώντας στην Frankfurter Allgemeine Zeitung, υποστηρίζει ότι η υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών στόχων δεν κρίνεται από μια επιστολή, αλλά θα πρέπει να αποφασιστούν, να εγκριθούν από το κοινοβούλιο και να υλοποιηθούν με ακρίβεια και μόνο τότε ίσως γίνουν κάποιες σκέψεις για την καταβολή κάποια δόσης. «Η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει να κατανοεί αυτό το πρόβλημα διαφορετικά από ό,τι εμείς», υπογράμμισε. Θα πρέπει να το επαναλαμβάνουμε συνεχώς: «Εάν η ελληνική κυβέρνηση θέλει να ολοκληρώσει το πρόγραμμα επιτυχώς, θα πρέπει να εκπληρώσει όλους τους όρους (…). Αυτό το μήνυμα προφανώς αργεί να φτάσει στην Αθήνα». Από το σημερινό Eurogroup ο Ντομπρόφσκις δεν περιμένει αποφάσεις. «Η Ελλάδα πήρε ανάσα χρόνου για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων μέχρι το τέλος Απριλίου και στο μεσοδιάστημα οι θεσμοί θα πρέπει να ελέγξουν την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων».

  Ενόψει συμβιβασμού;

  Οι εταίροι θα προτείνουν οι πολιτικές συναντήσεις να γίνονται στις Βρυξέλλες και οι τεχνικές στην Αθήνα

  Οι εταίροι θα προτείνουν οι πολιτικές συναντήσεις να γίνονται στις Βρυξέλλες και οι τεχνικές στην Αθήνα

  Η επίσης γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung, επικαλούμενη κύκλους των Βρυξελλών, γράφει ότι οι χώρες του ευρώ κάνουν προσπάθειες ώστε να βρουν κάποιο τρόπο για να καταβάλουν στην Ελλάδα την τελευταία δόση, δεδομένου ότι η Αθήνα σε οικονομικό επίπεδο βρίσκεται σε εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση. Στο σημερινό Eurogroup, όπως γράφει η εφημερίδα, οι υπουργοί Οικονομικών θα προτείνουν στον έλληνα ομόλογό τους έναν συμβιβασμό για να ξεκινήσει τελικά η διαδικασία επεξεργασίας εκταμίευσης της δόσης, υπό δύο όρους. Πρώτον, ο Τσίπρας θα πρέπει να καταθέσεις ένα λεπτομερές και κοστολογημένο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα και να δεσμευτεί ότι θα το υλοποιήσει και δεύτερον, παράλληλα με αυτό, θα πρέπει οι εκπρόσωποι των θεσμών να το εξετάσουν για να δουν εάν το πακέτο μεταρρυθμίσεων είναι κατάλληλο και πληροί τους συμφωνημένους όρους για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας.

  Παρά το ότι μέχρι το τέλος Απριλίου μεσολαβούν μόνο επτά εβδομάδες, δεν υπάρχει ούτε ένα μίνιμουμ συναίνεσης ως προς το πού και πότε οι εμπειρογνώμονες των δανειστών θα μπορέσουν να πάρουν αξιόπιστα στοιχεία για τις μεταρρυθμίσεις και την πρόοδό τους. Για να δώσουν τέλος στη διαμάχη με την Αθήνα, πηγές των Βρυξελλών αναφέρουν ότι οι εταίροι θα προτείνουν στην Αθήνα οι πολιτικές συναντήσεις να γίνονται στις Βρυξέλλες και οι τεχνικές στην Αθήνα.
  Ειρήνη Αναστασοπούλου

  http://www.dw.de/βερολίνο-άλλη-μια-χαμένη-εβδομάδα/a-18303109

  • Μαξίμου: Θετικό το αποτέλεσμα του Eurogroup

   Θετικό κρίνει το αποτέλεσμα του σημερινού Eurogroup η κυβέρνηση, καθώς, όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, ξεκινάει η διαδικασία για την εφαρμογή της απόφασης του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου, γεγονός που αποτελεί θετικό σήμα για να χαλαρώσει η στάση της ΕΚΤ απέναντι στην Ελλάδα.

   Ειδικότερα, οι ίδιες κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι το αποτέλεσμα του Eurogroup είναι θετικό αφού συμφωνήθηκε ότι:

   «1. Ξεκινάει η διαδικασία για την εφαρμογή της απόφασης του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου, γεγονός που αποτελεί θετικό σήμα για να χαλαρώσει η στάση της ΕΚΤ απέναντι στην Ελλάδα.

   2. Παρά την παραπληροφόρηση των τελευταίων ημερών, οι ελληνικές προτάσεις έγιναν αποδεκτές πολιτικά από το Eurogroup.

   3. Την Τετάρτη ξεκινούν οι συζητήσεις των τεχνικών κλιμακίων Ελλάδας και θεσμών. Οι κοινές συζητήσεις με τους θεσμούς θα γίνονται αποκλειστικά στις Βρυξέλλες και όχι στην Αθήνα. Υπενθυμίζουμε ότι η τρόικα ως μηχανισμός αποτελεί οριστικό παρελθόν.

   4. Διατυπώθηκε η βούληση των θεσμών για να λυθεί άμεσα το χρηματοδοτικό πρόβλημα.

   5. Η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει τον εμπλουτισμό της λίστας των μεταρρυθμίσεων με επιπρόσθετες επεξεργασμένες προτάσεις».

   http://www.nerit.gr/featured/maximou-thetiko-apotelesma-tou-eurogroup/

 4. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Eurogroup ;;;

  Η Ευρωομάδα (ευρύτερα γνωστή ως Eurogroup) είναι η ανεπίσημη σύσκεψη των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, δηλαδή των Υπουργών Οικονομικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες έχουν ως επίσημο νόμισμά τους το Ευρώ, του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Οικονομικά και το Ευρώ αλλά και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας[1]. Στη σύσκεψη προεδρεύει ο διορισμένος πρόεδρος της, ο οποίος και το εκπροσωπεί σε άλλα εκτελεστικά όργανα και προς το κοινό. Η Ευρωομάδα συνεδριάζει άτυπα μια φορά το μήνα, πριν την σύνοδο των υπουργών οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (το ECOFIN)[2]. Το Eurogroup αναγνωρίστηκε ως όργανο με πρωτόκολλο της Συνθήκης της Λισσαβώνας[3].

  Eurogroup

  The Eurogroup is the recognised collective term for informal meetings of the finance ministers of the eurozone, i.e. those member states of the European Union (EU) which have adopted the euro as their official currency.

  The group has 19 members. It exercises political control over the currency and related aspects of the EU’s monetary union such as the Stability and Growth Pact. Its current president is Dutch finance minister Jeroen Dijsselbloem.

  The ministers meet in camera a day before a meeting of the Economic and Financial Affairs Council (Ecofin) of the Council of the European Union. They communicate their decisions via press and document releases. This group is related to the Council of the European Union (only Eurogroup states vote on issues relating to the euro in Ecofin) and was formalised under the Lisbon Treaty.

  Legal basis[edit]
  Wikisource has original text related to this article:
  Protocol on the Euro Group
  Prior to the Lisbon Treaty, the Eurogroup had no legal basis. A formal legal basis was granted for the first time under the Lisbon Treaty when it came into force on 1 December 2009. Protocol 14 of the treaty lays out just two articles to govern the group;

  Article 1: The Ministers of the Member States whose currency is the euro shall meet informally. Such meetings shall take place, when necessary, to discuss questions related to the specific responsibilities they share with regard to the single currency. The Commission shall take part in the meetings. The European Central Bank shall be invited to take part in such meetings, which shall be prepared by the representatives of the Ministers with responsibility for finance of the Member States whose currency is the euro and of the Commission.
  Article 2: The Ministers of the Member States whose currency is the euro shall elect a president for two and a half years, by a majority of those Member States.

  — Protocol 14 of the Consolidated Treaties of the European Union (as amended by the Treaty of Lisbon)[14]
  Furthermore, the treaty amended the Council of the EU’s rules so that when the full Ecofin council votes on matters only affecting the eurozone, only those states using the euro (the Eurogroup countries) are permitted to vote on it.[15]

  ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ. ΔΗΛΑΔΗ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΑΝ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΗΤΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.