Αφιέρωμα στην εκπαιδευτική προσφυγολαγνεία

epa02552432 George Soros, Chairman of Soros Fund Management speaks before a panel session at the 41st Annual Meeting of the World Economic Forum, WEF, in Davos, Switzerland, 27 January 2011.The overarching theme of the World Economic Forum, WEF, annual meeting is 'Shared Norms for the New Reality'. The forum takes place from 26 to 30 January 2011. EPA/LAURENT GILLIERON

Ἔφτασε σέ ὅλα τά σχολεῖα τῆς χώρας ἀπό τό ὑπουργεῖο Παιδείας μέ ἡμερομηνία 10-10-2016 καί μέ ὑπογραφή τοῦ γ.γ. Ι.Δ. Παντῆ μιά “Ἀνακοίνωση γιά τήν ἐκπαίδευση τῶν προσφύγων”. Ὡς ἀπάντηση, προφανῶς, σέ ὅλους ὅσους ἀντιδροῦν στόν ἐποικισμό τῆς χώρας, ἡ ἀνακοίνωση (!) αὐτή ἐπιχειρεῖ νά πείσει τόν ἐκπαιδευτικό κόσμο πώς ὡς Ἑλλάδα ΔΕΝ μποροῦμε νά ἀρνηθοῦμε τήν ἐκπαίδευση τῶν ἀνηλίκων πού μπαίνουν στή χώρα μας! Ποιός εἶναι ὁ συγγραφέας της; Ὁ ἀν. καθηγητής τοῦ ΠΑΜΑΚ Κώστας Τσιτσελίκης.

Τί ἐπικαλεῖται τό ἔγγραφο γιά νά στηρίξει τήν κυβερνητική προδοσία; Ἀντιγράφω κατά λέξη: “Το δικαίωμα στην εκπαίδευση αποτελεί ιδιαίτερη πτυχή των δικαιωμάτων του παιδιού και κατοχυρώνεται από δύο βασικά νομικά κείμενα: το άρθρο 16 του Συντάγματος και το άρθρο 28 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού”. Προσέξτε ὅτι μιλάει γιά τό δικαίωμα στήν ἐκπαίδευση ΓΕΝΙΚΩΣ, ὄχι γιά τούς προσφυγομετανάστες. Καί πῶς ἀλλιῶς ἀφοῦ τό μέν Σύνταγμα μιλάει γιά Ἕλληνες πολίτες, ἡ δέ Σύμβαση γενικολογεῖ περί τοῦ δικαιώματος τοῦ παιδιοῦ στήν ἐκπαίδευση. Καμμία σχέση λοιπόν τά δύο αὐτά ἄρθρα μέ τό προκείμενο θέμα! Γιατί ἑπομένως τά ἀναφέρει ὁ συγγραφέας τῆς ἀνακοίνωσης; Καί συνεχίζει μέ τά δύο αὐτά κείμενα, ἀναφέροντας τό ἄρθρο 5 τοῦ Συντάγματος (πού μιλάει γιά προστασία τῆς ζωῆς, τιμῆς κι ἐλευθερίας ὅσων ζοῦν στήν Ἑλλάδα) καί τό ἄρθρο 29 τῆς Σύμβασης (τό ὁποῖο λέει ποῦ πρέπει νά ἀποσκοπεῖ ἡ ἐκπαίδευση τοῦ παιδιοῦ κι ὄχι ποιός νά τήν παρέχει!), συμπεραίνοντας: “Στο πλαίσιο αυτό, η κοινωνική ένταξη μέσα από την εκπαίδευση και η γνώση της γλώσσας του κράτους υποδοχής αποτελούν ζητούμενα της νομικής προστασίας των αλλοδαπών, άρα και των προσφύγων”!!! Ἐδῶ λοιπόν ξαφνικά μᾶς προκύπτουν οἱ “πρόσφυγες”. Ποιοί ὅμως ἀπό τόν πληθυσμό αὐτόν δικαιοῦνται τόν ἐν λόγῳ χαρακτηρισμό; Σέ πόσους ἔχει ἀπονεμηθεῖ ἐπισήμως ἀπό τή χώρα μας; Καθένας μπορεῖ νά λέει ὅ,τι θέλει, ὅμως ἄν τολμάει κάποιος ὑπεύθυνος ἄς μᾶς πληροφορήσει, πόσοι ἀπό τούς περίπου 60.000 παρανόμως εἰσελθόντες καί φιλοξενούμενους στήν Ἑλλάδα ἔχουν ζητήσει καί λάβει καθεστώς πρόσφυγα; Μήπως κάποιο μονοψήφιο ποσοστό; Παρόλα αὐτά, καταλήγει θριαμβευτικά ἡ ἀνακοίνωση: “Κατά συνέπεια, η διαδικασία παροχής εκπαίδευσης στα παιδιά των προσφύγων αποτελεί υποχρέωση του κράτους που υπαγορεύεται από διατάξεις αυξημένης τυπικής ισχύος, δηλ. του Συντάγματος* και της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς το δικαίωμα των παιδιών αυτών στην εκπαίδευση και να παρακάμψει ή να υποσκάψει την θετική υποχρέωση του κράτους, και επικουρικά της τοπικής αυτοδιοίκησης, να υλοποιήσει την παροχή εκπαίδευσης.”!!!

Τό μόνο πού δέν ἀναφέρεται στήν κατακλείδα εἶναι οἱ ποινές τῆς σύγχρονης Γκεστάπο γιά τούς ἀνυπάκοους. Εἶναι κατά τή γνώμη μας μιά προφανής ἀπόπειρα τρομοκράτησης τῶν ἐκπαιδευτικῶν καί τῶν Ἑλλήνων ἐν γένει, γιά μιά ἀδέξια προσπάθεια νά δικαιολογηθεῖ ἡ ἀρχόμενη ἀντικατάσταση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ μέ δύστηνους, ἀνυποψίαστους ἀφροασιατικούς πληθυσμούς.

Βεβαίως ἡ ἑκάστοτε Κυβέρνηση μπορεῖ νά ψηφίζει ὅσους ἑλληνοφοβικούς νόμους θέλει, τά ΜΜΕ μποροῦν νά τρομοκρατοῦν καί νά προπαγανδίζουν ὅσο θέλουν, ὅμως δέν θά μᾶς πείσουν κιόλας πώς εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά ὑποταχτοῦμε στό ὄνομα ἑνός δῆθεν ἀνθρωπισμοῦ! Ἐδῶ ἔχουμε ἀνθρώπους πού θέλουν ὅσο τίποτε ἄλλο νά φύγουν ἀπό τή χώρα μας (πρός ΒΔ Εὐρώπη) καί μεῖς – δηλαδή τά τσιράκια τοῦ Σόρος – τούς ὑποχρεώνουμε νά μείνουν καί νά πᾶνε σέ ἑλληνικό σχολεῖο, μήπως καί (μέ τήν βοήθεια τῶν σχετικῶν “προγραμμάτων”, θετικῶν διακρίσεων, κτλ) ξεγελαστοῦν καί τελικά παραμείνουν. Αὐτή τήν πασίδηλη πραγματικότητα δέν θά τήν μασκαρέψει κανείς στά μάτια μας, ὅσα νομικά τερτίπια ἤ ὑπουργικούς φετφάδες κι ἄν χρησιμοποιήσει.

* Σημειῶστε πάντως τήν “ἀνακάλυψη” τοῦ ἑλληνικοῦ Συντάγματος ἀπό ὅλους ἐκείνους πού ἀνέκαθεν, συστηματικά καί γιά λόγους ἀρχῆς τό παραβιάζουν στήν πιό βαθειά του οὐσία. Αὐτοί οἱ Φαρισαῖοι πού ψάχνουν πῶς θά πιαστοῦν ἀπό κάποιαν ἐν παρόδῳ ἀναφορά του σέ δικαιώματα (ἀλλογενῶν, ἐννοεῖται!), καταπίνουν τήν κάμηλο τοῦ ἄρθρου 16 πού ρητά ὁρίζει “τήν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν Ἑλλήνων” ὡς σκοπό τῆς παρεχόμενης ἀπό τό Κράτος παιδεία.

Σκέψεις περί της εκπαίδευσης των «προσφυγόπουλων» στα Σχολεία μας  

του Χρήστου Μπίσδα

Τις τελευταίες ημέρες γίναμε μάρτυρες της αντιπαράθεσης που ξέσπασε μεταξύ των συλλόγων γονέων αρκετών σχολείων από τη μία πλευρά και της κυβέρνησης και των συστημικών Μ.Μ.Ε. από τον άλλη με αφορμή την εκπαίδευση των αλλοδαπών παιδιών που διαβιούν σε hotspot. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποφάσισε να δημιουργήσει απογευματινά σχολεία για τα «προσφυγόπουλα» – όρο που χρησιμοποιεί καταχρηστικά – σε ήδη λειτουργούντα σχολικά κτήρια. Οι γονείς των Ελλήνων αλλά και αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν στα συγκεκριμένα σχολεία εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο σχέδιο της κυβέρνησης επικαλούμενοι λόγους δημόσιας υγείας. Η χρήση των σχολικών κτηρίων τα απογεύματα από παιδιά που δεν έχουν εμβολιαστεί είναι πιθανό, κατά την άποψή τους, να οδηγήσει στη μετάδοση ασθενειών στα παιδιά και τους δασκάλους που χρησιμοποιούν το σχολείο κατά τις πρωινές ώρες. Η κυβέρνηση αντί να ασχοληθεί πραγματικά με το θέμα που τέθηκε προτίμησε να πετάξει την μπάλα στην κερκίδα κατηγορώντας τους γονείς για έκφραση ρατσιστικών απόψεων. Η ίδια, που παρουσιάζεται ως αντιρατσίστρια και ανθρωπιστικά δρώσα, δεν δίνει στοιχεία περί του αριθμού και των εθνικοτήτων των ανηλίκων προσφύγων, στους οποίους θα παράσχει εκπαίδευση. Μάλιστα, δεν έλειψαν οι απειλές των γνωστών παρακρατικών σε βάρος των γονέων που αντιτάχθηκαν στην κυβέρνηση.

Το ζήτημα της εκπαίδευσης των προσφύγων και λαθρομεταναστών, είτε ανηλίκων είτε ενηλίκων, είναι εύκολο να διευθετηθεί, αρκεί να εφαρμοστεί το διεθνές και εθνικό μας δίκαιο. Είναι πολύ εύκολο να παριστάνει κάποιος τον ανθρωπιστή και με χρήματα των Ελλήνων να παρέχει δωρεάν εκπαίδευση σε αλλοδαπούς. Όμως, σε αντίθεση με τους αλλοδαπούς, τα χρήματα κάποτε τελειώνουν. Επομένως, πρέπει να δοθεί σαφής απάντηση στα εξής ερωτήματα: Πόσοι ανήλικοι αλλοδαποί δικαιούνται εκπαίδευση από το ελληνικό κράτος, πόσους μπορεί το ελληνικό κράτος να εκπαιδεύσει και πόσους η παρούσα κυβέρνηση σκοπεύει να εκπαιδεύσει;

Ποιοι πραγματικά έχουν δικαίωμα στην δωρεάν παιδεία.

Όσον αφορά τους πρόσφυγες, αυτοί πράγματι δικαιούνται πρόσβαση στην εκπαίδευση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και η εκάστοτε χώρα που τους φιλοξενεί υποχρεούται να τους την παρέχει. Πρόσφυγας, όμως, είναι αυτός που πληροί τους όρους του διεθνούς δικαίου για να χαρακτηριστεί ως τέτοιος και έχει ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία αναγνώρισης και όχι όποιος αυθαίρετα αποκαλείται έτσι από πολιτικούς και δημοσιογράφους. Αντίθετα, σε όσους έχουν εισέλθει παράνομα στην χώρα και δεν έχουν αναγνωριστεί ως πρόσφυγες, το κράτος υποχρεούται να παράσχει μόνο επείγουσα ιατρική περίθαλψη (π.χ. περίθαλψη σε νοσοκομείο σε περίπτωση ατυχήματος) και τίποτε άλλο. Οποιαδήποτε περαιτέρω παροχή εκ μέρους του κράτους προς λαθρομετανάστες είναι προαιρετική. Κατά συνέπεια, το ελληνικό κράτος υποχρεούται να παράσχει δωρεάν εκπαίδευση σε όσους ανήλικους έχουν χαρακτηριστεί ως πρόσφυγες, δηλαδή στα πραγματικά προσφυγόπουλα.

Αντίθετα, δεν υφίσταται καμία τέτοια υποχρέωση απέναντι στους ανήλικους λαθρομετανάστες, δηλαδή στα «λαθρομεταναστόπουλα», τα οποία πρέπει να απελαθούν όπως και οι ενήλικοι λαθρομετανάστες. Η μη απέλασή τους αποτελεί παρανομία και η παροχή εκπαίδευσης με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων είναι αδικαιολόγητη πολιτική απόφαση. Έχοντας διευκρινίσει την ύπαρξη ή όχι υποχρέωσης του κράτους για παροχή εκπαίδευσης σε πρόσφυγες και λαθρομετανάστες τίθεται το ερώτημα αν τελικά στα ελληνικά σχολεία θα φοιτήσουν μόνο «προσφυγόπουλα» ή και «λαθρομεταναστόπουλα». Στο σημείο αυτό η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τηρεί σιγή ιχθύος. Είναι φανερό ότι αποφεύγοντας να κάνει την διάκριση μεταξύ πρόσφυγα και λαθρομετανάστη και χρησιμοποιώντας μόνο τη λέξη «πρόσφυγες» ή τη φράση «πρόσφυγες και μετανάστες» (αντί του ορθού «πρόσφυγες και λαθρομετανάστες»), προσπαθεί να θολώσει τα νερά. Απώτερος στόχος είναι να αποδεχθεί ο Έλληνας φορολογούμενος ως νόμιμη και σκόπιμη την απόφαση της κυβέρνησης να πληρώσει την εκπαίδευση και των λαθρομεταναστών, παρότι δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση.

Η εκπαίδευση συνδέεται με την οικονομική βοήθεια.

Εν μέσω οικονομικής κρίσης, την στιγμή που ο Έλληνας γονέας αναγκάζεται να πληρώνει ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς γιατί το κράτος δεν έχει χρήματα για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών όλων των Ελληνόπουλων – αλλά βρίσκει χρήματα για την κάλυψη των αναγκών των αλλοδαπών μεταναστών, τα παιδιά των οποίων ως επί το πλείστον επωφελούνται διαφόρων προγραμμάτων και παροχών και γίνονται δεκτά δωρεάν σε δημόσιους και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς – ξαφνικά βρίσκονται χρήματα για την εκπαίδευση επιπλέον αλλοδαπών και μάλιστα λαθρομεταναστών.

Η εμπλοκή των ΜΚΟ.

Υπό άλλες περιστάσεις αυτό θα φαινόταν παράξενο. Όμως, επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι φυσικό να υπάρχουν λεφτά για όλους εκτός από τους Έλληνες. Η ευαισθησία των κυβερνώντων για την εκπαίδευση των «προσφυγόπουλων» είναι υποκριτική και δεν πηγάζει από ανθρωπιστικά αισθήματα. Στην πραγματικότητα, συνδέεται με τα χρήματα που θα πάρει το ελληνικό κράτος από την Ε.Ε. και διάφορα ιδρύματα, τα οποία όμως θα διοχετευθούν στις διάφορες Μ.Κ.Ο. που θα αναλάβουν την εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης. Η εμπλοκή των Μ.Κ.Ο. είναι δεδομένη, αφού δεν υπάρχει ικανός αριθμός Ελλήνων δασκάλων που γνωρίζουν την μητρική γλώσσα των προσφύγων και λαθρομεταναστών (αραβικά κ.α.). Στο πλαίσιο αυτό οι Μ.Κ.Ο. θα αποτελέσουν τους «μεσάζοντες», διαχειριζόμενοι χρήματα, προβαίνοντας σε προσλήψεις προσωπικού και χρησιμοποιώντας τα σχολικά κτήρια, που είναι περιουσία του ελληνικού λαού, δωρεάν.

Όποιος αμφιβάλλει για την ροή των χρημάτων και τον τρόπο πρόσληψης ατόμων που θα απασχοληθούν στην εκπαίδευση των «προσφύγων», μπορεί να αναζητήσει στοιχεία για το ποιοι και με τι κριτήρια έχουν προσληφθεί ως συντονιστές ή και σε άλλες διοικητικές θέσεις στα διάφορα hotspot, ποιό είναι το ύψος των αποδοχών τους και ποιά είναι η σχέση τους με πολιτικά κόμματα και Μ.Κ.Ο.. Το «προσφυγικό» εν γένει είναι μία πολύ επικερδής μπίζνα «για τα δικά μας – αριστερά – παιδιά». Το τι είδους εκπαίδευση θα παρέχεται στους ανήλικους αλλοδαπούς δεν είναι γνωστό. Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ προσανατολίζονται στην ένταξη των προσφύγων και λαθρομεταναστών στην ελληνική κοινωνία, δημιουργώντας μία νέα στρατιά αυριανών ψηφοφόρων τους. Ταυτόχρονα, επιδιώκουν την περαιτέρω ανάμιξη των πληθυσμών προκειμένου να χαθεί η εθνική ταυτότητα τόσο των Ελλήνων όσο και των αλλοδαπών, ακολουθώντας τα κελεύσματα της παγκοσμιοποίησης.

Τι θα έπρεπε πραγματικά να γίνει. 

α) Όσον αφορά τους λαθρομετανάστες, δεν τίθεται θέμα παροχής εκπαίδευσης από το ελληνικό κράτος. Αυτοί πρέπει να απελαθούν άμεσα στην χώρα προέλευσής τους, η οποία υποχρεούται να τους παρέχει εκπαίδευση.

β) Όσον αφορά τους μετανάστες που διαβιούν νόμιμα στην Ελλάδα, αυτοί θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην δημόσια δωρεάν εκπαίδευση, εφόσον και οι ίδιοι συνεισφέρουν στα οικονομικά της μέσω της φορολογίας. Το κράτος όμως θα πρέπει να ρυθμίσει ζητήματα όπως είναι οι κατηγορίες και ο αριθμός των μεταναστών και ο χρόνος για τον οποίο θα επιτρέπεται αυτοί να διαβιούν στην Ελλάδα.

γ) Όσον αφορά τους πρόσφυγες, το ελληνικό κράτος σεβόμενο τις διεθνείς υποχρεώσεις του πρέπει να τους παρέχει εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, πρέπει να λάβει μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας (π.χ. εμβολιασμός προσφύγων), εφόσον αυτή απειλείται. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, που θα παρασχεθεί στους πρόσφυγες, πρέπει να έχει ως στόχο όχι την ενσωμάτωσή τους αλλά την διευκόλυνση του επαναπατρισμού τους, όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους εγκατέλειψαν την πατρίδα τους. Σκοπός της εκπαίδευσης πρέπει να είναι η διατήρηση της εθνικής ταυτότητας των προσφύγων, πιθανώς η ανάπτυξη φιλελληνικών αισθημάτων, σε καμία όμως περίπτωση η δημιουργία ενός πληθυσμού Ελληνοφανών γενιτσάρων. Επομένως, οι πρόσφυγες πρέπει να διδαχθούν την γλώσσα και την ιστορία της πατρίδας τους. Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και ιστορίας δεν πρέπει να έχει ως σκοπό την αφομοίωσή τους – δηλαδή την άρνηση της εθνικής τους ταυτότητας – αλλά την διευκόλυνση της προσωρινής παραμονής τους στην Ελλάδα και την δημιουργία σχέσεων αλληλοεκτίμησης, φιλίας και συνεργασίας με το κράτος προέλευσής τους, όταν αυτοί θα επαναπατρισθούν. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ.

 

Πηγές Αντιφωνητής, elkosmos

 

ΣΧΕΤΙΚΑ

Advertisements

10 comments on “Αφιέρωμα στην εκπαιδευτική προσφυγολαγνεία

 1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ…..


  ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Θέμα: ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΗΡΩΑΣ…!!!

  14/10/2016

  ΠΡΟΣ: 1. Θεσπρό http://www.thespro.gr info@892.gr

  2. Stoxos http://www.stoxos.gr stoxos@gmail.com

  3. Τρικλοποδιά http://www.triklopodia.gr triklopodia@hotmail.gr

  4. ThessBomb thessbomb.blogspot.gr thessbomb@gmail.com

  5. Μακελειό, Στέφανος Χίος http://www.makeleio.gr makeleio.xios@gmail.com

  Αγαπητοί φίλοι και φίλες,,,,,,, Αν νομίζετε ότι:

  * ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν βασιλιάς της Μακεδονίας

  * ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν Ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης του 1821

  * ο Ευήμερος (ο Μεσσήνιος) ήταν Αρχαίος Έλληνας Φιλόσοφος,,,,, όπως και ο Αριστοτέλης, ο Επίκουρος, ο Μάξιμος ο εκ Τύρου, ο Φαίδρος, ο Στράβων, Ο Ηράκλειτος, ο Ζήνων ο Ελεάτης, ο Κρατύλος, και άλλοι πολλοί

  * ο Τέρπανδρος (από την Λέσβο) ήταν Αρχαίος Έλληνας ποιητής και μουσικός

  * ο Πυθαγόρας ήταν Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος και μαθηματικός

  * ο Θαλής από την Μιλητό ήταν Αρχαίος Έλληνας Φιλόσοφος και εφηύρε τον ηλεκτρισμό

  * και πολλοί άλλοι ακόμα…..

  θέλω να σας διαβεβαιώσω πως πλανάστε, κάνετε λάθος, είστε ανημέρωτοι, και βέβαια εγώ είμαι εδώ για να υποδείξω ποιος είναι ο Ήρωας για όλα τα παραπάνω και τα επόμενα, της Αρχαίας και Σύγχρονης Ελλάδας….

  Είναι ο Αρμπέν!!!

  Ναι καλά ακούσατε, ο Αρμπέν, που την εμφάνιση του την έκανε στο βιβλίο της Γλώσσας του Δημοτικού (1η τάξη, 2η τάξη), που μαθαίνουν οι κόρες μου για αυτόν τον “Έλληνα” ταλαντούχο Φιλόσοφο, Εφευρέτη, Ποιητή, Μαθηματικό, και ένα σωρό άλλες ικανότητες και τίτλους που έχει και δεν τα ξέρατε….

  Είναι ο Αρμπέν που σχεδίασε με στρατηγικό τρόπο η ομάδα εργασίας του συγκεκριμένου βιβλίου, διότι δεν υπήρχαν άλλα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ονόματα να χρησιμοποιήσουν για να μάθουν τα παιδιά μας την ιστορία και από πού πραγματικά προερχόμαστε, είναι ο Αρμπέν που σχεδίασε η καταπληκτική σκιτσογράφος – εικονογράφος Άντα Γανώση, που συμπληρώνουν την υπέροχη εικόνα του με τα τέλεια κείμενα οι Συγγραφείς Ζωή Γαβριηλίδου, Μαρία Σφυρόερα και Λουκία Μπεζέ (καθηγήτριες Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου), και όλα αυτά με την έγκριση της Άννας

  Παγοροπούλου (Επίκουρη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών), του Νικόλαου Κουτσού (σχολικός σύμβουλος) και του Ιωάννη Μπάρτζη (εκπαιδευτικός). Στο σύνολο εργάστηκαν 12 άτομα, 12 επιστήμονες, όπου και οι 12 υπέστησαν μεγάλη ταλαιπωρία για να βρουν ένα ΕΛΛΗΝΙΚΟ όνομα, που δεν κατάφεραν τελικά, και επειδή το έργο χρηματοδοτήθηκε κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ίσως να τους ζητήσαν ως όρο τον Αρμπέν, αλλιώς,,,,, καπούτ παρά.

  Και δεν είναι μόνο αυτό, βλέπω ξάφνου προχθές, στο τετράδιο της μικρής μου κόρης, το τετράδιο με τα κολλάζ, ένα κείμενο που πρέπει να βρουν και να κυκλώσουν όλα τα “σ” με τίτλο ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ…

  Είπατε κάτι; βέβαια η αποκορύφωση είναι η περιγραφή του κειμένου, ότι αν κάτσετε σε αυτό το Μουσείο θα απολαύσετε το ηλιοβασίλεμα, τον καφέ σας, την Ακρόπολη κλπ κλπ,, λες και δεν μπορούν να πάνε κατευθείαν στην Ακρόπολη να την γνωρίσουν και από κοντά, πρέπει εκεί να πάνε για να έχουν σειρά απολαύσεων. Χάθηκαν άλλα παραδείγματα; Κάτι με τον Χριστιανισμό δεν παίζει; με την Ορθοδοξία; με τον Ελληνισμό;

  Βέβαια ήρθα σε τηλεφωνική επικοινωνία με την διευθύντρια πρώτα, (ιεραρχικά να το πάμε) και μετά με την ίδια την δασκάλα, που το πρώτο που μου είπε ότι δεν κάνει κάτι παράνομο, ίσως να νόμιζε πως έκανε παράβαση και αγχώθηκε.. Μου εξήγησε βέβαια ότι πρόκειται για “τυχαίο” συμβάν, που χρησιμοποιεί το ίδιο αυτοκόλλητο εδώ και 11 χρόνια που είναι δασκάλα, (πόσο τυχαίο είναι τελικά πείτε μου εσείς), και της εξήγησα πως υπάρχουν ένα σωρό άλλα παραδείγματα, αυτό έπρεπε να χρησιμοποιεί; Ούτως ή άλλως τα παιδιά μου δεν κάνουν εξαιρέσεις τα άλλα παιδάκια, και κανένα ποτέ, ούτε για καταγωγή, χρώμα κλπ, κάτι που το επικροτεί κιόλας η ίδια η δασκάλα και πως έχουν πολύ καλή ανατροφή.

  Όμως η εκπαίδευση θεωρώ πως πρέπει να αρμόζει στα πρότυπα του Ελληνισμού, του Χριστιανισμού, της Ιστορίας μας, αυτά πρέπει να είναι πάγια και να μην αλλάζουν και τροποποιούνται ποτέ. Σεβόμαστε τους άλλους ανθρώπους, σεβόμαστε την καταγωγή τους, τα πιστεύω τους, την θρησκεία τους, αλλά εδώ στην χώρα μας την Ελλάδα, έχουμε και εμείς όπως όλες οι άλλες χώρες του κόσμου την δική μας Ιστορία, την δική μας κουλτούρα, τα δικά μας ήθη και έθιμα και την δική μας Θρησκεία και αυτά πρέπει να μάθουν όλα τα παιδιά που πάνε σε Ελληνικό Σχολείο, και ιδίως σε αυτήν την τόσο μικρή και ευαίσθητη ηλικία.

  Δυστυχώς φίλοι μου, συνάνθρωποι, γονείς, αυτά μαθαίνουν τα παιδιά μας στο Δημοτικό, και αν προσθέσουμε και την κατάργηση των Θρησκευτικών, την νέα Θρησκειολογία, την εκπαίδευση για την πολυπολυτισμικότητα και την κατάργηση κάθε Εθνικής Εορτής, Εθίμων και Παραδόσεων της χώρας μας,,, τότε ας καλωσορίσουμε το ΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ μας, που οι μόνοι που φταίνε και εξακολουθούν να απολαμβάνουν τον καφέ τους χωρίς να νοιάζονται για τίποτα, είστε εσείς, το εαυτό μου τον θεωρώ εξαίρεση, διότι ο αγώνας μου είναι μεγάλος, κάθε τι που με

  ενοχλεί το φωνάζω και το κυνηγάω, δεν εφησυχάζομε ότι κάποιος άλλος θα βρεθεί να το κάνει για μένα, δεν ηρεμώ με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μου, δεν ναρκώθηκα από το χαζόκουτο που παρακολουθείτε τα κανάλια και πιστεύετε όλα όσα σας σερβίρουν. Εγώ είμαι ο μόνος της περιοχής που αντέδρασα στον Παιδικό Σταθμό της Πέρδικας που πήγαιναν τα παιδιά μου και δεν υπήρχε η Ελληνική Σημαία έξω από το κτήριο ως όφειλε, και ύστερα από τον αγώνα μου, ο Δήμος της περιοχής μερίμνησε και την τοποθέτησε και κυματίζει ακόμα και τώρα, εδώ και 4 χρόνια.

  Βλέπεται ο νυν Υπουργός (ελπίζω όχι για πολύ ακόμα, μπορεί να πάρει μετάθεση σε άλλο Υπουργείο, να τους κάνει και εκεί άνω κάτω) θέλει να προχωρήσει στην δημιουργία “Ουδετερόθρησκου Κράτους”…. Οπότε τα συμπεράσματα δικά σας…..

  ΥΓ: που είναι άραγε οι δήθεν πατριώτες θρήσκοι πολιτικοί από την ευρύτερη αντιπολίτευση; που μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση για την Θρησκεία και την Δημοκρατία. Προσέξτε μην σπάσετε κάνα πόδι….

  Μπορείτε να διαβάσετε εδώ και την επιστολή που έστειλα στον Κ. Φίλη προ ημερών,, αλλά όσο απάντησε σε σας, απάντησε και σε μένα….

  Όπως λέει και ο Μοναχός Βορειοδυτικής Ελλάδος,,,, “ο καιρός εγγύς” δείτε εδώ

  “Μαθημάτων αναγκαιότατον τα κακά απομαθείν”

  Αντισθένης, 445-360 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

  μετάφραση: “το πιο αναγκαίο μάθημα είναι να ξεμάθεις τα κακά”

  Με Εκτίμηση

  Βαφειάδης Αναστάσιος vafkanast@gmail.com

  http://www.triklopodia.gr/επιστολη-προσ-ολουσ-για-το-ελληνικο-δη/

 2. ΟΙ ΩΡΑΊΟΙ ΤΟΥ ΩΡΑΙΟΚΆΣΤΡΟΥ

  του Ραφαήλ Καλυβιώτη
  Οι γονείς των μαθητών του Ωραιοκάστρου, βασισμένοι στο ένστικτό τους, στην ανησυχία τους για την υγεία των παιδιών τους και στην αντίληψή τους ότι δεν είναι δυνατόν κουλτούρες τόσο διακριτές μεταξύ τους να μπορέσουν να «συνδιαλεχθούν», φέρονται πολύ πιο ώριμα από την ξενοφιλική Κεντροδεξιά, που τους τοποθέτησε την ρατσιστική ταμπέλα, αλλά και την πολυπολιτισμική Αριστερά που ετσιθελικά θέλει να τους επιβάλλει τις ιδεοληψίες της. Η αντίδραση αυτή είναι μία υγιής αντίδραση, μία θεσμική αντίδραση μέσω του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, αλλά και μία αντίδραση που αποδεικνύει ότι η κοινωνία των πολιτών δεν ενεργοποιείται μόνον όταν φέρει «εκσυγχρονιστικές» αντιλήψεις.

  Διότι στην ζωή και στην πρακτική δεν υφίσταται μόνον ο «εκσυγχρονισμός», αυτό δηλαδή που κάποιοι διάττοντες αστέρες της Αριστεράς ονειρεύτηκαν. Στην ζωή υφίσταται και η ωμή πραγματικότητα η οποία αναδεικνύει ποια οράματα δουλεύουν και ποια όχι. Το 1989 υιοθετήθηκε για πρώτη φορά στην Γαλλία ένας εκπαιδευτικός νόμος από τον τότε σοσιαλιστή υπουργό Παιδείας Λιονέλ Ζοσπέν, ο οποίος θέλησε να παύσει πια αυτό το «καταπιεστικό» και «εθνικιστικό» σύστημα παιδείας και να προωθηθεί στην θέση του ένα νέο, πολυπολιτισμικό μοντέλο, βασισμένο στα ατομικά ενδιαφέροντα, στις άλλες κουλτούρες και εθνικότητες και όχι να δίδεται προτεραιότητα στις παραδοσιακές γαλλικές αξίες.

  Τόσο επιτυχημένη ήταν αυτή η μεταρρύθμιση του «φωτισμένου» υπουργού της Αριστεράς που, σε μεγάλες έρευνες που διεξήχθησαν από διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς για τα αποτελέσματα των αντιλήψεων των νέων που γαλουχήθηκαν κάτω από το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σύστημα, τα ευρήματα έδειξαν ότι το 27% των νέων Γάλλων στις ηλικίες 18-24 έχουν θετική γνώμη για το ISIS και το 36% θεωρούν πως τόσο οι βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας, όσο και η βία σε δημόσιους χώρους είναι κάτι το «δικαιολογημένο». Με λίγα λόγια 1,8 εκατομμύρια νέοι Γάλλοι συμπαθούν τον ισλαμικό εξτρεμισμό είτε επειδή οι ίδιοι είναι ακραίοι ή ακραίοι μουσουλμάνοι, είτε επειδή θεωρούν πως η Δύση είναι η πηγή όλων των δεινών της ανθρωπότητας!

  Η ωμή πραγματικότητα για τα πολυπολιτισμικά σχολεία μας διαφωτίζει και για μία άλλη παράμετρο την οποία φοβόμαστε να αντικρύσουμε κατάματα: οι μουσουλμάνοι κατά μέσο όρο πολλαπλασιάζονται κατά δεκαπλάσιο, τουλάχιστον, ρυθμό εν σχέσει με τους Δυτικούς. Σε 21 κρατικά σχολεία στο Μπίρμινγκχαμ τα παιδιά μουσουλμάνων γονέων αποτελούν το 90%. Στα σχολεία αυτά επεβλήθη η απαγόρευση του χοιρινού κρέατος σε καντίνες επειδή «μολύνει» τα άλλα κρέατα και διότι «προσβάλλει» τους μουσουλμάνους. Αυτός ο πληθυσμός πριν από κάποια χρόνια μάλιστα φέρεται να προσπάθησε συνωμοτικά να καταλάβει αυτά τα «ελέυθερα πολυπολιτισμικά σχολεία» και να τα μετατρέψει σε αυστηρά μουσουλμανικά στα οποία θα διδάσκεται ο νόμος της Σαρία. Το όνομα δε της επιχείρησης αυτής ήταν «Δούρειος Ίππος».

  Στις ΗΠΑ σε διάφορα δημόσια πολυπολιτισμικά σχολεία τα πράγματα έχουν ξεφύγει κάθε ελέγχου. Έχουν απαγορευθεί τραγούδια τα οποία εμπεριέχουν αναφορές στον Άγιο Βασίλη, στον Ιησού και σε άλλα θρησκευτικά Χριστιανικά σύμβολα. Μία σχολική περιφέρεια μάλιστα καθαίρεσε δασκάλα λόγω του ότι χρησιμοποίησε αποσπάσματα από ιστορικά έγγραφα στην τάξη της επειδή περιείχαν αναφορές στον Θεό και τον Χριστιανισμό. Απεδείχθη αργότερα ότι τα εν λόγω έγγραφα ήταν από την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και από «Τα δικαιώματα των αποίκων» του Σάμουελ Άνταμς!

  Γνωρίζοντας όλα αυτά, είναι να απορεί κανείς το πόσο παροιμιώδης είναι η βλακεία και η ιδεοληψία των εν Ελλάδι ιθυνόντων και το πόσο λίγη και εαυτοφοβική είναι η φερόμενη ως Κεντροδεξιά παράταξη. Είμαστε μία χώρα που γνωρίζει μόνον να μηρυκάζει όλες τις «προοδευτικές φιοριτούρες» για να καμωνόμαστε τους Ευρωπαίους και την ίδια στιγμή να αποβάλλει όλα τα θετικά τους στοιχεία προς υιοθέτηση. Για αυτό και μόνον τον λόγο αξίζει ένα μεγάλο μπράβο τους γονείς των μαθητών του Ωραιοκάστρου. Χρειάζεται αρετή και τόλμη για να μην γίνεις ένα με τον συρφετό.

  http://www.e-grammes.gr/οι-ωραίοι-του-ωραιοκάστρου

 3. Αθήνα, 26η Ιανουαρίου 2011

  ΠΕΡΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ – ΕΠΙΣΤΟΛΗ E-mail

  Π ρ ό ς

  —————

  Τόν Πρόεδρο τής Ελληνικής Δημοκρατίας Κο Κάρολο Παπούλια

  Τόν Πρωθυπουργό τής Ελλάδος Κο Γιώργο Ανδρ. Παπανδρέου

  Τόν Πρόεδρο Βουλής τών Ελλήνων Κο Φίλιππο Πετσάλνικο

  Τόν Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Κο Ιερώνυμο

  Τόν Πρόεδρο τής «ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» Κο Αντώνη Σαμαρά

  Τήν Γεν. Γραμματέα τού Π.Γ. τής Κ.Ε. τού Κ.Κ.Ε. Κα Αλέκα Παπαρήγα

  Τόν Πρόεδρο τού «ΛΑΟΣ» Κο Γιώργο Καρατζαφέρη

  Τόν Πρόεδρο τού «ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ τής ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ» Κο Αλέξη Τσίπρα

  Τόν Πρόεδρο τής «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ» Κο Φώτη Κουβέλη

  Τόν Πρόεδρο τού Αρείου Πάγου Κο Γεώργιο Καλαμίδα

  Τόν Πρόεδρο τού Συμβουλίου Επικρατείας Κο Παναγιώτη Πικραμένο

  Τόν Αρχηγό τών Ενόπλων Δυνάμεων, Πτέραρχο Κο Ιωάννη Γιάγκο

  Τόν Αρχηγό τής Ελλην. Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Κο Ελευθέριο Οικονόμου

  Τόν Περιφερειάρχη τής Αττικής Κο Γιάννη Σγουρό

  Τόν Δήμαρχο τής Αθήνας Κο Γιώργο Καμίνη

  —————————————————————————————————————————————————————-

  Αξιότιμε Κε Πρόεδρε,

  Αξιότιμε Κε Πρωθυπουργέ,

  Αξιότιμε Κε Πρόεδρε τής Βουλής,

  Σεβασμιώτατε,

  Αξιότιμη Κυρία και Αξιότιμοι Κύριοι :

  Γνωρίζοντας ότι ο χρόνος όλων Σας είναι πολύτιμος θά προσπαθήσουμε νά είμαστε όσο τό δυνατόν πιό σύντομοι και σαφείς γιά ένα ζήτημα τό οποίο θεωρούμε σημαντικό γιά τήν Πατρίδα μας, γι’ αυτό και τό θέτουμε υπ’ όψη Σας, ως τούς αρμοδίους θεσμικούς παράγοντες τής προστασίας και τής υπερασπίσεως τής Χώρας μας και τού Εθνους μας.

  Γνωρίζετε ότι κατά τήν τελευταία 15ετία, μέ αποκλειστική ευθύνη τών παγκοσμίων υπερδυνάμεων και τών υποκρυπτόμενων σ’ αυτές εξουσιαστικών συμφερόντων, συνέβησαν σέ βάρος ορισμένων κρατών τής Ασίας και τής Αφρικής (όπως λ .χ. τό Ιράκ, τό Αφγανιστάν, τό Πακιστάν, η Νιγηρία κ.λπ.), αυθαίρετες παρεμβάσεις πολεμικής και οικονομικής μορφής, μέ καταστροφικές συνέπειες γιά τούς λαούς των, μεγάλο μέρος τών οποίων μεταβλήθηκαν σέ ανέστιους πρόσφυγες πού προσπαθούν αγωνιωδώς και μέ κάθε τρόπο νά εισχωρήσουν στίς χώρες τής Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

  Η Ελλάδα, λόγω τής γεωγραφικής της θέσεως (αλλά και επειδή τυχαίνει -«κακή τή μοίρα»- νά έχει ως γείτονα τήν άσπονδη «φίλη» της Τουρκία, από τήν οποία διέρχονται -μεθοδευμένα και λίαν επωφελώς γι’ αυτήν- τά «καραβάνια» τών εν λόγω δυστυχών προσφύγων…), έγινε αποδέκτης μεγάλων ομάδων λαθρομεταναστών (μέ προέλευση τίς ανωτέρω αλλά και άλλες χώρες), εντελώς δυσαναλόγων πρός τήν έκτασή της, τό πληθυσμιακό δυναμικό της αλλά και τίς οικονομικές δυνατότητές της, πρός αντιμετώ- πιση αυτού τού πρωτόγνωρου φαινομένου.

  Γνωρίζετε επίσης ότι, οι συνθήκες διαβιώσεως τών ανθρώπων αυτών είναι δραματικές εφ’ όσον όλοι τους συνωστίζονται οπουδήποτε, σέ μεγάλους αριθμούς και σέ ακατάλληλους χώρους, χωρίς στοιχειώδεις συνθήκες κατοικήσεως, διατροφής, υγιεινής, ενδύσεως, καθαριότητος, θερμάνσεως, περιθάλψεως κ.λπ. ενώ τά Νοσοκομεία τής Χώρας μας, μέ τό ήδη μειωμένο προσωπικό τους (σχεδόν σέ όλα είναι ακάλυπτο τό ήμισυ τών οργανικών θέσεων τού προσωπικού τους), «αγκομαχούν» από τό δυσβάστακτο βάρος νοσηλείας και θεραπείας τών χιλιάδων -ποικίλως νοσούντων- εξ αυτών, μάλιστα και φορέων σπάνιων λοιμωδών ασθενειών, κρούσματα των οποίων ουδέποτε είχαν εμφανι-σθεί εν Ελλάδι (λ.χ. πνευμονιόκοκκος κ.λπ.)

  Και βεβαίως, οι Ελληνίδες και οι Ελληνες, όντες φιλόξενοι από τίς εποχές τών αρχαίων προγόνων μας και τού «Ξενίου Δία», αντιμετωπίσαμε εξ αρχής μέ κατανόηση και φιλανθρωπία τούς δυστυχείς αυτούς ανθρώπους, είναι δέ χιλιάδες τά περιστατικά πού αποδεικνύουν τήν έμφυτη διάθεση προσφοράς, φιλοξενίας και πολιτισμού πού ο Λαός μας διαθέτει και επέδειξε στίς εν λόγω περιπτώσεις.

  Ωστόσο, καλώς γνωρίζετε ότι -μέ τήν πάροδο τών ετών- τό «φαινόμενο» αυτό έχει διογκωθεί σέ μεγέθη και αριθμούς πρωτοφανείς και δυσβάστακτους γιά τήν Χώρα μας, μέ συνέπεια -επί τών ημερών μας/σας- οι λαθρομετανάστες στήν Ελλάδα νά συναριθμού-νται πλέον σέ εκατομμύρια.

  Όμως, άν τά προβλήματα τών (λαθρο)μεταναστών είναι τα περιγραφόμενα ή και άλλα πού δέν είμαστε σέ θέση -λόγω χώρου- νά εκθέσουμε μέ τίς πραγματικές διαστάσεις και λεπτομέρειες, θεωρούμε ότι ήρθε ο καιρός νά ασχοληθούμε σοβαρά (και πρώτοι, βεβαίως, Υμείς ως αρμόδιοι πολιτειακοί παράγοντες τής Ελλάδος), μέ τίς καταστροφικές συνέπειες τής παρουσίας τών εκατομμυρίων αλλοεθνών/αλλοδαπών στήν Χώρα μας και «ΤΙ» συνιστά και συνεπάγεται βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα, η παραμονή και εγκατάστασή τους στήν Πατρίδα μας.

  Τό σχήμα προσεγγίσεως εις τό όλο ζήτημα έχει ως εξής :

  Mάς (Σάς) ενδιαφέρει η συνέχεια τής υπάρξεως τής Ελλάδος, ως χώρας μέ γηγενή πληθυσμό ο οποίος διαθέτει εθνική μνήμη και γνώση τής υπερτρισχιλιετούς ιστορίας της και τής πολιτισμικής κληρονομιάς μας;;;

  Δηλαδή, εθνική ιστορία και πολιτισμική κληρονομιά ως βασικούς πυλώνες ύπάρξεως τού έθνους τών Ελλήνων ανά τούς αιώνες, τό οποίο (τουλάχιστον μέχρι και τήν προηγούμενη γενιά μας), έμαθε νά τίς εγκολπώνεται, νά υπερηφανεύεται γι’ αυτές, νά οιστρηλατείται και νά εμψυχώνεται στίς δύσκολες στιγμές του αλλά και νά τίς αναπαράγει πνευματικά, ψυχικά και (γιατί όχι;) γονιδιακά.

  Μάς (Σάς) ενδιαφέρει η υπεράσπιση και η διατήρηση τής εδαφικής ακεραιότητος τής Χώρας μας, η προάσπιση τών κυριαρχικών της δικαιωμάτων, η προστασία τών πλουτο-παραγωγικών πηγών της, η εθνική μας συνοχή και η ομοψυχία τών Ελλήνων πολιτών απέναντι σέ προφανείς -παλαιόθεν- εχθρούς αλλά και υποβολιμαίους «συμμάχους» και «φίλους»;;;

  Μάς (Σάς) ενδιαφέρει η αντιμετώπιση τού προβλήματος τής υπογεννητικότητος και τής κατευθυνόμενης αστυφιλίας πού έχει απορφανίσει τά νησιά μας και τά ορεινά χωριά μας, υποδαυλιζόμενη από τήν έλλειψη στοιχειώδους προνοητικού προγραμματισμού και κινήτρων αποτροπής τού κινδύνου ερημοποιήσεώς τους;;;

  Μάς (Σάς) ενοχλεί τό πρόβλημα τής τραγικής ημιμάθειας τών μαθητών μας και η εν γένει μαθησιακή απαξίωση τής παρεχόμενης Παιδείας, τήν οποία κάποιοι και κάποιες ημιμαθείς μέ παρωπίδες δ έ ν τήν επιθυμούν -πλέον- «Εθνική»;;;

  Μάς (Σάς) αφήνουν ξάγρυπνους τά προβλήματα : τής εξουθενωτικής ανεργίας τών νέων μας, πού τούς μαραζώνει και τούς αποδιώχνει από τόν τόπο μας αλλά και τού βιοτικού -μέχρι δυστυχίας- ευτελισμού τών απομάχων γενεών μας;;;

  Μάς (Σάς) ανησυχεί τό μείζον κοινωνικό πρόβλημα τής διαλυτικής «χουλιγκανοποίησης» τών αρρένων μας και τής εκμαυλιστικής «οδαλισκοποίησης» τών θηλέων μας, από μιά άκριτη, ανέλεγκτη και εγκληματική στίς πρακτικές της, τηλεοπτική βιομηχανία υποκουλ-τούρας, θρασύτητος και αναισχυντίας;;;

  Μάς (Σάς) εξεγείρει η ασύδοτη εξάπλωση τής μάστιγας τών ναρκωτικών, η εξουθένωση τής εργαζόμενης γυναίκας-μητέρας, η συνολική κοινωνική κατάθλιψή μας πού οδηγεί εύλογα στήν τεράστια διαμαρτυρία/αποχή από τά κοινά τών Ελλήνων πολιτών, όπως τήν «εισπράξαμε» όλοι στίς πρόσφατες εκλογές;;;

  Αλλά τά φαινόμενα αυτά ήσαν αναμενόμενα, εφ’ όσον τά συνεπάγονταν απολύτως η χρόνια και συστηματική απαξίωση τών πατριωτικών ιδανικών, η περιφρόνηση τών εθνικών συμβόλων και η αποσιώπηση τής ιστορικής και πολιτισμικής μας παραδόσεως, μέ τά οποία -όμως- ως εφόδια, τό μικρό αλλά πρωτοπόρο σέ διδακτικά επιτεύγματα και ηρωϊκά κατορθώματα Εθνος μας, πορεύθηκε ανά τούς αιώνες, αντιμετωπίζοντας θαρραλέα -κάθε είδους και κάθε εποχής- «Λαιστρυγόνες» και «Κύκλωπες».

  Οι Ελληνες πολίτες θέλουν νά βλέπουν ξεκάθαρα τό ενδιαφέρον και τήν αγωνία τών ταγών τους γιά όλα αυτά. Οι προθέσεις και οι ενέργειές τους δέν μπορεί παρά νά έχουν ως προτεραιότητα τήν προστασία και τήν υπεράσπιση τής Πατρίδος, τού Εθνους και τού Λαού μας, διότι γιά όλα αυτά και εξ αιτίας αυτών κατέχουν τά υψηλά αξιώματά τους.

  Οι Ελληνες πολίτες ασφαλώς δέν επιθυμούν τήν αλλοίωση τής ομοιογένειας τού έθνους των, τήν οποία -όμως- τήν συνεπάγεται η αθρόα χορήγηση τής Ελληνικής ιθαγένειας ή τής αδείας παραμονής σέ χιλιάδες αλλογενείς και αλλόδοξους (λαθρο)μετανάστες, πού ανέλεγκτα εγκαθίστανται στίς γειτονιές τής Αθήνας και άλλων πόλεων τής Χώρας μας, δημιουργώντας «ζέουσες» εστίες αιματηρής εγκληματικότητος, ρυπάνσεως, υποβαθμί-σεως, αλλοτριώσεως, «μαύρης εργασίας» και πορνείας αλλά και κατατρομοκρατήσεως τών συμπατριωτών μας.

  Ο Ελληνικός λαός ανησυχεί, αγανακτεί και εξαγριώνεται ολοένα και περισσότερο, διότι ουδείς τόν ερώτησε εάν επιθυμεί ώστε η -επί αιώνες ομοιογενής, ομόδοξη και ομόγλωσση- κοινωνία του, νά μεταβληθεί σέ μία «πολυπολιτισμική» («συνοθυλευματική» θά ήταν ορθότερος όρος…) και νά υποστεί τόν εξαναγκαστικό «εμπλουτισμό» τών ηθών και τών εθίμων του μέ τούς ολότελα ξένους σ’ αυτόν (αλλόδοξους και αλλόγλωσσους), «πολιτισμούς» τής «μπούρκας», τών χαρεμιών, τής κελεμπίας, τής περιτομής, τής κλειτοριδοεκτομής αλλά και τής (επερχόμενης) επιλύσεως τών θρησκειολογικών διενέξεων τών ισλαμιστών, μέ βίαιες συγκρούσεις μεταξύ τους, μέ επιθέσεις και ανατινάξεις «τζαμιών», όπως συνέβη -καλώς τό γνωρίζετε- όχι μόνον στίς χώρες τους αλλά και όπου στήν Ευρώπη (από τήν Βοσνία έως τήν Σουηδία), εγκαταστάθηκαν πληθυσμοί τέτοιας οπισθοδρομικής νοοτροπίας και τυφλού θρησκευτικού φανατισμού.

  Γιά τούς ίδιους λόγους, οι Ελληνες πολίτες (κατ’ εξοχήν ανεξίθρησκοι ως λαός), ασφαλώς και προβληματίζονται σφόδρα περί τήν εκφραζόμενη κυβερνητική πρόθεση γιά δημιουργία «τζαμιών» στό κέντρο τών Αθηνών και τής Θεσσαλονίκης, γιατί αυτό θά συντελέ- σει άμεσα στήν δημιουργία μουσουλμανικών συνοικιών-«γκέττο» όπου (ποιός δέν τό «βλέπει»;;;), είναι βέβαιο ότι η Ελληνική Αστυνομία δ έ ν θά μπορεί κάν νά τηρεί τήν τάξη, διότι -προφανέστατα- θά παρεμβαίνουν άμεσα, ασκώντας εκβιαστικές πιέσεις τά ακραίων αντιλήψεων Ισλαμικά κράτη και ιδίως η Τουρκία πού καραδοκεί προκειμένου νά βρεί αφορμές γιά νά «ανακατεύεται» στά εσωτερικά μας, ενώ είναι πασίδηλο ότι -ήδη- μπορεί νά υποκινεί μεγάλο μέρος εκ τών ισλαμιστών λαθρομεταναστών.

  Οι Ελληνες πολίτες θέλουν νά κυκλοφορούν ελεύθερα και άφοβα στούς δρόμους και τίς πλατείες τής πρωτεύουσάς μας και τών άλλων πόλεών μας, χωρίς τόν κίνδυνο νά μα-χαιρωθούν, νά ληστευθούν ή νά προπηλακιστούν -ακόμη και λίγα μέτρα από τήν πλατεία Ομονοίας- όπως συμβαίνει καθημερινά σέ βάρος δεκάδων άτυχων συμπολιτών μας.

  Οι Ελληνες πολίτες στην παμψηφία τους, ανεξαρτήτως ηλικίας, κοινωνικής τάξεως, πολιτικής ιδεολογίας και μορφωτικού επιπέδου (και όχι βεβαίως κάποιοι δήθεν μεμονωμένοι ή ακραίων αντιλήψεων, όπως υποκριτικά ισχυρίζονται όσοι «κρύβουν τό πρόβλημα κάτω από τό χαλί»…), είναι εξαγριωμένοι και ήδη άρχισαν νά αντιδρούν βιαίως βλέποντας νά καταλαμβάνονται (μέ αναίδεια και μεθοδεύσεις πού αποκαλύπτουν προσχεδιασμένες συνεννοήσεις, οργανωμένη τακτική και υποκρυπτόμενους αντεθνικούς σχεδιασμούς και συμφέροντα…), τά κτιριακά «κοσμήματα» τού κέντρου τών Αθηνών, δηλαδή οι κλασσικοί χώροι τού Εθνικού-Καποδιστριακού Πανεπιστημίου μας, τής Ακαδημίας μας και τής Εθνικής Βιβλιοθήκης μας γιά τά «προσκυνήματα» και τά Αφρι-κανικά παζάρια κλεψίτυπων προϊόντων και εμπορίας ναρκωτικών εκ μέρους χιλιάδων ισλαμιστών λαθρομεταναστών, πού έχουν αποθρασυνθεί από τήν ολιγωρία τών υπευθύνων.

  (Τό χθεσινό -απίστευτης θρασύτητος- γεγονός τής καταλήψεως κτιρίου τής Νομικής Σχολής Αθηνών από εκατοντάδες παράνομους αλλοδαπούς -μέ τήν συνέργεια ημεδαπών ανεγκεφάλων καθοδηγητών- επιβεβαιώνει τίς ανησυχίες μας περί οργανωμένου σχεδια-σμού γιά τόν εξευτελισμό και τήν εκ τών ένδον κατάλυση τής Ελληνικής Πολιτείας…)

  Αρκετά λοιπόν μέ τό υποκριτικό πρόσχημα τής δήθεν «προστασίας τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων» τών λαθρομεταναστών, πού η άκριτη και αστόχαστη υπερβολή στήν πρόταξή τους, οδηγεί αναπόφευκτα στήν ολική καταστρατήγηση τών αντιστοίχων δικαιωμάτων τών Ελλήνων πολιτών, τά οποία -όμως- Υμείς έχετε ταχθεί και ορκισθεί νά υπηρετείτε και νά υπερασπίζεστε κατά τό Σύνταγμα, προφανώς κατά προτεραιότητα έναντι παντός άλλου.

  Επομένως, έχετε τήν ιερή υποχρέωση νά βρείτε άμεσα τούς «δαμόκλειους» νομικούς και πρακτικούς τρόπους προκειμένου, αφ’ ενός νά παύσει η ανέλεγκτη και ασύδοτη είσοδος κάθε λαθραίου μετανάστη πρός τήν Χώρα μας και αφ’ ετέρου νά αρχίσει -σοβαρά πλέον- η άμεση διαδικασία επαναπροωθήσεώς τους στίς χώρες προελεύσεώς τους, μέτρο τό οποίο από ετών εφαρμόζουν οι Η.Π.Α και η Ισπανία, πρόσφατα δέ αντελήφθησαν τήν αναγκαιότητά του, τόσο η Γαλλία όσο και η Ιταλία.

  Η εξαγγελία κατασκευής «τείχους» κατά μήκος (μέρους) τού ποταμού Εβρου ενδεχομένως νά είναι πρόσφορο μέτρο (άν και απαραδέκτως καθυστερημένο) και σέ ορθή κατεύθυνση αλλά μόνον εάν συνδυασθεί και με την αναγκαία αναβάθμιση τών συνθηκών διαβιώσεως, εκπαιδεύσεως και αναλόγου επανδρώσεως τών εκεί στρατιωτικών μας μονάδων.

  Ασφαλώς δέν είναι δυνατό νά αγνοείτε τήν ανησυχία και τήν αγωνία τών Ελλήνων πολιτών γιά όλα τά παραπάνω συσσωρευμένα προβλήματα αλλά εμείς θεωρούμε ότι πρέπει νά αφουγκραστείτε -κυρίως και πρωτίστως- τήν ογκούμενη οργή και αγανάκτησή τους γι’ αυτήν τήν βίαιη εθνολογική και κοινωνική αλλοίωση τού πληθυσμού τής Χώρας μας και γιά τό εάν τά παιδιά μας θά μπορέσουν νά ζήσουν σέ μιά Ελλάδα πού θά ανήκει και στό μέλλον στούς Ελληνες.

  Η Ιστορία θά καταγράψει αμείλικτα τήν ευθύνη οποιουδήποτε ολιγωρεί από τό θεσμικό καθήκον του γιά τήν προστασία τής Ελληνικής Πατρίδος μας και κριθεί συνυπεύθυνος γιά τήν επαπειλούμενη διάλυση τής εθνικής, κοινωνικής και πολιτισμικής μας συνοχής.

  Ολοι οι Ελληνες πολίτες είμαστε πρόθυμοι νά σάς συνδράμουμε σέ κάθε εθνική, κοινωνική και οικονομική αντιξοότητα και να συμβάλλουμε στην αντιμετώπισή της χάριν τής Πατρίδος αλλά και δέν απεμπολούμε τό δικαίωμά μας γιά τήν υπεράσπισή της, όπως αυτό προβλέπεται, καθορίζεται και επιβάλλεται από τό ισχύον Σύνταγμα τής Χώρας μας.

  Γ ρ η γ ο ρ ε ί τ ε !!!

  ———————————————————————————————————————————————-

  Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
  ΠΟΛΗ
  1. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΕAΣ ΑΘΗΝΑ
  2. ΛΕΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΕAΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  3. ΣΤΑΜΟΣ ΤΑΣΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
  4. ΒΑΒΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ-ΑΝΑΛΥΤΗΣ Η/Υ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ
  5. ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΠΟΤΙΤΣΑ ΔΡ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ
  6. ΘΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
  7. ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΡΗΓΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
  8. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΕΥΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
  9. ΚΑΤΣΙΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
  10. ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ-ΔΗΜ.ΥΠΑΛ/ΛΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
  11. ΜΑΡΣΑΝ ΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Ω.Ρ.Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
  12. ΚΑΚΑΒΙΤΣΑ ΚΑΙΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΞΙ ΑΘΗΝΑ
  13. ΣΙΔΕΡΗΣ ΤΑΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΘΗΝΑ
  14. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΡΑΜΑ
  15. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦ/ΚΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  16. ΣΤΑΜΠΟΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΣ-ΚΑΘ/ΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  17. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Ν.ΨΥΧΙΚΟ
  18. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ.-ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ ΥΠ/ΣΤΡ/ΓΟΣ ε.α. -ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  19. ΜΠΟΥΡΑΤΖΗ-ΘΩΔΑ ΑΝΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ-ΟΙΚΟΝ/ΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΑ
  20. ΜΑΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ
  21. ΚΑΣΙΜΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΑΛΙΜΟΣ
  22. KOΡΔΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
  23. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑ
  24. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
  25. ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΘΗΝΑ
  26. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
  27. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
  ————————————————————————————————————————————

  Προσυπογράφουμε τήν ως άνω επιστολή πρός τούς εν αρχή θεσμικούς παράγοντες τής Χώρας και ζητούμε ως Ελληνες πολίτες τήν άμεση ενεργοποίησή τους στήν κατεύθυνση τής προστασίας και υπερασπίσεώς της.

  α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΗ

  ————————————————————————————————————————————

  28. ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Ι.Κ.Α. ΑΘΗΝΑ

  29. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ

  30. ΒΟΥΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑ ΠΤΥΧ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Ν.ΦΑΛΗΡΟ

  31. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΤΣΑ ΙΑΤΡΟΣ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΑ

  32. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ

  33. MΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ – ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

  34. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-τ.Δ/ΝΤΗΣ ΟΤΕ Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ

  35. ΚΥΡΙΜΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞ/ΧΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ Ν.ΦΑΛΗΡΟ

  36. ΚΙΟΥΠΚΙΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ-τ.ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΑ

  37. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΑΘΗΝΑ

  38. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

  39. ΚΑΡΑΔΟΝΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΕΛΕΧ. ΓΡΑΦ.ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΥΨΕΛΗ

  40. ΒΑΡΑΚΛΙΩΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ

  41. ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΝΙΚΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΑ

  42. ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΟΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑ

  43. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΤΡΟΣ – ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

  44. ΕΓΓΛΕΖΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

  45. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΛΟΥΪΖΑ ΝΟΣΟΚΟΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

  46. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

  47. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

  48. ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ

  49. ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ

  50. ΚΑΡΒΑΪΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Ο.Τ.Α. ΚΗΦΙΣΙΑ

  51. ΤΣΙΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΗΛΕΟΠΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑ

  52. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

  53. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙ

  54. ΜΑΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑ

  55. ΚΡΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ν.ΨΥΧΙΚΟ

  56. ΔΟΥΡΑΤΣΟΥ ΣΠΕΡΑΝΤΣΑ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Τ.Α. ΣΥΡΟΣ

  57. ΤΣΙΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

  58. ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔ/ΚΟΣ-τ.Δ/ΝΤΗΣ«ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ»ΑΘΗΝΑ

  59. ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔ/ΚΟΣ-τ.Δ/ΝΤΗΣ«ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ»ΑΘΗΝΑ

  60. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΘΗΝΑ

  61. ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ

  62. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΑΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑ

  63. ΤΣΙΓΓΕΛΗ ΑΓΓΕΛΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ

  64. XAΛΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΧΕΔ/ΤΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΘΗΝΑ

  65. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑ

  66. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛ/ΛΟΣ Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ

  67. ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

  68. ΚΑΣΙΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ.ΓΕΝ.Δ/ΝΤΗΣ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ

  69. ΓΚΟΤΣΗ ΑΚΡΙΒΗ – ΕΛΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

  70. ΣΑΜΠΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ

  71. ΒΕΡΥΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ-ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ

  72. ΒΕΡΡΟΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

  73. ΒΕΡΡΟΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Στεφ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

  74. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Ω.Ρ.Λ. ΦΙΛΟΘΕΗ

  75. ΓΚΟΤΣΗ ΑΚΡΙΒΗ – ΕΛΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

  ———————————————————————————————————————————–

  Προσυπογράφουμε τήν ως άνω επιστολή πρός τούς εν αρχή θεσμικούς παράγοντες τής Χώρας και ζητούμε ως Ελληνες πολίτες τήν άμεση ενεργοποίησή τους στήν κατεύθυνση τής προστασίας και υπερασπίσεώς της.

  α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΗ

  ————————————————————————————————————————————

  76. ΧΟΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΑ

  77. ΑΥΓΕΡΗ ΑΝΝΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΝΙΚΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  78. ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

  79. ΘΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ Ν.ΨΥΧΙΚΟ

  80. ΣΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑ

  81. ΠΙΣΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΒΟΛΟΣ

  82. XΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

  83. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΩ τ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

  84. ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤH

  85. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΗΜΟΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΙΑΤΟ

  86. ΜΠΛΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΥΡΟΣ

  87. ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΑ

  88. ΚΟΚΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ-ΕΚΠΑΙΔ/ΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

  89. ΚΑΖΑΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ-ΕΚΠΑΙΔ/ΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

  90. ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

  91. ΛΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

  92. ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΑΡΟΥΣΙ

  93. KΡΟΝΤΗΡΗ-ΒΑΓΙΑΤΗ ΕΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ

  94. ΠΑΤΟΥΧΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΞΙ ΑΘΗΝΑ

  95. ΓΑΤΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΞΙ ΑΘΗΝΑ

  96. ΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

  97. ΨΑΡΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΑ

  98. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑ

  99. ΜΠΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΑΚΤΡΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑ

  100. ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑ

  101. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΑ

  102. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΑ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

  103. ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟ

  104. ΚΡΑΨΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ

  105. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΘΕΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΛΑΜΙΑ

  106. ΧΟΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ συντ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

  107. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΑ

  108. ΒΟΥΚΟΥΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗ

  109. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ-ΕΚΠΑΙΔ/ΚΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ

  110. ΛΙΔΩΡΙΚΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΧΟΡΔΩΝ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ

  111. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΑ

  112. ΡΙΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΑ

  113. ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ

  ————————————————————————————————————————————————-

  Προσυπογράφουμε τήν ως άνω επιστολή προς τούς αναφερομένους εν αρχή θεσμικούς παράγοντες τής Χώρας μας και ζητούμε ως Ελληνες πολίτες τήν ενεργοποίησή τους στήν κατεύθυνση τής προστασίας και υπερασπίσεώς της.

  ————————————————————————————————————————————————-

  Αθήνα, 26η Ιανουαρίου 2011

  Κατά ρητή εξουσιοδότηση τών ανωτέρω

  ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΚΗΦ. ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

  Λεωφ. Κηφισίας αριθ. 12 – Αθήνα // Τηλ. 210-7782801

  http://www.kossivakis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=53

 4. ΚΟΛΑΣΗ: Αποκαλύψεις νομικού συμβούλου γονέων Βόλβης-Απειλές κατά ζωής και τρομοκρατία!(Ηχητικό)
  14/10/2016

  Παρά την παρέμβαση εισαγγελέα οι γονείς συνεχίζουν την αποχή.Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για την τρομοκρατία που ασκείται στους συλλόγους γονέων που αντιστέκονται για λόγους υγείας και μη ενημέρωσης τους για είσοδο “προσφυγόπουλων” στα σχολεία.

  Ασφυκτικό κλοιό που θυμίζει κόλαση ζουν τα μέλη συλλόγου γονέων που αντιδρούν για λόγους υγείας σε περίπτωση που φιλοξενηθούν “προσφυγόπουλα” στα σχολεία τους,σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που έφτασαν στην the-f-times.gr.

  Αυτά συμβαίνουν τόσο στον δήμο Βόλβης όσο και στον δήμο Ωραιοκάστρου.

  Συγκεκριμένα για τον δήμο Βόλβης οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γονείς δέχονται καθημερινά απειλές και εκβιασμούς που φτάνουν μέχρι και του σημείου ότι αρμόδιοι και αξιωματούχοι θα τους ταράξουν σε τσουχτερά πρόστιμα με διάφορες αφορμές ώστε αν συνεχίσουν να αντιστέκονται να τους πάρουν μέχρι και τα σπίτια.Οι προσπάθειες αυτές έχουν φτάσει μέχρι του σημείου να επιχειρείται και η εξαγοράς τους!Θύμα απειλών έπεσε και πρόεδρος συλλόγου γονέων η οποία είναι έγκυος.

  Για το Ωραιόκαστρο η κατάσταση είναι περίπου ίδια ενώ οι γονείς που αντιστέκονται έχουν δεχθεί μέχρι και απειλητικά μηνύματα για την ζωή τους.Μέχρι στιγμής άγνωστοι δράστες προκαλούν υλικές ζημιές στην περιουσία τους και κάποιες από αυτές φτάνουν μέχρι και τα 1.000 ευρώ.

  Ακούστε όλα όσα αποκάλυψε στην πρωινή εκπομπή “Στην ώρα μας” με τον Θάνο Κόκκαλη,στον ΑΡΤ fm 90,6 ο νομικός Δημήτρης Μιχάκης ο οποίος συμβουλεύει τον σύλλογο γονέων στον δήμο Βόλβης:

  Audio Player
  00:0000:00Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.

  Οι γονείς των συλλόγων έχουν στην διάθεση τους νομική υποστήριξη καθώς και ένα απολογητικό υπόμνημα το οποίο αναφέρει επακριβώς ότι το Σύνταγμα καλύπτει την απόφαση τους η οποία είναι νομικά ισχυρότερη έναντι οποιουδήποτε άλλου.

  Παρόλαυτα κάνουν έκκληση για στήριξη και μεγαλύτερη βοήθεια..

  http://the-f-times.gr/?p=11650

 5. Αυτοί που βρίσκονται πίσω από τα αντι-«ρατσιστικά» κινήματα. Ποιοι θέλουν να γίνουμε πολυπολιτισμικοί;

  Αυτό το βίντεο προκαλεί απανωτά εγκεφαλικά σε κάθε είδους “προοδευτικό” εγκέφαλο μιας και αποδεικνύει ότι οι Εβραίοι είναι πρωτοπόροι αντιρατσιστές στο εξωτερικό και στην πατρίδα τους είναι φανατικοί ρατσιστές. Ότι θέλουν να εφαρμοστεί στο εξωτερικό το αντίθετο θέλουν να εφαρμοστεί στο Ισραήλ.

  https://filopatria.wordpress.com/2012/12/18/αυτοί-που-βρίσκονται-πίσω-από-τα-αντι/

  • Red Ice Live – Israeli NGO Helping Migrant Boats Reach Europe’s Shores, Instructs Them Where to Go

   Δημοσιεύτηκε στις 21 Σεπ 2016
   Henrik & Lana expose IsraAID, an Israeli NGO that is helping migrant boats reach Europe’s shores by waving them in and giving them instructions on where to go. Meanwhile, Israel itself has the lowest refugee admittance rate of any country in the world. Why won’t they help Palestinians or take in these migrants from Syria, the Middle East and North Africa themselves?

   This is an excerpt from the twelfth episode of Weekend Warrior, a live show available to Red Ice Members.

   Watch the entire episode here:
   http://www.redicemembers.com/secure/t

   Δημοσιεύτηκε στις 23 Σεπ 2016
   Credits @Red Ice Radio! Many thanks to Henrik & Lana for telling it like it is and feeling for the Greek nation.

   Δεν ξέρω τι θα νιώσετε, εγώ πάντως θύμωσα τοσο που ξενύχτησα για να το βγάλω. Ανέβηκε 3:40 τα ξημερώματα.
   ‘Ενιωσα πως έφαγα μια γροθιά ακόμα στο στομάχι. Όχι ότι εκπλήσσομαι βέβαια…
   Διαδώστε. Είναι πολλοί που δεν τα ξέρουν αυτά.

   Κι όταν η κοπέλα αναφέρεται στην επανάσταση των Μακκαβαίων και στην εκδίκηση προς τους Ελληνες, μιλάει για τη σφαγή των Ελλήνων από Ιουδαιους στα αρχαία χρόνια! Και η μεγάλη τους γιορτή που λέγεται Χάνουκα, αυτή την επέτειο της σφαγής γιορτάζει. ΕΜΕΙΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΥΤΑ. Τα σχετικά θα τα δείτε εδώ http://www.pentapostagma.gr/2013/01/b
   Οι “περιούσιοι” εκδικήθηκαν τους Ελληνες τότε για τον πολιτισμό τους, τον εκδικούνται και τώρα…

   Σχεετικό τόπικ στο φόρουμ μου ΙΔΕΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ εδώ http://www.ideografhmata.gr/forum/vie

 6. Pingback: Δίνουμε απεγνωσμένο αγώνα ζωής και θανάτου για το τέμενος στον Βοτανικό, ΟΧΙ για το θεά Αθήναι, αλλά διότι ειναι η επισφράγιση του θανάτου τ

 7. 865.000 μετανάστες έχουν μπει στη χώρα και 100 εκατ. το δημοσιονομικό κόστος. Μνημόνιο μέχρι τέλους !

  απόσπασμα :

  ΣΧΟΛΙΟ Πέρσι μπήκαν περισσότεροι από 1 εκατ. αλλά πολλοί έφευγαν. Στην αρχή τουλάχιστον, γιατί μετά οι άλλοι ξύπνησαν και δεν τους δέχτηκε κανείς πια. Φέτος όμως εδώ θα μείνουν όλοι γιατί εμείς είμαστε large. Θα δείτε ότι τα 100 εκατ. δεν θα φτάσουν ούτε για το πρώτο εξάμηνο. Ενδεικτική απόδειξη:
  Σύμφωνα με το διαγωνισμό της 1ης Στρατιάς για σίτιση διάρκειας 1 μήνα (2/11-1/12) στο Κέντρο Φιλοξενίας Στρδου ΖΙΩΓΑ, το κόστος για 400 άτομα για 1 μήνα είναι 70.440 Ευρώ. Αν υποθέσουμε και δεχτούμε ότι σιτίζουμε 60.000 άτομα το κόστος ανά μήνα είναι 70.440Χ150=10.566.000 ΕΥΡΩ το μήνα και 126.792.000 ΕΥΡΩ το χρόνο μόνο για διατροφή ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ !!!

  ολόκληρο το άρθρο εδώ https://justiceforgreece.wordpress.com/2016/10/19/865-000-μετανάστες-έχουν-μπει-στη-χώρα-και-100-ε/

 8. O Γιώργος , η ΜΚΟ και οι παιδεραστές
  Ρεπορτάζ εμπλέκει τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρωθυπουργό σε σκοτεινή υπόθεση εκμετάλλευσης προσφύγων

  07:10,01.06.2017

  H είδηση και μόνο στο άκουσμά της προκαλεί σάλο – Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η δικογραφία με τα στοιχεία κατά των υπαλλήλων της Mercy Corps. Ποιος ο ρόλος του πρώην Πρωθυπουργού.

  Σάλος έχει προκληθεί από τις καταγγελίες του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Γ. Μουζάλα ο οποίος κατέθεσε σχετικό φάκελο στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στον οποίο περιλαμβάνονται στοιχεία κατά υπαλλήλων της ΜΚΟ Mercy Corps για σεξουαλική εκμετάλλευση μεταναστών.

  Αξίζει να σημειωθεί ότι η MKO Mercy Corps αποτελεί συνεργάτη της Ε.Ε. από την οποία χρηματοδοτείται για να συμβάλει στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος στην χώρα μας και διαχειρίζεται δεκάδες εκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων το σημαντικότερο τμήμα δίδεται για το πρόγραμμα των κουπονιών σίτισης στα νησιά του Αιγαίου.

  Άξιο προσοχής όμως είναι το γεγονός ότι στο Δ.Σ της ΜΚΟ που έχει έδρα στις ΗΠΑ και διαθέτει διεθνή παρουσία ανήκει και ο …Πρώην Πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου.

  Ως γνώστης του διεθνούς συστήματος των ΜΚΟ, ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συμμετέχει με την ιδιότητα του ως Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς ως προσωπικότητα με διεθνή επιρροή στην μεγαλύτερη οικογένεια κομμάτων και πολιτικών σχηματισμών στον κόσμο!

  Δείτε τη σύνθεση της εταιρείας

  και στο τέλος μπορείτε να δείτε και τον Γιώργο Παπανδρέου

  Βεβαίως ο κ. Παπανδρέου δεν μπορεί να έχει σχέση με αυτά που καταγγέλονται, όμως είναι γνωστές οι θολές διαδρομές που είχαν στενοί συνεργάτες του, κατά τη διάρκειά της θητείας του ως υπουργός Εξωτερικών με διάφορες ΜΚΟ.

  Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και η κυβέρνηση αφού άφησαν τις ΜΚΟ να αλωνίζουν στα κέντρα φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων σε όλη την επικράτεια ξαφνικά ανακάλυψαν ατασθαλίες και παράνομες δραστηριότητες εργαζομένων των ΜΚΟ που έρχονται ως αποτέλεσμα της έλλειψης ελέγχου από το ελληνικό κράτος.

  Μετά το πρωτοφανές γεγονός όπου υπουργός καταγγέλλει στην Δικαιοσύνη την παράνομη δράση εντός της Ελλάδας, μελών διεθνούς ΜΚΟ για σεξουαλική εκμετάλλευση μεταναστών, ήρθε και η απάντηση της Mercy Corps σύμφωνα με την οποία η οργάνωση διερευνά τους ισχυρισμούς για διάπραξη σοβαρών παραπτωμάτων από δύο εργαζόμενους της στην Ελλάδα, «έπειτα από τηλεφώνημα που πραγματοποιήθηκε στην τηλεφωνική γραμμή παραπόνων», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά.

  Σημειώνουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «διεξοδική έρευνα, υπό την καθοδήγηση ενός ειδικού σε θέματα που αφορούν στα δικαιώματα των θυμάτων και, ειδικότερα, με βαθιά εξειδίκευση στη διερεύνηση ισχυρισμών σεξουαλικής παρενόχλησης και εκμετάλλευσης». Στους δύο εργαζόμενους που κατονομάστηκαν «χορηγήθηκε προσωρινή άδεια μετ’ αποδοχών εν αναμονή του αποτελέσματος της διενεργούμενης έρευνας». Όπως διευκρινίζεται, εάν αποδειχθούν οι καταγγελίες, «θα έχουν ως αποτέλεσμα πειθαρχικές ενέργειες που μπορεί να φτάσουν μέχρι και την καταγγελία της σύμβασης εργασίας ή συνεργασίας», σημειώνουν χαρακτηριστικά. «Κάνουμε ό,τι μπορούμε να κατανοήσουμε τις συνθήκες που περιβάλλουν αυτή την καταγγελία, να λάβουμε έγκαιρα και κατάλληλα μέτρα και να επανορθώσουμε την κατάσταση», καταλήγει η οργάνωση χωρίς να διευκρινίζει ποια θα είναι τα μέτρα αυτά.

  Η καταγγελία του κ. Μουζάλα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η οποία συνοδεύονταν από επιστολή του Επιτρόπου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων, Χρήστου Στυλιανίδη, αφορά τη δράση υπαλλήλων της συγκεκριμένης Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (ΜΚΟ) για περιστατικά σεξουαλικής εκμετάλλευσης, αλλά και για οικονομική αφαίμαξη μεταναστών και προσφύγων.

  Αξίζει να σημειωθεί ότι και αυτό το φαινόμενο αποτελεί δείγμα της έλλειψης οργάνωσης και της παντελούς απουσίας συντονισμού στο υπουργείο Μεταναστευτικής πολιτικής. Ο υπερσυγκεντρωτισμός στο γραφείου του υπουργού και στην διευθύντρια του γραφείου του κ. Μαμώλη η οποία είναι και ανηψιά του καθώς και η απουσία ελέγχου από την πλευρά του υπουργείου στους χώρους υποδοχής μεταναστών και προσφύγων εκτιμάται ότι αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους που οδήγησαν πρόσφατα σε παραίτηση τον γενικό γραμματέα Πρώτης Υποδοχής κ. Σαλτερή από την θέση του.

  Ο κ. Μουζάλας ακολουθεί την τακτική ότι …«για όλα φταίνε οι άλλοι» και για τον λόγο αυτό μετά την παράδοση του σχετικού φακέλου στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για την δράση της ΜΚΟ, επέρριψε ευθύνες στην ….Γερμανία για τις καθυστερήσεις στις μετεγκαταστάσεις: «Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες. Θα ήταν εύκολο για εμάς να καταγγέλλουμε. Όμως δεν καταγγέλλουμε, έχουμε διαλέξει την διπλωματική διαχείριση που είναι δύσκολη. Παλεύουμε με όλους τους τρόπους που έχουμε», είπε χαρακτηριστικά

  http://patrastimes.gr/πολιτική/o-γιώργος-η-μκο-και-οι-παιδεραστές/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s