Ολομέλεια ΣΤΕ : Παράνομες οι αντικειμενικές άξιες, αντισυνταγματικό το ΕΝΦΙΑ

enfia-2-foroline

Με δυο αποφάσεις που αποτελούν κόλαφο για το σύστημα υπολογισμού των φόρων που καταλογίστηκαν επί σειρά ετών στους έλληνες πολίτες, η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας στέλνει τελεσίγραφο στην κυβέρνηση εντός 6 μηνών να αναπροσαρμόσει τις αντικειμενικές αξίες σε πανελλαδικό επίπεδο.

Το Δικαστήριο ουσιαστικά έδωσε 6μηνη παράταση στο ΥΠ.ΟΙΚ αναφέροντας μάλιστα πως προβαίνει στην συγκεκριμένη κίνηση για να αποφευχθεί το «δημοσιονομικό σοκ» για τα έσοδα του Κράτους που θα προέκυπτε εάν κάτω από τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες έκανε δεκτή την προσφυγή φορολογουμένων πολιτών και ακύρωνε αναδρομικά τις αντικειμενικές αξίες.(!!) 

Μάλιστα μετά το 6μηνο το δικαστήριο θα συνεδριάσει εκ νέου για δει εάν έχει συμμορφωθεί ή όχι το υπουργείο Οικονομικών και να εκδώσει οριστική απόφαση.

Η πρώτη απόφαση 1055/14 αφορά προσφυγή της στελεχών, φίλων αλλά και του προέδρου της «Δράσης» Θόδωρου Σκυλακάκη με την οποία ζητούσαν την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών και η δεύτερη (4003/14) προσφυγή 13 φορολογούμενων πολιτών οι οποίοι έχουν ακίνητα σε διάφορα σημεία της χώρας και ζητούσαν να ακυρωθεί η άρνηση της Κυβέρνησης να εκδώσει -ανά διετία, όπως είχε υποχρέωση από το νόμο 1249/1982- απόφαση για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

Το σκεπτικό

Και στις δυο περιπτώσεις το σκεπτικό είναι πανομοιότυπο καθώς η Ολομέλεια (πρόεδρος ο Σωτήρης Ρίζος και εισηγητής ο σύμβουλος Επικρατείας Δημήτρης Σκαλτσούνης) έκρινε ότι: «υφίσταται παράνομη παράλειψη της διοίκησης να προβεί στην επιβαλλόμενη από το άρθρο 41 του νόμου 1249/1982 έκδοση απόφασης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της χώρας. Η παράλειψη αυτή συντελέστηκε με την πάροδο εύλογου χρόνου από την παρέλευση διετίας από την αναπροσαρμογή των τιμών του έτους 2007». Και συνεχίζει:

«Η παράλειψη της διοίκησης να προβεί στην επιβαλλόμενη από το άρθρο 41 του νόμου 1249/1982 έκδοση απόφασης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της χώρας θα ήταν ακυρωτέα, κατ΄ αποδοχή προβαλλόμενου λόγου, και μάλιστα από τον χρόνο συντέλεση αυτής». Σημειώνουν όμως πως σταθμίζοντας αφενός τα έννομα συμφέροντα των πολιτών που προσέφυγαν στο ΣτΕ και αφ΄ ετέρου το έντονο δημόσιο συμφέρον, «συνιστάμενο στην αποφυγή αιφνίδιας διαταραχής των φορολογικών εσόδων του Κράτους υπό τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες, κρίνει ότι πρέπει, αντί αναδρομικής ακυρώσεως, να αναβληθεί η έκδοση οριστικής απόφασης, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στη διοίκηση να προβεί στην άνω οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια».

Λένε μάλιστα ότι «κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και ιδίως από το 2011, οι τιμές των ακινήτων της χώρας μειώνονται» και επικαλούνται έκθεση του Διοικητή της ΤτΕ η οποία για την πτώση των τιμών των ακινήτων αναφέρεται ότι το δ΄ τρίμηνο του 2012 έφθασε η υποχώρηση των τιμών στο 27,9% και το 2013 στο 33,4%. : «…η φορολογική επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας στην διάρκεια της κρίσης έχει επιτείνει την ύφεση στην αγορά ακινήτων και έχει αποθαρρύνει σημαντικά τη ζήτηση… η στρέβλωση η οποία προκαλείται από την ύπαρξη των αντικειμενικών αξιών που σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνουν σημαντικά τις εμπορικές αξίες των ακινήτων, οδηγεί σε τεχνική υπερφορολόγηση της ακίνητης περιουσίας και σε περαιτέρω μη ορθολογική πλέον συμπίεση των αξιών»

Οι παράλογες αντικειμενικές

Οι αξίες που προσδιορίζει η εφορία για τα νεόδμητα διαμερίσματα είναι κατά κανόνα υψηλότερες των τιμών των πράξεων κατά ποσοστό που κυμαίνεται από 3% έως 33% ανάλογα με την περιοχή, σύμφωνα με παλαιότερη έρευνα του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής.

Στα παλαιά διαμερίσματα οι αντικειμενικές τιμές είναι κατά κανόνα υψηλότερες των τιμών των πράξεων κατά ποσοστό που κυμαίνεται από 20% έως 70% ανάλογα με την περιοχή.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται, ενδεικτικά, ορισμένες περιοχές της Αττικής όπου το χάσμα αντικειμενικών-αγοραίων είναι μεγάλο.

Η συνέχεια ΕΔΩ

Σχόλιο: Έχω την αίσθηση ότι το ΣΤΕ κάνει πολιτική, αλλά θα το σχολιάσουμε αφού δημοσιευθούν οι αποφάσεις. 

update

Η απόφαση: υπ’ αριθμόν 4003/2014 (6 Μαρτίου 2014 ημερομήνια προσφυγής, 10 Οκτωβρίου 2014 δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό, 24 Οκτωβρίου 2014 διάσκεψη , 14 Νοεμβρίου 2014 δημοσίευση της απόφασης) 

SUMMARY OF THE 4003/2014 JUDGMENT OF THE COUNCIL OF STATE IN PLENARY SESSION

ΣΧΟΛΙΑΣΜΌΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΌΝ 4003/2014 ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΈΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΊΑΣ  (1. Το αντικειμενικό σύστημα αξιών αποσκοπεί στον ορθότερο προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης, προκειμένου η φορολογία επί των ακινήτων να είναι, κατά το δυνατόν, ανάλογη με την πραγματική τους αξία 2. Η Διοίκηση δεν μπορεί να επικαλείται εις βάρος των φορολογουμένων την αδυναμία της για νέο προσδιορισμό των τιμών ζώνης3. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, μολονότι δέχθηκε την παρανομία της Διοικήσεως, δεν προχώρησε στην ακύρωση της παράνομης παράλειψής της

Ολ.ΣτE: Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας η μη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων Τον Νοέμβριο του 2013, 13 φορολογούμενοι είχαν υποβάλει αίτημα στο υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να εκδώσει την απόφαση αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών που ορίζει το άρθρο 41 του νόμου 1249/1982, ωστόσο το αίτημα αυτό δεν έγινε δεκτό.

Κατερίνα Τσιροβασίλη – Σχολιασμός της υπ’ αριθμ. 4003/2014 απόφασης του ΣτΕ …

 

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Απόφαση 293/2014 ΑΠ για το ΕΕΤΗΔΕ (ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΗΣ ΔΕΗ)

Περίληψη:
Κρίθηκε κατά πλειοψηφία, ότι το προβλεπόμενο από το άρθρο 53 του ν. 4021/11 τέλος (είναι φόρος) και οι ρυθμίσεις προσδιορισμού αυτού με την εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση του εν λόγω άρθρου 1211/2011 υπουργική απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών αντίκειται στο Σύνταγμα και στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία μιας ψήφου και για το λόγο αυτό οι σχετικοί αναιρετικοί λόγοι παραπέμφθηκαν στην Τακτική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. 

Οι φόροι στην περιουσία είναι καραμπινάτη ληστεία !

Μηνυτήρια αναφορά κατά Γκ. Χαρδούβελη – Αικ. Σαββαΐδου και παντός υπευθύνου για καταλογισμό φόρου που δεν αντιστοιχεί στην εξουσιοδότηση που έλαβαν βάση του προϋπολογισμό του έτους 2014 και του νόμου περί ΕΝΦΙΑ

SOS! ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΟΣ ΧΤΥΠΗΣΕ ΤΗ ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ. ..η μάχη συνεχίζεται…( ασφαλιστικά μέτρα)

Advertisements

8 comments on “Ολομέλεια ΣΤΕ : Παράνομες οι αντικειμενικές άξιες, αντισυνταγματικό το ΕΝΦΙΑ

 1. Οχι μονο πολιτικη κανει το ΣτΕ αλλα τους εριξε και στα μαλακά….
  Μια απόφαση υπέρ του λαού πηγε να βγαλει κι αυτην την εφτιαξε ετσι που να μην ενοχλεί ιδιαίτερα τους κυβερνωντες….

 2. Pingback: Ενδιαφέροντες καιροί… | Hellenephants

 3. Με την υπ’ αριθμόν 4003/2014 απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας (σε σχηματισμό Ολομελείας, λόγω μείζονος σπουδαιότητας) έκρινε την παράλειψη της Διοικήσεως να αναπροσαρμόσει τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων από το 2007 μετά από αίτηση ακυρώσεως που υπέβαλαν 13 ιδιοκτήτες ακινήτων (πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για πρωτοβουλία του πολιτικού κόμματος “Δράση”).

 4. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΟΣ ΧΤΥΠΗΣΕ ΤΗ ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ. ..η μάχη συνεχίζεται…( ασφαλιστικά μέτρα)

  Στις 31/7/14, έλαβα μια ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών μου προς την εφορία, προερχόμενων από φορολογικές επιβαρύνσεις του κράτους που δεν προκύπτουν από το εισόδημα, που δεν συμφωνούν με το Σύνταγμα και υπερβαίνουν τη φοροδοτική μου ικανότητα. ΕΕΤΗΔΕ, ΕΕΤΑ, ΕΝΦΙΑ, τέλος επιτηδεύματος, τέλη κυκλοφορίας, έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, φόρος πολυτελούς διαβίωσης λόγω κατοχής αυτοκινήτου, φόρος αξιοπρεπούς διαβίωσης, φόρος αναπνοής και φόρος ύπαρξης.

  Στις 30/9/14, ξεκίνησε η Δίκη του Κάφκα με πραγματικά πλέον γεγονότα, δια της κατάθεσης μιας Ανακοπής-προσφυγής 250 σελίδων, που απογυμνώνει πλήρως τις προθέσεις της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, αποκαλύπτοντας ότι στην Ελλάδα έχουν απενεργοποιηθεί σχεδόν στο σύνολό τους τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται από το Σύνταγμά μας και το Διεθνές Δίκαιο. Ότι επιχειρείται η δήμευση της περιουσίας των Ελλήνων, με αντισυνταγματικές διατάξεις νόμων, ότι επιχειρείται ο περιορισμός του δικαιώματος δικαστικής προστασίας, ο περιορισμός του δικαιώματος της ζωής μας, της ελευθερίας και της περιουσίας, και ότι εν τέλει, επιχειρείται η κατάλυση του Συντάγματος με τη βία, ενεργοποιώντας το θεμελιώδες δικαίωμα και τη θεμελιώδη υποχρέωση της αντίδρασής μας με κάθε μέσο. Ότι η οριζόμενη δια του άρθρου 120 παρ.2 και 4 ως θεμελιώδης νομική υποχρέωση, όλων των ελλήνων που διαθέτουν πατριωτισμό, αποτελεί μια υποχρέωση ενάσκησης καθήκοντος μέχρι αυτοθυσίας, για την προστασία του Συντάγματος, του δημοκρατικού πολιτεύματος, της πατρίδας και της ελευθερίας. Μια υποχρέωση με αυξημένη νομική ισχύ, που δεν μπορεί να ανακοπεί από καμιά μορφή εξουσίας και καμία διάταξη νόμου.

  Στις 10/10/14, κέρδισα την προσωρινή διαταγή δια της οποίας η Δικαιοσύνη προστάτευσε την ακίνητή μου περιουσία στο σύνολό της, διέταξε την αναστολή εκτέλεσης όλων των προσβαλλόμενων πράξεων, ούτε μιας ούτε δύο αλλά δέκα, και υποχρέωσε το Υπουργείο Οικονομικών να μου εκδώσει φορολογική ενημερότητα, για κάθε ενδεχόμενη χρήση, κυρίως για λόγους τιμής.

  η συνέχεια εδώ :

  https://justiceforgreece.wordpress.com/2014/10/11/το-πρωτο-βελοσ-χτυπησε-τη-λερναια-υδρα/

 5. Δεν υπάρχει “αντικειμενική αξία” στον κόσμο. Δεν υφίσταται, ως έννοια.

  Υποκειμενική η αξία, αντικειμενικός ο φόρος

  (απόσπασμα με δικές μας υπογραμμίσεις και παραπομπές)

  Δεν υπάρχει “αντικειμενική αξία” στον κόσμο. Δεν υφίσταται, ως έννοια. Κάθε πράγμα έχει αξία ανάλογη με το τίμημα που είναι διατεθειμένος να καταβάλει ένας αγοραστής. Το ίδιο ετοιμόρροπο σπίτι μπορεί να το θέλει κάποιος μόνο για το οικόπεδο και κάποιος άλλος με σκοπό να ξοδέψει μια περιουσία για να το αναστηλώσει επειδή του αρέσει το φενγκ-σούι του. Αν καίγομαι για μετρητά αύριο, μπορεί να πουλήσω όσο-όσο σήμερα, στη μισή τιμή που θα μπορούσα να πετύχω αν περίμενα κάνα δυό χρόνια. Κάθε αξία -και των ακινήτων και των κινητών και των εμψύχων και των αψύχων- είναι υποκειμενική και μόνο!

  Όλη η φιλολογία σχετικά με την αξία της ακίνητης περιουσίας, βασίζεται σε μια θεμελιώδη διαστροφή: τη φορολόγησή της. Κι επειδή πρόκειται για γενικευμένη διαστροφή, σχεδόν την έχουμε αποδεχθεί! Κι όμως, ο μόνος νόμιμος και λογικός φόρος είναι στο εισόδημα. Από τη στιγμή που φορολόγησες το εισόδημά μου και πήρες το μερίδιο του κράτος, το υπόλοιπο είναι ΔΙΚΟ μου! Το τι θα το κάνω είναι ΔΙΚΟ ΜΟΥ θέμα. Μπορεί να το φάω στα μπουζούκια, να αγοράσω έργα τέχνης, να το βάλω στην τράπεζα, να πάρω μετοχές, να πάρω αντίκες, να το δώσω σε ελεημοσύνες, να το κάψω, να το παστώσω, να πάρω κότερο να πάμε μια βόλτα ή να πάρω ένα άλογο να φύγω στα βουνά. Τι σε κόφτει το τι θα κάνω τα χρήματα που έχεις ήδη φορολογήσει; Με ποια λογική κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες τις ξαναφορολογείς; Με ποια λογική, ας πούμε, το να έχεις ένα σκάφος στην Ελλάδα με την μεγαλύτερη, αναλογικά, ακτογραμμή στον κόσμο είναι πολυτελής διαβίωση και το να πετάς ντάνες με γαρδένιες στη Σούλα Μπούλα δεν είναι;

  Όλοι οι φόροι λοιπόν που επιβάλλονται στην περιουσία είναι, πρώτον, αντισυνταγματικοί. Το άρθρο 4 αναφέρει σαφώς: Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Ο φόρος στην περιουσία παραβιάζει και το “χωρίς διακρίσεις” και το “ανάλογα με τις δυνάμεις τους”. Αν, π.χ. δύο πολίτες έχουν το ίδιο εισόδημα και ο ένας, αυτά που του μένουν, τα αποταμιεύει για να φτιάξει σπίτι, ενώ ο άλλος τα ξοδεύει σε ταξίδια, ο πρώτος λόγω ΕΝΦΙΑλτη υφίσταται δυσμενή διάκριση σε σχέση με τον δεύτερο. Διαφωνεί κανένας; Επίσης, “δύναμή μου” είναι το εισόδημά μου, δεν είναι τα ντουβάρια. Μπορεί να είναι και χοντρή αδυναμία. Ρωτήστε με πως ένοιωσα όταν πέρυσι, εν μέσω κρίσης, αναγκάστηκα να πληρώσω 25.000 ευρώ για την ολική επισκευή της στέγης ενός σπιτιού στο Πήλιο (με πλάκες σχιστολίθου που τις κουβαλούν τα μουλάρια στο καλντερίμι) γιατί όταν έβρεχε έπεφταν καταρράχτες μέσα και θα γκρεμιζόταν ολόκληρο.

  Οι φόροι στην περιουσία είναι καραμπινάτη ληστεία. Είναι αργή δήμευση. Είναι σίγουρος θάνατος και του πολίτη και της οικονομίας συνολικά. Το ξεχνάμε αυτό και ασχολούμαστε με το αν θα πέσουν οι αντικειμενικές και όχι με την ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ και τον ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟ της ίδιας της έννοιας των αντικειμενικών αξιών.

  Ναι, αλλά δεν φορολογούν την περιουσία και άλλα κράτη θα ρωτήσει κάποιος; Όχι! Τα σοβαρά κράτη επιβαρύνουν την περιουσία με ανταποδοτικά τέλη που εισπράττονται από τους Δήμους και αφορούν σε υπηρεσίες που προσφέρει ο Δήμος στον ιδιοκτήτη. Δεν ξέρω πόσοι αντιλαμβάνονται (η κυβέρνηση πάντως, όχι) τη διαφορά ανάμεσα στον φόρο και στο τέλος. Ο φόρος επιβάλλεται στο εισόδημα και αντιστοιχεί στις γενικές υπηρεσίες ενός κράτους στους πολίτες του (άμυνα, ασφάλεια, παιδεία, διοίκηση). Τέλος πληρώνεις για υπηρεσίες του κράτους ή της αυτοδιοίκησης που δεν απευθύνονται στο σύνολο, αλλά σε ομάδες του πληθυσμού, ακόμα κι αν την παροχή τους την έχουν αναλάβει ιδιώτες.

  Στα σοβαρά κράτη υπάρχει αναλογικότητα και λογοδοσία και στους φόρους και στα τέλη. Τα τέλη επιβάλλονται συνήθως όχι σε σχέση με το τι κατέχεις αλλά σε σχέση με το τι προσφέρει η δημόσια αρχή σε αυτό που κατέχεις.

  Αν έχεις πρόσοψη οικοπέδου στον δρόμο 20 μέτρα θα πληρώσεις τα μισά από κάποιον που έχει 40 μέτρα κι ας έχεις χτίσει εσύ ένα παλάτι στο οικόπεδό σου, κι ο άλλος ένα παράπηγμα. Διότι ο Δήμος φροντίζει να έχετε και οι δύο δρόμο καθαρό και για τον άλλον ξοδεύει διπλάσια. Αλλά τα σκουπίδια δεν θα τα πληρώνεις με τα τετραγωνικά. Θα τα πληρώνεις ανάλογα με τον όγκο που παράγεις, αγοράζοντας τις ειδικές σκουπιδοσακούλες του Δήμου. Αυτή είναι λογική, αυτή είναι αναλογικότητα. Και, φυσικά, ισχύει εδώ και μερικούς αιώνες παγιώνοντας τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και στην Πολιτεία. Τα σοβαρά κράτη δεν σε αιφνιδιάζουν. Δεν σε εξαπατούν. Μπορείς να κάνεις το κουμάντο σου. Ξέρεις τι θα σου κοστίσει κάθε οικονομική σου απόφαση και ξέρεις ότι και σε 10 χρόνια το πλαίσιο θα είναι το ίδιο. Έτσι μπορείς να σχεδιάσεις και να προβλέψεις. Έτσι ρολάρει η οικονομία. Έτσι γίνονται επενδύσεις. Στο κράτος – παρωδία, που είχαμε την ατυχία να γεννηθούμε, αυτά είναι ψιλά γράμματα. Οι φόροι μπορεί να αλλάζουν κάθε μέρα επειδή τόσα χρειάζεται ο Ντινόπουλος για να δώσει σύνταξη στα 50 στους σχολικούς φύλακες ή τόσα χρειάζεται το ταμείο συνταξιούχων της ΔΕΗ, για να επιδοτεί με 16.000 ευρώ, ανά κεφάλι, την παρέα του Φωτόπουλου.

  Ο φόρος λοιπόν στην ακίνητη περιουσία, καθώς ήδη πληρώνεις έναν σκασμό δημοτικά τέλη, είναι αντικειμενικός φόνος. Ο νόμος είναι το άλλοθι. Το κράτος λέει: τόσα θέλω για να συνεχίσω να ταΐζω τους κομματικούς πελάτες μου. Από κάπου θα τα πάρω. Αν μειώσω τις αντικειμενικές, θα αυξήσω τον συντελεστή. Αν καταργήσω τον ΕΝΦΙΑλτη, θα βάλω φόρο στην ανάσα, στους χτύπους της καρδιάς. Δεν με ενδιαφέρει αν έχεις εισόδημα ή όχι. Εγώ θέλω λεφτά. Ψηλά τα χέρια! Τα λεφτά σου ή την ελευθερία σου. Αν δεν πληρώσεις θα σε κλείσω στη φυλακή. Σκασίλα μου αν είναι δίκαιο, συνταγματικό, νόμιμο. Πότε δεν σκοτίστηκα γι’ αυτές τις λεπτομέρειες. Θέλω τόσα. Αν δεν μου τα δώσεις, θα σου τινάξω τα ακίνητα στον αέρα. Εκτός αν προφτάσεις εσύ και πέσεις από το μπαλκόνι του διαμερίσματος στον 6ο που με τόσες θυσίες αγόρασες πριν 10 χρόνια.

  Το έχω πει και το έχω γράψει πολλές φορές (δημιουργώντας δυσφορία στους «κορεκτίλες», που έχουν αναγάγει την πολιτική ορθότητα σε πολιτική νωθρότητα): δεν έχει νόημα να συγκρίνουμε το (διαχρονικό) κυβερνητικό αληταριό με ένα οποιοδήποτε δυτικό κράτος. Η σύγκριση μπορεί να γίνει μόνο με τις συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος και, φυσικά, είναι συντριπτικά υπέρ των συμμοριών. Πρώτον, γιατί θα σου πάρουν τόσα όσα να συνεχίσεις να λειτουργείς. Νταβατζήδες είναι, δεν είναι ηλίθιοι. Ξέρουν ότι αν σε ξεσκίσουν σήμερα, αύριο δεν θα έχει. Οι φωστήρες του οικονομικού επιτελείου ούτε αυτό το καταλαβαίνουν. Κι ας έχουν πάει οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις στη στρατόσφαιρα. Κι ας λέει η κοινή λογική ότι αυτός που δεν έχει να πληρώσει δεν θα πληρώσει. Ούτε είναι δυνατόν να βάλεις στη φυλακή 2.000.000 Έλληνες. Δεύτερον, γιατί έχουν αίσθηση της αναλογικότητας. Η μικρή καφετέρια δεν θα πληρώσει τα ίδια με το «γκλαμουράτο» μαγαζί. Και τρίτον, γιατί κάποιο έργο προσφέρουν: η συμμορία της παραλιακής σε προστατεύει από τη συμμορία της Πετρούπολης. Οι οικονομικοί ανεγκέφαλοι της κυβέρνησης από ποιον σε προστατεύουν; Και νταβατζήδες και άχρηστοι και ηλίθιοι.

  Η συνέχεια εδώ

  https://justiceforgreece.wordpress.com/2014/09/26/οι-φόροι-στην-περιουσία-είναι-καραμπι/comment-page-1/#comment-12098

 6. Pingback: ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΜΜΕΝΟ & ΤΟΝ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ: «Πληρώστε εσείς τον ΕΝΦΙΑ μας» !!! | Blog: "ΕlaTora"

 7. Pingback: Κατασχέσεις σπιτιών των ελλήνων: «Μέχρι να σφυρίξει η πρώτη» και μετά θ” ακολουθήσουν κι άλλοι | Εδώ Κωλοχανείο®

 8. Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015

  Οι 20 φόροι που επηρεάζονται από τις αντικειμενικές αξίες :

  -Τεκμαρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης κατοικίας- επαγγελματικής στέγης 11-33 %

  -Αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη πρώτης και δεύτερης κατοικίας ανάλογα με το εμβαδόν και την τιμή ζώνης που ισχύει.

  -Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ανά περιουσιακό στοιχείο Κτίσματα:2,50-16,25€/τμ, Οικόπεδα:0,003-9€/τμ

  -Συμπληρωματικός φόρος επί συνόλου περιουσίας με αφορολόγητο ποσό 300.000 ευρώ. Φυσικά πρόσωπα :1‰-1%. Νομικά πρόσωπα :2,5-5‰

  -Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (κτίσματα+οικόπεδα) 0,25-0,35‰

  -Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιριών 15%

  -Φ.Π.Α. στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή 23 %

  -Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων 3 %

  -Φόρος Χρησικτησίας Ακινήτων 3 %

  -Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικοπέδων) 1,5 %

  -Φόρος Διανομής Ακινήτων 0,75%

  -Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων 3 % επί Φ.Μ.Α.

  -Τέλη υπέρ Ταμείου Νομικών (σύνταξη –μεταγραφή συμβολαίων) 6,50+1,25‰

  -Πρόσθετο Τέλος Μεταγραφής Συμβολαίων 4,5-7,5‰

  -Φόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παροχής ακινήτων Α’ Κατηγορία: προς τέκνα (γονικές παροχές), εγγονούς, συζύγους, γονείς 1-10% Β’ Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ. 5-20% Γ’ Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους 20-40%

  -Φόρος Δωρεάς ακινήτων Α’ Κατηγορία: προς εγγονούς, συζύγους, γονείς 1-10% Β’ Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ. 5-20% Γ’ Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους 20-40%

  -Τέλος Εγγραφής ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο 1‰ επί της αντικειμενικής αξίας

  -Πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων

  -Πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής νέων αυθαιρέτων κλπ.

  -Εισφορές σε γη & χρήμα για ένταξη σε σχέδια Πόλεων (Ν.1337/83) σε γη έως 60%, σε χρήμα έως 25%

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s