Η προσφυγή του ΔΣ Κορίνθου στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την αύξηση του δικαστικού ενσήμου

Η υπόθεση θα συζητηθεί την Τετάρτη 3 Απριλίου 2013

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου [Link, Ιστοσελίδα], υποστηρίζοντας ότι τόσο η αύξηση του δικαστικού ενσήμου όσο και η επιβολή παραβόλου ποσοστού 1% για την εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων σε υποθέσεις δημοσίων συμβάσεων είναι αντισυνταγματικές, παράνομες και έρχονται σε αντίθεση και με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Οι επίμαχες αλλαγές προβλέπονται στο ν. 4093/2012 (Μνημόνιο III) καθώς και σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι η παρ. ΙΓ’ περ. 6 του ν. 4093/2012 και τα άρθρα 11 (επιβολή παραβόλου) και 16 παρ. 16 (αύξηση δικαστικού ενσήμου) της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 237/05.12.2012) προσκρούουν στις διατάξεις των άρθρων 5, 7, 20 και 25 του Συντάγματος, στο άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ ενώ έρχονται σε αντίθεση και με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ).

Στο κείμενο της αίτησης ακυρώσεως υπογραμμίζεται μάλιστα ότι το κόστος του δικαστικού ενσήμου θα έπρεπε να μειωθεί καθώς με τις διατάξεις των δύο προηγούμενων Μνημονίων καθώς και με τις ρυθμίσεις των φορολογικών νόμων, η δικαστική δαπάνη για την απονομή της Δικαιοσύνης περιορίστηκε.

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου, κ. Παναγιώτης Νικολόπουλος με δηλώσεις του στο Lawnet.gr σημείωσε ότι “η δικαιοσύνη δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μηχανισμός είσπραξης και εξυπηρέτησης των ταμειακών αναγκών του Δημοσίου.” Πρόσθεσε δε, ότι “ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου στοχεύει στην υπεράσπιση της δικαιοσύνης ως δημόσιας λειτουργίας συνταγματικώς κατοχυρωμένης και του δικαιώματος των πολιτών να εξετάζονται οι αιτήσεις τους από τα δικαστήρια, πράγμα που δυσχεραίνεται ουσιωδώς με τις παραπάνω αφόρητες οικονομικές επιβαρύνσεις που έχουν συνέπεια να μην μπορεί να προσφεύγει ο πολίτης στα δικαστήρια και να στερείται του δικαιώματος ακροάσεως και του δικαιώματος παροχής σε αυτόν έννομης προστασίας”.
ΔΣ Κορίνθου: Προσφυγή στο ΣτΕ για την αύξηση του δικαστικού ενσήμου by LawNet

Σχόλιο: 

“…η δικαιοσύνη δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μηχανισμός είσπραξης και εξυπηρέτησης των ταμειακών αναγκών του Δημοσίου.”  λέει το ΔΣ Κορίνθου 

Τι λένε όμως οι δικαστές οι εισαγγελείς και λοιποί δικαστικοί λειτουργοί ;;; Ότι συμφωνούν με αυτόν τον ρόλο … 

” η δικαιοσύνη λειτουργεί τόσο ως παράγων που εξασφαλίζει την κοινωνική ειρήνη και προστατεύει το δημοκρατικό πολίτευμα, καθώς και ως μοχλός ανάπτυξης και ως εισπρακτικός μηχανισμός, ο οποίος εισφέρει μεγάλα έσοδα στο Κράτος ( ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα εισπραττόμενα ποσά από δικαστικά έξοδα και ποινές μόνο από το Εφετείο Αθηνών,  είναι, κατά μέσον όρο 1.400.000 ευρώ ετησίως και τα αντίστοιχα βεβαιούμενα στις Οικονομικές Εφορίες ποσά 15.000.000 ευρώ ετησίως. Τα ποσά από την ίδια αιτία από όλα τα  δικαστήρια της χώρας είναι τριπλάσια, ενώ πολύ μεγαλύτερα είναι τα ποσά που εισπράττονται από την καταβολή δικαστικού ενσήμου, για την συζήτηση των αγωγών , από την καταβολή παραβόλων κ.λ.π. Εξάλλου, από την εκδίκαση των φορολογικών υποθέσεων, ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων , αναμένεται η είσπραξη δισεκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα και με την σχετική δέσμευση του Μνημονίου 

Ποιοι τα λένε ;;; Οι παρακάτω ενώσεις :

ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ , ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ,  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

http://www.ende.gr/anakoinoseis.asp?id=148

Αν σκεφθούμε όμως ότι το Σύνταγμα έχει καταλυθεί και το πολίτευμα έχει ανατραπεί εδώ και καιρό, σαφέστατα προκύπτει ότι η δικαιοσύνη δεν προστάτεψε το δημοκρατικό πολίτευμα και έτσι ” ορθά ¨ αντιμετωπίζεται ως μηχανισμός είσπραξης και εξυπηρέτησης των ταμειακών αναγκών της κυβέρνησης και όχι του Δημοσίου όπως λένε οι δικηγόροι στην προσφυγή τους … 

Σχετικά :

– Όλες οι μηνύσεις για έσχατη προδοσία που θα βρείτε εδώ

– Το Σύνταγμα της χώρας έχει de facto καταλυθεί.

– ΜονΠρ Αθηνών 136/2013 -Αντισυνταγματική η αύξηση του δικαστικού ενσήμου

– Ο νέος τιμοκατάλογος τής Δικαιοσύνης (Ν. 4055/2012) ( ήδη παλιός …)

– Δικηγόροι Κιλκίς κατά πολυνομοσχεδίου

Επίσημη διευκρίνιση Υπ. Δικαιοσύνης για δικαστικό ένσημο


 

Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προσδιορίστηκε να συζητηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013, στο Β΄ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας και στην Επταμελή σύνθεση, λόγω σπουδαιότητας, η από 20-12-2012  αίτηση ακύρωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου που στρέφεται κατά του άρθρου  6 παρ. ΙΓ Ν.4093/12-11-2012 (Φ.Ε.Κ. Α’ 222/12-11-2012) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 16, παράγραφος 16 της από 5-12-2012 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 237 Α’ 5-12-2012) περί διπλασιασμού του δικαστικού ενσήμου και  του άρθρου 11 της από 4-12-2012  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Υπουργικού Συμβουλίου ( Φ.Ε.Κ. Α’ 237/5-12-2012) που φορά στην επιβολή παραβόλου ποσοστού 1%στα ασφαλιστικά μέτρα σχετικά με διοικητικές συμβάσεις.

Κόρινθος, 28-1-2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παναγιώτης Αθ. Νικολόπουλος      Παναγιώτα Επιβατινού

 

One comment on “Η προσφυγή του ΔΣ Κορίνθου στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την αύξηση του δικαστικού ενσήμου

 1. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ – ΕΝΑ ΣΙΡΙΑΛ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

  Επεισόδιο 1ο

  Ν 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222/12.11.2012)
  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.

  §6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. ΓΠΟΗ/1912 (Α`3) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Το δικαστικό ένσημο καθορίζεται σε ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8 %ο) επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις, εφόσον το αιτούμενο ποσό είναι ανώτερο των διακοσίων (200) ευρώ. Επί πλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό 0,8 %ο υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), ποσοστό 0,8 %ο υπέρ του οικείου Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων και χαρτόσημο ποσοστού 2,4% επί του ως άνω ποσοστού (0,8 %ο) του δικαστικού ενσήμου. Από την ισχύ της παρούσας διάταξης, παύει να ισχύει κάθε άλλη που αφορά καθορισμό του δικαστικού ενσήμου, κατά τα ανωτέρω ποσοστά εκτός της παραγράφου 1Α περίπτωση η` του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971»

  Επεισόδιο 2ο

  ΠΝΠ της 4-12-2012 (ΦΕΚ Α 237 5.12.2012)

  άρθρο 16. Το εδάφιο (β) της περίπτωσης 6 της παραγράφου ΙΓ του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Επί πλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8/οο) υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8/οο) υπέρ του οικείου Ταμείου Υγείας Δικηγόρων και χαρτόσημο ποσοστού 2,4% επί του ως άνω ποσοστού (8/οο) του δικαστικού ενσήμου.»

  Επεισόδιο 3ο

  Ν 4111/2013 (ΦΕΚ Α 18 25.1.2013)

  Άρθρο 40
  §16. Το εδάφιο β΄ της περίπτωσης 6 της παραγράφου ΙΓ΄ του ν. 4093/2012 (Α΄222) αντικαθίσταται ως εξής: «Επιπλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και χαρτόσημο ποσοστού 2,4%, τα οποία ανωτέρω ποσοστά υπολογίζονται επί του ποσού του δικαστικού ενσήμου.»

  Tα σχόλια δικά σας. Εμείς από τη μεριά μας έχουμε να κάνουμε μόνον ένα: από τις 12.11.2012 έως και τις 25.1.2013 ίσχυσαν τρεις διαφορετικές διατάξεις για ένα απλό ζήτημα όπως είναι το δικαστικό ένσημο. Προφανώς ο όρος «ασφάλεια δικαίου» μάλλον στην προκειμένη περίπτωση δεν ισχύει. Ας ευχηθούμε τουλάχιστον (και ας παρακαλέσουμε) το 2013 να μην επέλθει άλλη τροποποίηση.
  dikastis.gr

  http://dikastis.blogspot.gr/2013/01/blog-post_31.html

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.