Κατανομή και χρονοδιάγραμμα λήξεων του χρέους της Κεντρικής διοίκησης στις 31-3-2016

670_diarthrosi_xreous

Στους παρακάτω πίνακες που παρουσιάζει ο κόμβος αναλύεται η κατανομή και το χρονοδιάγραμμα λήξεων του Δημοσίου χρέους της Κεντρικής διοίκησης στις 31-3-2016 καθώς και το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης για το 2015.

Σημείωση: Τα ακόλουθα στοιχεία αντλήθηκαν από την απάντηση που δόθηκε στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου από το υπ. Οικ.  προς τον ερωτώντα βουλευτή κ. Δ. Καμμένο.

Ομόλογα 39,3
Ομόλογα που κατέχει η EKT(SMP program) 14,7
Ομόλογα που κατέχουν οι Ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες(ΑΝFAs) 5,8
Έντοκα γραμμάτια 14,9
Βραχυπρόθεσμα δάνεια(repos) 11,01
Δάνεια από το Ευρωπαϊκό ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (EFSF) 130,9
ESM 21,4
Δάνεια από το ΔΝΤ 14,4
Δάνεια από Κράτη – μέλη Ευρωζώνης 52,9
Δάνεια από την τράπεζα Ελλάδος 3,8
Λοιπά Δάνεια εσωτερικού 0,3365
Λοιπά Δάνεια εξωτερικού 4,8
Ειδικά και Διακρατικά δάνεια εξωτερικού (Ευρωπαϊκή τρ .Επενδύσεων) 7,4
   
ΣΥΝΟΛΟ 321,7 δις

 

diarthrosi_xreous

Ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης χρέους

Κατηγορίες δημόσιου χρέους  Κόστος Εξυπηρέτησης 2015 ανά κατηγορία χρέους (%)
ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗ -ΜΕΛΗ EYPOZONHZ(GLF) 0,52%
ΔΑΝΕΙΑ EFSF-ESM 0,39%
ΔΑΝΕΙΑ IMF 3,83%
ΟΜΟΛΟΓΑ 3,75%
ΕΝΤΟΚΑ 2,84%
REPOZ 4,45%
ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1,02%
ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  (Ευρωπαϊκή τραπ .Επενδύσεων) 4,24%
ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  3,20%

https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/29605

 

ΣΧΕΤΙΚΑ

Advertisements

2 comments on “Κατανομή και χρονοδιάγραμμα λήξεων του χρέους της Κεντρικής διοίκησης στις 31-3-2016

 1. ΑΝΤΙ300:

  ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ Στο ΔΝΤ;

  Από τις Υποκλοπές μου ως πράκτορας της ΕΥΠ σε Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ) αναφορικά με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) κα., από τα στοιχεία και αρχεία εις χείρας προκύπτει ότι,
  H Χώρα μας έχει εκδώσει ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ το οποίο κρατάει το ΔΝΤ;
  η ονομαστική αξία του Γραμματίου στις 31 Ιουλίου 2012 ήταν 22.830.593.952,95 ΕΥΡΩ
  Το ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ είναι πληρωτέο σε Special Drawing Right – SDR (Κωδικός νομίσματος XDR) ΟΧΙ ΣΕ ΕΥΡΩ
  Ένα Γραμμάτιο για αδιευκρίνιστο λόγο μέσα από μία αδιάφανη συμφωνία; με το ΔΝΤ που δεν μας έχει γίνει γνωστή. Το ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ του οποίου την ονομαστική αξία αναπροσάρμοσαν αυξητικά κατά ≈ 500 εκατομμύρια ευρώ για το 2013 (με έναν άγνωστο-ειδικό συντελεστή) ΟΤΑΝ η χώρα μας με βάση τις αποπληρωμές προς το ΔΝΤ το χρέος μας υποτίθεται ότι μειώνεται…!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s