ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ: Αντικείμενο, χρονικό, σχετικά έγγραφα και άλλες χρήσιμες πληροφορίες

Important2

1) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Το δημοψήφισμα αφορά τις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με τους δανειστές, και συγκεκριμένα, την έγκριση η την απόρριψη από τον λαό, της από 25.06.2015 πρότασης των δανειστών για την ολοκλήρωση (καταβολή τελευταίας δόσης) της έτσι αποκαλούμενης Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 χωρίς την καταβολή της τελευταίας δόσης του δανείου.

Αναλυτικά:

Στις 14 Μάρτιου 2012 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α/2012 η ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ” Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίαs, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης. “ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΑ ΕΛΗΓΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014.

Στις 17 Δεκεμβρίου 2014 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A 262 μια ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο επέκτασης της δανειακής σύμβασης έως 28 Φεβρουαρίου 2015.

Τελος, στις 27 Μαρτίου 2015, ο Γιάνης Βαρουφάκης υπέγραψε νέα επέκταση της σύμβασης έως 30 Ιουνίου 2015. Την επέκταση την ζήτησε και την πέτυχε στο EUROGROUP τις 20 Φεβρουαρίου 2015. Η συμφωνία δεν δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. 

Στις 26 Ιουνιου 2015, δηλαδή 4 μέρες πριν την λήξη των διαπραγματεύσεων, της δανειακής σύμβασης και του Μνημονίου συνεργασίας με τους δανειστές (MOU), η κυβέρνηση αποφάσισε να θέσει στην κρίση του λαού την φερόμενη ως τελευταία πρόταση των δανειστών και αποχώρισε από τις συζητήσεις .

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26/06/2015 Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 26/06/2015, κατόπιν εισήγησης του Πρωθυπουργού για την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης για τη συμφωνία όπως αυτή καταγράφηκε κατά τις διαδοχικές συναντήσεις με τους ηγέτες της Ευρώπης και τους επικεφαλής των θεσμών και εξειδικεύτηκε στο Eurogroup της 25/06/15, αποφάσισε να προχωρήσει σε πρόταση διενέργειας Δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα κατ’ άρθρον 44 παρ. 2 εδ. α ́ του Συντάγματος, καθώς και στην άμεση κατάθεση της πρότασης στην Βουλή προκειμένου να διεξαχθεί κατεπείγουσα συζήτηση κατά προτεραιότητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 115 του Κανονισμού της Βουλής. Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει ως εξής: Προτείνεται η προκήρυξη Δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα σύμφωνα με το άρθρο 44, παράγρ. 2, εδ. α του Συντάγματος. 1. Ο ελληνικός λαός καλείται να αποφασίσει με την ψήφο του εάν πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup της 25/06/2015 και αποτελείται από δύο μέρη τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους. Το πρώτο έγγραφο αποκαλείται Reforms for the completion of the Current Program and beyond και το δεύτερο Preliminary Debt Sustainability Analysis. Όσοι από τους πολίτες της χώρας απορρίπτουν την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν: Δεν εγκρίνεται/ΟΧΙ. Όσοι από τους πολίτες της χώρας συμφωνούν με την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν: Εγκρίνεται/ΝΑΙ. 2. Το Δημοψήφισμα προτείνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο προκειμένου ο ελληνικός λαός, αφού ενημερωθεί αναλυτικά για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων που διαρκούν από την 20/02/2015 έως σήμερα εντατικά σε όλα τα θεσμικά επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, να πάρει θέση για το περιεχόμενο της πρότασης των ως άνω τριών θεσμών και να εξουσιοδοτήσει την Κυβέρνησή του στους περαιτέρω χειρισμούς της κρίσιμης εθνικής υπόθεσης. Κατά συνέπεια, το Δημοψήφισμα εντάσσεται στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τη σύναψη της συμφωνίας και ο λαός καλείται από την Κυβέρνηση να έχει τον πρώτο λόγο για τη συμφωνία αυτή. 3. Το Δημοψήφισμα θα διενεργηθεί σε ολόκληρη την χώρα την Κυριακή, 05/07/2015, σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία όπως αναλόγως εφαρμόζεται. 4. Η εκλογική περίοδος αρχίζει την επομένη της δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 44 παρ. 2 εδ. α ́ του Συντάγματος και λήγει την ημέρα διενέργειας του Δημοψηφίσματος. Ο Υπουργός των Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εξουσιοδοτείται να εκδώσει κάθε αναγκαία απόφαση για την ομαλή διεξαγωγή του Δημοψηφίσματος. Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

Η κυβερνητική πρόταση έγινε δεκτή από την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων στις 27 Ιουνίου και στις 28 Ιουνίου δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 62)

Αυθημερόν εκδόθηκαν:

– δυο Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου με τις οποίες α) ρυθμίστηκε η οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 με τροποποίηση νόμων κλπ (ΦΕΚ A 64/28-06-2015) και β) τέθηκαν σε αργία (έκλεισαν) οι τράπεζες από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου, δηλαδή μέχρι την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος (ΦΕΚ A 65/28-06-2015)

– το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ (ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 38) για την ” Προκήρυξη Δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα” (ΦΕΚ A 63/28-06-2015)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 44 παρ. 2 εδάφιο α ́ του Συντάγματος. β. Του ν. 4023/2011 (Α ́ 220). 2. Την πρόταση της Κυβέρνησης ως προς την διεξαγωγή Δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα, όπως διατυπώθηκε στην από 26.06.2015 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. 3. Την από 27.06.2015 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων (Α ́ 62) ως προς την διεξαγωγή Δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 2 εδ. α ́ του Συντάγματος, αποφασίζουμε: Προκηρύσσουμε δημοψήφισμα για την 5η Ιουλίου 2015, ημέρα Κυριακή, προκειμένου ο Ελληνικός Λαός να αποφανθεί δια της άμεσης και ελεύθερης έκφρασης της βούλησής του επί του ακόλουθου ερωτήματος: «Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας, το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup της 25.06.2015 και αποτελείται από δύο μέρη, τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους; Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται «Reforms for the completion of the Current Program and Beyond» («Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού») και το δεύτερο «Preliminary Debt sustainability analysis» («Προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας χρέους»). ́Οσοι από τους πολίτες της χώρας απορρίπτουν την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν: ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΟΧΙ. ́Οσοι από τους πολίτες της χώρας συμφωνούν με την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν: ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΝΑΙ.» Στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 28 Ιουνίου 2015  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ,  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η επικυρωμένη μετάφραση ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ, έγινε στις 1 Ιουλίου 2015 και δημοσιεύθηκε στο επίσημο ιστολόγιο του Υπουργείου Εσωτερικών με την διευκρίνιση ότι: “ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΟ EUROGROUP ΤΗΣ 25.06.2015 ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΕΡΗ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ TOYΣ. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ «REFORMS FOR THE COMPLETION OF THE CURRENT PROGRAM AND BEYOND» («ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ») ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ «PRELIMINARY DEBT SUSTAINABILITY ANALYSIS» («ΠΡΟΚΑΤΑΡΚTΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΧΡΕΟΥΣ»)” 

 

2) ΑΛΛΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

– Στις 28 Ιουνίου 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε δελτίο τύπου με τίτλο: “ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ” το οποίο εμπεριείχε τον από 26 Ιουνίου κατάλογο νέων μέτρων που λάμβανε υπόψη τις προτάσεις των ελληνικών αρχών που ελήφθησαν στις 8, 14, 22 και 25 Ιουνίου. Η πρόταση διαφέρει από εκείνη του δημοψηφίσματος και έγινε δεκτή επί της αρχής από τον πρωθυπουργό.

– Στις 30 Ιουνίου 2015, δηλαδή με την λήξη της κύριας δανειακής σύμβασης με το EFSFS, ο Αλεξης Τσιπρας ζήτησε από τον διάδοχο του EFSFS (ESM), καινούργιο δάνειο ύψους περίπου 30 δις ευρώ. Δηλαδή καινούργια δανειακή σύμβαση, καινούργια μνημόνια κλπ. 

– Στις 1 Ιουλίου 2015, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης δήλωσε στο Associated Press ότι λόγω σύντομου χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από την προκήρυξη έως την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, καθώς και της ασάφειας του ερυθήματος το ελληνικό δημοψήφισμα δεν πληροί τα διεθνή πρότυπα.

[Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι διεθνής, ανεξάρτητος οργανισμός, που σε νομικό επίπεδο ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την δημοκρατική ανάπτυξη, την επιβολή των νόμων και την πολιτιστική συνεργασία. Στο Συμβούλιο της Ευρώπης ανήκει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων]

– Στις 3 Ιουλίου το Συμβούλιο της Επικρατείας θα αποφασίσει για την αίτηση δυο πολιτών με την οποία ζητούν να εκδοθεί προσωρινή διαταγή ή απόφαση του Τμήματος Αναστολών που να «παγώνει» το δημοψήφισμα. Η απόφαση θα εκδοθεί την ίδια ημέρα. Στην προσφυγή τους οι δύο πολίτες (ένας μηχανικός και ένας δικηγόρος τέως σύμβουλος Επικρατείας) υποστηρίζουν ότι τόσο η πράξη του υπουργικού συμβουλίου για την πρόταση διεξαγωγής δημοψηφίσματος, όσο και το Προεδρικό Διάταγμα για την προκήρυξη του δημοψηφίσματος, προσκρούουν στο άρθρο 44 του Συντάγματος και στο νόμο 4023/2011 που αφορά τους κανόνες διεξαγωγής των δημοψηφισμάτων. Αναλυτικότερα, υπογραμμίζουν ότι από τις συνταγματικές επιταγές δεν επιτρέπεται να τίθεται σε δημοψήφισμα ερωτήματα τα οποία «ανάγονται στην διαχείριση της δημοσιονομικής πολιτικής και την αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτει ή επηρεάζουν άμεσα (δυσμενώς ή ευμενώς) την δημοσιονομική κατάσταση του κράτους», ότι το ερώτημα που τίθεται δεν διατυπώνεται με σαφήνεια, αλλά χρησιμοποιούνται ειδικοί όροι που είναι «αδύνατον να γίνουν κατανοητοί από τη συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων» και ότι δεν μεσολαβεί εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να ενημερωθεί το εκλογικό σώμα, ενώ δεν προσδιορίζονται οι οικονομικές συνέπειες από την επιλογή μιας εκ των δύο τοποθετήσεων στο ερώτημα. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το ΣτΕ , το ΑΕΔ, το ΕΔΑΔ η όποιο άλλο αστικό ή ποινικό δικαστήριο θα εξετάσει το θέμα της νομιμότητας του δημοψηφίσματος, θα πρέπει να λάβει αυτεπάγγελτα υπόψη και τα ακόλουθα:  

– ότι ο ψηφοφόρος δεν έλαβε το πολυσέλιδο σχέδιο συμφωνίας επί της οποίας θα διεξαγόταν το δημοψήφισμα και ότι δεν είχε δικαίωμα να εκφραστεί επί των προτεινόμενων μέτρων χωριστά, δηλαδή ¨επι των άρθρων”,  όπως λχ γίνεται σε παρόμοιες περιπτώσεις η ψηφοφορία στην βουλή από τους αντιπροσώπους του λαού. 

– ότι εξαρχής το δημοψήφισμα προσδιορίστηκε να διεξαχθεί σε ημερομηνία που δεν θα είχε πια αντικείμενο (το δημοψήφισμα ορίστηκε να διεξαχθεί στις 5 Ιουλίου 2015, πέντε μέρες μετά την λήξη της δανειακής σύμβασης με την οποία θα σχετιζόταν)

– ότι το άνευ αντικειμένου δημοψήφισμα, θα διεξαχθεί μετά την στάση πληρωμών προς το ΔΝΤ (χρεοκοπία), την ριζική αλλαγή του σκηνικού και σε κλίμα έντονης κοινωνικής διαταραχής.

– ότι το δημοψήφισμα δεν προκηρύχθηκε για κρίσιμο εθνικό θέμα (Συνταγμα, άρθρο 44.2)

 

ΣΧΕΤΙΚΑ: 

Η ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ με τίτλο “Δημοψήφισμα 2015” η οποία εμπεριέχει: 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 38
Προκήρυξη Δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
(ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΟ EUROGROUP ΤΗΣ 25.06.2015 … )

Ενημερώθηκε το “Μάθε που ψηφίζεις” με τα εκλογικά τμήματα και τους χάρτες τους.
(Τελευταία ενημέρωση: 02-07-2015 12:00)

Οι ετεροδημότες που έχουν υποβάλλει αίτηση μέχρι 30/04/2015 ψηφίζουν στον τόπο διαμονής τους και όχι στον τόπο καταγωγής τους

– NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4023 “Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος (ΦΕΚ A 220/2011). ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Με την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ A 64/28-06-2015), ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε ( καταχρηστικά βέβαια) με τον ακόλουθο τρόπο:

Άρθρο 1


Ρυθμίσεις της διαδικασίας δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015
1. Κατά το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015 η διαδικασία πραγματοποιείται αυτοδικαίως στα ίδια εκλογικά τμήματα…
2. Ειδικά για το δημοψήφισμα αυτό:
α) οι προβλεπόμενες στην κείμενη νομοθεσία προθεσμίες συντέμνονται ως ακολούθως: αα) η προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 4023/2011 (Α ́ 220) σε μία (1) ημέρα, ββ) η προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 4023/2011 σε μία (1) ημέρα, , ζζ) οι ανωτέρω προθεσμίες και κάθε άλλη προβλεπόμενη στο ν. 4023/2011 ή στο Π.δ. 26/2012, μπορεί να συντέμνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι διαστάσεις του ψηφοδελτίου και κάθε άλλη λεπτομέρεια της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.
3. α) Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του ν. 4023/2011 προστίθεται η εξής φράση: «Εκτός από τις «Επιτροπές Υποστήριξης» και τα πολιτικά κόμματα έχουν δικαίωμα να ορίζουν έναν εκπρόσωπό τους και τον αναπληρωτή του σε κάθε εκλογικό τμήμα.» β) Ειδικά για το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015 οι Επιτροπές Υποστήριξης συγκροτούνται την επομένη της δημοσίευσης του Π.δ. προκήρυξής του, μετά από σχετική δήλωση των νόμιμων εκπροσώπων των ενδιαφερόμενων φορέων του άρθρου 5 ν.4023/2011 στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Εάν δεν είναι δυνατή η συγκρότηση μιας μόνο Επιτροπής Υποστήριξης για το «ναι» ή το «όχι», λόγω ιδεολογικών ή πολιτικών ή άλλων διαφωνιών, αυτό ανακοινώνεται εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης από τον εκπρόσωπο του πρώτου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος μεταξύ αυτών που υποστηρίζουν κάθε επιλογή. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος που διατίθεται για τη δημόσια υποστήριξη του «ναι» και του «όχι» με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 9 του ν.4023/2011 για την προβολή μηνυμάτων και την παρουσίαση της δραστηριότητας, καθώς επίσης οι χώροι υπαίθριας προβολής της παραγράφου 5 του άρθρου 9 αυτού κλπ, κλπ

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ για αδικήματα των άρθρων 191 & 192 του Ποινικού Κώδικα (Αφορά το ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ)

 Greek Default: Statement by the IMF on Greece /Δήλωση του ΔΝΤ σχετικά με την Ελλάδα

 Προς βουλευτές: Αυτά θέλει η κυβέρνηση να χαρίζετε σήμερα στην Ανώνυμη Εταιρεία ΤΑΙΠΕΔ (ΤΑΙΠΕΔ = ΤΑΜΕΙΟ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΟΚΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ) 

Wall street journal: Read the Greek Referendum Documents — and the Mistranslation

By VIKTORIA DENDRINOU 

The Greek referendum scheduled for Sunday is being depicted as a vote on whether Greece should stay in the eurozone or quit.

In fact, Greeks will be asked to vote on a complicated question that refers to two documents many ordinary folk will find hard to understand, and that many people have not seen.

Here’s the referendum question and both the documents that it refers to.

The question:

The Greek people are asked to decide with their vote whether to accept the outline of the agreement submitted by the European Union, the European Central Bank and the International Monetary Fund at the Eurogroup of 25/06/15 and is made up of two parts which constitute their unified proposal:

The first document is entitled: Reforms for the completion of the current program and beyond and the second is Preliminary Debt Sustainability Analysis.

Whichever citizens reject the proposal by the three institutions vote: Not Approved / NO

Whichever citizens agree with the proposal by the three institutions vote: Approved /YES

Here are the two documents:

Reforms for the completion of the current program and beyond

Preliminary Debt Sustainability Analysis

UPDATE: The Greek government has put a 34-page long translated version of the documents online. You can find it here.

But the translation of the debt sustainability analysis is somewhat problematic, as was first pointed out by our colleagues at Bloomberg.

The original document outlined three trajectories Greece’s debt could take in the coming years and concludes that under the first two, sustainability of debt is not an issue.

“This gross financing need metric points to no sustainability issues under the first two scenarios,” the document says.

But the Greek translation seems to suggest the opposite.

“Η µέθοδος υπολογισµού των ακαθάριστων χρηµατοδοτικών αναγκών δέχεται ότι υπάρχει ζήτηµα βιωσιµότητας, σύµφωνα µε τα δύο πρώτα σενάρια,” it says.

This can be translated as: “ The method of calculating gross financing needs accepts that there is an issue of sustainability, according to the first two scenarios.”

It is not certain how many voters will make it to the 34th and final page of the translated document, where this sentence is located, and whether this difference will prove to be pivotal for any them. But it is bound to add more confusion to an already convoluted question, on documents that are no longer on the table.

updated on July 3, 2015 @ 02:47:25

25 comments on “ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ: Αντικείμενο, χρονικό, σχετικά έγγραφα και άλλες χρήσιμες πληροφορίες

 1. ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ :

  1) Reforms for the completion of the current programme and beyond

  Introduction

  This document presents a full summary of the reforms and legislative projects that the Government of Greece will undertake and implement under the terms of the February 20, 2015 extension of the MFAFA. It is presented to Greece’s partners in order to complete the review of the current arrangement, so that Greece and its partners can proceed to launch a new partnership and new chapter for Greece that gives clarity to the people, in particular the young and unemployed.

  These reform proposals are part of an integrated three pillar approach that includes a new financing arrangement and support from European partners for growth and investment. On financing, completion of the review will unlock short-term financing that will permit the Greek government to meet its immediate obligations and thus allow for the stabilisation of economy. It should also lead to a medium-term financing arrangement that will enable Greece to sustainably regain market access.

  These reforms will take time to bear fruit, and whilst long-term recovery will need to be financed privately, kick-starting the flow of investment funding will require an initial boost. Greece must be allowed to benefit from the substantial means available from the EU budget and the EIB to support investment and reform efforts. For the period 2007-2013, Greece was eligible for EUR 38 billion in grants from EU policies, and should be allowed to benefit from the currently remaining amounts under this envelope. For the 2014-2020 period, more than EUR 35 billion is available to Greece through EU funds, and to help their absorption, the European Commission’s Investment Plan for Europe should provide an additional source of investment as well as technical help for public and private investors to identify, promote and develop high-quality and feasible projects to fund. This investment will also help the Greek state in its fight against poverty by increasing employment and helping with social inclusion initiatives. We understand the Commission is ready to adopt such a plan immediately and count on the other EU institutions for their joint support.

  The Greek government remains fully committed to the program supported by the lending arrangement. It believes that its policies are adequate to achieve the objectives under the program and stand ready to take any measures that may become appropriate for this purpose as circumstances change. The Greek authorities commit to refrain from any rollback of measures and unilateral changes to the policies and structural reforms that would negatively impact fiscal targets, economic recovery or financial stability, as assessed by the institutions, in line with the 20 February 2015 Eurogroup statement. The Greek government will consult with the institutions on the adoption of any such actions and in advance of any revisions.

  The Greek government will confirm its full support to implement the list of reforms through a vote in Parliament in a matter of days on a resolution on the list of reform in this letter and on a set of prior actions that will include the necessary legislation on VAT and other measures necessary to deliver the agreed fiscal targets.
  Tackling the social crisis and strengthening fairness across society.
  The economic crisis has had an unprecedented impact on the welfare of Greek citizens. The most pressing priority for the government is to provide immediate support to the most vulnerable to help alleviate the impact of the economic crisis. Already, a package of humanitarian measures on food, housing and access to health care has been adopted and is being implemented. It is the collective mission to get people back to work and prevent the entrenching of long-term unemployment. The authorities, working closely with European partners, will initiate measures to boost
  employment by 50.000 people targeting youths, women, the elderly and the long-term unemployed.

  A fairer society will require that Greece improves the design of its welfare system, so that there is a genuine social safety net which targets scarce resources at those who need it most.. The Greek government will take measures to alleviate the impact of the economic crisis on the most vulnerable and will improve the social safety net. It commits to launch a comprehensive Social Welfare Review, including family and disability benefits, with the assistance of the World Bank, to be completed by October 2015, targeted to generate savings of 1⁄2 percent of GDP annually which will serve as the basis for the redesign of a targeted welfare system including the gradual roll-out of a Guaranteed Minimum Income (GMI) scheme in January 2016. The authorities plan to benefit from available technical assistance from international organisations.

  Delivering sustainable public finances that support growth and jobs.

  The unprecedented a d j u s t m e n t in recent years has required tremendous sacrifices from Greece and its citizens. Public finances are now on a more sustainable footing compared to the pre-crisis period, although Greece is facing a primary deficit of about –2/3 percent of GDP in 2015, absent additional measures.,. The consolidation, has also relied on a dramatic scaling back of public investment and services, which will need to progressively n o r m a l i z e in order to sustain growth potential. Furthermore, the burden of the fiscal adjustment has fallen more heavily on certain groups, especially workers. This will be corrected by widening the tax base and by eliminating loopholes and exemptions and special benefit privileges that have protected certain groups from bearing a fair share of the adjustment burden.

  The Greek authorities commit to ensuring sustainable public finances and achieve sizeable and sustainable primary surpluses over the medium-term that will reduce the debt to output ratio steadily and which are in line with the primary surpluses of other Eurozone economies with high levels of public debt. The trajectory of the fiscal targets is consistent with expected growth rates of the Greek economy as it recovers from its deepest recorded recession. To demonstrate its commitment to credible fiscal policies, the Greek authorities will undertake structural fiscal reforms:
   effective as of July 1, adopt a supplementary for 2015 budget and a 2016-19 medium-term fiscal strategy, supported by a sizable and credible package of measures
   pursue a new fiscal path premised on a primary surplus target of 1, 2, 3, and 3.5 percent of GDP in 2015, 2016, 2017 and 2018 and beyond, respectively
   base their fiscal strategy on parametric measures, including a major simplification of the VAT system producing additional revenue of 1% of GDP and a structural reform of the pension system with savings of 1% of GDP in 2016. There will be an additional supplementary package of parametric measures, including long overdue reforms to close loopholes in the tax system and curtail spending on expenditure items, such as defence and subsidies, where further savings are still feasible.
  Parametric fiscal measures will be bolstered by a wide range of administrative actions to address shortfalls in tax collection and enforcement: these measures will take some time to bear fruit but offer significant upside fiscal yield going forward.
  The Greek government will monitor fiscal risks including possible court decisions, and stand ready to take offsetting measures as needed to meet the fiscal targets.

  VAT reforms.

  Greece has a very fragmented VAT system. As part of its commitment to improve VAT collection, the authorities will adopt legislation changing parameters to significantly broaden the tax base at a standard rate of 23 percent, which will include restaurants, hotels and catering. Reflecting the needs to protect the disposable income of low and middle income households, there will be a reduced rate of 13% to cover a limited set of goods, that includes energy, basic foods, and water (and sewage). There will also be a super-reduced rate of 6% on pharmaceutical, books and theaters. As part of efforts to promote fairness, the reform will eliminate discounts including on islands, and streamline exemptions and raise the tax on insurance. These legislative changes of parameters, which will generate revenue starting in July 2015 with an annual fiscal yield of 1 % of GDP, are being supported with administrative measures to combat fraud and increase compliance. The increase of the VAT rate described above may be reviewed at the end of 2016, provided that equivalent additional revenues are collected through measures taken against tax evasion and to improve collectability of VAT. Any decision to review shall take place in consultation with the institutions.

  Pension reform.

  The 2010 and 2012 pension reforms improved the sustainability of the overall pension system, which was previously fragmented and costly and placed unsustainable burdens onto future generations. But the pension system still requires significant annual transfers from the State budget. Further, much more ambitious and courageous steps are required to address the existing structural challenges and additional strains on the system caused by an economic crisis where contributions have fallen due to high levels of unemployment whilst spending pressures have mounted as many citizens opted to retire early. To address these issues, the authorities are committed to implement the 2010 and 2012 reforms fully and proceed with further reforms in two phases.
  A first package of measures will be adopted immediately, targeting 1% of GDP in enhanced savings annually by 2016. The fiscal impact of these measures listed below will grow in 2017. With these aims, the Authorities will:

  – adopt legislation to create strong disincentives for early retirement by adjusting early retirement penalties and by gradually eliminating grandfathering to statutory retirement age and early retirement pathways and progressively adapting to the limit of statutory retirement age of 67 years, or 62 and 40 years of contributions by 2022, applicable for everybody retiring (except for arduous professions and mothers with children with disabilities) after June 30, 2015. . Withdrawals from the social insurance fund will incur an annual penalty, for those affected by the extension of the retirement age period, equivalent to 10 percentage points on top of the current penalty of 6%
  – integrate into ETEA all supplementary pension funds, and ensure that, starting January 1, 2015, all supplementary pension funds are only financed by own contributions
  – better target social pensions by increasing OGA uninsured pension,
  – gradually phase out the solidarity grant (EKAS) for all pensioners by end-December 2019. This shall start immediately as regards the top 20% of beneficiaries with the modalities of the phase out to be agreed with the institutions. .
  – increase health contributions paid by pensioners to 6% on average, and extend it to supplementary pensions
  – phase out all state-financed exemptions and harmonize contribution rules for all pension funds with the structure of contributions to IKA from 1 July 2015;
  – freeze monthly guaranteed contributory pension limits in nominal terms until 2021;
  – provide to people retiring after 30 June 2015 the basic, guaranteed contributory, and means tested pensions only at the attainment of the statutory normal retirement age of currently 67 years;

  To complete the package, the authorities will in the second phase pass further legislative reforms in order to establish a closer link between contribution and benefits and the integration of outstanding funds. In designing these reforms, the government will ensure that the burden of adjustment is fair to ensure that the most vulnerable households are protected whilst avoiding undue burdens onto future generations and that there is a clear link between contributions and entitlements so as to incentivise declared work and longer working lives. To this end, the authorities, will legislate by October 2015 to take effect from January 1, 2016: (i) specific design and parametric improvements to establish a closer link between contributions and benefits (ii) broaden and modernize the contribution and pension base for all self-employed, including by switching from notional to actual income, subject to minimum required contribution rules (iii) revise and rationalize all different systems of basic, guaranteed contributory and means tested pension components, taking into account incentives to work and contribute (iv) the main elements of a comprehensive SSFs consolidation, including any remaining harmonization of contribution and benefit payment rules and procedures across all funds, (v) abolish all nuisance charges in the financing of
  pensions and offset by reducing benefits or increasing contributions in specific funds to take effect from 31 October 2015; and (vi) harmonize pension benefit rules of the agricultural fund (OGA) with the rest of the pension system in a pro rata manner, unless OGA is merged into other funds. This shall be done in full agreement with the institutions. The authorities will consult the social partners and collaborate with the EU’s Ageing Working Group.

  The consolidation of social insurance funds will take place by end 2017. In 2015, the process will be activated through legislation to consolidate the insurance funds under a single entity by December 2015, and complete the operational consolidation by December 2016. Further reductions in the operating costs combined with a more effective management of fund resources, including improved balancing of needs between better-off and poorer-off funds, will be actively encouraged. The insurance law will be codified in 2016 to correspond to the new organisation of the new and more integrated social security system. Finally, the government will adopt the necessary legislation to fully offset the fiscal impact of the implementation of the recent Constitutional Court ruling on the 2012 pension reform.

  In parallel to the reform of the pension system, a Social Welfare Review will be carried out to ensure fairness of the various reforms.
  The institutions are prepared to take into account other parametric measures within the pension system of equivalent effect to replace some of the measures mentioned above, taking into account their impact on growth, and provided that such measures are presented to the institutions during the design phase and are sufficiently concrete and quantifiable, and in the absence of this the default option is what is specified above.

  Additional parametric budgetary measures.

  The government, i n c l u d i n g as part of supplementary budget, will adopt a series of additional parametric fiscal measures that will have a sustainable impact on public finances. This will include:
   closing possibilities for income tax avoidance (e.g., tighten the definition of farmers), taking measures to increase the corporate income tax in 2015 and requiring 100 percent advance payments for corporate income as well as individual business income tax by end-2016; eliminating the preferential tax treatment of farmers in the income tax code; raising the solidarity surcharge; and adopting outstanding reforms on the codes on income tax, and tax procedures and abolishing all Code of Book and Records fines.
   abolishing subsidies for excise on diesel oil for farmers and better targeting eligibility to halve heating oil subsidies expenditure in the budget 2016.
   Reducing the expenditure ceiling military spending by €400 million with a targeted set of actions, including a reduction in headcount and procurement
   An increase in the solidarity contribution in 2015. By September 2015, the authorities will also re-design the Income Tax Code for income of 2016 to more effectively achieve progressivity in the income tax system and which simplifies the personal income tax credit schedule;
   Introduce a reform of the income tax code, inter alia covering [capital taxation], investment vehicles, farmers and the self- employed;
   Increase the corporate income tax in 2016 from 26% and 28%.
   Introduce a tax on television advertisements, and an international public tender will be announced for the acquisition of television licenses in return for a fee for the acquisition and use of the relevant frequencies.
   Extend the implementation of the luxury tax on recreational vessels in excess of 10 meters and increase the rate from 10 to 13%, coming into effect from the collection of 2014 income taxes and beyond;
   In view of any revision of the zonal property values, adjust the property tax rates if necessary to safeguard the 2015 and 2016 property tax revenues at €2.65 billion and adjust the alternative minimum personal income taxation;
   Eliminate the cross- border withholding tax introduced by the installments act (law XXXX/2015) and reverse the recent amendments to the ITC in the public administration act (law XXXX/2015), including the special treatment of agricultural income (law XXXX/2015);
   implementing taxation on Gross Gaming Revenues (GGR) of 30% on VLT games expected to be installed at second half of 2015 and 2016
   launch the tender process for the issuing of 4G and 5G licenses.
   increase the rate of the tonnage tax and phase out special tax treatments of the shipping industry
   Onhealthcare,thegovernmentwillre-establishfullINNprescription,withoutexceptions;reduce
  the price of all off-patent drugs and all generics, by repealing the grandfathering clause; limit the prices of diagnostic tests and strengthen the pharmaceutical rebates; and implement and extend to 2016 the clawback for private clinics, diagnostics and pharmaceuticals. By end December 2015, increase the proportion of centralized procurement, of generic medicines and of procurement by hospitals of pharmaceutical products by active substance, in line with agreed targets, and take structural measures as needed to ensure that spending for 2016 is in line with the claw back ceilings.

  By September 2015, the government will simplify the personal income tax credit schedule; re-design and integrate into the ITC the solidarity surcharge for income of 2016; issue a circular on fines and adopt other remaining income tax reforms. By November 2015, the authorities will issue all secondary legislation to implement the income tax and tax procedure code reforms, with effect from January 1, 2016. Also by November 2015, the authorities will codify and simplify the VAT legislation, aligning it with the tax procedure code, eliminating outstanding loopholes and shortening the VAT payment period; and simplify the income tax regime and ensure consistency of the income base for income tax and social security contributions of small businesses below the VAT registration threshold.

  Tax administration reforms.

  The ability to collect taxes has been hampered by a long history of complicated legislation, poor administration, political interference and generous amnesties, with chronically weak enforcement. To break from this practice and improve the tax payment culture, the government firmly commits to not introduce new installment or other amnesty or settlement schemes nor extend existing schemes. The authorities will:
   Adopt legislation to establish an independent tax and customs agency, which will be fully functional by end-June 2016, and will integrate all tax and customs related staff and functions, including those of SDOE; by October 2015, they will appoint the Board of Governors and adopt priority secondary legislation of the law on the autonomous revenue administration agency.
   rapidly reinforce on a permanent basis the capacity of the tax administration especially on issues of liquidation and tax collection from large debtors; and by October 2015, reinforce the Large Debtors Unit with highly skilled legal advisers to improve its capacity to assess debtor viability
   Implement measures to improve tax and SSC collection by strengthening enforcement tools such as garnishments; by October 2015, adopt a fully-fledged plan to increase tax compliance, issue legislation to quarantine uncollectable Social security contribution debt and take steps to fully staff KEAO and provide it with access to relevant tax administration information.
   Amend legislation on installments to among others exclude those who fail to pay current obligations and introduce a requirement to shorten the duration for those with the capacity to pay earlier and market-based interest rates; The large debtor unit and KEAO will assess by September 2015 the large debtors with tax and social security debt above 1 million EUR to verify their capacity to pay and take corrective actions.
   Intensify fight by the SGPR against tax evasion through checks on bank transactions, and deposits in banking institutions in Greece or abroad to identify undeclared income or wealth of Greek taxpayers, with a view to recover unpaid taxes, including through the full implementation of the register of bank account,
  Take all appropriate and necessary measures towards the timely collection of several categories of public revenue, including automobile “KTEO” fines, uninsured vehicles and levies for the unlicensed use of frequencies;
  Combat fuel smuggling, enacting via legislative measures arrangements for locating storage tanks (fixed or mobile), which are used to move contraband fuel around the country;

  Adopt measures to prioritise tax audits on the basis of risk analysis and not, as is now the case, year of seniority (i.e. year of write-off). The write-off of uncollectible debt will be put in place through legislation to focus collection on those cases more likely to produce revenues;
  Strengthen VAT collection and enforcement inter alia through measures to combat VAT carousel fraud. The authorities will submit an application to the EU VAT Committee and prepare an assessment of the implication of an increase in the VAT threshold to €25.000.
   Promote the use of electronic payment practices, making use of the EU Structural and Investment Funds to facilitate the adoption of these practices.
  Public Financial Management:
  The authorities commit to continue reforms that aim at improving the budget process and expenditure controls, clearing arrears, and strengthening budget reporting and cash management. The authorities will as yet adopted reforms on the income tax codes and tax procedures: introduce a new Criminal Law on Tax Evasion and Fraud.
  The authorities will adopt second-phase of amendments to the Organic Budget Law (OBL) immediately. and issue all secondary legislation by November 2015, with effect from January 1, 2016, The Fiscal Council will be made fully operational.
  The authorities will present a plan and will proceed with the clearance of arrears, tax refund and pension claims by the end of 2016. The Government will ensure that budgeted social security contributions are transferred from social security funds to health funds and hospitals so as to clear the stock of health-related arrears. By January 2016, the authorities will complete an external audit of EOPYY’s accounts payables, and implement follow-on actions to address bottlenecks in payment processes,
  On health care, a number of measures will be taken immediately to: (i) re-establish full INN prescription, without exceptions, (ii) reduce the price of all off-patent drugs and all generics of the patent price, by repealing the grandfathering clause for medical supplies already in the market in 2012, and (iii) review and limit the prices of diagnostic tests to bring structural spending in line with claw back targets; and (iv) collect in the full the 2014 claw back for private clinics, diagnostics and pharmaceuticals, and extend their 2015 claw back ceilings to 2016.

  Safeguarding financial stability

  All necessary policy actions will be taken to safeguard overall financial stability and the authorities remain committed to preserve sufficient banking system liquidity in line with Eurosystem rules, including by the quarterly submission of funding plans to the Bank of Greece to ensure continuous monitoring and assessments.
  The private management of the Greek banks will be respected, and the government will not intervene in the day-to day decision making and management of the banks, which will continue to operate under market principles. The Board members and senior management will be appointed according to the existing framework and in line with EU legislation and best international practices, taking into account the specific rules in the HFSF law as regards the rights of the private shareholders who participated in the banks’ capital increases under this framework. The independence of the HFSF will be fully respected and its governance structure unchanged. No fiscal policy actions will be taken that would undermine the solvency of the banks.
  The Greek authorities will legislate reforms of the frameworks for corporate and household insolvency bringing them in line with international good practice; strengthen the judicial settings for insolvency including by introducing specialist chambers within courts and take steps to address the backlog of cases in the courts under law 3869; introduce a profession of insolvency practitioners, not limited to any specific profession and in line with good cross-border experience; will amend the out-of-court workout law; and will develop a comprehensive strategy for the financial system.
  This strategy will aim to return the banks to full private ownership by attracting strategic international investors and to achieve a sustainable funding model over the medium term.
  The authorities will further develop and swiftly implement a comprehensive strategy for addressing the issue of non-performing loans, drawing on the expertise of external strategic consultant(s) for both strategy development and implementation. It will also include the establishment of a p e r m a n e n t social safety net including support measures for the most vulnerable debtors. a n d a temporary moratorium on auctions until end 2015, differentiating between strategic defaulters and good faith debtors.
  A forward-looking assessment of the banks’ capital needs will be done in the context of the next review.

  Labour markets:

  In recent years, important changes have been made to Greek labour market institutions and wage bargaining systems to make the labor market more flexible and effective, and they will not be reversed. The Greek authorities are committed to achieve EU best practice across the range of labour market legislations through constructive dialogue amongst social partners. The approach not only needs to balance flexibility and fairness for employees and employers, but also needs to consider the very high number of unemployed. This can be achieved by modernising legislation through a process of consultation with the social partners and benefiting from expertise of think tanks as well as international organisations such as the OECD and the ILO.
  The authorities will review, through a consultation process, the existing frameworks for collective dismissals, industrial action, and collective bargaining taking into account best practices elsewhere in Europe. Further input to the review described above will be provided by international organisations, including the ILO. Following the conclusion of the review process, the authorities will bring the collective dismissals and industrial action frameworks in line with best practice in the EU by December 2015. Further, the authorities will take action to fight undeclared work in order to strengthen the competitiveness of legal companies and to protect workers as well as tax and social security revenues. By October 2015 the authorities will expand vocational education and training within the budgetary envelopes.

  Product markets:

  More open markets are essential to improve social fairness by curtailing rent-seeking and monopolistic behavior, which has translated into higher prices and lower living standards. The authorities will intensify their efforts to bring key initiatives and reform proposals to fruition, drawing on technical expertise of institutions including the OECD and World Bank. The authorities will legislate to:
   implement all pending recommendations of the OECD competition toolkits I and II and by January 2016 the recommendations following the further work by the OECD in collaboration with the Greek authorities, w h i c h will include a variety of product markets and other areas of structural reforms. The authorities will also work with the OECD to review by January 2016 the implementation of the Competition Assessment and Administrative Burden exercises.
   openimmediatelyselectedrestrictedprofessions,andbyOctober2016theremainingones,and liberalize specific markets including tourist related rentals and ferry transportation
   eliminate reciprocal and non-reciprocal nuisance charges,
   reduce red tape, including on horizontal licensing requirements of investments and on low- risk activities in collaboration with the World Bank and establish a committee for the inter- ministerial
  preparation of legislation. Looking ahead, by October 2015 the authorities will takes steps to facilitate trade and by December 2015 to improve land management, and by February 2016 will implement secondary legislation for the licensing law in collaboration with the World Bank and forthcoming OECD recommendations in agreed key sectors.

  Privatisation:

  The Greek authorities are committed to approving and proceeding with an ambitious privatisation program.
  The authorities are committed to proceeding with an ambitious privatization process, the implementation of which aims to generate annual proceeds (excluding bank shares) for 2015, 2016 and 2017 of EUR 1.4 bn, EUR 3.7 bn and EUR 1.2 bn, respectively. The authorities are committed to privatise all assets held by HRADF and to complete all government pending actions. Among other actions, the authorities will take immediate irreversible steps for the sale of the regional airports, and Hellinikon, transfer the state’s shares in OTE to the privatisation agency HRADF, finalise the terms for the sale of the Piraeus and Thessaloniki ports and of the train operator, and advance with the tender to extend the concession agreement in the Athens International Airport and sell shares. For real estate projects, the HRADF will set annual proceeds targets consistent with the overall privatisation revenue target.

  Energy:

  The authorities will adopt the reform of the gas market and its specific roadmap, and implementation should follow suit. They will adopt and implement the reform of capacity payments and other electricity market rules, review PPC tariffs based on costs and notify NOME products.
  The authorities will also continue the implementation of the roadmap to the EU target model in the electricity market , The authorities will prepare a framework for the support of renewable energies and implementation of energy efficiency and review energy taxation. The authorities will clear the public sector’s arrears to PPC and strengthen the electricity regulator’s financial and operational independence. The government will take irreversible steps (including announcement of date for submission of binding offers) to privatize the electricity transmission company, ADMIE. By November 2015, the authorities will introduce the NOME system of auctions; adopt and implementing secondary legislation and regulation for the gas reforms, and review energy taxation;.
  The Government will transpose the Directive 27/2012 on energy efficiency and introduce a new plan for the upgrade of the electricity grids in order to improve performance, enhance interoperability and reduce costs for consumers.

  Public administration:

  The authorities will adopt legislation for a unified wage grid reform effective 1 January 2016, in line with the agreed wage bill targets, including decompressing the wage distribution across the wage spectrum in connection with the skill, performance and responsibility of staff.
  Secondary legislative acts needed to implement the new unified wage grid with a guaranteed starting point the salaries of each employee as of 31/12/2014, and legislation to rationalise the specialised wage grids, will be adopted by end- November 2015. The authorities will set a ceiling for the wage bill within the new MTFS, and the level of public employment consistent with achieving the fiscal targets and ensuring a declining path of the wage bill relative to GDP until 2019. They will align non-wage benefits across the public administration with EU best practices.
  The authorities will review and implement legislation for hiring managers and assessing performance
  of all employees, and complete the hiring of new managers by the end of the year. They will continue to identify past cases of illegal hires and temporary injunctions, and take appropriate enforcement action.

  Justice

  The authorities will legislate and implement the new Code of Civil Procedure in line with previous agreement. They will propose further actions to reduce the backlog of cases in administrative courts and to introduce a selective increase of court fees. The authorities will also continue to work closely with European institutions and technical assistance on the modernisation of the judicial system including initiatives in the area of judicial e- Government (e-justice), mediation and judicial statistics.

  Anti-corruption:

  The authorities will update and publish a revised Strategic Plan against Corruption (TRANSPARENCY) in late July. To this end, it has set up a working group with participation from representatives from the Ministry of Justice and the General Secretariat for the Fight against Corruption.
  The authorities will amend and implement the legal framework for the declaration of assets and financing of the political parties and adopt legislation insulating financial crime and anti-corruption investigations from political intervention in individual cases. They will also ensure proper coordination and sharing of information between investigation bodies through a Coordinating Body of Finance Prosecutors and of Corruption Prosecutors.

  Statistics:

  The Greek authorities will adopt legislation to strengthen the governance and independence of ELSTAT, and ensure its proper access to administrative data.

  http://online.wsj.com/public/resources/documents/reform.pdf

  • ΓΙΑ ΚΑΝΤΕ ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΠΟΙΑΝΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΕΔΩΣΑΝ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ;; Του Τσιπρα, των δανειστών, όλων αυτών;; Και αν υποθέσουμε ότι η πρόταση είναι μόνο των δανειστών και ότι η κυβέρνηση διαφωνούσε σε μερικά σημεία, γιατί δεν μας έβαλε να αποφασίσουμε μόνο περί αυτών των διαφωνιών ;; Γιατι μας έδωσε να εγκρίνουμε πράγματα και θαύματα ;;

   Το πλήρες κείμενο της ελληνικής πρότασης, με υπογραφή Αλ. Τσίπρα

   Σε κείμενο 10 σελίδων που κατέθεσε η ελληνική κυβέρνηση στους δανειστές και το οποίο φέρει την υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα, περιλαμβάνεται το σύνολο των ελληνικών προτάσεων, για μέτρα που θα αποφέρουν στα δημόσια ταμεία 7,9 ευρώ. Από αυτά, τα 7,3 δισ. ευρώ προέρχονται από αυξήσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
   Η πρόταση της Αθήνας βρίσκεται ήδη στα χέρια των τεχνικών κλιμακίων τα οποία θα την επεξεργάζονται ως την σύγκληση, αύριο βράδυ, του Eurogroup, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία με τους εταίρους και να ανοίξει εκ νέου η ροή της χρηματοδότησης για την χώρα μας.
   Στο κείμενο υπάρχει και σαφής δέσμευση ότι έως την 1η Ιουλίου θα ψηφιστεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός, όπως και νέο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πρόγραμμα για την περίοδο ως το 2018.
   Το πλήρες κείμενο (στα αγγλικά), της πρότασης έχει ως εξής:

   HELLENIC REPUBLIC
   THE PRIME MINISTER
   To the President of the European Commission
   Mr. Jean — Claude Juncker

   Athens, 22.06.2015

   Dear Mr. President,
   Attached, you will find the comprehensive proposal from the Greek Government. These are the reforms and legislative projects that the Government of Greece will undertake and implement under the terms of the 20 February 2015 extension of the MFAFA. Further, I would like to inform you that the response of the Greek Government to the requirements of the institutions for covering the fiscal gaps for 2015 – 2016 has been absolute and complete.
   More specifically the assessment by the institutions has been that the appropriate fiscal measures should result fiscal targets of 1% of GDP for 2015, 2% of GDP for 2016, and therefore the related measures should reach 1.5% of GDP for 2015 and 2.5% of GDP for 2016.
   The proposals by the Greek Government to the European Institutions and the IMF project an increase in public revenues solely by parametric measures of 1.51% of GDP for 2015 and 2.87% of GDP for 2016.
   In parallel, revenues from administrative measures that are being proposed will cumulatively account for 0.91% of GDP for 2015 and 1.31% of GDP for 2016. Given the above facts and against this background it is clear that there are no fiscal slippages and that the prescribed objectives have been exceeded.
   Kind Regards,
   Alexis Tsipras

   CORRIGENDUM

   Reforms for the completion of the current programme and beyond

   Introduction

   This document presents a full summary of the reforms and legislative projects that the Government of Greece will undertake and implement under the terms of the February 20, 2015 extension of the MFAFA. It is presented to Greece’s partners in order to complete the review of the current arrangement by the target date of the end of June 2015, so that Greece and its partners can to launch a new partnership and new chapter for Greece that gives clarity to the people, in the young and unemployed.
   These reform proposals are part of an integrated three pillar approach that includes a new financing arrangement and support from European partners for growth and investment. On financing, completion of the review will unlock short-term financing that will permit the Greek government to meet its immediate obligations and thus allow for the stabilisation of economy. It should also lead to a medium-term financing arrangement that will enable Greece to sustainably regain market access.
   These reforms will take time to bear fruit, and whilst long-term recovery will need to be financed privately, kick-starting the flow of investment funding will require an initial boost. Greece must be allowed to benefit from the substantial means available from the EU budget and the EIB to support investment and reform efforts. For the period 2007-2013, Greece was eligible for EUR 38 billion in grants from EU policies, and should be allowed to benefit from the currently remaining amounts under this envelope. For the 2014-2020 period, more than EUR 35 billion is available to Greece through EU funds, and to help their absorption, the European Commission’s Investment Plan for Europe should provide an additional source of investment as well as technical help for public and private investors to identify, promote and develop high-quality and feasible projects to fund. This investment will also help the Greek state in its fight against poverty by increasing employment and helping with social inclusion initiatives. We understand the Commission is ready to adopt such a plan immediately and count on the other EU institutions for their joint support.
   Legislative or other actions listed below as part of the completion of review will be done after consultation with the institutions, in line with the spirit of the 20 February 2015 Eurogroup statement. The Greek government is prepared to confirm its full support to implement the list of reforms through a vote in Parliament in a matter of days that will include the necessary legislation on VAT and other measures necessary to deliver the agreed fiscal targets.

   Tackling the social crisis and strengthening fairness across society
   The economic crisis has had an unprecedented impact on the welfare of Greek citizens. The most pressing priority for the government is to provide immediate support to the most vulnerable to help alleviate the impact of the economic crisis. Already, a package of humanitarian measures on food, housing and access to health care has been adopted and is being implemented. It is the collective mission to get people back to work and prevent the entrenching long-term unemployment. The authorities, working closely with European partners, will initiate measures to boost employment by 50.000 people targeting youths, women, the elderly and the long-term unemployed.
   A fairer society will require that Greece improves the design of its welfare system, so that there is a genuine social safety net which targets scarce resources at those who need it most. The Guaranteed Minimum Income scheme over the long run should not rely on cuts in benefits in kind, notional to actual income, subject to minimum required contribution rules (iii) revise and rationalize all different systems of basic, guaranteed contribute (iv) the main elements of a comprehensive SSFs consolidation, including any remaining harmonization of contribution and benefit payment rules and procedures across all funds, (v) abolish most of nuisance charges in the financing of pensions and offsets by reducing benefits or increasing contributions in specific funds to take effect from [to specify]; and (vi) harmonize pension benefit rules of the agricultural fund (OGA) with the rest of the pension system in a pro rata manner (unless OGA is merged into other funds). This shall be done after consultation with the social partners and in full agreement with the institutions.

   The consolidation of social insurance funds will take place in two phases and over a period of three years. In 2015, the process will focus on consolidating the insurance funds under a single entity, and the first phase of their operational consolidation will be completed by 31 December 2016. The objective will be to secure further reductions in operating costs combined with a more effective management of overall fund resources, which includes balancing the needs between better-off and poorer-off funds. The codification of the insurance law will be completed in the immediate future and will correspond to the new organisation of the new and more integrated social security system. Finally, the government will take the necessary measures to fully offset the fiscal impact of the recent Constitutional Court ruling on elements of the 2012 pensions.

   Additional parametric budgetary measures

   The government, as part of supplementary budget to be adopted in June 2015, will adopt a series of additional parametric fiscal measures that will have a sustainable impact on public finances (see annex 1 for a list of measures and yields). This will include:
   • Reducing the expenditure ceiling military spending by €200 million with a targeted set of actions
   • An increase in the solidarity contribution in 2015 and the rates of which shall be progressive. By September 2015, the authorities will also re-design the Income Tax Code for income of 2016 to more effectively achieve progressivity in the income tax system and which simplifies the personal income tax credit schedule;
   • Introduce a reform of the income tax code, inter alia covering capital taxation, investment vehicles, farmers and the self- employed;
   • Increase the corporate income tax in 2016 from 26% and 29%.
   • For reasons of social fairness any further one-off measures to meet fiscal targets should not burden the poor. In that sense the special tax on corporate profits above €0.5 million should be at the level of 12% as a one off measure to meet the fiscal target for 2015.
   • Introduce a tax on television advertisements, and an international public tender will be announced for the acquisition of television licenses in return for a fee for the acquisition and use of the relevant frequencies.
   • Extend the implementation of the luxury tax to recreational vessels in excess of 10 meters and increase the rate from 10 to 13%, coming into effect from the collection of 2014 income taxes and beyond;
   • In view of any revision of the zonal property values, adjust the property tax rates if necessary to safeguard the 2015 and 2016 property tax revenues at €2.65 billion and adjust the alternative minimum personal income taxation;
   • Strengthen VA The T collection carousel fraud. and enforcement inter alia through measures to combat VAT authorities will submit an application to the EU VAT Committee and prepare an assessment of the implication of an increase in the VAT threshold to €25.000.
   • Provide special tax deductions for permanent residents of Greek islands with low income levels
   • Promote the use of electronic payment practices, making use of the EU Structural and Investment Funds to facilitate the adoption of these practices.
   • Eliminate the cross- border withholding tax introduced by the installments act (law XXXX/2015) and reverse the recent amendments to the ITC in the public administration act (law XXXX/2015), including the special treatment of agricultural income;
   • The Government will implement taxation on Gross Gaming Revenues (GGR) of 30% on VLT games expected to be installed at second half of 2015 and 2016
   • Generate revenues through the issuance of 4G and 5G licenses and also undertake pharmaceutical rebates.
   Tax administration reforms
   The ability to collect taxes has been hampered by a long history of complicated legislation. Poor administration, political interference and generous amnesties, with chronically weak enforcement.. To break from this practice and improve the tax payment culture, the authorities will: • Adopt legislation to establish an independent tax and customs agency, which will be fully functional by end-June 2016:
   • Implement measures to fight tax evasion and fraud and to strengthen enforcement by enhancing collection tools such as garnishments;
   • Amend legislation on installments to among others exclude those who fail to pay current obligations and introduce a requirement to shorten the duration for those with the capacity to pay earlier;
   • Combat fuel smuggling, enacting via legislative measures arrangements for locating storage tanks (fixed or mobile), which are used to move contraband fuel around the county
   • Intensify checks on bank transactions, implementing a combined plan to detect deposits stemming from undeclared income of Greek citizens for the period 2000-2014 in banking institutions in Greece or abroad, advancing by 9/2015 to the level of certification of unpaid taxes and the beginning of their recovery;
   • Take all appropriate and necessary measures towards the timely collection of categories of public revenue, including automobile “KTEO’ fines, uninsured vehicles levies for the unlicensed use of frequencies;
   • Immediate provisions will be promulgated to impose and collect taxes owed on undisclosed assets which will be revealed to the Greek Authorities in liaison and in agreement with the authorities of the countries where these amounts are deposited by Greek citizens;
   • Adopt measures to restructure the existing legal framework for carrying out tax including amending current legislation to provide the tax administration the ability to plan their tax audit priorities on the basis of risk analysis and not, as is now the case, year of seniority (ie year of write-off). The option to write-off uncollectible old debt will be put in place through legislation to facilitate control over those cases more likely to produce revenues;
   • Allow the possibility of an administrative settlement of cases that have not as yet been reviewed by the courts and are pending at different stages of administrative or judicial a proceedings in order to irrevocably finalise the amount of the debt and for t to bee immediately certified and collectable

   Public Financial Management

   The authorities commit to continue reforms that aim at improving the budget process and expenditure controls, clearing arrears, and strengthening budget reporting and cash management. The authorities will as yet adopted reforms on the income tax codes and tax procedures: introduce a new Criminal Law on Tax Evasion and Fraud.
   The second-phase of amendments to the Organic Budget Law (OBL) will be adopted immediately so that the Court of Auditors limits ex-ante audits, provided that an efficient ex-ante mechanism for audits is in place.
   The Fiscal Council will be made fully operational.
   The authorities will present a plan and will proceed with the clearance of arrears, tax refund and pension claims by the end 2016. The Government will ensure that budgeted social security contributions are transferred from social security funds to health funds and hospitals so as to clear the stock of health-related arrears.
   On health care, a number of measures will be taken immediately to: (i) re-establish full INN prescription, without exceptions, (ii) reduce the price of all off-patent drugs and all generics of the patent price, by repealing the grandfathering clause for medical supplies already in the market in 2012, and (iii) review and limit the prices of diagnostic tests to bring structural spending in line with claw back targets; and (iv) collect in the full the 2014 claw back for private clinics, diagnostics and pharmaceuticals, and extend their 2015 claw back ceilings to 2016.

   Safeguarding financial stability

   All necessary policy actions will be taken to safeguard overall financial stability and the authorities remain committed to preserve sufficient banking system liquidity in line with Eurosystem rules, including by the quarterly submission of funding plans to the Bank of Greece to ensure continuous monitoring and assessments.
   The private management of the Greek banks will be respected, and the government will not intervene in the day-to day decision making and management of the banks, which will continue to operate under market principles. The Board members and higher management officers of the banks will be appointed according to the existing framework and in line with EU legislation and best international practices, taking into account the specific rules in the HFSF law as regards the rights of the private shareholders who participated in the banks’ capital increases under this framework. The independence of the HFSF will be fully respected. No fiscal policy actions will be taken that would undermine the solvency of the banks.

   The Greek authorities will legislate corporate and household insolvency framework related reforms bringing them in line with international good practice, will introduce a profession of insolvency practitioners, not limited to any specific profession and in line with good cross-border experience, will amend the out-of-court workout law, and will develop a comprehensive strategy for the financial system
   This strategy will aim to return the banks to full private ownership by attracting international investors and to achieve a sustainable funding model over the medium The authorities will further develop and swiftly implement a comprehensive strategy for addressing the issue of non-performing loans, drawing on the expertise of external strategic consultancy for both strategy development and implementation. It will also include the establishment of a social safety net including support measures for the most vulnerable debtors (notably through a temporary moratorium on auctions) and will differentiate between strategic defaulters and good faith debtors and strengthen and simplify procedures to address the large backlog a cases at this time.

   Labour markets

   In recent years, important changes have been made to Greek labour market institutions and wage bargaining systems. The Greek authorities are committed to achieve EU best practice success the range of labour market legislations through constructive dialogue amongst social partners. The approach not only needs to balance flexibility and fairness for employees and employers, but also reeds to consider the very high number of unemployed. This can be achieved by modernizing legislation through a process of consultation with the social partners and benefiting from think tanks as well as international organizations such as the OECD and the ILO.
   The authorities will review through a consultation process the existing frameworks for collective bargaining and industrial relations taking into account best practices elsewhere in Europe. Further input to the review described above will be provided by international organization including the ILO. Further, the authorities will take action to fight undeclared work in order to strengthen the competitiveness of legal companies and to protect workers as well as tax and social security revenues.

   Product markets

   More open markets are essential to improve social fairness by curtailing rest-seeking and monopolistic behavior, which has translated into higher prices and lower living standards. The authorities will intensify their efforts to bring key initiatives and reform proposals to fruition, drawing on technical expertise of institutions including the OECB and the World Bank. The authorities will legislate to
   • implement the revised OECD toolkits which following the further work by the OECD in collaboration with the Greek authorities will include a variety of product markets and other areas of structural reforms
   • open selected restricted professions and liberalize specific markets including tourist rentals and ferry transportation
   • eliminate various nuisance charges eg fees which companies and individuals are called to pay which are disproportionate compared to the service they receive.
   • reduce red tape including on horizontal licensing requirements of investments and low-risk activities in collaboration with the World Bank and establish a committee for the preparation of legislation.

   Pension reform

   The 2010 and 2012 pension reforms partially improved the sustainability of the overall pension system, which was previously fragmented and costly and placed unsustainable burdens onto future generations. But further, much more ambitious and courageous steps ere required to complete these reforms and to tackle the strains on the system caused by an economic crisis where contributions have fallen due to high levels of unemployment whilst spending pressures have mounted as many citizens opted to retire early, To address these issues, the authorities are committed to proceed with reforms in two phases.
   A first package of measures will be adopted immediately, targeting 1.05% of GDP in enhanced savings annually by 2016. The fiscal impact of these measures listed below will grow to 1.1% of GDP in 2017. With these aims, the Authorities will:
   • adopt legislation to create strong disincentives for early retirement by adjusting early retirement penalties and by gradually eliminating grandfathering to statutory retirement age and early retirement pathways, applicable for everybody retiring (except for arduous professions, mothers with children with disabilities and other very few selected special categories) after January 1, 2016. Through a decree to be implemented immediately, there will be provisions for the progressive adaptation of the early retirement rules such that by 2025 the earliest possible age to retire is 67 years old, while preserving vested rights. Withdrawals from the social insurance fund will incur a penalty for the retirement age extension period equivalent to 10 percentage points on top of the current penalty of 6%
   • integrate into ETEA all supplementary pension funds
   • better target social pensions by increasing OGA uninsured pension, thus targeting resources at those most in need
   • gradually replace the solidarity grant (EKAS) for pensions by 2020 starting in 2018. This reform will be linked to the second phase of the pension reform due in September 2015 and can benefit from the planned Social Welfare Review when the solidarity grant is replaced with an appropriate framework that delivers targeted support at retirees who need it
   • increase health contributions from pensioners to 5% on average, taking account of ability to pay. This should also encompass supplementary pensions
   • increase the health contributions for supplementary pensions from 0% to 5%
   • increase the social security contribution rate for supplementary funds from 3% to 3.5%,
   • increase the contribution for main pensions by 3.9% – IKA (previous level)
   To complete the package, the authorities will in the second phase pass further legislative reforms in order to establish by October 2015 a closer link between contribution and benefits within the framework of the tripartite financing and the integration of outstanding funds. In designing these reforms, the government will ensure that the burden of adjustment is fair to ensure that the most vulnerable households are protected whilst avoiding undue burdens onto future generations and that there is a clear link between contributions and entitlements so as to incentivise declared work and longer working lives. To this end, the authorities drawing upon an actuarial study and in collaboration with the EU’s Ageing Working Group. will legislate: (i) specific design and parametric improvements to establish a close link between contributions and benefits (ii) broaden and modernize the contribution and pension base for all self-employed, including by switching from which Greece currently spends well below the European Average. The authorities plan to benefit from available technical assistance from international organizations.

   Delivering sustainable public finances that support growth and jobs
   Public finances are now on a more sustainable footing compared to the pre-crisis period, although the fiscal position has deteriorated in recent months due to uncertainties. The consolidation, however, has required the dramatic scaling lack of essential public investments and services, which will need to progressively recover in order to sustain growth potential. Furthermore, the burden of the fiscal adjustment has fallen more heavy on certain groups, especially workers. This will corrected by widening the tax base and by eliminating loopholes and exemptions that have protected certain groups from bearing a fair share of the adjustment burden.

   The Greek authorities commit to ensuring sustainable public finances and sustainable primary surpluses over the medium term that will reduce the debt to output ration steadily and which are in line with the primary surpluses of other Eurozone economies with high levels of public debt. The trajectory of the fiscal targets is consistent with the expected growth rates of the Greek economy as it recovers from its deepest recorded recession. To demonstrate its commitment to credible fiscal polices, the Greek authorities will:
   • effective as of July 1, adopt a supplementary for 2015 budget and a 2016-19 medium term fiscal strategy, supported by a sizable and credible package of measures
   • pursue a new fiscal path premised on a primary surplus of 1,2,3 and 3.5 percent of GDP in 2015, 2016, 2017 and 2018, respectively
   • base their fiscal strategy on parametric measures that amount to some 2.87 percentage points of GDP by 2016, of which 0.74 p.p. of GDP would come from a major simplification of the VAT system and a further 1.05% of GDP from a structural reform of the pensions. There will be an additional supplementary package of parametric measures that will deliver 1.08% of GDP, including long overdue reforms to close loopholes in the tax system and curtail spending on expenditure items, such as defense, where further savings are still feasible.
   Parametric fiscal measures will bolstered by a wide range of administrative actions to address shortfalls in tax collection and enforcements: these measures will take some time to bear fruit but offer significant upside fiscal yield going forward.

   VAT reforms

   Greece has a very fragmented VAT system. As part of its commitment to improve VAT collection, the authorities will adopt legislation changing parameters to significantly broaden the tax base at a standard rate of 23 percent. Reflecting the needs to protect the disposable income of low and middle income households, there will be a reduced rate 13% to cover a limited set of goods that includes energy, basic foods, catering and for reasons of competitiveness, hotels. There will also be a super-reduced rate of 6% on medical supplies and books. As part of efforts to promote fairness, the reform will eliminate discounts including on islands, and streamline exemptions. These legislative changes of parameters will generate an annual fiscal yield of 0.74% of GDP and are being supported with administrative measures to combat fraud and increase compliance.

   Privatisation

   The Greek authorities are committed to approving and proceeding with an ambitious privatisation program. The policy of privatisations and utilisation of public and private property will be subject to the following conditions:
   • a minimum level of investment for each privatisation;
   • protecting labour rights;
   • commitments to ensure benefits to local social economies;
   • the public holding of a significant (probably a minority) stake in the capital;
   • protection of the natural environment and cultural heritage.
   The annual targets (excluding bank shares) for 2015, 2016 and 2017 are EUR 1.4 bn, EUR 3.7 bn and EUR 1.2 bn, respectively. Among other actions, the authorities will take immediate irreversible steps for the sale of the regional airports, Hellinikon, finalise the terms for the sale of the Piraeus and Thessaloniki ports and of the train operator, and advance with the tender to extent the concession agreement in the Athens International Airport. For real estate projects, the HRADF will set annual proceeds targets consistent with the overall privatisation revenue target.

   Energy

   The authorities will adopt the reform of the gas market and its specific roadmap, and implementation should follow suit. They will adopt and implement the reform of capacity payments and other electricity market rules, review PPC tariffs based on costs and notify NOME products. The authorities will also continue the implementation of the roadmap to the EU target model in the electricity market in line with EU rules on unbundling, and taking all possible steps to increase competition in production and promote investment.
   The authorities will prepare a framework for the support of renewable energies and review energy taxation. The authorities will clear the public sector’s arrears to PPC and strengthen the electricity regulator’s financial and operational independence. The authorities will introduce a new scheme for the development of projects from Renewable Energy Sources (RES) and for the implementation of energy efficiency projects. The Government will introduce legislation the ratification of Directive 27/2012 on energy efficiency and introduce a new plan for the upgrade of the electricity grids in order to improve performance, enhance interoperability and reduce costs for all categories of consumers.

   Public administration

   The authorities will adopt legislation for a unified wage grid reform effective 1 January 2016, in line with the agreed wage bill targets, including decompressing the wage distribution in connection with the skill, performance and responsibility of staff. Secondary legislative acts needed to implement the new unified wage grid with a guaranteed starting point the salaries of each employee as of 31/12/2014, and legislation to rationalise the specialized wage grids, will be adopted by end- November 2015. The authorities will set a ceiling kit the wage bait within the new MTFS, and the level of public employment consistent with achieving the fiscal targets and ensuring a declining path of the wage bill relative to GDP until Z019. They will align non-wage benefits across the public administration with EU best practices.
   The authorities will review and implement legislation for hiring managers and assessing performance of all employees, and complete the hiring of new managers by the end of the year. They will continue to identify past cases of illegal hires and temporary injunctions, and take appropriate enforcement action.

   Justice

   The authorities will legislate and implement the new Code of Civil Procedure in agreement with the institutions. They will propose further actions to reduce the backlog of cases in administrative Courts. authorities will also continue to work closely with European institutions and technical assistance on the modernisation of the judicial system including initiatives in the area of juridical e-Government (e-justice), mediation and judicial statistics.
   Anti-corruption
   The authorities will review and present a new Strategic Plan against Corruption (TRANSPARENCY) in late July. To this end, it has set up a working group with participation from representatives from the Ministry of Justice and the General Secretariat for the Fight against Corruption.

   The authorities will amend and implement the legal framework for the declaration of assets and financing of the political intervention in individual cases. They will also ensure proper coordination and sharing of information between investigation bodies through a Coordinating Body of Finance Prosecutors and Corruption Prosecutors.

   Statistics

   The Greek authorities will adopt legislation to strengthen the governance and independence of ELSTAT, and ensure its proper access to administrative data.

   θα το βρείτε και εδώ http://www.newsbeast.gr/files/1/2015/06/HELLENIC-REPUBLIC.pdf

  • Eurogroup statement on Greece

   27/06/2015 17:45 Press release 532/15 Euro area

   Since the 20 February 2015 agreement of the Eurogroup on the extension of the current financial assistance arrangement, intensive negotiations have taken place between the institutions and the Greek authorities to achieve a successful conclusion of the review. Given the prolonged deadlock in negotiations and the urgency of the situation, institutions have put forward a comprehensive proposal on policy conditionality, making use of the given flexibility within the current arrangement.

   Regrettably, despite efforts at all levels and full support of the Eurogroup, this proposal has been rejected by the Greek authorities who broke off the programme negotiations late on the 26 June unilaterally. The Eurogroup recalls the significant financial transfers and support provided to Greece over the last years. The Eurogroup has been open until the very last moment to further support the Greek people through a continued growth-oriented programme.

   The Eurogroup takes note of the decision of the Greek government to put forward a proposal to call for a referendum, which is expected to take place on Sunday July 5, which is after the expiration of the programme period. The current financial assistance arrangement with Greece will expire on 30 June 2015, as well as all agreements related to the current Greek programme including the transfer by euro area Member States of SMP and ANFA equivalent profits.

   The euro area authorities stand ready to do whatever is necessary to ensure financial stability of the euro area.

   [1] Supported by all members of the Eurogroup except the Greek member.

   Press office – General Secretariat of the Council
   Rue de la Loi 175 – B-1048 BRUSSELS – Tel.: +32 (0)2 281 6319 press.office@consilium.europa.euhttp://www.consilium.europa.eu/press

   http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/6/40802199986_en.pdf

  • Σύγκριση Προτάσεων Δανειστών και Ελληνικής Αντιπρότασης στο Eurogroup της Πέμπτης 25/6/2015

   Published by Aristotelis Tsagkarogiannis
   Από το συνοδευτικό πίνακα προκύπτει ότι οι διαφορές, ανάμεσα στην τελική πρόταση των διεθνών δανειστών της Ελλάδας και της ελληνικής αντιπρότασης, είναι λίγες και διαπραγματεύσιμες. Η άκαμπτη στάση των εταίρων στο Eurogroup της περασμένης Πέμπτης, να μη συζητήσουν στη βάση των ελληνικών προτάσεων, καθώς η σφοδρή αντίδραση της κυβερνησης, με την επιλογή διενέργειας δημοψηφίσματος, δημιουργούν υποψίες ότι και οι δυο πλευρές αποφεύγουν την ουσία της διαπραγμάτευσης και προσβλέπουν σε επικοινωνιακά οφέλη για ίδια κατανάλωση.

   Φροσελίνα Μπαχαρίου

   Σύγκριση Προτάσεων Δανειστών και Ελληνικής Αντιπρότασης στο Eurogroup της Πέμπτης 25/6/2015 by Aristotelis Tsagkarogiannis on Jun 27, 2015

 2. .
  2) Preliminary Debt Sustainability Analysis for Greece

  25 June 2015

  This note, produced by the staff of the European institutions, summarizes their views and those of the IMF staff. It presents a preliminary debt sustainability analysis of Greece assuming a Staff Level Agreement (SLA) and an extension of the current EFSF financial assistance programme for five months. During this period financial assistance in the form of EFSF disbursement (including redirection of the HFSF buffer), SMP profits transfer and IMF disbursement would be provided. It first recalls the parameters of the 2012 EG agreement, then looks at the current estimates of the debt/GDP level at the 2020 and 2022 horizon depending on different assumptions, and then, as a complement, examines gross financing requirements for assessing debt sustainability in light of the specificities of the structure of the Greek debt. A more detailed DSA will be presented at the full closure of the review.

  1. The 2012 EG framework for debt

  The 2012 EG framework agreed on a number of measures to ensure that Greece can reach a debt- to-GDP ratio of 124% in 2020, and in 2022 a debt-to GDP ratio substantially lower than 110%. It also agreed to consider further measures, if necessary, for achieving a credible and sustainable reduction of Greek debt-to-GDP ratio, when Greece reaches an annual primary surplus, as envisaged in the current MoU, conditional on full implementation of all conditions contained in the programme. The Eurogroup of 20 February 2015 reaffirmed the commitment to this framework.
  Greece has already benefitted from a number of debt reducing measures. Conditions on the GLF have been revised three times (extension of the grace period and maturities, reduction in interest rates). Conditions on EFSF have been amended in 2012 (extension of maturities, cancellation of fees and deferral of interest rates payments). Moreover, the Eurogroup committed to transfer the profits of SMP and ANFA. Overall, these measures already imply a direct reduction of financing needs over the next decade and correspond to an economic debt relief, in net present value terms, from a market perspective. It should also be noted that interest payments of Greece are comparable to those of less indebted countries (Italy, Portugal for instance). Finally, the PSI operation led to a reduction of around EUR 100bn of public debt in March 2012 (52% of 2012 GDP).

  2. Current situation with respect to DSA

  It is clear that the policy slippages and uncertainties of the last months have made the achievement of the 2012 targets impossible under any scenario. The main factors behind the deterioration of the DSA are the worsening of economic growth, the revised primary balance path, the lower privatisation revenues and possible additional financial needs for the banking sector.

  3. DSA under different scenarios

  For this preliminary DSA, three scenarios are presented. The first assumes full implementation of programme reforms and corresponding growth effects; the second assumes partial reform compliance, among others regarding privatization, resulting in a 0.5% lower growth path and a higher risk premium (0.6%). The third scenario reflects the IMF’s baseline. Further work is under way to reconcile the scenarios.

  Under all scenarios, debt to GDP ratios are on a declining path but remain substantially above the Eurogroup November 2012 targets described as “well below 110% by 2022”.
  2015 2020 2022 2030
  Scenario A Debt to GDP ratio (%) Scenario B Scenario C
  172.8 137.5 174.3 146.5 176.7 149.9
  124.0 135.0 142.2
  85.0 100.9 118.0

  Primary surplus (%GDP)
  Privatisation proceeds (€bn), cumulative
  Nominal GDP growth
  Re-financing rates (%)
  Scenario A Scenario B Scenario C
  Scenario A Scenario B Scenario C
  Scenario A Scenario B Scenario C
  Scenario A Scenario B Scenario C
  1.0 3.5 1.0 3.5 1.0 3.5
  1.4 15.2 0.4 9.2 0.5 3.0
  -0.6 4.1 -1.2 3.5 -1.2 3.7
  1.4 5.1 1.4 5.4 1.4 6.3
  3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
  22.0 26.8 16.0 20.8 4.0 4.0
  4.1 4.0 3.5 3.5 3.5 3.5
  4.9 4.1 5.2 4.7 6.3 6.3
  
  Note: All scenarios assume a new 3-year programme with concessional financing. Debt ratio would be higher if additional needs for bank recapitalisation are needed.

  4. The Role of Financing Needs

  Focusing on the debt-to-GDP level does not allow to capture the structure of debt and per se is not accounting entirely for the measures taken for the European financial support to make Greek debt sustainable. This aspect can better be assessed by the gross financing needs of a country, which captures its payment structure over time. Lower gross financing needs imply better market access and less financial stability risk.
  This gross financing need metric points to no sustainability issues under the first two scenarios. The gross financing needs remain well below 15% threshold, a threshold mentioned in IMF guidance for this criterion. Under this scenario c), significant reprofiling of the stock of debt and concessional lending terms would improve sustainability. Reprofiling of payment flows does not imply nominal haircut or budgetary costs for creditors. This would also entail further NPV gains for Greece, and strengthen the sustainability of the Greek public debt in the long-run.

  http://online.wsj.com/public/resources/documents/eurogroupdebtanalysis.pdf

 3. Greeks form long queues outside closed banks

  by PressTV News Videos

  Δημοσιεύτηκε στις 2 Ιουλ 2015
  Greeks have been forming long queues outside banks across Athens, in the run up to a referendum to decide the country’s financial fate.

  Banks across the nation have been shut all week to prevent mass money withdrawals. Only some branches have remained open to help pensioners get their maximum 120 euros a week. The ordinary citizens have a 60 euro cap on their daily withdrawals. Greece badly needs a third bailout from the eurozone rescue fund especially after it defaulted on its one-point-six billion euro repayment to the International Monetary Fund. The Greek government called a referendum on Sunday over the latest proposals offered by creditors. The country has become the first developed nation to default on IMF debt repayment.

  Greek crisis pensioners queue for retirement cheques

  Δημοσιεύτηκε στις 1 Ιουλ 2015
  Pensioners queue outside Greece’s national bank in Athens on Wednesday to collect their retirement cheques. The country has re-opened 1,000 branches for OAPs who do not have ATM cards. Banks are expected to remain closed for other purposes until 6 July, as part of capital controls imposed this week after the European Central Bank froze financial support needed to keep the Greek banks afloat baba g220

  Raw: Long Lines Outside Closed Greek Banks

  by Associated Press

 4. Βασίλης Κόκκαλης (ΑΝΕΛ): Να ακυρωθεί το δημοψήφισμα

  Να ακυρωθεί το δημοψήφισμα της Κυριακής ζήτησε ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Βασίλης Κόκκαλης.
  «Προέτρεψα τον πρωθυπουργό να ακυρώσει το δημοψήφισμα γιατί το μόνο που θα πετύχει αυτό είναι η διχόνοια. Τίποτα άλλο», πρόσθεσε, μιλώντας στον ΑΝΤ1.
  «Το Σάββατο, όταν ψήφισα υπέρ του δημοψηφίσματος, ήταν ξεκάθαρο το ερώτημα: αν συμφωνούμε με την πρόταση των δανειστών της 25ης Ιουνίου. Ψήφισα με τη διαβεβαίωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι δεν θα γίνουν capital controls. Έγιναν όμως», συνέχισε.
  «Η εντολή που έχω λάβει δεν είναι να υπάρχουν κλειστές τράπεζες και να κουρευτούν οι καταθέσεις», τόνισε.
  Ο βουλευτής Λάρισας απηύθυνε, επίσης, έκκληση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να συγκαλέσει συμβούλιο πολιτικών αρχηγών και να ακυρώσει το δημοψήφισμα.
  «Αυτό το δημοψήφισμα μόνο θα διχάσει», κατέληξε.

  http://www.newsbomb.gr

  Τέσσερις βουλευτές των ΑΝΕΛ ζητούν απόσυρση του δημοψηφίσματος

  Απόσταση από την κυβερνητική γραμμή παίρνουν τέσσερις βουλευτές των ΑΝΕΛ, οι οποίοι τάσσονται κατά του δημοψηφίσματος. Aπάντηση από Καμμένο.


  Διαφοροποιημένος, ως προς τη στάση του απέναντι στο δημοψήφισμα εμφανίστηκε και ο Δημήτρης Καμμένος, που ζήτησε να αποσυρθεί και να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, τονίζοντας πως είναι αδιαπραγμάτευτη η θέση μας στην Ευρώπη και το ευρώ. Απέφυγε ωστόσο, να ξεκαθαρίσει -σε αντίθεση με τους κ.κ. Δαμαβολίτη και Κόκκαλη που θα πουν «ναι» την Κυριακή- τι θα πράξει, καθώς «είναι προσωπικό δεδομένο».

  Η επιστολή του Δημήτρη Καμμένου

  «Το Σάββατο 27 Ιουνίου το Ελληνικό Κοινοβούλιο με βάση τα μέχρι εκείνη τη στιγμή αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης και την ΕΓΓΥΗΣΗ της Ελληνικής Κυβέρνησης ότι δεν θα υπάρξουν capital controls ψήφισε υπέρ της διεξαγωγής ενός δημοψηφίσματος με βάση το οποίο ο κυρίαρχος ελληνικός λαός θα έπαιρνε την τύχη της διαπραγμάτευσης στα χέρια του και θα αποφάσιζε ο ίδιος για το μέλλον του.

  Την παραπάνω απόφαση δημοψηφίσματος ακολούθησαν δυστυχώς δύο πολύ άσχημες εξελίξεις: το κλείσιμο των τραπεζών με την ταυτόχρονη επιβολή capital controls και η μη αποδοχή της παράτασης του προγράμματος από τους δανειστές κάτι που οδήγησε στη λήξη του στις 30 Ιουνίου.

  Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός απέστειλε δύο επιστολές στους θεσμούς στις 30 Ιουνίου όπου αιτείται νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 29 δις αποδεχόμενος ως βάση συνέχισης διαπραγμάτευσης την τελευταία (βελτιωμένη) πρόταση των θεσμών της 28ης Ιουνίου 2015 και προτείνοντας πλέον συγκεκριμένες βελτιώσεις επ’ αυτής.

  Είναι προφανές, ότι με βάση την παραπάνω πρόταση-επιστολή του Πρωθυπουργού ΔΕΝ υφίσταται πλέον κανένα ζήτημα δημοψηφίσματος καθώς σε συνθήκες πόλωσης καλείται πλέον ο ελληνικός λαός να αποφασίσει ΝΑΙ ή ΟΧΙ πάνω σε μια πρόταση των θεσμών που η ίδια η Κυβέρνηση την έχει ήδη αποδεχτεί ως βάση συνέχισης της διαπραγμάτευσης.

  Με βαθύ αίσθημα ευθύνης απέναντι στον ελληνικό λαό και τους ψηφοφόρους μου, συναισθανόμενος απόλυτα την αβεβαιότητα στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μετά τις παραπάνω εξελίξεις και συντασσόμενος απόλυτα με τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας σύμφωνα με την οποία «Η παρουσία της χώρας στο ευρώ είναι εθνικός μονόδρομος όχι μόνο για οικονομικούς λόγους αλλά και για εθνικούς λόγους – Ενα δημοψήφισμα έχει νόημα όταν γίνεται σε συνθήκες που δεν προκαλούν διχασμό.»

  ΖΗΤΩ

  την ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ του δημοψηφίσματος και την ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης με στόχο την επίτευξη συμφωνίας μέχρι το αργότερο τις 20 Ιουλίου (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας πληρωμής ομολόγου ΕΚΤ ύψους 3,5 δις με συνέπεια άμεση χρεωκοπία με ενεργοποίηση του όρου cross default, σε περίπτωση μη πληρωμής του) που είναι η τελευταία δυνατή ημερομηνία ώστε να αποφεύγει μέγιστα δεινά ο τόπος μας.

  Είναι ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ για ΟΛΟΥΣ μας.

  Η παραμονή της χώρας στο ευρώ και στην ΕΕ είναι ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΑ».

  http://www.antenna.gr/news/Politics/article/414301/tesseris-boyleytes-ton-anel-zitoyn-aposyrsi-toy-dimopsifismatos

 5. Προς: Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κα Ζωή Κωνσταντοπούλου
  Κοινοποίηση: Πρόεδρο Αρείου Πάγου

  ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

  Θέμα: Τo δημοψήφισμα της Κυριακής 05/07/2015.

  Η κυβέρνηση θέτει στο δημοψήφισμα της Κυριακής 05/07/2015 την επιλογή του ΝΑΙ στην πρόταση των Θεσμών-Δανειστών.

  Συγκεκριμένα το ερώτημα που τίθεται στο δημοψήφισμα είναι:

  «Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας, το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup της 25.06.2015 και αποτελείται από δύο μέρη, τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους; Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται «Reforms for the completion of the Current Program and Beyond» (Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού) και το δεύτερο «Preliminary Debt sustainability analysis» (προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας χρέους).

  »Δενεγκρίνεται/ΟΧΙ

  »Εγκρίνεται / ΝΑΙ»

  Η πρόταση αυτή (στο σκέλος της επιλογής του ΝΑΙ) αποτελεί συνέχεια και επέκταση της μνημονιακής πολιτικής, για την οποία μνημονιακή πολιτική έχουν σχηματιστεί δικογραφίες εσχάτης προδοσίας και δικογραφίες για τις σχετικές ευθύνες (με αυτονόητη υποχρέωση αποζημίωσης) των εκπροσώπων της Τρόϊκας.

  Οι δικογραφίες αυτές παραμένουν ανεξέταστες (στέρηση φυσικού δικαστή), στα χέρια της ολικά διεφθαρμένης Βουλής, της Βουλής του άρθρου 86Σ, του Τεχνικού αυτού Κατασκευάσματος που καταργεί κάθε δικαιϊκό, δικονομικό και συνταγματικό ΟΡΙΖΟΜΕΝΟ, σύμφωνα με τα συνημμένα τεκμήρια. Εδώ πρέπει να διακρίνω από την ολική κοινοβουλευτική διαφθορά τις αξιοσημείωτες αλλά ανολοκλήρωτες παρεμβάσεις της Προέδρου της Βουλής, τόσο ως προς την ανάδειξη του κακουργηματικού χαρακτήρα των μνημονιακών πολιτικών, όσο και ως προς τη διενέργεια ενός περιορισμένου λογιστικού ελέγχου του χρέους σε σχέση με τα από τον ΟΗΕ προτεινόμενα.

  Με βάση τα προαναφερθέντα, η τοποθέτηση της δημοψηφισματικής επιλογής ΝΑΙ αποτελεί εξ αντικειμένου, μία κυβερνητική ενέργεια πολιτικής «νομιμοποίησης» και ταυτόχρονα ντε φάκτο αποχαρακτηρισμού, του κακουργηματικού χαρακτήρα της πεντάχρονης μνημονιακής πολιτικής.

  Επίσης η δημοψηφισματική επιλογή ΝΑΙ, αποτελεί κυβερνητικό εκβιασμό σε βάρος των πολιτών που αντιτίθενται (ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΝ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥΣ, ΔΙΚΑΙΪΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΘΕΝ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΤΩΡΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ) στην «πρόταση των θεσμών» και το διατρανώνουν (συνειδητό και δημοψηφισματικό OXI) επί πέντε έτη ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ, υφιστάμενοι δόλια παραπλάνηση/εκβιασμούς/αντίποινα – καταστολή/φτωχοποίηση-αναξιοπρέπεια /καταλήστευση περιουσιακών στοιχείων/ψυχικά και σωματικά πλήγματα/αυτοκτονίες/εκπατρισμούς.

  Και τούτο, προκειμένου αυτοί να συμμετέχουν εξαναγκαστικά ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, σε ένα δημοψήφισμα όπου (και ΚΥΡΙΩΣ επειδή) η άλλη επιλογή (το ΝΑΙ) συνιστά εκτός από ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ δημόσιας υποστήριξης κακουργηματικών πράξεων, πιθανά (ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΕΙ) και δέσμευση κυβερνητική προκειμένου να συνεχίστούν ακόμα και από την παρούσα κυβέρνηση, οι ίδιες ή παρεμφερείς κακουργηματικές πράξεις. Όσο για τον από τον ΟΗΕ προτεινόμενο λογιστικό έλεγχο του χρέους, για την άμεση κατάθεση του αιτήματος της διεκδίκησης των Γερμανικών Κατοχικών Δανείων, αποζημιώσεων, επανορθώσεων κλπ σύνολο τουλάχιστον 300δις ευρώ, αλλά και της υπαγωγής της Τράπεζας της Ελλάδος στην Ελληνική Κυβέρνηση με ουσιαστική ακόμα και δικονομική διερεύνηση επιλογής μεταξύ του αξιώματος φεντεραλισμός/ευρώ και της αναγκαιότητας εθνική κυριαρχία-ανεξαρτησία/δραχμή, αυτά, η παρούσα κυβέρνηση αρνείται να τα θέσει στην Ελληνική κοινωνία πολλώ δε μάλλον στο τραπέζι των Θεσμών. Ακόμα η παρούσα κυβέρνηση αρνείται να συμπεριλάβει στις επιλογές της, να αναγνωρίσει και να επικαλεστεί το μέγιστο, δηλαδή την ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ που βιώνει η χώρα και οι πολίτες με ένα δημόσιο χρέος περί τα 700δις (περιλαμβανομένου του δημοσίου χρέους που δεν εμφανίζεται στον προϋπολογισμό και αφορά τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών) και ένα συνολικό χρέος στο ένα τρις ευρώ.

  Η επιλογή του ΝΑΙ προωθείται από το σύνολο σχεδόν των ΜΜΕ, σε μία κυρίαρχα διεφθαρμένη και διαφθοροποιό (δικαϊκά και δικονομικά) Ελλάδα.

  Η επιθετική επιλογή του ΝΑΙ «ζητάει και τα ρέστα», μέσα από την αργυρώνητη τηλεοπτική, ραδιοφωνική και έντυπη, κατεστημένη δημοσιογραφία.

  Η Ελληνική Δικαιοσύνη υποτάσσεται στο άρθρο 86Σ.

  ΕΛΛΑΔΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

  Γεώργιος Γρυμπογιάννης

  Παλαμά ….

  Τηλ….

 6. Συμβουλιο της Επικρατείας- Ες αύριον τα σπουδαία

  Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

  Αρχικά όταν το έμαθα σκέφθηκα ότι ίσως να ήταν ιδέα του κ. Τσίπρα. Ομως τελικά αποκλείεται. Οι αιτούντες αποδεικνύουν ότι δεν είναι ζητούμενο τέτοιου είδους.

  Δύο 24ώρα πριν την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος το ΣΤΕ θα αποφασίσει εάν θα διεξαχθεί ή όχι το δημοψήφισμα της ερχόμενης Κυριακής, μετά την προσφυγή που κατέθεσαν σήμερα δύο πολίτες, ένα μηχανικός και ένας δικηγόρος.Οπρώτος είναι ο Δημήτρης Μαναός και ο δεύτερος είναι παλαιός σύμβουλος επικρατείας παραιτηθείς από το ΣτΕ, ο Σπύρος Νικολάου, δραστήριος δικηγόρος εδώ και χρόνια, άριστος νομικός και μάγειρας από την εποχή που οι σεφ δεν ήταν μόδα, σκληρός διαπραγματευτής αναρχοσυντηριτικών αντιλήψεων. Οχι δεν ήταν το προφίλ που θα ονειρευόμουν ούτε η ιδεολογία που θα μου άρεσε. Τελικώς όμως τα πρόσωπα δεν έχουν και πολλή σημασία…

  Ες αύριον τα σπουδαία λοιπόν για το ΣτΕ! έχει την ευκαιρία να δώσει το παρόν και να αποδείξει ότι το δημοψήφισμα είναι σεβαστός θεσμός άμεσης δημοκρατίας και όχι ψευδοπρόβλημα ικανό να φέρει γέλιο αν δεν προηγείτο το δάκρυ και ο ολοφυρμός όπως κατάντησε.

  Εναπόκειται στο ΣΤΕ να λάβει τη σκυτάλη σε μία περίοδο που δεν έχει ορισθεί ο Πρόεδρός του αλλά και οι νέοι αντιπρόεδροι ανάμεσα στο προσχηματικό ΝΑΙ και το Δήθεν ΟΧΙ ενός παρανοϊκού ερωτήματος που ερμηνεύεται και ως προς το περιεχόμενο και ως προς την απάντηση.

  Θα το πράξει?
  Με δυσκολία είπε η κ. Μάνδρου χθες στο Σκάι καθώς ο θεσμός των κυβερνητικών πράξεων δημιουργεί φραγμούς.

  Ολοι όμως γνωρίζουμε ότι ο θεσμός αυτός αποτελεί το κύριο μέσον αρνησιδικείας των αντίστοιχων δικαστηρίων της Ευρώπης και θεωρείται ηδη ξεπερασμένος αν όχι τέρας για πολλούς σημαντικούς νομικούς (monstre!)
  Ο αρχαιότερος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Νικόλαος Σακελλαρίου, συγκαλεί ως εκ τουτου εκτάκτως την Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου μεθαύριο το μεσημέρι (12μ.) για να συζητηθεί η προσφυγή (αίτηση ακύρωσης) των δύο πολιτών που κατατέθηκε σήμερα.
  Οι δύο πολίτες στρέφονται τόσο κατά της πράξης του υπουργικού συμβουλίου για την πρόταση διεξαγωγής δημοψηφίσματος, όσο και κατά του Προεδρικού Διατάγματος για την προκήρυξη του δημοψηφίσματος.

  Οι δύο ‘Έλληνες πολίτες υποστηρίζουν ότι οι νομοθετικές προπαρασκευαστικές πράξεις διεξαγωγής του δημοψηφίσματος προσκρούουν στο άρθρο 44 του Συντάγματος και στο νόμο 4023/2011 που αφορά τους κανόνες διεξαγωγής των δημοψηφισμάτων.

  Στην προσφυγή τους οι δύο πολίτες υπογραμμίζουν ότι από τις συνταγματικές επιταγές δεν επιτρέπεται να τίθεται σε δημοψήφισμα ερωτήματα τα οποία «ανάγονται στην διαχείριση της δημοσιονομικής πολιτικής και την αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτει ή επηρεάζουν άμεσα (δυσμενώς ή ευμενώς) την δημοσιονομική κατάσταση του κράτους».

  Τα έγγραφα των τριών διεθνών οργανισμών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) του Eurogroup της 25.6.2015, για τα οποία ο Ελληνικός λαός καλείται να αξιολογήσει και να αποφασίσει αν θα τα δεχθεί ή αν θα απορρίψει, έχουν «σαφέστατο και σχεδόν αποκλειστικό οικονομικό αντικείμενο και άμεσο δημοσιονομικό αντικείμενο στην λειτουργία του κράτους και την χρηματική επάρκεια για αντιμετώπιση των κρατικών δαπανών», σημειώνεται στην προσφυγή.

  Κατά συνέπεια -όπως υποστηρίζουν- το δημοψήφισμα είναι παράνομο, καθώς «παραβιάζονται ρητές διατάξεις του Συντάγματος». Επιπρόσθετα παραβιάζεται η νομοθεσία που αφορά την διεξαγωγή των δημοψηφισμάτων (νόμο 4023/2011), καθώς το ερώτημα που τίθεται και καλείται να αποφανθεί ο Έλληνας πολίτης, δεν διατυπώνεται με τρόπο σαφή και σύντομο -όπως απαιτεί ο νόμος- αλλά είναι πολυσύνθετο, περιγράφεται με ειδικούς τεχνικούς και επιστημονικούς όρους, οι οποίοι είναι «αδύνατον να γίνουν κατανοητοί από την συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων».
  Όμως, από την διατύπωση του ερωτήματος δεν προσδιορίζονται «έστω κατά προσέγγιση» οι νομικές και οι οικονομικές συνέπειες στην κρατική λειτουργία και την κοινωνική ζωή του τόπου «εκ της υιοθετήσεως της μίας ή της άλλης εκ των δύο ζητουμένων απαντήσεων».

  Έτσι, λόγω του τρόπου διατύπωσης του ερωτήματος οι νομοθετικές πράξεις για την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος είναι μη νόμιμες και άκυρες.
  Παράλληλα, είναι παράνομες λόγω του σύντονου χρόνου διεξαγωγής του δημοψηφίσματος, που έχει ως αποτέλεσμα να καθιστά αδύνατη την ενημέρωση του εκλογικού σώματος.

  Για έναν ακόμη λόγο είναι παράνομη η διαδικασία διεξαγωγής του δημοψηφίσματος, αφού στο επίμαχο Προεδρικό Διάταγμα δεν δημοσιεύονται τα κείμενα των διεθνών οργανισμών του Eurogroup της 25.6.2015.

  Τέλος, υπογραμμίζουν ότι η πράξη του υπουργικού συμβουλίου και το Προεδρικό Διάταγμα, είναι άκυρα, καθώς έχουν εκδοθεί «κατά κατάχρηση εξουσίας», αφού εκδοθήκαν για «σκοπό τελείως διάφορο από εκείνον για τον οποίο προβλέφθηκε συνταγματικώς ο θεσμός του δημοψηφίσματος και άσχετο προς την έννοια του εθνικού ζητήματος, όπως αυτή γίνεται δεκτή από την επιστήμη και στην κοινή αντίληψη».

  Η αίτηση ακύρωσης των δύο πολιτών ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ θα συζητηθεί την Παρασκευή με πρόεδρο τον κ. Σακελλαρίου και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Δημήτρη Σκαλτσούνη.

  Υπενθυμίζεται, ότι από χθες δεν είναι πλέον πρόεδρος του ΣτΕ ο Σωτήρης Ρίζος, καθώς αποχώρησε λόγω συνταξιοδοτήσεως και τον αναπληρώνει ο κ. Σακελλαρίου, ενώ του πρώτου θερινού Τμήματος στου ΣτΕ από σήμερα, προεδρεύει η αντιπρόεδρος Μαίρη Σάρπ, η οποία θα συμμετέχει στην Ολομέλεια της Παρασκευής.

  Μετά την συζήτηση της προσφυγή σε δημόσια συνεδρίαση, οι σύμβουλοι Επικρατείας θα μπουν σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών.

  Αμέσως μετά, αυθημερόν, θα δημοσιευθεί η απόφαση της Ολομέλειας που θα κρίνει ένα θα διεξαχθεί ή όχι το δημοψήφισμα. Αριστος χειρισμός της διαδικασίας από τον κ. Σακελλαρίου τον χαμηλών τόνων δικαστή που έχει την ευκαιρία να αναδείξει το μέγεθός του και να μείνει στην ιστορία.

  Πολλοί αναρωτιούνται για τη σύνθεση του αυριανού δικαστηρίου.

  Αλλοι αναζητούν τα πρόσωπα των τυχόν παρεμβαινόντων (ήδη πλέον γνωστά και αυτά)

  Αλλοι σκέπτονται τις τόσες μέχρι σήμερα παρασχεθείσες γνώμες που διατυπώθηκαν επίσημα από το σύνολο των συνταγματολόγων και την τύχη τους ανάλογα με την απόφαση του Δικαστηρίου

  Αλλοι τέλος σκέπτονται ότι το ΣτΕ θα πρέπει να σταθεί ουδέτερο στον πόλεμο ανάμεσα στα ΝΑΙ και τα ΟΧΙ καθιστώντας το υφέρπον διακύβευμα άνευ νοήματος.

  Θα το πράξει?

  Ο Δημήτρης Σκαλτσούνης δεν υποχρεούται να κάνει εκτενή εισήγηση. Θα είναι λιτός. Δεν πιστεύω καν ότι να αναφερθεί στη θεωρία των κυβερνητικών πράξεων την οποία όποτε εφαρμόζει τελευταία το ΣτΕ αρνείται να κατονομάσει ήδη από την περίοδο της ΔΕΗ και της υπόθεσης Κυρατσάκη.

  Η αγόρευση του Σπύρου Νικολάου αναμένεται λαύρα και αρχαιοπρεπής ίσως πατριωτική.
  Για τους τυχόν παρεμβαίνοντες δεν ξέρω είναι δώδεκα και θα μιλήσουν όλοι το δίχως άλλο. Ενας είναι συμφοιτητής και φίλος ο Δημήτρης ο Μπαλαντής. Θα προσπαθήσω να τους ακούσω και να δω τη σύνθεση.

  Πολλοί λένε ότι αύριο το ΣτΕ έχει την ευκαιρία να γράψει ιστορία άλλοι λένε ότι και πάλι θα αυτοαφεθεί στο περιθώριο της ιστορίας. Ας σκεφθούν όμως όσοι έγραφαν και δήλωναν για τη νομιμότητα του δημοψηφίσματος τόσες μέρες συνταγματολόγοι πολιτικοι και γύφτοι που έμαθαν ότι πηδιόμαστε όπως έλεγα χθες τι θα σημάνει μια απορριπτική απόφαση του ΣτΕ. Ιδίως όσοι εξ αυτών έχουν δηλώσει ότι όφειλε ο ΠρΔ να το μπλοκάρει. Οσοι απείλησαν ότι θα ακυρώσουν το αποτέλεσμα μετά. Οσοι τάχθηκαν υπέρ του Οχι η του Ναι και ταυτόχρονα το αμφισβήτησαν…

  Πόσο θα ήταν όμορφα αν ένα ισχυρό δικαστήριο με συναίσθηση της ιστορίας έλεγε το αυτονόητο: ότι δηλαδή το δημοψήφισμα αυτό δεν είναι νόμιμο και ότι οι λάτρεις του Ναι και του Οχι καλά θα κάνουν να μην διχάζουν αλλά να σιωπούν και να σέβονται.

  Ποσο θα ήταν όμορφα αν ένα ισχυρό δικαστήριο άφηνε τους πολιτικούς παίκτες να παίξουν τα χαρτιά τους και να κριθούν για τις ευθύνες τους αντί να πετάξουν το μπαλάκι στο κενό όπως αποδείχθηκε.
  Πόσο να ήταν σωστό να υπάρχει δικαιοσύνη και δικαστές στην Ελλάδα…

  Σε αντίθεση με την υπόθεση του Μνημονίου το δικόγραφο αυτό είναι παραδεκτό και μόνον η θεωρία των κυβερνητικών πράξεων μπλοκάρει ίσως την συζήτηση της ουσίας.

  Εδώ σε θέλω κάβουρα να περπατάς στα κάρβουνα λοιπόν.

  Επί του πιεστηρίου πληροφορούμαι ότι
  Δώδεκα γνωστοί δικηγόροι της Αθήνας που τάσσονται υπέρ της διενέργειας του δημοψηφίσματος και της σχετικής απόφασης του υπουργικού Συμβουλίου, προβάλλουν την αντίθεση τους στην αίτηση ακύρωσης του, την οποία υπέβαλλαν δυο πολίτες και θα συζητηθεί αύριο το μεσημέρι στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας.

  Ανάμεσα τους και δικηγόροι που βρίσκονται στα έδρανα της πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής και άλλοι, οι οποίοι ζητούν να απορριφθεί ως απαράδεκτη η αίτηση ακύρωσης:
  Γιατί η προκήρυξη δημοψηφίσματος –όπως και η άρνηση ή η παράλειψη προκηρύξεώς του – δεν συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη προσβλητή με αίτηση ακυρώσεως.

  Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 100§1β Σ., ο έλεγχος του κύρους και των αποτελεσμάτων δημοψηφίσματος που ενεργείται κατά το άρθρο 44§2 Σ. υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου
  Την παρέμβαση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας υπογράφουν οι δικηγόροι, Θανάσης Καμπαγιάννης, Δημήτρης Ζώτος, Κώστας Παπαδάκης, Ιωάννης Ραχιώτης, Θεόδωρος Συμεωνίδης, Σαραφιανός Δημήτρης, Αθανάτου Ιωάννα, Παντελής Αγγελόπουλος, Γιώργος Βλάχος, Δημήτρης Μπελαντής, Χατζηαντωνίου Ιωάννης, Δημήτρης Κουραντής, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση ζητούν να απορριφθούν οι ισχυρισμοί των προσφευγόντων γιατί:

  1. Τα δύο έγγραφα που τίθενται σε δημοψήφισμα άπτονται ζητημάτων που αφορούν την ίδια την κυριαρχία του ελληνικού κράτους στο σύνολό της
  2. Η αναφορά στο άρθρο 44 παράγραφος 2 εδάφιο β’ του Συντάγματος που εισάγει εξαίρεση στα “δημοσιονομικά” νομοσχέδια δεν αφορά το προκηρυχθέν δημοψήφισμα αφού ούτε “ψηφισθέν νομοσχέδιο” είναι το αιτούμενο του δημοψηφίσματος ούτε βέβαια “δημοσιονομικό».
  3. Έστω και αν η ελληνική πολιτική τάξη υπήρξε απόλυτα φειδωλή στην ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 44 του Συντάγματος αφού επί 41 χρόνια (μετά το διεξαχθέν δημοψήφισμα για την μορφή του πολιτεύματος το 1974), υπάρχουν ευρωπαϊκά και διεθνή παραδείγματα δημοψηφισμάτων που καθιστούν τον ισχυρισμό των αιτούντων αβάσιμο. Έτσι, στην Γαλλία και στην Ολλανδία το 2005 τέθηκε ενώπιον του γαλλικού και του ολλανδικού λαού ερώτημα για την έγκριση ή μη του Ευρωσυντάγματος, ενός ζητήματος απείρως πιο «πολυσύνθετου» και «περιγραφόμενου με ειδικούς τεχνικούς και επιστημονικούς όρους», οι οποίοι θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι ήταν «αδύνατο να γίνουν κατανοητοί από τη συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων», καθώς ήταν αποτέλεσμα πολύχρονων και επίμοχθων διαπραγματεύσεων ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα νομικά τους επιτελεία στο ανώτατο κρατικό επίπεδο.
  4. Στην περίπτωση του επίδικου δημοψηφίσματος, η ημερομηνία του Προεδρικού Διατάγματος που το προκηρύσσει είναι η 28/06/2015, οπότε η ημερομηνία της 05/07/2015 είναι «εντός τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος». Αν ο νομοθέτης επιθυμούσε να προσδιορίσει μια ελάχιστη χρονικά «προεκλογική περίοδο» θα το έπραττε, κάτι το οποίο ωστόσο δεν προκύπτει από τις σχετικές διατάξεις.
  5. Το πλήρες κείμενο της πρότασης των Τριών Θεσμών προς την Ελληνική Κυβέρνηση, επί της οποίας διεξάγεται το προκηρυχθέν δημοψήφισμα, έχει δοθεί στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την επίσημη μετάφραση από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.* (JFG ΣΤΙΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015)

  Ηδη ο Κώστας Χρυσόγονος δήλωσε ότι η αίτηση ακυρώσεως είναι απαρέδεκτη.

  http://justar-lawblog.blogspot.gr/2015/07/blog-post_2.html

  • Κουτσούμπας: Πρόκειται για δημοψήφισμα παρωδία -Αποχή, λευκό ή άκυρο

   Μιλώντας στο MΕΓΚΑ, ο κ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε το δημοψήφισμα «παρωδία» και επισήμανε πως δεν μπορεί μέσα σε λίγες μέρες να γίνει ουσιαστική συζήτηση και με ένα ερώτημα που δεν ισχύει πλέον.

   Κατηγόρησε ακόμη την κυβέρνηση για τυχοδιωκτισμό και καιροσκοπισμό, σημειώνοντας ότι η τελευταία πρόταση του κ. Τσίπρα, η οποία -όπως είπε- έπρεπε κι αυτή να τεθεί στο λαό, στην ουσία δεν διαφέρει από την πρόταση της τρόικας.

   Σε αυτό το πλαίσιο κάλεσε το λαό «να πάρει αποστάσεις και από τους μεν και από τους δε» και να καταδικάσει και την κυβέρνηση και την τρόικα.

   Προέβλεψε επίσης ότι «αν υπάρξει συμφωνία θα σημαίνει πολύ σκληρά μέτρα για τον λαό».

   Ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ παρουσίασε το ψηφοδέλτιο του κόμματός του που λέει «όχι» στην πρόταση ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ, «όχι» στην πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης και «ναι» στην αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως εξήγησε, ουσιαστικά θα πρόκειται για άκυρο.

   «Άκυρο, λευκό, αποχή πιστεύουμε θα είναι ένα πολύ δυναμικό ποσοστό και πρέπει έτσι να εκφραστεί ο ελληνικός λαός, δηλαδή να γυρίσει την πλάτη σε αυτό που του λένε όλα τα άλλα κόμματα», δήλωσε.

   http://www.iefimerida.gr/news/215202/koytsoympas-prokeitai-gia-dimopsifisma-parodia-apohi-leyko-i-akyro#ixzz3etztHvTr

   • Λάθος κύριε Κουτσούμπα. Το άκυρο και το λευκό – που σημαίνουν συμμετοχή- “νομιμοποιούν “το παράνομο και άνευ αντικειμένου δημοψήφισμα. Μόνο η αποχή είναι λύση.

 7. ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΧΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ;;

  Γιατί απέχω από το αυριανό δημοψήφισμα ;; Επειδή είναι κάλπικο και επειδή δεν θέλω να νομιμοποιήσω με την συμμετοχή μου τις καταστροφικές συνέπειες που επέφερε η προκήρυξη του.

  ΕΞΗΓΩ:

  Κατά δικής της ομολογία, η κυβέρνηση ζήτησε προκήρυξη δημοψηφίσματος για να λάβει εξουσιοδότηση σε ότι αφορά τις διαπραγματεύσεις της με την τρόικα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) οι οποίες διαπραγματεύσεις όμως έληξαν στις 30 Ιουνίου 2015, χωρίς συμφωνία. Και επειδή δεν υπήρχε συμφωνία, δεν καταβλήθηκε η τελευταία δόση του δανείου, ζητήθηκε καινούργιο δάνειο (τουλάχιστον διπλάσιο της δόσης και των κεφαλαίων που χάθηκαν), έκλεισαν οι τράπεζες, δεν πληρώθηκε το ΔΝΤ, και το EFSF δικαιούται πια ανά πάσα στιγμή να κηρύξει άμεσα απαιτητά τα δάνεια που έχει δώσει στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του δεύτερου “προγράμματος στήριξης” ήτοι της έτσι αποκαλούμενης Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία έληξε στις 30 Ιουνίου 2015.

  η συνέχεια εδώ:

  https://justiceforgreece.wordpress.com/2015/07/04/γιατι-απεχω-απο-το-αυριανο-δημοψηφισμ/

 8. Ὁ Θρίαμβος τῆς Δημοκρατίας.

  Μετά από 50 και πλέον χρόνια, ο Ελληνικός λαός καλείται και πάλι να αποφασίσει για την μοίρα του.
  Την τελευταία φορά που ερωτήθηκε με δημοψήφισμα, το ερώτημα στο οποίο κλήθηκε να αποφασίσει ήταν το αν θέλει ή όχι τον Βασιλιά και το πολίτευμα που τον συνόδευε.
  Και αποφάσισε, ότι δεν θέλει βασιλιά.

  Τώρα, για πρώτη φορά ύστερα από 50 ολόκληρα χρόνια, ο λαός καλείται και πάλι να αποφασίσει για την μοίρα του, και αυτή την φορά η ερώτηση είναι αν δέχεται το έγγραφο με τίτλο «Reforms for the completion of the Current Program and beyond» και το έγγραφο με τίτλο «Preliminary Debt Sustainability Analysis» που μπορεί (ο λαός) να βρει και να κατεβάσει από το διαδίκτυο.

  Ο τρόπος που διατυπώνεται το ερώτημα, δημιουργεί βεβαίως μια σειρά από ερωτήματα, όπως:

  1.Ποιος μαλάκας σκέφθηκε να κάνει αυτήν την ερώτηση στον λαό;
  2.Ποιος μαλάκας σκέφθηκε ότι μπορεί ο συνταξιούχος που μένει στην Προσοτσάνη να απαντήσει στο ερώτημα αν δέχεται την ανάλυση «Preliminary Debt Sustainability Analysis»;
  3.Δεν σκέφτηκε αυτό το αρχίδι ότι έτσι όπως διατυπώνεται το ερώτημα, δίνεται η δυνατότητα στους «κακούς» Γερμανούς και στους ημετέρους μνημονιακούς καριόληδες να μεταφράζουν την ερώτηση όπως αυτοί θέλουν και να την εξισώνουν με την ερώτηση «ευρώ ή δραχμή»;
  4.Σε ποια ερώτηση καλούμαι τελικά να απαντήσω; Στο αν δέχομαι την ανάλυση «Preliminary Debt Sustainability Analysis»; Στο αν δέχομαι μια πρόταση η οποία έχει ήδη αποσυρθεί; Στο αν θέλω να δυναμώσω την κυβέρνηση στην «προσπάθειά» της να κερδίσει κάτι στις «διαπραγματεύσεις»; Στο αν θέλω να είμαι στο ευρώ ή την δραχμή; Στο αν θέλω να είμαι μέλος της Ευρώπης; Και όποια κι αν είναι η ερώτηση, γιατί ρε γαμημένοι δε με ρωτάτε στα ίσια;
  5.Ποιος γαμημένος νόμος επιτρέπει την εμφάνιση διαφημίσεων υπέρ ή κατά της αποφάσεως που καλείται να πάρει ο λαός;
  6.Ποιος γαμημένος νόμος επιτρέπει στην πουτάνα που Τρέμει να φτιάχνει εκπομπές στις οποίες συνομιλούν 6 εκπρόσωποι της μιας πλευράς και 1 εκπρόσωπος της άλλης;
  7.Οι καριόληδες που οργανώνουν συγκεντρώσεις υπέρ του ναι και υπέρ του όχι την ίδια ημέρα, στο ίδιο μέρος, δεν σκέφτονται ότι η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει και να ματωκυλιστούμε επειδή διαφωνούμε στο «Preliminary Debt Sustainability Analysis»;
  8.Πότε θα ξυπνήσεις ρε γαμημένε λαέ και θα καταλάβεις ότι οι καριόληδες είναι καριόληδες ανεξαρτήτως ιδεολογίας και χρώματος και ότι υπάρχουν και αριστεροί και δεξιοί καριόληδες;
  9.Πότε θα πάψεις ρε γαμημένε λαέ να παραιτείσαι από την λογική σου και να γίνεσαι οπαδός του «ναι» και του «όχι» χωρίς να ρωτάς λεπτομέρειες; Δηλαδή ρε μαλάκα του ναι, εσύ θα λες ναι, ακόμη και αν οι Ευρωπαίοι σου ζητήσουν να φοράς λουρί και να σε γαμάνε πρωί – μεσημέρι – βράδυ; Και εσύ αρχίδα του όχι, θέλεις να τα κάνεις όλα πουτάνα και να ξανά-αρχίσεις από την αρχή με ποιο πολιτικό προσωπικό; Με τους σημερινούς καριόληδες; Έχεις ηγέτη ρε μαλάκα να σε περάσει από την κόλαση απέναντι; Και αν δεν έχεις, που πας ρε καραμήτρο;
  10.Πότε θα αποφασίσεις επιτέλους να αλλάξεις το πολιτικό προσωπικό της χώρας και να μην ξαναβάλεις στη βουλή ούτε έναν από τους σημερινούς καριόληδες;
  Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

 9. Τὸ δημοψήφισμα τῆς Κυριακῆς ἔχει ἀκυρωθεῖ

  4 ἸΟΥΛΊΟΥ 2015 ἈΠῸ ΤῸΝ/ΤῊΝ ΤΊΣΙΣ

  Το ερώτημα του δημοψηφίσματος της Κυριακής έχει ακυρωθεί.
  Ο ελληνικός λαός καλείται να ψηφίσει «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» επάνω σε μια πρόταση των δανειστών η οποία έχει αποσυρθεί και δεν υφίσταται.
  Είναι πρωτοφανές στην ανθρώπινη ιστορία λαός να καλείται να ψηφίσει επί ανύπαρκτου ζητήματος.

  Ωστόσο, οι οπαδοί του «ΟΧΙ» υποστηρίζουν ότι η ψήφος τους είναι κατά των μνημονίων, ενώ οι οπαδοί του «ΝΑΙ» για να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη.
  Θα απογοητεύσω αμφότερους. Το «ΟΧΙ» τους δεν είναι όχι στα μνημόνια, αλλά όχι σε μια δανειακή πρόταση η οποία πλέον δεν υφίσταται.

  Στους οπαδούς του «ΝΑΙ», δηλαδή «μένουμε Ευρώπη», λέω ότι το ναι τους δεν σημαίνει τίποτα αφού η χώρα παραμένει στην Ευρώπη και δεν πρόκειται να φύγει.
  Επισημαίνω, για να γίνω κατανοητός, το δημοψήφισμα δεν γίνεται ούτε κατά των μνημονίων, ούτε για το εάν θα παραμείνουμε στην Ευρώπη.

  Και είναι πράγμα άκρως επικίνδυνο να προσέλθουμε στις κάλπες για να ψηφίσουμε όχι βάσει του ερωτήματος που αναγράφεται στο ψηφοδέλτιο, αλλά έχοντας ένα άλλο, φανταστικό ερώτημα, στα ταρακουνημένα και άκρως συγχυσμένα μυαλά μας.
  Αυτές τις ώρες η κυβέρνηση διαπραγματεύεται το Τρίτο Μνημόνιο.

  Η πρόταση που καλούμαστε να ψηφίσουμε την Κυριακή αφορά στην παράταση του Δευτέρου Μνημονίου, το οποίο επίσης δεν υφίσταται.
  Εάν η κυβέρνηση καταλήξει σε συμφωνία μέχρι το Σάββατο, και συνεχίζει να επιμένει σε διενέργεια δημοψηφίσματος, οφείλει να φέρει σε ψήφιση το Τρίτο Μνημόνιο.
  Αυτό προστάζει η λογική, η αυτονόητη λογική.

  Δημοψήφισμα με ερώτημα που πλέον δεν υφίσταται συνιστά πολιτική εξαπάτηση. Επίσης συνιστά παράνοια, ψυχοπάθεια ή αλητεία.

  Ακούστε καλά! Ή θα φέρετε σε δημοψήφισμα το Τρίτο Μνημόνιο, ή αλλιώς το δημοψήφισμα της Κυριακής είναι μούφα, ένα δημοψήφισμα απάτη, ένα δημοψήφισμα που εξευτελίζει την Άμεση Δημοκρατία και περιφρονεί προκλητικά την Λογική.
  Επίσης, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, διχάζετε τον ελληνικό λαό σε «ναι» και «όχι» ανύπαρκτα. Διότι ούτε το αίτημα των οπαδών του «ΟΧΙ» τίθεται σε δημοψήφισμα, ούτε η απαίτηση των οπαδών του «ΝΑΙ».

  Δηλώνω δημοσίως ότι αρνούμαι να ψηφίσω ερώτημα που έχει αποσυρθεί. Αρνούμαι να συμμετάσχω σε δημοψήφισμα παρωδία.
  Θα προσέλθω στις κάλπες μόνο για να ψηφίσω ή να καταψηφίσω το Τρίτο Μνημόνιο.

  Στέφανος Μυτιληναῖος

 10. Elli Tagalidou

  ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ… ΕΧΕΤΕ ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΤΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ;;; ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΤΟ ΠΩ ΚΑΙ ΛΑΙΚΑ ΜΠΡΟΣ ΓΚΡΕΜΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΡΕΜΑ!!!.. ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΗΓΗΣΩ :ΤΟ ΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ [Ε.Ε-Ε.Κ.Τ-Δ.Ν.Τ-ΕΥΡΟΓΚΡΟΥΠ] ΥΠΟΤΑΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠ ΑΟΡΙΣΤΟΥ, ΑΙΩΝΙΩΣ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΟΤΕ ΒΙΩΣΙΜΟ ΑΡΑ ΜΕ ΤΟ ΝΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΟΥ (ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΟΥ)…….ΠΑΜΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΘΡΥΛΙΚΟ ΟΧΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΜΑΣ (ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΧΡΕΟΥΣ) ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΟ ΟΧΙ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΤΟ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΧΡΕΟΣ.ΑΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΟΥ(ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΟΥ)1ον ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΠΟΥ ΣΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΚΑΙ 2ον ΜΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΙ…..ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΤΟ ΕΥΡΟΓΚΡΟΥΠ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΜΟΣ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΕΥΡΟΓΚΡΟΥΠ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΣΕ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΔΕ ΚΥΒΕΡΝΑΝΕ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ! ΑΡΑ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΕΓΙΝΕ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΕΝΤΟΣ Ε.Ε!!……..ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ..Η ΜΟΝΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΧΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 120 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΚΑΘΙΣΤΑ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΟΣΩΤΗΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΦΙΑΛΤΕΣ…….

  http://dionios.blogspot.gr/2015/07/singular-logic.html

 11. Δημοσκόπηση Marc για τον Alpha

  Στο ερώτημα ποιο ήταν το δίλημμα του δημοψηφίσματος:
  43,7% ΝΑΙ η ΟΧΙ στην πρόταση των θεσμών
  41,7% ΝΑΙ η ΟΧΙ στην Ευρώπη

  Στο ερώτημα αν ήταν σωστό η λάθος το δημοψήφισμα:
  Λάθος 56,2 %
  Σωστό 41,3 %

  http://newpost.gr/post/472953/dhmoskophsh-marc-to-57-2-den-einai-ikanopoihmeno-apo-thn-diapragmateysh

 12. Memorandum–steamroller for the Greek people
  2 June by Leonidas Vatikiotis

  The prerequisites passed by a tiny majority 153 MPs (in an overall number of 300) of the Greek government on May 18th, equivalents to a new super-memorandum, as the new measures which further deepen the poverty extend up to 2021, three years after the end of the current 3rd programme, on August of 2018.

  The new Memorandum (3rd in a row voted by the MPs of SYRIZA and ANEL, after the agreement of August 2015 and the May 2016 pre-requisites) is sacrificing on the altar of the budget surpluses any potential of GDP growth that may existed. The GDP shrinking by 0.5% in the first quarter of 2017 already cancels the optimistic projections for the reduction of unemployment, which had been incorporated in the budget this year. It is not at all coincidence that the projected GDP growth of 2017 included in the Medium Term is limited to 1.8%, much lower than the 2.7% provided by the state budget

  The measures included in the 4th Memorandum, which have been quantified in the Medium-Term Budgetary Objective of the 2018-2021 Program, tantamount to whirlwind and can be divided into four general categories.

  Recovery measures

  Direct impact on disposable income of citizens, namely deepening poverty, will be brought by seven measures:

  Reduction in pensions

  The so-called personal difference between primary and supplementary pensions came into the government’s target, with the reduction reaching even 18% of the paid pension. In absolute numbers the reduction will reach an average of 185 euros per month and in some cases up to 300 euros, while it is expected to affect about 1.35 million pensioners.

  In the first line of fire will be thrown the pensioners from the former TEVE (Self-employed Insurance Agency), retired doctors, lawyers, engineers and pharmacists, double-pensioners, etc. The measure will be applied from January 1, 2019. Losses will also suffer the young pensioners who will retire by 31/12/2018.

  JPEG – 53.5 kb
  EU Commission welcomes voting of measures in the Greek parliament

  Reduction of the tax-free income

  This measure, which according to Minister of Economy, Eykl. Tsakalotos, would be the reason of his resignation, if passed, will be applied on 1 January 2020 and is expected to burden each family with an average of 600 euros per year. The new tax-free income threshold, which will exclusively hit the poor, develops as follows:
  – 1,250 euros (from 1.900 euros) for taxpayers with no children
  – 1,300 euros (from 1.950 euros) for taxpayers with 1 protected child
  – 1,350 euros (from 2.000 euro) for taxpayers with 2 protected children
  – 1,450 euros (from 2,100) for taxpayers with 3 or more protected children

  The savings to the State budget or else the cost that the pensioners will pay from the pension cuts in 2019 amount to 2.26 billion EUR and the cost that the taxpayers will pay from the drastic reduction in the tax-free income starting in 2020, is EUR 1.92 billion..

  Increase in insurance contributions

  In article 58 provides that as from 1/1/2018 insurance contributions of freelancers and the self-employed will be calculated on the monthly income, including contributions.

  Article 58 stipulates that as of January 1st 2018 the freelances and the self-employed insurance contributions will be calculated on the monthly income, including insurance contributions. This is an unprecedented robbery – a confession of the failure of EFKA (Single Social Security Institution), as contributions will be calculated on non-existent income! According to calculations made by professional parties, the consequent increase, in relation to the current year, may reach up to 37%!

  Reductions in special wage regimes

  Officers of the army, the police, the Fire Brigade and the Coast Guard fiercely reacted, forcing the Government in the last minute to propose allowances in order to close the rift triggered by the reductions caused by the shrinkage of wage levels. On the grounds of rationalisation, the government attempted to remove allowances that led to more sustainable wage levels.

  Moreover, according to a statement by POSDEP (Panhellenic Federation Of Faculty Associations & Research Staff), wage cuts were also made in Universities, dismissing the proclamations of the Minister of Education, Mr. Gavroglou ,at the Rectors’ Meeting on May 13th, for increases in the salaries of professors of all levels ranging from 2.5% to 7.5%. These increases, even if they had been applied, they would have been absorbed by the tax increases…

  Reductionof grants to municipalities and Regions

  Based on Article 8OA, from January 1st 2018 the total amount to be transferred annually from the regular budget to Municipalities and Regions must not exceed € 3.4 billion. The decision is justified as follows: since the municipalities managed to draw up and implement balanced budgets, they do not need the Central Independent Resources! Therefore, it is obvious where this famous ” financial independence ” of the municipalities leads: to the gradual withdrawal of the State from funding and the transferring the cost on the citizens’ backs.

  Taxation of short-term tenancy of real-estate in the context of sharing economy

  This particular request, which is contained in Articles 83 and 84, increases significantly the cost of Airbnb and was a requirement of the hoteliers in order to reduce the gap in prices between hotels and short-term leases from electronic platforms that made hotels unprofitable.

  Further use of generic medicines.

  Article 88 encourages pharmacies to prescribe more and more often cheap generic medicines with the incentive of a compulsory deduction from the pharmaceutical companies if the generics exceed 25% of the medicines included in the prescriptions. This percentage may be adjusted annually, by decision of the Minister of Health. Moreover, goals incorporated into the e-prescription system may be set for every doctor, as well as penalties! As a result, pharmaceutical expenditure, will be reduced, on the benefit of the State Budget, with unknown however effect on the health of the insured.

  The Scientific Committee of the Parliament has already expressed reservations about the constitutionality of the cuts in pension rights and special wages. In a lengthy report, the Committee questioned whether or not a fair balance between the requirements of the general interest, as invoked by the government, and the protection of the fundamental rights of the individual is guaranteed. Of course, SYRIZA, like all the other governments that signed a Memorandum, didn’t give a hoot …

  Measures of Real Existing Liberalism

  Chapter E, which is entitled “Provisions of competence of the Ministry of Justice”, describes all the details of the amendment of the Code of Civil Procedure in order to permit the beginning of electronic auctions. Government and bankers under the fear of popular reactions that culminated in the previous period, set up the institutional framework that will allow the bloodless persecution of thousands of borrowers from their houses, without publicity. The amended Article 959.1 of the Code of Civil Procedure suggestively states that “electronic auction is carried out by the certified electronic auctioneer notary, through the electronic auction systems. Electronic auctions are held on Wednesdays or Thursdays or Fridays from 10.00 to 14.00 or from 14.00 to 18.00.”

  According to the provisions of the Financial Agreement there will be a tightening of the budgeting procedures. An amendment to Law 4270/2014 provides that the submission of the preliminary draft of the annual State Budget is subject to the Financial Council’s observation that it is complied with the provisions of the Financial Agreement (Article 66).

  Release of the sale of Non-Prescription Drugs! Confident enough, that the sale of medicines in supermarkets will result in the increase of their prices, the Government is rushing to impose maximum prices for their purchase by the health system, so as not to burden the budget. As for the burden of the citizens, it is left to the mood of the pharmaceutical industry …

  As ordered by the Domestic Troika, that is to say, of specific business interests that speak directly with the government, Article 49, provides the operation of stores on Sundays from May to October, with the exception of the second Sunday of August. In fact, paragraph 2 removes all prior restrictions on the landsize, the legal relationship with chain of stores, and so on. This measure is order of the department stores to the executives of SYRIZA and will soon lead to a redistribution of sales shares at the expense of traditional markets such as Ermou street, and to the benefit of commercial hubs such as the one nearby airport. Indeed, in the explanatory memorandum, in an impeccable neo-liberal dialect that has evolved into the native language of SYRIZA, it is directly stated that the challenge is to enhance competition… And may the stronger survive!

  Another “gift” to certain private interests is also the extension of the purpose of the Claims Management Companies, which is contained in Article 48. The 4th Memorandum gives them the extra opportunity to manage real estate that has been burdened with notices of change or mortgages. This amendment passes houses and commercial roofs that were guarantee in “red loans” to the claws of the predators.

  In addition, as facility to the private school owners they offer the opportunity to students participate in classes of foreign languages in private schools.

  The imposition of the most primitive liberalism from SYRIZA is further accompanied by the introduction of ‘open access’ of tax authorities in taxpayers data in order to achieve the classification of risk avoidance characteristics (risk profiling) from one hand (ie “big brother state”), and on the other hand the absolute immunity of those who will achieve restructuring or write-offs in order to avoid the risk of persecution (ie “reshuffling of the cards” by people who are above the Law)! Immunity is also given to the members of the Board of Directors of EOPYY (National Agency of Health Services) and other committees, creating in fact a body of state officials – mandarins that operate beyond and above the law.

  Article 39 of the new memorandum enables intervention and control by the state on the finances of the political parties. In particular, it states that “the issue of vouchers, the purchase of which is a means of financing, is permitted only if … there is a mandatory mention of the name and VAT or ID number of the buyer, if the amount of funding is more than fifty euros”.

  Anti-labour measures

  SYRIZA’s promise to restore collective bargaining had the same fate of the … torn Memoranda: “From 21.8.2018, the institutional framework of collective bargaining returns to the status laid down in 1876/1990 (A’27),” as mentioned in the explanatory report.

  The measures to mitigate the effects of collective redundancies as advertised by SYRIZA (“amounts for coverage of self-insurance, amounts available through corporate social responsibility for training and consultancy”) are indeed contained in Article 17, with the title “Control of collective redundancies”. But these are measures that “the employer may bring into the attention of the employees”. He may, he may not! As they could do in the past, without SYRIZA’s fourth memorandum.

  The opinions of the Supreme Labour Council, are not binding. The Explanatory report of the 4th Memorandum states that “the negative reasoned decision of the SLC due to the non-fulfillment of the relevant conditions is a presumption of nullity of the redundancies before the civil courts,” and nothing more. Meaning it does not have a binding character!

  The bad news for collective redundancies are apparent from the very first lines of the explanatory report, which states that the proposed provision takes into consideration “the recent judgment of the EU Court, (Heracles General Cement Company -AGET Heracles- against Ministry of Labor, Social Security And Social Solidarity) C-201/15 of December 21st 2016, which amends the legislative framework for the control of collective redundancies for the purpose of harmonizing national law with EU law”. The decision was interpreted as opening a “window” in order to facilitate the dismissal of 236 workers from the factory of Chalkis, as requested by the French multinational (Lafarge, owner of AGET Heracles), introducing a more flexible interpretation of the Greek law which was clearly much more pro-labour than the European. That is why Lafarge had appealed to the European Court, challenging Greek law.

  As far as the lock-out is concerned, what matters is the complaint filed by the Spokesman of the Union of Judges and Prosecutors in the Parliament on May 16th which argues that Article 20 which is contained in Part B (“Work Regulations”) of the Memorandum, brings through the back door the lock-out… which SYRIZA supposedly did not allow to be introduced! Nor the government, or the creditors and their mouthpieces did not breathe a word about this revelation. The retrograde is also confirmed by the amendment of paragraphs 1 and 2 in Article 5 of Law 1264/82, which explicitly and categorically stated that: it is prohibited to recruit strike-breakers and lock-outs are forbidden! These articles were amended. In other words, they ceased to be binding for the employers as it was until May 18th, at least at a typical level.

  As regards to the trade union leaves (article 19) they set up a single framework that that uniformly regulates the paid and unpaid leaves.

  Ιt is more than obvious that a government that imposes such anti-labour measures cannot be called a leftish government, but the leftovers of a failed capitalism.

  Privatizations

  In the 4th Memorandum it is provided the disposal “from the date of registration of the statute of the the Public Holding Company to the General Commercial Registry Service, ipso jure and without any compensation, from the State Asset Development Fund (TAIPED), to the Public Holding Company the ownership rights, rights of management and exploitation, acquired financial interests, intangible rights as well as rights of operation, maintenance and exploitation of infrastructure that had been transferred to TAIPED”. Consequently, everything is passed to the Super-fund of sell-out!

  In addition, the following twelve legal entities pass immediate to the above mentioned Superfund: OASA (Athens Public Transport Organisation) and its affiliates (OSY SA and STASY SA), OSE SA (Railway Organization), OAKA (Olympic Athletic Center of Athens), ELTA (Hellenic Posts), International Airport, Greek Saltworks, ETVA INDUSTRY CORPORATE COURT, Corinth Canal SA, Central Market And Fisheries Organization, Thessaloniki Central Market, TIF – HELEXPO and Duty Free Shops.

  By December 31st, 2017, 66% of DEPA’s (Public Gas Corporation) shares of DESFA’s (Management of National System of Natural Gas) share capital must be sold, through international tender carried out by TAIPED.

  JPEG – 57.4 kb
  ANA-MPA news. Greece protesters clash with police outside parliament; police fires tear gas
  SYRIZA’s temperament in the sell-out of public property is accurately reflected on the table included in the Medium-Term, derived from TAIPED, which shows that in 2017 and 2018 record-breaking collections will occur! Apparently, SYRIZA does not only know to how to “sell-out” the people of the Left, but they also know how to sell-out the public wealth …

  The 4th Memorandum also foresees the contraction of DEI (Greek Electricity Board) so that in 2017 its share in the retail market of the interconnected system to be limited at 75.24%, while in 2018 at 62.24% and in 2019 at 49.24%. Moreover, another crushing blow to DEI, will also be brought by the increase of the annual electricity auctioned rates in 2017 at 16%, in 2018 at 19% and in 2019 at 22%. The imposition of the contraction of DEI through administrative way, meaning using the state’s power, shows not only how hollow the liberal anti-state beliefs are, but also that the Government along with the Troika legislate in the name of private interests. Nobody doubts, that behind Article 101 there are certain individuals who are active in the energy market. It is for their sake, that the MPs of SYRIZA and ANEL betray once more the trust of the hard-pressed Greek people!

  Countermeasures: sugaring the pill of surpluses

  The Government attempted to sweeten the pill of the new memorandum and the bleeding of workers and pensioners by promising a package of measures -the famous countermeasures, which would be applied if and so long as they achieved a surplus of 3.5% of GDP. The countermeasures included reduction in ENFIA (Real Estate Flat Tax) for tax amounts of up to € 700, not exceeding € 70, reduction in the rate of income tax from 22% to 20%, reduction in the special solidarity levy and in corporate tax rate from 29% down to 26%.

  The countermeasures also include housing allowance for up to 600,000 households, free health care for a very small proportion of the population with income less than € 1,200, childcare program, school meals, child benefit, work-related measures targeting the registered unemployed of OAED (reek Manpower Employment Organisation), reduction of pharmaceutical expenditures for taxpayers with income up to € 1,200, etc.

  The problem is not on that the countermeasures will be implemented after two years. The problem is how a sine qua non for their implementation is the achievement of outrageous fiscal surpluses through the application of the above mentioned measures, as well as any others that may be necessary until the program is completed, in August 2018.

  So, the countermeasures, which are tantamount to breadcrumbs and will only be implemented if and insofar the IMF agrees, work like the carrot that legitimizes the whip of reduced pensions and the lower tax-free income level.

  Last but not least, one thing that is being repeated since 2010 with irritating accuracy is the inclusion in the Memorandum of a number of correct and necessary provisions. For instance, in the current Memorandum, among the many others (such as the abolition of the MPs tax-free regime with Article 71, the reduction of VAT on agricultural supplies from 24% to 13% with Article 70, the prohibition of the financing of political parties by legal entities, etc.) is the creation of an electronic register of production factors for public and private projects, studies, technical and other related scientific services. Also, the creation of an electronic healthcare procurement platform and the introduction of annual procurement programming, which if not eliminates, significantly curtails the potential of corruption posed by the decentralization of procurement on the basis of the “hospital and procurement” principle.

  In my opinion, the inclusions of such measures of urban modernization by all the Memorandum Governments PASOK, ND, and SYRIZA and their Health Ministers (Loverdos, Adonis, Polakis) is an attempt to embellish the Memorandums themselves and deconstruct those who blame them as a cause of social regression. In fact, all together (PASOK, ND, SYRIZA) prove their inability to manage the commons without having Troika over their head, dictating them even how the medicines supplies will take place.

  For this (extra) reason they are dangerous and the quicker they get off the power the better…
  http://www.cadtm.org/Memorandum-steamroller-for-the

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.