Για τα πρακτικά: Το Μνημόνιο ΙΙΙ που δεν ξέρουμε

50882bc2f12f03badec75ce488853cea_XL

Το Μνημόνιο ΙΙΙ που δεν ξέρουμε (α’ μέρος)

Είχα υποσχθεί ότι θα υπήρχε εδώ ανάλυση του Μνημονίου ΙΙΙ που ψηφίστηκε, όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή, που διατηρείται – παραμένει μετά το πραξικόπημα Μεϊμαράκη. Όπως φαίνεται έκανα πολύ καλά που περίμενα, γιατί το Μνημόνιο δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή.

Γιατί άλλα συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν στη Βουλή και άλλα ισχύουν. Σ’ αυτό συνέβαλε και η υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας, που νομιμοποιεί την δικτατορία που ζούμε.

Το μνημόνιο δημοσιεύτηκε μόλις την 12/12/2012 σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), δηλαδή ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, στο ΦΕΚ Α 241/12-12-2012 και τιτλοφορείται “Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις“. Ωραίος τίτλος δεν συμφωνείτε; Το πλήρες κείμενο μπορείτε να το βρείτε εδώ

1. Συνταγματική νομιμότητα

Στην εισαγωγή της ΠΝΠ γίνεται αναφορά στην §1 άρθρου 44 Συντάγματος για την έκδοση ΠΝΠ, αναφέροντας την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη έκδοσής της. Οι λόγοι;

Η έγκριση της “Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης» με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ-γνωστό και ως EFSF),
Η έγκριση της Σύμβασης Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» («PSI LM Facility Agreement»),
οι οποίες προβλέπονται από το νόμο 4046/2012 (Μνημόνιο ΙΙΙ), αλλά και

Την έγκριση των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών (Ι. Στουρνάρας – να σημειώνονται οι υπεύθυνοι) με τις οποίες ανατίθεται η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στις Τράπεζες Deutsche Bank AG, London Branch και Morgan Stanley & Co International plc και νομικών υπηρεσιών στο δικηγορικό γραφείο «Cleary Gottlieb Steen and Hamilton LLP (CGSH) για την επαναγορά χρέους 35 δις,
Τηνανάγκη να εξειδικευτεί η εφαρμογή των οριζόμενων στις υποπαραγράφους Ζ2 και Ζ3 της παραγράφου Ζ του νόμου 4093/2012 (Α΄ 222) και να ενισχυθεί η λειτουργία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής στο πλαίσιο άσκησης μισθολογικής πολιτικής
οι οποίες ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ από τον νόμο.

Να σημειωθεί ότι επίσημα η χώρα ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ούτε έχει κηρυχθεί σε κατάσταση ανάγκης και περιορισμού των συνταγματικών διατάξεων περί πολέμου.

Συνεπώς η άσκηση νομοθετικής εξουσίας της κυβέρνησης με ΠΝΠ, την καθιστά αντισυνταγματική εξαιτίας της ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ νομοθέτησης με ΠΝΠ.

Υπόλογοι γι αυτό είναι τα μέλη της Κυβέρνησης και ΚΥΡΙΩΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Στην ΠΝΠ περιλαμβάνεται η τροποποίηση του Μνημονίου ΙΙΙ και οι διατάξεις για την απόλυση των δημοσίων υπαλλήλων!!!!

Δηλαδή άλλα ψήφισε η Βουλή και άλλα ισχύουν, επειδή έτσι αποφάσισε ΕΝΑΣ ΜΗ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΝΑΣ ΜΗ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

Μια γενική ματιά στην ΠΝΠ μας δίνει και άλλα περίεργα:

mnhm001

Απόσπασμα από τη “γνωμοδότηση”

1. Οι δανειστές ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου από Νομικό Σύμβουλο (;) ο οποίος δεν αναφέρεται. Είναι προφανές αυτό και θα το δείτε στη σελίδα 42 του ΦΕΚ. Δεν αναφέρεται ούτε η ημερομηνία της τροποποιητικής σύμβασης, ούτε το όνομα του γνωμοδοτούντος Νομικού Συμβούλου, ενώ αναγράφεται ότι είναι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ και απαιτείται και επίσημο επιστολόχαρτο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Μάλιστα επί λέξει αναφέρεται στο υπόδειγμα ότι ο άγνωστος Χ Νομικός Σύμβουλος δηλώνει ότι είναι αρμόδιος για την γνωμοδότηση για λογαριασμό της Ελλάδας.

Άρα ή ολόκληρο το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους συλλήβδην είναι υπόλογο για την νομιμότητα της γνωμοδότησης (εφόσον δηλώσει ότι αποδέχεται νομικά τη γνωμοδότηση) ή δεν υπάρχει επίσημη νομιμοποίηση της τροποποίησης.

Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει γνωμοδότηση από επώνυμο νομικό σύμβουλο και έχει ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ από τους ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ, άρα είναι ΑΚΥΡΗ ως διεθνής σύμβαση.

Φυσικά στερείται νομιμότητας ολόκληρη η διαδικασία και συνεπώς το μνημόνιο ΙΙΙ

ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

Το Μνημόνιο ΙΙΙ που δεν ξέρουμε (β’ μέρος)
2. Αδιαφανής ανάθεση ποσού 12.400.000 €

Στις 30 Νοεμβρίου 2012 ο αναπληρωτής υπ. Οικονομικών Χ.Σταϊκούρας υπογράφει απόφαση για την Έγκριση δαπάνης για την καταβολή αμοιβής στις Τράπεζες Deutsche Bank AG, London Branch και Morgan Stanley & Co. International plc. Μ’ αυτή την απόφαση δίνονται 11,7 εκατ. € στην Deutsche Bank AG (στο παράρτημά της στο Λονδίνο) και στην Morgan Stanley & Co. International plc για την υλοποίηση της διαδικασίας επαναγοράς των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Απ’ αυτά τα 700.000€ θα εισπραχθούν ανεξάρτητα της επιτυχίας ή αποτυχίας της επαναγοράς για “κάλυψη νομικών και άλλων εξόδων”. Το περίεργο είναι ότι ο αναπ. υπουργός την ίδια μέρα υπογράφει άλλη απόφαση με την οποία δίνει άλλες 700.000€ στο δικηγορικό γραφείο CLEARY GOTTLIEB STEEN and HAMILTON LLP για τον ίδιο λόγο και επιπλέον “για ζητήματα παρεπόμενα της διαδικασίας ανταλλαγής ομολόγων του Μαρτίου/Απριλίου 2012″.

Τα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό, δηλ. δεν έχουν εγκριθεί από τη Βουλή ούτε υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη γι αυτά. Φυσικά δεν υπάρχει και διαδικασία επιλογής των αναθέσεων. Άρα η διαδικασία είναι και αδιαφανής και ύποπτη.

Ουσιαστικά η κυβέρνηση δέχεται πανηγυρίζουσα να πληρώσουμε “έξοδα φακέλου” για την εκταμίευση της δόσης.

Δεν ισχύει βέβαια καμμιά δικαιολογία για το έκτακτο και απρόβλεπτο της περίπτωσης, γιατί η διαδικασία της επαναγοράς ομολόγων θα έπρεπε να παραπεμφθεί στη Βουλή όπως έγινε και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης.

Καμμία δικαιολογία του κατεπείγοντος, απλά η κυβέρνηση δεν είναι σίγουρη για την ψήφιση κανενός νομοσχεδίου.

Δεν είναι σίγουρη για την πλειοψηφία της.

Κυβερνώμαστε από μια κλίκα δικτακτόρων.

Επειδή λοιπόν μόνο με απόφαση αναπ. υπουργού δεν είναι δυνατόν να γίνει καμία πληρωμή που είναι εκτός προϋπολογισμού, χωρίς την τροποποίηση του π/υ, έρχεται η ΠΝΠ να τη “νομιμοποιήσει” με το άρθρο 2

 

Το Μνημόνιο ΙΙΙ που δεν ξέρουμε (γ’ μέρος πώς διώχνονται οι Δ.Υ)

Το άρθρο 3 της ΠΝΠ της 12/12/2012 (τι ωραία! σα να λέμε του αναγκαστικού νόμου της χούντας Σαμαρα-Βενιζέλου-Κουβέλη που ουσιαστικά είναι η χούντα των δοτών Στουρνάρα – Μανιτάκη), το οποίο έχει τον παπραπλανητικό τίτλο “Θέματα Ενιαίας Αρχής Πληρωμών” (ΕΑΠ) δίνει την εξουσία παρακράτησης – μη πληρωμής μισθών σε περίπτωση που δεν έχουν υποβληθεί καταστάσεις διαθεσιμότητας από τις κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες. Δηλαδή τίθενται σε “διαθεσιμότητα”, δεν πληρώνονται όλοι οι υπάλληλοι της υπηρεσίας που δεν έστειλε καταστάσεις με υπαλλήλους που τίθενται σε διαθεσιμότητα, απολύονται με λίγα λόγια. Πώς γίνεται αυτό;

Η ΕΑΠ, συγκρίνει τις καταστάσεις μισθοδοσίας Οκτωβρίου 2012 και Ιανουαρίου 2012 και αν αυτές δεν έχουν είτε τις μειώσεις που προβλέπονται στον ν. 4093/2012 (Μνημόνιο) είτε δεν έχουν συμπεριλάβει τις μειώσεις προσωπικού, τότε προβαίνει σε έκτακτη προσωρινή παρακράτηση αποδοχών και τη συμπεριλαμάνει σε νέα αναλυτική κατάσταση που στη συνέχεια στέλνει στο Γεν. Λογιστήριο του Κράτους. Δεν τελειώσαμε όμως:

Όλες ανεξαιρέτως οι πληρωμές των πάσης φύσεως αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού της παραγράφου 1.β. του παρόντος άρθρου από 01.01.2013 διενεργούνται αποκλειστικά από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Τυχόν πληρωμές που διενεργούνται με άλλο τρόπο, θα θεωρούνται αυτοδίκαια μη νόμιμες και θα επέρχονται οι εξής κυρώσεις:
i) ως προς τα φυσικά πρόσωπα: Οι υπάλληλοι και οι δημόσιοι λειτουργοί που εμπλέκονται στις πληρωμές εκτός ΕΑΠ θα αντιμετωπίζουν τις κυρώσεις που προβλέπονται τις διατάξεις των άρθρων 256 ΠΚ (Απιστία σχετική με την Υπηρεσία), 259 ΠΚ (Παράβαση καθήκοντος) και 261 ΠΚ (Παρότρυνση υφισταμένων και ανοχή)

ii) ως προς τα νομικά πρόσωπα και για όσο διάστημα παρατηρείται παρέκκλιση από τη διαδικασία πληρωμής μέσω ΕΑΠ επιβάλλεται αναστολή καταβολής της μισθοδοσίας του προσωπικού του φορέα ή / και παρακράτηση του σχετικού ποσοστού όπως αυτό εξειδικεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία με απόδοσή του ως δημόσιο έσοδο. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση των ΟΤΑ, επέρχεται παρακράτηση μέρους ή συνόλου από το ποσό των δικαιούμενων πόρων (ΚΑΠ−επιχορηγήσεις) καθώς και αναστολή εγκρίσεων πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου και Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Η παραγραφούλα αυτή δηλαδή απαγορεύει την τμηματική καταβολή δεδουλευμένων που γίνεται σε υπαλλήλους του δημοσίου, αλλιώς αυτός που κάνει την πληρωμή (υπάλληλος) διώκεται για απιστία, παράβαση καθήκοντος και απολύεται και ο προϊστάμενος για παρότρυνση υφισταμένων και ανοχή (για να είναι υπόλογοι και οι αιρετοί πχ. Δήμαρχοι, δημ. σύμβουλοι κλπ). Παράλληλα για τους ΟΤΑ που αποφασίζουν να δίνουν κάτι έναντι στους υπαλλήλους τους για να ζήσουν, επέρχεται παρακράτηση πόρων.

Καλά, να πούμε ότι όλοι μας λέγαμε ότι κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να απολυθούν γιατί δεν προσφέρουν, γιατί πρέπει να μειωθεί το δημόσιο, γιατί, γιατί, γιατί.

Εδώ όμως ο υπουργάρας Μανιτάκης δοτός, εξ αριστερών ορμώμενος, που θα παραιτούταν αν του ζητούσαν απολύσεις στο δημόσιο, όχι μόνο δεν παραιτήθηκε, αλλά ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ και την πληρωμή ένταντι σε υπαλλήλους που θα παραμείνουν – δεν τίθενται σε διαθεσιμότητα τέλος πάντων.

Επειδή αυτός και οι συν αυτώ κηφήνες δεν απολύονται φυσικά και παίρνουν από τους πρώτους και κανονικά τα λεφτουδάκια τους (και κάποια που δεν πρέπει ίσως;) δεν ενδιαφέρονται γι αυτούς που έχουν 3, 5 και 10 μήνες να πληρωθούν.

 

Το Μνημόνιο ΙΙΙ που δεν ξέρουμε (ε’ να βολέψουμε και τα παιδιά μας)

Ότι ένας αναγκαστικός νόμος (πράξη νομοθετικού περιεχομένου λέγεται) θα προβλέπει και το βόλεμα ημέτερων δεν μπορούσε να το φανταστεί ούτε ο φασιστικότερος και χουντικότερος νους.

Ναί η ΠΝΠ 12/12/2012 προβλέπει και βόλεμα ημέτερων!

“Δράστης” ο “φρούραρχος” υπουργάρας ΠΡΟΠΟ Νίκος Δένδιας!

Η ιστορία.

Στις 5/9/2012 δημοσιεύεται το ΠΔ 104/2012 που αφορά τις υπηρεσίες Ασύλου του υπουργείου ΠΡΟΠΟ (μ’ αρέσει, αφού δεν έχω να παίξω ΠΡΟΠΟ, έχω το θεσμικό ΠΡΟΠΟ).

Στην Κεντρική υπηρεσία Ασύλου λοιπόν δημιουργούνται (με το άρθρο 11 του ΠΔ 104/2012) οι εξής οργανικές θέσεις

“Οι οργανικές θέσεις προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου, κατά κατηγορία και κλάδο, είναι οι ακόλουθες:
α. 25 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού
β. 2 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής
γ. 2 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ
δ. 3 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Πληροφορικής
ε. 10 θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού –Λογιστικού
στ. 10 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού.”

Φαίνεται ότι ο δύστυχος υπουργός ΠΡΟΠΟ έφαγε χοντρή παντόφλα (για πλάστη δε νομίζω), ώστε για να μην αποκτήσει καρούμπαλο στην φαλάκρα του να “χώνει” στον αναγκαστικό νόμο ως εξαιρετικά επείγουσας και εθνικής σημασίας τα εξής:

Δεν μας κάνουν οι 10 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού (δεν έχουμε 10 δικούς μας με προσόντα ειδικού επιστημονικού προσωπικού), γι αυτό μειώνονται σε 8 (τόσοι είναι οι δικοί μας). Οι υπόλοιποι 2 δικοί μας έχουν προσόντα ΤΕΙ πανάθεμά τους. Ουδέν πρόβλημα, καθιερώνουμε με τον αναγκαστικό νόμο και 2 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού! Όλοι βολεμένοι και ο Δένδιας χωρίς το τσόκαρο στο κεφάλι!

Το “σώσιμο”

Η πλήρης διατύπωση που “φτιάχνει” τα πράγματα για τα παιδιά μας… είναι στην §1α του άρθρου 7 της ΠΝΠ 12/12/2012!

Το στοιχείο στ του άρθρου 11 του π.δ. 104/2012 (Α΄ 172) αντικαθίσταται ως εξής: «στ. 8 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού». Στο τέλος του ίδιου άρθρου προστίθεται εδάφιο ζ ως ακολούθως: «ζ. 2 θέσεις κατη−
γορίας ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού”

Μαγικό, ανεπανάληπτο, εξαιρετικής σημασίας για το έθνος!

 

Το Μνημόνιο ΙΙΙ που δεν ξέρουμε (δ’ μέρος απελευθέρωση διδάκτρων)

Πέρασε στα πολύ ψιλά ή και καθόλου το άρθρο 6 §2 της ΠΝΠ(Αναγκαστικός Νόμος) της 12/12/2012! Τι λέει αυτή η παράγραφος;

“Από την 1η Ιανουαρίου 2013 τα δίδακτρα των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, κατά την έννοια του άρθρου 11 του ν. 3279/2004 (Α΄ 205), διαμορφώνονται ελεύθερα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου”

Απελευθέρωση των διδάκτρων των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, ελεύθερη αγορά και στην Παιδεία. Αγοραία παιδεία. Θα “αυτορυθμιστεί” και αυτή.

Εξευρωπαϊσμός!

Να τον χαιρόμαστε…

Να ρωτήσω τώρα πόσο κατεπείγον ήταν αυτό το θέμα, ώστε να μη περάσει από τη Βουλή και να περιληφθεί σε αναγκαστικό νόμο για το Μνημόνιο, θα με πούν κακεντρεχή. Ήταν υποχρέωση για τη δόση;

Όχι μάλλον ήταν δόση του Σαμαρά σ’ αυτούς που τον ψήφισαν.

 

Το Μνημόνιο ΙΙΙ που δεν ξέρουμε (στ’ μέρος)

Φτάσαμε αισίως στο έκτο μέρος του “πολυμερούς” πονήματος για το περιβόητο Μνημόνιο. Για να μπούμε λοιπόν στην τροποποίηση της σύμβασης για δανεισμό από την τρόϊκα (ΕΤΧΣ, ΕΚΤ, ΔΝΤ).

Ποιά σύμβαση τροποποιείται;

Μα η εξαιρετική σύμβαση της 15/3/2012 που υπέγραψε ο μέγας “τσάρος” τότε της οικονομίας Ε.Βενιζέλος και δεν ξέρουμε αν υπέγραψαν και οι υπόλοιποι (κυρίως ο ΕΤΧΣάρχης). Ούτε 10 μήνες δεν κράτησε, άλλαξε.

Να φανταστείτε τι επιτυχία κατήγαγε η παρούσα κυβέρνηση Σαμαρα-Βενιζελο-Κουβέλη, για να δανειστούν αυτά που είχαν συμφωνηθεί το Φεβρ-Μαρτ 2012 συναίνεσαν να αλλάξουν τους όρους του δανεισμού.

Δηλαδή, είστε ο σούπερ μπαταχτζής της πιάτσας (δεν είστε, αλλά από μαζοχισμό κρεμάσατε μια ταμπέλα στο κούτελο που λέει ότι είστε ο πιο διεφθαρμένος μπαταχτζής της υφηλίου), δεν σας εμπιστεύτεται κανείς και πάτε σ’ ένα τοκογλύφο να δανειστείτε. Ο τοκογλύφος σας ξεβρακώνει και σας ζητά λαγούς-πετραχείλια και σώβρακα. Του τα δίνετε όλα ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩΣΕΙ ΦΡΑΓΚΟ!

  • Ποιός είναι τόσο ηλίθιος που θα το έκανε αυτό;
  • Πότε θα το έκανε αυτό;
  • Όσο αλτσχάιμερ ή ηλιθιότητα και να είχε ΠΟΤΕ.

Θα προτιμούσε να πεινάσει, να ψάχνει στα σκουπίδια παρά να το κάνει.

Κι όμως οι Σαμαρο-Βενιζελο-Κουβέληδες το έκαναν.

Για να μη χάσουν τα λεφτά τους που έχουν, να μη πεινάσει η πάρτη τους και η κλίκα τους, οδηγούν στους κάδους και την εξαθλίωση 10 εκατ. Έλληνες.

Το χειρότερο είναι ότι ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΝ κιόλας γιατί έσωσαν την κλίκα τους.

Άντε και το υπέγραψαν. Αυτό που υπέγραψαν, πέρασε απ’ όλα τα κοινοβούλια των χωρών της Ευρωζώνης για να εγκριθεί

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

βεβαίως – βεβαίως.

Δεν έχουν την τόλμη να το δημοσιοποιήσουν στη βουλή, να το ακούσει ο Ελληνικός λαός, να γνωρίζει τι τον περιμένει. Γιατί δεν είναι σίγουροι ότι έχουν την απαραίτητη πλειοψηφία. Γιατί έχουν στις πιο καίριες κυβερνητικές θέσεις δοτούς που βγάζουν φλύκταινες με οποιαδήποτε δημοκρατική ή συνταγματική διαδικασία (λέγε με Στουρνάρα, λέγε με Μανιτάκη κλπ). Γιατί κυβερνάει η τρόικα και οι δοτοί. Γιατί παρέδοσαν την Ελλάδα στους τραπεζίτες κατακτητές.

Ας έρθουμε στα σοβαρά τώρα…

Ότι όλη αυτή η φανφάρα είναι άκυρη και αν ποτέ αναλάβει μια σοβαρή ΕΛΛΗΝΙΚΗ κυβέρνηση (ας είναι και απ την Ουγκάντα, αρκεί να υποστηρίζει με θέρμη τα Ελληνικά συμφέροντα) μπορεί με μια μονοκονδυλιά να διαγράψει ως ΑΚΥΡΗ όλη τη διαδικασία. Την τεκμηρίωση δείτε τη (σε συντομία) εδώ.

Οι Ορισμοί και η σημασία τους

mnhm002

Πατήστε για να διαβάσετε

Ο ορισμός των χρεωστικών τίτλων ΕΤΧΣ μπορεί να φανεί χρήσιμος στους δανειολήπτες που πλήττονται από τις παράνομες διατάξεις συμβάσεων των Τραπεζών. Αυτό γιατί κάνει αποδεκτό το έτος των 365 ημερών, έναντι του “Ευρωπαϊκού” προτύπου των 360 ημερών. Άρα όρος δανειακών συμβάσεων με τοκισμό 360 ημερών είναι άκυρος!

Πολύ “πονηρός” είναι ο όρος των “Ομολόγων Τιτλοποίησης“. Ουσιαστικά τα ομόλογα που κατέχουν οι οργανισμοί-εταιρείες που εντάσσονται στο ΤΑΙΠΕΔ

Δίνει τη δυνατότητα σ’ αυτούς που θέλουν να αγοράσουν από το ΤΑΙΠΕΔ να “φτιάχνουν” εταιρείες ειδικού σκοπού που στο όνομα των εταιρειών προς “αποκρατικοποίηση” εκδίδουν ομόλογα, δηλαδή ΕΙΚΟΝΙΚΟ χρήμα. Με τις προϋποθέσεις του ορισμού τα μοναδικά ομόλογα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν είναι αυτά του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Δηλαδή οι δανειστές, μας δανείζουν με ΕΙΚΟΝΙΚΟ χρήμα, δεσμεύοντας παράλληλα δημόσια περιουσία που ΠΑΡΑΝΟΜΑ έχει μεταφερθεί στο ΤΑΙΠΕΔ.

Για την πώληση της επικράτειας έχουμε αναφερθεί με λεπτομέρειες εδώ και καιρό

Δηλαδή αυτός που θα αγοράσει τις εταιρείες αυτές μπορεί να αποπληρώσει τα δάνειά τους με ομόλογα, άρα να τις αγοράσει ουσιαστικά με ομόλογα. Να μη βάλει δηλαδή ζεστό χρήμα, αλλά ομολογίες.

Αν αυτό δεν είναι εκτός των άλλων και ξέπλυμα ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ τότε τι είναι;

Ας έρθουμε σ’ έναν άλλο ορισμό που πολυδιαφημίστηκε, το “Περιθώριο” με το οποίο οι δανειστές μας μειώνοντάς το στο ΜΗΔΕΝ μείωσαν το επιτόκιο δανεισμού. Αυτό ντε που έπεσε και πανηγυρίζουν οι Στουρνάρηδες και Σαμαράδες. Που επαναδιαπραγματεύτηκαν ντε και νίκησαν!

mnhm2

Τι μας λέει εδώ ο ποιητής; Ότι το επιτόκιο είναι μηδέν υπό την προϋπόθεση ότι το 2017 το περιθώριο θα είναι 200 μονάδες βάσης (αυτό είναι το SPREAD). Σήμερα αυτό είναι 1417 μονάδες βάσης! Εκτός αυτού οι δανειστές μπορούν να το αλλάξουν όποτε το γουστάρουν με μια απλή απόφαση του ΔΣ του ΕΤΧΣ και έγκριση της τρόικα. Χωρίς να μας ρωτήσουν.

Δηλαδή δανειζόμαστε με κυμαινόμενο επιτόκιο (αρχική σύμβαση) και με κύμανση της κύμανσης χωρίς οποιαδήποτε εξάρτηση από το οικονομικό κλίμα της εποχής.

ΑΡΑ, δεν ξέρουμε τι θα πληρώσουμε στο τέλος, τι τόκους θα δώσουμε

Βγάζω το καπέλο στους επανδιαπραγματευτές. Σκληρή και συμφέρουσα διαπραγμάτευση έκαναν!

 

Το Μνημόνιο ΙΙΙ που δεν ξέρουμε (τι αλλάζει και πώς αλλάζει)

.
Κατ’ αρχή να σημειώσουμε ότι η Αρχική Σύμβαση Ταμειακής Διευκόλυνσης (αυτό που λέμε δανειακή σύμβαση) είναι διαφορετική από τον ν. 4046/2012 (γνωστό ως Μνημόνιο ΙΙ). Πρόκειται για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 14/3/2012 (ΦΕΚ Α 55/14-3-2012).

Εδώ θα προσπαθήσουμε να δούμε τι τροποποιείται με την ΠΝΠ της 12/12/2012, με όσο το δυνατόν ουδέτερο μάτι. Θα μας ξεφύγουν πράγματα, θα κάνουμε και λάθη. Εκ των προτέρων ζητούμε την επιείκιά σας.

1. Διαφορά νοοτροπίας και νομιμότητας

Η ΠΝΠ 14/3/2012 είναι καθαρή Πράξη για την εξουσιοδότηση της υπογραφής της Σύμβασης. Η ΠΝΠ 12/12/2012 δεν αφορά μόνο την υπογραφή της τροποποίησης της αρχικής σύμβασης αλλά και μια σειρά άλλων θεμάτων, όπως οι απολύσεις στο Δημόσιο, η απελευθέρωση των διδάκτρων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και το βόλεμα ημέρερων. Γι αυτά μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ, εδώ και εδώ.
2. Τροποποίηση Ορισμών

Προστίθενται νέοι όροι και αντικαθίσταται ο όρος “Περιθώριο”. Γι αυτά μπορείτε να δείτε αναλυτικά και εδώ.

Η αντικατάσταση του όρου “Περιθώριο”

από

perith1

σε

mnhm2

Δηλαδή το περιθώριο στην τροποποίηση είναι υπό προϋπόθεση μηδέν, ενώ στην αρχική είναι μηδέν χωρίς προϋποθέσεις.

ΔΥΣΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ. Επαναδιαπραγμάτευση 0-1

3. Δανειακή Διευκόλυνση

Ο όρος δανειακή διευκόλυνση τροποποιείται και αυτός

από

diath1

σε

diath2

Η τροποποίηση αφορά ουσιαστικά (η επαναγορά λένε ότι “πέτυχε” άρα η προϋπόθεση εκπληρώθηκε) την παράταση της δανειακής διευκόλυνσης από 17,5 χρόνια σε 32,5 χρόνια. Δίνεται δηλαδή παράταση αποπληρωμής του χρέους (αλλά και εξάρτησης της χώρας) για 15 χρόνια. Επειδή αυτό είναι σχετικό, περισσότερα χρόνια εξάρτηση, μικρότερες δόσεις ετησίως κλπ. θα το θεωρήσουμε

ΕΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Επαναδιαπραγμάτευση 1-1

4. Προϋποθέσεις εκταμιεύσεων

Οι αρχικές προϋποθέσεις εκταμίευσης αναφέρονταν στην αίτηση χρηματοδότησης που έκανε η Ελλάδα προς το ΕΤΧΣ και τις διαδικασίες που απαιτούντο (συμμόρφωση στα μέτρα, ομόφωνη απόφαση των κρατών κλπ.κλπ), όπου υπήρχε και ένας απαράμιλλος όρος, ότι η αίτηση χρηματοδότησης ακυρώνονταν αν δεν είχε ρευστότητα το ΕΤΧΣ (sic), αλλάζουν με τη νέα συμφωνία ριζικά.

Πλέον απαιτείται γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου του Υπ. Οικονομικών, αλλά και γνωμοδοτήσεις από Cleary, Gottlieb Steen & Hamilton για τη συμμόρφωσή μας ως προς τους όρους.

oros0

Δεν φτάνει πλέον μόνο η έκθεση της τρόικα, αλλά απαιτείται και γνωμάτευση “ανεξάρτητων” ιδιωτών (“κερδοκόπων”). Πώς γίνεται δεκτό η οικονομία ενός κυρίαρχου κράτους να εξαρτάται από γνωματεύσεις περί συμμόρφωσης από δικηγορικέ εταιρείες, μόνο η κυβέρνησή μας μπορεί να το εξηγήσει.

Ουσιαστικά είμαστε υπό καθεστώς κηδεμονίας-εποπτείας από ιδιώτες.

Ποιοί είναι αυτοί θα μας εξηγήσει κανείς;

Υπόψη ότι ενώ υπάρχει στη σύμβαση “υπόδειγμα” της “Δήλωσης συμμόρφωσης” για το Ν.Σ του Υπ. Οικ. δεν υπάρχει αντίστοιχο για τους ανωτέρω ιδιώτες. Αυτοί γράφουν ό,τι θέλουν. Πλήρης παράδοση της χώρας.

ΔΥΣΜΕΝΕΣΤΑΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Επαναδιαπραγμάτευση 1-2

5. Δηλώσεις -Εγγυήσεις

Εδώ προστίθενται επιπλέον όροι δηλ:

oros1

Εδώ γίνεται σαφές ότι όλα τα λεφτά των αποκρατικοποιήσεων, του ξεπουλήματος δηλαδή της Ελλάδας, πάνε αποκλειστικά στο Χρέος και όχι στον ελληνικό λαό. Καμμία διαφορετική άποψη δεν χωρεί, αλλά απεμπολούμε και το δικαίωμα να εκδόσουμε ομόλογα στο μέλλον ή να ρευστοποιήσουμε μέσω ανταλλαγής των μη ληγμένων ομολόγων που πιθανά θα αυξήσουν την αξία τους μετά την επαναγορά. Δηλαδή δίνουμε λεφτά για επαναγορά ομολόγων σε μια τιμή 30-40% περίπου. Αυτά πλέον είναι κουρελόχαρτα. Θα μπορούσαμε να τα “κινήσουμε” μέχρις ότου λήξουν αν μελλοντικά αυξήσουν την αξία τους. Ενώ λοιπόν αυτό το έκανε η ΕΚΤ, για την Ελλάδα απαγορεύεται!

Γιατί γίνεται αυτό; Είναι τόσο κακοί οι “εταίροι” μας που μας “τιμωρούν” έτσι; Όχι τόσο, απλά προστατεύουν έτσι τους “επενδυτές” που θα αγοράσουν την Ελλάδα, γιατί τα ομόλογα που επαναγοράζουμε τώρα είναι και ομόλογα του ΟΣΕ, ΟΛΠ κλπ. Αυτά τα παίρνουμε “κοψοχρονιά”. Αν τα “γυρίσουμε” στην αγορά οι “νέοι ιδιοκτήτες” θα πρέπει να πληρώσουν τα ομόλογα “εις όλον”. Η πιθανή ζημία τους προφανής.

ΔΥΣΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – Επαναδιαπραγμάτευση 1-3 (κανονικά ανυπολόγιστα δυσμενής τροποποίηση)

6. Τόκοι – Έξοδα – Δαπάνες

Ο τόκος που πληρώνουμε είναι κυμαινόμενος και είναι το EURIBOR , η προκαταβαλόμενη προμήθεια διαχείρισης (0,5% επί του συνολικού ποσού), η ετήσια προμήθεια διαχείρισης (0,5% επί του ετήσιου ποσού) και το επιτόκιο υπερημερίας 2% (200 Μ. Β σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής – Σ.Σ. ήδη έχουμε καθυστερήσει κάποιες καταβολές από 8/12 έως 12/12).

Με την τροποποίηση δίνεται περίοδος χάριτος 10 ετών ως προς τον τόκο, όχι όμως τις προμήθειες όπως τις αναφέραμε πιο πάνω. Υπόψη τη στιγμή που γράφονται οι γραμμές αυτές το EURIBOR “Οθόνης” είναι 0.088%(1 week) και 0.543% (12 μηνών) (Σ.Σ. χθες ήταν μικρότερο στα 0,077%(1w)). To συνολικό ποσό που θα πληρώσουμε από αυτή την περίοδο χάριτος ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ. Θα μας έρθει “απανταχούσα” από το ΕΤΧΣ σε 10 χρόνια και 10 μέρες που θα μας λέει πόσα είναι τα “Συνολικά Δεδουλευμένα Ποσά” όπως ονομάζονται. Αυτά θα τα πληρώσουμε σε δόσεις μέχρι το 2046!!!.

oros2

Και εδώ έχουμε προϋπόθεση τη συμμόρφωση με την πολιτική που τίθεται από τους όρους του Μνημονίου.

Δηλαδή μέχρι το 2046 την πολιτική στην Ελλάδα θα την καθορίζουν οι δανειστές!

Ήρθαν για να μείνουν…για 2 τουλάχιστον γενιές!

Εγώ κρίνω δυσμενή την τροποποίηση εσείς κρίνετέ τη όπως θέλετε

Επανδιαπραγμάτευση 1-4 ή 2-3;

7. Αποπληρωμή, πρόωρη πληρωμή

Στην αρχική σύμβαση οι προπληρωμές (δηλαδή πληρωμές που θέλουμε τυχόν να κάνουμε για να εξωφλήσουμε γρηγορότερα) ήταν υπό την αίρεση του ΕΤΧΣ.

Στην τροποποίηση η προπληρωμή μπορεί να γίνει και με ομόλογα, είτε με μετρητά.

Αυτή η τροποποίηση είναι ευμενής, αλλά στηρίζεται σε υπεραισιόδοξα σενάρια

Επαναδιαπραγμάτευση 2-4

8. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Ουσιαστικά δεν έχουμε τροποποίηση του δικαίου. Αυτό είναι το Αγγλικό δίκαιο και τα δικαστήρια που επιλαμβάνονται, τα δικαστήρια του Λουξεμβούργου.

Και στις δυο συμβάσεις περιλαμβάνεται ο όρος της παραίτησης από ένδικα μέσα υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαγορεύονται από υποχρεωτικό νόμο (στο ελληνικό κείμενο η μετάφραση είναι λανθασμένη, το αγγλικό κείμενο αναφέρει τον όρο mandatory law, το ελληνικό το μεταφράζει “αναγκαστικό νόμο” που είναι λάθος, τόσο νομικά, όσο και εννοιολογικά).

Ως τέτοιοι νόμοι λαμβάνονται οι διεθνείς νόμοι Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Ευρωπαϊκή Συνθήκη κλπ. Όχι όμως το Ελληνικό Σύνταγμα γιατί η εφαρμογή γίνεται με αγγλικό δίκαιο. Συνεπώς δεν ισχύει η αιτιολόγηση κάποιων νομικών και πολιτικών ότι δεν υπάρχει περίπτωση απώλειας της επικράτειας, γιατί έχουμε παραδείγματα στο διεθνές δίκαιο, απώλειας επικράτειας λόγω κυριότητας εδάφους (πχ. η Villa la Collina στην Cadenabbia της Ιταλίας είναι Γερμανική επικράτεια και όχι Ιταλική)

Συμπέρασμα

Η τροποποίηση αφορά κυρίως την επαναγορά ομολόγων με δανεικά (σε χαμηλότερη τιμή), την παράταση του δανεισμού μέχρι το 2046 και την απαλλαγή από το “περιθώριο”. Γι αυτά παραχωρήσαμε τον έλεγχο του κράτους από ιδιώτες που θα αξιολογούν την πολιτική που ακολουθείται, την αναγνώριση ότι τα χρήματα που δίνονται αφορούν αποκλειστικά το δανεισμό και όχι την κεντρική κυβέρνηση και διευκολύνσεις που γίνονται στους αναμενόμενους “επενδυτές” που θα αγοράσουν κυριολεκτικά κοψοχρονιάς την ελληνική επικράτεια.

Και όλα αυτά με διαδικασίες κανονικής κατοχής από δοτούς μπροστά στους οποίους κάποιοι Τσολάκογλου κλπ. φαίνονται άγιοι

 

http://anapodia.wordpress.com/2012/12/16/το-μνημόνιο-ιιι-που-δεν-ξέρουμε-α-μέρο/

http://anapodia.wordpress.com/2012/12/17/το-μνημόνιο-ιιι-που-δεν-ξέρουμε-β-μέρ/

http://anapodia.wordpress.com/2012/12/17/το-μνημόνιο-ιιι-που-δεν-ξέρουμε-ε-να-β/

http://anapodia.wordpress.com/2012/12/17/το-μνημόνιο-ιιι-που-δεν-ξέρουμε-δ-μέρ/

http://anapodia.wordpress.com/2012/12/17/το-μνημόνιο-ιιι-που-δεν-ξέρουμε-στ-μέ/

http://anapodia.wordpress.com/2012/12/21/το-μνημόνιο-ιιι-που-δεν-ξέρουμε-τι-αλλά/

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ:

– ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 07.10.2009 – 11.10.2013 [Κατάλογος] και Ευχαριστώ τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη για την δημόσια ομολογία του

Προσφυγές κατά του τρίτου μνημονίου

One comment on “Για τα πρακτικά: Το Μνημόνιο ΙΙΙ που δεν ξέρουμε

  1. Pingback: Ξέρετε πόσες φορές άλλαξε η φορολογική νομοθεσία; – ΕΛΦΕΕ Ρόδου

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.