Ο υπουργός δικαιοσύνης διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων Σταύρος Κοντονής για το κοινωνικό κράτος δικαίου και άλλα ωραία πράγματα

Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ ΚΑΙ Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΕΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 2001 ΚΑΙ ΡΗΤΩΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 25 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ («Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ»), ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΟ, ΤΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΗΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

Η αρχή του κράτους δικαίου αποτελεί μια οργανική και συστηματική ενότητα με την αρχή της (συνταγματικής) νομιμότητας των κρατικών πράξεων, αλλά και με την ισότητα ενώπιον και διά του νόμου κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος. Το κράτος δικαίου αντίκειται ολοσχερώς σε προνομιακά καθεστώτα νομικών διακρίσεων υπέρ ατόμων ή κοινωνικών ομάδων οποιασδήποτε μορφής, όπως αυτά ίσχυαν προ του Διαφωτισμού και αφορού- σαν τις λεγόμενες «θεσμοποιημένες τάξεις» ως θεμιτά υποκείμενα νομικοπολιτικών διακρίσεων. Η σύγχρονη υπόστασή του είναι αδιανόητη χωρίς την εφαρμογή της ισονομίας.

Όμως, το εκτεταμένο φαινόμενο της διαφθοράς/ διαπλοκής στις κοινωνίες του αναπτυγμένου νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού -και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα των Μνημονίων κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια- δεν μπορεί να αναπτυχθεί και να αναπαραχθεί χωρίς την πολιτική των «προνομίων», η οποία εισάγεται από την κυβέρνηση και νομιμοποιείται τελικά, δυστυχώς, από τους φορείς της νομοθετικής λειτουργίας και κυρίως από το Κοινοβούλιο. Η πρωτοβουλία αυτή είναι πολύπλευρη και κατατείνει σε καθεστώτα ποινικής ασυλίας. Είτε υπό τη μορφή του εκ των προτέρων (προληπτικού) αποκλεισμού της ποινικής δίωξης για συγκεκριμένα άτομα και ομάδες που ενέχονται στη σχέση εξουσίας και χρήματος, και ιδίως στις υποθέσεις «αμαρτωλών» συμβάσεων ή μορφών δημόσιας εκχώρησης προνομίων, όπως η Siemens, τα εξοπλιστικά προγράμματα, οι ιδιωτικοποιήσεις μέσω του ΤΑΙΠΕΔ κ.ά., είτε υπό τη μορφή της (κατασταλτικής) νομοθετικής παρέμβασης σε ήδη εκκρεμείς ποινικές δίκες προς την κατεύθυνση της παραγραφής, της αναστολής ή της παύσης της εκκρεμούς ποινικής δίωξης, της αμνήστευσης κατά την έννοια του άρθρου 47, παρ. 3 Συντάγματος κ.ά. Οι παρεμβάσεις αυτές είναι προκλητικές είτε υπό την έννοια της ακόμη φιλελεύθερης/ δικαιοκρατικής προβληματικής της ισονομίας, είτε υπό την πληρέστερη έννοια της συμπερίληψης κοινωνικών/ταξικών κριτηρίων όσον αφορά την κατανόηση του «καθεστώτος απαράδεκτων νομικών διακρίσεων» υπέρ των δωροδοκούμενων ανώτερων υπαλλήλων και των δωροδοκούντων ισχυρών κοινωνικών ομάδων, πολυεθνικών εταιρειών κ.λπ. Σε μια περίοδο όπου φορολογούμενοι ή ασφαλισμένοι για μικρά σχετικά οικονομικά ποσά διατρέχουν άμεσα τον κίνδυνο ποινικής δίωξης, ταλαιπωρίας και εξευτελισμού αλλά και στέρησης της ελευθερίας τους, προνομιούχοι κρατικοί λειτουργοί και προνομιούχες οικονομικές και κοινωνικές ομάδες, που εμπλέκονται άμεσα στη διασπάθιση του δημόσιου χρήματος, «απαλλάσσονται» κατά τρόπο που υποδεικνύει καταφρόνηση και σαρκασμό προς τα πληττόμενα από τις μνημονιακές πολιτικές χαμηλά και μεσαία κοινωνικά στρώματα. Επιπλέον, οι κατασταλτικές νομοθετικές παρεμβάσεις σε εκκρεμείς ποινικές δίκες που αφορούν τη διαπλοκή είναι προφανές ότι παραβιάζουν κατάφωρα και «αναστέλλουν» κατά τρόπο ευθέως και προδήλως αντισυνταγματικό την αρχή της διάκρισης των εξουσιών (άρθρο 26 Συντάγματος), η οποία, ομοίως, αποτελεί θεμελιώδη αρχή και οργανωτική βάση του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Η μνημονιακή κυβέρνηση έχει προωθήσει μια -σε βιομηχανική κλίμακα- γενικευμένη ποινική ασυλία των φορέων ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας αλλά και γενικότερα των κρατικών λειτουργών (της διοίκησης υπό την ευρύτερη έννοια), οι οποίοι διευκολύνουν, προωθούν ή νομιμοποιούν τις σχέσεις διαπλοκής και διαφθοράς. Ενδεικτικά αναφέρω τη σκανδαλώδη διάταξη του Πολυνομοσχεδίου του Μαρτίου 2014 για τη μετατροπή αδικημάτων δωροδοκίας από κακουργήματα (όταν η ζημία υπερβαίνει την αξία των 120.000 ευρώ) σε πλημμελήματα, αν η πράξη «δεν αντίκειται στα καθήκοντα του υπαλλήλου»), τις διατάξεις για την σε αρκετές περιπτώσεις ποινική ασυλία των μελών της διοίκησης του διαβόητου ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο διαχειρίζεται κατά τρόπο πρωτοφανή τη συνταγματικά αναπαλλοτρίωτη «δημόσια κτήση», τις διατάξεις, οι οποίες προβλέπουν το ακαταδίωκτο των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ακόμη και για γνωμοδοτήσεις τους, οι οποίες εξυπηρετούν προφανώς οικονομικές και πολιτικές σκοπιμότητες (άρθρο 56 ν. 4170/2013), τις διατάξεις για την αναστολή ποινικών διώξεων σε εκκρεμείς δίκες για μέλη διοικήσεων δημόσιων οργανισμών, δημόσιων επιχειρήσεων κ.ά. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε τις σχετικές μεθοδεύσεις και έδωσε σκληρό αγώνα για τη μη υπερψήφιση των σχετικών διατάξεων. Επίσης, η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ κατέδειξε την οργανική και αιτιώδη συνάφεια ανάμεσα στο ουσιαστικά ακαταδίωκτο που επιφέρει η ισχύουσα συνταγματική πρόβλεψη και νο- μοθεσία για την ευθύνη υπουργών και στο καθεστώς νομικής ασυλίας που εισήγαγαν με πληθωρικό τρόπο τα στελέχη της μνημονιακής κυβέρνησης. Οι ταξικά κυρι- αρχούμενοι και αποκλεισμένοι οδηγούνται συλλήβδην στο δίκτυο της ποινικής δικαιοσύνης, ενώ οι πολιτικά και οικονομικά προνομιούχες ομάδες εκφεύγουν, κατά τη βιβλική ρήση, της «κατάποσης της καμήλου» από κάθε σοβαρή κύρωση. “

Μόλις διαβάσατε ένα απόσπασμα από τη “Μαύρη Βίβλο της Ντροπής” της διακυβέρνησης Σαμαρά ή/και “το Ευαγγέλιο της Διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ” η οποία περιλαμβάνει α) μια ανθολογία αντισυνταγματικών πράξεων που μετέτρεψαν το κοινοβούλιο σε πλυντήριο σκανδάλων και νεκροταφείο ποινικών δικογραφιών και αποδεικνύουν την ονειδιστική κυβερνητική λειτουργία που παραβιάζει την δημοκρατική νομιμότητα και παραδίδει τα δημόσια αγαθά και περιουσία σε ιδιωτικά συμφέροντα. β) τα πιστεύω και οι δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Οταν τα ελεγε αυτά ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ηταν βουλευτής Ζακύνθου και μέλος της Επιτροπής Έλεγχου του Κυβερνητικού Έργου (ΕΕΚΕ) της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για θέματα Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μετά μεγάλωσε και έγινε Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Βιογραφικά στοιχεία

Ο Χαράλαμπος – Σταύρος Κοντονής γεννήθηκε το 1963 στη Ζάκυνθο. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών το 1995. Έκτοτε ασκεί τη δικηγορία.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του ανέπτυξε έντονη πολιτική και συνδικαλιστική δραστηριότητα, και διετέλεσε για δύο θητείες πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Νομικής και μέλος του προεδρείου του κεντρικού συμβουλίου της ΕΦΕΕ. Επίσης, ήταν εκλεγμένο μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος, της νεολαίας του ΚΚΕ Εσωτερικού.

Σήμερα είναι μέλος της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής και της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Εσωκομματικά, προέρχεται από την Ανανεωτική Κομμουνιστική Οικολογική Αριστερά (ΑΚΟΑ), που είχε ιδρυθεί από τον Γιάννη Μπανιά.

Εκλέχθηκε βουλευτής Ζακύνθου του ΣΥΡΙΖΑ το 2012, και επανεκλέχθηκε το 2015.[Στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, ανέλαβε υφυπουργός Αθλητισμού. Στις 5 Νοεμβρίου 2016 μετά τον ανασχηματισμό, ανέλαβε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. https://el.wikipedia.org/wiki/Σταύρος_Κοντονής

Από την ΕΚΟΝ Ρήγα Φεραίο προέρχονται επίσης:

– οι υπουργοί των κυβερνήσεων Τσιπρα: Νίκος Φίλης, Γιώργος Κατρούγκαλος, Πάνος Σκουρλέτης, Γιώργος Χουλιαράκης (συμμετείχε και στη κυβέρνηση της Βασιλικής Θάνου) , Γιάννης Μπαλάφας, Νίκος Βούτσης (σήμερα πρόεδρος της βουλής) κλπ,

– οι υπουργοί της κυβέρνησης Γ.Α.Παπανδρέου: Γιώργος Παπακωνσταντίνου και Ηλίας Μόσιαλος,

καθώς και το ηγετικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Λάμπρου.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ

Για όλα τα υπόλοιπα αρκεί να δείτε το 4ο μνημόνιο με τις καινούργιες περικοπές των συντάξεων, την αύξηση της φορολογίας διά της μείωσης του αφορολόγητου ορίου κλπ. Καλύτερη απόδειξη περί “κοινωνικού κράτους” δεν υπάρχει.Το μήνυμα του; Σε αφήνω χωρίς εισόδημα, και μετά, ΕΑΝ ΘΕΛΩ ΚΑΙ ΕΑΝ ΜΕ ΑΦΗΝΟΥΝ ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΜΟΥ, σου πετάω ένα κοκαλάκι να ροκανίζεις. 

Advertisements

20 comments on “Ο υπουργός δικαιοσύνης διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων Σταύρος Κοντονής για το κοινωνικό κράτος δικαίου και άλλα ωραία πράγματα

 1. ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΞΕΧΑΣΕ…ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΪΜΟΥ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥΣ !!!
  ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 2007, ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2011 ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΑ ΤΙΠΟΤΑ
  Με την απουσία του ελληνικού δημοσίου, που δεν δήλωσε ποτέ παράσταση πολιτικής αγωγής, διεξάγεται μέχρι σήμερα η πολυετής δικαστική έρευνα για την υπόθεση των παράνομων επανελέγχων (διαχειριστικών και φορολογικών) σε ΟΤΑ, επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.

  http://www.fmvoice.gr/index.php/oikonomia/eidiseis/item/166187-oi-paranomoi-epanelegxoi-evgazan-ladi-dimous-kai-epixeiriseis
  http://www.kinima-ypervasi.gr/2017/05/blog-post_98.html

 2. Ο Νότης Μαριάς καταγγέλλει την κυβέρνηση για το τέταρτο μνημόνιο.Τά χρήματα από το ΕΣΠΑ χρησιμοποιεί ο Τσίπρας ως δήθεν ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ.

 3. Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

  Απίστευτο χαράτσι για ελεύθερους επαγγελματίες με φορολόγηση των εισφορών

  Αντιμέτωποι με νέο φορολογικό χαράτσι αναμένεται να βρεθούν εκατομμύρια ελεύθεροι επαγγελματίες σε περίπτωση που αληθεύει το σενάριο – σοκ το οποίο προωθείται.
  Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το TheToc, προωθείται ρύθμιση που θα εξαιρεί τις ασφαλιστικές εισφορές από τις επαγγελματικές δαπάνες κάτι που σημαίνει ότι οι επαγγελματίες θα πληρώνουν φόρο και επί των ασφαλιστικών εισφορών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επειδή η επιβάρυνση από τη συγκεκριμένη αλλαγή μπορεί να είναι τεράστια, έχει συζητηθεί με τους θεσμούς το ενδεχόμενο οι ασφαλιστικές εισφορές να μην υπολογίζονται επί του 100% του φορολογητέου εισοδήματος αλλά επί του 85%. Ο συνδυασμός των δύο αλλαγών θα επιφέρει μείωση των ασφαλιστικών εισφορών αλλά αύξηση τόσο του φόρου εισοδήματος όσο και της εισφοράς αλληλεγγύης. Μάλιστα, η αύξηση του φόρου θα είναι μεγαλύτερη από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών με αποτέλεσμα οι επαγγελματίες να χάσουν ένα ακόμη τμήμα του εισοδήματός τους. Η ζημιά μπορεί να ξεκινάει από τα 300-400 ευρώ τον χρόνο και να φτάνει έως και τις αρκετές χιλιάδες ευρώ.

  Την είδηση ότι επίκειται αλλαγή στον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών έδωσε χθες το μεσημέρι Ευρωπαίος αξιωματούχος ο οποίος μίλησε για μια μεταβατική λύση. Η εξειδίκευση ήρθε αργότερα από την Αθήνα με την διακίνηση της πληροφορίας ότι από το 2018, οι ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιτηδευματιών δεν θα υπολογίζονται στο 100% του φορολογητέου εισοδήματος αλλά στο 85%.
  Αυτό σημαίνει μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Έτσι, ο επαγγελματίας των 10.000 ευρώ, θα πληρώνει 2295 ευρώ αντί για 2700 ευρώ, ο επαγγελματίας των 20.000 ευρώ θα καταβάλλει 4590 ευρώ αντί για 5400 ευρώ και ο επιτηδευματίας των 30.000 ευρώ θα δίνει 6885 ευρώ αντί για 8130 ευρώ.
  Στο εξής, εφόσον νομοθετηθεί αυτή η αλλαγή, ο φορολογούμενος δεν θα μπορεί να αφαιρέσει από το φορολογητέο εισόδημα τις ασφαλιστικές εισφορές όπως συμβαίνει μέχρι τώρα. Αυτό σημαίνει ότι θα επιβαρύνεται με φόρο 22% έως 45% επί του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών. Έτσι:
  1. Ο επαγγελματίας των 10.000 ευρώ, θα γλιτώσει 405 ευρώ από τις ασφαλιστικές εισφορές αλλά ο φόρος του θα ανέβει στα 2200 ευρώ αντί για 1606 ευρώ που είναι σήμερα. Θα προκύψει επομένως μια προσαύξηση της τάξεως των 200 ευρώ τον χρόνο.
  2. Ο επαγγελματίας των 20.000 ευρώ, θα γλιτώσει 810 ευρώ από τις ασφαλιστικές εισφορές αλλά θα πληρώσει φόρο 4400 ευρώ αντί για 3212 ευρώ που καταβάλλει τώρα. Δηλαδή, υπάρχει αύξηση της συνολικής επιβάρυνσης κατά 400 ευρώ.

  http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=114612204

 4. Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

  ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ+ΛΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ: ΠΕΦΤΟΥΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ…ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ !!!

  Η ΑΑΔΕ ΕΠΕΒΑΛΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΥΨΟΥΣ 611.000.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΜΟΛΙΣ 31.000.000, ΕΝΩ ΑΠΟ ΤΑ 555.000.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΜΟΛΙΣ 80.000.000
  Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών που κοινοποιήθηκαν μετά από ερώτηση στη Βουλή !!!

  Τα ποσά των προστίμων που έχουν επιβληθεί τα τελευταία δύο χρόνια από τις ελεγκτικές αρχές είναι άκρως εντυπωσιακά. Μόνο για πράξεις λαθρεμπορίας οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων επέβαλαν πρόστιμα 611,7 εκατ. ευρώ, ενώ στις λίστες εντοπίστηκαν αδήλωτα ποσά στα οποία επιβλήθηκαν φόροι ύψους 555,68 εκατ. ευρώ.

  Ακόμα πιο εντυπωσιακά είναι όμως τα νούμερα για τις εισπράξεις ή διαφορετικά τα ποσά που εισήλθαν στον κρατικό κορβανά από τα πρόστιμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, τα οποία κοινοποιήθηκαν στη Βουλή κατόπιν ερώτησης του βουλευτή της Ν.Δ. Νικήτα Κακλαμάνη, στα ταμεία εισέρρευσε μόλις 5,1% των προστίμων δηλαδή 31,19 εκατ. ευρώ από το λαθρεμπόριο, ενώ από τις λίστες το 14,4%.

  Τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη Βουλή (απαντώντας σε σχετική ερώτηση του προέδρου του Ποταμιού Στ. Θεοδωράκη), τα οποία ήταν εμφανώς «φουσκωμένα» σε σχέση με τα στοιχεία που παρέδωσε στη Βουλή η υφυπουργός Οικονομικών Κ. Παπανάτσιου.

  Η χαμηλή εισπραξιμότητα τόσο στο σκέλος των φόρων όσο και των προστίμων αποτελούσε πάντα πρόβλημα στο υπουργείο Οικονομικών και μάλιστα οι δανειστές της χώρας έχουν ζητήσει επανειλημμένως να βελτιωθούν τα συστήματα και οι ακολουθούμενες διαδικασίες ώστε να αυξηθούν τα έσοδα του Δημοσίου. Ωστόσο, εάν και έχουν γίνει κάποια μικρά βήματα, το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται και δείχνει τη γύμνια του φοροεισπρακτικού μηχανισμού.

  Από περαίωση σε ρύθμιση

  Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, ένας σημαντικός λόγος της χαμηλής εισπραξιμότητας είναι και οι ρυθμίσεις (και παλαιότερα οι περαιώσεις) που δεν βοηθούν στη δημιουργία φορολογικής συνείδησης. Ακόμα και με τον πρόσφατο νόμο του εξωδικαστικού συμβιβασμού δίνεται η δυνατότητα να καταβάλουν φόρους και πρόστιμα σε 120 δόσεις.

  Ακόμα και για τους φορολογουμένους που εντοπίστηκαν στις περιβόητες λίστες, θεσπίστηκε ευνοϊκή ρύθμιση, η οποία λήγει στα τέλη Μαΐου. Οσοι ενταχθούν στη ρύθμιση, θα έχουν μείωση στον φόρο και στα πρόστιμα που επιβλήθηκαν από τη φορολογική αρχή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έλαβε ο κ. Κακλαμάνης από το υπουργείο Οικονομικών, τα τελευταία δύο χρόνια οι εισπράξεις από τις λίστες δεν ξεπερνούν το 15% των ποσών που έχουν βεβαιωθεί από τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία:

  1. Λίστα Λαγκάρντ

  • To 2015 βεβαιώθηκαν 179,2 εκατ. ευρώ ενώ εισπράχθηκαν μόλις 26,98 εκατ. ευρώ. Δηλαδή μόλις το 15%.

  • Το 2016 βεβαιώθηκαν 46,82 εκατ. ευρώ και εισπράχθηκαν 6,1 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό περιορίστηκε στα 12,7%.

  2. Λίστα Μπόργιανς

  • To 2016 βεβαιώθηκαν 3,5 εκατ. ευρώ και εισπράχθηκαν 137,8 χιλιάδες ευρώ. Δηλαδή, εισπράχθηκε μόλις το 4,4% των προστίμων.

  3. Εμβάσματα

  • To 2015 βεβαιώθηκαν 123,2 εκατ. ευρώ και εισπράχθηκαν 17,52 εκατ. ευρώ. Δηλαδή μόλις το 14,2%.

  • Το 2016 βεβαιώθηκαν 103,79 εκατ. ευρώ και εισπράχθηκαν 2,8 εκατ. ευρώ δηλαδή, μόλις το 2,7% των προστίμων.

  4. Offshore

  • To 2015 βεβαιώθηκαν 55,09 εκατ. ευρώ και εισπράχθηκαν 20,55 εκατ. ευρώ. Δηλαδή το 37,3%.

  • Το 2016 βεβαιώθηκαν 44,02 εκατ. ευρώ και εισπράχθηκαν 5,8 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό περιορίστηκε στα 13,3%.

  5. Συνολικά από τις λίστες

  • Βεβαιώθηκαν το 2015 και το 2016 555,6 εκατ. ευρώ με το εισπραχθέν ποσό να ανέρχεται στα 80,03 εκατ. ευρώ. Δηλαδή εισπράχθηκε το 14,4% των βεβαιωθέντων ποσών.

  http://www.kathimerini.gr/908129/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/entypwsiaka-ta-prostima-apogohteytikes-oi-eispra3eis
  http://www.kinima-ypervasi.gr/2017/05/blog-post_5.html

 5. Ανανεώθηκε: 02 Μαίου 2017

  Τέταρτο μνημόνιο: Δείτε πόσα θα χάσετε από τις περικοπές σε συντάξεις και αφορολόγητο

  Αμέλια Αναστασάκη
  Newsbomb.gr
  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ «ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ» ΠΟΥ ΘΑ ΔΕΧΤΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΦΤΩΧΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
  Πολίτες που σήμερα δεν πληρώνουν φόρο θα κληθούν με το νέο αφορολόγητο όριο στα 5.681 ευρώ να βάλουν βαθιά το χέρι στη τσέπη.
  Νέα «σφαγή» έρχεται στο «βωμό» της συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης και Θεσμών. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν δίστασε να τα «δώσει» όλα, στερώντας ακόμα και από τις φτωχότερους Έλληνες την ελπίδα της… επιβίωσης. Αν και το κυβερνητικό επιτελείο επικαλείτο ότι καθυστερεί το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης γιατί προσπαθεί να φέρει μέτρα λιγότερο επώδυνα, το αποτέλεσμα δείχνει άλλα… Και ήρθαν μέτρα, και θα είναι σκληρά για όλους.
  Μισθωτοί και συνταξιούχοι που άκουσαν τι μέλλει γενέσθαι και τι τούς περιμένει σε φόρους και «ψαλίδια» συντάξεων, πήραν μολύβι και χαρτί, με τον λογαριασμό να μην βγαίνει… Η πραγματικότητα είναι μία. Οι Έλληνες θα κληθούν να πληρώσουν φόρο από τα ανύπαρκτα εισοδήματά τους, και οι συνταξιούχοι θα δουν μειώσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις που δεν φαντάζονται!
  Αφορολόγητο στα 5.681 ευρώ: Η αρχή του τέλους για τα νοικοκυριά
  Όλοι θα πληρώσουν τη «νύφη». Καμία εξαίρεση για κανένα. Φορολογούμενος με 490 ευρώ μηνιαία έσοδα, αν και μέχρι σήμερα δεν πλήρωνε φόρο, τώρα με τα νέα δεδομένα και μετά την συμφωνία της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θα κληθεί να πληρώσει φόρο 58,08 ευρώ. Και μπορεί το ποσό αυτό να «ακούγεται» μικρό για κάποιους, ωστόσο όταν μία οικογένεια αναγκάζεται να ζει με κάτω από 500 ευρώ το μήνα, τότε τα 58 ευρώ είναι σημαντικά.
  Μέχρι σήμερα, με το αφορολόγητο όριο στα 8.636€, μισθωτοί και συνταξιούχοι με εισοδήματα για παράδειγμα 5.000€, 5.900€, 6.500€, 7.000€, 7.500€ και 8.000 ευρώ δεν πλήρωναν καθόλου φόρο. Τα πράγματα τώρα άλλαξαν, και με απόφαση της κυβέρνησης μισθωτός με εισόδημα 540 ευρώ το μήνα θα αναγκαστεί να βγάζει από την τσέπη του 200 ευρώ για να πληρώσει τους φόρους που θα τού αντιστοιχούν! Δείτε αναλυτικά τι θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι με βάση τα εισοδήματά τους.
  2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΩΣΕΩΝ copy
  Ο Τσίπρας συμφώνησε για συντάξεις… Βουλγαρίας!
  Κανένας χαμηλοσυνταξιούχος δεν προστατεύεται από τη νέα επώδυνη συμφωνία κυβέρνησης-δανειστών. Καμία αναφορά δεν γίνεται για όσους συνταξιούχους λαμβάνουν μικρές συντάξεις. Όλοι οι συνταξιούχοι φτωχοποιούνται χωρίς καμία εξαίρεση. Αναφανδόν, το «πετσόκομμα» της προσωπικής διαφοράς θα ξεκινά και από τα χαμηλά επίπεδα των συντάξεων, δηλαδή ακόμα και κάτω από τα 500 ευρώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνταξιούχων, οι προσωπικές διαφορές κινούνται γύρω στα 50 ευρώ.
  Από την άλλη πλευρά, γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι, Πανεπιστημιακοί που εμφανίζουν υψηλές προσωπικές διαφορές θα υποστούν τεράστιες περικοπές, σε αυτές τις περιπτώσεις η μείωση μπορεί και να αγγίξει τα 350 ευρώ!
  Αναλυτικά τι πρέπει να γνωρίζουν οι συνταξιούχοι:
  στο 9% οι μεσοσταθμικές μειώσεις στις κύριες συντάξεις
  μειώσεις (ξανά) έως και 18% στις επικουρικές
  πάνω από 100.000 επικουρικές που «γλίτωσαν» το προηγούμενο «ψαλίδισμα»
  μεγάλες απώλειες θα έχουν: δημόσιοι υπάλληλοι με 35ετία, γιατροί ΕΣΥ, ένστολοι, παλαιοί συνταξιούχοι ΤΕΒΕ και πανεπιστημιακοί

  http://www.newsbomb.gr/oikonomia/news/story/789860/tetarto-mnimonio-deite-posa-tha-xasete-apo-tis-perikopes-se-syntaxeis-kai-aforologito#ixzz4gI16amZE

 6. Άρθρο-«φωτιά» του Μίκη: Ο Τσίπρας στήνει Μαδουρισμό στην Ελλάδα

  Σάββατο 6 Μαΐου 2017, 9:02πμ

  Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο Μίκης Θεοδωράκης με άρθρο του στο Διαδίκτυο. Ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης κάνει λόγο για «μαδουρισμό», ενώ από την κριτική του δεν ξεφεύγει ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος στοχοποίησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

  Ο Μίκης Θεοδωράκης κρούει κώδωνα κινδύνου επισημαίνοντας «τον καινούργιο μεγάλο εθνικό κίνδυνο, όπως από τον Μάρτιο του 1967 προσπάθησα να προφυλάξω την πατρίδα μου από τον επερχόμενο κίνδυνο της δικτατορίας».

  Στο συγκλονιστικό του κείμενο, τονίζει: «Ο μαδουρισμός είναι η καινούργια έμπρακτη τακτική για την διαιώνιση της κυβερνητικής εξουσίας με ‘‘νόμιμα’’ μέσα. Η προσπάθεια αυτή επιχειρείται αυτή τη στιγμή στη Βενεζουέλα, όπου η λαϊκή αντιπολίτευση βρίσκεται μαχητικά στους δρόμους αντιμέτωπη με τον κατασταλτικό μηχανισμό μιας άλλοτε προοδευτικής κυβέρνησης, που έχει χάσει την πλειοψηφία μέσα στο λαό και μέσα στη Βουλή. Ενώ ο ελληνικός μαδουρισμός έχει χάσει μεν την πλειοψηφία μέσα στο λαό, όμως, ο λαός δεν είναι μαχητικά στους δρόμους, όπως στο Καράκας, τουναντίον φαίνεται εντελώς εξουδετερωμένος, ενώ η κυβέρνηση έχει την πλειοψηφία μέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

  Οπότε οι συνθήκες για την εφαρμογή του μαδουρισμού δηλαδή την παράνομη διαιώνιση της εξουσίας με δήθεν συνταγματικά μέτρα είναι ευνοϊκότερες για το παρόν και το μέλλον εις το διηνεκές της ουσιαστικά μειοψηφικής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ με την πλαστή πλειοψηφία στη Βουλή.

  Η εισβολή του εκ Ρωσίας Ιβάν Σαββίδη με τη σαφή καταδίκη-πρόβλεψη για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρέπει να αναλυθεί κάτω από το πρίσμα του πνεύματος του μαδουρισμού, δεδομένου ότι εκφράζει δημοσίως αυτό που πολλοί πλέον γνωρίζουν, ότι δηλαδή από τη στιγμή που ένας αριστερός μεταβάλλεται σε έναν αμοραλιστή εξουσιομανή, δεν υπάρχουν ηθικά εμπόδια προκειμένου να διατηρήσει επ’ αόριστον τα προνόμια της εξουσίας του.

  Αυτός, λοιπόν, ο Ιβάν ο τρομερός με τον κομπασμό του πάμπλουτου και τον κυνισμό του νεοφώτιστου στην αρένα της ελληνικής πολιτικής πραγματικότητας, γνωρίζει, ως φαίνεται καλά, από πρώτο χέρι ότι στην Ελλάδα του κοντινού μέλλοντος δεν θα υπάρξουν πλέον αξιωματικές αντιπολιτεύσεις και άλλες δημοκρατικές αστειότητες.

  Είναι σαν να λέει στον κύριο Τσίπρα: ‘‘Ηρθα για να ενώσω τη γροθιά μου με τη δική σου για να απαλλαγούμε μια για πάντα από τους “εχθρούς του λαού” και να χτίσουμε την καινούρια εξουσία με εκείνα τα ‘‘νόμιμα μέσα’’ που θα την μεταβάλουν σε διαρκή και αμετάβλητη». Κάπου εδώ μπαίνει και ο Πούτιν, που κυβερνά μεν σχεδόν δύο δεκαετίες, στηρίζεται όμως στη μεγάλη πλειοψηφία του ρωσικού λαού. Μπορεί ίσως να πιστεύει ο κύριος Σαββίδης ότι ο εξουδετερωμένος σήμερα ελληνικός λαός είναι δυνατόν να κάνει τον Τσίπρα Πούτιν, ότι είναι δυνατόν να μεταβληθεί σε οπαδό των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και Τσίπρα με τη βοήθεια της πλύσης εγκεφάλου που ευελπιστεί να κάνει ο ίδιος, εφόσον πάρει στα χέρια του την τηλεόραση.

  Πάντως, δηλώνω ότι είμαι βέβαιος ότι με Ιβάν ή χωρίς Ιβάν η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη αρχίσει να κινείται στα βήματα του μαδουρισμού. Οι δεκάδες χιλιάδες διορισμοί αποβλέπουν στον πλήρη έλεγχο του κράτους. Το σχέδιο Παππά απέτυχε στην επιδίωξη του ελέγχου των ΜΜΕ. Ομως τώρα με τον Ιβάν φαίνεται ότι θα επιχειρηθεί και νέα επέλαση για τον έλεγχο της διαμόρφωσης της κοινής γνώμης.

  Τέλος, ομολογώ ότι ανησυχώ για τις Ενοπλες Δυνάμεις. Στην εποχή της πάλης κατά των Μνημονίων, ο Πάνος Καμένος με επισκέφθηκε για να μου πει: «Μίκη, κάλεσέ μας όλους» (εννοώντας τους επί κεφαλής των αντιμνημονιακών σχηματισμών), «κλείσε μας μέσα και μη μας αφήσεις να φύγουμε πριν συμφωνήσουμε…». Αυτό δείχνει το πόσο δυναμικός και αυθόρμητος είναι ο σημερινός επικεφαλής των Ενόπλων μας Δυνάμεων. Ο οποίος ως φαίνεται βρίσκεται υπό την επιρροή της γοητείας του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή του εγκεφάλου για την επιβολή του μαδουρισμού στη χώρα μας.

  Το γεγονός αυτό με οδηγεί στη σκέψη ότι αρχίσαμε να παίζουμε με τη φωτιά. Και είμαι εγώ ο ίδιος, που με πλήρη ευθύνη επισημαίνω τον καινούργιο μεγάλο εθνικό κίνδυνο, όπως από τον Μάρτιο του 1967 προσπάθησα να προφυλάξω την πατρίδα μου από τον επερχόμενο κίνδυνο της δικτατορίας. Τότε δεν με άκουσαν ούτε οι αριστεροί αλλά ούτε και οι κεντρώοι και οι δεξιοί. Οι σύντροφοί μου μάλιστα φρόντισαν να με απομονώσουν δυο βδομάδες πριν από τη χούντα.

  Ολοι όμως οι ηγέτες εκείνου του καιρού πιάστηκαν με τις πιτζάμες. Ενώ εγώ που ήξερα τον κίνδυνο, διέφυγα, κρύφτηκα και μετά από δύο εβδομάδες είχα την τιμή μαζί με λιγοστούς συναγωνιστές να ιδρύσουμε την πρώτη αντιστασιακή οργάνωση, το Πατριωτικό Μέτωπο. Ποιος άραγε ή ποιοι θα έχουν την τιμή να οργανώσουν το νέο Πατριωτικό Μέτωπο;

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΣΑΒΟΥ
  Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

  http://www.eleftherostypos.gr/politiki/97539-arthro-fotia-toy-miki-o-tsipras-stinei-madoyrismo-stin-ellada/

 7. ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΟ 2015 ΑΝΗΛΘΑΝ ΣΤΑ 740,428 ΔΙΣ €

  http://www.iskra.gr/τεράστιος-ο-βραχυπρόθεσμος-δανεισμό/

  Κυβερνητικός δανεισμός 675 δις το 2015, 563 δις φέτος και το χρέος της γενικής κυβέρνησης 327,6 δις το 2016 ;;;

  https://justiceforgreece.wordpress.com/2017/03/04/κυβερνητικός-δανεισμός-675-δις-το-2015-563-δις-φ/

 8. «ΧΑΡΑΤΣΙ» 2.000 ΕΥΡΩ ΣΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ…

  by lobbystas on 4 Μαΐου 2017

  Με «χαράτσι» ύψους 2.000 ευρώ «απειλούνται» να επιβαρυνθούν αξιωματικοί και υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά τη χθεσινή εσωτερική διαταγή του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας που γνωματεύει αλλαγή του κανονισμού στολών.
  Σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνους», το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων ΓΕΕΘΑ εξέδωσε την επίμαχη διαταγή, στην οποία γνωματεύει αλλαγή του διακλαδικού κανονισμού στολών.

  Στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος επί του οποίου γνωματεύει το Συμβούλιο τροποποιούνται οι διατάξεις υπ’ αριθμ. 4_1/2015, με το σχετικό έγγραφο να έχει κοινοποιηθεί στον υπουργό Εθνικής Αμυνας και τον αναπληρωτή υπουργό. Το σχέδιο ΠΔ αναμένεται να αποσταλεί στη συνέχεια στην Προεδρία της Δημοκρατίας.
  Η τροποποίηση του κανονισμού στολών καθιστά υποχρεωτικές για τους ενστόλους δέκα στολές. Εκπρόσωπος του ΓΕΕΘΑ εξηγεί στο «Εθνος» ότι οι στολές του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων διακρίνονται σε βασικές και επιπρόσθετες.

  Σύμφωνα με το ισχύον ΠΔ, οι επιπρόσθετες στολές φέρονται από το προσωπικό που υπηρετεί σε συγκεκριμένες θέσεις, οι οποίες λόγω της ιδιαιτερότητας της αποστολής τους και της φύσης του έργου τους απαιτούν τη χρήση στολής με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Οι βασικές στολές διακρίνονται σε κύριες, παρεπόμενες και προαιρετικές. Οι κύριες στολές έχουν αρίθμηση από 1 έως 10, η οποία είναι κοινή και για τους τρεις Κλάδους και Κοινά Σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων.

  Η γνωμάτευση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων ΓΕΕΘΑ καθιστά αυτές τις δέκα στολές υποχρεωτικές για όλους τους υπηρετούντες, χωρίς όμως να υπάρχει πρόβλεψη να χορηγούνται στο προσωπικό από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας ή πρόβλεψη σχετικού επιδόματος. Με αυτόν τον τρόπο το κόστος των στολών θα το επιβαρυνθούν αποκλειστικά οι ένστολοι, οι οποίοι θα κληθούν να ράψουν τις στολές. Σύμφωνα με ενστόλους, το κόστος μίας στολής ανέρχεται περίπου στα 200 ευρώ. Το υψηλό κόστος, όπως εξηγούν αξιωματικοί, προκύπτει από το γεγονός ότι θα πρέπει να τις προμηθευτούν από ράφτη. Οι ένστολοι δεν λαμβάνουν επίδομα στολής και μετά τη γνωμάτευση για τροποποίηση του κανονισμού στολών, αν τελικά περάσει, θα κληθούν να καταβάλουν από την τσέπη τους το ποσό των 2.000 ευρώ. Μάλιστα το «χαράτσι» έρχεται σε μια περίοδο που οι μισθοί των ενστόλων έχουν δεχθεί απανωτές μειώσεις. Επιπλέον κάθε φορά που αξιωματικός των Ενόπλων Δυνάμεων θα παίρνει βαθμό θα πρέπει να αλλάζει τη στολή του και κατ’ επέκταση να επιβαρύνεται με το κόστος, που έρχεται να προστεθεί στα έξοδα του προϋπολογισμού ενός ή μίας αξιωματικού, ειδικά και στις περιπτώσεις που υπάρχει μετάθεση.
  Σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνους», δεν έχει γίνει χορηγία στολών εδώκαι αρκετά χρόνια, ενώ στη Δραπετσώνα λειτουργεί το 700 Στρατιωτικό Εργοστάσιο, που ενδεχομένως θα μπορούσε να αναλάβει την παραγωγή στολών.

  Οι δέκα υποχρεωτικές στολές των στρατιωτικών
  Οι δέκα κύριες στολές του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, που καθίστανται υποχρεωτικές με την επίμαχη διαταγή του ΓΕΕΘΑ, προσθέτουν μπελάδες στους ενστόλους, καθώς κινδυνεύουν να ελεγχθούν πειθαρχικά σε περίπτωση που δεν φέρουν τις στολές σε εκδήλωση. Στο ΠΔ. υπ’ αριθ. 18 του 2015, που αφορά την «Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων», αναφέρεται ότι οι δέκα στολές είναι «οι συνηθέστερες, από πλευράς χρήσης, καθόσον φέρονται κατά την εκτέλεση των συνήθων υπηρεσιακών καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων των περιστάσεων, όπου τα στελέχη παρευρίσκονται σε επίσημες τελετές-εκδηλώσεις».

  http://lobbystas.gr/χαρατσι-2-000-ευρω-στουσ-στρατιωτικουσ/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork

  Ειδικότερα, διακρίνονται σε: Στολή υπ’ αριθ. 2 (χειμερινή) Στολή Τελετών, Στολή υπ’ αριθ. 8 (χειμερινή-θερινή) Στολή Περιπάτου και Υπηρεσίας, Στολή υπ’ αριθ. 8α (θερινή) Στολή Υπηρεσίας, Στολή υπ’ αριθ. 8β (χειμερινή) Στολή Υπηρεσίας, Στολή υπ’ αριθ. 8γ (θερινή) Στολή Περιπάτου και Υπηρεσίας (Αφρικανικού τύπου) (μόνο για το ΠΝ), Στολή υπ’ αριθ. 9 (χειμερινή-θερινή) Στολή Ασκήσεων – Εκστρατείας και Στολή υπ’ αριθ. 10 (χειμερινή-θερινή) Διακλαδική στολή Ασκήσεων -Εκστρατείας.

 9. ΠΑΝΩ ΑΠΟ 94 ΔΙΣ. ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ
  Καταιγίδα κατασχετηρίων – Τα χρέη πνίγουν τα νοικοκυριά

  Της Μαρίας Βουργάνα
  «Φουσκώνουν» επικίνδυνα μήνα με τον μήνα τα χρέη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων προς την εφορία, ενώ την ίδια ώρα τα δικαστικά τμήματα των ΔΟΥ έχουν πάρει «φωτιά» επιβάλλοντας με ρυθμό «πολυβόλου» αναγκαστικά μέτρα εκτέλεσης για την είσπραξη των οφειλών.
  Από την αρχή του έτους τα «φρέσκα» ληξιπρόθεσμα χρέη άγγιξαν τα 3,3 δισ. ευρώ, ενώ στο ίδιο διάστημα επιβλήθηκαν κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων, εισοδημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων σε 50.399 οφειλέτες. Μέχρι το τέλος Μαρτίου, συνολικά 889.455 φορολογούμενοι ήρθαν αντιμέτωποι με τον εφιάλτη των κατασχέσεων, αφού κατά μέσο όρο κάθε εργάσιμη μέρα διατάσσονται 800 νέες κατασχέσεις.
  Με κατασχέσεις απειλούνται ακόμη 1.623.306 οφειλέτες, ενώ σύμφωνα με το μνημόνιο έως το τέλος του έτους θα πρέπει να έχουν γίνει τουλάχιστον 925.000 κατασχέσεις και πλειστηριασμοί.
  Γ. Πιτσιλής: «Άσφαιρες» πολλές κατασχέσεις
  Τα κατασχετήρια μπορεί να φθάνουν με καταιγιστικούς ρυθμούς στις τράπεζες, αλλά τα έσοδα που εισπράττει το Δημόσιο δεν είναι τα αναμενόμενα καθώς σε πολλές περιπτώσεις οφειλετών τα κατασχετήρια γυρίζουν πίσω με μηδενικές εισπράξεις, αφού στους λογαριασμούς δεν υπάρχουν καταθέσεις ή προστατεύονται από το ακατάσχετο.
  Για «άσφαιρες» κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών κάνει λόγο ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, ο οποίος μιλώντας χθες στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής είπε ότι είναι αλήθεια πως «μεγάλος αριθμός κατασχέσεων είναι άσφαιρος γιατί είμαστε τυφλοί, δεν ξέρουμε που έχει κάποιος λογαριασμό και τι υπόλοιπο έχει στον λογαριασμό του». Για τον λόγο αυτό είπε ότι θα υπάρξει συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών για να περιοριστεί ο αριθμός των κατασχέσεων χωρίς όμως να χαθεί η εισπραξιμότητα.
  Όπως σημείωσε «εμείς εφαρμόζουμε τον νόμο, ο οποίος προβλέπει το ακατάσχετο και κάνουμε προτεραιοποίηση στα χρέη, έχουμε ένα προφίλ είσπραξης», και υπενθύμισε ότι ηλεκτρονικές κατασχέσεις δεν εκτελούνται για χρέη έως 500 ευρώ. Σε ό,τι αφορά την εισπραξιμότητα είπε ότι είναι μεγαλύτερα στα «φρέσκα» χρέη σε σχέση με τις παλαιότερες οφειλές.
  Έκρηξη
  Τα χρέη «πνίγουν» σχεδόν έναν στους δύο φορολογούμενους που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις μετά τα απανωτά φορολογικά χτυπήματα και τις περικοπές που έχουν δεχθεί τα εισοδήματά τους.
  Είναι ενδεικτικό ότι μόνο τον Μάρτιο, που είναι ένας μήνας χωρίς βαριές φορολογικές υποχρεώσεις, έμειναν απλήρωτοι φόροι ύψους 658 εκατ. ευρώ. Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις χρωστούν συνολικά στην εφορία πάνω από το 50% του ΑΕΠ και ήδη εκφράζονται φόβοι ότι φέτος οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τόσο προς το Δημόσιο όσο και προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία θα ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο εξαιτίας όχι μόνο των αυξημένων φόρων αλλά και των υψηλών ασφαλιστικών εισφορών που καλούνται να πληρώσουν οι φορολογούμενοι.
  Μέχρι το τέλος Μαρτίου οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές (παλαιά και νέα χρέη) διαμορφώθηκαν σε 94,3 δισ. ευρώ εκ των οποίων 3,277 δισ. ευρώ είναι «φρέσκα» χρέη που δημιουργήθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2017.
  Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσω του μπαράζ των κατασχέσεων που έχει εξαπολύσει σε τραπεζικές καταθέσεις και εισοδήματα οφειλετών αλλά και των ρυθμίσεων που «τρέχουν» κατάφερε στο πρώτο τρίμηνο του έτους να εισπράξει 879 εκατ. ευρώ από τα παλαιά χρέη και ακόμη 361 εκατ. ευρώ από τις νέες οφειλές. Ο στόχος που έχει τεθεί φέτος είναι η είσπραξη 2,7 δισ. ευρώ από τις παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές.
  Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μέχρι το τέλος Μαρτίου:
  3.974.364 φορολογούμενοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία. Τον Μάρτιο ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 77.906 άτομα.
  Πάνω από ένας στους δύο οφειλέτες (ποσοστό 54,8%) είναι εκτεθειμένοι σε κατασχέσεις.
  Για 889.455 οφειλέτες, η ΑΑΔΕ έχει ήδη λάβει αναγκαστικά μέτρα είσπραξης προχωρώντας σε δεσμεύσεις και κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων, εισοδημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων.
  Με κατασχέσεις απειλούνται ακόμη 1.623.306 οφειλέτες.
  Τον Μάρτιο επιβλήθηκαν 16.406 νέες κατασχέσεις ενώ συνολικά στο πρώτο τρίμηνο έγιναν 50.399, πράγμα που σημαίνει ότι ο ρυθμός με τον οποίο επιβάλλονται οι κατασχέσεις σε περιουσίες, καταθέσεις και εισοδήματα οφειλετών του Δημοσίου φθάνει, κατά μέσο όρο, τις 800 ανά εργάσιμη μέρα.
  Από τα νέα χρέη του πρώτου τριμήνου ύψους 3,277 δισ. ευρώ τα 2,277 δισ. ευρώ είναι απλήρωτα φόροι. Η εφορία έχει εισπράξει από τα φρέσκα χρέη 361 εκατ. ευρώ, ενώ από τα παλαιά ληξιπρόθεσμα εισπράχθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2017, 879 εκατ. ευρώ.
  Από τα παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη:
  Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ χρωστούν οι ΔΕΚΟ και οι δημοτικές επιχειρήσεις.
  Περίπου 13 δισ. ευρώ οφείλουν πτωχευμένες επιχειρήσεις, ποσό το οποίο δεν πρόκειται να εισπραχθεί από το ελληνικό Δημόσιο.
  157 εκατ. ευρώ οφείλονται από «μαϊμού» εταιρείες και πλασματικούς ΑΦΜ.
  Σχεδόν το 67% των ολοκληρωμένων ελέγχων αφορούν φρέσκες υποθέσεις με τα ποσοστά εισπραξιμότητας να κινούνται χαμηλά μόλις 7,9% για τους ελέγχους που πραγματοποίησε το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων και 39,4% για το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου.
  Στο 81,3% φθάνει το ποσοστό εμπρόθεσμων πληρωμών για ΦΠΑ, φόρους εισοδήματος και ιδιοκτησίας.
  Καταιγίδα κατασχέσεων
  Με κατασχέσεις απειλούνται ακόμη 1.623.306 οφειλέτες, ενώ σύμφωνα με το μνημόνιο έως το τέλος του έτους θα πρέπει να έχουν γίνει τουλάχιστον 925.000 κατασχέσεις και πλειστηριασμοί.
  «Τυφλοί»
  Για «άσφαιρες» κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών κάνει λόγο ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, ο οποίος μιλώντας χθες στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής είπε ότι είναι αλήθεια πως «μεγάλος αριθμός κατασχέσεων είναι άσφαιρος γιατί είμαστε τυφλοί, δεν ξέρουμε πού έχει κάποιος λογαριασμό και τι υπόλοιπο έχει στον λογαριασμό του».
  Νέα αύξηση
  Μέχρι το τέλος Μαρτίου οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές (παλαιά και νέα χρέη) διαμορφώθηκαν σε 94,3 δισ. ευρώ εκ των οποίων 3,277 δισ. ευρώ, είναι «φρέσκα» χρέη που δημιουργήθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2017.

  http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=114611591

 10. «Φέσια» δύο δισ. του Δημοσίου προς ιδιώτες

  Μάιος 4, 2017 – 15:06
  ( UPD -05/05/2017 21:32 )

  του Κωστή Πλάντζου

  Πάνω από 650 εκατομμύρια απλήρωτα νέα χρέη άφησαν οι φορολογούμενοι τον Μάριο, παρότι μάλιστα πρόκειται για μήνα χωρίς βαριές φορολογικές υποχρεώσεις. Τον ίδιο μήνα αυξήθηκαν κατά περίπου 16.500 οι φορολογούμενοι που τους ασκήθηκαν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.

  Με τον τρόπο αυτό, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο αριθμός των φορολογούμενων στους οποίους έχουν επιβληθεί μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης έφτασαν στους 889.455 με τη συμπλήρωση του πρώτου τριμήνου, δηλαδή σχεδόν 50.400 περισσότεροι σε σχέση με το τέλος του 2016 (ήταν 830.056 τον Δεκέμβριο και είχαν φτάσει στους 873.049 τον Φεβρουάριο).

  Για όλους τους παραπάνω λόγους (κατασχέσεις, μικρά φορολογικά βάρη στο δίμηνο Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2017) το συνολικό ύψος των ληξιπροθέσμων οφειλών στην εφορία έχει σταθεροποιηθεί στα περίπου 94 δισ. ευρώ. Τα παλαιά ληξιπρόθεσμα μειώθηκαν τον Μάρτιο στα 91,030 δισ. από 91,305 δισ. τον Φεβρουάριο (-275 εκατ. ευρώ) αλλά τα νέα χρέη του 2017 αυξήθηκαν σε 3,277 δισ. από 2,619 τον προηγούμενο μήνα (+658 εκατ. ευρώ σε ένα μήνα). Ο ρυθμός των κατασχέσεων πάντως εμφανίζει κάμψη: τον μήνα Φεβρουάριο 2017 ασκήθηκαν 21.231 κατασχέσεις και άλλα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, ενώ τον Μάρτιο μόλις 16.406 (περίπου 650 κατασχέσεις κάθε εργάσιμη ημέρα του μήνα έναντι 1.000 και πάνω τον Φεβρουάριο).

  Από την άλλη, ενώ σε 3 μήνες διενεργήθηκαν 50.400 κατασχέσεις, για ολόκληρο το 2017 έχουν προγραμματιστεί να γίνουν πάνω από 900.000 κατασχέσεις (έναντι 1,5 εκατ. το 2016). Επιπλέον, από την Ιούλιο και μετά θα αρχίσουν να συσσωρεύονται και όλα τα νέα φορολογικά βάρη του 2017 (δόσεις φόρου εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας κλπ). Υπενθυμίζεται ότι στο α΄εξάμηνο έχουν προϋπολογιστεί φορολογικά έσοδα μόλις 20 δισ. ευρώ ενώ στο β΄εξάμηνο πρέπει να εισπραχθούν και επιπλέον 30 δισ. ευρω (+50% ή 10 δισ. περισσότερα σε σχέση με το α΄ εξάμηνο).

  Έτσι, ενώ ο αριθμός των οφειλετών μειώθηκε από 4,146 εκατ. ΑΦΜ τον Δεκέμβριο και 4,052 εκατ. τον Φεβρουάριο σε 3.974.364 τον Μάρτιο, η μεγαλύτερη δοκιμασία για τους οφειλέτες είναι ακόμα μπροστά. Ήδη μάλιστα το 54,79% εξ αυτών (2.512.761 από τους 3,974.364 οφειλέτες) τελούσε τον Μάρτιο υπό την απειλή ή την διενέργεια κατασχέσεων, έναντι 50,9% τον Δεκέμβριο και 44,76% στο τέλος του 2015.

  Από την άλλη το Κράτος χρωστά και δεν πληρώνει στους φορολογούμενους, αφού τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το πρώτο τρίμηνο του 2017 δείχνουν ότι οι εκκρεμείς γα πάνω από 90 μέρες επιστροφές φόρων ξεπερνούν τα 1,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων μάλιστα τα 1,1 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σε αιτήσεις που δεν έχουν εκδοθεί εκκαθαριστικό επιστροφής (ΑΦΕΚ)! Ωστόσο τον Μάρτιο παρουσιάζεται μια επιτάχυνση των πληρωμών που είχαν παγώσει και το 56% των αιτήσεων εκκαθαρίζεται εντός 90 ημερών, που είναι ουσιαστικά και το υψηλότερο ποσοστό στα τελευταία δύο χρόνια (53% ήταν τον Δεκέμβριο του 2016 και μόλις 44% στο τέλος του 2015).

  http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/321980-«fesia»-dio-dis-tou-dimosiou-pros-idiotes#.WQwy-lmwKzp.twitter

  • κοινωνικό κράτος δικαίου σημαίνει ότι μπορεί να σου χρωστά όσα θέλει και όταν νομίζει ότι του χρωστάς εσύ, μπορεί να σου κάνει κατάσχεση και να σε βάλει φυλακή

 11. Μιχάλης Χριστοδουλίδης: «Το σύστημα ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ματαίωσε την προανακριτική για τον Γ. Παπαντωνίου»

  28 Απριλίου 2017

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Δήλωση του Μιχάλη Χριστοδουλίδη για την ματαίωση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον Παπαντωνίου

  “Την ώρα που ο Άκης Τσοχατζόπουλος περνάει ελεύθερος την πόρτα της φυλακής, ένας άλλος Υπουργός των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ περνάει ανώδυνα από μια κακοστημένη θεατρική παράσταση στη Βουλή και βγαίνει λάδι.

  Η περίφημη προανακριτική για τα εξοπλιστικά και τον Γιάννο Παπαντωνίου που συστήθηκε με τυμπανοκρουσίες, διαπίστωσε ότι δεν είχε λόγο να συσταθεί είναι εκείνη η επιτροπή που πριν από λίγες μέρες ζητούσε να συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών, γνωρίζοντας ότι πολλά μέλη της αμφισβητούσαν την αρμοδιότητά της.

  Οι ίδιοι οι βουλευτές – μέλη της, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του ΣΥΡΙΖΑ, «αναγνώρισαν» τώρα ότι για τα δύο αδικήματα που ερευνούν είναι αναρμόδιοι.

  Το πρώτο αδίκημα της απιστίας κατά την υπηρεσία έχει παραγραφεί, γιατί έχουν περάσει χωρίς δίωξη πάνω από δύο κοινοβουλευτικές περίοδοι από το 2002.

  Το δεύτερο αδίκημα, του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και επί το κομψότερο της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, είναι αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων και όχι των Επιτροπών της Βουλής.

  Επομένως, ο φάκελος πρέπει να επιστραφεί στην τακτική Δικαιοσύνη. Από τα κόμματα μόνο η Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ ζήτησαν να συνεχιστεί η λειτουργία της επιτροπής.

  Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι τα μόνα κόμματα που οι βουλευτές τους δεν έχουν καμιά εμπλοκή με τη διαχείριση εξοπλιστικών προγραμμάτων. Κι αυτό πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψιν του ο κάθε εξαθλιωμένος φορολογούμενος πολίτης για έναν και μόνο απλό λόγο. Ποτέ μια επιτροπή της Βουλής δεν διαπίστωσε από το πρώτο 24ωρο ότι είναι αναρμόδια για το έργο της.

  Οι βουλευτές ήξεραν τα δύο πιο πάνω νομικά κενά όταν προανήγγειλαν συνεδριάσεις κεκλεισμένων των θυρών. Και, ο Γιάννος Παπαντωνίου είχε ειδοποιήσει ότι «δεν είναι Άκης» και ότι θα μιλήσει με ονόματα όποτε κληθεί στην επιτροπή.

  Λαμβάνοντας υπόψιν ότι πρώην σύντροφοι του ΠΑΣΟΚ «σιτίζονται» πλέον στον ΣΥΡΙΖΑ, μην αντέχοντας να μείνουν μακριά από το δοχείο με το μέλι, ενώ μια πρώην καραμανλική ομάδα συγκυβερνά.

  Έτσι, η περίφημη Επιτροπή που θα έφερνε την κάθαρση στα εξοπλιστικά, για τα οποία έχουν «φαγωθεί» δισεκατομμύρια των φορολογούμενων ατιμωρητί, και θα έκλεινε και τον δεύτερο υπουργό στη φυλακή, θα κάνει ότι ψάχνει για λίγο καιρό ακόμα, για να μη γίνει περίγελως.

  Και σε λίγο, με κάποια τυμπανοκρουσία που θα βρεθεί, θα ανακοινωθεί ότι τα νέα στοιχεία που προέκυψαν, παραδίδονται στην τακτική Δικαιοσύνη για τα περαιτέρω, «ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να αποκαλυφθούν εκείνοι που ξεζούμισαν το λαό.

  Επειδή, η κυβέρνηση έχει έρθει για να χτυπήσει τη διαφθορά στη ρίζα της. Κανένας δεν θα μείνει ατιμώρητος».

  Εκτός από το πιο πάνω «καχύποπτο» σενάριο όμως, υπάρχει και το «αγαθό» σενάριο.

  Να είναι τόσο εμμονικοί οι βουλευτές της πλειοψηφίας, που να επέμειναν μέχρι τέλους στη σύσταση της Επιτροπής για λόγους θεατρικής προπαγάνδας, δήθεν κάθαρσης.

  Και να είδαν στην πράξη το αδιέξοδο. Στην πολιτική συγκρούεται πάντα η ίντριγκα με τη ηλιθιότητα και εναπόκειται στις μελλοντικές αποκαλύψεις να δείξουν τι είναι τι.

  Στους πολίτες, όμως, εναπόκειται να αποφασίσουν πότε θα πάψουν να στέλνουν στη Βουλή ως αντιπροσώπους τους, ανθρώπους που στερούνται σοβαρότητας και τσίπας”.

  Χριστοδουλίδης Μιχάλης

  Σμήναρχος ε.α. και Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

  Μέτωπο Νίκης

  http://www.metoponikis.gr/mixalhs-xristodoylidhs-to-systhma-syriza-anel-mataiwse-thn-proanakritikh-gia-ton-g-papantwnioy/

 12. Ραχήλ Μακρή: «Ο δοτός βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ν. Κοζάνης, εξυπηρετεί λαθρέμπορους»

  27 Απριλίου 2017

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Την ώρα που η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ξεπουλάει ΑΗΣ, ΥΗΣ, ορυχεία και νερά στην Δυτική Μακεδονία παραδίδοντας άνευ όρων στους Γερμανούς κατακτητές τα ενεργειακά κλειδιά της χώρας και τον ορυκτό πλούτο, ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Κοζάνης που ξεχνούσε τους λόγους στο σπίτι του, κατέθεσε σκανδαλώδη τροπολογία, με την οποία τροποποιείται ο νόμος 2960/2001 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα για να απαλλάσσονται εταιρείες από πρόστιμα που αφορούν λαθρεμπόριο καυσίμων.

  Η φωτογραφική αυτή Ντροπολογία αφορά, την κάλυψη υποθέσεων λαθρεμπορίας στις οποίες εμπλέκονται επιχειρηματίες στους οποίους δωρίζονται κερδοφόρες δημόσιες επιχειρήσεις στα πλαίσια της «αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας» που με περηφάνια επικαλείται η

  Η αρμόδια υπουργός Οικονομικών της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ δήλωσε ότι θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή, ωστόσο δεν έκαναν το ίδιο με τροπολογία που κατέθεσα στις 15.06.2015 και ζητούσα την κατάργηση των τριγωνικών συναλλαγών εντός Ελλάδος (http://bit.ly/2pqtSKp), προκειμένου το ελληνικό δημόσιο να μπορέσει να διεκδικήσει την καταβολή βεβαιωμένων οφειλών και προστίμων δις ευρώ από εταιρείες πετρελαιοειδών.

  Είναι φανερό ότι, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ καταργεί και τροποποιεί το νομοθετικό πλαίσιο της χώρας, προκειμένου να απαλλάξει από τα φορολογικά πρόστιμα εταιρίες και να στείλουν τον λογαριασμό σε μισθωτούς και συνταξιούχους.

  Είναι φανερό ότι το πάρτι της ανομίας και διαφθοράς της διαπλοκής Υπουργών, βουλευτών και επιχειρηματιών συνεχίζεται και δοτοί βουλευτές των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ χρησιμοποιούν την θεσμική τους θέση, προκειμένου να εξυπηρετήσουν συμφέροντα αλλότρια του ελληνικού λαού.

  Αιδώς.

  Ραχήλ Μακρή

  Πρώην Βουλευτής – Επικεφαλής του Μετώπου Νίκης

  Μέτωπο Νίκης

  http://www.metoponikis.gr/raxhl-makrh-o-dotos-boyleyths-syriza-n-kozanhs-eksyphretei-lathremporoys/

 13. 12 Απριλίου, 2017

  Πολυνομία και ανομία

  Γράφει ο Παναγιώτης Καρκατσούλης

  H έξαρση της εγκληματικότητας το τελευταίο διάστημα οφείλεται, εν πολλοίς, σ’ έναν απίθανο νόμο (Ν.4416/2016), εμπνευστής του οποίου ήταν ένας δικαιωματιστής υπουργός. Με τον συγκεκριμένο νόμο χορηγήθηκε ευρύτατης έκτασης αναστολή σε βαρυποινίτες με την αιτιολογία των κακών συνθηκών διαβίωσής τους στις φυλακές. Χαρακτηριστικό όλων όσοι ομνύουν στον ατομικιστικό δικαιωματισμό είναι η περιφρόνηση και απαξία του κοινωνικού συνόλου και των δικαιωμάτων του όπως κατοχυρώνονται μέσω των κανόνων δικαίου.

  Να σημειωθεί ότι οι ιδεοληπτικοί της εθνολαϊκιστικής κυβέρνησης περιφρονούν τους κανόνες δικαίου και τους φορείς παραγωγής τους, ιδίως δε το Κοινοβούλιο. Μάλιστα, ξεπέρασαν και τη χειρότερη στιγμή της ελληνικής νομοθέτησης από τη Μεταπολίτευση και εντεύθεν, που ήταν το «βρώμικο 1989». Τότε, η κατά τα προσχήματα «οικουμενική» κυβέρνηση κατάφερε να φέρει στη Βουλή και να ψηφίσει 43 νόμους (κάκιστης ποιότητας). Εκείνο το χαμηλό ξεπέρασε, όμως, το 2015 ο κυβερνών αριστεροδεξιός συνασπισμός, αφού παρήγαγε εν συνόλω 36 νόμους, εκ των οποίων 3 ήταν Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και 7 κυρώσεις συμφωνιών με άλλες χώρες.

  Εάν συνεχίσουμε να αναδιφούμε τα πεπραγμένα των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, θα διαπιστώσουμε ότι κατέχουν μια ακόμη πρωτιά: Νομοθετούν κυρίως με (βουλευτικές/υπουργικές) τροπολογίες. Την περασμένη εβδομάδα καταμετρήθηκε η χιλιοστή τροπολογία της συγκυβέρνησης, η οποία ήρθε να προστεθεί, όπως και οι προηγούμενες 999, σε άσχετο νομοσχέδιο: Σε κύρωση συνεργασίας με τη Μογγολία οι βουλευτές της πλειοψηφίας προσέθεσαν και ψήφισαν διάταξη για την κρίση των προϊσταμένων στο Δημόσιο! Τροπολογίες έρχονταν και στο παρελθόν, αλλά δεν είχαν υποκαταστήσει τα σχέδια νόμων.

  Η κεντρικά παραγόμενη και καθοδηγούμενη ανομία προσλαμβάνει ακόμη μεγαλύτερη ισχύ στη φάση της εφαρμογής της ρύθμισης, όπου οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να εφαρμόσουν έναν παράνομο και αντισυνταγματικό νόμο. Εκεί, ο βαθμός ελευθερίας/απόκλισης του εκτελεστή του νόμου από τον νομοθέτη μπορεί να είναι πολύ μεγάλος. Με την έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων, οι οποίες συχνά βρίθουν κανονιστικών διατάξεων, τροποποιούνται ψηφισμένες ρυθμίσεις ή εισάγονται νεοφανείς διαδικασίες.

  Η διοικητική απόκλιση διευρύνει ακόμη περισσότερο τις πιθανότητες εκδήλωσης ανομικών συμπεριφορών. Αυτές ο εθελοτυφλών νομοθέτης τις «αντιμετωπίζει» με μια διαρκή παραγωγή ελεγκτικών αρμοδιοτήτων και σωμάτων καθώς και με μια καλπάζουσα ποινικοποίηση. Σήμερα, οι ελεγκτικές αρμοδιότητες του κεντρικού κράτους ανέρχονται σε 1.303. Αυτές διοικούνται από 95 διαφορετικές δομές, ενώ ποινικές διατάξεις παρεισφρύουν παντού.

  η συνέχεια εδώ :http://www.tanea.gr/opinions/all-opinions/article/5438799/polynomia-kai-anomia/

  Ο Αντώνης Καρκατσούλης είναι εμπειρογνώμων Δημόσιας Διοίκησης και πρώην βουλευτής με Το Ποτάμι

 14. Γιάννης Κουτσομύτης: Τι θα κάνει τώρα ο Παυλόπουλος που κατακεραύνωνε την νομοθέτηση προληπτικών μέτρων;

  Στις 30 Ιανουαρίου ο ΠτΔ Προκόπης Παυλόπουλος δήλωνε τα εξής βαρύγδουπα:
  «Kαθένας γνωρίζει πως είναι πρωτόγνωρο να ζητάει κανείς την νομοθέτηση μέτρων προληπτικών, και μέτρων που τελούν υπό αίρεση. Το να υποχρεωθεί μία χώρα να ψηφίσει με νόμο τέτοια μέτρα, σημαίνει ότι θα δεχόταν να παραβιάσει κάθε έννοια του ευρωπαϊκού δικαίου και κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και ιδίως διεθνούς δικαίου που να αφορά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Διότι δεν είναι δυνατόν να ληφθούν τέτοια μέτρα και δεν ετέθη ποτέ ζήτημα για καμιά ευρωπαϊκή χώρα να πάρει τέτοια μέτρα.Είναι άλλο να δεσμευτείς ότι σε συγκεκριμένα πεδία θα πάρεις μέτρα – και γραπτώς ακόμη να δεσμευτείς – και άλλο πράγμα να νομοθετείς. Νομοθεσία υπό αίρεση και μάλιστα μελλοντική νομοθεσία και αίρεση για τη λήψη μέτρων μετά από δύο και τρία χρόνια, είναι κάτι όχι μόνο πρωτόγνωρο αλλά και εντελώς αντίθετο –το τονίζω- πέρα και έξω από την λογική του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και δεν μπορεί να γίνει δεκτό, όχι μονάχα απ’ την Ελλάδα και την Πορτογαλία, από οιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα και δη από χώρα του σκληρού πυρήνα της Ε.Ε. δηλαδή της Ευρωζώνης».
  Μετά από αυτές τις τις μεγαλοστομίες, που δεν ελέχθησαν προ πολλών ετών αλλά μόλις προ 2 μηνών, τι σκοπεύει να κάνει ο μέγας συνταγματολόγος που κουνάει και το δάκτυλο στην Ευρώπη;

  Θα υπογράψει την “προνομοθέτηση υπό αίρεση μέτρων” και θα καταπιεί την λίαν εργατική γλώσσα του;
  Περιμένουμε με αγωνία.

  http://koutsomitis.blogspot.gr/2017/04/blog-post_34.html

 15. Σε μόλις 95 λεπτά η βουλή αθώωσε 87 βουλευτές ….

  Πρόκειται για τη συνεδρίαση της 6ης Δεκεμβρίου 2017, όταν χωρίς καμία συζήτηση αοριφτηκαν 87 αιτήσεις δικαιοσηνης για την άρση της ασυλίας των 87 μελών της και συγκεκριμενα των βουλευτων κ.κ. Κατσίκη Κωνσταντίνου, Σπίρτζη Χρήστου, Λάππα Σπυρίδωνος και Χριστοδουλοπούλου Αναστασίας (1 δικογραφία) και άλλων ογδόντα τριών ήτοι των κ.κ. Κουρουμπλή Παναγιώτη, Τζάκρη Θεοδώ- ρας, Παραστατίδη Θεοδώρου, Μπόλαρη Μάρκου, Μητσοτάκη Κυριάκου, Μπακογιάννη Θεοδώρας, Αθανασίου Χαραλάμπους, Βαρβιτσιώτη Μιλτιάδη, Κεφαλογιάννη Όλγας, Κασαπίδη Γεωρ- γίου, Κικίλια Βασιλείου, Μηταράκη Παναγιώτη, Βούλτεψη Σο- φίας, Γεωργιάδη Σπυρίδωνος – Αδώνιδος, Μειμαράκη Ευαγγέλου – Βασιλείου, Χατζηδάκη Κωνσταντίνου, Γιακουμάτου Γερασίμου, Καραμανλή Άννας, Σαλμά Μάριου, Καραγκούνη Κωνσταντίνου, Ανδριανού Ιωάννη, Στύλιου Γεωργίου, Βορίδη Μαυρουδή, Μαρ- τίνου Γεωργίας, Βλάχου Γεωργίου, Μπούρα Αθανασίου, Οικονόμου Βασιλείου, Σταϊκούρα Χρήστου, Κουτσούμπα Ανδρέα, Κόνσολα Εμμανουήλ, Κεδίκογλου Συμεών, Κοντογεώργου Κωνσταντίνου, Βεσυρόπουλου Απόστολου, Αυγενάκη Ελευθερίου, Καραμανλή Κωνσταντίνου, Γκιουλέκα Κωνσταντίνου, Καλαφάτη Σταύρου, Ράπτη Ελένης, Καράογλου Θεοδώρου, Αναστασιάδη Σάββα, Τασούλα Κωνσταντίνου, Ασημακοπούλου Άννας Μισέλ, Παναγιωτόπουλου Νικολάου, Τσιάρα Κωνσταντίνου, Αντωνίου Μαρίας, Δένδια Νικολάου – Γεωργίου, Γεωργαντά Γεωργίου, Δήμα Χρίστου, Βρούτση Ιωάννη, Δαβάκη Αθανασίου, Χαρακόπουλου Μάξιμου, Κέλλα Χρήστου, Πλακιωτάκη Ιωάννη, Σαμαρά Αντωνίου, Κατσαφάδου Κωνσταντίνου, Καρασμάνη Γεωργίου, Κουκοδήμου Κωνσταντίνου, Κεφαλογιάννη Ιωάννη, Τραγάκη Ιωάννη, Αραμπατζή Φωτεινής, Σκρέκα Κωνσταντίνου, Κυριαζίδη Δημητρίου, Τζαβάρα Κωνσταντίνου, Κακλαμάνη Νικήτα, Βαγιωνά Γεωργίου, Βενιζέλου Ευαγγέλου, Λοβέρδου Ανδρέα, Μανιάτη Ιωάννη, Κωνσταντινόπουλου Οδυσσέα, Χριστοφιλοπούλου Παρασκευής (Εύης), Κρεμαστινού Δημητρίου, Κουτσούκου Ιωάννη, Σκανδαλίδη Κωνσταντίνου, Γρηγοράκου Λεωνίδα, Κεφαλίδου Χαρούλας (Χαράς), Κεγκέρογλου Βασιλείου, Αρβανιτίδη Γεωργίου, Τζελέπη Μιχαήλ, Λυκούδη Σπυρίδωνος, Ψαριανού Γρηγορίου, Νικολόπουλου Νικολάου, Παπακώστα – Σιδηροπούλου Αικατερίνης και Μάρκου Αικατερίνης.

  Η συνεδρίαση ξεκίνησε στις 12.14’ και ελιξε στις 13.29’!

  Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι 83 από τους 87 βουλευτές, κατονομάστηκαν μάλλον ως φερόμενοι δράστες εσχάτης προδοσίας λόγω ψήφισης κάποιου μνημονίου. Η εσχάτη προδοσία είναι κακούργημα που διώκεται αυτεπάγγελτα χωρίς την άδεια της βουλής

  Σύνταγμα Άρθρο 62
  1. Όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος ο βουλευτής δεν διώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος. Επίσης δεν διώκεται για πολιτικά εγκλήματα βουλευτής της Βουλής που διαλύθηκε, από τη διάλυσή της και έως την ανακήρυξη των βουλευτών της νέας Βουλής.
  H άδεια θεωρείται ότι δεν δόθηκε, αν η Βουλή δεν αποφανθεί μέσα σε τρεις μήνες αφότου η αίτηση του εισαγγελέα για δίωξη διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο της Βουλής.
  H τρίμηνη προθεσμία αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των διακοπών της Βουλής.
  Δεν απαιτείται άδεια για τα αυτόφωρα κακουργήματα.

  Τα πρακτικά της βουλής :

  06/12/2017
  ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)
  Γ΄ Σύνοδος
  ΜΑ’
  Συνεδρίαση Ολομέλειας 06/12/2017 ΜΑ’

  http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a-09f4c564609d/es20171206.pdf
  http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a-09f4c564609d/es20171206000555.docx

 16. «Χαρίζεται… και μη χειρότερα!!! Ο παράδεισος των παρανόμων»

  Αφεση αμαρτιών
  ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13.05.2018 : 21:16

  του Ανδρέα Δρυμιώτη

  ​​Στις αρχές αυτής της εβδομάδας, έλαβα ένα e-mail από έναν καλό και πολύ παλιό φίλο (γνωριζόμαστε από τη δεκαετία του ’70) με θέμα: «Χαρίζεται… και μη χειρότερα!!! Ο παράδεισος των παρανόμων». Οταν το διάβασα, δεν πίστευα τα μάτια μου. Το ίδιο και ο αποστολέας. Είμαστε και οι δύο βέβαιοι ότι πρόκειται για fake news. Δεν μπορεί να είναι αληθινά. Αφού ανταλλάξαμε διάφορα μηνύματα και μπλέξαμε φίλους δικηγόρους για να βρουν αν το υποτιθέμενο κείμενο είναι αληθινό ή fake news, δυστυχώς πιστοποιήσαμε πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας ότι αυτά που διαβάσαμε και θα διαβάσετε και εσείς είναι απολύτως αληθινά και έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο Τεύχος Γ΄ 883 / 8.9.2017.

  Αναδημοσιεύω παρακάτω το κείμενο σε εισαγωγικά. Εχω απαλείψει τα επώνυμα και πατρώνυμα των εμπλεκομένων γιατί τα ονόματα δεν έχουν απολύτως καμία σημασία και επιπλέον έχω τονίσει με bold την αιτιολογία της απόφασης του υπουργού γιατί πιστεύω ότι εκεί βρίσκεται το ενδιαφέρον της ιστορίας. Απολαύστε το ακριβές κείμενο από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως!

  «4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα στις 10-8-2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 1 του Συντάγματος, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χαρίτων:

  ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ

  Το υπόλοιπο της ποινής του Σ. ΣΑΡΑΝΤΗ του Φ. που του επεβλήθη με τη με αριθμ. 141/19.10.2015 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Δυτικής Μακεδονίας (ποινή φυλάκισης δύο {2} ετών με τριετή αναστολή) για κατοχή και πώληση ναρκωτικών ουσιών και ΑΙΡΟΝΤΑΙ οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την ανωτέρω καταδίκη του, προκειμένου να μην αποτελεί κώλυμα για τον διορισμό του στη ΔΕΗ Α.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

  ΑΙΡΟΝΤΑΙ

  1. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την καταδίκη του B. (Μπ.) JORGO (ΓΙΩΡΓΟΥ) του D. (Δ.) με τη με αριθμ. 1945/20.9.2005 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων, σε ποινή φυλάκισης οκτώ (8) μηνών, μετατραπείσα σε χρηματική, για το αδίκημα της παράβασης του άρθρου 54 παρ. 7 του ν. 2910/2001 (νόθευση διαβατηρίου), προκειμένου να μην αποτελεί κώλυμα για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση.

  2. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την καταδίκη της G. MAGILIANA του J. με τη με αριθμ.175/1.2.2011 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πειραιώς, σε ποινή φυλάκισης τριάντα (30) ημερών με τριετή αναστολή, για το αδίκημα της κλοπής κατ’ εξακολούθηση, προκειμένου να μην αποτελεί κώλυμα για την άσκηση του επαγγέλματος της νοσηλεύτριας στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.

  3. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την καταδίκη του K. (Κ.) NAQE (ΝΑΚΙΕ) του J. (Γ.) με τη με αριθμ. 859/29.7.2002 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αιγίου, σε ποινή φυλάκισης δύο (2) ετών, μετατραπείσα σε χρηματική, για το αδίκημα της κλοπής κατά συναυτουργία, προκειμένου να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση καθώς και ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ).

  4. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την καταδίκη του Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του Α. με τη με αριθμ. 27850/2.4.1999 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης είκοσι δύο (22) μηνών με τριετή αναστολή, για τα αδικήματα της κλοπής, της τετελεσμένης απάτης και σε απόπειρα και της πλαστογραφίας με χρήση, προκειμένου να ανανεώσει την ειδική άδεια οδήγησης επιβατηγού δημοσίας χρήσης αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ).

  Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα στις 14.8.2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 1 του Συντάγματος, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χαρίτων:

  ΑΙΡΟΝΤΑΙ

  Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την καταδίκη της M-Β. KSENIJA του M., με τη με αριθμ. 43771/28.5.2009 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης οκτώ (8) μηνών με τριετή αναστολή για το αδίκημα της κλοπής, προκειμένου να μην αποτελούν κώλυμα για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας και για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.

  Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα στις 14.8.2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 1 του Συντάγματος, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χαρίτων:

  ΑΙΡΟΝΤΑΙ

  1. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την καταδίκη της Α. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του Κ. με τη με αριθμ. 835/7.6.2013 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηγουμενίτσας σε ποινή φυλάκισης τριών (3) μηνών με τριετή αναστολή για απόπειρα κλοπής κατά συναυτουργία, προκειμένου να μην αποτελεί κώλυμα διορισμού της ως μονίμου υπαλλήλου στον Δήμο Ιωαννιτών.

  2. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από την καταδίκη του C. DENYS του V. με τη με αριθμ. 1193/27.2.2009 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών σε ποινή φυλάκισης επτά (7) μηνών με τριετή αναστολή για την πράξη της κλοπής κατά συναυτουργία, προκειμένου να μην αποτελεί κώλυμα για την ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου (ταξί).

  Ο Υπουργός

  ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ»

  Αν έχετε φτάσει μέχρι το σημείο αυτό, είμαι βέβαιος ότι θα απορείτε και εσείς για την πρεμούρα του υπουργού να χαρίσει το υπόλοιπο της ποινής του Σαράντη και να αρθούν όλα τα κωλύματα για τον διορισμό του στη ΔΕΗ! Υποθέτω ότι εκτός από «ναρκέμπορος» ο Σαράντης πρέπει να έχει και άλλες μοναδικές ικανότητες ώστε χωρίς αυτόν δεν μπορεί να λειτουργήσει η ΔΕΗ, γι’ αυτό και του χαρίζεται το υπόλοιπο της ποινής και του δίνεται άφεση αμαρτιών με Προεδρικό Διάταγμα και εισήγηση του υπουργού.

  Αλλά και η Βασιλική πρέπει να είναι μοναδική στο είδος της, ώστε να αρθούν όλα τα εμπόδια που πηγάζουν από την καταδίκη της για κλοπή, προκειμένου να διοριστεί σαν δημοτικός υπάλληλος στην Δήμο Ιωαννιτών.

  Είμαι βέβαιος ότι και εσείς όπως και εγώ νομίζαμε ότι πρέπει να επενδύσει κανείς τουλάχιστον 250.000 ευρώ στην αγορά σπιτιού στην Ελλάδα, προκειμένου να αποκτήσει τη «Χρυσή Βίζα», δηλαδή τη δυνατότητα παραμονής στην Ελλάδα και την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. Να όμως που φαίνεται ότι σε μερικές περιπτώσεις γινόμαστε ιδιαίτερα πονόψυχοι και με Διατάγματα καταργούμε όλα τα εμπόδια ώστε μερικοί συνάνθρωποί μας που έσφαλαν κατά το παρελθόν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, χωρίς μάλιστα να επενδύσουν χρήματα στην Ελλάδα.

  Ειδικά στην περίπτωση του Giorgo υπάρχει και μια δόση χιούμορ. Ο Giorgo καταδικάστηκε για πλαστογραφία (νόθευση διαβατηρίου) και εμείς του δίνουμε την ιθαγένεια για να σταματήσει να πλαστογραφεί έγγραφα!

  Ακόμα είναι δύσκολο να εξηγηθεί η μακροθυμία του υπουργού να άρει όλα τα εμπόδια για τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας ώστε να μπορούν να δουλέψουν δύο αλλοδαπές, η μία σαν γιατρός και η άλλη σαν νοσηλεύτρια. Λες και έχουμε έλλειψη από Ελληνες γιατρούς και νοσηλεύτριες.

  Τέλος, αίρονται όλες οι συνέπειες σε δύο αλλοδαπούς και σε έναν Ελληνα, όλοι καταδικασμένοι για κλοπές, προκειμένου να πάρουν άδεια οδήγησης ταξί! Αν αύριο αυτοί πειράζουν τα ταξίμετρά τους και κλέβουν τους τουρίστες, ποιος θα ευθύνεται;

  Συνοψίζω: Ο υπουργός έδωσε χάρη σε δύο για να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι, σε τρεις αλλοδαπούς για να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, εκ των οποίων οι δύο ασχολούνται με την υγεία, και σε τρεις προκειμένου να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν την άδεια ταξί.

  Και ύστερα λέτε ότι δεν έχουμε αξιοκρατία!

  * Ο κ. Ανδρέας Δρυμιώτης είναι σύμβουλος επιχειρήσεων.

  http://www.kathimerini.gr/964027/opinion/epikairothta/politikh/afesh-amartiwn

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.