Σχέδιο Νόμου για την κύρωση της Διεθνής Σύμβασης των Πρεσπών

Τίτλος

Σχέδιο Νόμου “Κύρωση της Τελικής Συμφωνίας για την Επίλυση των Διαφορών οι οποίες περιγράφονται στις Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 817 (1993) και 845 (1993), τη Λήξη της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995 και την Εδραίωση Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των Μερών.”

Τύπος

Διεθνής Σύμβαση

Ημ. Κατάθεσης

19/01/2019

Η αιτιολογική έκθεση https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/10925350.pdf

Το σχέδιο νόμου https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/10925352.pdf

Η Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/10925353.pdf

 

Η ειδική έκθεση (άρθρο 75 μπαρ 3 Σ) https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/10925354.pdf

πηγές ιστοσελίδα της βουλής, iefimerida

η αιτιολογική έκθεση για αντιγραφή

1. Η Τελική Συμφωνία για την Επίλυση των Διαφορών οι οποίες περιγράφονται στις Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 817(1993) και 845(1993), τη Πήξη της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995, και την Εδραίωση Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης υπογράφηκε στις Πρέσπες στις 17 Ιουνίου 2018 από τους Υπουργούς Εξωτερικών των δύο Μερών και από τον Προσωπικό Απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κ. Matthew Nimetz ως μάρτυρα.

Με την κυρούμενη Συμφωνία (εφεξής «Συμφωνία των Πρεσπών») και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προοίμιο αυτής, επιλύονται οριστικά οι διαφορές οι οποίες περιγράφονται στις Αποφάσεις 817 (1993), 845 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και στο άρθρο 5 της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995.

Οι διαπραγματεύσεις για την επίλυση του ονοματολογικού ζητήματος της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (πΓΔΜ) άρχισαν τη δεκαετία του 1990. Το 1991, η βόρεια γειτονική χώρα ανακήρυξε την ανεξαρτησία της από την πρώην Γιουγκοσλαβία (της οποίας αποτελούσε ως «Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας» ένα από τα έξι ομόσπονδα κρατίδια) υπό τη λεγόμενη συνταγματική ονομασία της, «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Επεδίωξε να καταστεί μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με την ίδια ονομασία, κάτι στο οποίο αντιτάχθηκε η χώρα μας, επικαλούμενη ζητήματα σταθερότητας, ειρήνης και σχέσεων καλής γειτονίας στη Νότια Βαλκανική.

Το ονοματολογικό της πΓΔΜ απασχόλησε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ (ΣΑ/ΟΗΕ) κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 1993. Σημειώνοντας ότι η διαφορά που προέκυψε για το όνομα «θα πρέπει να επιλυθεί προς το συμφέρον της διατήρησης των ειρηνικών και καλών γειτονικών σχέσεων στην περιοχή», το ΣΑ/ΟΗΕ με την Απόφασή του 817 της 7ης Απριλίου 1993 συνέστησε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να γίνει δεκτή η βόρεια γειτονική χώρα ως κράτος-μέλος του Οργανισμού με την προσωρινή ονομασία “the former Yugoslav Republic ο Macedonia”, εκκρεμούσης της επίλυσης της διαφοράς που προέκυψε για το όνομα του κράτους. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με την Απόφασή της 47/225 της 8ης Απριλίου 1993, έκανε δεκτή τη σύσταση του ΣΑ/ΟΗΕ.

Διαπιστώνοντας την αδυναμία εξεύρεσης λύσης στο ονοματολογικό, το ΣΑ/ΟΗΕ με την Απόφασή του 845 της 18ης Ιουνίου 1993 «παρότρυνε τα μέρη (Ελλάδα και πΓΔΜ) να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για να φθάσουν σε μια γρήγορη επίλυση των θεμάτων που παρέμεναν μεταξύ τους».

Στη συνέχεια, η Ελλάδα και η πΓΔΜ συνομολόγησαν την Ενδιάμεση Συμφωνία της 13ης Σεπτεμβρίου 1995, με την οποία η χώρα μας αναγνώρισε τη γείτονα με την προσωρινή ονομασία «πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας».

Το Άρθρο 5 της Ενδιάμεσης Συμφωνίας ορίζει ρητώς ότι «τα Μέρη συμφωνούν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σε εφαρμογή της Απόφασης 845(1993) του Συμβουλίού Ασφαλείας με στόχο να καταλήξουν σε συμφωνία επί της διαφοράς η οποία περιγράφεται στην Απόφαση αυτή καθώς και στην Απόφαση 817(1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Τα ανωτέρω απετέλεσαν τη θεσμική πολιτική και νομική βάση, επί της οποίας η χώρα μας και η βόρεια γειτονική χώρα διεξήγαν διαπραγματεύσεις για την επίλυση του ονοματολογικού και όλων των εκκρεμών ζητημάτων.

Η Συμφωνία των Πρεσπών τερματίζει τη διαφορά μεταξύ Ελλάδας-ΠΓΔΜ σχετικά με το όνομα της τελευταίας, όπως τούτη διαπιστώθηκε στην Απόφαση 817(1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς το

Δεύτερο Μέρος στη Συμφωνία, σε συνέχεια της σύναψης της Συμφωνίας και της συνταγματικής αναθεώρησης που επακολούθησε, τροποποίησε την πρότερη επίσημη ονομασία του και υιοθέτησε νέα ονομασία για όλες τις χρήσεις και για όλους του σκοπούς erga omnes, τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς.

Επιπρόσθετα, η Συμφωνία προβλέπει τον τερματισμό, την αποχή και τη λήψη μέτρων για οιαδήποτε συμπεριφορά αλυτρωτισμού, αναθεωρητισμού, αμφισβήτησης συνόρων και εχθρικής προπαγάνδας και διασφαλίζει τον σεβασμό των ιστορικών και πολιτιστικών συμβόλων της χώρας μας, καθώς το σεβασμό της ελληνικής ιστορίας, πολιτισμού και κληρονομιάς της ελληνικής Μακεδονίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Συνεπώς, η Συμφωνία ανταποκρίνεται πλήρως στην εθνική Θέση, όπως διαμορφώθηκε μετά την Ενδιάμεση Συμφωνία, για λύση erga omnes με σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό και οριστικό τερματισμό κάθε αλυτρωτισμού. Με τη συνταγματική δε αναθεώρηση στη γείτονα τα συμφωνηθέντα είναι πλέον οριστικά και μη αναστρέιμιμα.

Συνεπώς, με τη Συμφωνία εγκαθιδρύεται μια περίοδος φιλίας, καλής γειτονίας, συνεργασίας και αναβάθμισης σε επίπεδο Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης των διμερών σχέσεων μεταξύ των Μερών. Περαιτέρω, η Συμφωνία σταθεροποιεί την όλη περιοχή των Βαλκανίων και αναδεικνύει τη χώρα μας ως πρωταγωνιστική δύναμη ειρήνης και ασφάλειας σε αυτήν, αναβαθμίζοντας σημαντικά το διεθνές της κύρος.

2. Ειδικότερα με τη Συμφωνία που υποβάλλεται για κύρωση με το παρόν σχέδιο νόμου:

Στο Προοίμιο, μεταξύ άλλων, τα Μέρη υπενθυμίζουν τις αρχές και τους σκοπούς του Χάρτη των ΗΕ, την τελική Πράξη του Ελσίνκι, τις αρχές του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, αναφέρονται στην υποχρέωση αποχής από τη χρήση βίας, υπογραμμίζουν ότι δεσμεύονται από τις αρχές του απαραβίαστου των συνόρων και του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας των Κρατών, επιβεβαιώνουν το μεταξύ τους υφιστάμενο σύνορο ως ένα διαρκές διεθνές σύνορο, συμφωνούν για την ανάγκη να απέχουν από αναθεωρητισμό και αλυτρωτισμό κάθε είδους, επιβεβαιώνουν την υποχρέωση τους να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του άλλου Μέρους, αναφέρονται στην επίλυση των διαφορών τους οι οποίες περιγράφονται στις Αποφάσεις 817(1993), 845(1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και στο άρθρο 5 της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995, κατά τρόπο ουσιαστικό και βιώσιμο, και διατρανώνουν την επιδίωξη τους να εμβαθύνουν τις διμερείς τους σχέσεις και να αναβαθμίσουν τη διμερή συνεργασία τους στο επίπεδο μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης.

Στο άρθρο 1: προβλέπεται ο τερματισμός της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995 (παράγραφος 1), αναγνωρίζεται ως δεσμευτικό το αποτέλεσμα των σχετικών διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών (παράγραφος 2), συμφωνείται ότι το επίσημο όνομα του Δεύτερου Μέρους στη Συμφωνία θα είναι «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» και θα χρησιμοποιείται erga omnes, ενώ το σύντομο όνομα του Δεύτερου Μέρους θα είναι «Βόρεια Μακεδονία» (παράγραφος 3, στοιχείο α’). Προβλέπεται επίσης ότι η ιθαγένεια του Δεύτερου Μέρους θα είναι Μακεδονική/πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, όπως αυτή θα αναγράφεται σε όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφα (παράγραφος 3, στοιχείο β’).

Η επίσημη γλώσσα του Δεύτερου Μέρους θα είναι η «Μακεδονική γλώσσα» όπως αναγνωρίστηκε από την Τρίτη Συνδιάσκεψη των Η Ε για την τυποποίηση των Γεωγραφικών Ονομάτων (παράγραφος 3, στοιχείο γ’) και προσδιορίζεται περαιτέρω ως σλαβική στο άρθρο 7, ενώ περιέχονται διατάξεις για τη χρήση των κωδικών χώρας και επιθετικού προσδιορισμού, καθώς και η θεσμοθέτηση διαλόγου, με τη σύσταση διεθνούς ομάδας ειδικών, για τις εμπορικές ονομασίες, τα εμπορικά σήματα και τις επωνυμίες (παράγραφος 3, στοιχεία δ-θ).

Ειδικότερα, ως προς το θέμα του επιθετικού προσδιορισμού η Συμφωνία προβλέπει ότε ο επιθετικός προσδιορισμός για το κράτος, τα επίσημα όργανά του και τους άλλούς δημόσιους φορείς θα ευθυγραμμίζεται με το επίσημο ή το σύντομο όνομα της χώρας, δηλαδή «κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας», ή «κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας» αντιστοίχως -και όχι «μακεδονική κυβέρνηση».

Το ίδιο ισχύει και για ιδιωτικές οντότητες και φορείς που έχουν σχέση με το κράτος και δημόσιες οντότητες, έχουν συσταθεί με Νόμο και απολαμβάνούν οικονομική υποστήριξη από το κράτος για δραστηριότητές τους στο εξωτερικό [άρθρο 1, παρ. 3 (ζ))

Το άρθρο 1 καθορίζει επίσης τα διαδοχικά βήματα στα οποία θα προβούν τα Μέρη για την κύρωση της Συμφωνίας, όπου, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι η χώρα μας θα κυρώσει χωρίς καθυστέρηση τη Συμφωνία, μόλις το Δεύτερο Μέρος της γνωρίσει την ολοκλήρωση των συνταγματικών του τροποποιήσεων και των εσωτερικών νομικών διαδικασιών του προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία (παράγραφος 4), τη χρήση της νέας ονομασίας σε διεθνείς οργανισμούς, θεσμούς και διμερείς σχέσεις (παράγραφος 5), τις σχετικές γνωστοποιήσεις στις οποίες θα πρέπει να προβεί το Δεύτερο Μέρος μετά τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας (παράγραφος 6), την υποχρέωση για μη χρήση της παλαιάς συνταγματικής ονομασίας (παράγραφος 7), την υποχρέωση για χρήση της νέας ονομασίας για όλους τους σκοπούς erga omnes, εσωτερικά και διεθνώς (παράγραφος 8), καθώς και στα επίσημα έγγραφα του (παράγραφος 9). Η παράγραφος 10 περιέχει μεταβατικές ρυθμίσεις για τα έγγραφα που έχουν ήδη εκδοθεί από τις αρχές τον Δεύτερου Μέρους.

Συγκεκριμένα, για τα έγγραφα και υλικό που προορίζεται για διεθνή χρήση (διαβατήρια κλπ.) ή για άλλα έγγραφα και υλικό εσωτερικής χρήσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν διεθνώς, προβλέπεται ότι τούτα θα προσαρμοστούν στη νέα ονομασία και ορολογίες του άρθρου 1 παράγραφος 3, το αργότερο εντός πενταετίας. Σε ότι αφορά έγγραφα και υλικό αποκλειστικής εσωτερικής χρήσης, προβλέπεται ότι η προσαρμογή τούτων στην ονομασία και ορολογίες του άρθρου 1 παράγραφος 3, θα γίνει σε συνάρτηση με το άνοιγμα του αντίστοιχου διαπραγματευτικού κεφαλαίου της ΕΕ και θα ολοκληρωθεί εντός πέντε ετών από τότε. Τέλος, οι παράγραφοι 11 και 12 περιέχουν διατάξεις για την τροποποίηση του Συντάγματος του Δεύτερου Μέρους, οι οποίες υλοποιήθηκαν, και η παράγραφος 13 παρέχει και στα δύο Μέρη το δικαίωμα να ζητούν τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων σε σχέση με την ορθή χρήση του ονόματος του Δεύτερου Μέρους και των συναφών ορολογιών στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών, Θεσμών, συναντήσεων καθώς και διμερών σχέσεων του Δεύτερου Μέρους.

Στο άρθρο 2 : προβλέπεται ότι η χώρα μας δεν θα αντιταχθεί στην υποιμηφιότητα ή την ένταξη του Δεύτερου Μέρους, με το όνομα και τις ορολογίες του άρθρου 1 παράγραφος 3, σε διεθνείς, πολυμερείς και περιφερειακούς οργανισμούς στους οποίους η Ελλάδα είναι μέλος (παράγραφος 1), ότι το Δεύτερο Μέρος θα επιδιώκει την ένταξη του σε διεθνείς οργανισμούς και θεσμούς με το όνομα και τις ορολογίες του άρθρου 1 παράγραφος 3 (παράγραφος 2).. Προβλέπεται επίσης ότι η χώρα μας θα κυρώσει οιαδήποτε Συμφωνία εισδοχής του Δεύτερου Μέρους σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους η Ελλάδα είναι μέλος (παράγραφος 3), ενώ περιέχονται και ειδικές ρυθμίσεις για την ένταξη του Δεύτερου Μέρους στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ όπου, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι η χώρα μας θα κυρώσει το Πρωτόκολλο για την ένταξη στο ΝΑΤΟ του Δεύτερου Μέρους σύμφωνα με τις διαδικασίες της παραγράφου 4.

Στο άρθρο 3 : επιβεβαιώνεται το υφιστάμενο σύνορο ως ισχυρό και απαραβίαστο και διακηρύσσονται η υποχρέωση μη έγερσης ή υποστήριξης εδαφικών διεκδικήσεων (παράγραφος 1), ο σεβασμός της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας του άλλου Μέρους (πάράγραφος 2), η αποχή από την απειλή ή τη χρήση βίας (παράγραφος 3) και η δέσμευση της μη υποκίνησης, υποστήριξης ή ανοχής μη φιλικών πράξεων κατά του άλλου Μέρους (παράγραφος 4).

Στο άρθρο 4 : το κάθε Μέρος δηλώνει ότι τίποτα στο Σύνταγμα του δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι θα αποτελούσε τη βάση για διεκδίκηση περιοχής που δεν περιλαμβάνεται στα υφιστάμενα διεθνή του σύνορα (παράγραφος 1) ή για παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του άλλου Μέρους για οιοδήποτε λόγο, περιλαμβανομένης της προστασίας της κατάστασης και των δικαιωμάτων προσώπων που δεν είναι πολίτες του (παράγραφος 3). Επίσης, το κάθε Μέρος δεσμεύεται να μην προβαίνει, επιτρέπει ή υιοθετεί αλυτρωτικές δηλώσεις (παράγραφος 2).

Στο άρθρο 5 : παρατίθενται οι αρχές και τα διεθνή κείμενα που θα καθοδηγούν τη συνεργασία των Μερών (παράγραφος 1) και προβλέπεται ότι καμία από τις διατάξεις των κειμένων αυτών δεν θα ερμηνευθεί ως παρέχουσα δικαίωμα για δράση αντίθετη με τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των ΗΕ ή της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της εδαφικής ακεραιότητας των Κρατών (παράγραφος 2).

Στο άρθρο 6 : προβλέπεται η λήψη, από το κάθε Μέρος, μέτρων για την απαγόρευση εχθρικών δραστηριοτήτων ή προπαγάνδας από κρατικές υπηρεσίες και η πρόληψη δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να υποδαυλίσουν το σωβινισμό, την εχθρότητα, τον αλυτρωτισμό και τον αναθεωρητισμό εναντίον του άλλου Μέρους (παράγραφος 1), καθώς και η λήψη μέτρων για την αποτροπή και αποθάρρυνση αντίστοιχων πράξεων και ενεργειών από ιδιωτικούς φορείς (παράγραφοι 2-3).

Στο άρθρο 7 : αναγνωρίζεται ότι η εκατέρωθεν αντίληψη των Μερών ως προς τους όρους «Μακεδονία» και «Μακεδόνας» αναφέρεται σε διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο και πολιτιστική κληρονομιά (παράγραφος 1), ορίζεται ότι για τη χώρα μας, ως προς τους όρους αυτούς, νοούνται όχι μόνο η περιοχή και ο πληθυσμός της βόρειας περιοχής της Ελλάδας αλλά και τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και ο Ελληνικός πολιτισμός, η ιστορία, η κουλτούρα και η κληρονομιά αυτής της περιοχής από την αρχαιότητα έως σήμερα (παράγραφος 2), ενώ για το Δεύτερο Μέρος με αυτούς τους όρους νοούνται η γλώσσα, ο πληθυσμός με τα χαρακτηριστικά του, με τη δική του ιστορία, πολιτισμό και κληρονομιά τα οποία είναι διακριτά από αυτά της παραγράφου 2 (παράγραφος 3). Σημειώνεται ότι η επίσημη γλώσσα του Δεύτερου Μέρους ανήκει στην ομάδα των Νοτίων Σλαβικών γλωσσών, καθώς και ότι η γλώσσα αυτή και τα λοιπά χαρακτηριστικά του Δεύτερου Μέρους δεν έχουν σχέση με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία, την κουλτούρα και την κληρονομιά της βόρειας περιοχής της Ελλάδας (παράγραφος 4). Τέλος, προβλέπεται ότι η παρούσα Συμφωνία δεν επηρεάζει την ως άνω χρήση από τους πολίτες οποιουδήποτε από τα Μέρη (παράγραφος 5).

Στο άρθρο 8 : περιέχονται ρυθμίσεις για τη λήψη διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση χρήσης από το ένα Μέρος συμβόλων που συνιστούν μέρος της ιστορικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς του άλλου Μέρους (παράγραφος 1), για την επανεξέταση από το Δεύτερο Μέρος και τη λήψη διορθωτικών μέτρων εντός εξαμήνου, σε σχέση με μνημεία, δημόσια κτίρια και υποδομές του που αναφέρονται στην αρχαία ελληνική ιστορία και πολιτισμό (παράγραφος 2), για την απαγόρευση χρήσης από το Δεύτερο Μέρος του Ήλιου της Βεργίνας (παράγραφος 3), καθώς και για τη χρήση επίσημων γεωγραφικών ονομάτων και τοπωνυμίων σύμφωνα με τις σχετικές συστάσεις της Συνδιάσκεψης των ΗΕ για την Τυποποίηση των Γεωγραφικών Ονομάτων (παράγραφος 4).

Επίσης, προβλέπεται η σύσταση Κοινής Διεπιστημονικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων σε ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά θέματα, η οποία Θα συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο και, μεταξύ άλλων, θα εξετάσει τα σχολικά εγχειρίδια και βοηθητικό σχολικό υλικό που χρησιμοποιούνται από καθένα από τα Μέρη, σύμφωνα με τις αρχές και τους σκοπούς της UΝΕSCO και του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία ήδη λειτουργεί (παράγραφος 5). Με την παράγραφο 6 τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι οι ως άνω λύσεις θα συμβάλουν στην εδραίωση σχέσεων ειρήνης και καλής γειτονίας στην περιοχή.

Στο άρθρο 9 : καθορίζονται οι τομείς στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των Μερών και η ενσωμάτωση τους σε ένα συνεκτικό Σχέδιο Δράσης (παράγραφος 1) και συμφωνείται ότι τα υφιστάμενα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης θα ενσωματωθούν στο εν λόγω Σχέδιο, το οποίο θα εμπλουτίζεται συνεχώς (παράγραφος 2).

Στο άρθρο 10 :προβλέπεται η αναβάθμιση των υπαρχόντων Γραφείων Συνδέσμου σε Πρεσβείες και των υπαρχόντων Γραφείων Προξενικών, Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων σε Γενικά Προξενεία.

Στο άρθρο 11 :προβλέπεται η στενή συνεργασία των Μερών σε διεθνείς οργανισμούς και πρωτοβουλίες.

Στο άρθρο 12 :προβλέπεται η ενίσχυση των διμερών πολιτικών σχέσεων (παράγραφος 1), η θέσπιση Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας (παράγραφοι 2-3) και η ενδυνάμωση των επαφών μεταξύ των πολιτών αλλά και μεταξύ των τοπικών αρχών (παράγραφοι 4-5).

Στο άρθρο 13 : αναφέρεται ότι το Δεύτερο Μέρος είναι περίκλειστο Κράτος και τα Μέρη θα καθοδηγούνται από τις σχετικές προβλέψεις της Σύμβασης των ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας στο μέτρο που αυτές μπορεί να εφαρμοστούν στην πράξη και σε διμερείς συμφωνίες. Η ρύθμιση αυτή επαναλαμβάνει την ανάλογη πρόβλεψη της Ενδιάμεσης Συμφωνίας.

Στο άρθρο 14 :περιέχονται διατάξεις για την ανάπτυξη της οικονομικής συνεργασίας (παράγραφος 1), την ενθάρρυνση και προστασία των επενδύσεων (παράγραφος 2), την κυκλοφορία χωρίς προσκόμματα προσώπων και αγαθών (παράγραφος 3), την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας (παράγραφος 4) και των μεταφορών (παράγραφος 5), τη βελτίωση των σημείων διέλευσης (παράγραφος 6), την προστασία του περιβάλλοντος, περιλαμβανομένων των διασυνοριακών υδάτων (παράγραφος 7), και την ενίσχυση των τουριστικών ανταλλαγών (παράγραφος 8). Για την προώθηση της συνεργασίας στους ανωτέρω τομείς, προβλέπεται η σύσταση Κοινής Υπουργικής Επιτροπής, η οποία θα συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο (παράγραφος 9).

Στο άρθρο 15 : περιέχονται ρυθμίσεις για συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης, του πολιτισμού, της έρευνας, της τεχνολογίας, της υγείας και του αθλητισμού.

Στο άρθρο 16 : προβλέπεται η στενή συνεργασία των Μερών στους τομείς της αστυνομίας και της πολιτικής προστασίας.

Στο άρθρο 17 : προβλέπεται η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των Μερών.

Στο άρθρο 18 : περιέχονται ρυθμίσεις για τη διατήρηση σε ισχύ, στις σχέσεις μεταξύ των Μερών, συμφωνιών οι οποίες είχαν συναφθεί μεταξύ της Ελλάδας και της πρώην Ομόσπονδης Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (παράγραφοι 1-3) και προβλέπεται ότι τα Μέρη θα διερευνήσουν όλες τις δυνατότητες σύναψης πρόσθετων διμερών συμφωνιών (παράγραφος 4).

Στο άρθρο 19 : περιγράφονται οι μέθοδοι επίλυσης των διαφορών μεταξύ των Μερών (παράγραφοι 1- 2), περιλαμβανομένης της δυνατότητας και των προϋποθέσεων για να αχθεί μια διαφορά ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, ακόμα και μονομερώς(παράγραφος 3).

Στο άρθρο 20 : περιέχονται τελικές διατάξεις σχετικά με τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας, την εφαρμογή της, περιλαμβανομένης της προσωρινής εφαρμογής του άρθρου 8 παράγραφος 5, την ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα για τη Θέση της σε ισχύ, την επ’αόριστον διάρκεια ισχύος της, το αμετάκλητο των διατάξεων της, τη μη δυνατότητα τροποποίησης του άρθρου 1 παράγραφοι 3 και 4, καθώς και την πρωτοκόλληση της στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών.

ΣΧΕΤΙΚΑ

7 comments on “Σχέδιο Νόμου για την κύρωση της Διεθνής Σύμβασης των Πρεσπών

 1. Δείτε την Τελική Συμφωνία για την επίλυση των διαφορών οι οποίες περιγράφονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 817 (1993) και 845 (1993), τη λήξη της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995 και την εδραίωση Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των Μερών όπως δημοσιεύθηκε στην Ελλάδα πριν την υπογραφή της από τους δυο ΥΠΕΞ, ήτοι, το από 12 και 13 Ιουνίου 2018, κείμενο στα αγγλικά και σε ανεπίσημη μετάφραση στα ελληνικά αντίστοιχα) [ το κείμενο τις 17 Ιουνίου 2018, με τις υπόγραφες Κοτζιά, Ντιμιτρόφ και Νίμιτς δόθηκε στη δημοσιότητα για πρώτη φορά σήμερα, με την κατάθεση του νομοσχεδίου ]

 2. Το κείμενο της Συμφωνίας των Πρεσπών με επίσημη μετάφραση του Υπ. Εξωτερικών.

  ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION
  Νο F.092.22/72
  ΣΥΜΦΩΝΙΑ
  ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 817 (1993) ΚΑΙ 845 (1993), ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ 1995, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
  ΠΡΟΟΙΜΙΟ
  Το Πρώτο Μέρος, η Ελληνική Δημοκρατία (το «Πρώτο Μέρος») και το Δεύτερο Μέρος, που έγινε δεκτό στα Ηνωμένα Έθνη σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 47/225 της 8ης Απριλίου 1993 (το «Δεύτερο Μέρος»), αναφερόμενα από κοινού ως «τα Μέρη»,
  – Υπενθυμίζοντας τις αρχές και τους σκοπούς του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι του 1975, των σχετικών Πράξεων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη («ΟΑΣΕ») και τις αξίες και αρχές του Συμβουλίου της Ευρώπης,
  – Καθοδηγούμενα από το πνεύμα και τις αρχές της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και της αξιοπρέπειας,
  – Συμμορφούμενα με τις διατάξεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και ιδιαίτερα εκείνες που αναφέρονται στην υποχρέωση των Κρατών να απέχουν στις διεθνείς τους σχέσεις από την απειλή ή χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε Κράτους,
  – Τονίζοντας την πλήρη δέσμευσή τους στις αρχές του απαραβίαστου των συνόρων και της εδαφικής ακεραιότητας των Κρατών που έχουν ενσωματωθεί στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι του 1975,
  – Επιβεβαιώνοντας το υφιστάμενο σύνορο μεταξύ τους, ως ένα διαρκές διεθνές σύνορο,
  – Τελώντας σε πλήρη συμφωνία ως προς την ανάγκη ενίσχυσης της ειρήνης, της σταθερότητας, της ασφάλειας και την περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη,
  – Επιθυμώντας να ενισχύσουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης και σχέσεων καλής γειτονίας στην περιοχή και να τερματίσουν οριστικά οιεσδήποτε εχθρικές συμπεριφορές που τυχόν επιμένουν και συμφωνώντας ως προς την ανάγκη να απέχουν από οποιαδήποτε μορφή αλυτρωτισμού και αναθεωρητισμού,
  – Υπενθυμίζοντας την υποχρέωσή τους, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δίκαιο, να μην παρεμβαίνουν, με οιοδήποτε πρόσχημα ή τρόπο στις εσωτερικές υποθέσεις και στη δικαιοδοσία του άλλου,
  – Υπογραμμίζοντας επίσης τη σημασία της ανάπτυξης φιλικών σχέσεων μεταξύ των Κρατών και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,
  – Επιλύοντας τις διαφορές σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας 817 (1993) της 7ης Απριλίου 1993 και 845 (1993) της 18ης Ιουνίου 1993, καθώς και με το Άρθρο 5 της Ενδιάμεσης Συμφωνίας της 13ης Σεπτεμβρίου 1995 με αξιοπρεπή και βιώσιμο τρόπο, έχοντας κατά νου τη σπουδαιότητα του ζητήματος και τις ευαισθησίες κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους,
  – Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 47/225 της 8ης Απριλίου 1993,
  – Λαμβάνοντας υπόψη την Ενδιάμεση Συμφωνία, το Μνημόνιο περί Πρακτικών Μέτρων της 13ης Οκτωβρίου 1995, που υπεγράφη στο πλαίσιο της Ενδιάμεσης Συμφωνίας, το Μνημόνιο για την αμοιβαία εγκαθίδρυση Γραφείων Συνδέσμων στα Σκόπια και στην Αθήνα της 20ης Οκτωβρίου 1995 καθώς επίσης και τη διαδικασία των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης («ΜΟΕ»),
  – Τονίζοντας την ισχυρή βούλησή τους για αμοιβαία φιλία, καλή γειτονία και εταιρική σχέση συνεργασίας,
  – Δεσμευόμενα να ενισχύσουν, να διευρύνουν και να εμβαθύνουν τις διμερείς τους σχέσεις και να θέσουν σταθερά θεμέλια για την εδραίωση και τον σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και την ανάπτυξη της συνολικής διμερούς τους συνεργασίας,
  – Επιδιώκοντας να ενισχύσουν και να διευρύνουν τη διμερή συνεργασία και να την αναβαθμίσουν στο επίπεδο μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης στους τομείς της γεωργίας, της πολιτικής προστασίας, της άμυνας, της οικονομίας, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της βιομηχανίας, των υποδομών, των επενδύσεων, των πολιτικών σχέσεων, του τουρισμού, του εμπορίου, της διασυνοριακής συνεργασίας και των μεταφορών, αξιοποιώντας επίσης τα υπάρχοντα ΜΟΕ,
  Συμφώνησαν ως ακολούθως :
  ΜΕΡΟΣ 1
  ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ, ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
  ΑΡΘΡΟ 1
  Η παρούσα Συμφωνία είναι τελική και από τη θέση της σε ισχύ τερματίζει την Ενδιάμεση Συμφωνία μεταξύ των Μερών που υπεγράφη στη Νέα Υόρκη στις 13 Σεπτεμβρίου 1995.
  Τα Μέρη αναγνωρίζουν ως δεσμευτικό το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, στις οποίες και τα δύο Μέρη έχουν δεσμευθεί κατ’ εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 817 (1993) και 845 (1993) καθώς επίσης και της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995.
  Σύμφωνα με τις διαπραγματεύσεις αυτές έχουν γίνει αμοιβαίως αποδεκτά και συμφωνηθεί τα ακόλουθα:
  α) Tο επίσημο όνομα του Δεύτερου Μέρους θα είναι «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας», το οποίο θα είναι το συνταγματικό όνομα του Δεύτερου Μέρους και θα χρησιμοποιείται erga omnes,όπως προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία. Το σύντομο όνομα του Δεύτερου Μέρους θα είναι «Βόρεια Μακεδονία».
  β) Η ιθαγένεια του Δεύτερου Μέρους θα είναι Μακεδονική/πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, και θα εγγράφεται έτσι σε όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφα.
  γ) Η επίσημη γλώσσα του Δεύτερου Μέρους θα είναι η «Μακεδονική γλώσσα», όπως αναγνωρίσθηκε από την Τρίτη Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Τυποποίηση των Γεωγραφικών Ονομάτων, που διεξήχθη στην Αθήνα το 1977, και περιγράφεται στο Άρθρο 7 (3) και (4) της παρούσας Συμφωνίας.
  δ) Οι όροι «Μακεδονία» και «Μακεδόνας» έχουν την έννοια που αποδίδεται στο Άρθρο 7 της παρούσας Συμφωνίας.
  ε) Οι κωδικοί χώρας για τις πινακίδες αυτοκινήτων του Δεύτερου Μέρους θα είναι ΝΜ ή ΝΜΚ. Για όλους τους άλλους σκοπούς, κωδικοί χώρας παραμένουν οι ΜΚ και MKD, όπως επισήμως αποδόθηκαν από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης («ΔΟΤ»).
  ζ) Ο επιθετικός προσδιορισμός για το Κράτος, τα επίσημα όργανά του, και τις άλλες δημόσιες οντότητες θα ευθυγραμμίζεται με το επίσημο όνομα του Δεύτερου Μέρους ή το σύντομο όνομα, ήτοι, «της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας» ή «της Βόρειας Μακεδονίας». Άλλες χρήσεις επιθέτου περιλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται σε ιδιωτικές οντότητες και δρώντες που δεν σχετίζονται με το Κράτος και τις δημόσιες οντότητες, δεν έχουν συσταθεί με νόμο και δεν απολαμβάνουν οικονομικής υποστήριξης από το Κράτος για δραστηριότητες στο εξωτερικό, δύνανται να ευθυγραμμίζονται με το Άρθρο 7 (3) και (4). Η χρήση επιθέτου για δραστηριότητες δύναται να ευθυγραμμίζεται με το Άρθρο 7 (3) και (4). Τούτο δεν επηρεάζει τη διαδικασία που καθιερώθηκε με το Άρθρο 1 (3) (θ) και τα σύνθετα ονόματα των πόλεων που υφίστανται κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Συμφωνίας.
  η) Το Δεύτερο Μέρος θα υιοθετήσει το «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» ως το επίσημο όνομά του και τις ορολογίες που αναφέρονται στο Άρθρο 1(3) μέσω της εσωτερικής του διαδικασίας του που είναι και δεσμευτική και αμετάκλητη, και συνεπάγεται την τροποποίηση του Συντάγματος όπως συμφωνήθηκε στην παρούσα Συμφωνία.
  θ) Σε σχέση με τα προαναφερόμενα όνομα και ορολογίες στις εμπορικές ονομασίες τα εμπορικά σήματα και τις επωνυμίες, τα Μέρη συμφωνούν να υποστηρίξουν και να ενθαρρύνουν τις επιχειρηματικές κοινότητές τους να θεσμοθετήσουν έναν ειλικρινή, δομημένο και με καλή πίστη διάλογο, στο πλαίσιο του οποίου θα επιδιώξουν και θα επιτύχουν αμοιβαίως αποδεκτές λύσεις στα θέματα που πηγάζουν από τις εμπορικές ονομασίες, τα εμπορικά σήματα και τις επωνυμίες και όλα τα σχετικά ζητήματα σε διμερές και διεθνές επίπεδο. Για την υλοποίηση των προαναφερόμενων διατάξεων, θα δημιουργηθεί μία διεθνής ομάδα ειδικών η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους των δύο Κρατών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») με την κατάλληλη συμβολή των Ηνωμένων Εθνών και του ΔΟΤ. Αυτή η ομάδα ειδικών θα συγκροτηθεί εντός του 2019 και θα ολοκληρώσει τις εργασίες της εντός τριών ετών. Τίποτα στο Άρθρο 1 (3) (θ) δεν θα επηρεάσει την παρούσα εμπορική χρήση μέχρις ότου εξευρεθεί αμοιβαία συμφωνία όπως προβλέπεται σε αυτήν την παράγραφο.
  Με την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη θα προβούν στα ακόλουθα βήματα:
  α) Tο Δεύτερο Μέρος, χωρίς καθυστέρηση, θα καταθέσει τη Συμφωνία στο Κοινοβούλιό του για κύρωση.
  β) Σε συνέχεια της κύρωσης της παρούσας Συμφωνίας από το Κοινοβούλιο του Δεύτερου Μέρους, το Δεύτερο Μέρος θα γνωστοποιήσει στο Πρώτο Μέρος ότι το Κοινοβούλιό του έχει κυρώσει τη Συμφωνία.
  γ) Το Δεύτερο Μέρος, εφόσον το αποφασίσει, θα διεξαγάγει δημοψήφισμα.
  δ) Το Δεύτερο Μέρος θα ξεκινήσει τη διαδικασία των συνταγματικών τροποποιήσεων όπως προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία.
  ε) Το Δεύτερο Μέρος θα ολοκληρώσει in toto τις συνταγματικές τροποποιήσεις έως το τέλος του 2018.
  ζ) Μόλις το Δεύτερο Μέρος γνωστοποιήσει την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων συνταγματικών τροποποιήσεων και όλων των εσωτερικών νομικών διαδικασιών του προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η παρούσα Συμφωνία, το Πρώτο Μέρος θα κυρώσει χωρίς καθυστέρηση την παρούσα Συμφωνία.
  Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη θα χρησιμοποιούν το όνομα και τις ορολογίες του Άρθρου 1(3) σε όλους τους σχετικούς διεθνείς, πολυμερείς και περιφερειακούς Οργανισμούς, θεσμούς και fora, περιλαμβανομένων όλων των συναντήσεων και αλληλογραφίας, και σε όλες τις διμερείς σχέσεις τους με όλα τα Κράτη-Μέλη των Ηνωμένων Εθνών.
  Ειδικότερα, αμέσως μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, το Δεύτερο Μέρος θα:
  α) Γνωστοποιήσει σε όλους τους διεθνείς, πολυμερείς και περιφερειακούς Οργανισμούς, θεσμούς και fora στους οποίους είναι μέλος ότι τέθηκε σε ισχύ η παρούσα Συμφωνία, και θα ζητήσει όλοι αυτοί οι Οργανισμοί, θεσμοί και foraστο εξής να υιοθετήσουν και να χρησιμοποιούν το όνομα και τις ορολογίες που αναφέρονται στο Άρθρο 1(3) της παρούσης Συμφωνίας για όλες τις χρήσεις και για όλους τους σκοπούς. Και τα δύο Μέρη επίσης θα αναφέρονται στο Δεύτερο Μέρος σύμφωνα με το Άρθρο 1(3) σε όλες τις επικοινωνίες τους προς, με και εντός αυτών των Οργανισμών, θεσμών και fora.
  β) Γνωστοποιήσει σε όλα τα Κράτη-Μέλη των Ηνωμένων Εθνών τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας και θα ζητήσει από αυτά να υιοθετήσουν και να χρησιμοποιούν το όνομα και τις ορολογίες που αναφέρονται στο Άρθρο 1(3) της παρούσας Συμφωνίας για όλες τις χρήσεις και όλους τους σκοπούς, περιλαμβανομένων όλων των διμερών σχέσεών τους και επικοινωνιών.
  Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 1(9) και (10), οι όροι «Μακεδονία», «Δημοκρατία της Μακεδονίας», «ΠΓΔ της Μακεδονίας», «ΠΓΔ Μακεδονίας» σε μεταφρασμένη ή αμετάφραστη εκδοχή, καθώς και το προσωρινό όνομα «η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» και το ακρωνύμιο «πΓΔΜ» θα σταματήσουν να χρησιμοποιούνται για να αναφέρονται στο Δεύτερο Μέρος σε οιοδήποτε επίσημο πλαίσιο.
  Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας και λαμβάνοντας υπόψη το Άρθρο 1(9) και (10), τα Μέρη θα χρησιμοποιούν το όνομα και τις ορολογίες του Άρθρου 1(3) για όλες τις χρήσεις και για όλους τους σκοπούς erga omnes, ήτοι, εσωτερικά, σε όλες τις διμερείς σχέσεις τους και σε όλους τους περιφερειακούς και διεθνείς Οργανισμούς και θεσμούς.
  Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, το Δεύτερο Μέρος χωρίς καθυστέρηση σύμφωνα με τη χρηστή διοικητική πρακτική θα πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι αρμόδιες Αρχές της χώρας στο εξής εσωτερικά να χρησιμοποιούν το όνομα και τις ορολογίες του Άρθρου 1(3) της παρούσας Συμφωνίας σε όλα τα νέα επίσημα έγγραφα, αλληλογραφία και συναφές υλικό.
  Σε ό,τι αφορά την εγκυρότητα των υφιστάμενων εγγράφων και υλικού που εκδόθηκαν από τις Αρχές του Δεύτερου Μέρους, τα Μέρη συμφωνούν ότι θα υπάρξουν δύο μεταβατικές περίοδοι, μία «τεχνική» και μία «πολιτική»:
  α) Η «τεχνική» μεταβατική περίοδος θα αφορά όλα τα επίσημα έγγραφα και υλικό της Δημόσιας Διοίκησης του Δεύτερου Μέρους για διεθνή χρήση και εκείνα για εσωτερική χρήση που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο εξωτερικό. Αυτά τα έγγραφα και υλικό θα ανανεωθούν σύμφωνα με το όνομα και τις ορολογίες που αναφέρονται στο Άρθρο 1(3) της παρούσας Συμφωνίας το αργότερο εντός πέντε ετών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας.
  β) Η «πολιτική» μεταβατική περίοδος θα αφορά όλα τα έγγραφα και υλικό αποκλειστικά για εσωτερική χρήση στο Δεύτερο Μέρος. Η έκδοση των εγγράφων και υλικού που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία σύμφωνα με το Άρθρο 1(3) θα ξεκινά στο άνοιγμα κάθε διαπραγματευτικού κεφαλαίου της ΕΕ στο συναφές πεδίο, και θα ολοκληρώνεται εντός πέντε ετών από τότε.
  Oι διαδικασίες για την ταχεία τροποποίηση του Συντάγματος του Δεύτερου Μέρους, προκειμένου να υλοποιηθούν πλήρως οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, θα ξεκινήσουν με την κύρωση της παρούσας Συμφωνίας από το Κοινοβούλιό του ή σε συνέχεια δημοψηφίσματος, εάν το Δεύτερο Μέρος αποφασίσει να το διεξαγάγει.
  Το όνομα και οι ορολογίες όπως αναφέρονται στο Άρθρο 1 της παρούσας Συμφωνίας θα ενσωματωθούν στο Σύνταγμα του Δεύτερου Μέρους. Η αλλαγή αυτή θα γίνει enbloc με μία τροποποίηση. Κατ’ εφαρμογή αυτής της τροποποίησης, το όνομα και οι ορολογίες θα αλλάξουν αντιστοίχως σε όλα τα άρθρα του Συντάγματος. Επιπροσθέτως, το Δεύτερο Μέρος θα προβεί στις κατάλληλες τροποποιήσεις του Προοιμίου, του Άρθρου 3 και του Άρθρου 49, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγματος.
  Σε περίπτωση σφαλμάτων, λαθών, παραλείψεων στην ορθή αναφορά του ονόματος και των ορολογιών που αναφέρονται στο Άρθρο 1(3) της παρούσας Συμφωνίας στο πλαίσιο των διεθνών, πολυμερών και περιφερειακών Οργανισμών, θεσμών, αλληλογραφίας, συναντήσεων και fora καθώς και σε όλες τις διμερείς σχέσεις του Δεύτερου Μέρους με τρίτα Κράτη και οντότητες, οιοδήποτε από τα Μέρη δύναται να ζητήσει την άμεση διόρθωσή τους και την αποφυγή παρόμοιων σφαλμάτων στο μέλλον.
  ΑΡΘΡΟ 2
  Το Πρώτο Μέρος συμφωνεί να μην αντιταχθεί στην υποψηφιότητα ή την ένταξη του Δεύτερου Μέρους, υπό το όνομα και τις ορολογίες του Άρθρου 1 (3) της παρούσας Συμφωνίας, σε διεθνείς, πολυμερείς και περιφερειακούς Οργανισμούς και θεσμούς, όπου το Πρώτο Μέρος είναι μέλος.
  Το Δεύτερο Μέρος θα επιδιώκει ένταξη σε διεθνείς, πολυμερείς και περιφερειακούς Οργανισμούς και θεσμούς υπό το όνομα και τις ορολογίες του Άρθρου 1 (3) της παρούσας Συμφωνίας.
  Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας κατ’ εφαρμογήν του Άρθρου 1 αυτής, το Πρώτο Μέρος θα κυρώσει οποιαδήποτε Συμφωνία προσχώρησης του Δεύτερου Μέρους σε διεθνείς Οργανισμούς, στους οποίους το Πρώτο Μέρος είναι μέλος.
  Ειδικότερα αναφορικά με τις διαδικασίες ένταξης του Δεύτερου Μέρους στην ΕΕ και τον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ), θα εφαρμοσθούν τα ακόλουθα:
  α. Το Δεύτερο Μέρος θα επιδιώξει ένταξη στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ υπό το όνομα και τις ορολογίες του Άρθρου 1 της παρούσης Συμφωνίας. Η προσχώρηση στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ θα λάβει χώρα υπό το ίδιο όνομα και ορολογίες.
  β. Με τη λήψη της γνωστοποίησης της κύρωσης της παρούσας Συμφωνίας από το Κοινοβούλιο του Δεύτερου Μέρους, το Πρώτο Μέρος χωρίς καθυστέρηση :
  (i) θα γνωστοποιήσει στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της ΕΕ ότι υποστηρίζει την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων του Δεύτερου Μέρους στην ΕΕ υπό το όνομα και τις ορολογίες του Άρθρου 1 της παρούσας Συμφωνίας.
  (ii) θα γνωστοποιήσει στο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ ότι υποστηρίζει να απευθυνθεί από το ΝΑΤΟ προς το Δεύτερο Μέρος πρόσκληση προσχώρησης. Η εν λόγω υποστήριξη εκ μέρους του Πρώτου Μέρους τελεί υπό τους όρους, πρώτον, της έκβασης δημοψηφίσματος συνάδουσας με την παρούσα Συμφωνία, εάν το Δεύτερο Μέρος αποφασίσει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος και, δεύτερον, της ολοκλήρωσης των συνταγματικών τροποποιήσεων, που προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία. Με τη λήψη της γνωστοποίησης από το Δεύτερο Μέρος αναφορικά με την ολοκλήρωση όλων των εσωτερικών νομικών διαδικασιών του για τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, περιλαμβανομένου ενδεχόμενου εθνικού δημοψηφίσματος με έκβαση συνάδουσα με την παρούσα Συμφωνία και με την ολοκλήρωση των τροποποιήσεων στο Σύνταγμα του Δεύτερου Μέρους, το Πρώτο Μέρος θα κυρώσει το Πρωτόκολλο προσχώρησης του Δεύτερου Μέρους στο ΝΑΤΟ. Η εν λόγω κυρωτική διαδικασία θα ολοκληρωθεί μαζί με τη διαδικασία κύρωσης της παρούσας Συμφωνίας.
  ΑΡΘΡΟ 3
  Τα Μέρη δια της παρούσης επιβεβαιώνουν το υφιστάμενο κοινό τους σύνορο ως διαρκές και απαραβίαστο διεθνές σύνορο. Κανένα από τα Μέρη δεν θα προβάλει ή υποστηρίξει οιεσδήποτε διεκδικήσεις για οιοδήποτε τμήμα της επικράτειας του άλλου Μέρους ή διεκδικήσεις για αλλαγή στο υφιστάμενο κοινό τους σύνορο. Επιπροσθέτως, κανένα από τα Μέρη δεν θα υποστηρίξει οιεσδήποτε παρόμοιες διεκδικήσεις που μπορεί να εγερθούν από οιοδήποτε τρίτο μέρος.
  Έκαστο Μέρος δεσμεύεται να σέβεται την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική ανεξαρτησία του άλλου Μέρους. Κανένα από τα Μέρη δεν θα υποστηρίξει οιεσδήποτε δράσεις οιουδήποτε τρίτου μέρους που στρέφονται κατά της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας του άλλου Μέρους.
  Τα Μέρη θα απέχουν, σύμφωνα με τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, από την απειλή ή χρήση βίας, περιλαμβανομένης της απειλής ή χρήσης βίας που αποσκοπεί στην παραβίαση του υφισταμένου κοινού συνόρου τους.
  Τα Μέρη δεσμεύονται να μην επιχειρούν, υποκινούν, υποστηρίζουν και/ ή ανέχονται οιεσδήποτε πράξεις ή δραστηριότητες μη φιλικού χαρακτήρα που στρέφονται κατά του άλλου Μέρους. Κανένα από τα Μέρη δεν θα επιτρέπει να χρησιμοποιείται η επικράτειά του κατά του άλλου Μέρους από οιοδήποτε τρίτο κράτος, Οργανισμό, ομάδα ή άτομο που προβαίνει ή αποπειράται να προβεί σε ανατρεπτικές, αποσχιστικές δράσεις ή δράσεις ή δραστηριότητες που απειλούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια του άλλου Μέρους. Έκαστο Μέρος θα κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στο άλλο Μέρος οιαδήποτε πληροφορία κατέχει αναφορικά με οιεσδήποτε παρόμοιες πράξεις ή προθέσεις.
  ΑΡΘΡΟ 4
  Έκαστο Μέρος δια της παρούσης αναλαμβάνει τη δέσμευση και δηλώνει επίσημα ότι τίποτα στο Σύνταγμά του, όπως ισχύει σήμερα ή θα τροποποιηθεί στο μέλλον, μπορεί ή θα μπορούσε να ερμηνευθεί ότι αποτελεί ή θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για οποιαδήποτε διεκδίκηση οιασδήποτε περιοχής δεν περιλαμβάνεται στα υφιστάμενα διεθνή του σύνορα,
  Έκαστο Μέρος δεσμεύεται να μην προβαίνει σε ή επιτρέπει οιεσδήποτε αλυτρωτικές δηλώσεις και δεν θα υιοθετεί οιεσδήποτε παρόμοιες δηλώσεις από εκείνους που φέρονται να δρουν για λογαριασμό ή για το συμφέρον του Μέρους,
  Έκαστο Μέρος δεσμεύεται δια της παρούσης και επίσημα δηλώνει ότι τίποτα στο Σύνταγμά του όπως ισχύει σήμερα ή θα τροποποιηθεί στο μέλλον, μπορεί ή θα μπορούσε να ερμηνευθεί ότι αποτελεί ή θα αποτελέσει ποτέ τη βάση για παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του άλλου Μέρους σε οιαδήποτε μορφή και για οιοδήποτε λόγο, περιλαμβανομένης της προστασίας του καθεστώτος και των δικαιωμάτων οιωνδήποτε προσώπων δεν είναι πολίτες του.
  ΑΡΘΡΟ 5
  Κατά το χειρισμό των υποθέσεών τους τα Μέρη θα εμφορούνται από το πνεύμα και τις αρχές της δημοκρατίας, των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου και το κράτος δικαίου, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων[1], την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών[2], τη Διεθνή Σύμβαση για την Εξάλειψη κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων[3], τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού[4], την Τελική Πράξη του Ελσίνκι, το Κείμενο της Συνάντησης της Κοπεγχάγης της Διάσκεψης για την Ανθρώπινη Διάσταση της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και την Χάρτα των Παρισίων για μια Νέα Ευρώπη, και άλλες διεθνείς συμφωνίες και κείμενα στις οποίες είναι μέρη και τα δύο Μέρη.
  Καμία από τις διατάξεις των κειμένων που παρατίθενται στην ανωτέρω παράγραφο 1 δεν θα ερμηνευθεί ως παρέχουσα οποιοδήποτε δικαίωμα σε οιοδήποτε Μέρος για δράση αντίθετη προς τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ή της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της εδαφικής ακεραιότητας των Κρατών.

 3. ΑΡΘΡΟ 6
  Με στόχο την ενίσχυση των φιλικών διμερών σχέσεων κάθε Μέρος θα λάβει αμέσως αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου να απαγορεύσει εχθρικές δραστηριότητες, ενέργειες ή προπαγάνδα από κρατικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες αμέσως ή εμμέσως ελεγχόμενες από το κράτος και για την πρόληψη δραστηριοτήτων που πιθανόν να υποδαυλίζουν τον σωβινισμό, την εχθρότητα, τον αλυτρωτισμό και τον αναθεωρητισμό εναντίον του άλλου Μέρους. Εάν συμβούν τέτοιου είδους δραστηριότητες, τα Μέρη θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα.
  Έκαστο Μέρος θα λάβει αμελλητί αποτελεσματικά μέτρα για να αποθαρρύνει και να αποτρέπει οποιεσδήποτε πράξεις από ιδιωτικές οντότητες που πιθανόν υποδαυλίζουν την βία, το μίσος ή την εχθρότητα εναντίον του άλλου μέρους. Εάν μια ιδιωτική οντότητα στο έδαφος ενός Μέρους εμπλακεί σε τέτοιου είδους δραστηριότητες εν αγνοία του εν λόγω Μέρους, αυτό το Μέρος, μόλις λάβει γνώση αυτών των ενεργειών, θα λάβει αμελλητί όλα τα απαραίτητα μέτρα που του παρέχει ο νόμος.
  Έκαστο Μέρος θα αποτρέπει και θα αποθαρρύνει ενέργειες, περιλαμβανομένων των προπαγανδιστικών, από ιδιωτικές οντότητες που πιθανόν υποδαυλίζουν τον σωβινισμό, την εχθρότητα, τον αλυτρωτισμό και τον αναθεωρητισμό σε βάρος του άλλου Μέρους.
  ΑΡΘΡΟ 7
  Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι η εκατέρωθεν αντίληψή τους ως προς τους όρους «Μακεδονία» και «Μακεδόνας» αναφέρεται σε διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο και πολιτιστική κληρονομιά.
  Όταν γίνεται αναφορά στο Πρώτο Μέρος, με αυτούς τους όρους νοούνται όχι μόνο η περιοχή και ο πληθυσμός της βόρειας περιοχής του Πρώτου Μέρους, αλλά και τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και ο Ελληνικός πολιτισμός, η ιστορία, η κουλτούρα και η κληρονομιά αυτής της περιοχής από την αρχαιότητα έως σήμερα.
  Όταν γίνεται αναφορά στο Δεύτερο Μέρος, με αυτούς τους όρους νοούνται η επικράτεια, η γλώσσα, ο πληθυσμός και τα χαρακτηριστικά τους, με τη δική τους ιστορία, πολιτισμό και κληρονομιά, διακριτώς διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στο Άρθρο 7(2).
  Το Δεύτερο Μέρος σημειώνει ότι η επίσημη γλώσσα του, η Μακεδονική γλώσσα, ανήκει στην ομάδα των Νότιων Σλαβικών γλωσσών. Τα Μέρη σημειώνουν ότι η επίσημη γλώσσα και άλλα χαρακτηριστικά του Δεύτερου Μέρους δεν έχουν σχέση με τον αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία, την κουλτούρα και την κληρονομιά της βόρειας περιοχής του Πρώτου Μέρους.
  Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν αποσκοπεί στο να υποτιμήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ή να αλλοιώσει ή να επηρεάσει τη χρήση από τους πολίτες εκάστου Μέρους.
  ΑΡΘΡΟ 8
  Εάν οιοδήποτε από τα Μέρη πιστεύει ότι ένα ή περισσότερα σύμβολα τα οποία συνιστούν μέρος της ιστορικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς του χρησιμοποιείται από το άλλο Μέρος, θα θέσει υπ’ όψιν του άλλου Μέρους τη χρήση την οποία επικαλείται, και το άλλο Μέρος θα προβεί στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το ζήτημα και να διασφαλίσει τον σεβασμό στην προαναφερόμενη κληρονομιά.
  Εντός έξι μηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσης Συμφωνίας, το Δεύτερο Μέρος θα επανεξετάσει το καθεστώς των μνημείων, δημόσιων κτιρίων και υποδομών στην επικράτειά του, και στο μέτρο που αυτά αναφέρονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην αρχαία Ελληνική ιστορία και πολιτισμό που συνιστούν αναπόσπαστο συστατικό της ιστορικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς του Πρώτου Μέρους, θα προβεί στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το ζήτημα και να διασφαλίσει τον σεβασμό στην προαναφερόμενη κληρονομιά.
  Το Δεύτερο Μέρος δεν θα χρησιμοποιήσει ξανά καθ’ οιονδήποτε τρόπο και σε όλες τις μορφές του το σύμβολο που πριν απεικονιζόταν στην προηγούμενη εθνική σημαία του. Εντός έξι μηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσης Συμφωνίας, το Δεύτερο Μέρος θα προβεί στην αφαίρεση του συμβόλου που απεικονιζόταν στην προηγούμενη εθνική σημαία του από όλους τους δημόσιους χώρους και δημόσιες χρήσεις στην επικράτειά του. Αρχαιολογικά τεχνουργήματα δεν εντάσσονται στο πεδίο αυτής της διάταξης.
  Έκαστο Μέρος δεσμεύεται από τις συστάσεις της Συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Τυποποίηση των Γεωγραφικών Ονομάτων σε σχέση με τη χρήση των επίσημων γεωγραφικών ονομάτων και τοπωνυμίων στην επικράτεια του άλλου Μέρους δίδοντας με αυτόν τον τρόπο προτεραιότητα στη χρήση των ενδωνύμων έναντι των εξωνύμων.
  Εντός ενός μηνός από την υπογραφή της παρούσης Συμφωνίας, τα Μέρη θα συγκροτήσουν με ανταλλαγή διπλωματικών διακοινώσεων, σε ισομερή βάση, μία Κοινή Διεπιστημονική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σε ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά θέματα, για να εξετάσει την αντικειμενική, επιστημονική ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων βασισμένη σε αυθεντικές, τεκμηριωμένες και επιστημονικά στέρεες ιστορικές πηγές και αρχαιολογικά ευρήματα. Οι εργασίες της Επιτροπής θα τελούν υπό την επίβλεψη των Υπουργείων Εξωτερικών των Μερών σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές. Η Επιτροπή θα εξετάσει και, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, θα αναθεωρήσει οιαδήποτε σχολικά εγχειρίδια και βοηθητικό σχολικό υλικό όπως χάρτες, ιστορικούς άτλαντες, οδηγούς διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται σε έκαστο από τα Μέρη, σύμφωνα με τις αρχές και τους σκοπούς της ΟΥΝΕΣΚΟ και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα θέσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ώστε να διασφαλισθεί ότι σε έκαστο από τα Μέρη κανένα σχολικό εγχειρίδιο ή βοηθητικό σχολικό υλικό σε χρήση το έτος μετά την υπογραφή της παρούσης Συμφωνίας δεν περιέχει αλυτρωτικές/αναθεωρητικές αναφορές. Η Επιτροπή επίσης θα εξετάσει οιεσδήποτε νέες εκδόσεις σχολικών εγχειριδίων και βοηθητικού σχολικού υλικού όπως προβλέπεται σε αυτό το Άρθρο. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον δύο φορές ετησίως, και θα υποβάλει μία Ετήσια Έκθεση για τις δραστηριότητες και τις συστάσεις της προκειμένου να εγκριθούν από το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, όπως αυτό θα συσταθεί κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 12.
  Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι οι προαναφερόμενες αμοιβαίως αποδεκτές λύσεις οι οποίες προέκυψαν από τις διαπραγματεύσεις θα συμβάλλουν στην οριστική εδραίωση σχέσεων ειρήνης και καλής γειτονίας στην περιοχή, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 817 (1993) και 845 (1993).
  ΜΕΡΟΣ 2
  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΕΡΩΝ
  ΑΡΘΡΟ 9
  Τα Μέρη συμφωνούν ότι η στρατηγική τους συνεργασία θα επεκταθεί σε όλους τους τομείς όπως η γεωργία, η πολιτική προστασία, η άμυνα, η οικονομία, η ενέργεια, το περιβάλλον, η βιομηχανία, οι υποδομές, οι επενδύσεις, οι πολιτικές σχέσεις, ο τουρισμός, το εμπόριο, η διασυνοριακή συνεργασία και οι μεταφορές. Αυτή η στρατηγική συνεργασία θα αφορά όχι μόνον τους τομείς που περιλαμβάνονται στην παρούσα Συμφωνία αλλά επίσης και εκείνους που μπορεί στο μέλλον να κριθούν επωφελείς και απαραίτητοι σε αμφότερες τις χώρες. Όλοι αυτοί οι τομείς πρέπει να ενσωματωθούν σε ένα συνολικό Σχέδιο Δράσης κατά την πορεία ανάπτυξης των διμερών σχέσεων.
  Τα υφιστάμενα ΜΟΕ θα ενσωματωθούν στο προαναφερόμενο Σχέδιο Δράσης. Το τελευταίο θα στοχεύει στην εφαρμογή των διατάξεων αυτού του τμήματος της παρούσας Συμφωνίας. Το Σχέδιο Δράσης θα εμπλουτίζεται και θα αναπτύσσεται συνεχώς.
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
  ΑΡΘΡΟ 10
  Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας :
  το Πρώτο Μέρος θα αναβαθμίσει χωρίς καθυστέρηση :
  α) το υπάρχον Γραφείο Συνδέσμου στην πρωτεύουσα του Δεύτερου Μέρους σε Πρεσβεία και
  β) το υπάρχον Γραφείο Προξενικών, Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στην πόλη Μπίτολα του Δεύτερου Μέρους σε Γενικό Προξενείο και
  το Δεύτερο Μέρος θα αναβαθμίσει χωρίς καθυστέρηση :
  α) το υπάρχον Γραφείο Συνδέσμου στην πρωτεύουσα του Πρώτου Μέρους σε Πρεσβεία και
  β) το υπάρχον Γραφείο Προξενικών Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στην πόλη Θεσσαλονίκη του Πρώτου Μέρους σε Γενικό Προξενείο.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
  ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ FORA
  ΑΡΘΡΟ 11
  Τα Μέρη θα συνεργάζονται στενά, διμερώς, και στο πλαίσιο περιφερειακών Οργανισμών και πρωτοβουλιών με σκοπό να διασφαλιστεί η εξέλιξη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε μια περιοχή ειρήνης, ανάπτυξης και ευημερίας για τους λαούς της. Θα προάγουν και θα συνεργάζονται στη διαμόρφωση συνεργασιών σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και, ,μεταξύ άλλων στην αμοιβαία υποστήριξη υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο διεθνών, πολυμερών και περιφερειακών Οργανισμών και θεσμών , όπως τα Ηνωμένα Έθνη, ο ΟΑΣΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης.
  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΑΡΘΡΟ 12
  Τα Μέρη συμφωνούν να ενισχύσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω τις διμερείς πολιτικές τους σχέσεις μέσω τακτικών επισκέψεων, συναντήσεων και διαβουλεύσεων σε υψηλό πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο.
  Τα Μέρη θα θεσπίσουν Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας (ΑΣΣ) των Κυβερνήσεών τους, με από κοινού επικεφαλής τους Πρωθυπουργούς τους.
  Το ΑΣΣ θα συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και θα είναι το αρμόδιο όργανο για τη σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας και του απορρέοντος εξ αυτής Σχεδίου Δράσης. Το ΑΣΣ θα λαμβάνει αποφάσεις και θα προωθεί δράσεις και μέτρα για τη βελτίωση και την αναβάθμιση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ των Μερών και θα αντιμετωπίζει όλα τα ζητήματα που τυχόν προκύψουν κατά την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας και του απορρέοντος εξ αυτής Σχεδίου Δράσης, με στόχο την επίλυσή τους.
  Τα Μέρη είναι πεπεισμένα ότι η ανάπτυξη και η ενδυνάμωση των επαφών μεταξύ των πολιτών είναι απαραίτητες για την οικοδόμηση φιλίας, συνεργασίας και σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ των Μερών και των λαών τους. Θα υποστηρίζουν και θα ενθαρρύνουν επαφές και συναντήσεις μεταξύ των πολιτών τους σε όλα τα κατάλληλα επίπεδα.
  Τα Μέρη θα υποστηρίζουν και θα ενθαρρύνουν επαφές μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών τους, καθώς και των θεσμών και των τοπικών αρχών, περιλαμβανομένων των συνεργατικών δράσεων και ανταλλαγών των νέων και των φοιτητών, με στόχο την ανάπτυξη καλύτερης κατανόησης και συνεργασίας μεταξύ των λαών τους.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΑΡΘΡΟ 13
  Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι το δεύτερο Μέρος είναι περίκλειστο κράτος, τα Μέρη θα καθοδηγούνται από τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας στο μέτρο που εφαρμόζονται τόσο στην πράξη όσο και όταν συνάπτουν συμφωνίες που αναφέρονται στο Άρθρο 18 της παρούσας Συμφωνίας.
  ΑΡΘΡΟ 14
  Τα Μέρη θα αναπτύξουν περαιτέρω την οικονομική συνεργασία τους σε όλους τους τομείς. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ενδυνάμωση, ενίσχυση και εμβάθυνση της διμερούς τους συνεργασίας στους τομείς της γεωργίας, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της βιομηχανίας, των υποδομών, των επενδύσεων, του τουρισμού, του εμπορίου και των μεταφορών. Για να επιτύχουν αυτόν τον στόχο, τα Μέρη θα αξιοποιούν και θα χρησιμοποιούντα υφιστάμενα ΜΟΕ, τα οποία αποτελούν μία αμοιβαίως επωφελή βάση, η οποία θα μετεξελιχθεί σε Σχέδιο Δράσης.
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν αμοιβαίες επενδύσεις και θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία τους, περιλαμβανομένων μέτρων κατά της υπερβολικής γραφειοκρατίας και για την υπέρβαση θεσμικών, διοικητικών και φορολογικών εμποδίων. Τα Μέρη θα προσδώσουν ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία μεταξύ εταιρειών, επιχειρήσεων και βιομηχανιών του κάθε Μέρους.
  Τα Μέρη θα απέχουν από την επιβολή εμποδίων στη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών μεταξύ των εδαφών τους ή διαμέσου του εδάφους καθενός από τα Μέρη προς το έδαφος του άλλου. Τα Μέρη θα συνεργάζονται για τη διευκόλυνση των ως άνω μετακινήσεων, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.
  Τα Μέρη θα αναπτύξουν και θα ενισχύσουν τη συνεργασία τους όσον αφορά στην ενέργεια, ιδίως δια της κατασκευής, συντήρησης και χρήσης διασυνδεόμενων αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου (υφιστάμενων, υπό κατασκευή και σχεδιαζόμενων) και όσον αφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιλαμβανομένων των φωτοβολταϊκών, της αιολικής και της υδρο-ηλεκτρικής ενέργειας. Πιθανά εκκρεμή ζητήματα θα αντιμετωπισθούν χωρίς καθυστέρηση, με τη επίτευξη αμοιβαίως επωφελών διακανονισμών λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Το Πρώτο Μέρος θα συνδράμει το Δεύτερο με κατάλληλη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας.
  Τα Μέρη θα προωθούν, θα επεκτείνουν και θα βελτιώνουν συνέργειες στους τομείς των υποδομών και των μεταφορών, καθώς και, στη βάση της αμοιβαιότητας, στους τομείς των οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων, αεροπορικών και επικοινωνιακών διασυνδέσεων, αξιοποιώντας τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες και πρακτικές. Θα διευκολύνουν, επίσης, τη μεταξύ τους διαμετακόμιση αγαθών, φορτίων και προϊόντων μέσω των υποδομών, περιλαμβανομένων των λιμένων και των αερολιμένων στο έδαφος καθενός εκ των Μερών. Τα Μέρη θα τηρούν τους διεθνείς κανόνες και κανονισμούς αναφορικά με τη διαμετακόμιση, τις τηλεπικοινωνίες, τα σήματα και τους κωδικούς. Το Πρώτο Μέρος θα πράττει ωσαύτως στο μέτρο που και κατά τρόπο που αυτό είναι σύμφωνο προς τις υποχρεώσεις του που πηγάζουν από την ιδιότητά του ως μέλους στην ΕΕ και από άλλα διεθνή κείμενα. Το Δεύτερο Μέρος θα πράττει ωσαύτως στο μέτρο που και κατά τρόπο που αυτό είναι σύμφωνο προς τις υποχρεώσεις του που πηγάζουν από την ιδιότητά του ως μέλους σε διεθνείς, πολυμερείς ή περιφερειακούς θεσμούς ή Οργανισμούς στους οποίους μετέχει κατά τη χρονική στιγμή της έναρξης ισχύος της Συμφωνίας αυτής, καθώς και από την ιδιότητά του ως μέλους της ΕΕ, σε συνέχεια της προτεινόμενης ένταξής του σε αυτήν.
  Τα Μέρη θα επιδιώξουν τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων διασυνοριακών σημείων διέλευσης, όπως απαιτείται από τη ροή της κυκλοφορίας και την κατασκευή νέων διασυνοριακών σημείων διέλευσης με στόχο την ενίσχυση των μεταξύ τους τουριστικών και εμπορικών ροών.
  Τα Μέρη θα λάβουν μέτρα για την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και τη διατήρηση του φυσικού ενδιαιτήματος στα διασυνοριακά ύδατα και τον περιβάλλοντα χώρο και θα συνεργάζονται στην προσπάθεια μείωσης και εξάλειψης κάθε είδους μόλυνσης. Τα Μέρη θα επιδιώκουν να αναπτύσσουν και να εναρμονίζουν στρατηγικές και προγράμματα για την περιφερειακή και τη διεθνή συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος.
  Τα Μέρη θα υποστηρίζουν τη διεύρυνση των τουριστικών ανταλλαγών και την ανάπτυξη της συνεργασίας τους στους τομείς του εναλλακτικού τουρισμού, περιλαμβανομένου του πολιτιστικού, θρησκευτικού, εκπαιδευτικού, ιατρικού και αθλητικού τουρισμού και θα συνεργάζονται για τη βελτίωση και την προώθηση των επαγγελματικών και τουριστικών ταξιδίων μεταξύ τους.
  Τα Μέρη θα θεσπίσουν μία Κοινή Υπουργική Επιτροπή (ΚΥΕ) για να επιτύχουν την καλύτερη δυνατή συνεργασία στους ανωτέρω τομείς της οικονομικής εταιρικής σχέσης, περιλαμβανομένης της οργάνωσης μεικτών επιχειρηματικών fora. Η ΚΥΕ, που θα συνέρχεται μία φορά το χρόνο τουλάχιστον, θα καθοδηγεί την πορεία της διμερούς οικονομικής συνεργασίας, τη συνολική εφαρμογή των σχετικών τομεακών δράσεων, συμφωνιών, πρωτοκόλλων και συμβατικών πλαισίων, καθώς και όλες τις σχετικές μελλοντικές συμφωνίες. Τα Μέρη ενθαρρύνουν τη στενότερη δυνατή επικοινωνία μεταξύ των Εμπορικών Επιμελητηρίων τους.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
  ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
  ΑΡΘΡΟ 15
  Στην εποχή της νέας βιομηχανικής επανάστασης και της δεύτερης εποχής των μηχανών, η εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ Κρατών και κοινωνιών είναι απαραίτητη τώρα περισσότερο από ποτέ, ιδιαιτέρως όσον αφορά σε κοινωνικές δραστηριότητες, τεχνολογίες και πολιτισμό, τόσο υπό τη στενή όσο και υπό την ευρεία έννοια. Για το σκοπό αυτό:
  Τα Μέρη θα αναπτύξουν και θα βελτιώσουν την επιστημονική, τεχνολογική και τεχνική συνεργασία τους, καθώς και τη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης. Θα εντατικοποιήσουν τις ανταλλαγές πληροφοριών και επιστημονικών και τεχνικών εγγράφων και θα επιδιώκουν να βελτιώσουν την αμοιβαία πρόσβαση σε επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα, αρχεία, βιβλιοθήκες και παρόμοια ιδρύματα. Τα Μέρη θα υποστηρίζουν πρωτοβουλίες επιστημονικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων καθώς και ιδιωτών που στοχεύουν στη βελτίωση της συνεργασίας και στις ανταλλαγές στους τομείς των επιστημών, της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης.
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν και θα υποστηρίζουν εκδηλώσεις, καθώς και επιστημονικά και εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία θα συμμετέχουν μέλη των επιστημονικών και ακαδημαϊκών κοινοτήτων τους. Θα ενθαρρύνουν και θα υποστηρίζουν επίσης τη διοργάνωση διμερών και διεθνών συνεδρίων σε αυτούς τους τομείς.
  Τα Μέρη αποδίδουν μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη της έρευνας επί των νέων τεχνολογιών και στην εφαρμογή και χρήση τους, περιλαμβανομένης της ψηφιακής τεχνολογίας και της νανοτεχνολογίας, κατά τρόπο που σέβεται το περιβάλλον και που αναβαθμίζει τις ικανότητες, δυνατότητες και γενικότερη ευημερία των πολιτών. Προς αυτόν τον στόχο θα αναπτύξουν τη συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών τους κέντρων, μεταξύ των ερευνητών τους και μεταξύ των ακαδημαϊκών θεσμικών συστημάτων τους.
  Τα Μέρη θα δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ των δύο Κρατών, τις κοινωνίες τους και τις κοινωνικές τους ομάδες, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις τέχνες, το χορό, τον κινηματογράφο, τη μουσική και το θέατρο. Υπό αυτό το πρίσμα, ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στον αθλητισμό. Θα προωθηθεί η διμερής συνεργασία στον τομέα της υγείας, περιλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
  ΑΡΘΡΟ 16
  Τα Μέρη θα συνεργάζονται στενά στον αγώνα κατά του οργανωμένου και διασυνοριακού εγκλήματος, της τρομοκρατίας, των οικονομικών εγκλημάτων, ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά το έγκλημα που συνδέεται με την παράνομη διακίνηση ή/και εκμετάλλευση ανθρώπων, τα εγκλήματα που συνδέονται με την παραγωγή, παράνομη διακίνηση ή/και εμπορία ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, την παράνομη κατασκευή και διακίνηση πυροβόλων όπλων, τμημάτων και συστατικών τους και πυρομαχικών, την παράνομη εισαγωγή, εξαγωγή και μεταβίβαση της κυριότητας πολιτιστικών αγαθών, τα αδικήματα που αφορούν τις μεταφορές της πολιτικής αεροπορίας και το έγκλημα που συνδέεται με την πλαστογραφία ή/και λαθρεμπορία σιγαρέτων, οινοπνεύματος ή καυσίμων.
  Τα Μέρη θα συνεργάζονται στενά στον τομέα πολιτικής προστασίας, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και στην ανακούφιση από τις συνέπειες των καταστροφών. Έκαστο Μέρος μπορεί να κάνει χρήση της ειδικής εκπαίδευσης και εμπειρογνωμοσύνης του άλλου Μέρους και οποτεδήποτε είναι αναγκαίο και δυνατόν κάθε Μέρος θα παράσχει στο άλλο την ειδική υποδομή του, ειδικότερα στην πυρόσβεση. Τα Μέρη δύνανται να εξετάσουν την ίδρυση σχετικού μηχανισμού για συνδρομή στην εφαρμογή του παρόντος Άρθρου.
  ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΑΡΘΡΟ 17
  Τα Μέρη θα ενισχύσουν και θα επεκτείνουν την συνεργασία τους στον τομέα της Άμυνας, μέσω, μεταξύ άλλων, συχνών εκατέρωθεν επισκέψεων και επαφών της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεών τους, την κατάλληλη μεταφορά τεχνογνωσίας και οικοδόμησης δυνατοτήτων, την συνεργασία στους τομείς της παραγωγής, ενημέρωσης και κοινών στρατιωτικών ασκήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαίδευση προσωπικού την οποία τα Μέρη θα μπορούσαν να παράσχουν το ένα στο άλλο.
  ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
  ΑΡΘΡΟ 18
  Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη θα καθοδηγούνται στις σχέσεις τους από τις διατάξεις των παρακάτω διμερών συμφωνιών που είχαν συναφθεί μεταξύ της πρώην Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και του Πρώτου Μέρους στις 18 Ιουνίου 1959:
  α) Τη συμφωνία περί αμοιβαίων δικαστικών σχέσεων,
  β) Την συμφωνία για την αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και
  γ) Την συμφωνία περί ζητημάτων υδρο-οικονομίας.
  Τα Μέρη συμφωνούν ότι, από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, όλα τα διεθνή κείμενα που δεσμεύουν διμερώς τα Μέρη θα παραμείνουν σε ισχύ, εκτός εάν καταργούνται ειδικά από την παρούσα Συμφωνία.
  Τα Μέρη θα διαβουλευθούν μεταξύ τους προκειμένου να εντοπίσουν άλλες συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ της πρώην Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και του Πρώτου Μέρους οι οποίες θα θεωρηθούν κατάλληλες για εφαρμογή στις αμοιβαίες τους σχέσεις.
  Τα Μέρη δεσμεύονται να διερευνήσουν όλες τις δυνατότητες σύναψης πρόσθετων διμερών συμφωνιών αναγκαίων σε σχέση με τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
  ΑΡΘΡΟ 19
  Τα Μέρη θα επιλύουν κάθε διαφορά αποκλειστικά με ειρηνικά μέσα σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
  Σε περίπτωση που το ένα Μέρος θεωρεί ότι το άλλο Μέρος δεν δρα σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας Συμφωνίας, το Μέρος αυτό θα γνωστοποιήσει κατ’ αρχάς στο άλλο Μέρος τις ανησυχίες του και θα αναζητήσει μία λύση μέσω διαπραγματεύσεων. Εάν τα Μέρη δεν μπορέσουν να επιλύσουν το ζήτημα διμερώς, μπορεί να συμφωνήσουν να ζητήσουν από το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να κάνει χρήση των καλών υπηρεσιών του για την επίλυση του ζητήματος.
  Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των Μερών σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας και δεν έχει επιλυθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο Άρθρο 19(2), μπορεί να υποβληθεί στο Διεθνές Δικαστήριο. Τα Μέρη θα πρέπει πρώτα να προσπαθήσουν να συμφωνήσουν σε κοινή υποβολή κάθε τέτοιας διαφοράς στο εν λόγω Δικαστήριο. Ωστόσο, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία εντός έξι μηνών ή μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος όπως τα Μέρη αμοιβαία θα συμφωνήσουν, τότε κάθε τέτοιου είδους διαφορά δύναται να υποβληθεί από οποιοδήποτε από τα Μέρη μονομερώς.
  ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  ΑΡΘΡΟ 20
  Η παρούσα Συμφωνία θα υπογραφεί από τους Υπουργούς Εξωτερικών των δυο Μερών.
  Η παρούσα Συμφωνία υπόκειται σε κύρωση, σύμφωνα με την αλληλουχία της διαδικασίας που περιγράφεται στο Άρθρο 1(4).
  Από της ολοκληρώσεως των αναγκαίων εσωτερικών νομικών διαδικασιών για τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας όπως περιγράφεται στο Άρθρο 1, τα Μέρη θα ενημερώσουν το ένα το άλλο εγγράφως εντός δυο εβδομάδων. Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής της τελευταίας γνωστοποίησης από το εν λόγω Μέρος.
  Το Άρθρο 8(5) θα εφαρμόζεται προσωρινά, εκκρεμούσης της θέσης σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας. Εάν η παρούσα Συμφωνία δεν τεθεί σε ισχύ, η παρούσα Συμφωνία στο σύνολό της και κάθε διάταξή της ξεχωριστά, δεν θα έχει περαιτέρω ισχύ ή εφαρμογή, προσωρινή ή άλλη, και δεν θα δεσμεύει οποιοδήποτε από τα Μέρη με οποιοδήποτε τρόπο.
  Η διαφορά και τα εναπομείναντα θέματα που αναφέρονται στις αποφάσεις 817(1993) και 845(1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας θα θεωρούνται ότι έχουν επιλυθεί από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας.
  Το συντομότερο δυνατόν από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη ή ένα από τα Μέρη θα ενημερώσουν το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας θέσης της σε ισχύ, για την εφαρμογή της στα Ηνωμένα Έθνη.
  Η παρούσα Συμφωνία δεν στρέφεται εναντίον οποιουδήποτε άλλου Κράτους, οντότητας ή προσώπου. Δεν παραβιάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες που ήδη ισχύουν και που τα Μέρη έχουν συνάψει με άλλα Κράτη ή διεθνείς Οργανισμούς.
  Το Πρώτο Μέρος θα εφαρμόζει την παρούσα Συμφωνία σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συμμετοχή του σε άλλους διεθνείς, πολυμερείς ή περιφερειακούς θεσμούς ή Οργανισμούς, καθώς και από άλλα διεθνή κείμενα. Ομοίως, το Δεύτερο Μέρος θα εφαρμόζει την παρούσα Συμφωνία σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του που πηγάζουν από την συμμετοχή του σε διεθνείς, πολυμερείς ή περιφερειακούς θεσμούς ή Οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, στην συνέχεια της προτεινόμενης ένταξής του σε αυτήν.
  Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας θα παραμείνουν σε ισχύ για αόριστο χρονικό διάστημα και είναι αμετάκλητες. Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση της παρούσας Συμφωνίας που περιέχεται στο Άρθρο 1(3) και στο Άρθρο 1(4).
  Η παρούσα Συμφωνία θα πρωτοκολληθεί στην Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 102 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών μόλις τεθεί σε ισχύ.
  ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ τα Μέρη, μέσω των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους, υπέγραψαν τρία αντίγραφα της παρούσας Τελικής Συμφωνίας στην Αγγλική γλώσσα.
  Ο Εκπρόσωπος του Πρώτου Μέρους Ο Εκπρόσωπος του Δεύτερου Μέρους
  Νίκος Κοτζιάς Nikola Dimitrov
  Υπουργός Εξωτερικών Υπουργός Εξωτερικών
  Παρέστη ως μάρτυρας, σύμφωνα με τις αποφάσεις 817(1993) και 845(1993):
  MATTHEW NIMETZ
  Προσωπικός Απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών

  Έγινε στις Πρέσπες την 17η Ιουνίου 2018
  Ακριβής μετάφραση από τα αγγλικά του συνημμένου πρωτοτύπου.
  Η μεταφράστρια ΥΠ.ΕΞ. Μαρία Κ. Καραγεώργου
  Αθήνα, Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019, 7:24:02 μμ
  Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Εξωτερικών, Μεταφραστική υπηρεσία
  République Hellénique, Ministère des Affaires Etrangères, Service de Traduction
  Hellenic Republic, Ministry of Foreign Affairs, Translation Service – –
  [1] Ηνωμένα Έθνη, Επίσημα Αρχεία της Γενικής Συνέλευσης, Τρίτη Σύνοδος, Μέρος Ι, σελ. 71
  [2] Ηνωμένα Έθνη, Συλλογή Συνθηκών, τόμος 213, σελ. 221
  [3]Ibid, τόμος 660, σελ. 195
  [4]Ibid, τόμος 1577, Αρ. Ι-27531

  https://atypwstypos.blogspot.com/2019/01/blog-post_112.html

 4. Δημοψήφισμα ζητά και ο Μίκης Θεοδωράκης Κάνει λόγο για έγκλημα κατά της Ελλάδος

  Επιστολή στους 300 βουλευτές: «Η ψήφος του ελληνικού λαού δεν έδωσε σε κανέναν εν λευκώ εξουσιοδότηση για χειρισμό του θέματος αυτού κατά το δοκούν»

  19 Ιανουαρίου 2019, 10:52 πμ

  Επιστολή ενόψει του συλλαλητηρίου του Συντάγματος για την ελληνικότητα της Μακεδονίας αλλά και της κύρωσης της Συμφωνίας των Πρεσπών η οποία αναμένεται να περάσει σύντομα από το ελληνικό Κοινοβούλιο, απέστειλε ο Μίκης Θεωδοράκηςστους 300 βουλευτές.

  «Η ψήφος του ελληνικού λαού δεν έδωσε σε κανέναν εν λευκώ εξουσιοδότηση για χειρισμό του θέματος αυτού κατα το δοκούν», γράφει ο Μίκης Θεοδωράκης ζητώντας την διεξαγωγή δημοψηφίσματος.

  Ο ίδιος στην επιστολή που δημοσιεύουν τα «Νέα» κάνει λόγο για «έγκλημα κατά της Ελλάδος ενώ συμπληρώνει, πως τα Σκόπια «μέχρι σήμερα δεν έχουν σταματήσει επισήμως να μιλούν για “μακεδονικό” έθνος, “μακεδονική” γλώσσα και “μακεδονική” ταυτότητα».

  Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής:

  «Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από τότε που εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι όλων των πολιτικών πεποιθήσεων, ενώθηκαν στο Σύνταγμα απαιτώντας να μην προχωρήσουν οι εθνικές παραχωρήσεις εις βάρος της Ελλάδας στο Μακεδονικό.

  Τότε μίλησα σε εκείνους όπως και σε όλους τους Έλληνες για τους μεγάλους κινδύνους που κρύβει για την πατρίδα μας αυτή η αναίτια υπαναχώρηση. Η κυβέρνηση αγνόησε τους κινδύνους και τον ελληνικό λαό και χωρίς καμία λογική, αποφάσισε να προχωρήσει με κάθε κόστος. Για ένα θέμα στο οποίο δεν έχουμε κανένα απολύτως λόγο να κάνουμε πίσω , ένα θέμα που δεν χρειάζεται να “λυθεί” γιατί για την Ελλάδα είναι λυμένο. Για να μας επιβληθεί μια συμφωνία που μόνο δεινά επιφυλάσσει για τη χώρα μας αλλά και για τα Βαλκάνια στο σύνολό τους. Και μάλιστα την ώρα που τα ίδια τα Σκόπια δεν έχουν από τε μέχρι σήμερα σταματήσει επισήμως να μιλούν για “μακεδονικό” έθνος, “μακεδονική” γλώσσα και “μακεδονική” ταυτότητα, παραβιάζοντας καθημερινά ακόμα και τη Συμφωνία των Πρεσπών.

  ΌΛΟΙ, Από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τους και την αντιπολίτευση μέχρι και των “καλών προθέσεων” υπουργό Εξωτερικών τους που τον ακούσαμε και προχθές ακόμα στην επίσημη επίσκεψή του στην Τουρκία.

  Σήμερα απευθύνομαι όχι μόνο σε εκείνους που θα διαδηλώσουν αύριο ξανά στο Σύνταγμα, αλλά κυρίως σε όσους θα βρίσκονται μέσα στο κτήριο της Βουλής και θα πάρουν μια αποφαση που αφορά το μέλλον της Ελλάδας. Απευθύνω έκκληση προς όλους τους βουλευτές: μην προχωρήσετε σε αυτό το έγκλημα σε βάρος της Ελλάδας. Η ζημιά που θα προκαλέσετε στον τόπο μας θα είναι ανεπανόρθωτη. Αλλά και η κρίση της Ιστορίας και του ελληνικού λαού θα είναι αμείλικτη.

  Σας θυμίζω την επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη λήξη του Συμβουλίου των τότε πολιτικών αρχηγών που συνεδρίασαν στις 13.4.1992 παρουσία του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμανλή.

  «Η πολιτική ηγεσία της χώρας (σ.σ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Ανδρέας Παπανδρέου, Μαρία Δαμανάκη (Συνασπισμός), Αλέκα Παπαρήγα) με εξαίρεση το ΚΚΕ συμφώνησε ότι η Ελλάδα θα αναγνωρίσει το ανεξάρτητο κράτος των Σκοπίων μόνο ένα τηρηθούν και οι τρεις όροι που έθεσε η ΕΟΚ στις 16 Δεκεμβρίου 1991, με την αυτονόητη διευκρίνιση ότι στο όνομα του κράτους αυτού δεν θα υπάρχει η λέξη Μακεδονία».

  ΚΑΘΟΛΟΥ. Με κανένα γεωγραφικό ή άλλο προσδιορισμό.

  Η τυχόν απομάκρυνση από εκείνη την απόφαση πολιτικών ιστορικού διαμετρήματος που εκπροσωπούσαν σχεδόν ολόκληρο τον πολιτικό χώρο είναι πράξη ιστορικά απαράδεκτη, στα όρια της εθνικής μειοδοσίας και θα έχει ολέθρια αποτελέσματα για το μέλλον της χώρας μας.

  Τα Σκόπια με όχημα το όνομα “Μακεδονία” και παραμορφώνοντας τα ιστορικά γεγονότα σε βαθμό γελοιότητας, επιδιώκουν στην πραγματικότητα την επέκταση των συνόρων τους εις βάρος των δικών μας για τη δημιουργία της λεγόμενης “Μακεδονίας του Αιγαίου”.

  Είναι ανάγκη να αντιταχθούμε σ΄αυτή την παραχάραξη της ιστορίας και να επαγρυπνούμε για τη διαφύλαξη της εθνικής μας ακεραιότητας που κινδυνεύει από τις διεθνείς δυνάμεις που στοχεύουν ανοιχτά στη σαλαμοποίηση της περιοχής των Βαλκανίων. Η περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας είναι νωπή. Το επόμενο θύμα θα είναι η χώρα μας.

  Αν τα Σκόπια γίνουν μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης με την ψήφο τη δική μας, ώστε να μπορούν αύριο-μεθαύριο να μας απειλούν από ισχυρότερη θέση, τότε θα είμαστε άξιοι της Μοίρας μας.

  Επειδή είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι η Μακεδονία ήταν και είναι Ελληνική, δεν πρέπει να τους αναγνωρίσουμε ποτέ με το όνομα αυτό, αφού γνωρίζουτμε ότι μόνο εμείς μπορούμε να του δώσουμε την ιστορική νομιμοποίηση. Δεν έχει σημασία αν υπάρχουν χώρες που αναγνώρισαν τα Σκόπια με το όνομα “Μακεδονία” παραβλέποντας ότι έτσι γελειοποιούνται μπροστά στην Ιστορία. Θυμηθείτε το παράδειγμα της Δυτικής Γερμανίας που δεν αναγνώρισε ως το τέλος την Ανατολική Γερμανία παρά το ότι δεκάδες χώρες είχαν συνάψει μαζί της διπλωματικές σχέσεις, θεωρώντας πως δεν μπορεί η αποδοαχή από τους άλλους να παραχαράξει τελεσίδικα τη δική τους νομιμοποίηση.

  Βεβαίως πρέπει να συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ειρηνική συνύπαρξη με το κράτος των Σκοπίων. Όμως όσο εκφράζουν με κάθε τρόπο αλυτρωτικές τάσεις και διεκδικούν την ιστορική μας ταυτότητα προχωρώντας σε “παραχωρήσεις” που θα μπορούσαν να απευθύνονται μόνο σε λαό ηλιθίων και γονατισμένων και παραβιάζοντας προκλητικότατα (άρα ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΣ) και την ίδια τη συμφωνία των Πρεσπών που υπέγραψαν, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έχουν την ψηφο μας για την ένταξή τους στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

  Το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων δεν είναι ένα θέμα που αύριο μπορεί πανεύκολα να ρυθμιστεί διαφορετικά. Η ψήφος του ελληνικού λαού δεν έδωσε σε κανέναν εν λευκώ εξουσιοδότηση για χειρισμό του θέματος αυτού κατα το δοκούν. Καμία κυβέρνηση (ακόμα κι αν ήταν κυβέρνηση πλειοψηφίας) δεν μππορεί να πάρει τόσο σοβαρές για τη χώρα αποφάσεις. Γι’ αυτό η μόνη συνετή απόφαση από πλευράς της σημερινής κυβέρνησης είναι να καταφύγει στην κρίση του Κυρίαρχου Ελληνικού Λαού με τη διενέργεια Δημοψηφίσματος».

  http://www.philenews.com/eidiseis/ellada/article/643023/epistoli-miki-theodoraki-ga-makedoniko-dimopsifisma-tora

 5. Βουλή: Η συζήτηση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για τις Πρέσπες

  Ο κ. Καμμένος, αφού ζήτησε να συζητηθεί το θέμα της συνθέσεως της Επιτροπής, επισήμανε ότι «υπάρχει θέμα αντισυνταγματικότητας που προκύπτει διότι το κείμενο που καλείται να συζητήσει η Βουλή δεν περιλαμβάνει τις συνταγματικές αλλαγές και το τελικό κείμενο με τις συνταγματικές αλλαγές και το τελικό κείμενο της ίδιας της συμβάσεως, κείμενο που πρέπει να έχει καταθέσει ο αρμόδιος υπουργός πριν τη σύγκληση της επιτροπής. Επίσης, μεταξύ των κειμένων στις δύο γλώσσες υπάρχουν υπάρχουν σημαντικές διαφορές» Ακόμη, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει η γνωμοδότηση της επιστημονικής επιτροπής που θα έπρεπε να υπογράφεται από τουλάχιστον δύο καθηγητές για να μπορέσει η Βουλή να μπει στην ουσία της συζήτησης επί της συμβάσεως. Εξάλλου, όπως είπε, παραβιάζεται το άρθρο 74 του Συντάγματος για το χρονοδιάγραμμα εισαγωγής του σχεδίου νόμου και τη διαδικασία εισαγωγής σχεδίου νόμου σε συζήτηση.

  https://tempo24.news/eidisi/218141/voyli-i-syzitisi-stin-epitropi-exoterikon-ypotheseon-gia-tis-prespes

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.